Eγχειρίδιο Oδηγιών RK 34. για το µοντέλο CE Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης. µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter Μόνο θέρµανση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eγχειρίδιο Oδηγιών RK 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης. µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter Μόνο θέρµανση"

Transcript

1 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RK 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter Μόνο θέρµανση CE 0694 RK 34 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ DIGITECH C MIAH4 - FIRM. E Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI.p.A. Montelabbate (PU) ITALY ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές πληροφορίες 1.1 γενικές επισηµάνσεις σελ συµβατότητα συσκευής 3 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 2.1 τεχνικά στοιχεία διαστάσεις λέβητα τεχνική περιγραφή λέβητα υδραυλικό σύστηµα διάγραµµα µανοµετρικού του κυκλοφορητή ηλεκτρονική πλακέτα τεχνικά χαρακτηριστικά πίνακας ελέγχου προβολές του µενού INFO Eγκατάσταση (εξειδικευµένος τεχνικός) 3.1 σχετική νοµοθεσία χώρος εγκατάστασης λέβητα προϋποθέσεις άνοιγµα της συσκευασίας τοποθέτηση της συσκευής ελάχιστες αποστάσεις υδραυλικές συνδέσεις σύνδεση αερίου ηλεκτρολογικές συνδέσεις συστήµατα απαγωγής καυσαερίων Πρώτη έναυση (εξειδικευµένος τεχνικός) 4.1 γενικές επισηµάνσεις πλήρωση της εγκατάστασης επεξεργασία πλήρωση σιφωνιού συλλογής συµπυκνώµατος αντιπαγωτική προστασία ενεργοποίηση του λέβητα ρύθµιση της τιµής CO Pύθµιση λέβητα (εξειδικευµένος τεχνικός) 5.1 πίνακας παραµέτρων πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων προγραµµατισµός παραµέτρων τροφοδοσία αερίου διάγραµµα θερµικού φορτίου (Kw) Συχνότητα ανεµιστήρα (Hz) µετατροπή τύπου αερίου 43

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. Συντήρηση (εξειδικευµένος τεχνικός) 6.1 γενικές επισηµάνσεις έλεγχος της συσκευής πρόσβαση στο λέβητα άδειασµα της εγκατάστασης εργασίες συντήρησης ηλεκτρολογικό σχέδιο προαιρετικές ηλεκτρολογικές συνδέσεις δυσλειτουργίες κωδικοί ενδείξεων κατάλογος βασικών εξαρτηµάτων 58

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Γενικές επισηµάνσεις Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και πάντα από εξειδικευµένο προσωπικό. Ως εξειδικευµένο προσωπικό νοείται το προσωπικό που είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο στον τοµέα της εγκατάστασης, συντήρησης των εξαρτηµάτων των συσκευών θέρµανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης για οικιακή και βιοµηχανική χρήση σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία Η πρώτη έναυση του λέβητα καθώς και κάθε µετέπειτα επέµβαση στη συσκευή πρέπει να γίνεται από Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης εφοδιασµένο µε σχετική εξουσιοδότηση της RADIANT BRUCIATORI.p.A. διαφορετικά παύει να ισχύει η εγγύηση της συσκευής (βλέπε πιστοποιητικό πρώτης έναυσης). Για να προστατευθεί η ακεραιότητα και η σωστή λειτουργία του εναλλάκτη, το νερό που κυκλοφορεί στο κύριο κύκλωµα θα πρέπει να έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να εκτελούνται διάφορες διαδικασίες προετοιµασίας & συντήρησης της συσκευής όπως είναι ο καθαρισµός του κυκλώµατος, η εγκατάσταση συστήµατος φιλτραρίσµατος και ο περιοδικός έλεγχος της σύστασης του νερού. Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ, ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ, ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΚΥΡΗ. Η συγκεκριµένη συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση για τον οποία κατασκευάστηκε, δηλαδή για τροφοδοσία κυκλώµατος θέρµανσης ζεστού νερού. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη. Κακοτεχνίες στην εγκατάσταση ή κακή χρήση της συσκευής µπορεί να έχουν δυσάρεστες επιπτώσεις σε πρόσωπα, ζώα ή αντικείµενα για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη Το εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης είναι αναπόσπαστο τµήµα της συσκευής και πρέπει πάντα να την συνοδεύει. Εάν η συσκευή πουληθεί ή µεταβιβαστεί σε άλλον ιδιοκτήτη, βεβαιωθείτε ότι το παρόν εγχειρίδιο ευρίσκεται εντός της συσκευής ούτως ώστε να µπορεί να το συµβουλευτεί ο επόµενος ιδιοκτήτης ή εγκαταστάτης. Οι επισηµάνσεις του παρόντος κεφαλαίου απευθύνονται και στον χρήστη αλλά και στον τεχνικό που θα φροντίσει για την εγκατάσταση και συντήρηση της συσκευής. Ο χρήστης θα βρει πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία και χρήση της συσκευής στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τη συσκευή το οποίο και συνιστούµε να διαβάσει προσεκτικά. Αφού αφαιρέσετε την συσκευασία βεβαιωθείτε της ακεραιότητας του περιεχοµένου. Σε περίπτωση αµφιβολιών µην χρησιµοποιήσετε την συσκευή και απευθυνθείτε στον προµηθευτή σας. Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα και θα πρέπει να φυλάσσονται µακριά από τα παιδιά. Πριν αρχίσετε εργασίες καθαρισµού ή συντήρησης της συσκευής διακόπτετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης και αερίου. Μην παρεµποδίζετε την εισαγωγή αέρα ή τις περσίδες εξαερισµού. Μην παρεµποδίζετε τα τερµατικά των αγωγών εισαγωγής αέρα / απαγωγής καυσαερίων. Σε περίπτωση βλάβης και / ή κακής λειτουργίας της συσκευής, απενεργοποιείστε την και µην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε. Απευθυνθείτε αποκλειστικά σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο. Οποιεσδήποτε επισκευές θα πρέπει να γίνονται από το εξουσιοδοτηµένο κέντρο συντήρησης του κατασκευαστή και µόνο µε γνήσια ανταλλακτικά. Η µη συµµόρφωση µε τα ως άνω υποθάλπει την ασφάλεια της συσκευής. Για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι απαραίτητη η περιοδική συντήρηση της από εξειδικευµένο προσωπικό και σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Οποτεδήποτε η συσκευή τεθεί εκτός λειτουργίας, ασφαλίστε όλα τα επικίνδυνα µέρη ούτως ώστε να προληφθούν ατυχήµατα ή ζηµιές. Για τις συσκευές που προβλέπονται αξεσουάρ ή kit (συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρικών) θα πρέπει να χρησιµοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε µυρωδιά αερίου στον χώρο που είναι εγκατεστηµένος λέβητας µην ανοίξετε ηλεκτρικούς διακόπτες, τηλεφωνικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που µπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Ανοίξτε αµέσως πόρτες και παράθυρα RK 50 - RAD - ITA - MAN.INT DIGITECH 2 M

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ώστε να προκληθεί ρεύµα αέρος και να καθαρίσει ο χώρος από το αέριο. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη του αερίου (στο µετρητή) ή εκείνον της φιάλης, και απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο τεχνικό. Μην επεµβαίνετε εσείς προσωπικά στην συσκευή. Όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισµούς, οι συσκευές αυτές θα πρέπει να εγκαθίστανται µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό το οποίο θα εφαρµόσει απόλυτα τη σχετική νοµοθεσία καθώς επίσης τους κανονισµούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των αρµόδιων τοπικών αρχών. Πριν εγκαταστήσετε τον λέβητα βεβαιωθείτε ότι τα δίκτυα ύδρευσης & θέρµανσης είναι συµβατά µε τις επιδόσεις του λέβητα. Ο χώρος που θα εγκατασταθεί ο λέβητας θα πρέπει να αερίζεται µόνιµα µέσω ανοίγµατος. Μελετήστε τα τεχνικά στοιχεία των ετικετών που βρίσκονται στον λέβητα. Επιβεβαιώστε ότι ο καυστήρας είναι συµβατός για χρήση µε τον τύπο του διαθεσίµου αερίου. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σωληνώσεις και οι συνδέσεις είναι απόλυτα στεγανές και ότι δεν υπάρχουν διαρροές αερίου. Συνιστούµε τον καθαρισµό των σωλήνων πριν την αρχική εκκίνηση γιατί οι σκόνες επιδρούν αρνητικά στην λειτουργία του λέβητα. Η ηλεκτρολογική ασφάλεια επιτυγχάνεται µόνο µε την σωστή γείωση τη ς συσκευής. Η θεµελιώδης αυτή απαίτηση ασφαλείας θα πρέπει να ελεγχθεί αυστηρά. Σε περίπτωση αµφιβολίας θα πρέπει να γίνει έλεγχος από εξειδικευµένο προσωπικό. Ο κατασκευαστής δεν φέρει απολύτως καµία ευθύνη για ζηµιές που τυχόν προκληθούν λόγω κακής γείωσης της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η διατοµή του καλωδίου είναι κατάλληλη σύµφωνα µε την απορροφούµενη ισχύ της συσκευής. Μην χρησιµοποιήσετε πολύπριζα, ταφ ή προεκτάσεις για την τροφοδοσία της συσκευής. Η τροφοδότηση της συσκευής θα γίνεται από µόνιµη γραµµή κατάλληλα ασφαλισµένη από τον ηλεκτρικό πίνακα διανοµής. Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής συνεπάγεται την τήρηση ορισµένων βασικών κανόνων όπως: Μην αγγίζετε την συσκευή µε βρεγµένα χέρια ή γυµνά πόδια. Μην τραβάτε τα ηλεκτρικά καλώδια Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειµένη στους ατµοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιος, κ.λ.π.) εκτός και αν αυτό προβλέπεται ρητώς. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε ανειδίκευτα άτοµα να χρησιµοποιούν την συσκευή. Ο χρήστης δεν πρέπει ποτέ να αντικαθιστά το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής µε πρωτοβουλία του. Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου, απενεργοποιείστε την συσκευή και για την αντικατάσταση του απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο προσωπικό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ.Ο κατασκευαστής, µε σκοπό την συνεχή αναβάθµιση της συσκευής σύµφωνα µε τις τεχνολογικές εξελίξεις και/η για να ανταπεξέλθει σε ιδιαίτερες απαιτήσεις παραγωγής ή εγκατάστασης & τοποθέτησης, δύναται να κάνει χωρίς προειδοποίηση τις απαραίτητες τροποποιήσεις.. Έτσι ακόµη και αν τα σχέδια που αποτελούν µέρος του παρόντος εγχειριδίου διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στη κατοχή σας η ασφάλεια είναι εγγυηµένη. RK 50 - RAD - ITA - MAN.INT DIGITECH 2 M

7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.2 Συµβατότητα της συσκευής Η RADIANT BRUCIATORI.p.A. δηλώνει ότι όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες καλής κατασκευής. Όλοι οι λέβητες RADIANT έχουν την πιστοποίηση CE και ευθυγραµµίζονται µε τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις: UNI EN 297 για ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ B ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 70 kw EN 483 για ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ C ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 70 kw UNI EN 677 για ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 70 kw Όλοι οι λέβητες RADIANT έχουν την πιστοποίηση CE και ευθυγραµµίζονται µε τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις: O HΓIA ΑΕΡΙΟΥ 2009/142/CE Ο ΗΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 2006/95/CE O HΓIA ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 2004/108/CE O HΓIA ΑΠΟ ΟΣΕΩΝ 92/42/CEE Όλοι οι λέβητες RADIANT κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις U.N.I. - C.I.G. (CE) και τα υλικά που χρησιµοποιούνται όπως χαλκός, µπρούτζος, ανοξείδωτο ατσάλι, δηµιουργούν ένα συµπαγές και οµογενές σύνολο, µα ως επί το πλείστον λειτουργικό, εύκολης εγκατάστασης και χρήσης. Παρά την απλότητα που διακρίνει τον επίτοιχο λέβητα, είναι εξοπλισµένος µε όλα τα απαραίτητα κατά τις διατάξεις εξαρτήµατα που τον καθιστούν µία ανεξάρτητη θερµική µονάδα, για την οικιακή θέρµανση. Όλοι οι λέβητες περνούν από τελικό έλεγχο και συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας υπογεγραµµένο από ελεγκτή και από πιστοποιητικό εγγύησης. Αυτό το φυλλάδιο πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά και να συνοδεύει πάντα τον λέβητα. Η RADIANT BRUCIATORI.p.A. δεν φέρει καµία ευθύνη από τυχόν µεταφράσεις του παρόντος φυλλαδίου από τις οποίες µπορεί να προκύψουν λανθασµένες ερµηνείες. Η RADIANT BRUCIATORI.p.A. δεν φέρει καµία ευθύνη για την µη τήρηση των οδηγιών του παρόντος φυλλαδίου ή για τις συνέπειες του οποιουδήποτε χειρισµού που δεν περιγράφεται σε αυτό. RK 50 - RAD - ITA - MAN.INT DIGITECH 2 M

8 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2. TEXNIKA XAPAKTHPIΣTIKA 2.1 Tεχνικά στοιχεία Μοντέλο RK 34 Πιστοποίηση CE n 0694CO7385 Κατηγορία B23p-B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93 Τύπος II2H3B/P Ονοµαστική θερµική ισχύς kw 34 Ελάχιστη ονοµαστική θερµική ισχύς kw 10 Αποδιδόµενη θερµική ισχύς (50/30 C) kw Θερµική απόδοση στο 100% ον.ισχ. (50/30 C) % Θερµική απόδοση στο 30% (µερικό φορτίο ον.ισχ.) (50/30 C) % Αποδιδόµενη θερµική ισχύς (80/60 C) kw Ελάχιστη αποδιδόµενη θερµική ισχύς (80/60 C) kw 9.73 Θερµική απόδοση στο 100% ον.ισχ. (80/60 C) % 98.3 Θερµική απόδοση στο 30% (µερικό φορτίο ον.ισχ.) (80/60 C) % Ένδειξη ενεργειακής απόδοσης (Direttiva 92/42/CEE) αστέρια 4 Εκποµπές NOx (UNI EN 297 pr A5) τάξη 5 Μάζα καυσαερίων Ονοµ.θερµικού φορτίου g/s Μάζα καυσαερίων Ελάχιστου ον..θερµικού φορτίου g/s 4.76 Θερµοκρασία καυσαερίων Ονοµ.θερµικού φορτίου C 73.3 Κύκλωµα θέρµανσης Pύθµιση θερµοκρασίας θέρµανσης (min-max) C / (ενδοδαπέδια εγκ/ση) Mέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας C 95 οχείο διαστολής εγκατάστασης λίτρα 7 Μέγιστη πίεση λειτουργίας κυκλ.θέρµανσης bar 3 Ελάχιστη πίεση λειτουργίας κυκλ.θέρµανσης bar 0.3 ιαστάσεις Πλάτος mm 415 Ύψος mm 730 Bάθος mm 320 Bάρος kg 40 Yδραυλικές συνδέσεις Aναχώρηση Ø 3/4 Eπιστροφή Ø 3/4 Κρύο Ø 1/2 Αέριο Ø 1/2 Συνδέσεις συστηµάτων απαγωγής καυσαερίων Οριζόντιο/κάθετο οµοαξονικό σύστηµα Ø mm 60/100 Μέγιστο µήκος m 3 ιπλό οριζόντιο σύστηµα Ø mm 80/80 Μέγιστο µήκος m 50 ιπλό οριζόντιο σύστηµα Ø mm 60/60 Μέγιστο µήκος m 30 Οριζόντιο/κάθετο οµοαξονικό σύστηµα Ø mm 80/125 Μέγιστο µήκος m 8 Τροφοδοσία αερίου Φυσικό αέριο G20 Ονοµαστική πίεση τροφοδοσίας mbar 20 Kατανάλωση καυσίµου m 3 /h 3.6 Βουτάνιο G30 Ονοµαστική πίεση τροφοδοσίας mbar 30 Kατανάλωση καυσίµου kg/h 2.68 Προπάνιο G31 Ονοµαστική πίεση τροφοδοσίας mbar 37 Kατανάλωση καυσίµου kg/h 2.64 Hλεκτρικά χαρακτηριστικά Tροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος V/Hz 230/50 Aπορροφούµενη ηλεκτρική ισχύς W 138 Bαθµός ηλεκτρικής προστασίας IP X4D 4

9 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.2 ιαστάσεις λέβητα 730 A G F R R G F A Εικ A ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΚΛ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ø3/4 R ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΥΚΛ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ø3/4 G ΑΕΡΙΟ Ø1/2 190 F ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Ø1/2 5

10 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.3 Tεχνική περιγραφή λέβητα ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. ΘΕΡΜΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 102 C 2. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΛΒΙ Α ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΑΕΡΑ 3. ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 4. ΜΟΝΑ Α ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ (ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ + ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ 6. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 7. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 8. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 9. ΣΙΦΩΝΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ 10. ΒΑΛΒΙ Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 bar ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 11. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 12. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 13. BY-PA 14. ΟΧΕΙΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ 15. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ 16. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 17. VENTURI 18. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ 19. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 20. ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 21. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 6

11 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.4 Yδραυλικό σύστηµα C R ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ F ΚΡΥΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. ΘΕΡΜΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ A ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ C ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΠΜΥΚΝΩΜΑΤΟΣ 2. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΛΒΙ Α ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΑΕΡΑ G ΑΕΡΙΟ 3. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 5. ΜΟΝΑ Α ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ (ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ + ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ) 6. ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 7. ΟΧΕΙΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ 8. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ 10. ΣΙΦΩΝΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ 11. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΛΒΙ Α ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΑΕΡΑ 12. ΒΑΛΒΙ Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 bar ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 13. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 14. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 15. BY-PA 16. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ 17. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ 18. VENTURI 19. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 20. ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 21. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 7

12 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.5 ιάγραµµα µανοµετρικού του κυκλοφορητή Prevalenza Μανοµετρικό (m) Portata Φορτίο (m3/h) Prevalenza pompa velocità massima Μανοµετρικό στη µέγιστη ταχύτητα κυκλοφορητή Perdite di pressione caldaia Απώλειες πίεσης λέβητα 8

13 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.6 Hλεκτρονική πλακέτα DIGITECH C Tεχνικά χαρακτηριστικά Pυθµίσεις για τεχνικούς Θερµοκρασία tandard / Mειωµένη Xρονοπρογραµµατισµός Θέρµανσης (0-7,5 λεπτά) Xρονοπρογραµµατισµός Aνακυκλοφορίας Θέρµανσης Eλάχιστη Iσχύς Aερίου Mέγιστη Iσχύς Θέρµανσης Ρύθµιση ράµπας θέρµανσης Ρύθµιση ελάχιστου/µέγιστου et point θέρµανσης Pυθµίσεις για τον χρήστη Ρύθµιση θερµοκρασίας θέρµανσης (30-80 C) (25-45 C) Λειτουργία µόνο Χειµώνας / OFF Eνδείξεις Συναγερµός Eµπλοκής Aσφάλεια Έλλειψης Nερού Θερµοκρασία Ένδειξη ύπαρξης φλόγας (3 επίπεδα) Ιστορικό τελευταίων 5 βλαβώ Για απενεργοποίηση του λέβητα επιλέγετε OFF µέσω του µπουτόν, η οθόνη προβάλλει το σύµβολο και παραµένουν ενεργά το σύστηµα αντιπαγωτικής προστασίας & αντιµπλοκαρίσµατος κυκλοφορητή Στην περίπτωση που προηγουµένως ο λέβητας ήταν σε λειτουργία, απενεργοποιείται και 2.9 Πίνακας ελέγχου 2.7 ΥΠΟΜΝΗΜΑ (εικ. 1) 7 1. ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. 2. ΜΠΟΥΤΟΝ INFO: ΠΙΕΖΕΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. (βλέπε κεφάλαιο, Προβολές του µενού INFO ) - ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ 5 ΕΥΤ/ΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ OFFΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 5 ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ. 3. ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΜΟΝΟ ΧΕΙΜΩΝΑΣ / OFF. 4. ΜΠΟΥΤΟΝ REET: REET ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΠΙΕΖΕΤΕ ΓΙΑ 7 ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ). 5. ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ: ΠΙΕΖΕΤΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΙΑ 5 ΕΥΤ/ΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ 10 ΛΕΠΤΑ. 6. ΚΛΕΜΟΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΕΙΣ. 7. ΟΘΟΝΗ Εικ. 1 9

14 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΟΘΟΝΗΣ 1. ΕΝ ΕΙΞΗ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΞΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΗΛΙΑΚΟΥ / ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ (d6) 4. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΕΝΕΡΓΟΣ 5. ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΜΠΟΙΛΕΡ (d7) / ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΜΠΟΙΛΕΡ (d8) 6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ (d2) 7. ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ / ET POINT / ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ 8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ OPEN THERM ΕΝΕΡΓΗ (ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΙΑΚΛΑ ΩΤΗΣ ΖΩΝΩΝ) 9. ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 10. (*) ΕΝ ΕΙΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΦΛΟΓΑΣ (3 ΕΠΙΠΕ Α) 11. ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 12. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ OFF 13. ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΗ ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 14. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗ < 33% >33%<66% >66%<100% 10 (*) - Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του λέβητα µπορούν να προβληθούν στην οθόνη (εικ.1) 3 διαφορετικά επίπεδα ισχύος ανάλογα µε την αναλογική ρύθµιση του λέβητα (βλέπε εικόνα) Προβολές του µενού INFO * Για την προβολή των στοιχείων του λέβητα πρέπει να πιέσετε το µπουτόν INFO. Αφού το πιέσετε θα προβληθούν το νούµερο της παραµέτρου στην αριστερή πλευρά της οθόνης και η σχετική τιµή στο κέντρο της οθόνης. Για πλοήγηση στη λίστα των προβαλλόµενων στοιχείων χρησιµοποιείτε τα µπουτόν & της θέρµανσης. Για να εγκαταλείψετε το περιβάλλον προβολής πιέζετε το µπουτόν INFO. Η λίστα των προβαλλόµενων στοιχείων είναι η εξής: Παράµετρος Σύµβολο Περιγραφή d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 Θερµοκρασία εξωτερικού αισθητήρα (αν υπάρχει) Ταχύτητα ανεµιστήρα Θερµοκρασία αισθητήρα χαµηλής ζώνης [Αν υπάρχει πλακέτα ζωνών] Θερµοκρασία αισθητήρα επιστροφής (αν υπάρχει αναλογικός κυκλοφορητής) Θερµοκρασία αισθητήρα ηλιακού συλλέκτη [Αν υπάρχει πλακέτα] (C) Θερµοκρασία κάτω ηλιακού µπόιλερ [Αν υπάρχει πλακέτα ηλιακού] (BI) Θερµοκρασία άνω ηλιακού µπόιλερ [ Αν υπάρχει πλακέτα ηλιακού ] (B) Θερµοκρασία αισθητήρα ηλιακού συλλέκτη 2 [Αν υπάρχει πλακέτα] (C2) Θερµοκρασία έξτρα ηλιακού µπόιλερ [ Αν υπάρχει πλακέτα ηλιακού ] (Β3) 10

15 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3.1 Σχετική νοµοθεσία Εσφαλµένες εγκαταστάσεις της συσκευής που δεν ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις µπορεί να επιφέρουν νοµικές κυρώσεις. Είναι στο συµφέρον του εγκαταστάτη να πραγµατοποιηθεί η εγκατάσταση της συσκευής σύµφωνα µε τα όσα προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Tο εγχειρίδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της όλης εγκατάστασης και θα πρέπει να συνοδεύει πάντα την συσκευή. Σε καµία περίπτωση όµως δεν αντικαθιστά νόµους και τοπικές διατάξεις 3.2 Χώρος εγκατάστασης λέβητα προϋποθέσεις Πρέπει να τηρούνται οι νόµοι και οι διατάξεις της χώρας προορισµού & εγκατάστασης της συσκευής. Eιδικότερα ο κατασκευαστής εφιστά την προσοχή σας στα ακόλουθα: H παρουσία συνδέσµων µε σπείρωµα επί της γραµµής του αερίου σηµαίνει ότι απαραίτητα ο χώρος εγκατάστασης της συσκευής πρέπει να αερίζεται. Έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρχουν στο χώρο εγκατάστασης περσίδες αερισµού που να εγγυώνται την αλλαγή του αέρα, τοποθετώντας τις περσίδες εξόδου στο σηµείο που θα συσσωρευόταν το αέριο µετά από ενδεχόµενη διαρροή. Οι δυνατότητες συσκευών που βρίσκονται εγκατεστηµένες στον ίδιο χώρο (οικία) αλλά προορίζονται για διαφορετικές χρήσεις (π.χ. µαγείρεµα και θέρµανση) δεν συνυπολογίζονται. 11

16 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.3 Άνοιγµα της συσκευασίας Η συσκευασία αποτελείται από υλικά (χαρτόνι, πλαστικό) που ανακυκλώνονται. Προτείνεται το άνοιγµα της συσκευασίας λίγο πριν την εγκατάσταση της συσκευής. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζηµιές στην συσκευή που οφείλονται στην ακατάλληλη αποθήκευση της. Όλα τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, προστατευτικά από πολυστερίνη, καρφιά κ.λ.π.) είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και θα πρέπει να µην είναι προσιτά στα παιδιά. A C B A. Τοποθετείστε τον πακεταρισµένο λέβητα στο δάπεδο. Σιγουρευτείτε ότι το βέλος δείχνει προς τα επάνω. Βγάλτε την ταινία και ανοίξτε τα τέσσερα φύλλα της κούτας προς τα έξω (εικ. 1). B. Γυρίστε την κούτα 90 κρατώντας τον λέβητα από κάτω µε τα χέρια σας C. Τραβήξτε προς τα πάνω την κούτα και αφαιρέστε τα προστατευτικά από πολυστερίνη. Σηκώστε τον λέβητα κρατώντας τον από κάτω και συνεχίστε µε την εγκατάσταση του. 12

17 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.4 Τοποθέτηση του λέβητα Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται αποκλειστικά επάνω σε κάθετο και συµπαγή τοίχο που να υποστηρίζει το βάρος της. Για να υπάρχειπρόσβαση στον λέβητα για συντήρηση θα πρέπει να τηρηθούν οι αποστάσεις που φαίνονται δίπλα στην εικ 1. A X L Y H ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ DITANZA IN ΣΕ mm mm B X Y L H A B Εικ. 1 Για εύκολη εγκατάσταση ο λέβητας συνοδεύεται από ένα στάµπο (σε φυσικό µέγεθος) µε το περίγραµµα του στο οποίο υπάρχουν οι τρύπες που θα στηριχτεί και φαίνονται τα δίκτυα των σωληνώσεων στα οποία θα συνδεθεί. Για την τοποθέτηση προχωρήστε ως εξής (βλέπε εικ. 2): 1 Με ένα αλφάδι χαράξατε µία γραµµή στον τοίχο στην θέση που θα τοποθετηθεί ο λέβητας (ελάχιστο µήκος 25 cm). 2 Τοποθετείστε την κορυφή από το στάµπο στη γραµµή που ήδη χαράξατε µε το αλφάδι (εικ.1). Κατόπιν σηµαδέψτε τα σηµεία που θα γίνουν οι τρύπες ανάρτησης του λέβητα και τα σηµεία που θα εκκινούν τα δίκτυα νερού και αερίου 3 Αποµακρύνατε το στάµπο και πραγµατοποιήσατε τις συνδέσεις των παροχών του ζεστού, κρύου νερού, των δικτύων του αερίου και του συστήµατος θέρµανσης µε τους ειδικούς υποδοχείς που συνοδεύουν τον λέβητα Αναρτήσατε τον λέβητα από τα αγκύρια και κάντε τις συνδέσεις. Εικ

18 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.5 Υδραυλικές συνδέσεις Προτείνεται το πλύσιµο (καλύτερα ζεστό) της εγκατάστασης ώστε να εξαλειφθούν οι ακαθαρσίες που προέρχονται από τις σωληνώσεις και τα σώµατα θέρµανσης (ιδιαίτερα λάδια και γράσα) για τη σωστή διατήρηση του εναλλάκτη και του κυκλοφορητή. Σιγουρευτείτε ότι οι σωληνώσεις του κυκλώµατος ύδρευσης και θέρµανσης δεν χρησιµοποιούνται ως γείωση του ηλεκτρικού κυκλώµατος. εν είναι κατάλληλες για αυτή την χρήση. Σε περίπτωση εγκατάστασης του λέβητα σε υδροστατική θέση χαµηλότερης σε σχέση µε τα σώµατα θέρµανσης κ.λ.π. τοποθετείστε τα ρουµπινέτα στο κύκλωµα θέρµανσης και νερού χρήσης ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες συντήρησης του λέβητα όταν είναι απαραίτητο να αδειάσετε µόνο τον λέβητα. Κατά τη διάρκεια της εργασίας σύνδεσης της θερµικής µονάδας στις παροχές ύδρευσης και αερίου αποφύγετε βεβιασµένες ενέργειες που θα µπορούσαν να προκαλέσουν ζηµιά στις υδραυλικές συνδέσεις µε αποτέλεσµα διαρροές καυσίµου, κακή λειτουργία και πρόωρες φθορές. R 50 G F 75 Προς αποφυγήν δονήσεων και θορύβων στην Εικ. 2 εγκατάσταση µην χρησιµοποιείτε σωληνώσεις µειωµένων διαµέτρων ή γωνίες µικρής ακτίνας. O λέβητας είναι εφοδιασµένος µε Kit υδραυλικών συνδέσµων ώστε να διευκολύνεται η τοποθέτηση του (εικ.2). 125 Εικ. 1 RITORNO ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 148 ΚΡΥΟ FREDDA ΑΕΡΙΟ GA ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ANDATA 102 A 40 Κύκλωµα θέρµανσης Προς αποφυγή επικαθίσεων αλάτων στον κύριο εναλλάκτη, το νερό που τροφοδοτεί το κύκλωµα θέρµανσης πρέπει να υποστεί την επεξεργασία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Η εν λόγω επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη στην περίπτωση µερικής ή ολικής αναπλήρωσης του νερού της εγκατάστασης. Συνδέσατε τις εξαγωγές ασφαλείας του λέβητα (βαλβίδα ασφαλείας κυκλώµατος θέρµανσης) σε ένα χωνί εξαγωγής. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζηµιές που προκαλούνται από απώλεια νερού εξαιτίας του ανοίγµατος της βαλβίδας ασφαλείας λόγω υπερβολικής πίεσης στην εγκατάσταση. Eξαγωγή συµπυκνώµατος Συνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα εξαγωγής συµπυκνώµατος στο σύστηµα αποχέτευσης. Eπιτρέπεται η εξαγωγή του συµπυκνώµατος κατευθείαν στο δίκτυο της αποχέτευσης χρησιµοποιώντας επιθεωρήσιµο σιφώνι. H εγκατάσταση πρέπει να γίνεται µε τρόπο ώστε να αποφεύγεται το πάγωµα του συµπυκνώµατος. Πριν θέσετε σε λειτουργία το λέβητα βεβαιωθείτε για την οµαλή εξαγωγή του συµπυκνώµατος. 14

19 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.6 Σύνδεση αερίου Η σύνδεση πρέπει να πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την σχετική νοµοθεσία και κατόπιν εξουσιοδότησης από την Radiant Bruciatori. Η σύνδεση του αερίου του λέβητα µε το δίκτυο τροφοδοσίας πρέπει να πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας την κατάλληλη φλάντζα καθώς και τα κατάλληλα υλικά για συνδέσεις αερίου και σε καµία περίπτωση χρησιµοποιώντας κάνναβη, ταινία τεφλόν ή παρόµοια υλικά. Πριν την εγκατάσταση του λέβητα βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα: οι σωληνώσεις θα πρέπει να έχουν ικανή διατοµή για την απαιτούµενη παροχή καθώς και όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις και εξαρτήµατα που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισµούς η γραµµή παροχής του αερίου πρέπει να ικανοποιεί τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις ελέγξατε την στεγανότητα του δικτύου παροχής αερίου είναι απαραίτητη η εγκατάσταση µιας βάνας αερίου στον λέβητα η σωλήνωση της παροχής αερίου πρέπει να έχει διατοµή µεγαλύτερη ή ίση µε εκείνη του λέβητα πριν την έναυση βεβαιωθείτε ότι ο τύπος του αερίου που θα χρησιµοποιηθεί είναι κατάλληλος για την συσκευή (βλέπε ετικέτα στο εσωτερικό του λέβητα)) βεβαιωθείτε ότι η πίεση του αερίου είναι εντός των προτεινόµενων ορίων (βλέπε ετικέτα στο εσωτερικό του λέβητα) πριν την εγκατάσταση της συσκευής βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός του αερίου είναι ελεύθερος από κατάλοιπα των εργασιών η µετατροπή του λέβητα για χρήση από Υγραέριο σε Φυσικό αέριο ή αντίστροφα θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο τεχνικό 15

20 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.7 Ηλεκτρολογικές συνδέσεις Γενικές επισηµάνσεις Η σύνδεση πρέπει να πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη σχετική νοµοθεσία και κατόπιν εξουσιοδότησης από την Radiant Bruciatori s.p.a. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή διαθέτει ικανοποιητική γείωση. Αυτό συµβαίνει µόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη µε ικανοποιητική εγκατάσταση γείωσης όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας, η οποία εκτελείται από εξειδικευµένο προσωπικό. Η συγκεκριµένη προϋπόθεση ασφαλείας είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Σε περίπτωση αµφιβολίας, απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο τεχνικό ο οποίος θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες δοκιµές και εξακριβώσεις διότι ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη για ζηµιές που τυχόν προκληθούν εξαιτίας της έλλειψης γείωσης ο λέβητας λειτουργεί µε εναλλασσόµενο ηλεκτρικό ρεύµα 230 V και 50 Hz και µε µέγιστη απορρόφηση 150 W. Η σύνδεση του λέβητα µε το δίκτυο τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος γίνεται στο πάνω µέρος της συσκευής χρησιµοποιώντας πολυπολικό διακόπτη µε άνοιγµα τουλάχιστον 3 χιλιοστών µεταξύ των επαφών. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση φάσης και ουδέτερου συµφωνεί µε το ηλεκτρικό σχέδιο ο εξειδικευµένος τεχνικός πρέπει να πιστοποιήσει ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι επαρκής σε σχέση µε την µέγιστη απορροφούµενη ισχύ από τη συσκευή και συγκεκριµένα πρέπει να εξακριβωθεί ότι η διατοµή των καλωδίων είναι συµβατή µε την προαναφερθείσα ισχύ η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από τον χρήστη αλλά από εξειδικευµένο τεχνικό σε περίπτωση αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να χρησιµοποιείτε καλώδιο ίδιων προδιαγραφών (ελάχιστη διατοµή 1 mm 2 Η χρήση της οποιαδήποτε ηλεκτρικής συσκευής που τροφοδοτείται µε ηλεκτρική ενέργεια προϋποθέτει την τήρηση ορισµένων βασικών κανόνων ασφαλείας όπως: µην ακουµπάτε τη συσκευή µε µέρη του σώµατος που είναι βρεγµένα ή υγρά ή µε γυµνά πόδια µην τραβάτε τα ηλεκτρικά καλώδια µην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειµένη στους ατµοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιος κ.λ.π.) εκτός και αν αυτό προβλέπεται ρητώς. µην αφήνετε τα παιδιά είτε άτοµα χωρίς προηγούµενη εµπειρία να χρησιµοποιούν τη συσκευή 16

21 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ηλεκτρική τροφοδοσία Κάνετε τις συνδέσεις στην κλεµοσειρά που βρίσκεται στο εσωτερικό του πίνακα ελέγχου κατά τον ακόλουθο τρόπο: a. Αποσυνδέετε από την τροφοδοσία του ρεύµατος τον γενικό διακόπτη b. Αφαιρείτε το εµπρόσθιο κάλυµµα του λέβητα. c. Ανοίγετε την πλάκα A όπως φαίνεται στην εικόνα 1. d. Αφού αφαιρέσετε την πλάκα κάνετε τις ακόλουθες συνδέσεις στη κλεµοσειρά B : Το καλώδιο κίτρινου / πράσινου χρώµατος στην κλέµα µε την ένδειξη της γείωσης (εικ. 1). Το καλώδιο χρώµατος θαλασσί στην κλέµα που φέρει ως ένδειξη το γράµµα N. Το καλώδιο χρώµατος καφέ στην κλέµα που φέρει ως ένδειξη το γράµµα L. Κλέµες µε ένδειξη: Ta Θερµοστάτης χώρου e Εξωτερικός αισθητήρας Αφού τελειώσετε τις εργασίες σας επανατοποθετείστε την πλάκα A" στην αρχική της θέση και κατόπιν το µπροστινό κάλυµµα. L N Ta Ta e e A B ΜΠΛΕ blu giallo/verde ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ marrone ΚΑΦΕ Fig. 1 17

22 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.8 Συστήµατα απαγωγής καυσαερίων Για την τέλεια λειτουργία και απόδοση της συσκευής είναι απαραίτητο η σύνδεση του συστήµατος απαγωγής καυσαερίων να γίνει χρησιµοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά, ειδικά για λέβητες συµπύκνωσης. εν είναι δυνατή η χρήση ανταλλακτικών απαγωγής καυσαερίων παραδοσιακών λεβήτων µε λέβητες συµπύκνωσης και αντίστροφα. Για την απαγωγή καυσαερίων και τη συλλογή του συµπυκνώµατος ακολουθείτε τα όσα ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία. για τη διευκόλυνση επιλογής συστήµατος απαγωγής καυσαερίων, ο κατάλογος των συστηµάτων απαγωγής καυσαερίων εκτός του ότι παρουσιάζει τις διάφορες επιλογές µε διαφορετική γραφική παρουσίαση χρησιµοποιεί επίσης τη φράση πολυπροπυλενίου. πρέπει να προσέξετε τα εξής: ο σχετικά µε την διαδροµή των καυσαερίων φροντίστε ώστε όλοι οι αγωγοί απαγωγής να έχουν κλίση προς τα επάνω για να διευκολύνουν την παλινδρόµηση του συµπυκνώµατος προς τον θάλαµο καύσης ο οποίος είναι ειδικά κατασκευασµένος για την συλλογή και εξαγωγή των όξινων συµπυκνωµάτων Fig. 1 ο ο σχετικά µε την διαδροµή του αέρα φροντίστε ώστε όλοι οι αγωγοί εισαγωγής αέρα να έχουν κλίση προς τα επάνω για να αποφεύγεται η είσοδος του βρόχινου νερού και σκόνης στο εσωτερικό της συσκευής στη περίπτωση εγκατάστασης κάθετου αγωγού απαγωγής καυσαερίων πρέπει να τοποθετείται στη βάση του αγωγού σιφώνι συλλογής συµπυκνώµατος συνδεδεµένο µε το δίκτυο αποχέτευσης της οικίας (εικ. 1) Καµινάδα Ή Καπνοδόχος Στη περίπτωση εγκατάστασης οριζόντιου οµοαξονικού συστήµατος τοποθετείστε σωστά το τελικό οριζόντιο οµοαξονικό το οποίο είναι ειδικά κατασκευασµένο ώστε να επιτρέπει την τήρηση των κλίσεων του καπναγωγού καθώς και να προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες τον αγωγό εισαγωγής αέρα ΟΧΙ ΝΑΙ Fig. 2 Σύνδεση στη καπνοδόχο Για τη σύνδεση του καπναγωγού στην καπνοδόχο ακολουθείστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες. Η καµινάδα ή καπνοδόχος πρέπει να είναι κατάλληλες για τη προβλεπόµενη χρήση. κατά την εισαγωγή του καπναγωγού στην καπνοδόχο σταµατήστε µόλις φτάσετε στο επίπεδο της εσωτερικής επιφάνειας της δεύτερης ο καπναγωγός πρέπει να είναι κάθετος ως προς το εσωτερικό τοίχωµα της καπνοδόχου (εικ 2) 18

23 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τυπολογίες εγκατάστασης Για το συγκεκριµένο τύπο λέβητα είναι διαθέσιµες οι εξής τυπολογίες συστηµάτων απαγωγής καυσαερίων: B23P, B33, C13, C23, C33, C43, C53, C63, C83 e C93 (βλέπε εικ. 1). B23P B33 C13 C23 Εισαγωγή φρέσκου αέρα από το χώρο εγκατάστασης και εξαγωγή στο εξωτερικό περιβάλλον. Εισαγωγή φρέσκου αέρα από το χώρο εγκατάστασης και εξαγωγή στη καµινάδα. Οµόκεντρη απαγωγή σε παρακείµενο τοίχο. Οι αγωγοί µπορούν να είναι διπλοί αλλά οι έξοδοι πρέπει να είναι οµόκεντρες ή αρκετά κοντά µεταξύ τους ώστε να υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες ανέµου (εντός 50 cm). Οµόκεντρη απαγωγή σε κοινή καµινάδα (εισαγωγή και απαγωγή στον ίδιο αγωγό). C33 Οµόκεντρη απαγωγή στη στέγη. Έξοδοι όπως και για το C13. C43 C53 Απαγωγή και εισαγωγή σε κοινές αλλά ξεχωριστές καµινάδες αλλά που υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες ανέµου. Απαγωγή και εισαγωγή ξεχωριστά σε παρακείµενο τοίχο ή στη στέγη αλλά οπωσδήποτε σε περιοχές διαφορετικών πιέσεων. Η απαγωγή και η εισαγωγή δεν πρέπει ποτέ να τοποθετούνται σε αντίθετους τοίχους. C63 Απαγωγή και εισαγωγή µε αγωγούς του εµπορίου οι οποίοι είναι πιστοποιηµένοι ξεχωριστά (EN ). C83 Απαγωγή σε καµινάδα ατοµική ή κοινή και εισαγωγή από παρακείµενο τοίχο. C93 Εύκαµπτο σύστηµα για σωλήνωση καµινάδας ή ήδη υπάρχοντα χώρου. Εικ. 1 19

24 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επισηµάνσεις για τις ακόλουθες τυπολογίες εγκατάστασης: Απαγωγή των προιόντων της καύσης για συσκευές τύπου C63 Η µέγιστη απώλεια του φορτίου των αγωγών δεν πρέπει να είναι άνω των 130 Pa. Οι αγωγοί πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι για τη συγκεκριµένη χρήση και για θερµοκρασία µεγαλύτερη των 100 C. Το τερµατικό της καµινάδας πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά EN Απαγωγή των προιόντων της καύσης για συσκευές τύπου B (κατά UNI : 2008) Οι συσκευές αερίου µε σύνδεσµο για σύστηµα απαγωγής καυσαερίων πρέπει να έχουν απ ευθείας σύνδεση µε δοκιµασµένης ικανότητας καµινάδα ή καπνοδόχο: µόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει καµινάδα ή καπνοδόχος επιτρέπεται η απαγωγή των καυσαερίων απ ευθείας στο εξωτερικό περιβάλλον. Η σύνδεση στην καµινάδα ή καπνοδόχο πρέπει: - να είναι στεγανή και κατασκευασµένη µε υλικά κατάλληλα και ανθεκτικά στη φθορά του χρόνου, των ατµοσφαιρικών συνθηκών και στα συµπυκνώµατα. - να µην υπάρχουν περισσότερες από τρείς αλλαγές κατεύθυνσης συµπεριλαµβανοµένου του συνδέσµου στην καµινάδα ή καπνοδόχο. Οι εν λόγω αλλαγές κατεύθυνσης θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες µε καµπύλα τµήµατα και να έχουν εσωτερικές γωνίες άνω των ο άξονας του τελικού τµήµατος της σύνδεσης να είναι κάθετος ως προς το εσωτερικό τοίχωµα της καµινάδας ή καπνοδόχου. - να έχει καθ όλο το µήκος διατοµή όχι µικρότερη από εκείνη του συνδέσµου του αγωγού απαγωγής καυσαερίων της συσκευής. - να µην υπάρχουν περσίδες διακοπής της ροής των καυσαερίων. Για απαγωγή απ ευθείας στο εξωτερικό περιβάλλον δεν πρέπει να υφίστανται περισσότερες από δύο αλλαγές κατεύθυνσης. Αερισµός των χώρων για συσκευές τύπου B (κατά UNI : 2008) Στο χώρο εγκατάστασης των συσκευών αερίου είναι απαραίτητος ο αερισµός και συγκεκριµένα τουλάχιστον σε ποσότητα που απαιτεί η σωστή καύση του αερίου καυσίµου και για την ανανέωση του αέρα που υπάρχει στον χώρο εγκατάστασης. Η φυσική ροή του αέρα πρέπει να γίνεται διαµέσου: - µόνιµων ανοιγµάτων επί των τοιχωµάτων του χώρου τα οποία θα βγάζουν σε εξωτερικό περιβάλλον. - διακλαδωµένοι αγωγοί αερισµού µονοί ή συλλογικοί. Τα ανοίγµατα αερισµού σε εξωτερικούς τοίχους του χώρου θα πρέπει να τηρούν τις εξής προυποθέσεις: a) να έχουν καθαρή συνολική ελεύθερη διατοµή τουλάχιστον 6 cm2 για κάθε kw εγκατεστηµένης θερµικής ισχύος µε ελάχιστο τα 100 cm2. b) να είναι κατασκευασµένα έτσι ώστε τα στόµια των ανοιγµάτων να µην παρεµποδίζονται έιτε στο εσωτερικό έιτε στο εξωτερικό του τοιχώµατος. c) να προστατεύονται µε σχάρες, µεταλλικό πλέγµα, κ.λ.π. µε τρόπο ώστε να µην µειώνεται η προαναφερόµενη διατοµή. d) να είναι τοποθετηµένα κοντά στο επίπεδο του δαπέδου και κατασκευασµένα έτσι ώστε να µην παρεµποδίζουν τη σωστή λειτουργία των εξαρτηµάτων απαγωγής των καυσαερίων. Αν δεν γίνεται να τοποθετηθούν σε τέτοια θέση τότε θα πρέπει να αυξήσετε τουλάχιστον κατά 50% την διατοµή των εν λόγω ανοιγµάτων αερισµού 20

25 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σύστηµα απαγωγής καυσαερίων - kit AK50 Οριζόντιο οµοαξονικό σύστηµα Ø80/125 µε εσωτερικό αγωγό πολυπροπυλενίου περιστρέψιµο 360. Επιτρέπει την απαγωγή των καυσαερίων και την εισαγωγή αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Για χρήση µόνο µε λέβητες συµπύκνωσης. Επιτρέπει την απαγωγή των αερίων της καύσης καθώς και την εισαγωγή φρέσκου αέρα για τη καύση διαµέσου δύο οµοαξονικών αγωγών: τον εξωτερικό Ø125 για την εισαγωγή του αέρα και τον εσωτερικό πλαστικό αγωγό Ø80 για την απαγωγή των καυσαερίων. Το µέγιστο µήκος της απαγωγής (γραµµικό µήκος αναφοράς) προκύπτει προσθέτοντας το µήκος των ευθύγραµµων τµηµάτων της σωλήνωσης µε το γραµµικό µήκος που αντιστοιχεί σε κάθε γωνία. Ως γραµµικό µήκος αναφοράς υπολογίζεται το συνολικό µήκος της σωλήνωσης ξεκινώντας από την σύνδεση µε το στεγανό θάλαµο καύσης της συσκευής εκτός από την πρώτη γωνία. ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ: 8 µέτρα αιτέρω εισαγωγή γωνίας αντιστοιχεί µε γραµµικό µήκος ως εξής: γωνία Ø80/125 στις 90 = 0.8 µέτρα γωνία Ø80/125 στις 45 = 0.5 µέτρα ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΕΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RADIANT. 21

26 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σύστηµα απαγωγής καυσαερίων - kit H ιπλό οριζόντιο σύστηµα Ø80/80 Ø60/60 πολυπροπυλενίου, περιστρέψιµο 360. Το σύστηµα δύο αγωγών επιτρέπει την απαγωγή των καυσαερίων και την εισαγωγή αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Για χρήση µόνο µε λέβητες συµπύκνωσης. Επιτρέπει την απαγωγή των αερίων της καύσης καθώς και την εισαγωγή φρέσκου αέρα για τη καύση διαµέσου δύο ξεχωριστών αγωγών. Το µέγιστο µήκος της απαγωγής (γραµµικό µήκος αναφοράς) προκύπτει προσθέτοντας το µήκος των ευθύγραµµων τµηµάτων της σωλήνωσης µε το γραµµικό µήκος που αντιστοιχεί σε κάθε γωνία. ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ Ø80 : 50 µέτρα ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ Ø60 : 30 µέτρα Η περαιτέρω εισαγωγή γωνίας αντιστοιχεί µε γραµµικό µήκος ως εξής: γωνία Ø80 στις 90 = 1,5 µέτρα γωνία Ø80 στις 45 = 1,2 µέτρα γωνία Ø60 στις 90 = 1,8 µέτρα γωνία Ø60 στις 45 = 1,5 µέτρα ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΕΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RADIANT

27 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σύστηµα απαγωγής καυσαερίων - kit CK50 Κάθετο οµοαξονικό σύστηµα Ø80/125 µε εσωτερικό αγωγό πολυπροπυλενίου. Επιτρέπει την απαγωγή των καυσαερίων και την εισαγωγή αέρα κατευθείαν από την ταράτσα. Για χρήση µόνο µε λέβητες συµπύκνωσης. Επιτρέπει τη απαγωγή των καυσαερίων και την εισαγωγή αέρα για την καύση από την ταράτσα διαµέσου δύο οµοαξονικών αγωγών: τον εξωτερικό Ø125 για την εισαγωγή του αέρα και τον εσωτερικό πλαστικό αγωγό Ø80 για την απαγωγή των καυσαερίων. Το µέγιστο µήκος της απαγωγής (γραµµικό µήκος αναφοράς) προκύπτει προσθέτοντας το µήκος των ευθύγραµµων τµηµάτων της σωλήνωσης µε το γραµµικό µήκος που αντιστοιχεί σε κάθε γωνία. ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ: 8 µέτρα Η περαιτέρω εισαγωγή γωνίας αντιστοιχεί µε γραµµικό µήκος ως εξής: γωνία Ø80/125 στις 90 = 0.8 µέτρα γωνία Ø80/125 στις 45 = 0.5 µέτρα ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΕΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RADIANT. max. 8 m Ø80 Ø125 Ø80 Ø

28 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 4. ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΥΣΗ 4.1 Γενικές επισηµάνσεις οι εργασίες που περιγράφονται στη συνέχεια πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη σχετική νοµοθεσία το οποίο θα έχει σχετική εξουσιοδότηση από την Radiant Bruciatori s.p.a. ο λέβητας βγαίνει από το εργοστάσιο έχοντας υποστεί ρυθµίσεις και δοκιµές µε τροφοδοσία από φυσικό αέριο ή υγραέριο. Στη φάση της πρώτης έναυσης πρέπει να επαληθεύεται η αντιστοιχία µεταξύ των στοιχείων της ετικέτας και του τύπου του αερίου που τροφοδοτεί το λέβητα. Συνιστάται το πλύσιµο της εγκατάστασης (καλύτερα ζεστό) ώστε να εξαλειφθούν τυχόν ακαθαρσίες που προέρχονται από τις σωληνώσεις και από τα σώµατα θέρµανσης (ιδιαίτερα λάδια και γράσα) για την καλή διατήρηση του εναλλάκτη και του κυκλοφορητή. µε την ολοκλήρωση των εργασιών πλήρωσης και ρύθµισης φροντίστε να σφίξετε καλά τις βίδες στα σηµεία µέτρησης της πίεσης της βαλβίδας αερίου και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου στο σηµείο µέτρησης της πίεσης του δικτύου καθώς και από το σύνδεσµο που βρίσκεται πάνω από τη βαλβίδα αερίου. Προκαταρκτικές εργασίες Kατά τις εργασίες πρώτης έναυσης της συσκευής εξακριβώνεται η σωστή εγκατάσταση, ρύθµιση και λειτουργία της: στην περίπτωση πρώτης εγκατάστασης του δικτύου τροφοδοσίας αερίου υπάρχει η πιθανότητα, τυχόν αέρας εντός των σωληνώσεων να εµποδίσει την εκκίνηση του λέβητα κατά την πρώτη προσπάθεια. Θα χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία εκκίνησης επαληθεύστε ότι τα στοιχεία της ετικέτας συµφωνούν µε εκείνα του δικτύου τροφοδοσίας (ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, κ.λ.π.) επαληθεύστε ότι η τάση τροφοδοσίας της συσκευής αντιστοιχεί στην αναγραφόµενη επί της ετικέτας (230V 50 Hz) και ότι η σύνδεση ουδέτερο και φάση είναι σωστή. Bεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει καλή γείωση επαληθεύστε τη στεγανότητα της εγκατάστασης του δικτύου παροχής αερίου ελέγχοντας ότι ο µετρητής δεν ανιχνεύει ροή αερίου ανοίξτε το διακόπτη αερίου στο λέβητα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές αερίου από τους συνδέσµους πάνω στη συσκευή (η επαλήθευση του συνδέσµου αερίου-καυστήρα γίνεται µε τη συσκευή σε λειτουργία) επαληθεύστε ότι το δίκτυο τροφοδοσίας αερίου ικανοποιεί τις ανάγκες της συσκευής και διαθέτει τις προβλεπόµενες συσκευές ελέγχου & ασφαλείας, όπως προστάζουν οι ισχύουσες διατάξεις επαληθεύστε ότι η εισαγωγή φρέσκου αέρα για την καύση και η απαγωγή των καυσαερίων και του συµπυκνώµατος γίνονται όπως ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του αγωγού απαγωγής καυσαερίων στην καµινάδα έχει γίνει σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία για το πλήθος των εγκατεστηµένων συσκευών βεβαιωθείτε ότι είναι ελεύθερες τυχόν περσίδες της εγκατάστασης θέρµανσης βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διείσδυση αερίων προϊόντων της καύσης στη συσκευή βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υγρά και εύφλεκτα υλικά κοντά στη συσκευή 24

29 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 4.2 Πλήρωση της εγκατάστασης Προς αποφυγή επικάθισης αλάτων και κατά συνέπεια βλαβών στον εναλλάκτη νερού χρήσης το νερό δεν πρέπει να είναι σκληρότερο των 25 F. Συνιστάται λοιπόν ο έλεγχος του νερού και η χρήση ειδικών συσκευών για την επεξεργασία αυτού. Για τη πλήρωση της εγκατάστασης χρησιµοποιείστε αποκλειστικά καθαρό νερό από το δίκτυο ύδρευσης. Στην περίπτωση που προσθέσετε στο κύκλωµα χηµικές ουσίες όπως π.χ. αντιψυκτικά, φροντίστε οπωσδήποτε να εγκαταστήσετε κάποιο υδραυλικό διαχωριστή που να αποµονώνει το κύκλωµα της θέρµανσης από εκείνο του νερού χρήσης. 1 Εικ. 1 VALVOLA JOLLY TAPPO VALVOLA JOLLY TAPPO CIRCOLATORE Πρίν δώσετε ηλεκτρική τροφοδοσία στο λέβητα θα πρέπει να προβείτε στην πλήρωση της εγκατάστασης όπως περιγράφεται ακολούθως: Βεβαιωθείτε ότι ο κυκλοφορητής δεν είναι µπλοκαρισµένος Βεβαιωθείτε ότι το πώµα της βαλβίδας αποκοπής είναι ελαφρώς λασκαρισµένο ώστε να επιτραπεί η διαφυγή του αέρα από την εγκατάσταση (εικ. 1) Συνδέστε το λαστιχένιο σωλήνα στο διακόπτη εκκένωσης που βρίσκεται στη πάνω στη µονάδα συµπύκνωσης και ξεβιδώστε αριστερόστροφα τη βαλβιδούλα (εικ. 3); Ανοίγετε το διακόπτη πλήρωσης R (εικ. 2) Επιτρέψτε τη διαφυγή όλου του αέρα από το διακόπτη εκκένωσης που βρίσκεται πάνω στη µονάδα συµπύκνωσης Κλείστε τη βαλβιδούλα του διακόπτη εκκένωσης που βρίσκεται πάνω στη µονάδα συµπύκνωσης (εικ. 3) Ελέγξατε µέσω του µανόµετρου M (εικ. 2) ότι η πίεση της εγκατάστασης φτάνει στο µέσον της πράσινης ζώνης που ισοδυναµεί µε πίεση 1.2 bar (εικ. 4) Αφού τελειώσετε βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το διακόπτη πλήρωσης R (εικ. 2). Ξεβιδώνετε το πώµα του κυκλοφορητή για την διαφυγή τυχόν αέρα και το βιδώνετε µόλις αρχίσει να βγαίνει νερό (εικ. 1) Ανοίγετε τις βαλβίδες ανακούφισης αέρα των σωµάτων θέρµανσης και ελέγχετε την διαδικασία απαλοιφής του αέρα. Μόλις αρχίσει να βγαίνει νερό κλείνετε τις βαλβίδες ανακούφισης των σωµάτων θέρµανσης Αν κατόπιν των ως άνω περιγραφόµενων διαδικασιών παρατηρείται µείωση της πίεσης ανοίγετε ξανά το διακόπτη πλήρωσης R µέχρι το µανόµετρο να δείξει πίεση 1.2 bar (εικ. 4) bar 1.2 bar 0.5 bar R M ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ ZONA VERDE 3 bar 4 25

30 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 4.3 Πλήρωση σιφωνίου συλλογής συµπυκνώµατος Κατά την διαδικασία της πρώτης έναυσης είναι απαραίτητο να µεριµνήσετε για την πλήρωση του σιφωνίου συλλογής συµπυκνώµατος ώστε να µην υπάρχει δυνατότητα παλινδρόµησης των αερίων της καύσης µέσω του σιφωνίου. Για την πλήρωση ενεργήστε ως εξής (εικ. 1): Αφαιρέστε το πώµα T και γεµίστε µε νερό ως τα τρία τέταρτα (3/4)το σιφώνι Επανατοποθετείστε στη θέση του το πώµα T και συνδέστε τον αγωγό εξαγωγής P στο εσωτερικό του ειδικού χωνιού εξαγωγής UNI EN 677 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά τους πρώτους µήνες λειτουργίας της συσκευής συνιστάται ο καθαρισµός του σιφωνίου συλλογής συµπυκνώµατος από τυχόν κατάλοιπα της αρχικής κυκλοφορίας του συµπυκνώµατος από το εσωτερικό της συσκευής. Αυτά τα κατάλοιπα θα µπορούσαν να προκαλέσουν την κακή λειτουργία του σιφωνίου. 1 T 26

31 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 4.4 Αντιπαγωτική προστασία Ο λέβητας προστατεύεται από το πάγωµα µέσω των λειτουργιών της ηλεκτρονικής πλακέτας η οποία φροντίζει να εκκινεί τον καυστήρα ώστε να θερµαίνονται τα διάφορα εξαρτήµατα του όταν η θερµοκρασία τους πέφτει κάτω από προκαθορισµένα επίπεδα προστατεύοντας το λέβητα έως την εξωτερική θερµοκρασία των -10 C. Το σύστηµα τίθεται σε λειτουργία στις ακόλουθες περιπτώσεις: Όταν η θερµοκρασία του νερού της θέρµανσης πέσει κάτω των 5 C ο καυστήρας εκκινεί αυτόµατα µέχρι το νερό να φτάσει στη θερµοκρασία των 30 C Όταν η θερµοκρασία του νερού χρήσης πέσει κάτω των 4 C ο καυστήρας εκκινεί αυτόµατα µέχρι το νερό να φτάσει στη θερµοκρασία των 8 C. το σύστηµα τίθεται σε λειτουργία ακόµη και όταν στη οθόνη προβάλλεται η τιµή OFF εφόσον ο λέβητας είναι συνδεµένος σε ηλεκτρική τροφοδοσία (230 V) και η παροχή αερίου είναι ανοικτή. για µεγάλες περιόδους ακινησίας του λέβητα προτείνεται το άδειασµα του καθώς και αυτό της εγκατάστασης. Συµβουλή για τον τεχνικό Όταν βρισκόµαστε µπροστά σε µπλοκαρισµένο λέβητα λόγω παγώµατος πριν τον θέσουµε σε λειτουργία πρέπει να βεβαιωνόµαστε ότι τα εξαρτήµατα του δεν είναι µπλοκαρισµένα από πάγο (ενναλάκτης, κυκλοφορητής, κλπ.). Συµβουλή για τον εγκαταστάτη Για λέβητα εγκατεστηµένο σε εξωτερικό περιβάλλον όπου η θερµοκρασία µπορεί να πέσει κάτω από τους -10 προτείνεται η πλήρωση της εγκατάστασης µε αντιψυκτικό υγρό (βλέπε πίνακα) και η σύνδεση ενός kit ηλεκτρικών αντιστάσεων (cod LP). Πίνακας Αντιψυκτικό Αιθυλενική γλυκόλη (%) όγκος Θερµοκρασία παγώµατος ( C) Προτείνεται ποσοστό γλυκόλης 20% για θερµοκρασίες έως και - 10 C βρασµού ( C) 27

32 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ Σύνδεση kit ηλεκτρικών αντιστάσεων Προαιρετικό - κωδ LP Προχωρήστε µε την εξής σειρά: a. Αποσυνδέετε από την τροφοδοσία του ρεύµατος τον γενικό διακόπτη b. Συνδέστε τις 4 αντιστάσεις στους σωλήνες αναχώρησης, επιστροφής, κρύου νερού χρήσης & ζεστού νερού χρήσης (µε εξαίρεση των σωληνώσεων του αερίου) c. Προστατέψτε τους σωλήνες µε µονωτικό υλικό d. Συνδέστε το θερµοστάτη στο σωλήνα αναχώρησης διαµέσου του κλίπ στερέωσης e. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στη κλεµοσειρά του πίνακα ελέγχου σύµφωνα µε το σχέδιο f. Ασφαλίζετε τις θήκες αναµεταξύ τους χρησιµοποιώντας τις µπάντες που βρίσκονται στη συσκευασία. MORETTIERA ΚΛΕΜΟΣΕΙΡΑ L N Ta Ta e e ΛΕΥΚΟ BIANCO ΚΑΦΕ MARRONE 220 V - 50 Hz Figura Εικόνα 11 ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ REITENZE BIANCO BLU MOLLA PER ΚΛΙΠ IL FIAGGIO ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ DEL TERMOTATO ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 28

33 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 4.5 Εκκίνηση του λέβητα Αφού γεµίσετε την εγκατάσταση ακολουθείστε τα εξής: βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός των καυσαερίων είναι ελεύθερος και σωστά συνδεδεµένος στο σύστηµα απαγωγής καυσαερίων Συνδέστε το λαστιχένιο σωλήνα στο διακόπτη εκκένωσης που βρίσκεται στη πάνω στη µονάδα συµπύκνωσης και ξεβιδώστε αριστερόστροφα τη βαλβιδούλα τροφοδοτείστε µε ηλεκτρικό ρεύµα το λέβητα το σύστηµα έναυσης θα ενεργοποιήσει αυτόµατα, µόνο για την πρώτη φορά, τη λειτουργία εξαέρωσης η οποία προβάλλεται στην οθόνη µε τον κωδικό F33. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή τότε ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής και απενεργοποιείται η εντολή έναυσης του καυστήρα για χρονικό διάστηµα 5 λεπτών. Επιτρέψτε να διαφύγει όλος ο αέρας από το διακόπτη εκκένωσης που βρίσκεται πάνω από τη µονάδα συµπύκνωσης. Η κανονική λειτουργία του λέβητα ξεκινά αφού πρώτα ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία. Κλείνετε τη βαλβιδούλα του διακόπτη εκκένωσης που βρίσκεται πάνω από τη µονάδα συµπύκνωσης. Ανοίγετε το διακόπτη του αερίου Επιλέγετε µε το µπουτόν τη λειτουργία ΜΟΝΟ ΧΕΙΜΩΝΑΣ. Η εµφάνιση του συµβόλου φωτισµένο στην οθόνη υποδεικνύει την ενεργοποίηση. Μόλις κλείσει η επαφή του θερµοστάτη χώρου θα έχουµε έναυση του καυστήρα. σε περίπτωση απουσίας φλόγας η πλακέτα θα επαναλάβει τη διαδικασία έναυσης µετά από τον αερισµό (20 δευτ/τα). Ενδέχεται να χρειαστεί η επανάληψη της διαδικασίας µερικές φορές ώστε να εξαλειφθεί ο αέρας από την σωλήνωση. Για να επαναλάβετε τη διαδικασία έναυσης περιµένετε περίπου 5 δευτερόλεπτα από την τελευταία προσπάθεια, ξεµπλοκάρετε το λέβητα από το σφάλµα E01 (πιέζοντας τα µπουτόν Reset ). Πίνακας αρ. 1 Εικ. 1 Τύπος αερίου CO 2 % G G G PF V V 4.6 Ρύθµιση της τιµής του CO 2 Ξεβιδώνετε την τάπα και εισάγετε τον αναλυτή στο σηµείο PF (εικ. 1) για να επαληθεύσετε ότι η τιµή του CO 2 συµφωνεί µε τις τιµές του πίνακα 1 Αν η τιµή δεν συµφωνεί τότε µε ένα κλειδί άλλεν των 4 mm περιστρέφετε το κοχλία V (εικ.1) του venturi δεξιόστροφα για να µειώσετε και αριστερόστροφα για να αυξήσετε την τιµή 29

34 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 5.1 Πίνακας παραµέτρων N ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ P00 Επιλογή τύπου λέβητα P01 Επιλογή τύπου λέβητα = 13 kw 01 = 24 KW 02 = 25 kw 03 = 28 kw 04 = 34 kw 05 = 55 kw 06 = 100 kw 00 = ιθερµικός 01 = Μονοθερµικός 02 = Συσσώρευσης 03 = Συσσώρευσης Comfort 04 = Μονοθερµικός Comfort 05 = Μόνο θέρµανση P02 Επιλογή τύπου αερίου Φ.ΑΕΡΙΟ Gpl G25 P03 Θερµοκρασία θέρµανσης tandard (30-80 C) Μειωµένη (25-45 C) P04 Ρύθµιση χρόνου µεγιστοποίησης ισχύος θέρµανσης = (Απενεργοποιηµένη) 01 = 50 δευτ/τα 02 = 100 δευτ/τα 03 = 200 δευτ/τα 04 = 400 δευτ/τα P05 Επιλογή κατά του χτυπήµατος του κριαριού (όχι για µοντέλα µόνο θέρµανση) Απενεργοποιηµένη Ενεργοποιηµένη P06 Λειτουργία διατήρησης νερού χρήσης (όχι για µοντέλα µόνο θέρµανση) Απενεργοποιηµένη Ενεργοποιηµένη P07 Χρονοπρογραµµατισµός θέρµανσης βήµατα των 5 δευτ/των (εργ.ρύθµιση στα 36 x 5 = 180 ) P08 Χρονοπρογραµµατισµός ανακυκλοφορίας θέρµανσης βήµατα των 5 δευτ/των (εργ.ρύθµιση στα 36 x 5 = 180 ) P09 Χρονοπρογραµµατισµός ανακυκλοφορίας νερού χρήσης / boiler (όχι για µοντέλα µόνο θέρµανση) βήµατα των 5 δευτ/των (εργ.ρύθµιση στα 18 x 5 = 90 ) P10 Ρύθµιση ελάχιστης ταχ/τας ανεµιστήρα 33 - P11 P11 Ρύθµιση µέγιστης ταχ/τας ανεµιστήρα P σε hertz (1Hz = 30 rpm) σε hertz (1Hz = 30 rpm) P12 Ρύθµιση ελάχιστης ταχ/τας ανεµιστήρα (Θέρµανση) 33 - P13 σε hertz (1Hz = 30 rpm) P13 Ρύθµιση µέγιστης ταχ/τας ανεµιστήρα (Θέρµανση) P σε hertz (1Hz = 30 rpm) P14 Ρύθµιση βήµατος εκκίνησης σε hertz (1Hz = 30 rpm) P15 Λειτουργία κατά της νόσου του λεγεωνάριου (µόνο για µοντέλα συσσώρευσης) Απενεργοποιηµένη Ενεργοποιηµένη 30

35 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ N ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ P16 Ορισµός καµπύλης κλιµατικής αντιστάθµισης (µόνο µε εξωτερικό αισθητήρα συνδεµένο) Βλέπε γράφηµα στη περιγραφή της παραµέτρου P17 Επιλογή µονάδας µέτρησης θερµοκρασίας C F P18 Ενεργοποίηση πιλότου industrial bus 0-10V = Απενεργοποιηµένη 01 = Έλεγχος θερµοκρασίας 02 = Έλεγχος ισχύος P19 Ελάχιστο etpoint θέρµανσης σε C P20 Μέγιστο etpoint θέρµανσης σε C P21 Μέγιστο etpoint νερού χρήσης σε C P22 et point T αναχώρηση-επιστροφή (µόνο µε αναλογικό κυκλοφορητή & αισθητήριο επιστροφής συνδεµένα) = Απενεργοποιηµένη σε C P23 P24 Ελάχιστη ταχύτητα αναλογικού κυκλοφορητή (µόνο µε αναλογικό κυκλοφορητή & αισθητήριο επιστροφής συνδεµένα) Μέγιστη ταχύτητα αναλογικού κυκλοφορητή (µόνο µε αναλογικό κυκλοφορητή & αισθητήριο επιστροφής συνδεµένα) σε % σε % P25 Περίοδος ελέγχου T αναχώρηση-επιστροφή (µόνο µε αναλογικό κυκλοφορητή & αισθητήριο επιστροφής συνδεµένα) σε δευτερόλεπτα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: P04 - Με αυτή τη παράµετρο τροποποιείται ο χρόνος που χρειάζεται ο λέβητας (στη θέρµανση) για να φτάσει στη µέγιστη ισχύ του. P10, P11, P12 Αυτές οι παράµετροι ρυθµίζονται αυτόµατα µε βάση την επιλεγµένη τιµή στη παράµετρο P00. P13 - Υπάρχει η δυνατότητα ρύθµισης της µέγιστης ισχύος του λέβητα στη θέρµανση όπως περιγράφεται στη παράγραφο ιάγραµµα Θερµικού Φορτίου (kw) Συχνότητα ανεµιστήρα (Hz). 31

36 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων Η τροποποίηση των τιµών των παραµέτρων του προηγούµενου πίνακα επιτυγχάνεται διαµέσου του µενού ρυθµίσεων παραµέτρων τηρώντας την ακόλουθη διαδικασία: 1. Πιέζοντας το µπουτόν επιλέγετε τη λειτουργία OFF και προβάλλεται το σύµβολο P Πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν & και περιµένετε να προβληθεί στη οθόνη το σύµβολο και P00 3. Αφήνετε τα µπουτόν & 4. ιαµέσου των µπουτόν & της θέρµανσης P01 1 επιλέγετε τη παράµετρο που θέλετε να τροποποιήσετε Ρυθµίστε την τιµή της παραµέτρου ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στις σελίδες που ακολουθούν. 32

37 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 5.3 Προγραµµατισµός παραµέτρων P00 02 P00 03 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P00 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα από 1 ως 4). 5. Με τα µπουτόν & του συµβόλου παραµέτρου: 00 = 13 kw 01 = 24 KW 02 = 25 kw 03 = 28 kw 04 = 34 kw 05 = 55 kw 06 = 100 kw τροποποιείτε τη τιµή της 6. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. 7. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. P01 P ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P01 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα από 1 ως 4). 5. Με τα µπουτόν & του συµβόλου παραµέτρου: 00 = ιθερµικός 01 = Μονοθερµικός 02 = Συσσώρευσης 03 = Συσσώρευσης Comfort 04 = Μονοθερµικός Comfort 05 = Μόνο θέρµανση τροποποιείτε τη τιµή της 6. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. 7. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. P02 P ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P02 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΕΡΙΟΥ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα από 1 ως 4). 5. Με τα µπουτόν & του συµβόλου παραµέτρου: 00 = Φ.Αέριο 01 = GPL 02 = G25 τροποποιείτε τη τιµή της 6. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. 7. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 33

38 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ P03 00 P03 01 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P03 ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα από 1 ως 4). 5. Με τα µπουτόν & του συµβόλου τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου: 00 = standard (30-80 C) 01 = µειωµένη (25-45 C) για ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις 6. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. 7. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. P04 P ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P04 ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ιαµέσου αυτής της παραµέτρου ορίζετε ο χρόνος, σε φάση έναυσης, που χρειάζεται ο λέβητας για να φτάσει τη µέγιστη προεπιλεγµένη ισχύ θέρµανσης. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα από 1 ως 4). 5. Με τα µπουτόν & του συµβόλου της παραµέτρου: 00 = (Απενεργοποιηµένη) 01 = 50 δευτ/τα (προεπιλεγµένη) 02 = 100 δευτ/τα 03 = 200 δευτ/τα 04 = 400 δευτ/τα τροποποιείτε τη τιµή 6. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. 7. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P05 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΤΥΠΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ (ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 34

39 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P06 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ). P07 P07 P08 P ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P07 ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Μέσω αυτής της παραµέτρου ορίζετε το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο καυστήρας µένει ανενεργός εφόσον η θερµοκρασία αναχώρησης είναι µεγαλύτερη από εκείνη που όρισε ο χρήστης. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα από 1 ως 4). 5. Με τα µπουτόν & του συµβόλου τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων (σε πολλαπλάσια των 5 δευτερολέπτων): min = 00 max = 90 Για παράδειγµα: 90 = 90 x 5 = 450 (7,5 min) Προρυθµισµένη τιµή στα 36 = 180 = 3 min 6. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. 7. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P08 ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Μέσω αυτής της παραµέτρου µπορούµε να ορίσουµε τη διάρκεια λειτουργίας του κυκλοφορητή στη θέρµανση αφού σταµατήσει η λειτουργία του καυστήρα µετά την επέµβαση του θερµοστάτη χώρου. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα από 1 ως 4). 5. Με τα µπουτόν & του συµβόλου τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων (σε πολλαπλάσια των 5 δευτερολέπτων): min = 00 max = 90 Για παράδειγµα: 90 = 90 x 5 = 450 (7,5 min) Προρυθµισµένη τιµή στα 36 = 180 = 3 min 6. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. 7. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 35

40 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ P10 P ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P09 ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ / ΜΠΟΙΛΕΡ (ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ). ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P10 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Μέσω αυτής της παραµέτρου µπορούµε να ορίσουµε την ελάχιστη ταχύτητα του ανεµιστήρα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη ισχύ του καυστήρα. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα από 1 ως 4). 5. Με τα µπουτόν & του συµβόλου τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων (σε Hertz): min = 33 Hz max = Η τιµή που έχει οριστεί στη παράµετρο P11 Η τιµή έχει προρυθµιστεί σύµφωνα µε την ισχύ που ορίστηκε στη παράµετρο P Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. 7. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. P11 P ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 11 ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Μέσω αυτής της παραµέτρου µπορούµε να ορίσουµε την µέγιστη ταχύτητα του ανεµιστήρα που αντιστοιχεί στην µέγιστη ισχύ του καυστήρα. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα από 1 ως 4). 5. Με τα µπουτόν & του συµβόλου τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων (σε Hertz): min = Η τιµή που έχει οριστεί στη παράµετρο P10 max = 203 Hz Η τιµή έχει προρυθµιστεί σύµφωνα µε την ισχύ που ορίστηκε στη παράµετρο P Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. 7. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 36

41 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ P12 66 P12 67 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μέσω αυτής της παραµέτρου µπορούµε να ορίσουµε την ελάχιστη ταχύτητα του ανεµιστήρα στη θέρµανση που αντιστοιχεί στην ελάχιστη ισχύ του καυστήρα όταν επιλέγεται η λειτουργία θέρµανσης. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα από 1 ως 4). 5. Με τα µπουτόν & του συµβόλου τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων (σε Hertz): min = 33 Hz max = Η τιµή που έχει οριστεί στη παράµετρο P13 Η τιµή έχει προρυθµιστεί σύµφωνα µε την ισχύ που ορίστηκε στη παράµετρο P Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. 7. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. P P P14 90 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P13 ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μέσω αυτής της παραµέτρου µπορούµε να ορίσουµε την µέγιστη ταχύτητα του ανεµιστήρα στη θέρµανση που αντιστοιχεί στην µέγιστη ισχύ του καυστήρα όταν επιλέγεται η λειτουργία θέρµανσης [βλέπε κεφάλαιο ιάγραµµα Θερµικού Φορτίου (kw) Συχνότητα ανεµιστήρα (Hz) ]. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα από 1 ως 4). 5. Με τα µπουτόν & του συµβόλου τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων (σε Hertz): min = Η τιµή που έχει οριστεί στη παράµετρο P12 max = 203 Hz Η τιµή έχει προρυθµιστεί σύµφωνα µε την ισχύ που ορίστηκε στη παράµετρο P Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. 7. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P14 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Μέσω αυτής της παραµέτρου µπορούµε να ορίσουµε την ταχύτητα του ανεµιστήρα κατά τη διάρκεια της έναυσης. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα από 1 ως 4). 5. Με τα µπουτόν & του συµβόλου τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων (σε Hertz): min = Η τιµή που έχει οριστεί στη παράµετρο P10 max = 203 Hz Η τιµή έχει προρυθµιστεί σύµφωνα µε την ισχύ που ορίστηκε στη παράµετρο P Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. 7. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. P

42 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΟΥ (ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ). P16 P ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P16 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΥΝ ΕΜΕΝΟ) Προβλέπεται η σύνδεση εξωτερικού αισθητήρα θερµοκρασίας (βλέπε κεφάλαιο 6.6 Ηλεκτρολογικές συνδέσεις ) ο οποίος τροποποιεί αυτόµατα τη θερµοκρασία αναχώρησης βάσει της εξωτερικής θερµοκρασίας. Το µέγεθος της διόρθωσης εξαρτάται από τη ορισµένη τιµή της θερµορύθµισης Kd (βλέπε διάγραµµα εικόνας 1). Η επιλογή της καµπύλης καθορίζεται από τη µέγιστη θερµοκρασία αναχώρησης Tm και την ελάχιστη εξωτερική θερµοκρασία Te λαµβάνοντας υπόψιν το βαθµό µόνωσης της οικίας. Οι τιµές των θερµοκρασιών αναχώρησης Tm αφορούν σε εγκαταστάσεις standard C ή ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις C. Ο τύπος της εγκατάστασης ορίζεται διαµέσου προγραµµατισµού της παραµέτρου P03. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα από 1 ως 4) και επιλέγετε τη παράµετρο P Με τα µπουτόν & του συµβόλου τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων από 00 ως 30. Η αρίθµηση της τιµής αντιστοιχεί στις καµπύλες του διαγράµµατος της εικόνας Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. 7. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. Tm ( C) 45 MAX MIN Kd = 15 Kd = 10 Kd = 5 Kd = 0 Kd = 20 Kd = 25 Kd = Εικ. 1 38

43 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ P17 00 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P17 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ιαµέσου αυτής της παραµέτρου επιλέγετε τη µονάδα µέτρησης της θερµοκρασίας µεταξύ Celsius ( ) & Fahrenheit ( ). Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα από 1 ως 4). 5. Με τα µπουτόν & του συµβόλου της παραµέτρου: 00 = C 01 = F τροποποιείτε τη τιµή P Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. 7. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. P18 00 P18 02 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P18 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΛΟΤΟΥ INDUTRIAL BU 0-10V ιαµέσου αυτής της παραµέτρου ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την είσοδο του industrial bus 0-10V για να ορίσετε µέσω του εξωτερικού bus την ισχύ του καυστήρα ή τη θερµοκρασία αναχώρησης. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα από 1 ως 4). 5. Με τα µπουτόν & του συµβόλου της παραµέτρου: 00 = Απενεργοποιηµένη 01 = Λειτουργία ελέγχου θερµοκρασίας 02 = Λειτουργία ελέγχου ισχύος τροποποιείτε τη τιµή 6. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. 7. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. P19 30 P19 35 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P19 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ETPOINT ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Μέσω αυτής της παραµέτρου ορίζουµε την ελάχιστη θερµοκρασία θέρµανσης που µπορεί να ορίσει ο χρήστης. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα από 1 ως 4). 5. Με τα µπουτόν & του συµβόλου τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων (σε Celsius): min = 20 C max = 40 C 6. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. 7. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 39

44 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ P20 80 P20 75 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P20 ΜΕΓΙΣΤΟ ETPOINT ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Μέσω αυτής της παραµέτρου ορίζουµε την µέγιστη θερµοκρασία θέρµανσης που µπορεί να ορίσει ο χρήστης. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα από 1 ως 4). 5. Με τα µπουτόν & του συµβόλου τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων (σε Celsius): min = 40 C max = 90 C 6. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. 7. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P21 ΜΕΓΙΣΤΟ ETPOINT ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ). P22 00 P22 10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P22 ETPOINT T ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (Μόνο µε αναλογικό κυκλοφορητή και αισθητήρα επιστροφής συνδεδεµένους) ιαµέσου αυτής της παραµέτρου ορίζεται η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ αναχώρησης και επιστροφής. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα από 1 ως 4). 5. Με τα µπουτόν & του συµβόλου τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων (σε Celsius): 00 = Απενεργοποιηµένη min = 10 C max = 40 C 6 Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. 7. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 40

45 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ P23 P ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P23 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ (Μόνο µε αναλογικό κυκλοφορητή και αισθητήρα επιστροφής συνδεδεµένους) ιαµέσου αυτής της παραµέτρου ορίζεται η ελάχιστη τιµή της ταχύτητας του αναλογικού κυκλοφορητή σε λειτουργία θέρµανσης. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα από 1 ως 4). 5 Με τα µπουτόν & του συµβόλου τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων (σε %): min = 50 % max = 70 % 6. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. 7. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. P P24 80 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P24 ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ (Μόνο µε αναλογικό κυκλοφορητή και αισθητήρα επιστροφής συνδεδεµένους) ιαµέσου αυτής της παραµέτρου ορίζεται η µέγιστη τιµή της ταχύτητας του αναλογικού κυκλοφορητή σε λειτουργία θέρµανσης. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα από 1 ως 4). 5. Με τα µπουτόν & του συµβόλου τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων (σε %): min = 70 % max = 100 % 6. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. 7. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. P30 30 P30 20 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P25 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ T ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (Μόνο µε αναλογικό κυκλοφορητή και αισθητήρα επιστροφής συνδεδεµένους) ιαµέσου αυτής της παραµέτρου ορίζεται ο χρόνος ανταπόκρισης του κυκλοφορητή στην αναλογική ρύθµιση. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα από 1 ως 4). 5. Με τα µπουτόν & του συµβόλου τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων (σε δευτερόλεπτα): min = 20 max = Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. 7. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 41

46 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 5.4 Τροφοδοσία αερίου Πίνακες τεχνικών στοιχείων Πίνακας n 1 - Τιµές CO 2 Τύπος αερίου CO 2 % G G G Πίνακας n 2 - Συχνότητες ρύθµισης Τύπος αερίου Ελάχιστη (Hz) Μέγιστη (Hz) G G G Πίνακας n 3 - Χαρακτηριστικά τύπου αερίου Παράµετρος του Wobbe ελάχιστη (15 C 1013 mbar) Φ.ΑΕΡΙΟ G20 ΒΟΥΤΑΝΙΟ G30 ΠΡΟΠΑΝΙΟ G31 MJ/Nm Ονοµαστική πίεση τροφοδοσίας mbar Καταναλώσεις (15 C 1013 mbar) m 3 /h Καταναλώσεις (15 C 1013 mbar) kg/h ιάγραµµα Θερµικού Φορτίου (kw) Συχνότητα ανεµιστήρα (Hz) ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΣΕ Kw Metano Φ.Αέριο (G20) (G20) G.P.L. Υγραέριο (G30/G31) (G30/G31) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Hz Εικ. 1 42

47 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 5.6 Μετατροπή τύπου αερίου Η µετατροπή αερίου από φυσικό αέριο σε υγραέριο ή αντίστροφα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευµένο προσωπικό και εξουσιοδότηση από τη Radiant Bruciatori s.p.a. Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση του αερίου είναι κατάλληλη για το νέο τύπο καυσίµου που θα τροφοδοτήσει τη συσκευή. Για τη µετατροπή τύπου αερίου ακολουθείστε τα εξής: Επιλέγετε το αέριο τροφοδοσίας τροποποιώντας τη τιµή της παραµέτρου P02 από τον πίνακα ελέγχου (βλέπε κεφάλαιο 5.3 Προγραµµατισµός παραµέτρων ) Κάνετε τη ρύθµιση της τιµής CO 2 της καύσης όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.6 Ρύθµιση τιµής του CO 2. 43

48 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 6.1 Γενικές επισηµάνσεις Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και αποκλειστικά από εξειδικευµένο προσωπικό εξουσιοδοτηµένο από τη Radiant Bruciatori s.p.a. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται κάθε δώδεκα µήνες. Για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και σωστή λειτουργία της συσκευής χρησιµοποιείτε µόνο γνήσια ανταλλακτικά Πριν αρχίσετε την οποιαδήποτε εργασία στο λέβητα πρέπει να αποσυνδέσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία και να κλείσετε το διακόπτη του αερίου Η Radiant Bruciatori s.p.a. δεν φέρει ευθύνη για ζηµιές που ενδεχοµένως προκληθούν στα εξαρτήµατα του λέβητα εξαιτίας της µη συµµόρφωσης µε τις προαναφερθείσες επισηµάνσεις. 6.2 Έλεγχος της συσκευής Για τη σωστή λειτουργία και ασφάλεια της συσκευής συνιστάται η επιθεώρηση της από εξειδικευµένο τεχνικό στο τέλος κάθε περιόδου λειτουργίας (θέρµανσης). Μία φορά το χρόνο πρέπει να γίνονται τα ακόλουθα: έλεγχος των φλαντζών και της στεγανότητας του κυκλώµατος του αερίου έλεγχος των φλαντζών και της στεγανότητας του κυκλώµατος του ζεστού νερού χρήσης οπτικός έλεγχος της φλόγας και της κατάστασης του θαλάµου καύσης ελέγχετε ότι η καύση είναι σωστά ρυθµισµένη και ενδεχοµένως ακολουθείστε τα όσα περιγράφονται στη παράγραφο Ρύθµιση πίεσης αερίου αφαιρείτε και καθαρίζετε τον καυστήρα από τις οξειδώσεις επιβεβαιώνετε ότι η φλάντζα στεγανότητας του θαλάµου καύσης βρίσκεται σε καλή κατάσταση και είναι σωστά τοποθετηµένη ελέγχετε τον εναλλάκτη και ενδεχοµένως τον καθαρίζετε ελέγχετε τις ελάχιστες και τις µέγιστες πιέσεις ελέγχετε την κατάσταση και τη λειτουργία των συστηµάτων έναυσης και ασφάλειας αερίου. Αν κρίνεται απαραίτητο καθαρίζετε τα ηλεκτρόδια σπινθήρα και ιονισµού από τυχόν κατάλοιπα, επανατοποθετώντας τα στη κατάλληλη απόσταση από τον καυστήρα ελέγχετε τα συστήµατα ασφαλείας της θέρµανσης : θερµοστάτης ασφαλείας οριακής θερµοκρασίας, ασφάλεια οριακής πίεσης ελέγχετε τη πίεση του δοχείου διαστολής ελέγχετε ότι οι µόνιµες εισαγωγές αερισµού και εξαερισµού είναι σωστά τοποθετηµένες σε σχέση µε τις εγκατεστηµένες συσκευές και ότι πληρούν τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις ελέγχετε κατά περιόδους την καλή λειτουργία του συστήµατος απαγωγής καυσαερίων ελέγχετε ότι η ηλεκτρική τροφοδοσία πληροί τα όσα προβλέπονται από το εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής ελέγχετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο εσωτερικό του πίνακα ελέγχου ελέγχετε το φορτίο και τη θερµοκρασία του ζεστού νερού χρήσης ελέγχετε τη σωστή λειτουργία του συστήµατος απαγωγής συµπυκνώµατος σε όλο το εύρος της διαδροµής του ελέγχετε ότι η ροή του υγρού δεν εµποδίζεται και ότι δεν υφίστανται παλινδροµήσεις των προϊόντων της καύσης στην εγκατάσταση 44

49 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.3 Πρόσβαση στο λέβητα Για εργασίες ελέγχου και συντήρησης είναι απαραίτητη η αφαίρεση του καλύµµατος του λέβητα. Για να αφαιρέσετε το κάλυµµα του λέβητα ακολουθείστε τα εξής. Μπροστινό κάλυµµα αφαιρείτε τις βίδες στερέωσης του µπροστινού καλύµµατος κρατώντας το µπροστινό κάλυµµα από το κάτω µέρος το τραβάτε προς τον ευατό σας (εικ. 1) το αφαιρείτε µε κίνηση προς τα επάνω(εικ. 2) πλαινό κάλυµµα δεξί ή αριστερό αφαιρείτε τις βίδες στερέωσης του παλινού καλύµµατος κρατώντας τη βάση του καλύµµατος το µετακινείτε πλαγίως και το αφαιρείτε µε κίνηση προς τα επάνω Εικ. 1 Εικ. 2 Για να επέµβετε στις ηλεκτρολογικές συνδέσεις του πίνακα ελέγχου προχωρήστε ως εξής: κλείνετε το γενικό διακόπτη τροφοδοσίας Αφαιρείτε το µπροστινό κάλυµµα (βλέπε εικ. 1 e& 2) κρατείστε ταυτόχρονα τα πλαϊνά που στηρίζουν τον πίνακα ελέγχου και τραβώντας τα προς τα έξω (εικ. 5) αναποδογυρίστε τον πίνακα ελέγχου µε φορά προς τα κάτω ξεβιδώνετε τις τέσσερις βίδες στερέωσης (εικ. 6) και αφαιρείτε το κάλυµµα Εικ. 3 Εικ. 4 Εικ. 5 Εικ. 6 45

50 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.4 Άδειασµα του κυκλώµατος θέρµανσης Όταν παρουσιάζεται η ανάγκη αδειάσµατος του κυκλώµατος θέρµανσης ακολουθείτε τα εξής: θέτετε το λέβητα στην ρύθµιση ΧΕΙΜΩΝΑΣ κλείνετε το γενικό διακόπτη ηλεκτρικής τροφοδοσίας περιµένετε να κρυώσει ο λέβητας συνδέετε την µία άκρη ενός εύκαµπτου σωλήνα στο σηµείο αδειάσµατος της εγκατάστασης και τοποθετείτε την άλλη στην αποχέτευση περιστρέφετε το διακόπτη αδειάσµατος της εγκατάστασης (εικ. 1) ανοίγετε τις βαλβίδες εξαέρωσης των σωµάτων θέρµανσης αρχίζοντας από αυτές που βρίσκονται στο πάνω µέρος και κατόπιν εκείνες που βρίσκονται στο κάτω µέρος Fig. 1 όταν έχει διαφύγει όλο το νερό κλείνετε τις βαλβίδες εξαέρωσης των σωµάτων θέρµανσης καθώς και το διακόπτη αδειάσµατος της εγκατάστασης 46

51 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.5 Εργασίες συντήρησης Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισµού ή αντικατάστασης εξαρτηµάτων πρέπει να διακόπτετε ΠANTA την τροφοδοσία HΛEKTPIKOY PEYMATOΣ, Y PEYΣHΣ & AEPIOY του λέβητα. Κύριος εναλλάκτης H Radiant Bruciatori s.p.a. δεν φέρει καµµία ευθύνη για τυχόν ζηµιές στα εξαρτήµατα του λέβητα που προκαλούνται εξαιτίας της µη συµµόρφωσης µε την εν λόγω σύσταση. Για εργασίες συντήρησης που απαιτούν την αφαίρεση του καλύµµατος συµβουλευτείτε την παράγραφο 6.3 Πρόσβαση στο λέβητα. Kαθαριότητα της µονάδας συµπύκνωσης & καύσης (εικ. 1) αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές επαφές του ανεµιστήρα ξεβιδώστε το σύνδεσµο και αφαιρέστε το σωλήνα που ενώνει τη βαλβίδα αερίου µε τη µονάδα ψεκασµού (venturi) ξεβιδώστε το σύνδεσµο και αφαιρέστε το σωλήνα τροφοδοσίας της βαλβίδας αερίου αποσυνδέστε τα καλώδια των ηλεκτροδίων σπινθήρα και ιονισµού από τη µονάδα έναυσης ξεβιδώστε τις δύο βίδες στερέωσης που βρίσκονται στο βάθος του στεγανού θαλάµου καύσης και αφαιρέστε την βαλβίδα αερίου ξεβιδώστε τα τέσσερα παξιµάδια που στερεώνουν τη µονάδα του καυστήρα (αποτελούµενη από ανεµιστήρα, συλλέκτη και καυστήρα) στον κύριο εναλλάκτη αφαιρέστε τη µονάδα του καυστήρα προσέχοντας ιδιαιτέρως να µην βγάλετε από τη θέση του το κεραµικό προστατευτικό από τον πάτο του εναλλάκτη βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπερβολικές επικαθίσεις ή επικαθίσεις στον καυστήρα καθώς και ότι όλες οι οπές του είναι ελεύθερες καθαρίστε τα ηλεκτρόδια µε ιδιαίτερη προσοχή αποφεύγοντας τη αλλαγή της θέσης των σε σχέση µε το καυστήρα καθαρίστε τον κύλινδρο του καυστήρα µε βούρτσα µη µεταλλική ώστε να µην προκληθούν αλλοιώσεις στο κεραµικό υλικό βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα στο καπάκι του καυστήρα βρίσκεται σε καλή κατάσταση καθαρίστε τον εναλλάκτη (εικ.2) µε απορρυπαντικό οικιακής χρήσης για ανοξείδωτο ατσάλι απλώνοντας µε πινέλο το προϊόν στις έλικες του εναλλάκτη χωρίς να βραχούν οι κεραµικές επικαλύψεις. Mετά από µερικά λεπτά αφαιρέστε µε µια µη µεταλλική βούρτσα τις επικαθίσεις και µετά διώχνετε τα κατάλοιπα µε τρεχούµενο νερό αφού βγάλετε το κολάρο στερέωσης αφαιρείτε το σωλήνα εξαγωγής του συµπυκνώµατος και τον καθαρίζετε µε τρεχούµενο νερό καυστήρας Εικ. 1 Κύριος εναλλάκτης Εικ. 2 ξεβιδώστε το σύνδεσµο του σιφωνίου, αφαιρέστε το και καθαρίστε το µε τρεχούµενο νερό αφού τελειώσετε µε την καθαριότητα επανατοποθετείτε στη θέση τους τα εξαρτήµατα βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές αερίου ή καύσης B Ανοξείδωτη σερπεντίνα Μονάδα καυστήρα προναµίξεως A Ηλεκτρόδιο ιονισµού Ηλεκτρόδιο έναυσης Θάλαµος σύνδεσης απαγωγής καυσαερίων Φλάντζα από κεραµεικό υλικό 47

52 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Aντικατάσταση των εξαρτηµάτων: ηλεκτρόδιο σπινθήρα και/ή ιονισµού (εικ. 2) αποσυνδέστε τα καλώδια των ηλεκτροδίων ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης αφαιρέστε τα ηλεκτρόδια και κατά τη διάρκεια της αντικατάστασης ελέγξατε αν οι φλάντζες είναι σε καλή κατάσταση, αν όχι πρέπει να τις αντικαταστήσετε επανασυνδέστε τα καλώδια και συναρµολογείτε τη συσκευή επαναφέρετε την ηλεκτρική τροφοδοσία και ενεργοποιείτε τη συσκευή Bεβαιωθείτε ότι έχει τηρηθεί η ευθυγράµµιση και οι αποστάσεις των ηλεκτροδίων από το σώµα του καυστήρα αλλιώς θα υπάρξουν προβλήµατα έναυσης απόσταση 10 mm µεταξύ ηλεκτροδίων και καυστήρα). Ηλεκτρόδιο ιονισµού Εικ. 2 Ηλεκτρόδιο έναυσης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΩΝ ΕΝΑΥΣΗΣ & ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ mm mm mm Εικ. 2 48

53 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Θερµοστάτης ασφαλείας (εικ. 1) αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης και αφαιρέστε το θερµοστάτη τον αντικαθιστάτε και επανατοποθετείτε τα σχετικά εξαρτήµατα στη θέση τους επαναφέρετε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης και αερίου και ενεργοποιείτε τη συσκευή Θερµοστάτης ασφαλείας Aισθητήρας θέρµανσης (εικ. 1) αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης τον αντικαθιστάτε και επανατοποθετείτε τα σχετικά εξαρτήµατα στη θέση τους επαναφέρετε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος και ενεργοποιείτε τη συσκευή Bαλβίδα αερίου (εικ. 2) κλείνετε το διακόπτη αερίου ξεβιδώστε τους συνδέσµους και αφαιρέστε το σωλήνα αερίου που συνδέει τη βαλβίδα αερίου στο venturi ξεβιδώστε το σωλήνα τροφοδοσίας αερίου αφού κάνετε την αντικατάσταση τοποθετείτε τα σχετικά εξαρτήµατα στη θέση τους φροντίζοντας επίσης: αντικαταστήσετε όλες τις φλάντζες αερίου να κλείσετε καλά όλους τους συνδέσµους αερίου επαναφέρετε τις τροφοδοσίες ηλεκτρικού ρεύµατος και αερίου και ελέγχετε για τυχόν διαρροές αερίου χρησιµοποιώντας απλό σαπουνόνερο ή κάτι παρόµοιο Εικ. 1 Βαλβίδα αερίου Αισθητήρας θέρµανσης Εικ. 2 49

54 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Hλεκτρικός ανεµιστήρας (εικ. 1) αφαιρείτε όλη τη µονάδα καυστήρα (βλέπε καθαριότητα µονάδας καυστήρα ) ξεβιδώνετε τα τέσσερα παξιµάδια (µε κλειδί ν.8) στερέωσης του ηλεκτρικού ανεµιστήρα στο συλλέκτη αερίου και τον αφαιρείτε αφού προηγουµένως σηµειώσετε την ακριβή θέση των φλαντζών και του διαφράγµατος αφαιρείτε το σωλήνα εισαγωγής αέρα, ξεβιδώνετε τις δύο βίδες στερέωσης στο venturi και βγάζετε τον ανεµιστήρα φροντίζοντας να µην προκαλέσετε φθορές στην φλάντζα από φελλό αφού κάνετε την αντικατάσταση τοποθετείτε τα σχετικά εξαρτήµατα στη θέση τους επαναφέρετε τις τροφοδοσίες ηλεκτρικού ρεύµατος και αερίου και ελέγξτε την οµαλότητα της σύνδεσης µετρώντας το CO2 venturi Εικ. 1 ανεµιστήρας οχείο διαστολής (εικ. 2) κλείνετε τους διακόπτες αποµόνωσης και αδειάζετε το κύκλωµα θέρµανσης του λέβητα ξεβιδώστε το σύνδεσµο στερέωσης στο δοχείο µε ένα κλειδί ν.19 αφαιρείτε τη πλάκα στερέωσης τραβώντας τη προς τα πάνω και βγάζετε το δοχείο διαστολής τραβώντας το µετωπικά. αφού κάνετε την αντικατάσταση τοποθετείτε τα σχετικά εξαρτήµατα στη θέση τους επαναφέρετε τις τροφοδοσίες ηλεκτρικού ρεύµατος & ύδρευσης, γεµίζετε την εγκατάσταση και βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχουν διαρροές από τους συνδέσµους καθώς και ότι δεν υπάρχει αέρας στο κύκλωµα της θέρµανσης Πλάκα στερέωσης οχείο διαστολής Εικ. 2 50

55 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Kυκλοφορητής (σώµα κινητήρα) (εικ. 1) κλείνετε τους διακόπτες αποµόνωσης και αδειάζετε το κύκλωµα θέρµανσης του λέβητα ξεβιδώνετε τις τέσσερις βίδες Allen (µε κλειδί ν.5) που στερεώνουν το σώµα κινητήρα στο σώµα του στροφείου και ελέγξτε την κατάσταση της φλάντζας. Aν κρίνεται απαραίτητο την αντικαταστείτε αφού κάνετε την αντικατάσταση τοποθετείτε τα σχετικά εξαρτήµατα στη θέση τους επαναφέρετε τις τροφοδοσίες ηλεκτρικού ρεύµατος και ύδρευσης, γεµίζετε την εγκατάσταση και βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχουν διαρροές από τους συνδέσµους και ότι δεν υπάρχει αέρας στο κύκλωµα της θέρµανσης. Ενεργοποιείστε τη συσκευή Fig. 1 cirocolatore Kύριος εναλλάκτης (εικ. 1) κλείνετε τους διακόπτες αποµόνωσης και αδειάζετε το κύκλωµα θέρµανσης του λέβητα διακόπτετε την τροφοδοσία αερίου & ηλεκτρικού ρεύµατος του λέβητα αφαιρείτε όλη τη µονάδα καυστήρα (βλέπε καθαριότητα µονάδας συµπύκνωσης και µονάδας καύσης ) Κύριος εναλλάκτης Θάλαµος σύνδεσης απαγωγής καυσαερίων αφαιρείτε τη βαλβίδα αερίου αφαιρείτε το ελατήριο και βγάζετε το σωλήνα εξαγωγής του συµπυκνώµατος αφαιρείτε τα ελατήρια στήριξης και βγάζετε τις σωληνώσεις αναχώρησης και επιστροφής αφαιρείτε τους αναβολείς στήριξης και βγάζετε τον εναλλάκτη αφαιρείτε από τον παλιό εναλλάκτη τον αισθητήρα ρύθµισης και τους δύο σωλήνες εξαγωγής συµπυκνώµατος και τους τοποθετείτε στον καινούργιο αφού κάνετε την αντικατάσταση τοποθετείτε τα σχετικά εξαρτήµατα στη θέση τους επαναφέρετε τις τροφοδοσίες ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης & αερίου και γεµίζετε την εγκατάσταση εξακριβώνοντας ότι δεν υπάρχουν διαρροές από τους συνδέσµους και ότι δεν υπάρχει αέρας στο κύκλωµα θέρµανσης. Eπανεκκινείτε το λέβητα ελέγχοντας για τυχόν διαρροές αερίου. Εικ. 1 Ανοξείδωτη σερπεντίνα Φλάντζα από κεραµεικό υλικό 51

56 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Hλεκτρονική πλακέτα ρύθµισης (εικ. 1-2) αφού φροντίσετε για τη πρόσβαση στο εσωτερικό του πίνακα ελέγχου (βλέπε 6.3. Πρόσβαση στο λέβητα ) Κλείνουµε τον γενικό διακόπτη τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος αποσυνδέστε όλες τις ηλεκτρικές επαφές, ξεβιδώνετε τις τέσσερις βίδες στερέωσης και αφαιρέστε τη ηλεκτρονική πλακέτα αναλογικής ρύθµισης Πλακέτα αναλογικής ρύθµισης αφού κάνετε την αντικατάσταση τοποθετείτε τα σχετικά εξαρτήµατα στη θέση τους επαναφέρετε τις τροφοδοσίες ηλεκτρικού ρεύµατος, αερίου και ύδρευσης και ρυθµίστε εκ νέου το λέβητα Όταν γίνεται αντικατάσταση της ηλεκτρονικής πλακέτας ρύθµισης είναι απαραίτητο να ορίσουµε την παράµετρο P00 ανάλογα µε το µοντέλο του λέβητα (βλέπε κεφάλαιο 5.3 Προγραµµατισµός παραµέτρων ). Εικ. 1 Πλακέτα αναλογικής ρύθµισης Εικ. 2 52

57 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.6 Ηλεκτρολογικό σχέδιο Ηλεκτρονική πλακέτα MIAH4 Υπόµνηµα ER: Ηλεκτρόδιο ιονισµού EA: Ηλεκτρόδιο έναυσης C: Κυκλοφορητής VG: Βαλβίδα αερίου TRA:Μετασχηµατις της έναυσης TF: Θερµοασφάλεια καυσαερίων (102 C) T: Θερµοστάτης ασφαλείας Pacq: Πρεσσοστάτης νερού R: Αισθητήρας θέρµανσης EV: Ανεµιστήρας MP: Κλεµοσειρά E: Εξωτερικός αισθητήρας TA: Θερµοστάτης χώρου L: Γραµµή N: Ουδέτερο ne: Μαύρο ce: Γαλάζιο ma: Καφέ ar: Πορτοκαλί gi: Κίτρινο bi: Λευκό gr: Γκρί ma ce ma ce M15 C M10 M8 ma ce M4 12 ER EA Tra ma MP L N Ta Ta e e VG ma bi gi gr M M2 ce ce ma M M M M5 EV ma ce ar ar ce ma ma ce ne ne +24V H PWM GND TF Pacq T R 53

58 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.7 Προαιρετικές ηλεκτρολογικές συνδέσεις Κάνετε τις συνδέσεις στην κλεµοσειρά που βρίσκεται στο εσωτερικό του πίνακα κατά τον ακόλουθο τρόπο: a. αποµονώστε την ηλεκτρική τροφοδοσία από το γενικό διακόπτη b. αφαιρείτε το µπροστινό κάλυµµα του λέβητα (βλέπε κεφάλαιο 6.3 Πρόσβαση στο λέβητα ) c. ξεβιδώνετε τις βίδες και αφαιρείτε τη πλάκα A από το πίνακα ελέγχου ( εικ. 1) και συνδέετε: τον αισθητήρα εξωτερικής θερµοκρασίας στις επαφές e-e της κλεµοσειράς B το θερµοστάτη χώρου ή τον αποµακρυσµένο έλεγχο αφαιρώντας πρώτα τη γέφυρα στις επαφές Ta-Ta στη κλεµοσειρά B και κατόπιν συνδέοντας τους δύο µη πολωµένους συνδέσµους Αφού τελειώσετε βάζετε στη θέση τους τη πλάκα A" και κατόπιν το µπροστινό κάλυµµα E L N Ta Ta e e B A TA CR E TA CR Υπόµνηµα Αισθητήρας εξωτερικής θερµοκρασίας Θερµοστάτης χώρου Remote control Open Therm (cod ) Εικ. 1 Προσοχή : Αν συνυπάρχουν ταυτόχρονα ο αισθητήρας εξωτερικής θερµοκρασίας και ο αποµακρυσµένος έλεγχος τότε η πλακέτα αναλογικής ρύθµισης περιορίζεται στο να στείλει την τιµή της εξωτερικής θερµοκρασίας στη συσκευή αποµακρυσµένου ελέγχου (remote control) χωρίς να τη χρησιµοποιήσει για να κάνει αναλογική ρύθµιση. Η επικοινωνία µεταξύ της πλακέτας και του αποµακρυσµένου ελέγχου γίνεται ανεξάρτητα από την επιλογή τρόπου λειτουργίας του λέβητα τη δεδοµένη στιγµή και αφού επιτευχθεί η επικοινωνία απενεργοποιείται η δυνατότητα χρήσης του πίνακα ελέγχου της πλακέτας και στην οθόνη προβάλλεται το σύµβολο. 54

59 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ: Υπόµνηµα MIAH4 TP CT PM ma Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης προθέρµανσης νερού χρήσης (µόνο µε επιλεγµένο τον τρόπο λειτουργίας της παραµέτρου P00= 2, 3 ή 4) Τηλεφωνικός έλεγχος Αναλογικός κυκλοφορητής Καφέ PM ce Γαλάζιο R ma ce R RB VZ Αισθητήρας επιστροφής Ενδεικτική λυχνία µπλοκαρίσµατος λέβητα Πλακέτα διαχείρισης βαλβίδων ζώνης σε συνδυασµό µε Remote Control TAZ 1 Θερµοστάτης χώρου ζώνης 1 TAZ 2 Θερµοστάτης χώρου ζώνης 2 TP CT VZ1 Βαλβίδα ζώνης 1 VZ2 Βαλβίδα ζώνης 2 VZR FC Βαλβίδα ζώνης ελεγχόµενη από το remote Τέλος διαδροµής βαλβίδων ζώνης BU 0-10V BU+ GND VZ L RB N 55

60 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.8 υσλειτουργίες Για τη προβολή των 5 τελευταίων δυσλειτουργιών πιέζετε για 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο INFO, από τη θέση λειτουργίας OFF. Προβάλλεται ο αριθµός της βλάβης σε χρονολογική σειρά και ο κωδικός της βλάβης. Για πλοήγηση στη λίστα των βλαβών χρησιµοποιείτε τα πλήκτρα & της θέρµανσης. Για να µηδενίσετε το ιστορικό των βλαβών πιέζετε το πλήκτρο REET. Για να εγκαταλείψετε αυτή τη ενότητα προβολής πιέστε το πλήκτρο INFO. KΩ. ΛAΘOYΣ E01 E02 E03 E04 E05 E15 YΣΛEITOYPΓIA ΠIΘANH AITIA XEIPIΣMOΣ EMΠΛOKH ΦΛOΓAΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (95 C) ΘΕΡΜΟΑΣΦΑΛΕΙΑ 102 C EΛΛEIΨH NEPOY ΣTHN EΓKATAΣTAΣH AIΣΘHTHPAΣ ΘEPMANΣHΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ XΩPIΣ ΦΛOΓA a. EΛΛEIΨH AEPIOY b. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ Ή ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΣΠINΘHPA c. ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ d. H APΓH ENAYΣH EINAI PYΘMIΣMENH ΠOΛY XAMHΛA e. ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟ ΟΥ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ) ME ΦΛOΓA f. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΦΑΣΗΣ - ΟΥ ΕΤΕΡΟΥ g. HΛEKTPO IO IONIΣMOY EKTOΣ ΛEITOYPΓIAΣ h. ΚΑΛΩ ΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟ i. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ Ή ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΣ j. ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ (ΚΑΛΩ ΙΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟ) k. ΘΕΡΜΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ l. ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ (ΚΑΛΩ ΙΟ ΘΕΡΜΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟ) m. ANEΠAPKHΣ ΠIEΣH NEPOY ΣTHN EΓKATAΣTAΣH (TOP ΣTA 0.3 BAR) n. KAΛΩ IO ΠPEΣΣOΣTATH NEPOY AΠOΣYN EMENO o. ΠPEΣΣOΣTATHΣ NEPOY EKTOΣ ΛEITOYPΓIAΣ p. ΑΙΣΘΗΤΗPAΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ Ή ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΣ (ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 10KOHM ΣΤΟΥΣ 25 C) q. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟΣ Ή ΒΡΕΓΜΕΝΟΣ r. ΑΙΣΘΗΤΗPAΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ Ή ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΣ (ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 10KOHM ΣΤΟΥΣ 25 C) s. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟΣ Ή ΒΡΕΓΜΕΝΟΣ a. EΠAΛHΘEYΣH TPOΦO OΣIAΣ AEPIOY b. ANTIKATAΣTAΣH c. ANTIKATAΣTAΣH d. ΡΥΘΜΙΣΗ THΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΡΓΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ e. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ f. ΣΥΝ ΕΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΛΕΒΗΤΑ g. ANTIKATAΣTAΣH h. ΣΥΝ ΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ i. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ j. ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ k. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ l. ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ m. ΠΛHPΩΣH EΓKATAΣTAΣHΣ n. ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ o. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ p. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ q. ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ r. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ s. ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Χειροκίνητη επαναφορά (πιέστε το πλήκτρο Reset ) Χειροκίνητη επαναφορά (πιέστε το πλήκτρο Reset ) Χειροκίνητη επαναφορά (πιέστε το πλήκτρο Reset ) Αυτόµατη Αυτόµατη Αυτόµατη 56

61 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ KΩ. ΛAΘOYΣ YΣΛEITOYPΓIA ΠIΘANH AITIA XEIPIΣMOΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ E16 HΛEKTPIKOΣ ANEMIΣTHPAΣ t. HΛEKTPIKOΣ ANEMIΣTHPAΣ KAMMENOΣ u. ΚΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΩ ΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ t. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ u. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αυτόµατη E18 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ v. ΚΥΡΙΟΣ Ή ΕΥΤΕΡΕΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟΣ w. ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ή ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ v. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ w. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Αυτόµατη E21 ΒΛΑΒΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ x. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ x. Η ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΗ ΕΝΙΖΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΟ ΛΑΘΟΣ Αυτόµατη E22 AITHΣH ΠPOΓPAMMATIΣMOY ΠAPAMETPΩN y. AΠΩΛEIA MNHMHΣ EΠEΞEPΓAΣTH y. EΠANAΠPOΓPAMMATIΣMO Σ ΠAPAMETPΩN Χειροκίνητη επαναφορά (αποσυνδέστε τη τάση) E35 YΣΛEITOYPΓIA ΦΛOΓAΣ IONIΣMOY z. KAKH ΛEITOYPΓIA HΛEKTPO IOY IONIΣMOY aa. KAKH ΛEITOYPΓIA KAΛΩ IOY HΛEKTPO IOY IONIΣMOY bb. KAKH ΛEITOYPΓIA ΠΛAKETAΣ PYΘMIΣHΣ z. KAΘAPIΣMOΣ Ή ANTIKATAΣTAΣH aa. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ bb. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χειροκίνητη επαναφορά (πιέστε το πλήκτρο Reset ) E40 ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ cc. ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( 160 / 285 volts) cc. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ (Η ΒΛΑΒΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΟΛΙΣ Η ΤΑΣΗ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αυτόµατη 6.9 Κωδικοί ενδείξεων Κωδικός ένδειξης Τύπος ένδειξης Περιγραφή F07 F08 Funzione spazzacamino attivata Λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας θέρµανσης Ενεργοποιείται πιέζοντας για 7 δευτερόλεπτα το µπουτόν και απενεργοποιείται κλείνοντας το λέβητα. Επιτυγχάνει την µέγιστη πίεση θέρµανσης για 15 λεπτά απενεργοποιώντας την λειτουργία ρύθµισης. Γενικότερα χρησιµοποιείται για προετοιµασία του λέβητα για δοκιµές καύσης. Τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία όταν ο αισθητήρας θέρµανσης αντιλαµβάνεται θερµοκρασία 5 C. Ο λέβητας λειτουργεί στην ελάχιστη πίεση αερίου µε τη βαλβίδα αποκοπής στην θέση χειµώνας. Απενεργοποιείται µόλις αντιληφθεί θερµοκρασία ίση µε 30 C. F33 Λειτουργία κύκλου εξαέρωσης εγκατάστασης Τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία κατά την πρώτη έναυση του λέβητα εκτελώντας για 5 λεπτά µια σειρά διεργασιών κατά την οποία ο κυκλοφορητής ενεργοποιείται για 40 δευτερόλεπτα και κατόπιν απενεργοποιείται για 20 δευτερόλεπτα. Η κανονική λειτουργία του λέβητα επιτρέπεται να αρχίσει αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μπορεί να ενεργοποιηθεί και κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας του λέβητα στην περίπτωση που το υποδείξει ο πρεσσοστάτης νερού οπότε και εκτελείται ένας κύκλος λειτουργίας εξαέρωσης της εγκατάστασης για 2 λεπτά. 57

62 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.10 Λίστα βασικών εξαρτηµάτων ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΛΒΙ Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 bar ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΟΧΕΙΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ 7 l ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ INT ML 12/ LA ΣΙΦΩΝΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ 5+1 CBD 36072LA 36076LA 37032LA VENTURI 57 Kw ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 1/2"M - VK4115V1378B ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ DIGITECH C MIAH LA 73516LA 73517LA ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΛΙΠ TUBO 17/18mm. ΜΠΛΕ ΘΕΡΜΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ITMQ 102 C 1/4" 4X LA ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 95 C 88023LA ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 58

63 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

RK 34 - ΧΡΗΣΤΗΣ 1402.1 - DIGITECH CS MIAH4

RK 34 - ΧΡΗΣΤΗΣ 1402.1 - DIGITECH CS MIAH4 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο χρήσης για το µοντέλο RK 34 Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter Μόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χρήσης RKA 28/20. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694

Eγχειρίδιο χρήσης RKA 28/20. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο χρήσης για το µοντέλο RKA 28/20 Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χρήσης RHR 34. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694

Eγχειρίδιο χρήσης RHR 34. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο χρήσης για το µοντέλο RHR 34 Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χρήσης RK 100. για το µοντέλο CE 0694. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter

Eγχειρίδιο χρήσης RK 100. για το µοντέλο CE 0694. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο χρήσης για το µοντέλο RK 100 Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RKA 34/20. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης. µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RKA 34/20. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης. µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RKA 34/20 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694 RKA 34.20 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1306.1 - DIGITECH

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 209 - cod. Radiant 76677LA Documentazione Tecnica Radiant Bruciatori S.p.A. R &D ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η νέα ενσωµατωµένη πλακέτα ρύθµισης SM 209 παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RK 25. για το µοντέλο CE Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης. µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter Μόνο θέρµανση

Eγχειρίδιο Oδηγιών RK 25. για το µοντέλο CE Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης. µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter Μόνο θέρµανση Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RK 25 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter Μόνο θέρµανση CE 0694 RK 25 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1403.1 - DIGITECH C MIAH4

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

EKR 24 COVER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης με καυστήρα προαναμίξεως inverter

EKR 24 COVER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης με καυστήρα προαναμίξεως inverter ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ EKR 24 COVER Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης με καυστήρα προαναμίξεως inverter για εγκατάσταση σε εξωτερικό προστατευμένο χώρο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές πληροφορίες 1.1 γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων 0694-100 - RAD - MON.TEC - 1105A - DIGITECH 2 Technical specification RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

RBS 24 ENERGY RAIN CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου µε ενσωµατωµένο εναλλάκτη

RBS 24 ENERGY RAIN CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου µε ενσωµατωµένο εναλλάκτη Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RBS 24 ENERGY RAIN Επίτοιχος λέβητας αερίου µε ενσωµατωµένο εναλλάκτη Για εγκατάσταση σε εξωτερικό προστατευµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ESR 28. Επίτοιχος λέβητας αερίου άμεσης παραγωγής

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ESR 28. Επίτοιχος λέβητας αερίου άμεσης παραγωγής ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ESR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άμεσης παραγωγής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 γενικές επισηµάνσεις σελ. 1 1.2 συµβατότητα συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

RSA 32/25 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης

RSA 32/25 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RSA 32/25 Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης CE 0694 RSA 32.25 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1303.1 - DIGITECH TR - MIAH6 Documentazione

Διαβάστε περισσότερα

RSA 24/8 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης

RSA 24/8 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RSA 24/8 Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης CE 0694 RSA 24.8 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1307.1 - DIGITECH TR - MIAH6 Documentazione

Διαβάστε περισσότερα

RS 32 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση

RS 32 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RS 32 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RK 50. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης. µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter

Eγχειρίδιο Oδηγιών RK 50. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης. µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RK 50 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI.p.A. Montelabbate

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

RKR 18 CE 0694. Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY

RKR 18 CE 0694. Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RKR 18 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI.p.A. Montelabbate (PU) ITALY EΛΛHNIKA RKR 18 ΤΕΧΝΙΚΟΣ.DOC

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RKR 24. για το µοντέλο CE Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης. µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter RKR 24 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ MIAH4

Eγχειρίδιο Oδηγιών RKR 24. για το µοντέλο CE Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης. µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter RKR 24 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ MIAH4 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RKR 24 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RKR 28. για το µοντέλο CE Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης. µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter RKR 28 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ MIAH4

Eγχειρίδιο Oδηγιών RKR 28. για το µοντέλο CE Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης. µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter RKR 28 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ MIAH4 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RKR 28 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 25. για το µοντέλο CE Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 25. για το µοντέλο CE Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 25 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307 Εγχειρίδιο χρήστη για τα µοντέλα RBC 24 Elite RBS 24 Elite Επίτοιχος λέβητας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο ΗΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

RKR 24 RAIN - ΤΕΧΝΙΚΟΣ DIGITECH

RKR 24 RAIN - ΤΕΧΝΙΚΟΣ DIGITECH Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RKR 24 RAIN Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter για εγκατάσταση σε εξωτερικό προστατευµένο χώρο CE 0694

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE GAS P 450/M CE - GAS P 550/M CE - GAS P 650/M CE ΤΥΠΟΣ : GAS P 190/ΜCE GAS P 250/ΜCE 073027_1J

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ Format DGT Metropolis DGT Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Οι Format DGT και Metropolis DGT είναι επίτοιχοι λέβητες, οι οποίοι χάρη στις μειωμένες διαστάσεις τους, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ EBC 24 ENERCAL EBS 24 ENERCAL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ EBC 24 ENERCAL EBS 24 ENERCAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ EBC 24 ENERCAL EBS 24 ENERCAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 γενικές επισηµάνσεις σελ. 1 1.2 συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις

Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Επίτοιχοι λέβητες Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Οι λέβητες Brava DGT HE, Format DGT και Metropolis DGT είναι επίτοιχες μονάδες περιορισμένων διαστάσεων, ιδιαιτέρως κατάλληλοι για χρήση στους

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Pictor Condensing Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης KR 24 - KR 28 - KR 32 Λέβητες μόνο για θέρμανση BRAND NAME

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Predisposizione. Solare. Low NOx. Funzione CALDO SUBITO. Pompa MODULANTE 100%

Predisposizione. Solare. Low NOx. Funzione CALDO SUBITO. Pompa MODULANTE 100% Predisposizione Solare Low NOx Funzione CALDO SUBITO Pompa MODULANTE 100% άνεση και οικονομία μειωμένη κατανάλωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Smile Solar Balturella 1986 Genio C 1996 Smile Sola r 2012 Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010 VITODENS 222-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με ενσωματωμένο ανοξείδωτο boiler 50 lt έως 35 kw και βαθμού απόδοσης 109% Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Μάιος 2013 Περιεχόμενα Condens 3000 W ZWB 28-3 C Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπίκνωσης 28-42 kw Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZWBR 35-3 A 1 Condens

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

MULTIBETON HELLAS Α.Ε. Μιχαλακοπούλου 113, 115 27 Αθήνα Τηλ. (210) 7790.652, 7778.345 www.multibeton.gr

MULTIBETON HELLAS Α.Ε. Μιχαλακοπούλου 113, 115 27 Αθήνα Τηλ. (210) 7790.652, 7778.345 www.multibeton.gr Ο όµιλος Viessmann Επιτοίχιοι λέβητες αερίου και πετρελαίου, συµβατικοί ή µε τεχνολογία συµπύκνωσης Συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την εκµετάλλευση της ενέργειας του περιβάλλοντος, της ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SOLAR KIT Ηλιακός σταθμός κυκλοφορίας ηλιακού ρευστού ( γκυκόλης ) για τον αυτοματισμό και έλεγχο του ζεστού νερού μεταξύ ηλιακών συλλεκτών και boiler αποθήκευσης νερού χρήσης σε κεντρικά ηλιακά συστήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας για Αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης για λέβητα με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου 15-75 kw Διαθέσιμος σε τρία μοντέλα: GPH AK 28 έως 28 kw GPH AK 50 έως 50 kw GPH AK 75 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Κωδικός Περιγραφή Τιµή ( ) Υδραυλικό συγκρότηµα Κιτ Υδραυλικής Σύνδεσης (Ηλιακός Σταθµός) FlowBox SOLAR 8010 FBS 8010E ελέγχου µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EVO SYSTEM HP

TALIA GREEN EVO SYSTEM HP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ- ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ TALIA GREEN EVO SYSTEM HP 45-65 kw Λέβητες µεγάλης ισχύος, σχεδιασµένοι για εγκατάσταση είτε μεμονωμένοι είτε σε συστοιχία Με ισχύ θέρμανσης από 45 kw έως 65

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση Οικονομία Lambda prbe Προηγμένος αλγόριθμος ελέγχει το λέβητα σύμφωνα με τις δεδομένες συνθήκες προσφέροντας τη βέλτιστη απόδοση ανά πάσα στιγμή. Εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση, καθαρισμό εναλλάκτη και

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά συστήματα ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ Οικονομία Πιστότητα Λειτουργίας Ποιότητα & Αισθητική Τεχνική υποστήριξη www.- www..com.gr 5 6 ΦΑΣΗ ance 1. ΦΑΣΗ 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ 7. ΓΕΙΩΣΗ P 1 ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα