για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ μέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ μέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων"

Transcript

1 Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ μέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνημμένα : Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συμφωνητικό Εταιρικής Συνεργασίας Η αίτηση θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και αποσταλεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από τους ενδιαφερόμενους έως και τις 2/10/2006 1

2 Αριθμός Αίτησης: (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Π.Κ.ΣΑ.: Τίτλος προτεινόμενου Π.Κ.Σ.Α. : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΡΕΜΑΤΙΑ: ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ Ακρώνυμο τίτλου προτεινόμενου Π.Κ.Σ.Α : ΡΕΜΑΤΙΑ: ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ Προτεινόμενος τίτλος ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Περιοχής παρέμβασης.: ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΜΑΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Κατηγορία περιοχής παρέμβασης : (πχ γεωγραφικά απομακρυσμένη, αστική κλπ) 1 ΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θέμα/πρόβλημα επικέντρωσης του Π.Κ.Σ.Α.: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Χρονική διάρκεια υλοποίησης προτεινόμενου ΕΡΓΟΥ : από: 01/06/2007 έως: 31/05/2013 Αιτούμενος συνολικός προϋπολογισμός 2 Π.Κ.Σ.Α. (εκ ευρώ) : 45,00 Προϋπολογισμός μελετών ωρίμανσης δράσεων Π.Κ.Σ.Α. (εκ ευρώ) : 2,25 Προϋπολογισμός δράσεων Π.Κ.Σ.Α.: (εκ. ευρώ) 43,75 Συντάκτης 3 της παρούσας αίτησης : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΠΟΣ / Φορέα που εκπροσωπεί ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Θέση στο φορέα : ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ MSc Διεύθυνση : ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τηλέφωνο/Fax/ / / 1 Βάση των αναφερόμενων στο κεφάλαιο 2 της σχετικής προκήρυξης 2 Ο συνολικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει το κόστος για την εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης δράσεων του Π.Κ.Σ.Α., όπου απαιτούνται και το κόστος υλοποίησης όλων των προτεινομένων δράσεων 3 Ο συντάκτης της αίτησης είναι στέλεχος του Συντονιστή Εταίρου που έχει συμπληρώσει τα πεδία της υποβληθείσας αίτησης και ως εκ τούτου είναι αρμόδιος για παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων σχετικά με αυτήν. 2

3 Προς την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 31 / 01 / 2007 Σας υποβάλλουμε αίτηση για την υποβολή του Πρότυπου Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΡΕΜΑΤΙΑ: ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ» που καταθέτουμε για λογαριασμό του Εταιρικού Σχήματος «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», και βεβαιώνουμε για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στην παρούσα όπως και για το ότι έχουμε λάβει γνώση των όρων και προϋποθέσεων που ορίζει η επίσημη προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ μέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Επίσης βεβαιώνεται ότι ο φορέας μας, ως Συντονιστής Εταίρος του προαναφερόμενου Π.Κ.Σ.Α. διαθέτει γραφειακό χώρο στη διεύθυνση ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η ευχερής καθημερινή πρόσβαση προς και από την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης εφαρμογής του Π.Κ.Σ.Α. και που είναι η ευρύτερη περιοχή της Ρεματιάς Πεντέλης Χαλανδρίου. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου του Συντονιστή εταίρου_: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΠΑΜ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Θέση στο Φορέα: ΔΗΜΑΡΧΟΣ Διεύθυνση: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τηλέφωνο: Fax: Υπογραφή Σφραγίδα Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΠΑΜ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 3

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ Π.Κ.Σ.Α. (έως 500 λέξεις) Συνοπτική περίληψη της πρότασης, των στόχων, της συνεργασίας εταίρων στο εταιρικό σχήμα, των κύριων δραστηριοτήτων καθώς και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων. Με το προτεινόμενο Σχέδιο Ανάπτυξης επιχειρείται μια ολιστική προσέγγιση στα προβλήματα μιας ευαίσθητης περιβαλλοντικά περιοχής. Πρόκειται για την ευρύτερη περιοχή του χειμμαρικού ρέματος Πεντέλης-Χαλανδρίου, ενός πολύτιμου φυσικού σχηματισμού που, ξεκινώντας από το όρος Πεντέλη, διατρέχει τον πυκνό αστικό ιστό πέντε Δήμων (Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, Μελίσσια, Βριλήσσια, Μαρούσι και Χαλάνδρι) πριν καταλήξει στο κλειστό σύστημα ομβρίων της Πρωτεύουσας. Στο παρελθόν, πολλές φορές επιχειρήθηκαν σημειακές παρεμβάσεις ανάπλασης, οι οποίες ωστόσο πέρα από κάποια μέτρα προστασίας - δεν ευδοκίμησαν. Με τον παρόν σχέδιο θα καταγραφούν σε πραγματικό χρόνο οι πιέσεις που δέχεται το οικοσύστημα αλλά κυρίως θα αναζητηθούν βιώσιμες λύσεις για την προστασία και ανάδειξή του. Η σκοπιμότητα του προτεινόμενου ΠΚΣΑ κινείται γύρω από 2 άξονες: Τη Βιώσιμη Διαχείριση του φυσικού πόρου και Την ενεργοποίηση των κοινωνικών εταίρων σε θέματα περιβάλλοντος και τη μεταξύ τους συνεργασία Στην προοπτική αυτή, σχεδιάστηκε ένα καινοτόμο σχέδιο ανάπτυξης με μια σειρά διακριτών δράσεων. Ο σχεδιασμός της υποβαλλόμενης προς έγκριση πρότασης, βασίζεται σε μια ολιστική αντίληψη του υπό εξέταση χώρου. Προβλέπει συνολική παρέμβαση στην αντιμετώπιση των θιγόμενων θεμάτων και όχι μεμονωμένες δράσεις και πρόσκαιρες λύσεις. Η κλίμακα της παρέμβασης και ο βαθμός ολοκληρωμένης θεώρησης του αντικειμένου αποτελεί καινοτόμο δράση για τα ελληνικά δεδομένα. Οι ειδικότερες προτεινόμενες δράσεις θα μπορούσαν να καταταγούν σε τέσσερις γενικότερες κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν μια σειρά από επιμέρους έργα, ενέργειες ή δραστηριότητες. Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Υπογραφή-Σφραγίδα 4

5 ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Eπωνυμία Εταίρου ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Κατηγορία Εταίρου 4 Νομική μορφή Εταίρου Γεωγραφική Εμβέλεια Εταίρου 5 ΟΤΑ ΝΠΔΔ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΤΑ ΝΠΔΔ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΤΑ ΝΠΔΔ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΤΑ ΝΠΔΔ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ Διεύθυνση ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ 23 ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ 24 ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ & ΜΟΣΧΑ Τ.Κ.- Πόλη ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΒΡΙΛΛΗΣΙ Α ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλέφωνο Fax Ηλ/ικό Ταχυδρομείο gr gr Πρόσωπο αρμόδιο για επαφή 6 KAΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΜΑΡΤΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΙΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΤΑ ΝΠΔΔ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΤΑ ΝΠΔΔ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΕΙ ΝΠΔΔ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ Η. Μακρυγιάννη 2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΗΣ 22 ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗ Ν.ΠΕΝΤΕΛ Η ΒΟΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ- ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΣΟΒΙΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ WWF ΜΚΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ` ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΡΙΚΟΣ COSMOTE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ Μ.ΦΑΤΣΕΑ ΑΑΓΗΣ Α.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΒΥΡΩΝΟΣ 2 ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΚΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑ ΣΕΩΣ 70 ΠΛΑΤΕΙΑ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟ Υ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ 4 διευκρινίζεται η ταυτότητα, δηλαδή να περιγράφεται η δραστηριότητα, που κάθε εταίρος ασκεί πχ. Φορέας ΟΤΑ, Οργάνωση εργοδοτών, Χρηματοοικονομικό ίδρυμα, Δημόσια Υπηρεσία, Οργανισμός εκπαίδευσης/κατάρτισης, Επιχείρηση κ.ο.κ. 5 Περιοχή δραστηριοποίησης του Εταίρου 6 να αναφέρεται το πρόσωπο κάθε εταίρου που γνωρίζει τη δράση του εταίρου στο Π.Κ.Σ.Α., αρμόδιο για παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων 5

6 ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ PLANET S.A. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ ΚΗ ΕΠΕ ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΚΟ ΤΟΠΙΚΗ ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Λ.ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64 Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟ Υ 40 Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟ Υ 23 ΒΡΙΛΗΣΣΟΣ ΜΚΟ ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 73 ΣΠΑΠ ΝΠΔΔ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ ΟΡΟΥΣ ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝ ΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΒΡΙΛΗΣΣΙ Α Ν.ΠΕΝΤΕΛ Η ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ- ΚΑΨΑΛΗΣ 6

7 Α. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Η περιοχή παρέμβασης του προτεινόμενου ΠΚΣΑ αφορά την ευρύτερη περιοχή του ρέματος Πεντέλης Χαλανδρίου, ενός φυσικού αποθέματος μεγάλης οικολογικής αξίας που έχοντας τις πηγές του στο Πεντελικό όρος διαπερνά και επηρεάζει έξι (6) Δήμους της ΒΑ τμήματος του Λεκανοπεδίου της Αττικής (Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, Μελίσσια, Βριλήσσια, Μαρούσι και Χαλάνδρι). Το ρέμα αποτελεί έναν μοναδικό φυσικό σχηματισμό από τους ελάχιστους που απαντώνται στον ελληνικό αστικό ιστό ο οποίος, πέρα από την μεγάλη οικολογική του αξία αντανακλά και επηρεάζει τη γειτνιάζουσα επιχειρηματική και εν γένει οικονομική δραστηριότητα. Α.1.β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 7, Η περιοχή παρέμβασης είναι μια αστική περιοχή, με ολοένα αυξανόμενη οικοδομική δραστηριότητα, αποτελεί σαφώς επιλέξιμη περιοχή για την εφαρμογή Πρότυπων Καινοτόμων Σχεδίων Ανάπτυξης. Α.2. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αναφορά στα ποσοτικά στοιχεία και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν και τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα της προτεινόμενης περιοχής Η Ρεματιά Χαλανδρίου έχει την προέλευσή της στις νοτιοδυτικές πλαγιές του όρους Πεντέλη. Το ρέμα Πεντέλης Χαλανδρίου έχειδιέρχεται μέσα από έναν πυκνό αστικό ιστό με αποτέλεσμα το οικοσύστημα να δέχεται ισχυρές πιέσεις από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που διεξάγονται γύρω από αυτό. Παράλληλα, η ίδια η ύπαρξή του επηρεάζει το βιωτικό επίπεδο κατοίκων και για το λόγο αυτό προτείνεται η προστασία και ανάδειξή του. Το μήκος του ανοικτού ρέματος, εντός των ορίων των Δήμων της υπό εξέταση περιοχής, φτάνει τα 6,6 χιλιόμετρα, περίπου. 7 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3 της προκήρυξης 7

8 Β. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Β.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ Σύντομη περιγραφή της μέχρι τώρα δραστηριότητας/τομείς εμπειρίας κάθε Εταίρου και του ρόλου που αναλαμβάνει στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α. Eπωνυμία Εταίρου Κατηγορία 8 Εταίρου Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας) Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α. Συντονιστής Εταίρος ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Εταίρος 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Εταίρος 2 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Εταίρος 3 ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Εταίρος 4 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Εταίρος 5 ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΤΑ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΠΠΕΡ, INTERREG, CADSES, FP6 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ, ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΤΑ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΟΤΑ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΠΠΕΡ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΟΤΑ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΟΤΑ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Εταίρος 6 WWF ΕΛΛΑΣ ΜΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εταίρος 7 PLANET ΙΔΙΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΡΩΝ Εταίρος 8 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ κ.ο.κ. Εταίρος 9 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΠΠΕΡ, INTERREG, CADSES, FP6 ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Εταίρος 10 ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε ΙΔΙΩΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 8 διευκρινίζεται η ταυτότητα, δηλαδή να περιγράφεται η δραστηριότητα, που κάθε εταίρος ασκεί πχ. Φορέας Ο.Τ.Α., Οργάνωση εργοδοτών, Χρηματοοικονομικό ίδρυμα, Δημόσια Υπηρεσία, Οργανισμός εκπαίδευσης/κατάρτισης, Επιχείρηση κ.ο.κ., όπως στο Πίνακα «ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ» 8

9 Εταίρος 11 ΑΑΓΗΣ Α.Ε ΙΔΙΩΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Εταίρος 12 COSMOTE ΙΔΙΩΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ανάπτυξη δικτύου και τηλεματικών εφαρμογών Εταίρος 13 ΣΩΜΑ ΜΚΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Εταίρος 14 ΒΡΙΛΗΣΣΟΣ ΜΚΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ Εταίρος 15 ΣΕΠ ΜΚΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Εταίρος 16 ΣΠΑΠ ΝΠΔΔ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 9

10 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Κ.Σ.Α. 9 Eπωνυμία Εταίρου Κατηγορία 10 Εταίρου Νομική μορφή Εταίρου Γεωγρ. Εμβέλεια Διεύθυνση Τ.Κ.- Εταίρου 11 Πόλη Τηλέφωνο Fax Ηλ/ικό Ταχυδρομείο Πρόσωπο αρμόδιο για επαφή 12 Εταίρος 9 13 Εταίρος 10 Εταίρος 11 Εταίρος 12 Εταίρος 13 Εταίρος 14 Εταίρος 15 κ.ο.κ Επισυνάπτονται έγγραφα σύμφωνης γνώμης των εταίρων για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης 9 Αναφορά ΜΟΝΟ στους ΦΟΡΕΙΣ που δεν περιλαμβάνονται στο ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ και οι οποίοι συμμετέχουν στην Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης 10 διευκρινίζεται η ταυτότητα, δηλαδή να περιγράφεται η δραστηριότητα, που κάθε εταίρος ασκεί πχ. Φορέας ΟΤΑ, Οργάνωση εργοδοτών, Χρηματοοικονομικό ίδρυμα, Δημόσια Υπηρεσία, Οργανισμός εκπαίδευσης/κατάρτισης, Επιχείρηση κ.ο.κ. 11 Περιοχή δραστηριοποίησης του Εταίρου 12 αναφέρεται το πρόσωπο που γνωρίζει τη δράση του Εταίρου στο Π.Κ.Σ.Α., αρμόδιο για παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων 13 Η αρίθμηση των Εταίρων είναι συνέχεια εκείνης του προηγούμενου πίνακα «ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ» 10

11 Β.2. ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Αναφορά στη μεθοδολογία (διαδικασίες και μέσα) βάσει της οποίας λαμβάνονται οι αποφάσεις με την εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής όλων των εταίρων και βάσει της οποίας διασφαλίζεται η αλληλουχία υλοποίησης των δράσεων με στόχο τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του. Κατά το σχεδιασμό του προτεινόμενου Π.Κ.Σ.Α. ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη δημιουργία ευέλικτων σχημάτων εργασίας, ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του στελεχιακού δυναμικού των εταίρων και να διευκολύνεται η αποδοτικότερη υλοποίηση του Π.Κ.Σ.Α. Έχει γίνει ακριβής καθορισμός των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων για κάθε ένα από τα μέλη του εταιρικού σχήματος, με στόχο την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του εταιρικού σχήματος. Σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, προτείνεται η δημιουργία Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης (Ε.Σ.Π.), ο ορισμός Υπευθύνων Έργου καθώς και η ενεργοποίηση επιμέρους ομάδων εργασίας. Η Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης του Π.Κ.Σ.Α., θα έχει την ευθύνη της επίβλεψης της ομαλής εκτέλεσης του σχεδίου, της τήρησης των λογιστικών προτύπων καθώς και της επικοινωνίας με τον φορέα χρηματοδότησης για τυχόν προβλήματα ή αποκλίσεις από τις αρχικές κατευθύνσεις. Επιπλέον, για την υλοποίηση του έργου και των υποέργων του κάθε εταίρου καθορίζονται οι Υπεύθυνοι Έργου από το σύνολο των εταίρων, που θα αναφέρονται άμεσα και θα ελέγχονται από τη Συντονιστική Επιτροπή και θα συνδράμουν το έργο της. Οι Υπεύθυνοι Έργου θα έχουν την ευθύνη να επιβλέπουν τις επιμέρους ομάδες εργασίας οι οποίες, υπό την καθοδήγηση τους θα προχωρούν στην υλοποίηση των συγκεκριμένων ενεργειών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική, αυτόνομη και πολυσυμμετοχική υλοποίηση του Π.Κ.Σ.Α., καθώς και η διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του. Οι συμμετέχοντες στην Ε.Σ.Π. είναι όλοι οι εταίροι του εταιρικού σχήματος οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με την υπογραφή του Συμφωνητικού Εταιρικής Συνεργασίας και άλλοι φορείς που εκπροσωπούν ομάδες του πληθυσμού, δραστηριότητες ή συμφέροντα της περιοχής παρέμβασης και του ευρύτερου χώρου της. Η Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης (Ε.Σ.Π) θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο αλλά και κάθε φορά που προκύπτει επίσημο αίτημα από κάποιο από τα μέλη, εξασφαλίζοντας σωστή παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας του Π.Κ.Σ.Α., αλλά και την επίλυση τυχόν προβλημάτων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά προτίμηση με συναίνεση και όταν αυτό δεν είναι εφικτό τότε λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία. 11

12 Β.3. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Περιγραφή των δραστηριοτήτων και τεκμηρίωση της συνάφεια της εμπειρίας κάθε Εταίρου (συμπεριλαμβανομένου του Συντονιστή Εταίρου) με τον ρόλο που προτίθενται να αναλάβει, την επάρκεια σε υποδομές και εξοπλισμό για την υλοποίηση των προς υλοποίησης δράσεων. Συντονιστής Εταίρος ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ: Η ικανότητα του συντονιστή εταίρου παρουσιάζεται αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο. Επιστημονικός Σύμβουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Ο Επιστημονικός σύμβουλος, το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα έχει την ευθύνη παροχής μελετητικών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, επιστημονικού και τεχνολογικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, θα αποτελέσει το συνδετικό κρίκο για τη μετάβαση από τον αρχικό σχεδιασμό, που παρουσιάζεται στην παρούσα πρόταση, στην υλοποίησή της καθώς θα εκπονήσει έρευνα εξειδίκευσης των προτεινόμενων δράσεων Συμμετέχοντες εταίροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΔΗΜΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Οι τοπικές αρχές που συμμετέχουν στο προτεινόμενο σχέδιο θα είναι κοινωνοί όλων των δράσεων που περιγράφονται στη πρόταση. Επίσης, στις επιμέρους δράσεις που βρίσκουν εφαρμογή στα διοικητικά όρια καθενός από αυτούς (π.χ. τοπικές αναπλάσεις) θα αναλαμβάνουν και το ρόλο του επιβλέποντος. Επίσης, εκπρόσωποι κάθε δήμου-εταίρου θα συμμετέχουν ισοδύναμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την υλοποίηση και λειτουργία του σχεδίου. Συμμετέχοντες εταίροι της Ιδιωτικής πρωτοβουλίας: Το εταιρικό σχήμα, πέρα από τη συμμετοχή των τοπικών αρχών βασίζεται στη συνεργασία ιδιωτικών εταιριών που με την τεχνογνωσία και τις εμπειρίες που διαθέτουν θα δώσουν μια άλλη ώθηση στην υλοποίηση του σχεδίου. PLANET S.A : Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης προγραμμάτων περιβάλλοντος Αειφορική Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.: Εμπειρία σε διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, κοινοτικών και εθνικών, και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Τ.Ε: Εμπειρία στην υλοποίηση μεγάλων περιβαλλοντικών έργων και παρεμβάσεων. COSMOTE: Εμπειρία σε θέματα τηλεπικοινωνιών, δικτύων και τηλεματικής για τις προτεινόμενες εφαρμογές του σχεδίου. ΑΑΓΗΣ: Εμπειρία στην κατασκευή υποδομών και εκτέλεσης αναπλάσεων ανάλογων με αυτές που προτείνονται στο παρόν σχέδιο. Συμμετέχοντες ΜΚΟ WWF Ελλάς: Πρωτοπόρος οργανισμός σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Εμπειρία στη διαχείριση περιβαλλοντικών προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας. Σύλλογος Εθελοντών Δήμου Χαλανδρίου: Εξοικείωση με την τοπική κοινωνία, τις ανάγκες και τις δυνατότητές της και εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων εθελοντών. Βριλησσός Αντίστοιχη πείρα με το σύλλογο εθελοντών του Δήμου Χαλανδρίου. Σώμα Ελλήνων Προσκόπων: Εξοικείωση με το φυσικό περιβάλλον και τη διοργάνωση δράσεων μέσα σε αυτό. Σ.Π.Α.Π (ΝΠΔΔ): Εμπειρία στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών και στην οργάνωση ομάδων εθελοντών. 12

13 Β.4. ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΟΥ Περιγραφή του προφίλ του Συντονιστή Εταίρου με αναλυτική αναφορά α) στην προηγούμενη εμπειρία του ως συντονιστής β) στη μέχρι σήμερα συμμετοχή του σε αναπτυξιακά ή/και ευρωπαϊκά προγράμματα γ) στη στελέχωσή του δ)στη διοικητική, χρηματοοικονομική, και διαχειριστική του ικανότητα ε) στην υποστηρικτική υποδομή, που διαθέτει στ) στους λόγους για τους οποίους θέλει να αναλάβει συντονιστικό έργο Ο συντονισμός του έργου θα γίνει από το Δήμο Χαλανδρίου, δήμος ο οποίος καταθέτει και την παρούσα πρόταση του Π.Κ.Σ.Α. Ο Δήμος Χαλανδρίου είναι ο Δήμος με τη μεγαλύτερη έκταση και πληθυσμό από τους συμμετέχοντες Δήμους ενώ το τμήμα της Ρεματιάς Πεντέλης Χαλανδρίου (περιοχή μελέτης) που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του (2,7 χλμ) είναι κατ αναλογία το μεγαλύτερο μεταξύ των εταίρων. Ο Δήμος έχει πολυάριθμες συμμετοχές σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες αναπτυξιακών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε συμμετοχές στα προγράμματα ΘΗΣΕΑΣ, Γ ΚΠΣ, Κοινωνία της Πληροφορίας, ΕΠΠΕΡ, Ιnterreg III, FP6 και άλλα. Από τη συμμετοχή του στα προγράμματα αυτά έχει αποκτήσει μεγάλη και πολυτομεακή εμπειρία τόσο στο καθεαυτό αντικείμενο των προγραμμάτων όσο και στις διαδικασίες διοικητικής και οικονομικής διαχείρισής τους. Για την υποστήριξη όλων αυτών των συμμετοχών αλλά και αυτής που επιχειρείται με την παρούσα πρόταση, ο Δήμος διαθέτει επαρκές και καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό. Το στελεχιακό δυναμικό αποτελείται σε υψηλό ποσοστό από υπαλλήλους με ανώτερη και ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση ενώ τα τελευταία χρόνια στελεχώνεται και με ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό επί συγκεκριμένων θεμάτων. Το υψηλό δε επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2000 (πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας). Η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου αποδεικνύεται από τους θετικούς ισολογισμούς της τελευταίας τετραετίας, τους ισχυρούς και ανοδικούς καθ έτος προϋπολογισμούς με μεγάλο ποσοστό εκτέλεσης αυτών, όπως επίσης και από το μεγάλο εκτελεστέο ποσοστό του Τεχνικού Προγράμματος. Όλες οι πραγματοποιούμενες δαπάνες, κατά την τελευταία τετραετία, ελέγχονται από το ελεγκτικό Συνέδριο. Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-Π.Κ.Σ.Α. Γ.1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η πρόταση στην οποία θα περιγράφεται το Π.Κ.Σ.Α. θα πρέπει να είναι πλήρης και σαφής. Γ.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Αναφορά στη μεθοδολογία (διαδικασίες και μέσα) κινητοποίησης των τοπικών φορέων, ενημέρωσης, εμπλοκής του τοπικού πληθυσμού μέσω συλλογικών φορέων (επαγγελματικών, 13

14 κοινωνικών, Μ.Κ.Ο. κλπ.), ενημέρωσης και συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών με στόχο την εξασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης στο σχεδιασμό της πρότασης καθώς και της εκπροσώπηση φορέων στο Εταιρικό Σχήμα και στη την Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ευαισθητοποίηση και συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο γεωγραφικό εύρος της περιοχής μελέτης. Σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό έπαιξε η αποτίμηση των παρεμβάσεων που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή καθώς και η αξιολόγηση των επιπτώσεων τους. Επιπλέον, στη φάση του σχεδιασμού πραγματοποιήθηκαν: α. Συναντήσεις με συμμετοχή όλων των εταίρων για την οριστικοποίηση των δράσεων του έργου και του τρόπου ανάπτυξής του. β. Επί τόπου επισκέψεις στις περιοχές εφαρμογής καθώς και πραγματοποίηση συσκέψεων με τοπικές οργανώσεις, συλλόγους και συνεταιρισμούς. γ. Επαφές και συνεργασία με τους συμμετέχοντες φορείς για τον ακριβή καθορισμό των δράσεων, υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων τους. Τα κριτήρια επιλογής των αναπτυξιακών παρεμβάσεων προκύπτουν από τις κοινωνικές και οικονομικές προτεραιότητες της περιοχής σε συνάρτηση με το βαθμό καινοτομίας και ωριμότητάς τους, την εσωτερική συνάφεια και συνέργια των δράσεων, καθώς και την εναρμόνιση με τις τοπικές στρατηγικές όσον αφορά την αγροτική πολιτική, την προστασία του περιβάλλοντος, την τουριστική ανάπτυξη, την απασχόληση και την παροχή ίσων ευκαιριών. Το προτεινόμενο Π.Κ.Σ.Α. θα υλοποιηθεί από το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων με όρους και προϋποθέσεις που βασίζονται στην: Αντιπροσωπευτικότητα στην ισότιμη συμμετοχή για το σχεδιασμό των δράσεων του προγράμματος και τη διαμόρφωση της στρατηγικής υλοποίησης. Δημοκρατικότητα στη λήψη των αποφάσεων. Τα προβλεπόμενα όργανα διοίκησης, συντονισμού και παρακολούθησης εξασφαλίζουν την πλήρη ενημέρωση και την ισότιμη έκφραση των απόψεων όλων των εταίρων, κατοχυρώνοντας τη λήψη αποφάσεων σε θέματα διοίκησης, συντονισμού και ελέγχου του έργου με δημοκρατικό τρόπο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας αποκλείοντας την προνομιακή μεταχείριση. Αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή των δράσεων μέσω του κατάλληλου συντονισμού της παρέμβασης που εξασφαλίζει την επίτευξη των προδιαγεγραμμένων στόχων του Π.Κ.Σ.Α. με την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και δυνάμεων. Ευελιξία στην ανταπόκριση στις προδιαγραφές και προσαρμογές του ΠΚΣΑ. Η διοικητική δομή έχει θεσμοθετηθεί έτσι ώστε οι εταίροι να μπορούν να παρεμβαίνουν εγκαίρως και χωρίς περιττές καθυστερήσεις σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των δράσεων και να προσαρμόζονται σε τυχόν αλλαγές που υπαγορεύονται από την εξέλιξη της υλοποίησης και των συνεργασιών. Διαφάνεια στη διαχείριση που εξασφαλίζει την σωστή οικονομική διαχείριση των πόρων του προγράμματος και την εμπιστοσύνη των εμπλεκόμενων εταίρων, αλλά και της αναθέτουσας αρχής στην ορθολογική αξιοποίηση τους για τους σκοπούς του σχεδίου. 14

15 Γ.3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Παρουσίαση των στόχων του προτεινόμενου Π.Κ.Σ.Α. με καθορισμό του κεντρικού θέματος/προβλήματος που θα αντιμετωπιστεί καθώς και η σχέση του με την ταυτότητα/ τους πόρους/την τεχνογνωσία της περιοχής εφαρμογής. Η Ρεματιά Πεντέλης Χαλανδρίου είναι ένας μοναδικός πνεύμονας πρασίνου των βορείων προαστίων, που παραμένει για χρόνια ανενεργός και αναξιοποίητος, κυρίως λόγω της απουσίας ενιαίου φορέα διαχείρισης. Η σκοπιμότητα του προτεινόμενου ΠΚΣΑ κινείται γύρω από 2 άξονες: Τη Βιώσιμη Διαχείριση του φυσικού πόρου Η βιώσιμη διαχείριση του ρέματος είναι μονόδρομος για την ανάδειξη του οικοσυστήματος, την προστασία του, την ομαλή ένταξή του στην τοπική ανάπτυξη και την εν γένει διαχείρισή του. Μέσα από μια ενιαία πολιτική και δράσεις, που θα υλοποιηθούν σύμφωνα με όσα παρουσιάζονται στα κεφάλαια που ακολουθούν, η ρεματιά πλέον θα ενταχθεί σε ένα κοινό πλαίσιο λειτουργίας και αξιοποίησης με στόχο την αειφόρο ανάπτυξή της. Την ενεργοποίηση των κοινωνικών εταίρων σε θέματα περιβάλλοντος και τη μεταξύ τους συνεργασία Η κοινωνική συναίνεση που απαιτείται για την υλοποίηση του προτεινόμενου Π.Κ.Σ.Α. αποτελεί και αυτοσκοπό της πρότασης καθώς αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας γενικότερης και ευρύτερης κουλτούρας διαλόγου σε τοπικό επίπεδο και να ανοίξει το δρόμο για τη συνεννόηση σε μια σειρά άλλων θεμάτων που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία. Στην προοπτική αυτή, σχεδιάστηκε ένα καινοτόμο σχέδιο ανάπτυξης με μια σειρά διακριτών δράσεων, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, μέσα από τις οποίες, οι 6 Δήμοι, θα προσπαθήσουν να αναδείξουν τη ρεματιά όχι μόνο σε άξονα πρασίνου αλλά και σε ένα μοναδικό οικονομικό συγκριτικό πλεονέκτημα για τις ανθρώπινες δραστηριότητες που επηρεάζονται άμεσα από την ύπαρξη του ρέματος. Αναφορά των αναμενόμενων αποτελεσμάτων με την εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α. για την περιοχή παρέμβασης, των επιπτώσεων στις προοπτικές ανανέωσης του ενεργού πληθυσμού και στην απασχόληση, της συμβολής στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχής καθώς και της συμπληρωματικής ανάπτυξης δεσμών μεταξύ των τομέων της τοπικής οικονομίας.(εφ όσον είναι δυνατόν αναφέρατε ποσοτικοποιημένους δείκτες για την μέτρηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων) Με την υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου, το σχήμα των εταίρων αποσκοπεί στα παρακάτω: Προστασία και Ανάδειξη του Φυσικού Πόρου Δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης Αποτελεσματικότερη και συντονισμένη διαχείριση εκτάκτων αναγκών Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών Ανάπτυξη της «πράσινης» τοπικής οικονομίας και ενίσχυση της απασχόλησης 15

16 Τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όπως αναλυτικότερα παρουσιάζονται στη συνημμένη πρόταση, θα παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται μέσα από μια προτεινόμενη δράση του σχεδίου που αφορά την δημιουργία των παρατηρητηρίων περιβάλλοντος. Ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως δείκτες μέτρησης ορισμένων από τα αναμενόμενα αυτά αποτελέσματα τους παρακάτω: Αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος, αριθμός των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις αυτές, αριθμός επιχειρήσεων πιστοποιημένων με περιβαλλοντικά πιστοποιητικά πχ σειρά ISO 14000, ΕΜΑS, ταχύτητα απόκρισης και βαθμός συντονισμένων ενεργειών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, κλπ. Γ.4.ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Αναφορά στα στοιχεία που εξασφαλίζουν την προστιθέμενη αξία σε δράσεις και προγράμματα που υλοποιούνται στη περιοχή ή την προστιθέμενη αξία υφισταμένων προγραμμάτων στο προτεινόμενο Π.Κ.Σ.Α. Ιδιαίτερη αναφορά στην προστιθέμενη αξία από υπάρχοντα δίκτυα και καινοτομικά προγράμματα Οι Δήμοι, του εταιρικού σχήματος, συμμετέχουν σε δίκτυα καινοτόμων ενεργειών και προγράμματα τόσο εθνικά-υπερτοπικά όσο και διεθνή. Όλοι οι συμμετέχοντες δήμοι ανήκουν στο Σύνδεσμο των 21ΟΤΑ, εφαρμόζουν δράσεις της HABITAT AGENDA, μετέχουν στο δίκτυο ENERGIE- CITES, και εφαρμόζουν καλές πρακτικές διαχείρισης του περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι περισσότεροι από αυτούς συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως το Interreg και το LIFE από τα οποία αντλούν γνώσεις και εμπειρίες στα θέματα που άπτονται του παρόντος Π.Κ.Σ.Α. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη συμμετοχή του Δήμου Χαλανδρίου με το πρόγραμμα GreenKeys («Το αστικό πράσινο ως κλειδί για τις βιώσιμες πόλεις»), του οποίου οι καλές πρακτικές μπορούν να αποτελέσουν βάση σχεδιασμού και υποδομή για περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων του παρόντος Π.Κ.Σ.Α. Γ.5. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αναφορά στις δράσεις δημοσιότητας που πραγματοποιήθηκαν κατά τον σχεδιασμό του Π.Κ.Σ.Α. καθώς και εκείνες που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν τόσο κατά την διάρκεια της υλοποίηση του όσο και για την διάχυση των αποτελεσμάτων του Όσον αφορά τις δράσεις δημοσιότητας, στα πλαίσια σύνταξης της πρότασης, υπήρξαν δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο αναδεικνύοντας την πρόθεση των εταίρων για την κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης για τη διαχείριση της Ρεματιάς. Επίσης, οι πολιτικές συζητήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και οι ομόφωνες σε μερικές περιπτώσεις αποφάσεις τους έλαβαν την ανάλογη δημοσιότητα από τον τοπικό τύπο. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη τύπου όλων των συμμετεχόντων εταίρων (δημοσίων και ιδιωτικών) για την ολοκληρωμένη παρουσίαση του προτεινόμενου σχεδίου στις τοπικές κοινωνίες. 16

17 Οι μελλοντικές δράσεις δημοσιότητας αποτελούν ειδικό τμήμα του προτεινόμενου σχεδίου, όπως παρουσιάζονται και στη συνημμένη πρόταση, και θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια υλοποίησής του. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε δράσεις όπως διαγωνισμό πράσινης ζωγραφικής, βραβείο ευαισθητοποίησης των πολιτών, έκδοση κοινού λευκώματος, καθιέρωση ημέρας κοινών εκδηλώσεων στους δήμους και τέλος δημιουργία info-kiosk. Τέλος, μετά την έγκριση του σχεδίου όλες οι δράσεις και ενέργειες αυτού θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση για την εξασφάλιση της όσο το δυνατό μεγαλύτερης συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γ.6. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Τρόποι με τους οποίους το προτεινόμενο Π.Κ.Σ.Α. συμβάλλει στην κοινωνική ενσωμάτωση ομάδων του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης Καταρχάς το γεγονός ότι όλες οι σχεδιαζόμενες δράσεις θα τεθούν σε διαβούλευση αποδεικνύει την κοινωνική συμμετοχή όλων των επωφελούμενων δημοτών. δημόσια Επίσης οι δράσεις που αφορούν την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν σαν κριτήριο την ενημέρωση και συμμετοχή των δημοτών και την ενεργοποίηση τους για συμμετοχή σε δράσεις όπως πράσινη ζωγραφική και το πράσινο βραβείο ευαισθητοποίησης δημοτών συνάδουν με την κοινωνική ενσωμάτωση του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης. Γ.7. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τρόποι με τους οποίους το προτεινόμενο Π.Κ.Σ.Α. συμβάλλει στην αναβάθμιση ή διατήρηση του περιβάλλοντος Λόγω της ιδιάζουσας φύσης του προτεινόμενου σχεδίου η διατήρηση, προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος είναι το πρωταρχικό ζητούμενο. Στη λογική αυτή το μεγαλύτερο ποσοστό των προτεινόμενων δράσεων αποσκοπεί στην εκπλήρωση των στόχων αυτών. Για το λόγο αυτό έχουν σχεδιαστεί δράσεις όπως η καταγραφή των υφιστάμενων πιέσεων στο οικοσύστημα και η μοντελοποίηση τους ώστε να καταστεί δυνατός ο συνεχής έλεγχος τους, η καταγραφή των φυσικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης με τη χρήση ΓΣΠ, η εγκατάσταση και εφαρμογή κοινού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, η καταγραφή και αξιοποίηση του υδάτινου κεφαλαίου, η δημιουργία έργων προστασίας του οικοσυστήματος, η κατάστρωση σχεδίου εκτάκτων αναγκών και, δευτερογενώς, δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των δημοτών για την έμμεση εκπλήρωση των προαναφερθέντων στόχων. 17

18 Γ.8. ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνοπτική παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των δράσεων του Π.Κ.Σ.Α. όπου λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις υλοποίησης της κάθε δράσης. Τεκμηρίωση της αναγκαίας αλληλουχίας δράσεων για την υλοποίηση του Π.Κ.Σ.Α. και την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Η προτεινόμενη έναρξη υλοποίησης του ΠΚΣΑ είναι ο Ιούνιος του τρέχοντος έτους (2007) ενώ η λήξη τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα αποτελείται από τρεις διακριτές φάσεις με συγκεκριμένο χρόνο υλοποίησης. Ειδικότερα: ΦΑΣΗ Α: Αφορά την σύνταξη των μελετών προετοιμασίας και ωρίμανσης οι οποίες θα ολοκληρωθούν ως τον Ιούνιο του 2008 (διάρκεια φάσης: 12 μήνες), ώστε άμεσα να ξεκινήσει η υλοποίηση των προτεινόμενων έργων. ΦΑΣΗ Β: Η φάση υλοποίησης του σχεδίου (διάρκεια: 36 μήνες), περιλαμβάνει ικανό χρόνο για την εξασφάλιση της ποιότητας και ολοκληρωμένης εφαρμογής των προτεινόμενων δράσεων. Ταυτόχρονα, ο ενδιαφερόμενος πληθυσμός θα μπορεί να επωφεληθεί άμεσα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. ΦΑΣΗ Γ: Αποτελεί τη φάση λειτουργίας και αξιολόγησης του σχεδίου (διάρκεια: 24 μήνες). Τα ο πρώτο στάδιο στην υλοποίηση του ΠΚΣΑ είναι η δημιουργία του Φορέα Διαχείρισης του ίδιου του ΠΚΣΑ, ο οποίος θα αποτελείται από όλους τους εταίρους. Στη συνέχεια, μέλημα μας θα είναι η ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδίου επικοινωνίας των δράσεων με σκοπό την προβολή και ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στρατηγικό Σχέδιο για την διαχείριση του οικοσυστήματος θα προηγηθεί της έναρξης υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων υποδομών για την υποστήριξη όλων των υπόλοιπων προτεινόμενων δράσεων του σχεδίου. Η εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την υποστήριξη και θέση σε εφαρμογή των προαναφερθεισών δράσεων. Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί επίσης στην αλληλουχία των προτεινόμενων δράσεων, η οποία και αποσκοπεί στην αποδοτικότερη οργάνωση και διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου. Γ.9. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συνοπτική τεκμηρίωση του προϋπολογισμού του Π.Κ.Σ.Α. και της ορθολογικής κατανομής των δαπανών του ανά δράση. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προτεινόμενου Π.Κ.Σ.Α. προκύπτει από την επιμέρους ανάλυση και κοστολόγηση των προτεινόμενων δράσεων. Βασίζεται στην εκτίμηση των επιμέρους ενεργειών, που στο σύνολό τους συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του παρόντος Π.Κ.Σ.Α. Τα ποσά που αναφέρονται στις προτεινόμενες δράσεις αφορούν συνολικές παρεμβάσεις στην περιοχή μελέτης και στους έξι συμμετέχοντες δήμους. Η ευρεία οπτική κάτω από την οποία έχει σχεδιαστεί το πλάνο εργασίας και οι ειδικότερες δράσεις για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του σχεδίου, η προσπάθεια ολιστικής αντιμετώπισης, η υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, η χρήση νέων τεχνολογιών καθώς και η μεγάλη έκταση της περιοχής παρέμβασης, δίνουν μια άλλη τάξη μεγέθους στον προϋπολογισμό. Η κυρίαρχη από την άποψη του σχετικού χρηματοδοτικού βάρους δράση είναι η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος ενώ ακολουθεί, σε σημαντικό επίπεδο, το τμήμα που αφορά τις δράσεις πολιτισμού, αναψυχής και αθλητισμού. Τον προϋπολογισμό συμπληρώνουν δράσεις 18

19 εκπαίδευσης, δημοσιότητας και ενημέρωσης που αποτελούν ένα πολύ σημαντικό επίσης στοιχείο για την επιτυχημένη εφαρμογή του σχεδίου. Σημαντικά ποσά θα διατεθούν επίσης για την ανάπτυξη και ενίσχυση της «πράσινης» τοπικής επιχειρηματικότητας. 19

20

21 Α/Α ΔΡΑΣΗ(*) ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΟΤΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΜΚΟ ΟΤΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΜΚΟ ΟΤΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΜΚΟ ΟΤΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΜΚΟ ΟΤΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΜΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (κοινοτική και εθνική συμμέτοχη) εκ. ευρώ (1) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ εκ. ευρώ (2) 21,70 3,80 15,35 1,92 2,6 0,2 1,30 ΟΤΑ ΑΕΙ 2,25 1,80 0,4 ΑΛΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (πχ δάνειο) εκ. ευρώ (3) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (προϋπολογισμός) εκ. ευρώ (1)+ (2)+ (3) ΣΥΝΟΛΟ Π.Κ.Σ.Α 45,0 6,32 51,32 (*) στη περίπτωση που Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την υλοποίηση παραπάνω από μία δράσεις, αυτή θα συμπληρωθεί σε επιπλέον σειρά 21

22 Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Κ.Σ.Α. Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ 1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 06/ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 06/08 06/ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 06/08 06/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 06/08 06/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 06/08 06/ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 06/07 06/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ 2,25 21,70 15,35 2,60 1,30 1,80 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Π.Κ.Σ.Α. (ΣΥΝΟΛΑ) 1,2 8,25 12,70 13,85 6,2 0,8 2,0 45,00Μ 22

23 Δ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Δ.1. ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Περιγραφή των τρόπων μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων για την εξασφάλιση της προτεινόμενης ιδιωτικής συμμετοχής ή/και της συνεργασίας ιδιωτικών φορέων για την έγκαιρη υλοποίηση των σχετικών πράξεων. Χορηγίες στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης των ιδιωτικών εταίρων που μετέχουν στο σχήμα καθώς επίσης και των τοπικών επιχειρήσεων που ανάλογα με τις δράσεις που θα υλοποιηθούν μπορούν να συμμετέχουν ενεργά. Μέσα από την συνεργασία με τους ιδιώτες εταίρους του σχήματος θα αναπτυχθεί και θα ενισχυθεί μια κουλτούρα διαλόγου και συναίνεσης για την ανάπτυξη της περιοχής. Στη συνεργασία αυτή βασίζεται και η υποστήριξη των δράσεων του σχεδίου μετά το πέρας της φάσης υλοποίησης του. Οι περισσότερες από τις δράσεις έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να υποστηριχθούν είτε ανεξάρτητα, είτε σε ομάδες, είτε συνολικά βασιζόμενες σε ιδιωτικούς τοπικούς πόρους. Βάσει του σχεδίου ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης, οι επηρεαζόμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις και ενγένει η ιδιωτική πρωτοβουλία θα έχουν άμεσα οικονομικά οφέλη, τα οποία στη συνέχεια καλούνται να επενδύσουν εκ νέου για την υποστήριξη του σχεδίου για περαιτέρω ανάπτυξη του. Δ.2. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αναφορά σε πρότυπες μορφές συνεργασιών που προωθούνται κατά προτεραιότητα (π.χ. clusters, Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας) Το ίδιο προτεινόμενο εταιρικό σχήμα αποτελεί πρότυπη μορφή συνεργασίας μεταξύ όλων των κατηγοριών των κοινωνικών εταίρων. Ιδιαίτερες και ειδικότερες μορφές συνεργασίας θα μελετηθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος τις οποίες και θα αξιοποιήσουμε. Η ώριμη υπεύθυνη συλλογική εργασία όλων των κοινωνικών και οικονομικών δυνάμεων της περιοχής είναι αναγκαία προϋπόθεση για την εκπλήρωση των στόχων που θέτει το προτεινόμενο ΠΚΣΑ. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ισότιμη συμμετοχή των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής ανάπτυξης και του ιδιωτικού τομέα στο συλλογικό όργανο λήψεων αποφάσεων. Ετσι εξασφαλίζεται η διαφάνεια, λογοδοσία και η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών που δημιουργούνται για την συλλογή και διάχυση της πληροφορίας. Δ.3. ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ Αναφορά σε προτεινόμενους χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς οι οποίοι διευκολύνουν ή/και προωθούν ιδιωτικές επενδύσεις και κεφάλαια. Στόχος είναι το νέο τοπίο που θα δημιουργθεί να τονώσει την προοπτική να δημιουργηθούν υγιέστεροι χρηματοικονομικοί μηχανισμοί που θα ενισχύουν την ικανότητα και θα δημιουργούν ουσιαστική δυνατότητα χάραξης μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών ανάπτυξης. 23

24 Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Ε.1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο εξασφαλίζεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του Π.Κ.Σ.Α. μέσα από την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων και των παραγόμενων αποτελεσμάτων καθώς και μέσα από τη μεθοδολογία υλοποίησης και εφαρμογής του. Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του σχεδίου προκύπτει από τη διαμόρφωση ενός ευέλικτου πλαισίου στρατηγικών, οι οποίες συνδυάζουν πολυτομεακές δράσεις για την βιώσιμη διαχείριση της υπό μελέτη περιοχής, βασικές υποδομές για την ανάδειξη και ενίσχυση των στοιχείων του πολιτισμού, ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, και δημιουργία νέων δομών συμμετοχής και διαβούλευσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ταυτόχρονα με την αλληλοσυσχέτιση του περιεχομένου των δράσεων, όπως προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτισμού, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, ανάπτυξης, αθλητισμού, κλπ. Τα παραγόμενα αποτελέσματα διαχέονται και αλληλεπιδρούν με την οικονομία όχι μόνο της περιοχής μελέτης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και στο βιωτικό επίπεδο των κατοίκων. Με το σχέδιο αυτό προστατεύεται και εντάσσεται στην καθημερινή ζωή της κοινωνίας ένα σημαντικό φυσικό απόθεμα, φιλοξενώντας δραστηριότητες υπερτοπικού χαρακτήρα οι οποίες είναι απολύτως συμβατές με το χαρακτήρα. Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του παρόντος Π.Κ.Σ.Α. εξασφαλίζεται από τη συμμετοχή των προτεινόμενων εταίρων (ΟΤΑ, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κλπ) αλλά και όλων των τμημάτων της τοπικής κοινωνίας, επιχειρήσεων, αναπτυξιακών εταιριών, συμβούλων, τοπικών συλλόγων, ΜΚΟ και ενδιάμεσων φορέων. Ε.2. ΒΑΘΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Κ.Σ.Α., ΟΠΟΥ ΑΛΛΗΛΟΣΥΜΠΛΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Αναφορά στον τρόπο που εξασφαλίζεται η εσωτερική συνοχή των επιμέρους δράσεων του Π.Κ.Σ.Α, έτσι ώστε αλληλοσυμπληρωνόμενες να συνθέτουν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση. Στο παρελθόν, πολλές φορές επιχειρήθηκαν σημειακές παρεμβάσεις ανάπλασης, σε διάφορα σημεία της υπό εξέταση περιοχής από όλους τους παραρεμάτιους Δήμους. Ωστόσο, πέρα από κάποια μέτρα προστασίας, καμία από τις προσπάθειες αυτές δεν ευδοκίμησε και δεν μπόρεσε να αποτελέσει πηγή αναζωογόνησης της Ρεματιάς. Με το προτεινόμενο σχέδιο αυτό εξασφαλίζονται: - Ανάδειξη και προστασία του Φυσικού Οικοσυστήματος - Βιώσιμη διαχείριση - Βελτίωση της ποιότητας ζωής - Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 24

25 - Ενίσχυση Τοπικών Οικονομικών δραστηριοτήτων - Ενίσχυση Απασχόλησης - Χρήση Νέων Τεχνολογιών Το σχέδιο παρέχει ένα πλαίσιο εντός του οποίου συντονίζονται οι επιμέρους ενέργειες ώστε να εξασφαλίζεται συνοχή και συμπληρωματικότητα κάθε επιμέρους ενέργειας με την συνολική παρέμβαση. ΣΤ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΚΣΑ ΣΤ.1. ΠΕΔΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Προσδιορισμός των πεδίων (περιεχόμενο, μεθοδολογία, προϊόντα, τρόπο υλοποίησης κλπ) που εμφανίζεται καινοτομία στο προτεινόμενο Π.Κ.Σ.Α. Η ιδιαίτερη φύση του προτεινόμενου ΠΚΣΑ (διαχείριση ενός ευαίσθητου περιβαλλοντικού χώρου) υπαγορεύει και τα πεδία καινοτομίας που πρόκειται να υλοποιηθεί. Τρείς είναι οι άξονες γύρω από τους οποίους εμφανίζεται καινοτομία. Καταρχήν η ολιστική θέαση του προβλήματος και ολοκληρωμένος σχεδιασμός των περιχομένων στο ΠΚΣΑ δράσεων. Ο σχεδιασμός της υποβαλλόμενης προς έγκριση πρότασης, βασίζεται σε μια ολιστική αντίληψη του υπό εξέταση χώρου. Προβλέπει συνολική παρέμβαση στην αντιμετώπιση των θιγόμενων θεμάτων και όχι μεμονωμένες δράσεις και πρόσκαιρες λύσεις. Η κλίμακα της παρέμβασης και ο βαθμός ολοκληρωμένης θεώρησης του αντικειμένου αποτελεί καινοτόμο δράση για τα ελληνικά δεδομένα. Για την εδραίωση των αποτελεσμάτων και την υποστήριξη της βιωσιμότητάς τους απαιτείται πολυεπίπεδη και πολύμορφη συνεργασία μεταξύ όλων των εταίρων της κοινωνίας: των τοπικών αρχών, του πνευματικού κόσμου (πανεπιστήμιο), των αναπτυξιακών φορέων και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Καινοτομία αποτελεί το γεγονός ότι είναι η πρώτη ίσως φορά που δημιουργείται τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ιδιώτες εταίρους για την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και συγκεκριμένα της διαχείρισης ενός φυσικού πόρου. 25

26 ΣΤ.2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιγραφή των καινοτομικών στοιχείων της πρότασης και τεκμηρίωση του καινοτομικού τους χαρακτήρα (τα νέα προϊόντα, μέθοδοι, τεχνικές και υπηρεσίες, η τυχόν αξιοποίηση φυσικών, οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, η προώθηση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας από την ύπαρξη των καινοτόμων χαρακτηριστικών, ο βαθμός διαφοροποίησης με την αξιοποίηση νέων προοπτικών σε σχέση με τις υφιστάμενες πρακτικές στη συγκεκριμένη περιοχή, ομάδα πληθυσμού ή άλλο επίπεδο στο οποίο αναφέρεται το Π.Κ.Σ.Α.) Το εταιρικό σχήμα συγκεντρώνει 17 συμμετοχές από όλες τις κατηγορίες κοινωνικών εταίρων. Για το μέγεθος της περιοχής παρέμβασης αλλά και για την ελληνική πραγματικότητα, η συνεργασία αυτή αποτελεί καινοτομία. Για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, εφαρμογή, υλοποίηση και λειτουργία του προτεινόμενου σχεδίου και έχοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της περιοχής παρέμβασης (προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός) έχει προβλεφθεί μια εκτεταμένη σειρά δράσεων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αειφορία του και η βιώσιμη αλληλεπίδρασή του με όλες τις δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας. Ένας σημαντικός αριθμός δράσεων οδηγεί σε προσφερόμενες υπηρεσίες καινοτόμου χαρακτήρα (π.χ. δημιουργία τράπεζας γνώσης για το περιβάλλον, κέντρου ενημέρωσης επιχειρηματιών κλπ) ενώ τέλος πολλές από τις δράσεις βασίζονται στη χρήση καινοτόμων εφαρμογών των νέων τεχνολογιών (π.χ. GIS, e-learning, τηλεματική στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών). ΣΤ.3. ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Αναφορά στο βαθμό ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στο προτεινόμενο Π.Κ.Σ.Α. καθώς στη προστιθέμενη αξία και την συμβολή τους στην καταπολέμηση των ανισοτήτων και των διακρίσεων που παρουσιάζονται είτε λόγω των χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης είτε των χαρακτηριστικών του πληθυσμού της Κάθε προσπάθεια για ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος, στον 21 ο αιώνα, δεν μπορεί φυσικά να αγνοεί τις δυνατότητες και τα εργαλεία που παρέχονται από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Π.Κ.Σ.Α. και η υποστήριξη αυτού με τη χρήση νέων τεχνολογιών έχει σκοπό την πρόγνωση και αντιμετώπιση φαινομένων (πυρκαγιά, πλημμύρες, ρύπανση) μέσα από τον έλεγχο ενός κατωφλιού εκτίμησης οχλήσεων. Η θέση των νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία της προστασίας του περιβάλλοντος μπορεί να έχει διττή μορφή: είτε βραχυπρόθεσμα με άμεσο τρόπο (χαρτογραφική αποτύπωση ρεματιάς, ενημέρωση μέσω διαδικτυακών εφαρμογών) είτε μακροπρόθεσμα (περιβαλλοντική εκπαίδευση). 26

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η Άρθρα 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β ξ 1 Πίνακας περιεχομένων Β.1. Εισαγωγή... 3 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής... 3 Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 2109 Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 5 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 11 4. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ...

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 5 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 11 4. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Πλαίσιο ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης... 2 1.2 Περιεχόμενα της μελέτης... 2 1.3 Η έννοια του οικοτουρισμού... 4 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 5 2.1 Ο οικοτουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΑΝΑΔΟΧΟΣ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Έργων Ύδρευσης...7 0.1.4 Η υλοποίηση ενός έργου Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΆ...5 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΣΧΈΔΙΟ...6 2.1 Στόχοι...6 Η ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο. για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Αθήνα

Στρατηγικό Σχέδιο. για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Αθήνα Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Αθήνα Φεβρουάριος 2013 Το Στρατηγικό Σχέδιο συντάχθηκε από την Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Κοινωνική Οικονομία και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1η Ενδιάµεση Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, CCI: 2007CY16UPO001» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα