ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ /V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 368/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ /V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 29 η Ιουνίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, με την εξής σύνθεση: Προεδρεύων: Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, σε αναπλήρωση του κωλυομένου Προέδρου της Επιτροπής, Σπυρίδωνα Ζησιμόπουλου Μέλη: Νικόλαος Γεράσιμος, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Αριστομένη Κομισόπουλου, Αριστέα Σινανιώτη, Χρήστος Ιωάννου, Ευθύμιος Πουρναράκης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Απόστολου Ρεφενέ, Χρήστος Κωνσταντάτος, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Δημητρίου Γιαννέλη, Ελίζα Αλεξανδρίδου, και Γεωργία Μπεχρή-Κεχαγιόγλου Τα λοιπά τακτικά ή και αναπληρωματικά αυτών μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αν και προσκληθέντα, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, λόγω δικαιολογημένου κωλύματος. Γραμματέας: Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου, λόγω δικαιολογημένου κωλύματος της τακτικής Γραμματέως Αικατερίνης Τριβέλη. Θέμα της συνεδρίασης ήταν η έκδοση απόφασης επί της ανάγκης λήψης ασφαλιστικών μέτρων στο πλαίσιο της υπόθεσης με αριθμ. πρωτ. 1012/ «Καταγγελία της εταιρείας "ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ KOSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ Ε.Π.Ε." κατά της εταιρεíας "ΑΠΟΛΛΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» και αυτεπάγγελτη έρευνα στην εταιρεία «ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP Α.Ε.» για τυχόν παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/1977, όπως ισχύει και των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ». Στη συνεδρίαση παρέστησαν: (α) για την καταγγέλλουσα εταιρεία «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ ΚΟSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ Ε.Π.Ε.» ο νόμιμος εκπρόσωπός της Γεώργιος Φλωράς, μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων της Στυλιανού Σταματόπουλου, Ιωάννη Λιναρίτη και Άγγελου Μορφόπουλου, και (β) για τις καταγγελλόμενες εταιρείες: 1) 1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1890/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [ ]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [ ]).

2 «ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της Κωνσταντίνος Βαϊνανίδης, Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος και Ευλαλία Βαϊνανίδη, και 2) «ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP Α.Ε.» οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της Αναστασία Δρίτσα, Πλάτωνας Νιάδης, Βασίλειος Χατζηϊωάννου και Χαρίκλεια Νικολοπούλου. Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.), η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καμπερίδου, Προϊσταμένη της Α Διεύθυνσης Εφαρμογής, η Διονυσία Ξηρόκωστα, η οποία εκτελεί καθήκοντα προσωρινής Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, η Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραμπίκου, Προϊσταμένη του Β Τμήματος της Α Διεύθυνσης Εφαρμογής, η Εμμανουέλα Τρούλη, Προϊσταμένη του Α Τμήματος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, καθώς και η εισηγήτρια Ε.Ε.Π. Σοφία Βασιλείου. Η Γ.Δ.Α. με την υπ αριθ. πρωτ. 3364/ γραπτή εισήγησή της, η οποία είχε νομίμως κοινοποιηθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη, πρότεινε τη μη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Στην αρχή της συζήτησης ο Προεδρεύων της Επιτροπής έδωσε το λόγο στους πληρεξούσιους δικηγόρους των ενδιαφερόμενων μερών, οι οποίοι ανέπτυξαν προφορικώς τις απόψεις τους επί της ως άνω εισήγησης της Γ.Δ.Α. και εν γένει επί του εξεταζόμενου ζητήματος και ζήτησαν η μεν καταγγέλλουσα να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, οι δε καταγγελλόμενες να μην ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα. Μετά την ολοκλήρωση της προφορικής διαδικασίας, εζητήθη από τα ενδιαφερόμενα μέρη και χορηγήθηκε από τον Προεδρεύοντα της Επιτροπής προθεσμία έως την , ημέρα Πέμπτη, προκειμένου να υποβληθούν υπομνήματα. Τα μέρη υπέβαλαν υπομνήματα, τα οποία και λήφθηκαν υπόψη. Όσον αφορά την εξέταση μαρτύρων που εζητήθη από τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή επιφυλάχθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης να τους εξετάσει, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο. Εντέλει κρίθηκε ότι τούτο δεν είναι αναγκαίο, λόγω αφενός των γραπτών στοιχείων, τα οποία συνελέγησαν, και αφετέρου της ανάγκης ταχείας περαίωσης της διαδικασίας. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε διάσκεψη κατά τη συνεδρίαση της 19 ης Σεπτεμβρίου 2007 (ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00), την οποία συνέχισε κατά τις συνεδριάσεις της 4 ης Οκτωβρίου 2007 (ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30), της 19 ης Οκτωβρίου 2007 (ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00) και ολοκλήρωσε στη συνεδρίαση της 29 ης Νοεμβρίου 2007 (ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:45). Οι ανωτέρω συνεδριάσεις έλαβαν χώρα στην ως άνω αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των Γραφείων της, διεξήχθησαν δε χωρίς την παρουσία των ανωτέρω στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή κατά τη διάσκεψή της, αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, την Εισήγηση της Γ.Δ.Α., τα στοιχεία του φακέλου και ιδίως τα οικονομικά στοιχεία, τα οποία συνελέγησαν, καθώς και τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, όπως αυτές διατυπώθηκαν στα υπομνήματα που υπέβαλαν και αναπτύχθηκαν και προφορικώς, 2

3 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ : 1. Στις η εταιρεία «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ KOSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ Ε.Π.Ε.» (εφεξής ΦΛΩΡΑΣ) κατέθεσε υπόμνημα (αριθ. ημ. πρωτ. 324), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας και Οικονομικής Διαχείρισης της Επιτροπή Ανταγωνισμού (εφεξής Ε.Α.) (ΚΥΑ 8275/ , ΦΕΚ 1890/τ. Β / ), σχετικά με την με αριθ. πρωτ. 4776/ εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.) με θέμα την από (αριθ. πρωτ. 1012/ ) «Καταγγελία της εταιρείας «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ KOSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ Ε.Π.Ε.» κατά της εταιρείας «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ και αυτεπάγγελτη έρευνα στην εταιρεία ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP ΑΕ, για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/77, όπως ισχύει και των άρθρων 81 και 82 ΣΕΚ». Με το ως άνω υπόμνημά της η ΦΛΩΡΑΣ, μεταξύ άλλων ζήτησε (Βλ. Ενότητα XV υπομνήματος) από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να «ληφθούν τα νόμιμα ασφαλιστικά μέτρα προς προσωρινή άρση των [αναφερομένων στο υπόμνημά της] αντιανταγωνιστικών πρακτικών μέχρι την έκδοση οριστικής Σας απόφασης», επί της προαναφερθείσας υπόθεσης. Ειδικότερα, η αιτούσα στηρίζει το ανωτέρω αίτημά της στις σοβαρότατες επιπτώσεις των αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών των ελεγχόμενων επιχειρήσεων ιδίως όσον αφορά: (1) στους «επιβαλλόμενους Καταχρηστικούς Όρους από τις καθ ων» Όπως αναφέρει η αιτούσα «Ηδη στην Εισήγηση [ενν. η με αριθ.πρωτ. 4776/ εισήγηση της Γ.Δ.Α.] διαπιστώνονται οι άνισοι και μη αντικειμενικά δικαιολογημένοι (μη εύλογοι) όροι που επιβάλλονται ομοιόμορφα και από κοινού προς τους χονδρεμπόρους από την ΑΠΟΛΛΩΝ και την ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ, κατά παράβαση των εκ του νόμου ιδιαίτερων ευθυνών τους ως μελών ενός κατ ουσίαν δυοπωλίου με ατομική ή έστω συλλογική δεσπόζουσα θέση στην επίμαχη σχετική αγορά. Μεταξύ αυτών η Εισήγηση ρητώς συμπεριλαμβάνει: (α) τη δέσμευση για ελάχιστο ετήσιο ύψος συνεργασίας ήδη πολύ πριν την αρχή της σαιζόν με παράδοση μεταχρονολογημένων επιταγών ύψους 80% της αξίας του, (β) την επιβολή ελάχιστων ετήσιων αγορών (στόχοι), (γ) τις μειωμένες εκπτώσεις σε περίπτωση υπέρβασης της αρχικής παραγγελίας, (δ) τις ποσοστώσεις ειδικών-για την ελληνική αγορά/διεθνών- τίτλων βιβλίων, ήτοι την εξάρτηση αγοράς ορισμένων βιβλίων από άλλα, (ε) την πολιτική επιστροφών και πιστώσεων, (στ) την πώληση «πακέτων βιβλίων» (βλ. σελ. 90 και 79 Εισήγησης).» (Βλ. υπόμνημα αιτούσας υπό V (αρ. 16)) και (2) στις «Ρήτρες Αποκλειστικότητας των βασικότερων εκδόσεων ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού βιβλίου», εκ των οποίων, κατά την αιτούσα, «όχι μόνο νοθεύεται ο ανταγωνισμός και καθημερινά συρρικνώνονται οι λοιποί συμμετέχοντες στην επίμαχη αγορά, αλλά ΗΔΗ ΠΛΕΟΝ, λόγω των σωρευτικών αποτελεσμάτων στεγανοποίησης, απειλείται πράγματι και τίθεται υπό διακινδύνευση η ομαλή λειτουργία της εν λόγω βαθμίδας αγοράς». 3

4 2. Επί του ανωτέρω αιτήματος, η καταγγελλόμενη εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝ» Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (εφεξής ΑΠΟΛΛΩΝ), στο από (α.π. Ε.Α. 503) έγγραφό της αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: Το αίτημα της ΦΛΩΡΑΣ είναι «προφανώς μη νόμιμο, μια και δεν προβλέπεται από το νόμο η λήψη ασφαλιστικών μέτρων αιτήσει του καταγγέλλοντος» καθώς επίσης και «αόριστο, αφού δεν ανέφερε περί ποίων ασφαλιστικών μέτρων ομιλούσε» Κατά την άποψή της, δεν πληρούνται σε καμία περίπτωση, στην υπό κρίση υπόθεση οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 5 ν.703/1977 καθώς δεν υφίσταται θέμα αποτροπής άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης του δημοσίου συμφέροντος. Εάν παρ όλα αυτά η Επιτροπή Σας εξετάζει το ενδεχόμενο να λάβει ασφαλιστικά μέτρα, «θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στις θιγόμενες επιχειρήσεις τα οποιαδήποτε πιθανά μέτρα, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σ αυτές να ακουστούν.» 2.1. Επίσης, η εταιρεία ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP ΑΕ (εφεξής ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ), στο με αριθ. πρωτ. Ε.Α. 503) αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: Κατά το άρθρο 9 παρ. 5 ν.703/77, το αίτημα της ΦΛΩΡΑΣ «δεν είναι νόμιμο» και πρέπει να απορριφθεί αφού η Επιτροπή Σας «στερείται αρμοδιότητας να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα κατόπιν αιτήσεως ιδιώτη δεδομένου ότι οι ιδιώτες δεν νομιμοποιούνται να ζητούν τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, έχουν άλλωστε τη δυνατότητα να προσφύγουν με ανάλογο αίτημα στα πολιτικά δικαστήρια.» Δυνάμει του ανωτέρω άρθρου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι αποκλειστικώς αρμόδια να λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα αυτεπαγγέλτως κατόπιν πλήρωσης ορισμένων νομίμων διαδικαστικών προϋποθέσεων, ήτοι: «(α) [Κ]ατόπιν έκδοσης προηγούμενης ειδικής Εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού», η ανάγκη έκδοσης της οποίας «αποτελεί έκφανση του ανακριτικού συστήματος που διέπει την διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Σας, προκύπτει δε από τα άρθρα 11 1 (περί Εισηγήσεως) (Άρθρο 11 «Η Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού επιδίδεται στα μέρη με επιμέλεια της Γραμματείας της Επιτροπής μαζί με την κλήτευση»), 20 3 (περί προφορικής συζήτησης) (Άρθρο 20 παρ. 3 «Μετά την εκφώνηση το λόγο λαμβάνει ο Γενικός Εισηγητής, ο οποίος, επικουρούμενος από τους εισηγητές της υπόθεσης, αναπτύσσει συνοπτικά την εισήγησή του. Η εισήγηση περιλαμβάνει έκθεση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης, νομική εκτίμηση και προτάσεις.») του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Σας, από το άρθρο 6 3 α και γ ΕΣΔΑ, και ως γενική αρχή του Κοινοτικού Δικαίου, από το άρθρο 8 1 του Κανονισμού ΕΚ 1/2003 (Άρθρο 8 παρ. 1 του Κανονισμού 1/2003 «Σε περίπτωση κατεπείγοντος λόγω κινδύνου σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης του ανταγωνισμού, η Επιτροπή, ενεργώντας αυτεπαγγέλτως, μπορεί, με βάση την εκ πρώτης όψεως διαπίστωση παράβασης, να διατάξει με απόφασή της τη λήψη προσωρινών μέτρων.»). Εν προκειμένω η με αριθμ.πρωτ. 4776/ Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης δεν εμπεριέχει αιτιολογημένη πρόταση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων από την Επιτροπή Σας (β) [Κ]ατόπιν 4

5 ειδικής προηγούμενης ακρόασης των ενδιαφερομένων μερών, τα οποία θα έχουν την δυνατότητα να εκφέρουν τις απόψεις τους» 3. Κατά το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 703/77, ως ισχύει: «5. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι αποκλειστικώς αρμόδια να λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του Υπουργού Ανάπτυξης, όταν πιθανολογείται παράβαση των άρθρων 1, 2, 2α και 5 ή των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικειμένου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να απειλήσει χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης προς την απόφασή της και να θεωρήσει αυτή καταπεσούσα, όταν με απόφασή της βεβαιώνεται η μη συμμόρφωση. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρεούται να αποφανθεί το αργότερο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης, αφού πρώτα ακουστούν τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η απόφαση αυτή υπόκειται μόνο σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως». Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι αρμόδια να λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα της μελλοντικής απόφασής της επί της κύριας υπόθεσης. Ειδικότερα, η Επιτροπή είναι αρμόδια να λαμβάνει τα μέτρα, τα οποία είναι πρόσφορα και αναγκαία, ώστε να μην αλλοιωθεί κατά τρόπο μη αναστρέψιμο ή δυσχερώς αναστρέψιμο η δομή της σχετικής αγοράς έως ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση επί της κύριας υπόθεσης. Ο χαρακτήρας εξάλλου των ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 703/1977, όπως το άρθρο αυτό διαμορφώθηκε μετά την τροποποίησή του από τον ν.3373/2005, είναι εξαιρετικός. Τα εν λόγω μέτρα λαμβάνονται από την Επιτροπή πλέον μόνον αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση του Υπουργού Ανάπτυξης. Επομένως, η υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους των μερών δεν υποχρεώνει την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πλην όμως, η Επιτροπή δεν κωλύεται να προβεί στην αυτεπάγγελτη κίνηση της οικείας διαδικασίας Σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη η Επιτροπή λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα, εφ όσον συντρέχουν σωρευτικά δύο προϋποθέσεις, δηλαδή: (1) πιθανολογείται παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 2α και 5 του ν.703/77 ή των άρθρων 81 και 82 της ΣυνθΕΚ, και (2) συντρέχει επείγουσα περίπτωση προς αποτροπή άμεσου και επικείμενου κινδύνου πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον. Συναφώς σημειώνεται ότι σύμφωνα με την από Ανακοίνωση της Επιτροπής: Σε σχέση με τα ασφαλιστικά μέτρα η Επιτροπή Ανταγωνισμού θεωρεί ότι, ο όρος του δημοσίου συμφέροντος ταυτίζεται αποκλειστικά και μόνον με την προστασία του ανταγωνισμού ως θεσμού. Ρητά τούτο αναφέρεται και στο άρθρο 8 Καν. 1/2003 του Συμβουλίου της ΕΚ (Επ. Εφ. της ΕΕ L1/1-25, ). Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή «Σε περίπτωση κατεπείγοντος λόγω κινδύνου σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης του ανταγωνισμού, η Επιτροπή, ενεργώντας αυτεπαγγέλτως, μπορεί, με βάση την εκ πρώτης όψεως διαπίστωση παράβασης, να διατάξει με απόφασή της τη λήψη προσωρινών μέτρων». Εξ αυτών συνάγεται ότι η προστασία μόνον ιδιωτικών 5

6 συμφερόντων δεν αρκεί υπό το νέο καθεστώς να θεμελιώσει δικαίωμα υποβολής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού λόγω παράβασης των άρθρων 1, 2, 2α και 5 του ν. 703/1977, όπως ισχύει σήμερα και των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ. Νομικά κρίσιμο είναι κατά την ανωτέρω διάταξη αποκλειστικά και μόνον το εάν μια συμπεριφορά στην αγορά θέτει σε κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης, το δημόσιο συμφέρον με την έννοια της σοβαρής διακινδύνευσης του ανταγωνισμού και εμπίπτει στο πραγματικό των ανωτέρω διατάξεων. Το γεγονός ότι μια συμπεριφορά, η οποία δύναται να εμπίπτει στο πραγματικό των άρθρων 1, 2, 2α και 5 του ν.703/77 και των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ, ανακλαστικά μπορεί να πλήττει ιδιωτικά συμφέροντα μιας επιχείρησης ή περισσοτέρων επιχειρήσεων ή άλλες εκφάνσεις του δημοσίου συμφέροντος, όπως λ.χ. το δημόσιο συμφέρον για την υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος κ.ο.κ. δεν επαρκεί πλέον για να ενεργοποιήσει την προσωρινή προστασία του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 703/1977 με αίτηση ιδιωτών (για την προστασία αυτών των εννόμων αγαθών είναι αρμόδιες άλλες Αρχές ή Δικαστήρια). Το πόρισμα αυτό επιβεβαιώνεται και από την ίδια τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 703/1977, η οποία εισάγει την προσβολή του δημοσίου συμφέροντος ως λόγο λήψης ασφαλιστικών μέτρων και για παραβάσεις των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ. Η αντίθετη ερμηνεία θα αντέβαινε στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν. 1/2003. Θα παραβιαζόταν, επομένως, η αρχή της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού (άρθρα 81 και 82 ΣυνθΕΚ), που είναι στόχος του Καν. 1/2003, εάν η μεν Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο αυτεπαγγέλτως μπορεί να λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα εκ λόγων προστασίας του ανταγωνισμού για παράβαση των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ, η δε ελληνική Αρχή Ανταγωνισμού ένεκα άλλων λόγων ή εκφάνσεων του δημοσίου συμφέροντος (λχ άσκηση οικονομικής πολιτικής, προστασία της υγείας κοκ) ή λόγων που αφορούν το πρόσωπο της αιτούσας επιχείρησης Όσον αφορά ειδικότερα στη συνδρομή της προϋπόθεσης της επείγουσας περίπτωσης, παρατηρείται ότι αυτή εξετάζεται σε συνδυασμό με την ανάγκη αποτροπής άμεσα επικείμενου κινδύνου πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης. Το επείγον είναι συνάρτηση με το αν υπάρχει ή προβλέπεται να υπάρξει άμεσα επικείμενος κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης, δηλαδή επαπειλούμενος κίνδυνος, ο οποίος για να αποτραπεί, πρέπει να αντιμετωπισθεί ανυπερθέτως, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ανεπανόρθωτης βλάβης Εξάλλου, «ανεπανόρθωτη βλάβη» κατά την έννοια του νόμου συντρέχει, όταν πρόκειται για μη επανορθώσιμη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της Επιτροπής επί της κύριας υπόθεσης. Μη επανορθώσιμη βλάβη συντρέχει, όταν η προηγούμενη κατάσταση, πραγματική και νομική, δεν μπορεί να επανέλθει και συγκεκριμένα, όταν το επελθόν αποτέλεσμα είναι οριστικό και μη αναστρέψιμο. Δυσχερώς δε επανορθώσιμη βλάβη συντρέχει, όταν η επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση απαιτεί εντατικές προσπάθειες, χρονοβόρα διαδικασία ή δυσανάλογες δαπάνες, χωρίς να είναι βέβαιο το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 4. Εν προκειμένω, ανεξαρτήτως από τη συνδρομή της προϋπόθεσης της πιθανολόγησης της ύπαρξης παράβασης, δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη αμέσως επικείμενου κινδύνου 6

7 πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης του δημόσιου συμφέροντος. Πράγματι, από τα οικονομικά στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης δεν προκύπτει ουσιώδης μεταβολή στη δομή της αγοράς σε βαθμό αλλοίωσης της κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 της παρούσας, ώστε να συντρέχει ανάγκη λήψης ασφαλιστικών μέτρων. Επικουρικώς, παρατηρείται ότι το αίτημα λήψης ασφαλιστικών μέτρων της καταγγέλλουσας εταιρείας ΦΛΩΡΑΣ υποβλήθηκε για πρώτη φορά με το από υπόμνημά της, δηλαδή τέσσερα έτη μετά την υποβολή της καταγγελίας της. Τέτοιο αίτημα δεν είχε υποβληθεί ούτε μαζί με την από καταγγελία της ούτε με άλλο πρόσφορο τρόπο σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο και μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας της υπόθεσης από την υπηρεσία που έλαβε χώρα με την επίδοση σε αυτήν της με αριθ. πρωτ. 4776/ εισήγησης της Γ.Δ.Α. Επιπροσθέτως η Γ.Δ.Α., στις με αριθ. πρωτ. 4776/ και 3364/ εισηγήσεις της, δεν διαπίστωσε αυτεπαγγέλτως (ούτε υπήρξε σχετικό αίτημα του Υπουργού Ανάπτυξης) την ύπαρξη επείγουσας περίπτωσης για την αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 703/1977, όπως ισχύει. Συνεπώς, από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν προκύπτει ότι μεταβλήθηκαν τόσο δραστικά οι συνθήκες της αγοράς, ώστε να δικαιολογείται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την αποτροπή επέλευσης άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφασίζει να μην προβεί στη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση εκδόθηκε την 29 η Νοεμβρίου Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β 1890/ ). Ο Προεδρεύων Η Συντάκτρια της Απόφασης Χαράλαμπος Χρυσανθάκης Αριστέα Σινανιώτη Η Αναπληρώτρια Γραμματέας Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου 7

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F-2260 White F-2260 Brown F-2260 Inox Ελευθερος απορροφητηρας με 2 μοτερ ισχυς 510m3 χειριστηριο 3 ταχ. Γυαλινο κλαπετο Διπλος φωτισμος

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LTE (4G)

ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LTE (4G) ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LTE (4G) Κεραίες UHF LTE Οι κεραίες UHF LTE είναι ειδικές κεραίες που ενσωματώνουν στο δίπολο ένα φίλτρο SAW (επαγγελματικών προδιαγραφών), ειδικές για την αποφυγή των παρεμβολών που

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Ασύρματα Συστήματα

Εισαγωγή στα Ασύρματα Συστήματα Εισαγωγή στα Ασύρματα Συστήματα Bruce A. Black Philip S. DiPiazza Bruce A. Ferguson David R. Voltmer Frederick C. Berry Απόδοση: Μαίρη Γκλα βά Μαθηματικός, MSc Computer Sci ence Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα