Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 24:00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 24:00"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/300/ ΑΔΑ: ΒΛΓΛ46Ψ842-0ΧΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 24:00 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕ- ΛΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩ- ΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Χρήστος Σπίρτζης Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Πολυχρόνης Ακριτίδης Α Αντιπρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Αντώνιος Πρωτονοτάριος Γενικός Γραμματέας ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Κωνσταντίνος Κουρνιώτης παραιτηθείς Αναπλ. ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Γεν. Γραμματέας Γρηγόρης Γρηγοριάδης Μέλος ENΑΡΞΗ 21:40 Γεώργιος Ζερβάκης Μέλος 20:30 22:45 Νικόλαος Ιωνάς Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Κωνσταντίνος Μακέδος Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Νικόλαος Μήλης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Ασημούλα Σταγιάννη Γεώργιος Παπαναστασίου Μέλος Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ Γεώργιος Τσουκαλάς Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΑΠΟΝΤΕΣ : Θεόδωρος Σεραφίδης Παραιτηθείς Β Αντιπρόεδρος Σπυρίδων Κοντομάρης Μέλος Νικόλαος Μήλης Μέλος Ιωάννης Φούρκας Μέλος Παρίσταται από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ ο Ιωάννης Θεοδωράκης Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Παρίσταται η κ. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια ΤΕΕ Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ

2 2 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Επικύρωση Πρακτικών. 2. Δίκτυα κέντρων καινοτόμων επιχειρήσεων. 3. Νέο Εξεταστικό κέντρο στο Π.Τ. Θράκης 4. Επιτροπή για την αποτίμηση των παγίων της ΔΕΗ ΑΕ και των θυγατρικών της 5. Διαδικασία διενέργειας εκλογών ΤΕΕ 6. Συζήτηση για δράση του ΣΠΜΕ (Γ. Κυριακόπουλος) 7. Εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων για εργαζομένους ΤΕΕ 8. Εισηγήσεις Διευθύνσεων 9. Ενημέρωση ΤΜΗΜΑ Α της Αποφ.Α1/Σ19/2013 Επικύρωση Πρακτικών Επικυρώνονται τα παρακάτω πρακτικά συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ: α. Νο 14/ , με αποδοχή παρατηρήσεων διορθώσεωνμειοψηφιών επί του σχεδίου πρακτικού που υποβλήθηκε προς επικύρωση από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ και ειδικότερα στις αποφάσεις Α214/Σ14/2013, Α216/Σ14/2013, Α217/Σ14/2013 και Α219/Σ14/2013. β. Νο 15/ με αποδοχή παρατηρήσεων προσθηκών μειοψηφιών επί του σχεδίου πρακτικού που υποβλήθηκε προς επικύρωση από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ και ειδικότερα στις αποφάσεις Α22/Σ15/2013, Ε2/Σ15/2013 καθώς και στα τμήματα Β, Γ και Δ του πρακτικού. γ. Νο 16/ με αποδοχή προσθήκης μειοψηφιών επί του σχεδίου πρακτικού που υποβλήθηκε προς επικύρωση από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ και ειδικότερα στις αποφάσεις Α5/Σ16/2013, Α6/Σ16/2013 και Α10/Σ16/2013. δ. Νο 17/ με αποδοχή παρατηρήσεων-διορθώσεων μειοψηφιών επί του σχεδίου πρακτικού που υποβλήθηκε προς

3 3 επικύρωση από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ και ειδικότερα στις αποφάσεις Α2/Σ17/2013, Α3/Σ17/2013, Α5/Σ17/2013 και Α9/Σ17/2013. ε. Νο 18/ με αποδοχή παρατηρήσεων διορθώσεωνμειοψηφιών επί του σχεδίου πρακτικού που υποβλήθηκε προς επικύρωση από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ και ειδικότερα στις αποφάσεις Α2/Σ18/2013, Α8/Σ18/2013, Α9/Σ18/2013, Α29/Σ18/2013 και Α30/Σ18/2013. Αποφ.Α2/Σ19/2013 Αποφ.Α3/Σ19/2013 Δίκτυα Kέντρων Kαινοτόμων Eπιχειρήσεων Η Δ. Επιτροπή αφού ενημερώθηκε κατ αρχή από τον Πρόεδρο ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη για την εισήγησή του που αφορά στα Δίκτυα Kέντρων Kαινοτόμων Eπιχειρήσεων, αποφασίζει να συζητήσει το θέμα στην επόμενη συνεδρίασή της. Νέο εξεταστικό κέντρο στο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση του Προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη, αποφασίζει τη λειτουργία εξεταστικού κέντρου και στην έδρα (Κομοτηνή) του Περιφερειακού Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ, ώστε να διεξάγονται οι εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα εκδοθούν στη συνέχεια οι προβλεπόμενες από το νόμο αποφάσεις. Στο σημείο αυτό (20:30) προσήλθε στη συνεδρίαση ο Γ. Ζερβάκης. Αποφ.Α4/Σ19/2013 Αποφ.Α5/Σ19/2013 Επιτροπή για την αποτίμηση των παγίων της ΔΕΗ ΑΕ και των θυγατρικών της Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση του Προέδρου ΤΕΕ αποφασίζει τη σύσταση επιτροπής για την αποτίμηση των παγίων της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη για τη συγκρότησή της, στον οποίο τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής θα υποβάλουν τις σχετικές προτάσεις τους. Επίσης η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει να διερευνηθεί η σύσταση αντίστοιχης επιτροπής και για τις ΔΕΣΦΑ, ΔΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ. Οι Π. Ακριτίδης, Α Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. και Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. μειοψηφούν. Αναβολή συζήτησης θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η Δ. Επιτροπή αναβάλλει τη συζήτηση α) του θέματος 5 της ημερήσιας διάταξης με τη σύμφωνη γνώμη των εισηγητών και των θεμάτων 6 και 7 λόγω απουσίας των εισηγητών.

4 4 Στο σημείο αυτό (20:45) αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Ι. Θεοδωράκης. Αποφ.Α6/Σ19/2013 Αποφ.Α7/Σ19/2013 Προμήθεια Η/Υ H Διοικούσα Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη τις φθορές Η/Υ υπαλλήλων του ΤΕΕ, μη επισκευάσιμες, αποφασίζει για την προμήθεια τριών (3) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.000,00 πλέον Φ.Π.Α.), εκ των οποίων οι δύο (ένας στη Γενική Διεύθυνση και ένας στο Τμήμα Τυποποίησης) θα αντικαταστήσουν ήδη υπάρχοντες, λόγω προβλημάτων Hardware και β) ο τρίτος θα χρησιμοποιηθεί στον υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων του ΤΕΕ στο Μαρούσι. Προδιαγραφές: Intel Corei7 (3.5 Ghz), RAM 8GB DDR3, VGA Nvidia, Hdd 256GB SSD, DVDRW, Microsoft Windows Professional, Microsoft Office. Έγκριση μεταφοράς αμοιβής των μηχανικών Δημητρίου Μαμουνή και Φωτεινής Μάμαλη κατόπιν της με αριθμό 2060/2010 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης από τον λογαριασμό όψεως του ΤΕΕ στην Τράπεζα Αττικής στον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό εκάστου μηχανικού. Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 252/ ) της παρισταμένης Γενικής Διευθύντριας κ. Δήμητρας Κανέλλου, η οποία ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του Γραφείου Δικαστικού και έχοντας υπ όψιν ότι: Επί υποθέσεως δικαστικής διεκδίκησης της αμοιβής των μηχανικών Δημητρίου Μαμουνή και Φωτεινής Μάμαλη κατά του Δήμου Παναγίας Χαλκιδικής (ήδη Δήμος Αριστοτέλη) εκδοθείσας της αποφάσεως 2060/2010 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ο εναγόμενος Δήμος Παναγίας κατέβαλε την το ποσόν των ευρώ ,96 για κεφάλαιο και τόκους, συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23% επί του κεφαλαίου μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στον λογαριασμό όψεως που τηρεί το ΤΕΕ στην Τράπεζα Αττικής για λογαριασμό των ως άνω εναγόντων μηχανικών, εκδοθέντος του εμβάσματος με αριθμό αναφοράς Το ως άνω ποσό επιμερίζεται ως εξής: Α) ,14 Ε κεφάλαιο ,4 Ε τόκοι= ,58 ευρώ ως αμοιβή του Δημητρίου Μαμουνή. Β)15.201,66 Ε κεφάλαιο+6.492,72 Ε τόκοι=21.694,38 ευρώ ως αμοιβή της Φωτεινής Μάμαλη.

5 5 Κατόπιν αυτού μετά από σχετικό αίτημα των ως άνω δικαιούχων μηχανικών(αίτηση με αριθ. πρωτ. ΤΕΕ 13847/ ) και δεδομένου ότι τα δικαιώματα του ΤΕΕ έχουν εισπραχθεί όπως προκύπτει από τα γραμμάτια είσπραξης με αριθμούς / , / , / , / του ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την μεταφορά των άνω ποσών αμοιβής των δικαιούχων μηχανικών Δημητρίου Μαμουνή και Φωτεινής Μάμαλη από τον ως άνω λογαριασμό του ΤΕΕ στην Τράπεζα Αττικής στον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό εκάστου μηχανικού ως εξής: Για τον Δημήτριο Μαμουνή ποσόν ,58 ευρώ στον ατομικό του λογαριασμό της τράπεζας Αττικής με IBAN GR Για την Φωτεινή Μάμαλη ποσόν ,38 ευρώ στον ατομικό της λογαριασμό της τράπεζας Πειραιώς με IBAN GR / , αφού θα έχει καταβληθεί ο Φ. Ε. Μ. επί του κεφαλαίου των ως άνω αμοιβών εκ μέρους των υποχρέων προς τούτο μηχανικών. Η προμήθεια της μεταφοράς των χρημάτων θα βαρύνει τους δικαιούχους μηχανικούς. Επίσης η Δ. Επιτροπή αποφασίζει να μην της υποβάλλονται πλέον προς έγκριση αντίστοιχα θέματα απόδοσης επιδικασθεισών αμοιβών, για τη διεκπεραίωση των οποίων εξουσιοδοτείται η υπηρεσία, με την υποχρέωση ανακοίνωσης στη Δ. Επιτροπή μετά την απόδοση των αμοιβών αυτών. Αποφ.Α8/Σ19/2013 Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων για τις ενστάσεις ωφελουμένων, που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της δράσης «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση» (κωδ. ΟΠΣ ) Η Διοικούσα Επιτροπή, έχοντας υπόψη: 1. τη με αρ. Α3/Σ13/2013 Απόφασή της 2. Το από Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων «πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων για τις ενστάσεις ωφελουμένων, που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της δράσης -Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση- (κωδ. ΟΠΣ )» 3. Την εισήγηση (αρ. πρωτ. 252/ ) της παριστάμενης προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Αικ. Τραντάλη, αποδέχεται το πόρισμα της Επιτροπής Ενστάσεων όπως αυτό καταγράφεται στο από πρακτικό της και εγκρίνει τη συμπλήρωση του πίνακα των εν δυνάμει ωφελουμένων που έχει αναρτηθεί στη σελίδα voucher.gov με δύο (2) ενιστάμενους από το σύνολο των 482, με τους εξής ΚΑΥΑΣ ωφελουμένων:

6 6 1. ΤΗΜ Προσκόμισε έγκυρο εκκαθαριστικό τώρα, λόγω έκδοσης (ΔΕΝ ΕΣΤΕΙΛΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ) Περιφέρεια Αττικής 2. ΤΤΕ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΝΣΤΑΣΗ Περ. Δυτικής Μακεδονίας Επίσης η Διοικούσα Επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε., Χρ. Σπίρτζη, ώστε με απόφασή του να εκδοθεί το τελικό Μητρώο ωφελουμένων καθώς και το Μητρώο ωφελουμένων που προκύπτει από οποιαδήποτε μεταβολή (απώλεια δικαιώματος ανεργίας, μη εμπρόθεσμη παραλαβή voucher κλπ). Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. μειοψηφεί. Αποφ.Α9/Σ19/2013 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το έργο «Συγγραφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής για τα δέκα (10) αντικείμενα κατάρτισης της δράσης Κατάρτιση με επιχορήγηση (training voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση» Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 252/ ) της παριστάμενης προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Αικ. Τραντάλη και τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη και έχοντας υπόψη: α. το Π.Δ. της 27.11/ «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 430/Α / ), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. της 27.11/ (ΦΕΚ 430/Α/1926), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 14 του Ν. 1486/84 (ΦΕΚ 161/Α/1984) και την παράγραφο 39 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137/Α/1993) και συνεχίζουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται και μετά την ισχύ του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), β. τη με αρ. Α3/Σ14/2012 [ΑΔΑ: Β4ΛΝ46Ψ842-9ΨΓ] Απόφασή της σχετικά με την έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα και της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ως άνω δράση, γ. τη με αρ. Α9/Σ14/2012 [ΑΔΑ: Β4ΛΝ46Ψ842-9ΨΓ] Απόφασή της σχετικά με τη συγκρότηση τριών Επιτροπών Παραλαβής και Πιστοποίησης της δράσης με τίτλο «Κατάρτιση με επιχορήγηση (training voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση», δ. τη με αρ / Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των πράξεων «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) Ανέργων στον

7 7 παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση (στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης)» με κωδ. ΟΠΣ & , όπως ισχύει, ε. τη με αρ. Α3/Σ14/2013 Απόφασή της σχετικά με την τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της δράσης, στ.το με αρ. 18/ πρακτικό της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών (ΕΕΕ/ΜΜΜ), ζ. το γεγονός ότι η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και ιδίως από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού », με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), η δε δαπάνη της θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), αποφασίζει και εγκρίνει τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την εκτέλεση του έργου «Συγγραφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής για τα δέκα (10) αντικείμενα κατάρτισης της δράσης Κατάρτιση με επιχορήγηση (training voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση», αποτελούμενη από τους: 1. Αγιουτάντη Ζαχαρία, ΜΜΜ, καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης (Εκμετάλλευση Μεταλλείων & Μηχανική Πετρωμάτων), 2. Τσακαλάκη Κωνσταντίνο, ΜΜΜ, καθηγητή ΕΜΠ (Επεξεργασία, Διακίνηση & Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών), 3. Ιωακείμ Ιωάννη, ΜΜΜ, με επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση υπαίθριων λιγνιτωρυχείων, 4. Αντωνακόπουλο Παναγιώτη, ΧΜ, με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης εργοταξίων, διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος & υγείας και ασφάλειας εργαζομένων στην εξορυκτική και πετρελαϊκή βιομηχανία, 5. Λειβαδάρο Ρουσέτο, ΜΜΜ, με επαγγελματική εμπειρία στην εκμετάλλευση υπόγειων μεταλλείων, μονάδων παραγωγής μαρμάρου και θεσμικού πλαισίου στην εξορυκτική βιομηχανία, 6. Μαραμπούτη Πέτρο, ΜΜΜ, με επαγγελματική εμπειρία στην εκμετάλλευση μεταλλείων και στην προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος στην εξορυκτική βιομηχανία, 7. Λιάλιο Αστέριο, ΧΜ, με επαγγελματική εμπειρία στην παραγωγή και διακίνηση πετρελαιοειδών. Αντικείμενο της Ομάδας είναι η συγγραφή τουλάχιστον ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής [multiple-choice test] για τα 10 αντικείμενα κατάρτισης, όπως αυτά προσδιορίζονται στη με αρ / [ΑΔΑ: Β4ΤΜ46Ψ842-Κ0Λ] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση, και είναι: (i) Παραγωγική διαδικασία στη βιομηχανική επεξεργασία των ορυκτών πρώτων υλών

8 8 (ii) Επιφανειακές εξορυκτικές εργασίες (iii) Υπόγειες εξορυκτικές εργασίες (iv) Χειρισμός κινητών μηχανημάτων μηχανήματα έργου (v) Οργάνωση και διοίκηση τμημάτων παραγωγής εργοταξίου (vi) Χειρισμός μονάδων παραγωγής πετρελαιοειδών (vii) Επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων έργου, εκτός αυτοκίνησης (viii) Επιφανειακή εκμετάλλευση υπαίθριων λιγνιτωρυχείων με τη μέθοδο συνεχούς λειτουργίας (ix) Εξορυκτική και Μεταλλευτική Βιομηχανία (x) Εξόρυξη και Επεξεργασία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Ειδικότερα, η Ομάδα αναλαμβάνει να συγγράψει μια δεξαμενή τουλάχιστον 150 ερωτήσεων για κάθε αντικείμενο κατάρτισης, ώστε αυτές να διατεθούν από το ΤΕΕ στα ΚΕΚ και να χρησιμοποιηθούν από αυτά κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, ως δοκιμασία αυτόαξιολόγησης από τους καταρτιζόμενους, με στόχο την αποτελεσματικότερη εμπέδωση της ύλης της θεωρητικής κατάρτισης. Παραδοτέο της Ομάδας καθορίζονται οι τουλάχιστον ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής [multiple-choice test], σε ηλεκτρονική [CD] και έντυπη μορφή, το οποίο εντάσσεται στην ενέργεια Ι.Β «Κατάρτιση Ερωτήσεων Πολλαπλών Επιλογών» του πακέτου εργασίας Εξειδίκευση της Κατάρτισης (ΠΕ.Ι) της δράσης. Η διάρκεια του έργου της Ομάδας καθορίζεται σε πέντε [5] μήνες από την ημερομηνία συγκρότησής της. Η συνολική αμοιβή των Μελών της Ομάδας δεν θα υπερβεί το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ ( ), εκτός ΦΠΑ, στα οποία και θα καταβληθεί εφ άπαξ, μετά την οριστική παραλαβή του παραδοτέου της Ομάδας από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία και θα εισηγηθεί την αμοιβή κάθε μέλους της Ομάδας, ανάλογα με τη συμμετοχή του στο παραδοτέο. Αρμόδια για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και την πιστοποίηση των παραδοτέων της Ομάδας είναι η Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Επιστημονικού Έργου (ΕΠΑΠΕΕ/ΤΕΕ), σύμφωνα με τη με αρ. Α9/Σ14/2012 Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ. Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. μειοψηφεί. Ο Κ. Μακέδος, Μέλος Δ.Ε. απέχει από τη λήψη της απόφασης. Αποφ.Α10/Σ19/2013 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το έργο «Συγγραφή Επαγγελματικού Οδηγού με τίτλο Εκμετάλλευση, Διακίνηση και Επεξεργασία Ορυκτών Πρώτων Υλών» Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 252/ ) της παριστάμενης προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Αικ.

9 9 Τραντάλη και τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη και έχοντας υπόψη: α. το Π.Δ. της 27.11/ «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 430/Α / ), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. της 27.11/ (ΦΕΚ 430/Α/1926), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 14 του Ν. 1486/84 (ΦΕΚ 161/Α/1984) και την παράγραφο 39 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137/Α/1993) και συνεχίζουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται και μετά την ισχύ του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), β. τη με αρ. Α3/Σ14/2012 [ΑΔΑ: Β4ΛΝ46Ψ842-9ΨΓ] Απόφασή της σχετικά με την έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα και της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ως άνω δράση, γ. τη με αρ. Α9/Σ14/2012 [ΑΔΑ: Β4ΛΝ46Ψ842-9ΨΓ] Απόφασή της σχετικά με τη συγκρότηση τριών Επιτροπών Παραλαβής και Πιστοποίησης της δράσης με τίτλο «Κατάρτιση με επιχορήγηση (training voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση», δ. τη με αρ / Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των πράξεων «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) Ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση (στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης)» με κωδ. ΟΠΣ & , όπως ισχύει, ε. τη με αρ. Α3/Σ14/2013 Απόφασή της σχετικά με την τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της δράσης, στ. το με αρ. 18/ πρακτικό της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών (ΕΕΕ/ΜΜΜ), ζ. το γεγονός ότι η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και ιδίως από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού », με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), η δε δαπάνη της θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), αποφασίζει και εγκρίνει τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την εκτέλεση του έργου «Συγγραφή Επαγγελματικού Οδηγού με τίτλο Εκμετάλλευση, Διακίνηση και Επεξεργασία Ορυκτών Πρώτων Υλών», αποτελούμενη από τους: 1. Μπαζδάνη Γιώργο, ΜΜΜ, μέλος της ΕΕΕ/ΜΜΜ του ΤΕΕ, ο οποίος θα έχει την ευθύνη του συντονισμού της Ομάδας Εργασίας, και της πληρότητας και έγκαιρης παράδοσης του Οδηγού.

10 10 2. Σαρλάκη Γεώργιο, ΜΜΜ, με επαγγελματική εμπειρία σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις μεταλλείων και μεγάλα γεωτεχνικά κατασκευαστικά έργα, 3. Γεωργίου Αιμίλιο, ΜΜΜ, με επαγγελματική εμπειρία σε επιφανειακές εκμεταλλεύσεις μεταλλείων και λατομείων και σε έργα προστασίας και αποκατάστασης περιβάλλοντος, 4. Καβαλόπουλο Χρήστο, ΜΜΜ, με επαγγελματική εμπειρία σε υπόγειες και επιφανειακές εκμεταλλεύσεις μεταλλείων και λατομείων και σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εξορυκτική βιομηχανία. 5. Παπανάγνου Κωνσταντίνο, ΜΜΜ, με επαγγελματική εμπειρία σε επιφανειακές εκμεταλλεύσεις, εργοστάσια επεξεργασίας και εμπλουτισμού βιομηχανικών ορυκτών και συστήματα προστασίας και αποκατάστασης περιβάλλοντος, 6. Ασημακόπουλο Κυριάκο, ΜΜΜ, με επαγγελματική εμπειρία σε επιφανειακές εκμεταλλεύσεις λατομείων και σε επιλογή και αξιολόγηση κινητού και σταθερού εξοπλισμού μεταφοράς και επεξεργασίας, 7. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνο, ΜΜΜ, με επαγγελματική εμπειρία σε σχεδιασμό και ανάπτυξη υπόγειων εκμεταλλεύσεων μεταλλείων με έμφαση στα συστήματα υποστήριξης οροφής Αντικείμενο της Ομάδας είναι η συγγραφή Εγχειριδίου Επαγγελματικού Οδηγού, ο θα περιλαμβάνει βασικές κατευθύνεις απαραίτητες για την ομαλή, παραγωγική και ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων, όσων απασχολούνται στην εκμετάλλευση μεταλλείων/λατομείων (επιφανειακών και υπογείων), στην επεξεργασία/εμπλουτισμό μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών και στην παραγωγή δημοσίων έργων με βαριές χωματουργικές εργασίες, διάνοιξη σηράγγων, εκβραχισμούς και άλλα, καθώς επίσης και η παροχή κατευθύνσεων για τα σκίτσα που θα απαιτηθούν, ώστε ο οδηγός να είναι περισσότερο κατανοητός και εύχρηστος. Ο Επαγγελματικός Οδηγός, ο οποίος θα διατεθεί από το ΤΕΕ μέσω των ΚΕΚ, στους ωφελούμενους της δράσης Κατάρτιση με επιχορήγηση (training voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση θα απευθύνεται κυρίως σε κατώτερα και μεσαία τεχνικά στελέχη (χειριστές, εργοδηγούς). Παραδοτέο της Ομάδας καθορίζεται το κείμενο του επαγγελματικού οδηγού σε ηλεκτρονική [CD] και έντυπη μορφή, o οποίος εντάσσεται στην ενέργεια «Ι.Γ. Συγγραφή Επαγγελματικών Οδηγών», του πακέτου εργασίας «ΠΕ.Ι Εξειδίκευση της Κατάρτισης» της δράσης, με ενδεικτικές (και όχι περιοριστικές) θεματικές ενότητες τις εξής: Α. Επιφανειακή εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων, διαδικασίες γόμωσης διατρημάτων πυροδότησης και υποστηρικτικών εργασιών (πχ. χειροδιαλογή, επιβοήθηση χωματουργικών μηχανημάτων),

11 11 υποστήριξη πρανών και δημιουργία βαθμίδων, μεταφορά αποκομιδή του υλικού εξόρυξης, άντληση υδάτων εργοταξίου. Β. Υπόγεια εκμετάλλευση μεταλλείων, προσπέλαση, επιλογή μεθόδου εκμετάλλευσης, γόμωση πυροδότηση, υποστήριξη οροφής και πρανών (πχ. ξεσκάρωμα, κοχλίωση οροφής, τοποθέτηση πλέγματος κλπ), μεταφορά εξορυγμένου υλικού, αερισμός και φωτισμός στοών, άντληση υπογείων υδάτων. Γ. Εξοπλισμός επιφανειακής εκμετάλλευσης μεταλλείων και λατομείων και επεξεργασίας υλικών, κινητού (πχ. φορτωτές, φορτηγά, διατρητικά κλπ) και σταθερού (τροφοδότες, μεταφορικές ταινίες, κόσκινα, σπαστήρες και μύλοι) επιλογή και αξιοποίηση εξοπλισμού. Δ. Εξοπλισμός υπόγειας εκμετάλλευσης μεταλλείων και επεξεργασίας μεταλλλευμάτων, κινητού (πχ. φορτωτές, φορτηγά, διατρητικά κλπ) και σταθερού (τροφοδότες, μεταφορικές ταινίες, κόσκινα, σπαστήρες και μύλοι) επιλογή και αξιοποίηση εξοπλισμού. Ε. Βασικά στοιχεία οργάνωσης και διοίκησης τμημάτων παραγωγής εργοταξίου. Ζ. Ασφάλεια στην εργασία, παρουσίαση Κ.Μ.Λ.Ε., μέσα ατομικής προστασίας, ασφαλής χειρισμός του εξοπλισμού εξόρυξης, μεταφοράς και επεξεργασίας. Η. Διαδικασίες και Εξοπλισμός προστασίας και αποκατάστασης περιβάλλοντος (πχ. φίλτρα, αποκονιωτές, δεξαμενές καθίζησης λάσπης, φυτεύσεις πρανών κλπ). Η διάρκεια του έργου της Ομάδας καθορίζεται σε πέντε [5] μήνες από την ημερομηνία συγκρότησής της. Η συνολική αμοιβή των Μελών της Ομάδας δεν θα υπερβεί το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ ( ), εκτός ΦΠΑ, στα οποία και θα καταβληθεί εφ άπαξ, μετά την οριστική παραλαβή του παραδοτέου της Ομάδας από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία και θα εισηγηθεί την αμοιβή κάθε μέλους της Ομάδας, ανάλογα με τη συμμετοχή του στο παραδοτέο. Αρμόδια για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και την πιστοποίηση των παραδοτέων της Ομάδας είναι η Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Επιστημονικού Έργου (ΕΠΑΠΕΕ/ΤΕΕ), σύμφωνα με τη με αρ. Α9/Σ14/2012 Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ. Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. μειοψηφεί. Ο Κ. Μακέδος, Μέλος Δ.Ε. απέχει από τη λήψη της απόφασης. Αποφ.Α11/Σ19/2013 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το έργο «Συγγραφή Επαγγελματικού Οδηγού με τίτλο Χειρισμός, Λειτουργία, Συντήρηση Κινητού & Σταθερού Εξοπλισμού Εξορυκτικών Επιχειρήσεων»

12 12 Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 252/ ) της παριστάμενης προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Αικ. Τραντάλη και τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη και έχοντας υπόψη: α. το Π.Δ. της 27.11/ «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 430/Α / ), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. της 27.11/ (ΦΕΚ 430/Α/1926), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 14 του Ν. 1486/84 (ΦΕΚ 161/Α/1984) και την παράγραφο 39 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137/Α/1993) και συνεχίζουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται και μετά την ισχύ του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), β. τη με αρ. Α3/Σ14/2012 [ΑΔΑ: Β4ΛΝ46Ψ842-9ΨΓ] Απόφασή της σχετικά με την έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα και της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ως άνω δράση, γ. τη με αρ. Α9/Σ14/2012 [ΑΔΑ: Β4ΛΝ46Ψ842-9ΨΓ] Απόφασή της σχετικά με τη συγκρότηση τριών Επιτροπών Παραλαβής και Πιστοποίησης της δράσης με τίτλο «Κατάρτιση με επιχορήγηση (training voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση», δ. τη με αρ / Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των πράξεων «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) Ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση (στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης)» με κωδ. ΟΠΣ & , όπως ισχύει, ε. τη με αρ. Α3/Σ14/2013 Απόφασή της σχετικά με την τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της δράσης, στ. το με αρ. 18/ πρακτικό της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών (ΕΕΕ/ΜΜΜ), ζ. το γεγονός ότι η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και ιδίως από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού », με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), η δε δαπάνη της θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), αποφασίζει και εγκρίνει τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την εκτέλεση του έργου «Συγγραφή Επαγγελματικού Οδηγού με τίτλο Χειρισμός, Λειτουργία, Συντήρηση Κινητού & Σταθερού Εξοπλισμού Εξορυκτικών Επιχειρήσεων», αποτελούμενη από τους:

13 13 1. Χρησταντώνη Μαρία, ΜΜΜ, μέλος της ΕΕΕ/ΜΜΜ του ΤΕΕ, η οποία θα έχει την ευθύνη του συντονισμού της Ομάδας Εργασίας και της πληρότητας και έγκαιρης παράδοσης του Οδηγού. 2. Μπράκη Κωνσταντίνο, ΜΜ, με επαγγελματική εμπειρία σε γεωτεχνικά και υπόγεια έργα και τεχνική υποστήριξη κινητού και σταθερού εξοπλισμού μεταλλείων και λατομείων (διατρητικά, φορτωτές, αεροσυμπιεστές, σπαστήρες και τριβεία), 3. Διαμάντη Χρήστο, ΜΜ, με επαγγελματική εμπειρία σε συντήρηση και διαχείριση σταθερού και κινητού εξοπλισμού λατομείων και γενικότερα επιφανειακών εκμεταλλεύσεων, 4. Στελλάτο Νικόλαο, ΜΗΜ, με επαγγελματική εμπειρία στη συντήρηση, διαχείριση, επιλογή και αξιολόγηση κινητού και σταθερού εξοπλισμού μεγάλων επιφανειακών εκμεταλλεύσεων μεταλλείων, 5. Βαγιωνά Παύλο, ΜΜ, με επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση σταθερού εξοπλισμού επιφανειακών μεταλλείων και συγκροτημάτων επεξεργασίας / εμπλουτισμού και σε θέματα ασφάλειας Μηχανημάτων Έργου, 6. Ξενιώτη Δημήτρη, ΜΜ, με επαγγελματική εμπειρία στη συντήρηση εξοπλισμού υπογείων εκμεταλλεύσεων, 7. Μαθιουδάκη Γεώργιο, ΜΜΜ, με επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλα χωματουργικά και γεωτεχνικά έργα καθώς και σε ανάπτυξη, πιστοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγείας & ασφάλειας. Αντικείμενο της Ομάδας είναι η συγγραφή Εγχειριδίου Επαγγελματικού Οδηγού, ο θα περιλαμβάνει βασικές κατευθύνεις απαραίτητες για την ομαλή, παραγωγική και ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων των χειριστών, συντηρητών και εργοδηγών τμημάτων παραγωγής και συντήρησης εξοπλισμού μεταλλείων και λατομείων, καθώς επίσης και η παροχή κατευθύνσεων για τα σκίτσα που θα απαιτηθούν, ώστε ο οδηγός να είναι περισσότερο κατανοητός και εύχρηστος. Ο Επαγγελματικός Οδηγός, ο οποίος θα διατεθεί από το ΤΕΕ μέσω των ΚΕΚ, στους ωφελούμενους της δράσης Κατάρτιση με επιχορήγηση (training voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση θα απευθύνεται κυρίως σε κατώτερα και μεσαία τεχνικά στελέχη (χειριστές, συντηρητές και εργοδηγούς μηχανολογγικού εξοπλισμού (σταθερού και κινητού) μεταλλευτικών και γενικότερα εξορυκτικών δραστηριοτήτων). Παραδοτέο της Ομάδας καθορίζεται το κείμενο του επαγγελματικού οδηγού σε ηλεκτρονική [CD] και έντυπη μορφή, o οποίος εντάσσεται

14 14 στην ενέργεια «Ι.Γ. Συγγραφή Επαγγελματικών Οδηγών», του πακέτου εργασίας «ΠΕ.Ι Εξειδίκευση της Κατάρτισης» της δράσης, με ενδεικτικές (και όχι περιοριστικές) θεματικές ενότητες τις εξής: Α. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και ασφάλειας Μηχανημάτων Έργου μέσα σε εργοταξιακούς χώρους Κ.Μ.Λ.Ε. Β. Τύποι Μηχανημάτων Έργου : Γενικές αρχές χειρισμού, σήμανσης και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης Γ. Ασφαλείς διαδικασίες κατά τις φάσεις λειτουργίας Μηχανημάτων Έργου και συνεργαζομένων συστημάτων. Ασφαλείς διαδικασίες στις φάσεις ανύψωσης βαρών και εργασιών έλξης Δ. Ασφαλείς διαδικασίες στις φάσεις Ακινητοποίησης, Συντήρησης και Επιθεώρησης Μηχανημάτων Έργου Ε. Επίβλεψη και Συντήρηση Μηχανημάτων Έργου Στ.Επεμβάσεις και Επισκευές Μηχανημάτων Έργου Ζ. Οργάνωση και Λειτουργία Συνεργείων. Η διάρκεια του έργου της Ομάδας καθορίζεται σε πέντε [5] μήνες από την ημερομηνία συγκρότησής της. Η συνολική αμοιβή των Μελών της Ομάδας δεν θα υπερβεί το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ ( ), εκτός ΦΠΑ, στα οποία και θα καταβληθεί εφ άπαξ, μετά την οριστική παραλαβή του παραδοτέου της Ομάδας από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία και θα εισηγηθεί την αμοιβή κάθε μέλους της Ομάδας, ανάλογα με τη συμμετοχή του στο παραδοτέο. Αρμόδια για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και την πιστοποίηση των παραδοτέων της Ομάδας είναι η Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Επιστημονικού Έργου (ΕΠΑΠΕΕ/ΤΕΕ), σύμφωνα με τη με αρ. Α9/Σ14/2012 Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ. Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. μειοψηφεί. Ο Κ. Μακέδος, Μέλος Δ.Ε. απέχει από τη λήψη της απόφασης. Αποφ.Α12/Σ19/2013 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το έργο «Συγγραφή Επαγγελματικού Οδηγού με τίτλο Χειρισμός μονάδων εξόρυξης/παραγωγής πετρελαιοειδών» Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 252/ ) της παριστάμενης προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Αικ. Τραντάλη και τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη και έχοντας υπόψη:

15 15 α. το Π.Δ. της 27.11/ «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 430/Α / ), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. της 27.11/ (ΦΕΚ 430/Α/1926), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 14 του Ν. 1486/84 (ΦΕΚ 161/Α/1984) και την παράγραφο 39 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137/Α/1993) και συνεχίζουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται και μετά την ισχύ του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), β. τη με αρ. Α3/Σ14/2012 [ΑΔΑ: Β4ΛΝ46Ψ842-9ΨΓ] Απόφασή της σχετικά με την έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα και της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ως άνω δράση, γ. τη με αρ. Α9/Σ14/2012 [ΑΔΑ: Β4ΛΝ46Ψ842-9ΨΓ] Απόφασή της σχετικά με τη συγκρότηση τριών Επιτροπών Παραλαβής και Πιστοποίησης της δράσης με τίτλο «Κατάρτιση με επιχορήγηση (training voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση», δ. τη με αρ / Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των πράξεων «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) Ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση (στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης)» με κωδ. ΟΠΣ & , όπως ισχύει, ε. τη με αρ. Α3/Σ14/2013 Απόφασή της σχετικά με την τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της δράσης, στ. το με αρ. 18/ πρακτικό της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών (ΕΕΕ/ΜΜΜ), ζ. το γεγονός ότι η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και ιδίως από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού », με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), η δε δαπάνη της θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), αποφασίζει και εγκρίνει τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την εκτέλεση του έργου «Συγγραφή Επαγγελματικού Οδηγού με τίτλο Χειρισμός μονάδων εξόρυξης / παραγωγής πετρελαιοειδών», αποτελούμενη από τους: 1. Βραδή Στέλιο, ΜΜΜ, μέλος της ΕΕΕ/ΜΜΜ του ΤΕΕ, ο οποίος θα έχει την ευθύνη του συντονισμού και της πληρότητας και έγκαιρης παράδοσης του Οδηγού.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα