ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες"

Transcript

1 INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 1. Εισαγωγή στο Internet Ιστορικό Το Internet, όπως γνωρίζουµε, έχει αρκετά µεγάλη ιστορία και βασικά, έχουν διαφοροποιηθεί οι λόγοι και οι σκοποί ύπαρξης του. Το Internet ξεκίνησε σαν ιδέα και πρόταση το 1969, από το Τµήµα Εθνικής Άµυνας των Η.Π.Α., µε θέµα τις ψηφιακές τηλεπικοινωνίες σε περίπτωση πολέµου. Έχοντας σαν µοναδικό τηλεπικοινωνιακό µέσο το τότε τηλεφωνικό σύστηµα, α- ντιµετώπιζαν το πρόβληµα της εξάρτησης του δικτύου από τους κατά τόπους σταθ- µούς και βάσεις. ηλαδή, αν σε περίπτωση επίθεσης καταστρεφόταν ένας σταθµός, όλο το υπόλοιπο σύστηµα θα καθίστατο ανενεργό. Έπρεπε, λοιπόν, να σχεδιασθεί ένα δίκτυο που θα επαναδροµολογούσε τη ψηφιακή επικοινωνία αν νέκρωνε ένα σηµείο. Έτσι, σχεδιάστηκε η θεωρία του «ιστού», που αρχικά ονοµάστηκε «catenet» και η χρήση δυναµικών πρωτοκόλλων δροµολόγησης που θα επανέφεραν τη ροή της κίνησης µέσα στο υποτιθέµενο δίκτυο. Η DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ξεκίνησε αµέσως το πρόγραµµα. Το 1972 συναντάται για πρώτη φορά στην ιστορία ο όρος «Internet» σαν συνθετικό του ονόµατος µιας Οµάδας Εργασίας µε την επωνυµία Inter Networking Working Group (INWG), στα πλαίσια έρευνας σε επίπεδο πρωτοκόλλων. Τα διάφορα πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται ακόµη και σήµερα στο δίκτυο ε- ξελισσόταν συνεχώς από τις διάφορες οµάδες ερευνητών, ώσπου το 1975, η DARPA προχώρησε στην εκτέλεση και χρήση του προγράµµατος που το βάπτισε ARPANET. Το 1983, η δικτυακή κοινότητα του Internet κυριαρχείτο από πανεπιστηµιακά και στρατιωτικά sites. Η υπηρεσία που χρησιµοποιούταν ήταν το ηλεκτρονικό ταχυδρο- µείο ( ). Τον Αύγουστο του 1983 υπήρχαν 562 καταχωρηµένοι υπολογιστές στο ARPANET (RFC 1296). Όλα τα αρχικά πρωτόκολλα για το Internet αναπτύχθηκαν πρώτα για το λειτουργικό περιβάλλον UNIX, λόγω της µεγάλης ευκολίας που παρείχε στον προγραµµατιστικό κώδικα. Το National Science Foundation (NSF) ξεκίνησε το 1986 το πρόγραµµα των Υπερυπολογιστικών Κέντρων που πρόβλεπε τη δηµιουργία 5 τέτοιων κέντρων στις Η.Π.Α. και τη σύνδεση διαφόρων νέων χρηστών, εκτός των πανεπιστηµιακών και στρατιωτικών κέντρων, που είχαν σύνδεση έως τότε. Για το δίκτυο αυτό, αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθούν τα πρωτόκολλα του Internet και έτσι γεννήθηκε το NSFNET, το οποίο αποσύρθηκε το 1995.

2 2 INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες Από το 1990 παύει να υπάρχει πλέον το ARPANET και καθιερώνεται ο όρος INTERNET. Η µεγάλη απήχηση και δόξα που βρήκε το Internet οφείλεται στο World Wide Web (WWW), µια από τις πιο συναρπαστικές πρόσφατες εξελίξεις του δικτύου. Η ιδέα του υπερκειµένου περιπλανιόταν για πάνω από µια δεκαετία, αλλά το 1989, µια οµάδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μοριακών Ερευνών (CERN) στην Ελβετία, ανέπτυξε µια σειρά από πρωτόκολλα για µεταφορά υπερκειµένου διαµέσου του Internet. Η υπηρεσία αυτή του WWW έδωσε τη δυνατότητα στους χρήστες να βλέπουν τα δεδο- µένα του Internet σε µορφή γραφικών και µορφοποιηµένου κειµένου, να χρησιµοποιούν ήχο, animation και Video. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το www επεκτάθηκε από µια οµάδα του Εθνικού Κέντρου Υπερυπολογιστικών Εφαρµογών (NCSA) του Πανεπιστηµίου του Illinois, ενός από τα Υπερυπολογιστικά Κέντρα του NSF. Το αποτέλεσµα ήταν ο NSCA Mosaic, ένας αντικειµενοστραφής φυλλοµετρητής (browser) γραφικών, µε χρήση υπερκειµένου, που καθιστούσε εύκολη τη χρήση του Internet. Η επιτυχία ήταν δεδοµένη. Τα µέσα της δεκαετίας βρίσκουν το Internet να σηµειώνει τεράστια διάδοση στις Η.Π.Α., αφού το υιοθετούν σαν µέσο επικοινωνίας οι εµπορικές κοινότητες και οι παροχείς των υπηρεσιών του πολλαπλασιάζονται. Η τηλεόραση, τα περιοδικά, τα βιβλία, οι σύµβουλοι επιχειρήσεων, όλοι πλέον µιλούν και προβάλλουν το νέο µέσον. Η Κίνηση Ελεύθερου Λογισµικού δηµιουργείται και στελεχώνεται µέσα από το Internet. Τα ηλεκτρονικά σηµεία FTP ξεφυτρώνουν το ένα µετά το άλλο και ο καθένας, πλέον, µπορεί να βρει εύκολα και γρήγορα αυτό που ζητάει. Οι δικτυακές οµάδες ειδήσεων και οι ηλεκτρονικές ταχυδροµικές λίστες προσφέρουν, πλέον, ανοικτή και ελεύθερη επικοινωνία. Σήµερα το Internet χρησιµοποιείται από εκατοντάδες εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της γης προσφέροντας πολλές επικοινωνιακές υπηρεσίες, όπως: Παγκόσµιος Ιστός (WWW), Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο ( ), Μεταφορά Αρχείων (FTP), Οµάδες Ειδήσεων (USENET), Συνοµιλίες Κειµένου (IRC), µε φωνή (Voice Chat), µε βίντεο (TeleVideo) κ.λ.π. 2. Τρόπος λειτουργίας Internet Γνωρίζουµε ότι τα τοπικά δίκτυα (LAN) αποτελούνται από Η/Υ που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους µε ένα ειδικό καλώδιο το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το µήκος µερικών δεκάδων µέτρων (αν και µε τα σηµερινά µέσα ενίσχυσης του σήµατος µπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα δύο χιλιόµετρα). Τα δίκτυα που συνδέουν Η/Υ οι οποίοι βρίσκονται σε µακρινές αποστάσεις µεταξύ τους ή τοπικά δίκτυα, ονοµάζονται ίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN). Οι Η/Υ αυτών των δικτύων µπορούν να βρίσκονται σε διαφορές πόλεις, χώρες και ηπείρους. Τα δίκτυα αυτά συνδέουν τους Η/Υ µε καλώδια των υπηρεσιών και εταιριών τηλεπικοινωνίας. Το Internet είναι ένα δίκτυο ευρείας περιοχής. Οι Η/Υ που είναι σήµερα συνδεδεµένοι στο Internet είναι αρκετά εκατοµµύρια και αυξάνουν αλµατωδώς. Όταν όµως αναφερόµαστε στους Η/Υ του Internet πρέπει να κάνουµε ένα διαχωρισµό. Υπάρχουν οι Η/Υ των παροχέων Internet και διαφόρων φορέων, εταιριών κ.λ.π., οι οποίοι είναι µόνιµα συνδεδεµένοι στο υπερδίκτυο επειδή πα-

3 INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 3 ρέχουν συνεχώς δεδοµένα και πληροφορίες. Πέρα από αυτούς τους Η/Υ υπάρχουν και αυτοί των χρηστών συνδροµητών του Internet οι οποίοι συνδέονται και διακόπτουν την επικοινωνία τους µε το τελευταίο, ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Επανερχόµενοι λοιπόν στη σύνδεση, πρέπει να προσθέσω µερικά ακόµα στοιχεία για να γίνει απόλυτα κατανοητός ο τρόπος της σύνδεσης και µετάδοσης δεδοµένων µέσα στο υπερδίκτυο. Σε κάθε χώρα υπάρχουν οι Παροχείς (Providers) Internet που είναι εταιρίες οι ο- ποίες παρέχουν τη σύνδεση καθώς και υπηρεσίες. Μερικοί µεγάλοι παροχείς της χώρας µας είναι: FORTHnet, ΟΤΕΝΕΤ, Hellas On Line κ.λ.π. Ο κάθε παροχέας διαθέτει µια τηλεπικοινωνιακή γραµµή µεγάλου εύρους η οποία στην Ελλάδα παρέχεται από τον ΟΤΕ (στο εξωτερικό, οι µεγάλοι παροχείς διαθέτουν δικές τους γραµµές). Η γραµµή λοιπόν αυτή µπορεί να εξαπλώνεται από τον Έβρο µέχρι την Κρήτη και τα νησιά και αποτελεί τη βασική ραχοκοκαλιά του παροχέα (backbone). Στη συνέχεια υπάρχουν οι Κόµβοι του Internet, οι οποίοι βρίσκονται στις διάφορες επαρχιακές πόλεις ή στα ίδια αστικά κέντρα και οι οποίοι συνδέονται µε το κεντρικό Backbone του παροχέα. Τέλος αναφέρω τους συνδροµητές οι οποίοι είναι άµεσοι πελάτες των κόµβων γιατί οι κόµβοι είναι αυτοί οι οποίοι παρέχουν πλέον τη σύνδεση στους συνδροµητές. Το κεντρικό backbone εσωτερικού των παροχέων που ανέφερα παραπάνω, θα είναι, την ώρα που θα διαβάζετε το βιβλίο, της τάξης των Mbps. Οι κόµβοι που συνδέονται µε τους παροχείς, συνήθως διαθέτουν γραµµές σύνδεσης µε το backbone µεγέθους από 128Kbps µέχρι 2Mbps. Εποµένως, από τη στιγµή που ο συνδροµητής συνδεθεί µε τον κόµβο του, είναι αυτονόητο ότι µπορεί να περιηγηθεί σε όλο το σύστηµα του παροχέα του αλλά και όλων των άλλων παροχέων. Επειδή όµως οι Έλληνες παροχείς έχουν σύνδεση µε Ευρώπη, Αµερική κλπ, µπορούµε να περιηγηθούµε στους Η/Υ ολόκληρου του υπερδικτύου. Σήµερα, ένας από τους µεγαλύτερους παροχείς της Ευρώπης είναι το Πανεπιστη- µιακό δίκτυο TEN155 που συντονίζεται από το Dante και στο οποίο συνδέεται ο δικτυακός κορµός του δικτύου Ε ΕΤ, που φιλοξενεί και το Ελληνικό Πανεπιστηµιακό δίκτυο GUNET και τη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Edunet. Ένα άλλο µεγάλο Ευρωπαϊκό δίκτυο είναι το ΕΒΟΝΕ στο οποίο συνδέεται η Forthnet, καθώς και το δίκτυο PIPEX - UUNET που συνδέεται η HOL. Με τη σειρά τους τα δίκτυα αυτά είναι συνδεδεµένα µε τα παγκόσµια κολοσσιαία δίκτυα που είναι το MCI, UUNET, AOL. Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε backbone παροχέων, αλλά µε την ευκαιρία της αναφοράς µου σ αυτά θα σας παρουσιάσω αµέσως παρακάτω τον δικτυακό κορµό του πρώτου παροχέα της χώρας που είναι το Forthnet.

4 4 INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 3. Τα βασικά Πρωτόκολλα του Internet Ως πρωτόκολλο µπορούµε να ορίσουµε «τη συγκεκριµένη περιγραφή των σχηµατισµών µηνυµάτων και τους κανόνες που πρέπει να διέπουν δύο ή περισσότερους υ- πολογιστές (µηχανήµατα) για να εναλλάσσουν αυτά τα µηνύµατα». Υπάρχουν πρωτόκολλα δύο ειδών. Σε µορφή κειµένου για να είναι κατανοητά από τους ανθρώπους και σε µορφή προγραµµατιστικού κώδικα για να είναι κατανοητά από τους υπολογιστές. Και οι δύο µορφές πρέπει να ορίζουν την ακριβή µετάφραση κάθε µέρους κάθε µηνύµατος που εναλλάσσεται διαµέσου ενός δικτύου. Πρωτόκολλα χρειαζόµαστε κάθε φορά που θέλουµε να κάνουµε κάτι σε κάποιον άλλο υπολογιστή ενός δικτύου, κάθε φορά που θέλουµε να εκτυπώσουµε κάτι στον εκτυπωτή ενός δικτύου, όταν θέλουµε να µεταφέρουµε ένα αρχείο. Συνήθως, πολλαπλά πρωτόκολλα χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα για να εκτελεσθεί µια εργασία, αφού τα περισσότερα υποστηρίζουν την πολυδιεργασία (multitasking). Με λίγα λόγια, οι υπολογιστές συνήθως κάνουν διάφορες εργασίες και για πολλούς ανθρώπους, ταυτόχρονα. Με απλά λόγια, τα πρωτόκολλα είναι οι διερµηνείς που παρεµβαίνουν και µεταφράζουν τα δεδοµένα που εναλλάσσονται µεταξύ διαφορετικών λογισµικών συστηµάτων. Πρωτόκολλο FTP (File Transfer Protocol) Είναι το πρωτόκολλο για τη µετακίνηση αρχείων µεταξύ των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι στο Internet. Παρέχει έλεγχο πρόσβασης και διαπραγµάτευση των παραµέτρων των αρχείων. Οι σκοποί του FTP είναι: -- Να προωθεί κοινή χρήση (sharing) αρχείων (προγραµµάτων λογισµικού ή δεδο- µένων). -- Να ενθαρρύνει έµµεση (διαµέσου προγραµµάτων) χρήση αποµακρυσµένων υ- πολογιστών.

5 INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 5 -- Να µεταφέρει δεδοµένα αξιόπιστα και αποτελεσµατικά. Το FTP, αν και χρησιµοποιείται απευθείας από τον χρήστη σε ένα τερµατικό, είναι σχεδιασµένο κυρίως για χρήση από προγράµµατα. Υπάρχει και η λεγόµενη «anonymous FTP» υπηρεσία. Στην ουσία επιτρέπει στον καθένα να έχει πρόσβαση σε µια συγκεκριµένη περιοχή κάποιου σκληρού -συνήθωςδίσκου, χωρίς να διατρέχει το σύστηµα κίνδυνο παραβίασης. Με αυτό τον τρόπο µπορεί κάποιος να κοινοποιεί αρχεία µε ασφάλεια. Η ταχύτητα µεταφοράς εξαρτάται από την ταχύτητα της κάθε σύνδεσης και των παραµέτρων της, καθώς επίσης και από την κίνηση των άλλων χρηστών που µεταφέρουν αρχεία από την ίδια διεύθυνση, ταυτόχρονα. Πρωτόκολλο IP (Internet Protocol) Σχεδιάσθηκε και ορίσθηκε σαν πρωτόκολλο το 1981, για χρήση σε διασυνδεδεµένα συστήµατα επικοινωνιακών δικτύων υπολογιστών. Το συγκεκριµένο πρωτόκολλο παρέχει τη δυνατότητα µετάδοσης στοιβών δεδοµένων, τις λεγόµενες "datagrams". Η βασική λειτουργία αυτού του πρωτοκόλλου είναι η αποστολή των πακέτων δεδοµένων. Προσδιορίζει δηλαδή τον προορισµό και µεταφέρει τα δεδοµένα χρησιµοποιώντας την καλύτερη και ταχύτερη µέθοδο δροµολόγησης. Το πρωτόκολλο αυτό προσφέρεται, επίσης, για κατάτµηση και επανάταξη µεγάλων datagrams -αν χρειάζεται- προς µετάδοση, διαµέσου δικτύων «µικρών πακέτων». Σε γενικές γραµµές, µπορούµε να θυµόµαστε πως το IP εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την Κατεύθυνση και Κατάτµηση. Αναλυτικότερα, οι διεργασίες που εκτελούνται από το IP είναι: Κατάτµηση: ιαχωρισµός ενός µηνύµατος ή πακέτου σε ακόµα µικρότερα πακέτα. Επανασυναρµολόγηση: Πρόκειται για την επανασυρµολόγηση των πακέτων δεδο- µένων στο αρχικό τους µέγεθος. Συνένωση: Είναι η συνένωση πολλαπλών πακέτων δεδοµένων σε ένα µεγαλύτερο. ιαχωρισµός: Είναι η αντίστροφη διαδικασία συνένωσης, δηλαδή ο διαχωρισµός δεδοµένων σε πακέτα. Πρωτόκολλο POP (Post Office Protocol) Πρωτόκολλο εισερχόµενης αλληλογραφίας. Ο σκοπός αυτού του πρωτοκόλλου είναι να επιτρέπει στον σταθµό εργασίας του χρήστη να λαµβάνει την αλληλογραφία του από έναν εξυπηρέτη ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Είναι φυσικό ότι η αλληλογραφία θα ταχυδροµείται από τον σταθµό εργασίας προς τον εξυπηρέτη χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο SMTP. Πρωτόκολλο SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) Πρωτόκολλο εξερχόµενης αλληλογραφίας. Το SMTP είναι ανεξάρτητο από το συγκεκριµένο υποσύστηµα µετάδοσης και απαιτεί µόνο ένα αξιόπιστο αποκλειστικό κανάλι για στοίβες δεδοµένων. Ο σχεδιασµός του SMTP βασίζεται στο ακόλουθο µοντέλο επικοινωνίας: Όταν ένας χρήστης στέλνει ηλεκτρονικό µήνυµα, σαν αποτέλεσµα, ο αποστολέας- SMTP εγκαθιστά ένα κανάλι διπλής µετάδοσης προς κάποιον παραλήπτη-smtp (που αυτός µπορεί να είναι είτε ο τελικός προορισµός, είτε κάποιος ενδιάµεσος). Για να γίνουν κατανοητές οι παραπάνω διεργασίες παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγµα:

6 6 INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες Έστω ότι είµαστε συνδροµητές του OTEnet και θέλουµε να στείλουµε ένα ηλεκτρονικό µήνυµα σε κάποιον φίλο µας που έχει πρόσβαση στο Internet µέσω κάποιου παροχέα στις ΗΠΑ. Στέλνοντας το µήνυµα µας, ο εξυπηρέτης ηλεκτρονικού ταχυδρο- µείου της OTEnet (mail.otenet.gr) ελέγχει θετικά ή αρνητικά τη δυνατότητα να παραλάβει ή όχι µήνυµα. Σε θετική απάντηση, ο εξυπηρέτης ελέγχει την ταυτότητά µας και τη δυνατότητα αποστολής µηνυµάτων από µέρους µας. Απαντώντας θετικά, ελέγχει την ταυτότητά του παραλήπτη του µηνύµατος και στη συνέχεια παραλαµβάνει το µήνυµά µας. Έπειτα, ελέγχει την διεύθυνση και την ταυτότητα του παραλήπτη και στέλνει το µήνυµα στον εξυπηρέτη ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µέσω του οποίου έχει πρόσβαση ο δικαιούχος. Τέλος, ο δικαιούχος παραλαµβάνει το µήνυµα από τον εξυπηρέτη του παροχέα του. Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) Πρόκειται για το πρωτόκολλο ελέγχου και µετάδοσης. Το πρωτόκολλο αυτό αποτελεί πρότυπο, παρέχει µέγιστη αξιοπιστία και χρησιµοποιείται σε επικοινωνιακά δίκτυα υπολογιστών και σε διασυνδεδεµένα συστήµατα παρόµοιων ή διαφορετικών δικτύων. Το TCP παρέχει διεργασιακές επικοινωνιακές υπηρεσίες σε πολυδικτυακό περιβάλλον και προσφέρεται για ταυτόχρονη κοινή χρήση σε πολλαπλά δίκτυα. Το Internet αποτελείται από εκατοµµύρια υπολογιστές, δίκτυα διαφόρων τύπων και λειτουργικά συστήµατα διαφόρων τύπων. Το πρωτόκολλο αυτό παίζει το ρόλο του οργανωτή ώστε να είναι συµβατά όλα τα παραπάνω ανόµοια συστατικά. Με απλά λόγια, όλες οι εταιρείες λογισµικού αποφάσισαν, για να είναι συµβατά µεταξύ τους τα προϊόντα που κατασκευάζουν ότι πρέπει να διέπονται από ορισµένους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί αποτελούν το πρωτόκολλο TCP/IP. Πρόκειται στην ουσία για µια πλατφόρµα ή ένα σύστηµα περισσοτέρων των 100 πρωτοκόλλων τα οποία χρησιµοποιούνται για τη διασύνδεση υπολογιστών και δικτύων. Σε γενικές γραµµές, ο κύριος σκοπός του TCP είναι να παρέχει υπηρεσίες αξιόπιστου και ασφαλούς λογικού κυκλώµατος ή σύνδεσης µεταξύ υπολογιστών και δικτύων. Το TCP έχει τη δυνατότητα να µεταφέρει ένα συνεχόµενο πακέτο από ψηφιολέξεις των οκτώ bits προς κάθε κατεύθυνση µεταξύ των χρηστών του, «πακετάροντας» τα δεδοµένα σε τµήµατα προς µετάδοση διαµέσου του συστήµατος Internet. Για τη µετάδοση των δεδοµένων στο Internet, αυτά, χωρίζονται σε µικρότερα τµή- µατα που ονοµάζονται "πακέτα". Το TCP είναι αυτό που αποφασίζει πότε θα τµηµατοποιήσει και θα προωθήσει δεδοµένα. Στη συνέχεια, επεµβαίνει το IP για να υλοποιήσει τις παραπάνω λειτουργίες και να φροντίσει για την µεταφορά τους. ηλαδή, το πρωτόκολλο TCP αριθµεί τα πακέτα του IP, τα τοποθετεί στη σειρά, δίνει τον προορισµό και αναθέτει την αποστολή τους στο IP. Στην άλλη άκρη του δικτύου, δηλαδή κατά την λήψη, το TCP αναλαµβάνει τον έλεγχο για σφάλµατα µεταφοράς. Αν εντοπίσει κάποιο σφάλµα, ζητά την επανάληψη της αποστολής του συγκεκριµένου πακέτου. Η αποστολή των δεδοµένων σε πακέτα, έχει τρία πλεονεκτήµατα που είναι τα παρακάτω: Πρώτο, επειδή δεν είναι απαραίτητο να ταξιδεύουν όλα µαζί, και µάλιστα σε µια συγκεκριµένη γραµµή επικοινωνίας, µπορούν και χρησιµοποιούν ταυτόχρονα τις γραµµές του Internet που εξυπηρετούν εκατοµµύρια άλλα δεδοµένα και χρήστες.

7 INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 7 εύτερο, κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους, δεν είναι απαραίτητο να ακολουθούν συγκεκριµένη διαδροµή. Αυτό σηµαίνει ότι αν κατά τη διαδροµή τους συναντήσουν κάποια κλειστή πύλη από πιθανή πτώση κάποιου συστήµατος, βρίσκουν εναλλακτικές διαδροµές, δηλαδή, τα πακέτα µπορούν να ακολουθήσουν διαφορετικές διαδροµές. Τρίτο, αν κατά τη µεταφορά των δεδοµένων κάτι δεν πάει καλά, τότε θα χρειαστεί να ξανασταλθεί µόνο το συγκεκριµένο πακέτο και όχι ολόκληρο το µήνυµα. 4. Οι υπηρεσίες του Internet Αρχικά, στα πρώτα βήµατα του υπερδικτύου, τα µέλη του είχαν απλά και µόνο µια δυνατότητα, να αποστέλλουν δηλαδή κωδικοποιηµένα µηνύµατα µεταξύ τους. Λίγο αργότερα, µε τη χρήση του συστήµατος UNIX γίνονταν αποστολή απλών κειµένων αλλά µόνο από µερικούς και ειδικούς χρήστες που ήταν τα µέλη του υπερδικτύου. Τελικά εµφανίστηκε η υπηρεσία του παγκόσµιου ιστού WWW η οποία έγινε αιτία της εξάπλωσης των χρηστών του υπερδικτύου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι υπηρεσίες που εµφανίστηκαν και χρησιµοποιούνται σήµερα στο Internet είναι οι παρακάτω πέντε. 4.1 Παγκόσµιος ιστός (World Wide Web) Πρόκειται για την υπηρεσία που χρησιµοποιείται από όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες Internet. Είναι η υπηρεσία στην οποία το παγκόσµιο διαδίκτυο οφείλει αυτή την τροµερή εξάπλωσή του. Η υπηρεσία αυτή παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να µεταφέρουν στην οθόνη τους όλα τα είδη των δεδοµένων όπως κείµενο, εικόνα, γραφικά, ήχο, βίντεο σε µορφή ιστοσελίδων. Για την υπηρεσία αυτή χρησιµοποιείται κάποιος φυλλοµετρητής όπως ο Netscape ή ο Internet Explorer οι οποίοι διαβάζουν τις ιστοσελίδες των Internet site. 4.2 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ). Η υπηρεσία αυτή µας δίνει τη δυνατότητα αποστολής και λήψης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µέσω του οποίου µπορούµε να αποστείλουµε συνηµµένα και αρχεία ο- ποιασδήποτε µορφής. 4.3 Οµάδες συζήτησης (ειδήσεων) (Newsgroups) Πρόκειται για µια υπηρεσία µε αρκετές οµοιότητες µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Η υπηρεσία αυτή µέσω ειδικού λογισµικού, µας παρέχει τη δυνατότητα της αποστολής µηνυµάτων που απευθύνονται σε οµάδες χρηστών. 4.4 Μεταφορά αρχείων (FTP) Η υπηρεσία αυτή (File Transfer Protocol), µας παρέχει τη δυνατότητα της µεταφοράς αρχείων από ειδικούς server παροχέων και εταιρειών. Η µεταφορά γίνεται µε ειδικό λογισµικό.

8 8 INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 4.5 Συνοµιλίες (κείµενο, ήχος, βίντεο) Είναι υπηρεσία µε πάρα πολλούς φίλους. Ο δικτυακός κορµός του Internet µας δίνει τη δυνατότητα, µε χρήση ειδικού λογισµικού, να συνδεθούµε και να συνοµιλήσουµε µε άλλους χρήστες του υπερδικτύου, µε κείµενο, µε φωνή και βίντεο. 5. Κατηγορίες διακοµιστών του Internet Για τις υπηρεσίες του Internet, οι παροχείς χρησιµοποιούν αρκετά είδη υπολογιστών που ονοµάζονται εξυπηρετητές (server) όπου ο καθένας τους παρέχει τις ανάλογες υπηρεσίες. Τα κυριότερα είδη εξυπηρετών είναι τα παρακάτω: Κατηγορίες ιακοµιστών (Εξυπηρετών, servers) Κατηγορία Λειτουργία Archie Server Βοηθά στην αναζήτηση αρχείων FTP Fax Server Υποστηρίζει αποστολή και λήψη fax µέσω Internet FTP Server ιαθέτει αρχεία για "κατέβασµα" IRC Server Υποστηρίζει συνοµιλίες µε κείµενα MAIL Server Παρέχει υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδροµείου News Server Υποστηρίζει τις οµάδες ειδήσεων Proxy Servers Βοηθά στη γρήγορη πρόσβαση τοποθεσιών (site) Web Server Παρέχει πρόσβαση στον παγκόσµιο ιστό WWW Αµέσως παρακάτω, παρουσιάζονται επιγραµµατικά οι κυριότεροι εξυπηρετητές που διαθέτουν οι παροχείς. Web server: Πρόκειται για τους κυριότερους εξυπηρετητές και τους διαθέτουν όλοι ανεξαιρέτως οι παροχείς αλλά και όσοι επιθυµούν να προβάλουν την τοποθεσία τους στο υπερδίκτυο και να έχουν την πλήρη αυτονοµία και τον έλεγχο του υπολογιστή τους. Στον εξυπηρετητή (server) αυτόν τοποθετούνται οι ιστοσελίδες µέσω των οποίων παρέχονται τα δεδοµένα προς τους συνδροµητές µε τη χρήση των φυλλοµετρητών. Mail server: Είναι ο εξυπηρετητής που υποστηρίζει την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Τον διαθέτουν απαραίτητα όλοι οι παροχείς Internet. Ftp server: Οι εξυπηρετητές αυτοί διαθέτουν αρχεία που είναι διαθέσιµα προς τους χρήστες του Internet. Τον διαθέτουν όλοι οι παροχείς, αλλά και αρκετοί κόµβοι. IRC server: Είναι οι εξυπηρετητές που υποστηρίζουν τις συνοµιλίες ανάµεσα στους χρήστες του Internet. Αυτό το είδος εξυπηρετητή το διαθέτουν αρκετοί παροχείς αλλά και κόµβοι. Εκείνο όµως που πρέπει να τονίσουµε, είναι ότι η υποστήριξη παρέχεται µόνο για τις συνοµιλίες µε κείµενο. NEWS server: Υποστηρίζουν την υπηρεσία των ειδησεογραφικών οµάδων και διατίθενται σχεδόν µόνο από τους παροχείς. PROXY server: ιατίθενται από όλους σχεδόν τους παροχείς και παίζουν το ρόλο ενδιάµεσων σταθµών δεδοµένων του Internet. Οι εξυπηρέτες αυτοί κρατούν ορισµένες ιστοσελίδες που κατεβάζουν συχνά οι χρήστες, ώστε, τις επόµενες φορές, τα δε-

9 INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 9 δοµένα αυτά να µεταφέρονται προς τον χρήστη από τον εξυπηρετητή και όχι από τη βασική τους πηγή, κερδίζοντας αρκετό χρόνο. 6. Τρόποι σύνδεσης µε Internet Υπάρχουν διάφοροι τρόποι πρόσβασης στο Internet. Ο τρόπος που θα επιλέξουµε εξαρτάται από τις υπηρεσίες που επιθυµούµε να µας παρέχονται. Σύνδεση µε απλή τηλεφωνική κλήση (Dial-Up Είναι η πλέον απλή σύνδεση που χρησιµοποιείται από τους περισσότερους χρήστες του δικτύου. Οι ταχύτητες πρόσβασης για τα ελληνικά δεδοµένα είναι µεταξύ και Kbps. Τονίζω ότι η ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων εξαρτάται από την ταχύτητα των Modem που διαθέτουν τόσο οι συνδροµητές, όσο και οι παροχείς. Σύνδεση µέσω µισθωµένης γραµµής (Leased Line Θεωρείται εµπορική και υψηλής ταχύτητας σύνδεση που χρησιµοποιείται από κόµβους Internet, εταιρείες και διάφορες υπηρεσίες. Οι ταχύτητες κυµαίνονται από 9600 bps έως 2 Mbps. Πρόκειται για γραµµές που συνδέονται οι εταιρείες, απευθείας σε ένα από τα modem του κόµβου και έτσι έχουν µόνιµη σύνδεση ολόκληρο το 24ωρο. Το σηµερινό συνηθισµένο εύρος µισθωµένων γραµµών είναι τα 128Kbps. Σύνδεση µέσω δικτύου (ISDN) Πριν προχωρήσουµε στην αναφορά µας για τη σύνδεση στο υπερδίκτυο µε ISDN, ας πούµε δυο λόγια γενικότερα γι'αυτή την τεχνολογία. Το Integrated Services Digital Network, δηλαδή Ψηφιακό ίκτυο Ενοποιηµένων Υπηρεσιών, ήδη διατίθεται στη χώρα µας από τον ΟΤΕ. Μερικές από τις επιπλέον υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΤΕ µε την ISDN γραµµή είναι: Αναγνώριση κακόβουλων κλήσεων Αποστολή και λήψη γραπτών µηνυµάτων Πληροφορίες χρέωσης Αναγνώριση κλήσεων Πολλαπλός συνδροµητικός αριθµός Οι απλές οικιακές συνδέσεις χρησιµοποιούν την τεχνολογία BRA ISDN που ουσιαστικά χρησιµοποιούν την τηλεφωνική σας γραµµή µε τρία κανάλια. Τα δύο από αυτά τα κανάλια είναι αυτά τα οποία χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά δεδοµένων και τηλεφώνου και µπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα. Αυτό για εσάς σηµαίνει ότι µπορείτε να στέλνετε ή να λαµβάνετε fax ή να χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο σας, ενώ είσαστε συνδεδεµένοι στο Internet. Το κάθε κανάλι εξασφαλίζει µεταφορά δεδοµένων µε εγγυηµένη ταχύτητα 64kbps ανάµεσα στα δύο άκρα. Πιο αναλυτικά η γραµµή σας χωρίζεται σε δύο κανάλια "Β" και σε ένα κανάλι "D". Τα δύο κανάλια "Β" χρησιµοποιούνται για να µεταφέρουν δεδοµένα µε ταχύτητα 64Kbps το καθένα, ενώ το τρίτο κανάλι "D" χρησιµοποιείται από το ίδιο το ISDN για να διασφαλίζει την οµαλή λειτουργία των άλλων δύο καναλιών. Έχουµε τη δυνατότητα να συνδεθούµε µε το Internet µε ταχύτητες στα 64 Kbps ή 128Kbps κάνοντας χρήση και των δύο καναλιών 'Β' της γραµµής ISDN και αυτό φυσικά σηµαίνει διπλή χρέωση από τον ΟΤΕ.

10 10 INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες Επίσης, µπορούµε να εκµεταλλευτούµε τα κανάλια αυτά µε τους ακόλουθους τρόπους: -- Μπορούµε να είµαστε συνδεδεµένοι στο Internet και ταυτόχρονα να παίρνουµε, ή να µας παίρνουν τηλέφωνο, να στέλνουµε ή να µας στέλνουν fax. -- Μπορούµε να µιλάµε µε δύο τηλέφωνα, όπως θα συνέβαινε εάν είχαµε δύο διαφορετικούς αριθµούς τηλεφώνου. -- Μπορούµε να εκµεταλλευτούµε και τα δύο κανάλια Β, και να συνδεθούµε µε το internet στα 128Kbps (2x64). Πιο συγκεκριµένα, ο ΟΤΕ τοποθετεί ένα "κουτί" το λεγόµενο ΝΤbox που διαθέτει δύο ψηφιακές εξόδους των 64 Kbps (µπορούν να συνδεθούν παράλληλα και άλλες συσκευές ISDN) και δύο απλές αναλογικές εξόδους για αναλογικές συσκευές. Με κάθε εγκατάσταση ISDN δικαιούµαστε µέχρι και 10 διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθ- µούς, αλλά ταυτόχρονα µπορούν να λειτουργούν µέχρι και δύο συσκευές, π.χ µπορούµε να είµαστε συνδεδεµένοι στο Internet και από την δεύτερη τηλεφωνική συσκευή να µιλούµε στο τηλέφωνο. Σήµερα που γράφονται αυτές οι γραµµές, ο ΟΤΕ τοποθετεί στους συνδροµητές ISDN, το λεγόµενο NETMOD που είναι µια διάταξη ISDN τερµατικού δικτύου. Το παραπάνω κουτί, εκτός από τις δύο ψηφιακές και δύο αναλογικές γραµµές, διαθέτει και ένα ενσωµατωµένο ISDN Modem το οποίο συνδέεται απευθείας στη σειριακή πόρτα του Η/Υ µε ένα απλό καλώδιο, 25 pin στην πόρτα του NETMOD και 9 pin στη σειριακή του Η/Υ, αλλά και µία πόρτα USB. Αυτό σηµαίνει απευθείας ISDN σύνδεση µε τον παροχέα του Internet. Το πλεονέκτηµα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι ο χρήστης µπορεί να έχει ταχύτητα σύνδεσης 64 ή 128Kbps. Το NetMod λειτουργεί άριστα στα 64Κbps (PPP) και στα 128Κbps (Multilink PPP). Το NetMod διαθέτει: ύο εξόδους για τη σύνδεση µέχρι οκτώ ISDN συσκευών (RJ45 - S-bus) ύο θύρες (RJ11) στις οποίες συνδέονται αναλογικές συσκευές (π.χ. κοινές τηλεφωνικές συσκευές, φαξ, 33,6-56Κ modem, κτλ.) Μία ασύγχρονη σειριακή θύρα (RS-232, DB-25 - θηλυκή) για τη σύνδεση µε υπολογιστή. Μία θύρα USB για σύνδεση µε τον υπολογιστή (µόνο στα τελευταίου τύπου Net- Mode). Εκείνο που προς το παρόν έχει σηµασία για τους Έλληνες χρήστες είναι το γεγονός ότι η σύνδεση ISDN είναι ακριβότερη από την απλή σύνδεση µε modem και γίνεται σε ειδικούς ISDN router των παροχέων. Η µικρότερη όµως ταχύτητα ξεκινά από τα 64Kbps. Εκείνο που επίσης είναι σηµαντικό για τους συνδροµητές του Internet, είναι το κόστος της συνδροµής ISDN µε τους παροχείς Internet. Στην αρχή ήταν σχεδόν απαγορευτικό για τους χρήστες. Τελευταία όµως, είναι εφικτό σχεδόν για κάθε χρήστη. ίκτυο τεχνολογίας ADSL To ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) είναι µία τεχνολογία ευρυζωνικής πρόσβασης. Χρησιµοποιεί σαν φυσικό µέσο σύνδεσης του τελικού χρήστη, την υπάρχουσα δισύρµατη χάλκινη τηλεφωνική γραµµή του OTE.

11 INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 11 Η κίνηση στη γραµµή αυτή, διαχωρίζεται στην τηλεφωνική κίνηση και την κίνηση δεδοµένων που προσφέρει η ADSL συνδροµή, µε τη χρήση ειδικών διατάξεων (filters ή splitters). Για να πραγµατοποιηθεί ωστόσο η ADSL σύνδεση, χρειάζεστε µία ADSL συσκευή (όπως για την PSTN σύνδεση χρειάζεστε ένα PSTN modem). Η σύνδεση µεταξύ ADSL συσκευής και υπολογιστή, γίνεται µέσω USB ή Ethernet interface. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται να είναι εγκατεστηµένη στον υπολογιστή σας µία κάρτα ικτύου (Ethernet). Σκοπός των δικτύων τεχνολογίας xdsl του ΟΤΕ είναι η εισαγωγή τεχνολογιών όπως ADSL (και αργότερα SDSL, VDSL) στο τηλεφωνικό δίκτυο πρόσβασης (δίκτυο δισύρµατων γραµµών χαλκού), για την παροχή των παρακάτω αµφίδροµων υπηρεσιών ευρείας ζώνης, παράλληλα µε την παροχή κλασσικής τηλεφωνίας και υπηρεσιών ISDN. Τέτοιες υπηρεσίες είναι: Υπηρεσίες δεδοµένων µε υπολογιστή ως τερµατική συσκευή όπως σύνδεση υπολογιστών στο ιαδίκτυο (Fast Internet). Υπηρεσίες φωνής, video & δεδοµένων µε υπολογιστή ή και τηλέφωνο ως τερ- µατική συσκευή (όπως Τηλεδιάσκεψη, Voice-over-IP, Voice-over-ADSL κλπ.). Υπηρεσίες video και πολυµέσων µε υπολογιστή ή και τηλεόραση ως τερµατική συσκευή (όπως Video-on-Demand, Video-Streaming, Music-on-Demand κλπ.). Περιγραφή του ADSL Το ADSL είναι τεχνολογία η οποία δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες και εφαρµογές που απαιτούν µεγάλο εύρος ζώνης. Υλοποιείται πάνω στα δισύρµατα χάλκινα καλώδια που χρησιµοποιούνται σήµερα για την παροχή της τηλεφωνίας. Μέσω της τεχνολογίας αυτής, εξασφαλίζεται πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων στο ιαδίκτυο χωρίς να επηρεάζεται η παρεχόµενη υπηρεσία της τηλεφωνίας (PSTN ή ISDN- BRA). Το ADSL είναι ασύµµετρη τεχνολογία που σηµαίνει ότι η ταχύτητα λήψης δεδο- µένων (download) είναι διαφορετική από αυτήν της αποστολής (upload). Ο χρήστης δηλαδή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει δεδοµένα από το δίκτυο (download) µε ταχύτητες από 256Kbps µέχρι 6 Mbps και να αποστέλλει δεδοµένα προς το δίκτυο (upload) από 16Kbps µέχρι 640 Kbps. Το ADSL είναι η καλύτερη λύση για χρήστες που χρησιµοποιούν το ιαδίκτυο πολύ χρόνο καθηµερινά και απαιτούν υψηλές ταχύτητες κυρίως για τη λήψη δεδοµένων και λιγότερο για την αποστολή. Με το ADSL υπάρχει η δυνατότητα µόνιµης σύνδεσης στο Internet εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα, 365 ηµέρες το χρόνο. Η τεχνολογία αυτή υπόσχεται να συµβάλλει άµεσα και ουσιαστικά τόσο στη διάδοση του Internet όσο και στην ανάπτυξη στο µέλλον νέων υπηρεσιών που απαιτούν υψηλές ταχύτητες λήψης και αποστολής δεδοµένων όπως: Yπηρεσίες πολυµέσων (Video και music on demand, news on demand, τραπεζικές συναλλαγές, τηλε-εργασία, τηλεκπαίδευση, τηλεϊατρική, τηλεαγορές) ιαδραστικές υπηρεσίες (διαδραστική τηλεόραση)

12 12 INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες Στη παρούσα φάση ο ΟΤΕ διαθέτει τις ADSL προσβάσεις στην αγορά ώστε οι Πάροχοι (ISPs) να σας διαθέτουν την υπηρεσία του Fast Internet. Απαραίτητος τερµατικός εξοπλισµός για ADSL Για να λειτουργήσει το ADSL χρειάζεστε απαραίτητα ένα ADSL modem και ένα (1) φίλτρο ή ένα (1) διαχωριστή (splitter). Modem. Είναι διάταξη που χρησιµεύει στην αποστολή και λήψη δεδοµένων των ευρυζωνικών υπηρεσιών (π.χ. Fast Internet) µέσω µίας απλής τηλεφωνικής σύνδεσης (PSTN ή ISDN-BRA). Συνδέει τον εξοπλισµό σας (τον Η/Υ ή το LAN) µέσω της τηλεφωνικής γραµµής µε το δίκτυο του ΟΤΕ. Αποτελεί τον τερµατισµό του δικτύου ADSL στο χώρο σας. Η παραπάνω συσκευή είναι η JetSpeed 500(i) της Intracom και προσφέρεται σε δύο µοντέλα, ανάλογα µε το είδος της τηλεφωνικής γραµµής που διαθέτετε (ADSL over PSTN γραµµή ή ADSL over ISDN γραµµή). Και στα δύο µοντέλα, η διαδικασία εγκατάστασης είναι η ίδια. Η συγκεκριµένη ADSL συσκευή αν και συνδέεται µέσω USB λειτουργεί σαν Router. Mε την χρήση ΝΑΤ και του πρωτοκόλλου PPPoA, τα PPP πακέτα πληροφορίας ξεκινούν από τον Router και µέσω VC-MUX δροµολογούνται προς το ATM- ADSL δίκτυο. Ανάλογα µε τις τηλεπικοινωνιακές σας ανάγκες και την υποδοµή της περιοχής σας χρειάζεστε διαχωριστή ή φίλτρο. Φίλτρα: Είναι µίκροσυσκευές οι οποίες παρεµβάλλονται µεταξύ της τηλεφωνικής πρίζας και των τηλεφωνικών συσκευών ή FAX. ιαχωρίζουν την φωνή από τα δεδο- µένα, επιτρέποντας την ταυτόχρονη µετάδοση τους πάνω από την ίδια τηλεφωνική γραµµή.

13 INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 13 ιαχωριστής: (Splitter). Είναι συσκευή η οποία διαχωρίζει τη φωνή από τα δεδο- µένα επιτρέποντας την ταυτόχρονη µετάδοσή τους πάνω από την ίδια τηλεφωνική γραµµή. Τοποθετείται στην κεντρική τηλεφωνική πρίζα του συνδροµητή (ροζέτα). ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ (ΕΠΑΚ) Είναι ένας ειδικός ευκολοµνηµόνευτος αριθµός, που χορηγείται στους παροχείς υπηρεσιών Internet (ISP's). Οι ISP's που διαθέτουν ΕΠΑΚ δίνουν στους Πελάτες τους τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν οικονοµικότερη πρόσβαση στο Internet, από αυτή που ισχύει για την πραγµατοποίηση µιας αντίστοιχης τηλεφωνικής κλήσης. Η οικονοµικότερη πρόσβαση ισχύει είτε µέσω του επιλεγόµενου τηλεφωνικού δικτύου είτε µέσω του ψηφιακού δικτύου ενοποιηµένων υπηρεσιών (ISDN). Πρόκειται για την οικονοµικότερη χρέωση τηλεφωνικής κλήσης που είναι βέβαια ειδική και απευθύνεται από το modem των χρηστών προς τον κόµβο του παροχέα τους για τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι αριθµοί κλήσης ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ είναι της µορφής ΧΧΧΧΧ ή ΧΧΧΧΧ. Όλες οι κλήσεις των αριθµών του ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ, οδηγούνται αρχικά στο τηλεφωνικό κέντρο του καλούντος, όπου µεταφράζονται στον αντίστοιχο τηλεφωνικό αριθµό του καλούντος, προκειµένου να χρεώνονται µε το αντίστοιχο τιµολόγιο Internet. Στη συνέχεια δροµολογούνται µέσω του δικτύου του ΟΤΕ στο κέντρο προορισµού. 7. Εσωτερική λειτουργία σύνδεσης Οι περισσότεροι χρήστες του Internet έχουν τοποθετήσει ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας των windows το οποίο τους συνδέει µε το υπερδίκτυο. Με την ενεργοποίηση αυτού του εικονιδίου γίνονται ορισµένες διαδικασίες που είναι αόρατες για τον χρήστη, αλλά και που δεν τον ενδιαφέρουν. Γι' αυτούς που επιθυµούν να γνωρίζουν ή για τους περίεργους, περιγράφω αµέσως παρακάτω µια κλασική καθηµερινή σύνδεση. Υποθέτω ότι είµαι συνδροµητής κάποιου επαρχιακού κόµβου ενός παροχέα. Με την ενεργοποίηση του εικονιδίου σύνδεσης, ο υπολογιστής µου στέλνει το µήνυµα στο συνδεδεµένο modem. Στη συνέχεια το σήµα µεταβιβάζεται µέσω της τηλεπικοινωνιακής γραµµής στον αριθµό του κόµβου. Εκεί θα προσπαθήσει να εντοπίσει κάποιο από τα ελεύθερα modem. Στη συνέχεια γίνεται η γνωστή "χειραψία" των modem τα οποία συνεννοούνται για το πρωτόκολλο, την ταχύτητα και τα υπόλοιπα που θα χρησιµοποιηθούν κατά την επικοινωνία. Τέλος από το modem του κόµβου µεταβιβάζεται προς τον router η αίτηση σύνδεσης. Ο router επικοινωνεί µε τον User Account Server του παροχέα στον οποίο α- νήκει. Οι server αυτοί κρατούν το User name και Password του κάθε συνδροµητή. Εποµένως, ο εξυπηρετητής αυτός επαληθεύει το user name και τον κωδικό της αίτησης που έστειλε ο router και απαντά θετικά ή αρνητικά. Αν ο συνδροµητής πληροί τις προϋποθέσεις, του επιτρέπει τη σύνδεση, διαφορετικά στέλνει ένα µήνυµα προς το modem του και ακυρώνει τη σύνδεση.

14 14 INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 8. Εισαγωγή στον Παγκόσµιο ιστό (WWW) Πρόκειται για µια υπηρεσία η οποία µας δίνει τη δυνατότητα περιήγησης και επικοινωνίας µέσα στο Internet, µε τον καλύτερο και απλούστερο τρόπο. Πιστεύουµε ότι η χρήση της υπηρεσίας του Παγκόσµιου ιστού ή WWW όπως ονοµάζεται, είναι ένας από τους λόγους που το παγκόσµιο δίκτυο απέκτησε σε χρόνο ρεκόρ εκατοµµύρια χρήστες. Το WWW λειτουργεί µε τις λεγόµενες ιστοσελίδες ή Web pages οι οποίες βρίσκονται σε ειδικούς εξυπηρετητές που ονοµάζονται Web servers. Σήµερα όλοι οι providers που παρέχουν πρόσβαση στο Internet διαθέτουν τέτοιους servers και έχουν τοποθετηµένα τα δεδοµένα τους µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσπελάσιµα µέσω των σελίδων τους, ακόµα και από τον εντελώς αρχάριο χρήστη. Επίσης Web servers διαθέτουν οι εταιρείες, φορείς, ιδιώτες, διάφοροι χρήστες κ.λ.π, που επιθυµούν να παρέχουν δεδοµένα και υπηρεσίες στους χρήστες του υπερδικτύου. Για την αναζήτηση αυτών των σελίδων χρησιµοποιούµε τις εφαρµογές που ονοµάζονται φυλλοµετρητές (browser). Οι σελίδες Web εισήγαγαν τα γραφικά για την περιήγηση, πράγµα που την κάνει πολύ απλή υπόθεση αναζήτησης µέσα στο Internet. Η τεχνολογία που χρησιµοποιείται στις σελίδες Web, ονοµάζεται υπερκείµενα ή υπερµέσα (hypertext, hypermedia) και είναι παρόµοια µε τη βοήθεια που χρησιµοποιούν σχεδόν όλες οι εφαρµογές. Πατώντας δηλαδή πάνω σε κάποια φωτισµένη λέξη ή σε γραφικό, µας µεταφέρει στο ζητούµενο στόχο. Όταν ο συνδεδεµένος στόχος είναι κείµενα τότε µιλάµε για υπερκείµενα, όταν πρόκειται για εικόνες, κινούµενες εικόνες, γραφικά, ήχο και βίντεο τότε αναφερόµαστε στα υπερµέσα. Με απλά λόγια, το Web είναι η υπηρεσία που έδωσε τη δυνατότητα στο Internet να χρησιµοποιεί εικόνες και κείµενα ώστε ο συνδροµητής να βλέπει άµεσα αυτό που ζητά και µάλιστα σε µορφή που είναι σχεδιασµένη από επαγγελµατίες. Οι σελίδες Web αποτελούν κατά κάποιον τρόπο τα "προσπέκτ" των εταιρειών που παρέχουν πληροφορίες, πράγµα που σηµαίνει ότι πρέπει να είναι πανέµορφες, ευανάγνωστες, κατανοητές, ελκυστικές και ενηµερωτικές και προπάντων να φορτώνονται µε σχετικά µεγάλη ταχύτητα. Οι Ιστοσελίδες που βρίσκονται στους Web servers περιέχουν γραφικά και ειδικά υπογραµµισµένα κείµενα που ονοµάζονται όπως είπαµε υπερκείµενα και αποτελούν τους συνδέσµους (link) των σελίδων. Αυτό σηµαίνει ότι πατώντας πάνω τους, µας µεταφέρουν σε άλλες σελίδες που είναι συσχετιζόµενες µε την κλήση που κάνουµε. Πριν από την εµφάνιση του WWW και ακόµα παλαιότερα, η σύνδεση µε το Internet γίνονταν κάτω από το καθόλου φιλικό περιβάλλον του συστήµατος UNIX που σηµαίνει ότι η χρήση του γίνονταν από λίγους ανθρώπους. Ήταν αδύνατον το περιβάλλον αυτό να προσελκύσει κοινούς χρήστες. Αξίζει τον κόπο να αναφέρουµε λίγα λόγια για τη δηµιουργία αυτής της υπηρεσίας η οποία είναι πολύ πρόσφατη. Το 1989 οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου CERN (Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Φυσικής Σωµατιδίων) είχαν την ανάγκη να µοιράζονται κοινές πληροφορίες µε άλλους ερευνητές που βρίσκονταν σε αποµακρυσµένους Η/Υ. Επειδή οι πληροφορίες που αντάλλασσαν µεταξύ τους ήταν γραφικά, κείµενα, σχέδια κλπ, ήταν αναγκασµένοι να χρησιµοποιούν πολλές εφαρµογές. Αυτό τους ανάγκασε να επινοήσουν µια εφαρµογή η οποία να είναι σε θέση να χειριστεί τα πάντα.

15 INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 15 Το 1990 κατάφεραν να δηµιουργήσουν έναν browser ο οποίος µπορούσε να χειριστεί µόνο κείµενα. Το 1991 κατάφεραν να διευρύνουν το πρόγραµµά τους ώστε να χειρίζεται και υ- πηρεσίες FTP και Telnet. Από το 1992 µέχρι και 1994 µπήκαν και άλλες εταιρίες στο παιχνίδι δηµιουργίας browser, όπως η Netscape, Microsoft και πολλές άλλες και έτσι σήµερα η υπηρεσία WWW χρησιµοποιείται από όλους τους χρήστες του Internet. Εδώ πρέπει να αναφέρουµε ότι ο πρώτος και καλύτερος browser ήταν ο MOSAIC που δηµιουργήθηκε από την NCSA του πανεπιστηµίου του Ιλλινόις. Ο browser αυτός παρέµεινε δηµοφιλής για αρκετά χρόνια στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Σήµερα οι browser είναι τόσο πολύ εξελιγµένοι που εκτός από κείµενο και γραφικά µπορούν και χειρίζονται ήχο, video και το σπουδαιότερο από όλα είναι ότι έχουν ενσωµατωθεί µε ειδικά προγράµµατα, ώστε να µας προσφέρουν πρόσβαση σε όλες τις άλλες υπηρεσίες του Internet που είναι FTP, NEWS, MAIL, IRC κλπ. Αυτό βέβαια σηµαίνει πολλά επειδή δεν χρειαζόµαστε άλλες εφαρµογές. Αν προσθέσουµε στο γεγονός αυτό και την απλότητα του χειρισµού των browser, καταλαβαίνουµε γιατί χρησιµοποιούνται από εκατοµµύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσµο. Για τη δηµιουργία Web σελίδων χρησιµοποιούνται οι ειδικές γλώσσες προγραµµατισµού HTML, DHTML, JAVA Script και JAVA οι οποίες ανήκουν στις αντικει- µενοστραφείς γλώσσες προγραµµατισµού. Οι γλώσσες αυτές έχουν ενσωµατωθεί σε ειδικές εφαρµογές και διορθωτές ιστοσελίδων και δίνουν τη δυνατότητα να δηµιουργήσει ιστοσελίδες και ο πλέον αρχάριος χρήστης επειδή δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει τον κώδικα της γλώσσας. Οι γλώσσες προγραµµατισµού που χειρίζονται τις σελίδες αυτές, λειτουργούν µε έναν πολύ απλό τρόπο που ονοµάζεται Υπέρ-κείµενο (Hypertext). Το κείµενο αυτό δεν είναι ένα απλό κείµενο αλλά περιέχει συνδέσµους. Μόλις πατήσουµε επάνω του µας µεταφέρει σε κάποιο άλλο έγγραφο το οποίο εκτός από πληροφορίες µπορεί να περιέχει και άλλους συνδέσµους κ.ο.κ. Τονίζουµε και πάλι ότι ο σύνδεσµος µπορεί εκτός από κείµενο να είναι και γραφικό. Οι Φυλλοµετρητές µας παρέχουν πολλούς τρόπους για να µεταβούµε στη διεύθυνση ιστοσελίδων που επιθυµούµε. Αν γνωρίζουµε τη διεύθυνση που επιθυµούµε να καλέσουµε µπορούµε να την πληκτρολογήσουµε απευθείας στη θέση (URL) Location του browser που χρησιµοποιούµε. Π.χ η παρακάτω διεύθυνση θα µας µεταφέρει στον Web Server του Πανεπιστηµίου του CIE (Cambridge international Examinations). Το πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται για το ξεφύλλισµα των ιστοσελίδων είναι το http. Αυτός είναι ο λόγος που το τελευταίο προϋπάρχει πριν από κάθε διεύθυνση (π.χ Επειδή όµως οι browser δηµιουργήθηκαν για να διαβάζουν Web σελίδες, µπορούµε να παραλείψουµε το πρωτόκολλο http από τη διεύθυνση. Για παράδειγµα, η διεύθυνση και για τον browser είναι ένα και το αυτό. Άλλος τρόπος µετάβασης στις ιστοσελίδες κάποιου Web Server του Internet είναι όπως θα δούµε παρακάτω, το απλό πάτηµα του ποντικιού πάνω σε κάποιο υπερκείµενο (Hypertext) κείµενο ή γραφικό της σελίδας. Αυτός είναι ο πλέον κοινά χρησιµοποιούµενος τρόπος.

16 16 INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες Ένας άλλος καταπληκτικός τρόπος µετάβασης στο ζητούµενο στόχο είναι η χρήση των µηχανών αναζήτησης (Search Engines) που µπορούµε να καλέσουµε µέσα από τη σελίδα Web. Τέτοια προγράµµατα είναι το Yahoo, Lycos, AltaVista κλπ. Για την περιήγηση λοιπόν στις ιστοσελίδες δε χρειαζόµαστε ούτε την πληκτρολόγηση ειδικών εντολών, αλλά ούτε και άλλα ειδικά προγράµµατα που χρησιµοποιούνταν παλαιότερα για το Internet. Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε ότι η υπηρεσία αυτή έγινε αιτία να καταργηθούν, αλλά συγχρόνως και να δηµιουργηθούν πολλές νέες ε- φαρµογές διαφόρων εταιρειών οι οποίες χρησιµοποιούνται για την αναζήτηση στο Internet. Οι browser που χειρίζονται Web σελίδες όπως οι Netscape Navigator, Microsoft Explorer κλπ, έχουν εµπλουτιστεί και ενσωµατωθεί µε αρκετά προγράµµατα έτσι ώστε να µας παρέχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούµε όλες τις υπηρεσίες του Internet, χωρίς να έχουµε ανάγκη να χρησιµοποιήσουµε επιπρόσθετο ειδικό Software. Για παράδειγµα, σήµερα δε χρειαζόµαστε τις ειδικές εφαρµογές προγραµµάτων για µεταφορά αρχείων από FTP Servers, ούτε ειδικά προγράµµατα για τις ειδησεογραφικές οµάδες (USENET), ούτε ειδικά προγράµµατα για ταχυδροµείο (MAIL), για συνο- µιλίες (IRC) κλπ. Όλα τα παραπάνω µας τα προσφέρει ο browser (εδώ δεν µιλάµε για δύο σε ένα αλλά 5 σε ένα...). Κωδικοί και διευθύνσεις Οι διευθύνσεις στο web, στην πραγµατικότητα είναι αριθµοί. Για τη διευκόλυνση της πληκτρολόγησης και αποµνηµόνευσης από τους χρήστες, µετατρέπονται σε κείµενο. Η πραγµατική διεύθυνση ενός site είναι καταχωρηµένη µε αριθµούς. Όταν πληκτρολογούµε κάποια διεύθυνση στο φυλλοµετρητή µας, όπως για παράδειγµα τότε ο router του κόµβου µας µεταβιβάζει το αίτηµα στον DNS server του παροχέα µας και αυτός αναλαµβάνει να κάνει την µετάφραση για να φορτωθεί η αντίστοιχη ιστοσελίδα. Τελειώνοντας αυτή την αναφορά µας στην µαγεία του παγκόσµιου ιστού World Wide Web σηµειώνουµε ότι ο οποιοσδήποτε αρχάριος χρήστης µπορεί να µπει και να περιηγηθεί στο Internet χωρίς να χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής.

17 INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 17 Ερωτήσεις - Ασκήσεις Πότε εµφανίστηκε το διαδίκτυο µε το όνοµα Internet; Να αναφέρετε τρεις ελληνικούς παροχείς internet. Τι είναι ο παροχέας Internet και τι ο Κόµβος. Τι είναι το Backbone ενός παροχέα; Ποιο είναι το βασικό πρωτόκολλο του διαδικτύου; Ποια είναι η διαφορά των πρωτοκόλλων POP3 και SMTP; Πού χρησιµοποιείται το πρωτόκολλο FTP; Αναφέρετε τις βασικές υπηρεσίες του Internet. Πως ονοµάζεται ο εξυπηρετητής του παγκόσµιου ιστού που φιλοξενεί ιστοσελίδες; Να αναφέρετε τέσσερις εξυπηρετητές και να περιγράψτε που χρησιµοποιούνται. Ποια είναι η λειτουργία του Proxy Server; Τι είναι ο παγκόσµιος ιστός; Τι σηµαίνει υπερκείµενο; Πως θα καταλάβουµε µε τη βοήθεια του ποντικιού, αν µία φράση ή λέξη µιας ιστοσελίδας είναι υπερκείµενο; Τι είναι το URL; Ποια είναι η διαφορά µιάς DialUp σύνδεσης από µία ISDN; Τι είναι οι µισθωµένες γραµµές και ποιοι τις χρησιµοποιούν; Ποιος είναι ο ρόλος του Router σε ένα κόµβο; Ποια γλώσσα είναι η κύρια γλώσσα προγραµµατισµού που χρησιµοποιείται στις ιστοσελίδες; ΤΙ είδους εφαρµογή είναι ο φυλλοµετρητής και πώς λειτουργεί; Ποιος είναι ο ρόλος των DNS Server;

18 INTERNET, Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στα δίκτυα 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εισαγωγή στα δίκτυα Τα δίκτυα ήρθαν να λύσουν τις σύγχρονες ανάγκες µετάδοσης των υπέρογκων δεδοµένων που έχει ανάγκη η σηµερινή κοινωνία. εν υπάρχει τοµέας που να µην τα χρησιµοποιεί και στο µέλλον θα παίξουν σηµαντικότερο ρόλο. Πιστεύω ότι ο τοµέας αυτός, που σήµερα στεγάζεται κάτω από την γενική οµπρέλα του όρου της πληροφορικής, σε λίγα χρόνια θα αποτελεί από µόνος του Σχολή. Και, επειδή δεν µπορούµε να µιλούµε για Internet χωρίς αναφορά στα δίκτυα, πιστεύω πως είναι απαραίτητο αυτό το κεφάλαιο στο βιβλίο. Πριν όµως αναφερθώ στα δίκτυα κρίνω σκόπιµη µια γενική και επιγραµµατική αναφορά στα είδη των σηµάτων και τον τρόπο που µεταφέρουν τις πληροφορίες µέσω του υλικού σύνδεσης. 1. Μορφές και µετάδοση σήµατος Αναλογικά σήµατα: Αναλογικά είναι τα σήµατα τα οποία µεταβάλλονται συνεχώς στο χρόνο. Τα ηλεκτροµαγνητικά σήµατα διαδίδονται ευκολότερα µέσα από τα υπάρχοντα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Τα σήµατα αυτά, δεν απαιτούν για τη µετάδοσή τους τηλεφωνικούς αγωγούς (εκποµπές ραδιοφώνου, τηλεόρασης κλπ.). Ψηφιακά σήµατα: Είναι σήµατα που παίρνουν διακριτές τιµές µέσα στο χρόνο. Ιδιαίτερη περίπτωση είναι τα ηλεκτροµαγνητικά σήµατα των ορατών συχνοτήτων (οπτικά σήµατα) που διακινούνται µέσω οπτικών ινών 1.1 Τρόποι µετάδοσης δεδοµένων Ο τρόπος µετάδοσης δεδοµένων µέσω δικτύου είναι συνήθως σειριακός. Υπάρχουν όµως µέσα τα οποία επιτρέπουν την παράλληλη µετάδοση. Σειριακή µετάδοση: Στις συνδέσεις αυτού του τύπου χρησιµοποιούνται καλώδια τα οποία επιτρέπουν τη διέλευση των δεδοµένων µέσα από έναν µόνο αγωγό. Εποµένως, για τη µετάδοση ενός byte πρέπει να περάσουν µε τη σειρά οκτώ bits το ένα πίσω από το άλλο. Η µεταφορά σε αυτή τη σύνδεση είναι πιο αργή αλλά το σήµα ελέγχεται και περνά µε τις µικρότερες παραµορφώσεις. Για τη σειριακή µετάδοση, χρησιµοποιούνται δυο τεχνικές: η ασύγχρονη και η σύγχρονη. Ο συγχρονισµός µεταξύ του αποστέλλοντας και του λαµβάνοντος το σήµα είναι απαραίτητος. Ασύγχρονη: Στην ασύγχρονη µετάδοση, οι χαρακτήρες (bytes) µεταδίδονται έναςένας αφού πριν από κάθε χαρακτήρα µεταδοθούν ειδικά ψηφία (start bits) για να ειδο-

19 20 INTERNET, Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στα δίκτυα ποιηθεί ο δέκτης να λάβει το σήµα. Μετά το τέλος της αποστολής, στέλνονται επίσης ειδικά ψηφία (stop bits) για να δηλωθεί το πέρας της αποστολής του byte. Η χρήση της ασύγχρονης µετάδοσης έχει εφαρµογή σε συνδέσεις υπολογιστή µε modem και στη σειριακή σύνδεσή τους µε διάφορες συσκευές, όπως οι εκτυπωτές. Σύγχρονη: Στη µετάδοση αυτή οι χαρακτήρες (bytes) αποστέλλονται κατά οµάδες χαρακτήρων. Σε αυτό το είδος µετάδοσης οι ειδικοί χαρακτήρες SYN και EOF σηµατοδοτούν την αρχή και το τέλος της µετάδοσης. Παράλληλη µετάδοση: Στη µετάδοση αυτή χρησιµοποιούνται καλώδια τα οποία επιτρέπουν τη διέλευση των σηµάτων από οκτώ αγωγούς ταυτόχρονα. Από τον κάθε αγωγό περνά 1 bit. Η παράλληλη µετάδοση χρησιµοποιείται για την επικοινωνία µεταξύ των µονάδων ενός υπολογιστή αλλά και µεταξύ του υπολογιστή και των περιφερειακών συσκευών, που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από αυτόν (συνήθως κάτω από 15 µέτρα), όπως για παράδειγµα στους εκτυπωτές, στις Web κάµερες κλπ. Μειονεκτήµατα αυτής της µετάδοσης είναι η µεγάλη παραµόρφωση του σήµατος και το κόστος των αγωγών. 1.2 Κατεύθυνση µετάδοσης Η κατεύθυνση µετάδοσης δεδοµένων µπορεί να είναι µονόδροµη (simplex), ηµίδιπλη (half duplex) και αµφίδροµη (full duplex). Μονόδροµη επικοινωνία: Είναι µια τεχνική που επιτρέπει σε ένα δίαυλο επικοινωνίας να µεταδίδει µόνο προς µια κατεύθυνση. Για παράδειγµα, η αποστολή δεδοµένων προς τον εκτυπωτή, από έναν αισθητήρα προς τη µονάδα ελέγχου κλπ. Ηµίδιπλη επικοινωνία: Στην επικοινωνία αυτή έχουµε αµφίδροµη αλλά όχι ταυτόχρονη (και κατά τις δύο διευθύνσεις) µετάδοση. Παράδειγµα τα γνωστά CB. Αµφίδροµη επικοινωνία: Στην επικοινωνία αυτή έχουµε αµφίδροµη και ταυτόχρονη µετάδοση. Για παράδειγµα η κλασική περίπτωση µιας τηλεφωνικής συνοµιλίας. 1.3 Ταχύτητες µετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης µετριέται από το πλήθος των bits που διέρχονται από ένα δίαυλο στο δευτερόλεπτο (bps). Οι ταχύτητες µετάδοσης εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του µέσου και από τον τρόπο µετάδοσης. Οι ταχύτητες µετάδοσης των δεδοµένων στα τοπικά δίκτυα ποικίλουν από 500 Kbps µέχρι και περισσότερο από 100 Mbps, ανάλογα µε τον εξοπλισµό καρτών και καλωδίων που χρησιµοποιεί το δίκτυο. 2. Εισαγωγή στα δίκτυα Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύνολο πληροφορικών µέσων (δύο ή περισσότεροι υπολογιστές, εκτυπωτές και άλλες περιφερειακές συσκευές) που είναι συνδεµέ-

20 INTERNET, Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στα δίκτυα 21 να µεταξύ τους. Οι συνδεδεµένοι υπολογιστές µπορούν να ανήκουν σε οποιαδήποτε κατηγορία υπολογιστών (µικροϋπολογιστές, µεσαίου και µεγάλου µεγέθους υπολογιστές ή υπερ-υπολογιστές). Τα δίκτυα, εκτός από το υλικό (υπολογιστές, κάρτες δικτύου, καλώδια, Hub, Router, modems κλπ.), περιλαµβάνουν και λογισµικό (Λογισµικό Συστήµατος ικτύου, λογισµικό εφαρµογών, ειδικό λογισµικό προστασίας δεδοµένων κλπ.). Το λογισµικό που χρησιµοποιείται σήµερα στα δίκτυα είναι: Novel, Unix, Microsoft Network, Windows NT, Linux κ.α. Τέλος, εκείνο που έχει µεγάλη σηµασία είναι το ανθρώπινο δυναµικό που αποτελείται αφενός από τους τεχνικούς και αφετέρου από τους πελάτες - χρήστες του δικτύου. Η χρήση των δικτύων είναι ιδιαίτερα ωφέλιµη. Οι χρήστες µπορούν να επικοινωνούν, να χρησιµοποιούν τον ίδιο εξοπλισµό, να εργάζονται σε κοινά προγράµµατα, να χρησιµοποιούν κοινά δεδοµένα και να ανταλλάσσουν άµεσα τις απόψεις τους, µηνύ- µατα και πληροφορίες χωρίς να µετακινούνται. Γενικότερα, όλοι οι χρήστες χρησιµοποιούν και µοιράζονται τους κοινούς πόρους του δικτύου. Η δηµιουργία των δικτύων κρίθηκε απαραίτητη, ιδίως για µεγάλες εταιρείες, επιχειρήσεις και οργανισµούς, για δύο κυρίως λόγους: πρώτον, για να διευκολύνουν τη διακίνηση µεγάλου όγκου πληροφοριών µεταξύ των τµηµάτων τους και δεύτερον, για να αποφύγουν την επανάληψη αγοράς Λογισµικού και Υλικού. Ο ρόλος των Modem στη µετάδοση Οι Η/Υ επεξεργάζονται τα δεδοµένα σε ψηφιακή µορφή. Όταν συνδέουµε δύο α- ποµακρυσµένους υπολογιστές για αποστολή και λήψη δεδοµένων µέσω του διαδικτύου, θα πρέπει να παρεµβάλουµε µεταξύ των υπολογιστών από ένα modem ώστε να γίνεται η αποκωδικοποίηση του σήµατος από ψηφιακό σε αναλογικό το σήµα και το αντίστροφο. Το εξάρτηµα που χρησιµοποιείται σήµερα για τη µετάδοση δεδοµένων στο διαδίκτυο, είναι το Modem. Η ταχύτητα µετάδοσης των modems σήµερα, ποικίλει από σε bps. Σηµειώνεται ότι ένα καλό modem θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συµπιέζει, µε τον καλύτερο τρόπο, τα δεδοµένα ώστε να περνούν όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά µέσα από το στενό εύρος των τηλεφωνικών γραµµών. Όπως παρατηρούµε στο σχήµα, τα δεδοµένα ξεκινούν από τον έναν υπολογιστή σε ψηφιακό σήµα, στη συνέχεια µεταβιβάζονται στο MODEM το οποίο τα τροποποιεί σε αναλογικό σήµα και έτσι ταξιδεύουν µέχρι το MODEM του παραλήπτη. Εκεί µετατρέπονται και πάλι σε ψηφιακό σήµα και τέλος µεταβιβάζονται στον Η/Υ του παραλήπτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1. ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1.. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ JOOMLA ΣΤΟ Ε-COMMERCE ΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ JOOMLA ΣΤΟ Ε-COMMERCE ΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ JOOMLA ΣΤΟ Ε-COMMERCE ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Φωνή, αγγελιοφόροι, φωτιές (φρυκτωρίες), καπνός, τύμπανα (ταμ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Ι.. Αγγελόπουλος, καθηγητής ΑΘΗΝΑ 2010 Τα πνευµατικά δικαιώµατα αυτού του βιβλίου ανήκουν στον Ι.. Αγγελόπουλο. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση Συστηµάτων Επικοινωνιών και ικτύων ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ν ι κ ό λ α ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. επικοινωνίας. Η επικοινωνία έγινε ευκολότερη µε την ανάπτυξη της γραφής. Η επικοινωνία είναι πιο δύσκολη. ακοή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. επικοινωνίας. Η επικοινωνία έγινε ευκολότερη µε την ανάπτυξη της γραφής. Η επικοινωνία είναι πιο δύσκολη. ακοή. Κεφάλαιο 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τα δίκτυα υπολογιστών και η δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας από απόσταση µέσα από το διαδίκτυο ανοίγουν νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση. Η απόκτηση µιας πληροφορίας ή η δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Αντωνελάκη Ελένης (ΑΜ: Τ02983) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: Γνώσεις των Εργαζόμενων Νοσηλευτών στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ MΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ MΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ MΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΛΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

οnline real Ασφάλεια Σύνδεση Ψηφιακή Ελλάδα στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε γρήγορα και οικονομικά με τον ψηφιακό κόσμο στο ίντερνετ

οnline real Ασφάλεια Σύνδεση Ψηφιακή Ελλάδα στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε γρήγορα και οικονομικά με τον ψηφιακό κόσμο στο ίντερνετ real οnline ΕΚΔΟΣΗ #1 KYΡΙΑΚΗ 27.9.2009 Ασφάλεια στο ίντερνετ Τρόποι, προφυλάξεις, κατευθύνσεις και μυστικά για τις ψηφιακές αναζητήσεις στον Κυβερνοχώρο Σύνδεση στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα