Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο"

Transcript

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Υ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα , 4437 Fax Μέλη Συγκλήτου ΕΜΠ α) Πρύτανης Σ. Ε. Σιµόπουλος β) Κοσµήτορες Σχολών ΠΜ Ι. Γκόλιας ΜΜ Η. Τατσιόπουλος ΗΜΜΥ. Τσαµάκης ΑΜ Ε. Μαϊστρου ΧΜ Α. Μπουντουβής ΑΤΜ Α. Σιόλας ΜΜΜ Ι. Πασπαλιάρης ΝΜΜ Κ. Σπύρου ΕΜΦΕ Κ. Φαράκος γ) Εκπρόσωπος ΕΕΠ Γ. Βλάχος δ) Εκπρόσωπος Ε ΙΠ Χ. Τσιάκαλος ε) Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ Ε. Σούµα στ) Εκπρόσωπος Π Ουρ. Ζάχου ζ) Εκπρόσωπος Π. Φοιτητών η) Εκπρόσωπος Μ. Φοιτητών θ) Εκπρόσωπος Υ. ιδακτόρων Μ. αρδαβίλα Παρίστανται Οι Αναπλ. Πρύτανη - Αντιπρυτάνεις Ι. Ν. Αβαριτσιώτης Α. Ι. Μοροπούλου Προσκεκληµένοι Ε. Χίνης, Εκπρόσωπος ΕΠ-ΕΜΠ. Κοινοποιήσεις: Γραµµατεία Συγκλήτου Προς τα Μέλη της Συγκλήτου του ΕΜΠ (βλ. παράπλευρο πίνακα) Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 9531 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 13 ης /2014 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ την Παρασκευή 2 Μαϊου 2014, ώρα 09:00 στην Αίθουσα Συγκλήτου, 2 ο όροφο Κτηρίου ιοίκησης (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (ώρα 08:30): ιενέργεια κλήρωσης για τον ορισµό τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των Συλλογικών Οργάνων (Επιτροπών) της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών και έργων. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ 1. Ανακοινώσεις Πιστοποίηση εκπροσώπων της ΣΕΜΦΕ στις Συγκλητικές Επιτροπές του ΕΜΠ Κατ' εξαίρεση απονοµή Μ Ε στη µεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" κα Πατσάκη Νικολέττα Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών µε θέµα: «Προβολή ώριµων προς αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων» Χορήγηση αντιγράφου πρακτικών της 8 ης /2014 συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέµα 4 στον κ. Α. Καλακαλλά Χορήγηση επικυρωµένου φωτοαντιγράφου απόφασης της από συνεδρίασης της Συγκλήτου στον κ. Γ. Γανωτόπουλο, πρώην υπάλληλο ΕΜΠ Έγγραφο του Κοσµήτορα της Σχολής ΜΜΜ κ. Ι. Πασπαλιάρη σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρων ραστηριοτήτων της Σχολής. 2. Επαναποµπή του θέµατος της Επικ. Καθ. της ΣΕΜΦΕ κας. Παπαδηµητρίου. 3. Αίτηση εγγραφής εισαγοµένης στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση της ειδικής κατηγορίας των τέκνων Ελλήνων Εξωτερικού στη Σχολή ΠΜ ΕΜΠ ακαδ. έτους µετά την παρέλευση της καθορισµένης προθεσµίας. 4. Απονοµή διπλώµατος στον φοιτητή της Σχολής ΑΜ κ. ΟΟΡ ΡΟΥΤΧΕΡ- ΣΤΕΦΑΝΟ του ΑΡΝΑΟΥΤ που ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε χρόνο µικρότερο του θεσµοθετηµένου. 5. Πρακτικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που αφορά στην υπόθεση

2 «AFEA Ανώνυµη Εµπορική Τουριστική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία». 6. Ενηµέρωση από τον Προϊστάµενο της ΣΕ κ. Γ. ήµου σχετικά µε την µε αρ. πρωτ / αναφορά του κ. Κων. Τσιριµώκου (εξ αναβολής). 7. Έγγραφο του Προϊσταµένου της ΣΕ κ. Γ. ήµου µε θέµα: «Ευρήµατα έλεγχου του ΣΕΕ για διακίνηση εγγράφων εκτός του κεντρικού πρωτοκόλλου του Ιδρύµατος» (εξ αναβολής). 8. Άδεια απουσίας για προσωπικούς λόγους στον Επιστηµονικό Συνεργάτη της ΣΑΤΜ κ... Πουρνάρα. 9. Θέµατα Προσωπικού Θέµατα Ε.Ε. Ι.Π. Ι Θέµατα Ε.Ε. Ι.Π. ΙΙ Θέµατα Ε.Τ.Ε.Π Θέµατα.Π Θέµατα χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και αναπτυξιακών έργων. 11. Απόφαση σχετικά µε την περαιτέρω διαδικασία ένταξης των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων σε θέσεις ΕΤΕΠ. 12. Ενηµέρωση σχετικά µε την πορεία του σχεδίου του Οργανισµού του Ιδρύµατος και την συνακόλουθη έγκριση του Οργανογράµµατος. 13. ικαστική απόφαση ενηµέρωση. 14. Αναφορά του εκπροσώπου του κλάδου ΕΕΠ κ. Γ. Βλάχου σχετικά µε τις µεταπτυχιακές σπουδές. 15. Σχετικά µε αίτηµα του µέλους ΕΠ του Τοµέα ΑΚΕ της ΣΕΜΦΕ κας Μ. Ρεντεντζή. 16. Έγγραφο του Κοσµήτορα της ΣΠΜ κ. Ι. Γκόλια για εξέταση αιτήµατος της κας Α. Βασιλείου. 17. Επαναφορά του θέµατος της απονοµής του τίτλου του Οµότιµου Καθηγητή του Ιδρύµατος στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής ΠΜ κ. Ι. Παπαδηµητράκη. 18. Θέµατα του πρώην Πρυτανικού Συµβουλίου (επισυνάπτονται σε συνηµµένη κατάσταση ως αναπόσπαστο µέρος της παρούσας). 19. ιάφορα επείγοντα (άρθρο 3.2 εδάφ. β του Κανονισµού Λειτουργίας της Συγκλήτου). 20. Έλεγχος ερωτήσεις επερωτήσεις. 21. Προτάσεις και παρεµβάσεις Συλλόγων εργαζόµενων και φοιτητών Ερώτηµα του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Σπουδαστών ΕΜΠ σχετικά µε τον κανονισµό υποτροφιών του ΕΛΚΕ ΕΜΠ Αίτηµα του Συλλόγου Φοιτητών Erasmus ΕΜΠ (ESN NTUA Athens) σχετικά µε την έδρα του Συλλόγου Φοιτητών Erasmus Ελλάδος Αιτήµατα του Σ του ΦΣ ΣΕΜΦΕ. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Σ. Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

3

4 18. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΗΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέµατα Γενικής /νσης ιοικητικής Στήριξης και Σπουδών: /νση ιοικητικού: Θέµατα µελών.ε.π.: Θέµατα προσωπικού Ε.Ε. Ι.Π. Ι: Θέµατα προσωπικού Ε.Ε. Ι.Π. ΙΙ: Θέµατα προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π.: Θέµατα ιοικητικού Προσωπικού: Λοιπά θέµατα: /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών: Τµήµα Προϋπολογισµού: Τµήµα ιαχείρισης Περιουσίας: Έξοδα ιδιοκτητών (κοινόχρηστα) διαµερίσµατος επί της οδού Οικονόµου 12-14, εκ της δωρεάς ΕΜΠ «Ε. Βουγιούκαλου» Έξοδα ιδιοκτητών (κοινόχρηστα) διαµερίσµατος επί της οδού Αναγνωστοπούλου 22 στο Κολωνάκι, κληροδοτήµατος ΕΜΠ «Μιχαήλ & Ευτυχίας Λαµπρινού» Εξέταση αιτήµατος της µισθώτριας κυλικείου Σχολής ΗΜΜΥ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Τµήµα Προµηθειών: Επικύρωση του από τις πρακτικού Επιτροπής ιενέργειας του ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισµού µε Α.Π / που αφορά στην «Προµήθεια Εξοπλισµού ΕΜΠ» Επικύρωση της 56 ης /2014 Πράξης Πρύτανη σχετικά µε τον καθαρισµό των κτιρίων του ΕΜΠ Τµήµα Χρηµατικού και Ταµείου: Τµήµα Ελέγχου απανών: Τµήµα Λογιστηρίου: Τµήµα Μισθοδοσίας: /νση Σπουδών: /νση Μέριµνας: Βράβευση φοιτητών που δηµοσίευσαν εργασία σε επιστηµονικό περιοδικό ή σε συνέδριο µε σύστηµα κριτών έτους 2012 (κληροδότηµα. Θωµαΐδη) Επίδοση οικονοµικής ενίσχυσης από το κληροδότηµα υποτροφιών «Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα» για το ακαδ. έτος Χορήγηση βραβείου «Στυλιανής Σαµαρά και Αναστασίας Συνούρη» έτους

5 Επίδοση χρηµατικού βραβείου στη µνήµη του Καθηγητή «ΠΑΡΡΙ ΠΕΡΡΑ» ακαδ. έτους Χορήγηση επάθλου «ηµητρίου, Κων/νου και Βασιλείου Κοντοδήµου» ακαδ. έτους /νση Πληροφορικής: - Θέµατα Γενικής /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών: /νση Τεχνικών Υπηρεσιών: /νση Συντήρησης των Εγκαταστάσεων: Ενηµέρωση από τον Προϊστάµενο της ΣΕ κ. Γ. ήµου σχετικά µε την κατάσταση του περιφερειακού φωτισµού ΕΜΠ (εξ αναβολής) Ενηµέρωση του Προϊσταµένου της ΣΕ κ. Γ. ήµου για τα εξής: α) ιενέργεια διαγωνισµού για «Παροχή υπηρεσιών πυροπροστασίας όλων των χώρων πρασίνου του Ιδρύµατος». β) ιενέργεια διαγωνισµού για «Προµήθεια λαµπτήρων έως εξαντλήσεως του ποσού των ,00 πλέον ΦΠΑ» Θέµατα χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και αναπτυξιακών έργων: - Θέµατα κύριων διοικητικών και ακαδηµαϊκών οργάνων, εκτός των Γενικών /νσεων: /νση ηµοσίων και ιεθνών Σχέσεων: Γραφείο Πρύτανη: Έκτακτα θέµατα. 2

6 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα , 1983 Fax 1988 ΘΕΜΑ 1.4.: Χορήγηση αντιγράφου πρακτικών της 8 ης /2014 συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέµα 4 στον κ. Α. Καλακαλλά. Ο εισηγητής κ. Σ. Ε. Σιµόπουλος, Πρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε την εισήγηση στα µέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης επί του θέµατος. Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του 1.4. θέµατος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της: α) την µε Α.Π. 8293/ αίτηση του κ. Α. Καλακαλλά και β) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν Αποφασίζει: Την χορήγηση αντιγράφου πρακτικών της 8 ης /2014 συνεδρίασης της Συγκλήτου, , θέµα 4, στον κ. Α. Καλακαλλά, υπάλληλο Ι ΑΧ, το οποίο τον αφορά.

7 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα , 1983 Fax 1988 ΘΕΜΑ 1.5.: Χορήγηση επικυρωµένου φωτοαντιγράφου απόφασης της από συνεδρίασης της Συγκλήτου στον κ. Γ. Γανωτόπουλο, πρώην υπάλληλο ΕΜΠ. Ο εισηγητής κ. Σ. Ε. Σιµόπουλος, Πρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε την εισήγηση στα µέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης επί του θέµατος. Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του 1.5. θέµατος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της: α) την µε Α.Π. 7945/ αίτηση του πρώην υπαλλήλου του Ιδρύµατος κ. Γ. Γανωτόπουλου και β) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν Αποφασίζει: Όπως ο Προϊστάµενος της Γενικής /νσης ιοικητικής Στήριξης και Σπουδών κ. Φ. Βορτελίνος διερευνήσει ποιο είναι το δηµοσιονοµικά επιβαλλόµενο χρονικό περιθώριο για την τήρηση του αρχείου και εάν υπάρχει στο αρχείο, να χορηγηθεί επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της απόφασης της από συνεδρίασης της Συγκλήτου στον κ. Γ. Γανωτόπουλο, πρώην υπάλληλο ΕΜΠ, η οποία τον αφορά.

8 Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Υ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα , 1983 Fax 1988 ΘΕΜΑ 2 ο : Επαναποµπή του θέµατος της Επικ. Καθ. της ΣΕΜΦΕ κας. Παπαδηµητρίου. Ο εισηγητής κ. Σ. Ε. Σιµόπουλος, Πρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε την εισήγηση στα µέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης επί του θέµατος. Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του 2 ου θέµατος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της: α) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν και β) την ψηφοφορία που διεξήχθη Αποφασίζει: Η Σύγκλητος εµµένει στην απόφασή της 7 ης συνεδρίασής της, της (συνέχεια ), θέµα 10 ο, διότι δεν υπάρχει κανένα, εν τω µεταξύ, νεώτερο στοιχείο.

9 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Υ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα , 1983 Fax 1988 ΘΕΜΑ 3 ο : Αίτηση εγγραφής εισαγοµένης στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση της ειδικής κατηγορίας των τέκνων Ελλήνων Εξωτερικού στη Σχολή ΠΜ ΕΜΠ ακαδ. έτους µετά την παρέλευση της καθορισµένης προθεσµίας. Ο εισηγητής κ. Σ. Ε. Σιµόπουλος, Πρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε τη γραπτή εισήγηση στα µέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης επί του θέµατος. Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του 3 ου θέµατος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της: α) το µε αριθ. πρωτ. 4496/ έγγραφο του Κοσµήτορα της ΣΠΜ κ. Ι. Γκόλια για εξέταση αιτήµατος της κας Α. Βασιλείου, β) τη σχετική εισήγηση του Τµήµατος Προπτυχιακών Σπουδών της /νσης Σπουδών, γ) την αναταραχή που δηµιουργήθηκε στο Ίδρυµα, λόγω της εφαρµογής του µέτρου της διαθεσιµότητας, και δ) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν Αποφασίζει: Να εγκρίνει την εγγραφή της κας Αγγελικής Βασιλείου στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών στην ειδική κατηγορία των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού ακαδ. έτους , µετά την παρέλευση της καθορισµένης προθεσµίας.

10 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα , 1983 Fax 1988 ΘΕΜΑ 4 ο : Απονοµή διπλώµατος στον φοιτητή της Σχολής ΑΜ κ. ΟΟΡ ΡΟΥΤΧΕΡ- ΣΤΕΦΑΝΟ του ΑΡΝΑΟΥΤ που ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε χρόνο µικρότερο του θεσµοθετηµένου. Ο εισηγητής κ. Σ. Ε. Σιµόπουλος, Πρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε τη γραπτή εισήγηση στα µέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης επί του θέµατος. Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του 4 ου θέµατος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της: α) την σχετική εισήγηση του Τµήµατος Προπτυχιακών Σπουδών της /νσης Σπουδών β) το µε Α.Π. 2208/ έγγραφο της Σχολής ΑΜ και γ) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν Εγκρίνει: Τη συµµετοχή του φοιτητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κ. ΟΟΡ ΡΟΥΤΧΕΡ- ΣΤΕΦΑΝΟ του ΑΡΝΑΟΥΤ στις διπλωµατικές εξετάσεις περιόδου Φεβρουαρίου Μαρτίου 2014, ο οποίος έχει επιτυχώς ολοκληρώσει όλες τις προβλεπόµενες από το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα της οικείας Σχολής φοιτητικές του υποχρεώσεις σε συντοµότερο από τον προβλεπόµενο αριθµό εξαµήνων.

11 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα , 1983 Fax 1988 ΘΕΜΑ 5 ο : Πρακτικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που αφορά στην υπόθεση «AFEA Ανώνυµη Εµπορική Τουριστική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία». Ο εισηγητής κ. Σ. Ε. Σιµόπουλος, Πρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε την εισήγηση στα µέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης επί του θέµατος. Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του 5 ου θέµατος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της: α) το µε Α.Π / έγγραφο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, β) το από υπηρεσιακό σηµείωµα της Προϊσταµένης της Γραµµατείας του Ειδικού Λογαριασµού Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΕΜΠ κας Γ. Μερτζέλου, το οποίο κατέθεσε στα πρακτικά και ανέγνωσε ο Αναπλ. Πρύτανη- Αντιπρύτανης και Πρόεδρος της Επιτροπής ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού κ. Ι. Αβαριτσιώτης, γ) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν, και δ) την ψηφοφορία που διεξήχθη, µε το ερώτηµα εάν, µετά τις νεώτερες πληροφορίες, η υπόθεση θα αρχειοθετηθεί, ή εάν θα διενεργηθεί διοικητική διερεύνηση Αποφασίζει, οµόφωνα: σχετικά µε την υπόθεση «AFEA Ανώνυµη Εµπορική Τουριστική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία» να διενεργηθεί διοικητική διερεύνηση.

12 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα , 1983 Fax 1988 ΘΕΜΑ 8 ο : Άδεια απουσίας για προσωπικούς λόγους στον Επιστηµονικό Συνεργάτη της ΣΑΤΜ κ... Πουρνάρα. Ο εισηγητής κ. Σ. Ε. Σιµόπουλος, Πρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε τη γραπτή εισήγηση στα µέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης επί του θέµατος. Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του 8 ου θέµατος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της: α) τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1(δ) του Ν.1268/1982 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) και του άρθρου 80 παρ. 22 εδ. α του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/ τ.α ), β) τη σχετική εισήγηση της ιεύθυνσης ιοικητικού, γ) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν και δ) την εύρυθµη λειτουργία και τις ανάγκες του Ιδρύµατος Αποφασίζει: Την έγκριση χορήγησης άδειας απουσίας για προσωπικούς λόγους από έως (συνολικά 4 ηµέρες), στον Επιστηµονικό Συνεργάτη, µέλος Ε..Π. της Σχολής Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών κ. ηµήτριο Πουρνάρα του ηµητρίου, µε σκοπό το ταξίδι του στην Γερµανία.

13 Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Υ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα , 1983 Fax 1988 ΘΕΜΑ 15 ο : Σχετικά µε αίτηµα του µέλους ΕΠ του Τοµέα ΑΚΕ της ΣΕΜΦΕ κας Μ. Ρεντετζή. Ο εισηγητής κ. Σ. Ε. Σιµόπουλος, Πρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε την εισήγηση στα µέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης επί του θέµατος. Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του 15 ου θέµατος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της: α) το από έγγραφο της Αναπλ. Καθ. της ΣΕΜΦΕ κας Μ. Ρεντετζή και β) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν Αποφασίζει: Να εγκρίνει το ποσό των Ευρώ, από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, ως οικονοµική ενίσχυση της έκθεσης µε αντικείµενο την Ιστορία του καπνού που θα παρουσιασθεί στο Μουσείο Μπενάκη από 10 Ιουνίου-31 Αυγούστου τ.ε.

14 Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Υ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα , 1983 Fax 1988 ΘΕΜΑ 17 ο : Επαναφορά του θέµατος της απονοµής του τίτλου του Οµότιµου Καθηγητή του Ιδρύµατος στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής ΠΜ κ. Ι. Παπαδηµητράκη. Ο εισηγητής κ. Σ. Ε. Σιµόπουλος, Πρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε την εισήγηση στα µέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης επί του θέµατος. Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του 17 ου θέµατος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της: α) το υπ αριθ. πρωτ. 3349/ έγγραφο του Κοσµήτορα της Σχολής ΠΜ κ. Ι. Γκόλια, β) το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο επτά (7) µελών ΕΠ του Ιδρύµατος, µε θέµα: «Πρόταση για την απόδοση του τίτλου του Οµότιµου Καθηγητή Ε.Μ.Π. στον κ. Ιωάννη Παπαδηµητράκη γ) την απόφαση της 1 ης /2012 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου της (θέµα 11), σύµφωνα µε την οποία παραπέµπεται το θέµα στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών για τη διατύπωση γνώµης, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΜΠ, δ) το υπ αριθ. 1913/ έγγραφο του Πρύτανη κ. Σ.Ε. Σιµόπουλου, µε το οποίο διαβιβάσθηκε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών η προαναφερόµενη απόφαση της Συγκλήτου, προκειµένου να ξεκινήσει η διαδικασία της οµοτιµοποίησης του κ. Ι. Παπαδηµητράκη, και ε) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν Αποφασίζει: Την αναβολή της συζήτησης του θέµατος, προκειµένου να ενηµερωθούν οι Κοσµήτορες των Σχολών για το σύνολο του φακέλου και το θέµα θα επανέλθει σε επόµενη συνεδρίαση..

