ΒΙΕΤΝΑΜ. Φεβρουάριος ιερεύνηση Επιχειρηµατικών Ευκαιριών. Συντάκτης : Εµµανουήλ Μαρκιανός, Γραµµατέας Β Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΕΤΝΑΜ. Φεβρουάριος 2008. ιερεύνηση Επιχειρηµατικών Ευκαιριών. Συντάκτης : Εµµανουήλ Μαρκιανός, Γραµµατέας Β Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων"

Transcript

1 V ΒΙΕΤΝΑΜ ιερεύνηση Επιχειρηµατικών Ευκαιριών Φεβρουάριος 2008 Συντάκτης : Εµµανουήλ Μαρκιανός, Γραµµατέας Β Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...σελ. 4 ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 5 Πληθυσµός...σελ. 6 Κυβέρνηση...σελ. 6 Εκπαίδευση...σελ. 7 Επίπεδο Ζωής...σελ. 7 Εργατική νοµοθεσία...σελ. 7 Ώρες εργασίες...σελ. 7 Μισθοί...σελ. 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...σελ. 9 Α.Ε.Π...σελ. 9 Τοµεακή Ανάπτυξη...σελ. 9 Ιδιωτικές και Άµεσες ξένες επενδύσεις...σελ. 10 Εξωτερικό Εµπόριο...σελ. 12 Κύριες εξαγωγές...σελ. 13 Νοµισµατική πολιτική...σελ. 14 ηµοσιονοµική πολιτική...σελ. 14 Ιδιωτικός τοµέας...σελ. 15 Τραπεζικός τοµέας...σελ. 15 Ασφάλεια επενδύσεων...σελ. 15 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ...σελ. 17 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...σελ. 19 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ...σελ. 21 ΤΑΣΕΙΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ...σελ. 24 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ...σελ. 27 2

3 Κατασκευαστικός τοµέας...σελ. 28 Οικοδοµικά υλικά...σελ. 30 Τοµέας τροφίµων...σελ. 31 Τοµέας ένδυσης...σελ. 32 Ιχθυοκαλλιέργειες...σελ. 33 Ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος...σελ. 34 Κλάδος Παροχής Υπηρεσιών Υγείας...σελ. 34 Τουριστικός τοµέας...σελ. 35 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...σελ. 36 Σηµείωση: Τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται αποτελούν αυστηρή επιλογή µεταξύ των επίσηµων διαθέσιµων και των πλέον αξιόπιστων εκτιµήσεων. 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ταχύτητα µε την οποία αναπτύσσεται η Βιετναµέζικη οικονοµία είναι εντυπωσιακή. Το 2007, σύµφωνα µε ανεπίσηµα στοιχείa, η αύξηση Α.Ε.Π. ήταν 8.4%. Την ίδια χρονιά, η είσοδος της χώρας στο Π.Ο.Ε υπογραµµίζει την σηµασία της ως ανερχόµενη οικονοµική δύναµη ανάµεσα στις χώρες της Ασίας. Το Βιετνάµ αναµένεται µέχρι το 2020 να ακολουθήσει την Κίνα και την Ινδία σε επίπεδα ανάπτυξης, µια που οι βασικοί οικονοµικοί δείκτες παρουσιάζονται ιδιαίτερα εύρωστοι. Με βελτιούµενο νοµικό σύστηµα και σταθερό πολιτικό καθεστώς, η χώρα αποτελεί δέλεαρ για εταιρίες παγκόσµιας εµβέλειας. Οι στενότερες σχέσεις µε τις ΗΠΑ και την Κίνα θα εξακολουθούν να τροφοδοτούν τις υψηλές εµπορικές επενδύσεις. Οι Α.Ξ.Ε αναµένεται να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στους τοµείς της ελαφριάς µεταποίησης, λογισµικού, τουρισµού, κατασκευών και του τραπεζικού τοµέα. Οι προοπτικές για πιθανούς επενδυτές στο Βιετνάµ είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Η οικονοµία αναµένεται να διπλασιαστεί την επόµενη δεκαετία, ενώ ο νεαρός και εκπαιδευµένος πληθυσµός παρέχει σχετικά φθηνή εργατική δύναµη και ταυτόχρονα δείχνει πρόθυµος να καταναλώσει. H ταχύτατη ιδιωτικοποίηση των κρατικά ελεγχόµενων επιχειρήσεων, σε συνδυασµό µε τον επανασχεδιασµό του τραπεζικού συστήµατος και τις υποχρεώσεις έναντι του Π.Ο.Ε, δείχνουν ότι η χώρα είναι έτοιµη να δεχτεί ακόµα µεγαλύτερο αριθµό ξένων επενδυτών. Το διακρατικό εµπόριο Ελλάδας - Βιετνάµ βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα, κυρίως λόγω της διστακτικότητας των Ελλήνων εξαγωγέων και επενδυτών. Για τους Έλληνες επιχειρηµατίες η χώρα παρουσιάζει ενδιαφέρον σε τοµείς όπως αυτοί των υπηρεσιών υγείας, του ναυπηγοεπισκευαστικού τοµέα, του τοµέα ένδυσης, των τοµέων τροφίµων και ποτών κ.α. Η προσέγγιση όµως της αγοράς θα πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε αυτή αλλά και λόγω του υπάρχοντος πολιτικού πλαισίου µέσα στο οποίο θα κληθεί να κινηθεί ο δυνάµει επενδυτής. Αν και υπάρχουν ευκαιρίες, η αγορά κάθε άλλο παρά εύκολη είναι και για αυτό δεν προσφέρεται για εταιρείες που δεν έχουν εµπειρία σε αγορές εξωτερικού. Ελληνικές εταιρείες που διαθέτουν ισχυρή κεφαλαιουχική βάση και σύγχρονα οργανωµένη διοικητική και επιχειρησιακή δοµή µπορούν να µπουν ανταγωνιστικά σε µια αγορά που τώρα µόλις αρχίζει να ανοίγει και για το λόγο αυτό προσφέρει σηµαντικές προοπτικές κέρδους. 4

5 Γενικά Η επιστροφή του Βιετνάµ στο προσκήνιο της διεθνούς οικονοµικής κοινότητας, δίνει στην χώρα την ευκαιρία να προωθηθεί για δεύτερη φορά σαν υποψήφιος ασιατικός τίγρης. Με το τέλος του οικονοµικού εµπάργκο των ΗΠΑ το 1994, το Βιετνάµ προσπάθησε να πάρει θέση ανάµεσα στις υπόλοιπες Ασιατικές Τίγρεις χωρίς όµως ιδιαίτερα αποτελέσµατα. Σήµερα, για δεύτερη φορά, οι επενδυτές εστιάζουν ξανά στην χώρα σαν µια περιοχή µε πλούσιες πρώτες ύλες, διψασµένη για εισαγωγή κεφαλαίων στον τοµέα της βιοµηχανίας. Πολλοί την αντιµετωπίζουν επίσης σαν µία ελκυστική εναλλακτική λύση σε σχέση µε την Κίνα. Σύµφωνα µε έρευνα της Deutche Bank (2007), το Βιετνάµ µέχρι το 2020 θα ακολουθήσει την Κίνα και την Ινδία σε επίπεδα ανάπτυξης, µια που οι βασικοί οικονοµικοί δείκτες παρουσιάζονται ιδιαίτερα εύρωστοι. Το εργατικό δυναµικό του Βιετνάµ είναι νέο και σχετικά µορφωµένο. Το υψηλά ειδικευµένο προσωπικό είναι λίγο, όµως αναµένεται να πολλαπλασιαστεί µε την βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος. Οι ολοένα στενότερες σχέσεις της χώρας µε τις ΗΠΑ και την Κίνα θα εξακολουθούν να τροφοδοτούν τις υψηλές εµπορικές επενδύσεις. Οι Α.Ξ.Ε αναµένεται να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στους τοµείς τις ελαφριάς µεταποίησης, λογισµικού, τουρισµού, κατασκευών και του τραπεζικού τοµέα. Το Βιετνάµ είναι µία αναπτυσσόµενη χώρα και µία δυναµικά αναπτυσσόµενη αγορά. Αν και κατά το πρόσφατο παρελθόν βίωσε σηµαντικές οικονοµικές και υγειονοµικές κρίσεις, παρόλα αυτά κατόρθωσε από το 2000 και µετά να διατηρήσει σταθερά υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, που οδήγησαν σε µείωση της φτώχειας και στην ανάδειξη µίας νέας µεσαίας τάξης. Το 2000 η άνοδος του ΑΕΠ ήταν 6,75%, µε το 2001 να φτάνει το 6,84%, το 2003 το 7,24% και το 2004 το 7,7%, καθιστώντας την χώρα ως την δεύτερη ταχύτερα αναπτυσσόµενη στην περιοχή της Ασίας Ειρηνικού (Asia- Pacific) µετά την Κίνα. Το 2005 η αύξηση του ΑΕΠ έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ 8,4% ενώ το 2006 η αντίστοιχη αύξηση ήταν 8,17% και για το 2007 σύµφωνα µε ανεπίσηµα στατιστικά στοιχεία η αύξηση θα φτάσει τα επίπεδα του 2005 (8.4%). Η οικονοµία του Βιετνάµ διατήρησε ισχυρούς ρυθµούς ανάπτυξης υποστηριζόµενη από την άνοδο των εξαγωγών, την αυξηµένη κατανάλωση και τον υψηλό ρυθµό επενδύσεων. Ο πληθωρισµός όµως παρέµεινε εξίσου υψηλός. Η χώρα έγινε επίσηµα µέλος του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου τον Ιανουάριο του 2007, 5

