εξάτμισης Το σκάνδαλο της Denso αισθητήρες λάμδα. Τεχνογνωσία και δεξιοτεχνία Continental-ContiTech. Ιμάντες και εξαρτήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εξάτμισης Το σκάνδαλο της Denso αισθητήρες λάμδα. Τεχνογνωσία και δεξιοτεχνία Continental-ContiTech. Ιμάντες και εξαρτήματα"

Transcript

1 PRESS POST P O S T P R E S S Κ.Ε.Μ.Π. ΚΡ. 590 X+5 ISSN: X Έντυπο κλειστό ΚΩΔΙΚΟΣ: 1611 w w w. a u t o s e r v i c e. c o m. g r Π ε ρ ι ο δ ι κ ή Έ κ δ ο σ η Έ τ ο ς 3 3 Τ ε ύ χ ο ς Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς INFOSERVICE Χατζή 29, Αθήνα Τ: Το σκάνδαλο της εξάτμισης Continental-ContiTech. Ιμάντες και εξαρτήματα Spotmechanik. Ελέγχει αυτοκίνητα προς αγορά ή πώληση Denso αισθητήρες λάμδα. Τεχνογνωσία και δεξιοτεχνία

2

3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σε αυτό το τεύχος διαβάστε: σ.22 ΤΕΧΝΙΚΑ Continental-ContiTech. Ιμάντες και εξαρτήματα σ.28 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Spotmechanik. Ελέγχει αυτοκίνητα προς αγορά και πώληση σ.32 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Denso αισθητήρες λάμδα. Τεχνογνωσία και δεξιοτεχνία KI AKOMA: σ.8 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Νέα προϊόντα και δραστηριότητες εταιριών του χώρου ΕΞΩΦΥΛΟ VW. Το σκάνδαλο της εξάτμισης σ.36 AUTO Ειδήσεις για το αυτοκίνητο Ιδιοκτήτης - Εκδότης Αγλαΐα Στούρα Διευθυντής Έκδοσης Αγλαΐα Στούρα Σύµβουλοι Έκδοσης Θόδωρος Στούρας Αρχόντισσα Γαλάνη Δηµόσιες σχέσεις - Διαφηµίσεις Γιώργος Κουδούνας Συνεργάζονται: Αντώνης Αγγελής, Βασίλης Παταπατίου, Ηλίας Ζαχαριάς Καλλιτεχνική επιµέλεια WILD JOKER - Ματίνα Βαταβάλη Εκτύπωση ΑΛΦΑ ΠΑΚ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ A.E. Υπεύθυνος κατά το νόµο Αγλαΐα Στούρα Publisher Lina Stoura Publishing Advisor Theodor Stouras Archontissa Galani Advertisement George Koudounas ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Ετήσια Συνδροµή Σπουδαστών Εταιριών - Οργανισµών Εξωτερικού Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή κειµένων και φωτογραφιών όλου ή µέρους του περιοδικού µε οποιοδήποτε οπτικοακουστικό µέσο χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. INFOSERVICE: Χατζή 29, Α. Πατήσια, ΑΘΗΝΑ 29 Hatzi str Athens - Greece Τ.: , Fax: , 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ & ΗΛΕ- ΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ Ι.Χ.-φορτηγών-μηχανημάτων Ανταλλακτικά & συστήματα πλήρωσης ελέγχου - επισκευής κλιματιστικών ÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ ÊËÉÌÁÔÉÓÔÉÊÙÍ É.. & ÖÏÑÔÇÃÙÍ DENSO-SANDEN CALSONIC-DELFHI ÖÁÍÏÉ-ÐÑÏÂÏËÅÉÓ-ÌÉÆÅÓ-ALTERNATOR AÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ-ÖËÏÔÅÑ-ÂÁËÂÉÄÅÓ ÄÉÁÖÏÑÅÓ-ÐÏË/ÓÔÅÓ-ÖÏÕÓÊÅÓ-ÄÉÁÍÏÌÅÉÓ ÊÁÈÑÅÖÔÅÓ ÃÉÁ FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, ÅÃÊÅÖÁËÏÉ-ÐÏÔÅÍÓÉÏÌÅÔÑÁ-ÌÏÔÅÑ ÃÉÁ ÏËÁ ÔÁ ÅÕÑÙÐÁÚÊÁ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÁ ÐÑÏÂÏËÅÉÓ ÅÉÄÉÊÇÓ & ÃÅÍÉÊÇÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÖÁÍÏÉ-ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÊÏ ÕËÉÊÏ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΙΧ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ÌÉÆÅÓ-ALTERNATOR I.X.-ÖÏÑÔÇÃÙÍ ÓÊÁÖÙÍ-ÊËÁÑÊ ÊÁÐÁÊÉÁ-ÑÁÏÕËÁ-ÐÏË/ÓÔÅÓ ÁÉÓÈÇÔÇÑÅÓ-PICK Up ÄÉÁÍÏÌÅÙÍ ÌÉÆÅÓ-ALTERNATOR ÁÍÁÊÁÔÁÓÊÅÕÇÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ-ÔÑÏÌÐÅÓ ÂÅÍÆÉÍÇÓ ÓÕÓÔÇÌÁ INJECTION-ÐÏÔÅÍÓÉÏÌÅÔÑÁ ÂÁËÂÉÄÅÓ ÄÉÁÖÏÑÅÓ-ÁÉÓÈÇÔÇÑÅÓ ΠΟΛ/ΣΤΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Α.Ν.Σ. ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΛΑΔΙΟΥ STOP ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤ/ΚΑ ΓΙΑ ΜΙΖΕΣ & ALTERNATOR ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΟΜΠΛΕ NISSAN TOYOTA - SUZUKI - HONDA MITSUBISHI ÌÏÔÅÑ-ÂÅÍÔÉËÁÔÅÑ-ÊÁËÏÑÉÖÅÑ ÓÕÓÊÅÕÅÓ ÐËÇÑÙÓÇÓ ØÕÊÔÉÊÏÕ ÕÃÑÏÕ ÌÉÆÅÓ-ALTERNATOR-ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÌÐÁÔÁÑÉÅÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ, ÓÊÁÖÙÍ, ÊËÁÑÊ ÃÑÁÍÁÆÉÁ ÌÉÆÁÓ-ÌÅÉÙÔÇÑÅÓ ÄÁÊÔÕËÉÄÉÁ-ÁÎÏÍÅÓ ÌÉÆÁÓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ A/C, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: Êáëëéññüçò 107, ÊáëëéèÝá - Ôçë.: , , Fax: , AÐÏÈÇÊÇ: Êáëëéññüçò ÁÍÏÑÈÙÔÉÊÁ - ÁÕÔÏÌÁÔÏÉ - ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÅÓ ÁÍÁÖËÅÎÅÉÓ ÌÉÆÅÓ-ALTERNATOR-ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ art SERVICE 0405

6 EDITORIAL Πφφφ Μυρίζει καυσαέριο Το σκάνδαλο της VW, ήλθε να προστεθεί στα αμέτρητα σκάνδαλα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για κάτι γνωστό -κατά την άποψή μου- στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, εδώ και αρκετά χρόνια, η οποία όμως περίμενε την κατάλληλη στιγμή, για να το βγάλει στον αέρα Βλέπετε, ο οικονομικός πόλεμος, δεν έχει σύνορα και οι εμπλεκόμενοι περιμένουν την κατάλληλη στιγμή, για να δώσουν στον αντίπαλο το κτύπημα που θα τον βγάλει από τη μέση, είτε για κάποιο χρονικό διάστημα, είτε για πάντα. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε μας αρέσει, είτε όχι. VW λοιπόν, φαίνεται να είχε μπει για τα καλά στη Η «μύτη» των ΗΠΑ, όταν τα αυτοκίνητά της κατέκλυζαν την αγορά της Αμερικής, σε βάρος της εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας και όχι μόνον, με αποτέλεσμα η πρώτη να ευημερεί και η δεύτερη να αγκομαχεί. Έτσι λοιπόν οι Αμερικάνοι σκέφθηκαν το «κόλπο» που βρίσκεται σε εξέλιξη και με τη βοήθεια των ΜΜΕ, έγινε ο χαμός. Για όλους εμάς που βρισκόμαστε κοντά στο αυτοκίνητο και παρακολουθούμε τις τεχνολογικές του εξελίξεις, ο τομέας της καύσης και τα παράγωγά της, έχουν εξελιχτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, να δημιουργούνται νέα συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου και ανάφλεξης, εφοδιασμένα με εξελιγμένα συστήματα ανακύκλωσης και απαγωγής καυσαερίων, τα οποία λειτουργούν κάτω από την επιτήρηση μιας ή περισσότερων ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου. Ακριβώς, στο σημείο αυτό, στην ηλεκτρονική μονάδα που ελέγχει την καύση και ταυτόχρονα την παραγωγή καυσαερίων, φαίνεται να παίζονται πολλά παιγνίδια, όπως αυτό που δημιουργήθηκε με την VW στις ΗΠΑ. Εκεί λοιπόν, μπορούν να συμβούν πολλά πράγματα, ακόμα και να φαίνεται το μαύρο άσπρο δημιουργώντας έτσι το σκάνδαλο της εξάτμισης. Αυτό το σκάνδαλο, θα μπορούσε να αποφευχθεί, αν η εργαστηριακή μέτρηση των καυσαερίων, αντί να γίνεται παίρνοντας το ηλεκτρονικό σήμα από τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου δια μέσου της ΟΒD, να γίνεται από την έξοδο της εξάτμισης, με αναλυτή Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων βενζίνης-πετρελαίου στη Β. Αμερική Το γκρουπ της VW πουλάει περίπου αυτοκίνητα το χρόνο στη Β. Αμερική καυσαερίων ή αιθαλόμετρο για τα ντήζελ και μάλιστα πάνω σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, όπως τελικά έγινε και επιβεβαιώθηκε η «μαϊμουδιά» της VW. Αλλά αυτό μάλλον κοστίζει Επίσης, όπως γνωρίζω, υπάρχουν διαφωνίες και για τον τρόπο μέτρησης του αποτυπώματος του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) που ισχύει για κάθε μοντέλο αυτοκινήτου και βάσει αυτής υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας (αυτά θα τα πούμε σε επόμενο άρθρο). Το ερώτημα λοιπόν είναι, γιατί είχε επιλεχθεί τελικά, αυτό το μοντέλο μέτρησης καυσαερίων; Ποιόν ή ποιούς σκοπούς εξυπηρετούσε; Πάνω σε αυτή την ερώτηση, μπορούν να γραφτούν πολλά σενάρια και όλα να φαίνονται ρεαλιστικά. Όμως, επικρατέστερο φαίνεται το σενάριο του «οικονομικού» πολέμου ή μάλλον της «οικονομικής εκεχειρίας» που επικρατεί παγκοσμίως, η οποία διακόπτεται σε κάποιες περιπτώσεις, όπως όταν ένας από τους παίκτες φαίνεται να παίρνει κεφάλι από τον αντίπαλό του, όπως έγινε και με την VW, η οποία σάρωνε με τα 2λιτρα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της, την αγορά των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων της Αμερικής. Κατά τα άλλα, εδώ και 20 ημέρες που έχει ξεσπάσει το σκάνδαλο, η VW έχει «πατώσει» σε πωλήσεις στην Αμερική και ο Σόϊμπλε έχει εξαφανισθεί από το προσκήνιο... Θόδωρος Στούρας 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

7 30 χρόνια πριν Το τεύχος 23, Σεπτέμβρης 1985, ήταν ένα ακόμα τεύχος του «SERVICE», το οποίο επιβεβαίωνε τη διείσδυσή του στην αγορά του αφτερμάρκετ. Στην πρώτη του σελίδα, φιγουράριζε η κλαδική είδηση ότι οι διοικήσεις των τότε τριών Ομοσπονδιών (ΠΟΒΕΑΜ, ΟΒΕ- ΑΜ Β. Ελλάδας και ΟΒΕΑΜ Πελοποννήσου), επισκέφθηκαν τους βουλευτές των τριών κομμάτων -ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΚΚΕ- και κατάθεσαν ενημερωτικό σημείωμα, με προτάσεις για βελτίωση του σχεδίου νόμου για τα συνεργεία. Σημειώνουμε ότι, ιδιαίτερα τότε, επί ΠΑΣΟΚ, το συνδικαλιστικό κίνημα -και δη του κλάδου- είχε μεγάλη δύναμη και επηρέαζε εξελίξεις, που ήταν αρνητικές για τον επισκευαστικό χώρο. Το δεύτερο βασικό θέμα για την εποχή εκείνη, ήταν η δημοσίευση του Β μέρους με τους πίνακες των ελέγχωνελλείψεων των οχημάτων που πέρναγαν ΚΤΕΟ και οι οποίοι μόλις είχαν αρχίσει. Το τρίτο θέμα, ήταν για τους πετρελαιοκινητήρες φορτηγών 3ης γενιάς (με σύστημα Intercooler) και την τεχνολογία των διαφόρων συστημάτων τους. «Γιατί τα αυτοκίνητα σκουριάζουν» ήταν το τέταρτο θέμα του περιοδικού, το οποίο τότε απευθυνόταν και στους «Φανοβαφείς». Τέλος στο τεύχος αυτό, υπήρχαν δεκάδες ειδήσεις με νέα προϊόντα, υπηρεσίες και εκδηλώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με έμφαση στις διεθνής κλαδικές εκθέσεις «Αutomotive Trade Show» που έγινε στο Λονδίνο και την «Εquip Auto 85» που έγινε στο Παρίσι. Και όλα αυτά δημοσιεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 1985, δηλαδή 30 χρόνια πριν. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

8 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Κορυφαία Pickup Trucks με BILSTEIN κορυφαία τριάδα οχημάτων που επελέγη από το Fourwheel Η Network ως Pickup Truck της Χρονιάς, ήταν εξοπλισμένη με αμορτισέρ BILSTEIN. Στην πρώτη θέση Dodge Power Wagon, στη δεύτερη θέση Toyota Tacoma TRD Pro και στην τρίτη θέση Tundra TRD Pro. Η BILSTEIN αποδεικνύει ότι οι αναρτήσεις μπορούν να λειτουργήσουν άψογα τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου εξήρε η κριτική επιτροπή. Οι νικητές βαθμολογήθηκαν στην οδική συμπεριφορά, ασφάλεια και άνεση. Τα φορτηγά που περιλαμβάνονταν στη διαδικασία δοκιμής του 2015 έπρεπε να πληρούν αρκετές προϋποθέσεις. Για να προκριθούν για δοκιμές, τα οχήματα έπρεπε να είναι καινούρια ή να έχουν υποστεί σημαντικές οπτικές τροποποιήσεις. Επιπλέον, θα έπρεπε να είναι διαθέσιμα στις ΗΠΑ από τα μέσα Μαρτίου, με πάνω από 1500 πωλήσεις. Επτά υψηλά καταρτισμένοι κριτές δοκίμασαν τα οχήματα, σε πάγκο δοκιμής, στην πίστα και σε ανώμαλο έδαφος. Το κορυφαίο αυτών ήταν το 410 ίππων Ram Power Wagon, το οποίο είναι εξοπλισμένο με ειδικά, 46 χιλιοστών ρυθμιζόμενα αμορτισέρ BILSTEIN. Η ρυθμιζόμενη ανάρτηση επιτρέπει την ασφαλή οδήγηση, με πλήρη έλεγχο του οχήματος ανά πάσα στιγμή, ειδικά σε ανώμαλες επιφάνειες. Για ένα τόσο βαρύ φορτηγό, το Ram Power Wagon σου προσφέρει μια πολύ άνετη οδήγηση, ακόμα και εκτός δρόμου, ανέφερε ένας από τους κριτές. Το προαιρετικό πακέτο TRD στο φορτηγό της Toyota συνέβαλε στην κατάληψη της δεύτερης θέσης για το Toyota Tacoma TRD Pro. TRD σημαίνει «Toyota Racing Development και διαθέτει, μεταξύ άλλων, BILSTEIN αμορτισέρ εκτός δρόμου, 60 χιλιοστών για τον μπροστινό άξονα και πίσω, αμορτισέρ με επιπλέον δεξαμενή, παρόμοιο με το BILSTEIN Β και BILSTEIN Β Τα αμορτισέρ υψηλών επιδόσεων, χρησιμοποιούν μεγαλύτερης διαμέτρου έμβολο και παρέχουν επιπλέον ανύψωση 3,5 εκατοστών μπροστά και 3,8 εκατοστών πίσω. Ειδικά ελατήρια με μειωμένο συντελεστή και επιπλέον διαδρομή συνεργάζονται με τα αμορτισέρ και παρέχουν ασφάλεια και άνεση, ιδιαίτερα σε συνθήκες εκτός δρόμου. Οι οπαδοί της Toyota που επιλέγουν το πακέτο TRD κερδίζουν και από την ικανότητα της BILSTEIN στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το 2014, το Toyota Tundra Pro TRD με ανάρτηση BILSTEIN κέρδισε την 1η θέση στην κατηγορία του στο Baja 1000 στο Μεξικό. Ήταν εξοπλισμένο με BILSTEIN 9200 εκτός δρόμου στον μπροστά άξονα και BILSTEIN 9300 Black Hawk στον πίσω άξονα. Η HELLA επεκτείνει τη σειρά LED 90 mm νέα μονάδα φώτων διασταύρωσης LED L4060, είναι η Η νέα προσθήκη στις μονάδες 90 χιλ. LED της HELLA, κάνοντάς την τον μοναδικό προμηθευτή στην αγορά που παρέχει μονάδες αντικατάστασης για όλες τις μονάδες αλογόνου 90 mm και για τις πέντε φωτιστικές λειτουργίες σε δύο μονάδες με τεχνολογία LED. Η νέα μονάδα διασταύρωσης LED L4060 είναι διαθέσιμη μόνο με φως διασταύρωσης ή φως διασταύρωσης με φως ημέρας και θέσης. Οι τρεις λειτουργίες συνδυάζονται, κάτι που σημαίνει ο χώρος που χρησιμοποιείται είναι πολύ μικρός. Το ομοιογενές δακτυλίδι για τα φώτα ημέρας ξεχωρίζει χάρη στον εντυπωσιακό σχεδιασμό του. Το πολυανθρακικό κάλυμμα του φακού δίνει στη μονάδα βέλτιστη προστασία από χτυπήματα, πέτρες και παθητική ψύξη που εξαλείφει τη συντήρηση. Η LED L4060 έχει χαμηλή κατανάλωση (μεγ. 20 Watt) και βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO 2. Είναι επίσης ελεγμένh βάσει ECE και SAE και κατάλληλh για λειτουργία σε 12 και 24 volt. Οι υπάρχουσες παλαιότερες μονάδες αλογόνου 90 χιλ. μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν με νέα τεχνολογία LED. Επιπλέον, η σειρά μονάδων 90 χιλ. περιλαμβάνει τη μονάδα πορείας L4060, η οποία είναι διαθέσιμη από το 2014 και ομίχλης L4060. Η πρώτη είναι διαθέσιμη σαν προβολέας πορείας, σε συνδυασμό με φως ημέρας και θέσης ή με δείκτη κατεύθυνσης. Το φως ομίχλης είναι επίσης διαθέσιμο σαν ξεχωριστός προβολέας ομίχλης και επιπρόσθετα με φως ημέρας και θέσης, καθώς και φως στροφής. Ο νέος διαμορφωτής 90 χιλ. σας βοηθά στην επιλογή της σωστής μονάδας (www.hella. c o m / 9 0 m m - modules). Κατασκευαστές, διαχειριστές στόλων και ιδιοκτήτες σπορ αυτοκινήτων, τροχόσπιτων και γεωργικών οχημάτων, μπορούν να διαμορφώσουν και να σχεδιάσουν τον εμπρόσθιο φωτισμό τους. 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

9 Νέο tablet της VDO για τα συνεργεία για τον έλεγχο των ψηφιακών ταχογράφων Το tablet συνεργείου -μία καινοτομία της VDO- είναι φιλικό προς το τεχνικό γιατί του απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία του ελέγχου και της βαθμονόμησης των ψηφιακών ταχογράφων, όπως αυτή απαιτείται από το νόμο. Η συσκευή αυξάνει μέρα με τη μέρα την απόδοση του συνεργείου και είναι εύκολη στο χειρισμό, μειώνοντας έτσι τον χρόνο που απαιτείται για την εγκατάσταση, τον έλεγχο και τη βαθμονόμηση ενός ταχογράφου έως και 50%. Συνδυάζει όλες τις βασικές λειτουργίες σε μία μονάδα, συμπεριλαμβανομένης της λίστας ελέγχου και βαθμονόμησης των ταχογράφων και την εκτύπωση των πιστοποιητικών δοκιμής. Τα δεδομένα μπορούν να εισαχθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία γρήγορα και εύκολα στην ανθεκτική οθόνη αφής που διαθέτει. Διαθέτει επίσης ενσωματωμένο αναγνώστη κάρτας και Bluetooth για ασύρματη πρόσβαση στο interface του οχήματος του ταχογράφου, όπως επίσης και στο δυναμόμετροroller του συνεργείου, ενώ έχει τη δυνατότητα να κάνει έλεγχο και βαθμονόμηση σε όλους τους ταχογράφους. Ένα άλλο πλεονέκτημα της νέας αυτής τεχνολογίας είναι ότι το tablet μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή των εκδόσεων μεταγενέστερης τοποθέτησης των ψηφιακών ταχογράφων VDO στο όχημα. Ως αποτέλεσμα, τα συνεργεία μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα των οχημάτων με μόνο δύο βασικές εκδόσεις του ταχογράφου. Ενημερωμένα αρχεία δεδομένων για όλα τα οχήματα και ενημερώσεις λογισμικού για τους ταχογράφους είναι διαθέσιμα στα συνεργεία ανά πάσα στιγμή από τη VDO μέσω του VDO Extranet Web portal. Η VDO παρέχει επίσης ένα χρήσιμο εργαλείο για τις καθημερινές δραστηριότητες του συνεργείου με τη μορφή μίας εφαρμογής DTCO Workshop App. Χρησιμοποιώντας το SmartLink DTCO Bluetooth, όλα τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία αποκτούν πρόσβαση σε αυτή την εφαρμογή η οποία παρέχει στους τεχνικούς έναν εύκολο τρόπο για να εντοπιστούν τα στοιχεία του οχημάτος και να ελέξουν το ταχογράφο πριν από την έναρξη των εργασιών. Για τους ιδιοκτήτες των οχημάτων και τους οδηγούς, η εφαρμογή αυτή είναι μια βολική διαδικασία διότι ρυθμίζουν τις παραμέτρους των προδιαγραφών του οχήματος τους και πραγματοποιούν δοκιμές και προσομοιώσεις από τη συσκευή αυτή στο όχημα κατά τη παράδοση του. Ένα ψαλίδι της MEYLE-HD «ταιριάζει» σε τρία διαφορετικά μοντέλα της BMW Το τελευταίο βίντεο τους οι «MEYLE Μηχανική» είναι αφιερωμένο στομ έλεγχο της επισκευής ψαλιδιού βραχίονα, για τα μοντέλα της BMW σειράς 5, 6 και 7. Το βίντεο εξηγεί λεπτομερώς πώς το κιτ της MEYLE-HD μπορεί να βοηθήσει κάνοντας τις επισκευές συναρπαστικά απλές, αποτελεσματικές και σύντομες γιατί δεν είναι πλέον απαραίτητη η αρχική μέτρηση της ευθυγράμμισης των τροχών. Το τελευταίο βίντεο αφορά το σετ ψαλιδιού για μοντέλα των σειρών 5,6 και 7 της BMW, που συνήθως είναι μια κοπιαστική επισκευή, υποδεικνύει τη σωστή αντικατάσταση ψαλιδιού, που απαιτεί μια αρχική μέτρηση της ευθυγράμμισης των τροχών (https://youtu.be/qk6pikkkyzs). Χάρη στην μεταβλητά ρυθμιζόμενη σφαιρική άρθρωση και το σχεδιασμό του, είναι κατάλληλο για τρεις διαφορετικές εκδόσεις πρώτης τοποθέτησης. Έτσι ο τεχνικός εξοικονομεί πολύ χρόνο, τόσο κατά τη διάρκεια της αντικατάστασης, όσο και στο χρόνο της παραγγελίας, αφού πρόκειται για ένα «γενικό» κατασκευασμένο ψαλίδι που κάνει για πολλές διαφορετικές εφαρμογές οχημάτων. Για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του ψαλιδιού πέραν της εγγύησης της πρώτης τοποθέτησης, οι μηχανικοί της εταιρείας στο Αμβούργο, τελειοποίησαν ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές: Για παράδειγμα, η σφαιρική άρθρωση του ψαλιδιού, διαθέτει μια εξαιρετικά ανθεκτική επίστρωση αντι-διάβρωσης και το σινεμπλόκ είναι κατασκευασμένο από εξαιρετικά ανθεκτικό στην τριβή από πλαστικό υλικό. Λόγω των τεχνικών βελτιώσεων πάνω στο σχεδιασμό του ανταλλακτικού πρώτης τοποθέτησης, το ψαλίδι της BMW (MEYLE αρ / HD), καθώς όλα τα εξαρτήματα της σειράς MEYLE-HD, έρχονται με πλήρη εγγύηση τεσσάρων ετών. Το νέο κιτ ψαλιδιού βρίσκει εφαρμογή στα μοντέλα της BMW σειρά 5 (F10, F11) και της 6 (F12, F13) και περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την επισκευή μαζί με τις βίδες στερέωσης (κωδικό / HD της MEYLE). ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

10 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η NGK Ευρώπης γιορτάζει τα 10 χρόνια από την παρουσίαση των προθερμαντήρων D-Power Δέκα χρόνια πριν, η NGK Ευρώπης ξεκίνησε μια πρωτοβουλία με τους προθερμαντήρες τύπου μπουζί, με σκοπό την αύξηση σημαντικά του μεριδίου της στην αγορά, μέσω της καινοτόμου τεχνολογίας με μια νέα ποικιλία προθερμαντήρων γρήγορης αντικατάστασης, της σειράς D-Power. Εν τω μεταξύ, η NGK έχει καταστεί ένας ηγέτης παγκοσμίως στην κατασκευή μπουζί και έχει γίνει μια αξιόπιστη μάρκα στο Aftermarket για προθερμαντήρες D-Power. Στη δεκαετία που ακολούθησε από το εναρκτήριο λάκτισμα της πρωτοβουλίας, η NGK έκανε ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός. Με καινοτομίες όπως το νέο μπουζί υψηλής θερμοκρασίας με επίστρωση κεραμικών (NHTC) και γρήγορης και υψηλής προθέρμανσης προθερμαντήρες (AQGS), η εταιρεία κατάφερε να συνεργαστεί με σημαντικούς ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων ντίζελ και να κάνει πελάτες ανταλλακτικών πρώτης τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένου του ομίλου Volkswagen και Fiat. Η NGK προμηθεύει επίσης σχεδόν όλες τις εταιρείες, ανταλλακτικά πρώτης τοποθέτησης σε προθερμαντήρες, όπως των επιβατικών αυτοκίνητων της Mercedes-Benz. Η επιχείρηση Aftermarket ήταν εξίσου επιτυχής. Η σειρά D-Power NGK, η οποία είναι από τους πιο δημοφιλείς προθερμαντήρες τύπου μπουζί, το φθινόπωρο του 2005 περιελάμβανε 38 προθερμαντήρες για εφαρμογές οχημάτων. Σήμερα, η σειρά D-Power καλύπτει περίπου το 90 τοις εκατό των ντιζελοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη με μόλις 85 τύπους και έχει γίνει μπεστ σέλερ, όπως τα μπουζί της σειρά V-Line της NGK. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς και οι δύο σειρές προσφέρουν παρόμοια οφέλη: υψηλή κάλυψη της αγοράς, ένα εύκολο κατανοητό και σύντομο σύστημα αρίθμησης, το καλύτερο στην κατηγορία του για ανταλλακτικά πρώτης τοποθέτησης. Επιπλέον, και οι δύο σειρές καλύπτουν την τρέχουσα ζήτηση της αγοράς. Αυτό αντικατοπτρίζεται από το γεγονός ότι η σειρά D-Power, περιλαμβάνει πολλούς προθερμαντήρες πρώτης τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένων των NHTC και των AQGS. Νέο ενημερωτικό βίντεο για μπουζί σε απευθείας σύνδεση από την NGK Ευρώπης Ένα βίντεο αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Πιστός σε αυτό το γνωμικό, ο ειδικός στη κατασκευή μπουζί NGK, παράγει τεχνικά βίντεο για το δικό του κανάλι, στο YouTube. Έτσι πρόσφατα, δύο νέα τρισδιάστατα βιντεοκλίπ έχουν προστεθεί στο κανάλι και α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι στους αισθητήρες θερμοκρασίας καυσαερίων και στις ροπές σύσφιξης των μπουζί. Όποιος λοιπόν θέλει να πληροφορηθεί σχετικά με τα προϊόντα της ανάφλεξης και αισθητήρες NGK και ΝΤΚ, μπορεί απλά να κάνει χρήση της ιστοσελίδας NGK ή των ολοκληρωμένων μαθημάτων E-Learning που προσφέρονται από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή στον κόσμο μπουζί, αναφλεκτήρων και αισθητήρων «λάμδα». Επιπλέον, η τεχνική υπηρεσία της NGK παρέχει τεχνικές συμβουλές και τρισδιάστατο βίντεο για το εταιρικό της κανάλι στο YouTube στο com/ngksparkplugeurope. Τα τρισδιάστατα βιντεοκλίπ, αναφέρονται χαρακτηριστικά στη διάγνωση, στην εγκατάσταση και γενικά στην ασφάλεια των προϊόντων της εταιρείας και προορίζονται για συνεργεία και εμπόρους ανταλλακτικών, ενώ είναι εξίσου ενδιαφέροντα και για τους καταναλωτές. Επίσης ένα από τα πρόσφατα βιντεοκλίπ που προστέθηκε, ασχολείται με τις θέσεις τοποθέτησης των αισθητήρων θερμοκρασίας των καυσαερίων (EGTS), ενώ ένα άλλο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ροπές σύσφιξης των μπουζί. Περισσότερα τρισδιάστατα βιντεοκλίπ και ταινίες θα ακολουθήσουν σύντομα. Όλα τα βίντεο θα είναι διαθέσιμα σε διάφορες γλώσσες. «Η δική μας ομάδα Τεχνικής υποστήριξης, μετά την πώληση παρέχει στους πελάτες, τις απαντήσεις στις τεχνικές ερωτήσεις τους και παρέχει πληροφορίες για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη. Θα αυξήσουμε γρήγορα τον αριθμό των βίντεο που θα είναι διαθέσιμα και θα ανακοινώνουμε το νέο τους περιεχόμενο απ ευθείας στο διαδίκτυο», σχολιάζει ο David Loy, Διευθυντής Marketing Aftermarket Ευρώπη της NGK Spark Plug Ευρώπης. 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

11

12 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Τα ηλεκτρονικά καταστήματα ανταλλακτικών αυτοκινήτου στη Γερμανία Οι πωλήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου γενικά στη Γερμανία αυξάνονται ετησίως πάνω από 10% σε σχέση με όλες τις επιχειρήσεις. Αντίστοιχα αυξάνονται και οι online πωλήσεις των ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Ειδικά οι πωλήσεις των ελαστικών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) απέδειξαν πόσο γρήγορα μπορούν αυτές οι επιχειρήσεις να αποφέρουν κέρδη. Μερικά ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν φτάσει ήδη σε τριψήφιο αριθμό εκατομμυρίων, που αποτελεί απόδειξη ότι ολοένα και περισσότερες πωλήσεις πραγματοποιούνται μέσω των online καναλιών του ηλεκτρονικού εμπορίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Antti Wolk, ο συνολικός όγκος του ηλεκτρονικού εμπορίου στη Γερμανία με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, ελαστικών και αξεσουάρ είναι λίγο πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτός ήταν ο λόγος για να δημιουργήσει μια έκθεσηοδηγό αγοράς, σχετικά με τα πιο σημαντικά ηλεκτρονικά καταστήματα ανταλλακτικών αυτοκινήτου στη Γερμανία. Η έκθεση-οδηγός, έχει ως στόχο να δώσει στους αναγνώστες, μια γενική εικόνα σχετικά με τους παράγοντες της αγοράς και τη σημασία τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Στις σελίδες του, υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες ανταλλακτικών και το εκτιμώμενο κύκλο εργασιών αυτών. Συνολικά υπάρχουν συγκεντρωμένες πληροφορίες για 108 ηλεκτρονικά καταστήματα και για 15 επιπλέον εταιρείες, με στοιχεία για την αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το περιεχόμενο της έκθεσης-οδηγός, αναφέρεται σε: Ποιοι είναι οι κύριοι συμμετέχοντες στην αγορά, Ποιος ανήκει σε ποιον. Ποιοι είναι σε απευθείας σύνδεση ενδιαφερόμενοι και πως επιτυγχάνεται αυτή η σύνδεση με την επιχείρηση. Οι εκτιμήσεις κύκλου εργασιών των πωλήσεων του ηλεκτρονικού καταστήματος webshop s. Το εκτιμώμενο κύκλο εργασιών σε ebay, Motors και Amazon. Περισσότερες πληροφορίες στο Antti Wolk τηλ ή στο H YACCO παρούσα στο 37ο Ράλλυ Aχαιός 2015 Η YACCO GREECE συνεχίζοντας την εμπλοκή της στους Αγώνες Μηχανοκίνητου Αθλητισμού στην Ελλάδα για το 2015 μετά την επιτυχημένη συμμετοχή της στο «34ο Rally Sprint Κορίνθου» που έγινε το Σαββατοκύριακο 20 & 21 Ιουνίου 2015 υπό την αιγίδα της ΑΛΑΚ, συμμετείχε και στο «37ο Rally Αχαιός 2015» που έγινε στις 5 & 6 Σεπτεμβρίου στην Αχαΐα υπό τη διοργάνωση του Σωματείου Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών για το Πανελλήνιο Κύπελλο Ράλλυ Ασφάλτου Η YACCO GREECE είχε δύο αγωνιστικές συμμετοχές στον αγώνα α) του YACCO MITSUBISHI EVO IX των ΝΙΚΟΝ - ΑΝ- ΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ οι οποίοι πραγματοποίησαν μία εξαιρετική εμφάνιση και τερμάτισαν 2οι στην Ν4 & 3οι Γενικής και β) του YACCO PEUGEOT 106 S16 των Χ. Παραβάντη - Δ. Παραβάντη, που ενώ ξεκίνησαν την προσπάθεια τους με πολύ καλούς χρόνους και με υψηλές προσδοκίες δυστυχώς μετά από μία άτυχη στιγμή είχαν μία έξοδο και τέθηκαν τελικά εκτός αγώνα. Το 37ο Rally Αχαιός, ένας από τους πιο γνωστούς και δημοφιλείς Αγώνες Ράλλυ σε ασφάλτινη επιφάνεια στη χώρα μας, είχε ως επίκεντρο την Άβυθο (Άκολη) Αιγίου και αποτελούνταν από δύο επαναλαμβανόμενες ειδικές Διαδρομές (Σελινούντας, Φτέρη). Η λίστα συμμετεχόντων περιλάμβανε 26 πληρώματα, που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στον 5ο γύρο του Πανελλήνιου Κυπέλλου Ασφάλτου Επίσης στην σελίδα «YACCO GREECE» στο facebook μπορείται να ενημερώνεστε για όλους τους Αγώνες και τις δραστηριότητες της YACCO στην Ελλάδα στην Γαλλία και σε ολόκληρο τον κόσμο, και για νέα που αφορούν την εταιρεία και τα προϊόντα της. 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

13 Επιτυχία μέσω της πολυμορφίας Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας απονέμει βραβείο στην KS ATAG TriMet Guss GmbH για προσλήψεις ξένων εργαζομένων KS ATAG TriMet Guss GmbH που βρίσκεται στην Η Harzgerode στη πρώην Ανατολική Γερμανία, έχει επαινεθεί επίσημα για ενεργητική πρόσληψη διεθνούς εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Ο Hartmut Galenski, επικεφαλής εταιρείας και ο Frank Wenzel, επικεφαλής της κατάρτισης, βραβεύτηκαν στο Βερολίνο στις 16 Ιουνίου από τον Iris Gleicke, κοινοβουλευτικό υφυπουργό στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών και Ενέργειας επίτροπο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Παρά τη φυσική του ομορφιά, η περιοχή Harz έχει πληγεί σκληρά από τη δημογραφική μείωση του πληθυσμού και αποχώρηση των νέων για τη πρώην Δυτική Γερμανία με ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα για τις τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν οξεία έλλειψη δυνητικών μαθητευόμενων και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Την ίδια στιγμή, οι νέοι άνθρωποι στη νότια Ευρώπη σήμερα είναι πολύ δύσκολο να βρουν την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση. Γνωρίζοντας πολύ καλά την κατάσταση αυτή, η εταιρεία η KS ATAG TriMet Guss GmbH ξεκίνησε μια πρωτοβουλία το 2013 για να προσφέρει σε νέους ανθρώπους από τη νότια Ευρώπη μια ευκαιρία και να τους πείσει να μετακινηθούν προς την περιοχή Harz για κατάρτιση. Έλαβε στήριξη μάλιστα από τη Γερμανία και το Κέντρο για τη Διεθνή Μετανάστευση και Ανάπτυξη, καθώς και από το ειδικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πρωτοβουλία προωθεί την κινητικότητα των νέων που αναζητούν την επαγγελματική κατάρτιση και των νέων ανέργων ειδικευμένων εργαζομένων από όλη την Ευρώπη. Αυτή ακριβώς είναι η προσέγγιση και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει με το πρόγραμμα «Επιτυχία μέσα από τη διαφορετικότητα» έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια φιλόξενη ατμόσφαιρα. Το πρόγραμμα βραβεύει εταιρείες που προσλαμβάνουν με επιτυχία ξένο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και ενθαρρύνει και άλλες επιχειρήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. «Θεωρούμε την ένταξη των αλλοδαπών ειδικευμένων εργαζομένων και των νέων που θέλουν να μάθουν το διττό μας σύστημα πολύ σημαντική», λέει ο Hartmut Galenski. «Κατά τη διάρκεια του έργου, έχουμε εργαστεί επίσης για την ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής για την ενσωμάτωση των νεαρών αλλοδαπών. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε κάνει συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις αρμόδιες αρχές για την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας. Για παράδειγμα, έχουμε λάβει στήριξη από το διευθύνοντα σύμβουλο της περιοχής Harz, από το δήμαρχο της Harzgerode, από το Γραφείο Ανάπτυξης Οικονομικών του Εμπορικού Επιμελητηρίου, αλλά μεταξύ άλλων, και του Πολυτεχνείου του Μαγδεμβούργου», εξηγεί ο Galenski. Η εταιρεία, θυγατρική της διεθνούς κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων KSPG και, επομένως, μέρος του Ομίλου Rheinmetall, παρείχε επίσης και οικονομική ενίσχυση εκ των προτέρων, γιατί οι νέοι καταρτιζόμενοι δεν ήταν σε θέση να αντέξουν οικονομικά το κόστος μετακίνησης και διαμονής. Αυτός είναι ο λόγος που η KS ATAG TriMet Guss ξεκίνησε το έργο με τοπική έρευνα. Η ιδέα ήταν να διεξάγει αρχικά έρευνα και ειδικότερα για τη δημιουργία της εμπιστοσύνης των νέων που συμμετέχουν, ενθαρρύνοντάς τους να κάνουν το μεγάλο βήμα και να μεταναστεύσουν σε μια παράξενη χώρα. Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, δικαιώνει την απόφαση της εταιρείας: το έργο προβλέπεται να συνεχιστεί. Οι μίζες και τα δυναμό TiMEFiT τώρα θα ονομάζονται HELLA VALUEFIT σειρά προϊόντων Η TiMEFiT με μίζες και δυναμό, τώρα ονομάζεται HELLA VALUEFIT. Η σειρά αυτών των προϊόντων, απευθύνεται στο aftermarket και περιλαμβάνει προβολείς εργασίας και προβολείς μονής και πολλαπλής λειτουργίας, ενώ έχει εμπλουτισθεί με μίζες και δυναμό. Ιδιαίτερα για οχήματα με χαμηλή αξία, τα προϊόντα HELLA VALUEFIT, αποτελούν την ιδανική λύση, καθώς καλύπτουν τις απαιτήσεις, όσον αφορά τη λειτουργικότητα και ποιότητα. Η τιμή του έχει προσαρμοστεί στην... ηλικία του οχήματος και ως εκ τούτου, κάνει προσιτή την επισκευή και τη συντήρηση. Αυτό σημαίνει ότι τα συνεργεία μπορούν πλέον να πραγματοποιήσουν ελκυστικές προσφορές για την επισκευή παλαιών οχημάτων. Οι μίζες και δυναμό HELLA VALUEFIT μπορούν ν αναγνωριστούν από το διαφορετικό σχεδιασμό της συσκευασίας και καταχωρούνται με διαφορετική περιγραφή στους online και έντυπους καταλόγους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σειρά προϊόντων για μίζες και δυναμό της HELLA μπορείτε να βρείτε στο www. hella.com/startersalternators. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

14 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Νέος ταχογράφος από τη VDO: Βελτιωμένη απόδοση για ευκολότερη χρήση Continental έχει εξοπλίσει το ψηφιακό ταχογράφο VDO Η DTCO 2,2 με πολλές νέες λειτουργίες για μία πιο αποτελεσματική, εύκολη και ασφαλή χρήση. Αυτές οι νέες δυνατότητες περιλαμβάνουν τη καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου οδήγησης και των περιόδων ανάπαυσης, καθώς και τη ταχύτερη λήψη των δεδομένων. Επιπλέον, η απόδοση και η σταθερότητα του συστήματος έχουν βελτιωθεί κατά πολύ σε σύγκριση με την έκδοση 2,1. Με αποτέλεσμα, οι εταιρίες μεταφορών και οι διαχειριστές των στόλων να μπορούν να επωφεληθούν από μια μονάδα που τους επιτρέπει όχι μόνο να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς της νομοθεσίας, αλλά να ενισχύσουν περαιτέρω την αποδοτικότητα των στόλων τους. Ο ταχογράφος θα είναι διαθέσιμος στην Ευρώπη από τον Ιούλιο και ήδη μπορούν να δωθούν παραγγελίες. Ο βελτιωμένος μετρητής VDO εξασφαλίζει μεγαλύτερη αποδοτικότητα Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες της καθημερινής εργασίας παίρνει μορφή μέσω του βελτιωμένου μετρητή VDO, ο οποίος είναι διαθέσιμος από το εργοστάσιο και αποτελεί έναν έξυπνο υπολογιστή ταξιδιού που κρατά τον οδηγό συνεχώς ενημερωμένο για τον εναπομείναντα χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης. Με την βελτίωση των αλγορίθμων και την ικανότητα ελέγχου αξιοπιστίας, εμφανίζεται ο υπόλοιπομενος χρόνος οδήγησης και τα διαλείμματα με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και για πρώτη φορά η μονάδα λαμβάνει υπόψην πλήρως τα ειδικά χαρακτηριστικά της περιόδου πλοίο/τρένο. Επιπλέον, η μεγαλύτερη οθόνη ενημερώνει τον οδηγό για το πόσο χρόνος οδήγησης απομένει πριν από την επόμενη εβδομαδιαία ανάπαυση. Αυτό καθιστά δυνατό στον οδηγό να προγραμματίσει τον υπολειπόμενο χρόνο οδήγησης του μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ως αποτέλεσμα, οι οδηγοί μπορούν να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση του χρόνου εργασίας τους και οι μεταφορικές εταιρείες μπορούν να βελτιστοποιήσουν στο μέγιστο τη διαθεσιμότητα του στόλου τους. Ο χρόνος μεταφόρτωσης δεδομένων μειώνεται σημαντικά Οι χειροκίνητες λήψεις δεδομένων συνεχίζουν να αποτελούν μια χρονοβόρα διαδικασία, και αυτός είναι ο τομέας στον οποίο ο DTCO 2.2 προσφέρει σημαντικές βελτιώσεις. Χάρη σε μια βελτιστοποιημένη διαδικασία σύναψης δεδομένων και βελτίωσης της ροής του λογισμικού, τα δεδομένα μπορούν να μεταφορτωθούν γρήγορα και ο χρόνος που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις αρχειοθέτησης μειώνεται αισθητά κατά πολύ(είναι γρηγορότερος κατά το 1/3 σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο). Διαχείρηση του χρόνου μέσω εργονομίας Οι κατασκευαστές των φορτηγών και οι οδηγοί επωφελούνται πάρα πολύ από αυτό το νέο μοντέλο ταχογράφου. Ακόμα περισσότερες λειτουργίες του ταχογράφου μπορούν πλέον να πραγματοποιηθούν μέσω των διεπαφών που υπάρχουν στο όχημα, όπως είναι η οθόνη αφής ή το χειριστήριο του τιμονιού. Οι χρήστες των Smartphone s μπορούν να απολαμβάνουν τις ίδιες λειτουργίες μέσω του VDO TIS-Web Driver app και του VDO DTCO SmartLink. Η γρήγορη χειροκίνητη είσοδος των δεδομένων είναι ακόμα άλλο ένα βασικό πλεονέκτημα. Έτσι, για παράδειγμα, όλες οι περίοδοι ανάπαυσης μπορούν να διαμορφωθούν στο smartphone, και χρησιμοποιώντας το νέο και έξυπνο μενού εισαγωγής δεδομένων στο TIS-Web Driver app στη συνέχεια μεταφέρονται στο DTCO 2.2 του οχήματος με το πάτημα ενός κουμπιού. Η σύνθετη λειτουργία των χρόνων εγγραφής χρησιμοποιώντας το πλήκτρο των τεσσάρων κατευθύνσεων στο ταχογράφο είναι πλέον κομμάτι του παρελθόντος. Τέλος, η καταχώρηση της χώρας προέλευσης και προορισμού και οι εκτυπώσεις γίνονται πλέον πολύ πιο γρήγορα και εύκολα. Νέο λεπτός σχεδιασμός Οι μηχανικοί επίσης έκαναν στο ταχογράφο ένα λίφτινγκ, μια πιο λεπτή σχεδίαση, για να ταιριάζει με το νέο λογισμικό των αλγορίθμων και τις νέες του λειτουργίες. Ο DTCO 2.2 έχει μια πιο φρέσκια και μοντέρνα εμφάνιση που συνδυάζεται εύκολα με το κατά κύριο λόγο σαφή, καμπυλωτό σχεδιασμό των σύγχρονων εσωτερικών των εκάστοτε οχημάτων. Με την κολακευτική μπροστινή πρόσοψη, ο ταχογράφος εναρμονίζεται ομαλά στο εσωτερικό του εκάστοτε οχήματος. Αναβάθμιση συστήματος: Ο DTCO προσφέρει επιπλέον δεδομένα για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση του στόλου Εκτός από τη θέση του GPS με τη χρήση του DTCO GEOLOC, η έκδοση της συσκευής αυτής προορίζεται για τη δευτερογενή αγορά και μπορεί να καταγράψει δεδομένα, όπως είναι η κατανάλωση καυσίμου, το συνολικό μεικτό βάρος του οχήματος ή να διαγνώσει δεδομένα και να τα στείλει στο λογισμικό διαχείρησης στόλου TIS-Web VDO. Ως αποτέλεσμα, οι πελάτες του TIS-Web μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω την αποδοτικότητα των στόλων τους και να βελτιώσουν τη παραγωγική τους ικανότητα,όπως για παράδειγμα να μείωσουν της κατανάλωση καυσίμων μέσω της βελτιστοποίησης του σχεδιασμού της διαδρομής και του συνολικού μεικτού βάρους του εκάστοτε οχήμτος ξεχωριστά. 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

15 Automechanika Shanghai 2015: Από 2 5 Δεκεμβρίου Automechanika Shanghai 2015, η μεγαλύτερη εμπορική έκθεση της Ασίας για εξαρτήματα αυτοκινήτων, αξεσουάρ, εξο- Η πλισμό και υπηρεσίες, θα πραγματοποιηθεί 2-5 Δεκεμβρίου 2015 σε νέα τοποθεσία, στο National Exhibition and Convention Center, στο Puxi της Σαγκάη. Ο διευρυμένος χώρος θα φιλοξενήσει ολόκληρη την ουσιαστική εξέλιξη της έκθεσης και θα στεγάσει τ.μ., αυξημένου κατά 27% από το Εκτός από τον αυξημένο εκθεσιακό χώρο, ο αριθμός των ανά τον κόσμο εκθετών αναμένεται επίσης να αυξηθεί σε περίπου (+8%). Η επιτυχία της έκθεσης έχει προσελκύσει νέους εκθέτες, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων εμπορικών brands όπως AISIN ΚΙΝΑ, Bilsten, Denso, Dometic, DuPont, Litens, SATA, SWISSVAX και TRIBOS, καθώς επίσης και περισσότερα ονόματα από τις τοπικές παραγωγικές βάσεις ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Η Automechanika Shanghai έχει δημιουργήσει ένα όνομα για τον εαυτό της μετά από πολλά χρόνια ανάπτυξης, εξέλιξης και αφοσίωσης στη βιομηχανία από την ίδρυσή της το Έχει χτίσει μια διεθνούς φήμης σημαντική πλατφόρμα για την βιομηχανία. Η έκθεση διοργανώνεται από την Messe Frankfurt (Shanghai) Co Ltd, θυγατρική της Messe Frankfurt Exhibition GmbH, ενός από τους παλαιότερους και μεγαλύτερους διοργανωτές εμπορικών εκθέσεων της Ευρώπης, και την China National Automotive Industry International Corporation (CNAICO), μια ολοκληρωμένη κρατική επιχείρηση που ειδικεύεται στο διεθνές εμπόριο και τις εμπορικές εκθέσεις, με διαφοροποιημένες λειτουργίες σε διάφορες βιομηχανίες στην Κίνα. Ως αποτέλεσμα των ισχυρών παγκόσμιων πόρων και του τεράστιου δίκτυο των Messe Frankfurt και CNAICO, η Automechanika Shanghai δέχεται ισχυρή υποστήριξη από περισσότερες από 50 εγχώριες και ξένες εμπορικές ενώσεις και κυβερνητικές υπηρεσίες. Η συνεχής ανάπτυξη αντικατοπτρίζεται επίσης στους διάφορους τομείς. Ο τομέας Parts & Components επεκτείνεται σε τμ για να ξεχωρίσει τα πιο πρόσφατα προϊόντα και τεχνολογίες και η διεθνής αίθουσα θα φτάσει τα τμ. Η ζώνη Air-Conditioning σε αυτόν τον τομέα θα να ενισχυθεί περαιτέρω για να φιλοξενήσει πάνω από 200 εταιρείες του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Περισσότερες πληροφορίες στο / EQUI AUTO: Από το συνδεδεμένο όχημα σε ευφυείς μεταφορές Με τη συμμετοχή 100 «φρέσκων» καινοτόμων εταιρειών Η EQUIP AUTO φέτος ενώνει τις πιο TECH επιχειρήσεις στη Γαλλία, αφού θα συμμετέχουν 100 νέες καινοτόμες εταιρείες που μόλις δημιουργήθηκαν (Startups), με αντικείμενο τη διαχείριση και έλεγχο «εμπορικού στόλου» επιχειρήσεων (συνδεδεμένα οχήματα), όπως αντικείμενα επικοινωνίας, εφαρμογές και διαχείριση μεγάλων δεδομένων (Big Data) ή αντικείμενα που σχετίζονται με τις ευφυείς μεταφορές και οχήματα για το άμεσο μέλλον. Μια επανάσταση σε εξέλιξη Μια επανάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Τόσο από την άποψη των ζητημάτων που προκύπτουν και σχετίζονται με υπηρεσίες ελέγχου της κίνησης οχημάτων, αλλά και από την άποψη του σχεδιασμού του οχήματος από την ίδια την αυτοκινητοβιομηχανία μετά την πώληση σε υπηρεσίες που αναζητά η αγορά. «Με σύνθημα «Startup Rally» η έκθεση έχει ως στόχο να εντοπίσει τις κυριότερες τάσεις που θα ισχύσουν στο μέλλον των πωλήσεων και της επισκευής. Εκατό επιχειρηματίες θα παρουσιάσουν καινοτομίες που μπορούν να γίνουν τα πρότυπα του αύριο σαν ευκαιρίες προαγωγής για καινοτόμες επιχειρήσεις. Οι εκατό επιχειρήσεις που φιλοξενούνται στην EQUIP AUTO, είναι μια ποικιλία νέων εφαρμογών και λειτουργούν ως μια αναζωογονητική δύναμη που φιλοδοξούν σε νέες καινοτόμες εταιρείες στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και των υπηρεσιών της. Αυτή η πρωτότυπη και μοναδική πρωτοβουλία θα επιτρέψει σε αυτούς τους «νέους αστέρες» να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους στη EQUIP AUTO σαν καινοτόμες εφαρμογές και να έχουν διεθνή αναγνώριση - τόσο από τους παραδοσιακούς παίκτες της βιομηχανίας, αλλά και από επενδυτές και εταιρείες που ενδιαφέρονται για τα νέα έργα που σχετίζονται με τον έλεγχο κίνησης οχημάτων. Θα υπάρχει μια ισχυρή ψηφιακή υποστήριξη της επικοινωνίας από την EQUIP AUTO αξιοποιώντας ιδιαίτερα τη δύναμη των καναλιών επικοινωνίας της. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

16 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το σκάνδαλο της εξάτμισης Πώς η Volkswagen χρησιμοποιώντας ένα «πονηρό» λογισμικό, κατάφερνε να ξεγελά όργανα και ειδικούς, κάνοντας το μαύρο άσπρο... Ένα «πονηρό» λογισμικό (πρόγραμμα) με το κωδικό όνομα «dyno» ή αλλιώς σύστημα αναστολής, χάρις σε ένα προηγμένο αλγόριθμο, επιτρέπει στα πετρελαιοκίνητα οχήματα της Volkswagen να εκπέμπουν λιγότερο NOx, αλλά μόνο όταν αυτά βρίσκονται κάτω από εργαστηριακές στατικές δοκιμές, με αποτέλεσμα να είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια ρύπων. Αντίθετα, όταν το αυτοκίνητο κινείται στον δρόμο, τότε αναιρείται το «dyno» και ο κινητήρας λειτουργεί με το βασικό λογισμικό «road», με αποτέλεσμα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Ποιότητας Αέρα, οι εκπομπές Οξειδίων του Αζώτου (NOx), να υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια, από 10 έως και 40 φορές. Εδώ και αρκετές μέρες, όλα σχεδόν τα μέσα ενημέρωσης, ασχολούνται με την αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, η οποία είχε τοποθετήσει σε 11(!) εκατομμύρια οχήματα εφοδιασμένα με κινητήρα πετρελαίου (diesel) και με κωδικό ΕΑ189, ένα λογισμικό (πρόγραμμα), που άλλαζε τη λειτουργία του και «μείωνε» τους εκπεμπόμενους ρύπους, όταν το όχημα περνούσε από αντιρρυπαντικό έλεγχο. Δηλαδή ο κινητήρας και τα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος «αντιλαμβάνονταν», τον έλεγχο και αλλοίωναν -προς το βέλτιστο και φυσικά νόμιμο- τις ενδείξεις σύνθεσης των καυσαερίων, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να δείχνει «καθαρό», ενώ στην ουσία ήταν «βρώμικο»! Έτσι η Volkswagen, σε κάθε έλεγχο καυσαερίων, επιβεβαίωνε ότι: Τυπικά, ότι είναι νομότυπη και αξιόπιστη, σύμφωνα με την έγκριση τύπου εκπομπής ρύπων που διαβεβαίωνε εγγράφως ότι εκπέμπει ο συγκεκριμένος πετρελαιοκινητήρας. Ουσιαστικά, ότι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα σε τυχαίο ή προγραμματισμένο έλεγχο καυσαερίων. Μάλιστα στην Αμερική, από όπου άρχισε να αναδεικνύεται το σκάνδαλο και τώρα έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις, το 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

17 κράτος επιδοτούσε τους αγοραστές των 2.0 TDI αυτοκινήτων της Volkswagenμε δολάρια αν αγόραζαν ένα τέτοιο όχημα (Clean Diesel)! Τα πάνω-κάτω στη παγκόσμια αγορά Ο έλεγχος των καυσαερίων, γίνεται σε ειδικά επιστημονικά εργαστήρια ή σε συνεργεία και ΚΤΕΟ, με αναλυτές καυσαερίων βενζίνης η πετρελαίου (αιθαλόμετρο), Όμως, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί καυσαερίων, ο έλεγχος αυτός όπως αποδεικνύεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, γίνεται με «άλλα μέτρα και άλλα σταθμά», για λόγους που εξυπηρετούν κάποια πολιτικά ή οικονομικά συμφέροντα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι. η περίπτωσησκάνδαλο της Volkswagen, η οποία πέρα από τις όποιες επιπτώσεις που θα έχει όχι μόνο στη ίδια την εταιρεία αλλά και σε άλλες, θα επιφέρει σίγουρα και αλλαγές στον τρόπο μέτρησης των ρύπων (εγκρίσεις τύπου) σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό θα γίνει γιατί, ήδη έχουν αρχίσει να πληθαίνουν οι φωνές, ότι οι ισχύουσες εγκρίσεις τύπου καυσαερίων, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, «ευνοούν» τους «μικρούς» κινητήρες σε κυβισμό οχήματα και τα υβριδικά. Οι κινητήρες μεγάλου κυβισμού από 2000 κυβικά και πάνω δύσκολα μπορούν να κυκλοφορήσουν στην Αμερική (ειδικά οι πετρελαιοκινητήρες) αν δεν διαθέτουν συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις, όπως η προσθήκη συστήματος «AdBlue» (σύστημα ψεκασμού ουρίας για τη μείωση οξειδίων του Αζώτου NOx, που είναι καρκινογόνα). Το 2006 η VW επέλεξε να μην εφοδιάσει τους συγκεκριμένους πετρελαιοκινητήρες της με την «ασφαλή» λύση του συστήματος «AdBlue», αλλά έδωσε το πράσινο φως στο τμήμα εξέλιξης της Volkswagen, να εγκαταστήσει το συγκεκριμένο λογισμικό, που ΜΟΝΟ σε τυχόν ελέγχους ρύπων, να μειώνει έως 40 φορές τους εκπεμπόμενους ρύπους. αποτέλεσμα, τα πετρελαιοκίνητα οχήματα της Volkswagen να εκπέμπουν λιγότερο NOx, αλλά μόνο όταν βρίσκονται κάτω από εργαστηριακές στατικές δοκιμές και έτσι δείχνουν ότι ότι είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια... εκπομπής ρύπων. Αντίθετα, όταν ένα αυτοκίνητο κινείται στον δρόμο, τότε αναιρείται το «dyno» και ο κινητήρας λειτουργεί με το βασικό λογισμικό «road», με αποτέλεσμα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Ποιότητας Αέρα, οι εκπομπές Οξειδίων του Αζώτου (NOx), να υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια, από 10 έως και 40 φορές. (Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται συνοπτικά ο τρόπος η λειτουργίας του). Dyno: Το «πονηρό» λογισμικό H «Ηλεκτρονική μονάδα διαχείρισης κινητήρα- ECM» στα αυτοκίνητα της Volkswagen, στα οποία δημιουργήθηκε το πρόβλημα, είναι εφοδιασμένα με ένα λογισμικό (πρόγραμμα) το λεγόμενο «road», το οποίο δίνει εντολές στον κινητήρα, με βάση τις διάφορες πληροφορίες που παίρνει, από διάφορους αισθητήρες, όταν το αυτοκίνητο κινείται. Με βάση αυτές τις πληροφορίες και κατόπιν εντολών που δίνει η ECM, λειτουργούν τα διάφορα συστήματα του κινητήρα, μεταξύ των οποίων είναι τα συστήματα μείωσης καυσαερίων και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Στο πρόγραμμα αυτό λοιπόν, προσετέθη και ένα «πονηρό»... υποπρόγραμμα με την ονομασία «Dyno» ή αλλιώς σύστημα αναστολής (!), το οποίο, χάρις σε ένα προηγμένο αλγόριθμο, αλλάζει τη χαρτογράφηση του κινητήρα. Αυτό, έχει σαν ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

18 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τυπικός έλεγχος ενός αυτοκινήτου με tester από τη θύρα OBD. Έτσι ακριβώς, με ένα αλγόριθμο -και όχι από την εξάτμιση- γινότανε ο εργαστηριακός έλεγχος καυσαερίων στις ΗΠΑ, οπότε το αυτοκίνητο βρισκόταν μέσα στα όρια. Αντίθετα, άν ο έλεγχος γινότανε υπό κανονικές συνθήκες, με αναλυτή καυσαερίων-αιθάλης από την εξάτμιση (και όχι από την θύρα OBD), τότε τα καυσαέρια υπερέβαιναν το όριο φορές! Ένα VW Jetta εξοπλισμένο με εργαστηριακό εξοπλισμό, οδηγήθηκε από ερευνητές στις ΗΠΑ για περισσότερα από χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα οι εκπομπές των οξειδίων του αζώτου (NOx), υπερέβαιναν το καθιερωμένο πρότυπο των ΗΠΑ, φορές. Έλεγχος καυσαερίων στατικός, με αναλυτή καυσαερίων αιθάλης, προσαρμοσμένο στην εξάτμιση και όχι με tester, προσαρμοσμένο στη θύρα OBD, (για να επεμβαίνει το «dyno»! Το ιστορικό της αποκάλυψης Όλα ξεκίνησαν στις αρχές του 2014 στις ΗΠΑ, όταν το International Council on Clean Transportation (ICCT) ξεκίνησε έρευνα σε πολλά diesel αυτοκίνητα της Volkswagen, μετρώντας τις εκπομπές ρύπων από την εξάτμιση και όχι από την θύρα OBD (με αλγόριθμο) που μετρά η EPA (Environmental Protection Agency και το CARB (California Air Resources Board) στις εργαστηριακές δοκιμές της. Το ICCT διεξήγαγε τις δοκιμές με την βοήθεια του κέντρου εναλλακτικών καυσίμων του Πανεπιστημίου της Δυτικής Βιρτζίνια, ώστε να μετρηθούν οι εκπομπές και οι καταναλώσεις των αυτοκινήτων σε πραγματικές συνθήκες. Να σημειωθεί πως το ICCT έκανε δοκιμές και σε μια BMW X5 της οποίας τα αποτελέσματα στις πραγματικές συνθήκες, συμβάδιζαν με τα αποτελέσματα στις εργαστηριακές μετρήσεις. Στις δοκιμές όμως σε πετρελαιοκινητήρα του VW Jetta υπερέβη το όριο εκπομπών NOx (οξείδιο του αζώτου) από 15 έως 35 φορές. Το Passat από την άλλη, υπερέβη το ίδιο όριο από 5 έως 20 φορές. Όταν οι ομάδες των ερευνητών πήγαν να συγκρίνουν τα δεδομένα τους δεν υπήρξε ταύτιση. Έμειναν έκπληκτοι από την απόκλιση των μετρήσεων και ήταν πεπεισμένοι πως η Volkswagen κάτι έκανε στο λογισμικό του κινητήρα, αλλά τότε δεν είχαν περαιτέρω στοιχεία, για να την κατηγορήσουν. Δεν πίστευαν με τίποτα πως η VW τους εξαπατούσε με το πειραγμένο λογισμικό. Τον Μάιο του 2014 τα ευρήματα της κοινής έρευνας της CARB και EPA (Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος) που προσπάθησαν να αναπαράγουν τις εκπομπές ρύπων στα αυτοκίνητα της Volkswagen, οδήγησαν την Volkswagen τον Δεκέμβριο του 2014 να ανακοινώσει την ανάκληση TDI αυτοκινήτων της (VW Passat, Jetta, Golf, Beetle και Audi A3 παραγωγής από 2009 έως και ένα 2015) για ενημέρωση λογισμικού, που όπως υποσχέθηκε τότε η VW, θα εξάλειφε το πρόβλημα. Η CARB ωστόσο θέλησε να δοκιμάσει από μόνη της το αν η VW της έλεγε την αλήθεια, και έτσι ξεκίνησε δοκιμές τον Μάιο του 2015 με τα αποτελέσματα να δείχνουν πως κάτι εξακολοθούσε να πηγαίνει στραβά με τις εκπομπές NOx των 2.0 TDI κινητήρων. Η ίδια έστειλε τα αποτελέσματα τόσο στην EPA όσο και στην Volkswagen στις 8 Ιουλίου του Ακολούθησε μια σειρά τεχνικών συναντήσεων στις οποίες η Volkswagen παραδέχτηκε πως έχει εγκαταστήσει στα αυτοκίνητά της με τον 2.0 TDI κινητήρα της, το πειραγμένο λογισμικό, το λεγόμενο σύστημα αναστολής με τον προηγμένο αλγόριθμο, που επέτρεπε στα πετρελαιοκίνητα οχήματά της να εκπέμπουν λιγότερο NOx μόνο όταν βρισκόταν κατά τη διάρκεια εργαστηριακών δοκιμών. Η EPA στη συνέχεια ανακοίνωσε πως δεν χορηγεί στην VW πιστοποιητικό συμμόρφωσης για την πώληση των MY2016 VW Passat, Jetta, Golf, Beetle και Audi A3 με τον 2.0 TDI, οδηγώντας στο σταμάτημα των πωλήσεων των συγκεκριμένων μοντέλων που αντιπροσωπεύουν το 20% με 25% των συνολικών πωλήσεων της VW στις Η.Π.Α. Στις 18 του Σεπτέμβρη η EPA εκδίδει ανακοίνωση για 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

19 την παραβίαση της Volkswagen με την CARB να λέει πως θα ξεκινήσει έρευνα επιβολής, με την EPA να δηλώνει πως τα Passat, Jetta, Golf, Beetle και Audi A3 παραγωγής με τον 2.0 TDI κινητήρα, εκπέμπουν έως και 40 φορές περισσότερο NOx από το επιτρεπτό όριο. Στις 20 του Σεπτέμβρη η VW παραδέχεται για πρώτη φορά δημοσίως την ύπαρξη του πειραγμένου λογισμικού, με τον Martin Winterkorn να δηλώνει πως η VW θα συνεργαστεί πλήρως για το σκάνδαλο με το πειραγμένο λογισμικό μείωσης των εκπομπών ρύπων. Μέχρι σήμερα, η Ελβετία σταμάτησε τη πώληση των οχημάτων Diesel της VW, οι εισαγγελείς στην Ιταλία και Αγγλία έδωσαν εντολές να ερευνήσουν την ύπαρξη τέτοιων λογισμικών σε οχήματα που κυκλοφορούν στις χώρες τους. Εγκρίσεις τύπου καυσαερίων και διαφορές Για την κυκλοφορία ενός οχήματος σε κάποια χώρα απαιτούνται οδηγίες συμμόρφωσης και εγκρίσεις τύπου και για τα καυσαέρια. Στην Ε.Ε ισχύει ο Νέος Ευρωπαϊκός κύκλος (Σχήμα 1) ή κύκλος NEDC (New European Driving Cycle) και για οχήματα που κυκλοφορούν στην Αμερική ισχύει ο FTP-75 (Σχήμα 2). Ο NEDC τέθηκε σε ισχύ το 1996 και από τότε έχουν γίνει πολύ μικρές αλλαγές. Η αστική διαδικασία μέτρησης περιλαμβάνει υπερβολικά πολλά στάματα/ξεκίνα, οι επιταχύνσεις είναι υπέρμετρα ήπιες και η υψηλότερη ταχύτητα είναι μόλις 120 km/h για περίπου 10 sec (στο σύνολο της 20λεπτης μέτρησης!). Εδώ πρόκειται για μία μεγάλη αδικία προς τα υψηλού κυβισμού αυτοκίνητα τα οποία καίνε πολύ περισσότερο στη πόλη και πολύ λιγότερο στο ταξίδι και σε συνθήκες χαλαρού cruising (πάντα σε σχέση με την κίνηση στην πόλη). H μέση ωραία ταχύτητα 34 km/h όταν στον πραγματικό κόσμο είναι περίπου η διπλάσια. Oι μετρήσεις NEDC πραγματοποιούνται με απενεργοποιημένο το σύστημα κλιματισμού. Ο κύκλος FTP-75 χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ για την έγκριση τύπου των ελαφρών φορτηγών και επιβατικών οχημάτων από το Προβλέπει εκκίνηση και με κρύο κινητήρα και με ζεστό κινητήρα. Η τρίτη φάση ξεκινά αφού ο κινητήρας έχει απενεργοποιηθεί για 10 λεπτά. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με ενεργοποιημένο κλιματιστικό. Στην Αμερική ήδη εφαρμόζεται η μέτρηση των καυσαερίων να γίνεται με αλγόριθμο κατόπιν συμφωνίας και με τις κατασκευάστριες εταιρίες και σε περίπτωση που δεν ισχύουν και στην πράξη οι μετρήσεις επιβάλλονται πρόστιμα. Στην Ε.Ε η διαδικασία αυτή είναι σε πιλοτική φάση και προβλέπεται να ισχύσει από το Σχήμα 1. Νέος Ευρωπαϊκός κύκλος οδήγησης Σχήμα 2. Αμερικάνικoς κύκλος οδήγησης FTP-75 Μονάδα δειγματοληψίας και αραίωσης των καυσαερίων, στο εργαστήριο ανάλυσης καυσαερίων του Ελληνικού, η οποία έκλεισε... ελλείψει κονδυλίων.. Αντιδράσεις από VW Μετά την παραίτηση του Γενικού Διευθυντή Martin Winterkorn, ο νέος CEO της VW δεν μίλησε ανοικτά για το ποιες ακριβώς εργασίες θα γίνουν στα προς ανάκληση αυτοκίνητα, όμως από τα συμφραζόμενα εικάζεται πως σίγουρα θα γίνει μια παρέμβαση (επαναπρογραμματισμός, αντικατάσταση ή παράκαμψη) του παράνομου λογισμικού. Φυσικά θα αποζημιωθούν, ειδικά στην Αμερική εκτός από τα πρόστιμα, ακόμα και οι αντιπρόσωποί τους που είδαν σε μια νύχτα, να σταματούν οι πωλήσεις, θα προσφέρει την επιστροφή της χρηματοδότησης για τα diesel αυτοκίνητα που έχουν σταματήσει να πωλούνται, ενώ θα δώσει και κάποια επιπλέον μπόνους, όπως επιπλέον κέρδη 1%, συν κάποιο ποσό που ξεκινά από 300 έως 600 δολάρια ανά αυτοκίνητο που πωλούν. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν και στις καλύτερες... οικογένεις, όπως είναι η μεγάλη οικογένεια της Volkswagen! ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

20 Σελίδα Σελίδα 30 30

21 Σελίδα Σελίδα 31 31

22 ΤΕΧΝΙΚΑ Ιμάντες και εξαρτήματα Ιμάντες και εξαρτήματα Τεχνική Γνώση Συμβουλές Power Transmission Group Automotive Aftermarket Στα πλαίσια της ενημέρωσης της Continental σας παραθέτουμε τεχνικές πληροφορίες για τους ιμάντες χρονισμού που είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας και της έρευνας του τεχνικού τμήματος της εταιρείας. Η υψηλή μηχανική απόδοση κατ επιλογή, τελείως ανεξάρτητα από την αιολική και υδραυλική ενέργεια και η εξάπλωση της ατμομηχανής, έφερε βιομηχανική επανάσταση. Οι πρώτες μηχανές παραγωγής λειτουργούσαν με τροχαλίες ιμάντα και επίπεδους ιμάντες μετάδοσης κίνησης από δέρμα, που έπαιρναν κίνηση από έναν άξονα πακτωμένο στην οροφή του κτιρίου. Στην ίδια αρχή μετάδοσης ισχύος βασίζονταν και τα πρώτα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Ωστόσο, οι επίπεδοι ιμάντες αντικαταστάθηκαν σύντομα σε αυτόν τον τομέα από μια καλύτερη εναλλακτική λύση, τον τραπεζοειδή ιμάντα. Ο ιμάντας αυτός με τη τραπεζοειδή του διατομή, μεταδίδει την απαραίτητη ισχύ με σημαντικά μικρότερη προένταση και έτσι καθιερώνεται ως πρότυπο μετάδοσης κίνησης για τα βοηθητικά συγκροτήματα. Εξέλιξη του τραπεζοειδούς ιμάντα, είναι ο ιμάντας με τα κανάλια (καναλωτός), ο οποίος κατέκτησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, την αυτοκινητοβιομηχανία. Με την πτυχές (κανάλια) σε όλη την περιφέρεια, μεταφέρει ακόμη μεγαλύτερα φορτία, ενώ η επίπεδη δομή του επιτρέπει την αναστροφή και την ταυτόχρονη μετάδοση κίνησης σε περισσότερα περιφερειακούς μηχανισμούς, δίνοντας νέα ώθηση στους κινητήρες, των οποίων οι διαστάσεις μειώνονται διαρκώς. Όσον αφορά τη συγχρονισμένη μετάδοση ισχύος για την κίνηση εκκεντροφόρων αξόνων σε κινητήρες αυτοκινήτων, από τη δεκαετία του 1960 χρησιμοποιούνταν οδοντωτοί ιμάντες. Τα σημερινά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας είναι τα εγγόνια και τα δισέγγονα αυτών των ιμάντων μετάδοσης κίνησης. Η ορθή λειτουργία τους και συνεπάγεται παράλληλα αύξηση Ιμάντες εξαρτήματα των απαιτήσεων όσον αφορά τα υπόλοιπα εξαρτήματα της μετάδοσης κίνησης με ιμάντα, Τεχνική Γνώση Συμβουλές όπως π.χ. οι τεντωτήρες/αδρανείς τροχαλίες ή οι αντλίες νερού. Α ΜΕΡΟΣ Ιμάντες χρονισμού Ο ι οδοντωτοί ιμάντες εγγυώνται την απόλυτα συγχρονισμένη μετάδοση ισχύος, επειpower Transmission Group Automotive Aftermarket δή μέσω της οδόντωσης επιτυγχάνεται θετική μηχανική εμπλοκή μεταξύ του κινητήριου τροχού και του ιμάντα. Στους κινητήρες εσωτερική καύσης χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση κίνησης σε εκκεντροφόρους άξονες, αντλίες ψεκασμού καυσίμου, άξονες εξισορρόπησης και αντλίες νερού. Λειτουργία Ο οδοντωτός ιμάντας μεταδίδει την κίνηση περιστροφής του στροφαλοφόρου άξονα στους εκκεντροφόρους άξονες. Τα έκκεντρα ενεργοποιούν τα στοιχεία μετάδοσης κίνησης, όπως τα ωστήρια, τα ζύγωθρα και οι μοχλοί ρυμούλκησης, τα οποία μεταδίδουν την κίνηση στις βαλβίδες. Έτσι, οι βαλβίδες ανοίγουν με ώθηση από τον εκκεντροφόρο άξονα και κλείνουν ξανά μέσω της δύναμης των ελατηρίων βαλβίδας. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων στους τετράχρονους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Προκειμένου ο θάλαμος καύσης να γεμίζει με αέριο ή με το μείγμα αέρα-καυσίμου και η απαγωγή των καυσαερίων να ολοκληρώνεται χωρίς πρόβλημα, οι βαλβίδες πρέπει να ανοιγοκλείνουν σε πολύ συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Η ενεργοποίηση τους σε λάθος χρονική στιγμή, συνεπάγεται μειωμένη απόδοση του κινητήρα, ενώ είναι πιθανόν να προκληθούν σημαντικές βλάβες στον κινητήρα αν οι βαλβίδες 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου ΚΟ.Α.ΝΟ: Στόχος ok! (500 οχήματα σε 4,5 μήνες)

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου ΚΟ.Α.ΝΟ: Στόχος ok! (500 οχήματα σε 4,5 μήνες) ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 331 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υγραεριοκίνηση Το φλέγον θέμα... 1η έκθεση LPG

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΚ φέρνει σε αντιπαράθεση ΙΚΤΕΟ & μηχανικούς-ηλεκτρολόγους

Η ΚΕΚ φέρνει σε αντιπαράθεση ΙΚΤΕΟ & μηχανικούς-ηλεκτρολόγους ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 330 - ΜΑΪΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Η ΚΕΚ φέρνει σε αντιπαράθεση ΙΚΤΕΟ & μηχανικούς-ηλεκτρολόγους

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου CITROEN C4: Νέο ωραίο και με τεχνολογία

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου CITROEN C4: Νέο ωραίο και με τεχνολογία ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 329 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υγραεριοκίνηση Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Το Χθες, το Σήμερα και το Αύριο της Αυτοκίνησης

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Το Χθες, το Σήμερα και το Αύριο της Αυτοκίνησης ειδήσεις ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Το Χθες, το Σήμερα και το Αύριο της Αυτοκίνησης Επιστροφή στα παλαιά (οικονομικά για αυτοκίνητα 10ετίας και βάλε), παιχνίδια με τις λέξεις (γνήσια, πρώτης ή ποιότητας πρώτης τοποθέτησης,

Διαβάστε περισσότερα

INA. είναι γνήσια; είναι ΙΝΑ! πολλαπλασιαστές από την NGK. Προϊόντα DENSO στη γκάμα της εταιρίας μας ΤΕΥΧΟΣ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

INA. είναι γνήσια; είναι ΙΝΑ! πολλαπλασιαστές από την NGK. Προϊόντα DENSO στη γκάμα της εταιρίας μας ΤΕΥΧΟΣ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 INA είναι γνήσια; είναι ΙΝΑ! πολλαπλασιαστές από την NGK Προϊόντα DENSO στη γκάμα της εταιρίας μας Ο κατάλογος της Ιαπωνικής ενισχύεται σημαντικά με την επίτευξη συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου

το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου ΚΩΔΙΚΟΣ 1391 Έτος 18 - Τεύχος 215 Νοέμβριος 2011-1 ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου EQUIP AUTO: Μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας Η νέα

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Γυαλιά-καρφιά τα έκαναν συνδικαλιστές αναποδογυρίζοντας την έδρα!

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Γυαλιά-καρφιά τα έκαναν συνδικαλιστές αναποδογυρίζοντας την έδρα! ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 328 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι οκτώ νέες τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς του

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά του. aftermarket. εξελίσσεται

Η αγορά του. aftermarket. εξελίσσεται ρεπορτάζ Η αγορά του aftermarket εξελίσσεται Η Automechanika έκλεισε με ρεκόρ εκθετών -μεταξύ των οποίων και 17 Έλληνεςκαι πληθώρα νέων ερεθισμάτων και ανταλλακτικών «πρώτης τοποθέτησης» Περισσότεροι επισκέπτες

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα και e - autoservice Με ένα κ λ ικ τ α βλέπεις όλα...

Τώρα και e - autoservice Με ένα κ λ ικ τ α βλέπεις όλα... ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩ ΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 334 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Τώρα και e - autoservice Με ένα κ λ ικ τ

Διαβάστε περισσότερα

colorexpert Συστήματα Βαφής Χρώματα Εκπαίδευση Μάρκετινγκ 20 χρόνια ποιότητα Permahyd.

colorexpert Συστήματα Βαφής Χρώματα Εκπαίδευση Μάρκετινγκ 20 χρόνια ποιότητα Permahyd. colorexpert Συστήματα Βαφής Χρώματα Εκπαίδευση Μάρκετινγκ 20 χρόνια ποιότητα Permahyd. Νέο βερνίκι. Permasolid HS Speed Clear Coat 8800. Για εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα. MyTraining. Το νέο online πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η FEGIME Ευρώπης συνεχίζει να διανύει ακμάζουσα πορεία

Η FEGIME Ευρώπης συνεχίζει να διανύει ακμάζουσα πορεία NEWSLETTER 01.2015 Κύριο άρθρο FEGIME Στην 25η επέτειο της FEGIME, αισθάνομαι μεγάλη τιμή που εκλέγομαι ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ομίλου. Όπως όλοι γνωρίζετε δεν είμαι έμπορος χονδρικής και επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Βαρσάμης Θωμάς 2010 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Σελίδα 1 από 113 Εκττονηθείσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ 2408. Επιβλέπων: ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Εισηγητής: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ 2408. Επιβλέπων: ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΥΒΡΙ ΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΝ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑ Ι ΚΗ ΚΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Tζαγκαράκης ηµήτρης. www.emttu.org

Tζαγκαράκης ηµήτρης. www.emttu.org Έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα και µελέτη περίπτωσης / προσοµοίωσης της ωριαίας ανάλυσης καταναλώσεων και τιµών ενέργειας σε διώροφο κτίριο (κατοικία βιοτεχνία παραγωγής κουφωµάτων) Tζαγκαράκης ηµήτρης Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 28 - ΤΕΥΧΟΣ 327 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Παράγων άνθρωπος Το κλεδί της επιτυχίας ΚΕΚ:

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνοι Ψηφιακοί Μετρητές Ηλεκτρισμού

Έξυπνοι Ψηφιακοί Μετρητές Ηλεκτρισμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έξυπνοι Ψηφιακοί Μετρητές Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου

το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου ΚΩΔΙΚΟΣ 1391 Έτος 18 - Τεύχος 208 Απρίλιος 2011-1 ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 TM3-COVER-CARS.pdf 15/4/2011 4:19:36 µµ το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου IBIS: Ο

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΜΗΜΑ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 6. Αρμόδιος Παρακολούθησης: 5. Υπεύθυνος: Επικ. Καθ. Λ.

4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΜΗΜΑ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 6. Αρμόδιος Παρακολούθησης: 5. Υπεύθυνος: Επικ. Καθ. Λ. 1. 2. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5. Υπεύθυνος: Επικ. Καθ. Λ. Ντζιαχρήστος 3. 4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 6. Αρμόδιος Παρακολούθησης:

Διαβάστε περισσότερα

το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου

το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου ΚΩΔΙΚΟΣ 1391 Έτος 18 - Τεύχος 209 Μάιος 2011-1 ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου Αυτοκίνητο: Οι οκτώ νέες τάσεις της αγοράς Εργασιακά:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η τηλεργασία εξέλιξη. από τον Stefano Berti

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η τηλεργασία εξέλιξη. από τον Stefano Berti ΠΡΟΛΟΓΟΣ από τον Stefano Berti Αρχίζω να γράψω αυτό πρόλογο στο ήμισυ του Ιουλίου 2010, εν αναμονή για δύο νέα επίσημη: από τη μία πλευρά ότι το Facebook έχει φτάσει πάνω από μισό δισεκατομμύριο εγγεγραμμένους

Διαβάστε περισσότερα

Για όλα τ άλλα η αγορά έχει τον τρόπο

Για όλα τ άλλα η αγορά έχει τον τρόπο Editorial Αγαπητέ αναγνώστη Γιάννης Πανάγος Εκδότης Διευθυντής Γιώργος Κοντονής Υπεύθυνος δοκιμών Για όλα τ άλλα η αγορά έχει τον τρόπο της. Αρκεί να μετρήσει κανείς πόσες ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου. VOLVO: Έμφαση στην ασφάλεια των e-αυτοκινήτων

ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου. VOLVO: Έμφαση στην ασφάλεια των e-αυτοκινήτων ΚΩΔΙΚΟΣ 1391 Έτος 18 - Τεύχος 205 Ιανουάριος 2011-1 ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου συνέδρια IBIS 2010: 13 ερωτήσεις-απαντήσεις ζητούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος

... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTIGS

Διαβάστε περισσότερα

Energy ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Intelligent. αλλάζουν τον κόσμο. Καλέστε στο 800 11 62900 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ. Οι νέες ενεργειακές αρχιτεκτονικές

Energy ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Intelligent. αλλάζουν τον κόσμο. Καλέστε στο 800 11 62900 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ. Οι νέες ενεργειακές αρχιτεκτονικές Intelligent Ελλάδα Ιούνιος 2012 Energy Έξυπνες και αποδοτικές λύσεις διαχείρισης ενέργειας από την παραγωγή έως την τελική διανομή ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ SETV ΒΛ. ΣΕΛΙΔΑ 3 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η παρουσία μας Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του Ομίλου Lafarge, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, με περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Hμετατόπιση του ενδιαφέροντος των αγροτών

Hμετατόπιση του ενδιαφέροντος των αγροτών Editorial Αγαπητέ αναγνώστη Γιάννης Πανάγος Εκδότης Διευθυντής Γιώργος Κοντονής Υπεύθυνος δοκιμών Hμετατόπιση του ενδιαφέροντος των αγροτών από τη φυτική στη ζωική παραγωγή είναι ένας προβληματισμός ο

Διαβάστε περισσότερα

το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου Ράλλυ Ακρόπολις 1ος ο OGIER με CITROEN

το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου Ράλλυ Ακρόπολις 1ος ο OGIER με CITROEN ΚΩΔΙΚΟΣ 1391 Έτος 18 - Τεύχος 211 Ιούλιος 2011-1 ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου autopromotec Η κρίση ήταν κάτω... απ το «χαλί» IBIS

Διαβάστε περισσότερα