Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος 2014 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 27 Απριλίου 2015.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος 2014 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 27 Απριλίου 2015."

Transcript

1 0003/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 27 Απριλίου HB Attachments: 1. Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος 2. Ετήσια Έκθεση Regulated Publication Date: 27/04/2015

2

3 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ14

4 Η εξέλιξη είναι αδύνατη χωρίς την αλλαγή George Bernard Shaw

5 Στην Ελληνική Τράπεζα πιστεύουμε στην υγιή ανάπτυξη, που ωφελεί πρώτιστα τον άνθρωπο. Πιστεύουμε στη σταθερότητα και στην αξιοπιστία. Πιστεύουμε, όμως και στη δύναμη της αλλαγής και της εξέλιξης. Προχωρήσαμε για ακόμη μια χρονιά με αξιοπιστία σε νέα έργα και προσπάθειες, που ενισχύουν την εξέλιξη του τραπεζικού μας οργανισμού και συνεπώς την ανάπτυξη των πελατών, των συνεργατών και των ανθρώπων μας. 1

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟIΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

7 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ εκατ , , , , ,5 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ εκατ , , , , ,8 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ εκατ , , , , ,7 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ εκατ. 590,0 394,5 481,7 431,6 532,0 ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ εκατ. 157,9 129,5 159,4 55,6 90,0 Σημείωση: Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 5, «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες», τα αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου αναφέρονται στα συγκριτικά αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, τα οποία έχουν αναπροσαρμοστεί, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν την ανακατάταξη των εργασιών του ΔΚΕ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε δραστηριότητες που τερματίστηκαν στις 26 Μαρτίου, καθώς και την πώληση της θυγατρικής εταιρείας της Τράπεζας στη Ρωσία Limited Liability Company Commercial Bank Hellenic Bank στις 5 Ιουνίου και την πώληση της θυγατρικής εταιρείας της Τράπεζας Borenham Holding Limited στις 6 Φεβρουαρίου ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 3

8 4 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Ανδρέας Π. Παναγιώτου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Μέχρι 28 Μαΐου ) Ειρένα Α. Γεωργιάδου, (Εκλέγηκε στις 28 Μαΐου ) ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Από 8 Ιουλίου ) Κυριάκος Ι. Κούσιος, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (Εκλέγηκε Αντιπρόεδρος στις 13 Ιανουαρίου. Δεν προσφέρθηκε για επανεκλογή στην 40η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαΐου και ως εκ τούτου αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Μαΐου ) Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος, (Εκλέγηκε στις 28 Μαΐου ) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (Από 17 Ιουλίου μέχρι 9 Σεπτεμβρίου ) Χαράλαμπος Π. Παναγιώτου (Παραιτήθηκε στις 14 Ιανουαρίου ) Ιωάννης Χ. Χαριλάου (Παραιτήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου ) Γεώργιος Κ. Παύλου (Δεν προσφέρθηκε για επανεκλογή στην 40η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαΐου και ως εκ τούτου αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Μαΐου ) Κυριάκος Ε. Γεωργίου, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Δεν προσφέρθηκε για επανεκλογή στην 40η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαΐου και ως εκ τούτου αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Μαΐου ) Μάκης Κεραυνός (Αποχώρησε την 1η Σεπτεμβρίου ) Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου Ιωάννης Α. Μάτσης Μάριος Μ. Μιχαηλίδης (Δεν προσφέρθηκε για επανεκλογή στην 40η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαΐου και ως εκ τούτου αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Μαΐου ) Ανδρέας Γ. Χαρίτου Άδωνις Ε. Γιάγκου (Διορίστηκε στις 3 Φεβρουαρίου. Δεν προσφέρθηκε για επανεκλογή στην 40η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαΐου και ως εκ τούτου αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Μαΐου ) Βάσος Γ. Κωμοδρόμος (Διορίστηκε στις 18 Φεβρουαρίου. Διορίστηκε Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος στις 17 Ιουλίου και παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 23 Δεκεμβρίου ) David Whalen Bonanno (Εκλέγηκε στις 28 Μαΐου ) Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου (Εκλέγηκε στις 28 Μαΐου και διορίστηκε Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος στις 27 Ιανουαρίου 2015) Γεώργιος Φεραίος (Εκλέγηκε στις 28 Μαΐου ) Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής (Εκλέγηκε στις 28 Μαΐου ) Bert Pijls (Διορίστηκε στις 16 Ιανουαρίου 2015) Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Μάκης Κεραυνός (Αποχώρησε την 1η Σεπτεμβρίου ) Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος (Από 9 Σεπτεμβρίου μέχρι 8 Ιανουαρίου 2015) Bert Pijls (Διορίστηκε στις 12 Ιανουαρίου 2015) Γενική Διεύθυνση Ομίλου Αντώνης Ρούβας, Γενικός Διευθυντής Ηλιόδωρος Ηλιοδώρου, Γενικός Διευθυντής (Μέχρι 5 Φεβρουαρίου 2015) Γιώργος Ευριπίδου, Γενικός Διευθυντής (Μέχρι 9 Φεβρουαρίου 2015) Πέτρος Ιωαννίδης, Γενικός Διευθυντής (Μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2015) Γιάννης Τελώνης, Γενικός Διευθυντής (Μέχρι 6 Φεβρουαρίου 2015) Γιώργος Καραγιώργης, Γενικός Διευθυντής (Από 1η Ιουλίου ) Μαρίνος Αθανασιάδης, Γενικός Διευθυντής (Από 1η Ιουλίου ) Φοίβος Λεοντίου, Βοηθός Γενικός Διευθυντής (Από 1η Ιουλίου ) Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου Αντώνης Ρούβας Ελεγκτές KPMG Limited Νομικοί Σύμβουλοι Κώστας Χ. Βελάρης Αλέκος Φ. Μαρκίδης Γεωργιάδης & Πελίδης Δ.Ε.Π.Ε. Γραμματέας Χαράλαμπος Μουσουλίδης (Μέχρι 6 Φεβρουαρίου 2015) Πέτρος Αρσαλίδης (Διορίστηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2015) Εγγεγραμμένο Γραφείο Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος Τ.Θ , 1394 Λευκωσία, Κύπρος ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 5

10 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Το, αποδείχθηκε μια χρονιά κομβικής σημασίας για την Κύπρο. Η οικονομία εμφανίστηκε πιο ανθεκτική, καθώς κατάφερε να απορροφήσει τους κραδασμούς του πρωτοφανούς «κουρέματος» καταθετών, της βαθιάς ύφεσης και τις παρενέργειες της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας που εξ ανάγκης είχε επιβληθεί μέσω του κυπριακού Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής. Ειρένα Α. Γεωργιάδου Πρόεδρος Αγαπητοί Μέτοχοι, Το η παγκόσμια οικονομία επιχείρησε να αντισταθεί στις αρνητικές παρενέργειες που της κληροδότησε η κρίση και η χαμηλή εν δυνάμει ανάπτυξη σε πολλές χώρες. Τα στοιχεία του ΔΝΤ καταδεικνύουν ανάπτυξη 3,3% 1 για το, ενώ οι εκθέσεις για το 2015 σημειώνουν με έμφαση πως παρά τη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών ορισμένων ανεπτυγμένων χωρών, έχουν προκύψει νέες προκλήσεις για τη διεθνή χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η μείωση της τιμής του πετρελαίου, η ενδυνάμωση του δολαρίου και η αποδυνάμωση του ρουβλιού έναντι των σημαντικών νομισμάτων, η πτώση στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, ο αποπληθωρισμός στην Ευρωζώνη, οι αλλαγές στα εποπτικά πλαίσια και η μείωση των επιτοκίων αποτελούν παραδείγματα των συντεταγμένων του οικονομικού περιβάλλοντος σήμερα. Και, όπως πάντα, κάποιοι θα κερδίσουν και κάποιοι θα χάσουν απ αυτές τις εξελίξεις. Στην Ευρώπη, παραμένει ο σκεπτικισμός, καθώς δεν υπάρχει ορατότητα για το πότε τελικά θα γίνει κατορθωτό να επιτευχθούν σταθεροί ρυθμοί ανάπτυξης. Και επειδή είναι εμφανές ότι η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη «περνά» από τις τράπεζες, η ΕΚΤ δείχνει αποφασισμένη να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης. Τα προγράμματα, τα οποία προωθούνται από την ΕΚΤ, αποσκοπούν στη μείωση του κόστους δανεισμού, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει τόσο στην ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα όσο και στην τόνωση της αγοράς ακινήτων, καθώς επίσης και στην αποδυνάμωση του ευρώ έναντι των σημαντικών νομισμάτων, κάτι που -επίσης- θα ενισχύσει την ανάπτυξη. Ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να δώσει και η απόφαση για υλοποίηση του πακέτου Γιούνκερ. Τα αντανακλαστικά της οικονομίας και η δημοσιονομική προσαρμογή, κατάφεραν να διαψεύσουν ακόμα και τις πιο επιεικείς προβλέψεις. Η ύφεση για το περιορίστηκε τελικά σε ποσοστά κάτω του 3%, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ότι θα ξεπερνούσε το 5% 2 του ΑΕΠ. Την ίδια στιγμή, η αχαλίνωτη αύξηση της ανεργίας ανακόπηκε το δεύτερο εξάμηνο του, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στο 16,1% 3. Παράθυρο ελπίδας ανοίγουν, επίσης, οι δημοσιονομικές επιδόσεις, οι οποίες απέβησαν καλύτερες από τις αναμενόμενες, με αποτέλεσμα η Κύπρος να επανέλθει στις αγορές και να αρχίζει να ανακτά την αξιοπιστία της. Παρά τις περί του αντιθέτου εκτιμήσεις, η χώρα κατάφερε δύο χρόνια νωρίτερα απ ότι αναμενόταν να καταγράψει, κατά το, δημοσιονομικό πλεόνασμα (0,39% του ΑΕΠ) και να περιορίσει το δημόσιό της χρέος σε βιώσιμα επίπεδα κοντά στο 105% 4 του ΑΕΠ. Η προσπάθεια της Κύπρου αναγνωρίστηκε και άρχισε να επιβραβεύεται από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, οι οποίοι προέβησαν σε αναβαθμίσεις της οικονομίας, καταμαρτυρώντας ότι η εμπιστοσύνη σταδιακά ανακτάται. Ορόσημο στην πορεία ανάκαμψης της οικονομίας και σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα, υπήρξε και η πλήρης άρση των περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση κεφαλαίων. Η θετική, ωστόσο, εικόνα δεν μπορεί να παρασύρει σε εφησυχασμό, καθώς η κυπριακή οικονομία παραμένει αποδυναμωμένη και ευάλωτη σε εσωτερικές και εξωτερικές επιδράσεις. Η πορεία της ελληνικής οικονομίας συνεχίζει να επηρεάζει σε κάποιο βαθμό την Κύπρο. Παρά το γεγονός ότι έχουν αποδυναμωθεί οι δεσμοί σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο, η Ελλάδα παραμένει ένας σημαντικός εξαγωγικός προορισμός. Τυχόν παράταση της αβεβαιότητας, δυνατόν να επιβραδύνει την προσπάθεια της Κύπρου για επιστροφή στην ανάπτυξη, ενώ ενδεχόμενο ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με τους θεσμούς πιθανόν να επιφέρει και ευρύτερες επιπτώσεις στην ευρωζώνη. Οι εξελίξεις στη Ρωσία, αφήνουν μετέωρο και τον τομέα του τουρισμού. Η επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα από 6 1 Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (,,2012) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2 Πηγή: Επίσημα στοιχεία υπουργείου Οικονομικών 3 Πηγή: Τελευταία στοιχεία Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας 4 Πηγή: Επίσημα στοιχεία υπουργείου Οικονομικών

11 την ΕΕ, τραυμάτισε σοβαρά την οικονομία της χώρας με το νόμισμά της να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίζεται ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, ο οποίος εκτιμά ότι η μείωση στις αφίξεις θα είναι της τάξης του 2-3%, απώλεια η οποία δυνατό να αντισταθμιστεί από άλλες τουριστικές αγορές. Σ αυτό το γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, ο τραπεζικός τομέας καλείται να ανακάμψει και να διαδραματίσει το ρόλο του και μέσα από υπεύθυνες χρηματικές και πιστωτικές συναλλαγές να υποβοηθήσει στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Όμως, οι για δεκαετίες ανεύθυνες και κακές τραπεζικές πρακτικές, δημιούργησαν στρεβλώσεις και πληγές στον τραπεζικό τομέα που θα χρειαστεί ακόμη αρκετό χρόνο για να επουλωθούν και να διορθωθούν. Η ασύδοτη χορήγηση δανείων, εκτόξευσε τον ιδιωτικό δανεισμό σε επίπεδα δυσανάλογα του μεγέθους της οικονομίας και οδήγησε σε δανειοδοτήσεις που εκ προοιμίου και εκ των πραγμάτων είναι ανέφικτο να αποπληρωθούν. Αυτές οι πρακτικές πρέπει να σταματήσουν και θα σταματήσουν. Η επιτυχής ολοκλήρωση της πανευρωπαϊκής άσκησης αξιολόγησης των τραπεζών και των τεστ αντοχής, σηματοδότησε την αρχή θετικών εξελίξεων για το τραπεζικό σύστημα και το επανατοποθέτησε σε στέρεες βάσεις. Η συνέχιση της εφαρμογής του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, αποτελεί υπό τις περιστάσεις, το μεγαλύτερο εχέγγυο για επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη και στη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος. Καθοριστικής σημασίας παράμετρος είναι η ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου για τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα, εξέλιξη η οποία θα οδηγήσει σε μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω αναδιαρθρώσεων, ενώ θα ανοίξει ταυτόχρονα το δρόμο της συμμετοχής της Κύπρου στα προγράμματα ενίσχυσης ρευστότητας της ΕΚΤ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Μέσα σ αυτό το πολυδαίδαλο τοπίο, η Ελληνική Τράπεζα συνεχίζει με νέους μετόχους, νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέα ανώτατη εκτελεστική διεύθυνση, τη δυναμική της πορεία, ως η μόνη συστημική τράπεζα του ευρωπαϊκού Νότου, η οποία ούτε κούρεψε τα χρήματα των καταθετών της, ούτε επιβάρυνε το φορολογούμενο πολίτη για να καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες. Το υπήρξε έτος αλλαγών για την Τράπεζα, καθώς δρομολογήθηκε η είσοδός της σε μια νέα πολλά υποσχόμενη εποχή. Το Μάιο του, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αφότου καταρτίστηκε σε Σώμα τον Ιούλιο, έθεσε ως κυρίαρχες προτεραιότητές του, τη συγκράτηση και ανακοπή της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τον καταρτισμό νέας στρατηγικής ανάπτυξης για τον Όμιλο. Την 1η Σεπτεμβρίου αποχώρησε από τον Όμιλο ο κ.μάκης Κεραυνός και στις 9 του ίδιου μήνα καθήκοντα Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή ανέλαβε προσωρινά ο τότε αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαρίνος Γιαννόπουλος. Στα μέσα Σεπτεμβρίου και μόλις δύο μήνες μετά τον καταρτισμό του σε Σώμα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, εντατικοποίησε τη δράση του και έλαβε την προκαταρκτική απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εγχείρημα το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την άντληση 204 εκ. Πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και πιο δυνατή, η Ελληνική Τράπεζα, εντάχθηκε τον Νοέμβριο του στον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό (SSM). Τον Νοέμβριο του, το Διοικητικό Συμβούλιο επέλεξε τον κ. Bert Pijls για τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή του Ομίλου, ο οποίος μετά την έγκριση της ΕΚΤ, αρχές του 2015, ανέλαβε κι επισήμως τα καθήκοντά του. Οι αλλαγές είναι συνεχείς. Είναι συνεχείς, καθώς η εξέλιξη είναι αδύνατη χωρίς την αλλαγή. Απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας, η Ελληνική Τράπεζα βελτίωσε την εταιρική της διακυβέρνηση και προχωρεί στην υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της, σεβόμενη την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν τόσο οι μέτοχοι της όσο και οι πελάτες της. Με την ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, στο νέο Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή, στους μετόχους, στο προσωπικό, συνεργάτες και πελάτες μας για τη μακρόχρονη εμπιστοσύνη και στήριξή τους. Ειρένα Α. Γεωργιάδου Πρόεδρος Λευκωσία, 31 Μαρτίου 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 7

12 ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Οικονομικό έτος Από οικονομικής πλευράς, το υπήρξε μία χρονιά γεμάτη προκλήσεις, αλλά σαφώς καλύτερη από το. Το ενθαρρυντικό, όμως, είναι ότι αυξήσαμε τα έσοδα και μειώσαμε τα έξοδα της χρονιάς, αν και παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων τριμήνων με τις ανάλογες ζημιές απομείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Ως αποτέλεσμα, τα έσοδα πριν τις ζημιές απομείωσης και οι προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου αυξήθηκαν, αλλά η συνολική ζημιά για το έτος παρέμεινε σημαντική. Bert Pijls Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Αγαπητοί Μέτοχοι, Δύο χρόνια μετά την κρίση του Μάρτη του, είμαι στην ευχάριστη θέση να δηλώσω ότι τόσο η Κύπρος όσο και η Ελληνική Τράπεζα, βρίσκονται στο δρόμο της ανάκαμψης. Η χώρα έχει εφαρμόσει ταχύτατα δομικές μεταρρυθμίσεις και η Τράπεζα έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στην αγορά και είναι τώρα καθ όλα έτοιμη να αποτελέσει βασική κινητήρια δύναμη στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Το υπήρξε μεταβατική χρονιά για τον Όμιλο. Αφενός, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και αφετέρου είχαμε αρχίσει να επανατοποθετούμε την Ελληνική Τράπεζα για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες, οι οποίες θα προκύψουν στο μέλλον. Η Τράπεζα έχει ένα νεοσύστατο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διόρισε τον Νοέμβριο τον υποφαινόμενο ως το νέο Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή. Η Τράπεζα πέρασε την Άσκηση Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού (AQR) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ακολούθως αύξησε επιτυχώς κατά 204 εκατ. το κεφάλαιό της μέσω της έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης και άρχισε να αναβαθμίζει τις διαδικασίες και δυνατότητες διαχείρισής της, ειδικότερα όσον αφορά στην αντιμετώπιση των καθυστερημένων/ληξιπρόθεσμων οφειλών. Παρ όλο που το υπήρξε ακόμη ένας δύσκολος και δυστυχώς ζημιογόνος χρόνος για την Ελληνική Τράπεζα, είμαι ικανοποιημένος διότι ολοκληρώσαμε δυναμικά τη χρονιά. Το τέταρτο τρίμηνο ήταν οριακά κερδοφόρο, το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) έχει πλέον επανεξεταστεί με στόχο να επιτευχθούν ισορροπημένες και βιώσιμες αναδιαρθρώσεις και ο Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL ratio) σταθεροποιήθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη αύξηση των καταθέσεων καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των πελατών μας στην Ελληνική Τράπεζα. Παρά τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος και την ύφεση, ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας κατέγραψε, κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, κέρδη από συνήθεις εργασίες πριν τις ζημιές απομείωσης και τις προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, τα οποία ανήλθαν στα 157,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 22% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, λόγω της αύξησης των καθαρών εσόδων, καθώς επίσης και της μείωσης των εξόδων. Η ζημιά του Ομίλου, μετά τις ζημιές απομείωσης και τις προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και της φορολογίας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, ανήλθε στα 118,4 εκατ. σε σύγκριση με ζημιές 158,4 εκατ. την περσινή χρονιά. Τα δάνεια και χορηγήσεις σε πελάτες στην Κύπρο παρέμειναν στα 4,4 δισ., στα ίδια επίπεδα με το. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων που αναστάλθηκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ανήλθε στο 56,6% σε σύγκριση με 45,7% τον Δεκέμβριο του. Στο τέλος της χρονιάς, ο δείκτης των συσσωρευμένων ζημίων απομείωσης της αξίας των χορηγήσεων συμπεριλαμβανομένων των τόκων που αναστάληκαν, στο σύνολο των μεικτών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (συμπεριλαμβανομένων των τόκων που αναστάληκαν), διαμορφώθηκε στο 47,5% (Δεκέμβριος : 41,4%). Η εμπιστοσύνη των καταθετών στην Ελληνική Τράπεζα αυξήθηκε περαιτέρω το. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 15% και το Δεκέμβριο του ανήλθαν στα 6,3 δισ. σε σύγκριση με 5,5 δισ. το Δεκέμβριο του. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου διαμορφώθηκε σε 18,2%, ο 8 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

13 Δείκτης Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 σε 16,2% και ο Δείκτης Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σε 13,4%. Στρατηγικοί στόχοι Δεδομένου ότι η Ελληνική Τράπεζα δεν υπόκειται σε κανένα σχέδιο αναδιάρθρωσης και δεδομένου ότι διαθέτει άνετη ρευστότητα και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, είμαστε στην πλεονεκτική θέση να υποστηρίξουμε την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, καθώς επίσης και να αναπτύξουμε την Τράπεζα. Με στόχο να μετατρέψει αυτήν την ευκαιρία σε πραγματικότητα, η Τράπεζα έχει μία διττή προσέγγιση. Επιβάλλεται, αφενός να συνεχιστεί η προληπτική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αφετέρου να αυξηθεί το ποσό των νέων δανείων, τα οποία παρέχονται στις βιώσιμες κυπριακές επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Το έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος ως προς τον τρόπο με τον οποίο η Ελληνική Τράπεζα διαχειρίστηκε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και θα συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια και το Στόχος μας είναι να προσφέρουμε λύσεις αναδιάρθρωσης, οι οποίες να είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες των πελατών μας, με στόχο να καταστήσουμε τον πελάτη και το δάνειό του βιώσιμο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Όσον αφορά στη χορήγηση νέων δανείων, πρέπει να πορευτούμε σε μια στερεή βάση, ώστε να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας, πρωταρχικός μας στόχος είναι να χορηγούμε δάνεια βασιζόμενοι στην ικανότητα του πελάτη να εξυπηρετεί το χρέος του. Η χορήγηση νέων δανείων περιορίστηκε κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα ικανοποιητικό ποσοστό συσσωρευμένης ζήτησης και ότι αυτή η ζήτηση θα αυξηθεί περαιτέρω καθώς η οικονομία θα ανακάμπτει. Θα υλοποιήσουμε αυτές τις δύο πτυχές της στρατηγικής μας, έχοντας τα μάτια μας ανοικτά στο κεφάλαιο, στη ρευστότητα και στα έξοδα. Η επόμενη χρονιά Δεδομένης της προόδου της περσινής χρονιάς, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος όσον αφορά στις προοπτικές της Ελληνικής Τράπεζας, καθώς και της κυπριακής οικονομίας για το Σε γενικές γραμμές, αναμένω ότι αυτή η χρονιά θα είναι μεν καλύτερη από το, αλλά θα έχει τις προκλήσεις της. Εξακολουθώ να θεωρώ ότι θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των ζημιών απομείωσης και των προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, αν και σε πολύ χαμηλότερο ποσοστό απ ότι το. Πώς ακριβώς αυτό θα συμβεί, θα εξαρτηθεί από εξωτερικούς παράγοντες. Η καθυστέρηση στην έγκριση του νόμου των εκποιήσεων και οι αβεβαιότητες γύρω από τη μετέπειτα εφαρμογή του, η απουσία ενός λειτουργικού νομοθετικού πλαισίου για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ τραπεζών και μη τραπεζικών ιδρυμάτων, τα οικονομικά προβλήματα στην Ευρωζώνη και οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές συγκρούσεις, δεν θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και ίσως να περιορίσουν τις ξένες επενδύσεις στην Κύπρο και τις προοπτικές ανάπτυξης. Αγαπητοί μέτοχοι, Έχω αναλάβει τις ευθύνες μου ως Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας, αναγνωρίζοντας πλήρως τις προκλήσεις καθώς και τις ευκαιρίες, οι οποίες βρίσκονται ενώπιον της Ελληνικής Τράπεζας. Δεσμεύομαι έναντί σου ότι θα εργαστούμε από κοινού με το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και ευχαριστώ για την εποικοδομητική του στήριξη, τη διευθυντική ομάδα και όλο το προσωπικό της Τράπεζας για την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής της Ελληνικής Τράπεζας ως κινητήριας δύναμης στην οικονομική ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Τέλος, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους πελάτες μας για τη στήριξη και προτίμησή τους και το προσωπικό μας για τη σκληρή δουλειά και αφοσίωσή του κατά το. Η σημαντική πρόοδος, που έχουμε επιτύχει, δεν θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί χωρίς τη συνεχή υποστήριξή τους. Bert Pijls Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Λευκωσία, 31 Μαρτίου 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 9

14 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 10 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

15 Κάθε μας βήμα σήμερα, μια δυναμική προοπτική αύριο 11

16 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα Το κέρδος του Ομίλου από συνήθεις εργασίες πριν τις ζημιές απομείωσης και τις προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, ανήλθε σε 157,9 εκατ. σημειώνοντας αύξηση ύψους 22% σε σύγκριση με 129,5 εκατ. το, ως αποτέλεσμα των αυξημένων καθαρών εσόδων καθώς και των μειωμένων εξόδων. Η ζημιά του Ομίλου μετά την αναγνώριση των ζημιών απομείωσης και των προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και μετά τη φορολογία για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, ανήλθε σε 118,4 εκατ. σε σύγκριση με 158,4 εκατ. το. Η ζημιά που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ανήλθε σε 118,6 εκατ. σε σύγκριση με ζημιά 190,9 εκατ. για το έτος, η οποία περιλαμβάνει ζημιά ύψους 28,8 εκατ. από δραστηριότητες που τερματίστηκαν και αφορούν στην πώληση του Δικτύου Καταστημάτων στην Ελλάδα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, ανήλθαν σε 204,1 εκατ. σε σύγκριση με 187,2 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση ύψους 9%, η οποία οφείλεται στη σημαντική μείωση των εξόδων από τόκους κατά 35%, παρά τη μείωση των εσόδων από τόκους κατά 9%. Τα μη επιτοκιακά έσοδα αυξήθηκαν κατά 3%, λόγω της αύξησης των καθαρών εσόδων από δικαιώματα και προμήθειες κατά 4%, καθώς και της αύξησης του καθαρού κέρδους από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων κατά 6%, ενώ τα άλλα έσοδα παρουσίασαν μείωση 2%. Το σύνολο των εξόδων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, μειώθηκε κατά 6% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό για το έτος, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στη μείωση των εξόδων προσωπικού κατά 16%. Οι ζημιές απομείωσης και οι προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ανήλθαν σε 304,4 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 6,4 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του. Σημειώνεται ότι στο συμπεριλαμβάνεται χρέωση ύψους 22,5 εκατ., η οποία αφορά προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου που απορρέει από ανειλημμένες υποχρεώσεις και εγγυήσεις. Στις 5 Ιουνίου, η Τράπεζα μέσα στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών της για αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, κεφαλαιακού προγραμματισμού, ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων και των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού και στην επικέντρωση σε κύριες αγορές, πώλησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εξ ολοκλήρου θυγατρικής τράπεζας στη Ρωσία, Limited Liability Company Commercial Bank Hellenic Bank. Το κέρδος από την πώληση ανήλθε στα 3,0 εκατ. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ανήλθε σε 7,6 δισ. παρουσιάζοντας 18% ετήσια αύξηση. Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση ύψους 15% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του και ανήλθαν στα 6,3 δισ. (Δεκέμβριος : 5,5 δισ.), ενώ το σύνολο των μετρητών και καταθέσεων του Ομίλου σε κεντρικές και άλλες τράπεζες στις 31 Δεκεμβρίου αυξήθηκε κατά 71% και ανήλθε σε 3,3 δισ. (Δεκέμβριος : 1,9 δισ.) ενισχύοντας περαιτέρω την άνετη ρευστότητα του Ομίλου. Οι συνολικές μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες ανήλθαν σε 4,4 δισ. παραμένοντας περίπου στα επίπεδα του Δεκεμβρίου του. Τον Δεκέμβριο του ο δείκτης μεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 69,4%, ενώ ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 50,8%. Στις 31 Δεκεμβρίου, οι δείκτες ανέρχονταν σε 79,7% και 64,6% αντίστοιχα. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ανήλθε σε 56,6% (Δεκέμβριος : 45,7%). Ταυτόχρονα, ο δείκτης των συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης της αξίας των χορηγήσεων συμπεριλαμβανομένων των τόκων που αναστάληκαν, στο σύνολο των μεικτών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (συμπεριλαμβανομένων των τόκων που αναστάληκαν) ανήλθε σε 47,5% (Δεκέμβριος : 41,4%). Οι συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης της αξίας των χορηγήσεων συμπεριλαμβανομένων τόκων, που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν, ανήλθαν σε 1,2 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου (Δεκέμβριος : 0,8 δισ.) και αποτελούν το 26,9% των συνολικών μεικτών χορηγήσεων (Δεκέμβριος : 18,9%). Με βάση τα αποτελέσματα του Ελέγχου Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού ( AQR ) και της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (Stress Tests) (μαζί η «Συνολική Αξιολόγηση»), τα οποία 12 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

17 δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ( EBA ), η κεφαλαιακή απαίτηση για την Ελληνική Τράπεζα με βάση το «Ακραίο σενάριο» υπολογίστηκε σε 105 εκατ. και καλύφθηκε πλήρως από την αύξηση κεφαλαίου, που πραγματοποιήθηκε μέσω της έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης. Από τον Νοέμβριο του, η Ελληνική Τράπεζα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις σημαντικές ευρωπαϊκές τράπεζες, που εποπτεύονται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στις 12 Δεκεμβρίου, η Τράπεζα ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της αύξησης κεφαλαίου αντλώντας 201 εκατ. και στις 28 Ιανουαρίου 2015 ολοκλήρωσε την έκδοση αντλώντας επιπλέον 3 εκατ. μέσω της διάθεσης μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε μετοχές που προέκυψαν από μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης και δεν είχαν διατεθεί κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν, υπερκαλύπτουν την ανάγκη κεφαλαίου των 105 εκατ. και ενισχύουν περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας, προκειμένου να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες ανάπτυξης σε μια επικείμενη ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου, διαμορφώνεται σε 18,2% (Τράπεζα: 18,1%), ο Δείκτης Κεφαλαιακής Κατηγορίας 1 σε 16,2% (Τράπεζα: 16,1%) και ο Δείκτης Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σε 13,4% (Τράπεζα: 13,3%), σύμφωνα με την Οδηγία και Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου, σχετικά με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (Capital Requirement Regulation (CRR) / Capital Requirement Directive (CRD IV)), που τέθηκε σε ισχύ από την 1ην Ιανουαρίου και τις σχετικές εγκυκλίους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, με βάση τον Πυλώνα 1. Στις 31 Δεκεμβρίου, τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε 4,0 δισ. Με βάση τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, στους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου συγκαταλέγονται η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και διατηρείται υγιής ρευστότητα. Ο Όμιλος μετά την κεφαλαιοποίηση, είναι σε θέση να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο και αξιοποιώντας την άνετη ρευστότητά του, προτίθεται να χρηματοδοτήσει υγιείς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, μέσα στο πλαίσιο των κανονισμών χορηγήσεων, το οποίο έχει θέσει η Κεντρική Τράπεζα. Μια σειρά από προκλήσεις αναμένονται το 2015 όσον αφορά στις προοπτικές για επιστροφή της οικονομίας στην ανάπτυξη. Ωστόσο, με την επιτυχή συνέχιση του Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος, το οποίο θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα επιτρέψει την επιστροφή της στις διεθνείς αγορές για άντληση χρηματοδότησης, οι προοπτικές ανάκαμψης είναι ορατές. εκατ ,5 εκατ ,5 εκατ ,9 εκατ ,3 εκατ ,9 εκατ ,8 εκατ ,7 εκατ ,8 εκατ ,2 εκατ ,1 εκατ ,7 εκατ ,0 εκατ ,7 εκατ ,9 εκατ ,6 εκατ. 532,0 εκατ. 431,6 εκατ. 481,7 εκατ. 394,5 εκατ. 590,0 εκατ. 90,0 εκατ. 55,6 εκατ. 159,4 εκατ. 129,5 εκατ. 157, ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 13

18 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Επιχειρηματικές Μονάδες Στην Ελληνική Τράπεζα λειτουργούν οι ακόλουθοι τομείς: Ο Τομέας Μεγάλων Επιχειρήσεων, ο Τομέας Επιχειρήσεων, ο Τομέας Ιδιωτών (συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Καρτών) και ο Τομέας Διεθνούς Τραπεζικής. Ο Τομέας Διεθνούς Τραπεζικής, υπάγεται στη Διεύθυνση Διεθνών Αγορών & Διεθνούς Τραπεζικής στην οποία υπάγονται, επίσης, η Υπηρεσία Διεθνών Τραπεζικών Σχέσεων, η Υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων, η Υπηρεσία Θεματοφυλακής, η Υπηρεσία Προσωπικής Τραπεζικής και η Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ. Ο κάθε τομέας συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Καθυστερήσεων και Ανάκτησης Χρεών. Τομέας Μεγάλων Επιχειρήσεων Πρωταρχικός και διαχρονικός στόχος του Τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων είναι η συνεχής προσφορά αναβαθμισμένων και ποιοτικά βελτιωμένων υπηρεσιών σε μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιες εταιρείες και ημικρατικούς οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Ένα βασικό στοιχείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η επαγγελματική, φιλική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών τους, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης. Ιδιαίτερη έμφαση, δίνεται στη μελέτη και ανάλυση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν τις λειτουργίες και τις ταμειακές ροές των επιχειρήσεων, με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με κάθε χρηματοδότηση. Πέραν από τη διαχείριση και την εξυγίανση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, στόχος είναι η προσέλκυση νέων πελατών με υγιή οικονομικά στοιχεία και η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των υφιστάμενων πελατών. Οι λειτουργοί που στελεχώνουν τον Τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων έχουν τα ανάλογα ακαδημαϊκά προσόντα, είναι καταρτισμένοι και έμπειροι και έχουν ως κύριο στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών. Ο Τομέας Μεγάλων Επιχειρήσεων είναι η κύρια δανειστική μονάδα του Ομίλου και χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από τις καταθέσεις του δικτύου καταστημάτων του Τομέα Ιδιωτών. Ο Τομέας Μεγάλων Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες και τμήματα του Ομίλου, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου, ανάλογα με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες χρηματοοικονομικές ανάγκες των πελατών, όπως περιγράφονται πιο κάτω: Λογαριασμοί Παρατραβήγματος Μακροπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Διευκολύνσεις Factoring Ενέγγυες Πιστώσεις Προεξοφλήσεις Εξαγωγών Εγγυητικές Επιστολές Πιστωτικές Κάρτες (Εταιρικές και Προσωπικές) Οι διευκολύνσεις απευθύνονται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και κατευθύνονται στην αγορά σύμφωνα με την εκάστοτε στρατηγική της Τράπεζας. Τομέας Επιχειρήσεων Η ραγδαία αύξηση των εργασιών της Τράπεζας δημιούργησε την ανάγκη διαφοροποίησης της δομής του Ομίλου, ώστε να μπορέσει να διατηρήσει την πελατοκεντρική εστίασή του. Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του Τομέα Μικρομεσαίων επιχειρήσεων («ΜμΕ»), που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας, δημιουργήθηκε ο Τομέας Επιχειρήσεων. Προσφέρει σύγχρονες και διαρκώς αναβαθμισμένες υπηρεσίες και εξειδικευμένα προϊόντα, τα οποία έχουν στόχο να ικανοποιήσουν και να καλύψουν τις τραπεζικές ανάγκες τόσο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, όσο και των διευθυντών και μετόχων τους. Η στήριξη των επιχειρήσεων τη δύσκολη αυτή περίοδο, αποτέλεσε βασικό στόχο του Τομέα Επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη δημιουργία και διατήρηση μιας διαχρονικής, επαγγελματικής και ταυτόχρονα ανθρώπινης σχέσης μέσω ποιοτικής, φιλικής και άμεσης εξυπηρέτησης. Ο Τομέας Επιχειρήσεων είναι στελεχωμένος από προσοντούχους, έμπειρους και εξειδικευμένους λειτουργούς, οι οποίοι προσφέρουν επαγγελματική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αξιοποιώντας το ίδιο ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου (όπως περιγράφεται πιο πάνω), καθώς και τα συνεχώς αναβαθμισμένα και τεχνολογικά ανεπτυγμένα συστήματα, χτίζονται ισχυρές πελατειακές σχέσεις. Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα, ο Τομέας Επιχειρήσεων διαδραματίζει βασικό ρόλο στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας, 14 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

19 προσφέροντας χρηματοδοτικές λύσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων και αξιοποιώντας, επίσης, τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Μεσούσης της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας που διέρχεται η Κύπρος, η ενδυνάμωση της υποδομής του Τομέα Επιχειρήσεων έχει τεθεί ως στρατηγική προτεραιότητα του Ομίλου, εφόσον ο τομέας των ΜμΕ αποτελεί ένα δυναμικό άξονα μελλοντικής ανάπτυξης. Τόσο ο Τομέας Μεγάλων Επιχειρήσεων, όσο και ο Τομέας Επιχειρήσεων συμβάλλουν ουσιαστικά στην πιστωτική επέκταση και γενικότερα στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου. Τομέας Ιδιωτών Σε περιβάλλον με συνεχείς προκλήσεις και με ιδιαίτερες συνθήκες λειτούργησε και το ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Κύπρου. Αν και τα περιοριστικά μέτρα του είχαν αρχίσει να αίρονται σταδιακά, εντούτοις υπήρξαν περιορισμοί οι οποίοι παρέμεναν σε ισχύ και κατά τη διάρκεια του. Ωστόσο, ο Τομέας Ιδιωτών της Ελληνικής Τράπεζας συνέχισε με συνέπεια την προσπάθεια που ξεκίνησε από το για αύξηση του πελατολογίου του, διευρύνοντας μάλιστα την καταθετική του βάση. Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε και κατά την περσινή χρονιά στις αναδιαρθρώσεις του δανειακού χαρτοφυλακίου όπως και στην προσπάθεια εξυπηρέτησης των αναγκών των πελατών μας. Το προσωπικό του Τομέα, ανταποκρίθηκε με ευσυνειδησία στα νέα τραπεζικά δεδομένα της Κύπρου και στάθηκε αρωγός στα αιτήματα των πελατών, προχωρώντας σε μελέτη και αναδιάρθρωση των διευκολύνσεων των πελατών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, με στόχο την αποκατάσταση της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν στις πιστοληπτικές τους υποχρεώσεις. Η αναδιοργάνωση του δικτύου καταστημάτων, συνεχίστηκε με περαιτέρω μείωση του αριθμού τους, ενώ δρομολογήθηκε παράλληλα η χωροταξική τους αναδιάρθρωση. Καταστήματα τα οποία συγχωνεύτηκαν, μετακινήθηκαν σε μεγαλύτερους και καινούριους χώρους για πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση της πελατειακής βάσης. Στις 31/12/ το δίκτυο καταστημάτων αριθμούσε 63 σημεία εξυπηρέτησης, εκ των οποίων έξι θυρίδες / εποχικά. Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό των καταστημάτων του Τομέα, ανταποκρίθηκε επάξια στις προκλήσεις της χρονιάς και στον αυξανόμενο κύκλο εργασιών, με το ήθος και τον επαγγελματισμό που διαχρονικά το διακρίνει. Η παροχή υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης συνεχίζει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Διεύθυνσης του Τομέα Ιδιωτών, η οποία υποστηρίζει τις προσπάθειες του προσωπικού με συνεχή εκπαίδευση και έμφαση στην προσωπική του ανάπτυξη. Διεύθυνση Διαχείρισης Καθυστερήσεων και Ανάκτησης Χρεών Ομίλου Με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του μη παραγωγικού της χαρτοφυλακίου, η Τράπεζα κατά το και το, συνέστησε μια νέα Διεύθυνση για το χειρισμό των δανειοληπτών, οι διευκολύνσεις των οποίων παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην αποπληρωμή τους. Η Διεύθυνση έχει πρωταρχικό στόχο να αντιμετωπίσει τις συνεχείς προκλήσεις σε σχέση με το χειρισμό προβληματικών δανείων, έχοντας υπόψη τις αρνητικές οικονομικές συγκυρίες που επικρατούν και επιδιώκει την προληπτική αύξηση των εισπράξεων από πελάτες ή την αναδιάρθρωση των δανείων τους, τα οποία παρουσιάζουν καθυστερήσεις. Στις περιπτώσεις μη βιώσιμων ή/και μη συνεργάσιμων πελατών, επιχειρείται η ανάκτηση των οφειλών, μέσω νομικών μέτρων, (αλλά αυτό αποτελεί για την Τράπεζα ύστατο μέτρο). Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Καθυστερήσεων και Ανάκτησης Χρεών, υπάγονται οι εξής υπηρεσίες: Υπηρεσία Είσπραξης / Παρακολούθησης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Η Υπηρεσία αυτή χειρίζεται πελάτες του Τομέα Ιδιωτών, τα δάνεια των οποίων παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην αποπληρωμή τους. Προβαίνει σε τακτικές τηλεφωνικές υπενθυμίσεις προς τους πελάτες ή τους εγγυητές, με στόχο την είσπραξη οφειλών. Μονάδα Διαχείρισης Καθυστερήσεων (ΜΔΚ) Η Μονάδα έχει συσταθεί ως μία ανεξάρτητη κεντρικοποιημένη μονάδα στη βάση των προνοιών της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, αναφορικά με τη Διαχείριση Καθυστερήσεων. Η ΜΔΚ χειρίζεται πελάτες, τα δάνεια των οποίων παρουσιάζουν καθυστερήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη παραγωγικών δανείων του Ομίλου και σε συνεργασία με όλες τις Επιχειρηματικές Μονάδες, διασφαλίζει την όσο το δυνατόν καλύτερη εισπραξιμότητά τους. Στόχος της Μονάδας είναι να αναδιαρθρώνει τα δάνεια βιώσιμων και συνεργάσιμων πελατών, χρησιμοποιώντας εργαλεία και μακροπρόθεσμες λύσεις σύμφωνα με την πολιτική και τη στρατηγική για τη διαχείριση καθυστερήσεων. Η ΜΔΚ, συστάθηκε τον Δεκέμβρη του, ενώ τον Μάρτιο του αναδιαρθρώθηκε, έτσι ώστε να ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 15

20 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ανταποκρίνεται στον αυξημένο όγκο εργασιών της. Αποτελείται από το Τμήμα Επιχειρήσεων και το Τμήμα Ιδιωτών και δραστηριοποιείται σε όλες τις επαρχίες. Στελεχώνεται από έμπειρους Λειτουργούς και Διευθυντές από τον ευρύτερο τομέα δανειοδοτήσεων της Τράπεζας, οι οποίοι παρέχουν εξειδικευμένες λύσεις στους δανειολήπτες, με σκοπό την επιτυχή αναδιάρθρωση των δανείων τους και βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. Υπηρεσία Ανάκτησης Χρεών (ΥΑΧ) Η ΥΑΧ χειρίζεται υποθέσεις μη βιώσιμων ή και μη συνεργάσιμων πελατών και διαχωρίζεται στα τμήματα Προδικαστικών Ενεργειών και Δικαστικών Ενεργειών. Η επιλογή της στρατηγικής για την αντιμετώπιση των προβληματικών αυτών περιπτώσεων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα δεδομένα του κάθε οφειλέτη ή/και εγγυητή, καθώς και τις επιλογές που υπάρχουν για τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης των οφειλών. Τομέας Διεθνούς Τραπεζικής Το ήταν για τον Τομέα Διεθνούς Τραπεζικής, μια χρονιά που στόχευε στην επαναφορά της σταθερότητας, στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης και στην ανάπτυξη της συνεργασίας με τους πελάτες/συνεργάτες. Η ιδιαίτερη βαρύτητα που δόθηκε στο υφιστάμενο πελατολόγιο καθώς επίσης και στις νέες πελατειακές σχέσεις, συνέτειναν ώστε ο Τομέας να συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση των εσόδων του και κατ επέκταση στην ανάπτυξη του Ομίλου. Με σταθερή προσήλωση στην άμεση και επαγγελματική εξυπηρέτηση, με παράλληλη διασφάλιση της πιστής εφαρμογής των οδηγιών και κανονισμών της Κεντρικής Τράπεζας και με ένα άκρως λειτουργικό πλαίσιο, εδραιώθηκε ακόμη περισσότερο η αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Τράπεζας και πελάτη. Σημαντική ήταν, επίσης, η βελτίωση που παρουσίασε η ποιότητα του χαρτοφυλακίου, κάτι που συγκαταλεγόταν στις προτεραιότητες του Τομέα. Το, συνεχίστηκε η εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών και η περαιτέρω αυτοματοποίηση των εργασιών, χωρίς ωστόσο να υποβαθμίζεται καθ οιονδήποτε τρόπο η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία του Τομέα και η φιλική προσέγγιση των πελατών και των συνεργατών του. Παράλληλα, η τιμολογιακή πολιτική παρέμεινε άκρως ανταγωνιστική. Η διατήρηση του υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών, επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά μέσα από την επαναπιστοποίηση και των τεσσάρων Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008. Το Ναυτιλιακό Επιχειρηματικό Κέντρο Λεμεσού, στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του, εδραίωσε την παρουσία του στην άκρως ενδιαφέρουσα και συνεχώς αναπτυσσόμενη ναυτιλιακή βιομηχανία του τόπου. Παρέχει εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας. Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο ότι η έντονη δραστηριότητα στην ΑΟΖ της χώρας μας, καθιστά τη ναυτιλία σημαντικό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας, γεγονός το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο Ναυτιλιακό Επιχειρηματικό Κέντρο να συνεχίσει τον πρωταγωνιστικό και ηγετικό του ρόλο, ως το μοναδικό στο είδος του. Όλες οι ενδείξεις καταμαρτυρούν, πάντως, ότι ο Τομέας Διεθνούς Τραπεζικής έχει όλα τα εχέγγυα αλλά και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, μέσω της πολύχρονης εμπειρίας και τεχνογνωσίας του στο πεδίο των διεθνών επιχειρήσεων. Υπηρεσία Ανάπτυξης Προϊόντων, Υποστήριξης Πωλήσεων & Ερευνών Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Προϊόντων, Υποστήριξης Πωλήσεων & Ερευνών, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, διερευνά τις ανάγκες των πελατών μέσω εξειδικευμένων ερευνών αγοράς και ανάλυσης των εισηγήσεων και παραπόνων τους και σχεδιάζει/ αναθεωρεί την γκάμα των προϊόντων του Ομίλου. Η Υπηρεσία συνέχισε να προσφέρει υποστήριξη στα καταστήματα και επιχειρηματικά κέντρα της Τράπεζας, ενώ παράλληλα προχώρησε στην εισαγωγή ενός νέου τρεχούμενου λογαριασμού με την ονομασία My Account 18-30, ο οποίος απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους ηλικίας χρονών. Περαιτέρω, μέσα στο πλαίσιο συμφωνίας που έχει συνάψει η Ελληνική Τράπεζα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Υπηρεσία εργάστηκε για τη δημιουργία συγκεκριμένου σχεδίου για δανειοδότηση κυπριακών επιχειρήσεων, στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού και άλλων υπηρεσιών. Έχοντας ως διαρκή στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει ο Όμιλος, συνεχίστηκε για δέκατη τέταρτη χρονιά η έρευνα του «Μυστικού Πελάτη», ενώ διεξήχθη παράλληλα το έβδομο κύμα της έρευνας Ικανοποίησης Ιδιωτών Πελατών. Διεξήχθησαν επίσης, έρευνες ικανοποίησης πελατών για τον Τομέα 16 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

21 Επιχειρήσεων και τον Τομέα Διεθνών Επιχειρήσεων. Οι πιο πάνω έρευνες, αποτελούν πολύ σημαντικά εργαλεία παρακολούθησης της ποιότητας εξυπηρέτησης που προσφέρεται στους πελάτες του Ομίλου. Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας εξυπηρέτησης που προσφέρουν οι διάφορες Υπηρεσίες του Ομίλου, διεξήχθη και κατά το σημαντικός αριθμός εσωτερικών ερευνών, με τη χρήση εξειδικευμένου πακέτου διεξαγωγής ερευνών μέσω διαδικτύου. Υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων Η Υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων Ομίλου έχει την ευθύνη της διαχείρισης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, καθώς επίσης και της διαχείρισης των κινδύνων αγοράς και ρευστότητας του Ομίλου, ενεργώντας πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής και των ορίων που καθορίζονται από την Επιτροπή Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού (Assets and Liabilities Management Committee - ALCO). Στις επενδύσεις συμπεριλαμβάνονται διατραπεζικές καταθέσεις σε Ευρώ και σε ξένο νόμισμα, με το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων σε Ευρώ να τοποθετείται στην ΕΚΤ. Στις μακροχρόνιες επενδύσεις της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβάνονται κυβερνητικά και υπερεθνικά ομόλογα, καθώς επίσης και άλλα τραπεζικά ομόλογα. Η Υπηρεσία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή της επιτοκιακής πολιτικής της Τράπεζας, καθώς επίσης και στη στενή παρακολούθηση της ρευστότητας και των πελατειακών ταμειακών ροών. Παράλληλα, δραστηριοποιείται ενεργά στην αγορά συναλλάγματος, προσφέροντας άριστη εξυπηρέτηση και ανταγωνιστική τιμολόγηση στους πελάτες. Παρ όλες τις δυσκολίες, που αντιμετώπισε κατά το έτος, τα έσοδα της Υπηρεσίας κρίνονται ικανοποιητικά. Προσωπική Τραπεζική Η Υπηρεσία Προσωπικής Τραπεζικής είναι μια εξειδικευμένη υπηρεσία παροχής υψηλού επιπέδου τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες μεγάλης οικονομικής εμβέλειας στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η Υπηρεσία Προσωπικής Τραπεζικής, δραστηριοποιείται στις διεθνείς αγορές και υλοποιεί διαχρονικά μια στρατηγική, η οποία στηρίζεται στους εξής τρείς πυλώνες: 1. Στη σωστή αξιολόγηση και ικανοποίηση των επενδυτικών αναγκών των πελατών της 2. Στη συνεχή επιμόρφωση και ανάπτυξη των στελεχών της 3. Στην πρόσβαση σε πληθώρα διεθνών επενδυτικών επιλογών, μέσω μιας ευέλικτης πολιτικής και ευρείας συνεργασίας με γνωστούς χρηματοπιστωτικούς οίκους του εξωτερικού. Μεταξύ άλλων, η Υπηρεσία Προσωπικής Τραπεζικής παρέχει αμοιβαία κεφάλαια κορυφαίων οίκων του εξωτερικού, δομημένα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου, χρηματιστηριακές συναλλαγές σε μετοχές και ομόλογα που διαπραγματεύονται στις κυριότερες διεθνείς αγορές, συναλλαγές σε πολύτιμα μέταλλα συμπεριλαμβανομένου του χρυσού και καταθετικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένων Fiduciary deposits. Σε μια προσπάθεια συνεχούς εξέλιξης και κάλυψης των αναγκών των πελατών της, η Υπηρεσία Προσωπικής Τραπεζικής θα εντάξει στις υπηρεσίες της τη δυνατότητα της «ενδοημερήσιας συναλλαγής». Υπηρεσία Θεματοφυλακής Παρά την αρνητική επίδραση που επέφεραν τα συνεχιζόμενα και κατά το μέτρα ελέγχου διακίνησης κεφαλαίων στην επενδυτική δραστηριότητα, η Υπηρεσία Θεματοφυλακής, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα επίπεδα κερδοφορίας της, διευρύνοντας τόσο το πελατολόγιό της όσο και τα συνολικά μεγέθη των χαρτοφυλακίων, τα οποία εξυπηρετεί. Η πλειοψηφία των θεσμικών επενδυτών της αγοράς (επενδυτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία και ταμεία προνοίας) συνεχίζουν να εμπιστεύονται την Υπηρεσία Θεματοφυλακής της Τράπεζας στη διοικητική διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους. Η Υπηρεσία Θεματοφυλακής της Τράπεζας, συμμετέχει ως γενικός εκκαθαριστής και θεματοφύλακας στα συστήματα διακανονισμού και εκκαθάρισης των Χρηματιστηρίων Κύπρου και Ελλάδας. Με τη δημιουργία ενός προσεκτικά επιλεγμένου δικτύου υπό-θεματοφυλάκων στις πλείστες διεθνείς αγορές, της δίδεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης του συνόλου των αναγκών των πελατών της, ντόπιων και ξένων θεσμικών και άλλων επενδυτών, στα πρότυπα των μεγάλων τραπεζικών κολοσσών του εξωτερικού. Τα προσφερόμενα προϊόντα, καλύπτουν καθιερωμένες υπηρεσίες θεματοφυλακής όπως φύλαξη, εκκαθάριση συναλλαγών, διαχείριση μετρητών, εταιρικές πράξεις, ανάκληση φόρων, υπηρεσίες πληροφόρησης, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ξένους θεματοφύλακες, διαχειριστές συλλογικών επενδύσεων, υπηρεσίες ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 17

22 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Escrow Agent, καθώς και Fiduciary Deposits. Η Ελληνική Τράπεζα, παρέχει πρόθυμα την τεχνογνωσία της στους διαχειριστές συλλογικών επενδύσεων, αλλά και σε όλους τους πελάτες της, βοηθώντας στην ασφαλή διαχείριση των επενδύσεών τους. Με την έγκριση της νέας νομοθεσίας για τα Επενδυτικά Ταμεία Εναλλακτικών Επενδύσεων, τον Ιούλιο του, δημιουργούνται μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης στον Τομέα της Θεματοφυλακής. Η Ελληνική Τράπεζα, συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια της αγοράς, διά μέσου του CIFA, για ανάπτυξη του τομέα των συλλογικών επενδύσεων. Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ Το ήταν μια χρονιά ιδιαίτερων προκλήσεων για τις χρηματιστηριακές αγορές και κατ επέκταση για τις εργασίες της Εταιρείας. Κατά τη διάρκεια του έτους παρατηρήθηκε προοδευτικά σταδιακή βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας, παρόλο που εξωτερικοί και άλλοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές, δεν συνέτειναν ώστε να συνοδευτεί με αυξημένες συναλλαγές στις κυριότερες αγορές δραστηριοποίησης της Εταιρείας. Ανεξάρτητα, καθ όλην τη διάρκεια του, συνεχίστηκε απρόσκοπτα η γενικότερη αναβάθμιση των συστημάτων και υποδομών της Εταιρείας, ενώ δρομολογήθηκαν οι αναγκαίες ενέργειες για τη μελλοντική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της διενέργειας 18 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ χρηματιστηριακών συναλλαγών που αποτελεί τον κύριο τομέα δραστηριοποίησης της εταιρείας, μέσω της παροχής αναβαθμισμένων λύσεων και επιλογών προς τους πελάτες της. Στον τομέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίων, έμφαση δόθηκε στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων με σημαντική διασπορά σε διαφορετικές επενδυτικές κατηγορίες και με έκθεση σε αγορές εξωτερικού, δηλαδή εκτός ΧΑΚ και ΧΑ. Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα να επιτευχθούν θετικές αποδόσεις στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια, αλλά και να διαμορφωθούν παράλληλα επενδυτικά χαρτοφυλάκια με χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο και ευρεία διασπορά. Η Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ ενήργησε κατά το ως ανάδοχος υπεύθυνος σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου (Prospectus) της Ελληνικής Τράπεζας, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης. Με τη μεταστέγαση της Ελληνικής Τράπεζας (Επενδύσεις) Λτδ στο κτήριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας, το καλοκαίρι του, σηματοδοτήθηκε μια νέα πορεία για την Εταιρεία, μέσω της παροχής στοχευμένων και αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, δίνοντας έμφαση στις συγκεκριμένες εξατομικευμένες επενδυτικές τους ανάγκες.

64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140

64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 0001/00006425/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY Attachment: 1. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις

Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις 0003/00010750/el Άλλες Ανακοινώσεις HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD HB Attachments: 1. HB 2. HB 1 Non Regulated Publication Date: 27/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς Στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου η τεχνολογία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης μας σε μιαν ενιαία ψηφιακή τράπεζα, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Διοικητικό Συμβούλιο Εκτελεστική Επιτροπή 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία 4. Χαιρετισμός Προέδρου 6. Χαιρετισμός Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου 12. Παρατηρήσεις επί των Πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσια Έκθεση ετήσια έκθεση 2009

2009 Eτήσια Έκθεση ετήσια έκθεση 2009 2009 Eτήσια Έκθεση Oυκρανία Pωσία Το δέντρο μεγαλώνει οργανικά. Από μέσα προς τα έξω. Απλώνει τα κλαδιά του και τροφοδοτείται από τις ρίζες του. Όσο μεγάλο και να γίνει ένα δέντρο, παραμένει πιστό στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Περιεχόμενα 06. Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 07. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία 08. Χαιρετισμός Εκτελεστικού Αντιπροέδρου 10. Χαιρετισμός Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου 14.

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011

ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 Το Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες όπως ίσχυαν την 31.12.2011, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά. Το Ετήσιο Δελτίο είναι διαθέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2011 12 H ΜΕΤΟΧΗ 15 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 17

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2011 12 H ΜΕΤΟΧΗ 15 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 17 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2011 2010 2009 Αναμορφωμένα* Καθαρά έσοδα από τόκους 3.843 4.148 3.966 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 494 610 660 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ Eτήσια Έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕΛ.9 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3. Οικονομικό Περιβάλλον. Ο Τραπεζικός Τομέας. Οι Τράπεζες Μέλη 15. Το Υπό Επισκόπηση Έτος Ο ΣΤΚ

Περιεχόμενα. Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3. Οικονομικό Περιβάλλον. Ο Τραπεζικός Τομέας. Οι Τράπεζες Μέλη 15. Το Υπό Επισκόπηση Έτος Ο ΣΤΚ ετήσια έκθεση 2011 / 2012 Περιεχόμενα Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3 Οικονομικό Περιβάλλον Η Κυπριακή Οικονομία 4 Εξελίξεις στο Χρηματιστήριο 7 Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 9 Ο Τραπεζικός Τομέας Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012 Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012 Ετήσιο Δελτίο 2012 Περιεχόμενα- Σύντομο Ιστορικό-Ταυτότητα Το Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες όπως ίσχυαν την 31.12.2012, εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3. Οικονομικό Περιβάλλον. Ο Τραπεζικός Τομέας. Οι Τράπεζες Μέλη 15. Το Υπό Επισκόπηση Έτος Ο ΣΤΚ

Περιεχόμενα. Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3. Οικονομικό Περιβάλλον. Ο Τραπεζικός Τομέας. Οι Τράπεζες Μέλη 15. Το Υπό Επισκόπηση Έτος Ο ΣΤΚ ετήσια έκθεση 2009 / 2010 Περιεχόμενα Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 3 Οικονομικό Περιβάλλον Η Κυπριακή Οικονομία 4 Εξελίξεις στο Χρηματιστήριο 7 Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 9 Ο Τραπεζικός Τομέας Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάρτιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο 0001/00009631/el Ενημερωτικά Δελτία BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο Attachment: 1. Ενημερωτικό Δελτίο Non Regulated Publication Date: 27/11/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2013-2014

Ετήσια Έκθεση 2013-2014 Ετήσια Έκθεση 2013-2014 Ετήσια Έκθεση 2013-2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 ΜΗΝΥΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 4 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 6 - Η Κυπριακή Οικονομία 7 - Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες 11 - Εξελίξεις στο Χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισµός 2009

Eτήσιος Απολογισµός 2009 Eτήσιος Απολογισµός 2009 Περιεχόμενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 5 Συνοπτικά Μεγέθη Ομίλου Γράμμα προς τους Μετόχους Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομική Επισκόπηση Η Μετοχή της Eurobank EFG Εταιρική Υπευθυνότητα Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Έκταση Ανασκόπησης. Βάση Συµπεράσµατος µε Επιφύλαξη

Εισαγωγή. Έκταση Ανασκόπησης. Βάση Συµπεράσµατος µε Επιφύλαξη ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Αξιωµατούχοι και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 2-3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Μενάνδρου 1Ε, 1ος όροφος, Τ. Θ. 23363, 1682 Λευκωσία - Κύπρος Τηλ.: 22 664293, Φαξ: 22 665135 Εmail: info@acb.com.cy - www.acb.com.cy Η Ετήσια Έκθεση είναι μια δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY

0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY 0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ της Γεωργίας Κίτσου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMMUNICATE

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMMUNICATE ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMMUNICATE 1 1 - ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Α. Εισαγωγή Η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος στην

Διαβάστε περισσότερα