Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα:www.minedu.gov.gr Πληρ/φίες:Δ/θμια-Μ. Προμπονά/Π/θμια-Α.Μαρούση Τηλέφωνο: , 3658/ FAX: Δ/θμια /Π/θμια Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ Φ.277/345/127300/Ε2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ : «Ανασυγκρότηση του Α Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων» Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 146Β του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ.26/ τ. Α ) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ. 54/ , τ.α ) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 18 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/ τ.α ) και εν συνεχεία με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4325/2015,(ΦΕΚ 47/ , τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου παρ.1 έως 4 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ54/ τ.α ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ.25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 / ,τ. Α.) 4. Την Αριθμ. Υ100/ (ΦΕΚ. 299/τ.Β / ) Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη». 5. Την αριθμ. πρωτ Φ.350/17/61266/Δ1/ Υ.Α. «Σύσταση - Συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.φ.354.1/14/98473/ε1/ (ΦΕΚ1462/τ.Β / ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 6. Τα αριθμ. πρωτ / και 5094/ έγγραφα του Πρωτοδικείου Αθηνών. 7. Το αριθμ. πρωτ / (ορθή επανάληψη ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου) έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 8. Το αριθμ. πρωτ. 2745/ έγγραφο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. 9. Την αριθμ. πρωτ.φ277/20/11508/ε2/ , απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Συγκρότηση του Α Τμήματος του Πρωτοβάθμιου 1

2 Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία δε δύναται να προσδιοριστεί επακριβώς κατά την έκδοση της παρούσας. 11. Την Αρ. Πρωτ. Φ.30/18915/ Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Α Αθήνας». 12. Την Αρ. Πρωτ. Φ.30/18866/ , όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις , Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Β Αθήνας». 13. Την Αρ. Πρωτ. Φ.30/18774/ Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Γ Αθήνας». 14. Την Αρ. Πρωτ. Φ.30/18862/ Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δ Αθήνας». 15. Την Αρ. Πρωτ. Φ.30/18892/ Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ανατ. Αττικής». 16. Την Αρ. Πρωτ. Φ.30/19038/ Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Αττικής». 17. Την Αρ. Πρωτ. Φ.30/18942/ Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά». 18. Την Αρ. Πρωτ. Φ.30/18907/ Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α Αθήνας». 19. Την Αρ. Πρωτ. Φ.30/18863/ Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β Αθήνας». 20. Την Αρ. Πρωτ. Φ.30/1141/ Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Γ Αθήνας» 21. Την Αρ. Πρωτ. Φ.30/18893/ Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δ Αθήνας» 22. Την Αρ. Πρωτ. Φ.30/18851/ Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανατολικής Αττικής». 23. Την Αρ. Πρωτ. Φ.30/18880/ , όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις , Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής». 24. Την Αρ. Πρωτ. Φ.30/18916/ Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά» 25. Την αρ. πρωτ /Θ2/ Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, και ορισμός του προέδρου, του εισηγητή και του γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.)». 26. Την Αριθ. Πρωτ. Φ.30/14838/ Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Αττικής. 2

3 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Ανασυγκροτούμε το Α Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής: Α. 1) Φιλιππόπουλος Θεόδωρος, Πρωτοδίκης, ως Πρόεδρος. 2) Κουκλιάκου Θεοδώρα, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ 3) Μάντζος Λεωνίδας, Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης Α Αθήνας Β.Αναπληρωματικά μέλη 1)Καλαφάτης Φωτεινός, Πρωτοδίκης. 2)Καμπισιούλη Φωτεινή, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ. 3)Καπέλλας Στέφανος, Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής. Αιρετά μέλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης α) Μαλαγάρης Θεόδωρος, κλ. ΠΕ10, του 56 ου Γεν. Λυκείου Αθηνών, ως αιρετό μέλος β) Μόνιος Αλέξανδρος, κλ.πε04.04, Διευθυντής του 7 ου Γυμνασίου Αθήνας, ως αιρετό μέλος α) Γανιάρη Ιφιγένεια, κλ. ΠΕ19, του 6 ου ΕΠΑΛ Αθηνών, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος β) Δήμος Κωνσταντίνος, κλ.πε03, του 4 ου ΓΕΛ Γαλατσίου, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος 1.Κουρουτός Μιχάλης, κλ.πε03, του Ιδιωτικού Σχολείου «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΗΣΙΩΝ» 2.Σαρρής Χρήστος, κλ. ΠΕ04.2, του Ιδιωτικού Σχολείου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ» 1.Κάζαγλης Δημήτρης, κλ. ΠΕ11, του Ιδιωτικού Σχολείου «ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ» 2.Γούλας Αλέξανδρος, κλ. ΠΕ03, του Ιδιωτικού Σχολείου «Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ» Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης α) Καβακλής Λουκάς, κλ. ΠΕ70, του 144 ου Δημ. Σχολείου Αθηνών, ως αιρετό μέλος β) Ρουμπής Παναγιώτης, κλ.πε70, του 96 ου Δημ. Σχολείου Αθηνών, ως αιρετό μέλος α) Κλιάφα Άρτεμις, κλ. ΠΕ70, του 1 ου Δημ.Σχολείου Αθηνών, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος 3

4 β) Κέγκος Φίλιππος, κλ. ΠΕ70, Δ/ντής του 64 ου Δημ. Σχολείου Αθηνών, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος α) Κουρουτός Μιχάλης, κλ. ΠΕ03, του Ιδιωτικού Σχολείου «Λεόντειο Λύκειο Πατησίων» β)χριστόπουλος Γιώργος, κλ. ΠΕ70, του Ιδιωτικού Σχολείου «Μοντεσοριανά Σχολεία» α) Σαρρής Χρήστος, κλ. ΠΕ04.02, του Ιδιωτικού Σχολείου «Κωστέα-Γείτονα» β) Λουγιάκη Άννα, κλ. ΠΕ70, των Εκπαιδευτηρίων «Λεόντειο Πατησίων» Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας Τακτικά Μέλη για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης α)κούβαρη Ευαγγελία-Αργυρώ, κλ. ΠΕ02, του 8 ου Γυμνασίου Χαλανδρίου, ως αιρετό μέλος β)ψαχούλας Ιωάννης, κλ. ΠΕ19, Δ/ντής του Εσπερ. Γυμνασίου Ν. Ιωνίας, ως αιρετό μέλος Αναπληρωματικά Μέλη αντίστοιχα α)μόρμορης Εμμανουήλ, κλ. ΠΕ19, του 4 ου ΓΕΛ Ηρακλείου, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος β)γκίκα Αναστασία, κλ. ΠΕ06, του 1 ου ΓΕΛ Κηφισιάς, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος 1.Κουρουτός Μιχάλης, κλ.πε03, του Ιδιωτικού Σχολείου «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΗΣΙΩΝ» 2.Σαρρής Χρήστος, κλ. ΠΕ04.2, του Ιδιωτικού Σχολείου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ» 1.Κάζαγλης Δημήτρης, κλ. ΠΕ11, του Ιδιωτικού Σχολείου «ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ» 2.Σαββιδάκη Αρχοντούλα, κλ. ΠΕ04.01, των «Αρσακείων Σχολείων» Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης α) Λεμπέση Αικατερίνη, κλ.πε70, του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης, ως αιρετό μέλος β) Παπασπύρος Νικόλαος κλ.πε70, του 4 ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, ως αιρετό μέλος α) Ζιάραγκας Ιωάννης, κλ. ΠΕ70, Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Β Αθήνας, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος β) Σταυροπούλου Άννα - Μάγια, κλ. ΠΕ60, του 9 ου Νηπιαγωγείου Αγίας Παρασκευής, ως αναπληρωματικό αιρετό 4

5 α) Κουρουτός Μιχάλης, κλ. ΠΕ03, του Ιδιωτικού Σχολείου «Λεόντειο Λύκειο Πατησίων» β)χριστόπουλος Γιώργος, κλ. ΠΕ70, του Ιδιωτικού Σχολείου «Μοντεσσοριανά Σχολεία» α) Σαρρής Χρήστος, κλ. ΠΕ4.2, του Ιδιωτικού Σχολείου «Κωστέα- Γείτονα» β) Γούλας Αλέξανδρος, κλ. ΠΕ03, του Ιδιωτικού Σχολείου «Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ». Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης α) Ζούτσος Νικόλαος, κλ. ΠΕ02, του 1ου ΓΕΛ Περιστερίου, ως αιρετό μέλος β) Καταγής Παναγιώτης, κλ. ΠΕ02, του 9 ου ΓΕΛ Περιστερίου, ως αιρετό μέλος α)καρτελιάς Γεώργιος, κλ. ΠΕ03, του 9 ου ΓΕΛ Περιστερίου, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος β)λάττας Κυριάκος, κλ. ΠΕ03, του 11 ου Γυμνασίου Ιλίου, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος α) Σαρρής Χρήστος, κλ. ΠΕ4.2, του Ιδιωτικού Σχολείου «Κωστέα- Γείτονα» β) Γούλας Αλέξανδρος, κλ.πε03, του Ιδιωτικού Σχολείου «Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ» α)κωστούση Ευγενία, κλ ΠΕ11, που υπηρετεί στη «Γεννάδειο Σχολή» β)κάζαγλης Δημήτρης, κλ.πε11, του Ιδιωτικού Σχολείου «ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ» Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης α) Χρόνης Γεώργιος, κλ. ΠΕ70, του 16 ου Δημ. Σχολείου Ιλίου, ως αιρετό μέλος β) Παληγεώργος Βασίλειος, κλ. ΠΕ70, του 30 ου Δημ. Σχολείου Περιστερίου, ως αιρετό α) Τσούκαλης Δημήτριος, κλ. ΠΕ70, του τμήματος ένταξης του 6 ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος β) Μιχαήλ Αναστασία, κλ. ΠΕ60, του 6 ου Νηπιαγωγείου Καματερού, ως αναπληρωματικό αιρετό 5

6 α) Σαρρής Χρήστος, κλ. ΠΕ4.2, του Ιδιωτικού Σχολείου «Κωστέα- Γείτονα» β) Χριστόπουλος Γιώργος, κλ. ΠΕ70, του Ιδιωτικού Σχολείου «Μοντεσσοριανά Σχολεία» α) Γούλας Αλέξανδρος, κλ.πε03, του Ιδιωτικού Σχολείου «Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ» β) Κωστούση Ευγενία, κλ ΠΕ11, του Ιδιωτικού Σχολείου «Γεννάδειο Σχολή» Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης α)πύρζα Θεοφανή, κλ. ΠΕ20, του 4 ου ΓΕΛ Αλίμου, ως αιρετό μέλος β)δανιήλ Μαρία, κλ. ΠΕ02, του 2 ου Γυμνάσιο Ν. Σμύρνης, ως αιρετό μέλος α)ζυγογιάννης Ιωάννης, κλ. ΠΕ04.01, του 6 ου ΓΕΛ Γλυφάδας, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος β)κάτσικας Χρήστος, κλ. ΠΕ02, του εσπερινού Γυμνασίου Μοσχάτου, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος α) Κουρουτός Μιχάλης, κλ. ΠΕ03, του Ιδιωτικού Σχολείου «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ» β) Γούλας Αλέξανδρος, κλ.πε03, του Ιδιωτικού Σχολείου «Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ» α) Κάζαγλης Δημήτρης, κλ.πε11, του Ιδιωτικού Σχολείου «ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ» β) Κωστούση Ευγενία, κλ ΠΕ11, που υπηρετεί στη «ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ» Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης α) Αναγνωσταράς Ιωάννης, κλ. ΠΕ70, του 14 ου Δ.Σ. Γλυφάδας, ως αιρετό μέλος β) Ψαριώτης Ιωάννης, κλ. ΠΕ70, του 6 ου Δημ. Σχολείου Γλυφάδας, ως αιρετό μέλος Αναπληρωματικά Μέλη αντίστοιχα για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης α) Μιχαλιού Αικατερίνη κλ. ΠΕ70, του 11 ου Δημ. Σχολείου Αγ. Δημητρίου, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος β) Ταπραντζή Αμαλία, κλ. ΠΕ70, του 7 ου Δημ. Σχολείου Αγ. Δημητρίου, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος α) Κουρουτός Μιχάλης, κλ. ΠΕ03, του Ιδιωτικού Σχολείου «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ» 6

7 β) Κωστούση Ευγενία, κλ.πε11, της «ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ Σχολής» α) Σαρρής Χρήστος, κλ.πε14.2, του Ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου «ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ» β) Χριστόπουλος Γεώργιος, κλ ΠΕ70, του ιδιωτικού Σχολείου «ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης α) Σωτηρόπουλος Σεραφείμ, κλ. ΠΕ02, του 3 ου Γυμνασίου Γέρακα, ως αιρετό μέλος β) Σκανδάλη Αικατερίνη, κλ. ΠΕ11, του 2 ου Γυμνασίου Αχαρνών, ως αιρετό μέλος α) Χρίστουλας Ελευθέριος, κλ. ΠΕ04, του ΓΕΛ Παιανίας, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος β) Κοτσολάκος Κυριάκος, κλ. ΠΕ02, του 2 ου Γυμνασίου Νέας Μάκρης, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος α) Κουρουτός Μιχάλης, κλ. ΠΕ03, του Ιδιωτικού Σχολείου «Λεόντειο Σχολή Πατησίων» β) Σαρρής Χρήστος, κλ.πε04.2, του Ιδιωτικού Σχολείου «ΚΩΣΤΕΑ - ΓΕΙΤΟΝΑ» α) Κάζαγλης Δημήτρης, κλ.πε11, του Ιδιωτικού Σχολείου «Ιόνειος Σχολή» β) Σαββιδάκη Αρχοντούλα, κλ ΠΕ04.01, που υπηρετεί στα «Αρσάκεια Σχολεία» Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης α) Ευθυμίου Αθανάσιος, κλ. ΠΕ70, του 9 ου Δημ. Σχολείου Αχαρνών, ως αιρετό μέλος β) Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, κλ. ΠΕ11, του 1 ου Δημ. Σχολείου Πόρτο Ράφτη α) Τρίμπος Δημήτριος, κλ. ΠΕ70, του 27 ου Δημ. Σχολείου Αχαρνών, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος β) Μουστάκας Μιχάλης, κλ. ΠΕ70, του 1 ου Δημ. Σχολείου Διονύσου, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος α) Κουρουτός Μιχάλης, κλ. ΠΕ03, του Ιδιωτικού Σχολείου «Λεόντειο Λύκειο Πατησίων» β)χριστόπουλος Γιώργος, κλ. ΠΕ70, του Ιδιωτικού Σχολείου «Μοντεσσοριανά Σχολεία» α) Σαρρής Χρήστος, κλ. ΠΕ4.2, του Ιδιωτικού Σχολείου «ΚΩΣΤΕΑ- ΓΕΙΤΟΝΑ» 7

8 β) Κάζαγλης Δημήτρης, κλ. ΠΕ11, της Ιδιωτικής Σχολής «ΙΟΝΙΟΣ» Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης α) Ξυδάς Απόστολος, κλ. ΠΕ03, του ΓΕΛ Μάνδρας, ως αιρετό μέλος β) Λουμιώτης Κωνσταντίνος, κλ. ΠΕ03, του 2 ου Γυμν. Άνω Λιοσίων, ως αιρετό μέλος α) Σαμοϊλης Ιωάννης, κλ. ΠΕ04.02, του 2 ου Γυμν. Άνω Λιοσίων, ως αναπληρωματικό αιρετό β) Βασιλείου Παναγιώτα, κλ. ΠΕ11, του 4 ου Γυμνασίου Ελευσίνας, ως αναπληρωματικό αιρετό Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης α) Κωνσταντόπουλος Περικλής, κλ. ΠΕ70, του 4 ου Δημ. Σχολείου Ασπροπύργου, ως αιρετό μέλος β) Μπίρμπας Θεόδωρος, κλ. ΠΕ70, του 9 ου Δημ. Σχολείου Ελευσίνας, ως αιρετό μέλος α) Τασιόπουλος Γεώργιος, κλ. ΠΕ70, του 1 ου Δημ. Σχολείου Άνω Λιοσίων, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος β) Τσάμου Αγγελική, κλ. ΠΕ70, του 3 ου Δημ. Σχολείου Μάνδρας, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος α) Χριστόπουλος Γιώργος, κλ. ΠΕ70, του Ιδιωτικού Σχολείου «Μοντεσσοριανά Σχολεία» β) Σαρρής Χρήστος, κλ. ΠΕ4.2, του Ιδιωτικού Σχολείου «Κωστέα- Γείτονα» α) Κωστούση Ευγενία, κλ. ΠΕ11, που υπηρετεί στη «Γεννάδειο Σχολή» β) Κάζαγλης Δημήτριος, κλ. ΠΕ11, της Ιδιωτικής Σχολής «ΙΟΝΙΟΣ» Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης α) Σάββα Σάββας, κλ. ΠΕ17.03, του 7ου Εσπερ. ΕΠΑΛ Πειραιά, ως αιρετό μέλος β) Χαρακλιάς Κωνσταντίνος, κλ. ΠΕ17.02, του 1 ου ΕΠΑΛ Δραπετσώνας, ως αιρετό μέλος α) Άννινος-Θεοδωσάτος Κωνσταντίνος, κλ. ΠΕ17.08, του 1ου ΕΠΑΛ Νίκαιας, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος β) Μαραγκόζογλου Θρασύβουλος, κλ. ΠΕ17.04, Ραλλείου Γυμνασίου Πειραιά, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος 8

9 α) Σαρρής Χρήστος, κλ. ΠΕ04.02, των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ» β) Γούλας Αλέξανδρος, κλ. ΠΕ03, του Ιδιωτικού Σχολείου «Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ» α) Σιατραβάνη Αναστασία, κλ. ΠΕ10, της Ιδιωτικού Ελληνογαλλικής σχολής «ZAN NT APK». β) Διαβολάκης Αθανάσιος, κλ. ΠΕ09, του Ιδιωτικού Σχολείου «ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ» Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης α) Κουτσώνης Βύρων, κλ. ΠΕ70, του 18ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, ως αιρετό μέλος β) Δημητρακόπουλος Γεώργιος, κλ. ΠΕ70, του 13ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας, ως αιρετό μέλος α) Προκόβας Χρήστος, κλ. ΠΕ70, του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δραπετσώνας β) Νίκας Λεωνίδας, κλ. ΠΕ70, του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά α) Κουρουτός Μιχάλης, κλ. ΠΕ03, που υπηρετεί στο «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Λύκειο Πατησίων» β) Χριστόπουλος Γιώργος, κλ. ΠΕ70, που υπηρετεί στα «ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» α) Σβολόπουλος Νικόλαος, κλ. ΠΕ08, που υπηρετεί στην Ελληνογαλλική Σχολή «ΖΑΝ ΝΤ ΑΡΚ». β) Κοττέας Κυριάκος, κλ.πε02, που υπηρετεί στον «ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» Εκκλησιαστική Εκπαίδευση Τακτικά Μέλη για τους εκπαιδευτικούς Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης α) Κόρδας Πέτρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Γυμνασίου, τακτικό μέλος, με την ιδιότητα του αιρετού εκπροσώπου των εκπαιδευτικών λειτουργών της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, β) Κόττορος Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ16, διευθυντής του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών, ως τακτικό μέλος, με την ιδιότητα του αιρετού εκπροσώπου των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Αναπληρωματικά Μέλη αντίστοιχα α) Χαλκιάς Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ16 του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Γυμνασίου Νεάπολης Θεσσαλονίκης. β) Παριωτάκης Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Γυμνασίου Χανίων της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης. 9

10 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Αττικής α) Λεωτσάκου Παναγιώτα, κλάδου ΠΕ 31-ΣΕΠ Τυφλών, του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Α Αθήνας, ως τακτικό αιρετό μέλος β) Αρβανίτης Δημήτριος, κλάδου ΠΕ 29-Εργοθεραπευτών του 1 ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, ως τακτικό αιρετό μέλος α) Σταμούλη Μαρία, κλάδου ΠΕ 30-Κοινωνικών Λειτουργών, του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Παμμακάριστος, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος β) Παπαευαγγέλου Κωνσταντίνος, κλάδου ΠΕ 25- Σχολικός Νοσηλευτής του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος Η θητεία των ανωτέρω μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου λήγει την σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 146Β του ν.4057/2012 (54/ τ. Α ). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ 10

11 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 4. Γενική Δ/νση Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 5. Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 6. Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Π/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Δ 7. Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δ/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Δ 8. Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 9. Αυτοτελής Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων. 10. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Πρωτοδικείο Αθηνών, Πρώην Σχολή Ευελπίδων,Τ.Κ Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Ακαδημίας 68, Τ.Κ Τ.Θ 1100 Αθήνα 3. Γραμματεία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Σπινθάρου 2 και Φιλοξένου 9, Τ.Κ Ν. Κόσμος 4. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Λ. Βασ.Σοφίας 15, Τ.Κ Αθήνα 5. Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Τσόχα 15-17, Τ.Κ , Αμπελόκηποι. 6. Γραμματεία Α Τμήματος Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 7. Φιλιππόπουλος Θεόδωρος, Πρωτοδίκης, ως Πρόεδρος (μέσω του Πρωτοδικείου Αθηνών Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Τ.Κ.11362, Αθήνα). 8. Καλαφάτης Φωτεινός, Πρωτοδίκης, (μέσω του Πρωτοδικείου Αθηνών Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Τ.Κ.11362, Αθήνα). 9. Κουκλιάκου Θεοδώρα, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ.,(μέσω του Γ.Ν.Σ. του Πολυτεχνείου, τηλ.επικοινωνίας ). 10. Καμπισιούλη Φωτεινή, (μέσω του Γ.Ν.Σ. του Ο.Γ.Α., και του Γ.Ν.Σ. της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, τηλέφωνο ) 11. Μάντζος Λεωνίδας, Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης Α Αθήνας, (με τη φροντίδα της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας, Κηφισίας Τ.Κ.11526) 12. Καπέλλας Στέφανος, Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, (με τη φροντίδα της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, Τ.Κ.15344, Γέρακας). 13. Μαλαγάρης Θεόδωρος, κλ.πε10, του 56 ου Γεν. Λυκείου Αθηνών, ως αιρετό 14. Μόνιος Αλέξανδρος, κλ.πε04.04 του 7 ου Γυμνασίου Αθήνας, ως αιρετό 15. Γανιάρη Ιφιγένεια, κλ.πε19, του 6 ου ΕΠΑΛ Αθηνών, ως αναπληρωματικό 16. Δήμος Κωνσταντίνος, κλ.πε03, του 4 ου ΓΕΛ Γαλατσίου, αναπληρωματικό 17. Καβακλής Λουκάς, κλ.πε70, του 144 ου Δημ. Σχολείου Αθηνών, ως αιρετό 18. Ρουμπής Παναγιώτης, κλ. ΠΕ70 του 96 ου Δημ. Σχολείου Αθηνών, ως αιρετό 19. Κλιάφα Άρτεμις, κλ. ΠΕ70 του 1 ου Δημ. Σχολείου Αθηνών, ως αιρετό 20. Κέγκος Φίλιππος, κλ. ΠΕ70, του 64 ου Δημ. Σχολείου Αθηνών, ως αναπληρωματικό αιρετός 11

12 21. Κούβαρη Ευαγγελία-Αργυρώ, κλ. ΠΕ02, του 8 ου Γυμνασίου Χαλανδρίου, ως αιρετό 22. Ψαχούλας Ιωάννης, κλ. ΠΕ19, του Εσπερινού Γυμνασίου Ν. Ιωνίας, ως αιρετό 23. Μόρμορης Εμμανούηλ, κλ.πε19 του 4 ου ΓΕΛ Ηρακλείου, ως αναπληρωματικό αιρετό 24. Γκίκα Αναστασία, κλ. ΠΕ06, του 1 ου ΓΕΛ Κηφισιάς, ως αναπληρωματικό αιρετό 25. Λεμπέση Αικατερίνη, κλ. ΠΕ70 του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης, ως αιρετό 26. Παπασπύρος Νικόλαος, κλ.πε70, του 4 ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, ως αιρετό 27. Ζιάραγκας Ιωάννης, κλ.πε70 της Διεύθυνσης ΠΕ Β Αθήνας ως αναπληρωματικό αιρετό 28. Σταυροπούλου Άννα Μάγια, κλ. ΠΕ60, του 9 ου Νηπιαγωγείου Αγίας Παρασκευής, ως αναπληρωματικό αιρετό 29. Ζούτσος Νικόλαος, κλ. ΠΕ02, του 1 ου ΓΕΛ Περιστερίου, ως αιρετό 30. Καταγής Παναγιώτης, κλ. ΠΕ02 του 9 ου ΓΕΛ Περιστερίου, ως αιρετό 31. Καρτελιάς Γεώργιος, κλ. ΠΕ03, του 9 ου ΓΕΛ Περιστερίου, ως αιρετό 32. Λάττας Κυριάκος, κλ. ΠΕ03, του 11 ου Γυμνασίου Ιλίου, ως αναπληρωματικό 33. Χρόνης Γεώργιος, κλ. ΠΕ70, του 16 ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου, ως αιρετό μέλος. 34. Παληγεώργος Βασίλειος, κλ. ΠΕ70, του 30 ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου, ως αιρετό 35. Τσούκαλης Δημήτριος, κλ. ΠΕ70, του τμήματος ένταξης του 6 ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου, ως αναπληρωματικό 36. Μιχαήλ Αναστασία, κλ. ΠΕ60, του 6 ου Νηπιαγωγείου Καματερού, ως αναπληρωματικό αιρετό 37. Πύρζα Θεοφανή, κλ. ΠΕ20, του 4 ου ΓΕΛ Αλίμου, ως αιρετό 38. Δανιήλ Μαρία, κλ. ΠΕ02, του 2 ου Γυμνασίου Ν. Σμύρνης, ως αιρετό 39. Ζυγογιάννης Ιωάννης, κλ.πε04.01 του 6 ου ΓΕΛ Γλυφάδας, ως αναπληρωματικό αιρετό 40. Κάτσικας Χρήστος, κλ.πε02, του εσπερινού Γυμνασίου Μοσχάτου, ως αναπληρωματικό αιρετό 41. Αναγνωσταράς Ιωάννης, κλ.πε70, του 14 ου Δ.Σ. Γλυφάδας, ως αιρετό 42. Ψαριώτης Ιωάννης, κλ. ΠΕ70 του 6 ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας, ως αιρετό 43. Μιχαλιού Αικατερίνη, κλ. ΠΕ70, του 11 ου Δημοτικού Αγ. Δημητρίου, ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος, 44. Ταπραντζή Αμαλία, κλ. ΠΕ70, του 7 ου Δημ. Σχολείου Αγ. Δημητρίου, ως αναπληρωματικό αιρετό 45. Σωτηρόπουλος Σεραφείμ, κλ. ΠΕ02, του 3 ου Γυμνασίου Γέρακα, ως αιρετό 46. Σκανδάλη Αικατερίνη, κλ. ΠΕ11, του 2 ου Γυμνασίου Αχαρνών, ως αιρετό 47. Χρίστουλας Ελευθέριος, κλ. ΠΕ04, του ΓΕΛ Παιανίας, ως αναπληρωματικό 48. Κοτσολάκος Κυριάκος, κλ.πε02, του 2 ου Γυμνασίου Νέας Μάκρης, ως αναπληρωματικό αιρετό 49. Ευθυμίου Αθανάσιος, κλ. ΠΕ70, του 7 ου Δημ. Σχολείου Αχαρνών, ως αιρετό 50. Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, κλ.πε11, του 1 ου Δημ. Σχολείου Πόρτο Ράφτη. 51. Τρίμπος Δημήτριος, κλ. ΠΕ70, του 27 ου Δημ. Σχολείου Αχαρνών, ως αναπληρωματικό αιρετό 52. Μουστάκας Μιχάλης, κλ. ΠΕ70, του 1 ου Δημ. Σχολείου Διονύσου, ως αναπληρωματικό 53. Ξυδάς Απόστολος, κλ.πε03, του ΓΕΛ Μάνδρας, ως αιρετό μέλος 54. Λουμιώτης Κωνσταντίνος, κλ.πε03, του 2 ου Γυμν. Άνω Λιοσίων, ως αιρετό 55. Σαμοϊλης Ιωάννης, κλ.πε04.02 του Γυμν. Άνω Λιοσίων, ως αναπληρωματικό αιρετό 56. Βασιλείου Παναγιώτα, κλ. ΠΕ11, του 4 ου Γυμνασίου Ελευσίνας, ως αναπληρωματικό 57. Κωνσταντόπουλος Περικλής, κλ. ΠΕ70, του 4 ου Δημ. Σχολείου Ασπροπύργου, ως αιρετό 58. Μπίρμπας Θεόδωρος, κλ. ΠΕ70 του 9 ου Δημ. Σχολείου Ελευσίνας, ως αιρετό 12

13 59. Τασιόπουλος Γεώργιος, κλ. ΠΕ70, του 1 ου Δημ. Σχολείου Άνω Λιοσίων, ως αναπληρωματικό αιρετό 60. Τσάμου Αγγελική, κλ. ΠΕ70, του 3 ου Δημ. Σχολείου Μάνδρας, ως αναπληρωματικό αιρετό 61. Σάββας Σάββας, κλ. ΠΕ17.03, του 7 ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Πειραιά, ως αιρετό 62. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος, κλ.πε του 1 ου ΕΠΑΛ Δραπετσώνας, ως αιρετό 63. Άννινος Θεοδωσάτος Κωνσταντίνος, κλ. ΠΕ17.08, του 1 ου ΕΠΑΛ Νίκαιας, ως αναπληρωματικό αιρετό 64. Μαραγκόζογλου Θρασύβουλος, κλ. ΠΕ17.04, του Ραλλείου Γυμνασίου Πειραιά, ως αναπληρωματικό 65. Κουτσώνης Βύρων, κλ. ΠΕ70, του 18 ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, ως αιρετό 66. Δημητρακόπουλος Γεώργιος, κλ. ΠΕ70, του 13 ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας ως αιρετό 67. Προκόβας Χρήστος, κλ. ΠΕ70, του 1 ου Δημοτικού Σχολείου Δραπετσώνας. 68. Νίκας Λεωνίδας, κλ. ΠΕ70 του 5 ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά. 69. Κόρδας Πέτρος, κλ. ΠΕ02, του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Γυμνασίου, ως αιρετό μέλος, 70. Κόττορος Ιωάννης, κλ. ΠΕ16, του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών, ως αιρετό 71. Χαλκιάς Χρήστος κλ.πε16 του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Γυμνασίου Νεάπολης Θεσσαλονίκης, ως αιρετό 72. Παριωτάκης Παναγιώτης, κλ.πε11, του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Γυμνασίου Χανίων της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης. 73. Λεωτσάκου Παναγιώτα, κλ. ΠΕ31 ΣΕΠ Τυφλών, του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Α Αθήνας, ως αιρετό 74. Αρβανίτης Δημήτριος, κλ. ΠΕ29 Εργοθεραπευτών του 1 ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, ως αιρετό 75. Σταμούλη Μαρία, κλ. ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Παμμακάριστος, ως αιρετό 76. Παπαευαγγέλου Κωνσταντίνος, κλ. ΠΕ25 Σχολικός Νοσηλευτής του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου, ως αιρετό 77. Κουρουτός Μιχάλης, κλ.πε03, του Ιδιωτικού Σχολείου «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΗΣΙΩΝ», ως αιρετό 78. Σαρρής Χρήστος, κλ. ΠΕ04.2, του Ιδιωτικού Σχολείου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ», ως αιρετό μέλος 79. Κάζαγλης Δημήτρης, κλ. ΠΕ11, του Ιδιωτικού Σχολείου «ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ», ως αιρετό 80. Γούλας Αλέξανδρος, κλ. ΠΕ03, του Ιδιωτικού Σχολείου «Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ», ως αιρετό 81. Σαββιδάκη Αρχοντούλα, κλ. ΠΕ04.01, των «Αρσακείων Σχολείων», ως αιρετό 82. Χριστόπουλος Γιώργος, κλ.πε70,του Ιδιωτικού Σχολείου «Μοντεσσοριανά Σχολεία» 83. Λουγιάκη Άννα, κλ.πε70,των Εκπαιδευτηρίων «Λεόντειο Πατησίων» 84. Κωστούση Ευγενία, κλ. ΠΕ11, που υπηρετεί στη «Γεννάδιο Σχολή», ως αιρετό 85. Σιατραβάνη Αναστασία, κλ.πε10, της Ιδιωτικού Ελληνογαλλικής σχολής «ΖΑΝ ΝΤ ΑΡΚ», ως αιρετό 86. Διαβολάκης Αθανάσιος, κλ. ΠΕ09, του ιδιωτικού Σχολείου «ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ» ως αιρετό 87. Σβολόπουλος Νικόλαος, κλ. ΠΕ08, της Ιδιωτικού Ελληνογαλλικής σχολής «ΖΑΝ ΝΤ ΑΡΚ», ως αιρετό 88. Κοττέας Κυριάκος, κλ. ΠΕ02, της Σχολής «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ», ως αιρετό 13

14 14

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ. ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ. ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ. ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016»

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

ΘΕΜΑ: Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ -------

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 3/609/6745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ

Φ. 3/609/6745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ9-ΧΝΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: Β43Φ9-ΧΝΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Σεχιώτη 38-40 Τ.Κ - Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥMAΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 15-17 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 38560 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Φ.

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

http://didefth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ)

ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ) Nα διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Ταχ. Βασ. Σοφίας 15 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 30-9-2011 Αρ. Πρωτ.: 113105 /Γ6 Βαθμός Προτερ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 30-9-2011 Αρ. Πρωτ.: 113105 /Γ6 Βαθμός Προτερ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής και μετακίνησης εκπαιδευτικών για το 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ στις 8, 9 και 10 Μαΐου 2015 στο Βόλο.

ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής και μετακίνησης εκπαιδευτικών για το 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ στις 8, 9 και 10 Μαΐου 2015 στο Βόλο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 22/ 20-09-2011

ΠΡΑΞΗ 22/ 20-09-2011 ΠΡΑΞΗ 22/ 20-09-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 30-8-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: 10039 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 30-8-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: 10039 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 30-8-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: 10039 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2015-2016. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα