K-Taping. Εικονογραφημένος Οδηγός Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ενδείξεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "K-Taping. Εικονογραφημένος Οδηγός Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ενδείξεις"

Transcript

1

2 K-Taping Εικονογραφημένος Οδηγός Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ενδείξεις

3 Birgit Kumbrink Γεννήθηκε το : Ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της και πιστοποιήθηκε στη χειροπρακτική και στην υδροθεραπεία 1993: Ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της ως φυσικοθεραπεύτρια 2000: Έγινε διευθύντρια της Ακαδημίας K-Taping Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση Χειροπρακτική Λεμφική παροχέτευση Ιδιοδεκτική νευρομυϊκή διευκόλυνση Εκπαιδευμένη ως θεραπεύτρια χειρομάλαξης σημείων βελονισμού

4 Birgit Kumbrink K-Taping Εικονογραφημένος Οδηγός Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ενδείξεις Με 450 έγχρωμες φωτογραφίες Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης Ελεάνα Ν. Μποντιώτη Ορθοπαιδικός Χειρουργός MD, PhD Mετάφραση Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

5 Birgit Kumbrink K-Taping Academy, Hagener Str. 428, Dortmund Please tell us your opinion regarding this title: ISBN Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York Bibliographic information Deutsche Bibliothek The Deutsche Bibliothek lists this publication in Deutsche Nationalbibliographie; detailed bibliographic data is available in the internet at <http://dnb.ddb.de>. This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other way, and storage in data banks. Duplication of this publication or parts thereof is permitted only under the provisions of the German Copyright Law of September 9, 1965, in its current version, and permission for use must always be obtained from Springer-Verlag. Violations are liable to prosecution under the German Copyright Law. Springer Medizin Springer-Verlag GmbH ein Unternehmen von Springer Science+Business Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012 springer.de The use of general descriptive names, registered names, trademarks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use. Product liability: The publishers cannot guarantee the accuracy of any information about dosage and application contained in this book. In every individual case the user must check such information by consulting the relevant literature. Planning: Marga Botsch, Heidelberg Project management: Heidemarie Wolter, Heidelberg Translated into English from the German by Norma Dickson, Großer Steinweg 16, Gie~en Anatomic drawings in chapter 3: Appell u. Staug-Voss (1996) Anatomic drawings in chapter 4: Tillmann (2005) Cover design: deblik Berlin Typesetting: Fotosatz-Service Kohler GmbH - Reinhold Schober!, Wurzburg 106/ SPIN Copyright 2013 Ιατρικες Εκδοσεις Κωνστανταρασ Κ-Taping ISBN: Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας Μαυρομιχάλη 2-4, Αθήνα, 10679, Τηλ.: , Fax.: Επιμέλεια Έκδοσης: Ελεάνα Ν. Μποντιώτη Δημιουργικό: Α. Μεϊμάρογλου Εκτύπωση: Στ. Κοτσάτος & ΣΙΑ ο.ε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος βιβλίου ή μέρους αυτού με οποιοδήποτε μέσο (φωτοτυπία, εκτύπωση, μικροφίλμ, ή άλλη μηχανική ή ηλεκτρονική μέθοδο), χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

6 v Πρόλογος Αγαπητέ αναγνώστη, Το βιβλίο αυτό έχει σα στόχο να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για τους εκπαιδευμένους θεραπευτές K-Taping, καθώς και ένα χρήσιμο καθημερινό εργαλείο για όλους τους θεραπευτές. Περιλαμβάνει πληθώρα ενδείξεων θεραπείας, ενώ περιέχει πληροφορίες και συμβουλές που βασίζονται σε πάνω από 12 χρόνια εμπειρίας. Η μέθοδος K-Taping μπορεί να υποστηρίξει ένα εξαιρετικά μεγάλο φάσμα θεραπειών και αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για κάθε φυσικοθεραπευτή ή ιατρό που τη γνωρίζει. Δεν είναι απαραίτητη η χορήγηση φαρμάκων ή άλλων παραγόντων: η απλή εφαρμογή της σωστής τεχνικής σε συνδυασμό με την κατάλληλη ταινία K-Tape δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα. Τα τελευταία δώδεκα χρόνια, η μέθοδος K-Taping, η οποία βασίζεται στη Γερμανική Ακαδημία K-Taping, έχει καθιερωθεί σε πάνω από 40 χώρες και έχει καταστεί βασικό στοιχείο της φυσικοθεραπείας. Αν και η μέθοδος K-Taping έχει αναπτυχθεί σημαντικά κατά το χρονικό αυτό διάστημα και η Ακαδημία K-Taping έχει διεξάγει επιτυχείς μελέτες με συνεργάτες όπως το Πανεπιστήμιο Charité του Βερολίνου, πολλές παράμετροι αποτελούν αντικείμενο συνεχιζόμενης έρευνας και πειραματισμού. Η μέθοδος K-Taping δεν αποτελεί απλά μια τάση στο πεδίο της επαγγελματικής ιατρικής εκπαίδευσης, αλλά έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως, έχοντας σα βάση το πολυετές έργο και την ερευνητική προσπάθεια της Ακαδημίας K-Taping. Η διεθνής αυτή αναγνώριση οφείλεται επίσης στο ομοιογενές και καλά καθορισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχει η Ακαδημία σε παγκόσμια κλίμακα και το οποίο διεξάγεται στην αντίστοιχη γλώσσα της χώρας που το φιλοξενεί. Έτσι, η προσέγγιση με τη μέθοδο K-Taping και η εκπαίδευση της Ακαδημίας δεν είναι μόνο αναγνωρισμένες εδώ και χρόνια στη Γερμανία, στην Αυστρία και στην Ελβετία, αλλά έχουν γίνει αποδεκτές και από επαγγελματικούς συλλόγους στην Αυστραλία, στη Γαλλία (SFMKS), στην Κροατία και στον Καναδά, καθώς και από την Επιτροπή Πιστοποίησης (Board of certification BOC) των Η.Π.Α. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατό να τους παρασχεθεί κρατική επιχορήγηση (π.χ. εκπαιδευτικές «επιταγές» και κουπόνια) ή στήριξη μέσω άλλων προγραμμάτων. Το παρόν βιβλίο αναλύει λεπτομερώς τις βασικές έννοιες της μεθόδου K-Taping καθώς και τις πολλαπλές εφαρμογές της και απευθύνεται κυρίως στους εκπαιδευμένους θεραπευτές K-Taping. Όσοι επιθυμούν να μάθουν την πολύτιμη και αποτελεσματική αυτή μέθοδο θεραπείας θα πρέπει αρχικά να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση της Ακαδημίας και να μην προσπαθήσουν να τη μάθουν μόνοι τους, καθώς μόνο με την πρακτική εκπαίδευση υπό επίβλεψη είναι δυνατό κανείς να μάθει τη σωστή εφαρμογή των ειδικών τεχνικών που απαιτεί η χρήση των ελαστικών ταινιών K-Tape, όπως και την ειδική θέση του σώματος που χρειάζεται κατά την αντιμετώπιση αθλητών ή άλλων ασθενών. Μόνο τότε η ελαστική ταινία μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα μοναδικό και αποτελεσματικό εργαλείο για την υποστήριξη του έργου των ιατρών και των φυσικοθεραπευτών. Birgit Kumbrink Ακαδημία K-Taping Dortmund Ιούλιος 2011

7 vii Περιεχόμενα 1 Η Μέθοδος K-Taping Από τη θεωρία στη θεραπευτική μεθοδολογία Η ελαστική διατεινόμενη ταινία K-Tape Ενδείξεις ανεπαρκούς ποιότητας της ταινίας Ταινία με φαρμακολογικά ενεργούς παράγοντες Χρήστης και περιοχές εφαρμογής Εκπαίδευση των θεραπευτών Κ-Taping Η ταινία CROSS-TAPE Βασικές λειτουργίες και δράσεις της μεθόδου K-Taping Βελτίωση της λειτουργίας των μυών Εξάλειψη των διαταραχών της κυκλοφορίας Μείωση του πόνου Υποστήριξη των αρθρώσεων Εφαρμογή και αφαίρεση της ελαστικής ταινίας Αντενδείξεις Θεωρία των χρωμάτων Διάγνωση Οι Τέσσερις Τεχνικές Εφαρμογής Μυϊκές εφαρμογές Μυϊκή λειτουργία Τρόπος δράσης της μεθόδου K-Taping Πραγματοποίηση της εφαρμογής Συνδεσμικές εφαρμογές Εφαρμογές στους συνδέσμους Εφαρμογές στους τένοντες Χωροταινία (spacetape) Διορθωτικές εφαρμογές Λειτουργική διόρθωση Περιτονιακή διόρθωση Λεμφαγγειακές εφαρμογές Αίτια λεμφικής στάσης Τρόπος δράσης των λεμφαγγειακών εφαρμογών Μυϊκές Εφαρμογές Μυϊκές εφαρμογές στα άνω άκρα Τραπεζοειδής Δελτοειδής Δικέφαλος βραχιόνιος Τρικέφαλος βραχιόνιος Υπακάνθιος Μακρός κερκιδικός εκτείνων τον καρπό Μυϊκές εφαρμογές στον κορμό Ελάσσων θωρακικός Μείζων θωρακικός Ορθός κοιλιακός Έξω λοξός κοιλιακός Έσω λοξός κοιλιακός Λαγόνιος Αυτόχθονες μύες της ράχης (ανελκτήρες της σπονδυλικής στήλης), εφαρμογή για την οσφυϊκή περιοχή Μυϊκές εφαρμογές στα κάτω άκρα Μακρός προσαγωγός Ορθός μηριαίος Δικέφαλος μηριαίος Ημιϋμενώδης Μείζων γλουτιαίος Πρόσθιος κνημιαίος Μακρός εκτείνων του μεγάλου δακτύλου Συνδεσμικές Εφαρμογές Σύνδεσμοι και τένοντες Πλάγιοι σύνδεσμοι του γόνατος Επιγονατιδικός τένοντας Αχίλλειος τένοντας Έξω πλάγιοι σύνδεσμοι της ποδοκνημικής Ειδικές μορφές συνδεσμικών εφαρμογών: χωροταινία (spacetape) Χωροταινία σε επώδυνο σημείο Χωροταινία σε μυϊκό σημείο πυροδότησης πόνου (trigger point) Διορθωτικές Εφαρμογές Λειτουργική διόρθωση Διόρθωση της επιγονατίδας Σκολίωση Διόρθωση των ακανθωδών αποφύσεων Περιτονιακή διόρθωση Περιτονιακή διόρθωση της λαγονοκνημιαίας ταινίας Φλεγμονή της επιπολής μοίρας του χηνείου ποδός Μετωπιαία κεφαλαλγία Πρόσθια αστάθεια του ώμου Βλαισός μέγας δάκτυλος Εφαρμογές για Ειδικές Ενδείξεις Κεφαλή Εμβοές Η μ ι κ ρ α ν ί α Κάκωση αυχένα δίκην μαστιγίου (whiplash) Κροταφογναθική άρθρωση Κορμός Σύνδρομο θωρακικής εξόδου Άσθμα Σκολίωση Οσφυαλγία Ακράτεια ούρων...127

8 viii Περιεχόμενα Διαταραχές της εμμήνου ρύσης Πρόπτωση της μήτρας Ο υ λ έ ς Άνω άκρα Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής Τενοντίτιδα δικεφάλου Επικονδυλίτιδα Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα Σταθεροποίηση του καρπού Κακώσεις δακτύλων Κάτω άκρα Προβλήματα στο ισχίο Ρήξη μυϊκών ινών Οστεοαρθρίτιδα του γόνατος Αχιλλωδυνία Διάστρεμμα της ποδοκνημικής άρθρωσης Πλατυποδία Λεμφαγγειακές Εφαρμογές Άνω άκρα Παροχέτευση της έσω επιφάνειας του βραχίονα Παροχέτευση της έξω επιφάνειας του βραχίονα Παροχέτευση του αντιβραχίου / ολόκληρου του άνω άκρου Παροχέτευση της έσω και της έξω επιφάνειας του βραχίονα Παροχέτευση του χεριού Πρωτεϊνική ίνωση (σημείο Stemmer) του χεριού Παροχέτευση με τη χρήση της σπειροειδούς ταινίας του άνω άκρου Κάτω άκρα Παροχέτευση του μηρού Παροχέτευση της κνήμης / ολόκληρου του κάτω άκρου Παροχέτευση ολόκληρου του κάτω άκρου Παροχέτευση του άκρου ποδιού Σημείο Stemmer του άκρου ποδιού Παροχέτευση με τη χρήση της σπειροειδούς ταινίας του κάτω άκρου Κορμός Παροχέτευση του άνω τεταρτημορίου του κορμού Παροχέτευση του κάτω τεταρτημορίου του κορμού Ι Παροχέτευση του κάτω τεταρτημορίου του κορμού ΙΙ Παροχέτευση της κοιλίας Πρόσθετες λεμφαγγειακές εφαρμογές Παροχέτευση του προσώπου Παροχέτευση της άρθρωσης του ώμου Παροχέτευση της άρθρωσης του γόνατος Ίνωση / αιμάτωμα Βιβλιογραφία Ευρετήριο...205

9 1 1 Η Μέθοδος K-Taping 1.1 Από τη θεωρία στη θεραπευτική μεθοδολογία Η ελαστική διατεινόμενη ταινία K-Tape Ενδείξεις ανεπαρκούς ποιότητας της ταινίας Ταινία με φαρμακολογικά ενεργούς παράγοντες Χρήστης και περιοχές εφαρμογής Εκπαίδευση των θεραπευτών K-Taping Η ταινία CROSS-TAPE Βασικές λειτουργίες και δράσεις της μεθόδου K-Taping Βελτίωση της λειτουργίας των μυών Εξάλειψη των διαταραχών της κυκλοφορίας Μείωση του πόνου Υποστήριξη των αρθρώσεων Εφαρμογή και αφαίρεση της ελαστικής ταινίας Αντενδείξεις Θεωρία των χρωμάτων Διάγνωση 11

10 2 Κεφάλαιο 1 - Η Μέθοδος K-Taping 1 Ο όρος «επίδεση» εγείρει το ερώτημα σε τι διαφέρει η ελαστική κινησιοεπίδεση (Κ-Taping) από την ευρέως διαδεδομένη κλασική επίδεση με μη ελαστικά υλικά. Πέρα από ορισμένες τεχνικές εφαρμογής, δεν υπάρχει σύγκριση. Γενικά μιλώντας, οι κλασικές ταινίες χρησιμοποιούνται για τη σταθεροποίηση ή την ακινητοποίηση αρθρώσεων. Οι τεχνικές που περιλαμβάνουν τη χρήση της ελαστικής διατεινόμενης ταινίας Κ-Tape δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με την κλασική ταινία. Οι ταινίες K-Tape ακολουθούν τη διαδρομή ενός μυός ή ενός νεύρου, μπορούν να εφαρμοστούν ελεύθερα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος και δεν περιορίζουν την ελευθερία κινήσεων του ασθενούς. Μεταξύ των χρήσεων της ταινίας K-Tape περιλαμβάνονται και οι λεμφαγγειακές εφαρμογές, που βελτιώνουν την κυκλοφορία της λέμφου και του αίματος. Αν και η κλασική επίδεση χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τη σταθεροποίηση ή την ακινητοποίηση αρθρώσεων, η ελαστική κινησιοεπίδεση αποτελεί μια θεραπευτική μέθοδο με ευρύ φάσμα εφαρμογών και με δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης. Επομένως, σύγκριση μεταξύ των δύο μεθόδων μπορεί να γίνει μόνο όσον αφορά τη θεραπεία παρόμοιων καταστάσεων, όπως είναι π.χ. διάφορες παθήσεις αρθρώσεων, κακώσεις ή πόνος στις αρθρώσεις και η μετεγχειρητική αποθεραπεία. Ενδεικτικά, στην περίπτωση μιας αρθρικής πάθησης η άρθρωση ακινητοποιείται με τη χρήση της κλασικής επίδεσης, ενώ με την εφαρμογή της ελαστικής και διατεινόμενης ταινίας K-Tape η κινητικότητά της διατηρείται. Πέραν των παραπάνω συγκρίσεων, η μέθοδος K-Taping προσφέρει πληθώρα θεραπευτικών επιλογών. Υπάρχουν επίσης χρήσιμοι συνδυασμοί και των δύο τεχνικών επίδεσης (π.χ. στον αθλητισμό). Τόσο στην καθημερινή όσο και στην ανταγωνιστική άθληση, η εφαρμογή των έγχρωμων ταινιών K-Tape συμπληρωματικά προς την κλασική επίδεση, αποτελεί ήδη καθιερωμένη πρακτική. Κάθε φαινόμενο στη μηχανική, στη δυναμική, στη φυσική και οπωσδήποτε στην ιατρική εξαρτάται από την αλληλεπίδραση όλων των επιμέρους στοιχείων. Επομένως, ακόμη και ο μικρότερος μη λειτουργικός κρίκος μπορεί να διαταράξει μια περίπλοκη αλυσιδωτή λειτουργία. Το ίδιο ισχύει και για το ανθρώπινο σώμα. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος πόνου μόνο όταν η μυϊκή ισχύς, ο μοχλοβραχίονας και οι σύνδεσμοι γύρω από μια άρθρωση βρίσκονται σε ισορροπία. Μεγάλο μέρος του πόνου προέρχεται από λειτουργικές διαταραχές και από την επακόλουθη διάσπαση της αλληλεπίδρασης ή την ανισορροπία. Τέτοιου είδους λειτουργικές διαταραχές προκαλούνται από διαφορές στην ελαστικότητα ή και στην ανάπτυξη των μυών που εντοπίζονται γύρω από μια άρθρωση (αγωνιστές και ανταγωνιστές). Όταν συμβαίνει μια κάκωση, όχι μόνο διαταράσσεται η ισορροπία, αλλά μειώνεται και η δράση των προστατευτικών συσπαστικών αντανακλαστικών. Το οίδημα επηρεάζει επίσης τη διαδικασία της φυσιολογικής κίνησης και οδηγεί σε πόνο. Η μέθοδς K-Taping διευκολύνει ταυτόχρονα τη μείωση του οιδήματος, βελτιώνει τη λεμφική και την αιματική κυκλοφορία και συμβάλλει μέσω της ιδιοδεκτικότητας στην επαναφορά της μυϊκής λειτουργίας και στη υποστήριξη των συνδέσμων και των τενόντων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ταχεία μείωση του πόνου και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των αρθρώσεων και των μυών. Αν ο χώρος ανάμεσα στο δέρμα και στους μύες διαταραχθεί, π.χ. μέσω φλεγμονής των μυών, παρατηρείται μειωμένη παροχέτευση της λέμφου. Η συμπίεση αυτή και η συνεπακόλουθη μείωση της λεμφικής παροχέτευσης διεγείρουν τους υποδοχείς του πόνου στο δέρμα, προκαλώντας εντοπισμένο πόνο. Αν το δέρμα της προσβεβλημένης περιοχής διαταθεί πριν την εφαρμογή της ταινίας K-Tape, τότε κατά την επαναφορά στη θέση ηρεμίας σχηματίζει μαζί με την ταινία κυματόμορφες πτυχές. Μέσω της υπέγερσης αυτής του δέρματος, αυξάνεται ο χώρος ανάμεσα στο δέρμα και στον υποδόριο ιστό. Η λέμφος μπορεί να παροχετευθεί ευκολότερα από το χώρο αυτό στο λεμφικό σύστημα, μειώνοντας έτσι την πίεση στους υποδοχείς του πόνου και ενισχύοντας τις επουλωτικές διαδικασίες του σώματος. Ταυτόχρονα, οι ιστοί συνεχώς υπεγείρονται και κατασπώνται κατά τις κινήσεις του σώματος. Η λεμφική παροχέτευση και η κυκλοφορία του αίματος διεγείρονται κατά τρόπο παρόμοιο με τη λειτουργία μιας αντλίας. Επιπλέον, η κίνηση διασφαλίζει συνεχή μετακίνηση του δέρματος. Οι κινήσεις αυτές επηρεάζουν τους μηχανοϋποδοχείς, με συνέπεια τη μείωση του πόνου. Η μέθοδος K-Taping μπορεί, με παρόμοιο τρόπο, να επιδράσει και στα σπλάγχνα. Με απλές εφαρμογές, είναι δυνατό π.χ. να επιτευχθεί μείωση του πόνου στη δυσμηνόρροια ή βελτίωση της λειτουργίας της ουροδόχου κύστης στην ακράτεια ούρων σε τοπικό επίπεδο, μέσω του δερματοσπλαγχνικού αντανακλαστικού τόξου. 1.1 Από τη θεωρία στη θεραπευτική μεθοδολογία Η ιδέα της τροποποίησης της ιδιοδεκτικότητας, των μυών, των συνδέσμων και επομένως της φυσιολογικής δραστηριότητας, μέσω των δερματικών υποδοχέων, είναι πολύ παλαιότερη από την μέθοδο K-Taping. Τόσο στο παρελθόν, όσο και σήμερα ακόμα εξακολουθούν να διερευνώνται θεραπευτικές προσεγγίσεις για την επαγωγή της ιδιοδεκτικής διέγερσης μέσω μαλάξεων ή της χρήσης μη ελαστικών ταινιών. Η μη ελαστική ταινία έχει το μειονέκτημα ότι μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε μικρές περιοχές. Η κίνηση των μυών και επομένως η μετακίνηση του δέρματος λειτουργούν ενάντια στη μη ελαστική ταινία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα λιγότερη άνεση, περιορισμένη κινητικότητα και μειωμένη περίοδο εφαρμογής. Ωστόσο, τα πολυάριθμα θετικά χαρακτηριστικά της ελαστικής κινησιοεπίδεσης (K-Taping) που είναι γνωστά σήμερα, δεν αποτελούσαν τη βάση για την αρχική της ανάπτυξη. Στην αρχή, οι προσπάθειες επικεντρώνονταν στην τροποποίηση της ιδιοδεκτικότητας και επομένως και της μυϊκής λειτουργίας με τη χρήση μιας ελαστικής ταινίας που

11 1.2 - Η ελαστική διατεινόμενη ταινία K-Tape 3 1 δεν περιορίζει τις κινήσεις του ασθενούς. Έτσι προέκυψε και η ονομασία «K-Taping», με το Κ να αντιστοιχεί στην Ελληνική λέξη «κίνηση». Για μεγάλο διάστημα, οι δοκιμές και οι εφαρμογές αφορούσαν αποκλειστικά τους μύες. Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά και οι στόχοι της θεραπείας αναπτύχθηκαν μετά από πολλά χρόνια χρήσης, σε συνδυασμό με τα θεραπευτικά αποτελέσματα και μέσω της εξέλιξης της μεθόδου K-Taping όπως εφαρμόζεται σήμερα. Μέχρι το έτος 2000, η Ακαδημία K-Taping χρησιμοποίησε ερωτηματολόγια ασθενών μετά την αρχική εφαρμογή της ταινίας, εκτίμησε τα αποτελέσματα και, με βάση τα συμπεράσματα, πρότεινε νέες θεραπευτικές επιλογές. Σήμερα η Ακαδημία διεξάγει διεθνείς μελέτες ανάλογες με εκείνες που πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία, σε συνεργασία με κλινικές και επαγγελματικές ενώσεις φυσικοθεραπευτών, για τη διερεύνηση νέων πεδίων εφαρμογής. Η αρχική διαμόρφωση της θεραπευτικής λογικής οδήγησε σε μια εντελώς νέα και αποτελεσματική μέθοδο με ευρύ φάσμα εφαρμογών, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια πληθώρα ενδείξεων και να συμπληρώσει πολλές ευρέως διαδεδομένες θεραπείες. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου K-Taping είναι ότι ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να παράσχει στον ασθενή υποστηρικτική θεραπεία για το σπίτι. Οι περισσότερες μέθοδοι σταματούν με το τέλος της συνεδρίας. Αντίθετα, η μέθοδος K-Taping συνεχίζει να δρα καθ όσο χρονικό διάστημα παραμένει η ταινία πάνω στον ασθενή. Η εμπειρία που έχει συλλέξει η Ακαδημία K-Taping οδήγησε στην ανάπτυξη της σειράς ταινιών «Κ-Tape for me». Η σειρά αυτή περιλαμβάνει εύχρηστες ταινίες που μπορούν να εφαρμοστούν από οποιονδήποτε, με βάση τις συνοδές οδηγίες. Οι ταινίες αυτές είναι οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες και με τη βοήθεια μικρής καθοδήγησης, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν εύκολα και σαν μέσο πρόληψης ( Εικ. 1.1). 1.2 Η ελαστική διατεινόμενη ταινία K-Tape Μια ταινία υψηλής ποιότητας είναι απαραίτητη για την επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου. Η ταινία θα πρέπει να εμφανίζει πολύ συγκεκριμένες ιδιότητες και να διατηρεί σταθερή ποιότητα για ένα διάστημα αρκετών ημερών και υπό φόρτιση. Μεγάλη σημασία γι αυτό έχει, από τη μια μεριά η ποιότητα των υλικών και, από την άλλη, η ελεγχόμενη και σωστή επεξεργασία τους. Το βαμβακερό ύφασμα θα πρέπει να έχει υφανθεί με τις ίνες του να φέρονται σε ορθή γωνία μεταξύ τους, ενώ η περιεχόμενη ελαστική ίνα θα πρέπει να διατηρεί την ελαστικότητά της καθ όλο το διάστημα εφαρμογής και να μην είναι επιρρεπής στην κόπωση. Η ελαστικότητα της ταινίας K-Tape είναι συγκρίσιμη με τη δυνατότητα διάτασης του ανθρώπινου μυός. Το βαμβακερό ύφασμα μπορεί να διαταθεί μόνο επιμήκως κατά 30-40% περίπου. Αυτό αντιστοιχεί σε μυϊκή διάταση ίση με %, με την προϋπόθεση ότι η ταινία έχει ήδη διαταθεί κατά 10% τη στιγμή που τοποθετείται στο χαρτί της. Οι ιδιότητες αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο στις διάφορες τεχνικές εφαρμογής. Η γνήσια ταινία K-Tape διατίθεται σε 4 χρώματα: μπλε, κόκκινο, μπεζ και μαύρο ( Εικ. 1.2). Ωστόσο, όλες οι ταινίες εμφανίζουν τις ίδιες ιδιότητες. Δε διαφέρουν ως προς τη δυνατότητα διάτασης, το πάχος ή οποιαδήποτε άλλη λειτουργία. Η προέλευση των 4 χρωμάτων συζητείται στο Κεφ. 1.9: Η θεωρία των χρωμάτων. Σημαντικό Η ταινία Κ-Tape είναι αδιάβροχη και διαπερατή από τον αέρα, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μακρά περίοδος εφαρμογής και υψηλό επίπεδο άνεσης. Εικ Η γνήσια ταινία K-Tape σε 4 χρώματα και η ταινία K-Tape for me με ήδη κομμένες λωρίδες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας μόνος του.

12 4 Κεφάλαιο 1 - Η Μέθοδος K-Taping 1 Εικ Η γνήσια ταινία K-Tape με πλάτος 5 cm. Διατηρώντας την κινητικότητα, ο ασθενής δεν περιορίζεται κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων, το μπάνιο, την κολύμβηση, τη σάουνα, την εργασία ή άλλες καθημερινές δραστηριότητες. Επί του παρόντος, υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές όσον αφορά την ποιότητα της ταινίας. Στην αγορά βγαίνει όλο και αυξανόμενος αριθμός ταινιών για ελαστική κινησιοεπίδεση, που ως επί το πλείστον περιλαμβάνουν προϊόντα πτωχής ποιότητας με προέλευση την Κίνα ή άλλες ασιατικές χώρες. Σήμερα, διατίθενται πάνω από 60 διαφορετικές επωνυμίες και ποικιλίες ταινιών. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικά λιγότεροι κατασκευαστές απ ό,τι επωνυμίες. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί διαφορετικοί προμηθευτές εφοδιάζονται από λίγους κατασκευαστές. Τα προϊόντα αυτά πωλούνται με διαφορετικές συσκευασίες. Ο προμηθευτής δεν έχει δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου αυτών των προϊόντων. Οι ιδιότητες της ταινίας των φθηνότερων προϊόντων ποικίλουν ανάλογα με την προέλευση των πρώτων υλών. Η διαφοροποίηση ενός και μόνο συστατικού αρκεί για να προκαλέσει τις αλλαγές αυτές. Αν το βαμβάκι, η ακρυλική κόλλα ή το χαρτί αλλάξουν, αυτομάτως αλλοιώνονται και οι ιδιότητες της ταινίας. Οι ταινίες που πωλούνται χωρίς επωνυμία στο χαρτί ή στη συσκευασία ή εμφανίζουν τυπωμένη άλλη επωνυμία από αυτή με την οποία πωλούνται, προέρχονται συχνά από μαζική παραγωγή, κατά την οποία ο κατασκευαστής αγοράζει πάντοτε τις πρώτες ύλες από τους φθηνότερους προμηθευτές, με αποτέλεσμα οι ιδιότητες της ταινίας να εμφανίζουν μεγάλες διακυμάνσεις. Στην Ασία, ένας συνήθης όρος για την ελαστική ταινία είναι «Κινησιολογική Ταινία». Κάτω από τον όρο αυτό περιλαμβάνονται ταινίες διάφορης ποιότητας. Σε πολλές περιπτώσεις, ο όρος αυτός αναγράφεται στο ρολό της ταινίας, ενώ το προϊόν προσφέρεται με άλλο όνομα στη συσκευασία. Το φάσμα των προϊόντων γίνεται όλο και πιο δύσκολα διαχειρίσιμο, ενώ όλο και περισσότερες επωνυμίες ταινιών εμφανίζονται στην αγορά. Σημαντικό Κάθε θεραπευτής θα πρέπει να ελέγχει τα υλικά πολύ προσεκτικά, καθώς η ποιότητά τους είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία της θεραπείας και για την άνεση του ασθενούς. Πολλές, φαινομενικά οικονομικές, προσφορές καταλήγουν ακριβές εναλλακτικές λύσεις όταν η ταινία θα πρέπει να ανανεώνεται μετά από μικρό χρονικό διάστημα, οι ελαστικές ιδιότητες και η ποιότητα κατασκευής δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ή η ακρυλική κόλλα προκαλεί δερματικούς ερεθισμούς. Εφόσον με ένα ρολό ελαστικής ταινίας είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν πολλές εφαρμογές, η πιθανή εξοικονόμηση ανά ασθενή τίθεται υπό αμφισβήτηση. Κανένας θεραπευτής δε θα πρέπει να διακινδυνεύει την ποιότητα και την επιτυχία της θεραπείας για λόγους οικονομίας. Ως Διεθνής Εκπαιδευτικός Οργανισμός, η Ακαδημία βασίζεται στη χρήση ελαστικής ταινίας υψηλής και σταθερής ποιότητας. Στην παραγωγή της ταινίας έχει εισαχθεί ο ποιοτικός έλεγχος. Επιπλέον, δείγματα από κάθε παρτίδα ελέγχονται σε Γερμανικό εργαστήριο για υπολείμματα μονομερών και κατάλοιπα στην κόλλα, καθώς και ως προς τις μηχανικές τους ιδιότητες. Συγκεκριμένα, τα υπολείμματα μονομερών, τα οποία παραμένουν από την παραγωγή της ακρυλικής κόλλας, θα πρέπει να αφαιρούνται σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό μέσω μιας συγκεκριμένης και χρονοβόρου διαδικασίας φινιρίσματος, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε δερματικούς ερεθισμούς και δυσανεξία. Οι μηχανικές ιδιότητες ελέγχονται ώστε να διαπιστωθεί αν η ταινία διαθέτει την απαιτούμενη ελαστικότητα και αν τη διατηρεί καθ όλη την περίοδο της εφαρμογής Ενδείξεις ανεπαρκούς ποιότητας της ταινίας Τελικά, η ποιότητα της ταινίας γίνεται εμφανής μόνο μέσα από τη χρήση της. Βεβαίως, η ποιότητα κάθε ταινίας δε θα πρέπει να ελέγχεται πάνω στον ασθενή. Ορισμένα κριτήρια και ποιοτικές ατέλειες μπορούν να ελεγχθούν με απλό τρόπο πριν την εφαρμογή. Χαρακτηριστικά του βαμβακερού υφάσματος Οι βαμβακερές ίνες θα πρέπει να έχουν πλεχθεί σε ορθή γωνία μεταξύ τους. Η επιμήκης ίνα θα πρέπει να είναι παράλληλη προς τα όρια της ταινίας. Ορισμένες ταινίες εμφανίζουν ορατή διαταραχή των ινών. Αντί να φέρονται παράλ-

13 1.2 - Η ελαστική διατεινόμενη ταινία K-Tape 5 1 ληλα στον επιμήκη άξονα, φέρονται διαγώνια. Με τον τρόπο αυτό, οι εξωτερικές ίνες του υφάσματος διακόπτονται μετά από μικρή απόσταση. Οι ασυνεχείς αυτές εξωτερικές ίνες δεν μπορούν να συγκρατήσουν την τάση, ενώ η φθορά τους οδηγεί σε μειωμένη διάρκεια ζωής. Μειωμένες ελαστικές ιδιότητες Η ελαστική ίνα που περιλαμβάνεται στο ύφασμα επιμήκως θα πρέπει να επιδεικνύει πολύ συγκεκριμένα όρια διάτασης και αντοχής. Οποιαδήποτε απόκλιση στις παραμέτρους διάτασης όπως και η πρώιμη κόπωση προκαλούν προβλήματα στη χρήση. Αν η ταινία έχει σημαντικά μικρότερη διατασιμότητα, τροποποιείται ο τρόπος δράσης της, ενώ μειώνεται η διάρκεια ζωής και ο βαθμός της άνεσης. Όσο περισσότερο ελαττώνεται η ελαστικότητα, τόσο πιο κοντά έρχεται η ταινία στην περιοριστική κατάσταση της «μη ελαστικής ταινίας». Η χρήση μη ελαστικής ταινίας για εφαρμογή ελαστικής κινησιοεπίδεσης οδηγεί στην απώλεια κινητικότητας του ασθενούς, η ταινία προβάλλει αντίσταση στο μυ σε κάθε κίνηση, ενώ μετά από σύντομο διάστημα χαλαρώνει ή προκαλεί επώδυνη έλξη στο δέρμα. Οι ταινίες με μικρότερη διάταση εμφανίζουν αυτές τις «περιοριστικές ιδιότητες» σε αντίστοιχα μικρότερο βαθμό. Αν η ταινία εμφανίζει σημαντικά μεγαλύτερη διατασιμότητα, η εφαρμογή ως κινησιοεπίδεση είναι αναποτελεσματική ή παράγει διαφορετικό αποτέλεσμα. Όσο μαλακότερη είναι η ελαστική ίνα, τόσο μικρότερες είναι και οι δυνάμεις επαναφοράς που επιδρούν στο ύφασμα. Με μια απείρως διατεινόμενη ταινία, δεν υπάρχουν δυνάμεις επαναφοράς και επομένως δεν παρατηρείται κανένα αποτέλεσμα. Διαφορές των ελαστικών ιδιοτήτων Όπως συμβαίνει και με άλλα προϊόντα υψηλής ποιότητας, η κατασκευή μιας ταινίας προϋποθέτει το συνεχή ποιοτικό έλεγχο κατά τη διαδικασία της παραγωγής. Ακόμη και οι μικρές αποκλίσεις στην παραγωγή, οι διακυμάνσεις στην ποιότητα των πρώτων υλών, η ανομοιογενής κοπή των ρολών και οι συνθήκες αποθήκευσης του τελικού προϊόντος μπορούν να προκαλέσουν διαφοροποιήσεις στις ιδιότητες της ταινίας από τον ίδιο κατασκευαστή. Οι διαφορές στις ιδιότητες δυσχεραίνουν το έργο του θεραπευτή και έχουν αρνητική επίδραση στη θεραπεία, στην άνεση εφαρμογής και στην ικανοποίηση του ασθενούς. Σημαντικό Συνιστάται η προμήθεια ταινιών της καλύτερης ποιότητας και μόνο (π.χ. Κ-Tape ) και η σταθερή χρήση καλών προϊόντων που δεν αλλάζουν συνεχώς! Η ακρυλική επικάλυψη Η ταινία πλέκεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εμφανίζει ελαστικότητα μόνο κατά τον επιμήκη άξονα. Έτσι, δεν είναι δυνατή η διάτασή της σε εγκάρσια διεύθυνση. Το επιθυμη- F κ F σ F ο F ο F κ Εικ Δράση και ανάλυση των δυνάμεων F σ τό αποτέλεσμα της εγκάρσιας διάτασης, δηλαδή η αποκατάσταση της δύναμης με εγκάρσια διεύθυνση, επιτυγχάνεται από την ακρυλική επικάλυψη, που εφαρμόζεται επιμήκως στην ταινία με τη μορφή ημιτονοειδούς κυματομορφής ( Εικ. 1.3). Οι επιμήκεις δυνάμεις ακολουθούν τις ακρυλικές καμπύλες και επομένως προκαλούν ανάλυση της συνισταμένης δύναμης (Fσ) σε επιμήκη ή οριζόντια (Fο) και σε εγκάρσια ή κάθετη (Fκ) συνιστώσα. Έτσι, ανάλογα με το βαθμό διάτασης της ταινίας, υπάρχει μια συνοδός εγκάρσια δύναμη που δρα ομοιόμορφα σε όλο το μήκος της ταινίας. Σημαντικό Η δύναμη επαναφοράς από την επιμήκη διάταση σε συνδυασμό με την εγκάρσια δύναμη διευκολύνει την υπέγερση του δέρματος και των ιστών. Αυτή είναι μια από τις βασικές δράσεις της μεθόδου K-Taping Ταινία με φαρμακολογικά ενεργούς παράγοντες Σημαντικό Η θεραπεία με τη μέθοδο K-Taping δεν απαιτεί φαρμακολογικά ενεργούς παράγοντες! Ακριβώς αυτή η ελεύθερη φαρμακευτικών παραγόντων θεραπεία, αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου. Κατά τη θεραπεία με την μέθοδο K-Taping, η χρήση ταινιών με πρόσθετα φαρμακολογικά, δευτερογενή ή άγνωστα μεταλλικά συστατικά δε συνιστάται. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αθλητών, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος μια ουσία να είναι απαγορευμένη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης (αντιντόπινγκ). Στις εγκύους, υπάρχει ο προβληματισμός αν η μακροχρόνια χορήγηση τέτοιων ουσιών έχει κάποια επίδραση στο αναπτυσσόμενο έμβρυο. Οι διαφορετικές περίοδοι εφαρμογής οδηγούν επίσης σε διαφορετικά χρονικά δια- F σ F ο F σ F κ F F κ

14 6 Κεφάλαιο 1 - Η Μέθοδος K-Taping 1 στήματα επαφής με την ουσία και διαφορετικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Το μέγεθος της εφαρμοζόμενης ταινίας και επομένως η περιοχή προσκόλλησης έχουν επίσης μεγάλη σημασία για την ποσότητα του φαρμακολογικά δραστικού παράγοντα που απορροφάται. Επομένως, η ελεγχόμενη χορήγηση δεν είναι δυνατή. Αν, επιπλέον, λάβει κανείς υπόψη το ευρύ φάσμα της μεθόδου, από την θεραπεία για επαγγελματίες αθλητές, στην λεμφαγγειακή θεραπεία που συμπεριλαμβάνει και αποκατάσταση ασθενών με καρκίνο έως και την αντιμετώπιση προβλημάτων εμμήνου ρύσης και του ουροποιητικού συστήματος, αλλά ακόμα και την υποστήριξη κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, τότε γίνεται κατανοητό οτι η χρήση ταινιών με προσθήκη φαρμακολογικά ενεργών παραγόντων δεν συνιστάται για ολόκληρο το φάσμα των ενδείξεων. 1.3 Χρήστης και περιοχές εφαρμογής Εδώ και αρκετά χρόνια, η μέθοδος K-Taping έχει εισαχθεί στον ανταγωνιστικό αθλητισμό, καθώς και σε πολλούς τομείς της ιατρικής και της φυσικοθεραπείας. Σε παγκόσμια πρωταθλήματα, Ολυμπιακούς Αγώνες και διάφορα αθλήματα, συμπεριλαμβανομένου του ποδοσφαίρου, της χειροσφαίρισης, της πετοσφαίρισης, της καλαθοσφαίρισης, του ράγκμπι, του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου, του σκι, του δίαθλου και της γυμναστικής, η αποτελεσματική αυτή θεραπευτική μέθοδος έχει καταστεί βασικός παράγοντας πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς και μέρος της προπόνησης. Παρόμοια, πρωτόκολλα αποθεραπείας και συνολικής αντιμετώπισης έχουν αναπτυχθεί στην ορθοπαιδική, στη γενική χειρουργική, καθώς και στην ογκολογία, στη γηριατρική και στην παιδιατρική και έχουν εισαχθεί στα νοσοκομεία και στα κέντρα αποκατάστασης. Το εύρος των εφαρμογών της ταινίας K-Tape είναι σήμερα πολύ καλά καθορισμένο και αναμένεται να επεκταθεί περισσότερο μέσα στα επόμενα χρόνια. Παρέχει ένα νέο θεραπευτικό εργαλείο όχι μόνο στους φυσικοθεραπευτές, αλλά και σε μια πληθώρα άλλων ειδικοτήτων (π.χ. εναλλακτικούς θεραπευτές και εργοθεραπευτές). Η χρήση της στη νευρολογία με συγκεκριμένες τεχνικές εφαρμογής μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε ασθενούς ξεχωριστά, όπως ακριβώς και η γυναικολογική ή η λεμφαγγειακή θεραπεία. Σε όλες τις περιπτώσεις, προαπαιτούμενη είναι η πιστοποιημένη εκπαίδευση ως θεραπευτής K-Taping, όπως αυτή προσφέρεται από τη Διεθνή Ακαδημία K-Taping. 1.4 Εκπαίδευση των θεραπευτών K-Taping Πέρα από την εξέλιξη της μεθόδου K-Taping, η καθιέρωση ενός διεθνούς συστήματος εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας με κοινές προδιαγραφές αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα της Ακαδημίας K-Taping. Το σύστημα αυτό αναπτύσσεται στη Γερμανία από το 1998 και σήμερα διατίθεται σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η εκπαίδευση που παρέχεται από την Ακαδημία K-Taping έχει αναγνωριστεί Εικ Η ταινία CROSS-TAPE από επαγγελματικούς συλλόγους σε πολλές χώρες, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες τη λήψη μορίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή άλλων προνομίων από τον τοπικό τους σύλλογο. Τα τυποποιημένα σεμινάρια δίνονται στη γλώσσα της χώρας στην οποία πραγματοποιούνται. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η συμπερίληψη θεραπευτικών προσεγγίσεων ανάλογα με τη χώρα. Αυτό προσφέρει τη δυνατότητα για μια πληθώρα νέων θεραπευτικών εφαρμογών και την ανταλλαγή της εμπειρίας. Για το σκοπό αυτό, οι απόφοιτοι έχουν επίσης πρόσβαση στο Διεθνές Φόρουμ K-Taping. Μέσω της συνεργασίας με εγκεκριμένους εκπαιδευτές, η Ακαδημία έχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της εμπειρίας από διάφορες χώρες στην εκπαίδευση και στη θεραπεία. Σήμερα προσφέρονται τα παρακάτω σεμινάρια K-Taping: Βασικό σεμινάριο K-Taping Εκπαίδευση ως θεραπευτής K-Taping. Ειδικά σεμινάρια K-Taping για εφαρμογή στη λεμφαγγειακή θεραπεία, στην αθλητιατρική, στην προπόνηση, στη γυναικολογική και στη μαιευτική φροντίδα, στην εργοθεραπεία, στην ποδιατρική, στη νευρολογία και στην οστεοπαθητική (πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 1.5 Η ταινία CROSS-TAPE Στα θεραπευτικά παραδείγματα που ακολουθούν, γίνεται αναφορά στις ταινίες Cross-Tape. Αυτές είναι μικρές ταινίες από πολυεστέρα με σχήμα πλέγματος, οι οποίες προσφέρονται επίσης και με κολλητική ακρυλική επικάλυψη ( Εικ. 1.4). Όπως οι ταινίες K-Tape, οι ταινίες Cross-Tape δεν περιέχουν φαρμακολογικά δραστικούς παράγοντες και εφαρμόζονται με επιτυχία στις επώδυνες περιοχές, στα μυϊκά σημεία πυροδότησης πόνου (trigger points) και στα σημεία βελονισμού. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ταινίες Cross-Tape μπορούν

15 1.6 - Βασικές λειτουργίες και δράσεις της μεθόδου K-Taping 7 1 να συνδυαστούν επιτυχώς με τις ταινίες K-Tape. Για το λόγο αυτό, έχουν καταστεί βασικό μέρος της εκπαίδευσης στην μέθοδο K-Taping. 1.6 Βασικές λειτουργίες και δράσεις της μεθόδου K-Taping Περίληψη 1.1: Οι βασικές λειτουργίες και δράσεις 1. Βελτίωση της λειτουργίας των μυών 2. Εξάλειψη των διαταραχών της κυκλοφορίας 3. Μείωση του πόνου 4. Υποστήριξη των αρθρώσεων Βελτίωση της λειτουργίας των μυών Εφαρμογή σε μυϊκές κακώσεις Οι μυϊκές κακώσεις ποικίλουν από το μυϊκό κάματο, έως τη διάταση και ρήξη μυϊκών ινών ή και ολόκληρου του μυός. Η υπερφόρτιση του μυός προκαλεί ρήξη του συνδετικού ιστού που περιέχεται στο μυ. Η επακόλουθη συλλογή υγρού στους διάμεσους χώρους προκαλεί αύξηση της πίεσης και διέγερση των υποδοχέων πίεσης και πόνου. Οι συνέπειες είναι πόνος, δυσκαμψία, οίδημα και αυξημένος τόνος. Εφαρμογή σε αυξημένο μυϊκό τόνο/σπασμό Ένας αντανακλαστικά αυξημένος και εμμένων τόνος οδηγεί σε αλλοίωση της ακεραιότητας του μυός. Γενικά επηρεάζεται όλος ο μυς, ωστόσο οι αλλοιώσεις μπορεί να περιορίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές. Η αιτία είναι το τραύμα λόγω υπερφόρτισης, π.χ. οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις κατά την εργασία σε μια γραμμή παραγωγής, που προκαλεί σταθερά αυξημένο μυϊκό τόνο. Εφαρμογή στη βράχυνση του μυός Η βράχυνση ενός μυός μπορεί να είναι αντανακλαστική ή λειτουργική. Η διαφορά αυτή δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρη. Τα αίτια της αντανακλαστικής βράχυνσης των μυών είναι για παράδειγμα: προστατευτική αντίδραση στον πόνο, ακουστικά ή οπτικά βλαπτικά ερεθίσματα, μεταβολές στην ισορροπία λόγω εκφυλιστικών αρθριτικών αλλοιώσεων, προβλήματα συντονισμού λόγω μη προσαρμογής σε μια εργασία (με αποτέλεσμα εσφαλμένες κινήσεις και ανισορροπία μεταξύ των συμμετεχόντων μυών), υπερφόρτιση μυών λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων. Οι ίδιες καταστάσεις που προκαλούν αντανακλαστική βράχυνση των μυών, είναι δυνατό να οδηγήσουν μακροπρόθεσμα σε αναστρέψιμη δομική βράχυνση. Εφαρμογή στην υποτονία/χαλάρωση Η υποτονία γενικά προκαλείται από την αντανακλαστική αναστολή λόγω ενός υπερτονικού ανταγωνιστή, μιας παθολογικής εξεργασίας στην άρθρωση ή πάρεσης. Οι συνέπειες είναι η διαταραχή της μυϊκής λειτουργίας με αποτέλεσμα τη μείωση της ισχύος και τη μυϊκή ατροφία. Εφαρμογή στη διαταραχή της μυϊκής διέγερσης Η διαταραχή της μυϊκής διέγερσης οδηγεί αρκετά σύντομα σε ατροφία. Το αίτιο είναι πάντοτε η απουσία δραστηριότητας, π.χ. λόγω τραύματος και επακόλουθης ακινητοποίησης, χρόνιων παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος, έλλειψη άσκησης ή αντανακλαστικής αναστολής λόγω χρόνιων παθήσεων των αρθρώσεων. Η πλήρης ατροφία παρατηρείται μόνο μετά από διακοπή της μεταβίβασης του νευρικού σήματος. Επίδραση της μυϊκής επίδεσης Αλλαγή στον τόνο Ο τόνος είναι μια κατάσταση τάσης που διατηρείται από νευρικές διεγέρσεις του ΚΝΣ, καθώς επίσης και μέσω περιφερικών κεντρομόλων ερεθισμάτων (αρθρώσεις, μύες, δέρμα), που παίζουν ρόλο στην περιφερική παλίνδρομη ρύθμιση. Οι δερματικοί υποδοχείς διεγείρονται από την ελαστική ταινία, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των κεντρομόλων ερεθισμάτων. Μέσω των παραπάνω μηχανισμών είναι δυνατό να ασκηθεί επίδραση στη ρύθμιση του μυϊκού τόνου. Υποστήριξη του ελέγχου των μυών Η ιδιοδεκτικότητα (εν τω βάθει αισθητικότητα) συμβάλλει στον προσανατολισμό του σώματος στο χώρο. Μέσω των μηχανοϋποδοχέων, αισθανόμαστε τη θέση και τις κινήσεις των αρθρώσεων στο χώρο. Οι κεντρομόλες ίνες των υποδοχέων της ιδιοδεκτικότητας συμμετέχουν στον έλεγχο της στάσης του σώματος (στατικοί) και στην ελεγχόμενη κινητικότητα (δυναμικοί). Οι υποδοχείς αυτοί βρίσκονται τις αρθρώσεις, στους μύες, στους τένοντες και στο δέρμα. Οι ιδιοδεκτικοί υποδοχείς του δέρματος επηρεάζονται από την ελαστική ταινία. Με τον τρόπο αυτό, μεταβιβάζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση και την κίνηση των άκρων και του σώματος Εξάλειψη των διαταραχών της κυκλοφορίας Η φλεγμονή αποτελεί συχνά την απάντηση του σώματος στην ιστική βλάβη. Εκτός από τη συλλογή υγρού στην προσβεβλημένη περιοχή, η φλεγμονή οδηγεί στην ανάπτυξη οιδήματος και στην αύξηση της πίεσης μεταξύ του δέρματος και των μυών. Η ροή της λέμφου διαταράσσεται ή και διακόπτεται. Η εφαρμογή της ελαστικής ταινίας μπορεί να ανασηκώσει το δέρμα στην περιοχή αυτή, να αυξήσει το χώρο και επομένως να ελαττώσει την πίεση και να βελτιώσει τη λεμφική κυκλοφορία Μείωση του πόνου Οι υποδοχείς του πόνου αποτελούν τη βάση της αίσθησης του πόνου. Οι υποδοχείς αυτοί είναι ελεύθερες νευρικές

16 8 Κεφάλαιο 1 - Η Μέθοδος K-Taping 1 απολήξεις στο χόριο, οι οποίες διεισδύουν μερικώς στην επιδερμίδα. Εμφανίζουν σχετικά ομοιόμορφη κατανομή στο σώμα και είναι βασικής σημασίας για τη λειτουργία του δέρματος ως προστατευτικού περιβλήματος του οργανισμού. Παρομοίως, οι υποδοχείς του πόνου ανευρίσκονται και στους μύες, στα σπλάγχνα και σε όλους τους τύπους ιστών. Εξαίρεση αποτελούν οι εξωτερικές στιβάδες του αρθρικού χόνδρου, ο πηκτοειδής πυρήνας του μεσοσπονδύλιου δίσκου, ο εγκέφαλος και το ήπαρ. Οι υποδοχείς του πόνου αντιδρούν στα θερμικά, μηχανικά και χημικά ερεθίσματα. Η μετάδοση των σημάτων πραγματοποιείται, από τη μια μεριά, μέσω των εμμύελων Αγ νευρικών ινών, οι οποίες λόγω της ταχείας μεταβίβασης του σήματος διεγείρουν την αποκαλούμενη αίσθηση του πρωτογενούς πόνου (έντονος, οξύς, διαξιφιστικός ή πόνος λόγω τομής) και από την άλλη, μέσω των αμύελων C νευρικών ινών, που μεταβιβάζουν βραδέως τα νευρικά ερεθίσματα και προκαλούν το δευτερογενή πόνο (αμβλύς, καυστικός, διατρητικός ή διασχιστικός). Οι «υποδοχείς του πρωτογενούς πόνου» βρίσκονται στο δέρμα, ενώ οι «υποδοχείς του δευτερογενούς πόνου» βρίσκονται στον αρθρικό θύλακο των αρθρώσεων, στους τένοντες και στα σπλάγχνα. Οι κεντρομόλες ίνες των υποδοχέων του πόνου μεταπίπτουν στα οπίσθια κέρατα του νωτιαίου μυελού στο δεύτερο νευρώνα, ο οποίος στη συνέχεια διασυνδέεται με πολυάριθμες συνάψεις. Το πρώτο φιλτράρισμα και η αρχική επίδραση των εισερχόμενων σημάτων από τους υποδοχείς του πόνου και της ιδιοδεκτικότητας επιτελείται στο επίπεδο του νωτιαίου μυελού πριν τον εγκέφαλο. Κατά βάση, οι «σημαντικές» πληροφορίες είναι αυτές που μεταβιβάζονται. πχ. από τους υποδοχείς του πόνου προς τα ανώτερα κέντρα (φλοιός, εγκεφαλικό στέλεχος). Οι κεντρομόλες ίνες των υποδοχέων του πόνου που διέρχονται στα οπίσθια κέρατα προέρχονται από τις αρθρώσεις, τους μύες, το δέρμα και τα σπλάγχνα. Παρομοίως, φυγόκεντρες ίνες κατέρχονται από το φλοιό και το στέλεχος του εγκεφάλου στα οπίσθια κέρατα. Οι κατιούσες αυτές ίνες μπορεί να έχουν ανασταλτική ή ενισχυτική λειτουργία. Στη συνέχεια, οι κεντρομόλες ίνες περνούν στα πρόσθια και στα πλάγια κέρατα. Το κινητικό αντανακλαστικό του πόνου πραγματοποιείται στα πρόσθια κέρατα: αντανακλαστική αύξηση του μυϊκού τόνου, υπερτονία και σ π α σ μ ό ς. Οι αντιδράσεις από το αυτόνομο νευρικό σύστημα λαμβάνουν χώρα στα πλάγια κέρατα: μεταβολές του συνδετικού ιστού, οίδημα και υποξαιμία (άρδευση των τριχοειδών). Η αρθρίτιδα, η τενοντοπάθεια και ο μυϊκός σπασμός δημιουργούν επαναλαμβανόμενα σήματα από τους υποδοχείς του πόνου προς τα ραχιαία κέρατα. Αυτό οδηγεί στην αντανάκλαση του πόνου, τόσο όσον αφορά το κινητικό όσο Εικ Μεταβίβαση των ερεθισμάτων του πόνου και οδός του αντανακλαστικού του πόνου (Frisch 1999) 4. Φλοιός Στέλεχος του εγκεφάλου 1 Οπίσθιο κέρας: αίσθηση του πόνου από τις αρθρώσεις μύες δέρμα σπλάγχνα Ανακύκλωση της αίσθησης του πόνου Εκφυλιστική αρθρίτιδα τενοντοπάθεια μυϊκός σπασμός 3 Πλάγιο κέρας (αντίδραση του αυτόνομου νευρικού συστήματος) μεταβολές του συνδετικού ιστού (κολλοειδής κατάσταση) οίδημα υποξαιμία (άρδευση των τριχοειδών) 2 Πρόσθιο κέρας (κινητική αντίδραση στον πόνο) αντανακλαστική αύξηση του μυϊκού τόνου υπερτονία μυϊκός σπασμός 5 Αντανάκλαση (κινητική) Ψευδοριζιτική Μυϊκές αλυσίδες 5 Αντανάκλαση (αυτόνομη) ψευδοριζιτικός πόνος σύνδρομο τεταρτημορίου γενίκευση

17 1.7 - Εφαρμογή και αφαίρεση της ελαστικής ταινίας 9 1 και το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Κινητικά, προκαλεί ψευδοριζιτική αντανάκλαση και αντανάκλαση στη μυϊκή αλυσίδα. Όσον αφορά το αυτόνομο νευρικό σύστημα, οδηγεί σε ψευδοριζιτικό πόνο, σε σύνδρομο τεταρτημορίου και σε γενίκευση του πόνου ( Εικ. 1.5, Frisch 1999). Επομένως, η πρώτη αντίδραση στα κεντρομόλα ερεθίσματα από τους υποδοχείς του πόνου λαμβάνει χώρα στο επίπεδο του νωτιαίου μυελού. Η εφαρμογή της ταινίας K-Tape στο δέρμα και η συνεπακόλουθη μηχανική μετατόπιση που προκαλείται από την κίνηση του σώματος οδηγεί σε διέγερση των μηχανοϋποδοχέων του δέρματος. Παρόμοια με τους υποδοχείς του πόνου, τα κεντρομόλα ερεθίσματα από τους ιδιοδεκτικούς υποδοχείς διέρχονται στα ραχιαία κέρατα και αναστέλλουν τη μεταβίβαση των ερεθισμάτων του πόνου Υποστήριξη των αρθρώσεων Οι αρθρώσεις συνιστούν κινούμενες συνδέσεις μεταξύ των οστών. Ο αρθρικός θύλακος, οι σύνδεσμοι και οι μύες συμμετέχουν στον έλεγχο της αρθρικής κίνησης. Η κινητικότητα μιας άρθρωσης εξαρτάται από τον τύπο της και από τις δομές που την περιβάλλουν (μύες, σύνδεσμοι και αρθρικός θύλακος). Οι διαταραχές της κίνησης σε μια άρθρωση μπορεί να έχουν διαφορετικές αιτίες: βλάβη στις αρθρικές επιφάνειες λόγω αρθρίτιδας με ρίκνωση του θυλακοσυνδεσμικού συστήματος εξαιτίας της λανθασμένης στάσης και της επαναλαμβανόμενης φόρτισης ανισορροπία μεταξύ των μυών που περιβάλλουν την άρθρωση εμπόδια στην κίνηση, π.χ. λόγω ρήξης μηνίσκου αντανακλαστικό πόνου από εξωαρθρικές δομές. Οι λειτουργίες της άρθρωσης μπορούν να υποστηριχθούν με τη χρήση διαφορετικών εφαρμογών της ταινίας K-Tape. Με την επίδραση στο μυϊκό τόνο, οι διαταραχές είναι δυνατό να διορθωθούν και να αποκατασταθεί η ισορροπία στις μυϊκές ομάδες. Σημαντικό Με τη διέγερση της ιδιοδεκτικότητας μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη αίσθηση της κίνησης. Οι διορθωτικές λειτουργικές και περιτονιακές εφαρμογές, όπως είναι η παθητική υποστήριξη, οδηγούν στη βελτίωση της λειτουργίας των αρθρώσεων, σε μείωση του πόνου και τελικά σε βράχυνση της διαδικασίας επούλωσης. 1.7 Εφαρμογή και αφαίρεση της ελαστικής ταινίας Στη φάση της κατασκευής της, η ταινία Κ-Tape εφαρμόζεται Εικ Tα ψαλίδια K-Tape Scissors. στο χαρτί με μια ελαφρά διάταση 10%. Η διάταση αυτή θα πρέπει να διατηρείται κατά την εφαρμογή της ταινίας. Σημαντικό Παρά την προδιάταση αυτή, η εφαρμογή θεωρείται ότι πραγματοποιείται χωρίς διάταση. Ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής, η ταινία στερεώνεται χωρίς διάταση ή με διάφορους βαθμούς προδιάτασης. Πριν τη στερέωση της ταινίας και την αφαίρεση του χαρτιού, οι λωρίδες της ταινίας κόβονται αναλόγως. Οι ταινίες είναι δυνατό να κοπούν σε σχήμα Ι, Υ και Χ ή, στην περίπτωση της λεμφαγγειακής θεραπείας, σε σχήμα ριπιδίου ή ως στενές μονήρεις λωρίδες. Τα ειδικά ψαλίδια K-Tape (biviax DSN210 και biviax Nursing Scissors, Εικ. 1.6) είναι βοηθητικά και επομένως συνιστώνται. Διαθέτουν μια ειδική επικάλυψη στις κόπτουσες επιφάνειες, η οποία αποτρέπει τη διείσδυση της ακρυλικής κόλλας στους πόρους του μετάλλου (όπως συμβαίνει στα κοινά ψαλίδια), προλαμβάνοντας έτσι το στόμωμα. Με λίγες εξαιρέσεις, οι εφαρμογές της ταινίας K-Tape ξεκινούν με τη στερέωση μιας βάσης χωρίς τάση, σε ένα μήκος περίπου δύο δακτύλων. Από τη βάση αυτή, στερεώνονται οι διάφορες λωρίδες της ταινίας με την απαιτούμενη προδιάταση, εκτός από τα άκρα που εφαρμόζονται χωρίς διάταση. Οι γωνίες των λωρίδων της ταινίας θα πρέπει να στρογγυλεύονται με το ψαλίδι. Με τον τρόπο αυτό και με την εφαρμογή της μη διατεταμένης βάσης και των άκρων, αποφεύγεται η πρόωρη χαλάρωση και η ανεπιθύμητη αναδίπλωση των άκρων της ταινίας. Το στρογγύλεμα των γωνιών παίζει εδώ σημαντικό ρόλο, καθώς η χαλάρωση των οξέων

18 10 Κεφάλαιο 1 - Η Μέθοδος K-Taping 1 Εικ Στρογγυλεμένες γωνίες F ο F κ F σ R γωνιών δεν είναι δυνατό να προληφθεί. Μέσω της τάσης της ταινίας και των κινήσεων του δέρματος, δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί πλήρως κάποιος βαθμός διάτασης στα άκρα της ταινίας. Οι επιμήκεις δυνάμεις ελκυσμού άγονται επομένως «γύρω από τη γωνία». Αυτό αναφέρεται ως ανακατανομή της δύναμης. Σημαντικό Όταν είναι δυνατό, οι δυνάμεις ρέουν ιδανικά κατά μήκος της ακτίνας. F έτσι για πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Παρόμοια, είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι μετά από ένα μπάνιο, η ταινία δε θα πρέπει να τρίβεται με την πετσέτα, αλλά να πιέζεται ελαφρά μέχρι να στεγνώσει. Το τρίψιμο συχνά προκαλεί την αναδίπλωση των άκρων της ταινίας, καθώς η κολλητική ουσία κολλά στην πετσέτα. Για μεγαλύτερη διάρκεια και καλύτερη προσκόλληση, πριν την τοποθέτηση της ταινίας εφαρμόζεται στο δέρμα η γέλη Pre-K Gel, που αναπτύχθηκε ειδικά για τη θεραπεία με K-Tape ( Εικ. 1.8). Το Pre-K Gel εξασφαλίζει άριστη προσκόλληση, ανεξάρτητα από το αν το δέρμα είναι λιπαρό ή εμφανίζει ελαφρά εφίδρωση. Περιέχει επίσης ένα ήπιο αντισηπτικό. Η υπερβολική θερμότητα, όπως η θεραπεία με υπέρυθρες, ο ιατρικός πηλός (Fango) ή η επίδραση της άμεσης, υψηλής εξωτερικής θερμότητας μπορεί να οδηγήσουν σε δερματικούς ερεθισμούς. Αντίθετα, η σάουνα δε δημιουργεί προβλήματα, καθώς το σώμα προσαρμόζει ανάλογα τη θερμοκρασία του δέρματος. Σημαντικό Το δέρμα θα πρέπει να είναι στεγνό και χωρίς λιπαρότητα, ενώ ιδανικά θα πρέπει να εφαρμόζεται επιπρόσθετα η γέλη Pre-K Gel. Παρόμοια, η πυκνή τριχοφυΐα θα πρέπει να απομακρύνεται πριν την εφαρμογή. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από την ταινία. Αυτό σημαίνει ότι η δύναμη ελκυσμού ρέει σε ένα τόξο στο όριο του χείλους της ταινίας ( Εικ. 1.7). Στις οξείες γωνίες (που απεικονίζονται με κίτρινο) δεν ασκείται επομένως τάση. Ο περιορισμός αυτός μεταξύ της ροής των δυνάμεων και της ταινίας χωρίς τάση οδηγεί στην ελαφρά έγερση των γωνιών. Αν αυτές επομένως έλθουν σε επαφή με τα ρούχα ή με μία πετσέτα, η ταινία μπορεί να αποκολληθεί ευκολότερα. Η εφαρμογή της ταινίας K-Tape μπορεί να διατηρηθεί Η ελαφρά τριχοφυΐα δεν αποτελεί εμπόδιο στην εφαρμογή και στην αφαίρεση της ταινίας (αισθητικά ερεθίσματα). Αν για την απομάκρυνση των τριχών έχει χρησιμοποιηθεί υγρό ξύρισμα, πιθανώς να υπάρχουν ήδη μικρές δερματικές βλάβες και ερεθισμοί, που σε συνδυασμό με την εφαρμογή της ταινίας K-Tape μπορεί να προκαλέσουν κνησμό κάτω από την ταινία. Η χρήση συσκευών αποτρίχωσης είναι προτιμότερη, καθώς κόβουν αρκετά κοντή την τρίχα χωρίς να τραυματίζουν το δέρμα. Σημαντικό Για την ενεργοποίηση των θερμο-εξαρτώμενων προσκολλητικών ιδιοτήτων της ταινίας K-Tape, ο θεραπευτής θα πρέπει να τρίβει με το χέρι του πολλές φορές την ταινία μετά την εφαρμογή της. Οι αντίστοιχες περιοχές του δέρματος παραμένουν στη στάση της προδιάτασης. Εικ Η γέλη Pre-K Gel. Στις περιοχές που εφυγραίνονται γρήγορα (χέρια, πόδια), μια ξεχωριστή πρόσδεση (άγκυρα) είναι δυνατό να τοποθετηθεί στα άκρα της ταινίας. Οι εφαρμογές της ταινίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται 1 έως 2 ώρες πριν τις αθλητικές δραστηριότητες, καθώς η εφίδρωση μειώνει την αντοχή της εφαρμογής. Η αφαίρεση της ταινίας K-Tape είναι σχετικά ανώδυνη αν η ταινία είναι υγρή, π.χ. στο μπάνιο. Το δέρμα διατείνεται και η ταινία αφαιρείται κατά τη διεύθυνση της ανάπτυξης των τριχών. Σύντομα μετά την εφαρμογή της ταινίας, ο μεταβολισμός του δέρματος κάτω από αυτή διεγείρεται λόγω βελτίωσης

19 Διάγνωση 11 1 της κυκλοφορίας. Επιπλέον, η ακρυλική κόλλα αναπτύσσει τη μέγιστη προσκολλητική ισχύ της κατά τις πρώτες ώρες και σχηματίζει ισχυρό δεσμό με το δέρμα. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, όπου οι ταινίες αφαιρούνται μετά από μικρό χρονικό διάστημα, σε ορισμένους συμμετέχοντες εμφανίζεται μια ελαφρά ερυθρότητα στο δέρμα αν η ταινία αφαιρεθεί μέσα σε λίγες ώρες ή την επόμενη ημέρα. Ο λόγος για το παραπάνω φαινόμενο είναι ότι το δέρμα έχει διεγερθεί πρόσφατα και η κόλλα εμφανίζει ισχυρή προσκόλληση. Κατά την αφαίρεση, είναι πιθανό να απομακρύνεται και μέρος της επιδερμίδας, κάτι το οποίο δε συμβαίνει μετά από μερικές ημέρες, καθώς το δέρμα ανανεώνεται. Η ταινία δε θα πρέπει επίσης να αφαιρείται πολύ απότομα από ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι η πρόσθια επιφάνεια του αγκώνα ή η οπίσθια επιφάνεια του γόνατος, καθώς είναι δυνατό να εμφανιστούν μικρής έκτασης δερματικές κακώσεις. Στο ευαίσθητο δέρμα, π.χ. σε ηλικιωμένους ασθενείς ή σε μικρά παιδιά, η ταινία θα πρέπει να παραμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς κάθε μέρα που περνά επιτρέπει την ευκολότερη απομάκρυνσή της (λόγω ανανέωσης του δέρματος). Σημαντικό Το ελαφρό ερύθημα εξαφανίζεται γρήγορα και δεν αποτελεί αντένδειξη. 1.8 Αντενδείξεις Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες της ελαστικής κινησιοεπίδεσης. Ωστόσο, οι εφαρμογές της ταινίας K-Tape θα πρέπει να αποφεύγονται στις παρακάτω περιπτώσεις: ανοικτά τραύματα ουλές που δεν έχουν ακόμη επουλωθεί περγαμηνοειδές δέρμα, π.χ. σε οξέα επεισόδια νευροδερματίτιδας ή ψωρίασης γεννητική περιοχή κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης γνωστές αλλεργίες στα ακρυλικά υλικά. Πριν από κάθε εφαρμογή, ο θεραπευτής θα πρέπει να ρωτά αν ο ασθενής λαμβάνει αντιπηκτικά. Είναι δυνατό να παρατηρηθούν μικρής έκτασης αιμορραγίες στο δέρμα λόγω του ανυψωτικού φαινομένου που προκαλεί η εφαρμογή της ελαστικής ταινίας. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι καρδιοπαθείς ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά συνήθως αντιδρούν στην ταινία K-Tape με ελαφρύ κνησμό ή δερματικό εξάνθημα. Το αίτιο της αντίδρασης αυτής δεν είναι γνωστό. Το χαρτί της ταινίας επικαλύπτεται με σιλικόνη για τη διευκόλυνση της αφαίρεσης της βαμβακερής ταινίας. Παρόλο που η επικάλυψη αυτή είναι ελάχιστη, είναι δυνατό να παραμείνουν στην κόλλα υπολείμματα σιλικόνης. Η σιλικόνη χρησιμοποιείται γενικά ώστε η ταινία να γίνεται φιλικότερη προς το δέρμα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ασθενείς που αντιδρούν στη σιλικόνη με ένα ελαφρό ερύθημα του δέρματος. 1.9 Θεωρία των χρωμάτων Η γνήσια ταινία K-Tape χρησιμοποιείται σε τέσσερα χρώματα: μπλε, κόκκινο, μπεζ και μαύρο. Δεν υπάρχουν διαφορές στη δομή και στις ιδιότητες μεταξύ των ταινιών αυτών. Εμφανίζουν ταυτόσημες διατατικές ιδιότητες. Τα χρώματα έχουν επιλεγεί για την υποστήριξη της θεραπείας με βάση τη θεωρία των χρωμάτων. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ωστόσο ότι ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η τεχνική εφαρμογής και ότι το χρώμα έχει υιοθετηθεί ως πρόσθετος θετικός παράγοντας. Το κόκκινο χρώμα θεωρείται διεγερτικό, ενώ το μπλε καταπραϋντικό. Το μαύρο και το μπεζ θεωρούνται ουδέτερα. Η επίδραση του χρώματος κατά την είσοδο σε ένα δωμάτιο είναι ευρέως γνωστή. Αν οι τοίχοι είναι βαμμένοι μπλε, προκαλούνται διαφορετικά συναισθήματα απ ό,τι σε ένα δωμάτιο με κόκκινους τοίχους. Αυτό αληθεύει και για τις εφαρμογές της ταινίας K-Tape. Αν ο θεραπευτής στερεώσει κόκκινη ταινία σε μύες με υπερτονία ή σε μια δομή που ήδη εμφανίζει φλεγμονή, οι περισσότεροι ασθενείς αντιδρούν με περαιτέρω διέγερση και δυσφορία. Αντίθετα, το μπλε χρώμα εμφανίζει ηρεμιστική επίδραση. Ο θεραπευτής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το παραπάνω φαινόμενο. Έτσι, οι εφαρμογές της ταινίας K-Tape θα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η κόκκινη ταινία να χρησιμοποιείται για τη διέγερση ασθενών δομών που εμφανίζουν έλλειμμα ενέργειας και για την αύξηση του μυϊκού τόνου. Η μπλε ταινία χρησιμοποιείται για τη χαλάρωση δομών αυξημένης ενέργειας και για τη μείωση του μυϊκού τόνου. Σε μερικές περιπτώσεις, η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τις προτιμήσεις του ασθενούς, ιδιαίτερα όταν η εφαρμογή θα πρέπει να είναι διακριτική. Ιδιαίτερα στις λεμφαγγειακές εφαρμογές, όπου η ταινία τοποθετείται σε μεγάλες περιοχές του δέρματος, στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το μπεζ. Όπως συμβαίνει και με το φαινόμενο placebo, οι θεραπευτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την επίδραση των χρωμάτων, χωρίς ωστόσο να θεωρούν αυτή την παράμετρο ως τη βάση της θεραπείας και του τρόπου δράσης της μεθόδου Διάγνωση Όπως και σε κάθε μέθοδο, η λεπτομερής διάγνωση αποτελεί τη βάση της σωστής θεραπείας με τη μέθοδο K-Taping. Δε θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο τα συμπτώματα και ο εντοπισμένος πόνος. Ο καθορισμός της αιτίας είναι επίσης επιθυμητός. Μόνο τότε είναι δυνατή η ακριβής επικέντρωση στη διαδικασία της αυτο-επούλωσης. Για το σκοπό αυτό, κάθε θεραπευτής και ιατρός χρησιμοποιεί μια σειρά εξετάσεων και διαγνωστικών εργαλείων. Μέσω της διαδικασίας αποκλεισμού είναι δυνατό να ληφθούν πληροφορίες γύρω από τις λειτουργίες που εμφανίζουν διαταραχές, επιτρέποντας την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά την αιτία. Έτσι, μπορεί στη συνέχεια να καθοριστεί και η καταλληλότερη θεραπεία.

20 2 2 Οι Τέσσερις Τεχνικές Εφαρμογής 2.1 Μυϊκές εφαρμογές Μυϊκή λειτουργία Τρόπος δράσης της μεθόδου K-Taping Πραγματοποίηση της εφαρμογής Συνδεσμικές εφαρμογές Εφαρμογές στους συνδέσμους Εφαρμογές στους τένοντες Χωροταινία (spacetape) Διορθωτικές εφαρμογές Λειτουργική διόρθωση Περιτονιακή διόρθωση Λεμφαγγειακές εφαρμογές Αίτια λεμφικής στάσης Τρόπος δράσης των λεμφαγγειακών εφαρμογών 31

K-Taping. Εικονογραφημένος Οδηγός Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ενδείξεις

K-Taping. Εικονογραφημένος Οδηγός Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ενδείξεις K-Taping Εικονογραφημένος Οδηγός Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ενδείξεις Birgit Kumbrink Γεννήθηκε το 1972 1990: Ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της και πιστοποιήθηκε στη χειροπρακτική και στην υδροθεραπεία 1993:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Ανάταξη (κλειστή) Ακινητοποίηση Άσκηση ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεχής έλξη Ακινητοποίηση σε νάρθηκα Λειτουργικός νάρθηκας Εφαρμογή επίδεσης 1)Ακινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα)

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Ασκήσεις κινητικότητας (ROM) ΑΜΣΣ Σε αυτές τις ασκήσεις κινητικότητας (Εικ. 1), στο εργαστήριο εφαρµόστηκαν & έγινε πρακτική άσκηση στις εξής ασκήσεις: Κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ.(ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ/ΙΣΧΙΑΛΓΙΑ/ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ) ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές...

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές... ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις Αγγειακές παθήσεις Παθολογίες των πνευμόνων Ουρο-γυναικολογικές διαταραχές Καρδιακές παθήσεις Παθολογίες σπονδυλικής στήλης Παθολογίες αρθρώσεων Παθολογίες συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ;

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από την ένωση δύο οστών, της κνήμης και μηριαίου ( βλέπε ανατομία γόνατος). Μεταξύ των δύο οστών υπάρχουν δύο στρογγυλοί δίσκοι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις τραυματισμοί σε τριαθλητές και βασικά στοιχεία για την αποκατάστασή τους. Χοντολίδης Πάνος Φυσικοθεραπευτής MSc PT

Συνήθεις τραυματισμοί σε τριαθλητές και βασικά στοιχεία για την αποκατάστασή τους. Χοντολίδης Πάνος Φυσικοθεραπευτής MSc PT Συνήθεις τραυματισμοί σε τριαθλητές και βασικά στοιχεία για την αποκατάστασή τους Χοντολίδης Πάνος Φυσικοθεραπευτής MSc PT Τι είναι τραυματισμός??? Είναι τα μυοσκελετικά συμπτώματα που είτε: εμποδίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Ανατομική της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η ποδοκνημική άρθρωση είναι η άρθρωση που σχηματίζεται στη θέση σύνδεσης τριών οστών: του κάτω άκρου της περόνης προς τα έξω

Διαβάστε περισσότερα

K. I. Boυμβουράκης Αν. Καθηγητής Νευρολογίας Β Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

K. I. Boυμβουράκης Αν. Καθηγητής Νευρολογίας Β Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ K. I. Boυμβουράκης Αν. Καθηγητής Νευρολογίας Β Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ κατάσταση ετοιμότητος του μυός ενός βαθμού μόνιμης σύσπασης που διατηρούν οι μύες στην ηρεμία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική

Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική επανένταξη Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Αξιολόγηση στάσης Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Εικόνα 1. Τυπικές όρθιες στάσεις. Τέλια όρθια στάση (Α), κυφω-λορφωτική στάση (Β), στάση επίπεδης ράχης (C) & χαλαρή στάση (D). Τέλεια όρθια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για Ασθενείς που Φέρουν Νάρθηκες

Οδηγίες για Ασθενείς που Φέρουν Νάρθηκες Οδηγίες για Ασθενείς που Φέρουν Νάρθηκες Ποιος είναι ο σκοπός της χρήσης ναρθήκων; Οι νάρθηκες που τοποθετούνται στα άνω και στα κάτω άκρα έχουν ως σκοπό την ακινητοποίηση ενός μέρους του σώματος προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Η οστεοτομία είναι μια επέμβαση με την οποία ο χειρουργός διαχωρίζει το οστό (προκαλεί δηλαδή, τεχνικά κάταγμα). Στη συνέχεια επανατοποθετεί τα κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

Τενοντίτιδα ώμου ή Τενοντίτιδα υπερακανθίου - Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης ή προστριβής ώμου (shoulder impingement syndrome)

Τενοντίτιδα ώμου ή Τενοντίτιδα υπερακανθίου - Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης ή προστριβής ώμου (shoulder impingement syndrome) Τενοντίτιδα ώμου ή Τενοντίτιδα υπερακανθίου - Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης ή προστριβής ώμου (shoulder impingement syndrome) Η τενοντίτιδα ώμου ή τενοντίτιδα υπερακανθίου (σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης

Διαβάστε περισσότερα

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πόνος Μία δυσάρεστη αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) 1. Παρατήρηση (η οποία χωρίζεται περαιτέρω σε γενική & ειδική.

Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) 1. Παρατήρηση (η οποία χωρίζεται περαιτέρω σε γενική & ειδική. Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να μάθει ο σπουδαστής ποιες είναι οι βασικές αρχές της κλινικής αξιολόγησης (αντικειμενικής εξέτασης) των μυοσκελετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά.

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά. Κινησιοθεραπεία Ιδιότητες Υλικών 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανθρώπινο σώμα Παθητικά στοιχεία Οστά Αρθρ. χόνδροι Πολύπλοκη κατασκευή Σύνδεσμοι τένοντες Ανομοιογενή βιολογικά υλικά Ενεργητικά στοιχεία Μύες

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες των οστών

Μηχανικές ιδιότητες των οστών Τα οστά δρουν σαν κατασκευές υποστήριξης και μεταφέρουν φορτία: h Απλή συμπίεση h Λυγισμός (φόρτιση του ενός φλοιού ελκυσμός του άλλου) h Στρέψη Μηχανικές ιδιότητες των οστών h Ισχυρότερα στη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: περιγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Η οστεοαρθρίτιδα αντιμετωπίζεται χειρουργικά όταν: α) η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου είναι ολοκληρωτική, β) όταν υπάρχουν σημαντικά συμπτώματα, όπως πόνος ή

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Εφαρμογές της Επουλωτικής Διαδικασίας στις. Μυοσκελετικές Κακώσεις ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Αθλητιατρικο Κεντρο Εθνικων Ομαδων Βορ.

Κλινικές Εφαρμογές της Επουλωτικής Διαδικασίας στις. Μυοσκελετικές Κακώσεις ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Αθλητιατρικο Κεντρο Εθνικων Ομαδων Βορ. Κλινικές Εφαρμογές της Επουλωτικής Διαδικασίας στις Μυοσκελετικές Κακώσεις ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αθλητιατρικο Κεντρο Εθνικων Ομαδων Βορ.Ελλαδος Νικόλαος. Γ. Μαλλιαρόπουλος Αθηνά. Η. Ακριτίδου Δημητρης Χριστοδουλου

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού

Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Τραυματισμοί του Νωτιαίου Μυελού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Ρευματολογία Ψωριασική Αρθρίτιδα Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Τι είναι η ψωριασική αρθρίτιδα; Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση που προσβάλλει τις αρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η μυϊκή ομάδα η οποία βρίσκεται στην οπίσθια επιφάνεια του μηρού (οπίσθιοι μηριαίοι μύες) αποτελείται από τρεις μύες (εικόνα):

Η μυϊκή ομάδα η οποία βρίσκεται στην οπίσθια επιφάνεια του μηρού (οπίσθιοι μηριαίοι μύες) αποτελείται από τρεις μύες (εικόνα): Τι είναι η θλάση των οπίσθιων μηριαίων; Η μυϊκή ομάδα η οποία βρίσκεται στην οπίσθια επιφάνεια του μηρού (οπίσθιοι μηριαίοι μύες) αποτελείται από τρεις μύες (εικόνα): - Δικέφαλο μηριαίο - Ημιημενώδη 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. ΒΗΜΑ 1 α ΠΟΙΟΙ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ; ΒΗΜΑ 1 Β ΠΟΙΟΙ ΜΥΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ; Μύες για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

AΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ- ΑΙΣΘΗΣΗ

AΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ- ΑΙΣΘΗΣΗ AΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ- ΑΙΣΘΗΣΗ Αισθητικότητα ονομάζεται η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε αφενός το εξωτερικό μας περιβάλλον και το ίδιο μας το σώμα,

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης (Φυσικ/τής)

Στέφανος Πατεράκης (Φυσικ/τής) ΜΥΣ Οι μύες είναι όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Σχηματίζονται από μυϊκό ιστό. Μαζί με τους τένοντες συμβάλουν στην κίνηση των οστών. Είδη των μυών Ο μυς της καρδιάς, Οι λείοι, και Οι γραμμωτοί. Ο μυς

Διαβάστε περισσότερα

Η Λευκή Ουσία του Νωτιαίου Μυελού

Η Λευκή Ουσία του Νωτιαίου Μυελού Η Λευκή Ουσία του Νωτιαίου Μυελού λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Ανιόντα Δεµάτια του Νωτιαίου Μυελού Ανιόντα Δεµάτια της Πρόσθιας Δέσµης Ανιόντα Δεµάτια της Πλάγιας Δέσµης Ανιόντα Δεµάτια της Οπίσθιας Δέσµης Κατιόντα

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων Μανώλης Παπαδόπουλος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, MSc Φυσικοθεραπευτής ΜΑΦ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες)

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες) ΡΑΧΗ Ι. Γενικά Α. Η ράχη αποτελείται από την οπίσθια επιφάνεια του σώµατος 1. Αποτελεί µυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορµού 2. Οστικά στοιχεία α. Σπόνδυλοι β. Κεντρικά τµήµατα των πλευρών γ. Άνω επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Εισαγωγή Σχηµατισµός Κλάδοι του Οσφυϊκού Πλέγµατος Μηριαίο Νεύρο (Ο2-Ο4) Εισαγωγή Η κινητικότητα και η γενική αισθητικότητα του κάτω άκρου εξυπηρετούνται από τους τελικούς κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

RELEASE AND RELAX MOTION. m o t i o n 1

RELEASE AND RELAX MOTION. m o t i o n 1 RELEASE AND RELAX MOTION 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... σελ. 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Aνάλυση της θεραπείας sports massage:... -Τι είναι η θεραπεία sports massage;... -Τι πετυχαίνει;... -Με ποιο τρόπο το επιτυγχάνει;...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Α ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Α ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Α ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΝΣ) ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ Είναι το πιο ουραίο τμήμα του Κ.Ν.Σ. Εκτείνεται από τη βάση του κρανίου μέχρι τον 1 ο οσφυϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP)

Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP) Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP) Τι είναι η βλάβη SLAP; Η βλάβη SLAP συνίσταται σε ρήξη του ανώτερου τμήματος του επιχείλιου χόνδρου στην ωμογλήνη. Ο όρος SLAP σχηματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιός είναι ο ρόλος του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου

Ποιός είναι ο ρόλος του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ένας σύνδεσμος που βρίσκεται μέσα στην άρθρωση του γόνατου και πιθανότατα είναι ο πιο ευάλωτος σύνδεσμος που τραυματίζεται στο γόνατο. Το Age of Basketball σας παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Αυχενικοί σπόνδυλοι 7 Θωρακικοί σπόνδυλοι 12 Οσφυϊκοί σπόνδυλοι 5 Ιερό οστό 5 συνοστεομένοι σπόνδυλοι Κόκκυγας Φυσιολογικά Κυρτώματα Σ.Σ. Η σπονδυλική στήλη δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης. Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσικοθεραπείας

Στέφανος Πατεράκης. Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσικοθεραπείας Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσικοθεραπείας Γενικά : Χαλάρωση είναι η ηρεμία και η ανάπαυση του σώματος και του μυαλού, δηλ. το αντίθετο του στρες. ΧΑΛΑΡΩΣΗ: επιστημονικά ορίζεται η κατάσταση κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΙΟΣ 2016 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΟΥ ΠΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο Ανώνυμα οστά (συνένωση των λαγόνιο, ισχιακού και του ηβικού οστού) Ιερό οστό Άνω λαγόνια άκανθα Κάτω λαγόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 1.Τροχογίγλυμη άρθρωση 2.Αποτελείται από την κνημομηριαία και την επιγονατιδομηριαία διάρθρωση 3.Η περόνη δεν συμμετέχει στην άρθρωση Αρθρικός θύλακος Αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Μία από της σημαντικότερες παθήσεις που αλλοιώνουν την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, στην ώριμη ηλικία, είναι και η σπονδυλική

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP Τι είναι οι σύνδεσμοι και ο επιχείλιος χόνδρος στον ώμο; Η γληνοβραχιόνια άρθρωση του ώμου είναι μία σφαιροειδής ενάρθρωση που σχηματίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος Αναπνευστικό σύστημα (αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΜΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Βιολογία A λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαριλένα Ζαρφτζιάν Σχολικό έτος:

ΔΑΜΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Βιολογία A λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαριλένα Ζαρφτζιάν Σχολικό έτος: ΔΑΜΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Βιολογία A λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαριλένα Ζαρφτζιάν Σχολικό έτος: 2013-2014 Ένα αισθητικό σύστημα στα σπονδυλωτά αποτελείται από τρία βασικά μέρη: 1. Τους αισθητικούς υποδοχείς,

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Ι. Γενικά Α. 3εις σηµαντικές ζώνες των κάτω άκρων 1. Μηριαίο τρίγωνο 2. Ο πόρος των προσαγωγών 3. Ο ιγνυακός βόθρος Β. Μηριαίο οστό 1. Είναι το επιµηκέστερο, το ισχυρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1.1. Εισαγωγή Ο ζωντανός οργανισµός έχει την ικανότητα να αντιδρά σε µεταβολές που συµβαίνουν στο περιβάλλον και στο εσωτερικό του. Οι µεταβολές αυτές ονοµάζονται

Διαβάστε περισσότερα

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη ταξινόμιση της φυσικής κατάστασης Δύναμη Αντοχή φυσική κατάστασ η Ταχύτητα Ευλυγισία ποιοι ασχολούνται με την άσκηση με βάρη οι αθλητές της άρσης βαρών, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Τα γόνατα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη στήριξη και στη βάδιση µας. Καθηµερινά επιβαρύνονται προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις διάφορες καταπονήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός της θεραπευτικής άσκησης στον νερό. Παπαδημητρίου Κατερίνα Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής

Σχεδιασμός της θεραπευτικής άσκησης στον νερό. Παπαδημητρίου Κατερίνα Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής Σχεδιασμός της θεραπευτικής άσκησης στον νερό Παπαδημητρίου Κατερίνα Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής Τα μέρη μιας συνεδρίας θεραπευτικής άσκησης στο νερό και η σχετική χρονική τους διάρκεια Χαλάρωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Εύρος κίνησης Το ποσό της κίνησης που παρουσιάζεται σε μια άρθρωση κατά την παθητική (παθητικό εύρος) ή ενεργητική (ενεργητικό εύρος) κίνηση. Εκτίμηση: με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες 1. Σκοπός της άμεσης μετεγχειρητικής περιόδου είναι η επούλωση των τραυμάτων από τον χειρουργικό τραυματισμό, η αναλγησία και η προετοιμασία για την έναρξη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Το σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα είναι µία συνήθης αιτία πόνου και διαταραχής της αισθητικότητας στα χέρια. Οφείλεται σε πίεση του µέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού. Στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προπόνηση της δύναµης στο ποδόσφαιρο Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ποδοσφαιριστής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΥΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΥΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΥΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σημειώσεις Ανατομίας - Φυσιολογίας Ι Σκοπός της λειτουργίας του νευρικού συστήματος Προσαρμόζει τις λειτουργίες του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΗΛΙΚΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ BASKET BALL VOLLEY BALL ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΧΟΡΟΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Ιδιότητες του νερού

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Ιδιότητες του νερού ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Η φυσικοθεραπεία βασίζεται σε φυσικά μέσα. Ένα από αυτά είναι και το υγρό στοιχείο, το νερό. Η εφαρμογή του νερού ως μέσο στη θεραπεία ονομάζεται Υδροθεραπεία. Η επίδραση του νερού είναι ευεργετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. Επιμέλεια football-academies Πέμπτη, 12 Μάιος της Ειρήνης Περπινιά

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. Επιμέλεια football-academies Πέμπτη, 12 Μάιος της Ειρήνης Περπινιά της Ειρήνης Περπινιά Όλες οι σωματικές δραστηριότητες απαιτούν κάποιο βαθμό ισορροπίας, ένα εσωτερικό σχεδιάγραμμα δυναμικής αντίδρασης, που αποτελείται από τις ακούσιες αισθήσεις που μας κρατούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 236 -ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΤΗΛ 2810 327988 6937 363 880 Η αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ - ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Consultant

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί

Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Πολιομυελίτιδα Νόσος που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού Σπονδυλική στήλη: 7 αυχενικοί, 12 θωρακικοί, 5 οσφυϊκοί, 5 ιεροί και 4-5 κοκκυγικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΠΛΑΧΝΩΝ! Οι συνέπειες του περιορισμού στη κινητικότητα. και στην έμφυτη κινητικότητα των σπλάχνων!

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΠΛΑΧΝΩΝ! Οι συνέπειες του περιορισμού στη κινητικότητα. και στην έμφυτη κινητικότητα των σπλάχνων! ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΠΛΑΧΝΩΝ! Οι συνέπειες του περιορισμού στη κινητικότητα και στην έμφυτη κινητικότητα των σπλάχνων! Η κινητικότητα και η έμφυτη κινητικότητα των σπλάχνων,

Διαβάστε περισσότερα

Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες

Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες Τι είναι Πλατυποδία; Πλατυποδία είναι η απουσία καμάρας στο πέλμα του ποδιού που μπορεί να εμφανιστεί σε μικρά παιδιά και σε ενήλικες. Όταν το παιδί ή ο ενήλικας στέκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας.

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας. CUMMULATINE SUCCESS SCORE % ΙΣΧΙΟ CUMMULATINE SUCCESS RATE % YΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 42 ΑΝΔΡΕΣ 16 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 26 ΗΛΙΚΙΑ 63.1 (42-92) ΥΨΟΣ 171 (162-191) Δ.Μ.Σ 36 (22-47) Το ποσοστό των ασθενών που αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Μύες Θώρακα - Κορμού

Μύες Θώρακα - Κορμού Μύες Θώρακα - Κορμού Μύες μαστικής περιοχής Μύες πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος Μύες κοιλιακού τοιχώματος Μύες ράχης Μύες οπίσθιου κοιλιακού τοιχώματος 1 2 3 1 Μείζων θωρακικός 1 Ελάσσων θωρακικός 2 3Υποκλείδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες ΜΥΟΛΟΓΙΑ Μυϊκός ιστός και Μυϊκό σύστηµα Ι. Γενικά Α. Μύες = όργανα µαλακά συσταλτά 1. οι συσπάσεις των µυϊκών ινών κινούν τα µέρη του σώµατος 2. προσδίδει το σχήµα του σώµατος 3. τρία είδη µυών α. Σκελετικοί

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Τι είναι ο αρθρικός χόνδρος; Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας στιλπνός, ομαλός, λείος και ανάγγειος ιστός που καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων

ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων 01/40 5. Μύες των Άνω Άκρων, διακρίνονται: 5.1. Μύες της ωµικής ζώνης 5.2. Μύες του βραχίονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ Άσκηση 1 η 1. Εκδορά τραχήλου 2. Περιτονίες του τραχήλου 3. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 4. Δερµατικοί κλάδοι αυχενικοί πλέγµατος 1. Εκδορά θώρακα 2. Θωρακοδελτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος Κούκος

Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος Κούκος ΜΕ Ο ΟΛΟΓΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΕΤΑΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ-ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΟΝΑΤΑ ΜΕ ΠΟΝΟ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΗΣ Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Προσαγωγή (ραιβότητα) Απαγωγή (βλαισότητα) Έσω στροφή Έξω στροφή Περιαγωγή Κάμψη Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Τερζίδης Ιωάννης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός,

Γράφει: Τερζίδης Ιωάννης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Γράφει: Τερζίδης Ιωάννης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, www.sportsmedicine.gr Το γόνατο είναι η μεγαλύτερη άρθρωση του ανθρώπινου σώματος. Σε αυτή την άρθρωση καταλήγουν τα δύο μακρύτερα οστά του σώματος ο

Διαβάστε περισσότερα

HIGH INTENSITY LASER Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ LASER

HIGH INTENSITY LASER Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ LASER Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ LASER High Intensity Laser 3 ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Νέας γενεάς τεχνολογία στην θεραπεία laser Βαθύτερη διείσδυση

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσειςθωρακικής µοίραςσπονδυλικήςστήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικήςµοίρας Σκολίωση Νόσο Scheuermann Αγκυλοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ζωή με Οσφυαλγία μη Ειδικής Αιτιολογίας»

«Η Ζωή με Οσφυαλγία μη Ειδικής Αιτιολογίας» Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ό Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό Ί δ ρ υ μ α Σ τ ε ρ ε ά ς Ε λ λ ά δ α ς Σ χ ο λ ή Ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν Υ γ ε ί α ς & Π ρ ό ν ο ι α ς Τ μ ή μ α Φ υ σ ι κ ο θ ε ρ α π ε ί α ς Π ρ ό γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

Combination Taping Courses Ι & ΙΙ

Combination Taping Courses Ι & ΙΙ Combination Taping Courses Ι & ΙΙ Course I - Lower limb and Pelvis: 6 και 7 Απριλίου 2013 H εφαρμογή της περίδεσης στη φυσικοθεραπεία, αποτελεί σήμερα ένα σημαντικότατο εφόδιο για τον κλινικό φυσικοθεραπευτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δ. Τσίντζας, Γ. Γερνάς, Π.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δ. Τσίντζας, Γ. Γερνάς, Π. Σχήμα 1: Η πορεία του Παρουσίαση Περιστατικού Εικ. 2: Πτερυγοειδής (ΑΡ) ωμοπλάτη Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής. Το παραπληρωματικό νεύρο, που είναι ένα κυρίως κινητικό νεύρο,

Διαβάστε περισσότερα