Η Έρευνα στην εποχή της κρίσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Έρευνα στην εποχή της κρίσης"

Transcript

1 Η Έρευνα στην εποχή της κρίσης Κώστας Φωτάκης, Αν. Υπουργός Έρευνας & Καινοτοµίας ΥΠΕΠΘ

2 Το ερώτημα: Στις συνθήκες της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα, Ποιος είναι ο ρόλος της Έρευνας Ποιος είναι ο ρόλος της Γνώσης ;

3 >> Η Έρευνα και η Γνώση αποτελούν : ανάχωμα στην πνευματική, ηθικη και υλική αποδομηση της Κοινωνίας * πηγή Ελπίδας και Προοπτικής

4 Το Διεθνές Περιβάλλον: Παγκοσμιοποιημένη Οικονομία (πραγματική Οικονομία, Οικονομία casino ) Παγκοσμιοποιημένη Γνώση (Διαδίκτυο, Big Data κ.α.) Ένταση του Ανταγωνισμού [ ]

5 Το Ευρωπαïκό Παράδοξο: Στην Ευρώπη γίνεται καλή Έρευνα, αλλά η αξιοποίησή της υστερεί Η Ελλάδα αποτελεί οξεία έκφραση του Ευρωπαϊκού Παράδοξου (!)

6 Η Καινοτοµία στις Ευρωπαïκές Περιφέρειες (2014) Συνολικά, οι καινοτοµικές επιδόσεις των Περιφερειών της ΕΕ στην Καινοτοµία έχουν µόνο οριακά βελτιωθεί παρά τις προσπάθειες διασύνδεσης της Έρευνας µε την Περιφερειακή ανάπτυξη Η πλειοψηφία των περιφερειών της ΕΕ που παρουσιάζουν χαµηλή απορροφητικότητα πόρων του ΠΠ και Τ για Ε&Κ παρουσιάζουν µέτρια και χαµηλά αποτελέσµατα καινοτοµίας. Αυτό δεν ισχύει για την Ελλάδα!

7 Ανάγκη για µια νέα προσέγγιση Η κοινωνικο-οικονοµική κρίση δηµιουργεί νέες προκλήσεις και επιβάλλει διαφορετικές προτεραιότητες Απαιτούνται νέες πολιτικές και νέες ιδέες προκειµένου αυτό που ήδη υπάρχει να αποκτήσει προστιθέµενη αξία και να αναπτυχθούν νέες αποτελεσµατικές πρωτοβουλίες Οι στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Ε&Κ (RIS3) αποτελούν τη σηµερινή Ευρωπαïκή απάντηση, αλλά χρειάζεται προσοχή για την αποφυγή ανεπιθύµητων συνεπειών [...]

8 Ανεπιθύµητες παρενέργειες της RIS3 στην έρευνα Αύξηση της διαρροής εγκεφάλων Ο περιορισµός του ερευνητικού δυναµικού σε συγκεκριµένες θεµατικές περιοχές που υπονοµεύει τη µελλοντική ανάπτυξη και εξέλιξη Υποτίµηση της σηµασίας της Καινοτοµίας που παράγεται από την επιστηµονική περιέργεια Το φαινόµενο δηµιουργία καινοτοµίας εδώ, αλλά εκµετάλλευσή της αλλού ελαχιστοποιεί τα οφέλη για την τοπική οικονοµία #

9 Tο τρίγωνο της Γνώσης: «Έξυπνη» Ανάπτυξη Με και Για την Κοινωνία Είναι εφικτή η επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας υπό την παρούσα κρίση; Ποιο είναι το βέλτιστο µείγµα δηµόσιας και ιδιωτικής επένδυσης και ποια η επίδραση στην πραγµατική οικονοµία; Πώς µπορούν να αποφευχθούν οι πρακτικές «καζίνο»; Καινοτοµία Εκπαίδευση ΓΝΩΣΗ Η παραγωγή πλούτου και η ανταποδοτικότητα στην κοινωνία Έρευνα Καινοτοµία που παράγεται από τις ανάγκες της αγοράς (demand driven) Καινοτοµία που παράγεται από έρευνα από επιστηµονική περιέργεια (supply side) Καινοτοµία που παράγεται από ανάθεση (mission-led)

10 Παρατηρήσεις: Καινοτοµία που παράγεται από τις ανάγκες της αγοράς Demand Driven Innovations ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς σήµερα - Αυτές είναι πρωταρχικά δια-λειτουργικές, βραχυπρόθεσµες και ορατές - Η ιδιωτική χρηµατοδότηση έχει κεντρικό ρόλο Καινοτοµία που παράγεται από έρευνα, επιστηµονική περιέργεια και ανάθεση (Supply-side and mission led innovations) απαιτούν µακρόχρονους ορίζοντες και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του αύριο -Τα αποτελέσµατα και οι ανακαλύψεις είναι αθροιστικές και αποτελούν προυπόθεση για σηµαντικότερες επιπτώσεις στην πραγµατική οικονοµία και στην κοινωνία -Σηµαντικό ρόλο στη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της εκµετάλευσης έχουν η πολιτική δέσµευση και η σταθερή δηµόσια χρηµατοδότηση Η «Έξυπνη» µε /για την Κοινωνία Ανάπτυξη απαιτεί: - Τo κατάλληλο µείγµα δηµόσιας/ιδιωτικής χρηµατοδότησης - Τον επιµερισµό των ευκαιριών αλλά και των κινδύνων - Την κινητοποίηση της κοινωνίας ραστηριοποίηση σε µη κορεσµένες ερευνητικές περιοχές δύναται να έχουν υψηλή επιστηµονική και οικονοµική προστιθέµενη αξία και επιπτώσεις στην οικονοµία

11 Το σηµαντικότερο κεφάλαιο της χώρας Οι άνθρωποι! Το ανθρώπινο επιστηµονικό δυναµικό της χώρας είναι αναγνωρισµένο και ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο

12 Στοιχεία επιστηµονικής αριστείας (Nature, Iαν.2012) (δηµοσιεύσεις δείκτης ετεροαναφορών) 1.66% Ολλανδία 1.22% Σουηδία 1.21% Γερµανία 1.19% ΗΠΑ 1.09% Καναδάς 0.99% Γαλλία 1.10% Ιταλία 0.91% Ιρλανδία 0.86% Πορτογαλία 0.79% Πολωνία

13 Κατάταξη των ΕΚ της ΕΕ σύµφωνα µε τις επιδόσεις τους στο 7 ο ΠΠ FORTH CERTH

14 Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής ερευνητικής κοινότητας: Kατά το διάστηµα (7o ΠΠ) οι Έλληνες ερευνητές κατάφεραν να προσελκύσουν σε ανταγωνιστική βάση από την ΕΕ 1,04 δισ. ευρώ

15 Research vsinnovation Greece ranks 18 in scientific output, but is 38 in patenting and 55 in Innovation!!! source: Andrés Rodríguez-Pose

16 Tακτική Επιχορήγηση ΕΚ Φόροι & Εισφορές!!

17 Σύνολο εσόδων εκτός Τακτικής Επιχορήγησης ΕΚ

18 Μια σοβαρή απειλή:

19 Το επίτευγμα των πολιτικών της δημοσιονομικής προσαρμογής! June 2015

20 Η μεγάλη πρόκληση Πως θα υποστηριχθείη ελληνική οικονομία μέσω της καινοτομίας που παράγεται από τις ανάγκες τις αγοράς (Demand-Driven Innovation)και πώς θα μετασχηματισθείμέσω καινοτομίας που βασίζεται στην επιστημονική περιέργεια(supply-side Innovation).

21 Η αλυσίδα Καινοτομίας ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Εργαστηριακό Πρότυπο ή διαδικασία Η Κοιλάδα του Θανάτου Επίδειξη, Κατασκευή, Κόστος Βιομηχανικό πρότυπο & προϊόν Πιστοποίηση Είσοδος στην Αγορά, Παραγωγή Πλούτου χρόνος Εκπαίδευση & Κατάρτιση Γ Ν Ω Σ Η Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα Βασική & Εφαρμοσμένη Έρευνα (+) (-) Κυρίαρχη κουλτούρα και ιδεοληψίες Νομικό/θεσμικό πλαίσιο Χρηµατοδοτικά εργαλεία (VCs, BAs, ΕFSI, ΕΙΒ, ΕΙF) Ύπαρξη κινήτρων (π.χ. φορολογικά, εγγυήσεις, όχι επιδοτήσεις, κόστος δανεισµού) Διαχείριση ΙP Μηχανισµοί Υποστήριξης Το πιο σημαντικό: Δραστική μείωση της Γραφειοκρατίας Ο χρόνος είναι κρίσιμη παράμετρος!

22 Η σηµασία της κυρίαρχης κουλτούρας: Η Ανάπτυξη µέσω της Καινοτοµίας πραγµατοποιείται µόνο µε τη διασφάλιση µακροπρόθεσµης επένδυσης στην υψηλής ποιότητας Έρευνα και Εκπαίδευση Ανάληψη ρίσκων χωρίς να τιµωρείται η αποτυχία >> Η εναλλακτική είναι: to harvest only the low hanging fruits and gadget growth Πάντα προσπάθεια. Πάντα αποτυχία. εν πειράζει. Προσπάθησε ξανά. Απότυχε ξανά. Απότυχε καλύτερα. Samuel Beckett Η φετιχιστική σύνδεση της Έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα, η εµπορευµατοποίηση της Γνώσης και η επιδίωξη της άµεσης χρηστικότητας λειτουργούν αρνητικά!

23 Το μέλλον: Ανάπτυξη με βάση την Ε&Κ Θεµατικά Clusters Μικροµεσαίες επιχειρήσεις Έρευνα & Ανάπτυξη Κοινοπραξία Ακαδηµαϊκών Ερευνητικών Φορέων (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΚ) Ενδιάµεσος φορέας: Αξιολόγηση, ιαχείριση, ιακυβέρνηση Νέες, καινοτόµες επιχειρήσεις Έρευνα από Επιστηµονική Περιέργεια & Προσέλκυση Επιχειρήσεων Εξωτερικού Προετοιµασία Θερµοκοιτίδες Brand name Θέσεις εργασίας Μείγµα δηµοσίων και ιδιωτικών πόρων: 1) ΣΕΣ 2) Κεφάλαια σποράς, επενδυτικά κεφάλαια (VCs κ.α.) 3) Χρηµατοδοτικά εργαλεία Ε.Ε.

24 Πρόταση για μελλοντική ανάπτυξη του ερευνητικού/ακαδημαϊκού οικοσυστήματος: Θεσσαλία Στ. Ελλάδα Μακεδονία Θράκη The Hellenic R&D Fund (HRDF) synergies of: ΕΣΠΑ EIB Άλλα. Ελλάδα Αττική Αιγαίο Κρήτη

25 HRDF Επιχορηγήσεις Συµµετοχές LOAN FACILITY Clusters (agrofood, pharma) Capacity Building (υποστηρικτικές υπηρεσίες)

26 Hellenic R&D Fund (HRDF) Phase I: In total: ~ 300M for Phase II : Science Fund High Quality Curiosity Driven Research Sector and place blind, bottom-up - Young Schοlars Fund Pre- and post-doctoral level Sector blind, bottom-up Institutional Fund Universities and Research Centers Strategy led, top-down Innovative Business Fund Science and society Fund Other

27 Μεγάλη προστιθέμενη αξία: Ολιστική προσέγγιση Περιφερειακή εξειδίκευση Bέλτιστη αξιοποίηση πόρων Διάχυση Γνώσης, Υπηρεσιών, Προϊόντων Άνοιγμα Αγοράς Ανάγκη για συλλογικότητα!!

28 HELIOS: A holistic scheme for the revitalization and development of Greek economy having R&I as leverage It is based on a dynamic mix of local Universities, Research Organizations and private companies, together with mixed public-private funding schemes and technology transfer support services. This strategic plan will connect geographically and thematically different R&I strengths of the country into a cohesive network that has critical mass and complementary assets for supporting a new model for Growth.

RIS3 STRATEGY on HEALTH & PHARMA

RIS3 STRATEGY on HEALTH & PHARMA MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS RIS3 STRATEGY on HEALTH & PHARMA GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH & TECHNOLOGY POLICY PLANNING

Διαβάστε περισσότερα

Greece: A Case Study of Myths and Development

Greece: A Case Study of Myths and Development Greece: A Case Study of Myths and Development Periklis Gogas Assistant Professor of Economic Analysis and International Economics Department of Economics 1 Democritus University of Thrace The reality Sections

Διαβάστε περισσότερα

Balkan-Mediterranean Programme: Alexandros Samaras

Balkan-Mediterranean Programme: Alexandros Samaras Balkan-Mediterranean Programme: Alexandros Samaras Head of Unit Management of the Programmes implemented in the Balkan Peninsula - Black Sea and the Interregional Programmes, Greece Session 3: Future Programmes

Διαβάστε περισσότερα

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective Yannis Caloghirou Professor of Economics of Technology and Industrial Strategy at the National Technical University of Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Establishment of a Technology Park in Cyprus

Establishment of a Technology Park in Cyprus Establishment of a Technology Park in Cyprus Regional Innovation Strategy in Cyprus Dr Costas Kadis Officer A, Research Promotion Foundation NEED EU Policy Innovation will have to play a key role if the

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικα σχηματα για διαχειρηση απο την τοπικη αυτοδιοικηση. Νεα πολυετης χρηματοδοτικη περιοδος 2014-2020

Χρηματοδοτικα σχηματα για διαχειρηση απο την τοπικη αυτοδιοικηση. Νεα πολυετης χρηματοδοτικη περιοδος 2014-2020 Χρηματοδοτικα σχηματα για διαχειρηση απο την τοπικη αυτοδιοικηση Νεα πολυετης χρηματοδοτικη περιοδος 2014-2020 Β. Αργυρακη Project Officer, EACI European Commission Rethymno, 01,11,2013 Agenda Πολιτικη

Διαβάστε περισσότερα

Από την ιδέα στην επιτυχία:

Από την ιδέα στην επιτυχία: Χανιά 2011 Από την ιδέα στην επιτυχία: Some People Dream Of Worthy Accomplishments While Others Stay Awake And Do Them Δρ. Κωνσταντίνος Κυρίτσης Αντιπρόεδρος, YOUNG LEADERS HELLAS Ιδρυτής, www.studysmart.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas

Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas picture placeholder Πρόοδος της Ιατρικής βασίζεται στην βιοϊατρική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATION ACTIVITIES IN GREECE: A STATISTICAL AND EMPIRICAL APPROACH

INNOVATION ACTIVITIES IN GREECE: A STATISTICAL AND EMPIRICAL APPROACH Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.459-465 INNOVATION ACTIVITIES IN GREECE: A STATISTICAL AND EMPIRICAL APPROACH Christos Kitsos, George M. Korres,

Διαβάστε περισσότερα

[ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1, Deliverable 3.1.1]

[ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1, Deliverable 3.1.1] PROMOTE INDIGENOUS DEVELOPMENT BY ENHANCING LOCAL BRANDING THROUGH PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY ECONOMIC SECTOR CLUSTERS AND INNOVATION NODES BRANDINODE [ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Overview Δρ. Ν. Κούκουζας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 02: Company Profiles. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 02: Company Profiles. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 02: Company Profiles Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Regional ITS Action Plan

Regional ITS Action Plan Regions for Intelligent Transport Solutions Network This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme Project Duration: 31.01.2012 31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

How to develop and manage a tourism destination. Juan Carlos Belloso Future Places

How to develop and manage a tourism destination. Juan Carlos Belloso Future Places How to develop and manage a tourism destination Juan Carlos Belloso Future Places Tourism is no economic panacea and is best suited as a supplement to the local economy. Planning for Sustainability Sustainable

Διαβάστε περισσότερα

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ε.Ε. προσφέρει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 24.11.2014

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 24.11.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 24.11.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την Ειδική Έκθεση αριθ. 7/2014 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (2013, Απαλλαγή): Ήταν επιτυχής

Διαβάστε περισσότερα

Project title and programme

Project title and programme Project overview Αχιλλέας Καμέας Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ Project title and programme Title Fragmentation and Exclusion: Understanding and Overcoming the Multiple Impacts of the European Crisis Διάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Greece Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Open Access Repository Infrastructure for European Research Publications

Open Access Repository Infrastructure for European Research Publications Open Access Repository Infrastructure for European Research Publications Yannis Ioannidis Department of Informatics & Telecom University of Athens, Hellas (Greece) OpenAIRE & Open Access Science is all

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2008 ANNUAL REPORT 2008 CONTENTS I 1. PREFACE...1 2. ACTIVITY REPORT / PERSPECTIVE...3 2.1. ACTIVITY REPORT...3 2.2. SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Cleantech. Cutting-edge cleantech companies, products and services

Cleantech. Cutting-edge cleantech companies, products and services Τεύχος 4o - 2013 Cleantech Cutting-edge cleantech companies, products and services In Finland there are over 2000 enterprises active in various cleantech sectors. The overall turnover of the most prominent

Διαβάστε περισσότερα

Innovation and Networks Executive Agency (INEA) A General Overview. Vassilia Argyraki Project Manager. Athens

Innovation and Networks Executive Agency (INEA) A General Overview. Vassilia Argyraki Project Manager. Athens Innovation and Networks Executive Agency (INEA) A General Overview Vassilia Argyraki Project Manager Athens 11.06.2015 1 Programmes and tasks - CEF Transport (incl. Cohesion Fund allocation) - CEF Energy

Διαβάστε περισσότερα

Maria Krambia-Kapardis Associate Professor of Accounting, Cyprus University of Technology Chair of the Economic Crime and Forensic Accounting

Maria Krambia-Kapardis Associate Professor of Accounting, Cyprus University of Technology Chair of the Economic Crime and Forensic Accounting Maria Krambia-Kapardis Associate Professor of Accounting, Cyprus University of Technology Chair of the Economic Crime and Forensic Accounting Committee of ICPAC Chair of the Interim Board of Transparency

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βραβεία για τις Καινοτόμες Περιφέρειες και Πόλεις της Ευρώπης (RegioStars 2014)

ΘΕΜΑ: Βραβεία για τις Καινοτόμες Περιφέρειες και Πόλεις της Ευρώπης (RegioStars 2014) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKHΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

(A) DESNET (DEmand & Supply NETwork) Identification ANTCOR S.A. Identification

(A) DESNET (DEmand & Supply NETwork) Identification ANTCOR S.A. Identification V-LAB-Instruction Ver 4.0.doc (A) DESNET (DEmand & Supply NETwork) Identification Name Address Web site ANTCOR S.A. Agiou Konstantinou 52, Athens www.antcor.com (E mail info@antcor.com Identification Keywords

Διαβάστε περισσότερα