la correspondance = η αλληλογραφία, η ανταπόκριση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "la correspondance = η αλληλογραφία, η ανταπόκριση"

Transcript

1 Lexique D.E.L.F. A1 Livre élaboré par Mme Despoina Papagioti p. 6 7 la correspondance = η αλληλογραφία, η ανταπόκριση cher chère = αγαπητός η, ακριβός η inviter = προσκαλώ une invitation = η πρόσκληση déjeuner = γευματίζω à partir de = από espérer = ελπίζω venir = έρχομαι apporter = φέρνω le dessert = το επιδόρπιο pouvoir = μπορώ le pain = το ψωμί recevoir ( P. C j ai reçu ) = λαμβάνω (έλαβα ) amical(e )= φιλικός ή la fête = η γιορτή Noël = τα Χριστούγεννα Pâques = το Πάσχα un anniversaire = τα γενέθλια avoir lieu = λαμβάνει χώρα un automne = το φθινόπωρο un hiver = ο χειμώνας un été = το καλοκαίρι

2 un printemps = η άνοιξη quel quelle = ποιος ποιά une heure = η ώρα arriver = φτάνω que = τι qui = ποιός amener = φέρνω p. 8 (s ) informer = πληροφορώ - ούμαι la bastide = η έπαυλη un olivier = η ελιά provençal e = προβηγκιανός-ή inspirer = εμπνέω traditionnel ( le )= παραδοσιακός ή la région = η περιοχή s intéresser = ενδιαφέρομαι prochain ( e ) = επόμενος η suivant ( e ) = επόμενος η les vacances = οι διακοπές répondre = απαντώ la question = η ερώτηση une annonce = η αγγελία proposer = προτείνω un appartement = το διαμέρισμα le bateau = το πλοίο

3 se renseigner = πληροφορούμαι écrire = γράφω il faut = πρέπει se déplacer = μετακινούμαι p. 9 attendre = περιμένω chez moi = σπίτι μου quand = πότε, όταν sortir = βγαίνω ensuite = μετά tourner = γυρίζω à gauche # à droite = αριστερά # δεξιά habiter = μένω au bout de = μετά από le coin = η γωνία la rue = η οδός voir = βλέπω facile # difficile = εύκολος η # δύσκολος η trouver = βρίσκω à demain = τα λέμε αύριο demain = αύριο laisser = αφήνω d après = σύμφωνα με. une explication = η εξήγηση mettre = βάζω

4 la croix = ο σταυρός le départ = η αναχώρηση une arrivée = η άφιξη dessiner = σχεδιάζω un itinéraire = η διαδρομή rejoindre = συναντώ retrouver = ξαναβρίσκω la station = η στάση une université = το πανεπιστήμιο p. 10 discuter = συζητώ le tableau = ο πίνακας la chaîne = το κανάλι une information = η πληροφορία la nuit = η νύχτα le magazine = το περιοδικό une enquête = η έρευνα conseiller = συμβουλεύω vouloir = θέλω se divertir = διασκεδάζω p. 11 le gendarme = ο χωροφύλακας la mairie = το δημαρχείο

5 perdre = χάνω le chien = ο σκύλος le chat = η γάτα ramener = ξαναφέρνω une église = η εκκλησία une place = η θέση le moyen de transport = το μέσο μεταφοράς utiliser = χρησιμοποιώ ou = ή où = πού devoir = οφείλω (se) présenter = παρουσιάζω - ομαι p. 12 voyageur euse = ο ταξιδιώτης / η ταξιδιώτισσα embarquer = επιβιβάζω la personne = το άτομο p. 13 le ticket = το εισιτήριο le billet = το εισιτήριο demander = ζητάω la pâtisserie = το ζαχαροπλαστείο la boucherie = το κρεοπωλείο la poste = το ταχυδρομείο

6 un office de tourisme = το γραφείο τουρισμού le château = το κάστρο p. 14 un âge = η ηλικία la langue = η γλώσσα maternel ( le ) = μητρικός-ή autre = άλλος-η étudier = μελετώ combien = πόσο la fois = η φορά penser = σκέφτομαι souhaiter = εύχομαι correspondre = αλληλογραφώ la date de naissance = η ημερομηνία γεννήσεως p. 15 répondre = απαντώ dernier dernière = τελευταίος-α la question = η ερώτηση la fiche = η καρτέλα, το έντυπο jeune = νέος νέα proposer = προτείνω donner = δίνω aussi = επίσης

7 quelque = μερικοί-ές une information = η πληροφορία p. 16 habiter = μένω apprendre = μαθαίνω depuis = από un ordinateur = ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) attendre = περιμένω après = μετά le cours = το μάθημα devant # derrière = μπροστά # πίσω (s ) appeler = καλώ, ονομάζομαι p. 17 gentil gentille = ευγενικός - ή il fait beau = κάνει καλό καιρό la chose = το πράγμα inquiéter = ανησυχώ embrasser = αγκαλιάζω le faire part = το προσκλητήριο la joie = η χαρά la naissance = η γέννηση la connaissance = η γνωριμία amusant ( e ) = διασκεδαστικός-ή le plaisir = η ευχαρίστηση

8 une exposition = η έκθεση avoir lieu = λαμβάνει χώρα p quelqu un ( e ) = κάποιος - κάποια le pays = η χώρα le site = η ιστοσελίδα aider = βοηθώ envoyer = στέλνω une annonce = η αγγελία il faut = πρέπει écrire = γράφω se déplacer = μετακομίζω le journal = η εφημερίδα adorer = λατρεύω détester = μισώ le message = το μήνυμα la présentation = η παρουσίαση le loisir = ο ελεύθερος χρόνος, το χόμπυ apprendre = μαθαίνω avoir horreur = απεχθάνομαι espérer = ελπίζω à bientôt = τα λέμε σύντομα la campagne = η εξοχή écrire = γράφω

9 vite = γρήγορα connaître = γνωρίζω devenir = γίνομαι nager = κολυμπώ tout le temps = συνέχεια un eau = το νερό une étude = η μελέτη une université = το πανεπιστήμιο tard # tôt = αργά # νωρίς les nouvelles = τα νέα, οι ειδήσεις le bord = η όχθη le lycée = το λύκειο la fiche = το έντυπο inscrire = εγγράφω la date de naissance = η ημερομηνία γέννησης le niveau = το επίπεδο débutant ( e ) = αρχάριος-α étudier = μελετώ je suis né née = είμαι γεννημένος η la matière = το μάθημα p. 32 les uns = οι μεν autre = άλλος η garçon fille = αγόρι - κορίτσι

10 adorer = λατρεύω tard # tôt = αργά # νωρίς le métier = το επάγγελμα sportif ive = αθλητικός ή fille garçon = αγόρι - κορίτσι gai- gaie = χαρούμενος-η le collège = το γυμνάσιο surtout = κυρίως policier ère = αστυνομικός-ή travailler = δουλεύω dans # dehors = μέσα # έξω p. 33 jeune = νέος-α homme - femme = άνδρας - γυναίκα voici = να puis = έπειτα le mois = ο μήνας né née = γεννημένος η le sourire = το χαμόγελο tout le temps = συνέχεια porter = φοράω les lunettes = τα γυαλιά le banquier = ο τραπεζίτης la banque = η τράπεζα

11 coller = κολλάω p. 37 identifier = αναγνωρίζω qualifier = χαρακτηρίζω connaître = γνωρίζω chanteur chanteuse = ο τραγουδιστής / η τραγουδίστρια acteur actrice = ηθοποιός le métier = το επάγγελμα une activité = η δραστηριότητα la vie = η ζωή boulanger ère = ο αρτοπώλης / η αρτοπώλισσα le médecin = ο γιατρός chanteur euse = ο τραγουδιστής / η τραγουδίστρια tôt # tard = νωρίς # αργά avocat avocate = δικηγόρος infirmier ère = ο νοσοκόμος / η νοσοκόμα informaticien enne = ο προγραμματιστής -στρια la poste = το ταχυδρομείο étudiant ( e ) = ο φοιτητής / η φοιτήτρια une étude = η μελέτη p pouvoir = μπορώ venir = έρχομαι

12 apporter = φέρνω quelque chose = κάτι le gâteau = το γλυκό une adresse = η διεύθυνση envoyer = στέλνω plusieurs = μερικοί la réponse = η απάντηση le dessert = το επιδόρπιο une explication = η εξήγηση un itinéraire = η διαδρομή sortir = βγαίνω le boulevard = η λεωφόρος traverser = διασχίζω la chance = η τύχη le chemin = η διαδρομή la gare = ο σταθμός le droit = το δικαίωμα p. 4O rejoindre = συναντώ le vélo = το ποδήλατο le quai = η αποβάθρα p. 41 le jeu = το παιχνίδι chacun ( e ) = καθένας - καθεμία

13 remplir = συμπληρώνω la fiche = το έντυπο deviner = μαντεύω la profession = το επάγγελμα la chose = το πράγμα concerner = αφορώ accompagnateur trice = συνοδός emmener = μεταφέρω p. 42 le métier = το επάγγελμα une équitation = η ιππασία équestre = ιππικός-ή la cotisation = η εισφορά, η συνδρομή calculer = μετρώ, υπολογίζω coûter = κοστίζει payer = πληρώνω le cours = το μάθημα la séance = η προβολή p. 44 la famille = η οικογένεια frère sœur = αδελφός ή tout le monde = όλοι cousin e = ξάδελφος - η

14 tante oncle = θεία - θείος artiste = ο καλλιτέχνης p la naissance = η γέννηση beau belle = όμορφος-η enfant = το παιδί adolescent ( e ) = ο έφηβος / η έφηβη aujourd hui = σημερά le gâteau = το γλυκό le cadeau = το δώρο faire = κάνω adulte = ενήλικος-η marié e = παντρεμένος-η le mariage = ο γάμος inviter = προσκαλώ marié e = παντρεμένος-η heureusement = ευτυχώς malheureusement = δυστυχώς divorcé e = χωρισμένος η vieux vieille = παλιός-ιά, ηλικιωμένος η célibataire = ανύπαντρος-η vivre = ζω veuf veuve = ο χήρος / η χήρα mardi gras = η τελευταία μέρα της αποκριάς

15 se déguiser = μεταμφιέζομαι s amuser = διασκεδάζω se réunir = συγκεντρώνομαι bon bonne = καλός - καλή le repas = το γεύμα cacher = κρύβω un œuf = το αυγό le lapin = το κουνέλι le jardin = ο κήπος p. 46 décorer = διακοσμώ le sapin = το έλατο encore = ακόμα souhaiter = εύχομαι joyeux noël = καλά χριστούγεννα le bois = το ξύλο chaud ( e ) = ζεστός-ή le soleil = ο ήλιος la feuille = το φύλλο tomber = πέφτω il neige = χιονίζει froid ( e ) = κρύος-α p. 49

16 faire part = γνωστοποιώ la naissance = η γέννηση la joie = η χαρά frère # sœur = αδερφός # αδερφή heureux heureuse = ευτυχισμένος η un enfant = το παιδί célibataire = ελεύθερος η marié ( e ) = παντρεμένος η divorcé ( e ) = χωρισμένος η veuf veuve = χήρος - χήρα la saison = η εποχή le printemps = η άνοιξη un été = το καλοκαίρι un hiver = ο χειμώνας un automne = το φθινόπωρο p. 50 le collège = το γυμνάσιο la fois = η φορά le mois = ο μήνας le magazine = το περιοδικό un ados ( un adolescent ) = ο έφηβος ouvrir = ανοίγω le monde = ο κόσμος le spectacle = το θέαμα

17 une exploration = η εξερεύνηση le monde = ο κόσμος à travers = διαμέσου inédit ( e )= πρωτοφανής étonnant ( e )= εκπληκτικός-ή la vie = η ζωή rêvé ( e ) = ονειρεμένος η le soldat = ο στρατιώτης une enquête = η έρευνα passionner = δείχνω ενδιαφέρον le langage = η γλώσσα la réponse = η απάντηση la question = η ερώτηση se poser = τοποθετούμαι autre = άλλος η soi = ο εαυτός meilleur - e = καλύτερος-η une actualité = η επικαιρότητα le livre = το βιβλίο découvrir = ανακαλύπτω comprendre = καταλαβαίνω se détendre = χαλαρώνω progresser = προοδεύω le plaisir = η ευχαρίστηση la société = η κοινωνία

18 la culture = ο πολιτισμός le jeu = το παιχνίδι se perfectionner = τελειοποιούμαι chaque = κάθε la page = η σελίδα faciliter = διευκολύνω la compréhension = η κατανόηση différent e = διαφορετικός-ή le niveau = το επίπεδο la lecture = το διάβασμα progresser = προοδεύω conçu ( e ) = σχεδιασμένος-η journaliste = δημοσιογράφος varié ( e ) = ποικίλος-η mensuel ( le ) = μηνιαίος-α le trimestre = το τρίμηνο soit = είτε par an = ανά χρόνο lecteur lectrice = ο αναγνώστης / η αναγνώστρια passionnant ( e ) = ενδιαφέρων-ουσα découvrir = ανακαλύπτω auteur = ο συγγραφέας aujourd hui = σήμερα une initiation = η μύηση la littérature = η λογοτεχνία

19 la BD ( la bande dessinée ) = τα κόμικς culturel ( le ) = πολιτιστικός-ή un humour = το χιούμορ irrésistible = ακαταμάχητος-η le feuilleton = το ενημερωτικό δελτίο p. 51 s abonner = γίνομαι συνδρομητής un abonnement = η συνδρομή lire = διαβάζω acteur actrice = ηθοποιός bouquiner = διαβάζω le magazine = το περιοδικό le magasin = το κατάστημα tous le, la, les.= όλος-η / όλοι-ες par écrit = γραπτώς une explication = η εξήγηση le mariage = ο γάμος continuer = συνεχίζω une église = η εκκλησία à côté de = δίπλα la cérémonie = η τελετή p. 52 enfin = επιτέλους

20 prévu e = προβλεπόμενος-η content ( e ) = χαρούμενος-η amoureux amoureuse = ερωτευμένος-η depuis longtemps = εδώ και πολύ καιρό belle-sœur = η κουνιάδα préférer = προτιμώ célèbre = διάσημος-η deviner = μαντεύω p. 53 un enregistrement = η ηχογράφηση le fils = ο γιος la fille = η κόρη le mari = ο σύζυγος la femme = η γυναίκα préparer = ετοιμάζω un œuf = το αυγό la farine = το αλεύρι la recette = η συνταγή le réfrigérateur = το ψυγείο le placard = το ντουλάπι p. 54 le tarif réduit = το μειωμένο εισιτήριο devoir = οφείλω

21 compléter = συμπληρώνω le départ = η αναχώρηση le retour = η επιστροφή le petit mot = το σημείωμα p. 55 la fête = η γιορτή le cadeau = το δώρο la gâteau = το γλυκό le moment = η στιγμή un arbre = το δέντρο demander = ζητάω manquer = χάνω joueur joueuse = ο παίκτης p. 56 jour après jour = μέρα με τη μέρα la journée = η ημέρα ( καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας ) jeune = νέος-α sportif sportive = αθλητικός-ή une école = το σχολείο avant = πρίν commencer = αρχίζω la séance = η προβολή échauffer = ζεσταίνω perdre = χάνω

22 même si = ακόμη κι αν boire = πίνω régulièrement = τακτικά pendant = κατά τη διάρκεια le retour = η επιστροφή calme = ήσυχος-η arrêter = σταματώ brusquement = απότομα nettoyer = καθαρίζω la peau = το δέρμα le fait = το γεγονός respirer = αναπνέω la transpiration = ο ιδρώτας le repas = το φαγητό prendre mon temps = δεν βιάζομαι, χασομεράω la chose = το πράγμα le repas = το φαγητό juste = ακριβώς il vaut mieux = είναι καλύτερα attendre = περιμένω avoir soif = διψάω se laver = πλένομαι sentir = αισθάνομαι bon bonne = καλός-ή combien de temps = πόσο καιρό

23 p. 61 une école = το σχολείο commencer = αρχίζω perdre = χάνω l eau = το νερό le retour = η επιστροφή la transpiration = ο ιδρώτας manger = τρώω prendre = παίρνω le temps = ο καιρός la chose = το πράγμα valoir = αξίζω mieux # pire = καλύτερα # χειρότερα beau belle = όμορφος-η p. 62 demain = αύριο le journal = η εφημερίδα la science = η επιστήμη la vie = η ζωή urgence = η επείγουσα ανάγκη la série = το σήριαλ changer = αλλάζω

24 p. 63 il s agit = πρόκειται la matinée = το πρωινό ( καθ όλη τη διάρκεια του πρωινού ) la soirée = η βραδιά la chaîne = το κανάλι le dîner = το βραδινό γεύμα éteindre = σβήνω moins = λιγότερο la voie = η λωρίδα p. 64 un avion = το αεροπλάνο voisin voisine = διπλανός-ή passager ère = ο επιβάτης le retard = η καθυστέρηση rester = κάθομαι assis ( e ) = καθισμένος-η p. 65 créer = δημιουργώ le village = το χωριό décider = αποφασίζω une ouverture = το άνοιγμα la mairie = το δημαρχείο

25 habitant ( e ) = ο κάτοικος remplir = συμπληρώνω indiquer = δείχνω convenir = αρμόζω dernier dernière = τελευταίος-α voir = βλέπω écrire = γράφω déjeuner = γευματίζω oublier = ξεχνάω p. 66 prochain ( e ) = επόμενος η le cours = το μάθημα le matin = το πρωί le soir = το βράδυ le médecin = ο γιατρός payer = πληρώνω la consultation = η γνωμάτευση vital ( e )= ζωτικός-ή éviter = αποφεύγω possible = πιθανός-ή selon = σύμφωνα la consigne = η εντολή p. 67

26 une habitation = η κατοικία un appartement = το διαμέρισμα un étage = ο όροφος un immeuble = η πολυκατοικία mais = αλλά le chalet = η ξύλινη κατοικία στα βουνά le sud = ο νότος la mer = η θάλασσα p. 68 au bord de = στην άκρη la campagne = η εξοχή la montagne = το βουνό locataire = ο ενοικιαστής / η ενοικιάστρια propriétaire = ο ιδιοκτήτης / η ιδιοκτήτρια la location = η ενοικίαση louer = νοικιάζω deux - pièces = το δυάρι payer = πληρώνω le loyer = το ενοίκιο charges comprises = τα κοινόχρηστα συμπεριλαμβάνονται p. 69 vieil vieille = παλιός-ιά, ηλικιωμένος η

27 ancien ancienne = αρχαίος-α récent e = πρόσφατος-η un étage = ο όροφος spatial e = διαστημικός-ή vaste = τεράστιος-α le bureau = το γραφείο à côté de = δίπλα le fond = το βάθος le couloir = ο διάδρομος calme # bruyant ( e ) = ήρεμος η # θορυβώδης clair e = φωτεινός-ή ensoleillé e = ηλιόλουστος-η sombre = σκοτεινός-ή p. 70 une espace = η απόσταση loin de # près de = μακριά # κοντά devant # derrière = μπροστά # πίσω le jardin = ο κήπος dans # dehors = μέσα # έξω copain copine = φίλος η à côté de = δίπλα

28 p. 71 enfin = επιτέλους en plein = στο κέντρο plus # moins = περισσότερο # λιγότερο confortable = άνετος η près de # loin de = κοντά # μακριά devant # derrière = μπροστά # πίσω qualifier = χαρακτηρίζω d après = σύμφωνα με plutôt = καλύτερα la chance = η τύχη p. 72 la location = η ενοικίαση vendre # acheter = πουλώ # αγοράζω le confort = η άνεση idéal ( e ) = ιδανικός - ιδανικη la visite = η επίσκεψη un renseignement = η πληροφορία la pièce = το δωμάτιο, το κέρμα meublé ( e ) = επιπλωμένος η le jardin = ο κήπος proche = κοντινός ή, ο συγγενής le placard = το ντουλάπι parfait ( e ) = τέλειος-α

29 étudiant ( e ) = ο φοιτητής / η φοιτήτρια p. 73 le logement = η κατοικία agréable # désagréable = ευχάριστος-η # δυσάρεστος-η la chambre = το δωμάτιο permettre = επιτρέπω surtout = κυρίως une indépendance = η ανεξαρτησία universitaire = πανεπιστημιακός-ή rare = σπάνιος-α cher chère = αγαπητός-ή, ακριβός-ή patient ( e ) = υπομονετικός-ή compter = υπολογίζω, μετρώ le mois = ο μήνας correct ( e ) = σωστός-ή le prix = η τιμή le mètre carré = το τετραγωνικό μέτρο varier = ποικίλλω la recherche = η αναζήτηση entre = μεταξύ car = διότι durant = κατά τη διάρκεια le choix = η επιλογή plaire = αρέσω

30 la chance = η τύχη verser = ρίχνω,πληρώνω d avance = νωρίτερα le conseil = η συμβουλή p. 74 en face de = απέναντι un immeuble = η πολυκατοικία le passage = το πέρασμα continuer = συνεχίζω p indiquer = υποδεικνύω la surface = η επιφάνεια poursuivre = παρακολουθώ remplir = συμπληρώνω le renseignement = η πληροφορία une agence immobilière = το μεσιτικό γραφείο ακινήτων la durée = η διάρκεια le quartier = η συνοικία souhaiter = εύχομαι la banlieue = το προάστιο le loyer = το ενοίκιο décrire = περιγράφω p. 78

31 dire = λέω intéresser = ενδιαφέρω poser = τοποθετώ la surface = η επιφάνεια le chauffage = η θέρμανση payer = πληρώνω réserver = κάνω κράτηση neuf neuve = καινούργιος-ια le réfrigérateur = το ψυγείο meublé - e = επιπλωμένος-η le coin = η γωνία le placard = το ντουλάπι le lit = το κρεβάτι la vue = η θέα p. 79 les courses = τα ψώνια raconter = διηγούμαι le supermarché = το σουπερμάρκετ la fois = η φορά les légumes = τα λαχανικά parfois = μερικές φορές le marché = η λαϊκή αγορά, η αγορά la qualité = η ποιότητα meilleur ( e ) = καλύτερος-η

32 moins = λιγότερο souvent = συχνά le plat = το πιάτο la viande = το κρέας poissonnier ière = ο ιχθυοπώλης le poisson = το ψάρι les fruits de mer = τα θαλασσινά p. 80 acheter = αγοράζω le goût = η γεύση le pain = το ψωμί la pâtisserie = το ζαχαροπλαστείο la viande = το κρέας le boucher = ο κρεοπώλης le saucisson = το σαλάμι charcutier ière = ο αλλαντοπώλης la charcuterie = το αλλαντοπωλείο p. 81 la quantité = η ποσότητα la pomme = το μήλο la chose = το πράγμα le beurre = το βούτυρο la tranche = η φέτα

33 la rondelle = η ροδέλα la bouteille = το μπουκάλι le vin = το κρασί la boîte = το κουτί la pâte = η ζύμη il faut = πρέπει le lait = το γάλα une entrée = η είσοδος le plat = το πιάτο le fromage = το τυρί le dessert = το επιδόρπιο p. 84 imaginer = φαντάζομαι la fromagerie = το τυροπωλείο bien sûr = βεβαίως goûter = δοκιμάζω expliquer = εξηγώ fabriquer = κατασκευάζω se sentir = αισθάνομαι écrire = γράφω vite = γρήγορα rentrer = επιστρέφω certainement = βέβαια la chèvre = η γίδα

34 une odeur = η μυρωδιά p. 85 ouvert e = ανοιχτός-ή fermé ( e ) = κλειστός-ή bruyant ( e ) = θορυβώδης convivial ( e ) = φιλικός-ή la réservation = η κράτηση possible = πιθανός-ή familial ( e ) = οικογενειακός-ή le minuit = τα μεσάνυχτα le dîner = το γεύμα dîner = γευματίζω le crédit = το δάνειο accepter = δέχομαι payer = πληρώνω la carte bancaire = η τραπεζική κάρτα p. 86 une alimentation = η διατροφή changer = αλλάζω le comportement = η συμπεριφορά alimentaire = θρεπτικός-ή la santé = η υγεία un équilibre = η ισορροπία

35 le sucre = η ζάχαρη la confiserie = το ζαχαροπλαστείο le boisson = το ρόφημα sucré ( e ) = γλυκός-ιά apprécier = εκτιμώ la consommation = η κατανάλωση la moyenne = ο μέσος όρος le produit = το προϊόν la pomme de terre = η πατάτα frais - fraîche = φρέσκος-ια le bœuf = το βοδινό la bouteille = το μπουκάλι p. 87 la façon = ο τρόπος se nourrir = τρέφομαι dépenser = ξοδεύω rester = κάθομαι prévu ( e ) = προβλεπόμενος-η la direction = η κατεύθυνση traverser = διασχίζω tout de suite = αμέσως un itinéraire = η διαδρομή suivre = ακολουθώ

36 p. 88 coûter = κοστίζω la pêche = το ψάρεμα, το ροδάκινο la fraise = η φράουλα la cerise = το κεράσι cuire = ψήνω parmi = ανάμεσα un ingrédient = το συστατικό le sel = το αλάτι une huile = το λάδι p. 90 une association = ο σύλλογος, η ένωση consommateur trice = ο καταναλωτής / η καταναλώτρια remplir = συμπληρώνω le défaut = το μειονέκτημα un achat = η αγορά le lieu = ο τόπος le prix = η τιμή, το βραβείο habituellement = συνήθως satisfait ( e ) = ικανοποιημένος-η le commerçant = έμπορος envoyer = στέλνω la recette = η συνταγή

37 oublier = ξεχνώ remercier = ευχαριστώ p. 91 parfois = μερικές φορές p. 93 savoir = ξέρω réviser = κάνω επανάληψη la recréation = το διάλλειμα sérieux sérieuse = σοβαρός-ή mauvais ( e ) = άσχημος-η la note = ο βαθμός comprendre = καταλαβαίνω trop = πάρα πολύ aider = βοηθώ voir = βλέπω simple = απλός-ή faible # fort ( e ) = αδύναμος-η # δυνατός-ή la matière = το μάθημα p. 94 la scolarité = η φοίτηση, η παρακολούθηση un enseignement = η εκπαίδευση élémentaire = βασικός-ή

38 secondaire = δευτεροβάθμιος-α supérieur ( e ) = ανώτερος-η la maternelle = το νηπιαγωγείο une école primaire = το δημοτικό σχολείο instituteur trice = ο δάσκαλος / η δασκάλα souvent # rarement = συχνά # σπάνια le maître = ο δάσκαλος la maîtresse = η δασκάλα enseigner = διδάσκω une éducation physique = η φυσική αγωγή la terminale = η τρίτη λυκείου le brevet = το απολυτήριο γυμνασίου la seconde = η πρώτη λυκείου la bac ( le baccalauréat ) = το απολυτήριο λυκείου durer = διαρκώ la rentrée des classes = η έναρξη της σχολικής χρονιάς gentil gentille = ευγενικός-ή sévère = αυστηρός-ή mettre = τοποθετώ,βάζω expliquer = εξηγώ une attention = η προσοχή p. 96 penser = σκέφτομαι le progrès = η πρόοδος

39 le début # la fin = η αρχή # το τέλος une entrée = η είσοδος une informatique = η πληροφορική la langue = η γλώσσα au fond = στο βάθος le couloir = ο διάδρομος la science = η επιστήμη se retrouver = ξαναβρίσκομαι un endroit = η τοποθεσία signaler = χαρακτηρίζω SVT ( sciences de la vie et de la terre ) = η βιολογία arts plastiques = οι πλαστικές τέχνες EPS ( éducation physique et sportive ) = η φυσική αγωγή le côté = η πλευρά le terrain de sport = το γήπεδο se rassembler = συγκεντρώνομαι le préau = το υπόστεγο le bâtiment = το κτίριο municipal ( e ) = δημοτικός-ή un accès = η πρόσβαση interdit ( e ) = απαγορευμένος-η inscrit ( e ) = εγγεγραμμένος-η p. 100 seul ( e ) = μόνος-η une inscription = η εγγραφή

40 une horaire = το ωράριο une cotisation = η συνδρομή, η εισφορά une affaire = η υπόθεση p. 102 chaque = κάθε demander = ζητώ remplir = συμπληρώνω le renseignement = η πληροφορία compléter = συμπληρώνω langue vivante = η ζωντανή γλώσσα choisir = διαλέγω la condition = η προϋπόθεση p. 103 depuis combien de = από πότε secrétaire = γραμματέας une activité = η δραστηριότητα le tarif = η τιμή p. 104 la mode η μόδα désirer = επιθυμώ essayer = προσπαθώ croire = πιστεύω

41 désolé ( e ) = λυπημένος η la cabine d essayage = το δοκιμαστήριο un avis = η γνώμη la personne = το άτομο p. 105 le vêtement = το ρούχο vendeur vendeuse = έμπορος conseiller = συμβουλεύω client ( e ) = ο πελάτης / η πελάτισσα le moment = η στιγμή vif vive = ζωηρός-ή vert ( e ) = πράσινος-η marron = το καφέ (χρώμα) jaune = κίτρινος-η dernier dernière = τελευταίος-α un habillement = η ένδυση décontracté e = άνετος-η la robe = το φόρεμα la veste = το σακάκι la jupe = η φούστα la chemise = το πουκάμισο les chaussures = τα παπούτσια la botte = η μπότα une solde = ο μισθός

42 plus # moins = περισσότερο # λιγότερο parfois = μερικές φορές la promotion = η προαγωγή, η προώθηση la réduction = η μείωση, η έκπτωση payer = πληρώνω long longue = μακρύς-ιά court ( e ) = κοντός-ή large = φαρδύς-ιά étroit étroite = στενός-ή la pointure = το νούμερο παπουτσιών essayer = δοκιμάζω bon marché = φθηνά la couleur = το χρώμα p. 106 mesurer = υπολογίζω gros grosse = χοντρός-ή peser = ζυγίζω le poids = το βάρος mince = λεπτός-ή brun ( e ) = μελαχρινός-ή un œil = το μάτι les yeux = τα μάτια les cheveux = τα μαλλιά roux rousse = κοκκινομάλλης-α

43 comme = όπως horrible = φρικτός-ή le chapeau = το καπέλο p rien # quelque chose = τίποτα # κάτι mettre = βάζω je voudrais = θα ήθελα il me faut = μου χρειάζεται donner = δίνω un argent = τα χρήματα laisser = αφήνω la réponse = η απάντηση une adresse = η διεύθυνση une allée = η δενδροστοιχία le boulevard = η λεωφόρος il s agit = πρόκειται les lunettes = τα γυαλιά faire = κάνω le cadeau = το δώρο luxueux euse = πολυτελής p découvrir = ανακαλύπτω branché e = συνδεδεμένος-η le coup de cœur = το καρδιοχτύπι

44 un havre = το καταφύγιο la paix = η ειρήνη la tranquillité = η ηρεμία méditerranéen (ne) = μεσογειακός-ή changer = αλλάζω le jardin = ο κήπος joli jolie = ωραίος-α la marque = το σημάδι plein de # vide de = γεμάτο # άδειο le charme = η γοητεία signer = υπογράφω créateur - trice = ο δημιουργός léger légère = ελαφρός-ιά-ά emporter = μεταφέρω excellent ( e )= υπέροχος-η le sens = η αίσθηση se reposer = ξεκουράζομαι offrir = προσφέρω le produit = το προϊόν la veste = το σακάκι la vente = η πώληση par correspondance = δι' αλληλογραφίας la légende = η επιγραφή décrire = περιγράφω plusieurs = μερικοί

45 exister = υπάρχω suivre = ακολουθώ dépenser = ξοδεύω un article = το άρθρο renseigner = πληροφορώ payer = πληρώνω la façon = ο τρόπος p après-midi = το απόγευμα pouvoir = μπορώ entraîner = εξασκώ la compétition = ο συναγωνισμός la natation = το κολύμπι la semaine = η εβδομάδα prochain ( e ) = επόμενος-η organiser = οργανώνω le championnat = το πρωτάθλημα gagner = κερδίζω croire = νομίζω je sais = ξέρω savoir = ξέρω, γνωρίζω remporter = κατακτώ la victoire = η νίκη devenir = γίνομαι une équipe = η ομάδα

46 un peu = λίγο spectateur trice = ο θεατής pratiquer = εξασκώ important ( e ) = σημαντικός-ή la voile = η ιστιοπλοΐα la randonnée = ο περίπατος VTT ( vélo tout terrain ) = το μάουντεν μπάικ vainqueur = ο νικητής en plein air = υπαίθρια dans # dehors = μέσα # έξω le stade = το στάδιο couvert ( e ) = σκεπασμένος-η dedans = μέσα,εντός entraîneur = ο προπονητής moniteur monitrice = ο ομαδάρχης / η ομαδάρχισσα le maître nageur = ο ναυαγοσώστης p voir = βλέπω génial ( e ) = ιδιοφυής réussir = πετυχαίνω sûr ( e ) = σίγουρος-η encore = ακόμα lire = διαβάζω le dent = το δόντι

47 le pays = η χώρα favori - favorite = αγαπημένος-η la chaîne = το κανάλι le satellite = ο δορυφόρος une étape = το στάδιο le tour = ο γύρος une autoroute = ο αυτοκινητόδρομος la sortie = η έξοδος continuer = συνεχίζω puis = έπειτα revenir = επιστρέφω vers = προς payant ( e ) = πληρωτέος-α un accès = η πρόσβαση un itinéraire = η διαδρομή le billet = το εισιτήριο le comptoir = το ταμείο un accueil = η υποδοχή prendre = παίρνω le court = το γήπεδο του τένις le stade = το στάδιο vendeur euse = ο πωλητής / η πωλήτρια perdant ( e ) = χαμένος-η la victoire = η νίκη le lieu = το μέρος

48 la qualité = η ποιότητα principal e = βασικός-ή assister = παρευρίσκομαι rédiger = συντάσσω longtemps = πολύς καιρός les jeux olympiques = οι ολυμπιακοί αγώνες nautique = θαλάσσιος-α renseigner = πληροφορώ une horaire = το ωράριο la condition = η προϋπόθεση p le loisir = ο ελεύθερος χρόνος une escalade = η αναρρίχηση la forêt = το δάσος la course à pied = ο αγώνας δρόμου s entraîner = εξασκούμαι courir = τρέχω une équipe = η ομάδα la passion = το πάθος créer = δημιουργώ souvent = συχνά reconnaître = αναγνωρίζω

49 une action = η πράξη, η δράση sentimental ( e ) = συναισθηματικός ή la science fiction = η επιστημονική φαντασία la séance = η προβολή excellent ( e ) = υπέροχος-η tellement = τόσο nul nulle = ασήμαντος-η le navet = το γογγύλι la pièce = το θεατρικό έργο la représentation = η παράσταση le chef - d œuvre = το αριστούργημα somptueux euse = πλουσιοπάροχος-η ennuyer = ενοχλώ la mise en scène = η σκηνοθεσία contemporain ( e ) = σύγχρονος-η la chanson = το τραγούδι avoir envie = επιθυμώ να danser = χορεύω la boîte = το κουτί avec # sans = με # χωρίς le principe = η αρχή, το στοιχείο toujours # jamais = πάντα # ποτέ simple = απλός-ή un achat = η αγορά la place = η πλατεία, η θέση

50 remettre = ξαναβάζω battre = χτυπώ propre = καθαρός-ή, κατάλληλος-η en moyenne = ο μέσος όρος tous le, la, les = όλος-η / όλοι-ες même = ίδιος-ια correspondre = αλληλογραφώ le rond-point = η κυκλική νησίδα le boulevard = η λεωφόρος traverser = διασχίζω auditeur auditrice = ο ακροατής / η ακροάτρια bientôt = σύντομα un quart = το τέταρτο une demi-heure = η μισή ώρα trois quarts = τα τρία τέταρτα à pied = με τα πόδια la gare = ο σταθμός la date = η ημερομηνία le genre = το είδος le commentaire = το σχόλιο rédiger = συντάσσω différent e = διαφορετικός-ή quoi = τι; p

51 télécharger = κατεβάζω αρχείο από το Ιντερνέτ στον Η/Υ le site = η ιστοσελίδα trouver = βρίσκω donner = δίνω souvenir = θυμάμαι envoyer = στέλνω oublier = ξεχνώ consulter = συμβουλεύομαι la messagerie = η υπηρεσία μηνυμάτων connecter = συνδέω le moyen = το μέσο communiquer = επικοινωνώ le téléphone portable = το κινητό τηλέφωνο le tas = ο σωρός laisser = αφήνω le répondeur = ο αυτόματος τηλεφωνητής certains = μερικοί un appareil = η συσκευή numérique = ψηφιακός-ή la connexion = η σύνδεση surfer = σερφάρω lecteur lectrice = ο αναγνώστης / η αναγνώστρια le baladeur euse = το γουόκμαν allumer = ανάβω éteindre = σβήνω

52 le dessin animé = τα κινούμενα σχέδια une émission = η εκπομπή le divertissement = η διασκέδαση une information = η πληροφορία p. 141 commander = παραγγέλλω arriver = φτάνω marcher = περπατώ en effet = πράγματι demander = ζητώ le code = ο κώδικας croire = πιστεύω revenir = επιστρέφω régler = τακτοποιώ déjà = ήδη la limite = το όριο la durée = η διάρκεια moins # plus = λιγότερο # περισσότερο illimité e = απεριόριστος-η un abonnement = η συνδρομή la ligne = η γραμμή disponible = διαθέσιμος-η une assistance = η βοήθεια un engagement = η δέσμευση

53 les frais = τα έξοδα la disponibilité = η διαθεσιμότητα permanent ( e ) = μόνιμος-η fournisseur = ο προμηθευτής hésiter = διστάζω pas du tout = καθόλου voisin ( e ) = ο γείτονας / η γειτόνισσα dessus = από πάνω la racine = η ρίζα une aile = το φτερό le bilan = ο απολογισμός juger = κρίνω enfin = επιτέλους la direction = η κατεύθυνση monter # descendre = ανεβαίνω # κατεβαίνω s expliquer = δικαιολογούμαι scientifique = επιστημονικός-ή mécontent ( e ) = δυσαρεστημένος-η indifférent ( e ) = αδιάφορος-η le forfait = το συνολικό ποσό dépenser = ξοδεύω gratuit = δωρεάν en revanche = αντίθετα jamais = ποτέ offrir = προσφέρω

54 payant ( e ) = πληρωτέος-α un appel = η κλήση, το κάλεσμα être en train de + infinitif = ετοιμάζομαι να réel ( le ) = αληθινός-ή globalement = συνολικά satisfait ( e ) = ικανοποιημένος-η moyennement = μέτρια un usage = η χρήση vers = προς fixe = σταθερός-ή une interrogation = η εξέταση la surtaxe= ο πρόσθετος φόρος un écran = η οθόνη la dimension = η διάσταση intégrer = ενσωματώνω la sonnerie = το κουδούνισμα élégant ( e ) = κομψός-ή assistant ( e ) = βοηθός un objet = το αντικείμενο p la réservation = η κράτηση le vol= η πτήση, η κλοπή une affaire = η υπόθεση le tarif = η τιμή

55 direct ( e ) = άμεσος-η une escale = ο ενδιάμεσος αεροπορικός σταθμός départ # arrivée = η αναχώρηση # η άφιξη la banlieue = το προάστιο le bateau = το πλοίο le port = το λιμάνι un arrêt = η στάση un équipage = το πλήρωμα une hôtesse = η συνοδός le contrôleur = ο ελεγκτής le capitaine = ο αρχηγός conducteur trice = οδηγός le trajet = η διαδρομή une traversée = το θαλάσσιο ταξίδι déposer = καταθέτω un embarquement = η επιβίβαση le contrôle = ο έλεγχος la douane = το τελωνείο décoller = απογειώνομαι atterrir = προσγειώνομαι composter = ακυρώνω (π.χ. εισιτήριο) le quai = η αποβάθρα la destination = ο προορισμός rapide = γρήγορος-η agréable = ευχάριστος-η

56 le trajet = η διαδρομή géant ( e ) = γιγαντιαίος-α une envergure = το εύρος la longueur = το μήκος la surface = η επιφάνεια le fuselage = η άτρακτος αεροπλάνου le calendrier = το ημερολόγιο débuter = αρχίζω chargé e = επιφορτισμένος-η la conception = πρόωρος-η une inauguration = τα εγκαίνια une usine = το εργοστάσιο spécialement = ιδιαίτερα construire = κατασκευάζω un assemblage = η συγκρότηση commercial e = εμπορικός-ή transporter = μεταφέρω la marche à pied = ο ποδαρόδρομος fumer = καπνίζω rêver = ονειρεύομαι insolite = ασυνήθιστος-η la détente = η χαλάρωση fatigué ( e ) = κουρασμένος-η respirer = αναπνέω mincir = λεπταίνω

57 le plaisir = η ευχαρίστηση merveilleux - euse = θαυμάσιος-α emmener = μεταφέρω glisser = γλιστρώ le lit = το κρεβάτι confortable = άνετος-η le repas = το φαγητό grandiose = επιβλητικός-ή le paysage = το τοπίο exceptionnel le = εξαιρετικός-ή le guide = ο ξεναγός la disponibilité = η διαθεσιμότητα la connaissance = η γνωριμία le séjour = η διαμονή TEST 1 p audiovisuel le = οπτικοακουστικός-ή la publicité = η διαφήμιση une étude = η μελέτη rejoindre = συναντάω le trajet = η διαδρομή quelqu un une = κάποιος - α ajouter = προσθέτω composer = συνθέτω compatible = σύμφωνος-η

58 directement = κατευθείαν sinon = διαφορετικά consulter = συμβουλεύομαι envoyer = στέλνω proposer = προτείνω se déplacer = μετακινούμαι un horaire = το ωράριο la pièce d identité = η αστυνομική ταυτότητα la délivrance = η ανακούφιση la validité = η εγκυρότητα une espèce = το είδος TEST 2 p la page = η σελίδα les baskets = τα αθλητικά παπούτσια à tout à l heure = αμέσως comprendre = καταλαβαίνω mesurer = μετράω plutôt = περισσότερο la direction = η κατεύθυνση la possibilité = η δυνατότητα la variété = η ποικιλία le mer = η θάλασσα le soleil = ο ήλιος une impatience = η ανυπομονησία

59 bisous = φιλιά perdu (e ) = χαμένος-η roux rousse = κοκκινομάλλης-α le sexe = το φύλο le signe = το σημάδι particulier ère = ιδιαίτερος-η autoriser = επιτρέπω le tournage = το γύρισμα la signature = η υπογραφή une langue étrangère = η ξένη γλώσσα auprès de = μπροστά σε un arrêt = η στάση TEST 3 p le plaisir = η ευχαρίστηση convier = προτρέπω le vernissage = τα εγκαίνια une exposition = η έκθεση la peinture = η ζωγραφική le verre = το ποτήρι en biais = πλαγίως le banc = το θρανίο s asseoir = κάθομαι discuter = συζητώ enchanteur = μαγευτικός

60 rarement = σπάνια une oreille = το αυτί immense = τεράστιος-α une immarticulation = ο αριθμός κυκλοφορίας la publication = η δημοσίευση le défaut = το μειονέκτημα TEST 4 p chéri ( e ) = αγαπημένος-η ennuyer = ενοχλώ fatigant ( e ) = κουραστικός-ή petits-enfants = τα εγγόνια le coup de téléphone = το τηλεφώνημα la découverte = η ανακάλυψη la charrue = το αλέτρι la forêt = το δάσος célèbre = διάσημος-η la fée = η νεράιδα s occuper = απασχολούμαι les pompiers = οι πυροσβέστες la déception = η απογοήτευση émouvant ( e )= συγκινητικός-ή

61 absolument = απολύτως le peintre = ο ζωγράφος le timbre = το γραμματόσημο la fontaine = η βρύση libraire = ο βιβλιοπώλης / η βιβλιοπώλισσα habitable = κατοικήσιμος-η manquer = χάνω commander = παραγγέλνω

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Ειδικοί Σκοποί ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα: Να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά την κα Δέσποινα Παπαγιώτη (Κέντρο Γαλλικής Γλώσσας στο Βόλο) για την επεξεργασία του Λεξιλογίου DELF PRIM A1. TEST 1 p.

Ευχαριστούμε θερμά την κα Δέσποινα Παπαγιώτη (Κέντρο Γαλλικής Γλώσσας στο Βόλο) για την επεξεργασία του Λεξιλογίου DELF PRIM A1. TEST 1 p. Ευχαριστούμε θερμά την κα Δέσποινα Παπαγιώτη (Κέντρο Γαλλικής Γλώσσας στο Βόλο) για την επεξεργασία του Λεξιλογίου DELF PRIM A1 TEST 1 p. 14 quand = quand = rentrer = une école = chéri e= devoir = absolument

Διαβάστε περισσότερα

1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Σπουδών των Γαλλικών προβλέπει τη διδασκαλία του μαθήματος μέσα από 8 θεματικές ενότητες και υποενότητες για τη Α και Β τάξη Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Μια νύχτα με φεγγάρι κάποιο μικρό αυγoυλάκι ήταν ακουμπισμένο πάνω σ ένα φύλλο. Dans la lumière

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΚΑ - Α ΣΑΞΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ (Επίπεδο Α1-1 του ΚΕΠΑ) ΔΕΙΚΣΗ ΕΠΙΣΤΦΙΑ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ - Α ΣΑΞΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ (Επίπεδο Α1-1 του ΚΕΠΑ) ΔΕΙΚΣΗ ΕΠΙΣΤΦΙΑ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ - Α ΣΑΞΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ (Επίπεδο Α1-1 του ΚΕΠΑ) 1. Να κατανοούν και να κάνουν χρήση χαιρετισμών και στοιχειωδών καθημερινών εκφράσεων ευγενείας. Να κατανοούν στοιχειώδεις καθημερινές κοινωνικές λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère Grec de l Éducation Nationale et des Cultes Certification en Langue Française NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 E Participation grecque à MVE 2016 École Jeanne d Arc Melun Ville d Europe 2016 Κόσμοι της Φαντασίας Θα συμμετάσχουμε και φέτος, για 24 η χρονιά, στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

LES PETITES CANAILLES

LES PETITES CANAILLES LES PETITES CANAILLES Niveau 1 Je (u) découvre les héros de mon livre p.7 découvrir (v. tr. ) un héros ( n. masc. ) le livre ( n. masc. ) monsieur ( n. masc. ) madame ( n. fém. ) le maître ( n. masc. )

Διαβάστε περισσότερα

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse».

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». AERITES. «La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». En 2003, j ai entrepris de mettre en images la collection de poèmes de mon ami Dimitris Chalazonitis,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΙΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΙΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 321 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΙΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ Αθηνά καθηγήτρια Γαλλικής Δ. Ε., Επιμορφώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Κινηματόγραφος, φαρμακείο, ταχυδρομείο, μανάβικο, τράπεζα, βιλιοπωλείο, μουσείο, περίπτερο, φούρνος

Κινηματόγραφος, φαρμακείο, ταχυδρομείο, μανάβικο, τράπεζα, βιλιοπωλείο, μουσείο, περίπτερο, φούρνος 1. Πού πρέπει να πάς; a. Αν θέλεις να αγοράσεις φρούτα; b. Αν θέλεις να στείλεις ένα γράμμα; c. Αν θέλεις να αγοράσεις μια εφημερίδα; d. Αν θέλεις να αγοράσεις ψωμί; e. Αν πρέπει να αγοράσεις φάρμακα;

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1 ο Παράδειγμα (Επιλογής: Σωστό-Λάθος) Vrai ou faux? Lis le texte suivant et réponds en mettant une croix dans la bonne case (A ou B). Σωστό ή λάθος; Διάβασε το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Unité 0 p.8 9 PREMIERS JOURS

Unité 0 p.8 9 PREMIERS JOURS Traduction des consignes Μετάφραση των οδηγιών Lexique Λεξιλόγιο 1 Unité 0 p.8 9 PREMIERS JOURS Écoute et chante Écoute et répète Άκουσε και τραγούδησε Άκουσε και επανέλαβε Cherche sur la carte de France

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère Grec de l Éducation Nationale et des Cultes Certification en Langue Française NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ TON ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ. Ζήτησε από τους γονείς σου να απαντήσουν σης παρακάτω ερωτήσεις.

ΠΑ TON ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ. Ζήτησε από τους γονείς σου να απαντήσουν σης παρακάτω ερωτήσεις. ΠΑ TON ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ m Ζήτησε από τους γονείς σου να απαντήσουν σης παρακάτω ερωτήσεις ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Καπνίζεις; Αν καπνίζεις, πόσα τσιγάρα την ημέρα καπνίζεις; Πόσες φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας!

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας! 1. Βρέστε την άσχετη λέξη 2. Μήλο/ κιμά/ αχλάδι/ σταφύλι/ καρπούζι 3. Μουσακάς/ γεμιστά/ τζατζίκι/ γάλα/ φασολάδα 4. Μοσχάρι/ χοιρινό/ ψάρι/ κοτόπουλο/ μπριζόλα 5. Αλάτι/ λάχανο/ μαρούλι/ κρεμμύδι/ σκόρδο

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Π ρ ώ τ ο μ έ ρ ο ς Πώς σας λένε; Από πού είστε; Πού μένετε; Τι δουλειά κάνετε; Πόσα μέλη έχει η οικογένειά σας; Γιατί μαθαίνετε ελληνικά; Ξέρετε άλλες ξένες γλώσσες; Γιατί τις

Διαβάστε περισσότερα

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται;

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; 6. Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; Θα κάνω δίαιτα! Χριστίνα: Μαμά, γιατί έπλυνες το παλιό τζιν; Μαμά: Δεν το έπλυνα, αγάπη μου. Είναι στην ντουλάπα σου εδώ κι ένα μήνα. Χριστίνα: Δεν είναι δυνατό! Ενάμισι

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προφορικού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) - Διάρκεια 12 λεπτά Πρώτο μέρος Πώς σε λένε; Πόσων χρονών είσαι; Από πού είσαι; Πού μένεις; Σε ποια τάξη πηγαίνεις; Έχεις αδέλφια; Πόσα; Δεύτερο μέρος Ερωτήσεις: 1. Τι τρως για

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAU A (A1&A2) sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

NIVEAU A (A1&A2) sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de la Culture, de l Éducation et des Cultes C e r t i f i c a t i o n e n L a n g u e F r a n ç a i s e NIVEAU

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction «Je n aurais pas laissé cette faute si j avais pu me relire» «J aurais corrigé ma traduction si vous m aviez laissé plus de temps» «Si j

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENS À L ÉCOLE LIVRE DU PROFESSEUR LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS

EXAMENS À L ÉCOLE LIVRE DU PROFESSEUR LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS A EXAMENS À L ÉCOLE P R É P A R E R LE NIVEAU A (&) EXAMENS DE FRANÇAIS LIVRE DU PROFESSEUR Το έντυπο αυτό εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κ ώ δ ι κ α ς Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς ΚΜΣ Σχολική Χρονιά

Κ ώ δ ι κ α ς Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς ΚΜΣ Σχολική Χρονιά Κ ώ δ ι κ α ς Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς ΚΜΣ Σχολική Χρονιά 2014-2015 Το σχολείο πρέπει να δείχνει στα παιδιά ποιου είδους συμπεριφορά αναμένεται από αυτά. Ο κώδικας συμπεριφοράς καταρτίζεται από το Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ GR / QUE 9 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ)

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) Κυκλώστε ή επιλέξτε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γενικότερη συμπεριφορά σας. Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 2010 Εισαγωγή Φέτος, είπαμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με μια έρευνα που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης Δ Τάξη Όνομα: Ημερομηνία: 1. Ακούω και γράφω (Ορθογραφία) 2. Άκουσε προσεκτικά και γράψε ό,τι λείπει - Ευτυχία μου γεια σου. Τι κάνεις; - Γεια σου Αντώνη. Είμαι καλά. Εσύ; -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6: Αγορές και ψώνια. 1. Τι αγοράζετε σε κάθε μαγαζί; Ταιριάξτε τις λέξεις

Ενότητα 6: Αγορές και ψώνια. 1. Τι αγοράζετε σε κάθε μαγαζί; Ταιριάξτε τις λέξεις 1. Τι αγοράζετε σε κάθε μαγαζί; Ταιριάξτε τις λέξεις 1. Ένα τετράδιο 2. Μια κόκκινη φούστα 3. Ένα βιβλίο 4. Μια εφημερίδα 5. Ένα εισιτήριο για το αεροπλάνο 6. Ένα κιλό πατάτες 7. Ψωμί 8. Κοτόπουλο 9. Μια

Διαβάστε περισσότερα

Τελικό τεστ στην ενότητα 2

Τελικό τεστ στην ενότητα 2 Ενότητα 2 - Σελίδα 1 Τελικό τεστ στην ενότητα 2 Συμπληρώστε τα κενά. Στο μπάνιο σκουπίστηκε, θόρυβο, κήπο, βόλτα, Τετάρτη, καυτό, πλυθεί, σαμπουάν, φορέσει, σαπούνι Ο κος Μάριος είχε κοιμηθεί άσχημα γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 21 Ιουνίου 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 1 Επίπεδο Α1 ιάρκεια: 30 λεπτά Πρώτο µέρος (12 µονάδες) Ερώτηµα 1 (6 µονάδες) Ένας φίλος σας σάς προσκαλεί στη βάφτιση της κόρης του. ιαβάστε το προσκλητήριο και σηµειώστε στις προτάσεις που πιστεύετε

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γαλλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γαλλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές γαλλικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές γαλλικά-ελληνικά Ευχές : Γάμος Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. νιόπαντρο ζευγάρι Félicitations et meilleurs vœux à vous

Διαβάστε περισσότερα

Prepadelf A2 Écrit Nouvelle édition. Lexique

Prepadelf A2 Écrit Nouvelle édition. Lexique Prepadelf A2 Écrit Nouvelle édition Lexique 1 Unité 1 la famille (p.8-11) Ενότητα 1 η οικογένεια VOCABULAIRE p.8 La famille Η οικογένεια Les parents Οι γονείς (+) Des parents compréhensifs = Γονείς που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Lexique D.E.L.F. A2 Livre. 1.MOI,TOI ET LES AUTRES p. 35. autre = άλλος-η. acteur - actrice = ηθοποιός. brun ( e ) = καστανός-ή.

Lexique D.E.L.F. A2 Livre. 1.MOI,TOI ET LES AUTRES p. 35. autre = άλλος-η. acteur - actrice = ηθοποιός. brun ( e ) = καστανός-ή. Lexique D.E.L.F. A2 Livre élaboré par Mme Despoina Papagioti 1.MOI,TOI ET LES AUTRES p. 35 autre = άλλος-η acteur - actrice = ηθοποιός brun ( e ) = καστανός-ή un œil = το μάτι les yeux = τα μάτια la taille

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα

Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα Ενότητα 3 - Σελίδα 1 Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα Διάλογος 5: εύματα 2 Α2 Α2 Β1 Β1 Διάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ. Ρέθυµνο, 014 1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Άσκηση 1 (6

Διαβάστε περισσότερα

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT Corrigé exercices série # sur la théorie des ortefeuilles, le CA et l AT Exercice N et Q ayant la même espérance de rentabilité, formons un portefeuille de même espérance de rentabilité, de poids investi

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

À TON TOUR 2! DICTIONNAIRE. français-grec moderne

À TON TOUR 2! DICTIONNAIRE. français-grec moderne À TON TOUR 2! DICTIONNAIRE français-grec moderne Εκπαιδευτήριο «Το Παγκρήτιον» Β γυμνασίου, σχολικό έτος 2012-2013 TABLEAU DES SIGNES ET DES ABRÉVIATIONS ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ : δηλώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης.

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης. Η 6 η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως διεθνής ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Με την ευκαιρία αυτή, στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας της Γ γυμνασίου, ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό. Ο παιδαγωγικός στόχος μας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ. Εγχειρίδιο του μαθητή

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ. Εγχειρίδιο του μαθητή ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ Εγχειρίδιο του μαθητή Table of Contents ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 3 ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 3 ΚΕΙΜΕΝΑ 3 ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΖΑΝΤΑ 4 ΚΑΙ ΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 Υλικό για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τέτοια προγράμματα και ιδίως καθημερινά, σπάνια βλέπουμε να δίνονται σε παιδιά για τις διακοπές τους.

Τέτοια προγράμματα και ιδίως καθημερινά, σπάνια βλέπουμε να δίνονται σε παιδιά για τις διακοπές τους. Πρόγραμμα προπόνησης, συντήρησης και εξάσκησης, καθώς και διατροφής, κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, κοινοποίησε στην σελίδα της στο ίντερνετ, η σχολή ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού Πειραιώς στην

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS EXAMENS AÀ L ÉCOLE P R É P A R E R LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS LIVRE DE L ÉLÈVE Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Je découvre les héros de mon livre page 7. = το τραγούδι. = κάνω επανάληψη. = καημένος-η. Leçon 0 Ça recommence! page 8

Je découvre les héros de mon livre page 7. = το τραγούδι. = κάνω επανάληψη. = καημένος-η. Leçon 0 Ça recommence! page 8 Je découvre les héros de mon livre page 7 découvrir héros héroïne la chanson les vacances finir à nouveau tout d abord réviser prêt ( e ) étudier une aventure recommencer car pauvre la chance = ανακαλύπτω

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επανάληψη

Εισαγωγή στην επανάληψη Εισαγωγή στην επανάληψη Στο κεφάλαιο αυτό ήρθε η ώρα να μελετήσουμε την επανάληψη στον προγραμματισμό λίγο πιο διεξοδικά! Έχετε ήδη χρησιμοποιήσει, χωρίς πολλές επεξηγήσεις, σε προηγούμενα κεφάλαια τις

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις. Απάντηση : Η μέση θερμοκρασία της εβδομάδας στην Αλεξάνδρεια είναι 18,3 ο C.

Ασκήσεις. Απάντηση : Η μέση θερμοκρασία της εβδομάδας στην Αλεξάνδρεια είναι 18,3 ο C. Ασκήσεις Μάθημα 25 ο 1. Ένα προϊόν πωλείται σε 3 διαφορετικά καταστήματα στις παρακάτω τιμές : 18, 20 και 22. Ποια είναι η μέση τιμή πώλησης του προϊόντος ; Κατάστημα Α Β Γ Τιμές 18 20 22 Μ.Ο. 18 20 22

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση. Κατανόηση Γραπτού Λόγου. Η ζωή έξω

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση. Κατανόηση Γραπτού Λόγου. Η ζωή έξω Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση Κατανόηση Γραπτού Λόγου Η ζωή έξω Με λένε Δημήτρη. Βγαίνω κάθε βράδυ. Δεν μου αρέσει να μένω στο σπίτι. Έχω πολλούς φίλους.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια θα απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές συσκευές, που περιλαμβάνουν επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop

Στη συνέχεια θα απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές συσκευές, που περιλαμβάνουν επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop Στη συνέχεια θα απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές συσκευές, που περιλαμβάνουν επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop computers), φορητούς υπολογιστές (laptops ή notebooks),

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Γυμνασίου

Μαθηματικά A Γυμνασίου Μαθηματικά A Γυμνασίου Κεφ 5 ο - Ποσοστά. Μέρος Α Θεωρία 1. Πως ονομάζεται το σύμβολο α% και με τι είναι ίσο; 2. Πως μπορούμε να υπολογίσουμε το α% του β; 3. Τι είναι ο ΦΠΑ και πως τον υπολογίζουμε; Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 5: Συνομιλία προσωπική ιστορία

Διάλογος 5: Συνομιλία προσωπική ιστορία Ενότητα 6 - Σελίδα 1 Διάλογος 1: Οργάνωση μίας τοπικής επίσκεψης Διάλογος 2: Άσκηση με τις καρέκλες Διάλογος 3: Καλλιτεχνικές δραστηριότητες κατασκευή καρτών Διάλογος 4: Βόλτα με συνοδεία Διάλογος 5: Συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα σε τερματικούς σταθμούς μεταφορών στο Βόλο

Έρευνα σε τερματικούς σταθμούς μεταφορών στο Βόλο Έρευνα σε τερματικούς σταθμούς μεταφορών στο Βόλο Το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πραγματοποιεί έρευνα για τους τερματικούς σταθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Property ENERGY-project

Property ENERGY-project Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ερωτηματολόγιο παιδιού Κωδικός χώρας Αριθμός σχολείου Αριθμός τάξης Κωδικός αριθμός Αγαπητέ μαθητή, Είμαστε ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

«Συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη»

«Συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη» Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νέας Προποντίδας Σχολικό Έτος 2012-13 «Συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη» Υπεύθυνος δάσκαλος : Τάκος Αθανάσιος Π.Ε. 070.5 Πορταριά, Ιούνιος 2013 Θεματικός άξονας: μαθαίνω

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAU A (A1&A2) sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1. Compréhension de l écrit et maîtrise du système de la langue 2016 A

NIVEAU A (A1&A2) sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1. Compréhension de l écrit et maîtrise du système de la langue 2016 A ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation, de la Recherche et des Cultes C e r t i f i c a t i o n e n L a n g u e F r a n ç a i s e NIVEAU

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! THE G C SCHOOL OF CAREERS ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 25 ερωτήσεις. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

12. Σχέδια για το καλοκαίρι

12. Σχέδια για το καλοκαίρι 12. Σχέδια για το καλοκαίρι Τι φαντάζεται ο Αντόνιο για τις διακοπές του; Τι φαντάζεται ο Αλέξανδρος για τις διακοπές του; Εσύ τι προτιμάς να κάνεις στις διακοπές σου; Είναι Μάρτιος και όλοι κάνουν σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2016 GREC MODERNE MARDI 21 JUIN 2016 LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO)

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα Η Αργυρώ και ο Βασίλης μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν να επισκεφτούν το θείο Αριστείδη, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Τήνο, το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Βασίλης: «Πρέπει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Ένας «χάρτης» από λέξεις. ο αγρότης. είναι. μας προσφέρουν πρoϊόντα. που ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. που. μας προσφέρουν υπηρεσίες ...

Ένας «χάρτης» από λέξεις. ο αγρότης. είναι. μας προσφέρουν πρoϊόντα. που ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. που. μας προσφέρουν υπηρεσίες ... 089-0_ENOTHTA4 6/3/03 0:4 πμ Page 89 ENOTHTA 4 ENOTHTA 4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ (Οικονομία και Επαγγέλματα) Ένας «χάρτης» από λέξεις ο αγρότης...... είναι μας προσφέρουν πρoϊόντα που ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας Γαλλικών «Οι Διακοπές»

Σενάριο Διδασκαλίας Γαλλικών «Οι Διακοπές» Σενάριο Διδασκαλίας Γαλλικών «Οι Διακοπές» Σιδηροπούλου Ουρανία Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης raniasidiropoulou@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόκειται για μία πολυπολιτισμική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο REVIISIION = ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ I) TERMES DE COIFFURE LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο LES PERSONNES = ΤΑ ΑΤΟΜΑ 1) Un coiffeur = ένας

Διαβάστε περισσότερα