ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Αναγνώριση Προϊόντος και Προμηθευτή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Αναγνώριση Προϊόντος και Προμηθευτή"

Transcript

1 ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1: Αναγνώριση Προϊόντος και Προμηθευτή Προϊόν: Megapoxy MC - Μέρος B (Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Megapoxy MC - Μέρος A) Κατηγοριοποίηση: Επικίνδυνο κατά τις συνθήκες της υπηρεσίας Εργασιακής Ασφάλειας της Αυστραλίας Χρήσεις: Υγρό εποξικό για δάπεδα και επιχρίσματα συντήρησης. Προμηθευτής: Megapoxy Hellas ΑΦΜ / ΔΟY: / Κορωπίου Διεύθυνση: Αδριανού 31, Κορωπί Τ.Κ Τηλ.: / Fax: Http/: Τηλέφωνο ανάγκης: Τμήμα 2: Αναγνώριση Κινδύνων Κατηγορία F, Xn Επικίνδυνο Κινδύνου: Περιγραφή R21/22 Επιβλαβές εάν έλθει σε επαφή με το δέρμα και κατά την Κινδύνων: κατάποση. R36/37/38 Ερεθιστικό για τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθησία εάν έλθει σε επαφή με το δέρμα. R66 Επαναλαμβανόμενη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα στο δέρμα και σκασίματα. Κατηγορία D.G.: 3 Δευτερεύοντες Κανένας Κίνδυνοι: Βαθμός S 5 Δηλητηρίασης: Το παρόν ανήκει στην κατηγορία Δηλητηριάσεων S 5 και πρέπει να αποθηκεύεται, να διατηρείται και να χρησιμοποιείται όπως ορίζει ο ισχύων κανονισμός. Τμήμα 3: Σύνθεση & Στοιχεία Συστατικών Συστατικά: Όνομα Αρ. στον διεθνή κατάλογο Αναλογία Μεθύλιο Ισο Βουτύλιο Κετόνη Μέτρια Φαινόλη Χαμηλή Διαιθυλενετετραμίνη Χαμηλή Άλλα μη επικίνδυνα συστατικά Στο 100% Πολύ υψηλό >60, Υψηλό 30-60, Μέτριο 10-29, Χαμηλό 1-9, Πολύ χαμηλό<1 Όλα τα συστατικά του παρόντος προϊόντος είναι εγεγραμμένα στον Κατάλογο Χημικών Ουσιών (AICS) και στην Εθνική Υπηρεσία Καταγραφής (NRA), εγκεκριμένα ενεργά συστατικά. Τμήμα 4: Πρώτες Βοήθειες Τα κέντρα δηλητηριάσεων είναι σε θέση να παρέχουν επιπρόσθετη βοήθεια για δηλητήρια κατεγεγραμμένα στον επίσημο κατάλογο. (Αριθμός για όλη την Ελλάδα ) Κατάποση: Εάν σημειωθεί κατάποση μην προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό, δώστε ένα ποτήρι νερό στον παθόντα και καλέστε ιατρική βοήθεια. Επαφή με τα Πλύνετε αμέσως με μεγάλη ποσότητα νερού για τουλάχιστον 15 λεπτά. μάτια: Τα βλέφαρα πρέπει να παραμένουν ανοικτά. Καλέστε για άμεση ιατρική βοήθεια. Επαφή με το Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα. Πλύνετε το δέρμα με πολύ Έκδοση 5, , 1/5

2 δέρμα: νερό. Εάν σημειωθεί πρήξιμο, ερυθρότητα, φλύκταινες, ή ερεθισμός καλέστε ιατρική βοήθεια. Εισπνοή: Απομακρύνετε το θύμα και εκθέστε το στον καθαρό αέρα. Εάν σημειωθεί δυσκολία στην αναπνοή, εφαρμόστε μηχανισμό τεχνιτής αναπνοής και καλέστε ιατρική βοήθεια. Σημείωμα στον ιατρό: Συμπωματική θεραπεία. Τμήμα 5: Μέτρα Πυροπροστασίας Μέσο κατάσβεσης: Νερό, αφρός, ξηρή χημική σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα. Συγκεκριμένοι Το υλικό είναι σταθερό υπό κανονικές συνθήκες. Μπορεί να συμβεί Κίνδυνοι: επικίνδυνος πολυμερισμός εάν εκτεθεί σε θερμότητα. Κατά την αποσύνθεση απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια αζώτου, πτητικές αμίνες και αμμωνία. Να φοράτε πλήρη προστατευτική στολή. Πυροσβέστες: Να φοράτε αναπνευστικό μηχάνημα θετικής πίεσης, ανεξάρτητο καθώς και στολή πλήρους προστασίας. Τμήμα 6: Μέτρα Τυχαίας Απελευθέρωσης Περιορισμένες Κλείστε κάθε πιθανή πηγή ανάφλεξης. Να φοράτε προστατευτικό Εκχύσεις: εξοπλισμό για να αποτρέψετε μόλυνση των ματιών και του δέρματος. Καθαρίστε με απορροφιτικό υλικό όπως άμμο, χώμα, βερμικουλίτη ή κάθε άλλο αδρανές υλικό. Αποφύγετε την μόλυνση αποχετευτικών αγωγών, του αποχετευτικού δικτύου ή άλλων πλωτών διάυλων. Συλλέξτε το εκχυθέν υλικό και σφραγίστε το σωστά σε σημειωμένα δοχεία που θα παραληφθούν από την αρμόδια κρατική υπηρεσία. Εκτεταμένες Κλείστε κάθε πιθανή πηγή ανάφλεξης. Να φοράτε προστατευτικό Εκχύσεις: εξοπλισμό για να αποτρέψετε μόλυνση των ματιών και του δέρματος. Καθαρίστε με απορροφητικό υλικό όπως άμμο, χώμα, βερμικουλίτη ή κάθε άλλο αδρανές υλικό. Αποφύγετε την μόλυνση αποχετευτικών αγωγών, του αποχετευτικού δικτύου ή άλλων πλωτών διάυλων. Συλλέξτε το εκχυθέν υλικό και σφραγίστε το σωστά σε σημειωμένα δοχεία που θα παραληφθούν από την αρμόδια Κρατική Υπηρεσία. Εάν σημειωθεί μόλυνση καλλιεργειών, πλωτών διάυλων, αγωγών ή αποχετετικού δικτύου, καλέστε τις αρμόδιες Υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών ή το Υπουργείο Γεωργίας. Τμήμα 7: Χρήση και Αποθήκευση Αποθήκευση: Αποθηκεύστε το υλικό σε κλειστό, καινούργιο δοχείο σε δροσερό αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείτε τα δοχεία καλά κλεισμένα όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται. Να διατηρείται μακριά από εκρηκτικά, τροφές, οξειδωτικούς παράγοντες και οργανικά υπεροξείδια. Το προϊόν είναι καταγεγραμμένο στον επίσημο κατάλογο Δηλητηρίων στην κατηγορία S 5 και πρέπει να αποθηκεύεται, να διατηρείται και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Τμήμα 8: 'Ελεγχος 'Εκθεσης & Προσωπικής Προστασίας Όρια Έκθεσης: Δεν υπάρχει καθορισμένη τιμή για το συγκεκριμένο προϊόν από την Εθνική Επιτροπή Εργασιακής Προστασίας. Εν τούτοις, ο προμηθευτής υποδεικνύει τα ακόλουθα πρώτυπα υγιεινής: TWA STEL Γνωστοποιήσεις Καρκινογόνων Υλικών Υλικό TWA STEL Σχόλια ppm Mg/m3 ppm Mg/m3 Μεθ. Ισο Βουτ. Κετ Διαιθυλενετετραμίνη 1 4, Φαινόλη Έκδοση 5, , 2/5

3 Δ/Υ* - Δεν υπάρχει πρότυπο έκθεσης για το προίόν αυτό. Έλεγχος Δεν απατείται υπό κανονικές συνθήκες, ειδικός εξαερισμός λόγω της Μηχανημάτων: χαμηλής πτητικότητας του προϊόντος σε ομαλές θερμοκρασίες. Εν τούτοις, κατά τη λειτουργία ορισμένων εξοπλισμών ή σε υψηλές θερμοκρασίες, νέφη ή ατμοί μπορεί να προκληθούν και θα πρέπει να χρησιμοποιείται εξαερισμός απαγωγής για την διατήρηση του επιπέδου του υλικού στον αέρα σε επίπεδα χαμηλότερα από τα καθοριζόμενα από τα πρότυπα έκθεσης ή όπου δεν έχει καθοριστεί πρότυπο έκθεσης, όσο χαμηλότερα γίνεται. Προσωπική Χρησιμοποιείτε προστατευτική στολή, προστατετυικά υποδήματα, γυαλιά Προστασία: προστασίας, λαστιχένια γάντια, ανθεκτικά στις χημικές ουσίες και αναπνευστήρα εάν χρειαστεί. Κατασκευή Αποφύγεται επαφή με το δέρμα και τα μάτια και εισπνοή του ατμού. Να Συσκευασία & φοράτε προστατευτική στολή, προστατευτικα γυαλιά και αδιαπέραστα Μεταφορά: γάντια. Οι διαθέσιμες πληροφορίες μας αναφέρουν ότι τα πλαστικά γάντια είναι κατάλληλα για διακεκομμένη επαφή. Εν τούτοις, λόγω διαφοροποιήσεων στην κατασκευή των γαντιών και των τοπικών συνθηκών, η τελική εκτίμηση θα πρέπει να πραγματοποιείται από τον χρήστη. Εάν υπάρχουν κίνδυνοι εισπνοής, να φοράτε αναπνευστήρα οργανικών ατμών που να έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα AS/NZS 1715 και Να πλένετε πάντα τα χέρια σας με σαπούνι και νερό πριν καπνίσετε, καταναλώσετε τροφή, ποτό ή πριν χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα. Προετοιμασία Η επανειλημμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές διαταραχές. & χρήση του Οι εργαζόμενοι που παρουσιάζουν ευασθησία θα πρέπει να προϊόντος: χρησιμοποιούν προστατευτικό ρουχισμό. Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Να μην εισπνέεται το δημιουργηθέν νέφος ή ο ατμός. Έπειτα από την χρήση μίας ημέρας, πλύνετε τα γάντια, τα προστατευτικά γυαλιά και κάθε μολυσμένο ρούχο. Τμήμα 9: Φυσικές & Χημικές Ιδιότητες Εμφάνιση: Διαυγές / Παλ υγρό με άρωμα Κετόνης Διαλυτότητα: : Αδιάλυτο Ειδική Βαρύτητα: 0,95-1,00 στους 25 βαθμούς Κελσίου Σημεί Βρασμού: Πάνω από 116 βαθμούς Κελσίου Σχετική πυκνότητα ατμού (αέρας = 1): >1 Πεδίο Τήξης: Μη καθορισμένο Πίεση ατμού (20 C): 2100 Pa Θερμοκρασία αποσύνθεσης ( C): Πάνω από 200 βαθμούς Κελσίου Σημείο ανάφλεξης ( C): 36,5 βαθμοί Κελσίου (κλειστό καπάκι) Όρια αναφλεξιμότητας (%): Ανώτερο όριο 7,5 Μεθ. Ισο Βουτ. Κετ. Κατώτατο όριο 1,4. Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης: 380 βαθμοί Κελσίου Ph: 11 % πτητικό ανά όγκο: 22% (Όλες οι προαναφερθήσες τιμές αποτελούν μόνο ενδεικτικές τιμές) Τμήμα 10: Σταθερότητα & Αντιδραστικότητα Σταθερότητα: Το προϊόν είναι σταθερό υπό ομαλές συνθήκες και χρήσεις. Έκδοση 5, , 3/5

4 Τμήμα 11: Τοξικολογικά Στοιχεία Δεν υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για την υγεία εάν το προϊόν χειρίζεται όπως καθορίζουν το παρόν φύλλο ασφαλείας και η ετικέτα του προϊόντος. Τα συμπτώματα που πιθανόν να εμφανιστούν εάν το προϊόν δεν χειριστεί σωστά είναι: Σοβαρές Συνέπειες: Κατάποση: Επιβλαβές εάν υπάρξει κατάποση. Μπορεί να προκαλέσει γαστροεντερικές διαταραχές και ερεθισμό. Μάτια: Σύντομη επαφή μπορεί να προκαλέσει ελεφρύ ερεθισμό των ματιών. Δέρμα: Προκαλεί ήπιο ερεθισμό και δεν απορροφάται σε μεγάλο βαθμό από το δέρμα. Η εκτεταμένη και επαναλαμβανόμενη επαφή μπορεί να προκαλέσιε σοβαρό ερεθισμό ή και δερματίτιδα. Εισπνοή: Δεν είναι επικίνδυνο σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Οι ατμοί που προκαλούνται σε υψηλές θερμοκρασίες ή όταν σημειωθεί επαναλαμβανόμενη εισπνοή μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στην μύτη, το λαιμό και το αναπνευστικό σύστημα. Μακροπρόσθεσμες Η επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα και η εισπνοή μπορεί να Συνέπειες: προκαλέσει ευεσθησία σε ορισμένους ανθρώπους. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση, δερματίτιδα ή συμπτώματα παρόμοια με εκείνα του άσθματος. Πρέπει να ακολουθείται σωστή χρήση. Αποφύγεται την κατάποση, την εισπνοή, την επαφή με το δέρμα και τα ματια. Πλένεται τα χέρια με σαπούνι και νερό πριν την κατανάλωση τροφής, ποτού, πριν το κάνπνισμα και πριν χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα. Οξεία και χρόνια Αρνητικό σε συσσωρευτή ελέγχων μεταλλαξιογονότητας. τοξικότητα: Δεν υπάρχει απόδειξη ύπαρξης καρκινογόνων ιδιοτήτων σε μακροπρόθεσμες έρευνες σε ποντίκια. Δεν σημειώθηκαν συνέπειες στην ανάπτυξη ή στην αναπαραγωγή ποντικιών και κουνελιών. Αποδεκτή ημερίσια λήψη για τους ανθρώπους: 0,01 mg/kg/ημέρα. Τμήμα 12: Οικολογικά Στοιχεία Να αποφεύγεται η μόλυνση αγωγών. Αποχετευτικού δικτύου, ρυακιών και πλωτών διαύλων. Το προϊόν μπορεί να είναι τοξικό για ορισμένους θαλάσσιους οργανισμούς. Τμήμα 13: Απόθεση Απορριμάτων Να ρίπτεται κάθε άδειο δοχείο όπως ορίζουν οι ισχύοντες κανονισμοί. Μην ρίπτεται το προϊόν κοντά σε πλωτές διαύλους, φυτά και ρίζες δέντρων. Τα άδεια δοχεία καθώς και το προϊόν δεν πρέπει να καίγονται. Τμήμα 14: Πληροφορίες για την μεταφορά Αρ. ΟΗΕ: 1866 Όνομα κατά την μεταφορά: Λύση Ρητίνης, Εύφλεγκτη (Μείγμα ΜΙΒΚ, Διαιθυλενετετραμίνη & Φαινόλη) Κατηγορία: F, Xn Εξαρτημένος Κίνδυνος: Κανένας. Ομάδα συσκευασίας: ΙΙΙ Κωδικός Ηazchem: 3[Υ]Ε EPG: 3Α1 ή Οδηγός 14 Απομόνωση: Να μην φορτώνεται μαζί με εκρηκτικά, οξειδωτικούς παράγοντες και οργανικά υπεροξείδια. Στις οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές το προϊόν αυτό δεν έχει καταχωρηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Εθνικών Έκδοση 5, , 4/5

5 και Διεθνών Μεταφορών Τμήμα 15: Κανονισμοί Εθνικοί Κανόνες Προτύπων για τον Έλεγχο Ουσιών Επικίνδυνων στην Εργασία [NOHSC: 1005 (1999)]. Εθνικό Πρότυπο για την Αποθήκευση και Χειρισμό των Επικίνδυνων Προϊόντων στην Εργασία [NOHSC: 1015 (2001)]. Τμήμα 16: Ημερ. Παρασκευής: 13/3/2006 Ημερ. Αναθεώρισης: 13/3/2011 Λόγοι Έκδοσης: Νέες πληροφορίες Άλλες Πληροφορίες Τα ΦΥΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΣΑΥ) ενημερώνονται συχνά. Παρακαλούμε σιγουρετείτε ότι διαθέτετε τρέχον αντίγραφο. Το παρόν ΦΣΑΥ περιλαμβάνει περιληπτικά κατά την ημερομηνία έκδοσης, τις πιο άρτιες γνώσεις μας των κινδύνων που παρουσιάζει το προϊόν στην υγεία και την ασφάλεια, και ειδικότερα τον τρόπο χειρισμού και χρήσης του προϊόντος στον χώρο εργασίας. Εφόσον η Megapoxy Hellas δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει τις συνθήκες υπό τις οποίες το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, κάθε χρήστης πρέπει, πριν την χρήση, να λάβει γνώση του παρόντος ΦΣΑΥ στα πλαίσια χρήσης και χειρισμού του προϊόντος στον χώρο εργασίας. Εάν χρειαστούν διευκρινίσεις ή περισσότερες πληροφορίες προς διασφάλιση κατάλληλης αξιολόγησης, ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Megapoxy Hellas. Η ευθύνη μας για το τελικό προϊόν, όπως αυτό διστίθεται προς πώληση, υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις προτύπου, αντίγραφο του οποίου αποστέλεται στους πελάτες μας και διατίθεται επίσης κατόπιν αίτησης. Έκδοση 5, , 5/5

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος 950 Αρ. MSDS 950 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος 975 Αρ.MSDS 975 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04.

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12720B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Jotacote Universal - Comp. A 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της.

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της. 1.0 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος Μορφή προϊόντος : Υγρό μείγμα Εμπορική ονομασία : TRANSFORMER TM Κωδικός προϊόντος OREU 079 Λειτουργία του μείγματος :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOPAL RELIEF PAINT ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία εκτύπωσης 20120423. Ημερομηνία έκδοσης 20120423 ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία εκτύπωσης 2012-04-24. Ημερομηνία έκδοσης 2012-04-24 ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A1412A 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT PELLETS Έκδοση 9- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 08.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 08.06.

KLERAT PELLETS Έκδοση 9- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 08.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 08.06. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A10976C 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Mantox 68 WG Έκδοση 20- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 04.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.06.

Mantox 68 WG Έκδοση 20- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 04.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.06. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού Mantox 68WG A9651D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος προϊόντος Αριθμός EC 2427346 Αριθμός CAS 18996355 Κωδικός Προϊόντος 412570 Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ευρώπη Into WC super Έκδοση : 2 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία ουσίας Πολυβινυλοβουτυράλη Εμπορική ονομασία της ουσίας Aριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ Χαρακτηριστικά κινδύνου Επιβλαβές, Επικίνδυνο για το περιβάλλον R10, R65, R66, R67, R51/53

Κανονισμός 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ Χαρακτηριστικά κινδύνου Επιβλαβές, Επικίνδυνο για το περιβάλλον R10, R65, R66, R67, R51/53 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: WHITE SPIRIT

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το παρόν έντυπο δεδομένων ασφάλειας συντάσσεται σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 91/155/EC, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/58/EC 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συµµορφώνεται στον Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτηµα II - Ελλάδα 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

NINJA 2.5 WG Εκδοχή 9- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 20.3.2014 Ημερομηνία Εκτύπωσης 20.03.

NINJA 2.5 WG Εκδοχή 9- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 20.3.2014 Ημερομηνία Εκτύπωσης 20.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12728B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα