ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα Αριθµ. Πρωτ:1289 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/ ΘΕΜΑ 2 ο : 3 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονοµικού έτους Την Τρίτη και ώρα 6:00 µ.µ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά την έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό πρωτ. 1204/ του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου, παρόντων του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου, των Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Λάρισας κ. Παπαδηµόπουλου ηµητρίου, Π.Ε. Καρδίτσας κ. Τσιάκου Βασιλείου, Π.Ε. Τρικάλων κ. Μιχαλάκη Χρήστου, Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων κας Κολυνδρίνη ωροθέας και των Θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών κ. εσπόπουλου Κων/νου, κ. Κοπάνα Γεωργίου, κας Μαµάρα Μαρίας, κ. Μπάρδα Κων/νου, κ. Τσίγκα Γεωργίου και κ. Ψαχούλα Ορέστη. Προεδρεύων ο κ. Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος. Αντιπρόεδρος η κα. Τσαλίκη Νερατζούλα και Γραµµατέας ο κ. Πουτσιάκας Νικόλαος. Ειδικοί Γραµµατείς οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας κα. Γκόλια Βασιλική και κα.τσιαντούλη Ευγενία. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 1 Αναγνωστόπουλος Παρών 28 Μπίλλης Απόστολος Παρών Βασίλειος 2 Αναγνωστόπουλος Παρών 29 Μπούτας Ευάγγελος Παρών ηµήτριος 3 Αναστασόπουλος Παρών 30 Μπουτίνας Ιωάννης Παρών Στυλιανός 4 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 31 Νοτόπουλος Ευάγγελος Παρών 5 εσπόπουλος Κων/νος Παρών 32 Νούσιος Κων/νος Παρών 6 ιώτη Ηρώ Απούσα 33 Ντούρος Ευστάθιος Παρών 7 Ηλιόπουλος Απών 34 Παιδής Αθανάσιος Απών Παναγιώτης 8 Ιακωβάκης Ευθύµιος Παρών 35 Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος Παρών 9 Ιγγλέσης Γρηγόριος Παρών 36 Πινακάς Βασίλειος Παρών 1

2 10 Καλοµπάτσιος Χρήστος Παρών 37 Πλωµαρίτης Νικόλαος Παρών 11 Καλούτσας Αρτέµιος Παρών 38 Πουτσιάκας Νικόλαος Παρών 12 Καλτσογιάννης Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύµιος Παρών Γεώργιος 13 Καραµπάτσας Κων/νος Παρών 40 Σάκκας Γεώργιος Παρών 14 Κίτσιος Γεώργιος Παρών 41 Σταµπουλής Γεώργιος Παρών 15 Κόκκαλη-Κουβέλη Παρούσα 42 Τσαλίκη Νερατζούλα Παρούσα Γεωργία 16 Κολίτσας Απόστολος Παρών 43 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 17 Κοπάνας Αργύριος Παρών 44 Τσιλιµίγκας Νικόλαος Απών 18 Λαδόπουλος Γεώργιος Παρών 45 Τσόγια Σταυρούλα Παρούσα 19 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 46 Τύµπας Κων/νος Παρών 20 Λιούπας Νικόλαος Παρών 47 Χαλάτσης Αστέριος Παρών 21 Λιούπης Αθανάσιος Παρών 48 Χαλέβας Κων/νος Παρών 22 Λούµας Γεώργιος Παρών 49 Χατζόπουλος Βασίλειος Παρών 23 Λουφόπουλος Παρών 50 Χρυσοβελώνη Μαρίνα Απούσα ηµήτριος-χρήστος 24 Μαµάρα Μαρία Παρούσα 51 Ψαχούλας Ορέστης Παρών 25 Μάττας Γεώργιος Παρών 26 Μπάρδας Παρών Κωνσταντίνος 27 Μπέµπης Απόστολος Παρών Ενώ βρισκόταν σε νόµιµη απαρτία παρουσιάστηκε το θέµα ηµερησίας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας: «3 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονοµικού έτους 2014.». Το λόγο πήρε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος και εισηγήθηκε τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 άρθ. 268,269,273 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» 2. Το Π.. 30/96 άρθ. 87 σύµφωνα µε το οποίο προβλέπεται τροποποίηση του προϋπολογισµού κατά την διάρκεια του οικονοµικού έτους και γίνεται µε απόφαση του Π.Σ. Η παρούσα είναι η 3 η τροποποίηση του προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014 και οι λόγοι που την επιβάλλουν είναι οι εξής: ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ Α Αυξάνονται ή µειώνονται ισόποσα οι ΚΑΕ εσόδων προκειµένου να διαµορφωθεί το ύψος των πιστώσεων σύµφωνα µε τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ Α Αυξάνονται ή µειώνονται ισόποσα οι αντίστοιχοι ΚΑΕ εξόδων και επίσης γίνονται εσωτερικές αυξοµειώσεις ΚΑΕ για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών. 2

3 Εισηγούµαστε Λόγω της αρµοδιότητάς σας, την έγκριση της 3ης τροποποίησης προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονοµικού έτους 2014 Μετά τα παραπάνω και σύµφωνα µε τα τωρινά δεδοµένα ο Προϋπολογισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το οικ.έτος 2014 διαµορφώνεται ως εξής: ΕΣΟ Α 2014: ,66 ΤΥ 2013: ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ: ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ: ,50 Το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση Λαµβάνει υπόψη τις προτάσεις και Αποφασίζει Να εγκρίνει την 3 η τροποποίηση προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονοµικού έτους 2014, όπως παρουσιάζεται ανωτέρω και αναλυτικότερα στους πίνακες του Παραρτήµατος. Εγκρίνει κατά πλειψηφία την απόφαση. Υπέρ ψήφισαν σαράντα δύο (42) µέλη. Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Λούµας Γεώργιος, Μπούτας Ευάγγελος και Χαλάτσης Αστέριος. Κατά ψήφισε ο κ. Ντούρος Ευστάθιος. Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α Ο Πρόεδρος Του Περιφερειακού Συµβουλίου Γρηγόρης Παπαχαραλάµπους 3

4 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 4

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Κωδικός Λογαριασµού 3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Περιγραφή Αναµορφώσε ις Περιόδου ιαµορφωµένο ς από Μεταφορά ΕΣΟ Α ιαµορφωµένο ς Σύνολο 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Εσοδα από τόκους 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα που δεν κατανοµάζονται ειδικά 1.000,00 0, , Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα (Π.Τ.Α) 0, , , Λοιπών Υπουργείων 0,00 0,00 0, Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του Π Ε ή ΣΑΝΑ 0, , , Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες ΚΑ , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες 0,00 0,00 0, Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 0,00 0,00 0, Εσοδα από τόκους 0, , , Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0,00 0,00 0, Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0, , ,33 01 Π.ΕΛΑΡΙΣΑΣ Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.,Οργανισµούς I. ή Ιδρύµατα(TEO) Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόµενες σε βάρος των ωφελουµένων τρίτων Έσοδα απο είσπραξη τέλους αδείας και τέλους µεταβίβασης αυτοκινήτων οχηµάτων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.000, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες 0, , , Έσοδα από τόκους καταθέσεων όψεως , ,00 0, Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές , , , Λοιπά παράβολα , , , Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 6.000,00 0, , Προϊόν ανείου από το δηµόσιο 0, , , Συγκοινωνίες-Σιδηρόδροµοι 0, , , Οικισµος-Υγεία-Πρόνοια 0, , , Λοιπών Υπουργείων 0,00 0,00 0, Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του Π Ε ή ΣΑΝΑ 0, , , Επιχορήγηση για δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 0, , , Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες , , , Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαική Ενωση 0, , , Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους µεταβιβασης αυτοκινητων οχηµατων 0,00 0,00 0,00 5

6 Εσοδα από παράβολα 0, , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά επιδόµατα , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για απάνες ακοτονίας 0, , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά µαθητών 0, , , Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονοµάζονται ειδικά 500,00 0,00 500, Εσοδα απο εκµίσθωση οικιών και γραφείων 2.000,00 0, , Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 0, , , Λοιπά παράβολα ,00 0, , Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 3.000,00 0, , Λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως καταβαλλοµένων ποσών 100,00 0,00 100, Λοιπέ έσοδα που δεν κατανοµάζονται ειδικά 0, , , Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς , , , Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισµό για λοιπούς σκοπούς 0, , , Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0, , , Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0, , ,57 02 Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.,Οργανισµούς I. ή Ιδρύµατα(TEO) Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους µεταβιβασης αυτοκινητων οχηµατων ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ , , , , ,00 0,00 0, , , Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 0, , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 0,00 0,00 0, Λοιπά παράβολα 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για τουρισµό µουσεία µνηµεία εκπαίδευση , , , Επιχορηγήσεις για Οικισµό-Υγεία-Πρόνοια , , , Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα , , , Λοιπών Υπουργείων 0, , , Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του Π Ε ή ΣΑΝΑ 0, , , Επιχορήγηση για δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 0, , , Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 0, , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόµατα , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 2.496,25 0, , Εσοδα από Κ.Α.Π. για απάνες ακοκτονίας , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών 0, , , Εσοδα απο εκµίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων , ,00 0, Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 0, , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές , , , Λοιπά παράβολα , , , Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν 0, , ,00 6

7 Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση χρη- µατικών ενταλµάτων προπληρωµής Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 0, , ,00 0,00 500,00 500, Λοιπέ έσοδα που δεν κατανοµάζονται ειδικά 0,00 500,00 500, Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς 0, , , Επιχορηγήσεις από Τ.Κ.Π. για λοιπούς σκοπούς 0,00 476,00 476, Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0, , , Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0, , ,68 03 Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.,Οργανισµούς I. ή Ιδρύµατα(TEO) Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους µεταβιβασης αυτοκινητων οχηµατων ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , , , , ,00 0, , , , Εσοδα από παράβολα 0,00 0,00 0, Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 0, , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 0, , , Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκων χωρίς να οφείλονται ,00 0, , Συγκοινωνίες 0, , , Επιχορηγήσεις για τουρισµό µουσεία µνηµεία 0, , , Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 0, , , Υπ. Υγείας Πρόνοιας και Κοιν.Ασφαλίσεων 0, , , Λοιπών Υπουργείων 0, , , Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του Π Ε ή ΣΑΝΑ , , Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 0, , , Επιχορήγηση απο Τ.Π. για λοιπές δαπάνες 5.000, , , Επιχορηγήσεις από ΝΠ , ,00 0, Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών λειτουργίας ή εγκατ/σης...µεταποιτικών ή αλλων δραστηρ. ν.3982/2011,καθώς εξέταστρα επαγγελµατιών ν.6422/34) 0, , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόµατα , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 2.500,00 0, , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών , , , Εσοδα απο εκµίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 0, , , Εσοδα απο τόκους καταθέσεων οψεως 0, , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδ., συντάξεων, βοηθηµ. και αποζηµιώσεων Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 Ν 3033/1954 αντιµ.δαπ) ,00 0, ,00 0, , , Επιχορηγήσεις από ΤΚΠ για λοιπούς σκοπούς 0,00 946,00 946, 'Εσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0, , , Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του Π Ε ή ΣΑΝΑ 0,00 0,00 0, Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0, , ,07 04 Π.Ε ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ , , ,81 7

8 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.,Οργανισµούς I. ή Ιδρύµατα , ,00 0, Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους µεταβιβασης αυτοκινητων οχηµατων Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών παραµονής αλλοδαπών) 0, , ,00 0, , , Εσοδα απο τόκους καταθέσεων οψεως , , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 0, , , Συγκοινωνίες 0, , , Επιχορηγήσεις για τουρισµό µουσεία µνηµεία 0, , , Επιχ/σεις Π Ε για εργα Οικισµος 0, , , Επιχορηγήσεις γιά έργα ύδρευσης-αποχέτευσης 0, , , Επιχ/σεις για ειδικά έργα Υπ.Γεωργίας- 0, , ,00 Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας,Μεταφορών,Υποδοµών& ικτ ύων ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 0, , , Λοιπών Υπουργείων 0, , , Κατασκευή σχολικών κτιρίων 0, , , Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του Π Ε ή ΣΑΝΑ 0, , , Επιχορ.για λοιπές δαπάνες , , , Επιχορηγήσεις από ΝΠ, Οργανισµούς ή ειδικούς Λογ/σµούς 3.818,43 0, , Εσοδα από παράβολα 1.000, , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόµατα , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 2.496,25 0, , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών , , , Εσοδα απο εκµίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 0, , , Εσοδα απο τόκους καταθέσεων οψεως 346,28 0,00 346, Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 0, , , Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθηµάτων και αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 9.406, , , Εσοδα απο αποκατάσταση ζηµιών,απωλειών κ.λ.π. 0,00 94,67 94, Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς , , , Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπ/σµό για λοιπούς σκοπούς 0,00 404,55 404, Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0, , , Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0, , ,27 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ , , ,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,50 8

9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Κωδικός Λογαριασµού 3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Περιγραφή Αναµορφώσε ις Περιόδου ιαµορφωµένο ς από Μεταφορά ΕΞΟ Α ιαµορφωµένο ς Σύνολο 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ιάφορα έργα (Π.Τ.Α) 0, , , Λοιπών Υπουργείων 0,00 0,00 0, Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά Προµήθεια µηχανικού και λοιπούν κεφαλαιουχικού εξοπλισµού που δεν κατονοµάζεται ειδικά 0, , ,00 0, , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά 0, , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά -167, , , Λοιπές δαπάνες 0, , , Λοιπές δαπάνες -368, , , Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων 0, , , Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων (ΠΟΕ) , , , Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων 0, , , Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων , , , Εξοδα µετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα Εξοδα µετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα 0, , ,00-972, , , απάνες κινητής τηλεφωνίας 0, , , απάνες κινητής τηλεφωνίας , ,00 0, ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα 0, , , ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα -500,00 500,00 0, Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων 0, , , Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 0, , , Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων -45,76 100,00 54, Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 0, , , Λοιπές αποδόσεις σε οργανισµούς, φυσικά και νοµικά πρόσωπ 0, , , Α110 Τακτικό Αποθεµατικό , , ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ , , ,83 01 Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0, , , Συγκοινωνίες 0, , , Οικισµός-Υγεία -Πρόνοια 0, , , Λοιπών Υπουργείων 0, , ,06 9

10 ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αποζηµίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγά- ζουν ηµόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγά- ζουν ηµόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π... 0, , ,10 0, , , , , ,89 0, , , Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις 0, , ,76 σ αυτά Επιστηµονικές µελέτες και έρευνες 0, , , Μελέτες και έυρενες για εκτέλεση έργων , , , Εκτέλεση & συντήρηση έργων , , , ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - Α ΡΕΥΣΗΣ 0, , , Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων , , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά , , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά -223, , , Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας , , , Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων που ασχολούνται µε το Π..Ε. 0, , , Ηµερήσια αποζηµίωση όσων µετακινούνται στο εσωτερικό,υπαλλήλων ή µη 0, , , Αγορά µετοχών 0, , , Λοιπές δαπάνες 0, , , Λοιπές δαπάνες 0, , , Βασικός µισθός 0, , , Οικογενειακή παροχή 0,00 840,00 840, Επίδοµα θέσης ευθύνης και επίδοµα ειδικής απασχόλησης των στελεχών της Πρωτ/θµιας και ευτ/θµιας Εκπαίδευσης 0, , , Λοιπά ειδικά επιδόµατα , , , Αποζηµιωση προσωπικου που απολυεται,συνταξιοδοτειται κλπ 0, , , Εισφορές στο ΙΚΑ , , , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς , , , Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ 0,00 520,00 520, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 0,00 45,00 45, Αµοιβές εποχιακού προσωπικού 0, , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εποχιακού προσωπικού Εισφορές προσωπικού που πραγµατοποιεί στις.υ. άσκηση στο επάγγελµα 0, , ,00 0, , , Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση , , , Αποζηµίωση Σπουδαστών που πραγµ. πρακτική άσκηση σε Υ 0, , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 0, , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία , , , Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες , , , Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες , , , Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων 0, , , Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων 650, , , Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις 0, , , Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις -900,00 900,00 0, Αµοιβές υπαλλήλων κλιµακίων ελέγχων Λαικών αγορών , , ,00 10

11 Αποζηµίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτουγειονοµικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας Αποζηµίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτ/µικούς ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας , , , , , , Εφ απαξ παροχή , , , Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού 0, , , Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού , , , Εξοδα µετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα µονιµου προσωπ 0, , , Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων , , , Εξοδα µετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα 0, , , Μισθώµατα κτιρίων , , , Μισθώµατα κτιρίων 0,00 700,00 700, Μεταφορά µαθητών 0, , , Μεταφορά µαθητών 0, , , Ταχυδροµικά 5.000, , , Ταχυδροµικά , ,00 0, Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. Μισθώµατα,δαπάνες) 0, , , Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. Μισθώµατα,δαπάνες) , , , απάνες κινητής τηλεφωνίας 300, , , απάνες κινητής τηλεφωνίας -200,00 200,00 0, Λοιπές µεταφορές , , , Υδρευση και άδρευση 0, , , Υδρευση και άδρευση 0, , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) , , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) , , , Χρήση Φωταερίου 0, , , Χρήση Φωταερίου , , , Λοιπες δαπανες καθαριοτητας 0, , , ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα , , , ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα 0, , , Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαµβάνεται και η προµήθεια χαρτιού) Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία(περιλαµβάνεται και η προµήθεια χαρτιού) , , ,00 0, , , Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων 0, , , Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 7.000, , , Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 0, , , Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 0, , , Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά -754, , , Αµοιβές για συντ. & επισκ.µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά , , , Αµοιβές για συντ. & επισκ.µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά -616, , , Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού και λοιπού εξοπλισµού , , , Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού και λοιπού εξοπλισµού -433, , , Αµοιβες φυσικων προσωπων 0, , , Αµοιβες φυσικων προσωπων 0, , , Αµοιβές Νοµικών Προσώπων , , ,00 11

12 Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 0, , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων 0, , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων 0,00 900,00 900, Αµοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συµπε ριλαµβανονται νοµικα & φυσικα προσωπα) Αµοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συµπε ριλαµβανονται νοµικα & φυσικα προσωπα) , , ,00-66, , , Επιµόρφωση, εκπαίδευση, µετεκπαίδευση , , , Επιµόρφωση, εκπαίδευση, µετεκπαίδευση 0, , , Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 0, , , ικαστικα - συµβολαιογραφικα εξοδα 0, , , ικαστικα - συµβολαιογραφικα εξοδα -471,71 500,00 28, Λοιπές ειδικές αµοιβές 0, , , Λοιπές ειδικές αµοιβές , , , Προµήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Προµήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Προµήθεια βιβλίων. συγγραµµάτων. περιοδ ικων. εφηµεριδων & λοιπων εκδοσεων Προµήθεια βιβλίων. συγγραµµάτων. περιοδ ικων. εφηµεριδων & λοιπων εκδοσεων , , ,00-222, , ,18 0, , ,00 0,00 356,00 356, Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 0, , , Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 0,00 61,00 61, Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 0, , , Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού -250,00 250,00 0, Προµήθεια λοιπών υγειονοµικών φαρµακευτικών και ορθοπεδικών υλικών 0, , , Προµήθεια ειδών καθαριότητας 0, , , Προµήθεια ειδών καθαριότητας -76,50 800,00 723, Προµηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής µεταφορικών µέσων και ξηρας γενικα Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής µεταφορικών µέσων και ξηρας γενικα Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού 0, , , , , ,00-888, , , , , ,00-265, , , Προµήθεια ιµατισµού, υφασµάτων και συναφών υλικών 0, , , Προµήθεια ιµατισµού, υφασµάτων και συναφών υλικών -4,18 200,00 195, Προµήθεια ειδών υπόδησης 0, , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , , , Προµηθεια καυσιµων θερµανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων , , , Προµηθεια καυσιµων θερµανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων , , , Προµήθεια χρωµάτων και λοιπών συναφών υλικών 0, , , Προµήθεια χρωµάτων και λοιπών συναφών υλικών -24,46 100,00 75, Προµήθεια χηµικών υλικών και αεραφρού 0, , ,00 12

13 Προµήθεια χηµικών υλικών και αεραφρού -78,78 350,00 271, Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού , , , Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού -372, , , Λοιπές προµήθειες υλικών , , , Λοιπές προµήθειες υλικών , , , Προµήθεια επίπλων 0, , , Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού , , , Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού 0,00 639,60 639, Προµήθεια γραφοµηχανών. µηχανηµάτων φω- τοαντογραφικής κλπ µηχανών γραφείου Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισµού Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισµού Προµήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. µετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισµού , , ,00 0, , ,00-347, , ,50 0, , , Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού & λοιπού εξοπλισµού 0, , , Προµήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού υποχρεώσεις , , , Επιχορήγηση σε ιδρύµατα και εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλικων 0, , , Επιχορηγήσεις σε ιδρύµατα ανηλίκων και ενηλίκων , , , Λοιπές επιχ/σεις φυσικών ή νοµικών προσώπων και , , ,00 οργανισµών Βοηθήµατα σε νεφροπαθείς , , , Λοιπές επιστροφές εσόδων 0, , , Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών 0, , , απάνες αποζηµίωσης θυµάτων τροµοκρατικών και εγκληµατικών ενεργειών 0, , , απάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής 0, , , απάνες εφαρµογής προγράµµατος ΟΣ Ε 0, , , απάνες Γεωργίας Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς ιαφορες δαπανες για τη διενεργεια βουλευτικων.κοινοτικων.δηµοτικων εκλογων Οδοιπορικά αποζηµίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται µε την διενέργεια εκλογών Κάθε είδους δαπάνες που προέρχονται από υποχρεώσεις καταργούµενων επιχειρήσεων , , , , , , , , ,00 0, , , απάνες περιφερειακής ανάπτυξης 0, , , απάνες σχετικά µε την εκπαίδευση 0, , , απάνες σχετικά µε την εκπαίδευση 0, , , απάνες για την ενεργειακή πολιτική 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ , , ,99 02 Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Λοιπές υποχρεώσεις του ηµοσίου από εγγυήσεις 0, , , Συγκοινωνίες 0, , , Τουρισµός - µουσεία - µνηµεία - εκπαίδευση , , , Οικισµός-Υγεία -Πρόνοια , , , ιάφορα έργα , , , ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 0, , ,54 13

14 Λοιπών Υπουργείων 0, , , Αποζηµίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγά- ζουν ηµόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεων σε αυτά 0,00 100,00 100, , , ,77 0, , , Μελέτες και έυρενες για εκτέλεση έργων , , , Μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων υποχρεώσεις 0, , , Μελέτες & έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας του Ν.Π... υποχ.παρ.ετών 0, , , ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - Α ΡΕΥΣΗΣ 0, , , Εκτέλεση έργων αποστράγγισης οφειλές παρελθόντων ετών 0, , , Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 0, , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµά- ζονται ειδικά , , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά 0, , , Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας , , , Συντήρηση λιµενικών έργων 0,00 500,00 500, Συντήρηση έργων αθλητισµού , ,00 0, Συντήρηση λοιπόν έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά , , , Αγορά µετοχών υποχρεώσεις παρελθ.ετών 0, , , Λοιπές δαπάνες 0, , , Βασικός µισθός 0, , , Οικογενειακή παροχή 0, , , Κίνητρο απόδοσης 0,00 300,00 300, Επίδοµα δώρων 0, , , Λοιπές αποζηµιώσεις 0, , , Εισφορές στο ΙΚΑ 0, , , Αντιµισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 0,00 0,00 0, Αµοιβές εποχιακού προσωπικού , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εποχιακού προσωπικού Εισφορές προσωπικού που πραγµατοποιεί στις.υ. άσκηση στο επάγγελµα 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 610,00 610, Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 0, , , Αποζηµίωση Σπουδαστών που πραγµ. πρακτική άσκηση σε Υ 0, , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 0, , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 0, , , Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες 0, , , Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες υποχρ.παρελθόντων ετών 0, , , Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων , , , Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων 0, , , Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις 0, , , Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις 0, , , Αποζηµίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτουγειονοµικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας 5.000,00 0, ,00 14

15 Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού , , , Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µονίµων υπαλλήλων υποχρ.παρελθ.ετών 0, , , Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων 0,00 0,00 0, Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό λοιπών προσώπων 0,00 500,00 500, Μισθώµατα κτιρίων 0, , , Μισθώµατα κτιρίων υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 0, , , Μεταφορά µαθητών 0, , , Μεταφορά µαθητών υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 0, , , Ταχυδροµικά 0, , , Ταχυδροµικά έξοδα υποχρεώσεις παρελθ.ετών 0, , , Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. µισθώµατα. δαπάνες εγκαταστάσεων) 0, , , Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού 0, , , απάνες κινητής τηλεφωνίας 0, , , Λοιπές µεταφορές 0, , , Υδρευση και άδρευση 0, , , Υδρευση και άρδευση υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 0, , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) 0, , , Ηλεκτρικη ενέργεια υποχρεώσεις παρελθόντων ετών , ,00 0, Χρήση Φωταερίου 0, , , Λοιπες δαπανες καθαριοτητας 0, , , ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα , , , ιαφηµίσεις & δηµοσιεύσεις γενικά υποχρ.παρελθόντων ετών 0, , , Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαµβάνεται και η προµήθεια χαρτιού) , , , Εκδόσεις- εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία 0,00 783,00 783, Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων 0, , , Εκθέσεις οργάνωση συνεδρίων κλπ παρελθόντων ετών 0, , , Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 0, , , Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων υποχρεώσεις 0, , , Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 0, , , Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων υποχρεώσεις 0, , , Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά 0, , , Αµοιβές για συντ. & επισκ.µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά 0, , , Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισµού 0, , , Αµοιβές για επισκευή συντήρηση λοιπού εξοπλισµού 0, , , Αµοιβες φυσικων προσωπων 2.496, , , Αµοιβές φυσικών προσώπων υποχρεώσεις παρ.ετών 0, , , Αµοιβές Νοµικών Προσώπων , , , Αµοιβές νοµικών προσώπων υποχρεώσεις παρ.ετών 0, , , Αµοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συµπε ριλαµβανονται νοµικα & φυσικα προσωπα) 0, , , Κατ.αποκοπή χορήγηµα για καθαριότητα υποχρ. παρελ.ετών 0, , , Λοιπές Αµοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες 0,00 0,00 0, Λοιπές αµοιβές υποχρεώσεις παρελθ. ετών 0,00 0,00 0, Επιµόρφωση, εκπαίδευση, µετεκπαίδευση 0, , ,00 15

16 Αµοιβές για εκπαίδευση,µετεκπαίδευση, επιµόρφωση οφειλές 0, , , Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , , , Λοιπές ειδικές αµοιβές 0, , , Λοιπές ειδικές αµοιβές υποχρεώσεις παρ. ετών 0,00 155,00 155, Προµήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Προµήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Προµήθεια βιβλίων. συγγραµµάτων. περιοδ ικων. εφηµεριδων & λοιπων εκδοσεων 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Προµήθεια βιβλίων συγγραµάτων περιοδικών υποχρ. 0, , , Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 0, , , Προµήθεια ειδών καθαριότητας 0, , , Προµηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων 0, , , Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής µεταφορικών µέσων και ξηρας γενικα 0, , , Προµήθεια ειδών συντ. & επισκ. µεταφορικών µέσων ξηράς 0, , , Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπού εξοπλισµού υποχρ.παρ. ετών 0, , ,00 0, , , Προµήθεια ιµατισµού, υφασµάτων και συναφών υλικών 0, , , Προµήθεια ειδών υπόδησης 0, , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 0, , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών υποχρεώσεις 0, , , Προµηθεια καυσιµων θερµανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων 0, , , Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης 0, , , Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 0,00 0,00 0, Λοιπές προµήθειες υλικών 0, , , Λοιπές προµήθειες υλικών υποχρεώσεις προηγ.χρήσεων 0,00 451,00 451, Προµήθεια επίπλων 0, , , Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού 0, , , Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισµού 0, , , Προµήθεια Η/Υ υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 0, , , Επιχορήγηση σε ιδρύµατα και εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλικων 0, , , Επιχορηγήσεις σε ιδρύµατα ανηλίκων και ενηλίκων υποχρ. 0, , , Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισµούς και σχολές κοινωνικης πρόνοιας 0, , , Επιχορηγήσεις σε λοιπούς οργανισµούς κοινωνικής πρόνοιας 0, , , Βοηθήµατα σε νεφροπαθείς , , , Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών οφειλές παρελθόντων ετών 0, , , απάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής , , , απάνες Γεωργίας Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς 0, , , απάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ υποχρεώσεις παρ. ετών 0,00 786,50 786, απάνες γεωργικών στατιστικών 0, , ,00 16

17 ιαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δηµοτικων εκλογων Οδοιπορικά αποζηµίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται µε την διενέργεια εκλογών 0, , ,00 0, , , απανες γεωργικού προσανατολισµού 0, , , απάνες γεωργικού προσανατολισµού 0,00 202,10 202, απάνες σχετικά µε την εκπαίδευση 0, , , απάνες σχετικά µε την εκπαίδευση 0,00 56,00 56, Α110 Τακτικό Αποθεµατικό , , ,54 03 Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , , , Συγκοινωνίες 0, , , Τουρισµός - µουσεία - µνηµεία - εκπαίδευση 0, , , ιάφορα έργα 0, , , Υπ.Υγείας Πρόνοιας και Κ.Α. 0, , , Λοιπών Υπουργείων 0, , , Επενδύσεις για κατασκευές σχολικών κτι- ρίων 0, , , ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - Α ΡΕΥΣΗΣ 0, , , Εκτέλεση έργων αποστράγγισης 0, , , Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 0, , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµά- ζονται ειδικά 0, , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµά- ζονται ειδικά 0, , , Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας 0, , , Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής οδοποιίας 0,00 300,00 300, Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων που ασχολούνται µε το 0, , ,00 Ν.Π..Ε Λοιπές δαπάνες 0, , , Λοιπές δαπάνες 0, , , Βασικός µισθός 0, , , Βασικός Μισθός 0, , , Οικογενειακή παροχή 0, , , Οικογενειακή παροχή 0,00 240,00 240, Μισθολογική διαφορά βάση Ενιαίου Μισθολογίου (ΠΟΕ) 0,00 150,00 150, Μισθολογική διαφορά βάση Ενιαίου Μισθολογίου (ΠΟΕ) 0,00 20,00 20, Αποζηµιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτειται κλπ Καταβολή αποδοχών επιδοµάτων κλπ.παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0, , ,00 0, , , Εισφορές στο ΙΚΑ 0, , , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 0, , , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 0,00 80,00 80, Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ 500, , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 0,00 200,00 200, Αµοιβές εποχιακού προσωπικού 0, , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εποχιακού προσωπικού Εισφορές προσωπικού που πραγµατοποιεί στις.υ. άσκηση στο επάγγελµα 0, , ,00 0, , , Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 0, , ,00 17

18 Αποζηµίωση Σπουδαστών που πραγµ. πρακτική άσκηση σε Υ 0, , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 0, , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία (ΠΟΕ) 0, , , Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες 0, , , Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες (ΠΟΕ) 0, , , Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων 0, , , Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων (ΠΟΕ) 0, , , Αµοιβές υπαλλήλων κλιµακίων ελέγχων Λαικών αγορών 0, , , Αποζηµίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτουγειονοµικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας Αποζηµίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτουγειονοµικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας 800, , ,00 0, , , Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού 8.000, , , Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού 0, , , Έξοδα µετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό 0, , , Εξοδα µετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα µονιµου προσωπ 0, , , Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων 0, , , Μισθώµατα κτιρίων 0, , , Μεταφορά µαθητών , , , Μεταφορά µαθητών (Π.Ο.Ε.) 0, , , Ταχυδροµικά 0, , , Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. µισθώµατα. δαπάνες ) 0, , , Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. µισθώµατα. δαπάνες ) 0, , , Λοιπές µεταφορές 0, , , Υδρευση και άδρευση 0, , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) 0, , , Χρήση Φωταερίου 0, , , ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα 0, , , Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαµβάνεται και η προµήθεια χαρτιού) 0, , , Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων 0, , , Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 0, , , Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 0, , , Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά , , , Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισµού 8.000, , , Αµοιβες φυσικων προσωπων 0, , , Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 0, , , Επιµόρφωση, εκπαίδευση, µετεκπαίδευση 0, , , Επιµόρφωση, εκπαίδευση, µετεκπαίδευση (ΠΟΕ) 1.200, , , Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , , , ικαστικα - συµβολαιογραφικα εξοδα 0, , , Λοιπές ειδικές αµοιβές 4.500, , , Προµήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών , , ,00 18

19 Προµήθεια βιβλίων. συγγραµµάτων. περιοδ ικων. εφηµεριδων & λοιπων εκδοσεων 0, , , Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 0, , , Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 0, , , Προµήθεια λοιπών υγειονοµικών φαρµακευτικών και ορθοπεδικών υλικών 0, , , Προµήθεια ειδών καθαριότητας 0, , , Κατ'αποκοπή χορήγηµα για καθαριότητα 0, , , Προµηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής µεταφορικών µέσων και ξηρας γενικα Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Προµήθεια ιµατισµού, υφασµάτων και συναφών υλικών 0, , , Προµήθεια ειδών υπόδησης 0, , , Προµήθεια ειδών υπόδησης 0, , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 0, , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών (ΠΟΕ) 0, , , Προµηθεια καυσιµων θερµανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων 0, , , Προµήθεια χρωµάτων και λοιπών συναφών υλικών 0, , , Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 0, , , Λοιπές προµήθειες υλικών 0, , , Προµήθεια επίπλων 0, , , Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού 0, , , Προµήθεια γραφοµηχανών. µηχανηµάτων φω- τοαντογραφικής κλπ µηχανών γραφείου Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισµού Προµήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. µετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισµού 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Προµήθρια κάθε είδους µηχανικού & λοιπού εξοπλισµού 0, , , Επιχορήγηση σε ιδρύµατα και εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλικων Επιχορήγηση σε Ιδρύµατα και εταιρίες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισµούς και σχολές κοινωνικης πρόνοιας Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισµούς και σχολές κοινωνικης πρόνοιας 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Βοηθήµατα σε νεφροπαθείς , , , Λοιπές οικονοµικές αποζηµιώσεις και βοηθήµατα 0, , , Λοιπές επιστροφές εσόδων 0, , , απανες εθνικου χαρακτηρα 0, , , απάνες Γεωργίας Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς ιαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δηµοτικων εκλογων Οδοιπορικά αποζηµίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται µε την διενέργεια εκλογών 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 19

20 Κάθε είδους δαπάνες που προέρχονται από υποχρεώσεις καταργούµενων επιχειρήσεων , , , Συµµετοχη στο µετοχικο κεφαλαιο εταιρει ν και οργανισµων , , , Α110 Τακτικό Αποθεµατικό , , ,02 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ , , ,81 04 Π.Ε ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Συγκοινωνίες 0, , , Τουρισµός - µουσεία - µνηµεία - εκπαίδευση 0, , , Οικισµός-Υγεία -Πρόνοια 0, , , Υδρευση Αποχέτευση 0, , , ιάφορα έργα 0, , , Υπουργείου Γεωργίας-Υπουργείου 0, , ,52 Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας,Μεταφορών,Υποδοµών& ικτ ύων Υπουργείου Γεωργίας- 0,00 427,89 427,89 Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας,Μεταφορών,Υποδοµών& ικτ ύων ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 0, , , Λοιπών Υπουργείων , , , Λοιπών Υπουργείων προηγούµενου έτους , , , Επενδύσεις για κατασκευές σχολικών κτι- ρίων , , , Επενδύσεις για κατασκευές σχολικών κτιρίων 0, , , ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - Α ΡΕΥΣΗΣ , , , Εκτέλεση έργων ύδρευσης-άρδευσης 0, , , Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων , , , Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων προηγούµενου έτους 0, , , Εκτέλεση έργων αθλητισµού 0,00 50,00 50, Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµά- ζονται ειδικά , , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά 0, , , Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας , , , Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής οδοποιίας 0, , ,25 προηγούµενου έτους Λοιπές δαπάνες , , , Λοιπες δαπάνες προηγούµενου έτους 0, , , Βασικός µισθός τακτικών(ισοβίων,µονίµων,αιρετών,µετακλητών) 0, , , Οικογενειακή παροχή 1.560, , , Αποζηµιωση προσωπικου που απολυεται. συνταξιοδοτειται , ,00 0,00 κλπ Εισφορές στο ΙΚΑ 0, , , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 4.600, , , Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ 0, , , Αµοιβές εποχιακού προσωπικού 0, , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εποχιακού προσωπικού Εισφορές προσωπικού που πραγµατοποιεί στις.υ. άσκηση στο επάγγελµα 0, , ,00 0,00 768,76 768, Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση , , , Λοιπές εισφορές για Κοινωνική Ασφάλιση 0, , , Αποζηµίωση Σπουδαστών που πραγµ. πρακτική άσκηση σε Υ 0, , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία , , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία προηγούµενου έτους 2.338,00 0, ,00 20

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΘΕΜΑ 1 ο : «1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2015». Την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΘΕΜΑ 2 ο : Εισήγηση επί της Τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισµού 2015 (Α Τρίµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ : Μεταφορά ταµειακών διαθεσίµων Περιφέρειας Θεσσαλίας και άνοιγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7ΛΡ-2ΔΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7ΛΡ-2ΔΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013 ΘΕΜΑ 2 ο : Πέµπτη (5 η ) Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 4ο: Χαρακτηρισµός νέας αστικής περιοχής, στην πόλη του Τυρνάβου- Αµπελώνα- Βρυοτόπου για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συµµετοχής στις «Κοινωνικές Συµπράξεις των φορέων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014 ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση 52 του Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ. «Πλατφόρµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 30-03- Αριθµ. Πρωτ:303 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03- ΘΕΜΑ 4 ο : Τροποποίηση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΘΕΜΑ 19ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Έκδοση Αδειών χρήσης νερού οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 3-11-2014 Αριθµ. Πρωτ:1385 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014 ΘΕΜΑ 4 ο : «Έγκριση Προγραµµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΘΕΜΑ 20ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «ηµοτική αρδευτική γεώτρηση Υ23-ΕΚ35

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 16-10-2014 Αριθµ. Πρωτ:1284 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014 ΘΕΜΑ 33 ο : ΜΠΕ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1846 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Πέμπτη (5η) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 01-03-2012 Αριθμ. Πρωτ: 408 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΘΕΜΑ 2 Ο : «Καθορισμός θέσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 6ο: Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2015 Περιφέρειας Θεσσαλίας - Π.Ε. Λάρισας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 05-04-2012 Αριθμ. Πρωτ: 648 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΘΕΜΑ 8 ο : «Άσκηση δικαιώματος προτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 15 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή Σταθµού Βάσης Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 22 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1094 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 2 Ο : «Τροποποίησης του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 14-10-2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. οικ.: 101548/39338/16-10- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 7ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων έπειτα από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ιωάννινα, 5 Αυγούστου 2015 Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 424 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 4 ο : Επέκταση αστικής περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΘΕΜΑ 13 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Λειτουργία υφιστάµενου σταθµού βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2710 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2810

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση βατότητας της

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/28-11-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/28-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 02-12-2014 Αριθµ. Πρωτ:1547 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/28-11-2014 ΘΕΜΑ 22o: Ανανέωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014 ΘΕΜΑ: 35 ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρ.Πρωτ.6475/29-07-15 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ.: 2821027900-01-02, fax: 2821027903 e-mail: teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.tee.gr Αριθμ. Πρωτ.: 2190

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, Μ.Π.Δ.Σ. ΚΑΙ Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Οικονομικού Έτους 2015»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Οικονομικού Έτους 2015» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλέφ. 210 6598534-535 Φ. 811/02/139164 Σ. 3102 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλέφ. 2106598314-539 Φ. 800/ 224 /138325 Σ. 2551 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘ ΕΝΤΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & 0219 ΥΠΗΡΕΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ 60000,00 4459,00 0,00 ΕΠΙ ΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑ) 4200,00 317,04 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01-01-2015 έως 31-08-2015 Ρέθυμνο 09-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.:10673 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 27-11-2012 Αριθμ. Πρωτ: 2096 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012 ΘΕΜΑ 7 o : «Έγκριση των μελετών:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr Νάξος 06/7/2015 Αριθ. Πρωτ. 3624 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ---------------------- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Ταχ. /νση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ.: 84300 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1380/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1380/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19- ΑΠΟΦΑΣΗ 1380/ ΘΕΜΑ: 42 ο 'ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πληρωµής πραγµατοποιηθέντων δαπανών /νσεων Εκπαίδευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015 ΘΕΜΑ: 66 ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΘΕΜΑ: 37 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την αναπαραγωγή των

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΤΩ7ΛΡ-ΞΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΘΕΜΑ: 50 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014 ΘΕΜΑ: 3 ο Κατακύρωση αποτελέσματος συμφερότερης προσφοράς για την ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 02-09-2013 Αριθμ. Πρωτ:1424 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013 ΘΕΜΑ 3 ο : Πρόταση αύξησης ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

«Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων 1-1-2015 έως και 30-06-2015

«Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων 1-1-2015 έως και 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα:16-7-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 15845 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νδη: Καρδίτσης 56, ΤΚ 42100, Τρίκαλα Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 548/2015 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ επιλέξιμων ΚΑΙ λοιπών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1001 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 14 ο : Εισήγηση σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 412 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε τη Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/13-12-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/13-12-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 14-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1788 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/13-12-2011 ΘΕΜΑ 3 o : «Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 27-6-2014 Αριθμ. Πρωτ: 710 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΘΕΜΑ 36 ο : Εισήγηση επί της «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Κέρκυρα, 20-02-2014 Αρ. Πρωτ. 7372/17967 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΘΕΜΑ: 83 ο Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Θεσσαλίας και των /νσεων της Π.Ε. Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΘΕΜΑ: 73 ο Τρικάλων. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Εθνικού χαρακτήρα του νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2014-2015, που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στην Κέρκυρα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013 ΘΕΜΑ: 44 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα μετακίνησης οδοιπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.

Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 431/2014 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση επιλέξιμων δαπανών για την υλοποίηση προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας».

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ Συνεδρίαση. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 203/30-12-2014 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /31-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /31-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /31-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2012 ΘΕΜΑ: 21 ο Eισήγηση έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού στα πλαίσια της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-Ω8Κ. ΘΕΜΑ: «Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)»

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-Ω8Κ. ΘΕΜΑ: «Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 13-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: B1.α /οικ. 115877 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο «A.Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης Β. Έγκριση συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1003 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΘΕΜΑ 6 ο Έγκριση παράτασης χρόνου λήξης πέραν της από 14.10.2013 δίμηνης

Διαβάστε περισσότερα

Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2015 ΘΕΜΑ: 89 ο Έγκριση δαπάνης για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Ανάδειξη του αναδόχου εκπονήσεως της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Νέοι Kωδικοί Ο ν ο µ α σ ί α Παλαιοί Kωδικοί 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0200 Αµοιβές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 101 ο Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015 Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της

Διαβάστε περισσότερα