la correspondance = η αλληλογραφία, η ανταπόκριση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "la correspondance = η αλληλογραφία, η ανταπόκριση"

Transcript

1 Lexique D.E.L.F. A1 Livre élaboré par Mme Despoina Papagioti p. 6 7 la correspondance = η αλληλογραφία, η ανταπόκριση cher chère = αγαπητός η, ακριβός η inviter = προσκαλώ une invitation = η πρόσκληση déjeuner = γευματίζω à partir de = από espérer = ελπίζω venir = έρχομαι apporter = φέρνω le dessert = το επιδόρπιο pouvoir = μπορώ le pain = το ψωμί recevoir ( P. C j ai reçu ) = λαμβάνω (έλαβα ) amical(e )= φιλικός ή la fête = η γιορτή Noël = τα Χριστούγεννα Pâques = το Πάσχα un anniversaire = τα γενέθλια avoir lieu = λαμβάνει χώρα un automne = το φθινόπωρο un hiver = ο χειμώνας un été = το καλοκαίρι

2 un printemps = η άνοιξη quel quelle = ποιος ποιά une heure = η ώρα arriver = φτάνω que = τι qui = ποιός amener = φέρνω p. 8 (s ) informer = πληροφορώ - ούμαι la bastide = η έπαυλη un olivier = η ελιά provençal e = προβηγκιανός-ή inspirer = εμπνέω traditionnel ( le )= παραδοσιακός ή la région = η περιοχή s intéresser = ενδιαφέρομαι prochain ( e ) = επόμενος η suivant ( e ) = επόμενος η les vacances = οι διακοπές répondre = απαντώ la question = η ερώτηση une annonce = η αγγελία proposer = προτείνω un appartement = το διαμέρισμα le bateau = το πλοίο

3 se renseigner = πληροφορούμαι écrire = γράφω il faut = πρέπει se déplacer = μετακινούμαι p. 9 attendre = περιμένω chez moi = σπίτι μου quand = πότε, όταν sortir = βγαίνω ensuite = μετά tourner = γυρίζω à gauche # à droite = αριστερά # δεξιά habiter = μένω au bout de = μετά από le coin = η γωνία la rue = η οδός voir = βλέπω facile # difficile = εύκολος η # δύσκολος η trouver = βρίσκω à demain = τα λέμε αύριο demain = αύριο laisser = αφήνω d après = σύμφωνα με. une explication = η εξήγηση mettre = βάζω

4 la croix = ο σταυρός le départ = η αναχώρηση une arrivée = η άφιξη dessiner = σχεδιάζω un itinéraire = η διαδρομή rejoindre = συναντώ retrouver = ξαναβρίσκω la station = η στάση une université = το πανεπιστήμιο p. 10 discuter = συζητώ le tableau = ο πίνακας la chaîne = το κανάλι une information = η πληροφορία la nuit = η νύχτα le magazine = το περιοδικό une enquête = η έρευνα conseiller = συμβουλεύω vouloir = θέλω se divertir = διασκεδάζω p. 11 le gendarme = ο χωροφύλακας la mairie = το δημαρχείο

5 perdre = χάνω le chien = ο σκύλος le chat = η γάτα ramener = ξαναφέρνω une église = η εκκλησία une place = η θέση le moyen de transport = το μέσο μεταφοράς utiliser = χρησιμοποιώ ou = ή où = πού devoir = οφείλω (se) présenter = παρουσιάζω - ομαι p. 12 voyageur euse = ο ταξιδιώτης / η ταξιδιώτισσα embarquer = επιβιβάζω la personne = το άτομο p. 13 le ticket = το εισιτήριο le billet = το εισιτήριο demander = ζητάω la pâtisserie = το ζαχαροπλαστείο la boucherie = το κρεοπωλείο la poste = το ταχυδρομείο

6 un office de tourisme = το γραφείο τουρισμού le château = το κάστρο p. 14 un âge = η ηλικία la langue = η γλώσσα maternel ( le ) = μητρικός-ή autre = άλλος-η étudier = μελετώ combien = πόσο la fois = η φορά penser = σκέφτομαι souhaiter = εύχομαι correspondre = αλληλογραφώ la date de naissance = η ημερομηνία γεννήσεως p. 15 répondre = απαντώ dernier dernière = τελευταίος-α la question = η ερώτηση la fiche = η καρτέλα, το έντυπο jeune = νέος νέα proposer = προτείνω donner = δίνω aussi = επίσης

7 quelque = μερικοί-ές une information = η πληροφορία p. 16 habiter = μένω apprendre = μαθαίνω depuis = από un ordinateur = ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) attendre = περιμένω après = μετά le cours = το μάθημα devant # derrière = μπροστά # πίσω (s ) appeler = καλώ, ονομάζομαι p. 17 gentil gentille = ευγενικός - ή il fait beau = κάνει καλό καιρό la chose = το πράγμα inquiéter = ανησυχώ embrasser = αγκαλιάζω le faire part = το προσκλητήριο la joie = η χαρά la naissance = η γέννηση la connaissance = η γνωριμία amusant ( e ) = διασκεδαστικός-ή le plaisir = η ευχαρίστηση

8 une exposition = η έκθεση avoir lieu = λαμβάνει χώρα p quelqu un ( e ) = κάποιος - κάποια le pays = η χώρα le site = η ιστοσελίδα aider = βοηθώ envoyer = στέλνω une annonce = η αγγελία il faut = πρέπει écrire = γράφω se déplacer = μετακομίζω le journal = η εφημερίδα adorer = λατρεύω détester = μισώ le message = το μήνυμα la présentation = η παρουσίαση le loisir = ο ελεύθερος χρόνος, το χόμπυ apprendre = μαθαίνω avoir horreur = απεχθάνομαι espérer = ελπίζω à bientôt = τα λέμε σύντομα la campagne = η εξοχή écrire = γράφω

9 vite = γρήγορα connaître = γνωρίζω devenir = γίνομαι nager = κολυμπώ tout le temps = συνέχεια un eau = το νερό une étude = η μελέτη une université = το πανεπιστήμιο tard # tôt = αργά # νωρίς les nouvelles = τα νέα, οι ειδήσεις le bord = η όχθη le lycée = το λύκειο la fiche = το έντυπο inscrire = εγγράφω la date de naissance = η ημερομηνία γέννησης le niveau = το επίπεδο débutant ( e ) = αρχάριος-α étudier = μελετώ je suis né née = είμαι γεννημένος η la matière = το μάθημα p. 32 les uns = οι μεν autre = άλλος η garçon fille = αγόρι - κορίτσι

10 adorer = λατρεύω tard # tôt = αργά # νωρίς le métier = το επάγγελμα sportif ive = αθλητικός ή fille garçon = αγόρι - κορίτσι gai- gaie = χαρούμενος-η le collège = το γυμνάσιο surtout = κυρίως policier ère = αστυνομικός-ή travailler = δουλεύω dans # dehors = μέσα # έξω p. 33 jeune = νέος-α homme - femme = άνδρας - γυναίκα voici = να puis = έπειτα le mois = ο μήνας né née = γεννημένος η le sourire = το χαμόγελο tout le temps = συνέχεια porter = φοράω les lunettes = τα γυαλιά le banquier = ο τραπεζίτης la banque = η τράπεζα

11 coller = κολλάω p. 37 identifier = αναγνωρίζω qualifier = χαρακτηρίζω connaître = γνωρίζω chanteur chanteuse = ο τραγουδιστής / η τραγουδίστρια acteur actrice = ηθοποιός le métier = το επάγγελμα une activité = η δραστηριότητα la vie = η ζωή boulanger ère = ο αρτοπώλης / η αρτοπώλισσα le médecin = ο γιατρός chanteur euse = ο τραγουδιστής / η τραγουδίστρια tôt # tard = νωρίς # αργά avocat avocate = δικηγόρος infirmier ère = ο νοσοκόμος / η νοσοκόμα informaticien enne = ο προγραμματιστής -στρια la poste = το ταχυδρομείο étudiant ( e ) = ο φοιτητής / η φοιτήτρια une étude = η μελέτη p pouvoir = μπορώ venir = έρχομαι

12 apporter = φέρνω quelque chose = κάτι le gâteau = το γλυκό une adresse = η διεύθυνση envoyer = στέλνω plusieurs = μερικοί la réponse = η απάντηση le dessert = το επιδόρπιο une explication = η εξήγηση un itinéraire = η διαδρομή sortir = βγαίνω le boulevard = η λεωφόρος traverser = διασχίζω la chance = η τύχη le chemin = η διαδρομή la gare = ο σταθμός le droit = το δικαίωμα p. 4O rejoindre = συναντώ le vélo = το ποδήλατο le quai = η αποβάθρα p. 41 le jeu = το παιχνίδι chacun ( e ) = καθένας - καθεμία

13 remplir = συμπληρώνω la fiche = το έντυπο deviner = μαντεύω la profession = το επάγγελμα la chose = το πράγμα concerner = αφορώ accompagnateur trice = συνοδός emmener = μεταφέρω p. 42 le métier = το επάγγελμα une équitation = η ιππασία équestre = ιππικός-ή la cotisation = η εισφορά, η συνδρομή calculer = μετρώ, υπολογίζω coûter = κοστίζει payer = πληρώνω le cours = το μάθημα la séance = η προβολή p. 44 la famille = η οικογένεια frère sœur = αδελφός ή tout le monde = όλοι cousin e = ξάδελφος - η

14 tante oncle = θεία - θείος artiste = ο καλλιτέχνης p la naissance = η γέννηση beau belle = όμορφος-η enfant = το παιδί adolescent ( e ) = ο έφηβος / η έφηβη aujourd hui = σημερά le gâteau = το γλυκό le cadeau = το δώρο faire = κάνω adulte = ενήλικος-η marié e = παντρεμένος-η le mariage = ο γάμος inviter = προσκαλώ marié e = παντρεμένος-η heureusement = ευτυχώς malheureusement = δυστυχώς divorcé e = χωρισμένος η vieux vieille = παλιός-ιά, ηλικιωμένος η célibataire = ανύπαντρος-η vivre = ζω veuf veuve = ο χήρος / η χήρα mardi gras = η τελευταία μέρα της αποκριάς

15 se déguiser = μεταμφιέζομαι s amuser = διασκεδάζω se réunir = συγκεντρώνομαι bon bonne = καλός - καλή le repas = το γεύμα cacher = κρύβω un œuf = το αυγό le lapin = το κουνέλι le jardin = ο κήπος p. 46 décorer = διακοσμώ le sapin = το έλατο encore = ακόμα souhaiter = εύχομαι joyeux noël = καλά χριστούγεννα le bois = το ξύλο chaud ( e ) = ζεστός-ή le soleil = ο ήλιος la feuille = το φύλλο tomber = πέφτω il neige = χιονίζει froid ( e ) = κρύος-α p. 49

16 faire part = γνωστοποιώ la naissance = η γέννηση la joie = η χαρά frère # sœur = αδερφός # αδερφή heureux heureuse = ευτυχισμένος η un enfant = το παιδί célibataire = ελεύθερος η marié ( e ) = παντρεμένος η divorcé ( e ) = χωρισμένος η veuf veuve = χήρος - χήρα la saison = η εποχή le printemps = η άνοιξη un été = το καλοκαίρι un hiver = ο χειμώνας un automne = το φθινόπωρο p. 50 le collège = το γυμνάσιο la fois = η φορά le mois = ο μήνας le magazine = το περιοδικό un ados ( un adolescent ) = ο έφηβος ouvrir = ανοίγω le monde = ο κόσμος le spectacle = το θέαμα

17 une exploration = η εξερεύνηση le monde = ο κόσμος à travers = διαμέσου inédit ( e )= πρωτοφανής étonnant ( e )= εκπληκτικός-ή la vie = η ζωή rêvé ( e ) = ονειρεμένος η le soldat = ο στρατιώτης une enquête = η έρευνα passionner = δείχνω ενδιαφέρον le langage = η γλώσσα la réponse = η απάντηση la question = η ερώτηση se poser = τοποθετούμαι autre = άλλος η soi = ο εαυτός meilleur - e = καλύτερος-η une actualité = η επικαιρότητα le livre = το βιβλίο découvrir = ανακαλύπτω comprendre = καταλαβαίνω se détendre = χαλαρώνω progresser = προοδεύω le plaisir = η ευχαρίστηση la société = η κοινωνία

18 la culture = ο πολιτισμός le jeu = το παιχνίδι se perfectionner = τελειοποιούμαι chaque = κάθε la page = η σελίδα faciliter = διευκολύνω la compréhension = η κατανόηση différent e = διαφορετικός-ή le niveau = το επίπεδο la lecture = το διάβασμα progresser = προοδεύω conçu ( e ) = σχεδιασμένος-η journaliste = δημοσιογράφος varié ( e ) = ποικίλος-η mensuel ( le ) = μηνιαίος-α le trimestre = το τρίμηνο soit = είτε par an = ανά χρόνο lecteur lectrice = ο αναγνώστης / η αναγνώστρια passionnant ( e ) = ενδιαφέρων-ουσα découvrir = ανακαλύπτω auteur = ο συγγραφέας aujourd hui = σήμερα une initiation = η μύηση la littérature = η λογοτεχνία

19 la BD ( la bande dessinée ) = τα κόμικς culturel ( le ) = πολιτιστικός-ή un humour = το χιούμορ irrésistible = ακαταμάχητος-η le feuilleton = το ενημερωτικό δελτίο p. 51 s abonner = γίνομαι συνδρομητής un abonnement = η συνδρομή lire = διαβάζω acteur actrice = ηθοποιός bouquiner = διαβάζω le magazine = το περιοδικό le magasin = το κατάστημα tous le, la, les.= όλος-η / όλοι-ες par écrit = γραπτώς une explication = η εξήγηση le mariage = ο γάμος continuer = συνεχίζω une église = η εκκλησία à côté de = δίπλα la cérémonie = η τελετή p. 52 enfin = επιτέλους

20 prévu e = προβλεπόμενος-η content ( e ) = χαρούμενος-η amoureux amoureuse = ερωτευμένος-η depuis longtemps = εδώ και πολύ καιρό belle-sœur = η κουνιάδα préférer = προτιμώ célèbre = διάσημος-η deviner = μαντεύω p. 53 un enregistrement = η ηχογράφηση le fils = ο γιος la fille = η κόρη le mari = ο σύζυγος la femme = η γυναίκα préparer = ετοιμάζω un œuf = το αυγό la farine = το αλεύρι la recette = η συνταγή le réfrigérateur = το ψυγείο le placard = το ντουλάπι p. 54 le tarif réduit = το μειωμένο εισιτήριο devoir = οφείλω

21 compléter = συμπληρώνω le départ = η αναχώρηση le retour = η επιστροφή le petit mot = το σημείωμα p. 55 la fête = η γιορτή le cadeau = το δώρο la gâteau = το γλυκό le moment = η στιγμή un arbre = το δέντρο demander = ζητάω manquer = χάνω joueur joueuse = ο παίκτης p. 56 jour après jour = μέρα με τη μέρα la journée = η ημέρα ( καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας ) jeune = νέος-α sportif sportive = αθλητικός-ή une école = το σχολείο avant = πρίν commencer = αρχίζω la séance = η προβολή échauffer = ζεσταίνω perdre = χάνω

22 même si = ακόμη κι αν boire = πίνω régulièrement = τακτικά pendant = κατά τη διάρκεια le retour = η επιστροφή calme = ήσυχος-η arrêter = σταματώ brusquement = απότομα nettoyer = καθαρίζω la peau = το δέρμα le fait = το γεγονός respirer = αναπνέω la transpiration = ο ιδρώτας le repas = το φαγητό prendre mon temps = δεν βιάζομαι, χασομεράω la chose = το πράγμα le repas = το φαγητό juste = ακριβώς il vaut mieux = είναι καλύτερα attendre = περιμένω avoir soif = διψάω se laver = πλένομαι sentir = αισθάνομαι bon bonne = καλός-ή combien de temps = πόσο καιρό

23 p. 61 une école = το σχολείο commencer = αρχίζω perdre = χάνω l eau = το νερό le retour = η επιστροφή la transpiration = ο ιδρώτας manger = τρώω prendre = παίρνω le temps = ο καιρός la chose = το πράγμα valoir = αξίζω mieux # pire = καλύτερα # χειρότερα beau belle = όμορφος-η p. 62 demain = αύριο le journal = η εφημερίδα la science = η επιστήμη la vie = η ζωή urgence = η επείγουσα ανάγκη la série = το σήριαλ changer = αλλάζω

24 p. 63 il s agit = πρόκειται la matinée = το πρωινό ( καθ όλη τη διάρκεια του πρωινού ) la soirée = η βραδιά la chaîne = το κανάλι le dîner = το βραδινό γεύμα éteindre = σβήνω moins = λιγότερο la voie = η λωρίδα p. 64 un avion = το αεροπλάνο voisin voisine = διπλανός-ή passager ère = ο επιβάτης le retard = η καθυστέρηση rester = κάθομαι assis ( e ) = καθισμένος-η p. 65 créer = δημιουργώ le village = το χωριό décider = αποφασίζω une ouverture = το άνοιγμα la mairie = το δημαρχείο

25 habitant ( e ) = ο κάτοικος remplir = συμπληρώνω indiquer = δείχνω convenir = αρμόζω dernier dernière = τελευταίος-α voir = βλέπω écrire = γράφω déjeuner = γευματίζω oublier = ξεχνάω p. 66 prochain ( e ) = επόμενος η le cours = το μάθημα le matin = το πρωί le soir = το βράδυ le médecin = ο γιατρός payer = πληρώνω la consultation = η γνωμάτευση vital ( e )= ζωτικός-ή éviter = αποφεύγω possible = πιθανός-ή selon = σύμφωνα la consigne = η εντολή p. 67

26 une habitation = η κατοικία un appartement = το διαμέρισμα un étage = ο όροφος un immeuble = η πολυκατοικία mais = αλλά le chalet = η ξύλινη κατοικία στα βουνά le sud = ο νότος la mer = η θάλασσα p. 68 au bord de = στην άκρη la campagne = η εξοχή la montagne = το βουνό locataire = ο ενοικιαστής / η ενοικιάστρια propriétaire = ο ιδιοκτήτης / η ιδιοκτήτρια la location = η ενοικίαση louer = νοικιάζω deux - pièces = το δυάρι payer = πληρώνω le loyer = το ενοίκιο charges comprises = τα κοινόχρηστα συμπεριλαμβάνονται p. 69 vieil vieille = παλιός-ιά, ηλικιωμένος η

27 ancien ancienne = αρχαίος-α récent e = πρόσφατος-η un étage = ο όροφος spatial e = διαστημικός-ή vaste = τεράστιος-α le bureau = το γραφείο à côté de = δίπλα le fond = το βάθος le couloir = ο διάδρομος calme # bruyant ( e ) = ήρεμος η # θορυβώδης clair e = φωτεινός-ή ensoleillé e = ηλιόλουστος-η sombre = σκοτεινός-ή p. 70 une espace = η απόσταση loin de # près de = μακριά # κοντά devant # derrière = μπροστά # πίσω le jardin = ο κήπος dans # dehors = μέσα # έξω copain copine = φίλος η à côté de = δίπλα

28 p. 71 enfin = επιτέλους en plein = στο κέντρο plus # moins = περισσότερο # λιγότερο confortable = άνετος η près de # loin de = κοντά # μακριά devant # derrière = μπροστά # πίσω qualifier = χαρακτηρίζω d après = σύμφωνα με plutôt = καλύτερα la chance = η τύχη p. 72 la location = η ενοικίαση vendre # acheter = πουλώ # αγοράζω le confort = η άνεση idéal ( e ) = ιδανικός - ιδανικη la visite = η επίσκεψη un renseignement = η πληροφορία la pièce = το δωμάτιο, το κέρμα meublé ( e ) = επιπλωμένος η le jardin = ο κήπος proche = κοντινός ή, ο συγγενής le placard = το ντουλάπι parfait ( e ) = τέλειος-α

29 étudiant ( e ) = ο φοιτητής / η φοιτήτρια p. 73 le logement = η κατοικία agréable # désagréable = ευχάριστος-η # δυσάρεστος-η la chambre = το δωμάτιο permettre = επιτρέπω surtout = κυρίως une indépendance = η ανεξαρτησία universitaire = πανεπιστημιακός-ή rare = σπάνιος-α cher chère = αγαπητός-ή, ακριβός-ή patient ( e ) = υπομονετικός-ή compter = υπολογίζω, μετρώ le mois = ο μήνας correct ( e ) = σωστός-ή le prix = η τιμή le mètre carré = το τετραγωνικό μέτρο varier = ποικίλλω la recherche = η αναζήτηση entre = μεταξύ car = διότι durant = κατά τη διάρκεια le choix = η επιλογή plaire = αρέσω

30 la chance = η τύχη verser = ρίχνω,πληρώνω d avance = νωρίτερα le conseil = η συμβουλή p. 74 en face de = απέναντι un immeuble = η πολυκατοικία le passage = το πέρασμα continuer = συνεχίζω p indiquer = υποδεικνύω la surface = η επιφάνεια poursuivre = παρακολουθώ remplir = συμπληρώνω le renseignement = η πληροφορία une agence immobilière = το μεσιτικό γραφείο ακινήτων la durée = η διάρκεια le quartier = η συνοικία souhaiter = εύχομαι la banlieue = το προάστιο le loyer = το ενοίκιο décrire = περιγράφω p. 78

31 dire = λέω intéresser = ενδιαφέρω poser = τοποθετώ la surface = η επιφάνεια le chauffage = η θέρμανση payer = πληρώνω réserver = κάνω κράτηση neuf neuve = καινούργιος-ια le réfrigérateur = το ψυγείο meublé - e = επιπλωμένος-η le coin = η γωνία le placard = το ντουλάπι le lit = το κρεβάτι la vue = η θέα p. 79 les courses = τα ψώνια raconter = διηγούμαι le supermarché = το σουπερμάρκετ la fois = η φορά les légumes = τα λαχανικά parfois = μερικές φορές le marché = η λαϊκή αγορά, η αγορά la qualité = η ποιότητα meilleur ( e ) = καλύτερος-η

32 moins = λιγότερο souvent = συχνά le plat = το πιάτο la viande = το κρέας poissonnier ière = ο ιχθυοπώλης le poisson = το ψάρι les fruits de mer = τα θαλασσινά p. 80 acheter = αγοράζω le goût = η γεύση le pain = το ψωμί la pâtisserie = το ζαχαροπλαστείο la viande = το κρέας le boucher = ο κρεοπώλης le saucisson = το σαλάμι charcutier ière = ο αλλαντοπώλης la charcuterie = το αλλαντοπωλείο p. 81 la quantité = η ποσότητα la pomme = το μήλο la chose = το πράγμα le beurre = το βούτυρο la tranche = η φέτα

33 la rondelle = η ροδέλα la bouteille = το μπουκάλι le vin = το κρασί la boîte = το κουτί la pâte = η ζύμη il faut = πρέπει le lait = το γάλα une entrée = η είσοδος le plat = το πιάτο le fromage = το τυρί le dessert = το επιδόρπιο p. 84 imaginer = φαντάζομαι la fromagerie = το τυροπωλείο bien sûr = βεβαίως goûter = δοκιμάζω expliquer = εξηγώ fabriquer = κατασκευάζω se sentir = αισθάνομαι écrire = γράφω vite = γρήγορα rentrer = επιστρέφω certainement = βέβαια la chèvre = η γίδα

34 une odeur = η μυρωδιά p. 85 ouvert e = ανοιχτός-ή fermé ( e ) = κλειστός-ή bruyant ( e ) = θορυβώδης convivial ( e ) = φιλικός-ή la réservation = η κράτηση possible = πιθανός-ή familial ( e ) = οικογενειακός-ή le minuit = τα μεσάνυχτα le dîner = το γεύμα dîner = γευματίζω le crédit = το δάνειο accepter = δέχομαι payer = πληρώνω la carte bancaire = η τραπεζική κάρτα p. 86 une alimentation = η διατροφή changer = αλλάζω le comportement = η συμπεριφορά alimentaire = θρεπτικός-ή la santé = η υγεία un équilibre = η ισορροπία

35 le sucre = η ζάχαρη la confiserie = το ζαχαροπλαστείο le boisson = το ρόφημα sucré ( e ) = γλυκός-ιά apprécier = εκτιμώ la consommation = η κατανάλωση la moyenne = ο μέσος όρος le produit = το προϊόν la pomme de terre = η πατάτα frais - fraîche = φρέσκος-ια le bœuf = το βοδινό la bouteille = το μπουκάλι p. 87 la façon = ο τρόπος se nourrir = τρέφομαι dépenser = ξοδεύω rester = κάθομαι prévu ( e ) = προβλεπόμενος-η la direction = η κατεύθυνση traverser = διασχίζω tout de suite = αμέσως un itinéraire = η διαδρομή suivre = ακολουθώ

36 p. 88 coûter = κοστίζω la pêche = το ψάρεμα, το ροδάκινο la fraise = η φράουλα la cerise = το κεράσι cuire = ψήνω parmi = ανάμεσα un ingrédient = το συστατικό le sel = το αλάτι une huile = το λάδι p. 90 une association = ο σύλλογος, η ένωση consommateur trice = ο καταναλωτής / η καταναλώτρια remplir = συμπληρώνω le défaut = το μειονέκτημα un achat = η αγορά le lieu = ο τόπος le prix = η τιμή, το βραβείο habituellement = συνήθως satisfait ( e ) = ικανοποιημένος-η le commerçant = έμπορος envoyer = στέλνω la recette = η συνταγή

37 oublier = ξεχνώ remercier = ευχαριστώ p. 91 parfois = μερικές φορές p. 93 savoir = ξέρω réviser = κάνω επανάληψη la recréation = το διάλλειμα sérieux sérieuse = σοβαρός-ή mauvais ( e ) = άσχημος-η la note = ο βαθμός comprendre = καταλαβαίνω trop = πάρα πολύ aider = βοηθώ voir = βλέπω simple = απλός-ή faible # fort ( e ) = αδύναμος-η # δυνατός-ή la matière = το μάθημα p. 94 la scolarité = η φοίτηση, η παρακολούθηση un enseignement = η εκπαίδευση élémentaire = βασικός-ή

38 secondaire = δευτεροβάθμιος-α supérieur ( e ) = ανώτερος-η la maternelle = το νηπιαγωγείο une école primaire = το δημοτικό σχολείο instituteur trice = ο δάσκαλος / η δασκάλα souvent # rarement = συχνά # σπάνια le maître = ο δάσκαλος la maîtresse = η δασκάλα enseigner = διδάσκω une éducation physique = η φυσική αγωγή la terminale = η τρίτη λυκείου le brevet = το απολυτήριο γυμνασίου la seconde = η πρώτη λυκείου la bac ( le baccalauréat ) = το απολυτήριο λυκείου durer = διαρκώ la rentrée des classes = η έναρξη της σχολικής χρονιάς gentil gentille = ευγενικός-ή sévère = αυστηρός-ή mettre = τοποθετώ,βάζω expliquer = εξηγώ une attention = η προσοχή p. 96 penser = σκέφτομαι le progrès = η πρόοδος

39 le début # la fin = η αρχή # το τέλος une entrée = η είσοδος une informatique = η πληροφορική la langue = η γλώσσα au fond = στο βάθος le couloir = ο διάδρομος la science = η επιστήμη se retrouver = ξαναβρίσκομαι un endroit = η τοποθεσία signaler = χαρακτηρίζω SVT ( sciences de la vie et de la terre ) = η βιολογία arts plastiques = οι πλαστικές τέχνες EPS ( éducation physique et sportive ) = η φυσική αγωγή le côté = η πλευρά le terrain de sport = το γήπεδο se rassembler = συγκεντρώνομαι le préau = το υπόστεγο le bâtiment = το κτίριο municipal ( e ) = δημοτικός-ή un accès = η πρόσβαση interdit ( e ) = απαγορευμένος-η inscrit ( e ) = εγγεγραμμένος-η p. 100 seul ( e ) = μόνος-η une inscription = η εγγραφή

40 une horaire = το ωράριο une cotisation = η συνδρομή, η εισφορά une affaire = η υπόθεση p. 102 chaque = κάθε demander = ζητώ remplir = συμπληρώνω le renseignement = η πληροφορία compléter = συμπληρώνω langue vivante = η ζωντανή γλώσσα choisir = διαλέγω la condition = η προϋπόθεση p. 103 depuis combien de = από πότε secrétaire = γραμματέας une activité = η δραστηριότητα le tarif = η τιμή p. 104 la mode η μόδα désirer = επιθυμώ essayer = προσπαθώ croire = πιστεύω

41 désolé ( e ) = λυπημένος η la cabine d essayage = το δοκιμαστήριο un avis = η γνώμη la personne = το άτομο p. 105 le vêtement = το ρούχο vendeur vendeuse = έμπορος conseiller = συμβουλεύω client ( e ) = ο πελάτης / η πελάτισσα le moment = η στιγμή vif vive = ζωηρός-ή vert ( e ) = πράσινος-η marron = το καφέ (χρώμα) jaune = κίτρινος-η dernier dernière = τελευταίος-α un habillement = η ένδυση décontracté e = άνετος-η la robe = το φόρεμα la veste = το σακάκι la jupe = η φούστα la chemise = το πουκάμισο les chaussures = τα παπούτσια la botte = η μπότα une solde = ο μισθός

42 plus # moins = περισσότερο # λιγότερο parfois = μερικές φορές la promotion = η προαγωγή, η προώθηση la réduction = η μείωση, η έκπτωση payer = πληρώνω long longue = μακρύς-ιά court ( e ) = κοντός-ή large = φαρδύς-ιά étroit étroite = στενός-ή la pointure = το νούμερο παπουτσιών essayer = δοκιμάζω bon marché = φθηνά la couleur = το χρώμα p. 106 mesurer = υπολογίζω gros grosse = χοντρός-ή peser = ζυγίζω le poids = το βάρος mince = λεπτός-ή brun ( e ) = μελαχρινός-ή un œil = το μάτι les yeux = τα μάτια les cheveux = τα μαλλιά roux rousse = κοκκινομάλλης-α

43 comme = όπως horrible = φρικτός-ή le chapeau = το καπέλο p rien # quelque chose = τίποτα # κάτι mettre = βάζω je voudrais = θα ήθελα il me faut = μου χρειάζεται donner = δίνω un argent = τα χρήματα laisser = αφήνω la réponse = η απάντηση une adresse = η διεύθυνση une allée = η δενδροστοιχία le boulevard = η λεωφόρος il s agit = πρόκειται les lunettes = τα γυαλιά faire = κάνω le cadeau = το δώρο luxueux euse = πολυτελής p découvrir = ανακαλύπτω branché e = συνδεδεμένος-η le coup de cœur = το καρδιοχτύπι

44 un havre = το καταφύγιο la paix = η ειρήνη la tranquillité = η ηρεμία méditerranéen (ne) = μεσογειακός-ή changer = αλλάζω le jardin = ο κήπος joli jolie = ωραίος-α la marque = το σημάδι plein de # vide de = γεμάτο # άδειο le charme = η γοητεία signer = υπογράφω créateur - trice = ο δημιουργός léger légère = ελαφρός-ιά-ά emporter = μεταφέρω excellent ( e )= υπέροχος-η le sens = η αίσθηση se reposer = ξεκουράζομαι offrir = προσφέρω le produit = το προϊόν la veste = το σακάκι la vente = η πώληση par correspondance = δι' αλληλογραφίας la légende = η επιγραφή décrire = περιγράφω plusieurs = μερικοί

45 exister = υπάρχω suivre = ακολουθώ dépenser = ξοδεύω un article = το άρθρο renseigner = πληροφορώ payer = πληρώνω la façon = ο τρόπος p après-midi = το απόγευμα pouvoir = μπορώ entraîner = εξασκώ la compétition = ο συναγωνισμός la natation = το κολύμπι la semaine = η εβδομάδα prochain ( e ) = επόμενος-η organiser = οργανώνω le championnat = το πρωτάθλημα gagner = κερδίζω croire = νομίζω je sais = ξέρω savoir = ξέρω, γνωρίζω remporter = κατακτώ la victoire = η νίκη devenir = γίνομαι une équipe = η ομάδα

46 un peu = λίγο spectateur trice = ο θεατής pratiquer = εξασκώ important ( e ) = σημαντικός-ή la voile = η ιστιοπλοΐα la randonnée = ο περίπατος VTT ( vélo tout terrain ) = το μάουντεν μπάικ vainqueur = ο νικητής en plein air = υπαίθρια dans # dehors = μέσα # έξω le stade = το στάδιο couvert ( e ) = σκεπασμένος-η dedans = μέσα,εντός entraîneur = ο προπονητής moniteur monitrice = ο ομαδάρχης / η ομαδάρχισσα le maître nageur = ο ναυαγοσώστης p voir = βλέπω génial ( e ) = ιδιοφυής réussir = πετυχαίνω sûr ( e ) = σίγουρος-η encore = ακόμα lire = διαβάζω le dent = το δόντι

47 le pays = η χώρα favori - favorite = αγαπημένος-η la chaîne = το κανάλι le satellite = ο δορυφόρος une étape = το στάδιο le tour = ο γύρος une autoroute = ο αυτοκινητόδρομος la sortie = η έξοδος continuer = συνεχίζω puis = έπειτα revenir = επιστρέφω vers = προς payant ( e ) = πληρωτέος-α un accès = η πρόσβαση un itinéraire = η διαδρομή le billet = το εισιτήριο le comptoir = το ταμείο un accueil = η υποδοχή prendre = παίρνω le court = το γήπεδο του τένις le stade = το στάδιο vendeur euse = ο πωλητής / η πωλήτρια perdant ( e ) = χαμένος-η la victoire = η νίκη le lieu = το μέρος

48 la qualité = η ποιότητα principal e = βασικός-ή assister = παρευρίσκομαι rédiger = συντάσσω longtemps = πολύς καιρός les jeux olympiques = οι ολυμπιακοί αγώνες nautique = θαλάσσιος-α renseigner = πληροφορώ une horaire = το ωράριο la condition = η προϋπόθεση p le loisir = ο ελεύθερος χρόνος une escalade = η αναρρίχηση la forêt = το δάσος la course à pied = ο αγώνας δρόμου s entraîner = εξασκούμαι courir = τρέχω une équipe = η ομάδα la passion = το πάθος créer = δημιουργώ souvent = συχνά reconnaître = αναγνωρίζω

49 une action = η πράξη, η δράση sentimental ( e ) = συναισθηματικός ή la science fiction = η επιστημονική φαντασία la séance = η προβολή excellent ( e ) = υπέροχος-η tellement = τόσο nul nulle = ασήμαντος-η le navet = το γογγύλι la pièce = το θεατρικό έργο la représentation = η παράσταση le chef - d œuvre = το αριστούργημα somptueux euse = πλουσιοπάροχος-η ennuyer = ενοχλώ la mise en scène = η σκηνοθεσία contemporain ( e ) = σύγχρονος-η la chanson = το τραγούδι avoir envie = επιθυμώ να danser = χορεύω la boîte = το κουτί avec # sans = με # χωρίς le principe = η αρχή, το στοιχείο toujours # jamais = πάντα # ποτέ simple = απλός-ή un achat = η αγορά la place = η πλατεία, η θέση

50 remettre = ξαναβάζω battre = χτυπώ propre = καθαρός-ή, κατάλληλος-η en moyenne = ο μέσος όρος tous le, la, les = όλος-η / όλοι-ες même = ίδιος-ια correspondre = αλληλογραφώ le rond-point = η κυκλική νησίδα le boulevard = η λεωφόρος traverser = διασχίζω auditeur auditrice = ο ακροατής / η ακροάτρια bientôt = σύντομα un quart = το τέταρτο une demi-heure = η μισή ώρα trois quarts = τα τρία τέταρτα à pied = με τα πόδια la gare = ο σταθμός la date = η ημερομηνία le genre = το είδος le commentaire = το σχόλιο rédiger = συντάσσω différent e = διαφορετικός-ή quoi = τι; p

51 télécharger = κατεβάζω αρχείο από το Ιντερνέτ στον Η/Υ le site = η ιστοσελίδα trouver = βρίσκω donner = δίνω souvenir = θυμάμαι envoyer = στέλνω oublier = ξεχνώ consulter = συμβουλεύομαι la messagerie = η υπηρεσία μηνυμάτων connecter = συνδέω le moyen = το μέσο communiquer = επικοινωνώ le téléphone portable = το κινητό τηλέφωνο le tas = ο σωρός laisser = αφήνω le répondeur = ο αυτόματος τηλεφωνητής certains = μερικοί un appareil = η συσκευή numérique = ψηφιακός-ή la connexion = η σύνδεση surfer = σερφάρω lecteur lectrice = ο αναγνώστης / η αναγνώστρια le baladeur euse = το γουόκμαν allumer = ανάβω éteindre = σβήνω

52 le dessin animé = τα κινούμενα σχέδια une émission = η εκπομπή le divertissement = η διασκέδαση une information = η πληροφορία p. 141 commander = παραγγέλλω arriver = φτάνω marcher = περπατώ en effet = πράγματι demander = ζητώ le code = ο κώδικας croire = πιστεύω revenir = επιστρέφω régler = τακτοποιώ déjà = ήδη la limite = το όριο la durée = η διάρκεια moins # plus = λιγότερο # περισσότερο illimité e = απεριόριστος-η un abonnement = η συνδρομή la ligne = η γραμμή disponible = διαθέσιμος-η une assistance = η βοήθεια un engagement = η δέσμευση

53 les frais = τα έξοδα la disponibilité = η διαθεσιμότητα permanent ( e ) = μόνιμος-η fournisseur = ο προμηθευτής hésiter = διστάζω pas du tout = καθόλου voisin ( e ) = ο γείτονας / η γειτόνισσα dessus = από πάνω la racine = η ρίζα une aile = το φτερό le bilan = ο απολογισμός juger = κρίνω enfin = επιτέλους la direction = η κατεύθυνση monter # descendre = ανεβαίνω # κατεβαίνω s expliquer = δικαιολογούμαι scientifique = επιστημονικός-ή mécontent ( e ) = δυσαρεστημένος-η indifférent ( e ) = αδιάφορος-η le forfait = το συνολικό ποσό dépenser = ξοδεύω gratuit = δωρεάν en revanche = αντίθετα jamais = ποτέ offrir = προσφέρω

54 payant ( e ) = πληρωτέος-α un appel = η κλήση, το κάλεσμα être en train de + infinitif = ετοιμάζομαι να réel ( le ) = αληθινός-ή globalement = συνολικά satisfait ( e ) = ικανοποιημένος-η moyennement = μέτρια un usage = η χρήση vers = προς fixe = σταθερός-ή une interrogation = η εξέταση la surtaxe= ο πρόσθετος φόρος un écran = η οθόνη la dimension = η διάσταση intégrer = ενσωματώνω la sonnerie = το κουδούνισμα élégant ( e ) = κομψός-ή assistant ( e ) = βοηθός un objet = το αντικείμενο p la réservation = η κράτηση le vol= η πτήση, η κλοπή une affaire = η υπόθεση le tarif = η τιμή

55 direct ( e ) = άμεσος-η une escale = ο ενδιάμεσος αεροπορικός σταθμός départ # arrivée = η αναχώρηση # η άφιξη la banlieue = το προάστιο le bateau = το πλοίο le port = το λιμάνι un arrêt = η στάση un équipage = το πλήρωμα une hôtesse = η συνοδός le contrôleur = ο ελεγκτής le capitaine = ο αρχηγός conducteur trice = οδηγός le trajet = η διαδρομή une traversée = το θαλάσσιο ταξίδι déposer = καταθέτω un embarquement = η επιβίβαση le contrôle = ο έλεγχος la douane = το τελωνείο décoller = απογειώνομαι atterrir = προσγειώνομαι composter = ακυρώνω (π.χ. εισιτήριο) le quai = η αποβάθρα la destination = ο προορισμός rapide = γρήγορος-η agréable = ευχάριστος-η

56 le trajet = η διαδρομή géant ( e ) = γιγαντιαίος-α une envergure = το εύρος la longueur = το μήκος la surface = η επιφάνεια le fuselage = η άτρακτος αεροπλάνου le calendrier = το ημερολόγιο débuter = αρχίζω chargé e = επιφορτισμένος-η la conception = πρόωρος-η une inauguration = τα εγκαίνια une usine = το εργοστάσιο spécialement = ιδιαίτερα construire = κατασκευάζω un assemblage = η συγκρότηση commercial e = εμπορικός-ή transporter = μεταφέρω la marche à pied = ο ποδαρόδρομος fumer = καπνίζω rêver = ονειρεύομαι insolite = ασυνήθιστος-η la détente = η χαλάρωση fatigué ( e ) = κουρασμένος-η respirer = αναπνέω mincir = λεπταίνω

57 le plaisir = η ευχαρίστηση merveilleux - euse = θαυμάσιος-α emmener = μεταφέρω glisser = γλιστρώ le lit = το κρεβάτι confortable = άνετος-η le repas = το φαγητό grandiose = επιβλητικός-ή le paysage = το τοπίο exceptionnel le = εξαιρετικός-ή le guide = ο ξεναγός la disponibilité = η διαθεσιμότητα la connaissance = η γνωριμία le séjour = η διαμονή TEST 1 p audiovisuel le = οπτικοακουστικός-ή la publicité = η διαφήμιση une étude = η μελέτη rejoindre = συναντάω le trajet = η διαδρομή quelqu un une = κάποιος - α ajouter = προσθέτω composer = συνθέτω compatible = σύμφωνος-η

58 directement = κατευθείαν sinon = διαφορετικά consulter = συμβουλεύομαι envoyer = στέλνω proposer = προτείνω se déplacer = μετακινούμαι un horaire = το ωράριο la pièce d identité = η αστυνομική ταυτότητα la délivrance = η ανακούφιση la validité = η εγκυρότητα une espèce = το είδος TEST 2 p la page = η σελίδα les baskets = τα αθλητικά παπούτσια à tout à l heure = αμέσως comprendre = καταλαβαίνω mesurer = μετράω plutôt = περισσότερο la direction = η κατεύθυνση la possibilité = η δυνατότητα la variété = η ποικιλία le mer = η θάλασσα le soleil = ο ήλιος une impatience = η ανυπομονησία

59 bisous = φιλιά perdu (e ) = χαμένος-η roux rousse = κοκκινομάλλης-α le sexe = το φύλο le signe = το σημάδι particulier ère = ιδιαίτερος-η autoriser = επιτρέπω le tournage = το γύρισμα la signature = η υπογραφή une langue étrangère = η ξένη γλώσσα auprès de = μπροστά σε un arrêt = η στάση TEST 3 p le plaisir = η ευχαρίστηση convier = προτρέπω le vernissage = τα εγκαίνια une exposition = η έκθεση la peinture = η ζωγραφική le verre = το ποτήρι en biais = πλαγίως le banc = το θρανίο s asseoir = κάθομαι discuter = συζητώ enchanteur = μαγευτικός

60 rarement = σπάνια une oreille = το αυτί immense = τεράστιος-α une immarticulation = ο αριθμός κυκλοφορίας la publication = η δημοσίευση le défaut = το μειονέκτημα TEST 4 p chéri ( e ) = αγαπημένος-η ennuyer = ενοχλώ fatigant ( e ) = κουραστικός-ή petits-enfants = τα εγγόνια le coup de téléphone = το τηλεφώνημα la découverte = η ανακάλυψη la charrue = το αλέτρι la forêt = το δάσος célèbre = διάσημος-η la fée = η νεράιδα s occuper = απασχολούμαι les pompiers = οι πυροσβέστες la déception = η απογοήτευση émouvant ( e )= συγκινητικός-ή

61 absolument = απολύτως le peintre = ο ζωγράφος le timbre = το γραμματόσημο la fontaine = η βρύση libraire = ο βιβλιοπώλης / η βιβλιοπώλισσα habitable = κατοικήσιμος-η manquer = χάνω commander = παραγγέλνω

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère Grec de l Éducation Nationale et des Cultes Certification en Langue Française NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας!

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας! 1. Βρέστε την άσχετη λέξη 2. Μήλο/ κιμά/ αχλάδι/ σταφύλι/ καρπούζι 3. Μουσακάς/ γεμιστά/ τζατζίκι/ γάλα/ φασολάδα 4. Μοσχάρι/ χοιρινό/ ψάρι/ κοτόπουλο/ μπριζόλα 5. Αλάτι/ λάχανο/ μαρούλι/ κρεμμύδι/ σκόρδο

Διαβάστε περισσότερα

À TON TOUR 2! DICTIONNAIRE. français-grec moderne

À TON TOUR 2! DICTIONNAIRE. français-grec moderne À TON TOUR 2! DICTIONNAIRE français-grec moderne Εκπαιδευτήριο «Το Παγκρήτιον» Β γυμνασίου, σχολικό έτος 2012-2013 TABLEAU DES SIGNES ET DES ABRÉVIATIONS ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ : δηλώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται;

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; 6. Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; Θα κάνω δίαιτα! Χριστίνα: Μαμά, γιατί έπλυνες το παλιό τζιν; Μαμά: Δεν το έπλυνα, αγάπη μου. Είναι στην ντουλάπα σου εδώ κι ένα μήνα. Χριστίνα: Δεν είναι δυνατό! Ενάμισι

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γαλλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γαλλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές γαλλικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές γαλλικά-ελληνικά Ευχές : Γάμος Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. νιόπαντρο ζευγάρι Félicitations et meilleurs vœux à vous

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ GR / QUE 9 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS EXAMENS AÀ L ÉCOLE P R É P A R E R LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS LIVRE DE L ÉLÈVE Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας»

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Lexique D.E.L.F. A2 Livre. 1.MOI,TOI ET LES AUTRES p. 35. autre = άλλος-η. acteur - actrice = ηθοποιός. brun ( e ) = καστανός-ή.

Lexique D.E.L.F. A2 Livre. 1.MOI,TOI ET LES AUTRES p. 35. autre = άλλος-η. acteur - actrice = ηθοποιός. brun ( e ) = καστανός-ή. Lexique D.E.L.F. A2 Livre élaboré par Mme Despoina Papagioti 1.MOI,TOI ET LES AUTRES p. 35 autre = άλλος-η acteur - actrice = ηθοποιός brun ( e ) = καστανός-ή un œil = το μάτι les yeux = τα μάτια la taille

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας Γαλλικών «Οι Διακοπές»

Σενάριο Διδασκαλίας Γαλλικών «Οι Διακοπές» Σενάριο Διδασκαλίας Γαλλικών «Οι Διακοπές» Σιδηροπούλου Ουρανία Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης raniasidiropoulou@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόκειται για μία πολυπολιτισμική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Π ρ ώ τ ο μ έ ρ ο ς Πώς σας λένε; Από πού είστε; Πού μένετε; Τι δουλειά κάνετε; Πόσα μέλη έχει η οικογένειά σας; Γιατί μαθαίνετε ελληνικά; Ξέρετε άλλες ξένες γλώσσες; Γιατί τις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6: Αγορές και ψώνια. 1. Τι αγοράζετε σε κάθε μαγαζί; Ταιριάξτε τις λέξεις

Ενότητα 6: Αγορές και ψώνια. 1. Τι αγοράζετε σε κάθε μαγαζί; Ταιριάξτε τις λέξεις 1. Τι αγοράζετε σε κάθε μαγαζί; Ταιριάξτε τις λέξεις 1. Ένα τετράδιο 2. Μια κόκκινη φούστα 3. Ένα βιβλίο 4. Μια εφημερίδα 5. Ένα εισιτήριο για το αεροπλάνο 6. Ένα κιλό πατάτες 7. Ψωμί 8. Κοτόπουλο 9. Μια

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 1 Επίπεδο Α1 ιάρκεια: 30 λεπτά Πρώτο µέρος (12 µονάδες) Ερώτηµα 1 (6 µονάδες) Ένας φίλος σας σάς προσκαλεί στη βάφτιση της κόρης του. ιαβάστε το προσκλητήριο και σηµειώστε στις προτάσεις που πιστεύετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2002 ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2002 ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2002 ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΡΤΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ ώρα, έως και 1 ώρα Από 1 ώρα, έως και 1½ ώρα Από 1½ ώρα, έως και 2 ώρες Από 2 ώρες, έως και 2½ ώρες

Διαβάστε περισσότερα

g w w n lf o o d p l a.h d a.g

g w w n lf o o d p l a.h d a.g g w. or w w coo n lf o o d p l a et. ww w.efa d.o.eufic.org w ww w ww.h d a.g r rg Θυμάσαι πώς ήταν όταν μάθαινες ποδήλατο; Το πιο σημαντικό ήταν να μάθεις να κρατάς ισορροπία. Όταν κρατούσες ισορροπία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade.

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade. «ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ» Γεννημένος στην Κατερίνη ο Κώστας Χαραλαμπίδης σπούδασε τις εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα και τη Γαλλία, όπου μαθήτευσε στην Ecole des Beaux Arts δίπλα στον N. Wancker, απ όπου απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

Κλάσματα. Στις προηγούμενες ερωτήσεις απαντήσαμε με την βοήθεια των κλασμάτων. πόσα μέρη πήραμε σε πόσαίσα μέρη χωρίσαμε : αριθμητής

Κλάσματα. Στις προηγούμενες ερωτήσεις απαντήσαμε με την βοήθεια των κλασμάτων. πόσα μέρη πήραμε σε πόσαίσα μέρη χωρίσαμε : αριθμητής Κλάσματα Ένα βράδυ τρεις φίλοι αγοράζουν πίτσα και την χωρίζουν σε οκτώ κομμάτια. Ο ένας έφαγε το ένα, ο δεύτερος τα τρία και ο τρίτος δύο κομμάτια. Μπορείς να βρεις το μέρος της πίτσας που έφαγε ο καθένας

Διαβάστε περισσότερα

Γαλλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Γαλλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα αλλικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα.

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα. Ιδέες για Γενέθλια παιδιών Πόσες φορές σπάσατε το κεφάλι σας, που να κάνετε το πάρτι γενεθλίων των παιδιών σας; Στο σπίτι, στον κήπο ή τελικά σε κάποιον παιδότοπο; Εάν επιλέξετε έναν παιδότοπο, τα πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Γιώργος και η Ελευθερία πηγαίνουν εκδρομή. Θα ακούσεις την Ελευθερία να λέει ποια ρούχα θα πάρει μαζί της. Σημείωσε με () αυτά που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial)

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial) 1. Συμπληρώστε με τη σωστή αντωνυμία 1....αρέσουν πολύ τα γλυκά (η μητέρα μου) 2. Δεν... αρέσει το ποδόσφαιρο (τα παιδιά) 3....αρέσει να ταξιδεύω (εγώ) 4.... αρέσει το διάβασμα (ο Κώστας) 5. Τι...αρέσει

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως.

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως. Η Soccerworldcyprus διοργανώνει το καθιερωμένο Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου Αγίας Νάπας με την επωνυμία Ayia Napa Youth Soccer Festival από τις 6 μέχρι και τις 11 Απριλίου του 2012. Η όλη διοργάνωση πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Catherine Tsouctidi LEXIQUE GRAMMAIRE METHODIQUE 1

Catherine Tsouctidi LEXIQUE GRAMMAIRE METHODIQUE 1 Catherine Tsouctidi LEXIQUE GRAMMAIRE METHODIQUE 1 Dossier 2 1. Le verbe être Page 4 turc/ turque (adj) = τούρκικος/ -η ex. Le café turc. La cuisine turque. Turc (Τurque ) (n) = Τούρκος / Τουρκάλα Ex.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ»

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ευέλικτη ζώνη 2013-2014 2014 Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη «χώμα και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: ζούσε ο Μίνωας,ο Δαίδαλος έφτιαξε το παλάτι, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ Η περιγραφή δημιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραμμα LiRe: CARDET Απευθύνεται σε μειονεκτούντες

Διαβάστε περισσότερα

η έναρξη των μαθημάτων σκοτεινός(-ή) / φωτεινός(-ή) καλά εξοπλισμένος / χωρίς εξοπλισμό της δασκάλας

η έναρξη των μαθημάτων σκοτεινός(-ή) / φωτεινός(-ή) καλά εξοπλισμένος / χωρίς εξοπλισμό της δασκάλας Cerf-volant Vocabulaire de l unité 1 La rentrée Coin vocabulaire Noms = ουσιαστικά Adjectifs = επίθετα Verbes =ρήματα Adverbes = επιρρήματα Expressions = εκφράσεις p. 8 La rentrée = Une école primaire

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. ΔΙΑΤΡΟΦΗ Γ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. λάδι Στη διατροφή εμπλέκονται οι γονείς, τα παιδιά, οι μάγειροι

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα Η Αργυρώ και ο Βασίλης μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν να επισκεφτούν το θείο Αριστείδη, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Τήνο, το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Βασίλης: «Πρέπει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ενότητα: ιατροφή (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Κεντρική Βιβλιοθήκη Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Δευτέρα 16 Ιουνίου, 11:00-1:00, το πρωί Πνευστά και κρουστά. Αντίθετοι κόσμοι κοινές μελωδίες Με τη συνοδεία

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE EPITOPOU / ΕΠΙΤΟΠΟΥ du 27 juillet au 28 août 2013 / Από 27 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου 2013 Andros, Cyclades / Ανδρος, Κυκλάδες Μια εικαστική πρόταση που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ. Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012»

«Η ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ. Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» 1 Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ «Η ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

CATHERINE TSOUCTIDI GRAMMAIRE METHODIQUE DU FRANÇAIS 2 LEXIQUE

CATHERINE TSOUCTIDI GRAMMAIRE METHODIQUE DU FRANÇAIS 2 LEXIQUE CATHERINE TSOUCTIDI GRAMMAIRE METHODIQUE DU FRANÇAIS 2 LEXIQUE DOSSIER 1 LES PRONOMS PERSONNELS Page 5 Offrir à (p.p. offert ) = προσφέρω Donner à = δίνω σε Le Réveillon = το ρεβεγιόν Gronder = μαλλώνω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1η ημέρα Συγκέντρωση στο λιμάνι, του Ηρακλείου επιβίβαση στο πλοίο των ΜΙΝΩΙΚΩΝ τακτοποίηση στις καμπίνες αναχώρηση.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1η ημέρα Συγκέντρωση στο λιμάνι, του Ηρακλείου επιβίβαση στο πλοίο των ΜΙΝΩΙΚΩΝ τακτοποίηση στις καμπίνες αναχώρηση. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΕΩΡΑ -Λ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΒΟΛΟΣ -ΠΗΛΙΟ -ΑΘΗΝΑ 27/2-3/3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1η ημέρα Συγκέντρωση στο λιμάνι, του Ηρακλείου επιβίβαση στο πλοίο των ΜΙΝΩΙΚΩΝ τακτοποίηση στις καμπίνες αναχώρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Hubble Το Hubble είναι ένα τελειοποιημένο ρομποτικό διαστημικό τηλεσκόπιο, που εκπέμπει από τη εξωτερική ατμόσφαιρα, σε κυκλική τροχιά γύρω από τη γη και στα 593 km πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου r $fr m - Ποιος είσαι; - Ποιοι είστε; - Ο Πέτρος. - Ο Αλέξανδρος και ο Τάσος. - Ποιον θέλεις; - Ποιους θέλετε; A - Τον Αλέξανδρο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες διαχείρισης του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC

Ενέργειες διαχείρισης του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC 1 Εισαγωγή - Κανόνες 1. Στόχοι Οι στόχοι του παιχνιδιού ανάληψης ρόλων είναι: -Να διευκολυνθεί η αφομοίωση των νέων γνώσεων -Να ενθαρρυνθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Σύµφωνα µε την απόφαση Γ2 / 61692 / 13-06-2002 του ΥΠΕΠΘ 1. ΛΕΞΙΚΑ 1. Le dictionnaire des

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 1 ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ; Γράφει ο Ηλίας Δερμετζής «Τη ζωή μου χωρίς αριθμούς δεν μπορώ να τη φανταστώ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Στην 1 η Ενότητα ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - αναφέρουμε βασικές αλλά σημαντικές πληροφορίες για την επιχειρηματική και την κοινωνική ζωή στην Ελλάδα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC Φοιτητές: Ελάτε να ανακαλύψετε την αριστεία των γαλλικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Σχολών Επιχειρήσεις: Ελάτε να προωθήσετε τις επαγγελματικές δεξιότητες του μέλλοντος Alumni: Ας αναδείξουμε το ταλέντο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες 1 Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων 1. Η αγαπημένη γεύση παγωτού των παιδιών Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Διδακτική πρόταση

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Διδακτική πρόταση ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διδακτική πρόταση Διδακτικό πλαίσιο Θέμα: Πάρτι γενεθλίων Σχολείο: Γυμνάσιο Φανερωμένης, Λάρνακα Επίπεδο ελληνομάθειας: Α2 - αρχάριοι (9 μαθητές) Διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Course Content レベル 1 단계 1. Nivel 1. Livello 1 ギリシャ語 그리스어 希腊语

Course Content レベル 1 단계 1. Nivel 1. Livello 1 ギリシャ語 그리스어 希腊语 Stufe 1 Level 1 ギリシャ語 GRIECHISCH GREEK 단계 1 Livello 1 Nivel 1 GRECO GRIEGO 1级 Nível 1 Niveau 1 レベル 1 그리스어 希腊语 GREGO GREC Course Content Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ του Uwe Rosenberg για 2 παίκτες, ηλικίας 13 και άνω ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Χάβρη. Ήρθε η στιγμή να κατασκευάσετε το εσωτερικό της λιμάνι. Οι παίκτες κατασκευάζουν και χρησιμοποιούν 32 διαφορετικά κτίρια,

Διαβάστε περισσότερα

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions 1. Μπορώ να παραγγείλω ένα μπουκάλι σαμπάνια ή ένα ειδικό δώρο να είναι στο δωμάτιο κατά την άφιξη με μια σημείωση; 2. Πώς μπορώ να φτάσω από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο; 3.

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο μας διοργανώνει μια εκδρομή στο αρχαιολογικό μουσείο της Ακρόπολης. Οι ηλικίες είναι από 6-11 και το κόστος της εκδρομής θα είναι 15$

Το σχολείο μας διοργανώνει μια εκδρομή στο αρχαιολογικό μουσείο της Ακρόπολης. Οι ηλικίες είναι από 6-11 και το κόστος της εκδρομής θα είναι 15$ Το σχολείο μας διοργανώνει μια εκδρομή στο αρχαιολογικό μουσείο της Ακρόπολης. Οι ηλικίες είναι από 6-11 και το κόστος της εκδρομής θα είναι 15$ Θα χρειαστείτε νερό,τσάντα,φαγητό και αθλητικά παπούτσια

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Μικρές Αγγελίες Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης του Courbevoie Προφίλ 2009/2010

Πολίτης του Courbevoie Προφίλ 2009/2010 Πολίτης του Courbevoie Προφίλ 2009/2010 1/ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Συνολική αύξηση πληθυσµού Έτος 1968 1975 1982 1990 1999 2005 Αρ. 58,118 54,488 59,830 65,389 68,827 83,122 ατόµων Πυκνότητα 13,937 13,066 14,347 15,680

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ: «Οι πρώτες μας εμπειρίες στο επάγγελμα της Νηπιαγωγού στα προσχολικά κέντρα του Δήμου Ροδίων Ροδιακή Έπαυλη»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ: «Οι πρώτες μας εμπειρίες στο επάγγελμα της Νηπιαγωγού στα προσχολικά κέντρα του Δήμου Ροδίων Ροδιακή Έπαυλη» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Οι πρώτες μας εμπειρίες στο επάγγελμα της Νηπιαγωγού στα προσχολικά κέντρα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 27/04 ΕΩΣ 30/04 ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Η εταιρεία Sport Team διοργανώνει το Πασχαλινό Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Easter Cup Sofiko Ranch στο Σοφικό Κορινθίας στις 25-28/04/. Μία

Διαβάστε περισσότερα

λέω, λες... /πάω, πας...

λέω, λες... /πάω, πας... Ασκήσεις Μαθήματα 13 15 Καταλάβατε τα μαθήματα; 1 (α) Η Μαρία και η Ελένη δε θα πάνε στο σινεμά. (β) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο ζαχαροπλαστείο. (γ) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο σινεμά. (δ) Η Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Session mai 2013 ATTENTION ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE

Session mai 2013 ATTENTION ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES, DE LA CULTURE ET DU SPORT CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. θα πραγματοποιούνται από την. έως τις. Ιουνίου 201. τις παρακάτω ώρες:.... Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Β Ε τάξη ηµοτικού. ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή Καταναλωτή, Αγωγή Υγείας.

Β Ε τάξη ηµοτικού. ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή Καταναλωτή, Αγωγή Υγείας. Σχέδιο Μαθήµατος Το ικαίωµα στην Εκπαίδευση Β Ε τάξη ηµοτικού Σκοπιµότητα Να αναγνωρίζουν οι µαθητές το δικαίωµα του παιδιού στην εκπαίδευση ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012

Διαβάστε περισσότερα

Wine Friends ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ 2013-2014

Wine Friends ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ 2013-2014 Wine Friends ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ 2013 - Wine Friends Ο μαγικός κόσμος του κρασιού περιμένει να τον ανακαλύψετε. Αρώματα, χρώματα και γεύσεις κρασιών από την

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ KΩ Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Το έργο... Η ετήσια τουριστική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Σοφία... του Γιάννη Της Αναστασίας Μιχαηλίδου Καμένου και του Γιώργου Χριστοδούλου

Η Σοφία... του Γιάννη Της Αναστασίας Μιχαηλίδου Καμένου και του Γιώργου Χριστοδούλου Η Σοφία... του Γιάννη Της Αναστασίας Μιχαηλίδου Καμένου και του Γιώργου Χριστοδούλου Είναι η πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Σάββας ο γιος της Αναστασίας, θα είναι στην τετάρτη τάξη των Αγγλικών.

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής

Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής Η Πυραμίδα Υγιεινής Διατροφής είναι ένας απλός, εικονικός τρόπος για να κατανοήσει κανείς πώς να τρέφεται σωστά σε καθημερινή βάση. Η εικονική αναπαράσταση βοηθά στο να

Διαβάστε περισσότερα

Promouvoir le cinema français dans le monde. Promoting French cinema worldwide. Graphic Design Maud TÉPHANY CMJ

Promouvoir le cinema français dans le monde. Promoting French cinema worldwide. Graphic Design Maud TÉPHANY CMJ GRÈCE C M J CM MJ CJ CMJ N Promouvoir le cinema français dans le monde Promoting French cinema worldwide Graphic Design Maud TÉPHANY Thinkstock LA PLUS GRANDE SALLE DE CINÉMA EN FRANÇAIS DANS LE MONDE

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα 25-28 Δεκεμβρίου 2014 1 η Ημέρα: Πέμπτη 25/12/14: Αναχώρηση από το Πεδίον του Άρεως στις 07:00 με προορισμό τα Τζουμέρκα (432 χμ.) στην Νότια Πίνδο. Τα Τζουμέρκα αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους ορεινούς

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλινή απόδραση στην Κέρκυρα No 2 (20/03/13)

Πασχαλινή απόδραση στην Κέρκυρα No 2 (20/03/13) 1 Ginis Vacances S.A Travel Organization Athens: 2325 Ermou st. 10563 Tel: 0030 210 3250401 Fax: 0030 210 3254745 Email: domestic1@ginis.gr http://www.ginis.gr Αναχώρηση: 2 Μαΐου 5 ηµέρες Πασχαλινή απόδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Π Α Ρ Κ Ι Α Σ Τ Η Σ ΛΛΗΝΟΜΑΘΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ι Ρ Α Δ Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα