Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ."

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ - ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ. Τσατμά Φωτεινή. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2009 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡ"

2 Η ΓΎΝΑ ΙΚΕ ΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΎΝΙΚΗ ΕΝΔΎΜΑΣΙΑ. Πτυχιακή εργασία που υποβλήθηκε στο Τ. Ε. Ι. Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου Υπό ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΤΜΑ Εργασία η οποία έλαβε μέρος στο Τμήμα Κλωστοϋφαντουργία ς με την επίβλε ψη Της Καθ ηγήτριας ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΑΤΣΑΡΟΥ. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας Τ.Ε. 1. Πειραιά Αιγάλεω

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Φθάνοντας στο τέλος αυτής της προσπάθειας, είμαι στην ευχάριστη θέση να ευχαριστήσω μερικούς ανθρώπους που πίστεψαν σε εμένα, με υποστήριξαν όλο αυτό το διάστημα και με βοήθησαν με κάθε δυνατό τρόπο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτρια και εισηγήτρια μου Κα. Αθανασία Τσατσαρού για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και για τις πολύτιμες συμβουλές που μου υπόδειξε έτσι ώστε να φέρω εις πέρας αυτή την διπλωματική εργασία. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Πρινιωτάκη Γεώργιο για την βοήθεια, την στήριξη και την επίβλεψη της πορείας της εργασίας μου μέχρι το τελικό της στάδιο. Τους ντόπιους κάτοικους των χωριών του θεσσαλικού κάμπου που χάρη αυτών κατάφερα να συγκεντρώσω αρκετό υλικό πάνω στο θέμα που ασχολήθηκα. Την φίλη μου Καπόρη Γεωργ ία που με βοήθησε αρκετά στην μετάφραση της γλωσσικής διαλέκτου των κατοίκων της Θεσσαλίας. Επίσης να ευχαριστήσω τους καθηγητές του τμήματος της Κλωστοϋφαντουργίας για τις γνώσεις που μου προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος θα ήθελα να πω ένα ακόμα «ευχαρ ιστώ» στα άτομα που με ενθάρρυναν στις δύσκολες στιγμές. Και φυσικά να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για όλα αυτά που μου προσέφεραν όλο αυτό το διάστημα.

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο πρώτο κεφάλα ι ο γί νεται μία εισαγωγή στο θέμα της δ ιπλωματ ι κής εργα σίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο ανα λ ύ εται η σχέ ση της υφ α ντική ς τέχ νη ς με τα παραδοσιακά επαγγέλματα που πολλά από αυτά έχουν «χαθεί» ή τείνουν να εξαφανιστούν, στις μέρες μας. Χάρη σε αυτών των παραδοσιακών επαγγελμάτων σε κάθε μέρος της Ελλάδας έχουμε την δημιουργία τη ς ελλην ι κής παραδοσιακής τοπικής φορεσιάς. Στο τρίτο κεφάλαιο τοποθετούνται ή ιστορία της λαϊκής φορεσιάς, οι γυναικείες φορεσιές με την μορφική κατάταξή τους και στην συνέχειa αναφέρονται τα κύρ ια χαρακτηριστικά εξαρτήματα που συναντώνται σε κάθε ελλην ι κή τοπική φορεσιά. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μία μελέτη πάνω στην Καραγκούνικη ενδυμασία κα ι αναλύονται τα εξαρτήματα της φορεσιά ς όπως και αναφέρεται για τον τρόπο ζωής των Καραγκούνηδων. Στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας παραθέτονται σχέδια των εξαρτημάτων της Καραγκούνικης φορεσιάς. Τέλος παραθέτονται οι σχετικές συνεντεύξεις των κατοίκων του θεσσαλικού κάμπου που βοήθησαν αρκετά για την μελέτη της ενδυμασίας και τον τρόπο ζωής των Καραγκούνιδων. 5

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 9 ΚΕΦΑΛΑΙ02 ΣΧΕΣΗ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΡΑΦΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΤΑΔΕΣ ΗΖΩΗΤΟΥ Σ ΜΟΡΦΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑ=Η 18 ~--=-===-==---=-==-=-::--:==-,-, ~ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΜΕ το Σ Ι ΓΚΟΥΝΙ Ή ΣΙΓΚΟΥΝΑ Ή ΦΛΟΚΑΤΑ 18 ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΜΕ το ΚΑΒΑΔΙ 18 -Φ-ο-=--ρ=Ε=Σ=ιΕ=Σ=--:-: Μ=Ε=τ=ο~Α~Ν=τ=Ε=Ρ ~ 18 ~~=-==--=-=-=-=-=--=-:---=-= ~ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΜΕ το ΣΑΓΙΑ 19 -Φ-:--0-=-=-:ΡΕ=Σ=ιΕ=Σ=-=-=Μ=Ε-=τ=-=ο-Φ~Ο=Υ=Σ=τ=-=- Α-:--: Ν-:-- Ι,::-:C Η~Φ~Ο-Υ-,--Σ_Τ_Α 19 ~n=p~ο=σ=θ~ε=τ=-=- Α~Ε =-=-Α-=ρ=τ=-=-ΗΜ ::-:-Α-:--:τ=Α: ~ ~ παι~ ~ =Κ=Ε=Φ:Α:Λ:ο:Δ:Ε:Σ:Μ:ο:Σ:=================~ 21 ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΙ ΤΕΡΛΙΚΙΑ 21 ~--,...,..,--:-::::-: ~ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 21 ΚΕΦΑΛΑΙ04 ΟΙ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΕΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥΣ 23 Η ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑΣ ~~-:--:=-:---: ~ Η ΦΑΝΕΜ 25 ~Τ-Α-Φ-:--:Α-:--:Ν~Ε=Λ~Ο~Μ 7 Α~Ν~Ι ~ΚΑ-: =τ=ο=:π:ο:υκα::μ~ι=σ=ο===================~ 26 Η ΤΡΑΧΗΛΙΑ 29 =τ=ο==κα:s:αδ:~1~~~::~================~ 29 _Τ_Α_ΚΑ--=Β-:--:ΑΔ~Ο_Μ_Α_Ν_ΙΚΑ ~ 30 Ο ΣΑΓΙΑΣ 31 ~-==-=-=-~ ~ το ΓΙΛΕΚΟ 33 ~----:=---:-:-:~ ~ Η ΠΟΔ~ 34 ~~~~ ~ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ 35 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗ ΠΟΔΙΑ 7

6 β-.2 Τ_Α_Υ_Λ_Ι_ΚΑ_ΚΑ_Τ_Α_Σ_Κ_Ε_Υ_Η_Σ_ΚΑ_ΙΔ_Ι_Α_Κ 7 0~ΣΜ:-::-:Η~ΣΗ~Σ~~ Ο ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟ Σ 4 ' 1'1 Ο ΑΛΛΑ Ε=:ΑΡΤ Η ΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΗΣ 42 --==-:_:_:_::_=:._-=-- ΕΝΔ ΥΜΑΣΙΑΣ _Τ:_:_Α_:_:Α_:_:Σ:..:_Η~Μ:.:..:.1.:...::ΚΑ~ ΤΑ ΑΣΗΜΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ _Τ:_:_Α.:...:.Α...:.:Σ:..:...Η:.:..:.Μ.:..:..:1 ΚΑ_:_:_Τ_:_:Ο:::_Υ.:_::_ΣΤ_:_:Η_: :Θ:::_Ο:::_Υ_:_:Σ: ΤΑ ΑΣΗΜΙΚΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ 60 _4_.2_.4 :_ Τ~Α~Α=Σ~Η~Μ~ΙΚΑ_::_:_Τ_:_:Ο:::_Υ:_:_:Κ=ΕΦ_:_: :ΑΛ~Ο:=:..Δ=ΕΣ=Μ~Ο-Υ 4 ο 53 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤIΚΗΣ 81 8

7 ΚΕΦΑΜ ΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κα ραγκο ύνηδες είναι αυτόχθονες Έλληνες κάτοικοι της πεδινής Θεσσαλ ίας, με κέντ ρ ο τ η ν Καρδί τσα και τα Τρίκαλα. Πρόκειται για ένα γεωργικό λαό με ιδι α ίτε ρ ο τ ρόπο ζωής και με μόνιμο τόπο κατο ι κίας σε πόλεις και κεφαλοχώρι α του θεσσα λι κο ύ κά μπου. Ο κάμπος έπαι ξε κ αθοριστι κό ρόλο στο επίπεδο των συλλογ ι κών ασχολιών, στην α νάπτυ ξη πα ρ αδοσιακών επαγγελμάτων που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με τη ν υφα ν τι κ ή τέχν η των Κα ραγκ ο ύ νη δων. Όλοι σχεδόν οι κλάδοι τ ης λαϊκή ς χ ειροτεχν ίας, υφαν τι κή, κεντητική, αργυροχοτα κλπ. αντιπροσωπ ε ύονται από μία φορεσιά. Η γιορτινή κα ι νυφι κ ή φορεσι ά του κάμπο υ τη ς Θεσσαλίας έχει το λινομάνικο πουκάμισο με πυκνά μαύρα κρόσσι α στ ον ποδ όγ υρο κα ι σ τα μανίκια φούντες. Ο διπλός σαγιάς είναι δύο πολ ύπτυ χα β α μβα κε ρ ά φουστάνια. Ο επάνω σαγιάς έχει συνήθως χρώμ α λουλακί κ αι πρόσθ ετο κεντητό ποδόγυρο που ταιριάζει με το γιλέκι κε ντημ ένο από ε ιδι κ ούς ραφτάδες (ράφτες) με πολύχρωμα γαϊτάνια. Το στήθος το καλύπτει βαμβακε ρ ή τραχηλιά. Τη φορεσιά συμπληρώνουν η τσόχινη ποδιά και τα καβαδομάνι κα, κεντημένα κι αυτά από ειδικό ράφτη με πολύχρωμα ή χ ρυσά γαϊτάνι α. Σ τ ο κεφάλι φορούν τον κόθρο (μπουμπάρι) και βαμβακερό ή μετα ξωτό μαύρ ο κεντητό μαντήλι. Σ το κεφάλι, στο στήθος, στην μέση και στην πο δ ιά, φορ ο ύ ν πολλά κοσμήματα, κυρίως αλυσίδες με νομίσματα/φλουριά. Όλες οι ελληνικές φορεσιές έχουν τολμηρούς χρωμ α τι κο ύς συνδυασμούς και παρουσιάζουν την ιδιαίτερη φαντασία των ντόπιων σ τον τρόπο με τον οποίο φοριούνται τα διάφορα μέρη τους και στα πολλά στολίδι α με τα οποία τις στολίζουν. Σήμερα οι ελληνικές φορεσιές απλοποιημένες πια φοριούνται μόν ο σε ορισμένα μέρη, στις γιορτές και σε τουριστικές εκδηλώσεις. Η φορεσιά του κάθε τόπου αναδεικνύει τον πολιτισμό και τ η ν ξεχωριστή θέση που λαμβά~ει χώρα στο ~ύνολο των ~νδυμ α σι ών. ιδιαιτερότητας που παρουσιαζει η λαογραφια και Λόγ ο της η πολυπλοκη ενδ υμασία του θεσσαλικού κάμπου, μου κίνησε το ενδιαφέρον για περεταίρω μελέτη τη ς. 'Ενα ταξίδι με ένα δικό μου άνθρωπο που κατάγεται από αυτά τα μέρη ήταν η αφορμή. το μαγευτικό τοπίο, οι, καταπρ?σινοι κάμποι, η άγρια ομορφιά τη ς οσειράς της Πίνδου, οι φιλοξενοι κατοικοι του θεσσαλικού κάμπου, η 0,:~όμορφη γλωσσική του~ διάλεκτο και η <~βαριά», επιβ~ητική ενδυμασία του ς ήταν στοιχεία που με «κερδισαν». Σ;οιχεια που μου κινησαν την περιέργ ε ι α λωστοϋφαντουργό να ασχοληθω με το στοιχείο που εκφράζε ι όλη αυτ ή ως κ, ζ, Όλ. την ο μορφ,. α'λλων και από την παραδοσιακη τους ενδυμασια. μετα ξ υ ιά τα ήθη και τον τροπο ωης τους. α αυτα αντιπροσωπεύονται 9

8

9 Κ Ε ΦΑΛΑ IΟ 2 ΣΧΕΣΗ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ Μ Ε ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Η υφαντι κ ή ε κ των πραγμάτων ε ίν αι σ υ νδ ε δεμ ένη μ ε πολλά άλλα ε ίδη ανθρώπινης δραστηριό τ ητα ς. Κα τά αρ χ ή ν συν δέετα ι άρ ρ ηκτα με την κτηνοτροφ ία και γενικά με όλες τις κα λλ ι έργε ι ες από όπο υ π ρ οέρχονται οι π ρώτες ύλε ς (μεταξοκαλλιέργειες, βαμβα κοκαλλ ι έ ργε ι ες κ. ά). Από την στιγμή που θα μετα τ ρ απε ί σε ν ή μα η πρώτη ύλη κα ι υφανθ ε ί δημιουργείται το αντικε ίμενο. Αν π ρό κ ει τα ι για ε ίδος οικιακής χρήσης μπορ ε ί να συνδεθεί με τις λεγόμενες δι ακ οσμ ητ ι κές τέχν ε ς, κεν τητι κή και χρ υ σοκεν τητι κή. Αν το προϊόν προορίζεται γι α εμπορι κή συνα λ λαγή τότε ε ίναι έργο επαγγελματι ών. Στην περίπτωση της ενδυμασίας πρέπει να συνεργαστ ο ύν πολλ οί τεχνί τες γι α την ολοκλήρωση της: ραφτάδε ς, καποτάδες, α μπα τζή δε ς, τε ρζ ή δε ς (κεντητές), συρμακέσηδες, τακεντζήδες (αυτοί που πουλούν τακίμι α δ ηλ α δή δ ι ά φορ α καπέλα, πιλήματα, αλλά κ αι άλλα εξαρτήματα τεπε λί κ ι α, κα λτσοδ έτες, ζώνες, χρυσοκεντημένα μαντήλια, άσπρα ή κόκκινα φέσια), γουνα ράδε ς, τσαρου χάδες. Παρεμφερείς με τους τακενζήδες είναι ο ι τσαρτσήδε ς ή τζαρτζήδε ς πο υ ονομάστηκαν έτσι από το τσαρσ ί ή τζαρσί που στα τούρκι κα θα πε ι υφασματαγο ρά. Οι τζαρτζήδες και τακεντζήδες συναγωνιζόταν με τους ραφτάδε ς γι α τί οι δ ε ύ τεροι πλούτισαν τόσο ώστε μπορούσαν και αυτοί να αγοράζουν υφάσμα τα. Οι κά το ικοι των Καλαρρυτών ήταν διάσημοι ασιμιτζήδες και χρυσοκεντητάδες. Συντεχνίες καζάζηδων, αμπατζήδων, καποτάδων, μπου τζάδων μονο τεχνι κές κατηγορίες ( ασχολούνταν με την κατασκευή και συρρα φή των κομματιών που αποτελούνται οι παραδοσια κές ενδυμασίες ). Λαογρ α φι κές μ ελέτες μας πληροφορούν ότι στο τέλος 19ου αιώνα υπήρχαν 300 εργα στήρι α μ ά λλι νων υφασμάτων, για τα οποία είναι βέβαιο ότι προμηθεύονταν το ύφασμα από τ ου ς αργαλειούς της υπαίθρου. οι ράφτες ήταν είτε πλανόδιοι είτε εγκατεστημένο ι στην πόλη. Η αυ ξ ημ ένη ζήτηση ενδυμάτων έφερε σε πολλούς από αυτούς πλούτο. Έραβαν αλλά κα ι κεντούσαν ενδύματα, γι α υ τό μέσα από αυτούς διαμορφώθηκαν και ά λλ ες κατηγορίες τεχνιτών όπ~ς τερζήδ~ς, συρμακέσηδες(?ργυροχόοι) _ο ι οπο ίο ι ικανοποιούσαν την επιθυμια για διακοσμηση των ενδυματων. Τα ενδυ μα τα που ετοίμαζαν οι ράφτες, τα δ!οχέτευαν στην. ~γορά οι έμποροι, στην συνέχε ι α μετατράπηκαν οι ίδιοι σε εμπορους- μεταφορεις ΡΑΦΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΤΑΔΕΣ Η ΖΩΗ ΤΟΥΣ Η εξειδίκευση της ρ~πτικής δ~μιούργησε. το επ?γγελμα του καπο τά.. δες η' ταν αυτοί που εραβαν καπες. Οι καπες εξαγονταν στο ε ξωτερι κό κ απο Τα. 'λ Μ ζ ξεφεύγοντας από το πεδιο της αυτ~κατανα ω?ης. πουτ ος ειναι ο ραφτης πο υ έ αβε μαύρες κάπες για τους φτα:χους, χωρικους... ρ Το επάγγελμα των ραφταδων και των καποταδ_ων (κοντοκαπαδων) ήτα ν πολύ διαδεδομένο. ο λόχος που τ?υςδεξανάγκαζ ε. να γινονταξι μπουλ~ούκια και. να. αι σε πόλεις ηταν το οτι εν μπορ 0 υσαν να ε ασφα ισουν πληρη ξενιτευοντ. τέχνης - Επαγγ έλματα / υφαντική,http:// cultureportalweb.uoi.gr ι Παραδοσιακες μορφ ες 11

10 , τα ττρος το απασχόληση στους ραφτάδες και να προσφέρο υν στις φα μιλιες τους ζην.,, τον τόπο Οι πλανόδιοι ράφτες και καποτάδες πηγαιν ο ερχον~αν απο σε ιράς της καταγωγής τους σε μέρη όπου έβρισκαν δουλειά, στα χωρια της ορο Πίνδου 1,στην Λειβαδιά, το Ξηρόμερο, τον Αλμυρό κι α λλού 2,, καραβάνια, Ταξ ι δεύοντας ράφτες και καποτάδες σχημάτιζαν ιδιαίτερες ομαδες, μικρα τα λεγόμενα επαγγελμα τι κά τσούρμα ή μπουλούκια ή παρέες 1, γ ια ταξίδι. Ό τ αν έφτανε το φ θ ινόπωρο κάθε μπουλούκι ε,τοιμαζον,ταν λόκληρες Παίρνανε, τα σύνεργά ~ους και ξεκ~νούσαν με τα, ποδια. Μεpες 0 ~ δουλειές περπατουσαν με κακουχιες και περιπετειες και γυρνουσαν ;ον Μαιοξ ' δ κ ι άλλες 1 1 στην "ξενιτιά" ήταν κανονισμένες άλλες από το προηγουμενο τα συμφωνημένες τον καιρό της απασχόλησης Η Γ ΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΠΟΤΑΔΩΝ 'Ο, λ, σ σα γιατι Περιουσία τους ε ίναι η τέχνη τους, διατηρούν θρησκεια και γ ω ' κατακτητής τ ο υ ς έχει ανάγκη, ανάγκη από την τέχνη τους 1.,, σε ξένους Η κα θ ημερινή φροντίδα του μπουλουκιού στο πλ?νεμα του, ττους τrου τόπους, μ ακ ρ ιά από τους δ ι κούς τους ζώντας ανάμεσα σε ξενους ανθ ρ~ ύκια την 0 δεν προλάβαι ν αν καλά-καλά να γνωρίσουν, δημιούργησε στ~ μ π ου ή έτrρετrε ανάγκη επ ι κο ι νωνίας μ ετ αξύ τους με μία καινούρια γλώσσα. Η yλωσσα α υ~ σεις τους να το υ ς επ ιτρέπε ι να σ υ ζη τ ούν γ ι α τι ς καθημερινές τους φροντιδες, τις?'~χωρίς να με τους ξέν ου ς αν θρ ώπ ους, τις αμοι β ές τους, ακόμα και στα κουτσομ ττο ια τους κα ταλαβα ίνουν ο ι άλλ ο ι 3., ολα ετσι Η γ λώ σσ α α υ τή έπ ρ επε επίσης να ε ίναι απλή και να μαθαίν εται ε~κα δίδόνταν 1 γεννήθηκε η γλώσσα των μπουλουκιών, μία συνθηματική γλώσσα που στ ι κά και απ ' τον ένα κοντοκαπά στον άλλο προφορικά. Μερικά ονόματα, ο~σια λώσσας, ρήματα και λιγότερα επίθετα ή άλλες λέξεις της ιδιόρρυθ,μης αυ τ η~ ~ γ λώσσα μπερδεμένες με ελληνικές, φτιάχνουν τις φράσεις και τις προτασεις τη~. η αυτή - ισχυρίζονται οι επιζώντες - ποτέ δεν μιλούσαν στον τόπο τους το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥΣ, 1, 0 έντονου Πρόσφεραν τα εμπορεύματα τους σε χαμηλότερες τιμες λο,γ οτε όμως ανταγωνισμο ύ.η αμο ι βή τους γινό τ αν με χρήματα, μαλλιά ή σόδεμα, ττ~ντ ος2. ξίψωμα, δηλαδή στο λογαριασμό έμπαινε το φαγητό και οπωσδ~ποτε 0 uττνι α μήνες Γνώρ ι ζαν τις ξένες αγορές, έμεναν μακριά από τον τοπο τοu,ς γ λναν ότι αφήνοντας πίσω στα εργαστήρια τους πρωτοκαλφάδες. Αυτοί τους εσ τε έτrονται χρειάζονταν όταν βρ ίσ κονταν μακριά. Ι δp ύουν εμπορικούς οίκους και με τ α τρ από πλανόδ ι οι σε μεγαλοεπ ι χειρηματ ί ες. a φτάδων Κύρια ασχολία των καποτάδων (οι καλύτεροι επενδύτες),κα ι των ρ ν τί δ ια με ήταν το κέντ η μα τ η ς νυφ ι κής κοντόκαπας - και έφτιαχναν πανεμ ο ρφα κε ίλ " Σχηματάρι 0 2 Εφημε ρίδ α «Ψηλά Β ουν ά», έκδ οση του συλλόγ ου των απανταχού Π ετ ρ ιλ ιωτών '' το Π ετ~. ' ανδρο Δ εκ έ μβριο ς 2005, αριθμός φύλλου 1 Ο. Τέταρτο έτο ς. Σελ.4, Συνέντ ευξη από τον κοντοκαπα Αλεξ Σβεντζούρη 3 Εφημερίδα «Ψηλά Βουνά», έκδο ση του συλλόγου των απανταχού Π ετριλιωτών '' το Π ετρίλο ' '' ~J~ατάρι Δεκέ μβριος 2005, αριθμός φύλλου 1 Ο. Τέταρτο έτος. Σελ. 4, Συν έντευξη απ ό τον κοντοκαπ ά Λεων ι α Κά μπ ας. 12

11 μεταξωτές και χρυσές κλωστές, το κέντημα της γαμπριάτικης κοντοσέγκουνας και της φουστανέλας. Η δουλειά αυτή ήταν οπωσδήποτε πολύ λεπτή και ήθελ α ραφτάδες επιδέξιου ς, μερακλήδες και με φαντασία. Άλλη τους ασχολία ήτα ν να ράβουν μάλλινες φορεσιές (δίμιτα, φνίσια, μπαχτά) 2, ε πενδύτες, κάπες από εγχώρια μάλλινα χοντρά ή μαλακά, άσπρα ή μαύρα υφάσματα με φλόκια ή χωρίς 1,Κατσιλάρια ( κοντο κάπια), μαλλιώτα ανδρικά κα ι μάλλινες ζακέτες (πόλκες), 2 γυναικειες. ' j Ε ι κόνα 1: (Αρ ι στερά) Παραδοσιακός ράφτης καραγκούνικης ε νδ υ μασίας κεντάε ι στο ραφειο του καρα γ κο ύνικο γυναι κε ίο γιλέκι. Πί σω δ ι ακρίνεται κρεμασ μ ένο ένα χρυσοκέντ ητο γιλέκι. Τέτοιο όμω ς γιλέκι κεντ ημένο ολόκληρο με χρυσοκλωσ τ ές. Έραβαν τις φλοκάτες, που φορούσαν σε πολλέ ς περιοχές καθημερινά, μ ε τα φλόκια εσωτερικά κα ι για τις γιορτές τα φλόκια εξωτερικά 1. Τα κοντοκάπια και τις μάλλινες γυναικείες ζακέτες ήταν ο ι τελευταίες τους σελίδες αλλά με το χρόνο έγιναν κύριες, αφού η φορεσιά της φουστανέλας εγκαταλείφθηκε και σήμερ το επάγγελμα έσβησε όπως και τόσα άλλα παραδοσιακά επαγγέλματα 2. Στην δουλειά τους οι κοντοκαπάδες χρησιμοποιούσαν ψαλίδια, χοντρο - ψάλιδο, σιδερένιες πήχες, πήχη που δίπλωνε στα δύο, δακτυλήθρες, σακοράφες, βελόνες, σιδερένιο κηπιάκο (γάντζος που κρατούσε τεντωμένο το σκουτί όταν έραβαν) 1 2.Τα σκουτιά_ που δούλευαν?'υνήθως ~α μπουλούκι? ήταν τσόχες, χάσκι? δίμιτα, φνίσια, μπαχτα και τραγομαλλισια πλυμενα στο μαντανι και την νεροτριβια. Χρησιμοποιούσαν κλωστές μάλλινες, γνεσμένες στην ρόκα κα ι του εμπορίου (χρυσές μεταξωτές) 2. Ποτέ κάποιος μάστορας δεν ξεκινά μόνος του αλλά με τον βοηθό του γι α να μην του τύχει στραβό. Συνήθ~ς ακολου~ούσαν _τακτικό σχέδι? περιοδεί?ς. Ο καθένας πήγαινε σε συγκεκριμενες περιοχες και ειχε συγκεκριμενη πελατεια την οποία κληρονομούσε από τον πατέρα του. Πολλοί ράφτες αποφάσισαν μόνιμη εγκατάσταση σε περιοχές που είχαν πολύ δουλειά, π.χ. στην Λειβαδιά οι ράφτες ήταν από το Συρράκο και τα Αγνάντα. Αλλά και οι πελάτες αποκτούσαν προσωπικές σχέσεις με τους ράφτες, και δεν άλλαζαν τον ράφτη που ραβόταν οι γονείς τους. Πάντα 01 χωρικοί ήξεραν την εποχή που θα έρθουν οι διάφοροι πλανόδιοι τεχνίτε ς. Αυτοί έμεναν στα σπίτια_ όπου έρ?βαν,, τους_ περιποιούνταν., Ραφτάδες και καποτάδες δεν έλειπαν απο_ τα πανηγυ_ρια, ~που _εκλει~αν συμφωνιες για δουλειέ ς, συνήθως πληρώνονταν σε ειδο5 (μαλλια, τυρ~, σιταρι, λα?ι, καλαμη:όκι κ.ά. ) 1. Σε όλες τις πόλεις, λειτουργουσ?ν συντεχνιε~, τα ισναφια. Ποτε δεν _έλε ιπαν τα ισνάφια των ραφταδι:>ν κα;τοτα~ων, που _ ηταν και με τ? περι?σοτερα μέλ η αστόρους. Είχαν πολυ στενες _σχεσεις με~αξυ τους. Τα ;ταιδια του μα?τορα γινόταν ~ικαιωματικά μέλη της συντ_εχνιας. Στα :ιαννενα το ισν?φι των ραφ!αδων είχε 150 έλη και ανάλογα εργαστηpια μαγαζια. _Τον 170 αιι:'να αποτελει ~να από πιο ~ αντικά ισνάφια στο παζαρι_ των _Ιωαννι~ων. Το ισναφ~ τ~ν καποταδων είναι το π~~αιότερο στα Γιάννενα, πιανει _ενα ολοκλη~ο τσαρ~ι η μπεζεσ~ένι (στοά μ ε εργαστήρια) με 150 περιπου καποταδικα. Μεσα σε αυτα τα μαγαζιά ομοει, Η,,,, δἠ, ζ νται και 01 βοηθοι. ιεραρχια της συντεχνιας ειναι μαστορας στην κορυφή, ε~χα αο βοηθός και τσιράκι _το _μαστορόπουλ~. Μετά από συγ~εκριμένα χρόνια 0 καθφ ς_ ς μπορεί να εξελιχθει καποιος. Στα Γιαννενα την εποχη του Αλή Πασά μ δούλευαν α ητεια 1200 βελόνια. Αργοτερα, η τεχνη, φ θ ' ινει 1. 13

12 2.3. Η Χ ΡΥΣΟΚΕ ΝΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ οι ΤΕΡΖΗΔΕΣ, λ.. ς τέχν η ς - η Τον 18 αιώνα - περ ίοδο της γ εν ι κ ή ς ακμής της ελληνικης αικη, ώρο. Κι χρυσοκεντητική παρουσιάζε ι καινούρια άνθηση σ ' ολόκληρ ο ; ον ελλ η~ ι κ ο χ ο τ εχνία, ενώ το κέντημα του μεταξ ι ού περιορίζε ται σε α υ στηρά γ υνα ι κε ι α ο ι κιακη,χειρλμ α του η χρυσοκεντητική εξελίσσε ται σε ανδρική κ υρ ίω ς τέχνη. ΈΤ<_JΙ το επ α χγ~τες της τερζή και του συ ρ μακέση, που αποτελού ν τι ς δύο μεγαλ,ε ς ε ι δ ι κ οτ νίας. Οι χρυσοκεν τ ητικής, έρχετα ι στην πρώτη γραμμή της οργανωμεν η ς βιοτ~χιθμες σε συντεχνίες των χρυσοραφτάδων είναι από τις πλουσιότερες και πιο πολ υ α ρ, κ αι του μέλη συντεχνίες την περίοδο της τουρκοκρατίας. Τα επαγγέλ~ατα του τε ρ~~ο υ. Στο συρμακέση θεωρούνται από τα π ι ο ευγεν ή κα ι τίμ ια επαγγελματα τ ο υ το ο τ ελούσε Συρράκο τερζής λέγονταν κάθε πλούσ ι ος ή μορφωμένος άνθρωπο? και απ, τες και τίτλο τιμής να προέρχεται κανείς από το σινάφι αυτό. Οι. τε~ ζ ηδες ( ρα~λλάδας χρ υ σ ο κεντητές) κατάγονταν κ υ ρίως από περιοχές του ορεινου, κοσμο~ της της γης (Μακεδον ί α, 'Ηπειρο, Πίνδο, Ρούμελη, Πελοπόννησο), όπου η ~νεπ,?ρκεια να πληθυσμούς, ανάγκαζε τους ανθρώπους να στραφούν στην τεχ~η νδύματα Οι τερζήδες, οι οποίοι σχηματίζουν το διακοσμητικό του? θεμα στα εάνω στα με μεταξωτό γαϊτάνι ή κορδόνι, ή αργυρού σειριτίου. Αυτά ραπ;ονταν ε~ρ τ ί στην ρούχα με λεπτή με ταξωτή κλωστή. Το σχέδιο το σχημάτιζαν παν~. ~ε Χ έ ραβαν συνέχε ι α το στερέωναν πρόχειρα στο ένδυμα. Το κορδόνι ή, το γαιτα~ι τον έλεγαν σύμφωνα με το σχέδ ι ο. Στο τ έλος έβγαζαν το χαρτί. Την τεχνη α υ τη τ η 1 χρυσ ο κεντ η τι κη. ύ ουν και Ως τον 180 α ι ώνα οι χ ρ υσοκεντη τές ήταν αναγκασμένοι να μ; ταναστ~φ ορά. Η να περ ιο δε ύ ο υ ν κα θ ώς η εγχώρια κατανάλωση δεν απαιτούσε μεγαλη ΠΡ? Από τον λαϊκή ε λλ η ν ι κή φο ρεσ ιά ή ταν πολύ απλή και δεν έφερε μεγάλο ~τολ ι σμο. ίζεται με 180 και εξής δεν ήταν ανάγκη να φεύγουν. Η ελληνική φορεσια ~μπλο υ ~ς ώστε πλούσ ι α περίτεχνα κεντήματα οπότε βρίσκουν δ ουλειά στον τοπο το ' ακμάζει η τέχνη των χρuσοραφτάδων., αλλά τα Πα ρ όμ ο ια ε ργασ ί α με τους τερζήδες έκανα ν οι συρμακεσηδε? άβ σνταν γαϊτάνια ή σειρ ί τ ι α ράβονταν με χρυσή κλωστή. Τ ο σχέ δ ι ο μ~ το χαρ;ι ρη κε στην πάνω στο ένδυμα με βελον ι ές πολλών ε ι δών. Η τεχνι κ ή αυτη εφαρμ ο~~πε ιρο η δ ι ακόσ μ η σ η εκκλ η σ ι ασ τι κών υφασμάτων. Στην κοσμι κ ή τέχνη, στ η ν δυμάτων τεχν ι κή α υ τή απαντάται στην δ ι ακόσμηση μαξιλαριών, παπλωματων, εν 1 αι κ. α., 0 1 χε ί α κ Πρέπει να αναφερθεί ότι οι τεχνικές αυτές παρουσιάζουν τα, ι δ ι α στ από τους στον αλβαν ι κό χώρο κα ι αυτό γ ι ατ ί έχο υ ν κο ι νή καταγωγή και ασκηθηκα~ και των ί δ ι ους τεχν ί τες δεδομένης της γειτνίασης της Ηπείρ ου μ ε τη ν Αλβαν ι α συνεχών μετακ ινήσεων των επαγγελμα τι ών 1. 4 http//ati kk a. umpi.gr/cιιltuγe/ άρθ ρο. Η κεντητική οδηγό ς Α ττ ική ς. 14

13 2.4. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 5 Στα χωριά, ό ταν τα παλ ι ά χρόνια έσφαζαν τα γουρούν ι α, έκοβαν, με πολύ προσοχή το δέρμ α του ς κα ι στ η ν συνέχεια το αλάτιζαν και το άπλωναν στον ήλιο, γ ι α να στεγνώσε ι. Αφού ξερα ίν ο νταν τελε ίως και έφευγαν όλα τα υγρά, συγκέντρωναν όσα είχαν κα ι τα που λούσαν σε α νθρώπου ς που εμπορεύονταν δέ ρ μα τ α. Αυτοί με την σειρ ά τους τα πουλούσ α ν σ τ ου τα μπάκ η δες οι οποίοι τα κατεργάζον ταν. Απ' αυτούς τ ' αγόρ α ζαν οι τ σα ρου χά δες, γ ι α ν α φτιάξουν τσαρούχια, τα γνωστά γουρουνοτσάρουχα. Ε ικόνα 2 ( δεξ ι ά) : Το εργαστ ή ρ ι του Τσαρ ο υ χά. Τα τσαρούχια ήτα ν ένα απλό σανδαλοειδές υπόδημα ελαφρύ και χαμηλό, που φοριόταν από άνδρε ς και γυναίκες καθημερινά σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, κυρίως ως υπόδημα εργασίας. Για την κατασκευή του, εκτός από γουρουνίσιο δέρμα που ήταν πιο ανθεκτικό, χρησιμοποιούσαν και βοδινό ή βουβαλίσιο. Ο τσαρουχάς αγόραζε τα δέρματα κατεργασμένα. Τα άπλωνε σε μακρόστενα κομμάτια, τις λεγόμενες φασκιές. Στην συνέχεια σημάδευε πάνω σε στάμπες κι έκοβε με το κοπίδι τα διάφορα νούμερα. Πρώτα έκοβε απ ' το χοντρό μέρος του δέρματος φαρδιές λουρίδες και μ' αυτές έφτιαχνε την βά?η, και τα πλαϊν~ του τσαρ~υχιο~. Κι ύστερα α~ το αδύνατο μέρο ς έκοβε τα λουρια. Επαιρνε μετα το σουβλι κι ανοιγε στην βαση και στα πλαϊνά τρύπες απ' τις οποίες περνούσε τα λουριά και τα 'πλεκε. Με το δέρμα που περίσσ~υε έκοβε τις σ!ενές λουρίδες, με, τις ο~οίες δ~νόταν το τσα,ρούχι στο πόδι. Στην Ήπειρο, οπου κατασκευαζοταν αλλου ειδους τσαρουχια (με μύτη ή με ούντα) κεντούσαν την επιφάνειά τους με χρωματιστές κλωστές ή έκαναν με φ ύλιες 1 διάφορα κεντήματα, ιδίως στα παιδικά και στα νυφιάτικα. πο Το τσαρούχι, που έχει ταυτιστεί με τους αγώνες των Ελλήνων, έπαψε πλέον οριέται. Μόνο οι χορευτές κάποιων πολιτιστικών συλλόγων και οι εύζωνοι τη ς να φ δ λ ' ' λ ' Προεδρικής φρουρας τα φορανε σε εκ η ωσεις και επισημες τε ετες. παγγέλματα ταξ ίδι στο χθες, Βασίλης Σαρησάββας, εκδόσε ις Μαλλιάρη ς 5 Παραδοσιακ ά ε Παιδεία

14 ΚΕΦΑΜ\03 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ, ου σ ι ά ζει Από τις πο ι κίλες μορφές της ελληνικής λαϊκής τέχνης, εκε1νη που -Π: 0 Ρaπο τελ ε ί έντονο τοπικό χαρακτήρα είναι η ενότητα των ενδυμασιών. Η ενδυ~aσι~ ι το υργίες αυτοδύναμο κο 1νων 1 κό σύνολο με πολλαπλές κο1νων1ολογ~κες ~ ι κ ή Θέση (πρακτική, α1σθητική, σημασιολογ1κή, συμβολ1κή) και εκφράζε1 την κο ινω, πος που και κατάσταση του ατόμου, την ηλ1κία, τη γαμήλια κατάσταση κ.λπ. Ο! Ρ 0 γεγονότα φορ1έται ένα εξάρτημα, το χρώμα, ο δ1άκοσμός του μπορεί ν~ ερμ_ηνευε~, δι ο ζωής της ομαδ 1 κής ή της προσωπ1κής ζωής, όπως το πέρασμα απο το ενα στασίες στον στο άλλο. Η μεγάλη μορφολογική πο1κ1λία που παρουσ1άζου~ 0 1 εν~~μα η κ α~ ης ευρύτερο ελληνικό χώρο, συνδέεται άμεσα με την τοπ1κη πα ρ α οσ λ ογίας οι κοινωνικ έ ς συνθήκε ς που τις δ ι αμόρφωσαν. Από την άποψη της τ υ-ι:rο κα ι της ενδυμασίες μπορούν να χωρ ι σθούν σε ενδυμασίες της νη~~ωτικης πιμέρους ηπε ι ρωτικής Ελλάδας. Ο διαχωρισμός αυτός μπορεί να προχωρ_ησει σε ε ανδ ρικές, δ ι ακρ ί σεις όπως ενδυμα σί ες χω ρ ικές κα1 αστικές, γυναικειες και καθημερινές, γιορτινές και νυφ ι κές 6 7 κ.ά., όλες στα Χρονολογικά, οι ενδυμασίες που έχουν διασωθεί ανήκουν σχε~ ον ες έχουν τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου α ι ώνα. Από αυτές ο ι 1!ερ ισ σοτε ρ Ελλά δας σχεδόν στο σύνολο τους σταματήσει να φοριούνται. Η απελε~θερωση τ~ς το ς, είχε από τον τουρκ1κό ζυγό κα1 η καθ1έρωση του ευρωπαϊκού τροπ,ου ντυσψα εθνι κών ως φυσική συνέπεια τον μαρασμό και την σταδιακή εξαφα~ιση των ε ί σ των ενδυμασ ι ών. Η πρώτη βασ ί λ ι σσα της Ελλάδας, Αμαλία, υιοθ~τ~ντας στ ~ ι~α τύπο παραδοσιακών ενδυμασιών καθ ιέρωσε ως επίσημο αυλικο, ενδυμα_ ~ u μα των ενδυμασίας που έγ ι νε γνωστή ως 'Αμαλία', και το οποίο επηρεασε ; 0 εν, ς τ ο ως ασ τι κών κέντρων (Νάουσα, 'Ηπειρος, Πελοπόννησος κ.ά.) καθ1ερ~νοντσστuλ της ένδυμα της ανερχόμενης αστικής τάξης6. 'Ενα φόρεμα στο Β ι ενεζ ~ κο ησι ώ ΤΙ ΚΟ εποχής «Biedermeier», με μπούστο «καβαδ1ού» κα1 πάνω του το νένης σ το «ζ ιπο ύ ν ι», βασιλ ι κά κεντημένο. Το πατροπαράδοτο «φέσι» της παντρεμ_ μα ύρου κεφάλι ή το «καλπάκ ι» της ανύπαντρης, με την προσθήκη του καθ?λ ι κο uν όλες 01 «βέλου» για την επίσκεψη στην εκκλησία. Την φορεσιά αυτή τη,ν φορε?α 1 κα ι το αστές στα ελεύθερα κ 1 ακόμα στα τουρκοκρατούμενα Βαλκαν ι α, μεχρστώv του Βελιγράδι 7. Ο βασ ι λ1άς Οθων επίσης καθιέρωσε τη φουστανέλα _των σγ~ν Ι γ ι ν ό τ σν η , ως το ανδρ1κό εθνικό ένδυμα της Αυλής6. Φορεσ1ά που συντ~μα Ελλάδα ς 7. επίσημη αντρική ενδυμασία των αγροτικών πληθυσμών όλης σχεδ~ν της ενδύ μα τα Με τη φο υ στανέλα φορέθηκαν βελούδ1να χρυσοκέντητα ή με τ αξο~εντη τσ μετ έπειτα όπως φέρμελες, γιλέκα, ντουλαμάδες, τουζλούκια, σελάχια κ.α. Στσλλσνές κα ι χρόνια 01 εθνικές ενδυμασίες υπάρχουν σε απλουστευμένες παρ? Μέτσοβο, αρχ ί ζουν σιγά-σ ι γά να εξαφανίζονται. Σήμερα, ελάχιστες είναι οι η:εριοχες ~σια ή μ ε Κάρπαθος, Σκύρος, Καστελόριζο) που εξακολουθούν να φορουν -αυτο 6 ''Ελληνικές Φο ρ εσιές', Ι στο ρ ική και Εθνολογ ική Εταιρ εία τη ς Ελλάδος, Αθήνα Ι ' 'Παραδοσ ιακές στολές'', Εργαστήριο Τεκμηρίωση ς Πολιτιστ ι κ ή ς και Ιστορ ικής Κληρονομιάς / www. io n io. g,γ 16

15 κάποια παραλλαγή - σε καθημ ε ριν ή ή ευκ αιρι ακή βά σ η όπως ο γά μ ος, τ η ν παραδοσιακή τους ενδ υμ α σία. Ο ι πε ρι σσ ότε ρ ε ς ελλην ι κές παραδ οσι ακές ενδυμασίες χρησιμοποιού νται κυ ρίως από τα χορ ευτικά συγκροτήματα τοπικών Συλλόγων στα πλαίσια κάποιας πολιτιστικής αναβίωσης ή σ τι ς δι ά φορ ες εθν ι κές ' 6 επετειους ΓΥΝΑΙΚΕΙΕ Σ ΦΟΡΕΣΙΕΣ Οι ελληνικές παραδοσιακές γυναικείες φορεσιές μοιάζει να έχουν φτιαχτε ί για να εντυπωσιάζουν παρά για να αναδείξουν το κορμί. Τα στοιχεία που δέχτηκαν πολλές και ποικίλες επιδράσεις, εκτός από την αρχαιοελλην ι κή και την βυζαντινή παράδοση, δημιούργησαν μια αφάνταστη ποικιλία: σε κάθε επαρχία, κάθε πόλη, κάθε χωριό, συναντάμε δύο και τρείς παραλλαγές της ίδιας τοπικής φορεσιάς. Στην μορφή που σώζονται ως σ~μερα, σε _ελάχιστες ~~ριοχ_ές αλλά κ~ρίως στα μουσεία μπορούν να χρονολογ~θουν στ~ τελη το~ 19 αιωνα., Ωστοσο, _ η κο ψι ά των τμημάτων που τις συνθετουν μοιαζει να ανηκει στο παλαιοτερο εκε ινο σχήμα που φαίνεται ν? δια~ορφώθηκε σιγ? σιγά σε, όλη τψ βαλ~ανική από _τους πρώτους ήδη βυζαντινους χ~ονους. Σε πολλες π~ρ~οχες α~το το σχημα συν~παρχει με εκείνα που τις ρίζες τους εχ?υν στη~ Ευρωπαικη ~ναγεννηση και, φυσι~α, ~ε την ;rάροδο των χρόνων και κυριως μετα την Απελευθερωση, αποφασιστικο ρολο παιζει η δυτική μόδα που συνεχώς βομβαρδίζει τον ελληνικό χώρο 8. Κοινό βασικό ένδυμα όλων των τύπων της γυναικείας φορεσιάς είναι το πουκάμισο, το οποίο θεωρείται ως εξέλιξη του αρχαίου χιτώνα. Φορέθηκε σε όλες τις περιοχές του Ελληνισμού, άλλοτε ως εξωτερικό ένδυμα στην θέση του φουστανιού και άλλοτε ως εσωτερικό, με ακάλυπτα διάφορα διακοσμημένα τμήματά του6. το πουκάμισο είναι ένα ρούχο κλειστό, με ένα κατακόρυφο άνοιγμα για τον λαιμό, σε ποικίλα μήκη και χρώματα, με κυρίαρχο το λευκό. Αποτελείται από ένα κεντρικό, μονοκόμματο μπ~ος- πί?ω τμήμα ~αι απ~ πλαϊνά λο~ά ή ίσι~ φύλλα, που του προσδίνουν το απαιτουμενο φαρδος για ανετη κινηση, και ειναι κατα το πλείστον μανικωτό 8.Το υλικό κατασκευής του, το σχήμα και η διακόσμησή του διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, ανάλ~γα με το κλίμα, τη~ εγχώρια οικ_ονομία, την παραγωγή και το εμπόριο, καθώς και αναλοyα με την_ επιβιωση πρ~γενεστερων ενδ υμ_ατολογικώ ν καταβολών ή νεότερ~ν δυτικων επι?ρασεu;ν. Η διακοσμησ_η του ~φαντη ή κεντητή, πολύχρωμη ή μονοχρωμη δεν εχει μονο καλοπιστικο αλλα και συμβολικό ' 6 χαρακτηρα.,,,,,, Οι γυναικείες φ~ρεο:ιες φαιν~ται οτι πα~αιοτερ? δεν ειχαν εσωρουχα. Στα, τερα χρόνια σχεδον ολες απεκτησαν μια φανελα, που στα μανίκια της νεο, ξ, β,, π οστέθηκαν τα ως το;ε ανε αρτητα ~ερι ~αχιονια, γνω_στα σε μερικέ~ περιοχές σα Ρ ο'τια» η' <ψπρουμανικα». Πιο σπανιο ειναι το «βρακι», που έχει μηκος συνήθως «χειρ ' Τ δ ' β 'λ γο με το μήκος του πουκαμισου α «πο αναρια» του ρακιου ' στολίζονται ανα ο... a μόνο όταν φαίνονται κατω απο το πουκαμισο. " κείμενα Ι ωάννα Παπαντων ίου, εκδοτική Αθηνών "Ελληνικές Φορεσιες ' 17

16 3.2. ΜΟΡΦΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΦΟΡΕΣΙΩΝ ' 6, την φοραε ι. Η μορφή της φορεσιά ς είναι ο καθρέφτης του ανθρωπου που Έτσι οι γυναικείες φορεσιές μπορούν να καταταχθούν μορφικά: Φορεσιές με το σιγκούνι ή σιγκούνα ή φλοκάτα.,, οί επενδ ύ τες Τα ενδύματα αυτά είναι χειμωνιάτικοι εξωτερικοί μακριοι η κο~τ, (σαγ ιάκι), από άσπρο ή μαύρο ολόμαλλο υφαντό ύφασμα της, νερο}ρι1515 διάκοσμός αχειρίδωτοι και είναι κατακόρυφα ανοιχτοί μπροστά και χωρις μανικια, λλ α ν ήματα, τους δημ ι ουργείται από πολύχρωμα ή μονόχρωμα κεντήματα με,μα ι ν Με λ ι τ ή ή χοντρά μετάξια, μπρισίμια, γαϊτάνια, χρυσοκλωστές, πούλιες και χα~τρες.χνί τ ε ς κ αι πλούσια διακόσμηση είναι πάντα κατασκευασμένες από ειδικου5 τε ρ ιπτ ώσεις φοριούνται συνήθως πάνω από χοντρό βαμβακερό και σε λιγοστες πε λ ι ά κ αι τα πάνω από μεταξωτό πουκάμισο διακοσμημένο στον ποδόγυρο, :ην τρα~ηι φοριέται μανίκια με πλούσια γραπτά και ξομπλιαστά κεντήματα. Το κοντο σιγ~ουν ούστο με είτε πάνω από το αχειρ ί δωτο πο υ κάμισο κα ι ζιπούνι ή τζάκο (μικροκ μπ ν θί α, είτε ραμμένα πρόθετα μανίκια), όπως στα Μεσόγεια Αττικής και στ~ν ορι ό μως και πάνω από χειριδωτό, όπως στην Αράχοβα και στην Φλώριν?. ~παρχουν σ τανέλας, παραδείγματα που το σιγκούνι φοριέται πάνω από πτυχωτη, τυπου φουύ σιγ κούνι φούστα, όπως στην Δρόπολη και το Τεπελένι Βόρειου Ηπείρου. Τ? μακρ 'πως στο - σιγκούνα ή φλοκάτα, φοριέται είτε πάνω από χειριδωτό πουκαμ~σο, ~η Δά ρδα Βάλτο, τη Ζίτσα, το Σούλι, είτε πάνω από φουστάνι, όπως στο Ζαγορι, ~ σιγκούνι Κορυτσάς και στην Ορεινή Σερρών. Υπάρχουν φορεσιές πο~ τ~ μακρυ από ά λλα φοριέται όχι μόνο πάνω από το πουκάμισο και το φόρεμα αλλα παν~ και ν επ ίσης ενδύματα, όπως στην Σκοπιά Φλώρινας και στο Πωγώνι. Υπ~ρχου φορεσιές με χειριδωτές σιγκούνες μέχρι τον καρπό, όπως στην Κεσσανη Φορεσιές με το καβάδι. λ' κα ι το Το καβάδι ή καπλαμάς, που η χρήση του συνηθίζεται στην Ανα:ο ~ ροστά Βυζάντιο, είναι μακρύ βαμβακερό ή μεταξωτό, κατακόρυφα ανοιχτο ~ώνα κα ι ένδυμα. 'Εχει όμως μανίκια στενά ή πλατιά, άλλοτε μακριά ως τον?v κο λετττό άλλοτε ως τον καρπό του χεριού. Φορ ι έται πάνω από το μακρuμα~ι ατα κα ι βαμβακερό ή μεταξωτό πουκάμισο με τον πλούσιο σε χρωμ σχηματοποιημένα θέματα κεντητό διάκοσμο 9.,, κα και τ~ Στην Κάρπαθο και στην Κάλυμνο φοριέται συνήθως πάνω απο, τη βρ,α ετaξωτο πουκάμισο και είναι κατασκευασμένο από βαμβακερό υφαντό, ειτε α~ο, ~ο στην ριγωτό και χρυσοποίκ ι λτο ύφασμα, όπως στο Καστελόριζο, στο κο ;έ στην Κερασούντα, στα Γιάννενα. Συνοδεύεται από εξωτερικό ένδυμ,α τον τζο~~κο στην Αθήνα, το πιρπίρ ι στα Γιάννενα, τη σάλτα στη Σίλλη Ικονιου, το γι Κερασούντα, την τσόχα στην Λιούντζα, το κοντόχι στο καστελόριζο Φορεσιές με αντέρι. 9 ''Ελληνική λαϊκή Φορεσιά'', Αγγελική Χατζη μιχάλη, εκδόσεις Μέλισσα τόμος l. 18

17 Το αντέρι είναι κατασκευασμένο από μεταξωτό ή βαμβακερό ύφασμα, χειριδωτό ή αχειρίδωτο με κατακόρυφο άνοιγμα εμπρός και μήκος που φτάνει κάτω από τα γόνατα. Φοριέται είτε ως εσωτερικό ένδυμα, όπως στο Ρουμλούκι και στην Ανατολική Θεσσαλία, είτε ως εξωτερικό, όπως στον Αλμυρό. Συνήθως είναι δουλεμένο με μαχλίτσι δηλ. φορδραρισμένο εσωτερικά και ανάμεσα έχει λεπτό στρώμα από βαμβάκι που στερεώνεται με πολλές βελονιές Φορεσιές με σαγιά. Το ένδυμα αυτό είναι κα τασ κευασμένο από βαμβακερό ή βαμβακομέταξο ύφασμα με κατακόρυφο μπροστινό άνοιγμα κα ι μήκος που φθάνει κάτω από τα γόνατα. Όταν φοριέται πάνω από βράκα και πουκάμισο έχει μακριά μανίκια με άνοιγμα στο κάτω μέρος και σχισίματα στο πλάι, όπως στην Καρπάσια Κύπρου. Όταν φοριέται πάνω από καβάδι είναι αχειρίδωτο και έχει πολλές πτυχές από την μέση και κάτω, όπως στην Καραγκούνα και τέλος όταν φοριέται πάνω από καμουχά ή αντέρι έχει μανί κ ια ως τον αγκώνα και ποδιές που γυρίζουν προς τα έξω, αφήνοντας να φαίνεται ο πλούσιος συμβολικός διάκοσμός τους, όπως στην Μπάλτσα και στο Ρουμλούκι Φορεσιές με φουστάνι ή φούστα. Ως ενδιάμεσο ένδυμα οι γυναικείες φορεσιές έχουν ένα φόρεμα κομμένο ή άκοπο στην μέση, μανικωτό ή αμάνικο, σε μήκος που ποικίλλει κατά περίπτωση. Παίρνει συνήθως το όνομα του υφάσματος από το οποίο είναι κατασκευασμένο ή λέγεται «φουστάνι». Η λέξη φουστάνι κυριάρχησε σαν συνώνυμη μ ε την λέ ξη φόρεμα, αλλά προήλθε ΚΙ αυτή αrό ειδικό μπαμπακερό ύφασμ α που κατασκευαζόταν στο Fustat της Αιγύπτου. Τα ενδύματα αυτά είναι κατασκευασμένα από εγχώρια ή πολύτιμα μεταξω τά υφάσματα μονόχρωμα, κλαδωτά και ριγωτά προερχόμενα από την δύση και την Ανατολή. Το φουστάνι σε διάφορες παραλλαγές, μεσάτο ή ριχτό, φοριέται πάντα πάνω από το βαμβακερό, λινό ή μεταξωτό πουκάμισο. Υπάρχουν διάφορες μορφές φουστανιών, που έχουν στοιχεία από την Βυζαντινή ή την δυτική ενδυματολογία, φορέθηκαν το δεύτερο μισό του 18 υ και κατά το 19 υ αιώνα, τόσο στην ηπειρωτική όσο και την νησιωτική Ελλάδα, και διακρίνονται στους ακολούθους τύπους: α) ~ουστάνια με αχειρίδωτο πανωκόρμι με βαθύ άνοιγμα στο στήθος και πολύπτυχ η φούστα που στολίζονται με χρυσά σειρήτια, χρυσοκεντήματα και πρόσθετο πολλέ ς φορές ποδόγυρο από, πολυτελή υ,φάσματα._ 'Αλλοτε είναι ~ακριά όπως σ!ην Ύδρα και στην Λήμνο και αλλοτε κοντυτερα αφηνοντας να φαινονται τα μανικια και ο οδόγυρος του μεταξωτού βαμβακερού ή λινού, πλούσια διακοσμημένου ~ουκάμισου, όπως στην, Σκύρο~ στην ~στυπάλ?ια και στα Ψαρά. Το, σ~νηθέστερο, δ μα που φοριέται πανω απο αυτους τους τυπους του φουστανιου, ειναι κοντός εν υ, δ, δ,, ός επενδύτης με ιαφορετικα σχηματα και ιαφορετικες τοπικες ονομασίες, ε ξ ωτε ρικ Α, 'λ ψ,, τζάκα στην Ύδρα και στην μοργο, γουνε α στα αρα, σαρκα στην Κύπρο. οβπ) ω~υστάνια μακριά και πτυχωτά μ~ εφαρμοστό κ?ρμί και ~ακριά στενά μανίκια σ ' 51?. η' κος η' φαρδύτερα και σχιστα απο τον αγκωνα κα~ κατω, που φοριούντ α ι με ολο το δ μ. ή αχειρίδωτο εν δ υμα, τσιουμπε στην Λ ευκα, δ α, πιρπιρι στα Γιάννενα, χειρ~ ωτο ν Ήπειρο, τσιπούνι στην Δάρδα, μακρολέμπαντο στην Βέροια. κοζοκα στη 'ζ,.. Η ούστα, ένδυμα π~υ, σχετι εται ~μεσα ~ε το φουστανι, ειναι πτυχωτή,, φ, ω από μεταξωτα η βαμβακερα πουκαμισα στολισμένα με δαντέλες ή φ, ατα και συνοδευεται απο εφαρμοστο μπουστο στην ακυνθο, πεσλί ασπρο~εντημα μπινίσι στην Ίο, σιγκούνι στην Δρόπολη, κοζόκι και σιγκούνα στην στην Κερκυρ. ' 6 Σαρακατσανα. οριεται παν,, z 19

18 3.3 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ,, ενδ υ μασίες Τα κύρ1α ενδύματα που συνθέτουν τις παραδοσιακες γυναικ~ιες τοξωτά ή συμπληρώνονται από ποικίλα εξαρτήματα όπως πουκάμισα, ποδιες, ~~ δεσ μους, 0 σταμπωτά βαμβακερά μαντήλια για το κεφάλι ή μέση, περίτεχνους κεφα π νι σμ ένα πολύχρωμες πλεχτές κάλτσες, χρυσοκέντητα υποδήματα και ~αλαμοκα ροο ρισμό ασημένια ή επίχρυσα κοσμήματα που πέρα από τον πρα_κτικο τους π πτικά τ ου προβάλλουν την τάση για επίδειξη και προβολή ή λειτουργουν ως αποτpε κακού ΠΟΔΙΑ μα του χ -.,, η ποδιά Το τμη αρακτηριστικη στις γυναικειες χωρικες φορεσιες ειναι. : ία ενιαι α σώματος που καλύπτει προσφέρεται για διακόσμηση, γιατι τταρεχει μ δ. σχε ον, επιφανεια ω μ ε τρι κα, Η διακόσμηση της ποδιάς είναι πολυποίκιλη. Συνδυαζει ~πλα. γεο τε όμως σχήματα ή φυτικά θέματα και πιο σπάνια ζωικές φιγούρες (ττουλ~α), π?ντ τ όσο μ ε με τέτο ι α δ ι άταξη, ώστε ολόκληρος ο διάκοσμος να είναι οργανικα δεμενο~λληνικής το σχήμα, όσο και με τις διαστάσε ι ς της. Στις παραλλαγέ? της νεο ιδια ί τερο φορεσιάς που προέρχονται από κοινωνικές ομάδες απομονωμε~ες και μ~ίνδ ου κα ι τρόπο ζωής, όπως συμβαίνει με τους Σαρακατσάνους, τους νομαδες της ς πο δ ι ές τους Καραγκούνηδες του θεσσαλικού κάμπου, η δ ιακόσ~ηση στι ήλ ι ου και παρουσιάζει μεγαλύτερη ποικιλία όπως το κυκλικό μοτίβο του ροδακα, του του φεγγαριού καθώς και ο σταυρός 10. Υ ΛιΚΟ ΠΟΔ ια.σ Ε ιδοσ ΔιΑΚΟΣΙνlΗΣΕΩΣ ~ Κεγτη τ ή ~με κλωστές (γ υνα ικεία ερ '{ ασί α: ΧΕ ιροποι Ητο-<-_ ΥΦΑ.1-JΤΟ Ε 'Ιυοασμέ,; η.. μ ε γα ιτα γ ι α (α'ιδp ι κή ερ γα σία 1ερ ζ ήδ ες) ΥΦΑΣΜΑ τη Σ ΜΗΧΑΗΗ Σ Κεγτη~ή με κλωστές ( γ υναικεία ερ- ια σία ) ~ -- μ ε '(α ιτανια (αν δρι κή ψ;ασία 1ερ ζ ήδ ες) Α.κέ 1,Ίη~η-~- στο λ ί ζεο αι μόν ο μ ε. πρόσθεο α αγοραστά στοι χ εία ( δ αντέλα σειρήηα κ α) Η δ,.. ξ.,. Μ,, λα να φορεθεί, ό1!~~ πο ια ε ιναι ενα ε αρτημα σχετικα μικρο. πορει ευκο, ση 0 ττο. και να αφαιρεθεί με απλό λύσιμο του ζωναριού της και έχει άμεση εξα~τ η Η ττοδ ι Ο ζωνάρι, του οποίου αποτελεί κατά κάποιο τρόπο προέκταση προς τα κ_ατως. καλ ύ τττει έχει συγκεκριμένη δ ι ακόσμηση, που της δίνει ξεχωριστή οντότητα. Επιση 10 " Η δ ά Κ " Ελ' Ρ κ λ ο' λαογραφ ικό ίδρυμα, πο ι τη ς αραγκ ουνας, ενη ω μαιου - αραστα μάτη, πε οποννησιακ Αθήνα

19 και προστατεύει την κοιλιά της γυναίκας, την περιοχή δηλαδή του γυναικείου σώματος που έχει άμεσ1 σχέση με την αναπαραγωγή. Συνδέεται λοιπόν έμμεσα μ ε 0 την γέννηση του παιδιού. Πολλά είναι τα έθιμα που δείχνουν τον προστατευτικό χαρακτήρα της ποδιάς. Στην Κέρκυρα π.χ., όταν τα μικρά παιδιά έβγαζαν άφτρα στο στόμα, την θεραπεία αναλάμβανε η πρωτοθειά, που ως κύριο όργανο χρησιμοποιούσε την ποδιά. Η ποδιά χρησίμευε επίσης ως πρόχειρο αμυντ ικό, μαγ ι κό, αντικείμενο και για την περίπτωση που η γυναίκα θα συναντούσε φίδι στο δρόμο της. Σύμφωνα με θρακ ι κό έθιμο, η γυναίκα έριχνε κατά γής την μπροστέλα της και συγχρόνως έλεγε τρείς φορές: «κακό δε σ ' έκανα, κακό να μη μ ε κάν'ς, σ ί δερο να γέν 'ς». Ο μαγικός ρόλος της ποδιάς διαφαίνετα ι περισσότερο στα έθιμα που αναφέρονται στην γέννα, και μάλιστα κατά την ώρα του επικείμενου τοκετού, όπου πολλές φορές χρησίμευε ως ' 10 ωκυτοκιο ΚΕΦΜΟΔΕΣΜΟ Σ Η ποδιά καθώς και ο κεφαλοδεσμός, αποτελούν αρκετές φορές δύο στοιχεία που καθοδηγούν και βοηθούν για μ ι α ασφαλή κο ινωνι κή «αναγνώριση» της γυναίκας. Ο τρόπος που αυτή θα στολίσει το κεφάλι της και η ποδιά που θα φορέσει (αρχές 20 u αιώνα ως την εποχή του μεσοπολέμου, ) αποτελούν διακριτικά στοιχεία για την ηλικία, την οικογενεια κ ή κατάσταση και την κοινωνική της θέση Το «κεφαλομάντηλο» ή «τσίπα»,(για τις Καραγκούνες), είναι από μαύρο βαμβακερό ή μεταξωτό αγοραστό ύφασμα, με κέντημα στην μια κυρίως γωνiα. Τυλίγεται στο κεφάλι με χαρακτηριστικό τρόπο 10. Τα κεφαλοδέματα είναι περίπλοκα, κυρίως τα νυφικά, που διευθετούνται με ξεχωριστή πάντα φροντίδα από γυναίκες που η κοινότητα θεωρεί ως ειδικές ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΙ ΤΕΡΛΙΚΙΑ Στα πόδια φοριούνται πλεχτές, βαμβακερές, μάλλινες ή μεταξωτές κάλτσες, σε μήκος ανάλογα με το μήκος του πουκάμισου. Σε πολλά χωριά, το καλοκαίρι οι γυναίκες δεν φορούσα~ κάλτσες και παπούτσι~ 8.,, Στους αγροτικους και τους ποιμενικους πληθυσμους αντρες και γυναίκες φορούν όμοια υποδήματα, που φτιάχνονταν πρόχειρα από τους ίδιους. Στα αστικά κέντρα και τα νησιά πιο συ~ηθισμένες_ είναι οι κεντ~τές παντο~φλ ε ς. Πιο σπάνιε ς είναι μπότες, που τις συνηθιζαν κυριως στα νησια ως υποδηματα της δουλειάς. 01 Χ ρακτηριστικά γυναικεία υποδήματα είναι και τα «τερλίκια», υποδήματα κυρίως του α τιού που αγκαλιάζουν το πόδι και κατασκευάζονται από τσόχα ή «σαγιάκι» ή ~~~ι πλεχτά. Στο δρόμο, πάνω από τα τερλίκια φοριούνται δερμάτινες παντόφλες ή ξύλινα τσόκαρα ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Τα κοσμήματα ήταν ~υτά που έκαναν _ την παραδο~ιακή ενδυμασία, Περισσότερα κοσμηματα χρησιμοποιουνται στις νυφικες ενδυμασίες. Η επιβλλητικ_ηπ.ιrσα είναι το κόσμημα που βάζουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού όλες οι κεωα οκο λ δ Δ -γuvαικές όταν δέσουν το κεγα ο ε~α για ναητο?τ~ρεωσου_νθ. υο κ?πιτσες ενωμένες μα πουλιού, ενώ., ι μία ροζέτα με μια κοκκινη πετρα στην μ ση. ι δυο ακριανές μ ε δύο αλυσίδες σχηματίζουν το ~οσμ~μα. μι? εχει συνη ωές σχη 0 η αλλη εινα 21

20 'σω από καρφώνουν. Συχνά οι νίοπαντρες βάζουν δύο κεφαλοκόπιτσες, την μια π ι την άλλη μπροστά πάνω από την αράδα με τα φλουριά 7., φλουρ ι ά Η αράδα με τα φλουριά (Καρδίτσα - Τρίκαλα) ή ~ αλυσιδ? με τα ασμένη (Σοφάδες - Παλαμάς) στολίζει το μέτωπο, είναι μια αλυσιδα λεπτα επεξεργ με φλουριά στο κάτω μέρος και γάτζους στις άκρες 7., πολλές Η αρμάθα είναι σειρές αλυσίδες που στολίζουν το στήθος,,φταν?νταςα δώρα φορές ως κάτω από την ζώνη, με κρεμασμένα ασημένια ή χρυσα νομ, ι σμα τ ε; ι ά της κυρίως των συγγενών της νύφης. Η αρμάθα συναντάται στην νυφικη φορ Αιδηψού (Αγίας Άννας).,, ε ίνα ι τα Άλλα κοσμήματα που χρησιμοποιούνται σε όλες τις παραδοσιακ~ς φορεσ ι ε~ετζ ί κ ι α ( σκουλαρίκια, βραχιόλια, πόρπες, γιορντάνια με φλουριά, καδενες, μ,πε ώνη κ αι συρμάτινα στολίδια στο κούμπωμα), θηλυκωτάρι (στερεώνεται σε μι~ ζ τα είναι σφίγγει την μέση πάνω από το πουκάμισο και την φούστα). Τα κοσμημ?σε ή ταν κατασκευασμένα από ειδικό χρυσοχόο που τα υλ1κά που χρησιμοποιου σύρμα, ασήμι και χρυσό 10.

12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς

12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ Ε Λ Ι Ν Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Κωλέτση Βασιλική ΠΕ 11 Μάστορα Έλλη ΠΕ 70 Σχολ. Έτος 2000-2001 Τ Α Ξ Ε Ι Σ Β1-ΣΤ1-ΣΤ2 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ Σουλιώτισσα, στο

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα και ενδυμασία από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεότερους χρόνους.

Μόδα και ενδυμασία από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεότερους χρόνους. 1ο ΓΕΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 2011-2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ PR1 ΟΜΑΔΑ 3 Μόδα και ενδυμασία από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεότερους χρόνους. Αρχαϊκή, Κλασσική, Ελληνιστική, Ρωμαϊκή Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ. Ερατώ Αϊδίνη Χρύσα Βουλιστιώτη Κωνσταντίνος Κονδύλης Εύη Ξουρή Θεοδώρα Τελάκη

ΑΡΧΑΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ. Ερατώ Αϊδίνη Χρύσα Βουλιστιώτη Κωνσταντίνος Κονδύλης Εύη Ξουρή Θεοδώρα Τελάκη ΑΡΧΑΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ Ερατώ Αϊδίνη Χρύσα Βουλιστιώτη Κωνσταντίνος Κονδύλης Εύη Ξουρή Θεοδώρα Τελάκη ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Μινωικός Πολιτισμός(3.000-1420) Μυκηναϊκός Πολιτισμός(1.600-1.100) Αρχαϊκή Εποχή(800-500)

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Την Πέµπτη 24 του Οκτώβρη επισκεφτήκαµε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που βρίσκεται σε ένα χωριό της Πάφου τη Γεροσκήπου. Εκεί έχει πολλά αντικείµενα που χρησιµοποιούσαν οι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυμασία και Μόδα από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεώτερους χρόνους

Ενδυμασία και Μόδα από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεώτερους χρόνους 1ο ΓΕΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 2011-2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ PR1 ΟΜΑΔΑ 2 Ενδυμασία και Μόδα από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεώτερους χρόνους Ομάδα 2 Οι Θεές των Όφεων Η ενδυμασία στους

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 Ιμάτιο-Εξωμίδα-Χλαμύδα. Κώστας Μπάρτζης και Έλενα Τασίου 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης Τμήμα Δ2 2013-2014

ΟΜΑΔΑ 3 Ιμάτιο-Εξωμίδα-Χλαμύδα. Κώστας Μπάρτζης και Έλενα Τασίου 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης Τμήμα Δ2 2013-2014 ΟΜΑΔΑ 3 Ιμάτιο-Εξωμίδα-Χλαμύδα Κώστας Μπάρτζης και Έλενα Τασίου 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης Τμήμα Δ2 2013-2014 Ιμάτιο, Από τι υλικό είναι; - Πώς είναι (σχήμα); 1) Το ιμάτιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου Καλλιεργώντας τη γη άλετρο βουκάνη ή δουκάνη νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου πενταδόντιν δρεπάνι Οι άνθρωποι όργωναν τη γη με το ξύλινο άλετρο που το έσερναν τα βόδια και έβαζαν τους σπόρους του σιταριού.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΦΤΣΑΣ

Η ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΦΤΣΑΣ Η ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΦΤΣΑΣ 'Η Μπαλάφτσα, τώρα Κολχικό, βρίσκεται στα βορειονατολικά τής Θεσσαλονίκης και σέ απόσταση 26 χιλιομέτρων, Άπο το Λαγκαδά απέχει 6 χιλιόμετρα. Είναι χτισμένη στα ριζά τών αντερεισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΤΑΞΗ Α. Τα Ρούχα μας αυτοί οι Άγνωστοι!!!!

1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΤΑΞΗ Α. Τα Ρούχα μας αυτοί οι Άγνωστοι!!!! 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΤΑΞΗ Α Τα Ρούχα μας αυτοί οι Άγνωστοι!!!! Τα Ρούχα μας αυτοί οι Άγνωστοι!!!! Οι Μαθήτριες Α ντωνοπ ούλου Β άσ ι α, Α σκέροβα Μ ό νι κα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατσούνα, σαρίκι και στιβάνια -Τα αξεσουάρ των αγροτών της Κρήτης

Κατσούνα, σαρίκι και στιβάνια -Τα αξεσουάρ των αγροτών της Κρήτης Κατσούνα, σαρίκι και στιβάνια -Τα αξεσουάρ των αγροτών της Κρήτης Μπορεί η κυβέρνηση να απαγόρευσε στους αγρότες της Κρήτης να φέρουν στην Αθήνα τα τρακτέρ, ωστόσο εκείνοι έκαναν απόβαση με τον γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Χρόνια. Τι έτρωγαν, Τι έπιναν Οι συνήθειες τους, Ενδυμασία

Βυζαντινά Χρόνια. Τι έτρωγαν, Τι έπιναν Οι συνήθειες τους, Ενδυμασία Βυζαντινά Χρόνια Τι έτρωγαν, Τι έπιναν Οι συνήθειες τους, Ενδυμασία Τι έτρωγαν Στη διατροφή των Βυζαντινών βασικό ρόλο είχαν το ψωμί, τα λαχανικά, τα όσπρια και τα δημητριακά που τα μαγείρευαν με διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ι ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Σχολική χρονιά: 2013-2014 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργασία από τα παιδιά της Γ2 Υπεύθυνη δασκάλα: Χριστίνα Αγαθοκλέους Ο παπλωματάς Ο παπλωματάς είναι ένα από τα παραδοσιακά επαγγέλματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΛΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΛΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ εέλλ ΣΤΟΛΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΕΛ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ Πάτρα 22/1/2013 Φωτεινή Νικολαΐδη Γρηγόρης Κόντος Στέφανος Κυρλιγκίτσης Στέλλα Σιόλου Παντελής Αδαμίδης Θα θέλαμε με την ευκαιρία της παράδοσης της ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Υφασματογραφίας

Δημιουργία Υφασματογραφίας Δημιουργία Υφασματογραφίας Δημιουργία υφασματογραφίας Με την τεχνική αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σύνθεση με το ράψιμο διάφορων υφασμάτων και άλλων υλικών μεταξύ τους, πάνω σε μια βάση από ανθεκτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΑΝΣΗ ΚΑΙ ΓΝΕΣΙΜΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

ΥΦΑΝΣΗ ΚΑΙ ΓΝΕΣΙΜΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ Ομάδα 5 Μαρία Στεφανία - Ευάγγελος Σχολικό έτος 2013 2014 1 Ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ. Tμήμα Δ2 Ερωτήσεις 1. Τί υλικά χρησιμοποιούσαν για την ύφανση και από ποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑΣ» «Η ΤΟΠ 1 Κ Η ΕΝ Δ Τ ΜΑ Σ 1 Α Σ Ε ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩ Σ ΤΟ?ΦΑΝΤΟ Τ Ρ Γ 1 Α Σ ΤΙΤΛΟΣ: Τ.Ε. 1. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΕΚΤ 1 ΚΗΣ ...

ΕΛΛΑΔΑΣ» «Η ΤΟΠ 1 Κ Η ΕΝ Δ Τ ΜΑ Σ 1 Α Σ Ε ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩ Σ ΤΟ?ΦΑΝΤΟ Τ Ρ Γ 1 Α Σ ΤΙΤΛΟΣ: Τ.Ε. 1. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΕΚΤ 1 ΚΗΣ ... 547 Πτυχιακή Καρότση Β. Ειρήνης Τ.Ε. 1. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩ Σ ΤΟ?ΦΑΝΤΟ Τ Ρ Γ 1 Α Σ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΕΚΤ 1 ΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: «Η ΤΟΠ 1 Κ Η ΕΝ Δ Τ ΜΑ Σ 1 Α Σ Ε ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»...... ΤΠΟ : Ε 1 ΡΗΝΗ Β. ΚΑΡΟΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

vassiliki handmade clothing LOOKBOOK

vassiliki handmade clothing LOOKBOOK vassiliki handmade clothing LOOKBOOK new collection 2013 A B O U T U S Είμαι η Βούλα Σπύρου - Μαγουλά γεννημένη εδώ και πάρα μα πάρα πολλά χρόνια, ο λαός μας έχει μια σοφή παροιμία που λέει: Να κάνεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1. Ανήκει στη Διακήρυξη Υπ αριθμό 07/16 ΣΝΔ από ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Γ-1. Ανήκει στη Διακήρυξη Υπ αριθμό 07/16 ΣΝΔ από ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Γ-1 Ανήκει στη Διακήρυξη Υπ αριθμό 07/16 ΣΝΔ από 22-07 -2016 Παράρτημα ΓΑΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ν-2122 Β ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΕΙΔΟΣ : ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΛΕΥΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Τα πουκάμισα θα είναι καινούργια. Θα δηλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΜΟΤΙΒΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΜΟΤΙΒΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΜΟΤΙΒΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΔ ΥΜΑΣΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟ:ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΑ ΒΙΒΛ Ι ΟΘΗΚΗ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΔ ΥΜΑΣΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟ:ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΑ ΒΙΒΛ Ι ΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΔ ΥΜΑΣΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟ:ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΑ ΒΙΒΛ Ι ΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2010 ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΔ ΥΜΑΣΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Πτυχιακή εργασία που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο Η ενδυμασία αποτελείται από κάθε τι με το οποίο ο άνθρωπος καλύπτει και στολίζει το σώμα του. Περιλαμβάνει δηλαδή τα ρούχα και

Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά!

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Αυτές τις γιορτές βλέπουμε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση με πολλή δημιουργικότητα και λιγότερα έξοδα! Το Sofan Handmade και η ομάδα του Ftiaxto.gr μοιράζονται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο Κοιν.: Γραμματεία ΔΣ / ΥΠ.Ε.Ε.Δ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μονής Πετράκη 10-12, Τ.Κ. 115 21 Τηλ: 210 7288170-137

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1) Θωμάη Ξανθάκη 2) Ελένη Γκαγκάρη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ: Ζωγραφιά Μπουγά. Αριθμός Νηπίων: 33

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1) Θωμάη Ξανθάκη 2) Ελένη Γκαγκάρη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ: Ζωγραφιά Μπουγά. Αριθμός Νηπίων: 33 2//Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΙΑΓΩΓΕΙΙΟ ΠΡΙΙΝΟΥ «ΚΑΛΤΣΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1) Θωμάη Ξανθάκη 2) Ελένη Γκαγκάρη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ: Ζωγραφιά Μπουγά Αριθμός Νηπίων: 33 ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. Κύπρος Ξανα! Re-Cyprus! Ομαδική εργασία 5 μαθητών. Ομα δα 1 - Γυμνα σιο

3 ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. Κύπρος Ξανα! Re-Cyprus! Ομαδική εργασία 5 μαθητών. Ομα δα 1 - Γυμνα σιο 3 ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Κύπρος Ξανα! Re-Cyprus! Ομαδική εργασία 5 μαθητών Ομα δα 1 - Γυμνα σιο Σκέψεις και προβληματισμοί: Ποίες είναι οι παραδόσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΑΝΤΙΚΗ

ΓΙΑΤΙ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΥΦΑΝΤΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ» ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2006-07 καθηγήτριες: Ολυμπία Μανουσογαννάκη ΠΕ 04 συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1 Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1 Στα πλαίσια της «Ευρωπαϊκής εβδομάδας πολιτισμού» συμμετείχαμε τα τμήματα Δ 1 και Δ 2 και το τμήμα Ε 2 του σχολείου μας, σε μια περιήγηση στα πολιτιστικά μέρη του Γερίου

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία Δραστηριότητες

Πορεία Δραστηριότητες ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Κυπριακή Λαϊκή Τέχνη/ Στάδια Σχεδιασμού & Τεχνολογίας/ Πρόβλημα Εντολή - Προδιαγραφές Χρόνος: 40 Μάθημα: 3 ο Ημερομηνία: 20/03/08 Στόχοι: Οι μαθητές: Να αναγνωρίζουν τα Φυτιώτικα

Διαβάστε περισσότερα

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Ε.Φ.Δ.: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι.

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι. Το ψωμί (άρτος) είναι βασικό είδος τροφίμου με ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Ανήκει στην παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα αυτής των φτωχών. Το ψωμί είναι η βασική τροφή στην Ευρώπη, αλλά και στους πολιτισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Τότε και τώρα Τι κάνουν η Χριστίνα και η μαμά της; Τι νομίζεις ότι βρήκε η μαμά;

Τότε και τώρα Τι κάνουν η Χριστίνα και η μαμά της; Τι νομίζεις ότι βρήκε η μαμά; 7. Τότε και τώρα Τι κάνουν η Χριστίνα και η μαμά της; Τι νομίζεις ότι βρήκε η μαμά; Η μαμά της Χριστίνας αποφάσισε να τακτοποιήσει τις ντουλάπες του σπιτιού. Την ώρα που συμμάζευε τα συρτάρια, βρήκε μια

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Στην κατασκήνωση του 2008 ασχοληθήκαμε με:

Στην κατασκήνωση του 2008 ασχοληθήκαμε με: Στην κατασκήνωση του 2008 ασχοληθήκαμε με: Γλυκίσματα από μαύρη ζάχαρη για το τσάι μας Βαζάκια για ρεσό Καλοκαιρινά σουβέρ από φελό και σκοινί Αρωματικά μαξιλαράκια 1. Βαζάκια για ρεσό Οι κατασκηνωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα κατασκευών. του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ.

Ομάδα κατασκευών. του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ. Ομάδα κατασκευών του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ. Για 3 η χρονιά λειτουργεί η ομάδα κατασκευών του Συνδέσμου Νέων της Μητρόπολής μας. Πυξίδα μας η καλή συντροφιά σε τόπο αρκετά οικείο πλέον, στο «Πέρασμα»,

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από 2 µέρη (Α και Β), 5 σελίδες Α4

Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από 2 µέρη (Α και Β), 5 σελίδες Α4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΣΧΕ ΙΟ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΧΕ ΙΟ ΜΟ ΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΤΕΤΑΡΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Μάθημα: ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΔΑΣ (358) Ημερομηνία: Τρίτη, 01 Ιουνίου 2010 Ώρα εξέτασης: 11.00

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ )

5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ ) Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ 5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 35 40) Πηγή πληροφόρησης: e-selides 5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 35 40) 1.Παρατηρώ και συμπληρώνω κατάλληλα:

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Αρχαγγέλου

Γενικό Λύκειο Αρχαγγέλου Γενικό Λύκειο Αρχαγγέλου 2011-2012 Α Λυκείου Ερευνητική εργασία ΕΕ3 Παραδοσιακές ενδυμασίες Ρόδου Εκπαιδευτικοί: Στόλη Σοφία! Τσαγκαρής Στράτος! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A Πρόλογος Β. Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.ΣΤΟΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ... 3 2. ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ...3 3. ΣΤΟΛΗ NΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ... 3 4. ΣΤΟΛΗ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ... 4 5. ΣΤΟΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτροφή Μεταξοσκώληκα

Εκτροφή Μεταξοσκώληκα Εκτροφή Μεταξοσκώληκα 1 / 5 Ας σημειωθεί ότι η παραγωγή μεταξιού στην Ελλάδα είναι ελλειμματική. Η σηροτροφία μπορεί να αποδώσει σε διάστημα μόλις 45 ημερών, ένα αρκετά ικανοποιητικό εισόδημα νωρίς το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΥΜΑΣIΑ & ΚΟΙΝΩΝIΑ Ομάδα 7. Λεωνίδας - Αλεξάνδρα - Δανάη τμήμα Δ2 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.

ΕΝΔΥΜΑΣIΑ & ΚΟΙΝΩΝIΑ Ομάδα 7. Λεωνίδας - Αλεξάνδρα - Δανάη τμήμα Δ2 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π. ΕΝΔΥΜΑΣIΑ & ΚΟΙΝΩΝIΑ Ομάδα 7 Λεωνίδας - Αλεξάνδρα - Δανάη τμήμα Δ2 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ 2013-2014 Περιεχόμενα: Α Τι φορούσαν στα συμπόσια οι άντρες; Τι φορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα κατασκευών. του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ.

Ομάδα κατασκευών. του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ. Ομάδα κατασκευών του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ. Η ομάδα κατασκευών και χειροτεχνίας λειτουργεί φέτος για 4 η συνεχόμενη χρονιά και έρχεται να μας συμπαρασύρει στην τροχιά της δημιουργίας και στη χαρά που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ ΕΧΟΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ ΕΧΟΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΥΜΑΣΙΑΣ ΕΧΟΕ Οι κανονισµοί αυτοί αποτελούν µέρος των κανονισµών αγώνων της EXOE. ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Οι κανονισµοί αυτοί ενδυµασίας εφαρµόζονται σε όλους τους αναγνωρισµένους αγώνες IDSF και

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτεύουσα σειρά ενδυμασίας αναψυχής

Πρωτεύουσα σειρά ενδυμασίας αναψυχής 410 Πρωτεύουσα σειρά ενδυμασίας αναψυχής Ιδανικό για Εταιρική Παρουσίαση Πληροφόρηση Υφάσματος Αυτό το υπέροχο για δραστηριότητες αναψυχής ύφασμα κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας ένα μείγμα από πολυεστέρα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για την ελληνική φορεσιά

Γενικά για την ελληνική φορεσιά Γενικά για την ελληνική φορεσιά Ίσαμε τις αρχές του 20ού αι. η ελληνική εθνική ενδυμασία συνηθιζόταν σε ολόκληρη σχεδόν την ύπαιθρο χώρα και τα νησιά εκτός από τα μεγάλα αστικά κέντρα. αλλά και από τριάντα

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ. Στολή Εξόδου

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ. Στολή Εξόδου ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ Στολή Εξόδου - Μπερές - Μπερές - Χιτώνιο φαιοπράσινο - Πουκάµισο φαιοπράσινο - Παντελόνι φαιοπράσινο - Παντελόνι φαιοπράσινο - Πουκάµισο φαιοπράσινο - Παπούτσια µαύρα σκαρπίνια κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της από 11/7/2011 προκήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής Αθήνα, Ιούλιος 2011 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα στη ζωή μιας γυναίκας που φτιάχνει «μαρτενίτσες»

Μια μέρα στη ζωή μιας γυναίκας που φτιάχνει «μαρτενίτσες» Μια μέρα στη ζωή μιας γυναίκας που φτιάχνει «μαρτενίτσες» Ονομάζομαι Μαρία, είμαι συνταξιούχα, και κατασκευάζω «μαρτενίτσες» από χόμπι αλλά και για ένα μικρό εισόδημα. Πρώτα, όμως, θα σας εξηγήσω τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Υφαίνω το νήμα της ζωής κι έχω αργαλειό τη σκέψη» Μαθητικές ομάδες των τμημάτων Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 Παιδαγωγική ομάδα: Σπυριδάκη Μαρία Φλουράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 2103235794 magazaki@seo.gr

Τηλ. 2103235794 magazaki@seo.gr Τηλ. 2103235794 magazaki@seo.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΛΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ Kορίτσια και αγόρια, φορούν: Φόρµα τυρκουάζ Παπούτσια αθλητικά ΘΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

401 LW12 Πρωτεύουσα Γυναικεία Πουκαμίσα 24 Kingsmill 210 g Μαύρο, Μπλέ σκούρο, Λευκό XS - 3XL Λιλά S - XXL LW13 Μοντέρνα Πουκαμίσα 24

401 LW12 Πρωτεύουσα Γυναικεία Πουκαμίσα 24 Kingsmill 210 g Μαύρο, Μπλέ σκούρο, Λευκό XS - 3XL Λιλά S - XXL LW13 Μοντέρνα Πουκαμίσα 24 400 Συλλογή για Γυναίκες Αυτή η αποκλειστική σειρά ενδυμάτων εργασίας για γυναίκες έχει σχεδιαστεί για άνεση και στυλ. Το υψηλής ποιότητας ύφασμα Kingsmill κόβεται για να δώσει μια κολακευτική τακτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ Αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της από 15 Ιουλίου 2013 προκήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής Αθήνα, Ιούλιος 2013 2

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

Bάτραχοι στη λίμνη. Παιχνίδια Συνεργασίας 2014. Επίπεδο 1,2

Bάτραχοι στη λίμνη. Παιχνίδια Συνεργασίας 2014. Επίπεδο 1,2 Bάτραχοι στη λίμνη 1,2 Οργάνωση: Εργασία με όλη την τάξη. Τα παιδιά είναι γύρω από το αλεξίπτωτο, τη λίμνη και το κρατούν στο ύψος της μέσης. Τα σακουλάκια πάνω στο αλεξίπτωτο είναι οι βάτραχοι. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

1. Φτιάξ τις προτάσος.

1. Φτιάξ τις προτάσος. αντωνυμίες Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ε Σ αυτός, -ή, -ό / εκείνος, -η, -ο Αυτός ο σκούφος σού πάει πολύ. Αυτή η βιτρίνα είναι ωραία. Αυτό το μπουφάν είναι ζεστό. Εκείνος δε σου πήγαινε καθόλου. Εκείνη ήταν απαίσια.

Διαβάστε περισσότερα

3 ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

3 ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 3 ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Κύπρος Ξανα! Re-Cyprus! Ομαδική Εργασία Μνημειακού Χαρακτήρα Ομα δα 2 Λύκειο Σκέψεις και προβληματισμοί: Τί παραδείγματα έχουμε από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΥΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΥΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΥΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Περιγραφή: Με την τεχνική αυτή µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια σύνθεση µε το ράψιµο διάφορων υφασµάτων και άλλων υλικών µεταξύ τους, πάνω σε µια βάση από ανθεκτικό

Διαβάστε περισσότερα