la correspondance = η αλληλογραφία, η ανταπόκριση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "la correspondance = η αλληλογραφία, η ανταπόκριση"

Transcript

1 Lexique D.E.L.F. A1 Livre élaboré par Mme Despoina Papagioti p. 6 7 la correspondance = η αλληλογραφία, η ανταπόκριση cher chère = αγαπητός η, ακριβός η inviter = προσκαλώ une invitation = η πρόσκληση déjeuner = γευματίζω à partir de = από espérer = ελπίζω venir = έρχομαι apporter = φέρνω le dessert = το επιδόρπιο pouvoir = μπορώ le pain = το ψωμί recevoir ( P. C j ai reçu ) = λαμβάνω (έλαβα ) amical(e )= φιλικός ή la fête = η γιορτή Noël = τα Χριστούγεννα Pâques = το Πάσχα un anniversaire = τα γενέθλια avoir lieu = λαμβάνει χώρα un automne = το φθινόπωρο un hiver = ο χειμώνας un été = το καλοκαίρι

2 un printemps = η άνοιξη quel quelle = ποιος ποιά une heure = η ώρα arriver = φτάνω que = τι qui = ποιός amener = φέρνω p. 8 (s ) informer = πληροφορώ - ούμαι la bastide = η έπαυλη un olivier = η ελιά provençal e = προβηγκιανός-ή inspirer = εμπνέω traditionnel ( le )= παραδοσιακός ή la région = η περιοχή s intéresser = ενδιαφέρομαι prochain ( e ) = επόμενος η suivant ( e ) = επόμενος η les vacances = οι διακοπές répondre = απαντώ la question = η ερώτηση une annonce = η αγγελία proposer = προτείνω un appartement = το διαμέρισμα le bateau = το πλοίο

3 se renseigner = πληροφορούμαι écrire = γράφω il faut = πρέπει se déplacer = μετακινούμαι p. 9 attendre = περιμένω chez moi = σπίτι μου quand = πότε, όταν sortir = βγαίνω ensuite = μετά tourner = γυρίζω à gauche # à droite = αριστερά # δεξιά habiter = μένω au bout de = μετά από le coin = η γωνία la rue = η οδός voir = βλέπω facile # difficile = εύκολος η # δύσκολος η trouver = βρίσκω à demain = τα λέμε αύριο demain = αύριο laisser = αφήνω d après = σύμφωνα με. une explication = η εξήγηση mettre = βάζω

4 la croix = ο σταυρός le départ = η αναχώρηση une arrivée = η άφιξη dessiner = σχεδιάζω un itinéraire = η διαδρομή rejoindre = συναντώ retrouver = ξαναβρίσκω la station = η στάση une université = το πανεπιστήμιο p. 10 discuter = συζητώ le tableau = ο πίνακας la chaîne = το κανάλι une information = η πληροφορία la nuit = η νύχτα le magazine = το περιοδικό une enquête = η έρευνα conseiller = συμβουλεύω vouloir = θέλω se divertir = διασκεδάζω p. 11 le gendarme = ο χωροφύλακας la mairie = το δημαρχείο

5 perdre = χάνω le chien = ο σκύλος le chat = η γάτα ramener = ξαναφέρνω une église = η εκκλησία une place = η θέση le moyen de transport = το μέσο μεταφοράς utiliser = χρησιμοποιώ ou = ή où = πού devoir = οφείλω (se) présenter = παρουσιάζω - ομαι p. 12 voyageur euse = ο ταξιδιώτης / η ταξιδιώτισσα embarquer = επιβιβάζω la personne = το άτομο p. 13 le ticket = το εισιτήριο le billet = το εισιτήριο demander = ζητάω la pâtisserie = το ζαχαροπλαστείο la boucherie = το κρεοπωλείο la poste = το ταχυδρομείο

6 un office de tourisme = το γραφείο τουρισμού le château = το κάστρο p. 14 un âge = η ηλικία la langue = η γλώσσα maternel ( le ) = μητρικός-ή autre = άλλος-η étudier = μελετώ combien = πόσο la fois = η φορά penser = σκέφτομαι souhaiter = εύχομαι correspondre = αλληλογραφώ la date de naissance = η ημερομηνία γεννήσεως p. 15 répondre = απαντώ dernier dernière = τελευταίος-α la question = η ερώτηση la fiche = η καρτέλα, το έντυπο jeune = νέος νέα proposer = προτείνω donner = δίνω aussi = επίσης

7 quelque = μερικοί-ές une information = η πληροφορία p. 16 habiter = μένω apprendre = μαθαίνω depuis = από un ordinateur = ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) attendre = περιμένω après = μετά le cours = το μάθημα devant # derrière = μπροστά # πίσω (s ) appeler = καλώ, ονομάζομαι p. 17 gentil gentille = ευγενικός - ή il fait beau = κάνει καλό καιρό la chose = το πράγμα inquiéter = ανησυχώ embrasser = αγκαλιάζω le faire part = το προσκλητήριο la joie = η χαρά la naissance = η γέννηση la connaissance = η γνωριμία amusant ( e ) = διασκεδαστικός-ή le plaisir = η ευχαρίστηση

8 une exposition = η έκθεση avoir lieu = λαμβάνει χώρα p quelqu un ( e ) = κάποιος - κάποια le pays = η χώρα le site = η ιστοσελίδα aider = βοηθώ envoyer = στέλνω une annonce = η αγγελία il faut = πρέπει écrire = γράφω se déplacer = μετακομίζω le journal = η εφημερίδα adorer = λατρεύω détester = μισώ le message = το μήνυμα la présentation = η παρουσίαση le loisir = ο ελεύθερος χρόνος, το χόμπυ apprendre = μαθαίνω avoir horreur = απεχθάνομαι espérer = ελπίζω à bientôt = τα λέμε σύντομα la campagne = η εξοχή écrire = γράφω

9 vite = γρήγορα connaître = γνωρίζω devenir = γίνομαι nager = κολυμπώ tout le temps = συνέχεια un eau = το νερό une étude = η μελέτη une université = το πανεπιστήμιο tard # tôt = αργά # νωρίς les nouvelles = τα νέα, οι ειδήσεις le bord = η όχθη le lycée = το λύκειο la fiche = το έντυπο inscrire = εγγράφω la date de naissance = η ημερομηνία γέννησης le niveau = το επίπεδο débutant ( e ) = αρχάριος-α étudier = μελετώ je suis né née = είμαι γεννημένος η la matière = το μάθημα p. 32 les uns = οι μεν autre = άλλος η garçon fille = αγόρι - κορίτσι

10 adorer = λατρεύω tard # tôt = αργά # νωρίς le métier = το επάγγελμα sportif ive = αθλητικός ή fille garçon = αγόρι - κορίτσι gai- gaie = χαρούμενος-η le collège = το γυμνάσιο surtout = κυρίως policier ère = αστυνομικός-ή travailler = δουλεύω dans # dehors = μέσα # έξω p. 33 jeune = νέος-α homme - femme = άνδρας - γυναίκα voici = να puis = έπειτα le mois = ο μήνας né née = γεννημένος η le sourire = το χαμόγελο tout le temps = συνέχεια porter = φοράω les lunettes = τα γυαλιά le banquier = ο τραπεζίτης la banque = η τράπεζα

11 coller = κολλάω p. 37 identifier = αναγνωρίζω qualifier = χαρακτηρίζω connaître = γνωρίζω chanteur chanteuse = ο τραγουδιστής / η τραγουδίστρια acteur actrice = ηθοποιός le métier = το επάγγελμα une activité = η δραστηριότητα la vie = η ζωή boulanger ère = ο αρτοπώλης / η αρτοπώλισσα le médecin = ο γιατρός chanteur euse = ο τραγουδιστής / η τραγουδίστρια tôt # tard = νωρίς # αργά avocat avocate = δικηγόρος infirmier ère = ο νοσοκόμος / η νοσοκόμα informaticien enne = ο προγραμματιστής -στρια la poste = το ταχυδρομείο étudiant ( e ) = ο φοιτητής / η φοιτήτρια une étude = η μελέτη p pouvoir = μπορώ venir = έρχομαι

12 apporter = φέρνω quelque chose = κάτι le gâteau = το γλυκό une adresse = η διεύθυνση envoyer = στέλνω plusieurs = μερικοί la réponse = η απάντηση le dessert = το επιδόρπιο une explication = η εξήγηση un itinéraire = η διαδρομή sortir = βγαίνω le boulevard = η λεωφόρος traverser = διασχίζω la chance = η τύχη le chemin = η διαδρομή la gare = ο σταθμός le droit = το δικαίωμα p. 4O rejoindre = συναντώ le vélo = το ποδήλατο le quai = η αποβάθρα p. 41 le jeu = το παιχνίδι chacun ( e ) = καθένας - καθεμία

13 remplir = συμπληρώνω la fiche = το έντυπο deviner = μαντεύω la profession = το επάγγελμα la chose = το πράγμα concerner = αφορώ accompagnateur trice = συνοδός emmener = μεταφέρω p. 42 le métier = το επάγγελμα une équitation = η ιππασία équestre = ιππικός-ή la cotisation = η εισφορά, η συνδρομή calculer = μετρώ, υπολογίζω coûter = κοστίζει payer = πληρώνω le cours = το μάθημα la séance = η προβολή p. 44 la famille = η οικογένεια frère sœur = αδελφός ή tout le monde = όλοι cousin e = ξάδελφος - η

14 tante oncle = θεία - θείος artiste = ο καλλιτέχνης p la naissance = η γέννηση beau belle = όμορφος-η enfant = το παιδί adolescent ( e ) = ο έφηβος / η έφηβη aujourd hui = σημερά le gâteau = το γλυκό le cadeau = το δώρο faire = κάνω adulte = ενήλικος-η marié e = παντρεμένος-η le mariage = ο γάμος inviter = προσκαλώ marié e = παντρεμένος-η heureusement = ευτυχώς malheureusement = δυστυχώς divorcé e = χωρισμένος η vieux vieille = παλιός-ιά, ηλικιωμένος η célibataire = ανύπαντρος-η vivre = ζω veuf veuve = ο χήρος / η χήρα mardi gras = η τελευταία μέρα της αποκριάς

15 se déguiser = μεταμφιέζομαι s amuser = διασκεδάζω se réunir = συγκεντρώνομαι bon bonne = καλός - καλή le repas = το γεύμα cacher = κρύβω un œuf = το αυγό le lapin = το κουνέλι le jardin = ο κήπος p. 46 décorer = διακοσμώ le sapin = το έλατο encore = ακόμα souhaiter = εύχομαι joyeux noël = καλά χριστούγεννα le bois = το ξύλο chaud ( e ) = ζεστός-ή le soleil = ο ήλιος la feuille = το φύλλο tomber = πέφτω il neige = χιονίζει froid ( e ) = κρύος-α p. 49

16 faire part = γνωστοποιώ la naissance = η γέννηση la joie = η χαρά frère # sœur = αδερφός # αδερφή heureux heureuse = ευτυχισμένος η un enfant = το παιδί célibataire = ελεύθερος η marié ( e ) = παντρεμένος η divorcé ( e ) = χωρισμένος η veuf veuve = χήρος - χήρα la saison = η εποχή le printemps = η άνοιξη un été = το καλοκαίρι un hiver = ο χειμώνας un automne = το φθινόπωρο p. 50 le collège = το γυμνάσιο la fois = η φορά le mois = ο μήνας le magazine = το περιοδικό un ados ( un adolescent ) = ο έφηβος ouvrir = ανοίγω le monde = ο κόσμος le spectacle = το θέαμα

17 une exploration = η εξερεύνηση le monde = ο κόσμος à travers = διαμέσου inédit ( e )= πρωτοφανής étonnant ( e )= εκπληκτικός-ή la vie = η ζωή rêvé ( e ) = ονειρεμένος η le soldat = ο στρατιώτης une enquête = η έρευνα passionner = δείχνω ενδιαφέρον le langage = η γλώσσα la réponse = η απάντηση la question = η ερώτηση se poser = τοποθετούμαι autre = άλλος η soi = ο εαυτός meilleur - e = καλύτερος-η une actualité = η επικαιρότητα le livre = το βιβλίο découvrir = ανακαλύπτω comprendre = καταλαβαίνω se détendre = χαλαρώνω progresser = προοδεύω le plaisir = η ευχαρίστηση la société = η κοινωνία

18 la culture = ο πολιτισμός le jeu = το παιχνίδι se perfectionner = τελειοποιούμαι chaque = κάθε la page = η σελίδα faciliter = διευκολύνω la compréhension = η κατανόηση différent e = διαφορετικός-ή le niveau = το επίπεδο la lecture = το διάβασμα progresser = προοδεύω conçu ( e ) = σχεδιασμένος-η journaliste = δημοσιογράφος varié ( e ) = ποικίλος-η mensuel ( le ) = μηνιαίος-α le trimestre = το τρίμηνο soit = είτε par an = ανά χρόνο lecteur lectrice = ο αναγνώστης / η αναγνώστρια passionnant ( e ) = ενδιαφέρων-ουσα découvrir = ανακαλύπτω auteur = ο συγγραφέας aujourd hui = σήμερα une initiation = η μύηση la littérature = η λογοτεχνία

19 la BD ( la bande dessinée ) = τα κόμικς culturel ( le ) = πολιτιστικός-ή un humour = το χιούμορ irrésistible = ακαταμάχητος-η le feuilleton = το ενημερωτικό δελτίο p. 51 s abonner = γίνομαι συνδρομητής un abonnement = η συνδρομή lire = διαβάζω acteur actrice = ηθοποιός bouquiner = διαβάζω le magazine = το περιοδικό le magasin = το κατάστημα tous le, la, les.= όλος-η / όλοι-ες par écrit = γραπτώς une explication = η εξήγηση le mariage = ο γάμος continuer = συνεχίζω une église = η εκκλησία à côté de = δίπλα la cérémonie = η τελετή p. 52 enfin = επιτέλους

20 prévu e = προβλεπόμενος-η content ( e ) = χαρούμενος-η amoureux amoureuse = ερωτευμένος-η depuis longtemps = εδώ και πολύ καιρό belle-sœur = η κουνιάδα préférer = προτιμώ célèbre = διάσημος-η deviner = μαντεύω p. 53 un enregistrement = η ηχογράφηση le fils = ο γιος la fille = η κόρη le mari = ο σύζυγος la femme = η γυναίκα préparer = ετοιμάζω un œuf = το αυγό la farine = το αλεύρι la recette = η συνταγή le réfrigérateur = το ψυγείο le placard = το ντουλάπι p. 54 le tarif réduit = το μειωμένο εισιτήριο devoir = οφείλω

21 compléter = συμπληρώνω le départ = η αναχώρηση le retour = η επιστροφή le petit mot = το σημείωμα p. 55 la fête = η γιορτή le cadeau = το δώρο la gâteau = το γλυκό le moment = η στιγμή un arbre = το δέντρο demander = ζητάω manquer = χάνω joueur joueuse = ο παίκτης p. 56 jour après jour = μέρα με τη μέρα la journée = η ημέρα ( καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας ) jeune = νέος-α sportif sportive = αθλητικός-ή une école = το σχολείο avant = πρίν commencer = αρχίζω la séance = η προβολή échauffer = ζεσταίνω perdre = χάνω

22 même si = ακόμη κι αν boire = πίνω régulièrement = τακτικά pendant = κατά τη διάρκεια le retour = η επιστροφή calme = ήσυχος-η arrêter = σταματώ brusquement = απότομα nettoyer = καθαρίζω la peau = το δέρμα le fait = το γεγονός respirer = αναπνέω la transpiration = ο ιδρώτας le repas = το φαγητό prendre mon temps = δεν βιάζομαι, χασομεράω la chose = το πράγμα le repas = το φαγητό juste = ακριβώς il vaut mieux = είναι καλύτερα attendre = περιμένω avoir soif = διψάω se laver = πλένομαι sentir = αισθάνομαι bon bonne = καλός-ή combien de temps = πόσο καιρό

23 p. 61 une école = το σχολείο commencer = αρχίζω perdre = χάνω l eau = το νερό le retour = η επιστροφή la transpiration = ο ιδρώτας manger = τρώω prendre = παίρνω le temps = ο καιρός la chose = το πράγμα valoir = αξίζω mieux # pire = καλύτερα # χειρότερα beau belle = όμορφος-η p. 62 demain = αύριο le journal = η εφημερίδα la science = η επιστήμη la vie = η ζωή urgence = η επείγουσα ανάγκη la série = το σήριαλ changer = αλλάζω

24 p. 63 il s agit = πρόκειται la matinée = το πρωινό ( καθ όλη τη διάρκεια του πρωινού ) la soirée = η βραδιά la chaîne = το κανάλι le dîner = το βραδινό γεύμα éteindre = σβήνω moins = λιγότερο la voie = η λωρίδα p. 64 un avion = το αεροπλάνο voisin voisine = διπλανός-ή passager ère = ο επιβάτης le retard = η καθυστέρηση rester = κάθομαι assis ( e ) = καθισμένος-η p. 65 créer = δημιουργώ le village = το χωριό décider = αποφασίζω une ouverture = το άνοιγμα la mairie = το δημαρχείο

25 habitant ( e ) = ο κάτοικος remplir = συμπληρώνω indiquer = δείχνω convenir = αρμόζω dernier dernière = τελευταίος-α voir = βλέπω écrire = γράφω déjeuner = γευματίζω oublier = ξεχνάω p. 66 prochain ( e ) = επόμενος η le cours = το μάθημα le matin = το πρωί le soir = το βράδυ le médecin = ο γιατρός payer = πληρώνω la consultation = η γνωμάτευση vital ( e )= ζωτικός-ή éviter = αποφεύγω possible = πιθανός-ή selon = σύμφωνα la consigne = η εντολή p. 67

26 une habitation = η κατοικία un appartement = το διαμέρισμα un étage = ο όροφος un immeuble = η πολυκατοικία mais = αλλά le chalet = η ξύλινη κατοικία στα βουνά le sud = ο νότος la mer = η θάλασσα p. 68 au bord de = στην άκρη la campagne = η εξοχή la montagne = το βουνό locataire = ο ενοικιαστής / η ενοικιάστρια propriétaire = ο ιδιοκτήτης / η ιδιοκτήτρια la location = η ενοικίαση louer = νοικιάζω deux - pièces = το δυάρι payer = πληρώνω le loyer = το ενοίκιο charges comprises = τα κοινόχρηστα συμπεριλαμβάνονται p. 69 vieil vieille = παλιός-ιά, ηλικιωμένος η

27 ancien ancienne = αρχαίος-α récent e = πρόσφατος-η un étage = ο όροφος spatial e = διαστημικός-ή vaste = τεράστιος-α le bureau = το γραφείο à côté de = δίπλα le fond = το βάθος le couloir = ο διάδρομος calme # bruyant ( e ) = ήρεμος η # θορυβώδης clair e = φωτεινός-ή ensoleillé e = ηλιόλουστος-η sombre = σκοτεινός-ή p. 70 une espace = η απόσταση loin de # près de = μακριά # κοντά devant # derrière = μπροστά # πίσω le jardin = ο κήπος dans # dehors = μέσα # έξω copain copine = φίλος η à côté de = δίπλα

28 p. 71 enfin = επιτέλους en plein = στο κέντρο plus # moins = περισσότερο # λιγότερο confortable = άνετος η près de # loin de = κοντά # μακριά devant # derrière = μπροστά # πίσω qualifier = χαρακτηρίζω d après = σύμφωνα με plutôt = καλύτερα la chance = η τύχη p. 72 la location = η ενοικίαση vendre # acheter = πουλώ # αγοράζω le confort = η άνεση idéal ( e ) = ιδανικός - ιδανικη la visite = η επίσκεψη un renseignement = η πληροφορία la pièce = το δωμάτιο, το κέρμα meublé ( e ) = επιπλωμένος η le jardin = ο κήπος proche = κοντινός ή, ο συγγενής le placard = το ντουλάπι parfait ( e ) = τέλειος-α

29 étudiant ( e ) = ο φοιτητής / η φοιτήτρια p. 73 le logement = η κατοικία agréable # désagréable = ευχάριστος-η # δυσάρεστος-η la chambre = το δωμάτιο permettre = επιτρέπω surtout = κυρίως une indépendance = η ανεξαρτησία universitaire = πανεπιστημιακός-ή rare = σπάνιος-α cher chère = αγαπητός-ή, ακριβός-ή patient ( e ) = υπομονετικός-ή compter = υπολογίζω, μετρώ le mois = ο μήνας correct ( e ) = σωστός-ή le prix = η τιμή le mètre carré = το τετραγωνικό μέτρο varier = ποικίλλω la recherche = η αναζήτηση entre = μεταξύ car = διότι durant = κατά τη διάρκεια le choix = η επιλογή plaire = αρέσω

30 la chance = η τύχη verser = ρίχνω,πληρώνω d avance = νωρίτερα le conseil = η συμβουλή p. 74 en face de = απέναντι un immeuble = η πολυκατοικία le passage = το πέρασμα continuer = συνεχίζω p indiquer = υποδεικνύω la surface = η επιφάνεια poursuivre = παρακολουθώ remplir = συμπληρώνω le renseignement = η πληροφορία une agence immobilière = το μεσιτικό γραφείο ακινήτων la durée = η διάρκεια le quartier = η συνοικία souhaiter = εύχομαι la banlieue = το προάστιο le loyer = το ενοίκιο décrire = περιγράφω p. 78

31 dire = λέω intéresser = ενδιαφέρω poser = τοποθετώ la surface = η επιφάνεια le chauffage = η θέρμανση payer = πληρώνω réserver = κάνω κράτηση neuf neuve = καινούργιος-ια le réfrigérateur = το ψυγείο meublé - e = επιπλωμένος-η le coin = η γωνία le placard = το ντουλάπι le lit = το κρεβάτι la vue = η θέα p. 79 les courses = τα ψώνια raconter = διηγούμαι le supermarché = το σουπερμάρκετ la fois = η φορά les légumes = τα λαχανικά parfois = μερικές φορές le marché = η λαϊκή αγορά, η αγορά la qualité = η ποιότητα meilleur ( e ) = καλύτερος-η

32 moins = λιγότερο souvent = συχνά le plat = το πιάτο la viande = το κρέας poissonnier ière = ο ιχθυοπώλης le poisson = το ψάρι les fruits de mer = τα θαλασσινά p. 80 acheter = αγοράζω le goût = η γεύση le pain = το ψωμί la pâtisserie = το ζαχαροπλαστείο la viande = το κρέας le boucher = ο κρεοπώλης le saucisson = το σαλάμι charcutier ière = ο αλλαντοπώλης la charcuterie = το αλλαντοπωλείο p. 81 la quantité = η ποσότητα la pomme = το μήλο la chose = το πράγμα le beurre = το βούτυρο la tranche = η φέτα

33 la rondelle = η ροδέλα la bouteille = το μπουκάλι le vin = το κρασί la boîte = το κουτί la pâte = η ζύμη il faut = πρέπει le lait = το γάλα une entrée = η είσοδος le plat = το πιάτο le fromage = το τυρί le dessert = το επιδόρπιο p. 84 imaginer = φαντάζομαι la fromagerie = το τυροπωλείο bien sûr = βεβαίως goûter = δοκιμάζω expliquer = εξηγώ fabriquer = κατασκευάζω se sentir = αισθάνομαι écrire = γράφω vite = γρήγορα rentrer = επιστρέφω certainement = βέβαια la chèvre = η γίδα

34 une odeur = η μυρωδιά p. 85 ouvert e = ανοιχτός-ή fermé ( e ) = κλειστός-ή bruyant ( e ) = θορυβώδης convivial ( e ) = φιλικός-ή la réservation = η κράτηση possible = πιθανός-ή familial ( e ) = οικογενειακός-ή le minuit = τα μεσάνυχτα le dîner = το γεύμα dîner = γευματίζω le crédit = το δάνειο accepter = δέχομαι payer = πληρώνω la carte bancaire = η τραπεζική κάρτα p. 86 une alimentation = η διατροφή changer = αλλάζω le comportement = η συμπεριφορά alimentaire = θρεπτικός-ή la santé = η υγεία un équilibre = η ισορροπία

35 le sucre = η ζάχαρη la confiserie = το ζαχαροπλαστείο le boisson = το ρόφημα sucré ( e ) = γλυκός-ιά apprécier = εκτιμώ la consommation = η κατανάλωση la moyenne = ο μέσος όρος le produit = το προϊόν la pomme de terre = η πατάτα frais - fraîche = φρέσκος-ια le bœuf = το βοδινό la bouteille = το μπουκάλι p. 87 la façon = ο τρόπος se nourrir = τρέφομαι dépenser = ξοδεύω rester = κάθομαι prévu ( e ) = προβλεπόμενος-η la direction = η κατεύθυνση traverser = διασχίζω tout de suite = αμέσως un itinéraire = η διαδρομή suivre = ακολουθώ

36 p. 88 coûter = κοστίζω la pêche = το ψάρεμα, το ροδάκινο la fraise = η φράουλα la cerise = το κεράσι cuire = ψήνω parmi = ανάμεσα un ingrédient = το συστατικό le sel = το αλάτι une huile = το λάδι p. 90 une association = ο σύλλογος, η ένωση consommateur trice = ο καταναλωτής / η καταναλώτρια remplir = συμπληρώνω le défaut = το μειονέκτημα un achat = η αγορά le lieu = ο τόπος le prix = η τιμή, το βραβείο habituellement = συνήθως satisfait ( e ) = ικανοποιημένος-η le commerçant = έμπορος envoyer = στέλνω la recette = η συνταγή

37 oublier = ξεχνώ remercier = ευχαριστώ p. 91 parfois = μερικές φορές p. 93 savoir = ξέρω réviser = κάνω επανάληψη la recréation = το διάλλειμα sérieux sérieuse = σοβαρός-ή mauvais ( e ) = άσχημος-η la note = ο βαθμός comprendre = καταλαβαίνω trop = πάρα πολύ aider = βοηθώ voir = βλέπω simple = απλός-ή faible # fort ( e ) = αδύναμος-η # δυνατός-ή la matière = το μάθημα p. 94 la scolarité = η φοίτηση, η παρακολούθηση un enseignement = η εκπαίδευση élémentaire = βασικός-ή

38 secondaire = δευτεροβάθμιος-α supérieur ( e ) = ανώτερος-η la maternelle = το νηπιαγωγείο une école primaire = το δημοτικό σχολείο instituteur trice = ο δάσκαλος / η δασκάλα souvent # rarement = συχνά # σπάνια le maître = ο δάσκαλος la maîtresse = η δασκάλα enseigner = διδάσκω une éducation physique = η φυσική αγωγή la terminale = η τρίτη λυκείου le brevet = το απολυτήριο γυμνασίου la seconde = η πρώτη λυκείου la bac ( le baccalauréat ) = το απολυτήριο λυκείου durer = διαρκώ la rentrée des classes = η έναρξη της σχολικής χρονιάς gentil gentille = ευγενικός-ή sévère = αυστηρός-ή mettre = τοποθετώ,βάζω expliquer = εξηγώ une attention = η προσοχή p. 96 penser = σκέφτομαι le progrès = η πρόοδος

39 le début # la fin = η αρχή # το τέλος une entrée = η είσοδος une informatique = η πληροφορική la langue = η γλώσσα au fond = στο βάθος le couloir = ο διάδρομος la science = η επιστήμη se retrouver = ξαναβρίσκομαι un endroit = η τοποθεσία signaler = χαρακτηρίζω SVT ( sciences de la vie et de la terre ) = η βιολογία arts plastiques = οι πλαστικές τέχνες EPS ( éducation physique et sportive ) = η φυσική αγωγή le côté = η πλευρά le terrain de sport = το γήπεδο se rassembler = συγκεντρώνομαι le préau = το υπόστεγο le bâtiment = το κτίριο municipal ( e ) = δημοτικός-ή un accès = η πρόσβαση interdit ( e ) = απαγορευμένος-η inscrit ( e ) = εγγεγραμμένος-η p. 100 seul ( e ) = μόνος-η une inscription = η εγγραφή

40 une horaire = το ωράριο une cotisation = η συνδρομή, η εισφορά une affaire = η υπόθεση p. 102 chaque = κάθε demander = ζητώ remplir = συμπληρώνω le renseignement = η πληροφορία compléter = συμπληρώνω langue vivante = η ζωντανή γλώσσα choisir = διαλέγω la condition = η προϋπόθεση p. 103 depuis combien de = από πότε secrétaire = γραμματέας une activité = η δραστηριότητα le tarif = η τιμή p. 104 la mode η μόδα désirer = επιθυμώ essayer = προσπαθώ croire = πιστεύω

41 désolé ( e ) = λυπημένος η la cabine d essayage = το δοκιμαστήριο un avis = η γνώμη la personne = το άτομο p. 105 le vêtement = το ρούχο vendeur vendeuse = έμπορος conseiller = συμβουλεύω client ( e ) = ο πελάτης / η πελάτισσα le moment = η στιγμή vif vive = ζωηρός-ή vert ( e ) = πράσινος-η marron = το καφέ (χρώμα) jaune = κίτρινος-η dernier dernière = τελευταίος-α un habillement = η ένδυση décontracté e = άνετος-η la robe = το φόρεμα la veste = το σακάκι la jupe = η φούστα la chemise = το πουκάμισο les chaussures = τα παπούτσια la botte = η μπότα une solde = ο μισθός

42 plus # moins = περισσότερο # λιγότερο parfois = μερικές φορές la promotion = η προαγωγή, η προώθηση la réduction = η μείωση, η έκπτωση payer = πληρώνω long longue = μακρύς-ιά court ( e ) = κοντός-ή large = φαρδύς-ιά étroit étroite = στενός-ή la pointure = το νούμερο παπουτσιών essayer = δοκιμάζω bon marché = φθηνά la couleur = το χρώμα p. 106 mesurer = υπολογίζω gros grosse = χοντρός-ή peser = ζυγίζω le poids = το βάρος mince = λεπτός-ή brun ( e ) = μελαχρινός-ή un œil = το μάτι les yeux = τα μάτια les cheveux = τα μαλλιά roux rousse = κοκκινομάλλης-α

43 comme = όπως horrible = φρικτός-ή le chapeau = το καπέλο p rien # quelque chose = τίποτα # κάτι mettre = βάζω je voudrais = θα ήθελα il me faut = μου χρειάζεται donner = δίνω un argent = τα χρήματα laisser = αφήνω la réponse = η απάντηση une adresse = η διεύθυνση une allée = η δενδροστοιχία le boulevard = η λεωφόρος il s agit = πρόκειται les lunettes = τα γυαλιά faire = κάνω le cadeau = το δώρο luxueux euse = πολυτελής p découvrir = ανακαλύπτω branché e = συνδεδεμένος-η le coup de cœur = το καρδιοχτύπι

44 un havre = το καταφύγιο la paix = η ειρήνη la tranquillité = η ηρεμία méditerranéen (ne) = μεσογειακός-ή changer = αλλάζω le jardin = ο κήπος joli jolie = ωραίος-α la marque = το σημάδι plein de # vide de = γεμάτο # άδειο le charme = η γοητεία signer = υπογράφω créateur - trice = ο δημιουργός léger légère = ελαφρός-ιά-ά emporter = μεταφέρω excellent ( e )= υπέροχος-η le sens = η αίσθηση se reposer = ξεκουράζομαι offrir = προσφέρω le produit = το προϊόν la veste = το σακάκι la vente = η πώληση par correspondance = δι' αλληλογραφίας la légende = η επιγραφή décrire = περιγράφω plusieurs = μερικοί

45 exister = υπάρχω suivre = ακολουθώ dépenser = ξοδεύω un article = το άρθρο renseigner = πληροφορώ payer = πληρώνω la façon = ο τρόπος p après-midi = το απόγευμα pouvoir = μπορώ entraîner = εξασκώ la compétition = ο συναγωνισμός la natation = το κολύμπι la semaine = η εβδομάδα prochain ( e ) = επόμενος-η organiser = οργανώνω le championnat = το πρωτάθλημα gagner = κερδίζω croire = νομίζω je sais = ξέρω savoir = ξέρω, γνωρίζω remporter = κατακτώ la victoire = η νίκη devenir = γίνομαι une équipe = η ομάδα

46 un peu = λίγο spectateur trice = ο θεατής pratiquer = εξασκώ important ( e ) = σημαντικός-ή la voile = η ιστιοπλοΐα la randonnée = ο περίπατος VTT ( vélo tout terrain ) = το μάουντεν μπάικ vainqueur = ο νικητής en plein air = υπαίθρια dans # dehors = μέσα # έξω le stade = το στάδιο couvert ( e ) = σκεπασμένος-η dedans = μέσα,εντός entraîneur = ο προπονητής moniteur monitrice = ο ομαδάρχης / η ομαδάρχισσα le maître nageur = ο ναυαγοσώστης p voir = βλέπω génial ( e ) = ιδιοφυής réussir = πετυχαίνω sûr ( e ) = σίγουρος-η encore = ακόμα lire = διαβάζω le dent = το δόντι

47 le pays = η χώρα favori - favorite = αγαπημένος-η la chaîne = το κανάλι le satellite = ο δορυφόρος une étape = το στάδιο le tour = ο γύρος une autoroute = ο αυτοκινητόδρομος la sortie = η έξοδος continuer = συνεχίζω puis = έπειτα revenir = επιστρέφω vers = προς payant ( e ) = πληρωτέος-α un accès = η πρόσβαση un itinéraire = η διαδρομή le billet = το εισιτήριο le comptoir = το ταμείο un accueil = η υποδοχή prendre = παίρνω le court = το γήπεδο του τένις le stade = το στάδιο vendeur euse = ο πωλητής / η πωλήτρια perdant ( e ) = χαμένος-η la victoire = η νίκη le lieu = το μέρος

48 la qualité = η ποιότητα principal e = βασικός-ή assister = παρευρίσκομαι rédiger = συντάσσω longtemps = πολύς καιρός les jeux olympiques = οι ολυμπιακοί αγώνες nautique = θαλάσσιος-α renseigner = πληροφορώ une horaire = το ωράριο la condition = η προϋπόθεση p le loisir = ο ελεύθερος χρόνος une escalade = η αναρρίχηση la forêt = το δάσος la course à pied = ο αγώνας δρόμου s entraîner = εξασκούμαι courir = τρέχω une équipe = η ομάδα la passion = το πάθος créer = δημιουργώ souvent = συχνά reconnaître = αναγνωρίζω

49 une action = η πράξη, η δράση sentimental ( e ) = συναισθηματικός ή la science fiction = η επιστημονική φαντασία la séance = η προβολή excellent ( e ) = υπέροχος-η tellement = τόσο nul nulle = ασήμαντος-η le navet = το γογγύλι la pièce = το θεατρικό έργο la représentation = η παράσταση le chef - d œuvre = το αριστούργημα somptueux euse = πλουσιοπάροχος-η ennuyer = ενοχλώ la mise en scène = η σκηνοθεσία contemporain ( e ) = σύγχρονος-η la chanson = το τραγούδι avoir envie = επιθυμώ να danser = χορεύω la boîte = το κουτί avec # sans = με # χωρίς le principe = η αρχή, το στοιχείο toujours # jamais = πάντα # ποτέ simple = απλός-ή un achat = η αγορά la place = η πλατεία, η θέση

50 remettre = ξαναβάζω battre = χτυπώ propre = καθαρός-ή, κατάλληλος-η en moyenne = ο μέσος όρος tous le, la, les = όλος-η / όλοι-ες même = ίδιος-ια correspondre = αλληλογραφώ le rond-point = η κυκλική νησίδα le boulevard = η λεωφόρος traverser = διασχίζω auditeur auditrice = ο ακροατής / η ακροάτρια bientôt = σύντομα un quart = το τέταρτο une demi-heure = η μισή ώρα trois quarts = τα τρία τέταρτα à pied = με τα πόδια la gare = ο σταθμός la date = η ημερομηνία le genre = το είδος le commentaire = το σχόλιο rédiger = συντάσσω différent e = διαφορετικός-ή quoi = τι; p

51 télécharger = κατεβάζω αρχείο από το Ιντερνέτ στον Η/Υ le site = η ιστοσελίδα trouver = βρίσκω donner = δίνω souvenir = θυμάμαι envoyer = στέλνω oublier = ξεχνώ consulter = συμβουλεύομαι la messagerie = η υπηρεσία μηνυμάτων connecter = συνδέω le moyen = το μέσο communiquer = επικοινωνώ le téléphone portable = το κινητό τηλέφωνο le tas = ο σωρός laisser = αφήνω le répondeur = ο αυτόματος τηλεφωνητής certains = μερικοί un appareil = η συσκευή numérique = ψηφιακός-ή la connexion = η σύνδεση surfer = σερφάρω lecteur lectrice = ο αναγνώστης / η αναγνώστρια le baladeur euse = το γουόκμαν allumer = ανάβω éteindre = σβήνω

52 le dessin animé = τα κινούμενα σχέδια une émission = η εκπομπή le divertissement = η διασκέδαση une information = η πληροφορία p. 141 commander = παραγγέλλω arriver = φτάνω marcher = περπατώ en effet = πράγματι demander = ζητώ le code = ο κώδικας croire = πιστεύω revenir = επιστρέφω régler = τακτοποιώ déjà = ήδη la limite = το όριο la durée = η διάρκεια moins # plus = λιγότερο # περισσότερο illimité e = απεριόριστος-η un abonnement = η συνδρομή la ligne = η γραμμή disponible = διαθέσιμος-η une assistance = η βοήθεια un engagement = η δέσμευση

53 les frais = τα έξοδα la disponibilité = η διαθεσιμότητα permanent ( e ) = μόνιμος-η fournisseur = ο προμηθευτής hésiter = διστάζω pas du tout = καθόλου voisin ( e ) = ο γείτονας / η γειτόνισσα dessus = από πάνω la racine = η ρίζα une aile = το φτερό le bilan = ο απολογισμός juger = κρίνω enfin = επιτέλους la direction = η κατεύθυνση monter # descendre = ανεβαίνω # κατεβαίνω s expliquer = δικαιολογούμαι scientifique = επιστημονικός-ή mécontent ( e ) = δυσαρεστημένος-η indifférent ( e ) = αδιάφορος-η le forfait = το συνολικό ποσό dépenser = ξοδεύω gratuit = δωρεάν en revanche = αντίθετα jamais = ποτέ offrir = προσφέρω

54 payant ( e ) = πληρωτέος-α un appel = η κλήση, το κάλεσμα être en train de + infinitif = ετοιμάζομαι να réel ( le ) = αληθινός-ή globalement = συνολικά satisfait ( e ) = ικανοποιημένος-η moyennement = μέτρια un usage = η χρήση vers = προς fixe = σταθερός-ή une interrogation = η εξέταση la surtaxe= ο πρόσθετος φόρος un écran = η οθόνη la dimension = η διάσταση intégrer = ενσωματώνω la sonnerie = το κουδούνισμα élégant ( e ) = κομψός-ή assistant ( e ) = βοηθός un objet = το αντικείμενο p la réservation = η κράτηση le vol= η πτήση, η κλοπή une affaire = η υπόθεση le tarif = η τιμή

55 direct ( e ) = άμεσος-η une escale = ο ενδιάμεσος αεροπορικός σταθμός départ # arrivée = η αναχώρηση # η άφιξη la banlieue = το προάστιο le bateau = το πλοίο le port = το λιμάνι un arrêt = η στάση un équipage = το πλήρωμα une hôtesse = η συνοδός le contrôleur = ο ελεγκτής le capitaine = ο αρχηγός conducteur trice = οδηγός le trajet = η διαδρομή une traversée = το θαλάσσιο ταξίδι déposer = καταθέτω un embarquement = η επιβίβαση le contrôle = ο έλεγχος la douane = το τελωνείο décoller = απογειώνομαι atterrir = προσγειώνομαι composter = ακυρώνω (π.χ. εισιτήριο) le quai = η αποβάθρα la destination = ο προορισμός rapide = γρήγορος-η agréable = ευχάριστος-η

56 le trajet = η διαδρομή géant ( e ) = γιγαντιαίος-α une envergure = το εύρος la longueur = το μήκος la surface = η επιφάνεια le fuselage = η άτρακτος αεροπλάνου le calendrier = το ημερολόγιο débuter = αρχίζω chargé e = επιφορτισμένος-η la conception = πρόωρος-η une inauguration = τα εγκαίνια une usine = το εργοστάσιο spécialement = ιδιαίτερα construire = κατασκευάζω un assemblage = η συγκρότηση commercial e = εμπορικός-ή transporter = μεταφέρω la marche à pied = ο ποδαρόδρομος fumer = καπνίζω rêver = ονειρεύομαι insolite = ασυνήθιστος-η la détente = η χαλάρωση fatigué ( e ) = κουρασμένος-η respirer = αναπνέω mincir = λεπταίνω

57 le plaisir = η ευχαρίστηση merveilleux - euse = θαυμάσιος-α emmener = μεταφέρω glisser = γλιστρώ le lit = το κρεβάτι confortable = άνετος-η le repas = το φαγητό grandiose = επιβλητικός-ή le paysage = το τοπίο exceptionnel le = εξαιρετικός-ή le guide = ο ξεναγός la disponibilité = η διαθεσιμότητα la connaissance = η γνωριμία le séjour = η διαμονή TEST 1 p audiovisuel le = οπτικοακουστικός-ή la publicité = η διαφήμιση une étude = η μελέτη rejoindre = συναντάω le trajet = η διαδρομή quelqu un une = κάποιος - α ajouter = προσθέτω composer = συνθέτω compatible = σύμφωνος-η

58 directement = κατευθείαν sinon = διαφορετικά consulter = συμβουλεύομαι envoyer = στέλνω proposer = προτείνω se déplacer = μετακινούμαι un horaire = το ωράριο la pièce d identité = η αστυνομική ταυτότητα la délivrance = η ανακούφιση la validité = η εγκυρότητα une espèce = το είδος TEST 2 p la page = η σελίδα les baskets = τα αθλητικά παπούτσια à tout à l heure = αμέσως comprendre = καταλαβαίνω mesurer = μετράω plutôt = περισσότερο la direction = η κατεύθυνση la possibilité = η δυνατότητα la variété = η ποικιλία le mer = η θάλασσα le soleil = ο ήλιος une impatience = η ανυπομονησία

59 bisous = φιλιά perdu (e ) = χαμένος-η roux rousse = κοκκινομάλλης-α le sexe = το φύλο le signe = το σημάδι particulier ère = ιδιαίτερος-η autoriser = επιτρέπω le tournage = το γύρισμα la signature = η υπογραφή une langue étrangère = η ξένη γλώσσα auprès de = μπροστά σε un arrêt = η στάση TEST 3 p le plaisir = η ευχαρίστηση convier = προτρέπω le vernissage = τα εγκαίνια une exposition = η έκθεση la peinture = η ζωγραφική le verre = το ποτήρι en biais = πλαγίως le banc = το θρανίο s asseoir = κάθομαι discuter = συζητώ enchanteur = μαγευτικός

60 rarement = σπάνια une oreille = το αυτί immense = τεράστιος-α une immarticulation = ο αριθμός κυκλοφορίας la publication = η δημοσίευση le défaut = το μειονέκτημα TEST 4 p chéri ( e ) = αγαπημένος-η ennuyer = ενοχλώ fatigant ( e ) = κουραστικός-ή petits-enfants = τα εγγόνια le coup de téléphone = το τηλεφώνημα la découverte = η ανακάλυψη la charrue = το αλέτρι la forêt = το δάσος célèbre = διάσημος-η la fée = η νεράιδα s occuper = απασχολούμαι les pompiers = οι πυροσβέστες la déception = η απογοήτευση émouvant ( e )= συγκινητικός-ή

61 absolument = απολύτως le peintre = ο ζωγράφος le timbre = το γραμματόσημο la fontaine = η βρύση libraire = ο βιβλιοπώλης / η βιβλιοπώλισσα habitable = κατοικήσιμος-η manquer = χάνω commander = παραγγέλνω

Lexique D.E.L.F. A2 Livre. 1.MOI,TOI ET LES AUTRES p. 35. autre = άλλος-η. acteur - actrice = ηθοποιός. brun ( e ) = καστανός-ή.

Lexique D.E.L.F. A2 Livre. 1.MOI,TOI ET LES AUTRES p. 35. autre = άλλος-η. acteur - actrice = ηθοποιός. brun ( e ) = καστανός-ή. Lexique D.E.L.F. A2 Livre élaboré par Mme Despoina Papagioti 1.MOI,TOI ET LES AUTRES p. 35 autre = άλλος-η acteur - actrice = ηθοποιός brun ( e ) = καστανός-ή un œil = το μάτι les yeux = τα μάτια la taille

Διαβάστε περισσότερα

η έναρξη των μαθημάτων σκοτεινός(-ή) / φωτεινός(-ή) καλά εξοπλισμένος / χωρίς εξοπλισμό της δασκάλας

η έναρξη των μαθημάτων σκοτεινός(-ή) / φωτεινός(-ή) καλά εξοπλισμένος / χωρίς εξοπλισμό της δασκάλας Cerf-volant Vocabulaire de l unité 1 La rentrée Coin vocabulaire Noms = ουσιαστικά Adjectifs = επίθετα Verbes =ρήματα Adverbes = επιρρήματα Expressions = εκφράσεις p. 8 La rentrée = Une école primaire

Διαβάστε περισσότερα

Catherine Tsouctidi LEXIQUE GRAMMAIRE METHODIQUE 1

Catherine Tsouctidi LEXIQUE GRAMMAIRE METHODIQUE 1 Catherine Tsouctidi LEXIQUE GRAMMAIRE METHODIQUE 1 Dossier 2 1. Le verbe être Page 4 turc/ turque (adj) = τούρκικος/ -η ex. Le café turc. La cuisine turque. Turc (Τurque ) (n) = Τούρκος / Τουρκάλα Ex.

Διαβάστε περισσότερα

À TON TOUR 2! DICTIONNAIRE. français-grec moderne

À TON TOUR 2! DICTIONNAIRE. français-grec moderne À TON TOUR 2! DICTIONNAIRE français-grec moderne Εκπαιδευτήριο «Το Παγκρήτιον» Β γυμνασίου, σχολικό έτος 2012-2013 TABLEAU DES SIGNES ET DES ABRÉVIATIONS ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ : δηλώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

CATHERINE TSOUCTIDI GRAMMAIRE METHODIQUE DU FRANÇAIS 2 LEXIQUE

CATHERINE TSOUCTIDI GRAMMAIRE METHODIQUE DU FRANÇAIS 2 LEXIQUE CATHERINE TSOUCTIDI GRAMMAIRE METHODIQUE DU FRANÇAIS 2 LEXIQUE DOSSIER 1 LES PRONOMS PERSONNELS Page 5 Offrir à (p.p. offert ) = προσφέρω Donner à = δίνω σε Le Réveillon = το ρεβεγιόν Gronder = μαλλώνω

Διαβάστε περισσότερα

1. Je me présente : παρουσιάζομαι

1. Je me présente : παρουσιάζομαι PREPADELF A1 VOCABULAIRE Lucie Mela 1. Je me présente : παρουσιάζομαι p.10 La fiche d inscription Nom Prénom Date de naissance Lieu de naissance Nationalité Classe Adresse Rue Code postal Ville Téléphone

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS EXAMENS AÀ L ÉCOLE P R É P A R E R LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS LIVRE DE L ÉLÈVE Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας»

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Μιχαήλ. Γαλλικά. Γ' Γυμνασίου

Σοφία Μιχαήλ. Γαλλικά. Γ' Γυμνασίου Σοφία Μιχαήλ Περιεχόμενα Vous parlez français? Μιλάτε ;............................... 5 Η Γραμματική της Ενότητας.......................................... 13 Bande dessinée Κινούμενα Σχέδια..................................

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENS À L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU B (B1&B2) EXAMENS DE FRANÇAIS

EXAMENS À L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU B (B1&B2) EXAMENS DE FRANÇAIS B EXAMENS À L ÉCOLE P R É P A R E R LE NIVEAU B (B1&B2) EXAMENS DE FRANÇAIS LIVRE DE L ÉLÈVE Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Action.fr-gr ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Γαλλικά Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Action.fr-gr ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Γαλλικά Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Action.fr-gr 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γαλλικά Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΚΡΙΤΕΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Γιόγια Φιλόλογος (Γαλλικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός Β/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulaire traduit en grec sans le français

Vocabulaire traduit en grec sans le français Vocabulaire traduit en grec sans le français Top DELF A2_Entretiens dirigés-1 Unité 1 Ma famille et moi Page 24 Ο έφηβος Ένας εύκολος έφηβος Θέλω, έχω την επιθυμία Συμμετέχω Βοηθάω Ευγενικός Υπακούω Συζητώ

Διαβάστε περισσότερα

L équipe de rédaction. SOMMAIRE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

L équipe de rédaction. SOMMAIRE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ L ECHO D EUGENE No 9 * JANVIER 2013 Vis tes rêves mais ne rêve pas ta vie. Ζήσε τα όνειρά σου, μην ονειρεύεσαι τη ζωή σου. L équipe de rédaction. Ιλάειρα Μισιρλιάδη, ΣΤ2 SOMMAIRE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «Άλλη μια

Διαβάστε περισσότερα

L écho d Eugène. Un nouveau journal. Les titres auxquels vous avez échappé!!! Prix : 0,50. Ne pas jeter sur la voie publique!

L écho d Eugène. Un nouveau journal. Les titres auxquels vous avez échappé!!! Prix : 0,50. Ne pas jeter sur la voie publique! Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix Prix : 0,50 L écho d Eugène Un nouveau journal Année 2010 Numéro 1 Vous découvrez ce journal, et vous vous posez sans doute un tas de questions : Que contient-il?

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Αποτύπωση και ενοποίηση της ύλης για την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική για να συνοδεύει το ΕΠΣ-ΞΓ

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Des élèves fatigués. No 10 * Avril 2013

L ECHO D EUGENE. Des élèves fatigués. No 10 * Avril 2013 L ECHO D EUGENE No 10 * Avril 2013 Ιλάειρα Μισιρλιάδη, ΣΤ2 Des élèves fatigués L es élèves du LFH sont-ils fatigués? Nous avons rencontré certains d entre eux pour recueillir leur témoignage. Nous avons

Διαβάστε περισσότερα

Antonio Porchia, Voix

Antonio Porchia, Voix ΑΚΗΣ ΗΜΟΥ AKIS DIMOU ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ ET JULIETTE Κι αν ο έρωτας είναι ο έρωτας που χάθηκε, πώς θα βρούµε τον έρωτα; Et si l amour est l amour perdu, comment trouver l amour? Αντόνιο Πόρτσια, Φωνές, µτφ.

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Φώς στις σκιές Lumière à l ombre. societe / ματιές στη κοινωνία. Coupe du Monde de Football 2014 UN MONDE, DES ÉCRANS, UN NUAGE

L ECHO D EUGENE. Φώς στις σκιές Lumière à l ombre. societe / ματιές στη κοινωνία. Coupe du Monde de Football 2014 UN MONDE, DES ÉCRANS, UN NUAGE L ECHO D EUGENE No 14 * Juin 2014 societe / ματιές στη κοινωνία Coupe du Monde de Football 2014 Le drame des Brésiliens, la fête des Européens Tous les 4 ans, la Coupe du Monde de football a lieu dans

Διαβάστε περισσότερα

* 300 mots indispensables # 350 mots vus en 1 re année déb. (Guillaume Bady, Université Lumière-Lyon 2, janvier 2000)

* 300 mots indispensables # 350 mots vus en 1 re année déb. (Guillaume Bady, Université Lumière-Lyon 2, janvier 2000) L EXIQUE DE GREC ANCIEN (1300 MOTS) * 300 mots indispensables # 350 mots vus en 1 re année déb. (Guillaume Bady, Université Lumière-Lyon 2, janvier 2000) * ἀ- : préfixe négatif ἀγαγεῖν : infinitif aoriste

Διαβάστε περισσότερα

L'équipe du Journal l Echo d Eugène

L'équipe du Journal l Echo d Eugène L'équipe du Journal l Echo d Eugène Equipe de rédaction : Responsable de la rédaction B. LUYCKX, Proviseur Νεφέλη Αρδίττη Δ1 Halie Chaikalis 6ème3 Έλενα Δαβερώνη Δ1 Louise Kontogiannis, 1èreC Georges Ariane,

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. L Echo d EUGENE soutient Charlie Hebdo. Le LFH.ED défend la liberté d expression. Η Echo d EUGENE συµπαρίσταται στο Charlie Hebdo

L ECHO D EUGENE. L Echo d EUGENE soutient Charlie Hebdo. Le LFH.ED défend la liberté d expression. Η Echo d EUGENE συµπαρίσταται στο Charlie Hebdo L ECHO D EUGENE No 15 * Janvier 2015 L Echo d EUGENE soutient Charlie Hebdo Η Echo d EUGENE συµπαρίσταται στο Charlie Hebdo Le LFH.ED défend la liberté d expression Δανάη Σαραντοπούλου, ΣΤ1 Το LFH.ED υπερασπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Horizons grecs TA NEA

Horizons grecs TA NEA ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Τα ΝεαΝ 4 ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 DANS CE NUMÉRO : Αθανατο 1821 2 Le paradis perdu 3 Kastoria la byzantine 4 Repas pascal 5/6/7 L esprit en Grèce Antique 8 Byzance 8 Les fêtes aux Cyclades 9 REPAS

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της µαντικής τέχνης από τον 8ο αι. π.χ. ως τις µέρες µας

Η επιρροή της µαντικής τέχνης από τον 8ο αι. π.χ. ως τις µέρες µας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΩΝΤΕΣ Ta Nea N 2 et 3 JUILLET 2007 Horizons grecs TA NEA DANS CE NUMÉRO : Le grec à Toulouse Lautrec 1 Φυσα αγερι, φυσα αγερι 2 Η επιροη της µαντιας 3 Nikos le voyageur 5 Manos Loizos 6 Les

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος πρώτο, δεύτερο. IE π ΔON EK AI EYTIKO. OP ANI MO EK O Eø I AKTIKøN BIB IøN A HNA

Tεύχος πρώτο, δεύτερο. IE π ΔON EK AI EYTIKO. OP ANI MO EK O Eø I AKTIKøN BIB IøN A HNA Tεύχος πρώτο, δεύτερο IE π ΔON EK AI EYTIKO OP ANI MO EK O Eø I AKTIKøN BIB IøN A HNA ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ıóèî È Â Î È ÚËÛÎÂ Ì ÙˆÓ ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË ÔÏ appleèûùëìòó ÁˆÁ È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì.. ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ È appleôïèùèûìèîòó

Διαβάστε περισσότερα

Pratiques Pédagogiques

Pratiques Pédagogiques Pratiques Pédagogiques Εισαγωγή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση «Πάμε στο Παρίσι»: Παιδαγωγικό Σενάριο για τα πρώτα στάδια εκμάθησης της Γαλλικής Γλώσσας με ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE C1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

ª 1Ô «Οικογένεια, κατοικία, καθημερινή ζωή»

ª 1Ô «Οικογένεια, κατοικία, καθημερινή ζωή» ƒ ƒδ ª Δ Δπ Δ Δ π ª N EÏÏËÓÈÎ ÁÈ ÙÔ GCSE (TÂ Ô 1, 2) ª 1Ô «Οικογένεια, κατοικία, καθημερινή ζωή» Ονοματεπώνυμο:... Ημερομηνία:... Τάξη:... ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ: 120 82 O H IE IA TON EK AI EYTIKO π π 1. Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

H ελληνική ψυχή της Ζακλίν ντε Ρομιγί

H ελληνική ψυχή της Ζακλίν ντε Ρομιγί ΕΤΟΣ Γ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 17 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Πολυλά 5-Αθήνα Τ.Κ. 11141 Τηλ: 210 2280568 ΕΚΔΟΤΗΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ H ελληνική ψυχή της Ζακλίν ντε

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμολόγηση Εξετάσεων LAAS

Βαθμολόγηση Εξετάσεων LAAS Χρόνος 25ος - αρ. φυλ. 307 - Ιούλιος 2014-0,02 - Λυκαβηττού 2 - Τ.Κ. 106 71 Αθήνα - κωδικός: 011398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2008

Session novembre 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE C1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Το άρθρο μας βασίστηκε σε μία σειρά. Κύκλοι συναντήσεων

L ECHO D EUGENE. Το άρθρο μας βασίστηκε σε μία σειρά. Κύκλοι συναντήσεων L ECHO D EUGENE Κατερίνα Κουκουράκη Β4 No 12 * Janvier 2014 Des chants et des danses pour Nelson Mandela Le 5 décembre 2013, Nelson Mandela, la figure historique de la lutte contre le racisme et l apartheid,

Διαβάστε περισσότερα