ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά Θεού κι όπως λέει και ο ποιητής "Ο κόσμος λάμπει σαν ένα αστέρι". Είναι η εποχή των πανηγυ ριών. Ολα τα χωριά τώρα το καλοκαίρι γιορτάζουν. Πάντοτε το λαϊκό πανη γύρι συνδυάζεται με κά ποια θρησκευτική γιορτή απ' τα παλιά μέχρι σήμε ρα. Σ' αυτό ανταμώνουν, χωριανοί, κοντοχωριανοί, ξενιτεμένοι και ξενοχωρίτες απ' τα παλιά μέχρι σή μερα κουβεντιάζουν αντα μώνουν κλείνουν συμφω- νίες, αρραβωνιάσματα και χορεύουν παλικάρια με λυ γερές κοπέλες. Τα πανηγύρια γίνονταν σε εξοχικές τοποθεσίες. Τώρα τελευταία στην κε ντρική πλατεία του χωριού με μεγάφωνα φώτα, σου βλάκια, ντέφια, κλαρίνα, ηλεκτρικές κιθάρες κ.α. Παλιότερα γινόταν σε μέ ρη δασωμένα κάτω από βελανιδιές και τις γκορτσιές, με περίσσια χάρη, ομορφιά και απλότητα. Ενα κέρασμα με κρύο νε ρό με λουκούμι και φαγητό κάτω από τα δέντρα, για ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ "" ^ j) ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΘΑ ΖΗΣΟΥΝ Να αποφύγει το χαιρετισμό, προσπάθησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, όταν βρέθηκε στη Βιβλιοθήκη Κέντρου Παιδικής Μέριμνας της Πωγωνιανής. Φοβόταν ότι θα συγκινηθεί υπερ βολικά. Ηταν φυσικό. Οχι μόνο ξεκίνησε τη ζωή του από την Πωγωνιανή διψώντας, όπως είπε, για γράμματα, αλ λά είναι κι ένας γνήσιος βιβλιόφιλος. Και ως τέ τοιος απευθύνθηκε στα παιδιά: "Καμιά τεχνολο γική εξέλιξη δεν μπορεί να υποκαταστήσει το βι βλίο, γιατί έχει το δικό του "άρωμα". Οταν κό βω τις σελίδες ενός βιβλίου, αναπηδάει μια με γάλη χαρά και μια υπέρτατη ανθρώπινη ικανο ποίηση". Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου πρό σφερε στη βιβλιοθήκη τόμους και ο Πρόε δρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε να οργανωθούν μέσω του ΣΕΚΒ παρόμοιες βιβλιο θήκες σε απομακρυσμένες περιοχές. Κοπέλες του χωριού γυρίζουν από κάποιο πανηγύρι σε αυτή την φωτογραφία του μας πέρα στις "γκορτσιές" στον Αγιο Παντελεήμονα ή στον Αϊ Νικόλα στην κε ντρική εκκλησία μας. Χόρευαν, έπιναν και αράδα τα φιλοδωρήματα στα μέτωπα των βιολιτζήδων. Τα πανηγύρια έδιναν και την ευκαιρία στους νέ ους και στα μικροκόριτσα να μαθαίνουν τα μυστικά βεργολυγίσματα και τις φι γούρες των χορών και να συναντιώνται τα βλέματα των νέων σύμφωνα με το τραγούδι "εμπάτε αγόρια στο χορό κορίτσια στα τραγούδια" κ.α. να δείτε και να μάθετε πως πιάνε ται η αγάπη. Από τα μάτια πιάνεται στα χείλη κατε βαίνει κι από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει... κ.α. Ολα απλά απέριττα τα πεινά κάτω από τον ξάστε ρο ουρανό και τη σκέπη του Θεού....Σήμερα όλα έχουν αλ λάξει. Η ζωή συνεχίζεται κι όμως τα πανηγύρια είναι η ψυχή και η ζωή των χω ριών μας. Και πως θα μπο ρούσε να γίνει διαφορετι κά! Το χωριό, έχει την ανά γκη όλων μας. Ξενιτεμέ νων και μη. Και χαίρεται όταν μας βλέπει και χαιρό μαστε όλοι όταν ανταμώ νουμε. Μπορεί σήμερα, η νέα τεχνολογία να φέρει από μακριά το πρόσωπο που θέλεις ν' ανταμώσεις με τον ηλεκτρονικό υπολογι στή, ένα πράγμα όμως δεν θα μπορέσει να εξασφαλί σει. Την ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι, για επικοινω νία, ζεστή επικοινωνία, πλημμυρισμένη από επι θυμία, νοσταλγία, αγάπη ή ότι άλλο διέκρινε κανείς στα παλιά μας πανηγύρια. Ετσι την αισθάνομαι εγώ την οποιαδήποτε χωριανική επαφή και αντάμωση. Καλή αντάμωση λοιπόν φίλοι μας στο χωριό μας στα χωριά μας καλό ξεφά ντωμα καλό γλέντι και κα λό ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. Σ. ΟΙΚ. ΧΩΡΙΑΝΕ, ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1 ΣΟΥ ΙΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΟΥ- ΓΙ' ΑΥΤΟ ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΤΟ ΙΕΧΝΑΣ!

2 ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΣΕΛΙΔΑ 2 Τ Ο ΣΠΙΤΙ Μ Α Σ Σ Τ Ο Χ Ω Ρ Ι Ο ΡΟΥΜΜΑ Π Π Γ Ο Ν Ι Ο Υ Κρυμμένο μεσ' στο πυκνό δάσος από Βελανιδιές, συμίδες και πλατάνια, ψηλά στο Πωγώνι της Ηπείρου, το μικρό χωριό μας. Είναι η Ρουψιά Πωγωνίου. Μ ε τα λί γα σπίτια και τους λιγότε ρους ανθρώπους! Αληθινή ευλογία Θ ε ο ύ! Κι εκεί στην άκρη του χωριού, όπου τε λειώνουν τα όρια του, ξεκομένο α π ' τ' άλλα, το μικρό λιθόκτιστο σπίτι μας. Μ ε το κατώι για τα ζωντανά και το αγώγι για τους ανθρώπους, κι ολόγυρα πέτρινος μανδρότοιχος. Κτισμένο πριν από δύο αιώνες περίπου, το παλαιότερο από πέτρα ακατέργαστη, το νεώτερο με πέτρα πελεκητή, γατζωμένο θαρρείς στο χείλος της ρεμματιάς, φαντάζει, μέσα στο δάσος, σαν απο μεινάρι από παλιό μεσαιω νικό κάστρο. Αυτό είναι το πατρικό σπίτι μας στο χω ριό, ή για να είμαστε δίκαι οι το μητρικό σπίτι, αφού αυτό ήταν της μάνας μας. Εγκατελειμμένο από πολ λ ά χρόνια, τελευταίος ένοι κος εκεί ήταν ο παππούς μας και ιερέας του χωριού, ο Παπα-Λάμπρος με την πα παδιά του, την Κλεονίκη, που έζησαν εκεί μόνοι, μέ χρι που έφυγαν από τον κό σμο αυτό, πριν τριάντα δύο χρόνια. Επί σαράντα συναπτά χρόνια ο Παπαλάμπρος ιε- ρουργούσε κάθε Κυριακή στην ιστορική εκκλησία του χωριού. Θ α τον θυμάται άραγε κανείς; Ο σεβάσμιος αυτός λευίτης έζησε εκεί πάμπτωχος, χωρίς ποτέ να μπορέσει ν' αγοράσει δεύ τερο ράσσο. Η μόνη πε ριουσία του ήταν μερικά πα μπάλαια θεολογικά και εκ κλησιαστικά ΒιΒλία. Τα βρή κα και τα φύλαξα σαν αμύθητο θησαυρό, σαν ιε ρ ά κειμήλια. Α π ' το μικρό χαγιάτι του σπιτιού μας αγναντεύεις το πυκνό και αδιαπέραστο δά σος. Το βλέμμα σου απλώ νεται α π ' τη Νεμέρτσικα μέ χρι το Πάπιγγο, κι απ' εκεί στο αχανές άπειρο! Οταν καθισμένος στην πέτρινη πεζούλα της αυλής κυττάζεις γύρω σου, δεν χρειάζεται να έχεις ειδικές γνώσεις για να νοιώσεις θαυμασμό για την ομορφιά της φύσης που σε περιβάλ λει. Αυτή τη φύση που μόνο εδώ στο Πωγώνι μπορείς ν' αντικρύσεις. Κάθε δειλινό ένα αχολόγημα, γλυκό κι ανάλαφρο, ανεβαίνει α π ' τη ρεματιά! Εί ναι τα κουδούνια α π ' τα πρόβατα του Χαρίλη, που γυρίζουν στη στάνη, είναι τ' αηδόνια και τα τριζόνια που δοξολογούν τον Υψιστο! Κι όταν βραδιάζει, η πλά ση όλη, πέρα ως πέρα, ό λ ο το Πωγώνι, σαν απέραντος "Η ΦΠΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ' ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ TON ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΏΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Ε Ν Ω Σ Η ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΔΡΑ:ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ Ε Κ Δ Ο Τ Η Σ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: Γ. ΤΖΟΒΑΣ ΠΑ. ΑΡΧ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 8 ΤΗΛ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Α Π Ο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Υ Λ Η Σ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ Ν. Π Α Ν Ο Υ Σ Η 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ Π Α Ρ Ο Δ Ο Σ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ - ΚΩΔΙΚΟΣ 4050 Χειρ«ίγραφα που δημοσιεύονται η όχι δεν επιστρέφονται. Ο ι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν. Ναός! Α π ό ψηλά τ' αστέ ρια λαμπρός πολυέλαιος και τα πουλιά στις φυλλω σιές υμνωδοί και ψάλτες! Θαρρείς πως αν απλώσεις το χέρι σου θ α νοιώσεις στ' ακροδάκτυλά σου την παρουσία του Δημιουργού! Αυτό είναι το Πωγώνι, τό πος καθαγιασμένος α π ' τους αγώνες, τον μόχθο, τον πόνο και τα δάκρυα, αλλά και τη λιτή και έντιμη ζωή των κοντινών και μα κρινών προγόνων μας που Ο 1) Τρία πουλάκια κάθονται ψηλά στο μετερίζι το'να μιλάει για πόλεμο και τ' άλλο φοβερίζει. 2) Το τρίτο το μικρότερο μοιράζει την οδύνη. Μυργιολογάει τ' ανήκουστα φρικτή Δικαιοσύνη. 3) Ο Σατανάς επόρνευσεν με την οχιά μια μέρα, και βγήκαν φίδια φθονερά τρόμου σκορπιών φοβέρα. 4) Και κλαίει με τα μέλλοντα προφητικά αγναντεύει. Μαυρίλα γύρω πλάκωσε η ανηγλεπιά θεριεύει. 5) Ανθρωπος τον συνάνθρωπο με λύσσα ροκανίζει καρφάκι δεν του καίγεται αρκεί να θησαυρίζει. 6) Κλοπές εγκλήματα σωρό έζησαν εδώ, και που η μοί ρα έταξε να είμαστε εμείς οι απόγονοι και συνεχιστές της ιστορίας και των εθνι κών και θρησκευτικών πα ραδόσεων αυτού του τό που. Μεγάλη η κληρονομιά που μας άφησαν οι πατέρες μας, εδώ στο Πωγώνι, τόπο πέτρινο, σκληρό και άγονο, μα πλούσιο σε ομορφιά, σε δάση και ποτάμια, σε ιστο ρία και μύθους, σε θρύ λους και τραγούδια, τόσο κατάσπαρτο από παλιές εκ κλησιές, ξωκλήσια και μο ναστήρια. Α λ λ ά και τερά στιο το χρέος μας να διατη ρήσουμε την κληρονομιά αυτή και να την παραδο θούμε στα παιδιά μας, αν όχι καλύτερη, τουλάχιστον ατόφια... ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΡΟΥΨΙΑ Π Ω Γ Ω Ν Ι Ο Υ (Απόσπασμα από μια εκτεταμένη εργασία του -Ταξίδι ψυχής- Μια αληθινή ιστορία). ΛΝΘΡΠΠΟΣ τον κόσμο βασανίζουν. Σ' ένα αδιάκοπο χορό θρηνούν και ολολύζουν. 7) Εσβησε η αγάπη γύρω του το μίσος βασιλεύει ο άνθρωπος τον αδερφό νύχτα μέρα κλέβει. 8) Το έτσι θέλω κυβερνά παχιές κουβέντες λένε, λύπηση τώρα δρν περνά παιδιά από πείνα κλαίνε. 9) Καβάλα στο καλάμι του φέρνει γύρω στη γη κοσπάζει υπερήφανα ο κόσμος να τον δει. 10) Για σκέψου λίγο άνθρωπε και τώρα που το πας; Η μαύρη γη σε περιμένει κι ας είσαι ακόμη βασιλιάς... και ο νοών νοείτω. Παναγιώτης Κύρκος Βασιλικό Πωγωνίου ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΤΗ ΡΟΥΨΙΑ Αγαπητή Φ.τ. Γεροπλατάνου σας στέλνω ένα κείμενο προς δημοσίευση: " Η τοποθέτηση της προ- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ Ό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΑΛΕΙΑΝΑΡΟΣ Β. ΛΕΤΣΙ0Σ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ τομής στην κεντρική πλατεία της Ρουψιάς, γενέτειρας του μακαριστού Σπυρίδωνος Βλάχου, Αρχιεπισκόπου Αθη νών και πάσης Ελλάδος και Ιδρυτή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς, με συγκίνησε ιδιαίτερα και θεωρώ υποχρέ ωση να εκφράσω τις ευχαρι στίες μου σε όλους, όσοι συ νετέλεσαν στην πραγματο ποίηση της εκδήλωσης αυ τής Η πρωτοβουλία των δύο Συλλόγων (Αθηνών και Ιωαν νίνων) των αποφοίτων του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς τους τιμά ιδιαιτέρως, όπως και τους χορηγούς και το Δήμο του Ανω Πωγωνίου. Ακρως τιμητική ήταν και η παρουσία του Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέα, αλλά και όλων των λοιπών επισήμων, των αποφοίτων Βελλαϊτών και των παριστα μένων συμπατριωτών. Ολους τους ανωτέρω ευ χαριστώ θερμότατα. Με λυ πεί βέβαια το γεγονός ότι λόγοι ανώτεροι της θελήσε ως μου δεν μου επέτρεψαν να παραστώ στην εκδήλωση αυτή, που έγινε προς τιμήν ενός τόσο στενού συγγε νούς μου. Τέλος, θ α ήταν παράλειψη μου να μην ευχαριστήσω τον κ. Σ. Οικονόμου, ο οποίος κάλυψε την όλη εκδήλωση". ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3 ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΛΗΙΗΣ ΤΟΥ ίου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Στις 9 Μαΐου ε.ε. στο Ηρώο του Δήμου ΔελΒινακίου, στο Χάνι Δελβινακίου, έγινε εκδήλωση για την επέτειο της λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στις 9 Μαΐου Την εκδή λωση και την επιμνημόσυνη δέηση ετίμησε με την πα ρουσία του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας. Στην επιμνημόσυνη δέηση, πρωτοστάτησε ο Μητροπο λίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ.κ. Ανδρέας μετά του Ιερα τείου, παρουσία των Αρχών του Νομού, πλήθους κό σμου και παλιών αντιστα σιακών. Το Ηρώο, είναι αφιερω μένο στους πεσόντες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στις τρεις ενότητες του δη λαδή, την ιταλική εισβολή, τη γερμανική κατοχή και την Εθνική Αντίσταση. Μετά την εκδήλωση ο κ. Πρόεδρος της Δημοκρα τίας επισκέφθηκε το Δη μαρχείο Δελβινακίου και τι μήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο για την προσφο ρά του στην Εθνική Αντί σταση και ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης του Δή μου Δελβινακίου. Μετά με τέβη στην Πωγωνιανή, εγκαινίασε τη βιβλιοθήκη του Κέντρου Παιδικής Μέ ριμνας Πωγωνιανής. Α ρ γ ά το μεσημέρι, επισκέφθηκε το Δ ο λ ό όπου με λίγους φί λους του, απόλαυσε το τσί πουρο της περιοχής και τις Πωγωνίσιες πίττες, στο αγρόκτημα "Κωσταρά". Ο Δήμος Δελβινακίου σκοπεύει στο επόμενο διά στημα να δημιουργήσει, στο χώρο του Μνημείου μουσείο εκθεμάτων από την συγκεκριμένη αυτή πε ρίοδο (28 Οκτωβρίου 1940 μέχρι 9 Μαΐου 1945) ΝΤΙΝΑ ΜΟΥΚΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 28ης Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ KIN ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ Στην πανέμορφη Τορώνη της Χαλικιδικής σας περιμένει η κατα γάλανη και καθαρή θάλλασσα, ο λαμπερός ήλιος, το ωραίο κλίμα και το φιλικό περιβάλλον. Ολα αυτά θα τα απολαύσετε κατά την διαμονή σας στα ενοικια ζόμενα δωμάτια του Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ Σ Κ Ο Ν Δ Ρ Α - Π Ο Λ Α Ν Τ Α Σ Κ Ρ Ε Τ Σ Η. Το κάθε δωμάτιο διαθέτει δικό του μπάνιο, εξοπλισμένη κουζίνα και μπαλκόνι. ΤΟΡΩΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ και στις προθέσεις του εί ναι να καθιερωθεί το Δελ βινάκι ως Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ο Ι Τ Ο Π Ο Σ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ της 9ης ΜΑΪΟΥ. Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας από το Δελβινάκι με την επέτειο της λήξης του πολέμου ήταν σαφέστατο: "Ανάγκη των λαών η ΕΙ ΡΗΝΗ". Στην Πωγωνιανή εγκαινιά ζοντας την Βιβλιοθήκη τόνι σε: "Αυτά τα παιδιά εδώ, όπως και εγώ είμαι ένα απ' αυτά τα παιδιά που ξεκινή σαμε απ' εδώ για να καλυ τερεύσουμε τη ζωή μας..." και κατέληξε: "Εδώ σ' αυτά τα βουνά είναι η άλλη Ελ λάδα, εδώ υπάρχει πάθος για μάθηση, εδώ που υπάρ χει άδολος πατριωτισμός για τη φύλαξη των συνό ρων, για την ενίσχυση και εξύψωση του Ελληνισμού, της Ελληνικότητας μας για να διαπρέψουμε, όπως το κάναμε στο παρελθόν, όπως το κάνουμε και τώρα για να προσφέρει αυτή η βι βλιοθήκη τα φώτα της Ελ ληνικής Παιδείας". Ολοι μας αισθανθήκαμε υπερήφανοι μ' αυτά τα λό για του κ. Προέδρου και ιδιαιτέρως εμείς οι παλιοί μαθητές του Γυμνασίου Πωγωνιανής. Σ. ΟΙΚ. ΣΕΛΙΔΑ 3 0 ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Ο ρόλος του ενεργού πολίτη πάντα και ιδιαίτερα σή μερα είναι σημαντικός και αποφασιστικός. Η εξουσία ανέκαθεν σε όλα τα επίπεδα ενδιαφέρεται για την εδραίωση της και λαβαίνει μέτρα ενάντια σε κάθε κίνη ση πολιτών που αγωνίζονται για Βελτίωση του επιπέδου ζωής και για ανθρώπινα δικαιώματα που συνεχώς συρρι κνώνονται. Χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα, οι νόμοι και οι δυνά μεις για να διατηρηθεί ως έχει το σύστημα, το οικονομι κό, το κοινωνικό και το πολιτικό. Ο πολίτης, πέρα από τα δικά του λάθη και παραλείψεις, πληρώνει ακριβά και τις επιλογές των κυβερνώντων. Ετσι για να είναι κανείς συνδημιουργός του παρόντος και του μέλλοντος και υπεύθυνος πολίτης χρειάζεται: Να ενημερώνεται συνεχώς και να διασταυρώνει τις όποιες πληροφορίες. Ν α παρατηρεί και να αξιολογεί με προσοχή όσα υποπίπτουν στην αντίληψη του. Ν α εξετάζει με νηφαλιότητα τα γεγονότα. Να συμμετέχει ενεργά σε κάθε προσπάθεια και κίνη ση που στοχεύει στην ανάδειξη, προώθηση και επίλυση προβλημάτων. Ν α μην αρκείται μόνον στην κριτική, αλλά και να διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις και υποδείξεις αρ μοδίως. Ν α επιδοκιμάζει κάθε προοδευτική κίνηση και να συμμετέχει στα δρώμενα, όσο του επιτρέπουν οι δυνά μεις του. Να αγωνίζεται για την ποιότητα της ζωής και να μά χεται σθεναρά ενάντια στη σαπίλα, τη διαπλοκή, τη δια φθορά και την αλαζονεία. Ν α ξεσκεπάζει τους καιροσκόπουο κπι τους λαο πλάνους και να καταγγέλλει με παρρησία καθετί που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπι να δικαιώματα. Ν α ενδιαφέρεται για τα κοινά και να προσφέρει τις υπηρεσίες του, όπου είναι ανάγκη, χωρίς αντάλλαγμα. Ν α σέβεται τις γνώμες των άλλων και να μη πυροδο τεί οξύτητες που ζημιώνουν όλους. Αυτά σε γενικές γραμμές και ενδεικτικά είναι τα στοι χεία ταυτότητας του ενεργού πολίτη που καλείται να δρα καθημερινά και όχι μόνο να ψηφίζει κάθε τέσσερα χρόνια. Το παρόν, το μέλλον και οι όποιες εξελίξεις εξαρτώνται και από τη δική του στάση και δράση. ΧΡΙΣΤΟΣ Α Π. Ζ Α Ν Η Σ Στατικό Φαγητό αε Παραδοσιακό Btvcbva Άνω Κλβιδωνιά, Κόνιτοα Τηλ./1'ax: oo.gr ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑ! ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΟΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΚ«ΐΙΗ Κ*τΜ Κ Α Ι W l D f t f i P W. Γ. ΒΑΛΑΚΟΣ 09S7 JMMMt Χ.ΠεΤΣΙΟΕ 097Λ «55498 ^A«04>.CA>VQKPtA *20 BACOV^A

4 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΖΩΤΟΣ Ενας ακόμη φίλος ανα γνώστης και συνεργάτης της εφημερίδος μας έφυγε, πα ραμονή του Ευαγγελισμού ο Μενέλαος Ζώτος, συντα ξιούχος δάσκαλος, που σχε δόν όλοι μας οι χωριανοί τον γνωρίζαμε. Ο αείμνηστος Μενέλαος, καταγόταν από την Πολύτσιανη του Μ έ σ α Πωγωνίου και μικρός πολύ μικρός με τον πατέρα του και τον αδελφό του Στάθη, γνωστό έμπορο στην οδό Τσιριγώτη ήρθα στα Γιάννενα. Εμαθε με μεγάλες δυσκο λίες γράμματα και υπηρέτη σε σε πολλά χωριά. Εργατι κός, φιλότιμος κι αγαθός δάσκαλος. Α π ό τα πρώτα χρόνια της έκδοσης μας, μας διάβαζε και μας βοη θούσε στην έκδοση της εφη μερίδας μας. Οσοι τον γνώ ρισαν, όλοι καλά λόγια λένε για τον αείμνηστο Μενέλαο. Ο γράφων αυτές τις απλές γραμμές συνδεόταν με πραγματική συναδελφική και πατριωτική φιλία. Αγάπη του ήταν η πατρίδα του η Βό ρειος Ηπειρος. Η τελευταία περιπέτεια με την υγεία του ήταν η φοβερή κατάληξη. Μ ι α συγκυρία το'φερε να μη μπορέσω να παρευρεθώ στο ταξίδι του φίλου μου. Συλλυπούμαι Βαθύτατα τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τ' αδέλφια του κι όλους τους συγγενείς του. Αιωνία η μνήμη του. Σωκράτης Μιχ. Οικονό μου ΣΤΑΥΡΟΣ Ε. ΠΑΣΧΑΛΗΣ Από τη Θεσσαλονίκη μας ήρθε το μαύρο μήνυμα ότι ο αγαπητός σ' όλους μας ΣΤΑΥΡΟΣ Ε. Πασχάλης, συ νταξιούχος του Ι.Κ.Α. ετών 7 0 στις έφυγε για πάντα από τον μάταιο τούτο κόσμο. Ο αείμνηστος Σταύρος, γιος του Ευάγγελου και της Ο λ γ α ς Πασχάλη, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χωριό μας. Παιδί της κατοχής και του πολέμου. Μεγάλωσε με πολλές δυσκολίες, όπως όλοι μας, εκεί στον πέρα μα χαλά και μαζί μας, πηγαίνα με σχολείο και βοσκούσαμε τ' αρνοκατσικάκια μας. Μ α ζ ί υπηρετήσαμε και φαντάροι κι αργότερα εγκα ταστάθηκε στη Θεσσαλονί κη, αρτεργάτης, κοντά στον αείμνηστο Μπάρμπα Κώστα Τσάτσο και με την εργατικό τητα του, την τιμιότητα του, κατόρθωσε κι άνοιξε και δι κό του φούρνο. Μ α ζ ί με τη σύζυγο του μεγάλωσε την κόρη του που σήμερα είναι καθηγήτρια ξένων γλωσ σών. ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΠΩΛΗΣΕΙΣ Πωλείται κατοικία εις το Δίλοφο Ζαγορίου. Ο ι ενδια φερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Σπυρί δωνα Κήτα τηλ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΟ Ζ η τ ε ί τ α ι στον Γεροπλάτανο οικία νέα ή παλιά σε οποιαδήποτε κατάσταση για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως μ.μ. Θανάσης. Ζ η τ ε ί τ α ι στον Γεροπλάτανο οικόπεδο εντός σχεδίου ή αγροτεμάχιο 4 στρ. και άνω για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως Θανάσης. Ε ν ο ι κ ι ά ζ ε τ α ι Α ρ τ ο π ο ι ε ί ο στην Κάτω Κόνιτσα (πρό σοψη σε διεθνή οδό). Πληροφορίες στο τηλέφωνο: ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ: Κ Ο Ρ Α Η 13 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α ΤΗΛ Αγαπητός, εργατικός, φι λόξενος με όλους τους συγ χωριανούς. Ποτέ του δεν ξέ χασε τη γενέτειρα του - τον αγαπημένο του Γεροπλάτα νο, τους συγγενείς του, τους φίλους του και όποτε του περίσσευε λίγος χρόνος πεταζόταν στο χωριό. Εκδήλω νε το ενδιαφέρον του με χί λιους τρόπους, για την προ κοπή και την ανάδειξη του, συμμετέχοντας ενεργά στη ζωή της τοπικής κοινωνίας μοιραζόμενος τις χαρές και τις λύπες των συγχωριανών του. Ηταν ενεργό μέλος της αδελφότητας Γεροπλατανιτών Θεσσαλονίκης και συμ μετείχε σ' όλες τις δραστη ριότητες της αδελφότητας για το καλό πάντα του χω ριού μας. Δυστυχώς όμως η τελευταία του ασθένεια του έκοψε γρήγορα το νήμα της ζωής του. Αγαπημένε μας Σταύρο καλό σου ταξίδι. Συλλυπούμαστε Βαθύτα τα τη μάννα σου (Ολγα Πα σχάλη), τη σύζυγο σου ΕΑΕΝΗ, την κόρη σου ΧΡΙΣΤΙ ΝΑ, τ' αγαπημένα σου αδέρφια και ανηψίδια, όλους τους συγγενείς σου και τους αγαπητούς σου φί λους. Κι ακόμη και την αδελφότητα Γεροπλατανιτών Θεσσαλονίκης που'χασε ένα εκλεκτό και δραστήριο μέλος της. Αιωνία σου η μνήμη. Με αγάπη ο εξάδελφος σου Σωκράτης Μιχ. Οικονό μου ΨΗΦΙΣΜΑ Ο Σύλλογος Γεροπλατανιτών Θεσ/νίκης μόλις έμαθε για το θάνατο του εκλεκτού του μέλους Σταύρου Πα σχάλη συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αποφάσισε: Να τον ανακηρύξει επίτι μο πρόεδρο για την πολυετή προσφορά του στο σύλλο γο. Να παραστεί σύσσωμο στη νεκρώσιμη ακολουθία. Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στη σύζυ γο του Ελένη, την κόρη του Χριστίνα, τη μητέρα του και τους λοιπούς συγγενείς. Και αντί στεφάνου να προσφέρει το ποσό των 5 0 ευρώ στην εκκλησία του Αγ. Νικολάου Γεροπλατάνου. Ο Πρόεδρος Κων/νοςΝίτσιος Ο Γραμματέας Λάζαρος Σιδηρόπουλος ΣΕΛΙΔΑ 4 Η ΝΕΑ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ Με νομοσχέδιο που κατετέθη στη Βουλή ιδρύεται η νέα Αγροφυλακή, ένοπλη δύναμη αγροφυλάκων, που θα λειτουργεί κατά τα πρότυπα των Σωμάτων Ασφαλείας και θ ' αναλάβει την προστασία της υπαίθρου και θ α συμ βάλει στην αντιμετώπιση της αρχαιοκαπηλίας, της διακί νησης και καλλιέργειας ναρκωτικών και της λαθρομετα νάστευσης. Ο ι δόκιμοι Αγροφύλακες θ α πρέπει να είναι κάτοχοι των τίτλων σπουδών τύπου λυκείου, να έχουν συ μπληρώσει το 21 ο έτος ηλικίας και να μη υπερβαίνουν το 35ο και να είναι μόνιμοι κάτοικοι στο Νομό που επιθυ μούν να υπηρετήσουν. Το νομοσχέδιο αποτελείται από πολλά ά ρ θ ρ α και είναι 34 σελίδων με κάθε λεπτομέρεια και εξοπλίζει το νέο σώ μα με πλήθος αρμοδιοτήτων. ΙΔΩΜΕΝ. Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΠΕΡΙΒΑΑΑΟΝΤΟΣ Οταν μιλούμε για καθαριότητα δεν εννοούμε την ατομι κή μονάχα, αλλά και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε. Δεν είναι αρκετό να διατηρούμε το σώμα μας και τα ενδύματα μας καθαρά, αλλά και το σπίτι που κατοικού με, το χωριό μας, τη γειτονιά μας κι όλους τους κοινοτι κούς χώρους. Δεν υπάρχει πιο αποκρουστικό και ανθυγιεινό πράγμα να βλέπεις τους δρόμους τις γωνίες, την πλατεία γεμά τους με λογιών - λογιών απορρίμματα και αποτσίγαρα. Δεν έχουμε το δικαίωμα να βρωμίζουμε τους κοινοτικούς χώρους γενικά το περιβάλλον μας. Λίγη προσοχή απ' όλους μας καλό κάνει. Α ς μη ξεχνάμε ότι "η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά". ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ Ο λ α γύρω μας αλλάζουν. Συνήθειες, τρόπος ζωής, κοι νωνικές σχέσεις κ.λ.π. Τα "πάντα ρ ε ι " δίδασκε ο Ηράκλειτος και αυτό ποτέ δεν ήταν τόσο φανερό ό σ ο τις τελευταίες δεκαετίες. Σ' όλα τα επίπεδα οι αλλαγές είναι συνεχείς και οι εκτιμή σεις, οι προβλέψεις αλλά και οι αφορισμοί για το ' ν έ ο " και αυτό που φέρνει μαζί του πολλές. Ωστόσο εμείς κι αυτή η στήλη επιμένουμε να διατηρή σουμε την οντότητα μας τα ήθη και έθιμα του τόπου μας, του χωριού μας, της περιοχής μας. Νομίζω ότι δεν θάμαστε γραφικοί!!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΝΕΑ Τα αποδημητικά πουλιά, δεν έφεραν επιδημία γρίπης. Οι δυσοίωνες επιστημονικές προβλέψεις διεψεύσθησαν και οι ειδικοί βρίσκονται σε σύγχυση. Τ' αποδημητικά που λιά επέστρεψαν τις τελευταίες εβδο μάδες στην Ευρώ πη, δεν έφεραν το θανατηφόρο ιό της γρίπης των πτηνών Η5Ν1. Δεν εξα πλώθηκε καν κατά το πέρασμα τους από την Αφρική. Στην Ευρώπη ελάχιστα κρούσμα τα ανιχνεύτηκαν σε άγρια πτηνά, από την 1 / 4 όταν κορυ φωνόταν το αποδη μητικό κύμα. Τα νέα λοιπόν είναι καλά και γι' αυτό και οι αρμόδιες αρ χές σε αρκετές ευ ρωπαϊκές χώρες προχωρούν στην άρση των απαγορεύσε ων, που είχαν επιβληθεί για να προστατευθούν τα πουλε ρικά από τα μολυσμένα πτηνά. Ετσι π.χ. στην Ολλανδία και στην Ελβετία τα πουλερικά κυκλοφορούν ελεύθερα. Σε λίγο και στη χώρα μας. ΜΑΚΑΡΙ.

5 ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΣΕΛΙΔΑ 5 ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΘΥΜΗΣΕΣ Κάθε φορά πούρχονται γιορτάσιμες ημέρες, χρονιά ρες μέρες που λέμε όλοι μας νοσταλγούμε τα παλιά ήθη και έθιμα του τόπου μας (Χριστούγεννα, Πασκαλιά, γιορτές, πανηγύρια κ.α.) στο αέναο κύλισμα του χρόνου με τα λίγα "καλούδια" της μακρινής εκείνης εποχής αλλά με τις μεγάλες χαρές και με τις μεγάλες οικογενειακές αγάπες, της άλλοτε πατριαρχικής οικο γένειας γύρω από το χριστουγεννιάτικο ή πασχαλινό ή πανηγυρίσιο τραπέζι. Παλιές αναμνήσεις που σιγά-σιγά χάνονται και που κάπου κάπου απλοί γραφιάδες μας τα τονίζουν και ίσως μένουν αξέχαστα σε μια ζωή που όλο ξεμακραίνει από τα παλιά κι όλο εκεί ξαναγυρίζει. Η μκονάστχυση στα νέο σχήματα \m Η μετανάστευση στα νέα σχήματα της. Οταν πρωτοεκδηλώθηκε στις αρχές του αιώνα, τότε που ο χωρικός κατέβαινε από τις άγονες περιοχές του Κοριά και της Ηπείρου για να πάρει το δρόμο της αυτοεξορίας, λόγος του ξεριζώματος ήταν η φτώχεια. Από το η αποκόλ ληση από τον εθνικό κορμό αλλάζει μορφή. Την αλλαγή αυτή συνειδοτηποιεί και αναπτύσσει σε ενδιαφέρου σα μελέτη του ο κ. Γιάννης Αυμπερόπουλος (1) "Βασι κοί αναπτυξιακοί στόχοι. Στο χώρο της επαρχίας" εί ναι ο τίτλος της εργασίας του. Γιατί φεύγει σήμερα ο κά τοικος των χωριών και των μικρών πόλεων; Μερικοί και για λόγους ανέχειας. " Ο π ω ς στο παρελθόν, δεν τους τρέφει και τώρα το χωριό. Και όπως τότε ή κ α τεβαίνουν στις μεγάλες πό λεις ή τραβούν στο εξωτε ρικό. Υπάρχει όμως και ο άλλος λόγος που είναι δη μιούργημα των καιρών μας: η χαμηλή πνευματική και πολιτιστική στάθμη του χω ριού, η τέλεια απορρύθμιση της κοινωνικής ζωής του,...η χωρίς περιεχόμενο ζωή...". Γιατί, βλέπετε, δεν είναι μόνο τα φτωχά χωριά που ερημώνονται. Μεγαλύτερη αναλογία μεταναστών π α ρουσιάζουν οικισμοί σχετι κά πλούσιοι. Μετανάστες που ανήκουν σε εύπορες οικογένειες. Ετσι, έχουμε φαινόμενα οχι μονό σωμα τικής μεταναστεύσεως, αλ λά και ψυχικής φυγής". Πόσο σωστή είναι η πα ρατήρηση, φαίνεται από το γεγονός, ότι ο μετανάστης του παλιού τύπου ζούσε στην ξενητειά με το όνειρο του νόστου. Οδυσσέας με τη σκέψη στην Ιθάκη του. Ν α τον αξιώσει ο θ ε ό ς να μαζέψει δυό δεκάρες και να γυρίσει στο χωριό, ν' ακουμπήσει σ' αυτό τα γε ράματα του. Δεν του μιλάτε και τώρα για χωριό;...ούτε ν' ακού σει. Ο νους του στην Αθή να ή στη θεσσαλονίκη. Μ ι α οριζόντιο στην πρωτεύου σα, ένα μαγαζάκι στη συ μπρωτεύουσα. Σφίγγουν τα πράγματα στη Γερμανία για τους Ελλη νες εργάτες. Ανησυχούσα με όταν μας έφευγαν, τρέ μουμε τώρα μήπως μας έρ θουν πίσω και δεν έχουμε που να τους βολέψουμε. Στον κύκλο κι αυτό της ασυναρτησίας μας... Πιστεύετε όμως, ότι θ α βρεθεί ένας α π ' αυτούς που, επανερχόμενος από το εξωτερικό, θ α πάει να εγκατασταθεί στο χωριό του; Εδώ θ ' αράξουν όλοι. Ετσι κι αλλιώς, εγκαταλεί πεται το χωριό. Ή έρχονται στις πολιτείες κατ' ευθείαν α π ' αυτό ή έρχονται μέσω... Γερμανίας. Που οφείλεται άραγε η διαφορά αυτή ανάμεσα στον παλιό και στο νέο με τανάστη; Στο γεγονός εξηγεί ο κ. Λυμπερόπουλος- KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠ. ΤΖΟΓΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Νοσοκ. Ερρίκος Ντυνάν ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΟΣ E.R.S. ΙΑΤΡΕΙΟ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 339Α 1Ί1 41 ΑΘΗΝΑ THA./FAX: ΚΙΝΗΤΟ: ότι άλλαξε η μορφή και η ζωή του χωριού. Α λ λ α χω ριά, άλλοι άνθρωποι. Ακα τάλυτοι ήσαν άλλοτε οι δε σμοί των ανθρώπων. "Τα χωριά παρουσίαζαν μια όψη ζωντανής κυψέλης με συγκροτημένη και πλήρως ρυθμισμένη κοινωνική ζωή... Η ζωή αυτή είχε αυ θεντικότητα, γνησιότητα κι ήταν μια ζωή απόλυτα δική τους. Δεν μιμούνταν κανέ να. Δεν αντίγραφαν κανέ ναν. Η ζωή αναπτυσσόταν δεμένη με την παράδοση, με τη φύση και τους νό μους της που πήγαζαν από την ομαδική ζωή του χω ριού ή της πόλης, σαν προϊόντα καημών και πί στεως ολόκληρων γενεών. Τραγούδια, χοροί, λαϊκή τέχνη, λαϊκές δοξασίες και θρύλοι, πανηγύρια κι έθιμα γέμιζαν τη ζωή των ανθρώ πων". θ α μου επιτρέψει η αγαπητή και αξιόλογη συναδέλφισσα Ελένη Οικονομίδου - Δούβλη να κλείσω αυτό το μικρό μου νοσταλγικό άρθρο με τα δικά της λόγια αυτολεξί από το περιοδικό το "Ζαγόρι μας" τ. 334 Απρί λιος σελίδα 4 "Σαν της Πασκαλιάς τ' αυγά".... " Μ ε πόση νοσταλγία κάθε χρόνο ξαναγυρνώ στα μονοπάτια αυτά της μνήμης τ' αξετίμητα, που δεν πα λιώνουν δεν σβήνουν, δεν θολώνουν με το πέρασμα του χρόνου κι ας θολώνουν τα μάτια, δεν ξεστρατί ζουν κι ας ξεστρατίζει σιγά-σιγά ο νους και η σκέψη. Αυτά μένουν εκεί οδηγοί, οδοδείκτες, βιγλάτορες μιας ζωής που έτσι και αλλιώς πήρε το δρόμο της με ανηφοριές και κατηφοριές ως τα σήμερα. "Μεγάλη χάρη του" Γλυκιές θύμησες που ελαφρώνουν το Βάρος του χρόνου στα χιονιάτα μαλλιά, στα ρυτιδωμένα πρόσωπα και το αδύναμο κορμί. Δεν πειράζουν κανένα, δεν ενοχλούν, δεν κακοκαρ δίζουν. Ισα-ίσα μπορεί να μαλακώνουν τις νεανικές καρδιές και να σε βλέπουν με επιείκεια κι ίσως ίσως με τρυφεράδα. Παλιά χρόνια μοσχομύριστα, ανέμελα που αρκούσε ένα κόκκινο αυγό (και συμπληρώνω εγώ ένα κούφιο καρύδι ή αμύγδαλο) να σε κάνει ευτυχισμένο. "Σαν της "Πασκαλιάς τ' αυγά" έμεινε η φράση να συμβολίζει τη χαρά, την ευτυχία αλλά και το εύθραυ στο και το εφήμερο, αφού πάντα πάνε μαζί αυτά τα δύο σ' αυτή την πλάση!... " Ν α καλοδειχτίτι κι τ'ν Πασκαλιά με γεια". (Ελένη Οικονομίδη - ΔούΒλη) Αυτές είναι οι παλιές θύμησες, οι παλιές αναμνήσεις που μας γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω, και τι να πρωτοθυμηθούμε και τι να πρωτογράψουμε από τα τόσα ήθη και έθιμα της γλυκιάς μας γης της γενέθλιας γης μας, της γης των παππούδων και πατέρων μας. Σωκράτης Μ ι χ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ Χάνονται αυτά τώρα. Νέα πολιτιστικά στοιχεία όχι δε τα καλύτερα- ει σβάλλουν στην ύπαιθρο. Η μικρή κοινότητα χάνει το χρώμα και το χαρακτήρα που κρατούσε το χωρικό δεμένο με το χωριό του. Αψυχο αυτό, χωρίς ψυχή κι αυτός απέναντι του έχει το νου του στη φυγή, και, φυ γάς νιώθει δυστυχής και μόνο στη σκέψη ότι ίσως κάποτε αναγκασθεί να επι στρέψει στη φτωχή Βηθλε έμ του. 1) Γιάννης Αυμπερόπου λος, Δικηγόρος - Συγγρα φέας από την Κόνιτσα. Γεν νήθηκε στην Κόνιτσα το 1921, όπου περνάει τα παιδικά του χρόνια και τε λειώνει το Δημοτικό σχο λείο. Στα Γιάννενα, τελειώνει τη Ζωσιμαία Σχολή και στην Αθήνα τη Νομική. Ελαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση του Ε.Α.Μ. και έζησε μετά στην Αθήνα, έγραψε και γράφει πάντα για την επαρχία μας, για τα χωριά μας και δημοσιο γραφεί στο περιοδικό " Κ ό νιτσα". Ο λ α τα κείμενα του αναφέρονται γύρω από τη ζωή, τη δράση, τον πολιτι σμό των χωριών μας. Είναι ένας υμνητής του τόπου ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κηπουπόλεως 13, Κηπούπολη, τηλ (Γ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΕΙΚΟΝΕΣ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΚΟΜΠΟΛΟΠΑ Κ Τ Λ ΤΗΛ. Κ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 57 ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ μας. Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΓΡΆΦΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΙΟ Μ Α Σ Α Λ Α Σ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ^

6 ΜΑΙΟΣ -ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΣΕΛΙΔΑ 6 ΛΑΪΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΑΕΙΑΣΑΝ ΤΕΑΕΙΩΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ Συνεχίζουμε και σήμερα με τις "Λαϊκές Φράσεις" που λέμε στο χωριό μας, που πλουτίζουν και ομορ φαίνουν τη γλώσσα μας, αλλά και όσες λέγονται και στη γύρω ευρύτερη περιο χή μας : Δ ά γ κ α σ ε τη γλώσσα του = λέγεται συνήθως για κείνους που είναι κλει στοί άνθρωποι, λένε πάντο τε πολύ λίγα λόγια. Δεν αδειάζει να ξύ σει τη μύτη του = λέγε ται για όσους έχουν πολ λές δουλειές. Δεν αφήνει λιθάρι απανωτό = λέγεται σε αν θρώπους ανακατωσιάρηδες. Δεν έχει ορδή κι ανάποδη = είναι άστα τος. Δεν γνωρίζει το σκυ λί το νοικοκύρη του = λέγεται σε ανακατωσιές και ακαταστασίες. Δεν έχει αφαλό = εί ναι άστατος. Δεν κουμπάει τρίχα επάνω του = είναι πολύ περήφανος. Δ α ν ε ι κ ά κι αγύριστα 1. Εδώ σ ε τούτα τα χ ω ρ ι ά στα πετροσκέπαστα γιαπιά ζ ο ύ σ α ν φαμίλιες με παιδιά και κάπνιζαν τα μπουχαριά. 2. Δ ω στις πλαγιές β ό σ κ α ν α ρ ν ι ά γ ά β γ ι ζ α ν γύρω τα σ κ υ λ ι ά στους κήπους έ σ κ α β α ν τσαπιά και οι κίσσες παίζαν στα κ λ α δ ι ά. 3. Κατέβηκαν όλοι στην πόλη έτσι τους μάγιψε η Ευρώπη σκόρπιοι μείναν οι γερόντοι που κοιτάν στο σ τ α υ ρ ο δ ρ ό μ ι. 4. Εδώ υπάρχουν τα λημέρια του Κατσαντώνη τα καρτέρια της Τ ζ α β έ λ λ α ι ν α ς τ' α σ κ έ ρ ι α Σ Ο Υ Λ Ι κι απάτητα Τ ζ ο υ μ έ ρ κ α. 5. Π ο ι ο ς ν α σε καλωσορίσει και την πόρτα ν α σ' ανοίξει α π ' ανατολή ως δύση πετεινός!! πού ν α λ α λ ή σ ε ι ; 6. Στη γιορτή του Α η - θ α ν ά σ η κάποιος σήμαντρο χτυπάει ε κ κ λ η σ ί α σ μ α ζητάει ο παπάς!! τον ψάλτη κάνει.. ΚΩΝ.ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ SYDNEY = λέγεται σε περιπτώσεις που δανείζουμε σε κάποιον χρήματα ενώ γνωρίζουμε ότι δεν θ α τα επιστρέψει. Δ ά σ κ α λ ε που δίδα σκες και Νόμο δεν κρατούσες = εκείνος που λέει μόνο λόγια, αλλά στις πράξεις του δεν εφαρμόζει εκείνα που λέει. Δεν λέει ούτε της κό τας " ξ ι ο ύ " = εκείνος που είναι πολύ ήσυχος, δεν ενο χλεί κανέναν. Δεν μπήκαν οι μέρες στο σακκί = μας μένει ακόμα πολύς χρόνος. Δεν είμαι παραφαγάς, μον' είμαι παραπονιάρης = λέγεται από κεί νους οι οποίοι παραγκωνί ζονται για το έργο τους, ενώ έχουν αξία για το έργο τους, για τη θέση τους. Δ α ν ε ι κ ό κ υ ρ ά μ' τ' αλεύρι, δανεικό και το προζύμι = λέγεται επί δα νεισμού. Δεν είνι' όλη μέρα τ' Αη-Γιωργιού = λέγεται για εκείνους που κάθε μέ ρα κάθονται και γλεντούν, τεμπελιάζουν και δεν πηγαί νουν στις δουλειές τους. Δόσιμο του χεριού σώσιμο της ψυχής = λέ γεται σε πολλές περιπτώ σεις, για εκείνους που εμ φανέστατα κάνουν δωρεές για να σώσουν την ψυχή τους. Σ' άλλη περίπτωση για να παρακινούν άλλους να κάνουν δωρεές ή ελεη μοσύνες για την ψυχή τους. Κοινώς λεγόμενο κάνε κα νένα ψυχικό και συ. Δυό το λ ά δ ι, τρεις το ξίδι και πέντε το λαδόξιδο = λέγεται για κείνον που κάνει τους λογαρια σμούς για το συμφέρο του όπως αυτός νομίζει, ώστε να μη περιπέσει στην αντί ληψη του άλλου η άδικη αυτή ενέργεια του. Δηλαδή συμφεροντολογικά. Δώδεκα γκουτζιαμπάσηδες δεκαπέντε καλαμάρια (τούρκικη παροιμία) = λέγεται, όταν μαζεύονται πολλοί ανίκανοι αλλά φιλόδοξοι και παρου σιάζονται ότι έχουν έγκυρη γνώμη για τα κοινά και λύ σεις για τα προβλήματα του τόπου. Στο άλλο φύλλο συνέχεια και περισσότερα. Σ. ΟΙΚ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3ΤΟΜΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ "ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΕΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ' ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ ε εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην αί θουσα της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης η πα ρουσίαση της τρίτομης έκ δοσης της Νομαρχίας Ιω αννίνων "Μείζονες και γραφέων Ηπείρου, οι οποίοι με εξαιρετική γλαφυρότητα και διεξοδική ανάλυση των ενοτήτων της τρίτομης έκ δοσης κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των Ηπειρω τών και των φίλων της Ηπεί- 1 Βασίλης Καυκιάς, ο Πρόε δρος της Ενωσης Βλάχων Επιστημόνων κ. Δημήτρης Τσακτάνης. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από τη Νο μαρχία Θεσσαλονίκης, την «Ι- I - Ί *! : ml Ι ' ii.iff-" If ι;. V. II;' i..- ; 1 W "* * \i mjtik ««ssit^^mu^ m* m.**& Στη φωτογραφία, στο βήμα ο συγγραφέας κ. Γ. Πλατάρης - Τζίμας και οι κ.κ. Ψωμιάδης, Καγριμάνης, Καυκιάς, Τέντας. Ελάσσονες Ευεργέτες του Μετσόβου" του Μετσοβίτη συγγραφέα κ. Γεωργίου Πλατάρη - Τζίμα. Για το έργο μίλησαν ο κ. Μιχαήλ Τρίτος, Αν. Καθηγη τής Α.Π.Θ. και ο κ. Νίκος Τέντας, Πρόεδρος της Εται ρίας Λογοτεχνών και Συγ- ρου που παρακολούθησαν την εκδήλωση. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο Νομάρχης Ιωαννίνων κ. Αλέκος Καχριμάνης, ο πρό εδρος της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης κ. Ηπειρωτική Εστία Θεσσα λονίκης, την Ενωση Βλάχων Επιστημόνων και το Σύλλο γο Φουρκιωτών Θεσσαλο νίκης, έληξε με την απονο μή αναμνηστικών δώρων από το Νομάρχη Θεσσαλο νίκης και τις ευχαριστίες του συγγραφέα προς τους διοργανωτές και όσους τί μησαν με την παρουσία τους την παρουσίαση του πνευματικού του έργου. Ο Νομάρχης Ιωαννίνων κ. Καχριμάνης μετά το πέρας της δεξίωσης, είχε την ευ καιρία να συζητήσει με τους εκπροσώπους των ηπειρωτικών σωματείων της Θεσσαλονίκης τα προβλή ματα και τις προοπτικές επί λυσης τους καθώς και τα βήματα προόδου που γίνο νται στο Ν. Ιωαννίνων για την ανάπτυξη του και την δημιουργία συνθηκών ανά πτυξης επενδύσεων και επι στροφής και εγκατάστασης των Ηπειρωτών στη γενέτει ρα. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΖ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της "Ηπειρωτικής Εστίας" Θεσσαλονίκης που προέκυψε από τις εκλογές της 2 / 4 / συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής: Πρόεδρος: Βασίλειος Καυκιάς Α ' Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Παππάς Β' Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Δημητρίου Γεν. Γραμματέας: Αθηνά Τοτοκώτση Ταμίας: Βασίλειος Γκέλης Εφορος Μελετών: Βασίλειος Χρήστου Εφορος Αλληλεγγύης: Κωνσταντίνος Καλύβας Εφορος Ψυχαγωγίας: Ευάγγελος Νικολόπουλος Εφορος Νεολαίας: Βαρβάρα Νούτσου Την Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούν οι: Μιχάλης Στάσας, Γιόλα Μιχαήλ, Ειρήνη Βακάμη. Βασίλης Γκέλης και Αθηνά Τοτοκώτση - Υπεύθυνοι: Βορειοηπειρωτικού, Γραμματείας, Βιβλιοθήκης, Βεστια ρίου, Αιθούσης Χορευτικών, Εφημερίδας ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της "Ηπειρωτικής Εστίας" Θεσσαλονίκης

7 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΣΕΛΙΔΑ 7 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ Τέλος Απριλίου έγιναν από το Δήμο Ανω Πωγωνίου και την Αναπτυξιακή Επιχείρηση του Δή μου τα εγκαίνια του Δημοτικού Σφαγείου " Ν Ε - χύτητα. Προσοχή λοιπόν, ιδίως τα μικρά παιδιά και οι γερόντισσες και γέροι (πλειονότητα πλέον στα χωριά μας). Καλό είναι στην είσοδο και έξοδο του χωριού να τοποθετήσουμε ενδεικτικές πινακίδες ταχύ τητας των μεταφορικών μέσων γι' αποφυγή ατυ χημάτων. Α ς τ' αποφασίσουμε εμείς και όχι άλ λοι για μας χωρίς εμάς. Φίλος συγχωριανός μεταξύ σοβαρού και αστείου χαμογελώντας μου'λεγε "καλά που'ρχονται και οι εκλογές και βλέπουμε την κρατική και την τοπική μηχανή να "κινείται" με μεγάλη ταχύτητα". ΙΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ 01ΚΟΤΕΣ Αποκλεισμός τέλος για τα περισσότερα οικό σιτα πουλερικά. Μ ε απόφαση του υπουργού Η LIDL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΤΣΙΚΑ" στο Κεφαλόβρυσο παρουσία των αρχών του Νομού, εκπροσώπων των ΟΤΑ και πλήθος κόσμου. Η λειτουργία αυτής της νέας μονάδας στην περιοχή μας θ α συμβάλλει στην στήριξη της κτη νοτροφίας, της εμπορίας κρέατος και της κατα νάλωσης και φυσικά στην δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους μας. Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ Βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική τροχιά και όπως πάντοτε η εφημερίδα μας και η στήλη αυτή δεν εμπλέκεται στη διαδικασία να υποστηρίζει τον Α και να καταφερθεί στον Β πάγια θέση μας. Ο σκοπός μας είναι ένας. Η προβολή και η αξιο ποίηση σ' όλους τους τομείς του χωριού μας, του ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ και της ευρύτερης περιο χής Ο τόπος μας έχει δώσει πολλά, ακόμη και με πίκρες που ενδεχομένως να'χει ποτίσει κάθε υποψήφιο, το χωριό μας, μας δείχνει το δρόμο. Αγαπητοί φίλοι. Σίγουρα αυτά που μας διαφο ροποιούν είναι πολλά. Ιδέες, αντιλήψεις, κομμα τικές προτιμήσεις, οικονομικά συμφέροντα, τρό πος ζωής, κ.λ.π. Δεν πρέπει και δεν μπορεί να σταθούμε σ' αυτά αλλά ως χωριανοί, ως δημό τες κι ως πολίτες Ελληνες να βρούμε εκείνα που μας ενώνουν -και είναι πολλά- για να πάει ο τό πος μας μπροστά, να προοδεύει το χωριό μας, όχι με κραυγές, με μιζέριες, με εγωιστικές σκέ ψεις και πράξεις, με ιδιοτέλειες κ.α. αλλά με Α Γ Α Π Η, Α Λ Λ Η Λ Ο Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η ΟΧΙ ΜΕ ΛΟΓΙΑ Α Λ Λ Α ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αυτές οι σκέψεις ας επικρα τούν αυτή την εποχή για το καλό πάντοτε του χω ριού μας, ώστε όλους μας να μας κάνουν υπερή φανους για την καταγωγή μας για την ιστορία μας και για τον πολιτισμό μας. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ Τ'ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Εχω παρατηρήσει ότι ο επαρχιακός δρόμος Ενωση - Γεροπλάτανος - Πωγώνια έχει καθημερι νώς μεγάλη κίνηση και υπάρχει κίνδυνος ατυχη μάτων ιδίως μέσα στο χωριό από την διέλευση των πάσης φύσεως τροχοφόρων (κούρσες, ντα λίκες, τρακτέρ, φορτηγά κ.λ.π.) και κατά παρά ξενο τρόπο αναπτύσσουν οι οδηγοί μεγάλη τα Οι εργασίες της νέας Βιομηχανικής μονάδας, κοντά στις Νεγράδες στο Δήμο Καλπακίου προ χωρούν και ήδη αρχίζει η λειτουργία της από τον επόμενο μήνα. Πρόκειται για γερμανική εταιρεία με την επωνυμία Imperial Qality Drinks (IQD) με την οποία εγκαινιάζεται, σύμφωνα με πληροφο ρίες, η είσοδος της γερμανικής αλυσίδας Lidi στον ελληνικό χώρο. Η βιομηχανική εταιρεία παράγει ανθρακούχα αναψυκτικά όλων των τύπων και θ α προμηθεύει και εμφιαλωμένα νερά που θ α τα διαθέτει στο εμπόριο και ιδίως σ' ό λ α τα καταστήματα της Lidi στην Ελλάδα και στη Νότια Ιταλία και στις αλυσίδες των Σούπερ Μάρκετς Καρφούρ Μαρι νόπουλος κ.α. Καθώς μας δήλωσε εκπρόσωπος IQD " Η εταιρεία μας 8α υποκαταστήσει ε ι σ α γ ω γ έ ς, συμβάλλοντας όσο λίγες νέες επιχει ρήσεις στη Βελτίωση του ισοζυγίου εμπο ρικών συναλλαγών της χ ώ ρ α ς ". Φυσικά η Βιομηχανία αυτή θ α δημιουργήσει και αρκετές νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή μας κάτι που όλοι το επιθυμούμε. Περισσότερα στο άλλο φύλλο. (Από συνέντευξη στον Σ. ΟΙΚ.) 01 ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Με την έναρξη της θερινής περιόδου όλοι μας πρέπει νάμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί με το πα ραμικρό φουντώνουν οι πυρκαγιές και οι κατα στροφές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μόλις αντι ληφθούμε κάτι πρέπει να ειδοποιούμε τις δασι κές, πυροσβεστικές και στρατιωτικές αρχές. Το σύνθημα μας νάνει Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ. 01ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ Είναι γεγονός ότι "ο Καποδίστριας" άλλαξε το χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ). Αυτό όμως έγινε κυρίως σε επίπεδο διοίκησης. Ετσι σε πολλούς δήμους, η μάχη δόθηκε και δίνεται για το αξίωμα για μηχανισμούς, για οικογενειοκρατία και για μικροσυμφέροντα. Καιρός είναι να δοθεί και μια άλλη διάσταση να υπάρξει δηλαδή ανάλογη πολιτική πρωτο βουλία για πιο σημαντικούς στόχους της Τοπι κής Αυτοδιοίκησης. ΑΝΑΒΡΑΣΜΌΣ " Α ν α β ρ α σ μ ό ς " επικρατεί σε όλους σχεδόν τους Δήμους καθώς και οι νυν δήμαρχοι ανασκουμπώθηκαν και κάνουν έργα (συνήθως... "Βιτρίνες") ενόψει των επικείμενων εκλογών. Δεν προλαβαίνουν οι εργολάβοι να αρχίζουν γιατί όλοι θέλουν το καλοκαίρι (που θ α έρθουν και οι απόδημοι) να φαίνονται οι κατασκευές έρ γων. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με την νέα απόφαση που τέθηκε από χθες σε ισχύ, επιτρέπεται πλέον "η διατήρηση των οικό σιτων πουλερικών σε εξωτερικούς περιφραγμέ νους χώρους. Εξαιρούνται οι εκτροφές σε περιο χές που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των δύο χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποτα μούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές, που θ α συνεχίζουν να διατηρούνται σε κλει στούς στεγασμένους χώρους.... ΔΗΜΟΤΙΚΑ Παρατηρώντας αμέτοχα αυτό να λέγεται τον τελευταίο καιρό γενικώς τα Δημοτικά μας τεκμαινόμενα, έχω διαπιστώσει ότι οι παλιοί Δήμαρ χοι έχουν μπει για τα καλά στην νοοτροπία της πολιτικής. Καλό αυτό, αφού η Τ.Α. πάντοτε ανα δεικνύει γερά πολιτικά στελέχη. Ονόματα δεν λέμε είναι γνωστά. Εχουν διάφορες νοοτροπίες, οι οποίες καθρεφτίζουν την προσφιλή παροιμία "Αφησε τη γάτα να φύγει και στείλε πίσω της το σκύλο να την πιάσει". Ετσι λοιπόν όλον αυτόν τον καιρό Βλέπουμε και ακούμε το παιχνίδι σκύλου και γάτας. Είναι κι αυτά μέσα στο επίπεδο της τοπικής διπλωμα τίας. Καλό... ε... πολύ καλό. 01 ΑΠΟΨΕΙΣ Τώρα που ήδη βρισκόμαστε σε ευθεία προε κλογική γραμμή και μέχρι τις εκλογές, θάχουμε πολλές κόντρες, πολλά σχήματα και πολλές φι λοδοξίες. Θεμιτό είναι και γνώρισμα της Δημο κρατίας μας. Είναι φυσικό να υπάρχουν -και υπάρχουν- δια φορετικές απόψεις και διαφορετικές πολιτικές, τόσο για τις Δημοτικές - Κοινοτικές και Νομαρ χιακές εκλογές. Είναι όμως στο χέρι μας, καθώς πολλές φορές έχουμε γράψει και τονίσει, όλοι μας να βρούμε τι μας ενώνει και όχι τι μας χωρί ζει. Κοινή φράση κανείς δεν περισσεύει για τον τόπο μας. ΟΖΧΟΑ^ΣΤΗΣ

8 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Ο Β α λ ά ν τ η ς Π ά ν ο υ και η Α ν τ ι γ ό ν η Κ ύ ρ ο υ στις χ ά ρ ι σ α ν σ τ ο ν γ ι ό τους Δ η μ ή τ ρ η - Β α λ ά ν τ η έ ν α χ α ρ ι τ ω μ έ ν ο α δ ε λ φ ά κ ι. Ευχόμαστε σ τ ο υ ς ευτυχείς γ ο ν ε ί ς, στον π α π π ο ύ Γιώργο κ α ι στις γ ι α γ ι ά δ ε ς Πολυξένη και Λ ε υ κ ο θ έ α - Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ν α τους ζ ή σ ε ι. ΓΑΜΟΙ Το Σ ά β β α τ ο 3 Ιουνίου και ώ ρ α 8 μ.μ. στον Ιερό Ν α ό Αγίων Α π ο σ τ ό λ ω ν Α μ π ε λ ο κ ή π ω ν Ιωαννίνων έγινε ο γ ά μ ο ς της Π ό πης Α θ α ν α σ ί ο υ και Μ α ρ ί α ς Καλτσούνη με τά του Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Κ ω ν / ν ο υ και Α φ ρ ο δ ί τ η ς Τσουμάνη. Τη νύφη που ήταν μια πραγματική κ ο ύ κ λ α, χ α μ ο γ ε λ α σ τ ή και χαρούμενη, ή ρ θ α ν και την πήραν α π ό το χωριό, με τέσσερις νταλίκες στολισμένες. Ο υπέροχος γ α μ π ρ ό ς είναι νταλικέρης με τ' ό ν ο μ α. Μ ε τ ά τη στέψη, έγινε τρικούβερτο γλέντι και δείπνο στο κέντρο " Χ Η Τ Ο Σ " στη Μ ε τ α μόρφωση. Ευχόμαστε στο ταιριαστό και χ α ρ ο ύ μ ε ν ο ζ ε υ γ ά ρ ι ν α ζητούν ευτυχισμένα με π ο λ λ ο ύ ς απογόνους. Η Φ.τ.Γ. ΘΑΝΑΤΟΙ Στις α π ε β ί ω σ ε η Μ α ρ ί α σ ύ ζ υ γ ο ς Δημητρίου Κ α ρ α ζ ι ώ τ η. Συλλυπούμαστε τον σ ύ ζ υ γ ο της, τα παιδιά της και ό λ ο υ ς τους συγγενείς. Α π ε β ί ω σ ε η Δ ή μ η τ ρ α (Τούλα Ν ά σ ι ο - Κέ ντρου) Α. Τζίμα ετών 7 8 και η κηδεία της έγι νε στα Γιάννενα. Η αείμνηστη Τ ο ύ λ α, γεννήθηκε και μεγά λωσε στο χ ω ρ ι ό μας, α ρ γ ό τ ε ρ α παντρεύτη κε τον Αντώνη Τ ζ ί μ α και δημιούργησε μια ω ρ α ί α οικογένεια στα Γιάννενα. Συλλυπούμαστε β α θ ύ τ α τ α τα παιδιά της, τα εγγόνια της, τ' α δ έ ρ φ ι α της κι ό λ ο υ ς τους συγγενείς της. Α ι ω ν ί α η μνήμη της. Α π ε β ί ω σ ε η Σταματία (Ματούλα) Π α σ χ ά λ η Α. Τ ζ έ γ κ α ετών 6 7 την 8η Ιουνίου στην Α γ ί α Π α ρ α σ κ ε υ ή Αττικής όπου κατοι κούσε και την ά λ λ η μ έ ρ α έγινε εκεί η κηδεία της Η αείμνηστη Μ α τ ο ύ λ α γεννήθηκε και με γ ά λ ω σ ε στο χ ω ρ ι ό μας. Ηταν χ α ρ ο ύ μ ε ν ο ς και ευχάριστος τύπος. Ο τ α ν παντρεύτηκε έ ζ η σ ε πλέον στην Α θ ή ν α. Συλλυπούμαστε β α θ ύ τ α τ α τον αγαπητό της σ ύ ζ υ γ ο Α λ έ κ ο Τ ζ έ γ κ α, τις κ ό ρ ε ς της, την α δ ε λ φ ή της, τ' α ν ή ψ ι α της κι ό λ ο υ ς τους συγγενείς της. Α ι ω ν ί α η μνήμη της. Η Φ.τ.Γ. ΑΝΩΡΑΒΕΝΙΑ Α π ε β ί ω σ ε λ ό γ ω η λ ε κ τ ρ ο π λ η ξ ί α ς, η Ειρήνη Τσουμάνη στις 2 3 Μ ά η, η σ ύ ζ υ γ ο ς του Θ ό δ ω ρ ο υ Τσουμάνη. Η αείμνηστη 6 4 χ ρ ο ν η Ρηνιώ, έ π α θ ε η λ ε κ τ ρ ο π λ η ξ ί α. Το " ά τ ι μ ο " ρ ε ύ μα, το ηλεκτρικό, π α ρ ' ό λ ο που το μηχάνημα για το " μ π α τ ζ α ρ ι ό " το χειριζόταν χ ρ ό ν ι α, της επέφερε το θ ά ν α τ ο. Η αείμνηστη Ρηνιώ, γλυκομίλητη, κ α λ ό κ α ρ δ η, ευγενέστατη, εργατική, ν ο ι κ ο κ υ ρ ά και λ ε β έ ν τ ι σ σ α Σ α ρ α κ α τ σ ά ν α έφυγε για π ά ντα, θ ε ρ μ ά συλλυπητήρια στο σύζυγο της, στα π α ι δ ι ά τους και σ ' ό λ ο υ ς τους συγγενείς της. Α ι ω ν ί α η μνήμη της. ΡΟΥΨΙΑ Α π ε β ί ω σ ε ο Σ τ α ύ ρ ο ς Α. Κήττας ετών 7 9 συνταξιούχος του Ο.Τ.Ε. Συλλυπούμαστε βαθύτατα τους ο ι κ ε ί ο υ ς του. Αιωνία η μνήμη του. Η Φ.τ.Γ. ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ Ο Σύλλογος Γεροπλατανιτών Θεσσαλονίκης αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει μέσω της εφημερίδας Ή Φ Ω Ν Η ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον αειθαλή μπάρμπα Μήτσιο Καραζιώτη για τον θάνατο της αγαπημένης του συζύγου Μαρίας καθώς και στα παιδιά και εγγόνια της. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.ΝΙΤΣΙΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Συγχαίρουμε την αγαπημένη ανηψιά Πόπη Α. Καλτσούνη, που παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Θοδωρή Τσουμάνη και ευχόμαστε να ζήσουν σαν τα ψηλά βουνά. Ο ι Θείοι της Σωκράτης και Ναυσικά Οικονόμου ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Συγχαίρουμε τους αγαπημένους μας εγγο νούς: 1) Αγγελο Κατσάνο (του Κώστα και της Μ α ρίας Καλαντζή - Κατσάνου) που πήρε το πτυχίο του ηλεκτρολόγου μηχανολόγου από το Πολυ τεχνείο Θεσσαλονίκης και του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. 2) Επίσης συγχαίρουμε τον Βασίλη Λ. Παπαβασιλείου (γιό του Λουκά και της Μαρίας) που πέτυχε στο Πολυτεχνείο Πατρών. Καλή του πρό οδο. Οι παππούδες τους Τούλα και Χρήστος Καλαντζής ΕΔΩ ΑΝΩΡΑΒΕΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια στον Δημήτρη Μπουραντά που τελείωσε την Ιατρική Σχολή του Πα νεπιστημίου Ιωαννίνων και ανέλαβε για ένα χρό νο το Αγροτικό Ιατρείο των Ανω Ραβενίων. Θ α επισκέπτεται και τα δημοτικά διαμερίσματα Γεροπλατάνου, Μαυροβουνίου, Μεσοβουνίου και Αγίου Μηνά που ανήκουν στο Περιφερειακό Ια τρείο του χωριού μας. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Ο Παύλος του εκ Φλωρίνης Γιώργου Κωνσταντινίδη και της πανωραβενιώτισσας Ρήνας Ν. Μπούσια αρραβωνιάστηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, μια πανέμορφη Πολωνέζα στη μα κρινή Αμερική, όπου βρίσκονται. Θ ε ρ μ ά συγχα ρητήρια. Καλά στέφανα. ΓΑΜΟΙ Στον Καναδά παντρεύονται ο Χρήστος του Φώτη Μήλιου και της Σπαρτιάτισσας Χάιδως Λάδη και η εκλεκτή του πανώρια Γιουγκοσλάβα ΙΒα στις 2 7 Μαΐου Ν α ζήσουν ευτυχισμέ νοι και υγιείς. ΘΑΝΑΤΟΙ Η καταγόμενη εκ Μεσοβουνίου καλοσυνάτη καλονοικοκυρά 9 0 χρονη πολύτεκνη μάνα Αν δρομάχη του Μάνθου Πετσικόπουλου και της Ελένης Ζουρντούμη, χάρηκε παιδιά, εγγόνια, δι σέγγονα και από την Μεγάλη Παρασκευή 21 Απρίλη αναπαύεται στον Α η Ταξιάρχη, όπου τη συνοδεύσαμε συγγενείς και φίλοι. Ανά λαφρο το πανωραβενιώτικο χώμα που την σκέ πασε για πάντα. Θ ε ρ μ ά συλλυπητήρια στο σύ ζυγο της Χρήστο Μήλιο και λοιπούς συγγενείς. Την Κυριακή του Θωμά 3 0 Απριλίου ξα ναχτύπησε λυπητερά η καμπάνα στο χωριό. Αλ λη μια ψυχούλα, η συμπαθέστατη 80χρονη Βα σιλική χήρα Βασιλείου Μ α σ ο ύ ρ α πέταξε στους ουρανούς και πήγε να ξεκουραστεί στον Αη Τα ξιάρχη. Α λ λ ο ένα σπίτι έκλεισε στο χωριό. Ελα φρύ το χώμα που τη σκέπασε. Συλλυπητήρια στους συγγενείς. Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α ΓΚΕΡΛΕ - Μ Π Ι Τ Σ Α ΣΕΛΙΔΑ 8 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ρΐζος Νεοπτόλεμος Καλύβας Μιχάλης ΤσουνάκαςΚων/νος Ζώίδης Μπάμπης Τζίμα Δήμητρα Τζίμας Π α ύ λ ο ς Γόρα - Οικονόμου Ο λ γ α Κομπίλας Γρηγόριος Βλάχος Σπύρος Σ κ ό ν δ ρ α Κ ρ έ τ σ η Γιολάντα Κύρκος Παναγιώτης ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ο Ταλιούρης Θωμάς στη μνήμη των γονέων του προσέφε ρε στην εκκλησία του Αγ. Νικολάου το ποσό των 100 ευρώ. Η Σπυριδούλα Τζέγκα στη μνήμη του πατέρα της Χρήστου προσέφερε στην εκκλησία του Αγ. Νικολάου το ποσό των 2 0 ευρώ. Η Ο λ γ α Γόρα - Οικονόμου, από το Αγρίνιο πρόσφερε 2 0 ευ ρώ για τις εκκλησίες (Αγιος Νικόλαος Παναγιά - Αγιος Παντε λεήμων και ΑΊ'Λιά Μαυροβουνίου). Η οικογένεια Χαράλαμπου και Σταυρούλας Ιντζιου εις μνήμη του Θ Ρ Α Σ Υ Β Ο Υ Λ Ο Υ ΛΕΤΣΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΤΣΙΟΥ, ΕΛΕΝΗΣ ΛΕΤΣΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Υ και Ι Ω Α Ν Ν Η Δ Η Μ Ο Υ προσφέ ρουν το ποσό των 150,00 ευρώ: 5 0 ευρώ εις τον Αγιο Νικό λαο, 5 0 ευρώ στον Αγιο Παντελεήμονα και 5 0 ευρώ στην Πα ναγιά - Βοϊδομάτη. Τους ευχαριστούμε πολύ. Αιωνία η μνήμη τους. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Νικολάου Γεροπλατάνου ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Ο Δήμαρχος και το Τ. Συμβούλιο του χωριού μας εκφράζει τας θερμάς ευχαριστίας του στους συγχωριανούς μας Χαράλαμπο Παπαχρήστο, στα παιδιά του μακαρίτη μπάρμπα Μήνου Μονέδα στα παιδιά του μακαρίτη μπάρμπα Βασίλη Ταλιούρη που πρόθυ μα παραχώρησαν όσο τόπο χρειασθήκαμε ώστε να διαπλατυνθούν οι δρόμοι του χωριού μας στα σημεία εκείνα που και επικίν δυνα ήταν και εμείς που περνάγαμε α π ' εκεί δεινοπαθούσαμε πραγματικά. Ο Δήμαρχος και το Τ.Σ. του χωριού μας εκφράζει τας θερμάς του ευχαριστίας στον φίλο και συγχωριανό μας Γεώργιο Φριντζελ ά και στην γυναίκα του Βασιλική Νάσση - Φριντζελά που με δική τους δαπάνη τοποθετήθηκε προστατευτικό κάγκελο σε δρόμο του χωριού μας. Χίλια ευχαριστώ αγαπημένοι μας φίλοι. Ο Δήμαρχος και εμείς το Τ.Σ. του χωριού μας ευχαριστούμε θερμά τους αγαπημένους μας φίλους Γιώργο και Μ α ρ ί α Τσιρίκου που άμεσα κατανοώντας τις ανάγκες μας μας έστειλαν ποσό χρημάτων για τοποθέτηση προστατευτικού κάγκελου σε επικίν δυνα σημεία δρόμων του χωριού μας. Χίλια ευχαριστώ αγαπημέ νοι μας φίλοι. Ο Δήμαρχος και το Τ.Σ. ευχαριστεί θερμά αρκετές οικογένειες του χωριού μας που έδειξαν πλήρη κατανόηση για την ταλαιπω ρία που είχαν γιατί επί σχεδόν 2 0 ημέρες ήταν κλεισμένοι λόγω των έργων οι δρόμοι που οδηγούσαν στα σπίτια των. Εξ' άλλου συγχωριανοί μας μας έκαμαν σοβαρές και ενδιαφέρουσες προ τάσεις, πώς να γίνουν πιο πλατιοί δρόμοι τις οποίες θ α τις λάβου με σοβαρά υπόψιν μας. Μ ε τιμή Για το Τ. Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ηλίας Ιωάννου Αγαπητέ Θανάση Σε ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχήν σου στο Βαρύ πέν θος της οικογένειας μου από τον θάνατον της προσφιλούς συ ζύγου μου ΕΛΕΝΗΣ, η οποία με αγάπη και ζήλο στο νεαρόν της ηλικίας της προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στο χωριό σας και την ευρύτερη περιοχή ως οργανώτρια " Τ Ο ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΔΙΟΥ". Η κοινωνική και ανθρωπιστική της προσφορά αναγνωρίστηκε από όλους σας με έμπρακτες εκδηλώσεις εκτιμήσεως και αγά πης στο πρόσωπο της. Επίσης δια μέσου της εφημερίδας σας " Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ ΓΕΡΟ Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ " θ α ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Μούκα για το ενημερωτικόν και τιμητικών για την οικογένεια μου σχόλιόν του. Σας ευχαριστώ όλους. Μ ε εκτίμηση ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΜΠΑΦΑΤΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΡΆΤΗΓΟΣ Α.Ε.

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ Tριμηνιαία Έκδοση Έτος 32 ο Αρ. Φύλλου: 124 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010 Έκδοση - Διεύθυνση: Σύλλογος Καστανιωτών Γραφεία: Προμάχων 3, 142 32 Ν. Ιωνία GREECE Τηλ.: 210 25.16.938

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ DYTIKH FRAGKISTA 94_Layout 1 21/07/2011 7:17 ΠΜ Page 1 Κωδικός 4594 ΙΛΙΟΥ 90 Γραφεία: Κολωνού & Λεωνίδου 20 104 36 Αθήνα Τηλ.: 210 5242 995 ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΙΕυθυΝΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΙΛΙΟΥ 91 Kωδικός 213622 EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΦΙΓΑΛΕΩΝ (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ) ΑΘΗΝΑΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23 Α, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 124 OΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Αγαπητοί αναγνώστες, φίλοι του Συλλόγου και πατριώτες.

ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Αγαπητοί αναγνώστες, φίλοι του Συλλόγου και πατριώτες. e-mail: ambeliona@yahoo.gr Ιδρυτής - Εκδότης: Σύλλογος Αμπελιωνιτών Γραφεία: Αριστοτέλους 4, 104 32 Αθήνα, τηλ.-φαξ. 210 52 36 651 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΠΕΛΙΩΝΙΤΩΝ Έτος 48ο αρ. φύλλου 298

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' - ΧΡΟΝΟΣ 22ος * ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 106 * ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 * ΝΕΡΑΪΔΑ ΔΟΛΟΠΩΝ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' - ΧΡΟΝΟΣ 22ος * ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 106 * ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 * ΝΕΡΑΪΔΑ ΔΟΛΟΠΩΝ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΜΙΑΣ 3589 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' - ΧΡΟΝΟΣ 22ος * ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 106 * ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 * ΝΕΡΑΪΔΑ ΔΟΛΟΠΩΝ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ό πως κάθε χρόνο έτσι και αυτή τη. Τ ο ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου. Ο ι εκδροµές που οργανώνει το ιοικητικό

Ό πως κάθε χρόνο έτσι και αυτή τη. Τ ο ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου. Ο ι εκδροµές που οργανώνει το ιοικητικό ΑΝ ΡΟΝΙΑΝΟΙ ΧΑΛΚΙ Α ΚΥΜΗ Τ ο ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µας, ενηµερώνει τα µέλη και τους φίλους του για τις προγραµµατισµένες εκδηλώσεις του στο χωριό µας το καλοκαίρι που ήδη τρέχει. Φέτος έχοµε

Διαβάστε περισσότερα

Η διεύθυνσή μας στο Διαδίκτυο είναι: http://www.afterzed.gr/sillogosrentinioton e-mail: sarentinioton@afterzed.gr. Π ριν από μισό αιώνα κυκλοφόρησε

Η διεύθυνσή μας στο Διαδίκτυο είναι: http://www.afterzed.gr/sillogosrentinioton e-mail: sarentinioton@afterzed.gr. Π ριν από μισό αιώνα κυκλοφόρησε ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΙΛΙΟΝ 79 ΚΩΔΙΚΟΣ 4407 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ Στουρνάρη 45 Τ.Κ. 10682 Αθήνα Τηλ.: 210 3812660 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 139 Η διεύθυνσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αντιπεριφερειάρχης η συμπατριώτισσά μας Μ. Μαμάρα Νέος πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου ο Δ. Καψάλης Όπως προβλέπει ο Καλλικρατικός νόμος για τις αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο "κόκκινο" Απολογισμός ενός χρόνου Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Τσιάνο. Καθαριότητα και περιβάλλον:

ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο κόκκινο Απολογισμός ενός χρόνου Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Τσιάνο. Καθαριότητα και περιβάλλον: Αριθμός φύλλου: 78 Δεκέμβριος 2011 Διανέμεται δωρεάν Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ο Υ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Υ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο "κόκκινο" Συνέντευξη με το νέο πρόεδρο του Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ»

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ» Ταχ. Γραφείο Κ.Ε.Μ.Π.Α. 3583 ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ: Κυτινίου - Ερινεού - Βόϊου και Πίνδου ή Ακύφαντος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη, το πιο σύντομο ανέκδοτο

Ανάπτυξη, το πιο σύντομο ανέκδοτο Κ.Δ.Α. Χ + 5 ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ή ΦΩΤΑΚΟΣ Α' ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ TPIMHNIAIA ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH TOY ΠANEΛΛHNIOY ΣYΛΛOΓOY MAΓOYΛIANITΩN TEYXOΣ 73 01-4943 www.magouliana.gr www.fb.com/magouliana www.twitter.com/magouliana

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ. Μερικά σπίτια από τον οικισμό «Φλοίσβος» ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πωλήσεις ιαµερισµάτων

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ. Μερικά σπίτια από τον οικισμό «Φλοίσβος» ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πωλήσεις ιαµερισµάτων ΑΓΓΛΙΚΑ Χριστινα Κορµπετ Τινα Νταντερ 28ης 29 Λουτράκι τηλ. 27440 28626 15 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΡΟΝΙΑ 30 Σεπτεµβρίου 2011 15ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΠΕΡΑΧΩΡΑ, ΙΣΘΜΙΑ, ΠΙΣΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ETOΣ 37 ο AP. ΦYΛΛOY 404 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΟΣ 15ο ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 693 0,90

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΟΣ 15ο ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 693 0,90 ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΟΣ 15ο ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 693 0,90 EΛΕΠΑΠ: «Βήματα Ζωής» για τα παιδιά με αναπηρία Η Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

O H ΛEKTPIKOΣ. Σιδηρόδρομος ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΩMATEIOY ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ

O H ΛEKTPIKOΣ. Σιδηρόδρομος ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΩMATEIOY ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ (X+7) ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ O H ΛEKTPIKOΣ 58 ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ P R PRESS POST E S S T P O S KΩΔIKOΣ 01-3164 Σιδηρόδρομος ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΩMATEIOY ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ 16 H σύνταξη δεν είναι παροχή ελεημοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ» Όταν θυµάµαι το χωριό µου, είναι σαν να θυµάµαι τον ίδιον µου τον εαυτό

ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ» Όταν θυµάµαι το χωριό µου, είναι σαν να θυµάµαι τον ίδιον µου τον εαυτό ΛΛΟ 1ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΤΟΣ 1ο ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΕΡΑΝΙΟΥ 44 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 31 ΤΗΛ.: 697416109 ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Αγαπητοί απανταχού Τσαµαντιώτες Ο Σύλλογός µας ιδρύθηκε το 1946 και παρέµεινε ντανός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

ΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Ο Σ Η Τ Η Σ Α Ε Λ Φ Ο Τ Η ΤΑ Σ Τ Ω Ν Α Π Α Ν ΤΑ Χ Ο Υ Β Ο Υ Ρ ΓΑ Ρ Ε Λ Ι Ω Τ Ω Ν Α Ρ ΤΑ Σ Χρόνος 32ος - Γραφεία: Φειδίου 18, 106 78 Αθήνα - Τηλ. - Fax: 210 38.25.652 - www.vourgarelinet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις των Αγροτών στο Αμύνταιο

Ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις των Αγροτών στο Αμύνταιο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΣ 3o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 107 ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Έλλειψη ετοιμότητας του νομού για την απορρόφηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ σελ. 3 Διαμαρτυρία

Διαβάστε περισσότερα

τροφικές αλλεργίες φυσικό περιβάλλον facebook Τεστ ΠΑΠ Χειμώνας 2009

τροφικές αλλεργίες φυσικό περιβάλλον facebook Τεστ ΠΑΠ Χειμώνας 2009 Χειμώνας 2009 τροφικές αλλεργίες φυσικό περιβάλλον facebook Τεστ ΠΑΠ «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ» Περιοδική έκδοση Διανέμεται σε 7.000 αποδέκτες δωρεάν περιεχόμενα 6-11... Εγκαίνια Σύνδεσμου - Γυναίκες Μαζί 12...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ - ΑΡΧΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ - ΑΡΧΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ - ΑΡΧΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ: Ο Σύλλογος Προστασίας Παιδιών «ΒΕΝΙΑΜΙΝ» είναι ένας φιλανθρωπικός φορέας, με έδρα την Κατερίνη, και γραφείο στο Los Angeles των Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

η Αδεσμευτη Απαξίωσαν το θεσμό πριν καν γεννηθεί

η Αδεσμευτη Απαξίωσαν το θεσμό πριν καν γεννηθεί η Αδεσμευτη ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ - ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙEΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΤΤIΚΗΣ ΕΤΟΣ 3ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 9 Παρασκευή 4 Μαρτίου 011 Τιμή 0.80 ευρώ Με το θάρρος της γνώμης Δεν ανεχόμαστε άλλο την γυφτο-ομηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 Νοεµβρίου 2014 Αριθ. Φύλλου 2458 Αρχ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

H EK O H THΣ EΛAΣΣONAΣ

H EK O H THΣ EΛAΣΣONAΣ Η φωνή της Ελασσόνας το... παγκόσμιο διαδικτυακό... ραδιόφωνο όλων των Ελασσονιτών είναι τώρα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-radio. Eλασσόνα Kωδικός 4251 THΣ EΛAΣΣONAΣ Aν δεν μάθουμε να αγαπάμε δεν θα

Διαβάστε περισσότερα

Καλές Γιορτές ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΩΡΙ ΑΣ. Έτος 28ο Αρ. φύλλου 106 Οκτώβριος - Δεκέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα

Καλές Γιορτές ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΩΡΙ ΑΣ. Έτος 28ο Αρ. φύλλου 106 Οκτώβριος - Δεκέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα Τειχιώτικα Έτος 28ο Αρ. φύλλου 106 Οκτώβριος - Δεκέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΩΡΙ ΑΣ Κλειστό - αρ. αδ. 54/09 ΚΩ ΙΚΟΣ: 018407 Καλές Γιορτές Τειχιώτικα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ. ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ης

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ. ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ης ΕΤΟΣ 25ο - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 285 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 Πολλα κομματα και υποψηφιοι βουλευτες διεκδικουν την ψηφο του ελληνικου

Διαβάστε περισσότερα

Η εφημερίδα του Τεγεατικού Συνδέσμου Απρίλιος-Ιούνιος 2012

Η εφημερίδα του Τεγεατικού Συνδέσμου Απρίλιος-Ιούνιος 2012 Αρ. φύλλου 48 Η εφημερίδα του Τεγεατικού Συνδέσμου Απρίλιος-Ιούνιος 2012 ΤΕΓΕΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Πρόγραμμα εκδηλώσεων Τρίτη 14 Αυγούστου 2012 7.00 μ.μ. Μέγας Εσπερινός 8.00 μ.μ. Λιτάνευση της Εικόνας της

Διαβάστε περισσότερα

μεταξύ μας Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ Τά ἐν οἴκω μή ἐν δῆμω Προσφέρει άνετες διακοπές στους λάτρεις του βουνού

μεταξύ μας Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ Τά ἐν οἴκω μή ἐν δῆμω Προσφέρει άνετες διακοπές στους λάτρεις του βουνού Έτος 8. Αρ. Φύλλου 39 Μάιος-Ιούνιος 2012 ΟΡΓΑΝΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ TOY T. ΔΗΜΟΥ ΦΕΝΕΟΥ: ΜΕΣΙΝΟΥ-ΓΚΟΥΡΑΣ-ΣΤΕΝΟΥ-ΤΑΡΣΟΥ-ΦΕΝΕΟΥ-ΑΡΧ.ΦΕΝΕΟΥ-ΜΑΤΙΟΥ-ΜΟΣΙΑΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στον ΑΗΣ Αμυνταίου Φιλώτα

Στον ΑΗΣ Αμυνταίου Φιλώτα ΕΤΟΣ 4o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 170 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Στον ΑΗΣ Αμυνταίου Φιλώτα σελ. 3 Γράμμα απ τον εκδότη... «Π ρ ο ε κ λ ο γ ι κ ό Α λ α λ ο ύ μ»

Διαβάστε περισσότερα