6 πράγµα που επιτάχυνε περαιτέρω την ανάπτυξη, αλλά και τις µεταρρυθµίσεις προς την κατεύθυνση µιας οικονοµίας της αγοράς. Επιτάχυνση των µεταρρυθµίσεων σε επίπεδο θεσµών αναµένεται να επιδράσει θετικά την οικονοµική ανάπτυξη της επόµενης διετίας. Παρόλα αυτά πολλές προκλήσεις παραµένουν. Υπάρχει έντονη ανάγκη για συγχρονισµό του νοµικού και διοικητικού συστήµατος. Αν και οι µακροοικονοµικοί δείκτες δείχνουν εξισορροπηµένοι, ο υψηλός πληθωρισµός, το αυξανόµενο δηµόσιο χρέος και η σχετική κλειστή αγορά χρήµατος πρέπει να βρίσκονται υπό διαρκή παρακολούθηση. Υπάρχει κίνδυνος ακόµη και για πιθανές πολιτικές αναταραχές από το αυξανόµενο άνοιγµα της ψαλίδας ανάµεσα στον οικονοµικά εύρωστο πληθυσµό των µεγάλων πόλεων και τους κατοίκους της υπαίθρου. Το Βιετνάµ έχει έκταση τ. χλµ. Η πρωτεύουσα είναι το Ανόι στο βόρειο τµήµα της χώρας µε µεγαλύτερη πόλη αυτής του Χο-Τσι-Μινχ (Σαϊγκόν) στο νότο. Η Χο-Τσι-Μινχ αποτελεί το µεγαλύτερο οικονοµικό κέντρο της χώρας και την κύρια πύλη εισόδου ξένων κεφαλαίων. Πληθυσµός Ο πληθυσµός του Βιετνάµ είναι 84,1 εκατ.(2006). Ο αγροτικός πληθυσµός αποτελεί το 72,8% του συνόλου, µε το Ανόι και την Χο-Τσι-Μινχ να αποτελούν τις δύο µεγαλύτερες πόλεις µε εγγεγραµµένο πληθυσµό 3 και 6 εκατ. αντίστοιχα. Ανεπίσηµες στατιστικές ανεβάζουν το πληθυσµό αυτών των δύο πόλεων σε 5 και 8 εκατ. αντίστοιχα. Η µέση αύξηση του πληθυσµού την περίοδο ήταν 1,1 εκατ. το χρόνο (ή 1,36% του συνολικού πληθυσµού). Το εργατικό δυναµικό (άνω των 15 ετών) σύµφωνα µε την απογραφή του 2006 ήταν 43,44 εκατ. µε ανοδικές τάσεις 2% ετησίως για την επόµενη δεκαετία. Κυβέρνηση Το Σύνταγµα εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την διοίκηση της χώρας υπό την καθοδήγηση του µόνου πολιτικού οργανισµού, του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Η λαϊκή κυριαρχία ασκείται µέσω της Βουλής σε κεντρικό επίπεδο και των λαϊκών Συµβουλίων σε περιφερειακό επίπεδο. 6

7 Το Κοινοβούλιο αποτελεί το υπέρτατο νοµοθετικό σώµα που αποφασίζει για την εξωτερική και εσωτερική πολιτική. Το υψηλότερο εκτελεστικό σώµα είναι η κυβέρνηση, η οποία διευθύνει και ελέγχει την οικονοµία και τις κρατικές υποθέσεις. Εκπαίδευση Το επίπεδο εγγράµµατων στον συνολικό πληθυσµό είναι ιδιαίτερα υψηλό (96%), στα ίδια επίπεδα µε αυτά της Σιγκαπούρης. Επίπεδο Ζωής Το επίπεδο ζωής έχει ανέλθει σηµαντικά µετά την αλλαγή κατευθύνσεων στην οικονοµική ζωή της χώρας. Παρά όµως τις σηµαντικές αλλαγές, το επίπεδο ζωής του αστικού πληθυσµού έχει ανέλθει σε δυσανάλογο βαθµό σε σχέση µε αυτό των αγροτών. Εργατική νοµοθεσία Οι εργοδότες έχουν το δικαίωµα να προσλαµβάνουν µόνοι τους και/ ή µε την βοήθεια πρακτορείων. Η αύξηση και η µείωση του εργατικού δυναµικού µίας επιχείρησης κανονίζονται από σειρά νόµων, των οποίων η εφαρµογή τους ακολουθείται αυστηρά από το κράτος. Οι εργοδότες µπορούν να συνάπτουν συµβόλαια ή εργατικές συµβάσεις µε το προσωπικό. Πρέπει όµως να τύχουν της έγκρισης σειράς κρατικών υπηρεσιών, όπως το Υπουργείο Εργασίας, της Οµοσπονδίας Αναπήρων Πολέµου και του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Υπάρχει δυνατότητα δοκιµαστικής περιόδου του εργαζόµενου που δεν µπορεί να είναι πάνω από 2 µήνες. Στην περίοδο αυτή ο δοκιµαζόµενος υπάλληλος δεν µπορεί να λαµβάνει λιγότερο από το 70% των κανονικών του αποδοχών. Οι εργοδότες µπορούν να προσλαµβάνουν ξένους υπηκόους για δουλειές υψηλής εξειδίκευσης. Οι ξένοι που δουλεύουν για Βιετναµικές επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν κάρτα εργασίας από το τοπικό τµήµα του Υπουργείου Εργασίας. Ώρες εργασίας Στο Βιετνάµ ισχύει το 8ωρο και η εβδοµάδα έξι (6) ηµερών. Παρόλα αυτά, η εργασιακή εβδοµάδα για τους εργαζόµενους στον δηµόσιο τοµέα είναι 40 ώρες (5 ηµέρες).υπάρχει τάση για ενθάρρυνση και εξάπλωση του 40ωρου και σε άλλους τοµείς της οικονοµίας. Ο συνολικός αριθµός υπερωριών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 ώρες ηµερησίως και τις 200 ετησίως. 7

8 Υπάλληλοι που δουλεύουν 12 µήνες για την ίδια επιχείρηση δικαιούνται 12 εργάσιµες ηµέρες διακοπών το χρόνο. Μισθοί Οι ελάχιστοι µηνιαίοι µισθοί για εργαζόµενους που δουλεύουν σε επιχειρήσεις δηµιουργηµένες από ξένα κεφάλαια ανά περιοχή είναι: Αποζηµιώσεις Περιοχές Αστικές περιοχές στο Ανόι και Χο-Τσι-Μινχ Προαστικές περιοχές στο Ανόι,Χο-Τσι-Μινχ και σε αστικές περιοχές του Χάι-Πονγκ,Χα-Λονγκ,Μπιάν-Χόα,Βούνγκ Τάο, Του-Ντα-Μοτ,Τούαν-Αν,Μπεν-Κατ και Ταν-Ουέν Άλλες Περιοχές Ελάχιστος µισθός US$55 US$50 US$45 Η υπερωριακή απασχόληση πληρώνεται µε επιπλέον προσαύξηση 50%. Για υπερωριακή απασχόληση σε µέρες αργίας η προσαύξηση γίνεται 100% και για τις δηµόσιες αργίες 200%. Υπάρχει υποχρεωτική υγειονοµική και ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους εργαζόµενους που δουλεύουν σε µία επιχείρηση πάνω από 3 µήνες. Τόσο η εργοδοσία όσο και οι εργαζόµενοι πληρώνουν εισφορές στο Κρατικό Κεφάλαιο Κοινωνικής Ασφάλισης (State Social Insurance Fund).O εργοδότης καταβάλει το 15% του ακαθάριστου µισθού ενώ ο εργαζόµενος το 5%. Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει τον εργαζόµενο σε περιπτώσεις ασθενείας, µητρότητας, συνταξιοδότησης, εργατικών ατυχηµάτων, κλπ. Επιπρόσθετα, εργοδότες και εργαζόµενοι συνεισφέρουν στο Ταµείο Υγείας (2% του ακαθάριστου εισοδήµατος οι εργοδότες και 1% οι εργαζόµενοι). Οι ξένοι εργαζόµενοι δεν υποχρεούνται να συνεισφέρουν σε κανένα από τα ανωτέρω δύο ταµεία. 8

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α.Ε.Π. Το Βιετνάµ την τελευταία εξαετία έχει επιτύχει υψηλά επίπεδα αύξησης ΑΕΠ από 7,5% το 2000 σε 8,17% το Κατά κεφαλή ΑΕΠ Έτος Κατά κεφαλή ΑΕΠ Προέλευση: Υπουργείο Σχεδιασµού και Επένδυσης Οι κυριότεροι τοµείς που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του ΑΕΠ είναι: Ορυκτά, Καύσιµα, Τουρισµός, Χαµηλού επιπέδου Βιοµηχανία και Αγροτική Παραγωγή. Το κατά κεφαλή ΑΕΠ αυξάνεται σταθερά αντίστοιχα µε το εθνικό ΑΕΠ. Όµως, το µέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ αυξάνεται µε σηµαντική υστέρηση στις αγροτικές περιοχές σε σχέση µε τις µεγάλες πόλεις όπως το Ανόι και το Χο-Τσι-Μινχ. Τοµεακή Ανάπτυξη Η τοµεακή ανάπτυξη της Βιετναµέζικης οικονοµίας έχει υποστεί την τελευταία οκταετία σηµαντικές αλλαγές µε τον πρωτογενή τοµέα (αγροτικό) να παρουσιάζει σηµαντική πτώση σε σχέση µε τους υπόλοιπους τοµείς. Τοµεακή Ανάπτυξη Καλλιέργεια 25.4% 24.5% 23.2% 23.0% 22.97% 21.7% 20.0% 20.4% Βιοµηχανία& Κατασκευές 34.5% 36.7% 38.1% 38.5% 38.13% 40.1% 40.0% 41.5% Τοµέας Υπηρεσιών 40.1% 38.7% 38.6% 38.5% 38.90% 38.2% 40.0% 38.1% Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Προέλευση:Στατιστικά στοιχεία της Ασιατικής Τράπεζας Αναπτύξεως Η αγροτική παραγωγή αναπτύχθηκε το περασµένο έτος κατά 2.9%, το χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, λόγω πληµµυρών και τυφώνων. Η παραγωγή ρυζιού µειώθηκε, εέν µέρει λόγω αγροτικών εκτάσεων. Το καλλιεργήσιµο έδαφος µετατρέπεται σε βιοµηχανικές περιοχές, αντανακλώντας τις αλλαγές στην οικονοµική δοµή της χώρας. Η συµµετοχή της γεωργίας στο ΑΕΠ µειώθηκε σε 20.4% το 2006 έναντι 24.5% το Ανοδική τάση παρουσίασε η παραγωγή τσαγιού, καφέ 9

10 και καουτσούκ, εξαιτίας των υψηλών τιµών διεθνώς. Η µεγάλη ζήτηση αλιευµάτων βοήθησε στην ανάπτυξη και αυτού του τοµέα. Η Κυβέρνηση παρουσιάζεται ιδιαίτερα ενεργητική στην προσπάθειά της να εισάγει στον αγροτικό τοµέα νέες τεχνολογίες, να αυξήσει το µέγεθος των αγροτικών επιχειρήσεων και να ενδυναµώσει την ανταγωνιστικότητα του τοµέα σε διεθνές επίπεδο. Από το σύνολο των τοµέων, ο µεταποιητικός (δευτερογενής) τοµέας αποτελεί τον µεγάλο ευνοηµένο από τις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις. Από το , ο τοµέας παρουσιάζει αύξηση µεταξύ 9,5%-16%. Ανάπτυξη στον τοµέα παραγωγής ενέργειας (συµπεριλαµβανόµενης της παραγωγής πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού), κλωστοϋφαντουργίας, παραγωγής τροφίµων, συνεισέφεραν τα µέγιστα στην ανάπτυξη του τοµέα κατά την περίοδο αυτή. Ταυτόχρονα, η µεταλλευτική παραγωγή παρουσίασε οριακή άνοδο εξαιτίας της µείωσης της παραγωγής αργού πετρελαίου, από 18.5 εκατοµµύρια τόνους το 2005 σε 17 εκατοµµύρια τόνους το Η ανάπτυξη νέων πετρελαιοπηγών τα προσεχή έτη ενδέχεται να αυξήσει το επίπεδο παραγωγής. Το 2006 ο δευτερογενής τοµέας συνείσφερε στο 41,5% του ΑΕΠ. Όµως η βαρεία βιοµηχανία δεν είναι ακόµα αναπτυγµένη µε την κεφαλαιουχική υποδοµή να είναι εµφανώς παλαιωµένη. Η έλλειψη µοντέρνας και τεχνολογικά προηγµένης κεφαλαιουχικής υποδοµής, αποτελεί και την κυριότερη πρόκληση για την περαιτέρω ανάπτυξη του τοµέα. Ο τοµέας των υπηρεσιών παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη. Ο τοµέας παρουσίασε ανοδικές τάσεις κυρίως στο εµπόριο, τον τουρισµό, τις µεταφορές. Ο τριτογενής τοµέας συµµετέχει κατά 38,1% στο ΑΕΠ. Τηλεπικοινωνίες, εµπόριο, τουρισµός και εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων, θεωρούνται οι τοµείς µε τις µεγαλύτερες δυνατότητες. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η ζήτηση για κινητά τηλέφωνα εντάθηκε µε αποτέλεσµα να αντιστοιχούν 31 κινητά ανά 100 άτοµα το 2006 έναντι 19 το 2005, υπολογίζοντας ότι στα τέλη του 2009 η αναλογία θα φτάσει το 50 στα 100. Αναµένεται ότι τα υψηλά κέρδη και οι µειωµένοι κίνδυνοι στο τοµέα των υπηρεσιών και του εµπορίου µπορούν να συνεισφέρουν σηµαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του τριτογενή τοµέα τα προσεχή έτη. Ιδιωτικές και Άµεσες Ξένες Επενδύσεις To επίπεδο επενδύσεων διατηρήθηκε υψηλά στο 39.4% του ΑΕΠ. Οι ιδιωτικές επενδύσεις ενθαρρύνθηκαν από περαιτέρω απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών για τις επιχειρήσεις, µε στόχο την ισότιµη αντιµετώπιση µεταξύ κρατικών επιχειρήσεων και ιδιωτικού τοµέα και µεταξύ εθνικών και ξένων επιχειρήσεων. Ο ντόπιος ιδιωτικός 10

11 τοµέας το 2006 (για το οποίο έχουµε επίσηµα στοιχεία) κάλυψε το 33.6% των συνολικών επενδύσεων, παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση σε σχέση µε το αντίστοιχο 22.6% της προηγούµενης 5ετίας. Η συνεισφορά των Α.Ξ.Ε στην ανάπτυξη της οικονοµίας του Βιετνάµ τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Η κυβέρνηση του Βιετνάµ καταβάλει ιδιαίτερα έντονες προσπάθειες προς ξένους επενδυτές (ιδιώτες και εταιρίες) για να επενδύσουν στο Βιετνάµ. Α.Ξ.Ε ανά τοµείς Τοµέας Υπηρεσιών Γεωργία & ασοπονία 20.26% 12.20% Βιοµηχανία 67.55% Ο κυριότερος στόχος της κυβέρνησης είναι να προσελκύσει κεφάλαια, υψηλή τεχνολογία και σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση µε στόχο την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της χώρας. Α.Ξ.Ε κατά χώρα Σύνολο χωρών :76 χώρες : -Ασιατικές χώρες : 77.32% των συνολικών έργων και 70.33% του συνολικού εγγεγραµµένου κεφαλαίου -Χώρες της Ε.Ε : 11.33% και 18.28% αντίστοιχα 11

12 -Κράτη της Αµερικής : 3.54% και 5.66% αντίστοιχα -Λοιπές χώρες : 7.79% και 5.72 αντίστοιχα Το 2006 ήταν για τις Α.Ξ.Ε έτος ρεκόρ. Είκοσι χρόνια µετά την πρωτοεµφάνιση του νόµου για τις Ξένες Επενδύσεις (1987) το σύνολο των επενδυµένων κεφαλαίων έφτασε σε 10,2 δις. δολ. ΗΠΑ. Την ίδια χρονιά δόθηκαν 833 άδειες για νέες ξένες επενδύσεις µε συνολικά επενδεδυµένα κεφάλαια 7,830 δις. δολ. ΗΠΑ και 486 άδειες για επέκταση υπαρχόντων µε νέο επενδεδυµένο κεφάλαιο 2,362 δις ΗΠΑ. Στα τέλη του 2006 το συνολικό επενδεδειµένο κεφάλαιο στην χώρα από Α.Ξ.Ε ήταν 60,4 δις. δολ. ΗΠΑ, ενώ, σύµφωνα µε πρώτες εκτιµήσεις, το αντίστοιχο ποσό για το 2007 θα ξεπεράσει τα 12 δις δολάρια ΗΠΑ. Εξωτερικό Εµπόριο Οι κυριότερες εισαγωγές της χώρας εµπεριέχουν κεφαλαιουχικά αγαθά, ανταλλακτικά, πετρελαϊκά προϊόντα, πρώτες ύλες για την κλωστοϋφαντουργία, ανταλλακτικά Η/Υ, λιπάσµατα, χηµικά, κλπ. Κυριώτερα εξαγώγιµα προϊόντα το 2005 και 2006 Εξαγωγές του Βιετνάµ Ποσοστό Κυριώτερα προϊόντα Αργό Πετρέλαιο 22.94% 21.02% Υφαντουργία 14.93% 14.65% Υποδήµατα 9.33% 8.98% Ψάρια 8.51% 8.49% Προϊόντα Ξύλου 4.71% 4.81% Ηλεκτρονικά, Υπολογιστές 4.48% 4.47% Ρύζι 4.34% 3.30% Καουτσούκ 2.44% 3.21% Καφές 2.25% 2.78% Κάρβουνο 2.04% 2.34% Λοιπά 24.02% 25.95% Σύνολο Εξαγωγών 100% 100% Προέλευση : Γραφείο Γενικών Στατιστικών Στοιχείων του Βιετνάµ Οι συνολικές εισαγωγές το 2006 ήταν 44,4 δις. δολ ΗΠΑ, 20% πάνω σε σχέση µε το Οι εισαγωγές αυξήθηκαν, επίσης, κυρίως λόγω της µεγάλης ζήτησης σε 12

13 κεφαλαιουχικά αγαθά, τα οποία ανύψωσαν το εµπορικό έλλειµµα σε 4.5 δις δολάρια ΗΠΑ. Η άνοδος των εµβασµάτων από το εξωτερικό όπως και ο τουρισµός, µείωσαν το ύψος του ελλείµµατος σε 1.3 δις δολάρια ΗΠΑ, ή 2.1% στο ΑΠΕ. Η ανοδική τάση των ΑΞΕ ισοσκέλισε τις εισαγωγές και αύξησε τα συναλλαγµατικά αποθέµατα κατά 11,4 δις δολάρια ΗΠΑ, καλύπτοντας εισαγωγές 3.5 µηνών. Κύριες εξαγωγές Οι εξαγωγές το 2006 ενισχύθηκαν σηµαντικά σε ποσοστό 23%. Η συµµετοχή των εξαγωγών στην διαµόρφωση του ΑΕΠ αυξήθηκε από 46% το 2000 σε 66% το Το Βιετνάµ αποτελεί το δεύτερο µεγαλύτερο σε εξαγωγές παγκοσµίως σε ρύζι και καφέ, καθώς και έναν από τους κύριους προµηθευτές της παγκόσµιας αγοράς σε πιπέρι, ξηρούς καρπούς, τσάι, θαλασσινά,κλπ. Το 2006 οι συνολικές εξαγωγές ήταν 3.96 δις ΗΠΑ- άνοδος 22,98% σε σχέση µε το Οι κύριες εξαγωγικές αγορές το 2006 Χώρες Αξία (δις.εκατ δολάρια) Ποσοστό εξαγωγών Αµερική % Ευρώπη % Ν.Α Ασία % Ιαπωνία % Κίνα % Λοιπές χώρες % Σύνολο % Προέλευση : Υπουργείο Εµπορίου - Βιετνάµ Οι εξαγωγές µάλιστα αρχίζουν να διαφοροποιούνται σηµαντικά σε σχέση µε το παρελθόν. Έτσι προϊόντα όπως το αργό πετρέλαιο, το ρύζι, τα προϊόντα ιχθυοκαλλιεργειών και ο καφές παραµένουν σηµαντικά, όµως η συµµετοχή βιοµηχανικών προϊόντων αυξάνεται επίσης. Εξαγωγές ενδυµάτων, ηλεκτρονικών και επίπλων αυξήθηκαν τουλάχιστον κατά 20% το Ιδιωτική κατανάλωση Άνοδο επίσης σηµείωσαν τόσο η ιδιωτική επένδυση όσο και η κατανάλωση. Η άνοδος της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 20.9% υποστηρίχθηκε τόσο από την αύξηση του εισοδήµατος όσο και από τα εµβάσµατα εξωτερικού (άνοδος περίπου 13% για το 2007). 13

14 Πληθωρισµός Ο πληθωρισµός συνέχισε την ανοδική του πορεία, ξεπερνώντας το 2007 το 12%. Κύριες αιτίες θεωρούνται η αύξηση των τιµών στα τρόφιµα και η άνοδος των τιµών στα καύσιµα και στις συγκοινωνίες. Η έντονη ζήτηση εργατικού δυναµικού αύξησαν το κόστος µισθοδοσίας για τους εργοδότες. Τον Οκτώβριο του 2006, ο χαµηλότερος µισθός δηµοσίου υπαλλήλου αυξήθηκε κατά 30%. Η κρατική επιχορήγηση σε βενζίνη και πετρέλαιο µειώθηκε το 2007 και τον επόµενο χρόνο η κυβέρνηση προγραµµατίζει να εξαλείψει πλήρως την επιχορήγηση για τα καύσιµα. Το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο υπολόγισε το κόστος των επιδοτήσεων για το πετρέλαιο το 2006 στο 1.3% του ΑΕΠ. Στην προσπάθεια για συγκράτηση του πληθωρισµού, η Κρατική Τράπεζα, όρισε την πιστωτική ανάπτυξη για το 2007 σε 20%. Η ανάπτυξη της τραπεζικής πίστεως το 2006 έφτασε το 24%. Η επιβράδυνση της πιστωτικής ανάπτυξης του 2007, οφείλεται σε µείωση δανείων κρατικών εµπορικών τραπεζών, οι οποίες ακολουθούν τα νέα διεθνή πρότυπα. Νοµισµατική πολιτική Επισήµως, οι αρχές στήριξαν την υπερτίµηση του Ντόνγκ έναντι του αµερικάνικου δολαρίου κατά 1% το Επιδεικνύοντας πιο ευλύγιστη πολιτική συναλλαγµατικής ισοτιµίας, η Κεντρική Τράπεζα προσάρµοσε την επιτρεπόµενη ηµερήσια διακύµανση του Ντόνγκ έναντι το αµερικάνικου δολαρίου από 0.25% στο 0.5%. ηµοσιονοµική πολιτική Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα του 2006 έφτασε στο 5% του ΑΕΠ, λόγω του προσανατολισµού της κυβέρνησης, στην κατασκευή υποδοµών. Τα δηµοσιονοµικά έσοδα ξεπέρασαν το στόχο αύξησης κατά 10%. Κύριοι λόγοι, το αυξηµένο εισόδηµα από πετρέλαιο (κατά 29%), η βελτίωση των φοροεισπρακτικών µηχανισµών και ο αυξηµένος αριθµός επιχειρήσεων που ενεγράφησαν στους επίσηµους φορολογικούς καταλόγους. Τα έσοδα του ΦΠΑ αυξήθηκαν επίσης σηµαντικά. Η ανάπτυξη του φορολογικού εισοδήµατος είναι σηµαντική για την χρηµατοδότηση των κρατικών επενδύσεων, καθώς 140 δις δολάρια ΗΠΑ απαιτούνται για έργα κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης µεταξύ του Οι δαπάνες εκτός προϋπολογισµού αυξήθηκαν από 1.2% του ΑΕΠ το 2004, σε 2% το 2006, όπου χρησιµοποιήθηκαν κυρίως σε επενδύσεις υποδοµής και εκπαίδευσης. Οι επενδύσεις υποδοµών ξεπερνούν 14

15 το 9% του ΑΕΠ και αναµένεται να φτάσουν το 11% τα επόµενα έτη. Το εξωτερικό χρέος υπολογίστηκε το 2006 στο 32% του ΑΕΠ. Ιδιωτικός τοµέας Η εξέλιξη του ιδιωτικού τοµέα είναι επίσης ενδεικτική της οικονοµικής ανάπτυξης του Βιετνάµ, την περασµένη δεκαετία. Η εκτός-κρατικού τοµέα οικονοµία το 2006 υπολογίζεται ότι καλύπτει πάνω από το µισό του ΑΕΠ. Προκαταρκτικοί υπολογισµοί αποδεικνύουν ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προσέφεραν το 90% των 7.5 εκατοµµυρίων νέων θέσεων εργασίας µεταξύ 2000 και Το Βιετνάµ χρειάζεται να δηµιουργεί ετησίως 1.6 εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας κατά την διάρκεια του και οι θέσεις αυτές αναµένονται να δηµιουργηθούν κυρίως από τον ιδιωτικό τοµέα. Παρουσιάζεται ωστόσο ανεπάρκεια έµπειρων εργατών. Ο Σύνδεσµος Εξαγωγικών Βιοµηχανιών του Χο Τσι Μινγκ, δήλωσε πως οι επαγγελµατικές σχολές του κράτους θα µπορέσουν να καλύψουν µόνο το 15% των 500,000 εργατών που χρειάζεται ο βιοµηχανικός τοµέας έως το Τραπεζικός τοµέας Τον Μάιο του 2006, η κυβέρνηση εγκαινίασε µία νέα τραπεζική πολιτική. Η Κρατική Τράπεζα του Βιετνάµ θα µετατραπεί σε µια σύγχρονη κεντρική τράπεζα, η οποία θα κατευθύνει την νοµισµατική πολιτική και θα επιβλέπει τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Οι Κρατικές Εµπορικές Τράπεζες θα µετασχηµατιστούν, έτσι ώστε να βελτιωθεί η απόδοση τους και ίσως εν µέρει και να ιδιωτικοποιηθούν, το αργότερο µέχρι το Η Τράπεζα Εξωτερικού Εµπορίου (Vietcom Bank) αναµένεται να γίνει εν µέρει ιδιωτική στο δεύτερο µισό του Η άνοδος του χρηµατιστήριου, έδωσε την ικανότητα σε πολλές εµπορικές τράπεζες να αυξήσουν τα ίδια κεφάλαια τους και να βελτιώσουν την αναλογία των ιδίων κεφαλαίων τους. ιεθνείς τράπεζες έκαναν συµπράξεις µε τοπικές τράπεζες του Βιετνάµ. Ωστόσο, εντείνονται οι ανησυχίες για κερδοσκόπους, οι οποίοι κινούνται µε τραπεζικό δανεισµό και που ίσως να αντιµετωπίσουν δυσκολίες αποπληρωµής εάν συµβεί απότοµη πτώση µετοχών. Η Κεντρική Τράπεζα προειδοποίησε τις εµπορικές τράπεζες για τον κίνδυνο αύξησης επισφαλών δανείων. Ασφάλεια επενδύσεων Τον Ιανουάριο του 2007 ψηφίστηκε νέος νόµος, ο οποίος ενεργοποιήθηκε πρόσφατα και προσφέρει νοµική βάση για την αυξηµένη προστασία των επενδύσεων και των επενδυτών, την διαφάνεια στην αγορά, όπως και την υποχρέωση 15

16 γνωστοποίησης αιτήσεων δηµοσίων εταιριών για αυξήσεις κεφαλαίων. Το ανώτατο ποσοστό ιδιοκτησίας από εταιρίες του εξωτερικού αυξήθηκε από 30% σε 49%. Η άνοδος του χρηµατιστήριου ενθάρρυνε κρατικές επιχειρήσεις να χορηγήσουν µετοχές σε επενδυτές. Τον εκέµβριο ο πρωθυπουργός ενέκρινε την είσοδο στο χρηµατιστήριο µερικών µεγάλων κρατικών επιχειρήσεων, όπως πχ ο Βιετναµικές Αερογραµµές (Vietnam Airlines). 16

17 Προοπτικές της οικονοµίας Οι προοπτικές της οικονοµίας κρίνονται µε την προϋπόθεση ότι οι δεσµεύσεις έναντι του ΠΟΕ θα τηρηθούν. Η απελευθέρωση του οικονοµικού τοµέα θα επιταχύνει φυσιολογικά και τον µετασχηµατισµό του τραπεζικού συστήµατος. Η αναµόρφωση των κρατικών τραπεζών, οι συνεργασίες ανάµεσα σε τοπικές τράπεζες και τραπεζικά ιδρύµατα του εξωτερικού, όπως και η αύξηση των κεφαλαίων των εµπορικών τραπεζών, θα συνεισφέρουν στην ενδυνάµωση του τραπεζικού συστήµατος. Το 2007 η οικονοµία αναπτύχθηκε κατά 8.3%. Για το 2008 η πρόβλεψη είναι για ανάπτυξη κατά 8.5% και το ίδιο ισχύει για το Η ανάπτυξη βασίζεται στην ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση, στις ιδιωτικές επενδύσεις από εγχώριες επιχειρήσεις και στις ΑΞΕ. Η συµµετοχή των επενδύσεων στο ΑΕΠ αναµένεται στο 40% στα επόµενα 2 έτη. Η βιοµηχανία προβλέπεται να αυξηθεί κατά 10.5% και ο τοµέας υπηρεσιών κατά 8.5%. Η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει τις δαπάνες υποδοµών από 9% στο 11% του ΑΕΠ, µε αποτέλεσµα την άνοδο του κατασκευαστικού τοµέα. Οι εξαγωγές αναµένεται να διατηρηθούν σε επίπεδα ανάπτυξης του 18% τόσο το 2008 όσο και το επόµενο έτος. Η ισχυρή κατανάλωση και οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις θα διατηρήσουν το ποσοστό των εισαγωγών σε υψηλά επίπεδα. Το εµπορικό ισοζύγιο υπολογίζεται να παρουσιάσει έλλειµµα 4.7% του ΑΕΠ το 2008 και 3.8% του ΑΠΕ το Ωστόσο, η ανοδική τάση των µεταναστευτικών εµβασµάτων και ο τουρισµός προβλέπεται να ισοσκελίσουν σε µεγάλο βαθµό το εµπορικό ισοζύγιο. Η δηµοσιονοµική πολιτική θα αναπτυχθεί περαιτέρω µε πρόσθετες δαπάνες για µισθούς και υποδοµές. Η βελτίωση φορολογικής βάσης και η περικοπή δασµών, συνέπεια των δεσµεύσεων έναντι του ΠΟΕ, θα είναι ασήµαντη. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα αναµένεται να παραµείνει στο 5%. Η πολιτική ηγεσία προσπαθώντας να καταπολεµήσει την διαφθορά, ξεκίνησε εκστρατεία, η οποία διευθύνεται από τον πρωθυπουργό. Τον Ιανουάριο του 2007, το Κοµµουνιστικό Κόµµα αποφάσισε να αναπτύξει τον Οργανισµό για την Καταπολέµηση της ιαφθοράς και την διαφάνεια των επιχειρήσεων, µε την βοήθεια του Υπουργείου Άµυνας και την Αστυνοµία. Αυτό το έτος, η υψηλότερη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η αναµόρφωση της δηµόσιας διαχείρισης. Κίνδυνοι για την οικονοµία θα παρουσιαστούν εάν η κυβέρνηση υπαναχωρήσει στο θέµα της αναµόρφωσης της δηµόσιας διοίκησης και την πάταξη της διαφθοράς, όπου και θα αποθαρρύνει µεγάλο ποσοστό επενδυτών. Άλλο πρόβληµα παραµένει η 17

18 ανεπάρκεια ενέργειας, η ζήτηση της οποίας αυξάνεται κατά 15% ετησίως. Οι επενδύσεις που χρειάζεται να γίνουν στον τοµέα ενέργειας είναι µεγάλες και υπολογίζονται σε 2.5 µε 3.5 δις δολάρια ΗΠΑ ετησίως. Η υδροηλεκτρική ενέργεια προσφέρει το 56% της ηλεκτρικής ενέργειας, δηµιουργώντας όµως προβλήµατα υδροδότησης. Οι ρυθµοί ανάπτυξης θα ελαττωθούν εάν η κυβέρνηση δεν µπορέσει να επιλύσει το θέµα της ενεργειακής ζήτησης, µε ταυτόχρονη µείωση της εξάρτησης από την υδροηλεκτρική ενέργεια. 18

19 Επενδυτικό πλαίσιο Η οικονοµία της χώρας είναι ήδη προσανατολισµένη προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και ο πληθυσµός της δείχνει να έχει ιδιαίτερη κλίση προς το επιχειρείν. Επειδή ο έλεγχος της οικονοµίας από την κεντρική διοίκηση δεν ήταν τόσο έντονος όπως στην περίπτωση της Κίνας, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παίζουν ένα σηµαντικότερο ρόλο στην οικονοµία. Επίσης, επειδή ένα µεγάλο µέρος από αυτές τις επιχειρήσεις δεν είναι καταγεγραµµένες, ο πληθυσµός δείχνει να είναι πιο πλούσιος από ότι δείχνουν οι δείκτες, κατά ένα ποσοστό που µπορεί να υπερβαίνει το 30% και να φτάνει µέχρι και το 60% στις µεγάλες πόλεις. Αυτοί οι παράγοντες επέτρεψαν στο Βιετνάµ τα τελευταία χρόνια να προχωρήσει στην εισαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών µε πολύ γρηγορότερο βήµα από ότι οι άλλες ασιατικές χώρες. Οι εργαζόµενοι είναι νέοι, µαθαίνουν εύκολα και έχουν έντονα αναπτυγµένο το αίσθηµα της κατανάλωσης. Το νεαρό του εργατικού δυναµικού, δίνει την δυνατότητα στο κράτος να κρατήσει τα έξοδα περίθαλψης σε χαµηλά επίπεδα. Αν και το επίπεδο δηµόσιας εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά χαµηλό, σηµαντικός αριθµός ξένων επενδυτών επανεκπαιδεύει το προσωπικό του. Έρευνα έδειξε ότι το εργατικό δυναµικό του Βιετνάµ αποτελεί ένα από τα ευκολότερα εκπαιδεύσιµα σε παγκόσµια κλίµακα. Το θεσµικό πλαίσιο βελτιώνεται, αλλά η αποσπασµατική εφαρµογή νόµων και η κατά περίπτωση εφαρµογή του, καθώς και η εκτεταµένη διαφθορά του διοικητικού µηχανισµού, παραµένουν σηµαντικά προβλήµατα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ακολουθεί τις εξελίξεις (πιεζόµενη τόσο από τους ξένους επενδυτές, τις Μ.Κ.Ο αλλά και το δηµόσιο αίσθηµα) υιοθετώντας νόµους που επιταχύνουν το άνοιγµα της αγοράς, όµως το νοµικό σύστηµα παραµένει δυσκίνητο και ενεργεί κατά περίπτωση. Αν και σύµφωνα µε τον νόµο η διαδικασία έγκρισης επενδυτών έχει απλοποιηθεί, η εφαρµογή του καθυστερεί ανάλογα µε την επαρχία καθώς και µε τον βαθµό προθυµίας των τοπικών αρχών στο να δεχθούν ξένες νέες επενδύσεις. Η διαφθορά παραµένει πρόβληµα αν και έχει µειωθεί σε σχέση µε το πρόσφατο παρελθόν και αυτό επίσης εξαρτάται από το είδος της επένδυσης και το βαθµό εµπλοκής των τοπικών κυβερνήσεων. 19

20 Η χρήση γης και η φορολογία µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα για τους ξένους επενδυτές. Η διαδικασία ενοικίασης της γης για µακροχρόνια χρήση (leasing) βρίσκεται σε φάση βελτίωσης. Το ίδιο και η δυνατότητα σύµπραξης ντόπιων επιχειρήσεων µε ξένες, µε τις ντόπιες να προσφέρουν τη γη και τις ξένες τα κεφάλαια, από το 2007 µάλιστα έχει γίνει και νόµος του κράτους. Όµως, ο έλεγχος της χρήσης γης και η ιδιοκτησία της, κατά κύριο λόγο, από το κράτος, σηµαίνει ότι η αγορά γης δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Οι ξένοι δεν µπορούν να αποκτήσουν άµεσα γη, αλλά µόνο µέσω σύµπραξης µε ντόπιες εταιρίες (Joint Venture) ή σε βιοµηχανικές ζώνες ή αν οι τοπικές αρχές του παρέχουν τη γη δωρεάν. Η φορολογική νοµοθεσία βελτιώνεται, αλλά η εφαρµογή της εξακολουθεί να χωλαίνει. Μεγάλες εταιρίες (ανάµεσά τους και ξένες) έχουν κατά καιρούς γίνει στόχος των φορολογικών αρχών και οι διαιτησίες είναι χρονοβόρες και κοστίζουν ακριβά. 20

21 Επενδυτικές ευκαιρίες Εισοδήµατα και κατανάλωση αυξάνονται και η λιανεµπορική αγορά ανοίγει. Με ένα ιδιαίτερο ελκυστικό δηµογραφικό προφίλ, αυξηµένο διαθέσιµο εισόδηµα (30 δις δολ. ΗΠΑ το 2007) και µε τον τοµέα λιανικής να είναι εντελώς ανοικτός στους επενδυτές από 1/1/09, οι ξένοι επενδυτές διαγκωνίζονται για να αυξήσουν την περιουσία τους στην χώρα. Μεγάλες εταιρίες λιανεµπορίου Parkson, Metro, Cash and Carry, Lotte Mart, Tesco, Wal-Mart και Carrefour βρίσκονται ήδη στην χώρα και επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους µε γοργό ρυθµό ή ετοιµάζονται να εισέλθουν στη χώρα. Οι ντόπιες επιχειρήσεις χρειάζονται απεγνωσµένα κεφάλαια και τεχνογνωσία και είναι ιδιαίτερα πρόθυµες να επεκταθούν. Ο αριθµός των ιδιωτικών επενδύσεων έχει εκτιναχθεί µετά την ψήφιση του νόµου για τις επιχειρήσεις το Οι περισσότερες Βιετναµέζικες επιχειρήσεις είναι µικρές και µε θέληση να επεκταθούν, αλλά αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα χρηµατοδότησης µιας που οι κρατικές τράπεζες µέχρι τώρα δάνειζαν αποκλειστικά σε κρατικές εταιρίες. Τα εµπόδια για απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου από ξένους επενδυτές (οι ξένου επενδυτές µπορεί να κατέχουν από 30-49% κάποιας επιχείρησης, ανάλογα µε τον τοµέα) παραµένουν, αλλά αναµένεται να αρθούν σύντοµα. Η πώληση των µεγάλων κρατικών επιχειρήσεων προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες σε πιθανούς ξένους επενδυτές. Το Βιετνάµ µόλις πρόσφατα άρχισε να ανοίγει τις µεγάλες κρατικές επιχειρήσεις του στους ξένους επενδυτές. Αυτό δηµιουργεί σηµαντικές ευκαιρίες σε επενδυτές που επιθυµούν να τοποθετηθούν στην Βιετναµέζικη αγορά, είτε µέσω Α.Ξ.Ε, είτε µέσω συµµετοχών. Η Κρατική Αρχή Επενδύσεων Κεφαλαίου (State Capital Investment Corporation) κινείται προς την κατεύθυνση επίλυσης προβληµάτων που συνήθως προκύπτουν από την αγορά µεγάλων κρατικών επιχειρήσεων, κυρίως στα σηµεία εκείνα που προκύπτουν αντικρουόµενα συµφέροντα (κοινωνικών έναντι εµπορικών προτεραιοτήτων). Παρόλα αυτά, το κράτος θα εξακολουθεί να ελέγχει πολλούς βιοµηχανικούς τοµείς στρατηγικής σηµασίας. 21

22 Η µετοχοποίηση µεγάλων εταιριών θα ενισχύσει την κεφαλαιαγορά Η αναµενόµενη µετοχοποίηση µεγάλων κρατικών εταιριών την προσεχή διετία αναµένεται να ενισχύσει την κεφαλαιαγορά. Οι δηµόσιες προσφορές (IPO) των τεσσάρων µεγάλων κρατικών τραπεζών αναµένεται να αυξήσει την αξία της κεφαλαιοποίησης του χρηµατιστηρίου του Ανόι και του Χο-Τσι-Μινχ κατά 50%. Η χαλαρή υποδοχή του κοινού στις δηµόσιες προσφορές κρατικών εταιριών το 2007 (Ax Bao Viet) πιθανότατα να αναγκάσει την κυβέρνηση για αναθεώρηση της πολιτικής της. Οι κρατικές τράπεζες βρίσκονται σε αξιοπρεπές επίπεδο παρ όλη την έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού. Καθώς ο τραπεζικός τοµέας της Βιετναµέζικης οικονοµίας δεν επιβαρύνεται µε µη εξυπηρετούµενα δάνεια (όπως π.χ συµβαίνει στην Κίνα) το τραπεζικό σύστηµα δείχνει εύρωστο. Το όριο του 30% που αφορά το ξένο κεφάλαιο που συµµετέχει σε εγχώριες τράπεζες και η απροθυµία τους να συµπράξουν µε κρατικές τράπεζες (Joint Venture) αποθαρρύνει µέχρι στιγµής τους επενδυτές. Ευκαιρίες παρουσιάζονται µε την δυνατότητα εισόδου τράπεζας ως θυγατρικής και της δυνατότητας της µητρικής τράπεζας να έχει το 100% της ιδιοκτησίας. Το Βιετνάµ αποτελεί τον κύριο υποψήφιο για την στρατηγική China Plus One αλλά ο τοµέας των υποδοµών εξακολουθεί να αποτελεί πρόβληµα. Με την αύξηση των πιέσεων τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ε.Ε για τιθάσευση των κινέζικων εξαγωγών, πολλές ξένες εταιρίες βλέπουν το Βιετνάµ σαν εναλλακτική λύση. Παρόλα αυτά, εκτός βιοµηχανικών ζωνών και κυρίως στο Βορρά, συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης, το άσχηµο οδικό δίκτυο και η έλλειψη σύγχρονων λιµενικών εγκαταστάσεων στο Νότο δυσχεραίνουν σηµαντικά την κατάσταση. Έλλειψη εκπαιδευµένου εργατικού δυναµικού Προβλήµατα από την εργατική νοµοθεσία. Πολλές ξένες εταιρίες αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην εξεύρεση κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού σε τοπικό επίπεδο (πολλές φορές απαράβατος όρος για την έγκριση σχετικής επένδυσης). Ταυτόχρονα, παρατηρείται συχνά έλλειψη εντόπια παραγόµενων ανταλλακτικών από εγχώριες εταιρίες και αξιόπιστη αλυσίδα προµηθειών πρώτων υλών και εξαρτηµάτων. 22

23 Η κυβέρνηση επιθυµεί διακαώς την επένδυση σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας. Η υψηλή προβολή των επενδύσεων της Intel και Foxconn το 2007 καταδεικνύουν επιβεβαιωθείσα προσπάθεια της κυβέρνησης στην προσέλευση ξένων επενδυτών, που επιχειρούν στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας. Αν και κατά τεκµήριο παρόµοιες επενδύσεις δεν δείχνουν να αντιµετωπίζουν τα παραδοσιακά προβλήµατα εισόδου στην αγορά που αντιµετωπίζουν επιχειρήσεις µικρότερου µεγέθους επιχειρήσεις σε πιο παραδοσιακούς τοµείς, πιθανώς να συναντήσουν σηµαντικές δυσκολίες. 23

24 Τάσεις εγχώριας κατανάλωσης Η εστίαση των ξένων εταιριών στην Βιετναµική αγορά αυξάνεται όσο αυξάνεται και η εγχώρια ζήτηση, ως αποτέλεσµα του αυξανόµενου διαθέσιµου εισοδήµατος. Εµπορικές αγορές αναπτύσσονται ταχύτατα στις αστικές περιοχές αλλά η διείσδυσή τους στην αγροτική ύπαιθρο αναµένεται χαµηλή. Το διαθέσιµο εισόδηµα αυξάνεται µε ρυθµούς 2 δις.δολ ΗΠΑ. το χρόνο και αναµένεται το 2010 να φτάσει σε 38 δις. Η αύξηση των πωλήσεων στην λιανική αγορά κυµαίνεται σε ετήσια βάση από 12-16% από το 2003 έως σήµερα. Η δυναµική ενός νεανικού πληθυσµού µε διαρκώς αυξανόµενο εισόδηµα εξακολουθεί να οδηγεί την καταναλωτική αγορά. Το κατά κεφαλή εισόδηµα υπολογίζεται σε 800 δολ. ΗΠΑ για το 2007 ή πάνω από 1,000 δολ. αν συνυπολογιστούν και τα αδήλωτα εισοδήµατα. Όµως στη µεγάλα αστικά κέντρα όπως το Χο-Τσι-Μινχ, το κατά κεφαλή εισόδηµα είναι διπλάσιο από το εθνικό µέσο όρο. Αυτό µπορεί να εξηγήσει γιατί οι πωλήσεις Λιανικής στο Βιετνάµ (43,5% του επίσηµου ΑΕΠ) είναι υψηλότερες από αυτές της Κίνας (35%) και της Ταϋλάνδης (33%). Παρατηρείται διαρκώς αυξανόµενη κατανάλωση στον τοµέα διατροφής και προσωπικής υγιεινής. Σύµφωνα µε την Ernest and Young η αύξηση για µη διαρκή καταναλωτικά αγαθά είναι αποτέλεσµα της υψηλότερης ζήτησης για υγιεινότερα προϊόντα, ιδιαίτερα στους τοµείς των γαλακτοκοµικών, των χυµών και των κονσερβοποιηµένων τροφίµων. Η αύξηση κατανάλωσης στην αγορά µη διαρκών καταναλωτικών αγαθών εκτός από τον τοµέα των τροφίµων, περιλαµβάνει τα προϊόντα κοσµετικής καθώς και τα είδη για το σπίτι. Από το 2000, ρούχα, παπούτσια, καλλυντικά και αρώµατα, παρουσιάζουν αυξήσεις σε όγκους πωλήσεων που κυµαίνονται από 11-14%. Οι αγορές διαρκών καταναλωτικών αγαθών από την άλλη, δεν παρουσιάζουν την ίδια σταθερότητα µε τις πωλήσεις τηλεοράσεων να αυξάνονται σε 6% και τις πωλήσεις πλυντηρίων να αυξάνονται κατά 11% ετησίως. Στον φαρµακευτικό τοµέα από το 2000 και µετά παρουσιάζεται ετήσια αύξηση των πωλήσεων κατά 13% κατά µέσο όρο ετησίως. Η συµφωνία εισόδου του Βιετνάµ στο Π.Ο.Ε συνοδεύτηκε από την ρητή υποχρέωση για µείωση των δασµών στα περισσότερα προϊόντα κατά 5-10% µέχρι το Οι µεγαλύτερες αλλαγές πρόκειται να πραγµατοποιηθούν από την τροποποίηση των νόµων που ισχύουν για τις εµπορικές εταιρίες. Μετά την 1 η Ιανουαρίου 2009, ξένες 24

25 εταιρίες µπορούν να ελέγχουν πλήρως και να έχουν στην κατοχή τους και να διαχειρίζονται κατά αποκλειστικότητα, εταιρείες λιανεµπορίου µε ελάχιστες εξαιρέσεις. Κυριώτερα εισαγώµενα προϊόντα το 2005 και 2006 Eισαγωγές του Βιετνάµ Ποσοστό Κυριώτερα εισαγωγικά προϊόντα Μηχανικός εξοπλισµός & ανταλλακτικά 14.24% 14.76% Πετρέλαιο 13.47% 13.17% Σίδερο 8.09% 6.54% Υφάσµατα 6.52% 6.65% Υφαντουργία - ερµάτινα 6.25% 4.41% Ηλεκτρονικά,Υπολογιστές και ανταλλακτικά 4.59% 4.63% Ακατέργαστο Πλαστικό 3.86% 4.16% Οχήµατα 2.92% 1.59% Χηµικά 4.61% 4.57% Λοιπά 35.44% 39.52% Σύνολο Εισαγωγών 100% 100% Προέλευση : Γραφείο Γενικών Στατιστικών Στοιχείων του Βιετνάµ Κάποιες ξένες εταιρίες έχουν ήδη καταφέρει να διεισδύσουν στην αγορά. Τα Espace Bourbon Group, Parkson και Metro Cash and Carry επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, ενώ η Tesco, Wal-Mart και Carrefour έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον εισόδου στην αγορά. Το 2007, η Metro Cash and Carry άνοιξε το 8ο κατάστηµά της. Η Parkson έχει θέση ως στόχο τα 10 καταστήµατα µέχρι το Για την ώρα οι περισσότερες εµπορικές συναλλαγές γίνονται σε υπαίθριες αγορές, αλλά, σύµφωνα µε τη TNS, η τρέχουσα τάση είναι οι µεγάλες υπεραγορές και τα εµπορικά κέντρα. Η αύξηση της παρουσίας εµπορικών κέντρων είναι αποτέλεσµα τόσο του εµπορικού νόµου του 2005, όσο και των δεσµεύσεων της χώρας προς το Π.Ο.Ε. Σύµφωνα µε το υπάρχον νοµικό πλαίσιο, πολλά προϊόντα κατασκευασµένα στο Βιετνάµ (όπως ρούχα και παπούτσια) πρέπει να εξαχθούν και να επανεισαχθούν για την τοπική αγορά. Το τελικό κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής για προϊόντα ετικέτας (name-brand product) φτάνει να είναι και διπλάσιο από ότι σε άλλες χώρες της περιοχής. Όπως είναι αναµενόµενο, πολλοί καταναλωτές αποφασίζουν να µην πληρώσουν φόρους επανα-εισαγωγής για τοπικά παραγόµενα προϊόντα. Με την αλλαγή των νόµων που διέπουν το λιανεµπόριο, οι εταιρίες θα µπορούν πλέον να πουλάνε απευθείας στον καταναλωτή χωρίς την ανάγκη καταβολής φόρου επαναεισαγωγής. 25

26 Το Βιετνάµ έχει επίσης έναν Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Special Consumption Tax-SCT) για σειρά καταναλωτικών προϊόντων, ιδιαίτερα για τα αυτοκίνητα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ανάπτυξης µίας εταιρίας είναι αυτή του Kinh Do Corporation. Η Kinh Do Corp είναι µία από τις µεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρίες. Έχοντας ιδρυθεί το 1993, η εταιρία εστίασε στην παραγωγή και διανοµή προϊόντων ζαχαροπλαστικής και διατροφής όπως το snack, τα κέικ και τα µπισκότα. Με αρχική επένδυση δολάρια ΗΠΑ, η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας έφτασε τον Ιανουάριο του 2007 σε 410 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Η µητρική εταιρία έχει στην κατοχή της 9 εταιρίες, επτά εκ των οποίων είναι στον διατροφικό τοµέα και δύο στον τοµέα ακινήτων. Η εταιρία το 2008 συνεχίζει την επέκταση της µε την ίδρυση εργοστασίου παραγωγής φυσικών χυµών προς εξαγωγή, συνολικής επένδυσης 40 εκατ. δολάρια, ενώ υλοποιεί επένδυση στον τοµέα των ακινήτων στην περιοχή του Χο-Τσι-Μινχ µε την δηµιουργία εµπορικού κέντρου πολυτελείας ύψους 70 εκατ. δολαρίων. 26

27 Προοπτικές ελληνικών επιχειρήσεων στη χώρα Το 2007 οι εισαγωγές µας από το Βιετνάµ αντιπροσώπευαν κατά µέσο όρο το 1.3% των συνολικών εισαγωγών µας, ενώ, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, δεν καταγράφονται παρά σποραδικές εξαγωγές. Όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, για το 2006 οι εισαγωγές µας ανέρχονται στα 70 εκατ. Ευρώ, ενώ οι εξαγωγές µας ήταν κάτι λιγότερο από 3 εκατ Ευρώ. Το Βιετνάµ αποτελεί τον 52ο κατά σειρά σπουδαιότητας οικονοµικό εταίρο της Ελλάδας ως προς τις εισαγωγές µας και τον 110ο κατά σειρά σπουδαιότητας οικονοµικό εταίρο της Ελλάδας ως προς τις εξαγωγές µας ( ΕΣΥΕ). Από τα ανωτέρω στοιχεία, προκύπτει ότι το διακρατικό εµπόριο βρίσκεται σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα, κυρίως λόγω της διστακτικότητας των Ελλήνων εξαγωγέων και επενδυτών. Υπάρχουν, ωστόσο, περιθώρια για δυναµική διείσδυση των προϊόντων µας, αλλά και σηµαντικές ευκαιρίες συνεργασίας τόσο στον αγροτικό τοµέα, στον οποίο η Ελλάδα έχει µακρά παράδοση και τεχνογνωσία, όσο και στον τοµέα των ιχθυοκαλλιεργειών και της ένδυσης. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπ όψη ότι το Βιετνάµ αποτελεί µια χώρα που µόλις τώρα κάνει τα πρώτα της βήµατα στις διεθνείς οικονοµικές αγορές. Λόγω όµως των τεράστιων αναγκών της χώρας σε εξοπλισµό, προκειµένου να δηµιουργήσει τις απαραίτητες υποδοµές (οδικές, αεροπορικές, τηλεπικοινωνιακές κ.α.), αποτελεί χώρα που πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής τόσο από τον κατασκευαστικό τοµέα (παροχή τεχνογνωσίας και εξειδικευµένου προσωπικού) όσο και από τον τοµέα του µηχανολογικού εξοπλισµού (γεννήτριες, αντλίες νερού, σωληνουργία κλπ). Επιπρόσθετα η χώρα είναι διψασµένη για οτιδήποτε δυτικό µετά από δεκαετίες αποκλεισµού των δυτικών προϊόντων για ιδεολογικούς κυρίως λόγους. Αν και το κατά κεφαλή εισόδηµα είναι εξαιρετικά χαµηλό, αρκεί µια προβολή του σηµερινού κατά κεφαλή ΑΕΠ µε τους υπάρχοντες ρυθµούς ανόδου για να καταδειχτεί η δυναµικότητα που εµπεριέχεται στην χώρα. Θα ήταν καλό η ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα να προβάλει την χώρα την επόµενη δεκαετία στην θέση που κατέχει τώρα η Κίνα (µήλο της έριδος για όλες τις ανεπτυγµένες οικονοµικά χώρες). εν είναι τυχαίο ότι για το διεθνές επιχειρηµατικό κόσµο οι τρεις χώρες της Ν.Α. Ασίας (Λάος, Καµπότζη, Βιετνάµ) αποτελούν το νέο επιχειρηµατικό Ελντοράντο, κάτι αντίστοιχο µε αυτό που συνέβη µε την Κίνα στα µέσα της δεκαετίας του 80. Μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, επισκέψεις Ελλήνων επισήµων και υπογραφές συµφωνιών, θα δηµιουργούσαν πρόσφορο κλίµα για τη δραστηριοποίηση και του ιδιωτικού τοµέα. 27

28 Στέλεχος του Γραφείου ΟΕΥ Μπανγκόκ επισκέφτηκε υπηρεσιακά το Βιετνάµ για επαφές µε ιοικήσεις Επιµελητηρίων και λοιπούς αξιωµατούχους του οικονοµικού τοµέα, παράγοντες του επιχειρηµατικού κόσµου καθώς και εκπροσώπους της ευρωπαϊκής παροικίας, προς διερεύνηση της αγοράς και των δυνατοτήτων περαιτέρω ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών. Πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που ελληνική αποστολή επισκέφθηκε την εν λόγω χώρα µε σκοπό την γνωριµία των κρατικών οικονοµικών παραγόντων και την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας µε αυτούς. Κατασκευαστικός τοµέας Από τις αρχές του 2005, το Βιετνάµ βιώνει µια πρωτοφανή κατασκευαστική δραστηριότητα, τόσο στον τοµέα των υποδοµών, όσο και στον τοµέα της εµπορικής /επαγγελµατικής στέγης και κατοικίας. Μεγάλος αριθµός εταιρειών (κυρίως ασιατικών) έχουν µπει δυναµικά στην αγορά σε µια προσπάθεια εκµετάλλευσης της υψηλής ζήτησης σε όλο το φάσµα του κατασκευαστικού τοµέα, αποτέλεσµα της ραγδαίας οικονοµικής ανάπτυξης. Η ζήτηση υπερκαλύπτει την προσφορά, ιδιαίτερα στο υψηλό τµήµα της αγοράς, τόσο στον τοµέα των εµπορικών ακινήτων και γραφείων, όσο και στον οικιστικό τοµέα. Υπάρχουν πλείστα παραδείγµατα εταιρειών που αδυνατούν να βρουν χώρο κατάλληλο για την εγκατάστασή τους, µε αποτέλεσµα τον διαγκωνισµό των υποψηφίων ενοικιαστών και αγοραστών µε ότι αυτό συνεπάγεται για την διαµόρφωση των τιµών. Το πολύπλοκο νοµικό πλαίσιο σε σχέση µε τις χρήσεις γης (η οποία θεωρείται κρατική ιδιοκτησία µε ελάχιστες εξαιρέσεις), η αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων ανάµεσα στα υπουργεία και τους κρατικούς φορείς και η ανυπαρξία ιδιωτικών εκτάσεων, επιβραδύνουν σηµαντικά την διαδικασία ανοικοδόµησης που, σαφώς, υπολείπεται των αναγκών της χώρας. Ταυτόχρονα, η ανυπαρξία κατάλληλων οικοπέδων στο κέντρο των δύο µεγάλων πόλεων, µε την δυναµική επανεµφάνιση σηµαντικού αριθµού Βιετναµέζων του εξωτερικού ως αγοραστές γης, έχουν οδηγήσει τις τιµές των ακινήτων στα µεγάλα οικονοµικά κέντρα σε επίπεδα που ξεπερνούν κατά περίπτωση αυτά του Χόνγκ Κόνγκ και της Σιγκαπούρης, ενώ υπολείπονται οριακά από αυτά των µεγάλων οικονοµικών µητροπόλεων της ύσης. Σε δηµοσίευµα της International Herald Tribune (28/01/08) η τιµή ενοικίασης ανά τ.µ διαµερίσµατος ή χώρου γραφείου στο κέντρο του Χο Τσι Μίνχ µε 48 δολ/τµ έρχεται σε σύγκριση µε αυτή του Μανχάταν µε µέσο κόστος 53 δολ. αντίστοιχα. Αποτέλεσµα είναι η εκτίναξη των 28

29 τιµών των ακινήτων στα ύψη, µε ότι αυτό συνεπάγεται για την τιµή της γης. Παραδειγµατικά αναφέρουµε ότι στις αρχές του 2008, πλειστηριασµός οικοπέδου 1,5 στρεµµάτος στο κέντρο του Χο Τσί Μίνχ κατοχυρώθηκε στα 56 εκατ δολάρια ΗΠΑ. Η κυβέρνηση αν και εξωτερικά δεν δείχνει να ανησυχεί για τον εκτροχιασµό των τιµών των ακινήτων και την µειωµένη προσφορά, παρακολουθεί την αγορά µε πολλή προσοχή. Η υπερθέρµανση της κτηµατοµεσιτικής αγοράς και η κατά τα φαινόµενα δηµιουργία φούσκας ακινήτων από κερδοσκοπικά κεφάλαια του εξωτερικού, αλλά και του εσωτερικού, µπορούν να οδηγήσουν την οικονοµία σε ιδιαίτερες περιπέτειες. Για την ώρα η κατάσταση µοιάζει ελεγχόµενη, µε την κυβέρνηση να προσπαθεί να στρέψει την προσοχή των επενδυτών σε άλλες επιλογές, όπως στις νέες επεκτάσεις των βιοµηχανικών πόλεων που βρίσκονται κατά µήκος των ακτών αλλά και στην δηµιουργία νέων κέντρων έξω από τα υφιστάµενα οικιστικά σύνολα του Ανόι και του Χο Τσί Μίνχ. Οι υψηλές τιµές των ακινήτων έχουν ευνοήσει σχεδόν αποκλειστικά τις µεγάλες ασιατικές εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές µπορούν λόγω της γνώσης του χώρου να ισορροπούν ανάµεσα στην χρήση χαµηλά αµειβόµενου δυναµικού (από το Βιετνάµ, την Βιρµανία αλλά και την Κίνα), την χαµηλή ποιότητα κατασκευής, την δυνατότητα επηρεασµού µιας κατά τεκµήριο διεφθαρµένης κρατικής µηχανής και την µειωµένη προσφορά που υπολείπεται έντονα της διαρκώς αυξανόµενης ζήτησης. Σαν αποτέλεσµα έχουµε ένα εξαιρετικά προσοδοφόρο κατασκευαστικό τοµέα, ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση προσφέρει σε συνθήκες υπερβάλλουσας ζήτησης ένα εξαιρετικά µέτριο προϊόν σε τιµές ακινήτων υψηλής προβολής. Έχοντας αυτά υπόψη και µε γνώση των δυνατοτήτων των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών, θεωρώ ότι ο κατασκευαστικός κλάδος στο Βιετνάµ δεν προσφέρεται για επενδύσεις, τουλάχιστον προς το παρόν. Αυτή εξάλλου δείχνει να είναι και η γνώµη του συνόλου των κατασκευαστικών εταιρειών των κρατών µελών της Ε.Ε. µιας που κατόπιν συνοµιλιών µε ευρωπαίους οµόλογους µου δεν υπάρχει σήµερα υλοποιήσιµο έργο από κάποια ευρωπαϊκή εταιρεία. Προς το παρόν, η µόνη παρουσία δυτικών εταιρειών περιορίζεται στην παροχή τεχνογνωσίας και διοικητικής υποστήριξης και κυρίως για έργα ειδικών τεχνικών προδιαγραφών. Είναι αναµενόµενο ότι µε την πάροδο του χρόνου και την εξισορρόπηση της αγοράς, θα υπάρξουν ευκαιρίες εισόδου και για ελληνικές εταιρείες υπό την προϋπόθεση ότι: α) είναι διατεθειµένες να επενδύσουν σηµαντικά ίδια κεφάλαια (µέση επένδυση στον τοµέα από την πλευρά των ξένων επενδυτών τα 350 εκατ δολάρια ΗΠΑ(-PRICE WATERHOUSE COOPERS- τιµές 2006) 29

30 β) έχουν την δυνατότητα αναµονής (µέσος χρόνος αποπεράτωσης έργου, συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου επιλογής και κατακύρωσης οικοπέδου, είναι τα 2,5 χρόνια) γ) και, φυσικά, µπορούν να ανταπεξέλθουν στον ιδιαίτερα έντονο τοπικό και διεθνή ανταγωνισµό Οικοδοµικά υλικά Οι δυνατότητες εισόδου στην χώρα ελληνικών οικοδοµικών υλικών θεωρούνται περιορισµένες, κυρίως λόγο του εξαιρετικά έντονου ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών από χώρες της περιοχής, αλλά και του υφιστάµενου προστατευτισµού του κλάδου από την κυβέρνηση. Αν και τα προστατευτικά εµπόδια αναµένεται σταδιακά να εξαλειφθούν, λόγω των ανειληµµένων υποχρεώσεων της χώρας προς τον ΠΟΕ, το επίπεδο του ανταγωνισµού αναµένεται να ενταθεί ακόµη περισσότερο. Για την ώρα οι κατασκευαστικές εταιρείες προσανατολίζονται αποκλειστικά σε φθηνά οικοδοµικά υλικά από ντόπιες εταιρείες ή άλλες ασιατικές χώρες σε µια προσπάθεια να εξισορροπήσουν τις υψηλές τιµές της γης ή/και να αυξήσουν περαιτέρω την κερδοφορία τους. Έτσι και αλλιώς, η µειωµένη προσφορά ετοιµοπαράδοτων χώρων οδηγεί τους υποψήφιους επενδυτές σε αδυναµία πραγµατικής επιλογής, γεγονός που εκµεταλλεύονται οι κατασκευαστές τόσο στην διαµόρφωση της τιµής πώλησης όσο και στην προσφερόµενη ποιότητα. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα παράδοσης καινούργιων πολυόροφων κτιρίων µε εξ αρχής προβληµατικά υδραυλικά ή ηλεκτρικά συστήµατα. Η κρατική εταιρεία τσιµέντου ελέγχει σχεδόν µονοπωλιακά τον χώρο και το ίδιο λίγο πολύ συµβαίνει για το σύνολο των βασικών οικοδοµικών υλικών. Πλακάκια, τζάµια, κουφώµατα, είδη αλουµινίου, υδραυλικό και ηλεκτρολογικό υλικό, εντοιχισµένες συσκευές ελληνικής προέλευσης, θα µπορούσαν να βρουν δυνητικούς πελάτες µε την προϋπόθεση προσφοράς ανταγωνιστικών τιµών. Η ποιότητα των υλικών προς το παρόν δεν απασχολεί ιδιαίτερα τον βιετναµέζο κατασκευαστή ή τελικό χρήστη και ακόµη και αν τον απασχολεί (πχ ξένο επιχειρηµατία) δεν φαίνεται να υπάρχει στην παρούσα φάση δυνατότητα επιλογής εξαιτίας της µειωµένης προσφοράς. Η ύπαρξη δασµολογικών και φορολογικών εµποδίων, αν και αναµένεται να µειωθεί στο µέλλον, αποτελεί έναν ακόµη δυσµενή παράγοντα για τα προϊόντα µας σε συνδυασµό µε το υψηλό κόστος µεταφοράς τους λόγο απόστασης. Προς το παρόν, η µόνη υλοποιήσιµη δυνατότητα ελληνικής παρουσίας είναι η δηµιουργία συµπράξεων ή εγκατάστασης παραρτηµάτων 30

31 ελληνικών επιχειρήσεων στην χώρα. Οι δυσκολίες σε αυτό το εγχείρηµα έχουν να κάνουν: α) µε την ανυπαρξία οργανωµένων ντόπιων εταιρειών (και όποιες από αυτές υπάρχουν, αποτελούν το µήλο της έριδος για σειρά ξένων εταιρειών) β) την διαθεσιµότητα σηµαντικών κεφαλαίων (µιας που η χρηµατοδότηση ξένων εταιρειών από το τοπικό τραπεζικό σύστηµα είναι εξαιρετικά περιορισµένη) γ) την δυσκολία οργάνωσης δικτύου διανοµής, µιας που αυτά για την ώρα και σχεδόν στο σύνολο τους βρίσκονται στα χέρια ηµικρατικών εταιρειών εµπορίας και διανοµής και τέλος δ) την διαπαιδαγώγηση των καταναλωτών για τις έννοιες ποιότητας -κόστους. Τοµέας τροφίµων Αποτελεί ένα από τους πλέον ελπιδοφόρους τοµείς εισόδου ελληνικών προϊόντων. Η διαρκώς αυξανόµενη και ολοένα πιο εύρωστη οικονοµικά µεσαία τάξη διψάει για την αγορά ποιοτικών διατροφικών προϊόντων. Απόδειξη ο διαρκώς αυξανόµενος αριθµός υπεραγορών, τουλάχιστον στα µεγάλα οικονοµικά κέντρα, τα οποία στα ράφια τους φιλοξενούν γνωστά διεθνή εµπορικά σήµατα. Η αγορά µόλις τώρα έχει αρχίσει να ανοίγει και αποτελεί για µας ευκαιρία να εισέλθουµε µε ευνοϊκότερους από τους συνήθεις όρους. Οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να κινηθούν µε την δέουσα προσοχή, λαµβάνοντας υπόψη τους τις προοπτικές που εµπεριέχουν αφενός η δηµογραφική σύνθεση του πληθυσµού και αφετέρου η ταχύτατη οικονοµική ανάπτυξη. Η µεσαία τάξη είναι σχετικά µικρή (10% του πληθυσµού). Τα µέλη της είναι ιδιαίτερα προσανατολισµένα στην επίδειξη προϊόντων κύρους (status symbol) ενώ έχει αρχίσει να ξοδεύει µέρος του εισοδήµατος της και σε µη χρηστικά αγαθά. Το 2007 περίπου 2 εκατοµµύρια Βιετναµέζοι ταξίδεψαν στο εξωτερικό, κυρίως σε ασιατικούς προορισµούς, αλλά επίσης στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Η ιδιοκτησία αυτοκινήτων έχει αυξηθεί (περίπου το 5% του πληθυσµού έχει ιδιόκτητο αυτοκίνητο) και για την ώρα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανώτερη κατηγορία (πχ SUV). Η µέση βιετναµική οικογένεια ξοδεύει ακόµη (λόγω χαµηλού ΑΕΠ) το σηµαντικότερο µέρος των εισοδηµάτων της στην αγορά τροφίµων και για αυτήν την οικογένεια η εβδοµαδιαία βόλτα στις υπεραγορές αποτελεί µια από τις πολυτέλειες της νέας εποχής. Ταυτόχρονα, όπως και για το σύνολο των Ασιατών, έχουν ιδιαίτερη αδυναµία στα σνακς, καταναλώνουν πολλούς χυµούς, τρελαίνονται για τα γλυκά και εµφανώς στρέφονται προς οτιδήποτε ξένο µιας που για αυτούς η δυνατότητα 31

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη.

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη, 2 Νοεµβρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι, Οι κλάδοι τροφίµων και ποτών από τους σηµαντικότερους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας - αποτέλεσαν για σειρά ετών σηµείο αναφοράς της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Επισκόπηση της κινεζικής οικονομίας 2 Διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας Κίν 3 Προοπτικές 4 Οδηγός επιχειρείν 1 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012.

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012. ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012. Αναλύονται ακολούθως οι εμπορικές ροές προϊόντων (εξαγωγές - εισαγωγές) της Ν. Αφρικής για το έτος 2012, βάσει των επίσημων στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ Το επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας Βελγίου, καίτοι αρκετά υψηλό και ευρύ από απόψεως συνεργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό σε όλους ότι τα ιδιωτικά έργα αποτελούν για χρόνια στη χώρα µας, την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας. H άνοδος της

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,2008 1 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθανάσιος Καραπέτσας Σύµβουλος Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων 7 Ιανουαρίου 2014 1 Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας Ομιλία στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών Όλα δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον κόσμο, που μεταφέρουν με

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Α/Α Τομείς Εργασιών Σεμιναρίου Προτεινόμενα Θέματα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 Εταιρική Διακυβέρνηση και ΜΜΕ 2 Κοινωνική Ευθύνη Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 3 Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά Το Βήµα 13/01/2002 Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά * Η γήρανση του πληθυσµού και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποθαρρύνουν τους νέους για τη δηµιουργία οικογένειας Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ηρωίδα στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ 27 Οκτωβρίου 2004 Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ & ο Ρόλος Κλειδί των Ελληνικών Τραπεζών Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας εµφανίζονται ως αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά!

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά! Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Θάνου Μωραΐτη Κυρίες και κύριοι, πριν λίγες μέρες με ένα κλιμάκιο ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ επισκεφτήκαμε ένα νέο μικρό υδροηλεκτρικό έργο. Είναι ένα έργο το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2011» 14-15 Οκτωβρίου Κεραμίδας Νίκος Αρχιτέκτονας Μηχανικός I.U.A.V. Ανταγωνισμός: έτοιμο εισαγόμενο κούφωμα Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Ααπριλίου 2015. Αξιότιμοι,

Αθήνα, 7 Ααπριλίου 2015. Αξιότιμοι, Αθήνα, 7 Ααπριλίου 2015 Αξιότιμοι, Είναι γεγονός ότι το ελληνικό επιχειρείν διανύει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους του την τελευταία πενταετία. Επικρατεί μεγάλη ανασφάλεια αλλά και ακούμε κι ωραίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία της οικονομίας του Μαρόκου κατά το 2014 (Ιανουάριος Οκτώβριος)

Πορεία της οικονομίας του Μαρόκου κατά το 2014 (Ιανουάριος Οκτώβριος) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πορεία της οικονομίας του Μαρόκου κατά το 2014 (Ιανουάριος Οκτώβριος) Καζαμπλάνκα 5 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ρ Κων. Λυµπερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές ΚΕΦ. 5 ΧΡΗΜΑ Τα πολύ παλιά χρόνια η ανταλλαγή των αγαθών γινόταν απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος. Γινόταν δηλαδή Αντιπραγματισμός ή φυσική ανταλλαγή (έδινε προϊόντα και έπαιρνε προϊόντα, έκανε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. 13/5/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. Με αφορμή εμπεριστατωμένη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα