ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα Αριθµ. Πρωτ:1289 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/ ΘΕΜΑ 2 ο : 3 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονοµικού έτους Την Τρίτη και ώρα 6:00 µ.µ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά την έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό πρωτ. 1204/ του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου, παρόντων του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου, των Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Λάρισας κ. Παπαδηµόπουλου ηµητρίου, Π.Ε. Καρδίτσας κ. Τσιάκου Βασιλείου, Π.Ε. Τρικάλων κ. Μιχαλάκη Χρήστου, Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων κας Κολυνδρίνη ωροθέας και των Θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών κ. εσπόπουλου Κων/νου, κ. Κοπάνα Γεωργίου, κας Μαµάρα Μαρίας, κ. Μπάρδα Κων/νου, κ. Τσίγκα Γεωργίου και κ. Ψαχούλα Ορέστη. Προεδρεύων ο κ. Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος. Αντιπρόεδρος η κα. Τσαλίκη Νερατζούλα και Γραµµατέας ο κ. Πουτσιάκας Νικόλαος. Ειδικοί Γραµµατείς οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας κα. Γκόλια Βασιλική και κα.τσιαντούλη Ευγενία. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 1 Αναγνωστόπουλος Παρών 28 Μπίλλης Απόστολος Παρών Βασίλειος 2 Αναγνωστόπουλος Παρών 29 Μπούτας Ευάγγελος Παρών ηµήτριος 3 Αναστασόπουλος Παρών 30 Μπουτίνας Ιωάννης Παρών Στυλιανός 4 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 31 Νοτόπουλος Ευάγγελος Παρών 5 εσπόπουλος Κων/νος Παρών 32 Νούσιος Κων/νος Παρών 6 ιώτη Ηρώ Απούσα 33 Ντούρος Ευστάθιος Παρών 7 Ηλιόπουλος Απών 34 Παιδής Αθανάσιος Απών Παναγιώτης 8 Ιακωβάκης Ευθύµιος Παρών 35 Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος Παρών 9 Ιγγλέσης Γρηγόριος Παρών 36 Πινακάς Βασίλειος Παρών 1

2 10 Καλοµπάτσιος Χρήστος Παρών 37 Πλωµαρίτης Νικόλαος Παρών 11 Καλούτσας Αρτέµιος Παρών 38 Πουτσιάκας Νικόλαος Παρών 12 Καλτσογιάννης Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύµιος Παρών Γεώργιος 13 Καραµπάτσας Κων/νος Παρών 40 Σάκκας Γεώργιος Παρών 14 Κίτσιος Γεώργιος Παρών 41 Σταµπουλής Γεώργιος Παρών 15 Κόκκαλη-Κουβέλη Παρούσα 42 Τσαλίκη Νερατζούλα Παρούσα Γεωργία 16 Κολίτσας Απόστολος Παρών 43 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 17 Κοπάνας Αργύριος Παρών 44 Τσιλιµίγκας Νικόλαος Απών 18 Λαδόπουλος Γεώργιος Παρών 45 Τσόγια Σταυρούλα Παρούσα 19 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 46 Τύµπας Κων/νος Παρών 20 Λιούπας Νικόλαος Παρών 47 Χαλάτσης Αστέριος Παρών 21 Λιούπης Αθανάσιος Παρών 48 Χαλέβας Κων/νος Παρών 22 Λούµας Γεώργιος Παρών 49 Χατζόπουλος Βασίλειος Παρών 23 Λουφόπουλος Παρών 50 Χρυσοβελώνη Μαρίνα Απούσα ηµήτριος-χρήστος 24 Μαµάρα Μαρία Παρούσα 51 Ψαχούλας Ορέστης Παρών 25 Μάττας Γεώργιος Παρών 26 Μπάρδας Παρών Κωνσταντίνος 27 Μπέµπης Απόστολος Παρών Ενώ βρισκόταν σε νόµιµη απαρτία παρουσιάστηκε το θέµα ηµερησίας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας: «3 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονοµικού έτους 2014.». Το λόγο πήρε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος και εισηγήθηκε τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 άρθ. 268,269,273 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» 2. Το Π.. 30/96 άρθ. 87 σύµφωνα µε το οποίο προβλέπεται τροποποίηση του προϋπολογισµού κατά την διάρκεια του οικονοµικού έτους και γίνεται µε απόφαση του Π.Σ. Η παρούσα είναι η 3 η τροποποίηση του προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014 και οι λόγοι που την επιβάλλουν είναι οι εξής: ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ Α Αυξάνονται ή µειώνονται ισόποσα οι ΚΑΕ εσόδων προκειµένου να διαµορφωθεί το ύψος των πιστώσεων σύµφωνα µε τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ Α Αυξάνονται ή µειώνονται ισόποσα οι αντίστοιχοι ΚΑΕ εξόδων και επίσης γίνονται εσωτερικές αυξοµειώσεις ΚΑΕ για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών. 2

3 Εισηγούµαστε Λόγω της αρµοδιότητάς σας, την έγκριση της 3ης τροποποίησης προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονοµικού έτους 2014 Μετά τα παραπάνω και σύµφωνα µε τα τωρινά δεδοµένα ο Προϋπολογισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το οικ.έτος 2014 διαµορφώνεται ως εξής: ΕΣΟ Α 2014: ,66 ΤΥ 2013: ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ: ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ: ,50 Το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση Λαµβάνει υπόψη τις προτάσεις και Αποφασίζει Να εγκρίνει την 3 η τροποποίηση προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονοµικού έτους 2014, όπως παρουσιάζεται ανωτέρω και αναλυτικότερα στους πίνακες του Παραρτήµατος. Εγκρίνει κατά πλειψηφία την απόφαση. Υπέρ ψήφισαν σαράντα δύο (42) µέλη. Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Λούµας Γεώργιος, Μπούτας Ευάγγελος και Χαλάτσης Αστέριος. Κατά ψήφισε ο κ. Ντούρος Ευστάθιος. Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α Ο Πρόεδρος Του Περιφερειακού Συµβουλίου Γρηγόρης Παπαχαραλάµπους 3

4 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 4

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Κωδικός Λογαριασµού 3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Περιγραφή Αναµορφώσε ις Περιόδου ιαµορφωµένο ς από Μεταφορά ΕΣΟ Α ιαµορφωµένο ς Σύνολο 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Εσοδα από τόκους 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα που δεν κατανοµάζονται ειδικά 1.000,00 0, , Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα (Π.Τ.Α) 0, , , Λοιπών Υπουργείων 0,00 0,00 0, Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του Π Ε ή ΣΑΝΑ 0, , , Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες ΚΑ , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες 0,00 0,00 0, Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 0,00 0,00 0, Εσοδα από τόκους 0, , , Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0,00 0,00 0, Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0, , ,33 01 Π.ΕΛΑΡΙΣΑΣ Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.,Οργανισµούς I. ή Ιδρύµατα(TEO) Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόµενες σε βάρος των ωφελουµένων τρίτων Έσοδα απο είσπραξη τέλους αδείας και τέλους µεταβίβασης αυτοκινήτων οχηµάτων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.000, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες 0, , , Έσοδα από τόκους καταθέσεων όψεως , ,00 0, Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές , , , Λοιπά παράβολα , , , Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά 6.000,00 0, , Προϊόν ανείου από το δηµόσιο 0, , , Συγκοινωνίες-Σιδηρόδροµοι 0, , , Οικισµος-Υγεία-Πρόνοια 0, , , Λοιπών Υπουργείων 0,00 0,00 0, Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του Π Ε ή ΣΑΝΑ 0, , , Επιχορήγηση για δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 0, , , Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες , , , Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαική Ενωση 0, , , Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους µεταβιβασης αυτοκινητων οχηµατων 0,00 0,00 0,00 5

6 Εσοδα από παράβολα 0, , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά επιδόµατα , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για απάνες ακοτονίας 0, , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά µαθητών 0, , , Εσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονοµάζονται ειδικά 500,00 0,00 500, Εσοδα απο εκµίσθωση οικιών και γραφείων 2.000,00 0, , Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 0, , , Λοιπά παράβολα ,00 0, , Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 3.000,00 0, , Λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως καταβαλλοµένων ποσών 100,00 0,00 100, Λοιπέ έσοδα που δεν κατανοµάζονται ειδικά 0, , , Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς , , , Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισµό για λοιπούς σκοπούς 0, , , Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0, , , Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0, , ,57 02 Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.,Οργανισµούς I. ή Ιδρύµατα(TEO) Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους µεταβιβασης αυτοκινητων οχηµατων ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ , , , , ,00 0,00 0, , , Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 0, , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 0,00 0,00 0, Λοιπά παράβολα 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για τουρισµό µουσεία µνηµεία εκπαίδευση , , , Επιχορηγήσεις για Οικισµό-Υγεία-Πρόνοια , , , Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα , , , Λοιπών Υπουργείων 0, , , Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του Π Ε ή ΣΑΝΑ 0, , , Επιχορήγηση για δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 0, , , Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 0, , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόµατα , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 2.496,25 0, , Εσοδα από Κ.Α.Π. για απάνες ακοκτονίας , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών 0, , , Εσοδα απο εκµίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων , ,00 0, Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 0, , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές , , , Λοιπά παράβολα , , , Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν 0, , ,00 6

7 Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση χρη- µατικών ενταλµάτων προπληρωµής Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 0, , ,00 0,00 500,00 500, Λοιπέ έσοδα που δεν κατανοµάζονται ειδικά 0,00 500,00 500, Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς 0, , , Επιχορηγήσεις από Τ.Κ.Π. για λοιπούς σκοπούς 0,00 476,00 476, Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0, , , Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0, , ,68 03 Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.,Οργανισµούς I. ή Ιδρύµατα(TEO) Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους µεταβιβασης αυτοκινητων οχηµατων ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , , , , ,00 0, , , , Εσοδα από παράβολα 0,00 0,00 0, Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 0, , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 0, , , Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκων χωρίς να οφείλονται ,00 0, , Συγκοινωνίες 0, , , Επιχορηγήσεις για τουρισµό µουσεία µνηµεία 0, , , Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 0, , , Υπ. Υγείας Πρόνοιας και Κοιν.Ασφαλίσεων 0, , , Λοιπών Υπουργείων 0, , , Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του Π Ε ή ΣΑΝΑ , , Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων 0, , , Επιχορήγηση απο Τ.Π. για λοιπές δαπάνες 5.000, , , Επιχορηγήσεις από ΝΠ , ,00 0, Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών λειτουργίας ή εγκατ/σης...µεταποιτικών ή αλλων δραστηρ. ν.3982/2011,καθώς εξέταστρα επαγγελµατιών ν.6422/34) 0, , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόµατα , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 2.500,00 0, , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών , , , Εσοδα απο εκµίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 0, , , Εσοδα απο τόκους καταθέσεων οψεως 0, , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδ., συντάξεων, βοηθηµ. και αποζηµιώσεων Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 Ν 3033/1954 αντιµ.δαπ) ,00 0, ,00 0, , , Επιχορηγήσεις από ΤΚΠ για λοιπούς σκοπούς 0,00 946,00 946, 'Εσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0, , , Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του Π Ε ή ΣΑΝΑ 0,00 0,00 0, Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0, , ,07 04 Π.Ε ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ , , ,81 7

8 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.,Οργανισµούς I. ή Ιδρύµατα , ,00 0, Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους µεταβιβασης αυτοκινητων οχηµατων Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών παραµονής αλλοδαπών) 0, , ,00 0, , , Εσοδα απο τόκους καταθέσεων οψεως , , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 0, , , Συγκοινωνίες 0, , , Επιχορηγήσεις για τουρισµό µουσεία µνηµεία 0, , , Επιχ/σεις Π Ε για εργα Οικισµος 0, , , Επιχορηγήσεις γιά έργα ύδρευσης-αποχέτευσης 0, , , Επιχ/σεις για ειδικά έργα Υπ.Γεωργίας- 0, , ,00 Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας,Μεταφορών,Υποδοµών& ικτ ύων ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 0, , , Λοιπών Υπουργείων 0, , , Κατασκευή σχολικών κτιρίων 0, , , Τ110 Τ.Υ για κάλυψη του Π Ε ή ΣΑΝΑ 0, , , Επιχορ.για λοιπές δαπάνες , , , Επιχορηγήσεις από ΝΠ, Οργανισµούς ή ειδικούς Λογ/σµούς 3.818,43 0, , Εσοδα από παράβολα 1.000, , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόµατα , , , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 2.496,25 0, , Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών , , , Εσοδα απο εκµίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 0, , , Εσοδα απο τόκους καταθέσεων οψεως 346,28 0,00 346, Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 0, , , Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθηµάτων και αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 9.406, , , Εσοδα απο αποκατάσταση ζηµιών,απωλειών κ.λ.π. 0,00 94,67 94, Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς , , , Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπ/σµό για λοιπούς σκοπούς 0,00 404,55 404, Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 0, , , Τ120 Τ.Υ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0, , ,27 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ , , ,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,50 8

9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Κωδικός Λογαριασµού 3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Περιγραφή Αναµορφώσε ις Περιόδου ιαµορφωµένο ς από Μεταφορά ΕΞΟ Α ιαµορφωµένο ς Σύνολο 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ιάφορα έργα (Π.Τ.Α) 0, , , Λοιπών Υπουργείων 0,00 0,00 0, Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά Προµήθεια µηχανικού και λοιπούν κεφαλαιουχικού εξοπλισµού που δεν κατονοµάζεται ειδικά 0, , ,00 0, , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά 0, , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά -167, , , Λοιπές δαπάνες 0, , , Λοιπές δαπάνες -368, , , Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων 0, , , Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων (ΠΟΕ) , , , Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων 0, , , Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων , , , Εξοδα µετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα Εξοδα µετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα 0, , ,00-972, , , απάνες κινητής τηλεφωνίας 0, , , απάνες κινητής τηλεφωνίας , ,00 0, ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα 0, , , ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα -500,00 500,00 0, Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων 0, , , Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 0, , , Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων -45,76 100,00 54, Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 0, , , Λοιπές αποδόσεις σε οργανισµούς, φυσικά και νοµικά πρόσωπ 0, , , Α110 Τακτικό Αποθεµατικό , , ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ , , ,83 01 Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0, , , Συγκοινωνίες 0, , , Οικισµός-Υγεία -Πρόνοια 0, , , Λοιπών Υπουργείων 0, , ,06 9

10 ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αποζηµίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγά- ζουν ηµόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγά- ζουν ηµόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π... 0, , ,10 0, , , , , ,89 0, , , Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις 0, , ,76 σ αυτά Επιστηµονικές µελέτες και έρευνες 0, , , Μελέτες και έυρενες για εκτέλεση έργων , , , Εκτέλεση & συντήρηση έργων , , , ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - Α ΡΕΥΣΗΣ 0, , , Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων , , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά , , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά -223, , , Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας , , , Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων που ασχολούνται µε το Π..Ε. 0, , , Ηµερήσια αποζηµίωση όσων µετακινούνται στο εσωτερικό,υπαλλήλων ή µη 0, , , Αγορά µετοχών 0, , , Λοιπές δαπάνες 0, , , Λοιπές δαπάνες 0, , , Βασικός µισθός 0, , , Οικογενειακή παροχή 0,00 840,00 840, Επίδοµα θέσης ευθύνης και επίδοµα ειδικής απασχόλησης των στελεχών της Πρωτ/θµιας και ευτ/θµιας Εκπαίδευσης 0, , , Λοιπά ειδικά επιδόµατα , , , Αποζηµιωση προσωπικου που απολυεται,συνταξιοδοτειται κλπ 0, , , Εισφορές στο ΙΚΑ , , , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς , , , Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ 0,00 520,00 520, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 0,00 45,00 45, Αµοιβές εποχιακού προσωπικού 0, , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εποχιακού προσωπικού Εισφορές προσωπικού που πραγµατοποιεί στις.υ. άσκηση στο επάγγελµα 0, , ,00 0, , , Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση , , , Αποζηµίωση Σπουδαστών που πραγµ. πρακτική άσκηση σε Υ 0, , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 0, , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία , , , Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες , , , Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες , , , Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων 0, , , Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων 650, , , Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις 0, , , Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις -900,00 900,00 0, Αµοιβές υπαλλήλων κλιµακίων ελέγχων Λαικών αγορών , , ,00 10

11 Αποζηµίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτουγειονοµικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας Αποζηµίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτ/µικούς ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας , , , , , , Εφ απαξ παροχή , , , Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού 0, , , Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού , , , Εξοδα µετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα µονιµου προσωπ 0, , , Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων , , , Εξοδα µετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα 0, , , Μισθώµατα κτιρίων , , , Μισθώµατα κτιρίων 0,00 700,00 700, Μεταφορά µαθητών 0, , , Μεταφορά µαθητών 0, , , Ταχυδροµικά 5.000, , , Ταχυδροµικά , ,00 0, Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. Μισθώµατα,δαπάνες) 0, , , Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. Μισθώµατα,δαπάνες) , , , απάνες κινητής τηλεφωνίας 300, , , απάνες κινητής τηλεφωνίας -200,00 200,00 0, Λοιπές µεταφορές , , , Υδρευση και άδρευση 0, , , Υδρευση και άδρευση 0, , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) , , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) , , , Χρήση Φωταερίου 0, , , Χρήση Φωταερίου , , , Λοιπες δαπανες καθαριοτητας 0, , , ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα , , , ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα 0, , , Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαµβάνεται και η προµήθεια χαρτιού) Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία(περιλαµβάνεται και η προµήθεια χαρτιού) , , ,00 0, , , Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων 0, , , Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 7.000, , , Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 0, , , Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 0, , , Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά -754, , , Αµοιβές για συντ. & επισκ.µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά , , , Αµοιβές για συντ. & επισκ.µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά -616, , , Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού και λοιπού εξοπλισµού , , , Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού και λοιπού εξοπλισµού -433, , , Αµοιβες φυσικων προσωπων 0, , , Αµοιβες φυσικων προσωπων 0, , , Αµοιβές Νοµικών Προσώπων , , ,00 11

12 Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 0, , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων 0, , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων 0,00 900,00 900, Αµοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συµπε ριλαµβανονται νοµικα & φυσικα προσωπα) Αµοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συµπε ριλαµβανονται νοµικα & φυσικα προσωπα) , , ,00-66, , , Επιµόρφωση, εκπαίδευση, µετεκπαίδευση , , , Επιµόρφωση, εκπαίδευση, µετεκπαίδευση 0, , , Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 0, , , ικαστικα - συµβολαιογραφικα εξοδα 0, , , ικαστικα - συµβολαιογραφικα εξοδα -471,71 500,00 28, Λοιπές ειδικές αµοιβές 0, , , Λοιπές ειδικές αµοιβές , , , Προµήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Προµήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Προµήθεια βιβλίων. συγγραµµάτων. περιοδ ικων. εφηµεριδων & λοιπων εκδοσεων Προµήθεια βιβλίων. συγγραµµάτων. περιοδ ικων. εφηµεριδων & λοιπων εκδοσεων , , ,00-222, , ,18 0, , ,00 0,00 356,00 356, Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 0, , , Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 0,00 61,00 61, Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 0, , , Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού -250,00 250,00 0, Προµήθεια λοιπών υγειονοµικών φαρµακευτικών και ορθοπεδικών υλικών 0, , , Προµήθεια ειδών καθαριότητας 0, , , Προµήθεια ειδών καθαριότητας -76,50 800,00 723, Προµηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής µεταφορικών µέσων και ξηρας γενικα Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής µεταφορικών µέσων και ξηρας γενικα Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού 0, , , , , ,00-888, , , , , ,00-265, , , Προµήθεια ιµατισµού, υφασµάτων και συναφών υλικών 0, , , Προµήθεια ιµατισµού, υφασµάτων και συναφών υλικών -4,18 200,00 195, Προµήθεια ειδών υπόδησης 0, , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , , , Προµηθεια καυσιµων θερµανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων , , , Προµηθεια καυσιµων θερµανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων , , , Προµήθεια χρωµάτων και λοιπών συναφών υλικών 0, , , Προµήθεια χρωµάτων και λοιπών συναφών υλικών -24,46 100,00 75, Προµήθεια χηµικών υλικών και αεραφρού 0, , ,00 12

13 Προµήθεια χηµικών υλικών και αεραφρού -78,78 350,00 271, Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού , , , Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού -372, , , Λοιπές προµήθειες υλικών , , , Λοιπές προµήθειες υλικών , , , Προµήθεια επίπλων 0, , , Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού , , , Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού 0,00 639,60 639, Προµήθεια γραφοµηχανών. µηχανηµάτων φω- τοαντογραφικής κλπ µηχανών γραφείου Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισµού Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισµού Προµήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. µετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισµού , , ,00 0, , ,00-347, , ,50 0, , , Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού & λοιπού εξοπλισµού 0, , , Προµήθεια κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού υποχρεώσεις , , , Επιχορήγηση σε ιδρύµατα και εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλικων 0, , , Επιχορηγήσεις σε ιδρύµατα ανηλίκων και ενηλίκων , , , Λοιπές επιχ/σεις φυσικών ή νοµικών προσώπων και , , ,00 οργανισµών Βοηθήµατα σε νεφροπαθείς , , , Λοιπές επιστροφές εσόδων 0, , , Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών 0, , , απάνες αποζηµίωσης θυµάτων τροµοκρατικών και εγκληµατικών ενεργειών 0, , , απάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής 0, , , απάνες εφαρµογής προγράµµατος ΟΣ Ε 0, , , απάνες Γεωργίας Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς ιαφορες δαπανες για τη διενεργεια βουλευτικων.κοινοτικων.δηµοτικων εκλογων Οδοιπορικά αποζηµίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται µε την διενέργεια εκλογών Κάθε είδους δαπάνες που προέρχονται από υποχρεώσεις καταργούµενων επιχειρήσεων , , , , , , , , ,00 0, , , απάνες περιφερειακής ανάπτυξης 0, , , απάνες σχετικά µε την εκπαίδευση 0, , , απάνες σχετικά µε την εκπαίδευση 0, , , απάνες για την ενεργειακή πολιτική 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ , , ,99 02 Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Λοιπές υποχρεώσεις του ηµοσίου από εγγυήσεις 0, , , Συγκοινωνίες 0, , , Τουρισµός - µουσεία - µνηµεία - εκπαίδευση , , , Οικισµός-Υγεία -Πρόνοια , , , ιάφορα έργα , , , ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 0, , ,54 13

14 Λοιπών Υπουργείων 0, , , Αποζηµίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγά- ζουν ηµόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεων σε αυτά 0,00 100,00 100, , , ,77 0, , , Μελέτες και έυρενες για εκτέλεση έργων , , , Μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων υποχρεώσεις 0, , , Μελέτες & έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας του Ν.Π... υποχ.παρ.ετών 0, , , ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - Α ΡΕΥΣΗΣ 0, , , Εκτέλεση έργων αποστράγγισης οφειλές παρελθόντων ετών 0, , , Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 0, , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµά- ζονται ειδικά , , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά 0, , , Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας , , , Συντήρηση λιµενικών έργων 0,00 500,00 500, Συντήρηση έργων αθλητισµού , ,00 0, Συντήρηση λοιπόν έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά , , , Αγορά µετοχών υποχρεώσεις παρελθ.ετών 0, , , Λοιπές δαπάνες 0, , , Βασικός µισθός 0, , , Οικογενειακή παροχή 0, , , Κίνητρο απόδοσης 0,00 300,00 300, Επίδοµα δώρων 0, , , Λοιπές αποζηµιώσεις 0, , , Εισφορές στο ΙΚΑ 0, , , Αντιµισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 0,00 0,00 0, Αµοιβές εποχιακού προσωπικού , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εποχιακού προσωπικού Εισφορές προσωπικού που πραγµατοποιεί στις.υ. άσκηση στο επάγγελµα 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 610,00 610, Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 0, , , Αποζηµίωση Σπουδαστών που πραγµ. πρακτική άσκηση σε Υ 0, , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 0, , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 0, , , Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες 0, , , Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες υποχρ.παρελθόντων ετών 0, , , Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων , , , Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων 0, , , Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις 0, , , Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις 0, , , Αποζηµίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτουγειονοµικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας 5.000,00 0, ,00 14

15 Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού , , , Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µονίµων υπαλλήλων υποχρ.παρελθ.ετών 0, , , Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων 0,00 0,00 0, Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό λοιπών προσώπων 0,00 500,00 500, Μισθώµατα κτιρίων 0, , , Μισθώµατα κτιρίων υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 0, , , Μεταφορά µαθητών 0, , , Μεταφορά µαθητών υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 0, , , Ταχυδροµικά 0, , , Ταχυδροµικά έξοδα υποχρεώσεις παρελθ.ετών 0, , , Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. µισθώµατα. δαπάνες εγκαταστάσεων) 0, , , Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού 0, , , απάνες κινητής τηλεφωνίας 0, , , Λοιπές µεταφορές 0, , , Υδρευση και άδρευση 0, , , Υδρευση και άρδευση υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 0, , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) 0, , , Ηλεκτρικη ενέργεια υποχρεώσεις παρελθόντων ετών , ,00 0, Χρήση Φωταερίου 0, , , Λοιπες δαπανες καθαριοτητας 0, , , ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα , , , ιαφηµίσεις & δηµοσιεύσεις γενικά υποχρ.παρελθόντων ετών 0, , , Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαµβάνεται και η προµήθεια χαρτιού) , , , Εκδόσεις- εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία 0,00 783,00 783, Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων 0, , , Εκθέσεις οργάνωση συνεδρίων κλπ παρελθόντων ετών 0, , , Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 0, , , Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων υποχρεώσεις 0, , , Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 0, , , Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων υποχρεώσεις 0, , , Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά 0, , , Αµοιβές για συντ. & επισκ.µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά 0, , , Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισµού 0, , , Αµοιβές για επισκευή συντήρηση λοιπού εξοπλισµού 0, , , Αµοιβες φυσικων προσωπων 2.496, , , Αµοιβές φυσικών προσώπων υποχρεώσεις παρ.ετών 0, , , Αµοιβές Νοµικών Προσώπων , , , Αµοιβές νοµικών προσώπων υποχρεώσεις παρ.ετών 0, , , Αµοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συµπε ριλαµβανονται νοµικα & φυσικα προσωπα) 0, , , Κατ.αποκοπή χορήγηµα για καθαριότητα υποχρ. παρελ.ετών 0, , , Λοιπές Αµοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες 0,00 0,00 0, Λοιπές αµοιβές υποχρεώσεις παρελθ. ετών 0,00 0,00 0, Επιµόρφωση, εκπαίδευση, µετεκπαίδευση 0, , ,00 15

16 Αµοιβές για εκπαίδευση,µετεκπαίδευση, επιµόρφωση οφειλές 0, , , Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , , , Λοιπές ειδικές αµοιβές 0, , , Λοιπές ειδικές αµοιβές υποχρεώσεις παρ. ετών 0,00 155,00 155, Προµήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Προµήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Προµήθεια βιβλίων. συγγραµµάτων. περιοδ ικων. εφηµεριδων & λοιπων εκδοσεων 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Προµήθεια βιβλίων συγγραµάτων περιοδικών υποχρ. 0, , , Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 0, , , Προµήθεια ειδών καθαριότητας 0, , , Προµηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων 0, , , Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής µεταφορικών µέσων και ξηρας γενικα 0, , , Προµήθεια ειδών συντ. & επισκ. µεταφορικών µέσων ξηράς 0, , , Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπού εξοπλισµού υποχρ.παρ. ετών 0, , ,00 0, , , Προµήθεια ιµατισµού, υφασµάτων και συναφών υλικών 0, , , Προµήθεια ειδών υπόδησης 0, , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 0, , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών υποχρεώσεις 0, , , Προµηθεια καυσιµων θερµανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων 0, , , Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης 0, , , Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 0,00 0,00 0, Λοιπές προµήθειες υλικών 0, , , Λοιπές προµήθειες υλικών υποχρεώσεις προηγ.χρήσεων 0,00 451,00 451, Προµήθεια επίπλων 0, , , Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού 0, , , Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισµού 0, , , Προµήθεια Η/Υ υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 0, , , Επιχορήγηση σε ιδρύµατα και εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλικων 0, , , Επιχορηγήσεις σε ιδρύµατα ανηλίκων και ενηλίκων υποχρ. 0, , , Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισµούς και σχολές κοινωνικης πρόνοιας 0, , , Επιχορηγήσεις σε λοιπούς οργανισµούς κοινωνικής πρόνοιας 0, , , Βοηθήµατα σε νεφροπαθείς , , , Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών οφειλές παρελθόντων ετών 0, , , απάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής , , , απάνες Γεωργίας Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς 0, , , απάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κλπ υποχρεώσεις παρ. ετών 0,00 786,50 786, απάνες γεωργικών στατιστικών 0, , ,00 16

17 ιαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δηµοτικων εκλογων Οδοιπορικά αποζηµίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται µε την διενέργεια εκλογών 0, , ,00 0, , , απανες γεωργικού προσανατολισµού 0, , , απάνες γεωργικού προσανατολισµού 0,00 202,10 202, απάνες σχετικά µε την εκπαίδευση 0, , , απάνες σχετικά µε την εκπαίδευση 0,00 56,00 56, Α110 Τακτικό Αποθεµατικό , , ,54 03 Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , , , Συγκοινωνίες 0, , , Τουρισµός - µουσεία - µνηµεία - εκπαίδευση 0, , , ιάφορα έργα 0, , , Υπ.Υγείας Πρόνοιας και Κ.Α. 0, , , Λοιπών Υπουργείων 0, , , Επενδύσεις για κατασκευές σχολικών κτι- ρίων 0, , , ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - Α ΡΕΥΣΗΣ 0, , , Εκτέλεση έργων αποστράγγισης 0, , , Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 0, , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµά- ζονται ειδικά 0, , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµά- ζονται ειδικά 0, , , Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας 0, , , Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής οδοποιίας 0,00 300,00 300, Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων που ασχολούνται µε το 0, , ,00 Ν.Π..Ε Λοιπές δαπάνες 0, , , Λοιπές δαπάνες 0, , , Βασικός µισθός 0, , , Βασικός Μισθός 0, , , Οικογενειακή παροχή 0, , , Οικογενειακή παροχή 0,00 240,00 240, Μισθολογική διαφορά βάση Ενιαίου Μισθολογίου (ΠΟΕ) 0,00 150,00 150, Μισθολογική διαφορά βάση Ενιαίου Μισθολογίου (ΠΟΕ) 0,00 20,00 20, Αποζηµιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτειται κλπ Καταβολή αποδοχών επιδοµάτων κλπ.παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0, , ,00 0, , , Εισφορές στο ΙΚΑ 0, , , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 0, , , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 0,00 80,00 80, Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ 500, , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 0,00 200,00 200, Αµοιβές εποχιακού προσωπικού 0, , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εποχιακού προσωπικού Εισφορές προσωπικού που πραγµατοποιεί στις.υ. άσκηση στο επάγγελµα 0, , ,00 0, , , Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 0, , ,00 17

18 Αποζηµίωση Σπουδαστών που πραγµ. πρακτική άσκηση σε Υ 0, , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 0, , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία (ΠΟΕ) 0, , , Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες 0, , , Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες (ΠΟΕ) 0, , , Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων 0, , , Αποζηµιωση µελων συλλογικων οργανων (ΠΟΕ) 0, , , Αµοιβές υπαλλήλων κλιµακίων ελέγχων Λαικών αγορών 0, , , Αποζηµίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτουγειονοµικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας Αποζηµίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτουγειονοµικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας 800, , ,00 0, , , Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού 8.000, , , Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού 0, , , Έξοδα µετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό 0, , , Εξοδα µετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα µονιµου προσωπ 0, , , Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων 0, , , Μισθώµατα κτιρίων 0, , , Μεταφορά µαθητών , , , Μεταφορά µαθητών (Π.Ο.Ε.) 0, , , Ταχυδροµικά 0, , , Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. µισθώµατα. δαπάνες ) 0, , , Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. µισθώµατα. δαπάνες ) 0, , , Λοιπές µεταφορές 0, , , Υδρευση και άδρευση 0, , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) 0, , , Χρήση Φωταερίου 0, , , ιαφηµισεις και δηµοσιευσεις γενικα 0, , , Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαµβάνεται και η προµήθεια χαρτιού) 0, , , Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων 0, , , Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 0, , , Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 0, , , Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά , , , Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισµού 8.000, , , Αµοιβες φυσικων προσωπων 0, , , Αµοιβές Νοµικών Προσώπων 0, , , Επιµόρφωση, εκπαίδευση, µετεκπαίδευση 0, , , Επιµόρφωση, εκπαίδευση, µετεκπαίδευση (ΠΟΕ) 1.200, , , Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , , , ικαστικα - συµβολαιογραφικα εξοδα 0, , , Λοιπές ειδικές αµοιβές 4.500, , , Προµήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών , , ,00 18

19 Προµήθεια βιβλίων. συγγραµµάτων. περιοδ ικων. εφηµεριδων & λοιπων εκδοσεων 0, , , Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 0, , , Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 0, , , Προµήθεια λοιπών υγειονοµικών φαρµακευτικών και ορθοπεδικών υλικών 0, , , Προµήθεια ειδών καθαριότητας 0, , , Κατ'αποκοπή χορήγηµα για καθαριότητα 0, , , Προµηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής µεταφορικών µέσων και ξηρας γενικα Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Προµήθεια ιµατισµού, υφασµάτων και συναφών υλικών 0, , , Προµήθεια ειδών υπόδησης 0, , , Προµήθεια ειδών υπόδησης 0, , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 0, , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών (ΠΟΕ) 0, , , Προµηθεια καυσιµων θερµανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων 0, , , Προµήθεια χρωµάτων και λοιπών συναφών υλικών 0, , , Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 0, , , Λοιπές προµήθειες υλικών 0, , , Προµήθεια επίπλων 0, , , Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού 0, , , Προµήθεια γραφοµηχανών. µηχανηµάτων φω- τοαντογραφικής κλπ µηχανών γραφείου Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισµού Προµήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. µετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισµού 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Προµήθρια κάθε είδους µηχανικού & λοιπού εξοπλισµού 0, , , Επιχορήγηση σε ιδρύµατα και εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλικων Επιχορήγηση σε Ιδρύµατα και εταιρίες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισµούς και σχολές κοινωνικης πρόνοιας Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισµούς και σχολές κοινωνικης πρόνοιας 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Βοηθήµατα σε νεφροπαθείς , , , Λοιπές οικονοµικές αποζηµιώσεις και βοηθήµατα 0, , , Λοιπές επιστροφές εσόδων 0, , , απανες εθνικου χαρακτηρα 0, , , απάνες Γεωργίας Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς ιαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δηµοτικων εκλογων Οδοιπορικά αποζηµίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται µε την διενέργεια εκλογών 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 19

20 Κάθε είδους δαπάνες που προέρχονται από υποχρεώσεις καταργούµενων επιχειρήσεων , , , Συµµετοχη στο µετοχικο κεφαλαιο εταιρει ν και οργανισµων , , , Α110 Τακτικό Αποθεµατικό , , ,02 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ , , ,81 04 Π.Ε ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Συγκοινωνίες 0, , , Τουρισµός - µουσεία - µνηµεία - εκπαίδευση 0, , , Οικισµός-Υγεία -Πρόνοια 0, , , Υδρευση Αποχέτευση 0, , , ιάφορα έργα 0, , , Υπουργείου Γεωργίας-Υπουργείου 0, , ,52 Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας,Μεταφορών,Υποδοµών& ικτ ύων Υπουργείου Γεωργίας- 0,00 427,89 427,89 Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας,Μεταφορών,Υποδοµών& ικτ ύων ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 0, , , Λοιπών Υπουργείων , , , Λοιπών Υπουργείων προηγούµενου έτους , , , Επενδύσεις για κατασκευές σχολικών κτι- ρίων , , , Επενδύσεις για κατασκευές σχολικών κτιρίων 0, , , ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - Α ΡΕΥΣΗΣ , , , Εκτέλεση έργων ύδρευσης-άρδευσης 0, , , Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων , , , Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων προηγούµενου έτους 0, , , Εκτέλεση έργων αθλητισµού 0,00 50,00 50, Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµά- ζονται ειδικά , , , Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται ειδικά 0, , , Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας , , , Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής οδοποιίας 0, , ,25 προηγούµενου έτους Λοιπές δαπάνες , , , Λοιπες δαπάνες προηγούµενου έτους 0, , , Βασικός µισθός τακτικών(ισοβίων,µονίµων,αιρετών,µετακλητών) 0, , , Οικογενειακή παροχή 1.560, , , Αποζηµιωση προσωπικου που απολυεται. συνταξιοδοτειται , ,00 0,00 κλπ Εισφορές στο ΙΚΑ 0, , , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 4.600, , , Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ 0, , , Αµοιβές εποχιακού προσωπικού 0, , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εποχιακού προσωπικού Εισφορές προσωπικού που πραγµατοποιεί στις.υ. άσκηση στο επάγγελµα 0, , ,00 0,00 768,76 768, Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση , , , Λοιπές εισφορές για Κοινωνική Ασφάλιση 0, , , Αποζηµίωση Σπουδαστών που πραγµ. πρακτική άσκηση σε Υ 0, , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία , , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία προηγούµενου έτους 2.338,00 0, ,00 20

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΘΕΜΑ 1 ο : «1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2015». Την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΘΕΜΑ 2 ο : Εισήγηση επί της Τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισµού 2015 (Α Τρίµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ : Μεταφορά ταµειακών διαθεσίµων Περιφέρειας Θεσσαλίας και άνοιγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2012 ΘΕΜΑ: 124 ο «5 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ οικ. έτους 2012»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 30-03-2015 Αριθμ. Πρωτ:304 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΘΕΜΑ 5 ο : Πρόσληψη Δικηγόρου με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7ΛΡ-2ΔΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7ΛΡ-2ΔΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013 ΘΕΜΑ 2 ο : Πέµπτη (5 η ) Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/30-10-2015 ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση επικαιροποιηµένης Περιφερειακής Στρατηγικής για την ένταξη των Ροµά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω07ΛΡ-ΣΜΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2012

ΑΔΑ: Β4Ω07ΛΡ-ΣΜΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2012 ΘΕΜΑ: 46 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «2 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 4ο: Χαρακτηρισµός νέας αστικής περιοχής, στην πόλη του Τυρνάβου- Αµπελώνα- Βρυοτόπου για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.12 10:24:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 728Κ7ΛΡ-Ο3Ι ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/30-10-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/30-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑ 7 ο : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/30-10-2015 Αναµόρφωση Περιφερειακού Συµβουλίου Καινοτοµίας Θεσσαλίας ως προς τη σύστασή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/28-11-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/28-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/28-11-2014 ΘΕΜΑ 26 ο : Παράταση άδειας εκµετάλλευσης για µία ακόµη πενταετία, λατοµείου αδρανών υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 4.490,25. Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 4.490,25 0159 125.729,56 706.385,84. Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 297.

ΕΣΟΔΑ 4.490,25. Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 4.490,25 0159 125.729,56 706.385,84. Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 297. ΕΣΟΔΑ KAE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0158 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 125.729,56 4.490,25 4.490,25 0159 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 706.385,84 297.176,00 297.176,00 1226 1227 1251

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /8-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /8-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /8-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012 ΘΕΜΑ: 4 ο έτους 2013. Εισηγητική Έκθεση επί της συντάξεως του προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 16-05-2016 Αριθµ. Πρωτ: 510 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/13-05-2016 ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση Σχεδίου ράσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συµµετοχής στις «Κοινωνικές Συµπράξεις των φορέων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/09-11-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/09-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/09-11-2015 ΘΕΜΑ : Γεωργία και κτηνοτροφία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Προβλήµατα Προτάσεις Προοπτική. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014 ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση 52 του Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ. «Πλατφόρµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 08/

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 08/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 08/31-08-2015 ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/30-10-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/30-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑ 12 ο : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/30-10-2015 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟ Ο : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟ Ο : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/21-12-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/21-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/21-12-2015 ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση υπογραφής Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης, για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 30-03- Αριθµ. Πρωτ:303 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03- ΘΕΜΑ 4 ο : Τροποποίηση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3.283.980.000,00 3.942.344.174,34 3.864.154.225,91 78.189.948,43

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3.283.980.000,00 3.942.344.174,34 3.864.154.225,91 78.189.948,43 ΕΞΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Οικονοµικό έτος 2012 ΚΩ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΗ 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4.520.000,00 4.520.000,00 3.857.910,90 662.089,10 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 170.972.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ : Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 2015 Περιφέρειας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση υπογραφής της Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης έτους 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 6.287.708,45 3.237,14 3.237,14 0150

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ο /02-09-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 905/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ο /02-09-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 905/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ο /02-09-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 905/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΘΕΜΑ 19ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Έκδοση Αδειών χρήσης νερού οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , , , ,79

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , , , ,79 ΕΞΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Οικονοµικό έτος 2013 ΚΩ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΗ 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4.121.000,00 4.121.300,00 2.558.289,42 1.563.010,58 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 149.000.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 01-03-2012 Αριθμ. Πρωτ: 408 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΘΕΜΑ 2 Ο : «Καθορισμός θέσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1173/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1173/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1173/2014 ΘΕΜΑ: 32 ο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΘΕΜΑ 20ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «ηµοτική αρδευτική γεώτρηση Υ23-ΕΚ35

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro)

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro) Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 16-10-2014 Αριθµ. Πρωτ:1270 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014 ΘΕΜΑ 19 ο : Συνδιοργάνωση πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) Ε. Φ Εγκεκριμένος Π/Υ. Διαμόρφωση Π/Υ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) Ε. Φ Εγκεκριμένος Π/Υ. Διαμόρφωση Π/Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/6/2016 Αριθ. Πρωτ. : 64740-17/6/2016 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 3-11-2014 Αριθµ. Πρωτ:1385 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014 ΘΕΜΑ 4 ο : «Έγκριση Προγραµµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1846 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Πέμπτη (5η) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) Ε. Φ Εγκεκριμένος Π/Υ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) Ε. Φ Εγκεκριμένος Π/Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18/3/2016 Αριθ. Πρωτ. : 30791-18/3/2016 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΘΕΜΑ 7ο: Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 2015 Περιφέρειας Θεσσαλίας Π.Ε. Λάρισας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2016 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΟΡΕΑΣ 35)»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2016 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΟΡΕΑΣ 35)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2017 Αριθ. Πρωτ. : 7979-23/1/2017 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 υπογραφής Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης µεταξύ Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 05-04-2012 Αριθμ. Πρωτ: 648 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΘΕΜΑ 8 ο : «Άσκηση δικαιώματος προτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠ.ΠΟ/ΟΙΚΟΝ/Α1/125016 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΟΧΩΝ & ΤΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Έτος: /11/2016. Εκτύπωσης: Προοδευτικό Σύνολο : ,00 0, , , ,21. Κωδικός Λογαριασµού

Οικονοµικό Έτος: /11/2016. Εκτύπωσης: Προοδευτικό Σύνολο : ,00 0, , , ,21. Κωδικός Λογαριασµού ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ από 01/01 έως 31/10/2016 Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 06 Πιστωτικοί Λογ/σµοί ηµ.λογιστικού 790.705,96 10,00 790.715,96 1.258.127,44 1.258.127,44 06.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0000 0100 0110 0111 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.624.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΕΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 16-10-2014 Αριθµ. Πρωτ:1281 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014 ΘΕΜΑ 30 ο :Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 0211 Επιχορηγήσεις απο ΝΠ,Οργανισµούς ή ειδικούς λογαριασµούς (ΟΑΕ ) 2.00 1223α Εσοδα από Πιστοποιητικά & διαφ.τίτλοι 30.00 1.895,00 10.274,88 1223β Εσοδα από ΚΑΡΝΕ ΑΤΑ 50 11,20 46,20

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ).

Διαμόρφωση Π/Υ τιμολόγια πληρωμές 0211 Βασικός μισθός τακτικών (ισοβίων, μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15/05/2017 Αριθ. Πρωτ. : 54364-15/05/2017 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 16-10-2014 Αριθµ. Πρωτ:1284 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014 ΘΕΜΑ 33 ο : ΜΠΕ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 09.10.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 09.10.3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών Φορέων. 1.500.000,00 1.500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην ΥΠ.ΕΣ.), μηνός Ιουνίου 2016.

ΘΕΜΑ: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην ΥΠ.ΕΣ.), μηνός Ιουνίου 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην ΥΠ.ΕΣ.), μηνός Σεπτεμβρίου 2016.

ΘΕΜΑ: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην ΥΠ.ΕΣ.), μηνός Σεπτεμβρίου 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

, , , , , , , , , , ,48

, , , , , , , , , , ,48 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 14/10/2016 ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17278 ΘΕΜΑ: Απολογιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 14-10-2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. οικ.: 101548/39338/16-10- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε. Ιανουαρίου 2017 (άρθρο 10Α του ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε. Ιανουαρίου 2017 (άρθρο 10Α του ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' - ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε. Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Φ Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Διαμόρφωση Π/Υ τιμολόγια πληρωμές

Ε. Φ Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Διαμόρφωση Π/Υ τιμολόγια πληρωμές ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/04/2017 Αριθ. Πρωτ. : 43918-12/04/2017 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1.

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 7/8/2017 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1957 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Αθήνα, 15-02-2017 Α.Π. : 704 Δημοσίευση /ανάρτηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας μέχρι και τον μήνα Ιανουάριο 2017 σύμφωνα με τον N. 3861/2010 (ΦΕΚ. 112/13-7-2010

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 5/8/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 54208 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 20/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 49791 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/15-04-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/15-04-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/15-04-2013 ΘΕΜΑ 9 ο : Τροποποίηση της με αριθμό 96/2012 (Απ. Πρακτικού 10/22-05-2012) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας με θέμα: «Κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 6ο: Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2015 Περιφέρειας Θεσσαλίας - Π.Ε. Λάρισας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2016

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση Επί του Οικονοµικού Απολογισµού οικ.έτους 2014 Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ιωάννινα, 5 Αυγούστου 2015 Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 06/07/2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Αρ. Πρωτ.: 34077 Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οικονοµικό Έτος 2016 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Ονοµασία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2710 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2810

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην ΥΠ.ΕΣ.), μηνός Φεβρουαρίου 2016.

ΘΕΜΑ: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην ΥΠ.ΕΣ.), μηνός Φεβρουαρίου 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΕΣΟ Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟ Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2017 Αρ. Πρωτ. : 583 Α Α: 7ΛΧΓ46Ψ8ΝΖ-ΜΣΩ ΙΑΜΟΡΦΩ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 1224 Εσοδο από πραγµατογνωµοσύνη 1299α Έσοδα από ετήσια τέλη τήρησης καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Μαΐου 2015.

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Μαΐου 2015. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ιωάννινα, 17 Ιουνίου 2015 Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/15-09-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/15-09-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 16-09-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1223 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/15-09-2011 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Ιανουαρίου 2016

ΘΕΜΑ: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Ιανουαρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα 9/02/2016 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Αρ.Πρωτ.: 5982

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 22 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση υπογραφής Προγραµµατικής σύµβασης για το έργο «ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1094 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 2 Ο : «Τροποποίησης του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 15 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή Σταθµού Βάσης Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

, ,93 0,00 μισθολογίου-βαθμολογίου Ξ0284 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή , ,00 Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ

, ,93 0,00 μισθολογίου-βαθμολογίου Ξ0284 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή , ,00 Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 08/03/2017 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Αρ. Πρωτ.: 11915 Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 06/08/2015 Αρ. Πρωτ.. : 3071

Θεσσαλονίκη, 06/08/2015 Αρ. Πρωτ.. : 3071 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ 2 0 1 2 ΕΣΟ Α : ΕΞΟ Α : 614.500,00 614.500,00 Οικονοµικό Έτος 2012 Τ.Ε.Ε. Τµήµα Θράκης - Προϋπολογισµός - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 2 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 76.000,00 30.255,16 10.554,49 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 24.684,04

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 7ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων έπειτα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 424 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 4 ο : Επέκταση αστικής περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «ηµοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισµού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστηµα 01/03/ /03/2016»

Θέµα: «ηµοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισµού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστηµα 01/03/ /03/2016» Σέρρες 13-04 - 2016 Α. Π. : 1312 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα