A. Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑΣ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A. Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑΣ»"

Transcript

1 A. Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑΣ» Είναι γνωστές οι προσπάθειες της κοινωνικής ανθρωπολογίας να εισδύσει στον επιστημονικά ομιχλώδη χώρο της προϊστορίας και να φθάσει ως τα βάθη της, για να διαγνώσει αν υπήρξε ή όχι κάποιος κοινωνικός σχηματισμός που προηγήθηκε της αναγνωρίσιμης μέσα στο χρόνο κοινωνικής οργάνωσης με τα χαρακτηριστικά της ανδρικής κυριαρχίας. Πρόκειται για την αναζήτηση του κοινωνικού μορφώματος, που προσδιορίζεται γενικά με τον αδόκιμο όρο «μητριαρχία». 1 Σχετικά με την ύπαρξη ή μη της «μητριαρχίας» στην πρώιμη κοινωνική οργάνωση της ζωής του ανθρώπου έχουν διατυπωθεί δυό αντιτιθέμενες μεταξύ τους θεωρίες. Καθίσταται, επομένως, αναγκαία η παράθεση των στοιχείων που επικαλείται και των ερμηνευτικών εκδοχών που προβάλλει η κάθε μια από αυτές, προκειμένου να εκτιμηθεί, κατά το δυνατόν, η βασιμότητα της θετικής ή της αρνητικής άποψης. 1. Ο όρος αυτός έχει κριθεί αδόκιμος, διότι, αντί να εκφράζει την αρχέγονη οικογενειακή, άρα και κοινωνική, οργάνωση που βασιζόταν στη μόνη βέβαιη τότε συγγένεια ανάμεσα στη μάνα και στο παιδί, υποδηλώνει ετυμολογικά μια κυριαρχική επιβολή της γυναίκας (μητέρας) πάνω στο γένος, και όχι το προβάδισμα ή την αναγνωρισμένη υπεροχή της μέσα σ αυτό. Αδόκιμος έχει κριθεί επίσης και ο όρος «μητρικό δίκαιο», αφού το δίκαιο προϋποθέτει την πολιτική κοινωνία, που δεν είχε ακόμη δημιουργηθεί. Ορθότερος πρέπει να θεωρηθεί ο όρος «μητρικό γένος». Πρβλ. Α. Λεντάκη, Ο έρωτας στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα 1998, τόμ. 2, σελ. 14 επ. Π. Λεκατσά, Η μητριαρχία, Αθήνα 1970, σελ Βλ. και Ε. Cantarella, L ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell antichita greca e romana, Roma 1985, ελλ. έκδ., όπου εφεξής οι παραπομπές, Οι γυναίκες της αρχαίας Ελλάδας, μτφ. Π. Δημάκη, Αθήνα 1998, σελ , 35. 5

2 1. Θετική εκδοχή Γενική αναφορά Η συστηματική προβολή της θετικής άποψης σχετικά με την ύπαρξη της «μητριαρχίας», ως πρωταρχικής ομαδικής οργάνωσης στην κοινωνική ιστορία του ανθρώπου, οφείλεται σε μεγαλοδιάστατους επιστήμονες - ερευνητές, με πρώτο τον J.J. Bachofen 2 και, εν συνεχεία, τους J. MacLennan 3, L. Morgan 4, R. Briffault 5, G. Thomson 6 κ.α., ενώ δεν πρέπει να αγνοηθεί και η, από πλευράς ελληνικής επιστήμης, σχετική μονογραφία του Π. Λεκατσά 7. Οι επισημάνσεις των συγγραφέων αυτών και τα στοιχεία που οι ίδιοι επικαλούνται, συνθέτουν την ακόλουθη παράσταση της «μητριαρχίας»: Η κοινωνική οργάνωση της πρωτόγονης ζωής του ανθρώπου στηριζόταν στο μητρικό γένος, ο οργανικός πυρήνας του οποίου ήταν η γυναίκα. Κύρια στοιχεία αυτής της κοινωνικής δομής ήταν: η θηλυγραμμική διαδοχή, η μητρωνυμία και η προέχουσα θέση της μητέρας στον οίκο. Αυτά σημαίνουν: ότι τα παιδιά, ανεξαρτήτως φύλου, ανήκαν στο γένος της μητέρας τους και γενεαλογούνταν με το όνομά της ότι τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας κληρονομούνταν από τις θυγατέρες και όχι από τους γιους και ότι η μητέρα, στην οποία ανήκε και το σπίτι, διατηρούσε στον οίκο προβεβλημένη θέση και πρωτεύοντα ρόλο. Το μητρικό γένος συγκροτείτο με βάση τη φυσική προέλευση των ατόμων που ανήκαν σ αυτό, στοιχείο δε ασφαλούς αναγνώρισης της μεταξύ τους συγγένειας ήταν ο προσδιορισμός 2. j.j. Bachofen, Das Mutterreht, J. MacLennan, Rrimitive Marriage, L. Morgan, The Ancient Society, R. Briffault, The Mothers, G. Thomson, The Prehistoric Aegean, Π. Λεκατσά, όπ.π. 6

3 της μητέρας 8, τουτέστιν η πραγματοποιηθείσα γέννηση, λαμβανομένων μάλιστα υπόψη: α. ότι σ ένα πρώιμο στάδιο της εξέλιξης του ανθρώπου δεν ήταν εξαρχής γνωστός ο αναπαραγωγικός ρόλος του άνδρα, δηλαδή ο φυσικός όρος ότι η τεκνοποιΐα είναι αποτέλεσμα της συνεύρεσης των δύο ετεροφύλων, αλλά θεωρείτο ότι η γυναίκα γεννούσε αυτοδυνάμως 9, πράγμα που της προσέδιδε και τη βιολογική σπουδαιότητα, ότι μόνη αυτή αναπαράγει την ανθρώπινη ζωή, και β. ότι σ ένα πρωτόγονο καθεστώς ελευθερομειξίας δεν ήταν δυνατόν ή, τουλάχιστον, εύκολο να πιστοποιηθεί η ταυτότητα του πατέρα. Σ αυτό, λοιπόν, το εξελικτικό στάδιο και σ αυτό το κοινωνικό σχήμα ο άνδρας (πατέρας) ήταν, καταρχήν, πρόσωπο διερχόμενο. Στο πλαίσιο της πρωτόγονης πολυγαμίας (και των δύο φύλων) που έχει αποκληθεί «πολυπρόσωπος» γάμος, η θεσμική προδιαγραφή του μητρικού γένους δεν απαιτούσε την αποκλειστική συντροφική σχέση της γυναίκας με έναν άνδρα. Ως εκ τούτου, ο άνδρας δεν είχε εξουσία πάνω στη γυναίκα ούτε αναγνωρισμένη συγγένεια με τα παιδιά της, των οποίων ο πατέρας ήταν δύσκολο ή αδύνατο να προσδιοριστεί. Τα παιδιά ανήκαν πρώτα στη μητέρα τους και κατά δεύτερο λόγο στον πατέρα της ή στον αδελφό της, δηλαδή στο δικό της γένος 10, που είχε και τη μέριμνα για 8. Μετά από πολλούς αιώνες, ο Ρωμαίος νομοδιδάσκαλος Παύλος θα επισημάνει πάλι την αναγκαιότητα προσδιορισμού της μητέρας για την ασφαλή αναγνώριση της συγγένειας, με τη ρήση: «Mater semper certa est, pater vero is tantum, quem nuptiae demostrat» (: η μητέρα είναι πάντοτε βεβαία,. ενώ πατέρας είναι μόνον εκείνος τον οποίον ορίζει ο γάμος). Paulus, Digesta Πρβλ. Π. Λεκατσά, όπ.π., σελ. 17. Α. Λεντάκη, όπ.π., σελ Την αρχέγονη αντίληψη για τη ζωοποιό δύναμη της γυναίκας ίσως να ανακαλεί η ελληνική μυθολογία, με τις αναφορές της σε γεννήσεις χωρίς ανδρική συμμετοχή. Βλ. Ησιόδου, Θεογονία, στ , 132, , R. Briffault, The mothers W. Sumner and A. Keller, Science of Society, στου W. Durant, Παγκόσμιος Ιστορία του Πολιτισμού, μτφ. Α. Φραγκιά, (Αθήνα) 1957, τόμ. Α, σελ Επίσης βλ. Π. Λεκατσά, όπ.π., σελ

4 τη διατροφή της οικογένειας. Με το λεγόμενο «μητροτοπικό» ή «γυναικοτοπικό» γάμο, που εξατομίκευε κάθε φορά την έγγαμη σχέση, ο άνδρας εγκαθίστατο στην κατοικία της γυναίκας, οπότε αποσυνδεόταν από το γένος της μητέρας του και υπαγόταν πλέον στο γένος της γυναίκας του 11. Διαγνωστικά στοιχεία Σε σχέση με τα προαναφερθέντα, παρατίθενται ενδεικτικά τα ακόλουθα στοιχεία, προς υποβοήθηση της διαγνωστικής προσπάθειας: α. «Ομαδικός» ή «πολυπρόσωπος» γάμος Μια έμμεση μαρτυρία του Αριστοτέλη εντοπίζει σε φυλές της βόρειας Αφρικής, και μάλιστα στην εποχή της γενικά καθιερωμένης πατριαρχίας, την ύπαρξη ομαδικών γάμων 12. Ο Νικόλαος Δαμασκηνός δίνει την πληροφορία, σχετικά με το Σκυθικό φύλο των Γαλακτοτρόφων, ότι αυτοί είχαν κοινή περιουσία και κοινές γυναίκες, ονόμαζαν δε όλους τους μεγαλύτερους πατέρες, όλους τους συνομήλικους αδέλφια και όλους τους νεότερους γιους (ταξινομική συγγένεια) 13. Ο ιστορικός Θεόπομπος γράφει ότι στους Τυρρηνούς (Ετρούσκους) ήταν έθιμο να έχουν τις γυναίκες από κοινού και ότι αυτοί ανέτρεφαν όλα τα παιδιά που γεννιούνταν, χωρίς να γνωρίζουν ποιος ήταν ο πατέρας του καθενός από αυ- 11. Βλ. πιο πάνω σημ. 10 και όπου αυτή παραπέμπει. 12. Αριστοτέλους, Πολιτικά, ΒΙΒ. Β, 1262 α 24-25: «εἶναι γάρ τισι τῶν ἄνω Λιβύων κοινάς τάς γυναῖκας». 13. Νικολάου Δαμασκηνού, Εθνική Συναγωγή, FGrH 90F 104(123) 1 και 3: «Γαλακτοφάγοι, Σκυθικόν ἔθνος, εἰσί καί δικαιότατοι, κοινά δ ἔχουσι τά τε κτήματα καί τάς γυναῖκας, ὥστε τούς μέν πρεσβυτέρους πατέρας νομίζειν, τούς δέ νεωτέρους παῖδας, τούς δ ἥλικας ἀδελφούς». 8

5 τά 14. Ο Πολύβιος αναφέρει ότι στη Σπάρτη ήταν πατροπαράδοτο έθιμο και αρκετά συνηθισμένο το να έχουν μία γυναίκα τρεις ή και τέσσερις άνδρες, αν αυτοί ήταν αδέλφια (αδελφική πολυανδρία), τα δε παιδιά ανήκαν σε όλους 15. Επομένως, και η πρόταση που υπάρχει στον «Τίμαιο» του Πλάτωνα, το να είναι οι γάμοι και τα παιδιά όλα κοινά, ώστε κανένας να μη μπορεί να αναγνωρίσει το δικό του παιδί, και όλοι να θεωρούν όλους αυτούς ως συγγενείς, δηλαδή: ως αδελφούς και αδελφές εκείνους που είναι της ίδιας ηλικίας, ως γονείς και προγόνους εκείνους που ανήκουν στην προηγούμενη ηλικία, και ως τέκνα ή εγγόνια εκείνους που ανήκουν στη νεότερη ηλικία 16, δεν αποτελεί μια πρωτότυπη σύλληψη, αλλά έχει υπόψη της ένα υπαρκτό πρότυπο. Ο MacLennan, που είχε την πεποίθηση ότι σε όλο τον κόσμο οι κοινωνικοί θεσμοί είχαν εξελιχθεί ακολουθώντας παρόμοιο δρόμο, υπέθεσε ότι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση του γάμου ήταν η πολυανδρία, όπου διάφοροι άνδρες μοιράζονταν μία γυναίκα. Ο Morgan, γνώστης στοιχείων και καταγραφών σχετικά με τη ζωή ή την ιστορία πολλών λαών της γης (Ιροκέζοι της Αμερικής, Ταμίλ της νότιας Ινδίας, Αυστραλοί, Ατζέκοι, Βρετανοί, λαοί της Μεσογείου, λαοί της περιοχής Καυκάσου Κασπίας: Αγάθυρσοι, Μασσαγέτες και Νασσαμώνες, κάποιες φυλές της Αφρικής κ.λπ.), θεώρησε ως μια πρωταρχική μορφή γάμου το «έθιμο της Χαβάης», όπως ο ίδιος ονόμασε τη σύνθετη μορφή πολυγυνίας πολυανδρίας που αφορούσε τον ομαδικό 14. Θεόπομπος, Ιστορίαι, Κεφ. 43, FGrH 115 F 204 = απ. 222 FHG = Αθή d 518 b: «καί νόμον εἶναι, φησίν παρά τοῖς Τυρρηνοίς κοινάς ὑπάρχειν τάς γυναῖκας τρέφειν δέ τούς Τυρρηνούς πάντα τά γινόμενα παιδία, οὐκ εἰδότας ὅτου πατρός ἐστίν ἕκαστον». 15. Πολύβιος, 12.6b.8: «παρά μέν τοῖς Λακεδαιμονίοις καί πάτριον ἦν καί σύνηθες τρεῖς ἄνδρες ἔχειν τήν γυναῖκα καί τέτταρας, τοτέ δε καί πλείους ἀδελφούς ὄντας καί τά τέκνα τούτων εἶναι κοινά». 9

6 γάμο αδελφών με τις ίδιες τις αδελφές τους, οι οποίες γίνονταν κοινές σύζυγοί τους. Μεταγενέστερα, οι γάμοι αυτού του είδους τέθηκαν υπό τον περιορισμό ότι τα μέλη της μιας ομάδας δεν έπρεπε να είναι αδέλφια των μελών της άλλης ομάδας, που θα γίνονταν κοινοί σύζυγοί τους (περίπτωση Αυστραλίας) 17. β. Μητρωνυμία και μητρογραμμική γενεαλόγηση Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι κάτοικοι της Λυκίας έπαιρναν το επώνυμό τους από τις μητέρες τους και όχι από τους πατέρες τους αν δε κάποιος ρωτούσε τον άλλον ποιός είναι, αυτός θα γενεαλογούσε τον εαυτό του από τη μητέρα του και θα ανέτρεχε στη μητέρα της μητέρας του κ.ο.κ. 18 Το ίδιο σημειώνουν για τους Λυκίους, τόσο ο Πλούταρχος 19 όσο και ο Νικόλαος Δαμασκηνός 20. Ο Πολύβιος αναφέρει, σχετικά με τους Επιζεφυρίους Λοκρούς, ότι σ αυτούς κάθε αρχαία ευγένεια καταγωγής προερχόταν από τις γυναίκες και όχι από τους άνδρες, και ότι οι ίδιοι παρέστησαν τη συγγένειά τους με τους άλλους Λοκρούς μέσω της θηλυγονικής 16. Πλάτωνος, Τίμαιος, 18 c-d: «κοινά τά τῶν γάμων καί τά τῶν παίδων πᾶσιν ἁπάντων ἐτίθεμεν, μηχανώμενοι ὅπως μηδείς ποτέ τό γεγενημένον αὐτῷ ἰδίᾳ γνώσοιτο, νομιοῦσι δέ πάντες πάντας αὐτούς ὁμογενείς, ἀδελφάς μέν καί ἀδελφούς ὅσοιπερ ἄν τῆς πρεπούσης ἐντός ἡλικίας γίγνωνται, τούς δ ἔμπροσθεν καί ἄνωθεν γονέας τε καί γονέων προγόνους, τούς δ εἰς τό κάτωθεν ἐκγόνους παῖδας τ ἐκγόνων». 17. Βλ. Α. Kuper, Η επανάκαμψη της πρωτόγονης κοινωνίας, μτφ. Φ. Τερζάκη Β. Κάντσα, Αθήνα 2007, σελ , 126. Πρβλ. G. Thomson, Το προϊστορικό Αιγαίο, μτφ. Γ. Βιστάκη, Αθήνα 1989, σελ Ηροδότου, Βιβ : «οἱ δέ Λύκιοι καλέουσι ἀπό τῶν μητέρων ἑωυτούς καί οὐκί ἀπό τῶν πατέρων εἰρομένου δέ ἑτέρου τόν πλησίον, τίς εἴη, καταλέξει ἑωυτόν μητρόθεν καί τῆς μητρός ἀνανεμέεται τάς μητέρας». 19. Πλουτάρχου, Ηθικά, 248 D: «καί νόμος ἦν τοῖς Ξανθίοις (: Λύκιοι) μή πατρόθεν ἀλλ ἀπό μητέρων χρηματίζειν». 20. Νικολάου Δαμασκηνού, όπ.π., FGrH 90 F 103 K = απ. 129 FHG : «Λύκιοι καλοῦνται μητρόθεν». 10

7 γραμμής, ακόμη δε, ότι και τις προγονικές φιλίες και συμμαχίες ανανέωναν μέσω της γυναικείας γραμμής 21. γ. Καθορισμός της κοινωνικής κατάστασης του τέκνου Στον Κώδικα του Hammurabi, το άρθ. 175 όριζε ότι «αν ένας δούλος των ανακτόρων ή ένας ιδιωτικός δούλος παντρευτεί μια κόρη ελεύθερου ανθρώπου κι αυτή κάνει παιδιά, ο κύριος του δούλου δεν μπορεί να τα έχει ως δούλους, γιατί αυτά είναι παιδιά κόρης ελεύθερου ανθρώπου» 22. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι στη Λυκία η κοινωνική κατάσταση του τέκνου οριζόταν από την κοινωνική κατάσταση της μάνας, και συγκεκριμένα: αν μια γυναίκα ελεύθερη παντρευόταν δούλο, τα παιδιά της είχαν την ευγενή καταγωγή της (θεωρούνταν ελεύθερα) αν όμως ένας ελεύθερος άνδρας, ακόμη και ο πρώτος μεταξύ των πολιτών, παντρευόταν γυναίκα ξένη ή παλλακίδα, τα παιδιά τους στερούνταν των πολιτικών δικαιωμάτων 23. Στην Κρήτη, το δίκαιο της Γόρτυνας (εποχή εδραιωμένης πατριαρχίας) προέβλεπε ότι, αν μια ελεύθερη γυναίκα παντρευόταν δούλο, τα παιδιά της θα ήταν ελεύθερα μόνο αν ο δούλος ερχόταν και έμενε στην εγκατάσταση της γυναίκας του αν συνέβαινε το αντίθετο, τα παιδιά θα ήταν δούλοι Πολύβιος, και : «Πάντα τά διά προγόνων ἔνδοξα παρ αὐτοῖς ἀπό τῶν γυναικῶν, οὐκ ἀπό τῶν ἀνδρῶν ἐστίν καί τήν οἰκειότητα τήν κατά τάς γυναίκας προσεποιήθησαν, ἔτι δέ τάς φιλίας καί τάς συμμαχίας τάς προγονικάς ἀπό τῶν γυναικῶν ἀνενεοῦντο». 22. Βλ. Th. Meek, «Τhe Code of Hammurabi», Princeton 1969, σελ Ηροδότου, Βιβ : «ἤν μέν γε γυνή ἀστή δούλῳ συνοικήσῃ, γενναῖα τά τέκνα νενόμισται ἤν δέ ἀνήρ ἀστός, καί ὁ πρῶτος αὐτῶν, γυναῖκα ξείνην ἤ παλλακήν ἔχῃ, ἄτιμα τά τέκνα γίνεται». 24. Ε. Περάκη, Η μεγάλη Δωδεκάδελτος Επιγραφή της Γόρτυνος, Ηράκλειο Κρήτης 1973, VI 56- VII 4. 11

8 δ. Κληρονομική διαδοχή Ο Νικόλαος Δαμασκηνός αναφέρει, σχετικά με τους Λυκίους, ότι σ αυτούς κληρονομούσαν οι θυγατέρες και όχι οι γιοι 25. Εδώ πρέπει να σημειωθεί γενικά, ότι στην πρωταρχική λειτουργία του μητρικού γένους, η κληρονομική διαδοχή ήταν άμεσα θηλυγονική, προκειμένου η περιουσία του γένους να μένει μέσα σ αυτό, αφού τα θηλυκά μέλη του ήταν σταθερά, ενώ τα αρσενικά περιέρχονταν, με το γάμο τους, στο γένος της γυναίκας. 26 Βέβαια, οι διαθλάσεις αυτής της κληρονομικής γραμμής, ανάλογα με το φύλο των φυσικών διαδόχων της μητέρας σε συνδυασμό και με την προϊούσα ενδυνάμωση του ρόλου του άνδρα μέσα στο γένος, είναι αυτονόητες. Στην προπατριαρχική οργάνωση της κοινωνίας πρέπει να αναχθούν και οι ρυθμίσεις για την επίκληρο (:πατρούχο = πατρῳοῦχο = κάτοχο της περιουσίας του αποθανόντος πατέρα της) στην Κρήτη, όπου, σύμφωνα με το δίκαιο της Γόρτυνας, αν η πατρούχος δεν παντρευόταν τον κοντινότερο συγγενή του πατέρα της, τότε ένα μέρος της περιουσίας αποδιδόταν σ αυτόν, ενώ αν δεν υπήρχαν πρόσωπα που να έχουν δικαίωμα γάμου με την πατρούχο, τότε ολόκληρη η περιουσία έμενε σ αυτή 27. Γενική παρατήρηση Η μυθολογία και οι επιστημονικές διαπιστώσεις της αρχαιολογικής, ιστορικής, εθνολογικής και θρησκειολογικής έρευνας 25. Νικολάου Δαμασκηνού, όπ.π., FGrH 90F 103 K = απ. 129 FHG 3.461: «Λύκιοι τάς τε κληρονομίας ταῖς θυγατράσι λείπουσιν, οὐ τοῖς υἱοίς». 26. Α. Λεντάκη, όπ.π., σελ Νόμος της Γόρτυνος: , Βλ. επίσης G. Τhomson, όπ.π., σελ. 90, Α. Λεντάκη, όπ.π., σελ , και C. Mossé, Η γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα, μτφ. Α. Στεφανή, Αθήνα 1991, σελ

9 Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ιστορικά βάθη μη προσεγγίσιμα από την ιστορική και κοινωνιολογική έρευνα, ώστε 1. να εμφανίζονται ως αβάσιμα ή ανασφαλή τα διατυπωθέντα θετικά συμπεράσματα, 2. να απαλλάσσεται η αρνητική άποψη από την υποχρέωση να περιγράψει το πράγματι συμβεβηκός, και 3. να αποθαρρύνεται ή να τρομοκρατείται κάθε προσπάθεια προσέγγισης, μπροστά στο απαγορευτικό: «δεν μπορούμε να γνωρίζουμε», ε. ότι δείχνουν να μην είναι απαλλαγμένοι από το σύνδρομο που εκτρέφει η δυναμική της άρνησης και που περιέγραψε εύστοχα ο Πλάτων: «Ἦ γενναία... ἡ δύναμις τῆς ἀντιλογικῆς τέχνης... εἰς αὐτήν πολλοί ἐμπίπτειν... διώκειν τοῦ λεχθέντος τήν ἐναντίωσιν...» 40 (= Είναι μεγάλη η δύναμη της αντιλογίας σ αυτή πέφτουν πολλοί επιδιώκοντας μονάχα να εναντιωθούν σ αυτό που υποστήριξαν οι άλλοι ). Οπωσδήποτε, η επιστημονική δεοντολογία επιβάλλει να μη γίνουν άκριτα δεκτά τα πορίσματα της θετικής άποψης ούτε να υιοθετηθούν αβασάνιστα οι ενστάσεις της αρνητικής άποψης. Το πεδίο της επιστήμης, με δεδομένη και τη διαλεκτική σχέση μεταξύ θέσεων και αντιθέσεων, θα μένει πάντοτε ανοιχτό. B. Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΕΙΝΑ Η αιτία που δημιούργησε την κοινωνική υπεροχή του άνδρα έναντι της γυναίκας και, κατ επέκταση, την πατριαρχική οργάνωση της κοινωνίας, είναι ασφαλώς σύνθετη. Πάντως, η στροφή της βιοποριστικής δραστηριότητας του άνδρα από το κυνήγι στην καλλιέργεια της γης και, επομένως, η μόνιμη εγκατάστασή του σε ορισμένο τόπο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο ίδιος είναι σωματικά αδέσμευτος από τη βιολογική διαδικασία της αναπαραγωγής -αντίθετα με τη γυναίκα που υφίσταται την ομηρία της κύησης και της πρώτης ανατροφής του τέκνου- δημιούργησαν τις συνθήκες που επέτρεψαν στον άνδρα να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις, επομένως δε, να αποκτήσει εμπειρίες, γνώσεις και τεχνικές ικανότητες που του εξασφάλισαν μια κυριαρχική θέση στην οικογένεια, κατ αρχήν, και στην κοινωνική ζωή γενικότερα. 41 Η περιγραφή αυτή, που διατηρεί βέβαια έναν απλουστευτικό χαρακτήρα αλλά δεν επιδέχεται λογικές εναντιώσεις, σκιαγραφεί τη βάση προέλευσης και εδραίωσης της ανδρικής κυριαρχίας, που ορίζεται ως πατριαρχία. Μετά την επικράτηση της πατριαρχίας, η θέση της γυναίκας άρχισε να επιδεινώνεται ραγδαία, και γρήγορα αυτή περιήλθε στην κατάσταση της λεγόμενης «οικιακής δουλείας». Η γυναίκα έγινε ιδιοκτησία του άνδρα, ο οποίος μπορούσε να τη μεταχειρίζεται όπως ήθελε, και η θέση της κατέστη ανάλογη με εκείνη του δούλου. Εξάλλου, ενώ οι άνδρες επιφύλαξαν στους εαυτούς τους το δικαίωμα να αναπτύσσουν ερωτική δράση και έξω από την οικογενειακή τους επικράτεια, οι γυναίκες όφειλαν, σύμφωνα με τους καταστατικούς όρους της πατριαρχίας, να μένουν πριν από το γάμο αγνές και μετά το γάμο πιστές. Έτσι επικράτησε, ως προς αυτό, ένας διπλός κανόνας. Σχεδόν σε όλα και πάντως στα περισσότερα μέρη του κόσμου, η γυναίκα αξιολογείτο πλέον, σε σχέση με τον άνδρα, ως υποδεέστερη ανθρώπινη οντότητα, και σε μερικά από αυτά η μεταχείρισή της έφθασε σε ασύλληπτες μορφές απανθρωπίας. Η επιβολή της ανδρικής κυριαρχίας, ακόμη και σε φυλές που εξακολούθησαν να ζουν με πρωτόγονο τρόπο, είχε τα ίδια οδυνηρά για τη γυναίκα αποτελέσματα. Λ.χ.: Στα νησιά Φίτζι ο άνδρας μπορούσε να πουλήσει τη γυναίκα του στην τιμή ενός όπλου, κι ακό- 40. Πλάτωνος, Πολιτεία, 454 α. 41. Πρβλ. Ρ. Κακλαμανάκη, Η γυναίκα χθες και σήμερα, Αθήνα 2007, σελ Βλ. και W. Durant, όπ.π., τόμ. Α σελ. 43,

10 Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ (:Από αυτή, δηλαδή την Πανδώρα, κατάγεται το γένος των τρυφερών γυναικών, από αυτή δημιουργήθηκε το ολέθριο αυτό γένος και το γυναικείο φύλο, μεγάλο κακό αυτές για τους θνητούς, συγκατοικούν με τους άνδρες, συντρόφισσες όχι της καταραμένης φτώχειας, αλλά του πλούτου. Όμοια όπως οι μέλισσες στις σκεπαστές κυψέλες τρέφουν τους κηφήνες, συνεργάτες στα κακά έργα αυτές μεν όλη την ημέρα μέχρι τη δύση του ήλιου τρέχουν καθημερινά και φτιάχνουνε λευκές κερήθρες, εκείνοι δε μένουνε μέσα στις σκεπαστές κυψέλες και τον ξένο κόπο στη δική τους την κοιλιά μαζεύουν έτσι για τους θνητούς άνδρες ο Δίας, που βροντάει από ψηλά, όρισε κακό τις γυναίκες, που είναι συνεργάτιδες στα πικρά έργα). 2. Βουδισμός Σ ό,τι αφορά το Bουδισμό, που τελικά συγχωνεύθηκε με τον Ινδουισμό, η μικρή εκτίμηση του Βούδα για το γυναικείο φύλο έφερνε τη γυναίκα έστω και χωρίς εμφανή δυσμένεια σε χαμηλή θέση στο τάγμα του. Ο Βούδας δέχθηκε με μεγάλο δισταγμό γυναίκες στη μοναχική τάξη, λέγοντας: «Η διδασκαλία μου επρόκειτο να ζήσει χίλια χρόνια τώρα που δέχομαι γυναίκες, ως μοναχές, θα ζήσει μόνο πεντακόσια χρόνια». 3. Ιουδαϊσμός Ο Ιουδαϊσμός, εμφορούμενος από πατριαρχικό πνεύμα, συνέβαλε σημαντικά και για πολύ στη διατήρηση της κατάστασης κοινωνικής αφάνειας της γυναίκας, λαμβανομένου υπόψη ότι ενέγραψε σχετικές υποθήκες και στο Χριστιανισμό, κληροδοτώντας σ αυτόν την παλαιά Διαθήκη. 4. Χριστιανισμός Ο λόγος του αποστόλου Παύλου «οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» 63 θα ήταν η τέλεια αναφορά, αν επρόκειτο να περιγράψει κανείς μ αυτόν τη στάση του Χριστού απέναντι στη γυναίκα. Ο Χριστός, εφαρμόζοντας ο ίδιος τις αρχές της διδασκαλίας του, συναναστρεφόταν γυναίκες και συνομίλησε με τη Σαμαρείτιδα, πράγμα που άφησε κατάπληκτους τους μαθητές του, όπως φαίνεται στην περικοπή δ 27 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου: «καί ἐθαύμασαν ὅτι μετά γυναικός ἐλάλει», που δείχνει ποια ήταν μέχρι τότε η αντίληψή τους για τη γυναίκα. Πάντως, ο Χριστιανισμός, παρά το γεγονός ότι ο θεάνθρωπος ιδρυτής του γεννήθηκε από μια γυναίκα και παρά το γεγονός ότι ο Χριστός δίδαξε με το παράδειγμά του την οφειλόμενη στάση απέναντι στη γυναίκα, επιφύλαξε γι αυτή, από την εποχή ακόμη των αποστόλων και αργότερα με τους πατέρες, μια αυστηρή μεταχείριση και κρίση. Κάποιες ρήσεις του αποστόλου Παύλου, ο οποίος στήριξε τη χριστιανική πίστη, δεν συνάδουν με το αίτημα της πνευματικής απελευθέρωσης της γυναίκας και της κοινωνικής εξίσωσης των δύο φύλων. Δεν θα αναφερθούμε εδώ στην επίμαχη φράση της προς Κορινθίους Α επιστολής του: «καλόν ἀνθρώπῳ γυναικός μή ἅπτεσθαι» 64, που έχει προκαλέσει πολλές ερμηνευτικές διχογνωμίες και που δείχνει ίσως, μαζί με άλλες ρήσεις του αποστόλου, μια προτίμησή του στην αγαμία, αλλά δεν αποκαλύπτει σίγουρα μια αντιφεμινιστική στάση, για την οποία αυτός έχει επικριθεί. Μένουν πάντως οι άλλες γνωστές ρήσεις του: 63. Προς Γαλάτας Επιστολή, Κεφ. Γ, Προς Κορινθίους Επιστολή Α, Κεφ. Ζ,

11 Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ του γάμου, κατά τη διάρκειά του και κατά τη διάλυσή του» 101, καθώς και ότι «η μητρότητα δικαιούται ειδικής μέριμνας και περίθαλψης» 102 ε. η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, της , 103 με την οποία οι συμβαλλόμενες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συμφώνησαν ότι αναγνωρίζουν σε κάθε πρόσωπο υπαγόμενο στη δικαιοδοσία τους, τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες που αναφέρονται στο πρώτο μέρος της (άρθρα 2-12). Στο άρθρο 14 της Σύμβασης αναφέρεται ότι η απόλαυση των αναγνωριζομένων από αυτή δικαιωμάτων και ελευθεριών «δέον να εξασφαλιστεί άνευ διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας ή άλλης κατάστασης». Εξάλλου, ατομικά δικαιώματα όλων των προσώπων προστατεύονται τόσο από τα άρθρα 1 και 2 του Πρώτου Προσθέτου στη Σύμβαση Πρωτοκόλλου 104 όσο και από τα άρθρα 1-4 του Τέταρτου Προσθέτου σ αυτή Πρωτοκόλλου 105 στ. ο Χάρτης θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της , που αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου που ζει στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Χάρτη αυτό, που έχει διακηρυκτικό χαρακτήρα, 106 αναφέρεται, εκτός των άλλων, ότι «απαγορεύεται κάθε διάκριση των ανθρώπων, ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής 101. άρθρο 16, εδάφ άρθρο 25, εδάφ Η σύμβαση αυτή, που καταρτίσθηκε στη Ρώμη και τέθηκε σε ισχύ την , υπογράφηκε και από την Ελλάδα στις Το Πρωτόκολλο αυτό υπογράφηκε την στο Παρίσι και τέθηκε σε ισχύ την Το Πρωτόκολλο τούτο υπογράφηκε την στο Στρασβούργο, με την προοπτική να τίθεται σε ισχύ για κάθε συμβαλλόμενο που θα το επικυρώνει μεταγενέστερα, από την ημερομηνία κατάθεσης του οργάνου επικύρωσης Βλ. Γ. Παπαδημητρίου, Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Σταθμός στη θεσμική ωρίμανση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα 2001, σελ καταγωγής» 107 και ότι «η ισότητα ανδρών και γυναικών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τομείς» Πολιτικά δικαιώματα Ως πολιτικά νοούνται τα δικαιώματα που θεμελιώνουν αξίωση για ενεργό συμμετοχή και δράση στη δημόσια ζωή (status activus), τουτέστιν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, το δικαίωμα συμμετοχής σε πολιτικά σωματεία, το δικαίωμα διορισμού σε θέσεις δημόσιων λειτουργών και το δικαίωμα συμμετοχής σε ορκωτά δικαστήρια. 109 α. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι Από τα τέλη του 19 ου αιώνα μέχρι την τρίτη δεκαετία του 20 ου αιώνα, σε πολλά κράτη δόθηκε στη γυναίκα δικαίωμα ψήφου στις γενικές (βουλευτικές) εκλογές. Συγκεκριμένα, η αναγνώριση του δικαιώματος αυτού στη γυναίκα έγινε: στη Νέα Ζηλανδία το 1893, στη Φινλανδία το 1907, στην Αυστραλία (κατά περιοχές) από το 1894 ως το 1908, στη Νορβηγία το 1913, στην Ιρλανδία το 1914, στη Δανία το 1915, στη Ρωσία το 1917, στην Αγγλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ουγγαρία, την Τσεχοσλοβακία, την Πολωνία, τη Λιθουανία, τη Λεττονία και την Εσθονία το 1918, στο Βέλγιο (εν μέρει), το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και τη Τζαμάικα το 1919, στις ΗΠΑ (διαδοχικά) από το 1894 ως το 1919, στον Καναδά (κατά περιοχές) από το 1916 ως το 1920, στη Σουηδία το 1921, και στις Ινδίες (σταδιακά) από το 1921 και μετά. Σε όλες σχεδόν τις χώρες αυτές, οι γυναίκες ήσαν και εκλόγιμες, ενώ εξ άλλου στις ίδιες χώρες είχε δοθεί στη γυναίκα νωρίτερα δημοτική ψήφος άρθρο 21, παρ άρθρο 23, εδάφ Βλ. Α. Μάνεση, όπ.π., σελ

Κώστας Κολυβάς (Μπερδεμπές)

Κώστας Κολυβάς (Μπερδεμπές) Ο Κώστας Κολυβάς (Μπερδεμπές), ο μπάρμπα Κώστας, γεννήθηκε το 1920 στον οικισμό Κολυβάτα Αλεξάνδρου. Ήταν το πρώτο από τα τρία παιδιά μιας φτωχής αγροτοκτηνοτροφικής οικογένειας. Έρχεται για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ-ΚΕΦ. 41 Θέμα: Ο ύμνος της Αθήνας. Ξυνελών τε λέγω : τι ολοκληρώνει ο Περικλής στο σημείο αυτό;

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ-ΚΕΦ. 41 Θέμα: Ο ύμνος της Αθήνας. Ξυνελών τε λέγω : τι ολοκληρώνει ο Περικλής στο σημείο αυτό; ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ-ΚΕΦ. 41 Θέμα: Ο ύμνος της Αθήνας Ξυνελών τε λέγω : τι ολοκληρώνει ο Περικλής στο σημείο αυτό; Ανακεφαλαιώνει, συνοψίζει αυτό που προγραμματικά δόθηκε στο κεφ. 36 (ἀπὸ οἵας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Η συμβολή των αρχαίων Ελλήνων στην Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Σπουδαστές:

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλης Ο πατέρας της Δυτικής Επιστήμης

Αριστοτέλης Ο πατέρας της Δυτικής Επιστήμης Αριστοτέλης Ο πατέρας της Δυτικής Επιστήμης Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το 384 π.χ. (15 χρόνια μετά τον θάνατο του Σωκράτη, και 3 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤOPIA TOY ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ TOY ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΤΟΜΟΣ 10ος

ΙΣΤOPIA TOY ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ TOY ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΤΟΜΟΣ 10ος ΙΣΤOPIA TOY ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ TOY ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΜΟΣ 10ος ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Σβολόπουλος Ακαδημαϊκός Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα, 4 Ιουλίου 1999 ημέρα Κυριακή και ώρα 16.30 στην Αίθουσα 150 του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε η Επιτροπή Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Α/Α Αξίωμα 'Ονοματεπώνυμο Ένωση 1 Γραμματέας Γυναικών ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσπάθεια του Ρόδερφορδ να Συμβιβαστεί με τον Χίτλερ

Η Προσπάθεια του Ρόδερφορδ να Συμβιβαστεί με τον Χίτλερ Η Προσπάθεια του Ρόδερφορδ να Συμβιβαστεί με τον Χίτλερ Του Κώλετ Μπρούκς Μια φωτογραφία στο βιβλίο της Εταιρίας Σκοπιά με τον τίτλο,«αληθινή Ειρήνη και Ασφάλεια-Πώς Μπορεί να βρεθεί;» απεικονίζει μερικούς

Διαβάστε περισσότερα

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο Εκδίδεται από το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 17 19 20 23 25 27 29 Γιαγιάδες.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου

Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου vμες στους προσφυγικούς συνοικισμούς vστου Κεμάλ το σπίτι Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ' Λυκείου Θ. Κ. Γραμματολογικά στοιχεία Ο Γιώργος Ιωάννου γεννήθηκε το 1927 στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Η

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Η ΓΚΟΜΠΕΝ/ΑΒΡΙΤΣ/ΡΟΚΕΡ κ.α. Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Η αποτυχία του κρατικού καπιταλισμού Μετάφραση Νίκος Β. Αλεξίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τίτλος: Η Ρωσική Επανάσταση Μετάφραση: Νίκος Β. Αλεξίου Στοιχειοθεσία: N.M.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» TOY MAP

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» TOY MAP ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» TOY MAP ΕΛΛΗΣ ΠΑΠΠΑ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ» ΑΘΗΝΑ 1983 Copyright: Εκδόσεις «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ» Σόλωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙ ΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ Σ «ΑΝΑΣΤΑ ΣΙΟΣ ΜΙΧΑ ΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙ ΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ Σ «ΑΝΑΣΤΑ ΣΙΟΣ ΜΙΧΑ ΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ ΕΛΤΑ,Λ ΝΙΑΟΥΣΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ36ο ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 146 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ2014 ΙββΝ 1106-2118 Γ Μ 7 1βΓ&ΐ% 3 ρ ΐ Υ VI Μμ ΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΑΡΑΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΟΡΙΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΡΕΝΑ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΟΡΙΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΡΕΝΑ Κεφάλαιο 1 πρώτη μου εντύπωση ήταν ότι τα μάτια του αγνώστου Η είχαν ένα ασυνήθιστα ανοιχτό γαλανό χρώμα. Αντάμωσαν τα δικά μου για μερικά κενά δευτερόλεπτα, ανέκφραστα, σαφώς τρομαγμένα. Με το ξάφνιασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΗΕΝΑ ΥΣΕΙΣΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ& Ο ΡΟΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνημα, καταστολή, αυτοοργανωμένα εγχειρήματα

Κίνημα, καταστολή, αυτοοργανωμένα εγχειρήματα Κίνημα, καταστολή, αυτοοργανωμένα εγχειρήματα σκέψεις και προβληματισμοί με αφορμή την εκκένωση της κατάληψης ΠΙΚΠΑ στο Ηράκλειο, τη δίωξη των 5 συντρόφων και συντροφισσών και τις υπέρογκες εγγυήσεις κατάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. 7. Tέλος Κατοχής, νέες απαιτήσεις. 7.1. Οι Πρωτοπόροι και η «αμοιβαία κατανόηση»

Κεφάλαιο 7. 7. Tέλος Κατοχής, νέες απαιτήσεις. 7.1. Οι Πρωτοπόροι και η «αμοιβαία κατανόηση» Κεφάλαιο 7 7. Tέλος Κατοχής, νέες απαιτήσεις 7.1. Οι Πρωτοπόροι και η «αμοιβαία κατανόηση» Βρισκόμαστε πλέον προς το τέλος της Κατοχής και έχουμε εξετάσει το πνεύμα των καινούριων λογοτεχνικών κειμένων.

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΙΚΟΛ - ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΤΗ»: Τα Μυθιστορήματά Της - Γράφει η Κλειώ Τσαλαπάτη

«ΝΙΚΟΛ - ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΤΗ»: Τα Μυθιστορήματά Της - Γράφει η Κλειώ Τσαλαπάτη Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015 «ΝΙΚΟΛ - ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΤΗ»: Τα Μυθιστορήματά Της - Γράφει η Κλειώ Τσαλαπάτη Με την ευκαιρία της επικείμενης επανέκδοσης του βιβλίου της Νικόλ Άννας Μανιάτη «Και Η Ελπίδα Γύρισε

Διαβάστε περισσότερα

ολική άρνηση στράτευσης

ολική άρνηση στράτευσης καμιια κανενασ ειρηνη φανταροσ με τ αφεντικα ποτε και πουθενα ολική άρνηση στράτευσης και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Τυπώθηκε τον Οκτώβρη του 2011 σε 1000 αντίτυπα αντί εισαγωγής] Η μπροσούρα αυτή περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ www.korinthia.net/foni

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ www.korinthia.net/foni Η ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ετήσια συνδρομή 25 Τιμή φύλλου 0,50 e-mail: fonikor@oene.gr Κωδικός 2293 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πανούλη. Γιάννης

Στον Πανούλη. Γιάννης Στον Πανούλη Γιάννης Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή, Στο βιβλίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη μεθοδολογία αντιμετώπισης των θεμάτων που καλύπτουν την προς εξέταση ύλη. Αυτό επιτυγχάνεται με την επίλυση και τον

Διαβάστε περισσότερα

6. Ρ. Μούζιλ, Ο νεαρός Τέρλες

6. Ρ. Μούζιλ, Ο νεαρός Τέρλες 35 6. Ρ. Μούζιλ, Ο νεαρός Τέρλες Τα πάντα γύρω του έμοιαζαν τώρα άδεια και βαρετά. Στο μεταξύ είχε μεγαλώσει κάτι άγνωστο και σκοτεινό ένιωθε να ξυπνάει μέσα του: ήταν η εφηβεία που άρχιζε. Και την κρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΝΕ ΟΤΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ περνάει πρώτα από το στομάχι.

ΛΕΝΕ ΟΤΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ περνάει πρώτα από το στομάχι. ΣΤΗ ΓΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 27 ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ περνάει πρώτα από το στομάχι. Ο Τζόνι πάντα γελούσε όταν το άκουγε αυτό. «Αν ήταν έτσι, ο μπαμπάς θα είχε ερωτευτεί τη θεία Πιπίνα», έλεγε στη

Διαβάστε περισσότερα

(μαθητική εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα από το τμήμα Β3 του Γυμνασίου) zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ. [σχολικό έτος 2013-2014]

(μαθητική εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα από το τμήμα Β3 του Γυμνασίου) zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ. [σχολικό έτος 2013-2014] qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj «Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ,, Ο ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ» klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl (μαθητική

Διαβάστε περισσότερα

ο απογραφέας απόσπασμα από το επερχόμενο

ο απογραφέας απόσπασμα από το επερχόμενο ο απογραφέας απόσπασμα από το επερχόμενο ΠΑΝΟΣ ΜΑΝΑΦΗΣ: Ο απογραφέας, απόσπασμα από το επερχόμενο εκδόσεις δήγμα Μαντινείας 48, Τ.Κ. 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 6937 160705 και 6937 108881 Ιστοσελίδα: http://www.ekdoseis-digma.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Ἀντιφωνητὴς Πάσα δουλεία παρά φύσιν ἐστίν ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Πρίν ἕξι µῆνες γράφαµε (φ. 236, ὑπό τόν τίτλο «Μέ τό ζόρι (εὐρω)παντρειά»)

Διαβάστε περισσότερα

Μετά από συζήτηση με τα νήπια αποφασίστηκε να ασχοληθούμε με τα επιμέρους θέματα (βλέπε σχήμα 1):

Μετά από συζήτηση με τα νήπια αποφασίστηκε να ασχοληθούμε με τα επιμέρους θέματα (βλέπε σχήμα 1): , νηπιαγωγός, mail@nip-plakas.kyk.sch.gr, νηπιαγωγός, mkoureli@yahoo.gr : Από την αρχή της χρονιάς λόγω του μεγάλου αριθμού αγοριών στο τμήμα (13 στα 17 παιδιά ήταν αγόρια), το κύριο ενδιαφέρον των νηπίων

Διαβάστε περισσότερα

Συζητώντας με τον ΕΡΜΗ Τόμος Β

Συζητώντας με τον ΕΡΜΗ Τόμος Β Συζητώντας με τον ΕΡΜΗ Τόμος Β Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Συζητώντας με τον ΕΡΜΗ Τόμος Β Περί Δομής και Λειτουργίας του Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 24 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1992 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 24 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1992 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 24 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1992 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Αγαπητοί Συγχωριανοί και φίλοι της Αγίας Γαλήνης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, θεω ρεί υποχρέωσή του, λόγω της λήξης της

Διαβάστε περισσότερα

Η προέλευση των Ολυμπιακών Αγώνων και Ιδεωδών

Η προέλευση των Ολυμπιακών Αγώνων και Ιδεωδών Η προέλευση των Ολυμπιακών Αγώνων και Ιδεωδών Χρήστος Κεχαγιάς Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών Ναυαρίνου 13 Α 106 80, Αθήνα christoskechagias@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώσεις της Ένωσης στα Κρητικά Υφαντά. Από την Φλωρεντίνη Καλούτση στην Αποστολή Πηνελόπη Gandhi

Αποτυπώσεις της Ένωσης στα Κρητικά Υφαντά. Από την Φλωρεντίνη Καλούτση στην Αποστολή Πηνελόπη Gandhi Αποτυπώσεις της Ένωσης στα Κρητικά Υφαντά. Από την Φλωρεντίνη Καλούτση στην Αποστολή Πηνελόπη Gandhi Εισηγήτριες:κ. Βαρβάρα Τερζάκη Παλλήκαρη &κ. Λουίζα Καραπιδάκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εισήγηση στο πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ»

Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ 2 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Με τη συμπλήρωση σχεδόν 20 μηνών από την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Πρόγραμμα «Σκαπανέας» «ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ΑΘΗΝΑ 2012 Το σχέδιο στο εξώφυλλο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον των Κρητικών Οργανώσεων τον 21ο αιώνα

Το μέλλον των Κρητικών Οργανώσεων τον 21ο αιώνα Το μέλλον των Κρητικών Οργανώσεων τον 21ο αιώνα Του Γιώργη Αεράκη* Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, Είναι μεγάλη η τιμή που μου κάνετε να βρίσκομαι μεταξύ των ομιλητών για την επέτειο των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΗΡΗΣ. ΤΡΙΗΡΗΣ Σελίδα 1

ΤΡΙΗΡΗΣ. ΤΡΙΗΡΗΣ Σελίδα 1 ΤΡΙΗΡΗΣ ΤΡΙΗΡΗΣ Σελίδα 1 ΤΡΙΗΡΗΣ Σελίδα 2 ΟΜΑ Α ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΙΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΣΙΑΦΑΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Ε Σ. ΤΕΥΧΟΣ Νο 15 ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Σελίδα 1

Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Ε Σ. ΤΕΥΧΟΣ Νο 15 ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Σελίδα 1 Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Ε Σ ΚΩΔΙΚΟΣ: 3481 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ Νο 15 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Βουλής 36, 5 ος όροφος Γραφ. 5 Αθήνα Τ.Κ. 105 57 Τηλ: 2103251740,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Τιμούμε σήμερα και γιορτάζουμε μια επέτειο. Την επέτειο του Πολυτεχνείου, την 17η Νοέμβρη 1973. Η ημέρα αυτή που Θα Θυμίζει σ' όλους μας πως για τη λευτεριά χρειάζονται αγώνες.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Π.Ι.Κ. (2011-2012) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Π.Ι.Κ. (2011-2012) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ -1- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Π.Ι.Κ. (2011-2012) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ < «Ημέρες του Εκπαιδευτικού», 23-24 Ιανουαρίου 2012 > Σχεδιασμός: Βασιλική Σελιώτη Φιλόλογος,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό αέριο, χρήσεις, ασφάλεια και οικονομία Ομάδα Μαθητών: Συντονιστές Καθηγητές: Λύκειο Αγίου Αντωνίου Θεωρητικό υπόβαθρο Το Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο, χρήσεις, ασφάλεια και οικονομία Ομάδα Μαθητών: Συντονιστές Καθηγητές: Λύκειο Αγίου Αντωνίου Θεωρητικό υπόβαθρο Το Φυσικό αέριο 1 Φυσικό αέριο, χρήσεις, ασφάλεια και οικονομία Ομάδα Μαθητών: Γεδεών Στέλλα, Θεοφάνους Ρογήρος, Γεωργίου Μαρίνα, Ξενοφώντος Άννα, Μιχαήλ Αντρέας, Δήμου Ιωάννης, Παύλου Ειρήνη Συντονιστές Καθηγητές: Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ο Εξάμηνο

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ο Εξάμηνο ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ο Εξάμηνο Υπαίθριοι χώροι & φύση στην πόλη Διδακτική ομάδα: Τ. Κοσμάκη, Δ. Πολυχρονόπουλος Σπουδαστής: Γιαννικόπουλος Χαράλαμπος Θέμα: Λόφος Αγ. Ιωάννη Κυνηγού (Κυνοσάργους)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΑΝΘΗΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ

ΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΑΝΘΗΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Παραλῆπται τῆς παρούσης Διακηρύξεως: Ἕλληνες Πολίτες, κ.κ. Παπανδρέου Γεώργιος, Καραμανλής Κωνσταντῖνος, Σαμαράς Ἀντώνιος, Ἀρχηγοί Πολιτικῶν Κομμάτων, Κυρία Διαμαντοπούλου Ἄννα, Κύριος Βενιζέλος Εὐάγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Α ΛΥΚΕΙΟΥ

3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Α ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΝΕΡΑΙΔΑ» «Και δηλαδή μόνο εγώ σε βλέπω τώρα;» αναφώνησα με ψεύτικο ενθουσιασμό σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

να καταστεί ανθρώπινος ο άνθρωπος ατόπημα να υπερβεί την κρίση να αποποιηθεί τον ατομικισμό

να καταστεί ανθρώπινος ο άνθρωπος ατόπημα να υπερβεί την κρίση να αποποιηθεί τον ατομικισμό ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο άνθρωπος είναι το κέντρο του κύκλου της ζωής, αλλά όμως δεν είναι ο ίδιος ο κύκλος της ζωής. Ανήκουμε στον κόσμο, αλλά αυτός ο κόσμος δεν μας ανήκει,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών του ] Ανθρώπου *HJ. νθρωπολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών του ] Ανθρώπου *HJ. νθρωπολογίας vm mi Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών του ] Ανθρώπου *HJ νθρωπολογίας Πολυτεχνείο 73. Συγκρότηση και αντιθέσεις των μεταπολιτευτικών μνημονικών αφηγήσεων. Πτυχιακή εργασία Σεβαστίδου Όλγα Επόπτρια

Διαβάστε περισσότερα

134 YΠATIA: H ΓYNAIKA ΠOY AΓAΠHΣE THN EΠIΣTHMH

134 YΠATIA: H ΓYNAIKA ΠOY AΓAΠHΣE THN EΠIΣTHMH H MEΓAΛH ΠYPA 133 Στη σάλα του σπιτιού, οι δύο μαθηματικοί δεν συζητούσαν πια για τα γεγονότα που προκαλούσαν αναταραχές στην Αυτοκρατορία, παρά επικεντρώνονταν όλο και περισσότερο σε επιστημονικά θέματα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑ Μαρτυρίες στην κόψη του ξυραφιού 1969-1974

Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑ Μαρτυρίες στην κόψη του ξυραφιού 1969-1974 Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑ Μαρτυρίες στην κόψη του ξυραφιού 1969-1974 Η Κύπρος στον καιρό μας υπήρξε η νιότη μας και η αλκή μας, η μεγάλη προσδοκία μας και η πικρή προδοσία μας. Συχωρέστε μου που κατ ανάγκην ομιλώ

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίζοντας τις διαδικασίες μετασχηματισμού στην περιοχή του Μεταξουργείου

Προσεγγίζοντας τις διαδικασίες μετασχηματισμού στην περιοχή του Μεταξουργείου Προσεγγίζοντας τις διαδικασίες μετασχηματισμού στην περιοχή του Μεταξουργείου Άννα Γαβαλά Στέλλα Γιαννίτσα Σωτηρία Καρασιώτου Ουρανία Μαρκαντά Σίσσυ Πετράκου Αντώνης Χαζάπης Αθηνά Χατζηαθανασίου κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ζ Ο Ν Α Θ Α Ν Λ Ε Θ Ε Μ

Τ Ζ Ο Ν Α Θ Α Ν Λ Ε Θ Ε Μ 1 Δύο δίκες Ή θα σταματήσεις να πηδάς μαύρους μπάτσους ή θα πάρεις πόδι από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό ήταν το τελεσίγραφο, η γελοία σύνοψη του μηνύματος που διαβιβάστηκε στη Ρόουζ Τσίμερ από την κλίκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λογοτεχνίας

Απαντήσεις Λογοτεχνίας Απαντήσεις Λογοτεχνίας 1) Το είδος του ποιήματος Στον Κρητικό ο Σολωμός επιχειρεί να εφαρμόσει έναν συνδυασμό του δραματικού, αφηγηματικού και λυρικού τρόπου: το ποίημα παρουσιάζεται ως δραματικός μονόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση εκδηλώσεων τουριστικής προβολής

Πρόταση εκδηλώσεων τουριστικής προβολής Πρόταση εκδηλώσεων τουριστικής προβολής στην παραλία Αιγίου, με αφορμή και αντικείμενο τον «πολιτισμό της σταφίδας» του χτες, μέσα από την καλλιτεχνική και επιστημονική ματιά του σήμερα. Αντιδημαρχία ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαθρησκειακές εκδηλώσεις και η παράδοσις της Εκκλησίας Αρχιµ. π. Γεωργίου Καθηγουµένου της Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους

Οι διαθρησκειακές εκδηλώσεις και η παράδοσις της Εκκλησίας Αρχιµ. π. Γεωργίου Καθηγουµένου της Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους Αιρέσεις - Οικουµενισµός Οι διαθρησκειακές εκδηλώσεις και η παράδοσις της Εκκλησίας Αρχιµ. π. Γεωργίου Καθηγουµένου της Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους Aγία µας Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η Εκκλησία των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΡΟΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

ΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΡΟΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ Phoni_27:Layout 1 14/12/2012 9:10 ðì Page 1 Ταχ. Γραφείο Μεταµόρφωση Αριθµός Άδειας 154 PRESS POST X+7 PRESS P OST 017865 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αριθμός Φύλλου 27 Τρίμηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βάιος Φασούλας ΜΑΡΙΝΑ. Μυθιστόρημα

Βάιος Φασούλας ΜΑΡΙΝΑ. Μυθιστόρημα Βάιος Φασούλας ΜΑΡΙΝΑ Μυθιστόρημα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ Θεσσαλονίκη 2009 www.ziti.gr Γερμανία. Φθινόπωρο του 2003. Δε φαίνεται σαν το περυσινό, που το πρόσωπό του άρχισε να το δείχνει προς το τέλος του Οκτώβρη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

στοριογραφικη έρευνα περί πόλιν Ναούσικ ο ωδείο μας στην Κύπρο -Οι νέες ποικιλίες ροδακινιάς - νεκταρινιάς Ι»'4

στοριογραφικη έρευνα περί πόλιν Ναούσικ ο ωδείο μας στην Κύπρο -Οι νέες ποικιλίες ροδακινιάς - νεκταρινιάς Ι»'4 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ στοριογραφικη Έτος 33ο - Απρίλιος Ιούνιος 2010 έρευνα περί ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 131 ΐε εν 1106-2118 πόλιν Ναούσικ ο ωδείο μας στην Κύπρο ^ 1 -Οι νέες ποικιλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΚΕΙΜΕΝΟ ιονύσιος Σολωµός Ο Κρητικός Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone

Διαβάστε περισσότερα

Ο ι κ α λ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς

Ο ι κ α λ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς Ο ιι κ α λ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς Οι εφημερίδες της εποχής φιλοξενούν συχνές αναφορές για τη Γυάρο. Είναι, όμως, εμφανές το άγχος της χουντικής προπαγάνδας να εμφανίσει αυτό το απάνθρωπο στρατόπεδο συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. επαγγελματίες των υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας στο Ν. Ηρακλείου». ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΣΕΡΑΚΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. επαγγελματίες των υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας στο Ν. Ηρακλείου». ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΣΕΡΑΚΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το εργασιακό άγχος και οι επιπτώσεις του στους επαγγελματίες των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Από το «Δρόμο του Εγώ» στο «Δρόμο των Άλλων»

Από το «Δρόμο του Εγώ» στο «Δρόμο των Άλλων» Από το «Δρόμο του Εγώ» στο «Δρόμο των Άλλων» Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Από το «Δρόμο του Εγώ» στο «Δρόμο των Άλλων» Συζητώντας με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΤΟΣ ΕΝ ΕΧΕΙ ΜΠΟΥΝΑΜΑ

ΦΕΤΟΣ ΕΝ ΕΧΕΙ ΜΠΟΥΝΑΜΑ Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΣΗ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 εκεµβρίου 2012 Αριθ. Φύλλου 2358 Αρχ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 Ένα από τα μέτρα που προβλέπονται από το Ν. 3845/2010 για την εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

1. Ερωτήματα σχετικά με τα μεγάλα ζητήματα της ζωής

1. Ερωτήματα σχετικά με τα μεγάλα ζητήματα της ζωής ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΈΜΑΤΑ 1. Ερωτήματα σχετικά με τα μεγάλα ζητήματα της ζωής Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει να σκέπτεται, αρχίζει και να ερωτά. Είναι το μόνο έμψυχο ον που έχει τη δυνατότητα να ερωτά και

Διαβάστε περισσότερα

68.000 νέες θέσεις σε παιδικούς σταθμούς

68.000 νέες θέσεις σε παιδικούς σταθμούς ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 Αριθ. φύλλου 4607 Τιμή φύλ. : 0,15 Κατάκτηση 2ης θέσης στην

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο. Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο. Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 17 18 20 22 24 Πασχαλινό Μήνυμα Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Περάκη Εμμανουέλας ΘΕΜΑ: «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ 30/ 11 / 2014 Διάρκεια: 3 ώρες Μαθητής/τρια:.. Τμήμα Μονάδες /100 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ Μίαν ἡμέραν τὴν ἐπλησίασα ἀπαρατήρητος, ἐνῷ ἔκλαιε γονυπετὴς πρὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο Η Σαηεντολογία, που ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε από τον Λ. Ρον Χάµπαρντ, είναι µια εφαρµοσµένη θρησκευτική φιλοσοφία η οποία προσφέρει έναν ακριβή δρόµο µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοποιημένο όριο και Αντικοινωνικό περιθώριο. Περί της ψυχοσεξουαλικής εξελίξεως

Κοινωνικοποιημένο όριο και Αντικοινωνικό περιθώριο. Περί της ψυχοσεξουαλικής εξελίξεως Κοινωνικοποιημένο όριο και Αντικοινωνικό περιθώριο. Βασίλης Γιαννακίδης Περί της ψυχοσεξουαλικής εξελίξεως Εργασία στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επέκεινα «Εισαγωγική εκπαίδευση στην ψυχαναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στο Αρχείο Γεφυριών Ηπειρώτικων ( http://arhiogefirionipirotikon.blogspot.com ) Το Παραμύθι των Πετρογέφυρων

Καλώς ήρθατε στο Αρχείο Γεφυριών Ηπειρώτικων ( http://arhiogefirionipirotikon.blogspot.com ) Το Παραμύθι των Πετρογέφυρων Καλωσόρισμα - Το Παραμύθι των Πετρογέφυρων Καλώς ήρθατε στο Αρχείο Γεφυριών Ηπειρώτικων ( http://arhiogefirionipirotikon.blogspot.com ) για ένα ταξίδι στην Πίνδο διαβαίνοντας πέτρινα τοξωτά γεφύρια...

Διαβάστε περισσότερα

Eric Hoffer Ο φανατικός

Eric Hoffer Ο φανατικός Eric Hoffer Ο φανατικός Το βιβλίο ασχολείται με ιδιορρυθμίες, που είναι κοινές σ όλα τα μαζικά κινήματα. Με κοινά χαρακτηριστικά που τους προσδίδουν οικογενειακή ομοιότητα, χρησιμοποιώντας τη λέξη οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓρΑφΩ αστυνομικές ιστορίες κι έτσι μου προέκυψε πάνω

ΓρΑφΩ αστυνομικές ιστορίες κι έτσι μου προέκυψε πάνω I ΓρΑφΩ αστυνομικές ιστορίες κι έτσι μου προέκυψε πάνω κάτω. Έβλεπα, που λέτε, μια ταινία, Ξέχνα ότι ο δολοφόνος ξεχνάει συγκεκριμένα, και σκέφτηκα πως ένα τέτοιο σενάριο, ίσως και καλύτερο μεταξύ μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Βιολογική Κατεύθυνση Τόμος 5 Τεύχος 2 Νοέμβριος 2014

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Βιολογική Κατεύθυνση Τόμος 5 Τεύχος 2 Νοέμβριος 2014 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Βιολογική Κατεύθυνση Τόμος 5 Τεύχος 2 Νοέμβριος 2014 Το επιστημονικό περιοδικό ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή από τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτίμηση της συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη.

Η εκτίμηση της συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη. Η εκτίμηση της συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη. Η περίπτωση του νομού Μεσσηνίας. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘ: ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ευχαριστίες Στα πλαίσια εκπόνησης της εργασίας θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα Πτυχιακή Εργασία Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τ.Ε.Ι Αθήνας Τµήµα: ιακόσµησης - Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Σχεδιασµού Επίπλου - Αντικειµένου Έρευνα - Επιµέλεια: ηµήτρης Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

tὶς τελευταῖες ἡμέρες δημιουργήθηκε θέμα πρὸς

tὶς τελευταῖες ἡμέρες δημιουργήθηκε θέμα πρὸς tὶς τελευταῖες ἡμέρες δημιουργήθηκε θέμα πρὸς «σκανδαλισμὸν» καὶ παραπληροφόρηση, τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ ἄμεσα στὴν Ἐπισκοπή μας καὶ θίγει τὴν Ἐκκλησία μας γενικότερα. Πρὸς διευκρίνιση λοιπόν, ὁ Ἐπίσκοπός μας

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρότατη εντολή. Συνελήφθη τρίτος ύποπτος Τρίτος Ελλαδίτης συνελήφθη ως ύποπτος για το πενταπλό φονικό στην Αγία

Ισχυρότατη εντολή. Συνελήφθη τρίτος ύποπτος Τρίτος Ελλαδίτης συνελήφθη ως ύποπτος για το πενταπλό φονικό στην Αγία ΑΥΡΙΟ Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΙΒΑΝ Ξέσπασμα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην καθιερωμένη δημοσιογραφική διάσκεψη που αντέδρασε όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει κατά πόσον υπάρχει εσωστρέφεια στο ΑΠΟΕΛ και αν αποκρύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Κολλυβάδες και Θεία Λατρεία

Κολλυβάδες και Θεία Λατρεία Κολλυβάδες και Θεία Λατρεία του Αρχιμ. Νικόδημου Σκρέττα, Επίκουρου Καθηγητή του Α.Π.Θ. Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Ἡ περίοδος τῆς Τουρκοκρατίας 1, ἐποχὴ ἐντόνων ζυμώσεων καὶ ἀνατρο-πῶν, ὡς πρὸς τὶς πολιτικὲς καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

6. ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

6. ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2 Μαΐου 8 Μαΐου Σάββατο απόγευμα 6. ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Διότι πάντες είσθε υιοί Θεού διά της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού Δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην, δεν είναι δούλος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη

Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη Το πλήρες κείμενο: Μεταγραφή από το πρωτότυπο του Γιάννη Βλαχογιάννη, επεξεργασμένη από τον καθηγητή Γιάννη Καζάζη. Αδελφοί αναγνώστες! Επειδή έλαβα αυτείνη την αδυναμία

Διαβάστε περισσότερα

-The Thorn Birds. Колин Маккалоу Поющие в терновнике Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Μετάφραση: Βικτώρια Τράπαλη

-The Thorn Birds. Колин Маккалоу Поющие в терновнике Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Μετάφραση: Βικτώρια Τράπαλη -The Thorn Birds Колин Маккалоу Поющие в терновнике Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Μετάφραση: Βικτώρια Τράπαλη Адаптированный текст подготовила Федорова Елена. Смотрите еще материалы на http://real-greece.ru/proza/knigi.html

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Νιρβάνας. Το αγριολούλουδο

Παύλος Νιρβάνας. Το αγριολούλουδο Παύλος Νιρβάνας Το αγριολούλουδο μυθιστόρημα ένα ηλεκτρονικό βιβλίο από την Λέσχη του Βιβλίου το μεγαλύτερο ελληνικό διαδικτυακό φόρουμ για το διάβασμα. Πρώτη δημοσίευση: Εφημερίδα "Πατρίς" 1922-1923 Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 21-05 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/2457 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κάδμος και η Αρμονία στο Ιερό των Μεγάλων Θεών της Σαμοθράκης Διεθνές Συμπόσιο Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία, Ελληνική Μυθολογία και η μυστηριακή τους Φύση

Ο Κάδμος και η Αρμονία στο Ιερό των Μεγάλων Θεών της Σαμοθράκης Διεθνές Συμπόσιο Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία, Ελληνική Μυθολογία και η μυστηριακή τους Φύση Ο Κάδμος και η Αρμονία στο Ιερό των Μεγάλων Θεών της Σαμοθράκης Διεθνές Συμπόσιο Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία, Ελληνική Μυθολογία και η μυστηριακή τους Φύση Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Πνευματικό Κέντρο Ν. Β. Φαρδύς

Διαβάστε περισσότερα

Κύρταμο, ή κρίταμο, ή κρίθαμνο. Το γνωρίζουμεν

Κύρταμο, ή κρίταμο, ή κρίθαμνο. Το γνωρίζουμεν Χλωρίδα της Χλώρακας Κύρταμο, ή κρίταμο, ή κρίθαμνο. Το γνωρίζουμεν αμέσως από το ασπροπράσινο χρώμα των φύλλων του που είναι λεία και σαρκώδη. Ανθίζει το καλοκαίρι. Τα άνθη του σχηματίζουν «σκιάδιο» και

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρέβεζα στο διάβα.. Οι γυναίκες του 21

Η Πρέβεζα στο διάβα.. Οι γυναίκες του 21 Η Πρέβεζα στο διάβα.. Αντί αναφοράς σε θέμα που αφορά άμεσα στην Πρέβεζα, παρατίθεται επίκαιρο αφιέρωμα στις Γυναίκες του 21. Λ.Σ. Οι γυναίκες του 21 Γράφει ο κ. Λάζαρος Συνέσιος Τη νύχτα που παράδερνες

Διαβάστε περισσότερα

Ομήρου Ιλιάδα Ραψωδία Α 1-252 και 508-633. Λοιμός, Μῆνις. Διδακτικό σενάριο

Ομήρου Ιλιάδα Ραψωδία Α 1-252 και 508-633. Λοιμός, Μῆνις. Διδακτικό σενάριο Ομήρου Ιλιάδα Ραψωδία Α 1-252 και 508-633 Λοιμός, Μῆνις Διδακτικό σενάριο Πόπη Χριστοφόρου Πούγιουρου, Φιλόλογος Λειτουργός Γραφείου Αναλυτικών Προγραμμάτων Λευκωσία 2012 Δυο λόγια για το διδακτικό σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τα Παιδιά της Γαλαρίας

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τα Παιδιά της Γαλαρίας ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κι έγινε σεισμός μεγάλος και ο ήλιος μαύρισε και το φεγγάρι έγινε σαν αίμα και οι ουρανοί σκιστήκαν. Τέσσερεις σκοτεινοί καβαλάρηδες, πάνω σε αφηνιασμένα άλογα, ξεχύθηκαν προς τη γη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΈΠΕΙ ΑΡΧΊΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΩ ότι έχω έναν επιστήθιο

ΠΡΈΠΕΙ ΑΡΧΊΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΩ ότι έχω έναν επιστήθιο ΕΝΑ ΠΡΈΠΕΙ ΑΡΧΊΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΩ ότι έχω έναν επιστήθιο φίλο που του αρέσει να παίζει με τις λέξεις και τα νοήματα. Είναι καταβροχθιστής βιβλίων και εφημερίδων τα πρωινά αράζει σε στέκια του Κολωνακίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΑΝΘΥΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ -ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ

ΡΑΔΑΝΘΥΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ -ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΡΑΔΑΝΘΥΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ -ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ «Διάγομεν εν καλή καταστάσει επί του παρόντος το αυτό και δι υμάς ποθώ» Είναι η στερεότυπη εισαγωγή μιας σειράς επιστολών του μετανάστη Θεόφιλου Παρθενάκη στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324Α-C Α. Αν πράγματι θέλεις, Σωκράτη, να καταλάβεις τι τέλος πάντων σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

μπορούσαμε και θα έπρεπε να το αντισταθμίσουμε με νέες πολιτικές, με άλλες κατακτήσεις και ωφέλειες. Ο κίνδυνος της αποβιομηχάνισης ήταν βέβαια

μπορούσαμε και θα έπρεπε να το αντισταθμίσουμε με νέες πολιτικές, με άλλες κατακτήσεις και ωφέλειες. Ο κίνδυνος της αποβιομηχάνισης ήταν βέβαια ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Κος ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε. Κυρίες και κύριοι, αντικρύζοντας τον τίτλο της σημερινής ημερίδας, 1962-2012, 50 χρόνια στην Ευρώπη, αναλογίστηκα αμέσως ότι το 62 ήμουν

Διαβάστε περισσότερα

αντιπληροφορηση η γενικευμένη απαξία, η καταστολή, είναι εδώ για να θωρακίζουν την κατεχόμενη καθημερινότητά μας.

αντιπληροφορηση η γενικευμένη απαξία, η καταστολή, είναι εδώ για να θωρακίζουν την κατεχόμενη καθημερινότητά μας. αντιπληροφορηση θερσιτης στουσ δρομουσ του ίλιου-πετρούπολησ-άγιων ανάργυρων νοεμβρης 309 τευχοσ εφημεριδα δρομου πυγμή & Χρειάζεται πολύ αφέλεια, πολύ ματαιότητα και άλλη τόση αδράνεια για να συνεχίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ''ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΑΝΙΑ 2013''

ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ''ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΑΝΙΑ 2013'' Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013 Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, ώρα 21.00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ''ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΑΝΙΑ 2013'' Εκδήλωση έναρξης θερινών εκδηλώσεων Συναυλία με το Μάνο Μαλαξιανάκη και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες του διαστήματος βρήκαν ή όχι τον Θεό;

Οι Έλληνες του διαστήματος βρήκαν ή όχι τον Θεό; Οι Έλληνες του διαστήματος βρήκαν ή όχι τον Θεό; Το πρώτο διαστημικό ταξίδι των Ελλήνων στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ, που έρχεται σαν συνέχεια των πανάρχαιων πόθων των Ελλήνων για διερεύνηση του Σύμπαντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 73. Η λάμψη της εξέγερσης είναι παντοτινή...

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 73. Η λάμψη της εξέγερσης είναι παντοτινή... 1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 73 Η λάμψη της εξέγερσης είναι παντοτινή... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ.3 Το πολυτεχνείο δεν τέλειωσε ποτέ Σελ.5 Η σύγχρονη κοινοβουλευτική «χούντα» Σελ.9 Χρονικό της Εξέγερσης (Τετάρτη 14/11) Σελ.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16109 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1026 22 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την χορήγηση αδειών ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούμε να πούμε ότι η δεύτερη δύναμη είναι πολύ πιο ισχυρή από την πρώτη.

Μπορούμε να πούμε ότι η δεύτερη δύναμη είναι πολύ πιο ισχυρή από την πρώτη. ΣΚΑΦΟΣ Η μορφή των ιστιοφόρων σκαφών όπως εξελίχθηκε από τα αρχαία ξύλινα εμπορικά και πολεμικά πλοία έως τα σύγχρονα αγωνιστικά επηρεάζονταν από τους ίδιους παράγοντες. Είναι συνάρτηση της χρήσης τους,

Διαβάστε περισσότερα

MOIPOΛOΪ KAI ΠOΛYΦΩNIKO TPAΓOYΔI ΣE ΣXEΣH ME TH BYZANTINH EKKΛHΣIATIKH MOYΣIKH

MOIPOΛOΪ KAI ΠOΛYΦΩNIKO TPAΓOYΔI ΣE ΣXEΣH ME TH BYZANTINH EKKΛHΣIATIKH MOYΣIKH MOIPOΛOΪ KAI ΠOΛYΦΩNIKO TPAΓOYΔI ΣE ΣXEΣH ME TH BYZANTINH EKKΛHΣIATIKH MOYΣIKH Παντελή Καβακοπούλου Μουσικολαογράφου Η μουσική της Ηπείρου δεν είναι τυχαία. Τα μουσικά της ακούσματα αποκρυπτογραφούν λαό

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ενεργεί ο Θεός. Έτσι ενεργεί η αγάπη. Έτσι ενεργεί η αλήθεια. Η επίδειξη αυτού

Έτσι ενεργεί ο Θεός. Έτσι ενεργεί η αγάπη. Έτσι ενεργεί η αλήθεια. Η επίδειξη αυτού Το Κάλεσμα ΤΟ ΝΕΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ δεν είναι μόνο μια ιδέα. Δεν είναι μόνο μια προειδοποίηση. Δεν είναι μόνο μια συνταγή. Παρουσιάζει όντως τη βάση για έναν εντελώς καινούργιο τρόπο ζωής στα πλαίσια της

Διαβάστε περισσότερα