1 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΓΕΝΝΑ ΕΙΟ». ΑΞΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΓΕΝΝΑ ΕΙΟ». ΑΞΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2010-2011 ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012"

Transcript

1 1 1 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΓΕΝΝΑ ΕΙΟ». ΑΞΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Α.1 Κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των µαθητών εν έχει γίνει µέχρι σήµερα κάποια καταγραφή της κατανοµής των µαθητών/τριών σύµφωνα µε το επάγγελµα του πατέρα (και της µητέρας) τους, ούτε εκτίµηση της κοινωνικής-οικονοµικής και µορφωτικής κατάστασης των γονέων τους. Τα στοιχεία χρειάζονται για διεξαγωγή σχετικών ερευνών αλλά και για πληρέστερη εικόνα του «προφίλ» των µαθητών του σχολείου * µπορεί να γίνει µία πρώτη καταγραφή, τουλάχιστον για τους µαθητές της Α τάξης µε βάση τα στοιχεία από τις καρτέλες Α.2 Πόροι και διαθέσιµα µέσα ι) πόροι: στην παρούσα κατάσταση είναι αναγκαίο να υπάρχουν τουλάχιστον τα απαραίτητα αναλώσιµα (χαρτί, κιµωλίες, µελάνια φωτοτυπικών και εκτυπωτών), χρήµατα για τη θέρµανση, αλλά και πόροι για προγραµµατισµένες ή έκτακτες εκδηλώσεις (π.χ. διοργάνωση οµιλίας ή παρουσίασης πρότζεκτ, επίσκεψη µαθητών από ξένα σχολεία κλπ.). Στις υπάρχουσες οικονοµικές συνθήκες κρίνεται εξαιρετικά δύσκολο (και ανεπίτρεπτο) να ζητηθεί οικονοµική βοήθεια από τους γονείς. * να γίνει έγκαιρα προϋπολογισµός των εξόδων και προγραµµατισµός εκδηλώσεων που θα έχουν οικονοµική επιβάρυνση για το σχολείο *να ζητηθεί το αναγκαίο ποσόν από τη Σχολική Επιτροπή και να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία για τα έσοδα και τα έξοδα στη σχολική κοινότητα. Τα στοιχεία αυτά είναι, επίσης, χρήσιµα για διεξαγωγή σχετικών ερευνών (κόστος ανά µαθητή κλπ.) ιι) διαθέσιµα µέσα, υποδοµή: - Το κύριο πρόβληµα, όσον αφορά σε Η/Υ και περιφερειακά, βιντεοπροβολείς κλπ. εντοπίζεται στη συντήρηση και πιθανή ανάγκη επισκευής τους, για τις οποίες πρέπει να έχει υπάρξει σχετική πρόβλεψη (βλ. παραπάνω Α.2.ι), - για το χρόνιο πρόβληµα της βιβλιοθήκης (το οποίο, ουσιαστικά, έχει δύο σκέλη βλ. Προτάσεις, παρακάτω), οι προσπάθειες πολλών ετών δεν είχαν αποτέλεσµα και δεν εκτιµάται ότι θα υπάρξει λύση σύντοµα, - για οποιεσδήποτε άλλες ελλείψεις, ή ακόµη περισσότερο- για βελτιώσεις του υπάρχοντος εξοπλισµού και γενικότερα της υλικοτεχνικής υποδοµής, δε µπορεί να γίνεται συζήτηση στις παρούσες συνθήκες, - σχετικά µε τη «διαδικτυακή» παρουσία του σχολείου, υπάρχει πρόβληµα που πρέπει να λυθεί άµεσα. Ο επίσηµος ιστότοπος παρουσιάζει δυσκολίες στη χρήση του (λόγω παλαιάς τεχνολογίας) και, έτσι, έχει «συµπληρωθεί» από ένα «ηµι-επίσηµο» ιστολόγιο, η διαχείριση του οποίου έχει αναληφθεί από ένα συνάδελφο. Το ιστολόγιο αυτό έχει, µερικές φορές, χαρακτήρα «πίνακα ανακοινώσεων», αφού γίνονται αναρτήσεις σχετικές µε εντελώς «άχρηστα» (για κάποιον «εξωτερικό» χρήστη) θέµατα (όπως π.χ. ηµέρες και ώρες συνεδριάσεων του Συλλόγου κλπ.). * για τη βιβλιοθήκη, πρέπει να γίνει διαχωρισµός µεταξύ του θέµατος των βιβλίων που έχουν αποµείνει από τη βιβλιοθήκη του «Γεννάδειου» και της δηµιουργίας δανειστικής βιβλιοθήκης. Όσον αφορά στο πρώτο, να αναλάβει µία επιτροπή να έρθει σε επαφή µε τους αρµόδιους φορείς για την καταγραφή, συντήρηση και αποθήκευση των παλαιών βιβλίων. Η ίδια επιτροπή πρέπει να ασχοληθεί και µε το θέµα του χώρου στέγασης της παλαιάς βιβλιοθήκης σε συνεννόηση και µε το Γυµνάσιο. Σχετικά µε το δεύτερο, στις παρούσες συνθήκες το µόνο εφικτό είναι η συγκέντρωση βιβλίων από εκπαιδευτικούς, γονείς και µαθητές, η καταγραφή και η

