Θέµα : Μυτιλήνη 27 Ιουνίου Αρ.Πρωτ. 1449

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα : Μυτιλήνη 27 Ιουνίου 2013. Αρ.Πρωτ. 1449"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μυτιλήνη 27 Ιουνίου 2013 Αρ.Πρωτ Προς : - Υ..Ε. στο Νοµό Λέσβου Ταχ. /νση : Βουρνάζων 19 Μυτιλήνη Μυτιλήνη Πληροφορίες : Γιώργος Στεριανός Τηλέφωνο : Κοιν : - κ ο Άγγελο Ζαργκλή Fax : Παπάδος Γέρας - Λέσβου account : - Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού /νση Οικον. Υποθέσεων Τµήµα Γ' ( ηµόσ. Επενδύσεις) Θέµα : Έγκριση ανάθεσης εργασιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, για το έργο: «Αποκατάσταση- διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Λήµνου (πρώην οικία Σαχτούρη)». Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις ΑΠΟΦΑΣΗ Το Ν.. 400/76 περί Υπουργικού Συµβουλίου και Υπουργείων. Το Ν /95 περί ηµοσίου Λογιστικού. Το Π.. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α'/ ) για τον οργανισµό του ΥΠΠΟ Το Π.. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α / ) για την τροποποίηση του Π.. 85/2012 και την ίδρυση του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού. Το Π..74/85 (ΦΕΚ 26/Α/1.3.85) περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων στους προϊσταµένους των Εφορειών. Το 394/96 Κανονισµό Προµηθειών ηµοσίου. Το Ν.1958/91-Π.. 99/92 & το Ν. 2557/97 για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών εν γένει έργων. Την αρ. 3764/ Ένταξη Πράξης «Αποκατάσταση και διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη)» µε κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου Την αρ. ΟΙΚ.3787/ η Τροποποίηση Πράξης «Αποκατάσταση και διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη)» µε κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ". Την αρ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΜΤΕ/82018/2005/ έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη)» απολογιστικά και µε αυτεπιστασία, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου. Την αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ / Γ ΑΜΤΕ / / 9202 / τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟΤ / Γ ΑΜΤΕ / / 2005 / Υ.Α. για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση και διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη)» απολογιστικά και µε αυτεπιστασία, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων Κυβερνητικών, ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ιαδίκτυο πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις. Την ανάγκη εργασιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, για το έργο «Αποκατάσταση και διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Μύρινας (πρώην οικία Σαχτούρη)». Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων από την ΣΑΕ 014/8 του Π Ε Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α έργο 2010ΣΕ

2 Αποφασίζουµε Εγκρίνουµε την αναγκαιότητα δαπάνης για τις εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όπως προβλέπονται και περιγράφονται συνοπτικά στα επόµενα : 1.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του κτιρίου θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τους εξής κανονισµούς : Ελληνικούς Κανονισµούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384) Οδηγίες και απαιτήσεις ΕΗ ιεθνείς κανονισµούς και τυποποιήσεις κατά DIN, VDE, NEMA, IEK, YTE. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευµάτων θα περιλαµβάνουν : Πλήρη εγκατάσταση παροχής και διανοµής ισχυρών ρευµάτων στις εσωτερικές εγκαταστάσεις του κτιρίου σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης Η/Μ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΙΩΣΕΙΣ Εσωτερικό δίκτυο γειώσεων Γειώσεις κυκλωµάτων ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ Το δίκτυο διανοµής προβλέπεται ακτινωτό, µε ανεξάρτητη γραµµή τροφοδοτήσεως των διαφόρων υποπινάκων από το Πίνακα ιανοµής σύµφωνα µε τα σχέδια. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Γενικός Πίνακας ιανοµής κτιρίου (Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης) Το κτίριο θα ηλεκτροδοτηθεί από το δίκτυο της ΕΗ ως τριφασικός καταναλωτής Χαµηλής Τάσης µε τριφασική παροχή και µε καλώδια τύπου ΝΥΥ 5 x 16 mm2. Ο Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης του κτιρίου θα εγκατασταθεί στο ισόγειο του κτιρίου και θα είναι επίτοιχος τύπου ερµαρίου. Ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας θα περιλαµβάνει: Ένα γενικό τριπολικό διακόπτη ονοµαστικής εντάσεως 63 Α και τρεις ασφάλειες ονοµαστικής εντάσεως 50 Α, τρεις ενδεικτικές λυχνίες φάσεων και ένα ανάλογο τετραπολικό αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη Υποπίνακες. Στον Α και Β όροφο του κτιρίου προβλέπονται αντίστοιχοι υποπίνακες διανοµής, οι οποίο τροφοδοτούνται από το Γ.Π.Χ.Τ. 2

3 1.1.3 Εγκατάσταση φωτισµού ιατάξεις φωτισµού - Φωτιστικά σώµατα εσωτερικών χώρων Φωτισµός ασφαλείας Κατασκευαστικά στοιχεία 1. Οι ηλεκτρικές γραµµές θα είναι εντοιχισµένες µέσα σε πλαστικούς σωλήνες, µε αγωγούς τύπου ΝΥΑ. 2. Οι γραµµές φωτισµού θα κατασκευασθούν µε αγωγούς τύπου ΝΥΑ 3x1,5 mm2, µέσα σε πλαστικούς σωλήνες ανάλογης διατοµής, ενώ αυτές των ρευµατοδοτών µε αγωγούς τύπου ΝΥΑ 3x2,5 mm2, µέσα σε πλαστικούς σωλήνες ανάλογης διατοµής και θα οδεύουν παράλληλα και συγκεντρωτικά µε τις υπόλοιπες γραµµές. 3. Οι ρευµατοδότες του κτιρίου θα είναι µε γείωση SHUKO. 4. Οι γραµµές τροφοδοσίας των κλιµατιστικών µονάδων, θα είναι εντοιχισµένες ως άνω και θα κατασκευασθούν µε αγωγούς τύπου ΝΥΑ 3x2,5 mm2, µέσα σε πλαστικούς σωλήνες ανάλογης διατοµής. Τα καλώδια των αυτοµατισµών θα είναι χωνευτά ή ορατά κατά περίπτωση, σε συνεννόηση µε την επίβλεψη του έργου. 1.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Εγκαταστάσεις ευρυεκποµπής και επικοινωνιών Υλοποίηση της εγκατάστασης Η υλοποίηση της εγκατάστασης, που αφορά την εγκατάσταση καλωδιακών οµοαξονικών δικτύων για τη διανοµή σηµάτων τηλεόρασης, ήχου και διαδραστικών υπηρεσιών στο εσωτερικό του κτιρίου, πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα Πρότυπα των σειρών ΕΛΟΤ ΕΝ50083, ΕΛΟΤ ΕΝ 50117, ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ 60728, ΕΛΟΤ ΕΝ καθώς και µε το πολυµερές Πρότυπο ΕΛΟΤ Προσδιορισµός χώρου εγκατάστασης κεντρικού συγκροτήµατος κεραιών λήψης Στο ανώτερο µέρος του κτιρίου θα γίνει εγκατάσταση του κεντρικού συγκροτήµατος κεραιών λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σηµάτων ευρυεκποµπής (γήινης ή και δορυφορικής) Προσδιορισµός χώρου κεφαλής δικτύου, ενισχυτών κλπ κεντρικής εγκατάστασης Ο εξοπλισµός κεντρικής εγκατάστασης τοποθετείται στον ανώτερο χώρο εισαγωγής, εκτός αν χρησιµοποιείται εξωτερικό καλωδιακό δίκτυο, οπότε τοποθετείται στον κατώτερο χώρο εισαγωγής. Ο αριθµός κεραιοδοτών καθορίζεται στο σχέδιο της εγκατάστασης της µελέτης Η/Μ. Τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης Το δίκτυο θα έχει τη δυνατότητα διανοµής σήµατος και επιστροφής σε ζώνες συχνοτήτων κατάλληλες ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ και της σειράς Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ή ΕΛΟΤ ΕΝ Η εγκατάσταση πρέπει να είναι σχεδιασµένη και κατασκευασµένη όσον αφορά την ηλεκτρική ασφάλεια και την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, ώστε να πληροί τις απαιτήσεις της αντίστοιχης εθνικής νοµοθεσίας Έλεγχοι Ο έλεγχος κάθε εγκατάστασης πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ Πρέπει να τηρείται αρχείο από τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ή από το διαχειριστή για τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους για όλους τους ελέγχους 3

4 αποδοχής που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και όλων των ελέγχων που έχουν γίνει στη συνέχεια. Πρέπει να τηρείται αρχείο όλων των συνδέσεων που απέτυχαν να περάσουν τους απαιτούµενους ελέγχους απόδοσης. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων πρέπει να συνδέονται µε το σύστηµα διαχείρισης, καθώς και κάθε άλλη σχετική µε τους ελέγχους πληροφορία, πχ ο τύπος του ελέγχου που χρησιµοποιήθηκε, η ηµεροµηνία ελέγχου, ο διαχειριστής, η ταυτότητα του σηµείου τερµατισµού, οι ενέργειες που έγιναν προκειµένου να ολοκληρωθεί ένας έλεγχος που είχε αποτύχει προηγουµένως και αποτελέσµατα επανελέγχων Σύστηµα οµηµένης Καλωδίωσης (Τηλεφωνική εγκατάσταση δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) οµηµένη καλωδίωση Η δοµηµένη καλωδίωση θα είναι κατηγορίας 6 enhanced (Cat6E) και θα αποτελεί ενιαίο καλωδιακό σύστηµα του ίδιου κατασκευαστή. Σε κάθε όροφο θα εγκατασταθούν ενδιάµεσοι κατανεµητές (routers), από τους οποίους τα καλώδια θα οδεύουν µε τοπολογία αστέρα µε συνεχή τρόπο, στον κεντρικό τηλεπικοινωνιακό χώρο του κτηρίου Κατασκευή του δικτύου. -Ο ανάδοχος ορίζει οµάδα εργασίας για την κατασκευή του δικτύου. -Κάθε εβδοµάδα ο επικεφαλής της οµάδας εργασίας του αναδόχου θα υποβάλλει γραπτώς αναφορά σχετική µε την εξέλιξη του έργου και τις µελλοντικές εργασίες. -Η έναρξη των εργασιών κατασκευής του δικτύου θα γίνει όταν η κατασκευή του κτιρίου έχει φτάσει σε τέτοια φάση ώστε να εξασφαλίζεται σε µεγάλο βαθµό η ασφάλεια του υλικού. -Κατά την διάρκεια κατασκευής οι υπεύθυνοι του δικτύου θα επιβλέπουν τις εργασίες και θα υποβάλλουν γραπτώς στον ανάδοχο τις τυχόν υποδείξεις τους. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης θα µπορούν να διακόπτουν τις εργασίες ώστε να γίνονται έγκαιρα οι βελτιώσεις Μετρήσεις-Τεκµηρίωση. -Όλες οι µετρήσεις γίνονται όπως προβλέπονται από το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β v.2 και αφορούν σε κάθε τύπο εγκατεστηµένου καλωδίου. Επιπλέον θα πιστοποιηθούν για 1Gbps Ethernet πρωτόκολλο. -Στις µετρήσεις παρίστανται εκπρόσωποι του δικτύου που ελέγχουν όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται µε αυτές. -Οι επιδιορθώσεις των αστοχιών που θα εντοπίζονται θα πρέπει να γίνονται αµέσως εάν είναι δυνατόν- και οι µετρήσεις να επαναλαµβάνονται. 1.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηλεκτρική εγκατάσταση υποδοχής της εγκατάστασης θέρµανσης-κλιµατισµού σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της µελέτης. Σηµειώνεται ότι το σύστηµα θέρµανης-κλιµατισµού θα είναι ΠΟΛΥ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ, µεταβλητού όγκου ψυκτικού µέσου (Variable Refrigerant Volume Inverter Type). Η εγκατάσταση VRV αποτελείται, από µία εξωτερική µονάδα, (αντλία θερµότητας) και 14 εσωτερικές µονάδες, από τις οποίες κάθε µια θα έχει δυνατότητα αυτόνοµης λειτουργίας ανάλογα µε τις απαιτήσεις του αντίστοιχου χώρου. H ηλεκτρική εγκατάσταση υποδοχής του VRV θα αποτελείται από ένα ηλεκτρολογικό σωλήνα τύπου Sibi Φ16 στον πρώτο και δεύτερο όροφο και δύο ηλεκτρολογικούς σωλήνες τύπου Sibi Φ16 στο ισόγειο (εκ των οποίων η µία θα είναι αναµονή) για την υποδοχή του καλωδίου αυτοµατισµού VRV. Επίσης θα πρέπει να τοποθετηθούν τα αντίστοιχα ηλεκτρικά καλώδια υποδοχής των 14 εσωτερικών µονάδων του VRV. 4

5 1.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΜΕΑ Τριφασική αναµονή µε καλώδιο τύπου ΝΥΜΜ και ασφαλισµένο µε ασφαλειοδιακόπτη σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της µελέτης. 1.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Α.Π) Yλοποίηση της Αντικεραυνικής Προστασίας σύµφωνα µε το Πρότυπο NF C Το υπό κατασκευή κτίριο θα προστατευθεί έναντι πτώσης κεραυνού µε σύστηµα κλωβού τύπου FARADAY. Το παραπάνω Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας θα αποτελείται από : α. Την εγκατάσταση συλλήψεως. β. Την εγκατάσταση των απαγωγών. γ. Την εγκατάσταση γειώσεως. Σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια και την τεχνική περιγραφή της µελέτης Η/Μ. 1.6 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Για τους χώρους του ισογείου και των δυο ορόφων του εξεταζόµενου κτιρίου, προβλέπεται η τοποθέτηση συστήµατος χειροκίνητης ενεργοποίησης συναγερµού για την έγκαιρη εκκένωση των χώρων αυτών σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συµβάντος. Οι θέσεις τοποθέτησης των καλωδίων σηµειώνονται στα αντίστοιχα σχέδια της µελέτης Η/Μ. 1.7 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Σε όλους τους χώρους του ισογείου και των δυο ορόφων, θα εγκατασταθεί αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης, το οποίο θα περιλαµβάνει ηλεκτρονικούς ανιχνευτές καπνού, κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης συναγερµού και καλωδιώσεις στις θέσεις που σηµειώνονται στα αντίστοιχα σχέδια κάτοψης και στην τεχνική περιγραφή της µελέτης Η/Μ. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση υποδοχής του συστήµατος πυρανίχνευσης θα γίνει σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της µελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας. 1.8 ΦΩΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προβλέπεται φωτισµός ασφαλείας µε αντίστοιχα φωτιστικά αυτόνοµης λειτουργίας, όπως σηµειώνονται στα αντίστοιχα σχέδια της µελέτης Η/Μ. Οι παραπάνω εργασίες που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση-διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Λήµνου (πρώην οικία Σαχτούρη)», ανατίθενται στον ΑΓΓΕΛΟ ΖΑΡΓΚΛΗ, (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΠΑ ΟΣ - ΓΕΡΑΣ - ΛΕΣΒΟΥ, ΑΦΜ: Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) αντί του συνολικού ποσού των δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (14.500,00) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις ΣΑΕ 014/8 του Π Ε ΥΠΑΙΘΠΑ 2013 του έργου: «Αποκατάσταση-διαρρύθµιση διατηρητέου κτηρίου στη Μύρινα Λήµνου, ιδιοκτησίας ήµου Λήµνου (πρώην οικία Σαχτούρη)». Η Πρ Η Προϊσταµένη της Υπηρεσίας Μαρία Ταπανλή ανιά ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 5

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα Ελέγχου, Μετρήσεων και Ασφαλείας. BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG Münsterstraße 135-137 D-46397 Bocholt

Όργανα Ελέγχου, Μετρήσεων και Ασφαλείας. BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG Münsterstraße 135-137 D-46397 Bocholt Ihr Fachhändler: Benning TA 1 TA 1 Κωδικός 044124 Κροκοδειλάκια ασφαλείας Ø 4 mm, δύο κομμάτια, κόκκινο/ μαύρο, επαγγελματικός εξοπλισμός, CAT III 1.000 V Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG Münsterstraße

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Αντιστροφεας PIKO 4.2 Τριφασική τροφοδοσία για αποφυγή ασυμμετριών τάσης Μετατροπή χωρίς μετασχηματιστή Δυνατότητα παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

µ EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α µ α 8 µ α 1 Digital Scroll α 7 EC3-652 807 534 808 046 EC3-651 807 533 808 045

µ EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α µ α 8 µ α 1 Digital Scroll α 7 EC3-652 807 534 808 046 EC3-651 807 533 808 045 µ ALCO EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α α α α µ α µα µ α µα α µ (rack) µ α µ. α α α α µ α α µ α µα α µ α µ. α µα µ α µα µ α, µ : TCP/IP Ethernet µ α α µ LON Echelon. TCP/IP µα µ α α α µ µ α α α α α. µ LON

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σημείωση: Για τεχνική περιγραφή προδιαγραφές ενεργητικής πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Crystal Line Crystal 35

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Crystal Line Crystal 35 Crystal Line Crystal 35 1/1/2014 Home Cinema Video/Data Projector DLP, 1 chip DMD 1080p, Φωτεινότητα: 2500 ANSI Lumens, Contrast >30.000:1, Ανάλυση 1920x1080 pixels, Aspect Ratio 16:9 (4 aspect ratio selectable),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σημείωση: Για τεχνική περιγραφή προδιαγραφές ενεργητικής πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS Σ υ μ π υ κ ν ω τ ι κ έ ς μ ο ν ά δ ε ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς ψ ύ ξ η ς»» Επαγγελματική ψύξη χαμηλών και μεσαίων θερμοκρασιών»» Υψηλή ενεργειακή απόδοση»» Χαμηλά επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηράκλειο, 08.02.2013 Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο Αρ. Πρωτ. : 100 Πληροφορίες : κ. Ευάγγελο Χαρκουτσάκη Τηλ.: 2810 391570 Φαξ: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες τύπου 3963

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες τύπου 3963 Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες τύπου 3963 Εικ. 1 Έκδοση: Φεβρουάριος 2014 EB 3963 EL Περιεχόμενα Γενικές σημειώσεις 3 Αριθμός μοντέλου και ενδεικτικός αριθμός συσκευής 3

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bayesian Biostatistics Using BUGS

Bayesian Biostatistics Using BUGS Bayesian Biostatistics Using BUGS Βιο-Στατιστική κατά Bayes µε τη χρήση του Λογισµικού BUGS ΜΑΘΗΜΑ 4: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ BAYES ΜΕ ΤΟ WINBUGS I. Ntzoufras

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα