ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα Αριθµ. Πρωτ:1289 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/ ΘΕΜΑ 2 ο : 3 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονοµικού έτους Την Τρίτη και ώρα 6:00 µ.µ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά την έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό πρωτ. 1204/ του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου, παρόντων του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου, των Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Λάρισας κ. Παπαδηµόπουλου ηµητρίου, Π.Ε. Καρδίτσας κ. Τσιάκου Βασιλείου, Π.Ε. Τρικάλων κ. Μιχαλάκη Χρήστου, Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων κας Κολυνδρίνη ωροθέας και των Θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών κ. εσπόπουλου Κων/νου, κ. Κοπάνα Γεωργίου, κας Μαµάρα Μαρίας, κ. Μπάρδα Κων/νου, κ. Τσίγκα Γεωργίου και κ. Ψαχούλα Ορέστη. Προεδρεύων ο κ. Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος. Αντιπρόεδρος η κα. Τσαλίκη Νερατζούλα και Γραµµατέας ο κ. Πουτσιάκας Νικόλαος. Ειδικοί Γραµµατείς οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας κα. Γκόλια Βασιλική και κα.τσιαντούλη Ευγενία. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 1 Αναγνωστόπουλος Παρών 28 Μπίλλης Απόστολος Παρών Βασίλειος 2 Αναγνωστόπουλος Παρών 29 Μπούτας Ευάγγελος Παρών ηµήτριος 3 Αναστασόπουλος Παρών 30 Μπουτίνας Ιωάννης Παρών Στυλιανός 4 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 31 Νοτόπουλος Ευάγγελος Παρών 5 εσπόπουλος Κων/νος Παρών 32 Νούσιος Κων/νος Παρών 6 ιώτη Ηρώ Απούσα 33 Ντούρος Ευστάθιος Παρών 7 Ηλιόπουλος Απών 34 Παιδής Αθανάσιος Απών Παναγιώτης 8 Ιακωβάκης Ευθύµιος Παρών 35 Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος Παρών 9 Ιγγλέσης Γρηγόριος Παρών 36 Πινακάς Βασίλειος Παρών 1

2 10 Καλοµπάτσιος Χρήστος Παρών 37 Πλωµαρίτης Νικόλαος Παρών 11 Καλούτσας Αρτέµιος Παρών 38 Πουτσιάκας Νικόλαος Παρών 12 Καλτσογιάννης Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύµιος Παρών Γεώργιος 13 Καραµπάτσας Κων/νος Παρών 40 Σάκκας Γεώργιος Παρών 14 Κίτσιος Γεώργιος Παρών 41 Σταµπουλής Γεώργιος Παρών 15 Κόκκαλη-Κουβέλη Παρούσα 42 Τσαλίκη Νερατζούλα Παρούσα Γεωργία 16 Κολίτσας Απόστολος Παρών 43 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 17 Κοπάνας Αργύριος Παρών 44 Τσιλιµίγκας Νικόλαος Απών 18 Λαδόπουλος Γεώργιος Παρών 45 Τσόγια Σταυρούλα Παρούσα 19 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 46 Τύµπας Κων/νος Παρών 20 Λιούπας Νικόλαος Παρών 47 Χαλάτσης Αστέριος Παρών 21 Λιούπης Αθανάσιος Παρών 48 Χαλέβας Κων/νος Παρών 22 Λούµας Γεώργιος Παρών 49 Χατζόπουλος Βασίλειος Παρών 23 Λουφόπουλος Παρών 50 Χρυσοβελώνη Μαρίνα Απούσα ηµήτριος-χρήστος 24 Μαµάρα Μαρία Παρούσα 51 Ψαχούλας Ορέστης Παρών 25 Μάττας Γεώργιος Παρών 26 Μπάρδας Παρών Κωνσταντίνος 27 Μπέµπης Απόστολος Παρών Ενώ βρισκόταν σε νόµιµη απαρτία παρουσιάστηκε το θέµα ηµερησίας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας: «3 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονοµικού έτους 2014.». Το λόγο πήρε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος και εισηγήθηκε τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 άρθ. 268,269,273 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» 2. Το Π.. 30/96 άρθ. 87 σύµφωνα µε το οποίο προβλέπεται τροποποίηση του προϋπολογισµού κατά την διάρκεια του οικονοµικού έτους και γίνεται µε απόφαση του Π.Σ. Η παρούσα είναι η 3 η τροποποίηση του προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014 και οι λόγοι που την επιβάλλουν είναι οι εξής: ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ Α Αυξάνονται ή µειώνονται ισόποσα οι ΚΑΕ εσόδων προκειµένου να διαµορφωθεί το ύψος των πιστώσεων σύµφωνα µε τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ Α Αυξάνονται ή µειώνονται ισόποσα οι αντίστοιχοι ΚΑΕ εξόδων και επίσης γίνονται εσωτερικές αυξοµειώσεις ΚΑΕ για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών. 2

3 Εισηγούµαστε Λόγω της αρµοδιότητάς σας, την έγκριση της 3ης τροποποίησης προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονοµικού έτους 2014 Μετά τα παραπάνω και σύµφωνα µε τα τωρινά δεδοµένα ο Προϋπολογισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το οικ.έτος 2014 διαµορφώνεται ως εξής: ΕΣΟ Α 2014: ,66 ΤΥ 2013: ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ: ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ: ,50 Το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση Λαµβάνει υπόψη τις προτάσεις και Αποφασίζει Να εγκρίνει την 3 η τροποποίηση προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονοµικού έτους 2014, όπως παρουσιάζεται ανωτέρω και αναλυτικότερα στους πίνακες του Παραρτήµατος. Εγκρίνει κατά πλειψηφία την απόφαση. Υπέρ ψήφισαν σαράντα δύο (42) µέλη. Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Λούµας Γεώργιος, Μπούτας Ευάγγελος και Χαλάτσης Αστέριος. Κατά ψήφισε ο κ. Ντούρος Ευστάθιος. Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α Ο Πρόεδρος Του Περιφερειακού Συµβουλίου Γρηγόρης Παπαχαραλάµπους 3

4 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 4

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Κωδικός Λογαριασµού 3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Περιγραφή Αναµορφώσε ις Περιόδου ιαµορφωµένο ς από Μεταφορά ΕΣΟ Α ιαµορφωµένο ς Σύνολο 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Εσοδα από τόκους 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα που δεν κατανοµάζονται ειδικά 1.000,00 0, , Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα (Π.Τ.Α) 0, , , Λοιπών Υπουργείων 0,00 0,00 0, Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του Π Ε ή ΣΑΝΑ 0, , , Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες ΚΑ , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες 0,00 0,00 0, Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 0,00 0,00 0, Εσοδα από τόκους 0, , , Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0,00 0,00 0, Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0, , ,33 01 Π.ΕΛΑΡΙΣΑΣ Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.,Οργανισµούς I. ή Ιδρύµατα(TEO) Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόµενες σε βάρος των ωφελουµένων τρίτων Έσοδα απο είσπραξη τέλους αδείας και τέλους µεταβίβασης αυτοκινήτων οχηµάτων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.000, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες 0, , , Έσοδα από τόκους καταθέσεων όψεως , ,00 0, Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές , , , Λοιπά παράβολα , , , Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 6.000,00 0, , Προϊόν ανείου από το δηµόσιο 0, , , Συγκοινωνίες-Σιδηρόδροµοι 0, , , Οικισµος-Υγεία-Πρόνοια 0, , , Λοιπών Υπουργείων 0,00 0,00 0, Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του Π Ε ή ΣΑΝΑ 0, , , Επιχορήγηση για δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 0, , , Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες , , , Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαική Ενωση 0, , , Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους µεταβιβασης αυτοκινητων οχηµατων 0,00 0,00 0,00 5

6 Εσοδα από παράβολα 0, , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά επιδόµατα , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για απάνες ακοτονίας 0, , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά µαθητών 0, , , Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονοµάζονται ειδικά 500,00 0,00 500, Εσοδα απο εκµίσθωση οικιών και γραφείων 2.000,00 0, , Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 0, , , Λοιπά παράβολα ,00 0, , Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 3.000,00 0, , Λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως καταβαλλοµένων ποσών 100,00 0,00 100, Λοιπέ έσοδα που δεν κατανοµάζονται ειδικά 0, , , Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς , , , Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισµό για λοιπούς σκοπούς 0, , , Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0, , , Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0, , ,57 02 Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.,Οργανισµούς I. ή Ιδρύµατα(TEO) Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους µεταβιβασης αυτοκινητων οχηµατων ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ , , , , ,00 0,00 0, , , Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 0, , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 0,00 0,00 0, Λοιπά παράβολα 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για τουρισµό µουσεία µνηµεία εκπαίδευση , , , Επιχορηγήσεις για Οικισµό-Υγεία-Πρόνοια , , , Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα , , , Λοιπών Υπουργείων 0, , , Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του Π Ε ή ΣΑΝΑ 0, , , Επιχορήγηση για δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 0, , , Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 0, , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόµατα , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 2.496,25 0, , Εσοδα από Κ.Α.Π. για απάνες ακοκτονίας , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών 0, , , Εσοδα απο εκµίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων , ,00 0, Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 0, , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές , , , Λοιπά παράβολα , , , Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν 0, , ,00 6

7 Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση χρη- µατικών ενταλµάτων προπληρωµής Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 0, , ,00 0,00 500,00 500, Λοιπέ έσοδα που δεν κατανοµάζονται ειδικά 0,00 500,00 500, Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς 0, , , Επιχορηγήσεις από Τ.Κ.Π. για λοιπούς σκοπούς 0,00 476,00 476, Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0, , , Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0, , ,68 03 Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.,Οργανισµούς I. ή Ιδρύµατα(TEO) Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους µεταβιβασης αυτοκινητων οχηµατων ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , , , , ,00 0, , , , Εσοδα από παράβολα 0,00 0,00 0, Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 0, , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 0, , , Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκων χωρίς να οφείλονται ,00 0, , Συγκοινωνίες 0, , , Επιχορηγήσεις για τουρισµό µουσεία µνηµεία 0, , , Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 0, , , Υπ. Υγείας Πρόνοιας και Κοιν.Ασφαλίσεων 0, , , Λοιπών Υπουργείων 0, , , Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του Π Ε ή ΣΑΝΑ , , Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 0, , , Επιχορήγηση απο Τ.Π. για λοιπές δαπάνες 5.000, , , Επιχορηγήσεις από ΝΠ , ,00 0, Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών λειτουργίας ή εγκατ/σης...µεταποιτικών ή αλλων δραστηρ. ν.3982/2011,καθώς εξέταστρα επαγγελµατιών ν.6422/34) 0, , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόµατα , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 2.500,00 0, , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών , , , Εσοδα απο εκµίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 0, , , Εσοδα απο τόκους καταθέσεων οψεως 0, , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδ., συντάξεων, βοηθηµ. και αποζηµιώσεων Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 Ν 3033/1954 αντιµ.δαπ) ,00 0, ,00 0, , , Επιχορηγήσεις από ΤΚΠ για λοιπούς σκοπούς 0,00 946,00 946, 'Εσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0, , , Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του Π Ε ή ΣΑΝΑ 0,00 0,00 0, Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0, , ,07 04 Π.Ε ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ , , ,81 7

8 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.,Οργανισµούς I. ή Ιδρύµατα , ,00 0, Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους µεταβιβασης αυτοκινητων οχηµατων Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών παραµονής αλλοδαπών) 0, , ,00 0, , , Εσοδα απο τόκους καταθέσεων οψεως , , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 0, , , Συγκοινωνίες 0, , , Επιχορηγήσεις για τουρισµό µουσεία µνηµεία 0, , , Επιχ/σεις Π Ε για εργα Οικισµος 0, , , Επιχορηγήσεις γιά έργα ύδρευσης-αποχέτευσης 0, , , Επιχ/σεις για ειδικά έργα Υπ.Γεωργίας- 0, , ,00 Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας,Μεταφορών,Υποδοµών& ικτ ύων ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 0, , , Λοιπών Υπουργείων 0, , , Κατασκευή σχολικών κτιρίων 0, , , Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του Π Ε ή ΣΑΝΑ 0, , , Επιχορ.για λοιπές δαπάνες , , , Επιχορηγήσεις από ΝΠ, Οργανισµούς ή ειδικούς Λογ/σµούς 3.818,43 0, , Εσοδα από παράβολα 1.000, , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόµατα , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 2.496,25 0, , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών , , , Εσοδα απο εκµίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 0, , , Εσοδα απο τόκους καταθέσεων οψεως 346,28 0,00 346, Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 0, , , Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθηµάτων και αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 9.406, , , Εσοδα απο αποκατάσταση ζηµιών,απωλειών κ.λ.π. 0,00 94,67 94, Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς , , , Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπ/σµό για λοιπούς σκοπούς 0,00 404,55 404, Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0, , , Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0, , ,27 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ , , ,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,50 8

9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Κωδικός Λογαριασµού 3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Περιγραφή Αναµορφώσε ις Περιόδου ιαµορφωµένο ς από Μεταφορά ΕΞΟ Α ιαµορφωµένο ς Σύνολο 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ιάφορα έργα (Π.Τ.Α) 0, , , Λοιπών Υπουργείων 0,00 0,00 0, Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά Προµήθεια µηχανικού και λοιπούν κεφαλαιουχικού εξοπλισµού που δεν κατονοµάζεται ειδικά 0, , ,00 0, , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά 0, , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά -167, , , Λοιπές δαπάνες 0, , , Λοιπές δαπάνες -368, , , Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων 0, , , Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων (ΠΟΕ) , , , Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων 0, , , Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων , , , Εξοδα µετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα Εξοδα µετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα 0, , ,00-972, , , απάνες κινητής τηλεφωνίας 0, , , απάνες κινητής τηλεφωνίας , ,00 0, ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα 0, , , ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα -500,00 500,00 0, Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων 0, , , Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 0, , , Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων -45,76 100,00 54, Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 0, , , Λοιπές αποδόσεις σε οργανισµούς, φυσικά και νοµικά πρόσωπ 0, , , Α110 Τακτικό Αποθεµατικό , , ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ , , ,83 01 Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0, , , Συγκοινωνίες 0, , , Οικισµός-Υγεία -Πρόνοια 0, , , Λοιπών Υπουργείων 0, , ,06 9

10 ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αποζηµίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγά- ζουν ηµόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγά- ζουν ηµόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π... 0, , ,10 0, , , , , ,89 0, , , Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις 0, , ,76 σ αυτά Επιστηµονικές µελέτες και έρευνες 0, , , Μελέτες και έυρενες για εκτέλεση έργων , , , Εκτέλεση & συντήρηση έργων , , , ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - Α ΡΕΥΣΗΣ 0, , , Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων , , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά , , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά -223, , , Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας , , , Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων που ασχολούνται µε το Π..Ε. 0, , , Ηµερήσια αποζηµίωση όσων µετακινούνται στο εσωτερικό,υπαλλήλων ή µη 0, , , Αγορά µετοχών 0, , , Λοιπές δαπάνες 0, , , Λοιπές δαπάνες 0, , , Βασικός µισθός 0, , , Οικογενειακή παροχή 0,00 840,00 840, Επίδοµα θέσης ευθύνης και επίδοµα ειδικής απασχόλησης των στελεχών της Πρωτ/θµιας και ευτ/θµιας Εκπαίδευσης 0, , , Λοιπά ειδικά επιδόµατα , , , Αποζηµιωση προσωπικου που απολυεται,συνταξιοδοτειται κλπ 0, , , Εισφορές στο ΙΚΑ , , , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς , , , Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ 0,00 520,00 520, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 0,00 45,00 45, Αµοιβές εποχιακού προσωπικού 0, , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εποχιακού προσωπικού Εισφορές προσωπικού που πραγµατοποιεί στις.υ. άσκηση στο επάγγελµα 0, , ,00 0, , , Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση , , , Αποζηµίωση Σπουδαστών που πραγµ. πρακτική άσκηση σε Υ 0, , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 0, , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία , , , Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες , , , Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες , , , Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων 0, , , Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων 650, , , Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις 0, , , Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις -900,00 900,00 0, Αµοιβές υπαλλήλων κλιµακίων ελέγχων Λαικών αγορών , , ,00 10

11 Αποζηµίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτουγειονοµικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας Αποζηµίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτ/µικούς ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας , , , , , , Εφ απαξ παροχή , , , Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού 0, , , Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού , , , Εξοδα µετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα µονιµου προσωπ 0, , , Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων , , , Εξοδα µετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα 0, , , Μισθώµατα κτιρίων , , , Μισθώµατα κτιρίων 0,00 700,00 700, Μεταφορά µαθητών 0, , , Μεταφορά µαθητών 0, , , Ταχυδροµικά 5.000, , , Ταχυδροµικά , ,00 0, Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. Μισθώµατα,δαπάνες) 0, , , Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. Μισθώµατα,δαπάνες) , , , απάνες κινητής τηλεφωνίας 300, , , απάνες κινητής τηλεφωνίας -200,00 200,00 0, Λοιπές µεταφορές , , , Υδρευση και άδρευση 0, , , Υδρευση και άδρευση 0, , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) , , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) , , , Χρήση Φωταερίου 0, , , Χρήση Φωταερίου , , , Λοιπες δαπανες καθαριοτητας 0, , , ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα , , , ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα 0, , , Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαµβάνεται και η προµήθεια χαρτιού) Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία(περιλαµβάνεται και η προµήθεια χαρτιού) , , ,00 0, , , Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων 0, , , Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 7.000, , , Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 0, , , Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 0, , , Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά -754, , , Αµοιβές για συντ. & επισκ.µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά , , , Αµοιβές για συντ. & επισκ.µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά -616, , , Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού και λοιπού εξοπλισµού , , , Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού και λοιπού εξοπλισµού -433, , , Αµοιβες φυσικων προσωπων 0, , , Αµοιβες φυσικων προσωπων 0, , , Αµοιβές Νοµικών Προσώπων , , ,00 11

12 Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 0, , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων 0, , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων 0,00 900,00 900, Αµοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συµπε ριλαµβανονται νοµικα & φυσικα προσωπα) Αµοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συµπε ριλαµβανονται νοµικα & φυσικα προσωπα) , , ,00-66, , , Επιµόρφωση, εκπαίδευση, µετεκπαίδευση , , , Επιµόρφωση, εκπαίδευση, µετεκπαίδευση 0, , , Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 0, , , ικαστικα - συµβολαιογραφικα εξοδα 0, , , ικαστικα - συµβολαιογραφικα εξοδα -471,71 500,00 28, Λοιπές ειδικές αµοιβές 0, , , Λοιπές ειδικές αµοιβές , , , Προµήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Προµήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Προµήθεια βιβλίων. συγγραµµάτων. περιοδ ικων. εφηµεριδων & λοιπων εκδοσεων Προµήθεια βιβλίων. συγγραµµάτων. περιοδ ικων. εφηµεριδων & λοιπων εκδοσεων , , ,00-222, , ,18 0, , ,00 0,00 356,00 356, Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 0, , , Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 0,00 61,00 61, Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 0, , , Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού -250,00 250,00 0, Προµήθεια λοιπών υγειονοµικών φαρµακευτικών και ορθοπεδικών υλικών 0, , , Προµήθεια ειδών καθαριότητας 0, , , Προµήθεια ειδών καθαριότητας -76,50 800,00 723, Προµηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής µεταφορικών µέσων και ξηρας γενικα Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής µεταφορικών µέσων και ξηρας γενικα Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού 0, , , , , ,00-888, , , , , ,00-265, , , Προµήθεια ιµατισµού, υφασµάτων και συναφών υλικών 0, , , Προµήθεια ιµατισµού, υφασµάτων και συναφών υλικών -4,18 200,00 195, Προµήθεια ειδών υπόδησης 0, , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , , , Προµηθεια καυσιµων θερµανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων , , , Προµηθεια καυσιµων θερµανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων , , , Προµήθεια χρωµάτων και λοιπών συναφών υλικών 0, , , Προµήθεια χρωµάτων και λοιπών συναφών υλικών -24,46 100,00 75, Προµήθεια χηµικών υλικών και αεραφρού 0, , ,00 12

13 Προµήθεια χηµικών υλικών και αεραφρού -78,78 350,00 271, Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού , , , Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού -372, , , Λοιπές προµήθειες υλικών , , , Λοιπές προµήθειες υλικών , , , Προµήθεια επίπλων 0, , , Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού , , , Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού 0,00 639,60 639, Προµήθεια γραφοµηχανών. µηχανηµάτων φω- τοαντογραφικής κλπ µηχανών γραφείου Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισµού Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισµού Προµήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. µετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισµού , , ,00 0, , ,00-347, , ,50 0, , , Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού & λοιπού εξοπλισµού 0, , , Προµήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού υποχρεώσεις , , , Επιχορήγηση σε ιδρύµατα και εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλικων 0, , , Επιχορηγήσεις σε ιδρύµατα ανηλίκων και ενηλίκων , , , Λοιπές επιχ/σεις φυσικών ή νοµικών προσώπων και , , ,00 οργανισµών Βοηθήµατα σε νεφροπαθείς , , , Λοιπές επιστροφές εσόδων 0, , , Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών 0, , , απάνες αποζηµίωσης θυµάτων τροµοκρατικών και εγκληµατικών ενεργειών 0, , , απάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής 0, , , απάνες εφαρµογής προγράµµατος ΟΣ Ε 0, , , απάνες Γεωργίας Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς ιαφορες δαπανες για τη διενεργεια βουλευτικων.κοινοτικων.δηµοτικων εκλογων Οδοιπορικά αποζηµίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται µε την διενέργεια εκλογών Κάθε είδους δαπάνες που προέρχονται από υποχρεώσεις καταργούµενων επιχειρήσεων , , , , , , , , ,00 0, , , απάνες περιφερειακής ανάπτυξης 0, , , απάνες σχετικά µε την εκπαίδευση 0, , , απάνες σχετικά µε την εκπαίδευση 0, , , απάνες για την ενεργειακή πολιτική 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ , , ,99 02 Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Λοιπές υποχρεώσεις του ηµοσίου από εγγυήσεις 0, , , Συγκοινωνίες 0, , , Τουρισµός - µουσεία - µνηµεία - εκπαίδευση , , , Οικισµός-Υγεία -Πρόνοια , , , ιάφορα έργα , , , ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 0, , ,54 13

14 Λοιπών Υπουργείων 0, , , Αποζηµίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγά- ζουν ηµόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεων σε αυτά 0,00 100,00 100, , , ,77 0, , , Μελέτες και έυρενες για εκτέλεση έργων , , , Μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων υποχρεώσεις 0, , , Μελέτες & έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας του Ν.Π... υποχ.παρ.ετών 0, , , ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - Α ΡΕΥΣΗΣ 0, , , Εκτέλεση έργων αποστράγγισης οφειλές παρελθόντων ετών 0, , , Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 0, , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµά- ζονται ειδικά , , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά 0, , , Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας , , , Συντήρηση λιµενικών έργων 0,00 500,00 500, Συντήρηση έργων αθλητισµού , ,00 0, Συντήρηση λοιπόν έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά , , , Αγορά µετοχών υποχρεώσεις παρελθ.ετών 0, , , Λοιπές δαπάνες 0, , , Βασικός µισθός 0, , , Οικογενειακή παροχή 0, , , Κίνητρο απόδοσης 0,00 300,00 300, Επίδοµα δώρων 0, , , Λοιπές αποζηµιώσεις 0, , , Εισφορές στο ΙΚΑ 0, , , Αντιµισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 0,00 0,00 0, Αµοιβές εποχιακού προσωπικού , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εποχιακού προσωπικού Εισφορές προσωπικού που πραγµατοποιεί στις.υ. άσκηση στο επάγγελµα 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 610,00 610, Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 0, , , Αποζηµίωση Σπουδαστών που πραγµ. πρακτική άσκηση σε Υ 0, , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 0, , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 0, , , Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες 0, , , Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες υποχρ.παρελθόντων ετών 0, , , Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων , , , Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων 0, , , Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις 0, , , Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις 0, , , Αποζηµίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτουγειονοµικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας 5.000,00 0, ,00 14

15 Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού , , , Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µονίµων υπαλλήλων υποχρ.παρελθ.ετών 0, , , Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων 0,00 0,00 0, Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό λοιπών προσώπων 0,00 500,00 500, Μισθώµατα κτιρίων 0, , , Μισθώµατα κτιρίων υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 0, , , Μεταφορά µαθητών 0, , , Μεταφορά µαθητών υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 0, , , Ταχυδροµικά 0, , , Ταχυδροµικά έξοδα υποχρεώσεις παρελθ.ετών 0, , , Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. µισθώµατα. δαπάνες εγκαταστάσεων) 0, , , Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού 0, , , απάνες κινητής τηλεφωνίας 0, , , Λοιπές µεταφορές 0, , , Υδρευση και άδρευση 0, , , Υδρευση και άρδευση υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 0, , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) 0, , , Ηλεκτρικη ενέργεια υποχρεώσεις παρελθόντων ετών , ,00 0, Χρήση Φωταερίου 0, , , Λοιπες δαπανες καθαριοτητας 0, , , ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα , , , ιαφηµίσεις & δηµοσιεύσεις γενικά υποχρ.παρελθόντων ετών 0, , , Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαµβάνεται και η προµήθεια χαρτιού) , , , Εκδόσεις- εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία 0,00 783,00 783, Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων 0, , , Εκθέσεις οργάνωση συνεδρίων κλπ παρελθόντων ετών 0, , , Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 0, , , Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων υποχρεώσεις 0, , , Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 0, , , Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων υποχρεώσεις 0, , , Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά 0, , , Αµοιβές για συντ. & επισκ.µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά 0, , , Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισµού 0, , , Αµοιβές για επισκευή συντήρηση λοιπού εξοπλισµού 0, , , Αµοιβες φυσικων προσωπων 2.496, , , Αµοιβές φυσικών προσώπων υποχρεώσεις παρ.ετών 0, , , Αµοιβές Νοµικών Προσώπων , , , Αµοιβές νοµικών προσώπων υποχρεώσεις παρ.ετών 0, , , Αµοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συµπε ριλαµβανονται νοµικα & φυσικα προσωπα) 0, , , Κατ.αποκοπή χορήγηµα για καθαριότητα υποχρ. παρελ.ετών 0, , , Λοιπές Αµοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες 0,00 0,00 0, Λοιπές αµοιβές υποχρεώσεις παρελθ. ετών 0,00 0,00 0, Επιµόρφωση, εκπαίδευση, µετεκπαίδευση 0, , ,00 15

16 Αµοιβές για εκπαίδευση,µετεκπαίδευση, επιµόρφωση οφειλές 0, , , Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , , , Λοιπές ειδικές αµοιβές 0, , , Λοιπές ειδικές αµοιβές υποχρεώσεις παρ. ετών 0,00 155,00 155, Προµήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Προµήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Προµήθεια βιβλίων. συγγραµµάτων. περιοδ ικων. εφηµεριδων & λοιπων εκδοσεων 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Προµήθεια βιβλίων συγγραµάτων περιοδικών υποχρ. 0, , , Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 0, , , Προµήθεια ειδών καθαριότητας 0, , , Προµηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων 0, , , Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής µεταφορικών µέσων και ξηρας γενικα 0, , , Προµήθεια ειδών συντ. & επισκ. µεταφορικών µέσων ξηράς 0, , , Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπού εξοπλισµού υποχρ.παρ. ετών 0, , ,00 0, , , Προµήθεια ιµατισµού, υφασµάτων και συναφών υλικών 0, , , Προµήθεια ειδών υπόδησης 0, , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 0, , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών υποχρεώσεις 0, , , Προµηθεια καυσιµων θερµανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων 0, , , Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης 0, , , Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 0,00 0,00 0, Λοιπές προµήθειες υλικών 0, , , Λοιπές προµήθειες υλικών υποχρεώσεις προηγ.χρήσεων 0,00 451,00 451, Προµήθεια επίπλων 0, , , Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού 0, , , Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισµού 0, , , Προµήθεια Η/Υ υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 0, , , Επιχορήγηση σε ιδρύµατα και εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλικων 0, , , Επιχορηγήσεις σε ιδρύµατα ανηλίκων και ενηλίκων υποχρ. 0, , , Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισµούς και σχολές κοινωνικης πρόνοιας 0, , , Επιχορηγήσεις σε λοιπούς οργανισµούς κοινωνικής πρόνοιας 0, , , Βοηθήµατα σε νεφροπαθείς , , , Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών οφειλές παρελθόντων ετών 0, , , απάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής , , , απάνες Γεωργίας Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς 0, , , απάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ υποχρεώσεις παρ. ετών 0,00 786,50 786, απάνες γεωργικών στατιστικών 0, , ,00 16

17 ιαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δηµοτικων εκλογων Οδοιπορικά αποζηµίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται µε την διενέργεια εκλογών 0, , ,00 0, , , απανες γεωργικού προσανατολισµού 0, , , απάνες γεωργικού προσανατολισµού 0,00 202,10 202, απάνες σχετικά µε την εκπαίδευση 0, , , απάνες σχετικά µε την εκπαίδευση 0,00 56,00 56, Α110 Τακτικό Αποθεµατικό , , ,54 03 Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , , , Συγκοινωνίες 0, , , Τουρισµός - µουσεία - µνηµεία - εκπαίδευση 0, , , ιάφορα έργα 0, , , Υπ.Υγείας Πρόνοιας και Κ.Α. 0, , , Λοιπών Υπουργείων 0, , , Επενδύσεις για κατασκευές σχολικών κτι- ρίων 0, , , ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - Α ΡΕΥΣΗΣ 0, , , Εκτέλεση έργων αποστράγγισης 0, , , Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 0, , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµά- ζονται ειδικά 0, , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµά- ζονται ειδικά 0, , , Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας 0, , , Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής οδοποιίας 0,00 300,00 300, Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων που ασχολούνται µε το 0, , ,00 Ν.Π..Ε Λοιπές δαπάνες 0, , , Λοιπές δαπάνες 0, , , Βασικός µισθός 0, , , Βασικός Μισθός 0, , , Οικογενειακή παροχή 0, , , Οικογενειακή παροχή 0,00 240,00 240, Μισθολογική διαφορά βάση Ενιαίου Μισθολογίου (ΠΟΕ) 0,00 150,00 150, Μισθολογική διαφορά βάση Ενιαίου Μισθολογίου (ΠΟΕ) 0,00 20,00 20, Αποζηµιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτειται κλπ Καταβολή αποδοχών επιδοµάτων κλπ.παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0, , ,00 0, , , Εισφορές στο ΙΚΑ 0, , , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 0, , , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 0,00 80,00 80, Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ 500, , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 0,00 200,00 200, Αµοιβές εποχιακού προσωπικού 0, , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εποχιακού προσωπικού Εισφορές προσωπικού που πραγµατοποιεί στις.υ. άσκηση στο επάγγελµα 0, , ,00 0, , , Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 0, , ,00 17

18 Αποζηµίωση Σπουδαστών που πραγµ. πρακτική άσκηση σε Υ 0, , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 0, , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία (ΠΟΕ) 0, , , Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες 0, , , Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες (ΠΟΕ) 0, , , Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων 0, , , Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων (ΠΟΕ) 0, , , Αµοιβές υπαλλήλων κλιµακίων ελέγχων Λαικών αγορών 0, , , Αποζηµίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτουγειονοµικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας Αποζηµίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτουγειονοµικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας 800, , ,00 0, , , Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού 8.000, , , Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού 0, , , Έξοδα µετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό 0, , , Εξοδα µετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα µονιµου προσωπ 0, , , Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων 0, , , Μισθώµατα κτιρίων 0, , , Μεταφορά µαθητών , , , Μεταφορά µαθητών (Π.Ο.Ε.) 0, , , Ταχυδροµικά 0, , , Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. µισθώµατα. δαπάνες ) 0, , , Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. µισθώµατα. δαπάνες ) 0, , , Λοιπές µεταφορές 0, , , Υδρευση και άδρευση 0, , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) 0, , , Χρήση Φωταερίου 0, , , ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα 0, , , Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαµβάνεται και η προµήθεια χαρτιού) 0, , , Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων 0, , , Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 0, , , Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 0, , , Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά , , , Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισµού 8.000, , , Αµοιβες φυσικων προσωπων 0, , , Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 0, , , Επιµόρφωση, εκπαίδευση, µετεκπαίδευση 0, , , Επιµόρφωση, εκπαίδευση, µετεκπαίδευση (ΠΟΕ) 1.200, , , Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , , , ικαστικα - συµβολαιογραφικα εξοδα 0, , , Λοιπές ειδικές αµοιβές 4.500, , , Προµήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών , , ,00 18

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΘΕΜΑ 1 ο : «1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2015». Την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7ΛΡ-2ΔΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7ΛΡ-2ΔΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013 ΘΕΜΑ 2 ο : Πέµπτη (5 η ) Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1846 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Πέμπτη (5η) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΘΕΜΑ 2 ο : Εισήγηση επί της Τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισµού 2015 (Α Τρίµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013 ΘΕΜΑ 7 ο : Εισήγηση επί του Οικονομικού Απολογισμού οικονομικού έτους 2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ : Μεταφορά ταµειακών διαθεσίµων Περιφέρειας Θεσσαλίας και άνοιγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 30-03-2015 Αριθμ. Πρωτ:304 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΘΕΜΑ 5 ο : Πρόσληψη Δικηγόρου με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/28-11-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/28-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/28-11-2014 ΘΕΜΑ 26 ο : Παράταση άδειας εκµετάλλευσης για µία ακόµη πενταετία, λατοµείου αδρανών υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 30-03- Αριθµ. Πρωτ:303 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03- ΘΕΜΑ 4 ο : Τροποποίηση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 4ο: Χαρακτηρισµός νέας αστικής περιοχής, στην πόλη του Τυρνάβου- Αµπελώνα- Βρυοτόπου για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συµµετοχής στις «Κοινωνικές Συµπράξεις των φορέων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 16-10-2014 Αριθµ. Πρωτ:1284 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014 ΘΕΜΑ 33 ο : ΜΠΕ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 3-11-2014 Αριθµ. Πρωτ:1385 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014 ΘΕΜΑ 4 ο : «Έγκριση Προγραµµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014 ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση 52 του Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ. «Πλατφόρµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΘΕΜΑ 19ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Έκδοση Αδειών χρήσης νερού οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ.: 2821027900-01-02, fax: 2821027903 e-mail: teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.tee.gr Αριθμ. Πρωτ.: 2190

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λάρισα 30-03-2015 Αριθµ. Πρωτ: 288 ΘΕΜΑ 14ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος της 1. Λιονή Μαρία Π.Ε. Ρεθύµνου

Πρόεδρος της 1. Λιονή Μαρία Π.Ε. Ρεθύµνου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω διαπίστωσης λαθών από τη ιεύθυνση Οικονοµικού στη διατύπωση των συνόλων, κατά την καταχώρηση των οικονοµικών στοιχείων στο λογιστικό πρόγραµµα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΘΕΜΑ 20ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «ηµοτική αρδευτική γεώτρηση Υ23-ΕΚ35

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 7ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων έπειτα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λάρισα 30-03-2015 Αριθµ. Πρωτ: 292 ΘΕΜΑ 18ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λάρισα 30-03-2015 Αριθµ. Πρωτ: 289 ΘΕΜΑ 15ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΘΕΜΑ 13 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Λειτουργία υφιστάµενου σταθµού βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 6ο: Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2015 Περιφέρειας Θεσσαλίας - Π.Ε. Λάρισας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 16-10-2014 Αριθµ. Πρωτ:1278 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014 ΘΕΜΑ 27 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 15 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή Σταθµού Βάσης Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail: council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση βατότητας της

Διαβάστε περισσότερα