2 2 φύλαξή τους, ώστε να αποτελέσουν τον πυρήνα της δηµιουργίας δανειστικής βιβλιοθήκης. Η εύρεση σχετικού προγράµµατος για ηλεκτρονική καταχώριση και διαχείριση των βιβλίων είναι αναγκαία στην προοπτική λειτουργίας βιβλιοθήκης από το επόµενο σχολικό έτος, * για τον ιστότοπο, είναι αναγκαίο να συσταθεί µία επιτροπή, στην οποία θα συµµετέχουν οπωσδήποτε οι καθηγητές Πληροφορικής και Αγγλικών, µε καθήκοντα: την εύρεση µιας (δωρεάν, κατά προτίµηση) λύσης -ώστε να δηµιουργηθεί ένας φιλικός στο χρήστη διαδικτυακός τόπος, τη µεταφορά του ήδη αναρτηµένου υλικού που θα κριθεί σηµαντικό, και, βέβαια τη διαχείριση και συνεχή ενηµέρωσή του, Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ, «Ι ΑΚΤΕΑ ΥΛΗ», ΒΙΒΛΙΑ Για το πρόγραµµα σπουδών και τα βιβλία, πολύ λίγες φορές έχει ζητηθεί η γνώµη των εκπαιδευτικών και, ακόµη λιγότερες έχει ληφθεί υπόψη. * γίνονται συγκεντρώσεις των εκπαιδευτικών κατά ειδικότητα, στις οποίες συζητούνται η καταλληλότητα της οργάνωσης των περιεχοµένων του Προγράµµατος για τους µαθητές της αντίστοιχης τάξης, το κατά πόσον ανταποκρίνονται τα περιεχόµενα του Π.Σ. και των βιβλίων στις σύγχρονες συνθήκες, το αν η διδακτέα ύλη είναι ανάλογη µε το διαθέσιµο χρόνο, αν υπάρχει ευελιξία του Π.Σ. και δυνατότητες ευελιξίας του διδάσκοντα, αν υπάρχει συντονισµός µεταξύ των βιβλίων του ίδιου µαθήµατος και των διαφόρων µαθηµάτων από τάξη σε τάξη, αν οι «οδηγίες» ανταποκρίνονται στις συνθήκες εργασίες στην τάξη κλπ. * τα αποτελέσµατα των συζητήσεων γνωστοποιούνται σε συµβούλους κ.ά. Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γ.1 ιδακτικό Προσωπικό Όλα τα σχετικά στοιχεία µε το διδακτικό προσωπικό (έτη υπηρεσίας, ωράριο, προσόντα, επιστηµονική δραστηριότητα κ.ά) έχουν τεθεί στη διάθεση αρµόδιων φορέων, µε πολλές µορφές (ηλεκτρονική καταχώριση, συµπλήρωση εντύπων κλπ.) και πολλές φορές. * να ζητηθεί η πλήρης κάλυψη των αναγκών του σχολείου ανά ειδικότητα, * να γίνει πλήρης ενηµέρωση των στοιχείων που υπάρχουν για την επιστηµονική και συγγραφική δραστηριότητα των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και ανάρτηση στον ιστότοπο που θα δηµιουργηθεί, * να αναλάβει κάποιος υπεύθυνος, µε τη βοήθεια όλων των ενδιαφεροµένων, να ενηµερώνεται (από διαδίκτυο, έγγραφα που αποστέλλονται συνήθως µε µεγάλη καθυστέρηση από τη ιεύθυνση, κλπ.) και να ενηµερώνει έγκαιρα τον Σύλλογο για τη διεξαγωγή Συνεδρίων, Ηµερίδων κ.ά., ώστε όσοι θέλουν να µπορούν να λαµβάνουν µέρος (βλ. και παρακάτω Ε). Γ.2 ιοικητικό προσωπικό * να υπάρξει συνεργασία µε εξειδικευµένους φορείς/κέντρα για θέµατα ψυχικής υγείας ή µαθησιακών δυσκολιών των µαθητών, όπως και για θέµατα ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής τους πορείας, * να ενταθούν οι προσπάθειες για κάλυψη της θέσης γραµµατέα (πιθανόν µέσω µετατάξεων κλπ.) Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ κλπ. Γ.1 Λειτουργία - Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται (σχεδόν κατά τη διάρκεια κάθε σχολικού έτους) 1-2 προβλήµατα σοβαρής παραβατικής συµπεριφοράς µαθητών (στα οποία ενίοτε προστίθενται και ζηµιές ή βανδαλισµοί κατά τη διάρκεια των «καταλήψεων»), τα οποία δηµιουργούν αναστάτωση στο σχολικό κλίµα και αντιµετωπίζονται από το Σύλλογο, αναγκαστικά χωρίς τη συνδροµή ειδικών. - Στην καθηµερινότητα του σχολείου έχει παγιωθεί κατά την τελευταία 3ετία, µε συνολική ευθύνη του Συλλόγου αλλά κυρίως του διευθυντή, µία κακώς εννοούµενη «ελαστική» συµπεριφορά (βλ. ατιµωρησία) απέναντι στους µαθητές, η οποία δηµιουργεί

3 3 προβλήµατα. Παρότι είναι αδύνατη η κοινή στάση από όλους τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να υπάρξει µία συµφωνία σε ελάχιστα σηµεία, όπως, ότι η κοινή ζωή και λειτουργία σε ένα χώρο έχει κάποιους κανόνες, που αφού γίνουν γνωστοί πρέπει να τηρούνται από όλους, η «τιµωρία» -σε περίπτωση παραβίασης αυτών των κανόνων- έχει ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα κλπ. - Η λειτουργία του σχολείου παρουσίασε προβλήµατα το κατά τις απεργίες των ΜΜΜ, οπότε µεγάλο µέρος των µαθητών που δήλωναν ότι κατοικούσαν σε µεγάλη απόσταση έφευγε λίγο πριν την ώρα έναρξης των απεργιών. Η κατάσταση αυτή είχε ως συνέπειες, τόσο τη διακοπή της οµαλής λειτουργίας του σχολείου, όσο και τη δηµιουργία προβληµάτων σχετικά µε πραγµατοποίηση πολλών απουσιών από τους µαθητές και τη δικαιολόγησή τους, - Μικρότερα προβλήµατα υπήρξαν σχετικά µε την έξοδο των µαθητών, κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων, στο χώρο έξω από την κεντρική είσοδο του σχολείου. - Τέλος, η πρόωρη λήξη των µαθηµάτων από το Υπουργείο επέφερε αναγκαστικές αλλαγές στον προγραµµατισµό κυρίως των επαναλήψεων και των επαναληπτικών διαγωνισµάτων για τη Γ τάξη. * η γνωστοποίηση από την αρχή του σχ. έτους στους µαθητές και τους γονείς κάποιων κανόνων λειτουργίας (π.χ. είναι απαραίτητη η παρουσία στην πρωινή συγκέντρωση, η έγκαιρη προσέλευση στην τάξη πριν την έναρξη του µαθήµατος, η έξοδος από την αίθουσα κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος κλπ.) και η σταθερή προσήλωση στην τήρηση αυτών των κανόνων, χωρίς εξαιρέσεις και σε περίπτωση παράβασής τους- η εφαρµογή «δίκαιης τιµωρίας», στηριγµένης στην αρχή της αναλογικότητας, πρέπει να παγιωθεί, * η ουσιαστική συνεργασία των εκπροσώπων των µαθητών σε περιπτώσεις προβληµάτων συµπεριφοράς είναι αναγκαία, * πρέπει να τηρούνται τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών σχετικά µε εφηµερίες, * η άτυπα διατυπωµένη, κατά καιρούς, πρόταση για δηµιουργία «σχολικού κανονισµού», δε λύνει το πρόβληµα, αφού ένας κανονισµός είναι αδύνατον πρακτικά να προβλέψει όλες τις περιπτώσεις, και η παραβίασή του στην πράξη θα δηµιουργούσε µεγαλύτερο πρόβληµα. Η συζήτηση µε τους µαθητές για τους βασικούς, απλούς κανόνες λειτουργίας και συµπεριφοράς µε βάση το υπάρχον νοµικό πλαίσιο, αλλά και τη µίνιµουµ συµφωνία της σχολικής κοινότητας- µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά στην οµαλή λειτουργία του σχολείου. * πρέπει να αντιµετωπιστεί έγκαιρα το θέµα πιθανών απεργιών στα ΜΜΜ σε συνεννόηση και µε το υπουργείο (ειδικότερα όσον αφορά στην πραγµατοποίηση και καταχώριση σχετικών απουσιών των µαθητών), και αφού ληφθεί υπόψη ο τόπος κατοικίας των παιδιών, ώστε να µην παρουσιάζονται φαινόµενα «µαζικής αποχώρησης» από το σχολείο, * να λυθεί οριστικά το θέµα εξόδου των µαθητών από το χώρο του σχολείου, η οποία θα γίνεται µόνο µε ειδική άδεια. Η κεντρική πόρτα να κλείνει, αµέσως µετά τη λήξη της πρωινής συγκέντρωσης, * σχετικά µε τις καταλήψεις, προτείνεται να υπάρχει από τις αρχές Οκτωβρίου συνάντηση µελών του Συλλόγου ιδασκόντων µε τους µαθητές του περυσινού 15µελούς για συζήτηση και, αν είναι δυνατόν, «προληπτική» αντιµετώπιση του θέµατος. Σε κάθε περίπτωση, η αντιµετώπιση των καταλήψεων γίνεται µε βασικούς στόχους τη διαφύλαξη της σωµατικής ακεραιότητας των µαθητών, - τις προσπάθειες λύσης των προβληµάτων στα πλαίσια της εκπαιδευτικής κοινότητας, χωρίς εξωτερικές παρεµβάσεις, - τη διαφύλαξη των καλών σχέσεων εκπαιδευτικών-µαθητών, και - την προστασία της σχολικής περιουσίας. Γ.2 Εφαρµογή σχολικού προγράµµατος, δραστηριότητες κλπ. - Η πραγµατοποίηση όλων των προγραµµατισµένων ωρών διδασκαλίας, αλλά και των εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων, είναι βασικό στοιχείο της λειτουργίας του σχολείου. Ωστόσο, ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του Λυκείου περιορίζει ουσιαστικά τον αριθµό των µαθητών που µπορούν να λάβουν µέρος σε προγράµµατα ή άλλες δραστηριότητες σε αυτούς που φοιτούν στην Α τάξη.

4 4 * να υπάρχει συντονισµός µεταξύ εκπαιδευτικών κατά τάξη και κατά ειδικότητες, * να καταγράφονται στοιχεία σε ετήσια βάση- για το ποσοστό ωρών διδασκαλίας που δεν πραγµατοποιήθηκαν κατά αιτία, καθώς και του ποσοστού µαθητών/τριών που συµµετέχουν κατ έτος και κατά τάξη στις διάφορες δραστηριότητες, * να ζητείται η γνώµη (και οι τυχόν προτάσεις) γονέων και µαθητών σχετικά µε τον προγραµµατισµό π.χ. των διαγωνισµάτων, των προγραµµάτων που συµµετέχει το σχολείο, εκδηλώσεων, γιορτών κλπ. * να καθορίζονται σε συνεδρίαση του Συλλόγου, µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου, οι ηµεροµηνίες για ηµερήσιους περιπάτους και να γίνεται καταρχήν προγραµµατισµός του χρόνου διεξαγωγής πολυήµερων και ηµερήσιων εκδροµών, αφού ληφθούν υπόψη αργίες, διακοπές κλπ., * να υπάρχει, το αργότερο µέχρι τα µέσα Οκτωβρίου, αρχικός προγραµµατισµός των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και δραστηριοτήτων που θα πραγµατοποιηθούν, του χρόνου διεξαγωγής τους και του αριθµού των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών και µαθητών (κατά προσέγγιση), * είναι αναγκαία η τήρηση αναλυτικών στοιχείων (και όλων των σχετικών «ντοκουµέντων») για κάθε δραστηριότητα και η ανάρτησή τους στον ιστότοπο του σχολείου.. ΚΛΙΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ κλπ..1 Συνεδριάσεις Συλλόγου ιδασκόντων - Οι συνεδριάσεις χαρακτηρίζονται συχνά από χρονοβόρες διαδικασίες, οι οποίες δεν καταλήγουν πάντα σε αποφάσεις περί του πρακτέου. Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί µία αίσθηση «χαµένου χρόνου» και αναποτελεσµατικότητας. Επίσης, η µεγάλη συχνότητα των συνεδριάσεων (κάποιες φορές και για το ίδιο θέµα) µπορεί να δίνει µία επίφαση δηµοκρατικότητας στη λειτουργία του Συλλόγου, αλλά ουσιαστικά καταδεικνύει το πρόβληµα της αναποτελεσµατικότητας και των µη ουσιαστικών διαδικασιών, - ειδικότερα οι «παιδαγωγικές συνεδριάσεις» απέχουν πολύ από την ενασχόληση µε ουσιαστικά θέµατα και προβλήµατα και καταλήγουν µετά από ώρες συζητήσεων- στην καταγραφή της «επίδοσης» κάθε τµήµατος σε µερικά µαθήµατα. * πρέπει να συµφωνηθεί και να τηρείται µία διαδικασία κατά τις συνεδριάσεις (π.χ. µέγιστος χρόνος διάρκειας, χρονικό όριο στις οµιλίες κλπ.), * η προετοιµασία των συµµετεχόντων (και ειδικά του προεδρεύοντα) για τα θέµατα συζήτησης, αλλά και η σωστή τήρηση της διαδικασίας είναι βασικές προϋποθέσεις για την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του Συλλόγου, * η πιστή τήρηση των πρακτικών είναι εξαιρετικής σηµασίας, γιατί καταγράφει το «κλίµα», αλλά κυρίως τις απόψεις και τις αποφάσεις που λαµβάνονται. Προτείνεται να κατατίθενται τα βασικά σηµεία των τοποθετήσεων όπως και, κυρίως, οι προτάσεις για ψηφοφορία- γραπτώς και, βεβαίως, να γίνεται έλεγχος των πρακτικών πριν υπογραφούν, * οι «παιδαγωγικές συνεδριάσεις» να αντικατασταθούν ουσιαστικά από τις «συναντήσεις διδασκόντων σε κάθε τµήµα», οι οποίες µπορούν να γίνονται 2 φορές κάθε τετράµηνο (στη µέση και προς το τέλος του) κατά τη διάρκεια περιπάτων ή µετά από εορτασµούς επετείων κλπ. Στις συναντήσεις αυτές θα γίνεται πιο ουσιαστική συζήτηση των προβληµάτων και στην «παιδαγωγική συνεδρίαση» θα ανακοινώνονται και θα συζητούνται τα συµπεράσµατα των επί µέρους συναντήσεων. Προβλήµατα, όπως η συµµετοχή σε όλες τις συναντήσεις ενός εκπαιδευτικού που διδάσκει σε όλα τα τµήµατα µιας τάξης, µπορούν να λυθούν µε σωστή προετοιµασία και οργάνωση, * να δηµιουργούνται οµάδες εργασίες για τα διάφορα θέµατα και οι συζητήσεις να διεξάγονται και οι αποφάσεις να παίρνονται µετά από σχετικές εισηγήσεις..2 Σχέσεις εκπαιδευτικών-µαθητών, Συλλόγου ιδασκόντων-15µελούς κλπ.

5 5 ι) σχέσεις µε µαθητές: Σε γενικές γραµµές οι σχέσεις µαθητών-εκπαιδευτικών είναι καλές και τα όποια προβλήµατα αναφέρθηκαν παραπάνω δεν επιδρούν στις σχέσεις συνεργασίας και συνεννόησης. * η συνδιαµόρφωση ενός γενικού πλαισίου κανόνων λειτουργίας (βλ. και παραπάνω Γ1) είναι απαραίτητη για να προληφθούν τα προβλήµατα και να ενισχυθεί η συνεργασία µε τους µαθητές, * βασικός στόχος πρέπει, επίσης, να είναι η διατήρηση και ενίσχυση των καλών σχέσεων µεταξύ των µαθητών. ιι) σχέσεις µε τον Σύλλογο Γονέων: η µέχρι τώρα συνεργασία διδασκόντων-γονέων ήταν από καλή µέχρι άριστη, και πρέπει να παραµείνει έτσι, ειδικά στις παρούσες, δύσκολες για τη δηµόσια εκπαίδευση συνθήκες. * να υπάρχει στενή και συνεχής αλληλοενήµερωση διδασκόντων και γονέων και σε επίπεδο Σχολικού Συµβουλίου και γενικότερα, µε ευθύνη της διεύθυνσης του σχολείου, αλλά και ενός εκπαιδευτικού που θα αναλάβει βοηθητικό ρόλο σε αυτό το θέµα, * να συνεχιστεί η ενηµέρωση των γονέων µαθητών/τριών της Α τάξης σχετικά µε τα ισχύοντα στο Λύκειο και, κυρίως, για τις αλλαγές που προβλέπονται από το τρέχον σχολικό έτος. Ειδικά για το σχ. έτος , να διανεµηθεί ενηµερωτικό έντυπο και να προγραµµατιστεί συνάντηση, µόλις γνωστοποιηθούν τα µέτρα για το νέο σύστηµα εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση, * να διασφαλίζεται η τακτική ενηµέρωση για την πρόοδο των µαθητών και η ενηµέρωση των εκπαιδευτικών από τους γονείς για τυχόν ειδικά προβλήµατα των παιδιών ή του περιβάλλοντός τους, * να γνωστοποιούνται έγκαιρα στους γονείς οι δραστηριότητες που έχουν προγραµµατιστεί από το Σύλλογο ιδασκόντων (εκδηλώσεις-συζητήσεις, προγράµµατα, εκπαιδευτικά ταξίδια κλπ.) και να ζητείται η ενεργή συµµετοχή (ή και συνδιοργάνωση) από το Σύλλογο Γονέων. ιιι) σχέσεις µε άλλους φορείς: στο νέο πλαίσιο που διαµορφώνεται σχετικά µε τις σχέσεις του δηµόσιου σχολείου µε άλλους φορείς, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη σύναψη οποιουδήποτε είδους σχέσεων και «συµφωνιών». Συγκεκριµένα, πρέπει να τίθενται από την αρχή οι «κανόνες» της συνεργασίας και να καθίστανται σαφή τα όρια για τον κάθε «συνεργαζόµενο», χωρίς να δηµιουργούνται αµφιβολίες και «γκρίζες ζώνες» σχετικά µε τις δυνατότητες παρέµβασης του κάθε φορέα (ειδικά, αν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς που βοηθούν στη διοργάνωση εκδηλώσεων, π.χ. εκδοτικοί οίκοι) στη λειτουργία του σχολείου. * να αξιοποιούνται οι όποιο φορείς και µηχανισµοί στήριξης του εκπαιδευτικού έργου(εργαστηριακά κέντρα, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιµο από φορείς κλπ.), * ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στη συνέχιση της συνεργασίας µε εκπαιδευτικούς φορείς και, κυρίως, Πανεπιστηµιακά Τµήµατα, αλλά και δηµόσια Ερευνητικά Κέντρα κλπ.- όχι µόνο για τη συνέχιση διεξαγωγής δειγµατικών διδασκαλιών, αλλά και για ανάπτυξη σχέσεων κάθε είδους (συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, οργάνωση σεµιναρίων για τους εκπαιδευτικούς κλπ.) και συµµετοχή του σχολείου σε τυχόν ερευνητικά προγράµµατα αυτών των φορέων (π.χ. έρευνες παιδαγωγικών τµηµάτων), * να διερευνηθεί η δυνατότητα συνεργασίας µε άλλους επιστηµονικούς φορείς ή επιστηµονικές-επαγγελµατικές ενώσεις (π.χ. Ιατρικός Σύλλογος), καθώς και µε αναγνωρισµένους επιστήµονες, συγγραφείς κλπ., σχετικά µε θέµατα γενικού ενδιαφέροντος ή/και επικαιρότητας (π.χ. ενηµερωτική συνάντηση σχετικά µε to AIDS). Ε. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Παρά τη σηµαντικότητα της διοργάνωσης εκδηλώσεων, της συµµετοχής σε προγράµµατα κλπ. πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας ότι η µαθησιακή διαδικασία αποτελεί το βασικό και κύριο σκοπό του σχολείου. Ωστόσο, η βελτίωση της µαθησιακής-διδακτικής διαδικασίας, και η διαµόρφωση πρακτικών που προάγουν τα αποτελέσµατά της µάθησης δε µπορεί να γίνει µε «άνωθεν

6 6 οδηγίες». Με δεδοµένα, αφενός µεν τις ραγδαίες αλλαγές που προωθούνται στο χώρο της εκπαίδευσης, και αφετέρου τον εµπειριοκρατισµό που επικρατεί στους εκπαιδευτικούς του ελληνικού σχολείου (και) λόγω της ανύπαρκτης ουσιαστικής επιµόρφωσής τους, θεωρείται επιτακτική ανάγκη η κάλυψη βασικότατων κενών στη θεωρητική προσέγγιση εκπαιδευτικών θεµάτων - στα πλαίσια µιας στοιχειώδους «αυτοεπιµόρφωσης», αναλαµβάνουν 2-3 εκπαιδευτικοί να κάνουν ένα κατάλογο επιστηµονικών άρθρων που αναφέρονται σε σηµαντικά επίκαιρα θέµατα (π.χ., «ποιότητα» και «αξιολόγηση» στην εκπαίδευση), κυρίως από αναρτήσεις στο διαδίκτυο (σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης κλπ.), και να τα διανείµουν στο Σύλλογο, - οργανώνονται συζητήσεις επί των παραπάνω θεµάτων, αν είναι δυνατόν µε την παρουσία ειδικών επιστηµόνων, ώστε να µορφοποιηθούν προτάσεις για τη βελτίωση της µαθησιακήςδιδακτικής διαδικασίας, * συζητούνται στις οµάδες διδασκόντων ειδικότερα θέµατα, όπως η οργάνωση της τάξης και η αξιοποίηση της διδακτικής ώρας, ο µακροπρόθεσµος σχεδιασµός µαθηµάτων, η αξιοποίηση του εξοπλισµού του σχολείου, η συµµετοχή των µαθητών στο µάθηµα κλπ. * ειδικότερα για το θέµα της αξιολόγησης των µαθητών, πρέπει να γίνεται τακτικά ενηµέρωσή τους για την ποιότητα των εργασιών, την επίδοσή τους σε διαγωνίσµατα και προφορική εξέταση, να γίνονται οι αλλαγές που θα θεωρηθούν απαραίτητες για την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας κλπ. ΣΤ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Φοίτηση, διαρροή, επίδοση κλπ.) Τα τελευταία χρόνια το σχολείο παρουσιάζει µία αύξηση στις αιτήσεις εγγραφής µαθητών/τριών, κυρίως στην Α τάξη. Το ποσοστό διαρροής φοιτώντων είναι σχεδόν µηδενικό, ενώ ουσιαστικά είναι ανύπαρκτες οι µετεγγραφές σε άλλα σχολεία. Τα ποσοστά µετεξεταστέων και απορριφθέντων κυµαίνονται γύρω στο 1% για κάθε χρονιά, ενώ τα ποσοστά επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις κατά την τελευταία πενταετία είναι παρόµοια ή µεγαλύτερα από τα ποσοστά στο σύνολο της χώρας. εν έχει γίνει µέχρι τώρα κάποια συστηµατική µελέτη της επίδοσης µαθητών/τριών που να αφορά π.χ. στην κατανοµή των βαθµών τους ανά τάξη και βαθµολογική κατηγορία, την καταγραφή των Μ.Ο. κάθε τµήµατος και την παρακολούθησή του και στις 3 τάξεις, τα ποσοστά των φοιτώντων που βελτίωσαν την επίδοσή τους από τάξη σε τάξη ή από το ένα τετράµηνο στο άλλο κλπ. Είναι απαραίτητο να τονιστεί, για µία ακόµη φορά, ότι η επίδοση των µαθητών/τριών εξαρτάται από πολλούς και πολυσύνθετους παράγοντες και δεν είναι επιστηµονικά σωστό να χρησιµοποιείται για εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την «ποιότητα» της δουλειάς που γίνεται στο σχολείο. Ετσι, διατυπώνονται προτάσεις για καταγραφή και µελέτη της επίδοσης, τα αποτελέσµατα των οποίων θα έχουν ενδεικτικό και µόνο χαρακτήρα, και πιθανώς θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ευρύτερες έρευνες ή/και σε µελέτες για την εξέλιξη της διαφοροποίησης της επίδοσης από τάξη σε τάξη στο ίδιο µάθηµα ή γενικά. * µελέτη της επίδοσης κατά µάθηµα ή κλάδο µαθηµάτων από το ένα τετράµηνο στο άλλο, στην ίδια τάξη (ποσοστό όσων βελτίωσαν την επίδοσή τους, κατά φύλο και τµήµα), *µελέτη ποσοστών που βελτίωσαν το γενικό βαθµό προαγωγής τους από τάξη σε τάξη, κατά τµήµα και φύλο,- ποσοστών που βελτίωσαν την επίδοσή τους κατά µάθηµα ή κλάδο µαθηµάτων, από τάξη σε τάξη, * σύγκριση µεταξύ της βαθµολογίας στις εισαγωγικές εξετάσεις και στην προφορική βαθµολογία κατά κατεύθυνση και µάθηµα (για τη Γ τάξη), * µελέτη της εξέλιξης στη διαφορά στην επίδοση µεταξύ των λιγότερο και περισσότερο ικανών µαθητών, * συγκέντρωση στοιχείων για την ακαδηµαϊκή/επαγγελµατική κλπ. πορεία των αποφοίτων, * σύγκριση απουσιών (κατά τάξη, τµήµα, τετράµηνο, ώρες και δικαιολογηµένες/αδικαιολόγητες) κατά έτος, ενηµέρωση γονέων σχετικά και αναζήτηση των λόγων για τις απουσίες

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚ ΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ( Με βάσει την Υ.Α /Γ (ΦΕΚ2769/ ) )

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚ ΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ( Με βάσει την Υ.Α /Γ (ΦΕΚ2769/ ) ) ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚ ΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ( Με βάσει την Υ.Α.129287/Γ210-11-2011 (ΦΕΚ2769/2-12-2011) ) 1. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ (Άρθρο 1) Έως πέντε (5) το έτος (όχι πάνω από µία το µήνα) κατά τη διάρκεια ωραρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

e-book «Μελέτες Περίπτωσης Διευθυντών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

e-book «Μελέτες Περίπτωσης Διευθυντών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ e-book «Μελέτες Περίπτωσης Διευθυντών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. - Εισαγωγή 9 1 Αξιοπιστία στατιστικών στοιχείων. 10 2 Διοικητική ενσωμάτωση των Νηπιαγωγείων στα Δημοτικά σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική σχολείου που αφορά την παροχή ευκαιριών μάθησης

Πολιτική σχολείου που αφορά την παροχή ευκαιριών μάθησης Πολιτική σχολείου που αφορά την παροχή ευκαιριών μάθησης Δραστηριότητες Υπευθυνότητες Χρονοδιάγραμμα Μέσα / πηγές Αξιολόγηση 1. Αξιοποίηση εκδρομών όχι μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς αλλά κυρίως για εκπαιδευτικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 1 ) Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού 1.1 Χρονικό διάστημα υλοποίησης : Από - Έως (2 ημερομηνίες της μορφής (ηη/μμ/εεεε) χωρισμένες με (-) πχ: 01/09/2013-10/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο 09-09-16 Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο Έγγραφο µε αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές στο Γυµνάσιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προς τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 05-6 Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣΤΗΝΑΡΧΗ ΤΟΥΣΧΟΛΙΚΟΥΕΤΟΥΣ (80350/Γ2/ )

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣΤΗΝΑΡΧΗ ΤΟΥΣΧΟΛΙΚΟΥΕΤΟΥΣ (80350/Γ2/ ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α.Ε &.Ε ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ.Ε ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣΤΗΝΑΡΧΗ ΤΟΥΣΧΟΛΙΚΟΥΕΤΟΥΣ (80350/Γ2/19-06-08) Σεπτέµβριος2008 Γεώργιος Κατατριώτης ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ) Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 2016 Μορφοποίηση: Απόστολος Γατής, MΕd ΠΕ07 Σελ. 02 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Νικολόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σημείωμα ΠΗΓΑΣΟΣ 1984

Εισαγωγικό σημείωμα ΠΗΓΑΣΟΣ 1984 Εισαγωγικό σημείωμα Τα Φροντιστήρια Πανελλαδικών Εξετάσεων ΠΗΓΑΣΟΣ ιδρύθηκαν το 1984 από τον Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και εδρεύουν στα Βόρεια προάστια επί της οδού Θέμιδος 1 στην πλατεία του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αθήνα 12/09/2011 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων είναι ένα κατ εξοχήν Χριστιανικό Σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008 2009

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008 2009 Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008 2009 Για την καλύτερη οργάνωση και την αποτελεσματική διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έκθεση Προόδου Α τετραμήνου της Σχολικής Μονάδας σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται Αριθ. 102357/Γ6 Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τµήµατα Ένταξης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Το εκπαιδευτικό προσωπικό έρχεται σε επαφή με τους σπουδαστές καθημερινά και ως εκ τούτου οφείλει να είναι ενήμερο σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων - Κηδεμόνων

ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων - Κηδεμόνων ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων - Κηδεμόνων Η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των παιδιών αποτελεί κοινό έργο γονέων και εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Διεύθυνση Δ.Ε. Ζακύνθου ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) Τμήματα Γενικής Παιδείας ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ 129818/Γ2/16-09-2013 (ΦΕΚ 2451/τ.Β/01-10-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 1 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ Σχολικό Έτος

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 1 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ Σχολικό Έτος 1 ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 1 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ Σχολικό Έτος 2015-16 ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α 97 49 48 4 Β 101 52 49 4 Γ 65 33 32 3 ΣΥΝΟΛΟ 263 134 129 11 Σχολικό Έτος 2014-15: Μαθητές 256,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράµηνοδιαρκεί από την 11 η Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ A και Β ΤΑΞΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ A και Β ΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ A και Β ΤΑΞΗΣ ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράµηνοδιαρκεί από την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα 10681 τηλ: 210-3327768 - Fax: 210-3327714 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Θέσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το σχολικό έτος

Θέμα: Θέσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το σχολικό έτος ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ. 15.8.01 18 Απριλίου, 2008 Διευθυντές Σχολείων Μέσης, Τεχνικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα: Θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων»

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Στόχοι υπό έμφαση 2015-2016 1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Συνέδρια Διευθυντών Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας Νοέμβριος 2015 ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Γιατί συνεχίζεται ο στόχος για 2 η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ.

ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πύργος, 12 Σεπτεµβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ. : 273 ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Σχολικός Σύµβουλος 2 ης Εκπ/κής Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1. Χαραλάμπους Αθανάσιος Β. Δ.Α Αναπληρωτής Διευθύντριας (Γραφείο αρ.8 Εχτ. 17) Υπεύθυνος: Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 20 / 01

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΓΝΩΣΗ» Το Νέο Λύκειο Στους µαθητές που θα φοιτήσουν φέτος (2013-2014) στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρµόζεται η νέα δοµή του Λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα µετράει

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 Η κα Ευαγγελία Χριστοδούλου, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50%στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ /Γ2 Βαθ. Προτερ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ /Γ2 Βαθ. Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αν. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Νικολόπουλος Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι, 22-06-09

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 12 /Θ Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 55 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕΜΒΡ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο θα «εγκαινιάσουν» οι µαθητές που θα φοιτήσουν το Σεπτέµβριο στη Γ Λυκείου, έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 15 ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αγαπητοί γονείς, Το κείμενο που έχετε στα χέρια σας αποτελεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου για το σχολικό έτος 2014-2015. Εγκρίθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Λειτουργία του Σχολείου Σχολικό Έτος

Δομή και Λειτουργία του Σχολείου Σχολικό Έτος ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Δομή και Σχολικό Έτος 0-0 Διευθυντής Γεώργιος Αναγνωστόπουλος Υποδιευθυντές Δημήτριος Ρέγκλης Μιχάλης Παπουτσάκης ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η Δομή της παρουσίασης Μέρος Α Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 07-10-2016 Αρ. Πρωτ. 166077/Δ2 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Σχολ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας»

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας» Page1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Η κοινωνία εµπιστεύεται το σχολείο ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Η πολιτεία εµπιστεύεται τον εκπαιδευτικό ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ 1/2 ΤΟΜΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ 280/2013 Προς: Ι. Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Καρατάσιο ΙΙ...Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α μ. ε. 28 ης Οκτωβρίου 9 64003 Κρηνίδες (απέναντι από το κεντρικό πάρκο) 2510 516609 & 622789 email: ilkrin@otenet.gr και στο διαδίκτυο www.gnosiproodos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 221 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση τριών (3) θέσε

Αριθμός 221 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση τριών (3) θέσε Αριθμός 220 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Α (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Επιθεωρητή Α (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήσης myschool

Σενάριο Χρήσης myschool Σενάριο Χρήσης ΦΟΡΕΙΣ Επιβεβαίωση των Στοιχείων του Φορέα Αρχικά, θα κληθείτε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του Φορέα σας. Επιλέγοντας την καρτέλα «Φορείς», από το μενού που βρίσκεται στο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΚΦΕ : ΔΡΑΜΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) :Δελημόσης Δημήτριος - Φυσικός

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΚΦΕ : ΔΡΑΜΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) :Δελημόσης Δημήτριος - Φυσικός ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΔΡΑΜΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) :Δελημόσης Δημήτριος - Φυσικός 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος απόσπασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολ. Έτους

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολ. Έτους Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Aν. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Αθήνα 31-7 - 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα αξιολόγησης του Φροντιστηρίου, της 15ης Νοεμβρίου 2015, από γονείς μαθητών μας της Γ Λυκείου

Αποτελέσματα αξιολόγησης του Φροντιστηρίου, της 15ης Νοεμβρίου 2015, από γονείς μαθητών μας της Γ Λυκείου της 15ης Νοεμβρίου 2015, από γονείς μαθητών μας της Γ Λυκείου Αγαπητοί γονείς, των μαθητών μας της Γ Λυκείου, σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι όλα όσα μας επισημάνατε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την αξιολόγηση του. Για αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Δείκτης 2.1: Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Δείκτης 2.1: Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δείκτης 2.1: Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής Περιγραφική αποτίμηση του δείκτη Η Διεύθυνση θέτει τους στόχους του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα