ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, Ο ΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, Ο ΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, Ο ΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 1

2 Κράτος Μέλος Κάτοχος Άδειας κυκλοφορίας Εµπορική ονοµασία Ισχύς Φαρµακοτεχνική Οδός Χορήγησης Μορφή Αυστρία Exelgyn 216 Boulevard St Germain, Paris France Βέλγιο Exelgyn 216 Boulevard St Germain, Paris France ανία Exelgyn 216 Boulevard St Germain, Paris France Εσθονία Exelgyn 216 Boulevard St Germain, Paris France Φινλανδία Exelgyn 216 Boulevard St Germain, Paris France Γαλλία Exelgyn 216 Boulevard St Germain, Paris France Γερµανία Contragest GmbH Pharmavertrieb Kelsterbacher Str. 28 D Walldorf-Moerfelden Germany 2

3 Ελλάδα Λετονία Λουξεµβούργο Νορβηγία Ισπανία Σουηδία Κάτω Χώρες Ηνωµένο Βασίλειο Exelgyn 216 Boulevard St Germain, Paris France Exelgyn 216 Boulevard St Germain, Paris France Exelgyn S.A. 216 Boulevard St Germain, Paris France Exelgyn 216 Boulevard St Germain, Paris France Exelgyn 216 Boulevard St Germain, Paris France Exelgyn 216 Boulevard St Germain, Paris France Bipharma B.V. Postbus AD Weesp The Netherlands Exelgyn 216 Boulevard St Germain, Paris France 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΑ 4

5 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΙΦΕΠΡΙΣΤΟΝΗ (Βλ. Παράρτηµα Ι) Η µιφεπριστόνη είναι ένα συνθετικό στεροειδές µε αντιπρογεστερονική δράση, ως αποτέλεσµα της ανταγωνιστικής δράσης της προγεστερόνης και των υποδοχέων προγεστερόνης. Στις γυναίκες, η µιφεπριστόνη, σε δόσεις µεγαλύτερες ή ίσες µε 1mg/kg σωµατικού βάρους, ανταγωνίζεται τις ενδοµήτριες και µυοµητρικές επιδράσεις της προγεστερόνης. Κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης ευαισθητοποιεί το µυοµήτριο στις συσπάσεις που προκαλεί η δράση της προσταγλανδίνης. Σε περίπτωση πρόωρης διακοπής της κύησης, ο συνδυασµός ενός αναλόγου προσταγλανδίνης που χρησιµοποιείται ως διαδοχική θεραπεία µετά από τη µιφεπριστόνη, έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του ποσοστού επιτυχίας σε περίπου 95 % των περιπτώσεων και επιταχύνει την αποβολή του κυήµατος. Η Γαλλία ζήτησε από την Επιτροπή Φαρµάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) να διατυπώσει τη γνώµη της για το προφίλ οφέλους/κινδύνου της µιφεπριστόνης, λαµβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί για την αποτελεσµατικότητα και την ασφάλεια σχετικά µε τη χρήση της εγκεκριµένης δόσης των 600 mg µιφεπριστόνης στην ένδειξη «θεραπευτική διακοπή της ενδοµητρίως εξελισσόµενης κύησης µε διαδοχική χρήση αναλόγου προσταγλανδίνης» σε σύγκριση µε τη χρήση της δόσης των 200 mg µιφεπριστόνης. Επιπλέον, η Γαλλία διατύπωσε ορισµένες ανησυχίες σχετικά µε την ασφαλή χρήση της µιφεπριστόνης. Λαµβανοµένων υπόψη των διαθέσιµων κλινικών δεδοµένων, περιλαµβανοµένης της βιβλιογραφίας και των διεθνών κλινικών κατευθυντήριων γραµµών, η CHMP κατέληξε στη δοσολογία µιφεπριστόνης που πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε ανάλογο προσταγλανδίνης (γεµεπρόστη ή µισοπροστόλη) για την ένδειξη «θεραπευτική διακοπή της ενδοµητρίως εξελισσόµενης κύησης µε διαδοχική χρήση αναλόγου προσταγλανδίνης (γεµεπρόστη ή µισοπροστόλη) σε περιπτώσεις αµηνόρροιας διάρκειας έως και 63 ηµερών». Η CHMP επιβεβαίωσε τη χρήση της δόσης των 600 mg µιφεπριστόνης µε 400 µg µισοπροστόλης, λαµβανοµένης από του στόµατος, ή 1 mg γεµεπρόστης µέσω του κόλπου για τη διακοπή κυήσεων έως και 49 ηµερών και παρέτεινε τη χρήση της δόσης των 600 mg σε συνδυασµό µε 1 mg γεµεπρόστης µέσω του κόλπου για τη διακοπή κυήσεων σε περιπτώσεις αµηνόρροιας διάρκειας έως και 63 ηµερών. Επιπλέον, η CHMP εισηγήθηκε µια εναλλακτική δόση µιφεπριστόνης, των 200 mg, σε συνδυασµό µε 1 mg γεµεπρόστης µέσω του κόλπου για τη διακοπή κυήσεων σε περιπτώσεις αµηνόρροιας διάρκειας έως 63 ηµερών. Με βάση τα διαθέσιµα δηµοσιευµένα στοιχεία, η CHMP διατύπωσε τη γνώµη ότι η χορήγηση γεµεπρόστης µέσω του κόλπου σε συνδυασµό µε τη µιφεπριστόνη επιφέρει αποτελέσµατα που προσοµοιάζουν περισσότερο µε αυτά της προσταγλανδίνης σε σύγκριση µε την από του στόµατος χορηγούµενη µισοπροστόλη. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι τα δεδοµένα για το συνδυασµό µιφεπριστόνης 200 mg και γεµεπρόστης 1 mg είναι περιορισµένα, η CHMP έκρινε ότι επιτεύχθηκαν παρόµοια ποσοστά υψηλής αποτελεσµατικότητας, σε ό,τι αφορά την τέλεια αποβολή και τις συνεχιζόµενες κυήσεις µε αυτά του συνδυασµού µιφεπριστόνης 600 mg και γεµεπρόστης 1 mg. Σύµφωνα µε τις µη συγκριτικές µελέτες, η CHMP διατύπωσε τη γνώµη ότι η αποτελεσµατικότητα, σε ό,τι αφορά το ποσοστό επιτυχίας, είναι συγκρίσιµη µεταξύ των δόσεων 200 mg και 600 mg µιφεπριστόνης, όταν χορηγούνται µε 1 mg γεµεπρόστης µέσω του κόλπου για τη θεραπευτική διακοπή κυήσεων σε περιπτώσεις αµηνόρροιας διάρκειας έως και 49 ηµερών και διάρκειας µεταξύ 50 και 63 ηµερών. Παρ όλα αυτά, σε ό,τι αφορά τις συνεχιζόµενες κυήσεις, η CHMP κρίνει ότι είναι αποδεκτό να διατηρηθεί η δόση 600 mg µιφεπριστόνης για τον τερµατισµό κυήσεων έως και 49 ηµερών, όταν συνδυάζεται µε 400 µg µισοπροστόλης σε δισκία για από του στόµατος χορήγηση. Σύµφωνα µε 3 µη συγκριτικές µελέτες, η CHMP δεν υποστηρίζει τη σταθερή αποτελεσµατικότητα της δόσης 200 mg µιφεπριστόνης σε συνδυασµό µε 400 µg µισοπροστόλης, χορηγούµενης από του στόµατος. 5

6 Όσον αφορά την ασφαλή χρήση των διαδικασιών για τη διακοπή κυήσεων και τη συναφή χρήση των αναλόγων προσταγλανδίνης, όπως για παράδειγµα τα δισκία µισοπροστόλης, η CHMP επιβεβαιώνει ότι η από του στόµατος µισοπροστόλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µε τη δόση 600 mg µιφεπριστόνης για τη θεραπευτική διακοπή κυήσεων σε περιπτώσεις αµηνόρροιας διάρκειας έως και 49 ηµερών. Έχουν αναφερθεί ορισµένα πολύ σπάνια περιστατικά θανατηφόρων τοξικών σοκ, µετά από τη θεραπευτική διακοπή κυήσεων µε τη χρήση 200 mg µιφεπριστόνης και διαδοχικής µη εγκεκριµένης ενδοκολπικής χορήγησης δισκίων µισοπροστόλης που προορίζονταν για από του στόµατος χορήγηση. Για το λόγο αυτό, η CHMP εισηγήθηκε προς τους κλινικούς ιατρούς την τήρηση της εγκεκριµένης θεραπευτικής δόσης των 600 mg µιφεπριστόνης και 400 µg µισοπροστόλης χορηγούµενης από του στόµατος και επαναλαµβάνει τους κινδύνους που σχετίζονται µε την εν λόγω µη εγκεκριµένη πρακτική. Εποµένως, η CHMP εναρµονίζει τις ενδείξεις για τη µιφεπριστόνη στην ΕΕ. Η CHMP κατέληξε στις ακόλουθες παρατηρήσεις, ότι δηλαδή η αποτελεσµατικότητα που προκύπτει από τη χρήση της µιφεπριστόνης εξαρτάται από τη διάρκεια της αµηνόρροιας, από τον τύπο της προσταγλανδίνης και τη σχετική οδό χορήγησης. Όσον αφορά την ασφάλεια, η CHMP αποδέχθηκε την προσθήκη στην ΠΧΠ ορισµένων προειδοποιήσεων και προφυλάξεων για τη χρήση, όπως για παράδειγµα ο κίνδυνος ακατάσχετης αιµορραγίας, οι συντρέχουσες φαρµακευτικές αγωγές, οι αλληλεπιδράσεις, οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε συγκεκριµένους πληθυσµούς, οι λοιµώξεις και η παρακολούθηση των ασθενών που υποβάλλονται σε διακοπή της κύησης. Η ΠΧΠ αναθεωρήθηκε εκτενώς και οι αλλαγές στο φύλλο οδηγιών χρήσης προσαρµόστηκαν δεόντως. ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Εκτιµώντας ότι, - Η επιτροπή εξέτασε την παραποµπή που πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 36 της οδηγίας 2001/83/EΚ, όπως τροποποιήθηκε για τα φαρµακευτικά προϊόντα που περιέχουν µιφεπριστόνη. - Η επιτροπή έκρινε ότι η µιφεπριστόνη αρµόζει για την ένδειξη «θεραπευτική διακοπή της ενδοµητρίως εξελισσόµενης κύησης µε διαδοχική χρήση αναλόγου προσταγλανδίνης (γεµεπρόστη ή µισοπροστόλη) σε περιπτώσεις αµηνόρροιας διάρκειας έως και 49 ηµερών» όταν χορηγείται συνδυασµός 200 mg ή 600 mg µιφεπριστόνης και 1 mg γεµεπρόστης ή 600 mg µιφεπριστόνης και 400 µg µισοπροστόλης. Η επιτροπή έκρινε επίσης ότι η µιφεπριστόνη αρµόζει για την ένδειξη «θεραπευτική διακοπή της ενδοµητρίως εξελισσόµενης κύησης µε διαδοχική χρήση αναλόγου προσταγλανδίνης (γεµεπρόστη ή µισοπροστόλη) σε περιπτώσεις αµηνόρροιας διάρκειας µεταξύ 50 και 63 ηµερών» όταν χορηγείται συνδυασµός 200 mg ή 600 mg µιφεπριστόνης και 1 mg γεµεπρόστης. - Η επιτροπή αναγνώρισε ότι έχουν αναφερθεί πολύ σπάνια περιστατικά θανατηφόρων τοξικών σοκ, που προκλήθηκαν από ενδοµητρίτιδες από Clostridium sordellii, οι οποίες δεν εµφάνισαν πυρετό ή άλλα εµφανή συµπτώµατα λοίµωξης, µετά από θεραπευτική διακοπή της κύησης µε τη χρήση 200 mg µιφεπριστόνης και διαδοχικής µη εγκεκριµένης ενδοκολπικής χορήγησης δισκίων µισοπροστόλης τα οποία προορίζονται για από του στόµατος χορήγηση. Λαµβανοµένων υπόψη των διαθέσιµων στοιχείων, η CHMP κατέληξε στο συµπέρασµα ότι µπορεί να αποκλειστεί ένας δυνητικός συσχετισµός της χρήσης µιφεπριστόνης αλλά οι πληροφορίες σχετικά µε αυτήν την άποψη περιλήφθηκαν στα τµήµατα 4.4 και 4.8 της ΠΧΠ. Επιπλέον, στην ΠΧΠ προστέθηκαν ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια του προϊόντος, όπως για παράδειγµα, ο κίνδυνος ακατάσχετης αιµορραγίας, οι συντρέχουσες 6

7 φαρµακευτικές αγωγές, οι αλληλεπιδράσεις, οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε συγκεκριµένους πληθυσµούς, οι λοιµώξεις και η παρακολούθηση των ασθενών που υποβάλλονται σε διακοπή της κύησης. - Κατά συνέπεια, η επιτροπή έκρινε ότι η σχέση οφέλους/κινδύνου των φαρµακευτικών προϊόντων που περιέχουν µιφεπριστόνη είναι θετική για την ένδειξη ««θεραπευτική διακοπή της ενδοµητρίως εξελισσόµενης κύησης µε διαδοχική χρήση αναλόγου προσταγλανδίνης (γεµεπρόστη ή µισοπροστόλη) σε περιπτώσεις αµηνόρροιας διάρκειας έως και 63 ηµερών». Η CHMP κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η σχέση οφέλους/κινδύνου για τα φαρµακευτικά προϊόντα που περιέχουν µιφεπριστόνη είναι θετική για τις εγκεκριµένες ενδείξεις. Ως εκ τούτου, η CHMP εισηγήθηκε τη διατήρηση των αδειών κυκλοφορίας για τα φαρµακευτικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, για τα οποία οι τροποποιήσεις των αντίστοιχων τµηµάτων των περιλήψεων χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 8

9 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 9

10 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Mifegyne 200 mg δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 200-mg µιφεπριστόνης. Για πλήρη λίστα των εκδόχων δείτε ενότητα ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ισκίο. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τη διακοπή της κύησης το MIFEGYNE και η προσταγλανδίνη µπορούν να συνταγογραφηθούν και να χορηγηθούν σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο και τις διατάξεις της εκάστοτε χώρας. 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 1- Φαρµακευτική διακοπή ενδοµήτριας κύησης που συνεχίζεται. Για διαδοχική χρήση µε ανάλογο προσταγλανδίνης σε αµηνόρροια έως 63 ηµερών. 2- Ωρίµανση και διαστολή του τραχήλου της µήτρας πριν τη χειρουργική διακοπή κύησης 1 ου τριµήνου. 3-Προετοιµασία για τη δράση των αναλόγων προσταγλανδίνης στη διακοπή κύησης λόγω ιατρικής ένδειξης (µετά το πρώτο τρίµηνο). 4-Πρόκληση τοκετού σε περίπτωση ενδοµήτριου θανάτου του εµβρύου. Για ασθενείς στις οποίες δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν προσταγλανδίνη ή ωκυτοκίνη. 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης 1- Φαρµακευτική διακοπή ενδοµήτριας κύησης που συνεχίζεται Η µέθοδος χορήγησης συνιστάται να είναι η ακόλουθη: Αµηνόρροια έως 49 ηµερών 600 mg µιφεπριστόνης (ήτοι 3 δισκία των 200 mg έκαστο) λαµβάνεται σε µία εφάπαξ δόση από του στόµατος, ενώ 36 έως 48 ώρες µετά ακολουθεί η χορήγηση αναλόγου προσταγλανδίνης, µισοπροστόλη 400 µg από του στόµατος ή γεµεπρόστη 1 mg ενδοκολπικά. Εναλλακτικά, 200 mg µιφεπριστόνης µπορούν επίσης να χορηγηθούν σε µια εφάπαξ δόση από το στόµα, και στη συνέχεια να ακολουθήσει 36 µε 48 ώρες µετά η χορήγηση του αναλόγου της προσταγλανδίνης, 1 mg γεµεπρόστη ενδοκολπικά (δείτε ενότητα 5.1. φαρµακοδυναµικές ιδιότητες). Αµηνόρροια µεταξύ ηµερών: 600 mg µιφεπριστόνης (ήτοι 3 δισκία των 200 mg έκαστο) λαµβάνονται σε µία εφάπαξ δόση από του στόµατος, ενώ 36 έως 48 ώρες µετά ακολουθεί η χορήγηση του αναλόγου προσταγλανδίνης γεµεπρόστη 1 mg ενδοκολπικά. 10

11 Εναλλακτικά, 200 mg µιφεπριστόνης µπορούν επίσης να χορηγηθούν σε µια εφάπαξ δόση από το στόµα, και στη συνέχεια να ακολουθήσει 36 µε 48 ώρες µετά η χορήγηση του αναλόγου της προσταγλανδίνης, 1 mg γεµεπρόστη ενδοκολπικά (δείτε ενότητα 5.1. φαρµακοδυναµικές ιδιότητες). 2- Ωρίµανση και διαστολή του τραχήλου της µήτρας πριν τη χειρουργική διακοπή κύησης 1 ου τριµήνου 200 mg µιφεπριστόνης (ένα δισκίο), ενώ 36 έως 48 ώρες αργότερα (αλλά όχι µετά τις 48 ώρες) ακολουθεί χειρουργική διακοπή της κύησης. 3-Προετοιµασία για τη δράση των αναλόγων προσταγλανδίνης στη διακοπή κύησης λόγω ιατρικής ένδειξης 600 mg µιφεπριστόνης (ήτοι 3 δισκία των 200 mg έκαστο) που λαµβάνονται σε µία εφάπαξ δόση από του στόµατος, 36 έως 48 ώρες πριν την προγραµµατισµένη χορήγηση προσταγλανδίνης η οποία θα επαναλαµβάνεται όσο συχνά ενδείκνυται. 4-Πρόκληση τοκετού σε περίπτωση ενδοµήτριου θανάτου του εµβρύου 600 mg µιφεπριστόνης (ήτοι 3 δισκία των 200 mg έκαστο) σε µία εφάπαξ καθηµερινή δόση από του στόµατος, επί δύο συνεχόµενες ηµέρες. Ο τοκετός θα πρέπει να προκαλείται µε τις συνήθεις µεθόδους εάν δεν ξεκινήσει εντός 72 ωρών µετά την πρώτη χορήγηση µιφεπριστόνης. 4.3 Αντενδείξεις Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ να συνταγογραφείται στις παρακάτω περιπτώσεις. Για όλες τις ενδείξεις: - χρόνια επινεφριδιακή ανεπάρκεια, - υπερευαισθησία στην ενεργό ουσία ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα του προϊόντος, - σοβαρό µη ελεγχόµενο θεραπευτικά άσθµα, - κληρονοµική πορφύρα. Για την ένδειξη: φαρµακευτική διακοπή κύησης που συνεχίζεται - κύηση που δεν έχει επιβεβαιωθεί µε υπερηχογράφηµα ή µικροβιολογικές εξετάσεις, - κύηση πέραν των 63 ηµερών αµηνόρροιας, - υποψίες εξωµήτριας κύησης, - αντενδείξεις στο επιλεγµένο ανάλογο προσταγλανδίνης. Για την ένδειξη: ωρίµανση και διαστολή του τραχήλου της µήτρας πριν τη χειρουργική διακοπή της κύησης: - κύηση που δεν έχει επιβεβαιωθεί µε υπερηχογράφηµα ή µικροβιολογικές εξετάσεις, - κύηση 84 ηµερών αµηνόρροιας ή µεγαλύτερη, - υποψίες εξωµήτριας κύησης. Προετοιµασία για τη δράση των αναλόγων προσταγλανδίνης στη διακοπή κύησης λόγω ιατρικής ένδειξης (µετά το πρώτο τρίµηνο): - αντενδείξεις στο επιλεγµένο ανάλογο προσταγλανδίνης. Πρόκληση τοκετού σε περίπτωση ενδοµήτριου θανάτου του εµβρύου Εάν απαιτηθεί συνδυασµός µε προσταγλανδίνη, ανατρέξτε στις αντενδείξεις για το επιλεγµένο ανάλογο προσταγλανδίνης. 11

12 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Προειδοποιήσεις Λόγω απουσίας εξειδικευµένων µελετών, το MIFEGYNE δεν συνιστάται σε ασθενείς µε: - Νεφρική ανεπάρκεια, - Ηπατική ανεπάρκεια, -Υποσιτισµό. 1- Φαρµακευτική διακοπή ενδοµήτριας κύησης που συνεχίζεται Αυτή η µέθοδος απαιτεί ενεργό συµµετοχή της γυναίκας η οποία θα πρέπει να λάβει γνώση των απαιτήσεων της µεθόδου: - την ανάγκη να συνδυαστεί η θεραπεία µε προσταγλανδίνη η οποία θα χορηγηθεί σε µια δεύτερη επίσκεψη, - την ανάγκη µίας επόµενης επίσκεψης παρακολούθησης (3 η επίσκεψη) εντός 14 µε 21 ηµερών µετά τη λήψη του MIFEGYNE προκειµένου να ελεγχθεί η τέλεια άµβλωση, - την πιθανότητα αποτυχίας της µεθόδου, το οποίο συνεπάγεται διακοπή της κύησης µε άλλη µέθοδο. Σε περίπτωση κύησης που συνέβη παρουσία ενδοµήτριας συσκευής, αυτή η συσκευή πρέπει να αφαιρείται πριν τη χορήγηση του MIFEGYNE. Η έκτρωση µπορεί να λάβει χώρα πριν τη χορήγηση της προσταγλανδίνης (περίπου το 3% των περιστατικών). Αυτό δεν καθιστά περιττή την επίσκεψη ελέγχου, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν η άµβλωση ήταν τέλεια και η µήτρα είναι κενή περιεχοµένου. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη µέθοδο - Αποτυχίες Ο µη αµελητέος κίνδυνος αποτυχίας, ο οποίος υφίσταται στο 1,3 έως 7,5 % των περιπτώσεων, καθιστά την επίσκεψη ελέγχου υποχρεωτική προκειµένου να ελεγχθεί ότι η άµβλωση ήταν τέλεια. - Αιµορραγία Η ασθενής πρέπει να είναι ενηµερωµένη για την παρατεταµένη κολπική αιµορραγία (κατά µέσο όρο 12 ηµέρες ή περισσότερο µετά τη λήψη του MIFEGYNE ) η οποία µπορεί να είναι πολύ έντονη. Αιµορραγία εκδηλώνεται σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις και σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί απόδειξη τέλειας άµβλωσης. Η ασθενής πρέπει να γνωρίζει ότι δεν πρέπει να ταξιδέψει µακριά από το κέντρο από το οποίο συνταγογραφήθηκε το φάρµακο εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί η τέλεια άµβλωση. Θα πρέπει να λάβει ακριβείς οδηγίες µε ποιον να επικοινωνήσει και πού να απευθυνθεί σε περίπτωση που προκύψουν επιπλοκές, ιδιαίτερα σε περίπτωση ακατάσχετης κολπικής αιµορραγίας. Μια επίσκεψη για την παρακολούθηση της πορείας της ασθενούς πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός 14 µε 21 ηµερών µετά τη χορήγηση του MIFEGYNE, ώστε να επιβεβαιωθεί µε τα κατάλληλα µέσα (κλινική εξέταση, υπερηχογράφηµα, και µέτρηση της β-hcg) ότι η άµβλωση είναι τέλεια και ότι έχει σταµατήσει η κολπική αιµορραγία. Σε περίπτωση εµµένουσας αιµορραγίας (ακόµα και ελαφριάς µορφής) µετά την επίσκεψη ελέγχου, θα πρέπει να εξεταστεί και πάλι η ασθενής εντός µερικών ηµερών για να διαπιστωθεί η εξαφάνιση αυτής. Εάν υπάρχουν υποψίες συνεχιζόµενης εγκυµοσύνης, µπορεί να απαιτηθεί επιπλέον υπερηχογράφηµα για να αξιολογηθεί η βιωσιµότητά της. 12

13 Η εµµένουσα κολπική αιµορραγία σε αυτήν τη φάση θα µπορούσε να σηµατοδοτεί ατελή άµβλωση ή µια εξωµήτρια κύηση που πέρασε απαρατήρητη και θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για εφαρµογή κατάλληλης θεραπείας. Σε περίπτωση συνεχιζόµενης εγκυµοσύνης για την οποία τίθεται διάγνωση µετά την επίσκεψη ελέγχου, προτείνεται στη γυναίκα διακοπής αυτής µε άλλη µέθοδο. εδοµένου ότι έντονη αιµορραγία που απαιτεί αιµόσταση µε απόξεση σηµειώνεται σε 0 έως 1,4% των περιπτώσεων κατά τη φαρµακευτική µέθοδο διακοπής της κύησης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε ασθενείς µε διαταραχές της αιµόστασης, µε µειωµένη πηκτικότητα του αίµατος ή µε αναιµία. Η απόφαση για τη χρήση της φαρµακευτικής ή της χειρουργικής µεθόδου πρέπει να λαµβάνεται από εξειδικευµένους επιµελητές ειδικούς ανάλογα µε τον τύπο της διαταραχής της αιµόστασης και το βαθµό αναιµίας. Λοίµωξη: Πολύ σπάνια περιστατικά θανατηφόρου τοξικού σοκ που προκαλείται από ενδοµητρίτιδα από Clostridium sordellii, η οποία εκδηλώνεται χωρίς πυρετό ή άλλα εµφανή συµπτώµατα λοίµωξης έχουν αναφερθεί µετά την άµβλωση λόγω ιατρικής παρέµβασης µε 200 mg µιφεπριστόνης που ακολουθείται από µη ενδεδειγµένη κολπική εφαρµογή µισοπροστόλης σε δισκία για από του στόµατος λήψη. Οι νοσοκοµειακοί γιατροί πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτή η επιπλοκή µπορεί να αποβεί θανατηφόρα. 2- Ωρίµανση και διαστολή του τραχήλου της µήτρας πριν τη χειρουργική διακοπή της κύησης Για να είναι απόλυτα αποτελεσµατική η θεραπεία, τη χρήση του Mifegyne πρέπει να ακολουθεί µετά από 36 ώρες κι όχι αργότερα από 48 ώρες η χειρουργική διακοπή της κύησης. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη µέθοδο - Αιµορραγία Η γυναίκα πρέπει να ενηµερώνεται για τον κίνδυνο κολπικής αιµορραγίας, η οποία µπορεί να είναι έντονη µετά τη λήψη του MIFEGYNE. Θα πρέπει να ενηµερώνεται για τον κίνδυνο αποβολής πριν τη χειρουργική επέµβαση (αν και ελάχιστος): θα πρέπει να ενηµερώνεται για το πού να απευθύνεται προκειµένου να διαπιστωθεί εάν η άµβλωση ήταν τέλεια ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. εδοµένου ότι έντονη αιµορραγία που απαιτεί αιµόσταση µε απόξεση σηµειώνεται στο 1% των ασθενών, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε ασθενείς µε διαταραχές της αιµόστασης, µε µειωµένη πηκτικότητα του αίµατος ή µε σοβαρή αναιµία. - Άλλοι κίνδυνοι Συµπεριλαµβάνουν αυτούς της χειρουργικής επέµβασης. 3- Για όλες τις περιπτώσεις Η χρήση του Mifegyne απαιτεί τον προσδιορισµό του rhesus κι εποµένως την πρόληψη της αλλοανοσοποίησης Rhesus καθώς και άλλα γενικά µέτρα που λαµβάνονται συνήθως κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διακοπής κύησης. Κατά τη διάρκεια κλινικών µελετών, σηµειώθηκαν εγκυµοσύνες στο διάστηµα µεταξύ της αποβολής του εµβρύου και µέχρι να επανέλθει η έµµηνος ρήση. Για να αποφευχθεί τυχόν έκθεση επακόλουθης κύησης στη µιφεπριστόνη, συνιστάται να αποφεύγεται η σύλληψη στη διάρκεια του επόµενου έµµηνου κύκλου. Αξιόπιστες αντισυλληπτικές προφυλάξεις πρέπει εποµένως να λαµβάνονται το συντοµότερο δυνατό µετά τη χορήγηση της µιφεπροστόνης. 13

14 Προφυλάξεις κατά τη χρήση 1- Για όλες τις περιστάσεις Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες οξείας επινεφριδιακής ανεπάρκειας, συνιστάται η χορήγηση δεξαµεθαζόνης. 1 mg δεξαµεθαζόνης ανταγωνίζεται µία δόση 400 mg µιφεπριστόνης. Λόγω της αντι-γλυκοκορτικοειδούς δράσης της µιφεπριστόνης, η αποτελεσµατικότητα της µακροχρόνιας θεραπείας µε κορτικοστεροειδή, συµπεριλαµβανοµένων των εισπνεόµενων κορτικοστεροειδών σε ασθµατικές ασθενείς, µπορεί να µειωθεί στις 3 µε 4 ηµέρες µετά τη λήψη του Mifegyne. Θα πρέπει να γίνει ρύθµιση της θεραπείας. Μια µείωση της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου µπορεί θεωρητικά να συµβεί λόγω των αντιπροσταγλανδικών ιδιοτήτων των µη στεροειδών αντιφλεγµονωδών φαρµάκων (NSAIDs) συµπεριλαµβανοµένης της ασπιρίνης (ακετυλοσαλικυλικό οξύ). Περιορισµένα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η συγχορήγηση NSAIDs την ηµέρα της χορήγησης της δόσης προσταγλανδίνης δεν επηρεάζει αρνητικά την επίδραση της µιφεπριστόνης ή της προσταγλανδίνης στην ωρίµανση του τραχήλου ή τη συσταλτικότητα της µήτρας και δε µειώνει την κλινική αποτελεσµατικότητα της φαρµακευτικής διακοπής της κύησης. 2- Φαρµακευτική διακοπή ενδοµήτριας κύησης που συνεχίζεται Σπάνια αλλά σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια έχουν αναφερθεί µετά την ενδοµυϊκή χορήγηση των αναλόγων προσταγλανδίνης. Για το λόγο αυτό, οι γυναίκες µε παράγοντες κινδύνου εκδήλωσης καρδιαγγειακής νόσου ή µε εγκατεστηµένη καρδιαγγειακή νόσο πρέπει να αντιµετωπίζονται µε προσοχή. Μέθοδος χορήγησης της προσταγλανδίνης Κατά τη διάρκεια και για τρεις ώρες µετά τη λήψη, η ασθενής θα πρέπει να είναι υπό παρακολούθηση στο θεραπευτικό κέντρο, προκειµένου να µη διαφύγουν της προσοχής πιθανές οξείες επιπτώσεις από τη χορήγηση της προσταγλανδίνης. Το κέντρο θεραπείας πρέπει να διαθέτει τον επαρκή ιατρικό εξοπλισµό. Μετά την έξοδό τους από το κέντρο θεραπείας όλες οι γυναίκες θα πρέπει να τους χορηγείται κατάλληλη φαρµακευτική αγωγή όπως αυτή ενδείκνυται αλλά και να ενηµερωθεί πλήρως σχετικά µε τα πιθανά σηµεία και συµπτώµατα τα οποία µπορεί να εµφανίσει καθώς επίσης να έχει άµεση πρόσβαση στο θεραπευτικό κέντρο από το τηλέφωνο ή άµεση τοπική πρόσβαση. 3- Για διαδοχική χρήση Mifegyne - Προσταγλανδίνης, ανεξαρτήτως ενδείξεων Οι προφυλάξεις που συνδέονται µε την προσταγλανδίνη που χρησιµοποιείται πρέπει να τηρούνται στις περιπτώσεις όπου έχουν εφαρµογή. 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης εν έχουν πραγµατοποιηθεί µελέτες αλληλεπιδράσεων. Με βάση το ότι το φάρµακο αυτό µεταβολίζεται από το κυτόχρωµα CYP3A4, είναι πιθανό η κετοκοναζόλη, η ιτρακοναζόλη, η ερυθροµυκίνη και ο χυµός από γκρέιπφρουτ να αναστέλλουν το µεταβολισµό του (αυξάνοντας τις τιµές της µιφεπριστόνης στον ορό). Επιπλέον, η ριφαµπικίνη, η δεξαµεθαζόνη, το βότανο Υπερικόν το ιάτρητον (St. John s Wort) και ορισµένα αντιεπιληπτικά φάρµακα (φαινυτοΐνη, φαινοβαρβιτάλη, καρβαµαζεπίνη) µπορεί να ενεργοποιήσουν το µεταβολισµό της µιφεπριστόνης (µειώνοντας τα επίπεδα της µιφεπριστόνης ορού). Βάσει πληροφοριών σχετικών µε την in vitro αναστολή, η συγχορήγηση µιφεπριστόνης µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των επιπέδων στον ορό φαρµάκων που λειτουργούν ως υποστρώµατα του κυτοχρώµατος CYP3A4. Λόγω της αργής αποµάκρυνσης της µιφεπριστόνης από τον οργανισµό, αυτού του είδους η αλληλεπίδραση µπορεί να παρατηρηθεί για παρατεταµένη περίοδο µετά τη χορήγησή της. Εποµένως, απαιτείται προσοχή όταν χορηγείται µιφεπριστόνη µε φάρµακα τα οποία λειτουργούν ως υποστρώµατα του κυτοχρώµατος CYP3A4 και τα οποία έχουν στενό θεραπευτικό 14

15 φάσµα, συµπεριλαµβανοµένων ορισµένων παραγόντων που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας. 4.6 Κύηση και γαλουχία Σε πειραµατόζωα (βλέπε ενότητα 5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια), η δράση της µιφεπριστόνης να προκαλεί άµβλωση καθιστά αδύνατη την ορθή εκτίµηση τυχόν τερατογόνου επίδρασης του µορίου του φαρµάκου. Σε δόσεις που δεν προκαλούν άµβλωση, µεµονωµένα είναι τα περιστατικά δυσπλασιών που παρατηρήθηκαν σε κουνέλια, αλλά όχι σε αρουραίους ή ποντίκια, και είναι ελάχιστα για να θεωρηθούν σηµαντικά, ή να µπορούν να αποδοθούν στη µιφεπριστόνη. Στον άνθρωπο, οι ελάχιστες περιπτώσεις δυσπλασιών που καταγράφηκαν δεν επιτρέπουν την αιτιολογική συσχέτιση µόνης της µιφεπριστόνη ή µε τη συνδυασµένη χρήση της µε την προσταγλανδίνη. Εποµένως, τα δεδοµένα είναι εξαιρετικά περιορισµένα για να µπορεί να προσδιοριστεί εάν το µόριο του φαρµάκου αποτελεί τερατογόνο ουσία για τον άνθρωπο. Κατά συνέπεια: - Οι γυναίκες πρέπει να ενηµερώνονται και να γνωρίζουν ότι λόγω του κινδύνου αποτυχίας της φαρµακευτικής µεθόδου διακοπής της κύησης και του αστάθµητου κινδύνου για το έµβρυο, η επίσκεψη ελέγχου είναι υποχρεωτική (βλέπε Ενότητα 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). - Εάν κατά την επίσκεψη ελέγχου διαγνωσθεί αποτυχία της µεθόδου (βιώσιµη κύηση σε εξέλιξη), και εάν η ασθενής εξακολουθεί να συµφωνεί, η διακοπή της κύησης θα πρέπει να ολοκληρώνεται µε άλλη µέθοδο. - Εάν η ασθενής επιθυµεί να συνεχίσει µε την εγκυµοσύνη της, τα διαθέσιµα στοιχεία είναι εξαιρετικά περιορισµένα για να δικαιολογήσουν συστηµατική διακοπή µιας κύησης που εκτέθηκε στον παράγοντα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να εκτελείται προσεκτικός παρακολούθηση της κύησης µε υπερηχογράφηµα. Γαλουχία Η µιφεπριστόνη είναι µια λιπόφιλη σύµπλοκη ένωση και θεωρητικά µπορεί να εκκριθεί στο µητρικό γάλα. Εντούτοις, δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. Κατά συνέπεια, η χρήση µιφεπριστόνης πρέπει να αποφεύγεται κατά το θηλασµό. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών εν έχουν πραγµατοποιηθεί µελέτες σχετικές µε την επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και της χρήσης µηχανηµάτων. 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Ουρογεννητικές - Αιµορραγία Έντονη αιµορραγία σηµειώνεται περίπου στο 5% των περιπτώσεων και µπορεί να απαιτήσει αιµόσταση µε απόξεση σε έως και 1,4% των περιπτώσεων. - Πολύ συνηθισµένες οι συσπάσεις ή οι σπασµοί της µήτρας (10 έως 45%) στις ώρες µετά τη λήψη της προσταγλανδίνης. - Κατά την πρόκληση διακοπής κύησης δευτέρου τριµήνου ή την πρόκληση τοκετού λόγω ενδοµήτριου θανάτου εµβρύου κατά τη διάρκεια του τρίτου τριµήνου, ρήξη της µήτρας 15

16 αναφέρθηκε σε σπάνιες περιπτώσεις µετά τη λήψη προσταγλανδίνης. Τα περιστατικά αυτά σηµειώθηκαν κυρίως σε πολύτοκες γυναίκες ή γυναίκες µε ουλή από καισαρική τοµή. - Λοίµωξη µετά την άµβλωση. Υποψίες για ή επιβεβαιωµένες λοιµώξεις (ενδοµητρίτιδα, πυελική φλεγµονώδη νόσο) έχουν αναφερθεί σε κάτω από το 5% των γυναικών. - Πολύ σπάνια περιστατικά θανατηφόρου τοξικού σοκ που προκαλείται από ενδοµητρίτιδα από Clostridium sordellii, η οποία εκδηλώνεται χωρίς πυρετό ή άλλα εµφανή συµπτώµατα λοίµωξης έχουν αναφερθεί µετά την άµβλωση λόγω ιατρικής παρέµβασης 200 mg µιφεπριστόνης ακολουθούµενης από µη ενδεδειγµένη κολπική εφαρµογή µισοπροστόλης σε δισκία για από του στόµατος λήψη. Οι κλινικοί ιατροί θα πρέπει να είναι ενήµεροι αυτής της πιθανής θανατηφόρας επιπλοκής (δείτε ενότητα ειδικές προειδοποιήσεις και ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση). Γαστρεντερικές - Σπασµοί, ήπιας ή µέτριας βαρύτητας (σύνηθες). - Ναυτία, έµετος, διάρροια (αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες που συνδέονται µε την προσταγλανδίνη αναφέρονται συχνά). Σπανίως υπόταση (0,25%) Υπερευαισθησία και δέρµα - Υπερευαισθησία: εξανθήµατα ασυνήθιστα (0,2%), µεµονωµένα περιστατικά κνίδωσης. - Έχουν επίσης αναφερθεί µεµονωµένα περιστατικά ερυθροδερµίας, οζώδους ερυθήµατος, επιδερµικής νεκρόλυσης. Άλλα συστήµατα Σπάνιες περιπτώσεις πονοκεφάλων, αδιαθεσίας, συµπτωµάτων του πνευµονογαστρικού νεύρου (έχουν αναφερθεί εξάψεις, ζάλη και ρίγη) καθώς και πυρετός. 4.9 Υπερδοσολογία εν έχει αναφερθεί κανένα περιστατικό υπερδοσολογίας. Σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης κατά λάθος, µπορεί να εµφανιστούν σηµεία επινεφριδιακής ανεπάρκειας. Τα σηµεία οξείας δηλητηρίασης µπορεί να απαιτήσουν εξειδικευµένη αντιµετώπιση, συµπεριλαµβανοµένης της χορήγησης δεξαµεθαζόνης. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες ΑΛΛΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ ΑΝΤΙ-ΠΡΟΓΕΣΤΑΓΟΝΙΚΗ ΡΑΣΗ : GO3 X B01. Η µιφεπροστόνη είναι ένα συνθετικό στεροειδές µε αντιπρογεσταγονική δράση ως αποτέλεσµα της ανταγωνιστικής της δράσης έναντι της προγεστερόνης στους υποδοχείς της προγεστερόνης. Σε δόσεις που κυµαίνονται µεταξύ 3 και 10 mg/kg από του στόµατος, αναστέλλει τη δράση της ενδογενούς ή εξωγενούς προγεστερόνης σε διάφορα είδη ζώων (αρουραίους, ποντίκια, κουνέλια και πιθήκους). Αυτή η δράση εκδηλώνεται µε την προγµατοποίηση της διακοπής της κύησης στα τρωκτικά. Στις γυναίκες, σε δόσεις µεγαλύτερες από ή ίσες µε 1mg/kg, η µιφεπριστόνη ανταγωνίζεται τις επιδράσεις της προγεστερόνης στο ενδοµήτριο και στο µυοµήτριο. Κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, ευαισθητοποιεί το µυοµήτριο στη συσπαστική επαγωγική δράση της προσταγλανδίνης. Στη διάρκεια του πρώτου τριµήνου, η εισαγωγική θεραπεία µε µιφεπριστόνη επιτρέπει τη διαστολή 16

17 και το άνοιγµα του τραχήλου της µήτρας. Ενώ τα κλινικά δεδοµένα έχουν καταδείξει ότι η µιφεπριστόνη διευκολύνει τη διαστολή του τραχήλου, δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία που να δείχνουν ότι αυτό οδηγεί στη µείωση του ποσοστού των πρώιµων ή όψιµων επιπλοκών της διαδικασίας της διαστολής. Σε περίπτωση πρώιµης διακοπής της κύησης, ο συνδυασµός ενός αναλόγου προσταγλανδίνης που χρησιµοποιείται διαδοχικά σε αγωγή µετά τη χορήγηση µιφεπριστόνης οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού επιτυχίας σε περίπου 95 τοις εκατό των περιπτώσεων και επιταχύνει την αποβολή του κυήµατος. Στις κλινικές δοκιµές, ανάλογα µε την προσταγλανδίνη που χρησιµοποιείται και το χρόνο εφαρµογής της, τα αποτελέσµατα διαφέρουν ελάχιστα. Το ποσοστό επιτυχίας είναι περίπου 95% όταν τα 600 mg µιφεπριστόνης συνδυάζονται µε µισοπροστόλη 400 µg από του στόµατος σε αµηνόρροια έως 49 ηµερών και µε κολπική εφαρµογή γεµεπρόστης φτάνει το 98% σε αµηνόρροια έως 49 ηµερών και 95% σε αµηνόρροια έως 63 ηµερών. Ανάλογα µε την κλινική µελέτη και τον τύπο της προσταγλανδίνης που χρησιµοποιείται, το ποσοστό αποτυχίας ποικίλει. Αποτυχία σηµειώνεται στο 1,3 έως 7,5% των περιστατικών που λαµβάνουν διαδοχικά Mifegyne κι έπειτα κάποιο ανάλογο προσταγλανδίνης, και συγκεκριµένα: - 0 έως 1,5% των εξελισσόµενων κυήσεων, - 1,3 έως 4,6% της µερικής άµβλωσης, µε ατελή αποβολή - 0 έως 1,4% των αιµοστατικών αποξέσεων Αναφορικά µε κυήσεις διάρκειας µέχρι και 49 ηµερών αµηνόρροιας, συγκριτικές µελέτες ανάµεσα σε 200 mg και 600 mg µιφεπριστόνης σε συνδυασµό µε 400 µg µισοπροστόλης από το στόµα δεν µπορούν να αποκλείσουν έναν ελάχιστα υψηλότερο κίνδυνο παραµονής της κύησης µε τη δόση των 200 mg. Αναφορικά µε κυήσεις µέχρι και 63 ηµερών αµηνόρροιας, συγκριτικές µελέτες ανάµεσα σε 200 mg και 600 mg µιφεπριστόνης σε συνδυασµό µε 1 mg γεµεπρόστης ενδοκολπικά υποδηλώνουν ότι τα 200 mg µιφεπριστόνης µπορούν να είναι εξίσου αποτελεσµατικά µε τα 600 mg µιφεπριστόνης: * Τα ποσοστά πλήρους άµβλωσης µε 200 mg και 600 mg ήταν 93.8% και 94.3%, αντίστοιχα, σε γυναίκες µε < 57 ηµέρες αµηνόρροιας (n=777. WHO 1993), και 92.4% και 91.7%, αντίστοιχα, σε γυναίκες µε 57 έως 63 ηµέρες αµηνόρροιας (n=896, WHO 2001). * Τα ποσοστά συνεχιζόµενων κυήσεων µε 200 mg και 600 mg ήταν 0.5% και 0.3%, αντίστοιχα, σε γυναίκες µε < 57 ηµέρες αµηνόρροιας, και 1.3% και 1.6%, αντίστοιχα, σε γυναίκες µε 57 έως 63 ηµέρες αµηνόρροιας. Οι συνδυασµοί της µιφεπριστόνης µε ανάλογα προσταγλανδίνης διαφορετικά από τη µισοπροστόλη και γεµεπρόστη δεν έχουν µελετηθεί. Κατά τη διακοπή κύησης λόγω ύπαρξης ιατρικής ένδειξης πέραν του πρώτου τριµήνου, η µιφεπριστόνη χορηγείται σε δόση 600-mg, 36 έως 48 ώρες πριν την πρώτη χορήγηση προσταγλανδίνων, µειώνει το διάστηµα πρόκλησης της έκτρωσης κι επίσης µειώνει τις δόσεις της προσταγλανδίνης που απαιτούνται για την άµβλωση. Όταν χρησιµοποιείται για την πρόκληση τοκετού σε περιπτώσεις ενδοµήτριου θανάτου του εµβρύου, η µιφεπριστόνη µόνη της προκαλεί άµβλωση περίπου στο 60% των περιπτώσεων εντός 72 ωρών µετά την πρώτη λήψη. Σε αυτήν την περίπτωση, η χορήγηση προσταγλανδίνης ή ωκυτοκικών φαρµάκων δεν είναι απαραίτητη. Η µιφεπριστόνη δεσµεύεται στον υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών. Στα πειραµατόζωα, σε δόσεις που κυµαίνονται µεταξύ 10 έως 25 mg/kg αναστέλλει τη δράση της δεξαµεθαζόνης. Στον άνθρωπο, η αντι-γλυκοκορτικοειδής δράση εκδηλώνεται µε δόση ίση ή µεγαλύτερη των 4,5 mg/kg µε αντιρροπιστική άνοδο της ACTH και της κορτιζόλης. Η γλυκοκορτικοειδής βιοδραστικότητα (GBA) µπορεί να κατασταλεί για αρκετές ηµέρες µετά από µια εφάπαξ χορήγηση 200 mg µιφεπριστόνης για τη διακοπή της κύησης. Οι κλινικές συνέπειες αυτού δεν είναι σαφείς, ωστόσο οι έµετοι και η ναυτία 17

18 µπορεί να αυξηθούν σε επιρρεπείς γυναίκες. Η µιφεπριστόνη έχει ασθενή αντι-ανδρογονική δράση η οποία εκδηλώνεται µόνο σε ζώα κατά τη διάρκεια παρατεταµένης χορήγησης πολύ υψηλών δόσεων. 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Μετά από του στόµατος χορήγηση µίας εφάπαξ δόσης 600 mg η µιφεπριστόνη απορροφάται γρήγορα. Η µέγιστη συγκέντρωση των 1,98 mg/l επιτυγχάνεται µετά από 1,30 ώρες (µέσος όρος 10 ατόµων). Σηµειώνεται µια µη-γραµµική ανταπόκριση στη δόση. Μετά από µια φάση κατανοµής, η αποµάκρυνσή της είναι αρχικά αργή, η συγκέντρωση µειώνεται στο µισό περίπου στις 12 µε 72 ώρες, κι έπειτα ταχύτερα, διαµορφώνοντας το χρόνο ηµίσειας ζωής στις 18 ώρες. Με τεχνικές ανάλυσης ραδιοσήµανσης υποδοχέων, η τελική ηµίσεια ζωή αγγίζει τις 90 ώρες, συµπεριλαµβανοµένων όλων των µεταβολιτών της µιφεπριστόνης που µπορούν να δεσµεύονται στους υποδοχείς της προγεστερόνης. Μετά τη χορήγηση χαµηλών δόσεων µιφεπριστόνης (20 mg από του στόµατος ή ενδοφλεβίως), η απόλυτη βιοδιαθεσιµότητα είναι 69%. Στο πλάσµα η µιφεπριστόνη δεσµεύεται κατά 98% από τις πρωτεΐνες του πλάσµατος: την αλβουµίνη και κυρίως την άλφα-1-οξύ γλυκοπρωτεΐνη (AAG), για την οποία µπορεί να υπάρξει κορεσµός της δέσµευσης. Λόγω αυτής της ειδικής δέσµευσης, ο όγκος κατανοµής και η κάθαρση της µιφεπριστόνης στο πλάσµα είναι αντιστρόφως ανάλογα της συγκέντρωσης της AAG στο πλάσµα. Η N-αποµεθυλίωση και η τελική υδροξυλίωση της 17-προπίνυλο αλυσίδας είναι πρωτογενείς µεταβολικές οδοί ηπατικού οξειδωτικού µεταβολισµού. Οι µεταβολίτες της µιφεπριστόνης απεκκρίνονται κυρίως στα κόπρανα. Μετά τη χορήγηση µιας ραδιοσηµασµένης δόσης των 600 mg, 10% της συνολικής ραδιενέργειας αποµακρύνεται από τα ούρα και 90% από τα κόπρανα. 5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια Σε τοξικολογικές µελέτες σε αρουραίους και πιθήκους διάρκειας έως και 6 µηνών, η µιφεπριστόνη είχε επιδράσεις που συνδέονται µε την αντιορµονική της (αντι-προγεστερονική, αντιγλυκοκορτικοειδή και αντι-ανδρογονική) δράσης. Σε τοξικολογικές µελέτες της αναπαραγωγής, η µιφεπριστόνη δρα ως ισχυρός παράγοντας πρόκλησης άµβλωσης. Καµία τερατογόνος επίδραση της µιφεπριστόνης δεν παρατηρήθηκε σε αρουραίους και ποντίκια στα οποία το έµβρυο να επιβίωσε της έκθεσης. Σε κουνέλια στα οποία το έµβρυο επιβίωσε της έκθεσης, όµως, σηµειώθηκαν µεµονωµένα περιστατικά σοβαρών ανωµαλιών (θόλος του κρανίου, εγκέφαλος και νωτιαίος µυελός). Ο αριθµός των ανωµαλιών στα έµβρυα δεν ήταν στατιστικά σηµαντικός και δεν παρατηρήθηκε καµία δοσοεξαρτώµενη επίδραση. Στους πιθήκους, ο αριθµός των εµβρύων που επιβίωσαν της άµβλωσης που προκαλεί η µιφεπριστόνη ήταν ανεπαρκής για να προκύψει κάποιο συµπέρασµα 18

19 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων 6.2 Ασυµβατότητες 6.3 ιάρκεια ζωής 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισµός 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ [ είτε Annex I - να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 8. ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 19

20 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 20

21 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MIFEGYNE 200 mg δισκία Mifepristone 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) Mifepristone 200 mg 3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ ΟΧΩΝ 4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Από του στόµατος χορήγηση. ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 6. ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Λήξη {µήνας/έτος} 9. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 21

22 10. Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ [ είτε Annex I - Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ [Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Αρ. Παρτίδας Λήξη {µήνας/ έτος} 14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ 15. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE 22

23 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΥΠΟΥ BLISTER {ΦΥΣΗ/ ΤΥΠΟΣ} 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MIFEGYNE 200 mg δισκία Mifepristone 2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ [ είτε Annex I - Να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Λήξη {µήνας/έτος} 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Αρ. Παρτίδας 5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 23

24 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 24

25 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Mifegyne 200 mg δισκία Μιφεπριστόνης ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. - Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας. -Το φάρµακο αυτό συνταγογραφήθηκε για εσάς.. εν πρέπει να δώσετε το φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους βλάψει, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας. - Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό σας. Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 1. Τι είναι το Mifegyne και ποια είναι η χρήση του 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Mifegyne 3. Πώς να πάρετε το Mifegyne 4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 5. Πώς να φυλάσσεται το Mifegyne 6. Λοιπές πληροφορίες 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MIFEGYNE ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Το Mifegyne είναι µια αντι-ορµόνη που δρα αναστέλλοντας τις δράσεις της προγεστερόνης, µιας ορµόνης απαραίτητης προκειµένου να συνεχιστεί η κύηση. Το Mifegyne µπορεί εποµένως να προκαλέσει διακοπή της κύησης. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την ωρίµανση και το άνοιγµα της εισόδου (του τραχήλου) προς τη µήτρα. Το Mifegyne συνιστάται στις ακόλουθες ενδείξεις: 1) Για φαρµακευτική διακοπή µιας κύησης : - όχι αργότερα από 63 ηµέρες µετά την πρώτη µέρα της τελευταίας περιόδου σας, - σε συνδυασµό µε άλλη αγωγή που αποκαλείται προσταγλανδίνη (µια ουσία που αυξάνει τις συσπάσεις της µήτρας) η οποία λαµβάνεται 36 έως 48 ώρες µετά τη λήψη του Mifegyne. 2) Για ωρίµανση και διαστολή του τραχήλου της µήτρας πριν τη χειρουργική διακοπή της κύησης κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου. 3) Ως εισαγωγική θεραπεία πριν χορηγηθούν προσταγλανδίνες για διακοπή της κύησης πέραν του 3 ου τριµήνου λόγω ιατρική ένδειξη. 4) Για να προκληθεί τοκετός σε περιπτώσεις ενδοµήτριου θανάτου του εµβρύου και όπου είναι αδύνατο να χρησιµοποιηθούν άλλες φαρµακευτικές αγωγές (προσταγλανδίνη ή ωκυτοκίνη). 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ MIFEGYNE ΜΗ ΛΑΒΕΤΕ ΤΟ MIFEGYNE: Σε όλες τις περιπτώσεις, - εάν είστε αλλεργική (έχετε υπερευαισθησία) στην ενεργό ουσία MIFEGYNE ή σε οποιοδήποτε από τα άλλα συστατικά του Mifegyne, - εάν πάσχετε από επινεφριδιακή ανεπάρκεια, - εάν πάσχετε από σοβαρό µη ελεγχόµενο άσθµα, το οποίο δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε φαρµακευτική αγωγή, - εάν έχετε κληρονοµική πορφύρα. Επιπλέον, Για διακοπή κύησης αµηνόρροιας έως 63 ηµερών: - εάν η εγκυµοσύνη σας δεν έχει επιβεβαιωθεί µε µικροβιολογική εξέταση ή υπερηχογράφηµα, 25

26 - εάν έχουν παρέλθει πάνω από 63 ηµέρες από την πρώτη ηµέρα της τελευταίας περιόδου σας, - εάν ο γιατρός σας υποπτεύεται έκτοπη κύηση (τα ωάρια έχουν εµφυτευτεί εκτός της µήτρας), - λόγω της ανάγκης χορήγησης µιας προσταγλανδίνης σε συνδυασµό µε το MIFEGYNE, δεν πρέπει να λάβετε αυτήν τη θεραπεία εάν είστε αλλεργική στις προσταγλανδίνες. Για ωρίµανση και διαστολή του τραχήλου της µήτρας πριν τη χειρουργική διακοπή της κύησης: - εάν η κύησή σας δεν έχει επιβεβαιωθεί µε µικροβιολογική εξέταση ή υπερηχογράφηµα, - εάν ο γιατρός σας υποπτεύεται έκτοπη κύηση. - εάν η πρώτη ηµέρα της τελευταίας σας περιόδου ήταν πριν από 84 ηµέρες ή περισσότερο. Για διακοπή κύησης πέραν των 3 µηνών: - εάν πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι προσταγλανδίνες για να ολοκληρώσουν τη δράση του Mifegyne παρακαλούµε αναφερθείτε επίσης και στις πληροφορίες του φαρµάκου αυτού, -εξαιτίας της ανάγκης της συνταγογράφησης των προσταγλανδινών σε συνδυασµό µε το Mifegyne, δεν πρέπει να λάβετε την θεραπεία εάν είστε αλλεργική στις προσταγλανδίνες. Για πρόκληση τοκετού λόγω ενδοµήτριου θανάτου του εµβρύου: Να δινετε ιδιαιτερη προσοχη µε το Mifegyne Η αγωγή µπορεί να είναι ακατάλληλη για εσάς και σε ορισµένες άλλες περιστάσεις, γι αυτό παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό σας εάν: - αισθάνεστε κάποια ενόχληση στην καρδιά, - εάν πάσχετε από άσθµα, - πάσχετε από κάποια ασθένεια που µπορεί να επηρεάσει την πήξη του αίµατός σας, - πάσχετε από ηπατική ή νεφρική νόσο, - είστε αναιµική ή δεν διατρέφεστε σωστά. Τότε ο γιατρός θα είναι σε θέση να συζητήσει µαζί σας εάν είστε ικανή να υποβληθείτε στη συγκεκριµένη θεραπεία. Μπορεί να έχετε παρατεταµένη και/ ή βαριά κολπική αιµορραγία (µέσος όρος περίπου 12 ηµέρες µετά τη λήψη του Mifegyne). Η παρουσία αυτών των αιµορραγιών δε σχετίζεται µε την επιτυχία της µεθόδου. Ληψη αλλων φαρµακων Τα φάρµακα τα οποία περιέχουν τις παρακάτω ενεργές ουσίες µπορούν να επηρεάσουν τη δράση του Mifegyne: - κορτικοστεροειδή (χρησιµοποιούνται στη θεραπεία του άσθµατος ή για την αντιµετώπιση άλλων φλεγµονών) - κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη (χρησιµοποιούνται στην αντιµυκητιασική θεραπεία) - ερυθροµυκίνη, ριφαµπικίνη (αντιβιοτικά) - St John s Wort ( φυσική θεραπεία που χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση της ήπιας κατάθλιψης) - Φαινυτοΐνη, φαινοβαρβιτάλη, καρβαµαζεπίνη (χρησιµοποιούνται στην αντιµετώπιση κρίσεων επιληψίας) Παρακαλείσθε να ενηµερώνετε το γιατρό σας εάν λαµβάνεται ή έχετε λάβει πρόσφατα οποιοδήποτε άλλο φάρµακο, συµπεριλαµβανοµένων φαρµάκων που διατίθενται χωρίς συνταγή γιατρού. Λήψη του Mifegyne µαζί µε φαγητό ή ποτό εν θα πρέπει να καταναλώνετε χυµό γκρέιπφρουτ όταν είστε σε θεραπεία µε το Mifegyne Εγκυµοσυνη και θηλασµος Καθώς το Mifegyne µπορεί να περάσει στο µητρικό γάλα και να το λάβει το µωρό σας, θα πρέπει να σταµατήσετε το θηλασµό µόλις λάβετε την αγωγή. Υπάρχουν ελάχιστα δεδοµένα για τους κινδύνους που αφορούν το αγέννητο µωρό. Εάν συνεχιστεί η κύηση και αποφασίσετε να το κρατήσετε, συζητήστε το µε τον ιατρό σας, ο οποίος θα κανονίσει για εσάς προσεκτική προγεννητική παρακολούθηση και υπερηχολογικές εξετάσεις. Συνιστάται να µην µείνετε ξανά έγκυος µέχρις ότου να έρθει η επόµενη περίοδός σας µετά τη λήψη του Mifegyne. 26

27 Σηµαντικές πληροφορίες για κάποια από τα συστατικά του Mifegyne. 3. ΠΩΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ MIFEGYNE 1) Φαρµακευτική διακοπή ενδοµήτριας κύησης που συνεχίζεται Το Mifegyne λαµβάνεται σε µία εφάπαξ δόση των 3 δισκίων καθένα από τα οποία περιέχει 200mg µιφεπριστόνης. Τα δισκία πρέπει να καταπίνονται µε λίγο νερό παρουσία του γιατρού ή κάποιου από το ιατρικό προσωπικό αυτού. Η προσταγλανδίνη (400 µικρογραµµάρια µισοπροστόλης) είτε χορηγείται σε δισκία τα οποία θα πρέπει να καταπίνονται µε νερό είτε σε κολπικό υπόθετο (1 mg γεµεπρόστη). Η προσταγλανδίνη λαµβάνεται σε µία εφάπαξ δόση ώρες µετά τη λήψη του Mifegyne. Αυτή η µέθοδος απαιτεί την ενεργό συµµετοχή σας και εποµένως θα πρέπει να γνωρίζετε ότι: - Πρέπει να λάβετε το δεύτερο φάρµακο (προσταγανδίνη) για να εξασφαλίσετε ότι η θεραπεία θα είναι αποτελεσµατική. - Πρέπει να κάνετε µια επίσκεψη ελέγχου (3 η επίσκεψη) εντός 14 έως 21 ηµερών από τη λήψη του Mifegyne προκειµένου να ελέγξετε ότι επετεύχθη τέλεια άµβλωση και ότι είστε καλά στην υγεία σας. - Η µέθοδος της φαρµακευτικής διακοπής της κύησης µε τη χρήση του συνδυασµού του Mifegyne και της προσταγλανδίνης δεν είναι 100 % αποτελεσµατική. Το µέσο ποσοστό επιτυχίας είναι 95% και εποµένως ίσως χρειαστείτε χειρουργική επέµβαση για να ολοκληρωθεί η θεραπεία. Για εγκυµοσύνες που συνέβησαν ενώ ήταν τοποθετηµένο ενδοµήτριο σπείραµα, θα αφαιρείται το σπείραµα πριν τη χορήγηση του Mifegyne. Θα ακολουθείται το εξής πρόγραµµα. Μετά τη χορήγηση του Mifegyne, επιστρέφετε σπίτι σας. Η αιµορραγία της µήτρας ξεκινά συνήθως 1 µε 2 ηµέρες µετά τη λήψη του Mifegyne. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η αποβολή µπορεί να γίνει πριν λάβετε την προσταγλανδίνη. Έχει µεγάλη σηµασία να υποβληθείτε σε έλεγχο ώστε να επιβεβαιωθεί η τέλεια άµβλωση και γι αυτό θα πρέπει να επισκεφτείτε ξανά το γιατρό. ύο µέρες αργότερα θα σας χορηγηθεί η προσταγλανδίνη. Μετά τη λήψη της προσταγλανδίνης, θα πρέπει να παραµείνετε σε ανάπαυση για 3 ώρες. Η κύηση µπορεί να διακοπεί εντός µερικών ωρών από τη χορήγηση της προσταγλανδίνης ή µέσα στις επόµενες ηµέρες. Η αιµορραγία διαρκεί κατά µέσο όρο 12 ηµέρες ή περισσότερο. Σε περίπτωση βαριάς και παρατεταµένης αιµορραγίας, η ασθενής θα πρέπει να επικοινωνήσει άµεσα µε τον ιατρό της προκειµένου να επαναπρογραµµατιστεί πιο σύντοµα κάποιο ραντεβού. Πρέπει να επιστρέψετε στο θεραπευτικό κέντρο και να επισκεφτείτε ξανά τον γιατρό σας για έλεγχο εντός 14 έως 21 ηµερών αφού λάβετε το Mifegyne. Εάν η κύηση εξακολουθεί ή η αποβολή είναι ατελής, ο γιατρός θα σας προτείνει άλλη µέθοδο διακοπής της κύησης. Σας συνιστούµε να µην ταξιδέψετε µακριά από το θεραπευτικό κέντρο και το γιατρό σας µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης ή εάν για οποιοδήποτε λόγο ανησυχείτε, µπορείτε να τηλεφωνήσετε στο θεραπευτικό σας κέντρο,( γιατρό) σας ή να επιστρέψετε πριν την προγραµµατισµένη επίσκεψη. Θα σας δοθεί ένας αριθµός τηλεφώνου για επείγουσες καταστάσεις ή για οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίσετε. Εναλλακτικά, 200 mg µιφεπριστόνης µπορούν επίσης να χορηγηθούν σε µια εφάπαξ δόση από το στόµα. Την από το στόµα αυτή δόση µπορεί να ακολουθήσει 36 µε 48 ώρες µετά η χορήγηση του αναλόγου της προσταγλανδίνης, 1 mg γεµεπρόστη ενδοκολπικά. 27

28 2) Για ωρίµανση και διαστολή του τραχήλου της µήτρας πριν τη χειρουργική διακοπή της κύησης: Το Mifegyne λαµβάνεται σε µία εφάπαξ δόση του ενός δισκίου που περιέχει 200mg µιφεπριστόνης. Το δισκίο πρέπει να καταπίνεται µε λίγο νερό παρουσία του γιατρού ή κάποιου από το ιατρικό προσωπικό αυτού. - Μετά τη χορήγηση του Mifegyne, επιστρέφετε σπίτι έχοντας ραντεβού µετά από 36 έως 48 ώρες για τη χειρουργική επέµβαση. Ο γιατρό σας θα σας εξηγήσει τη διαδικασία. Είναι πιθανό να παρουσιάσετε αιµορραγία µετά τη λήψη του Mifegyne, πριν την επέµβαση. Σε σπάνιες περιπτώσεις, µπορεί να υπάρξει άµβλωση πριν την επέµβαση. Έχει µεγάλη σηµασία να υποβληθείτε σε έλεγχο ώστε να επιβεβαιωθεί η τέλεια άµβλωση και γι αυτό θα πρέπει να επισκεφτείτε ξανά το γιατρό. - Θα σας δοθεί ένας αριθµός τηλεφώνου για κάθε επείγουσα κατάσταση. - Θα πρέπει να επιστρέψετε στην κλινική όπου είναι προγραµµατισµένο να γίνει η επέµβαση. Μετά την επέµβαση θα ξεκουραστείτε για λίγες ώρες κι έπειτα θα επιστρέψετε σπίτι σας. 3) Για διακοπή κύησης πέραν του πρώτου τριµήνου: Το Mifegyne λαµβάνεται σε µία εφάπαξ δόση των 3 δισκίων καθένα από τα οποία περιέχει 200mg µιφεπριστόνης. Τα δισκία πρέπει να καταπίνονται µε νερό παρουσία του γιατρού ή κάποιου από το ιατρικό προσωπικό αυτού. Θα σας δοθεί ραντεβού για εισαγωγή στο θεραπευτικό κέντρο 36 µε 48 ώρες αργότερα (2 ηµέρες) για να λάβετε την προσταγλανδίνη, η οποία µπορεί να χρειαστεί να σας δοθεί αρκετές φορές σε τακτά χρονικά διαστήµατα έως ότου επιτευχθεί τέλεια άµβλωση. 4) Για την πρόκληση τοκετού όταν η κύηση έχει διακοπεί (ενδοµήτριος θάνατος εµβρύου). 3 δισκία Mifegyne λαµβάνονται κάθε µέρα για δύο ηµέρες. Τα δισκία πρέπει να καταπίνονται µε λίγο νερό. Σε όλες τις περιπτώσεις Η χρήση του Mifegyne απαιτεί τη λήψη µέτρων για την πρόληψη της ευαισθητοποίησης στον παράγοντα Rhesus (εάν είστε Rh- αρνητική) παράλληλα µε τα γενικά µέτρα που λαµβάνονται σε οποιαδήποτε διακοπή κύησης. Υπάρχουν πιθανότητες να µείνετε ξανά έγκυος αµέσως µετά την ολοκλήρωση της διακοπής της κύησης. Επειδή µερικές από τις δράσεις του Mifegyne µπορεί να εξακολουθούν να υπάρχουν, συνιστάται να αποφύγετε να µείνετε έγκυος ξανά πριν την επόµενη έµµηνο ρύση σας, µετά τη λήψη του Mifegyne. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΑΝ ΠΑΡΕΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΣΗ MIFEGYNE ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ Καθώς θα είστε υπό την επιτήρηση του γιατρού κατά τη χορήγηση της αγωγής είναι απίθανο να λάβετε µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη δόση. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΑΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΟ MIFEGYNE Εάν ξεχάσετε να λάβετε οποιοδήποτε µέρος της αγωγής, είναι πιθανό η µέθοδος να µην είναι πλήρως αποτελεσµατική. Μιλήστε µε το γιατρό σας εάν ξεχάσετε να λάβετε την αγωγή. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά µε τη χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτήστε το γιατρό σας. 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Όπως κάθε άλλο φάρµακο, το MIFEGYNE µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες, αν και δεν εµφανίζονται σε όλους. Πολύ συχνά (συµβαίνει σε πάνω από 1 ανά 10 ασθενείς): βαριά αιµορραγία, συσπάσεις της µήτρας ή κράµπες στις επόµενες ώρες µετά τη λήψη της προσταγλανδίνης. 28

29 Συχνά (συµβαίνει σε πάνω από 1 ανά 100 ασθενείς αλλά όχι σε πάνω από 1 ανά 10 ασθενείς): Επακόλουθη λοίµωξη µετά την άµβλωση, δράσεις που σχετίζονται µε την προσταγλανδίνη όπως ναυτία, έµετος ή διάρροια. Μη συχνό (συµβαίνει σε πάνω από 1 ανά 1000 ασθενείς αλλά όχι σε πάνω από 1 ανά 100 ασθενείς): εξανθήµατα δέρµατος, κεφαλαλγία, αδιαθεσία, συµπτώµατα από το πνευµονογαστρικό (εξάψεις, ζαλάδα, ρίγη έχουν αναφερθεί) και πυρετός. Πολύ σπάνιο (συµβαίνει σε πάνω από 1 ανά ασθενείς): περιπτώσεις θανατηφόρου τοξικού σοκ που προκαλείται από λοίµωξη από ενδοµητρίτιδα από το Clostridium sordellii, το οποίο παρουσιάζεται χωρίς πυρετό ή άλλα συµπτώµατα λοίµωξης. Μεµονωµένες περιπτώσεις παρενεργειών που έχουν αναφερθεί είναι: εξανθήµατα και δερµατικές εκδηλώσεις µερικές φορές σοβαρές. Σε πολύ µικρό αριθµό γυναικών, ειδικά σε αυτές οι οποίες είχαν υποστεί επέµβαση στη µήτρα ή είχαν αποκτήσει παιδί µε καισαρική τοµή, υπάρχει ο κίνδυνος η µήτρα να υποστεί διάνοιξη ή ρήξη. Άλλες παρενέργειες είναι κράµπες του γαστρεντερικού συστήµατος, ήπιες ή σοβαρότερες. Εγκυµοσύνη Εάν η εγκυµοσύνη εξακολουθήσει και αποφασίσετε να κρατήσετε το παιδί, συζητήστε το µε τον γιατρό σας, ο οποίος θα προγραµµατίσει ενδελεχή προγεννητικό έλεγχο και επαναλαµβανόµενα υπερηχογραφήµατα. 5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ MIFEGYNE Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. Να µη χρησιµοποιείτε το Mifegyne µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί. Να µην χρησιµοποιήσετε το Mifegyne εάν παρατηρήσετε ορατά σηµεία βλάβης στο κουτί ή τις συσκευασίες τύπου blister. 6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι περιέχει το Mifegyne Η δραστική ουσία είναι η µιφεπριστόνη. Το(α) άλλο(α) συστατικό(ά) είναι Εµφάνιση του Mifegyne και περιεχόµενο της συσκευασίας Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής [Annex I - να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {ηµεροµηνία} [να συµπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο] 29

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακo. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα ΙΙ Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος, της επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών χρήσης που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLIATILIN (Choline alfoscerate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: GLIATILIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μαλακές Κάψουλες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Trocoxil 6 mg Mασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil 20 mg Μασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil 30 mg Μασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil 75 mg Μασώμενα Δισκία για σκύλους Trocoxil

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INCURIN 1 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό συστατικό: οιστριόλη 1 mg /δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EVATON Β 12 Επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία (200+250+1.5) mg 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: EVATON B 12 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως μέτριας οστεοαρθρίτιδας των γονάτων.

Ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως μέτριας οστεοαρθρίτιδας των γονάτων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EFFER ACTIV 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1,5 g γλυκοζαμίνης (ως υδροχλωρική γλυκοζαμίνη) Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ BACTROBAN αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1g αλοιφής περιέχει 20mg mupirocin. Για τον πλήρη κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION ( ιακετυλρεΐνη) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ INFLABION 50 mg σκληρά καψάκια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 50 mg διακετυλρεΐνη.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την ανάκληση ή την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας και λεπτομερής αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τη σύσταση της PRAC 69 Επιστημονικά πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ TRACHISAN Τροχίσκοι Tyrothricin + Lidocaine hydrochloride monohydrate + Chlorhexidine digluconate (0.5+1+1) mg/lozen ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Pronilen Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης

Pronilen Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης Σύνθεση: Ανά ml: Λουπροστιόλη 7,50 mg Είδη ζώων: Αγελάδες, μοσχίδες, φοράδες, πρόβατα. Φαρμακολογικές ιδιότητες: Η λουπροστιόλη είναι ένα συνθετικό ανάλογο της προσταγλανδίνης

Διαβάστε περισσότερα

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ RIMADYL injectable solution 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ( Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Δραστικό( ά) συστατικό( ά ) : Το προϊόν περιέχει 50 mg καρπροφένης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ FLECARDIA 50, 100, 150 και 200 mg καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρά flecainide acetate Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Postinor 1500 1500 µικρογραµµάρια ισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1500 µικρογραµµάρια λεβονοργεστρέλης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: Μελοξικάμη 5 mg Έκδοχο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NEPHROTECT 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nephrotect, διάλυµα για έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1000 ml περιέχουν: L-isoleucine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ferrum Fol Hausmann 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ferrum Fol Hausmann, Μασώμενα δισκία, (100 + 0,350) mg/δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (σε

Διαβάστε περισσότερα

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lactated Ringer s Injection/Fresenius, (3,1+0,3+6+0,2)g, ενέσιμο διάλυμα για έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

UTROGESTAN Progesterone (micronized) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

UTROGESTAN Progesterone (micronized) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ UTROGESTAN Progesterone (micronized) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το φυλλάδιο προσεκτικά πριν αρχίσετε να χρησιµοποιείτε το φάρµακό σας. Περιέχει σηµαντικές πληροφορίες. Αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

Καταπράυνση της φλεγμονής και του πόνου τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε σκύλους.

Καταπράυνση της φλεγμονής και του πόνου τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε σκύλους. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 1 mg μασώμενα δισκία για σκύλους Metacam 2,5 mg μασώμενα δισκία για σκύλους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα μασώμενο δισκίο περιέχει: Δραστικό(ά)

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Επιστημονικά πορίσματα - Σύνδρομο στέρησης: Για τα Effentora/Actiq, έχουν εμφανιστεί 54 περιστατικά ρίγους που

Διαβάστε περισσότερα

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονοµασία ιδιοσκευάσµατος Τerbinafine/Target δερµατικό εκνέφωµα, διάλυµα 1%. 1.2 Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σάκος περιέχει 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CLIMYCEN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κλινδαµυκίνη φωσφορική 23,800mg που ισοδυναµεί µε 20mg κλινδαµυκίνη

Διαβάστε περισσότερα

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Thursday, 20 December :49 -

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Thursday, 20 December :49 - Ζιρτέκ (Ζirtek) Cetirizine Dihydrochloride Δισκία επικαλυμένα με λεπτό υμένιο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΑΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1 Εμπορική ονομασία φαρμάκου: ΖΙΡΤΕΚ 1.2 Σύνθεση Δραστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/29 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Previcox 57 mg µασώµενα δισκία για σκύλους Previcox 227 mg µασώµενα δισκία για σκύλους 2.

Διαβάστε περισσότερα

FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους

FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml περιέχει: Florfenicol.300 mg Ωχρο-κίτρινο έως διαυγές κίτρινο διάλυµα. ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ Λοιµώξεις που οφείλονται σε βακτήρια ευαίσθητα στη

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Diacerein/Norma 50mg καψάκια σκληρά Διασερεΐνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Diacerein/Norma 50mg καψάκια σκληρά Διασερεΐνη REGULATORY AFFAIRS DEPARTMENT DIACEREIN/NORMA VERSION: PIL-2626801-04 DATE: 18-02-2016 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Diacerein/Norma 50mg καψάκια σκληρά Διασερεΐνη Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. T r a v o g e n (Isoconazole)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. T r a v o g e n (Isoconazole) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ T r a v o g e n (Isoconazole) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Travogen 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g κολπικής κρέµας Travogen περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων της άδειας κυκλοφορίας

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων της άδειας κυκλοφορίας Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων της άδειας κυκλοφορίας 208 Επιστημονικά πορίσματα Η Συντονιστική Ομάδα για τη διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης και την αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/5 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη DAFLON 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Micronized purified flavonoid fraction Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Molaxole κόνις για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν νιμεσουλίδη για συστημική χρήση (βλ.

Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν νιμεσουλίδη για συστημική χρήση (βλ. Παράρτημα ΙΙ Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης που παρουσιάστηκαν από τον ΕΜΑ 41 Επιστημονικά πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την αναστολή της άδειας κυκλοφορίας που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Παράρτημα Ι. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την αναστολή της άδειας κυκλοφορίας που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων Παράρτημα Ι Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την αναστολή της άδειας κυκλοφορίας που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 1 Επιστημονικά πορίσματα Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MEGACE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών

Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών Οι ρευματικές παθήσεις είναι συχνές στην αναπαραγωγική ηλικία των γυναικών. Στην πρόσφατη πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις στο γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1 Ονομασία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος TRIVASTAL 50 mg, δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Πιριβεδίλη Έκδοχα: Πυρήνας: Πολυβιδόνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 250 mg υπόθετα Παρακεταμόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 250 mg υπόθετα Παρακεταμόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Panadol 250 mg υπόθετα Παρακεταμόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cimalgex 8 mg µασώµενα δισκία για σκύλους Cimalgex 30 mg µασώµενα δισκία για σκύλους Cimalgex

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Norlevo δισκίο των 1,5 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κάθε δισκίο περιέχει 1,5 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Επιστημονικά πορίσματα Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης του Dexamethasone Alapis Η δεξαμεθαζόνη είναι ιδιαιτέρως

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος Παράρτημα III Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος Σημείωση: Οι αλλαγές στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών Προϊόντος και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ & ΚΥΗΣΗΣ

AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ & ΚΥΗΣΗΣ AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Το άσθμα είναι ένα από τις πιο συχνές νόσους που περιπλέκει την εγκυμοσύνη. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως περίπου 8-10% των εγκύων έχουν άσθμα και μπορεί να επηρεάσει την εγκυμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Η προεκλαµψία είναι πολύ πιο συνήθης από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Στην πραγµατικότητα είναι η συνηθέστερη σοβαρή επιπλοκή της κύησης. Η προεκλαµψία

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα και αιτιολόγηση

Επιστημονικά πορίσματα και αιτιολόγηση Παράρτημα IV Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας και λεπτομερής αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τη σύσταση της PRAC Επιστημονικά πορίσματα και αιτιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα II. Επιστηµονικά πορίσµατα και λόγοι για την απόρριψη που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων

Παράρτηµα II. Επιστηµονικά πορίσµατα και λόγοι για την απόρριψη που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων Παράρτηµα II Επιστηµονικά πορίσµατα και λόγοι για την απόρριψη που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων 5 Επιστηµονικά πορίσµατα Γενική περίληψη της επιστηµονικής αξιολόγησης του Ethinylestradiol-Drospirenone

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BTVPUR AlSap 4, ενέσιµο εναιώρηµα για πρόβατα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση του

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/5 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣH ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ

ΟΡΟΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣH ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΡΟΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣH ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ Τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν, οτι όλοι οι όροι ή περιορισμοί που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Καταπράυνση της φλεγμονής και ανακούφιση του πόνου, τόσο σε οξείες, όσο και σε χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε άλογα.

Καταπράυνση της φλεγμονής και ανακούφιση του πόνου, τόσο σε οξείες, όσο και σε χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε άλογα. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 15 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για άλογα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: Μελοξικάμη Έκδοχα: Sodium benzoate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VITALIPID ( ADULT ) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1ml VITALIPID ADULT περιέχει: Δραστικά συστατικά Retinopalmitate

Διαβάστε περισσότερα

Mometasone/Target Mometasone furoate

Mometasone/Target Mometasone furoate Mometasone/Target Mometasone furoate ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1. Ονοµασία: Mometasone/Target 1.2. Σύνθεση: ραστική ουσία: Mometasone furoate. Έκδοχα: α) Κρέµα: White

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PANOLOG 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό(ά) συστατικό(ά): Κάθε ml της αλοιφής PANOLOG περιέχει :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DUSPATALIN 200mg/cap καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σκληρό καψάκιο παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. VERAFLOX δισκία των 15 mg για σκύλους & γάτες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. VERAFLOX δισκία των 15 mg για σκύλους & γάτες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Λεπτομερείς πληροφορίες για τo παρόν προϊόν διατίθενται στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) στη διεύθυνση http://www.ema.europa.eu/. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VERAFLOX δισκία των 15 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. HYPNOMIDATE 20 mg/10 ml ενέσιμο διάλυμα Ετομιδάτη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. HYPNOMIDATE 20 mg/10 ml ενέσιμο διάλυμα Ετομιδάτη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ HYPNOMIDATE 20 mg/10 ml ενέσιμο διάλυμα Ετομιδάτη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Postinor 1500 μικρογραμμάρια δισκίο Levonorgestrel

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Postinor 1500 μικρογραμμάρια δισκίο Levonorgestrel ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Postinor 1500 μικρογραμμάρια δισκίο Levonorgestrel Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Thursday, 20 December :47 -

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Thursday, 20 December :47 - Flagyl 500mg Flagyl 500mg (Μετρονιδαζόλη, Μetronidazole) (Aventis) Σύνθεση: α) Kάψουλες των 500mg. Δραστική ουσία: Μetronidazole. Έκδοχα: Lactose, magnesium stearate, sodium lauryl sulfate, amberlite irp-88,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. Fotemustine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/20 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Eurican Herpes 205 κόνις και διαλύτης για ενέσιµο γαλάκτωµα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Naramig

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Naramig ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 2,5 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Ναρατριπτάνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

Διαβάστε περισσότερα

CEVAXEL 50 mg/ml κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους

CEVAXEL 50 mg/ml κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους CEVAXEL 50 mg/ml κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους ΣΥΝΘΕΣΗ Κόνις: Ceftiofur (as sodium) 1 g Ceftiofur (as sodium) 4 g ιαλύτης: Water for injections Ανασυσταµένο διάλυµα: Ceftiofur

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας

Παράρτημα I. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας 1 Επιστημονικά πορίσματα Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της PRAC σχετικά με την PSUR για τη rivastigmine,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά FISH OIL (EICOSAPENTAENOIC ACID) & (DOCOSAHEXAENOIC

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 14 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ OMNIC TOCAS 0,4 mg δισκία παρατεταμένηςαποδέσμευσης Υδροχλωρική Ταμσουλοζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg).

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg). EMA/47517/2015 EMEA/H/C/000829 Περίληψη EPAR για το κοινό ετεξιλική δαβιγατράνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Γάτες: Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου μετά από ωοθηκυστερεκτομή και δευτερεύουσες επεμβάσεις στους μαλακούς ιστούς.

Γάτες: Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου μετά από ωοθηκυστερεκτομή και δευτερεύουσες επεμβάσεις στους μαλακούς ιστούς. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για σκύλους και γάτες 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό(ά) συστατικό(ά): Μελοξικάμη 5 mg Έκδοχα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HIDRASEC ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ 10 mg κοκκία για πόσιμο εναιώρημα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει 10 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Milpro 4 mg/10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για μικρόσωμες γάτες και γατάκια

Milpro 4 mg/10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για μικρόσωμες γάτες και γατάκια ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: Milpro 4 mg/10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για μικρόσωμες γάτες και Milpro 16 mg/40 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο για γάτες 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

O S T E O V I L E (Alfacalcidol)

O S T E O V I L E (Alfacalcidol) O S T E O V I L E (Alfacalcidol) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OSTEOVILE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ OSTEOVILE 0,25 mcg/cap: Περιέχει 0,25 mcg/cap alfacalcidol

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 2 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για γάτες 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό(ά) συστατικό(ά): Μελοξικάμη 2 mg Έκδοχα: Αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

Καταπράυνση της φλεγμονής και του πόνου τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε σκύλους.

Καταπράυνση της φλεγμονής και του πόνου τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές σε σκύλους. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 0,5 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για σκύλους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: Μελοξικάμη 0,5 mg (ισοδυναμεί με

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα T r a

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: RELIEF 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Thiocolchicoside Έκδοχα: Lactose monohydrate, Maize starch, Magnesium stearate

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙ. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων της άδειας κυκλοφορίας

Παράρτημα ΙΙ. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων της άδειας κυκλοφορίας Παράρτημα ΙΙ Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων της άδειας κυκλοφορίας 9 Επιστημονικά πορίσματα Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης του Nasonex και των λοιπών εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ P R O S P A N Dried Ivy Leaf Extract

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ P R O S P A N Dried Ivy Leaf Extract ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ P R O S P A N Dried Ivy Leaf Extract Αναβράζοντα δισκία 65mg/tab Πόσιµο διάλυµα 35mg/5ml ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΑ 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ THYMANAX Θέµατα ποιότητας Η ποιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Molaxole κόνις για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ WARTEC 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Οξινο αιθανολικό διάλυμα Podophyllotoxin

Διαβάστε περισσότερα

Ρανιτιδίνη υδροχλωρική

Ρανιτιδίνη υδροχλωρική ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Ranitidine/Generics 150 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Ρανιτιδίνη υδροχλωρική ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

CYTOTEC 200 mcg δισκία

CYTOTEC 200 mcg δισκία ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CYTOTEC 200 mcg δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 200 mcg misoprostol (μισοπροστόλη). Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ursofalk 250 mg σκληρά καψάκια Ursodeoxycholic acid/ Oυρσοδεοξυχολικό οξύ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ursofalk 250 mg σκληρά καψάκια Ursodeoxycholic acid/ Oυρσοδεοξυχολικό οξύ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ursofalk 250 mg σκληρά καψάκια Ursodeoxycholic acid/ Oυρσοδεοξυχολικό οξύ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙ. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι απόρριψης

Παράρτημα ΙΙ. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι απόρριψης Παράρτημα ΙΙ Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι απόρριψης 4 Επιστημονικά πορίσματα Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης του Levothyroxine Alapis και των λοιπών εμπορικών ονομασιών του (βλ. Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ROIPLON (Etofenamate)

ROIPLON (Etofenamate) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ROIPLON (Etofenamate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ROIPLON 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 5% ή 10% Etofenamate. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα