ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ (Εγκύκλιος 129/2010)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ (Εγκύκλιος 129/2010)"

Transcript

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. 1. Σπονδυλοδεσίες : 1.1 Διαδικασία έγκρισης Απαιτείται προέγκριση των υλικών και οστικών μοσχευμάτων που θα χρησιμοποιούνται σε κάθε επέμβαση σπονδυλικής στήλης με τα εξής δικαιολογητικά, που θα αποστέλλονται με φαξ: Πλήρες ιστορικό ασθενούς (περιλαμβανομένης και της ηλικίας) Γνωματεύσεις απεικονιστικού ελέγχου (ακτινογραφίες, CT, MRI) Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος επί νευρολογικών συμπτωμάτων Χειρουργικό πλάνο και απαιτούμενα υλικά (προθέσεις μοσχεύματα), καθώς και αιτιολόγηση του επιβεβλημένου της χρήσης κάθε υλικού από το θεράποντα ιατρό. 1.2 Ενδείξεις σπονδυλοδεσίας Α. Δικαιολογούνται περιπτώσεις σπονδυλοδεσίας ΟΜΣΣ σε δύο επίπεδα για τις εξής περιπτώσεις, εφόσον συνοδεύονται από σπονδυλική αστάθεια: χρόνια, δισκογενή οσφυαλγία, που χαρακτηρίζεται από: έντονο πόνο και αναπηρία, ανθεκτικό σε τουλάχιστον έξι συνεχόμενους μήνες συντηρητικής αντιμετώπισης (π.χ. φυσιοθεραπεία, άσκηση, αναλγητικά, τροποποίηση δραστηριοτήτων) ΚΑΙ εκφυλιστική δισκοπάθεια, που αναδεικνύεται από CT ή MRI ως πιθανό αίτιο πόνου, ή σπονδυλική αστάθεια με έντονο πόνο και αναπηρία, ανθεκτικό σε τουλάχιστον τρεις συνεχόμενους μήνες συντηρητικής αντιμετώπισης (π.χ. φυσιοθεραπεία, άσκηση, αναλγητικά, τροποποίηση δραστηριοτήτων) συνεπεία οποιουδήποτε από τα εξής αίτια: σπονδυλολίσθηση (τεκμηριωμένη με ακτινογραφίες) σπονδυλική στένωση (<10 mm ΠΟ διάμετρος νωτιαίου σάκκου στην ΟΜΣΣ σε CT ή MRI) εκφυλιστική δισκοπάθεια παρακειμένου τμήματος μετά από σπονδυλοδεσία (τεκμηριωμένη με CT ή MRI). [1]

2 - Σε περιπτώσεις όπου διεγχειρητικά απαιτείται αλλαγή χειρουργικού σχεδίου με πρόσθετα, πέραν των προεγκριθέντων, υλικά, για να εγκριθούν οι δαπάνες θα απαιτείται υποβολή, μεσούσης της νοσηλείας, έκθεσης αιτιολόγησης της ανάγκης χρήσεως από το θεράποντα ιατρό, πρακτικού χειρουργείου με αναλυτική κατάσταση (λίστα) των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και αντίγραφα μετεγχειρητικού απεικονιστικού ελέγχου. - Σε επείγουσες περιπτώσεις, όπου δεν κατέστη δυνατή η λήψη προέγκρισης, η έγκριση θα δίνεται μετεγχειρητικά, μεσούσης της νοσηλείας, με τα εξής δικαιολογητικά:α) αντίγραφα γνωματεύσεων προεγχειρητικού και μετεγχειρητικού απεικονιστικού ελέγχου, β) γνωμάτευση θεράποντος ιατρού για αιτιολόγηση της ανάγκης χρήσεως των υλικών (προθέσεων και μοσχευμάτων και γ) πρακτικό χειρουργείου με αναλυτική κατάσταση (λίστα) των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Β. Δικαιολογούνται περιπτώσεις σπονδυλοδεσίας ΟΜΣΣ σε περισσότερα των δύο επίπεδα για τις εξής περιπτώσεις, εφόσον συνοδεύονται από σπονδυλική αστάθεια: πρόσφατο κάταγμα σπονδύλου (αποδεικνυόμενο με CT ή MRI) ψευδάρθρωση παλαιότερης σπονδυλοδεσίας (αποδεικνυόμενη με CT ή MRI) εξελισσόμενη νευρολογική βλάβη (τεκμηρίωση με ΗΜΓ και CT/MRI) συμπίεση νευρικών στοιχείων μετά από σπονδυλικά κατάγματα (τεκμηρίωση με ΗΜΓ και MRI) όγκοι με καταστροφή σπονδύλου ή πίεση επισκληριδίου χώρου (τεκμηρίωση με CT ή MRI) φυματίωση σπονδυλικής στήλης (τεκμηρίωση με CT ή MRI) λοιμώξεις (χειρουργικός καθαρισμός) (τεκμηρίωση με CT ή MRI και θετικούς εργαστηριακούς δείκτες λοιμώξεως) σημαντική παραμόρφωση σπονδυλικής στήλης (π.χ. ιδιοπαθής σκολίωση άνω των 40 ο, προοδευτική εκφυλιστική σκολίωση) (τεκμηρίωση με απλές ακτινογραφίες σκολίωσης) αστάθεια που διαπιστώνεται διεγχειρητικά, συνεπεία υπερβολικής αφαίρεσης αρθρικής αποφύσεως, ριζικής δισκεκτομής, πεταλεκτομής ή κατάγματος πετάλου. Στην περίπτωση αυτή, για να εγκριθεί μετεγχειρητικά η χρήση των υλικών, απαιτείται τεκμηρίωση με πρακτικό χειρουργείου, γνωμάτευση θεράποντος Ιατρού και μετεγχειρητική CT ή MRI). Για ειδικές ή επείγουσες περιπτώσεις επιλαμβάνεται το Υγειονομικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση τουλάχιστον δύο ορθοπεδικών της Υπηρεσίας. [2]

3 1.3 Αποδιδόμενες δαπάνες Α. Δεν δικαιολογούνται: συστήματα δυναμικής σταθεροποίησης ΟΜΣΣ και πρόσθιες λαπαροσκοπικές σπονδυλοδεσίες, καθώς θεωρούνται πειραματικές. χρήση αντισυμφυτικών αιμοστατικών ουσιών σε αρχικές επεμβάσεις (καλύπτεται μόνο σε επανεγχειρήσεις, σε ποσότητα έως 2 συσκευασίες ανά επέμβαση) χρήση βλαστοκυττάρων ή αυτολόγων αυξητικών παραγόντων (PDGF), καθώς θεωρείται πειραματική. διαθερμία συρρίκνωσης κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου σε σπονδυλοδεσίες. ηλεκτρομαγνητικά πεδία, συστήματα κρυοθεραπείας, λαβίδα ραδιοχειρουργικής, ηλεκτρόδια εξάχνωσης-συρρίκνωσης ιστών (σε καμμία ορθοπαιδική επέμβαση). Β. Οστικά μοσχεύματα : Αποδίδονται οι εξής δαπάνες υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ενδείξεις σπονδυλοδεσίας της παρ Ποσό έως 1.500,00 για την ΑΜΣΣ Ποσό έως 2.000,00 για την ΘΜΣΣ Ποσό έως 2.500,00 για την ΟΜΣΣ Το ανώτερο από τα τρία ποσά σε περιπτώσεις επεμβάσεων στη συμβολή μοιρών της σπονδυλικής στήλης (π.χ. σπονδυλοδεσία Θ12-Ο1). Γ. Ανασυνδυασμένοι οστικοί αυξητικοί παράγοντες (ΟΡ-1, InFUSE): Αποδίδονται δαπάνες για έως μία συσκευασία ανά επέμβαση μόνο σε πρόσθιες σπονδυλοδεσίες ΟΜΣΣ, και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ενδείξεις σπονδυλοδεσίας της παρ Δεν δικαιολογείται χρήση σε σπονδυλοδεσίες ΑΜΣΣ. Δ. Νευροδιεγέρτες διεγχειρητικής νευροφυσιολογικής παρακολούθησης Δικαιολογούνται στις εξής επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης: Επεμβάσεις ΑΜΣΣ και ΘΜΣΣ Επεμβάσεις με εισαγωγή διαυχενικών βιδών Επεμβάσεις κύφωσης ή σκολίωσης Επεμβάσεις για σπονδυλική στένωση ΟΜΣΣ [3]

4 Επανεπεμβάσεις αναθεωρήσεις σπονδυλοδεσιών Δεν δικαιολογούνται για κυφοπλαστική ή σπονδυλοπλαστική, καθώς και για απλές δισκεκτομές πεταλεκτομές κάτωθεν του Ο2. Μέγιστη αποδιδόμενη δαπάνη 1.500,00 ανά επέμβαση. 2. Αρθροπλαστική ισχίου 2.1 Διαδικασία έγκρισης Απαιτείται προέγκριση στις εξής περιπτώσεις: Χρήση αλλομοσχευμάτων σε αναθεωρήσεις ή περιπροθετικά κατάγματα Χρήση spacers (προσωρινών εμφυτευμάτων) σε λοιμώξεις Χρήση εξατομικευμένης κατασκευής ολικής ισχίου (custm-made) Αρθροπλαστική επιφανείας (resurfacing) ή ceramic-n-ceramic ή metal-nmetal. Ειδικές αρθροπλαστικές ισχίου (π.χ. cnstrained σε επανειλημμένα εξαρθρήματα). Για την προέγκριση πρέπει να αποστέλλονται με φαξ τα εξής δικαιολογητικά: Πλήρες ιστορικό ασθενούς (περιλαμβανομένης και της ηλικίας) Γνωματεύσεις απεικονιστικού ελέγχου (ακτινογραφίες, CT, MRI) Χειρουργικό πλάνο, απαιτούμενα υλικά (προθέσεις μοσχεύματα) και αιτιολόγηση του επιβεβλημένου της χρήσης των υλικών από το θεράποντα ιατρό. - Σε περιπτώσεις όπου διεγχειρητικά απαιτείται αλλαγή χειρουργικού σχεδίου με πρόσθετα, πέραν των προεγκριθέντων, υλικά, για να εγκριθούν οι δαπάνες θα απαιτείται υποβολή, μεσούσης της νοσηλείας, έκθεσης αιτιολόγησης της ανάγκης χρήσεως από το θεράποντα ιατρό, πρακτικού χειρουργείου με αναλυτική κατάσταση (λίστα) των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και αντίγραφα μετεγχειρητικού απεικονιστικού ελέγχου. - Σε επείγουσες περιπτώσεις, όπου δεν κατέστη δυνατή η λήψη προέγκρισης, η έγκριση θα δίνεται μετεγχειρητικά, μεσούσης της νοσηλείας, με τα εξής δικαιολογητικά:α) αντίγραφα γνωματεύσεων προεγχειρητικού και μετεγχειρητικού απεικονιστικού ελέγχου, β) γνωμάτευση θεράποντος ιατρού για αιτιολόγηση της ανάγκης χρήσεως των υλικών (προθέσεων και μοσχευμάτων και γ) πρακτικό χειρουργείου με αναλυτική κατάσταση (λίστα) των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. 2.2 Ενδείξεις ολικής αρθροπλαστικής ισχίου Α. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση : [4]

5 Ολική αρθροπλαστική metal-n-metal και ceramic-n-ceramic σε ασθενείς άνω των 70 ετών. Αρθροπλαστική επιφανείας (resurfacing) σε ασθενείς άνω των 70 ετών Ολική αρθροπλαστική ισχίου σε διατροχαντήρια και υποτροχαντήρια κατάγματα. Διπολική (biplar) ημιαρθροπλαστική ισχίου σε ασθενείς με υποκεφαλικά κατάγματα ισχίου άνω των 80 ετών. Ολική αρθροπλαστική ισχίου σε ασθενείς με υποκεφαλικά κατάγματα ισχίου άνω των 70 ετών. Χρήση αγκυρών ή ειδικών ραμμάτων για καθήλωση των απαγωγών ή των στροφέων του ισχίου. Χρήση εμφυτευμάτων σχεδιασμένων για τοποθέτηση χωρίς τσιμέντο (ΡΜΜΑ) (cementless implants) και ταυτόχρονη χρήση ΡΜΜΑ. Χρήση σετ πλύσεων μηριαίου αυλού ή πώματος μηριαίου αυλού, όταν χρησιμοποιείται στυλεός χωρίς τσιμέντο. Β. Οστικά μοσχεύματα δικαιολογούνται υπό τις εξής προϋποθέσεις : Περιπροθετικά κατάγματα. Ανώτατη αποδιδόμενη δαπάνη 3.000,00. Αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου, εφόσον παρουσιάζονται οστικά ελλείμματα. Ανώτατη αποδιδόμενη δαπάνη 3.000,00 ανά τμήμα που αναθεωρείται (κυπέλλιο κοτύλης ή στυλεός μηριαίου). 2.3 Αποδιδόμενες δαπάνες Για ολικές αρθροπλαστικές ισχίου σε κρατικά νοσοκομεία αποδίδονται 3.668,38 (με τσιμέντο) ή 4.842,26 (χωρίς τσιμέντο), περιλαμβανομένου και του κόστους υλικών (ΚΥΑ 1320/98). Για ημιολικές αρθροπλαστικές ισχίου σε κρατικά νοσοκομεία αποδίδονται 2.787,97 (με τσιμέντο) και 3.228,17 (χωρίς τσιμέντο). Σε ιδιωτικές κλινικές ο υπολογισμός της ανώτατης αποδιδόμενης δαπάνης για τα εμφυτεύματα θα γίνεται με βάση το Γενικό Έγγραφο Γ32/422/ του ΙΚΑ. 3. Αρθροπλαστική γόνατος 3.1 Διαδικασία έγκρισης Απαιτείται προέγκριση στις εξής περιπτώσεις: Χρήση αλλομοσχευμάτων σε αναθεωρήσεις ή περιπροθετικά κατάγματα Χρήση spacers (προσωρινών εμφυτευμάτων) σε λοιμώξεις [5]

6 Χρήση εξατομικευμένης κατασκευής ολικής γόνατος (custm-made) Χρήση επιπρόσθετων στυλεών και μεταλλικών σφηνών. Για την προέγκριση πρέπει να αποστέλλονται με φαξ τα εξής δικαιολογητικά: Πλήρες ιστορικό ασθενούς (περιλαμβανομένης και της ηλικίας) Γνωματεύσεις απεικονιστικού ελέγχου (ακτινογραφίες, CT, MRI) Χειρουργικό πλάνο, απαιτούμενα υλικά (προθέσεις μοσχεύματα) και αιτιολόγηση του επιβεβλημένου της χρήσης των υλικών από το θεράποντα ιατρό. - Σε περιπτώσεις όπου διεγχειρητικά απαιτείται αλλαγή χειρουργικού σχεδίου με πρόσθετα, πέραν των προεγκριθέντων, υλικά, για να εγκριθούν οι δαπάνες θα απαιτείται υποβολή, μεσούσης της νοσηλείας, έκθεσης αιτιολόγησης της ανάγκης χρήσεως από το θεράποντα ιατρό, πρακτικού χειρουργείου με αναλυτική κατάσταση (λίστα) των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και αντίγραφα μετεγχειρητικού απεικονιστικού ελέγχου. - Σε επείγουσες περιπτώσεις, όπου δεν κατέστη δυνατή η λήψη προέγκρισης, η έγκριση θα δίνεται μετεγχειρητικά, μεσούσης της νοσηλείας, με τα εξής δικαιολογητικά:α) αντίγραφα γνωματεύσεων προεγχειρητικού και μετεγχειρητικού απεικονιστικού ελέγχου, β) γνωμάτευση θεράποντος ιατρού για αιτιολόγηση της ανάγκης χρήσεως των υλικών (προθέσεων και μοσχευμάτων και γ) πρακτικό χειρουργείου με αναλυτική κατάσταση (λίστα) των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. 3.2 Ενδείξεις ολικής αρθροπλαστικής γόνατος Α. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση : Χρήση εμφυτευμάτων σχεδιασμένων για τοποθέτηση χωρίς τσιμέντο (ΡΜΜΑ) (cementless implants) και ταυτόχρονη χρήση ΡΜΜΑ. Αρθροπλαστική επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης μόνο. Τοποθέτηση παρεμβαλλομένων υλικών σε ένα διαμέρισμα (unicndylar interpsitinal spacers, της Uni-Spacer) Τοποθέτηση μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής σε δύο διαμερίσματα. Β. Οστικά μοσχεύματα δικαιολογούνται υπό τις εξής προϋποθέσεις : Περιπροθετικά κατάγματα. Ανώτατη αποδιδόμενη δαπάνη 3.000,00. Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος, εφόσον παρουσιάζονται οστικά ελλείμματα. Ανώτατη αποδιδόμενη δαπάνη 3.000,00 ανά τμήμα που αναθεωρείται (μηριαία ή κνημιαία πρόθεση). Γ. Επιπρόσθετοι στυλεοί και μεταλλικές σφήνες δικαιολογούνται υπό τις εξής προϋποθέσεις : [6]

7 Μεγάλη αξονική παραμόρφωση Διεγχειρητικά κατάγματα κνημιαίου κονδύλου 3.3 Αποδιδόμενες δαπάνες Για αρθροπλαστικές γόνατος σε κρατικά νοσοκομεία αποδίδονται 4.695,52 (με τσιμέντο) ή 5.429,20 (χωρίς τσιμέντο), περιλαμβανομένου και του κόστους υλικών (ΚΥΑ 1320/98). Σε ιδιωτικές κλινικές ο υπολογισμός της ανώτατης αποδιδόμενης δαπάνης για τα εμφυτεύματα θα γίνεται με βάση το Γενικό Έγγραφο Γ32/422/ του ΙΚΑ. 4. Αρθροσκοπήσεις Δεν δικαιολογείται χρήση: Λαβίδας ραδιοχειρουργικής Υποκαταστάτων αρθρικού υγρού Συστημάτων κρυοθεραπείας Αντισυμφυτικών ουσιών και αιμοστατικών Αυτολόγων αυξητικών παραγόντων και βλαστοκυττάρων Ειδικών αγκυρών και ραμμάτων Δικαιολογείται χρήση οστικών μοσχευμάτων μόνο σε αναθεωρήσεις συνδεσμοπλαστικής χιαστών γόνατος και μέχρι του ποσού των 2.500,00. Για ειδικές περιπτώσεις επιλαμβάνεται το Υγειονομικό Συμβούλιο ή η Υγειονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση τουλάχιστον δύο ορθοπεδικών της Υπηρεσίας. 5. Κατάγματα άκρων Σε κάθε περίπτωση απαιτείται τεκμηρίωση με προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές ακτινογραφίες και πρακτικό χειρουργείου ή σημείωμα εξόδου. Υποκεφαλικά κατάγματα ισχίου : Εγκρίνεται ημιολική ή ολική αρθροπλαστική ισχίου ή οστεοσύνθεση με αυλοφόρους κοχλίες ή ολισθαίνοντα ήλο. Διατροχαντήρια υποτροχαντήρια βασεοαυχενικά κατάγματα : δικαιολογείται χρήση ολισθαίνοντος ήλου ή ενδομυελικού ήλου. Επί επιπλοκών, όπως διάσχιση (cut-ff) αυχένα μηριαίου ή ψευδάρθρωσης, δικαιολογείται αναθεώρηση οστεοσύνθεσης με ενδομυελικό ήλο ή ημιολική ή ολική αρθροπλαστική ισχίου, με τους αντίστοιχους περιορισμούς. Δεν δικαιολογείται αρθροπλαστική σε πρόσφατα κατάγματα. Δεν δικαιολογούνται οστικά αλλομοσχεύματα. [7]

8 Κατάγματα διάφυσης μακρών οστών : Δικαιολογείται οστεοσύνθεση με πλάκα-βίδες, ενδομυελικό ήλο ή εξωτερική οστεοσύνθεση. Σε πρόσφατα κατάγματα χρήση αλλομοσχευμάτων επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις επιλεγμένων μεγάλων οστικών ελλειμμάτων κνήμης ή μηριαίου, έως 3000 ανά οστό. Σε περιπτώσεις ψευδαρθρώσεων ή καθυστερημένης πώρωσης επιτρέπεται χρήση αλλομοσχευμάτων με ανώτατο όριο τα 3000 ανά οστό. Κατάγματα σπογγωδών οστών : Δικαιολογείται εσωτερική οστεοσύνθεση, εξωτερική οστεοσύνθεση ή ενδομυελική ήλωση. Ημιαρθροπλαστική ώμου δικαιολογείται σε συντριπτικά κατάγματα κεφαλής βραχιονίου (3-4 τεμαχίων) ή/και σημαντική οστεοπόρωση. Οστικά μοσχεύματα εγκρίνονται στις εξής περιπτώσεις: Κατάγματα κνημιαίων κονδύλων: Έως 1.500,00 ανά κόνδυλο Συντριπτικά υπερκονδύλια κατάγματα μηριαίου: Έως 3.000,00 Συντριπτικά διυποτροχαντήρια κατάγματα με συντριβή έσω φλοιού: Έως 3.000,00 Συντριπτικά κατάγματα πτέρνας: Έως 2.000,00 Συντριπτικά κατάγματα κάτω πέρατος κερκίδας: Έως 1.500,00 Συντριπτικά κατάγματα κάτω πέρατος κνήμης (piln): Έως 3.000,00 Συντριπτικά κατάγματα ωλεκράνου: Έως 1.500,00 Συντριπτικά διυπερκονδύλια κατάγματα αγκώνα: Έως 2.000,00 Συντριπτικά κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου με οστικό έλλειμμα: Έως 2.000,00 Για έγκριση της δαπάνης, πρέπει να αποστέλλονται με φαξ τα εξής δικαιολογητικά, μεσούσης της νοσηλείας του ασθενούς: Πλήρες ιστορικό ασθενούς (περιλαμβανομένης και της ηλικίας) Γνωματεύσεις απεικονιστικού ελέγχου (ακτινογραφίες, CT, MRI) Πρακτικό χειρουργείου, κατάσταση χρησιμοποιηθέντων υλικών (προθέσεων μοσχευμάτων) και αιτιολόγηση του επιβεβλημένου της χρήσης αυτών από το θεράποντα ιατρό. Για ειδικές περιπτώσεις επιλαμβάνεται το Υγειονομικό Συμβούλιο ή η Υγειονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση τουλάχιστον δύο ορθοπεδικών της Υπηρεσίας. [8]

9 6. Λοιπά Ανώτατο όριο αποδιδόμενης δαπάνης για συρραπτικό δέρματος: 35,00 Ανώτατο όριο αποδιδόμενης δαπάνης για παροχετεύσεις τραυμάτων: 18,00 ανά τεμάχιο. Φρέζες (τρυπάνια), savers (γλύφανα) και λοιπά υλικά πολλαπλών χρήσεων, που δεν εμφυτεύονται, χορηγούνται μόνο ένα ανά επέμβαση. Σημείωση: Στις αναγραφόμενες τιμές δεν υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. ως ορίζει το σχετικό ΦΕΚ [9]

Αρ. Πρωτ. Γ32/ 786. ΠΡΟΣ 1.Όλες τις Νοµαρχιακές & Τοπ. Μονάδες Υγείας & Νοσ/µεία ΙΚΑ 2. Όλα τα Περ/κά Τοπικά Υπ/τα & Παρ/τα ΙΚΑ

Αρ. Πρωτ. Γ32/ 786. ΠΡΟΣ 1.Όλες τις Νοµαρχιακές & Τοπ. Μονάδες Υγείας & Νοσ/µεία ΙΚΑ 2. Όλα τα Περ/κά Τοπικά Υπ/τα & Παρ/τα ΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ 11-6-08 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Πληροφορίες : κ. αφνοµήλη Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 Τηλέφωνο : 210 5215218

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός ανώτατων τιµών για υλικά επεµβάσεων σε κρατικά νοσοκοµεία και ιδιωτικές κλινικές σύµφωνα µε την υπ αριθµ. ΣΟΝ 5004/23/7-7-2010»

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός ανώτατων τιµών για υλικά επεµβάσεων σε κρατικά νοσοκοµεία και ιδιωτικές κλινικές σύµφωνα µε την υπ αριθµ. ΣΟΝ 5004/23/7-7-2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ.Υ. & Υ.Υ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΕΜΑ : «Καθορισµός ανώτατων τιµών για υλικά επεµβάσεων σε κρατικά νοσοκοµεία και ιδιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ Γιγής Π. Ιωάννης 9 Α. ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου αποτελεί την πιο συχνή αιτία χρόνιου πόνου στο ισχίο. Συναντάται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ (Εγκύκλιος 129/2010) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ (Εγκύκλιος 129/2010) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1. ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΣΧΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ (Φ.Ε.Κ. 518/19/4/2005 ) 406 ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΤΥΠΟΥ THOMPSON ΜΕ 407 ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΟRE ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα γόνατος Παιδοορθοπαιδική Κατάγματα μακρών οστών ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το:

Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα γόνατος Παιδοορθοπαιδική Κατάγματα μακρών οστών ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το: Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στο Ιntercontinental Aphrodite Hills Resort Hotel, Πάφο ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Ονοµατεπώνυµο Εισηγητή: Κοτρώτσιου Στυλιανή Ονοµατεπώνυµο Εκπαιδευοµένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Όπου απαιτούνται συνοδευτικά υλικά, όπως για παράδειγμα βίδες κοτύλης, ή βίδες για μεταλλικούς δακτυλίους στήριξης, κ.τ.λ., προσφέρονται υποχρεωτικά μαζί με τα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Γιγής Π. Ιωάννης 5 Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Α.1. Κατάγµατα του κάτω άκρου του µηριαίου Τα κατάγµατα αυτά, όπως και τα κατάγµατα της διάφυσης του µηριαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε δ ι εθ ν ή συ μ μ ε τοχ ή. τελικο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μ ε δ ι εθ ν ή συ μ μ ε τοχ ή. τελικο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ ε δ ι εθ ν ή συ μ μ ε τοχ ή τελικο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 32ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. πρόεδρος Ι. Μπισχινιώτης α αντιπρόεδρος Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΥ MICROPORT 150803-1. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΥ MICROPORT 150803-1. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: EL Ελληνικά (el) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΥ MICROPORT 150803-1 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.ortho.microport.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας 80 + κόστος γύψου Χειρουργική Θεραπεία 800 150 Κάταγμα κεφαλής και αυχένος βραχιονίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάγματα περιοχής ισχίου. www.orthopatras.gr

Κατάγματα περιοχής ισχίου. www.orthopatras.gr Κατάγματα περιοχής ισχίου Ισχίο Μεγάλη μηχανική επιβάρυνση Προσβάλεται από οστεοπόρωση Συνθήκες οστικής αιμάτωσης Κατάγματα περιοχής ισχίου Πολύ συχνά κατάγματα Επιδημία Μεγάλη νοσηρότητα Μεγάλη θνησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ IΙ ΤΡΑΥΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υπεύθυνος μαθήματος καθ. Κ.Ν. Μαλίζος Διδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΑΚΥΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2. Αθήνα, 21/1/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αρ. Πρωτ.: 3112

ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2. Αθήνα, 21/1/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αρ. Πρωτ.: 3112 Αθήνα, 21/1/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 3112 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γενική Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση Παροχών & Κατάρτισης Συμβάσεων Τμήμα: Πληροφορίες: Γεωργαντή Ελπίδα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (Εταιρία ή Ασφαλιστής) καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS www.npiatrikis.gr ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ Η κλινική δε συνηθίζει πλέον να εξετάζει σε προαιρετικές. Η εξέταση είναι µε πέντε θέµατα ανάπτυξης, ποικίλων περιεχοµένων, σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό.

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ABC Health Care 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o Τεύχος 3 ο - Άρθρο 4 o ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ. Συγγραφέας: Μαλακάση Αποστολία* * Επικουρικός Ορθοπαιδικός, Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου. Είναι ενδαρθρικά κατάγματα σε μια μεγάλη φορτιζόμενη άρθρωση, το γόνατο.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με οστεοτομία

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με οστεοτομία Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με οστεοτομία Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με οστεοτομία Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Μέλος Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνάδελφοι, Μια κοινή και αποδεκτή αλήθεια είναι το πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος. Το λέμε και το ζούμε καθημερινά όλοι μας. Στον καθημερινό πολυπρόσωπο αγώνα όλων σε προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

crossline ΜΕΛΑΝΩΜΑ Η σκοτεινή πλευρά του ήλιου ΚΩΝ. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ «Η λαπαροσκόπηση αλλάζει τη χειρουργική»

crossline ΜΕΛΑΝΩΜΑ Η σκοτεινή πλευρά του ήλιου ΚΩΝ. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ «Η λαπαροσκόπηση αλλάζει τη χειρουργική» crossline 04 MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ TΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝ. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ «Η λαπαροσκόπηση αλλάζει τη χειρουργική» «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» - ΕΒΕΑ Προνοµιακή κάρτα για 100.000

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] 20 χρόνια 1993-2013 Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 20 χρόνια - Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3040 11 Νοεμβρίου 2014 Αριθμ. Γ3γ/οικ.96176 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μέτρα Ελέγχου των Δαπανών Ιδιωτικών Κλινικών Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χαιρετισμός σελ. 5. Επιτροπές σελ. 7. Προσκεκλημένοι Ομιλητές σελ. 9. Γενικές Πληροφορίες σελ. 11. Ευχαριστίες σελ.

Περιεχόμενα. Χαιρετισμός σελ. 5. Επιτροπές σελ. 7. Προσκεκλημένοι Ομιλητές σελ. 9. Γενικές Πληροφορίες σελ. 11. Ευχαριστίες σελ. Χαιρετισμός σελ. 5 Επιτροπές σελ. 7 Προσκεκλημένοι Ομιλητές σελ. 9 Γενικές Πληροφορίες σελ. Περιεχόμενα Ευχαριστίες σελ. 9 Ευρετήριο Εκθετών σελ. 0 Εκθεσιακό Πλάνο σελ. 0 Επιστημονικό Πρόγραμμα σελ. Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Γεώργιος Σάπκας Επώδυνες καταστάσεις οφειλόμενες σε εκφυλιστική αρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης με ριζική συνήθως κατανομή ή και αστάθεια

Διαβάστε περισσότερα