15 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα , 4437 Fax 1988 ΘΕΜΑ : Έξοδα ιδιοκτητών (κοινόχρηστα) διαµερίσµατος επί της οδού Οικονόµου 12-14, εκ της δωρεάς ΕΜΠ «Ε. Βουγιούκαλου». Ο εισηγητής κ. Σ. Ε. Σιµόπουλος, Πρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε τη γραπτή εισήγηση στα µέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης επί του θέµατος. Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του θέµατος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της: α) την από εισήγηση του Τµήµατος ιαχείρισης Περιουσίας της.ο.υ. και β) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν Αποφασίζει: Την έγκριση δαπάνης που αφορά στην εξόφληση εξόδων ιδιοκτητών (κοινοχρήστων µηνών Φεβρουάριος 2013 εκέµβριος 2013) του διαµερίσµατος επί της οδού Οικονόµου στην Αθήνα, δωρεάς ΕΜΠ «Ε. Βουγιούκαλου», συνολικού ποσού 341,38. Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τα έξοδα της δωρεάς ΕΜΠ «Ε. Βουγιούκαλου» προϋπολογισµού χρήσης Το σχετικό ένταλµα πληρωµής θα εκδοθεί στο όνοµα της κας Γεωργίας Χαραλαµποπούλου του Γρηγορίου, νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας εξυπηρέτησης διαχείρισης της πολυκατοικίας «ΤΕΞΥΠ» Κ. Ασηµακοπούλου Γ. Χαραλαµποπούλου Ο.Ε. Να πραγµατοποιηθεί έµβασµα σε τραπεζικό λογαριασµό µε δικαιούχο την κα Γεωργία Χαραλαµποπούλου του Γρηγορίου, νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας εξυπηρέτησης διαχείρισης της πολυκατοικίας «ΤΕΞΥΠ» Κ. Ασηµακοπούλου Γ. Χαραλαµποπούλου Ο.Ε

16 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα , 4437 Fax 1988 ΘΕΜΑ : Έξοδα ιδιοκτητών (κοινόχρηστα) διαµερίσµατος επί της οδού Αναγνωστοπούλου 22 στο Κολωνάκι, κληροδοτήµατος ΕΜΠ «Μιχαήλ & Ευτυχίας Λαµπρινού». Ο εισηγητής κ. Σ. Ε. Σιµόπουλος, Πρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε τη γραπτή εισήγηση στα µέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης επί του θέµατος. Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του θέµατος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της: α) την από εισήγηση του Τµήµατος ιαχείρισης Περιουσίας της.ο.υ. και β) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν Αποφασίζει: Την έγκριση δαπάνης 117,00 που αφορά στην εξόφληση των εξόδων ιδιοκτητών (κοινοχρήστων µηνών Νοέµβριος 2013 εκέµβριος 2013) του διαµερίσµατος επί της οδού Αναγνωστοπούλου 22 στο Κολωνάκι, κληροδοτήµατος ΕΜΠ «Μιχαήλ & Ευτυχίας Λαµπρινού». Την κάλυψη της δαπάνης από τα έσοδα του κληροδοτήµατος ΕΜΠ «Μιχαήλ & Ευτυχίας Λαµπρινού» προϋπολογισµού χρήσης Την έκδοση του εντάλµατος πληρωµής στο όνοµα του ιαχειριστή κ. Νικόλαου Τσιάκα. Την πραγµατοποίηση εµβάσµατος σε τραπεζικό λογαριασµό µε δικαιούχο τον ιαχειριστή κ. Νικόλαο Τσιάκα. Τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν το δικαιούχο.

17 Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Υ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα , 4437 Fax 1988 ΘΕΜΑ : Εξέταση αιτήµατος της µισθώτριας κυλικείου Σχολής ΗΜΜΥ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Ο εισηγητής κ. Σ. Ε. Σιµόπουλος, Πρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε τη γραπτή εισήγηση στα µέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης επί του θέµατος. Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του θέµατος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της: α) την από εισήγηση του Τµήµατος ιαχείρισης Περιουσίας της.ο.υ. και β) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν Αποφασίζει: Την έγκριση του αιτήµατος της µισθώτριας του κυλικείου της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου για τρίµηνη παράταση της µίσθωσης, µετά τη λήξη αυτής, δηλαδή µέχρι , λαµβάνοντας υπόψη: Τη δέσµευση της µισθώτριας για την κάλυψη των εκκρεµών οικονοµικών της υποχρεώσεων προς το Ίδρυµα µέχρι την 31 η Ότι η κατακύρωση του διαγωνισµού σε νέο πλειοδότη δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί πριν την 31 η

18 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα , 4437 Fax 1988 ΘΕΜΑ : Επικύρωση του από τις πρακτικού Επιτροπής ιενέργειας του ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισµού µε Α.Π / που αφορά στην «Προµήθεια Εξοπλισµού ΕΜΠ». Ο εισηγητής κ. Σ. Ε. Σιµόπουλος, Πρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε τη γραπτή εισήγηση στα µέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης επί του θέµατος. Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του θέµατος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της: α) την από εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της.ο.υ. και β) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν Αποφασίζει: α) Την επικύρωση του από , 3 ου Πρακτικού της Επιτροπής ιενεργείας του ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισµού µε αρ. πρωτ / που αφορά την «Προµήθεια Εξοπλισµού ΕΜΠ» κάνοντας δεκτή την αναβαθµολόγηση της Επιτροπής. β) Την απόρριψη επιπλέoν 6 προσφορών για τα είδη που αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα και συγκεντρώνουν επιµέρους βαθµολογία µικρότερη των 100. κωδικός ΠΜ 2 XM 6 ΜΜΜ8 HMMY- 5 HMMY- 5 HMMY- 5 Εταιρεία SKT TESTING ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INELAS ERECO LTD VECTOR SPECTRA NETSCOPE

19 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα , 4437 Fax 1988 ΘΕΜΑ : Επικύρωση της 56 ης /2014 Πράξης Πρύτανη σχετικά µε τον καθαρισµό των κτιρίων του ΕΜΠ. Ο εισηγητής κ. Σ. Ε. Σιµόπουλος, Πρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε τη γραπτή εισήγηση στα µέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης επί του θέµατος. Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του θέµατος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της: α) την 56 η /2014 Πράξη του Πρύτανη και β) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν Αποφασίζει: Την επικύρωση της 56 ης /2014 Πράξης Πρύτανη σχετικά µε την ανάθεση του καθαρισµού των κτιρίων του ΕΜΠ στην εταιρεία ISS FACILITY SERVICES Α.Ε.

20 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα , 4437 Fax 1988 ΘΕΜΑ : Βράβευση φοιτητών που δηµοσίευσαν εργασία σε επιστηµονικό περιοδικό ή σε συνέδριο µε σύστηµα κριτών έτους 2012 (κληροδότηµα. Θωµαΐδη). Ο εισηγητής κ. Σ. Ε. Σιµόπουλος, Πρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε τη γραπτή εισήγηση στα µέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης επί του θέµατος. Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του θέµατος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της: α) την από εισήγηση του Τµήµατος Φοιτητικής Μέριµνας της ιεύθυνσης Μέριµνας και β) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν Αποφασίζει: Να γίνει αποδεκτή η από πρόταση της Τριµελούς Επιτροπής, εγκεκριµένης από τη Συγκλητική Επιτροπή Κληροδοτηµάτων, και να χορηγηθεί το βραβείο στους 139 επιτυχόντες των 135 βραβευµένων εργασιών, το οποίο θα συνοδεύεται από το αναλογούν χρηµατικό ποσό, όπως έχει ορισθεί στην από απόφαση της Συγκλήτου, ήτοι 75 δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά και 60 σε πρακτικά συνεδρίων, από 400,00 και 200,00 αντίστοιχα, σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες: Περιοδικά 2012 α / α Ονοµατεπώνυµο Πατρώνυµο Σχολή Τίτλος εργασίας Ποσό 1 ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ.Μ ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΦΕ Proactive fault finding in a 4/3- way direction control valve of a high pressure hydraulic system using the bond graph method with digital simulation 400,00 Estimation and variable selection via frailty models with penalized likelihood 400, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝIOΣ ΚΙΜΩΝ Μ.Μ ΑΝΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ.Μ Effect of Instantaneous Rotational Speed on the Analysis of Measured Diesel Engine Cylinder Pressure Data 400,00 Microscopic Description of Entanglements in Polyethylene Networks and Melts: Strong,Weak, Pairwise and Collective Attributes 400,00

21 5 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Μ Experimental and computational investigation of co production and dispersion in an automotive repair shop 400,00 6 ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Μ 7 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Α.Τ.Μ 8 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ.Μ 9 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΣΩΖΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.Μ 10 ΒΑΣΣΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΜΥ 11 ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ-ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΜΜΥ 12 ΒΟΥΛΚΙ ΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜΜΥ 13 ΒΟΥΡΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Μ.Μ 14 ΓΑΖΗ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΜ 15 ΕΛΗΓΚΙΟΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ.Μ 16 ΗΜΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ Μ.Μ 17 ΡΟΣΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΕΜΦΕ 18 ΘΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ.Μ Geotechnical and kinematic parameters affecting the coefficients of restitution for rock fall analysis 400,00 The effect of PET method on Reconnaissance Drought Index (RDI) calculation 400,00 Infrastructures in Healthcare: The Interplay between Generativity and Standardization 400,00 In vitro drug release studies from organoclay/poly(dimethylsioxan e) nanocomposite matrices 400,00 Effective Capacity and optimal power control for Mobile Satellite Systems & services 400,00 Trust-aware and link-reliable routing metric composition for wireless sensor networks 400,00 Energy Efficiency in Wireless Sensor Networks: A game theoretic approach based on Coalition Formation 400,00 Combustion chemistry aspects of alternative fuels reforming for high-temperature fuel cell applications 400,00 Energy efficiency and environmetal assessment of a typical marble quarry and processing plant 400,00 Synthesis, characterisation and photoswitchability of a new {2}rotaxane of acyclodextrin with a diazobenzene containing π-conjugated molecular dumbbell 400,00 Combustion noise radiation during the acceleration of a turbocharged diesel engine operating with biodiesel or n- butanol diesel fuel blends 400,00 An orthogonal arrays approach to robust parameter desings methodology 400,00 Evaluation of modified mineral performance for chromate sorption from aqueous solutions 400,00

22 19 ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΜ Estimation of the standard uncertainty of a calibration curve: application to sulfur mass concetration determination in fuels 400, ΚΑΖΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΜ ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ- ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΜΥ ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ευάγγελος ΗΜΜΥ Introducing the STAMP method in road tunnel safety assessment 400,00 Metaheuristic Channel Assignment in DVB-T Networks in Conformity with Digital Divinded Requirments 400,00 Fast photovoltaic system voltage or current oriented MPPT employing a predictive digital current-controlled converter 400,00 23 ΚΑΛΟΧΑΙΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Μ Axially and transversely loaded Timoshenko and laced built-up columns with crbitrary cupports 400,00 24 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π.Μ 25 ΚΑΡΑ ΗΜΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.Μ 26 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Μ 27 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΜΥ 28 ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Α.Τ.Μ 29 ΚΑΡΜΠΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ.Μ 30 ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ.Μ 31 ΚΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜΜΥ 32 ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.Μ A BEM Approach for Inelastic Analysis of Beam-Foundation Systems under Cyclic Loading 400,00 A novel flow-oriented discretization scheme for reducing false diffusion in three dimensional (3D) flows: An application in the indoor environment 400,00 Multi-objective design optimization of a micro heat sink for Concentrating Photovoltaic/Thermal (CPVT) Systems using a genetic algorithm 400,00 Carbon Market and Technology Transfer:Statistical Analysis for Exploring Implications 400,00 Elastic Energies in Circular Inhomogeneities: Imperfect Versus Perfect Interfaces 400,00 Environmental project evaluation: IRR-based decision support with a Monte Carlo simulation algorithm 400,00 Determination of mechanical properties and thermal treatment behavior of alumina-based refractories 400,00 Prediction of multiple magnetic dipole model parameters from near field measurements employing stochastic algorithms 400,00 Experimental and computational study of methane pyrolysis in a flow reactor under atmospheric pressure 400,00

23 33 ΚΙΟΥΡΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΜΥ 34 ΚΛΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Μ.Φ.Ε 35 ΚΟΛΟΚΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ.Μ 36 ΚΟΣΜΑ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Μ.Μ 37 ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΟΜΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Μ.Φ.Ε 38 ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ ΗΜΜΥ 39 ΚΟΥΤΑΛΙ Η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ.Μ 40 ΛΕΙΒΑ ΕΑΣ ΑΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΜΥ 41 ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΜΥ 42 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΜΥ 43 ΜΕΧΛΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ.Μ 44 ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α.Τ.Μ 45 ΜΠΙΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Τ.Μ 46 ΜΠΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΦΕ Miniature Scalp-Implantable Antennas for Telemetry in the MICS and ISM Bands: Design,Safety Considerations and Link Budget Analysis 400,00 Interfacial Effects in Polymer Nanacomposites Studied by Dielectric and Thermal Techniques 400,00 Onsolving the master equation in spatially periodic systems 400,00 Experimental and CFD modeling study of combustion and nitric oxide emissions in hydrogen-fueled spark-ignition engine operating in a very wide range of EGR rates 400,00 Optical tweezers with enhanced efficiency based on laser structured substrates 400,00 On the Earth-Space Site Diversity Modeling:A Novel Physical-Mathematical Outage Prediction Model 400,00 Locomotion determined and controlled by electrochemical networks. A robotic application based on electrochemical oscillations 400,00 Efficient Resource Mapping Framework over Network Clouds via Iterated Local Search based Request Partitioning 400,00 Performance comparison of alloptical clocked S-R and D type flip-flops 400,00 Greening the Hellenic Corporate Energy Policy:An Intergrated Decision Support Framework 400,00 A mathematical programming approach for optimal design of distributed energy systems at a neighbourhood level 400,00 VGI in Cadastre:a Greek experiment to investigate the potential of crowd sourcing techniques in Cadastral Mapping 400,00 Proposal for Gepid Model Evaluation from GNSS- INS/Leveling Data:Case Study along a Railway Line in Greece 400,00 A photosynthetic diosensor with enhanced electron transfer generation realized by laser printing technology 400,00

24 47 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΜΥ A small broadband switchedbeam Cross-PIFA for m-wimax applications 400,00 48 ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ.Μ 49 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Χ.Μ 50 ΠΑΓΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Μ 51 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Μ 52 ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Τ.Μ 53 ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ Χ.Μ 54 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α.Τ.Μ 55 ΠΑΡΠΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΦΕ 56 ΠΕΤΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΜΥ 57 ΠΙΝΑΚΑ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Χ.Μ Effects of Microbiological Contamination in the Quality of Biodiesel Fuels 400,00 Structural Properties of Dried Potatoes, Mushrooms and Strawberries as a Function of Freeze-Drying Pressure 400,00 Techno-economic assessment of the potential of intelligent transport systems to reduce CO2 emissions 400,00 A direct method to predict cyclic steady states of elastoplastic structures 400,00 An analysis of the linear fixed altimetry-gravimetry boundaryvalue problem 400,00 Non-destructive surface analysis of accelerated corroded copper alloys 400,00 Mapping inflation at Santorini volcano, Greece, using GPS and InSAR 400,00 Analysis of a supersaturated design using Entropy Prior Complexity for binary responses via generalized linear models 400,00 Comparative characterization of the cellular uptake and photodynamic efficiency of Foscan and Fospeg in human prostate cancer cell line 400,00 A Convenient One-Step Synthesis of Stable b-amino Alcohol N-Boranes from a- Amino Acids 400,00 58 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΜΥ 59 ΡΑΠΤΟΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.Μ Channel-Aware Opportunistic Tranmission Scheduling for Energy-Efficient Wireless Links 400,00 Phenomenological Modelling of Oxygen-Enriched Combustion and Polluntant Formation in Heavy-Duty Diesel Engines using Exhaust Gas Recirculation 400,00 60 ΡΟ ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Μ.Μ A parametric approach for the estimation of the instantaneous speed of rotating machinery 400,00 61 ΣΕΡΙΦΗ ΟΛΓΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΜ Antioxidant behaviour of 2'- hydroxy chalcones: a study of their electrochemical properties 400,00

25 62 ΣΚΟΤΑ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΦΕ 63 ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΦΕ Chemical Sensing based on double layer PHEMA polymer and platinum nanoparticle films 400,00 Construction of New Three- Level Response Surface Designs 400,00 64 ΣΠΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΜΜΥ Sensor Stream: a semantic realtime stream management system 400,00 65 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΣΗΜΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Μ.Μ 66 ΤΖΑΝΗ ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Χ.Μ 67 ΤΙΓΚΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Μ 68 ΤΣΑΜΠΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ.Μ 69 ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΜΥ 70 ΤΣΙΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΧΜ 71 ΦΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΦΕ 72 ΦΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΗΜΜΥ New Regulations & Climate Change: Effect on Modal Split & Modal Choice 400,00 Reactivity of 2-Methyl-4H-3, 1- benzoxazin-4-ones and 2- Methyl-4H-pyrido{2,3- d[1,3]oxazin-4-one Under Microwave Irradiation Conditions 400,00 Drought and climatic change impact on streamflow in small watersheds 400,00 Vibrational investigation of indigo-palygorskite association(s) in synthetic Maya blue 400,00 Index-based query processing on distributed multidimensional data 400,00 Anaerobic digestion of cheese dairy wastewater following chemical oxidation 400,00 Estimations of the trace of powers of positive self-adjoint operators by extrapolation of the moments 400,00 Analysis of renewable energy progress in the western Balkan countries:bosnia-herzegovina and Serbia 400,00 73 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΕΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΜΦΕ 74 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.Μ 75 ΧΟΥΝΤΟΥΛΕΣΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΜ Biosensors by means of the laser induced forward tranfer technique 400,00 Multiscale computational analysis of the interaction between the wafer microtopography and the film growth regimes in chemical vapor deposition processes 400,00 One-step electro-codeposition for developing new hybrid semiconductors 400,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00

26 α / α Συνέδρια 2012 Ονοµατεπώνυµο Πατρώνυµο Σχολή Τίτλος εργασίας Ποσό 1 2 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Τ.Μ Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΗΜΜΥ 3 ΑΝ ΡΕΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Α.Τ.Μ 4 ΑΝ ΡΙΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α.Μ Documentation of a Submerged Monument Using Improving two Media Techniques 200,00 Cooperative Machine-Learning Based Advanced Driver Assistance System for Green Cars 200,00 A novel multiple endmember spectral mixture analysis using spectral angle distance 200,00 The bankruptcy of Greek Cities. Neoliberalisation and the urban landscapes in the age of the crisis 200, ΑΝ ΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΜΜΥ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΜΜΥ Estimation of ground enhancing compound performance using artificial neural network 200,00 A Markov Random Field Framework for Channel Assignment in Cognitive Radio Networks 200,00 7 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΦΕ UV Laser ablation patterns in intraocular lenses 67,00 8 ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΜΥ Multi-objective Optimization Approach to Power Allocation in Multibeam Systems 200,00 9 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΜΜΥ Efficient Influence-based Processing of Market Research Queries 200,00 10 ΒΑΡ ΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ.Μ Production of pervious concrete by using construction and demolition wastes 200, ΒΑΡΥΤΙΜΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΜΥ ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΗΜΜΥ WaSH: Weighted a-shapes for Local Feature Detection 200,00 Computerized analysis of ultrasound images:potential associations between texture and motion properties of the diseased arterial wall 200,00 13 ΓΕΩΡΓΙΖΑ ΕΛΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ.Μ Preparation Characterization and Properties of Electroless Ni-P-ZrO2 Composite Coatings 200, ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΦΕ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Μ Strain sencing in polymer/carbon nanotube composites by electrical resistance measurement 200,00 Assessment of solid state post polymerization as a finishing step for poly(lactic acid) production 200,00

27 16 ΓΚΙΝΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Τ.Μ Virtual Reconstruction of the Ancient State of a Ruined Church 200,00 17 ΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΜΜΥ Energy-driven Routing and Navigation for Advanced Driver Assistance Systems 200,00 18 ΟΥΚΑ ΑΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΜ Task-specific lonic Liquids as solvents for the development of green synthetic methodologies toward bioactive molecules 200,00 19 ΡΟΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΑΜΑΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Χ.Μ ΥΑΛΟΘΡΑΥΣΜΑ: Ενεργό η Αδρανές παραπροϊόν; 200,00 20 ΕΚΤΑΜΙ ΑΛΙΝΑ ΜΙΧΙΑΡ Μ.Μ A periodic predictive control via perturbation analysis 200,00 21 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΜΦΕ UV Laser ablation patterns in intraocular lenses 67, ΚΑΛΑΝΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΜΥ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Μ.Μ. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΜΥ Approximate Gaussian Mixtures for Large Scale Vocabularies 200,00 Improving evacuation plans in underground space:the role of emergency exits location 200,00 An Autofocusing Algorithm for Post-processing of Synthetic Aperture Radar (SAR) Images based on Image Entropy Minimization 100, ΚΑΛΦΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΧΜ 27 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Μ 28 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Χ.Μ Visualizations of Athens. The Case of Kleanthis-Schaubert's Plan 200,00 Χρήση προσοµοίωσης διεργασιών στην ελαχιστοποίηση της χρήσης νερού σε βιο-διυλιστηριακές διεργασίες 200,00 Electrically conducting transparent films of biphenyl /3-octylthiophene copolymers synthesized by Cyclic Voltammetry 200,00 Best practices for small-scale biomass based energy applications in EU27: The case of fermentative biohydrogen generation technology 200,00 29 ΚΑΤΖΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν.Μ.Μ An innovative and comprehensive methodology for financial risk assessment of shipping companies with the aim of promoting sustainability 200,00 30 ΚΟΛΛΙΑ ΗΛΙΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΜΜΥ Cost Based Query Ordering over OWL Ontologies 200,00 31 ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Μ Dynamic Running Quadruped for Crater Exploration 200,00

28 32 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ.Μ Drying of Sea Buckthorn (Hippophae Rhamnoides L): Development of Extracted products 200, ΛΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΑ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΦΕ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Τ.Μ UV Laser ablation patterns in intraocular lenses 67,00 Green Hotelling:A feasibility Study in the Hellenic Island of Skyros 200,00 35 ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΜΗΝΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ Μ.Μ 36 ΜΑΛΑΜΟΥ ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΜΜΥ 37 ΜΑΣΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΜΜΥ 38 ΜΠΙΚΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΜ 39 ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΜΜΥ 40 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΜΥ Learning Human Reach-To-Grasp Strategies: Towards EMG-Based Control of Robotic Arm-Hand Systems 200,00 An Autofocusing Algorithm for Post-processing of Synthetic Aperture Radar (SAR) Images based on Image Entropy Minimization 100,00 Advanced Driver Assistance System for Fully Electric Vehicles- Functionalities & use cases 200,00 Κρυοπροστατευτικά υλικά σε κατεψυγµένα προϊόντα πατάτας 200,00 Publishing Life Science Data as Linked Open Data:the Case Study of mirbase 200,00 Dence WDM-PON with 23(46)Gb/s/λ D(Q)PSK Aggregation in the Feeder and Micro-Ring Resonator Assisted ONUs 200, ΝΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ.Μ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΜΜΥ On Cartesian Motions with Singularities Avoidance for Freefloating Space Robots 200,00 Comparison of Circuit Models for the Simulation of soil ionization 200,00 43 ΞΥΣΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΗΜΜΥ 44 ΠΑΝ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΜΦΕ 45 ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ.Μ 46 ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Μ 47 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΣΗΦ ΣΑΒΒΑΣ Μ.Μ On Algebraic Semantics of Reaction Rules 200,00 Applying the Modified Fractal Signature Method to Image Classification: Some Preliminary Results for Isar Radar Images 200,00 Effect of Drying Methods on Dyeing Capacity of Various Plants 200,00 A Dynanic Traffic Assignment Measure of Stability Based on Network Efficiency 200,00 Localization and Fuel Management Techniques for the NTUA Space Servicer Emulator System 100,00 48 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ.Μ.Μ. Construction cost estimation for Greek road tunnels in relation to the geotechnical conditions 200,00

29 49 ΠΙΖΑΝΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ.Μ Manufacture, pyrolysis and impregnation of novolac resincarbon fibers-carbon nanotubes composites as preliminary steps for the production of C/C-composites 200,00 50 ΡΕΤΣΙΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΜΥ 51 ΣΑΒΒΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Μ.Μ Sloped Sluice Gate Within Horizontal Open Channel 200,00 Detailed Evaluation of a New Semi- Empirical Multi-Zone NOx Model by Application on Various Diesel Engine Configurations 200, ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΜΜΥ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΒΕΛΙ ΟΥ ΑΦΝΗ ΚΟΣΜΑΣ Α.Τ.Μ On supporting Efficient Partial Reconfiguration with Just-In-Time Compilation 200,00 Exploitation of Thermal Imagery for the Detection of Pathologies in Monuments 200,00 54 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ 55 ΣΤΑΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΜΥ 56 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΜΜΥ 57 ΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΜΥ ΤΟΛΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Τ.Μ ΤΟΥΦΕΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Μ Ό Αειφόρος Τουρισµός στη Μεγάλη και στη Μικρή Κλίµακα: Τεκµήρια και Προϋποθέσεις 200,00 A Class of BackpressureAlgorithms for Networks Embedded in Hyperbolic Space with Controllable Delay-Throughput Trade-off 200,00 Atomic force microscopy surface nanocharacterization of UVirradiated collagen thin films 200,00 SymCity: Feature Selection by Symmetry for Large Scale Image Retrieval 200,00 Using Spatial Support Systems (SDSS) as a Planning Tool in Mountainous Areas 200,00 Tourism and sustainability in transition:from 'measures' to a 'common European policy" 200,00 60 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΜΜΥ An Algebraic Specification of Social Wetworks 200,00 61 ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ.Μ 62 ΦΛΕΣΣΑ ΘΑΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Μ 63 ΦΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΗΜΜΥ Structure and thermomechanical evaluations of melt processed organoclay/abs/pc nanocomposites 200,00 Localization and Fuel Management Techniques for the NTUA Space Servicer Emulator System 100,00 A Spartan 6 FPGA-based data acquisition system for dedicated images in nuclear medicine 200,00 64 ΧΑΤΖΗΖΑΧΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Χ.Μ Product Development Needs Assessment and Customer Needs Assessment in Greek Pharmaceutical Industry 200,00

30 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Γενικό Σύνολο ,00 Η παραπάνω δαπάνη συνολικού ύψους ,00 θα βαρύνει τα έσοδα του Κληροδοτήµατος Ε.Μ.Π. «. Θωµαϊδη».

31 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα , 4437 Fax 1988 ΘΕΜΑ : Επίδοση οικονοµικής ενίσχυσης από το κληροδότηµα υποτροφιών «Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα» για το ακαδ. έτος Ο εισηγητής κ. Σ. Ε. Σιµόπουλος, Πρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε τη γραπτή εισήγηση στα µέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης επί του θέµατος. Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του θέµατος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της: α) την από εισήγηση του Τµήµατος Φοιτητικής Μέριµνας της ιεύθυνσης Μέριµνας και β) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν Αποφασίζει: Να χορηγηθεί η ετήσια οικονοµική ενίσχυση του κληροδοτήµατος υποτροφιών «Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα» για το ακαδ. έτος στον κ. ΡΟΥΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ και στην κα ΜΠΑΛΑΛΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ, φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και στην κα ΜΠΑΚΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ, φοιτήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, γιατί πληρούν τους όρους του εν λόγο κληροδοτήµατος. Να εκδοθεί χρηµατικό ένταλµα πληρωµής στο όνοµα έκαστου δικαιούχου ύψους από τη ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµήµα ιαχείρισης Περιουσίας του ΕΜΠ.

32 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα , 4437 Fax 1988 ΘΕΜΑ : Χορήγηση βραβείου «Στυλιανής Σαµαρά και Αναστασίας Συνούρη» έτους Ο εισηγητής κ. Σ. Ε. Σιµόπουλος, Πρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε τη γραπτή εισήγηση στα µέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης επί του θέµατος. Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του θέµατος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της: α) την από εισήγηση του Τµήµατος Φοιτητικής Μέριµνας της ιεύθυνσης Μέριµνας και β) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν Αποφασίζει: 1. Να απονεµηθεί το βραβείο «Στυλιανής Σαµαρά και Αναστασίας Συνούρη» για το έτος 2012 στον κ. ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ, διπλωµατούχο της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και στην κα ΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, διπλωµατούχο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, οι οποίοι συγκέντρωσαν το µεγαλύτερο βαθµό διπλώµατος στη Σχολή τους. 2. Να εκδοθούν τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής στα ονόµατα των δικαιούχων, ποσού 300,00 ευρώ στον καθένα, από το Τµήµα ιαχείρισης Περιουσίας ΕΜΠ της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ.

33 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα , 4437 Fax 1988 ΘΕΜΑ : Επίδοση χρηµατικού βραβείου στη µνήµη του Καθηγητή «ΠΑΡΡΙ ΠΕΡΡΑ» ακαδ. έτους Ο εισηγητής κ. Σ. Ε. Σιµόπουλος, Πρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε τη γραπτή εισήγηση στα µέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης επί του θέµατος. Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του θέµατος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της: α) την από εισήγηση του Τµήµατος Φοιτητικής Μέριµνας της ιεύθυνσης Μέριµνας και β) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν Αποφασίζει: 1. Να απονεµηθεί το χρηµατικό Βραβείο «ΠΑΡΙ ΠΕΡΡΑ» στον απόφοιτο της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών κ. ΠΛΕΣΣΑ ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ για την εργασία του µε τίτλο «Εισαγωγή αβεβαιότητας στην βελτιστοποίηση βασικών χαρακτηριστικών πλοίου», σύµφωνα µε την απόφαση της αρµόδιας τετραµελούς επιτροπής για την επίδοση του ακαδ. έτους Να εκδοθεί το χρηµατικό ένταλµα στο όνοµα του κ. ΠΛΕΣΣΑ ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ αξίας 400,00, από πρόγραµµα στο οποίο είναι επιστηµονικός υπεύθυνος ο Καθηγητής κ. Α. Παπανικολάου και που διαχειρίζεται ο Ε..ΕΙ.Λ.

34 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα , 4437 Fax 1988 ΘΕΜΑ : Χορήγηση επάθλου «ηµητρίου, Κων/νου και Βασιλείου Κοντοδήµου» ακαδ. έτους Ο εισηγητής κ. Σ. Ε. Σιµόπουλος, Πρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε τη γραπτή εισήγηση στα µέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης επί του θέµατος. Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του θέµατος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της: α) την από εισήγηση του Τµήµατος Φοιτητικής Μέριµνας της ιεύθυνσης Μέριµνας και β) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν Αποφασίζει: 1. Να απονεµηθεί το έπαθλο «ηµητρίου, Κων/νου και Βασιλείου Κοντοδήµου» για την επίδοση του ακαδ. έτους στους φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ και ΓΛΥΚΟΦΡΙ Η ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και στη φοιτήτρια της Σχολής Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών ΜΠΟΣ ΙΚΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ, που συγκέντρωσαν το µεγαλύτερο Μ.Ο. Βαθµολογίας στα µαθήµατα του 9 ου εξαµήνου. 2. Να εκδοθούν τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής στα ονόµατα αυτών, ποσού 150,00 στον καθένα, από τη /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ µετά την έγκριση του προϋπολογισµού.

35 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα , 4437 Fax 1988 ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση από τον Προϊστάµενο της ΣΕ κ. Γ. ήµου σχετικά µε την κατάσταση του περιφερειακού φωτισµού ΕΜΠ (εξ αναβολής). Ο εισηγητής κ. Σ. Ε. Σιµόπουλος, Πρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε την εισήγηση στα µέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης επί του θέµατος. Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του θέµατος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της: α) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν Ενηµερώνεται: Σχετικά µε την κατάσταση του περιφερειακού φωτισµού ΕΜΠ.

36 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα , 4437 Fax 1988 ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση του Προϊσταµένου της ΣΕ κ. Γ. ήµου για τα εξής: α) ιενέργεια διαγωνισµού για «Παροχή υπηρεσιών πυροπροστασίας όλων των χώρων πρασίνου του Ιδρύµατος». β) ιενέργεια διαγωνισµού για «Προµήθεια λαµπτήρων έως εξαντλήσεως του ποσού των ,00 πλέον ΦΠΑ». Ο εισηγητής κ. Σ. Ε. Σιµόπουλος, Πρύτανης ΕΜΠ, παρουσίασε την εισήγηση στα µέλη της Συγκλήτου και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για τη δηµιουργία ολοκληρωµένης άποψης επί του θέµατος. Ειδικότερα κατά τη συζήτηση του θέµατος, η Σύγκλητος έχοντας υπόψη της: α) τα µε Α.Π. 7249/ και 7678/ έγγραφα του Προϊστάµενου της ΣΕ κ. Γ. ήµου και β) τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν Ενηµερώνεται: Επί των εγγράφων του Προϊσταµένου της ιεύθυνσης Συντήρησης Εγκαταστάσεων κ. Γ. ήµου, που αφορούν στη διενέργεια διαγωνισµού για «Παροχή υπηρεσιών πυροπροστασίας όλων των χώρων πρασίνου του Ιδρύµατος» και στη διενέργεια διαγωνισµού για «Προµήθεια λαµπτήρων έως εξαντλήσεως του ποσού των ,00 πλέον ΦΠΑ».

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS Contents Preface ν Acknowledgements vi Glossary of grammatical terms vii Abbreviations xvii The Greek alphabet and its pronunciation

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα