Διάμεση κύηση. Κλινική μελέτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάμεση κύηση. Κλινική μελέτη"

Transcript

1 20(1):80-85, 2008 Κλινική μελέτη Διάμεση κύηση Κ. Αλμαλόγλου 1 Γ. Πάντος 1,2 Ε. Μπάμπας 1 Ι. Μπόντης 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διάμεση κύηση αντιπροσωπεύει μια σπάνια εντόπιση έκτοπης κύησης σχετιζόμενη με υψηλή νοσηρότητα, αλλά και θνησιμότητα εφόσον καθυστερήσει η διάγνωση. Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν επεμβάσεις στις σάλπιγγες και σύλληψη με τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η κλινική εικόνα της διάμεσης κύησης είναι παρόμοια με αυτή των υπόλοιπων σαλπιγγικών εντοπίσεων. Η διάγνωση βασίζεται στα υπερηχογραφικά ευρήματα ή τη λαπαροσκόπηση. Η θεραπεία της διάμεσης κύησης μπορεί να είναι φαρμακευτική ή χειρουργική. Όροι ευρετηρίου: έκτοπη κύηση, διάμεση κύηση, μεθοτρεξάτη, λαπαροσκόπηση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διάμεση κύηση (ΔΚ) αποτελεί μια σπάνια εντόπιση έκτοπης κύησης (ΕΚ), στην οποία η εμφύτευση του κυήματος γίνεται στο διάμεσο τμήμα της σάλπιγγας. Το διάμεσο τμήμα έχει μήκος περίπου 1-2 εκατοστά και πλάτος 0,7 εκατοστά, βρίσκεται δε μέσα στο τοίχωμα της μήτρας προς την πλάγια γωνία του πυθμένα της. Οι ΔΚ αποτελούν το 2 έως 4% των ΕΚ. Οι έκτοπες κυήσεις αντιπροσωπεύουν το 1,4% του συνόλου των κυήσεων, με συχνότητα η οποία σταδιακά αυξάνει τα τελευταία χρόνια Κέντρο Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη 2 Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη Αλληλογραφία: Πάντος Γεώργιος Μητροπόλεως Θεσσαλονίκη Τηλ.: Fax: Κατατέθηκε: 10/10/07 Εγκρίθηκε: 10/12/07 ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση ΔΚ δεν διαφέρουν από αυτούς των υπόλοιπων σαλπιγγικών εντοπίσεων ΕΚ. Περιλαμβάνουν χειρουργικές επεμβάσεις στην περιοχή της πυέλου, εφαρμογή τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (IVF), ιστορικό πυελικής φλεγμονής, χρήση αντισυλληπτικών που περιέχουν μόνο προγεστερόνη ή ενδομήτριου αντισυλληπτικού σπειράματος, επεμβάσεις στις σάλπιγγες (σαλπιγγεκτομή, στειροποίηση, σαλπιγγοπλαστική), ενδομήτρια έκθεση σε DES και προηγούμενη έκτοπη κύηση 1. Από τις κατηγορίες αυτές ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο για δημιουργία ΔΚ παρουσιάζουν γυναίκες που υποβλήθηκαν σε σαλπιγγεκτομή, αναστόμωση σαλπίγγων ή σε IVF 2. Οι μισές περίπου περιπτώσεις ΔΚ που αναπτύσσονται μετά από IVF συνυπάρχουν με ενδομήτρια κύηση (ετεροτοπικές κυήσεις). Η συχνότητα ΕΚ μετά από IVF κυμαίνεται μεταξύ 4-11%, ενώ η επίπτωση της ετεροτοπικής κύησης μετά από IVF ανέρχεται σε 1% 1. 80

2 Πίνακας 1. Θεραπεία της διάμεσης κύησης 9,28-31,33-35 Α. Φαρμακευτική αντιμετώπιση 1. Συστηματική ή τοπική χορήγηση Μεθοτρεξάτη Ακτινομυκίνη Προσταγλανδίνες Μιφεπριστόνη 2. Τοπική χορήγηση Διάλυμα χλωριούχου καλίου Υπέρτονο διάλυμα γλυκόζης Β. Χειρουργική αντιμετώπιση Εκτομή του κέρατος μετά της σύστοιχης σάλπιγγας Σαλπιγγοτομή Υστερεκτομή Υστεροσκοπική αφαίρεση Θεραπευτική απόξεση ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Οι κλινικές εκδηλώσεις της ΔΚ δεν διαφέρουν από αυτές των υπόλοιπων σαλπιγγικών εντοπίσεων ΕΚ και περιλαμβάνουν κοιλιακό πόνο, αμηνόρροια, ανώμαλη κολπική αιμόρροια και συμπτώματα κύησης (τάση μαστών, ναυτία κ.λπ.). Κατά την κλινική εξέταση μπορεί να διαπιστωθεί ευαισθησία στην ψηλάφηση της κοιλιάς και του εξαρτήματος, ψηλαφητή εξαρτηματική μάζα, αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος και μέγεθος μήτρας μικρότερο από το αναμενόμενο. Στις περιπτώσεις που έχει συμβεί ρήξη της ΕΚ μπορεί να συνυπάρχουν ευαισθησία στο δουγλάσειο, σημεία ορθοστατικής υπότασης ή και εικόνα καταπληξίας 2,5. Κανένα από τα κλινικά ευρήματα δεν είναι παθογνωμονικό για ΕΚ ή ΔΚ και μπορούν να παρατηρηθούν και σε άλλες παθολογικές καταστάσεις. Η ύπαρξη του μυομητρίου στο διάμεσο τμήμα αφήνει περισσότερα περιθώρια ανάπτυξης στο κύημα σε σύγκριση με το υπόλοιπο τμήμα της σάλπιγγας. Για το λόγο αυτό θεωρείται ότι η ρήξη της ΔΚ συμβαίνει αργότερα σε σχέση με τις υπόλοιπες σαλπιγγικές ΕΚ, μεταξύ 12 ης και 18 ης εβδομάδας, ενώ αντίθετα στον ισθμό την 6 η έως 8 η εβδομάδα και στο κωδωνικό άκρο την 8 η έως 12 η εβδομάδα. Παρά το γεγονός αυτό, η ρήξη δεν αποκλείεται να συμβεί πολύ νωρίτερα, ακόμη και κατά την 5 η εβδομάδα της κύησης 1. Επίσης, αναφέρεται ρήξη ΔΚ πολύ αργότερα, κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της κύησης 6, καθώς και τελειόμηνη ΔΚ με επιτυχή έκβαση 7.Όπως και στις υπόλοιπες σαλπιγγικές εντοπίσεις είναι δυνατό να συμβεί και αυτόματη παλινδρόμηση της ΔΚ. Η ρήξη του διάμεσου τμήματος της σάλπιγγας μπορεί να οδηγήσει σε μαζική αιμορραγία και να αποβεί επικίνδυνη για τη ζωή της ασθενούς. Σ αυτό συντελούν η αυξημένη αγγείωση της περιοχής, η γειτνίαση με τα ωοθηκικά και τα μητριαία αγγεία και η μεγαλύτερη συνήθως ηλικία κύησης σε σύγκριση με τις υπόλοιπες σαλπιγγικές εντοπίσεις, κατά την οποία λαμβάνει χώρα η ρήξη 8. ΔΙΑΓΝΩΣΗ Οι μετρήσεις των επιπέδων της β-χοριακής γοναδοτροπίνης (βhcg) στον ορό μπορούν να βοηθήσουν να καθοριστεί αν μια κύηση εξελίσσεται φυσιολογικά. Μια μόνο μέτρηση των επιπέδων της βhcg δεν αρκεί για να δώσει επαρκείς πληροφορίες, εκτός αν κυμαίνεται σε επίπεδα μεγαλύτερα από mlU/ml, τα οποία σπανίως σχετίζονται με ΕΚ. Επιπλέον, επίπεδα βhcg μεγαλύτερα από 2.400mlU/ml που δεν συνοδεύονται από την απεικόνιση ενδομήτριας κύησης κατά το διακολπικό υπερηχογραφικό έλεγχο είναι διαγνωστικά παθολογικής κύησης και συνηγορούν για την ύπαρξη ΕΚ. Τα επίπεδα της βhcg φυσιολογικά αυξάνουν κατά τουλάχιστον 66% κάθε 48 ώρες, μεταξύ της τέταρτης και όγδοης εβδομάδας σε μια κύηση που εξελίσσεται φυσιολογικά. Η πτώση ή η αύξηση των επιπέδων της βhcg κατά λιγότερο από 50% σε διάστημα 48 ωρών αποτελούν ένδειξη μη φυσιολογικής εξέλιξης της κύησης, αλλά δεν μπορούν να καθορίσουν αν πρόκειται για μη βιώσιμη ενδομήτρια κύηση ή ΕΚ, καθώς και να δώσουν πληροφορίες για την εντόπιση της ΕΚ 5,9-11. Τα επίπεδα της προγεστερόνης του ορού μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην πρόβλεψη της έκβασης μιας κύησης. Κατά τις πρώτες εννέα με δέκα εβδομάδες της κύησης παραμένουν σταθερά και σε αντίθεση με τη βhcg μια μόνο μέτρηση είναι αρκετή για να δώσει πληροφορίες για την εξέλιξη της κύησης. Επίπεδα προγεστερόνης μεγαλύτερα από 25ng/ml σχετίζονται συνήθως (97,5%) με φυσιολογική ενδομήτρια κύηση, ενώ επίπεδα μικρότερα από 5ng/ml σχετίζονται με κακή έκβαση (97,7%), χωρίς όμως να μπορούν να καθορίσουν, όπως και στην περίπτωση της βhcg, αν πρόκειται για μη βιώσιμη ενδομήτρια κύηση ή εξωμήτριο κύηση. Όταν τα επίπεδα της προγεστερόνης κυμαίνονται μεταξύ 5-25ng/ml δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα 9,11,12. Η διάγνωση της ΔΚ στηρίζεται στο διακολπικό υπερηχογραφικό έλεγχο, ο οποίος έχει υψηλή ευαισθησία (80%) και ειδικότητα (99%) για την αναγνώριση της ΔΚ. Χαρακτηριστικό υπερηχογραφικό εύρημα αποτελεί η παρουσία σάκου κύησης, που διαχωρίζεται από την ενδομήτρια κοιλότητα και περιβάλλεται από ένα λεπτό στρώμα μυομητρίου. Επίσης, μπορεί να απεικο- 81

3 Αλμαλόγλου και συν. νιστεί σαν υπερηχοϊκή μάζα στο κέρας της μήτρας 4,13,14. Η Doppler υπερηχογραφία μπορεί βοηθήσει στη διάγνωση με την απεικόνιση περιοχής με αυξημένη αιματική ροή χαμηλής αντίστασης μάζας που συνηγορεί στην παρουσία τροφοβλαστικού ιστού 10,15. Γενικά, η υπερηχογραφική απεικόνιση μιας ενδομήτριας κύησης αποκλείει την πιθανότητα ΕΚ, επειδή η πιθανότητα ετεροτοπικής κύησης είναι εξαιρετικά χαμηλή και ανέρχεται σε 1/ κυήσεις 16. Επιφυλακτικότητα πρέπει να διατηρείται σε κυήσεις που επιτεύχθηκαν με τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, επειδή η επίπτωση της ετεροτοπικής κύησης στις περιπτώσεις αυτές είναι υψηλότερη και ανέρχεται στο 1% 1. Η ΔΚ είναι δύσκολο σε αρκετές περιπτώσεις να διαφοροδιαγνωσθεί υπερηχογραφικά από μια ενδομήτρια κύηση με έκκεντρο θέση, καθώς και από μια κύηση η οποία αναπτύσσεται σε τυφλό κέρας δίκερου μήτρας. Στις περιπτώσεις αυτές η συνεκτίμηση των επιπέδων της βhcg ή και της προγεστερόνης του ορού μπορούν να βοηθήσουν στον καθορισμό της εντόπισης της κύησης 1,2. Η διαγνωστική απόξεση μπορεί να βοηθήσει στη διάκριση μεταξύ μιας μη βιώσιμης ενδομήτριας κύησης και μιας ΕΚ. Η παρουσία χοριακών λαχνών στο υλικό που λαμβάνεται από την ενδομήτρια κοιλότητα επιβεβαιώνει την παρουσία μιας ενδομήτριας κύησης, ενώ η απουσία χοριακών λαχνών συνηγορεί για ΕΚ, χωρίς όμως να μπορεί να δώσει πληροφορίες για την εντόπιση του κυήματος. Επιπλέον, μείωση των επιπέδων βhcg >15% 8-12 ώρες μετά τη διαγνωστική απόξεση συνηγορεί για αυτόματη αποβολή, ενώ η σταθεροποίηση ή αύξηση των επιπέδων της βhcg συνηγορεί για παρουσία τροφοβλαστικού ιστού 9,10. Σε περιπτώσεις όπου τα ευρήματα είναι ασαφή, η λαπαροσκόπηση θέτει τη διάγνωση και επιπρόσθετα έχει το πλεονέκτημα ότι δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και η θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΚ 1,2. ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΚ θα εξαρτηθεί από το χρόνο της διάγνωσης και από την επιθυμία της ασθενούς για γονιμότητα και διακρίνεται σε χειρουργική και φαρμακευτική (πίνακας 1). Η φαρμακευτική αντιμετώπιση με μεθοτρεξάτη (τοπικά ή συστηματικά) και η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελούν τις πιο ευρέως αποδεκτές μεθόδους αντιμετώπισης 15,17. Σε όλες τις Rhesus αρνητικές ασθενείς με ΔΚ είναι απαραίτητη η Rhesus ανοσοποίηση με τη χορήγηση 250iu αντι-d ανοσοσφαιρίνης, ανεξάρτητα από το είδος της θεραπείας που θα επιλεγεί 18. Φαρμακευτική αντιμετώπιση Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες φαρμακευτικές ουσίες για την αντιμετώπιση της ΕΚ, όπως μεθοτρεξάτη, ακτινομυκίνη, προσταγλανδίνες, μιφεπριστόνη, 82 Διάμεση κύηση Πίνακας 2. Αντενδείξεις συντηρητικής αντιμετώπισης ΕΚ με μεθοτρεξάτη 38,39 Απόλυτες Αιμοδυναμική αστάθεια Μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού Πεπτικό έλκος Ανοσοανεπάρκεια Πνευμονοπάθεια Ηπατοπάθεια Νεφροπάθεια Αλκοολισμός Παθήσεις του αίματος Θηλασμός Παρουσία υγρού στο δουγλάσειο σε συνδυασμό με πόνο στην περιοχή Γνωστή ευαισθησία στη μεθοτρεξάτη Σχετικές (αυξημένη συχνότητα αποτυχίας) Εξαρτηματική μάζα διαμέτρου >3,5cm Θετική καρδιακή λειτουργία Επίπεδα βhcg > mU/m διάλυμα χλωριούχου καλίου και υπέρτονο διάλυμα γλυκόζης. Η χορήγησή τους μπορεί να γίνει τοπικά (λαπαροσκοπικά ή υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη ενδοαμνιακή έγχυση) ή στην περίπτωση της μεθοτρεξάτης, των προσταγλανδινών, της ακτινομυκίνης και της μιφεπριστόνης συστηματικά (ενδοφλέβια, ενδομυϊκά ή από του στόματος) 9. Η μεθοτρεξάτη αποτελεί το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο σκεύασμα για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της ΕΚ. Σε ασθενείς με ΔΚ δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες για τον τρόπο χορήγησης της μεθοτρεξάτης, λόγω του μικρού αριθμού περιστατικών. Συνήθως ακολουθούνται τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται για τις υπόλοιπες εντοπίσεις ΕΚ. Τα πρωτόκολλα χορήγησης ποικίλουν και περιλαμβάνουν τη χορήγηση μίας δόσης και επανάληψη αυτής 4-7 ημέρες μετά, εφόσον δεν υπάρξει πτώση της βhcg περισσότερο από 15% ή καθημερινής χορήγησης για 4 έως 7 ημέρες και επανάληψη εφόσον διαπιστωθεί αύξηση ή σταθερότητα των επιπέδων της βhcg. Στη συνέχεια παρακολουθούνται τα επίπεδα της βhcg ανά εβδομάδα, μέχρι να φτάσουν κάτω από 15mU/m 5. Η τοπική χορήγηση πλεονεκτεί της συστηματικής χορήγησης λόγω της μικρότερης συχνότητας εμφάνισης παρενεργειών και ακολουθούν τα πρωτόκολλα μιας δόσης (23%) από αυτά των πολλαπλών δόσεων (48%) και η ενδομυϊκή από την ενδοφλέβια χορήγηση 5,19.

4 Πίνακας 3. Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση διάμεσης κύησης Ονοματεπώνυμο Ηλικία Χρονολογία Σύλληψη Ρήξη Είδος επέμβασης ΓΚ Αυτόματη Μερική Β ΠΜ Αυτόματη Όχι A ΔI IVF Όχι Α Α: Διάνοιξη του κέρατος, αφαίρεση του κυήματος, συρραφή σε δύο στρώματα Β: Εκτομή κέρατος, συρραφή λαπαροσκοπικά Η χορήγηση μεθοτρεξάτης συνοδεύεται από ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως καταστολή μυελού, λευκοπενία, θρομβοπενία, ελκωτική στοματίτιδα, δερματίτιδα, ηπατική βλάβη, πνευμονίτιδα, αιμορραγική εντερίτιδα και διάρροιες. Με τις συνήθεις χαμηλές δόσεις που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση της ΕΚ δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες ανεπιθύμητες ενέργειες 20. Οι αντενδείξεις για τη χορήγηση μεθοτρεξάτης σε ασθενείς με ΕΚ παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Η αποτυχία της μεθόδου και η ανάγκη για χειρουργική αντιμετώπιση κυμαίνεται στη ΔΚ στο 17-35% και είναι υψηλότερη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες σαλπιγγικές εντοπίσεις, όπου η αποτυχία είναι μικρότερη του 10% 4,5, Επίσης αναφέρεται η παραμονή υπερηχογραφικά απεικονιζόμενης μάζας ή ετερογενούς περιοχής με εμμένουσα αγγείωση στο διάμεσο τμήμα της σάλπιγγας, παρά το μηδενισμό των επιπέδων της βhcg. Ανάλογο εύρημα παρατηρείται συχνά στη θέση του εμβρυϊκού σάκου μετά από αντιμετώπιση με μεθοτρεξάτη σαλπιγγικών έκτοπων κυήσεων. Οι μάζες αυτές δεν θα πρέπει να θεωρούνται αποτυχία της θεραπείας, καθώς φαίνεται ότι αντιπροσωπεύουν τη δημιουργία αιματώματος στην θέση του έκτοπου εμβρυϊκού σάκου 9,20. Η αυξημένη αγγείωση της περιοχής, το μεγαλύτερο βάθος εμφύτευσης και η μεγαλύτερη συνήθως ηλικία κύησης κατά τη στιγμή της διάγνωσης, θεωρούνται τα αίτια της αποτυχίας της μεθοτρεξάτης στη ΔΚ. Ενδεχομένως η χρησιμοποίηση μεγαλύτερων δόσεων μεθοτρεξάτης ή η ενδοφλέβια χορήγηση μπορούν να βοηθήσουν. Αν και υπάρχει μικρός αριθμός των μελετών που αφορούν στην ενδοφλέβια χορήγηση μεθοτρεξάτης στη ΔΚ, φαίνεται να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα (περίπου 90%) σε σύγκριση με την ενδομυϊκή χορήγηση. Η ενδοφλέβια χορήγηση συνδυάζεται με τη χορήγηση φυλλικού οξέος από το στόμα ή λευκοβορίνης για την πρόληψη ανεπιθύμητων ενεργειών 9,20. Σε μικρό αριθμό ασθενών αναφέρεται ο συνδυασμός της χορήγησης μεθοτρεξάτης με εκλεκτικό εμβολισμό της μητριαίας αρτηρίας με καλά αποτελέσματα 25,26. Από την παρακολούθηση γυναικών που αντιμετωπίστηκαν με μεθοτρεξάτη για τροφοβλαστική νόσο της κύησης, όπου η χορήγηση γίνεται σε υψηλότερες δόσεις και για μεγαλύτερο χρόνο σε σύγκριση με την ΕΚ, δεν έχει διαπιστωθεί αύξηση της επίπτωσης των εκ γενετής ανωμαλιών, των αυτόματων εκτρώσεων και της ανάπτυξης όγκων μετά τη χημειοθεραπεία 20. Η αντιμετώπιση της ΔΚ με μεθοτρεξάτη δεν αποκλείει την πιθανότητα ρήξης της μήτρας σε μια επόμενη εγκυμοσύνη 27. Οι γυναίκες που αντιμετωπίζονται με μεθοτρεξάτη θα πρέπει να αποφεύγουν τη σύλληψη για ένα τρίμηνο μετά τη θεραπεία, λόγω της τερατογόνου δράσης του φαρμάκου 18. Χειρουργική θεραπεία Η κλασική χειρουργική αντιμετώπιση της ΔΚ συνίσταται στην εκτομή του πάσχοντος κέρατος μαζί με τη σύστοιχη σάλπιγγα. Μία περισσότερο συντηρητική προσέγγιση αποτελεί η διάνοιξη του τοιχώματος του πάσχοντος κέρατος, η αφαίρεση του κυήματος και ακολούθως η συρραφή του τοιχώματος για τη μείωση του κινδύνου ρήξης σε μια επόμενη κύηση. Η μέθοδος αυτή είναι λιγότερο τραυματική για το τοίχωμα της μήτρας, μειώνοντας τον κίνδυνο για ενδεχόμενη ρήξη κατά τη διάρκεια μιας επόμενης κύησης. Παράλληλα, επιτυγχάνεται μικρότερη διεγχειρητική απώλεια αίματος και διατήρηση της σύστοιχης σάλπιγγας. Λόγω του μικρού αριθμού περιστατικών δεν είναι γνωστό αν με τη μέθοδο αυτή αυξάνει η πιθανότητα μιας επόμενης ΔΚ Η έγχυση βαζοπρεσίνης στο μυομήτριο χρησιμοποιείται για μεγαλύτερη μείωση της διεγχειρητικής αιμορραγίας. Παλιότερα η υστερεκτομή αποτελούσε θεραπευτική επιλογή στην αντιμετώπιση της ΔΚ, αλλά πλέον εφαρμόζεται σπάνια και περιορίζεται σε περιπτώσεις με εκτεταμένη ρήξη του τοιχώματος της μήτρας 32. Η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση (με ή χωρίς εκτομή του κέρατος της μήτρας) εφαρμόζεται όλο και πιο συχνά σε ασθενείς με άρρηκτη ΔΚ, όπως και σε περιπτώσεις με ρήξη, όταν η ασθενής είναι αιμοδυναμικά σταθερή. Βασικό ρόλο για την επιλογή του τρόπου αντιμετώπισης έχει η εμπειρία του χειρουργού στη λαπαροσκοπι- 83

5 Αλμαλόγλου και συν. κή και παραδοσιακή χειρουργική 23,24,28,33. Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται 3 περιστατικά, τα οποία αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς λαπαροσκοπικά (Πάντος Γ., προσωπικό αρχείο). Η αντιμετώπιση της ΔΚ με διαστολή του τραχηλικού στομίου και αναρροφητική απόξεση και η υστεροσκοπική απομάκρυνση του κυήματος αναφέρονται ότι εφαρμόστηκαν επιτυχώς σε πολύ μικρό αριθμό περιστατικών. Λόγω του κινδύνου που υπάρχει για διάτρηση της μήτρας είναι προτιμότερο να πραγματοποιούνται κάτω από υπερηχογραφικό ή λαπαροσκοπικό έλεγχο Θνησιμότητα Η ΕΚ αποτελεί σημαντικό αίτιο νοσηρότητας και θνησιμότητας κατά τη διάρκεια της κύησης. Είναι το κύριο αίτιο θανάτου κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης, ενώ ευθύνεται για το 6-15% του συνόλου των θανάτων που σχετίζονται με την κύηση 4,37. Στη ΔΚ η ιδιαίτερη εντόπιση οδηγεί συχνά σε καθυστερημένη διάγνωση και θεραπεία. Αυτό οδηγεί σε ρήξη σε μεγαλύτερη ηλικία κύησης και σε συνδυασμό με την αυξημένη αγγείωση της περιοχής μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αιμορραγία, οδηγώντας σε αύξηση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας 20. Στη ΔΚ η θνησιμότητα κυμαίνεται μεταξύ 2-2,5% και είναι κατά πολύ υψηλότερη από αυτή όλων των υπόλοιπων σαλπιγγικών εντοπίσεων ΕΚ, η οποία ανέρχεται στο 0,14% 23. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΚ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΗΣΗ Λόγω του μικρού αριθμού των περιστατικών δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες για το χειρισμό των ασθενών με ΔΚ σε μια επόμενη κύηση. Η ύπαρξη ουλής στη μήτρα μπορεί θεωρητικά να αποτελέσει ευένδοτο σημείο στο τοίχωμά της και να προδιαθέσει στην πρόκληση ρήξης κατά τη διάρκεια μιας επόμενης κύησης ή κατά τη διενέργεια κολπικού τοκετού. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται περιπτώσεις ρήξης της μήτρας κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου της κύησης, μετά από εκτομή του πάσχοντος κέρατος 38, καθώς και μετά από ΔΚ που αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με μεθοτρεξάτη 27. Αρκετοί προτιμούν τη διενέργεια του τοκετού με εκλεκτική καισαρική τομή, με μοναδική ένδειξη την ύπαρξη προηγούμενης επέμβασης στη μήτρα 2. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν αναφορές για ανεπίπλεκτο φυσιολογικό τοκετό μετά από χειρουργική ή φαρμακευτική αντιμετώπιση ΔΚ. Φαίνεται ότι η εκλεκτική καισαρική τομή σε γυναίκες με προηγηθείσα ΔΚ δεν αποτελεί αναγκαία επιλογή, εφόσον δεν υπάρχουν άλλες ενδείξεις, αλλά δεν θα πρέπει να αγνοείται ο κίνδυνος για ενδεχόμενη ρήξη της μήτρας τόσο κατά τη διάρκεια της κύησης, όσο και κατά τη διενέργεια κολπικού τοκετού Summary Almaloglou K, Pados G, Mpampas E, Bontis J Interstitial pregnancy Helen Obstet Gynecol 20(1):80-85, 2008 Διάμεση κύηση Interstitial pregnancy represents a rare localization of ectopic pregnancy, related with high morbidity and even mortality when the diagnosis is delayed. The most common risk factors include previous tubal surgery and the application of assistant reproductive technology. The symptoms of interstitial pregnancy are similar with those of other tubal locations. Diagnosis is based on the sonographic and laparoscopic findings. The therapy of interstitial pregnancy may be medical or surgical. Key words: ectopic pregnancy, interstitial pregnancy, methotrexate, laparoscopy. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Tulandi T, Al-Jaroudi D. Interstitial pregnancy: results generated from the Society of Reproductive Surgeons Registry. Obstet Gynecol 2004; 103(1): Advincula AP, Senapati S. Interstitial pregnancy. Fertil Steril 2004; 82: Chang J, Elam-Evans LD, Berg CJ et al. Pregnancy-related mortality surveillance-united States MMWR Surveill Summ 2003; 52: Lawson HW, Atrash HK, Saftlas AF, et al. Ectopic pregnancy surveillance, United States MMWR CDC Surveill Summ 1988; 37: Murray H, Baakdah H, Bardell T, Tulandi T. Diagnosis and treatment of ectopic pregnancy. CMAJ 2005; 173: Ugwumadu AH, Hamid R, Ross LD. Live infant salvaged from a ruptured cornual (interstitial) pregnancy at 33-weeks gestation. Int J Gynaecol Obstet 1997; 58: Nishikawa A, Tanaka S, Kudo R. Full-term interstitial pregnancy with live birth. Int J Gynaecol Obstet 1998; 63: Dorfman SF, Grimes DA, Cates W Jr, et al. Ectopic pregnancy mortality, United States 1979 to Clinical aspects. Obstet Gynecol 1984; 64: Lipscomb GH, Stovall TG, Ling FW. Nonsurgical treatment of ectopic pregnancy. N Engl J Med 2000; 343: Stoval G. Early pregnancy loss and ectopic pregnancy. (2002) In: Berek S.J. Novak s Gynecology. 13th ed. Lippincott Williams & Wilkins 2002; p The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Early diagnosis

6 and management of ectopic pregnancy. Fertil Steril 2004; 82(1): McCord ML, Muram D, Buster JE, Arheart KL, Stovall TG, Carson SA. Single serum progesterone as a screen for ectopic pregnancy: exchanging specificity and sensitivity to obtain optimal test performance. Fertil Steril 1996; 66: Ackerman TE, Levi CS, Dashefsky SM, Holt SC, Lindsay DJ. Interstitial line: sonographic finding in interstitial (cornual) ectopic pregnancy. Radiology 1993; 189(1): Chen GD, Lin MT, Lee MS. Diagnosis of interstitial pregnancy with sonography. J Clin Ultrasound 1994; 22(7): Beigi RH, Wang J, Nakamoto DA, et al. Ιnterstitial pregnancy. Fertil Steril 2000; 73: Glassner MJ, Aron E, Eskin BA. Ovulation induction with clomiphene and the rise in heterotopic pregnancies cases. J Reprod Med 1990; 35: Jermy K, Thomas J, Doo A, Bourne T. The conservative management of interstitial pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 2004; 111: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. The management of tubal pregnancy. Guideline No. 21. London: RCOG Press Al-Khan A, Jones R, Fricchione D, Apuzzio J. Intravenous methotrexate for treatment of interstitial pregnancy: a case report. J Reprod Med 2004; 49: Tang A, Baartz D, Khoo SK. A medical management of interstitial ectopic pregnancy: a 5-year clinical study. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2006; 46(2): Barnhart K, Spandorfer S, Coutifaris C. Medical treatment of interstitial pregnancy. A report of three unsuccessful cases. J Reprod Med 1997; 42: De BF, Tutschek B, Hucke J, Crombach G. Interstitial pregnancy treated with local and systemic methotrexate. Gynecol Obstet Invest 1998; 46: Lau S, Tulandi T. Conservative medical and surgical management of interstitial ectopic pregnancy. Fertil Steril 1999; 72: Jourdain O, Fontanges M, Schiano A, et al. Management of other ectopic pregnancies (cornual, interstitial, angular, ovarian). J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2003; 32(Suppl): Ophir E, Singer-Jordan J, Oettinger M, et al. Uterine artery embolization for management of interstitial twin ectopic pregnancy: case report. Hum Reprod 2004; 19: Deruelle P, Lucot JP, Lions C, Robert Y. Management of interstitial pregnancy using selective uterine artery embolization. Obstet Gynecol 2005; 106: Downey GP, Tuck SM. Spontaneous uterine rupture during subsequent pregnancy following nonexcision of an interstitial ectopic gestation. Br J Obstet Gynaecol 1994; 101(2): Bremner T, Cela V, Luciano AA. Surgical management of interstitial pregnancy. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2000; 7: Ayoubi JM, Fanchin R, Olivennes F, Fernandez H, Pons JC. Tubal curettage: a new conservative treatment for haemorrhagic interstitial pregnancy. Hum Reprod 2001; 16: Αλμαλόγλου Κ, Βλαχοκώστας Π, Αηδονόπουλος Χ. Διάμεσος κύηση Παρουσίαση περιστατικού. Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας & Μαιευτικής 2006; 5(2): Ko ML, Jeng CJ, Chou CS, She BC, Chen SC, Tzeng CR. Laparoscopic electrodessication of an interstitial pregnancy. Fertil Steril 2007 Article in press. 32. Confino E, Gleicher N. Conservative surgical management of interstitial pregnancy. Fertil Steril 1989; 52: Moon HS, Choi YJ, Park YH, Kim SG. New simple endoscopic operations for interstitial pregnancies. Am J Obstet Gynecol 2000; 182: Sanz LE, Verosko J. Hysteroscopic management of cornual ectopic pregnancy. Obstet Gynecol 2002; 99(5 Pt 2): Katz DL, Barrett JP, Sanfilippo JS, Badway DM. Combined hysteroscopy and laparoscopy in the treatment of interstitial pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2003; 188(4): Zhang X, Liu X, Fan H. Interstitial pregnancy and transcervical curettage. Obstet Gynecol 2004; 104: Nederlof KP, Lawson HW, Saftlas AF, et al. Ectopic pregnancy surveillance, United States, MMWR CDC Surveill Summ 1990; 39: Weissman A, Fishman A. Uterine rupture following conservative surgery for interstitial pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1992; 44(3): Stovall TG. Medical management should be routinely used as primary therapy for ectopic pregnancy. Clin Obstet Gynecol 1995; 38: Lipscomb GH, McCord ML, Stovall TG, et al. Predictors of success of methotrexate treatment in women with tubal ectopic pregnancies. N Engl J Med 1999; 341:

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

Φόρµα καταγραφής ασθενών µε µυική δυστροφία Duchenne/Becker

Φόρµα καταγραφής ασθενών µε µυική δυστροφία Duchenne/Becker Φόρµα καταγραφής ασθενών µε µυική δυστροφία Duchenne/Becker Προσωπικά Στοιχεία Όνοµα Επίθετο Όνοµα πατέρα Όνοµα µητέρας Φύλο Ηµεροµηνία Γέννησης E-mail Τηλέφωνο Διεύθυνση Καταγωγή Εθνικότητα Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

TrendyBusiness. Πλαίσια Πινακίδας Αριθμού Αυτοκινήτου με Διαφημιστική Λεζάντα της Εταιρείας σας Χωρίς τρύπες, βίδες και λάθη

TrendyBusiness. Πλαίσια Πινακίδας Αριθμού Αυτοκινήτου με Διαφημιστική Λεζάντα της Εταιρείας σας Χωρίς τρύπες, βίδες και λάθη Email. pr@trendybusiness Σχέδιο 001 Email. pr@trendybusiness Σχέδιο 002 Email. pr@trendybusiness Σχέδιο 003 Email. pr@trendybusiness Σχέδιο 004 (μαύρο) Λογότυπο όπως σχέδιο 005 ασημί Email. pr@trendybusiness

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 132,214 20.95 2 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πλάσμα EDTA ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 10-60 pg/ml

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πλάσμα EDTA ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 10-60 pg/ml ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ACTH [03304] C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ [03310] IL-1β (Ιντερλευκίνη 1β) [03104] IL - 6 ( Ιντερλευκίνη 6 ) [03018] INHIBIN B [03017] 17-ΟΗ PRG [03336] Πλάσμα EDTA ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 10-60 pg/ml

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 1,811,334 25.35 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,475,444

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

μετασχηματιστής GT 3148 Κουδούνι ηλεκτρομηχανικό 1 ήχου, λειτουργία με μπαταρία Κουδούνι ηλεκτρομηχανικό 1 ήχου,

μετασχηματιστής GT 3148 Κουδούνι ηλεκτρομηχανικό 1 ήχου, λειτουργία με μπαταρία Κουδούνι ηλεκτρομηχανικό 1 ήχου, ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 70.05.0.00 CROMA 50 Κουδούνι ηλεκτρονικό 3 ήχων, λειτουργία με μπαταρία 70.05.0.002 CROMA 00 Κουδούνι ηλεκτρονικό 8 ήχων, λειτουργία με 8-2V~/= ή με μπαταρία, προτεινόμενος μετασχηματιστής GT

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts Absolute Beginner S1 Your Greek Family is Calling 1 Greek Romanization English Vocabulary Phrase Usage Grammar Points Cultural Insight 4 4 5 Greek Ναι; Α μαμά, ναι... Ναι, εδώ είμαι... Ναι, όλα είναι εντάξει.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 5,974,916 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 57.66% Own : 42.34%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 5,974,916 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 57.66% Own : 42.34% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. 20'' - FUTURES ''FTSE/Athex 20'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,571,426 26.30 2 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL

Διαβάστε περισσότερα