Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος 2014 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 27 Απριλίου 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος 2014 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 27 Απριλίου 2015."

Transcript

1 0003/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 27 Απριλίου HB Attachments: 1. Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος 2. Ετήσια Έκθεση Regulated Publication Date: 27/04/2015

2

3 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ14

4 Η εξέλιξη είναι αδύνατη χωρίς την αλλαγή George Bernard Shaw

5 Στην Ελληνική Τράπεζα πιστεύουμε στην υγιή ανάπτυξη, που ωφελεί πρώτιστα τον άνθρωπο. Πιστεύουμε στη σταθερότητα και στην αξιοπιστία. Πιστεύουμε, όμως και στη δύναμη της αλλαγής και της εξέλιξης. Προχωρήσαμε για ακόμη μια χρονιά με αξιοπιστία σε νέα έργα και προσπάθειες, που ενισχύουν την εξέλιξη του τραπεζικού μας οργανισμού και συνεπώς την ανάπτυξη των πελατών, των συνεργατών και των ανθρώπων μας. 1

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟIΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

7 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ εκατ , , , , ,5 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ εκατ , , , , ,8 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ εκατ , , , , ,7 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ εκατ. 590,0 394,5 481,7 431,6 532,0 ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ εκατ. 157,9 129,5 159,4 55,6 90,0 Σημείωση: Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 5, «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες», τα αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου αναφέρονται στα συγκριτικά αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, τα οποία έχουν αναπροσαρμοστεί, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν την ανακατάταξη των εργασιών του ΔΚΕ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε δραστηριότητες που τερματίστηκαν στις 26 Μαρτίου, καθώς και την πώληση της θυγατρικής εταιρείας της Τράπεζας στη Ρωσία Limited Liability Company Commercial Bank Hellenic Bank στις 5 Ιουνίου και την πώληση της θυγατρικής εταιρείας της Τράπεζας Borenham Holding Limited στις 6 Φεβρουαρίου ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 3

8 4 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Ανδρέας Π. Παναγιώτου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Μέχρι 28 Μαΐου ) Ειρένα Α. Γεωργιάδου, (Εκλέγηκε στις 28 Μαΐου ) ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Από 8 Ιουλίου ) Κυριάκος Ι. Κούσιος, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (Εκλέγηκε Αντιπρόεδρος στις 13 Ιανουαρίου. Δεν προσφέρθηκε για επανεκλογή στην 40η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαΐου και ως εκ τούτου αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Μαΐου ) Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος, (Εκλέγηκε στις 28 Μαΐου ) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (Από 17 Ιουλίου μέχρι 9 Σεπτεμβρίου ) Χαράλαμπος Π. Παναγιώτου (Παραιτήθηκε στις 14 Ιανουαρίου ) Ιωάννης Χ. Χαριλάου (Παραιτήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου ) Γεώργιος Κ. Παύλου (Δεν προσφέρθηκε για επανεκλογή στην 40η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαΐου και ως εκ τούτου αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Μαΐου ) Κυριάκος Ε. Γεωργίου, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Δεν προσφέρθηκε για επανεκλογή στην 40η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαΐου και ως εκ τούτου αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Μαΐου ) Μάκης Κεραυνός (Αποχώρησε την 1η Σεπτεμβρίου ) Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου Ιωάννης Α. Μάτσης Μάριος Μ. Μιχαηλίδης (Δεν προσφέρθηκε για επανεκλογή στην 40η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαΐου και ως εκ τούτου αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Μαΐου ) Ανδρέας Γ. Χαρίτου Άδωνις Ε. Γιάγκου (Διορίστηκε στις 3 Φεβρουαρίου. Δεν προσφέρθηκε για επανεκλογή στην 40η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαΐου και ως εκ τούτου αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Μαΐου ) Βάσος Γ. Κωμοδρόμος (Διορίστηκε στις 18 Φεβρουαρίου. Διορίστηκε Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος στις 17 Ιουλίου και παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 23 Δεκεμβρίου ) David Whalen Bonanno (Εκλέγηκε στις 28 Μαΐου ) Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου (Εκλέγηκε στις 28 Μαΐου και διορίστηκε Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος στις 27 Ιανουαρίου 2015) Γεώργιος Φεραίος (Εκλέγηκε στις 28 Μαΐου ) Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής (Εκλέγηκε στις 28 Μαΐου ) Bert Pijls (Διορίστηκε στις 16 Ιανουαρίου 2015) Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Μάκης Κεραυνός (Αποχώρησε την 1η Σεπτεμβρίου ) Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος (Από 9 Σεπτεμβρίου μέχρι 8 Ιανουαρίου 2015) Bert Pijls (Διορίστηκε στις 12 Ιανουαρίου 2015) Γενική Διεύθυνση Ομίλου Αντώνης Ρούβας, Γενικός Διευθυντής Ηλιόδωρος Ηλιοδώρου, Γενικός Διευθυντής (Μέχρι 5 Φεβρουαρίου 2015) Γιώργος Ευριπίδου, Γενικός Διευθυντής (Μέχρι 9 Φεβρουαρίου 2015) Πέτρος Ιωαννίδης, Γενικός Διευθυντής (Μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2015) Γιάννης Τελώνης, Γενικός Διευθυντής (Μέχρι 6 Φεβρουαρίου 2015) Γιώργος Καραγιώργης, Γενικός Διευθυντής (Από 1η Ιουλίου ) Μαρίνος Αθανασιάδης, Γενικός Διευθυντής (Από 1η Ιουλίου ) Φοίβος Λεοντίου, Βοηθός Γενικός Διευθυντής (Από 1η Ιουλίου ) Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου Αντώνης Ρούβας Ελεγκτές KPMG Limited Νομικοί Σύμβουλοι Κώστας Χ. Βελάρης Αλέκος Φ. Μαρκίδης Γεωργιάδης & Πελίδης Δ.Ε.Π.Ε. Γραμματέας Χαράλαμπος Μουσουλίδης (Μέχρι 6 Φεβρουαρίου 2015) Πέτρος Αρσαλίδης (Διορίστηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2015) Εγγεγραμμένο Γραφείο Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος Τ.Θ , 1394 Λευκωσία, Κύπρος ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 5

10 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Το, αποδείχθηκε μια χρονιά κομβικής σημασίας για την Κύπρο. Η οικονομία εμφανίστηκε πιο ανθεκτική, καθώς κατάφερε να απορροφήσει τους κραδασμούς του πρωτοφανούς «κουρέματος» καταθετών, της βαθιάς ύφεσης και τις παρενέργειες της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας που εξ ανάγκης είχε επιβληθεί μέσω του κυπριακού Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής. Ειρένα Α. Γεωργιάδου Πρόεδρος Αγαπητοί Μέτοχοι, Το η παγκόσμια οικονομία επιχείρησε να αντισταθεί στις αρνητικές παρενέργειες που της κληροδότησε η κρίση και η χαμηλή εν δυνάμει ανάπτυξη σε πολλές χώρες. Τα στοιχεία του ΔΝΤ καταδεικνύουν ανάπτυξη 3,3% 1 για το, ενώ οι εκθέσεις για το 2015 σημειώνουν με έμφαση πως παρά τη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών ορισμένων ανεπτυγμένων χωρών, έχουν προκύψει νέες προκλήσεις για τη διεθνή χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η μείωση της τιμής του πετρελαίου, η ενδυνάμωση του δολαρίου και η αποδυνάμωση του ρουβλιού έναντι των σημαντικών νομισμάτων, η πτώση στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, ο αποπληθωρισμός στην Ευρωζώνη, οι αλλαγές στα εποπτικά πλαίσια και η μείωση των επιτοκίων αποτελούν παραδείγματα των συντεταγμένων του οικονομικού περιβάλλοντος σήμερα. Και, όπως πάντα, κάποιοι θα κερδίσουν και κάποιοι θα χάσουν απ αυτές τις εξελίξεις. Στην Ευρώπη, παραμένει ο σκεπτικισμός, καθώς δεν υπάρχει ορατότητα για το πότε τελικά θα γίνει κατορθωτό να επιτευχθούν σταθεροί ρυθμοί ανάπτυξης. Και επειδή είναι εμφανές ότι η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη «περνά» από τις τράπεζες, η ΕΚΤ δείχνει αποφασισμένη να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης. Τα προγράμματα, τα οποία προωθούνται από την ΕΚΤ, αποσκοπούν στη μείωση του κόστους δανεισμού, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει τόσο στην ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα όσο και στην τόνωση της αγοράς ακινήτων, καθώς επίσης και στην αποδυνάμωση του ευρώ έναντι των σημαντικών νομισμάτων, κάτι που -επίσης- θα ενισχύσει την ανάπτυξη. Ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να δώσει και η απόφαση για υλοποίηση του πακέτου Γιούνκερ. Τα αντανακλαστικά της οικονομίας και η δημοσιονομική προσαρμογή, κατάφεραν να διαψεύσουν ακόμα και τις πιο επιεικείς προβλέψεις. Η ύφεση για το περιορίστηκε τελικά σε ποσοστά κάτω του 3%, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ότι θα ξεπερνούσε το 5% 2 του ΑΕΠ. Την ίδια στιγμή, η αχαλίνωτη αύξηση της ανεργίας ανακόπηκε το δεύτερο εξάμηνο του, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στο 16,1% 3. Παράθυρο ελπίδας ανοίγουν, επίσης, οι δημοσιονομικές επιδόσεις, οι οποίες απέβησαν καλύτερες από τις αναμενόμενες, με αποτέλεσμα η Κύπρος να επανέλθει στις αγορές και να αρχίζει να ανακτά την αξιοπιστία της. Παρά τις περί του αντιθέτου εκτιμήσεις, η χώρα κατάφερε δύο χρόνια νωρίτερα απ ότι αναμενόταν να καταγράψει, κατά το, δημοσιονομικό πλεόνασμα (0,39% του ΑΕΠ) και να περιορίσει το δημόσιό της χρέος σε βιώσιμα επίπεδα κοντά στο 105% 4 του ΑΕΠ. Η προσπάθεια της Κύπρου αναγνωρίστηκε και άρχισε να επιβραβεύεται από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, οι οποίοι προέβησαν σε αναβαθμίσεις της οικονομίας, καταμαρτυρώντας ότι η εμπιστοσύνη σταδιακά ανακτάται. Ορόσημο στην πορεία ανάκαμψης της οικονομίας και σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα, υπήρξε και η πλήρης άρση των περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση κεφαλαίων. Η θετική, ωστόσο, εικόνα δεν μπορεί να παρασύρει σε εφησυχασμό, καθώς η κυπριακή οικονομία παραμένει αποδυναμωμένη και ευάλωτη σε εσωτερικές και εξωτερικές επιδράσεις. Η πορεία της ελληνικής οικονομίας συνεχίζει να επηρεάζει σε κάποιο βαθμό την Κύπρο. Παρά το γεγονός ότι έχουν αποδυναμωθεί οι δεσμοί σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο, η Ελλάδα παραμένει ένας σημαντικός εξαγωγικός προορισμός. Τυχόν παράταση της αβεβαιότητας, δυνατόν να επιβραδύνει την προσπάθεια της Κύπρου για επιστροφή στην ανάπτυξη, ενώ ενδεχόμενο ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με τους θεσμούς πιθανόν να επιφέρει και ευρύτερες επιπτώσεις στην ευρωζώνη. Οι εξελίξεις στη Ρωσία, αφήνουν μετέωρο και τον τομέα του τουρισμού. Η επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα από 6 1 Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (,,2012) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2 Πηγή: Επίσημα στοιχεία υπουργείου Οικονομικών 3 Πηγή: Τελευταία στοιχεία Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας 4 Πηγή: Επίσημα στοιχεία υπουργείου Οικονομικών

11 την ΕΕ, τραυμάτισε σοβαρά την οικονομία της χώρας με το νόμισμά της να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίζεται ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, ο οποίος εκτιμά ότι η μείωση στις αφίξεις θα είναι της τάξης του 2-3%, απώλεια η οποία δυνατό να αντισταθμιστεί από άλλες τουριστικές αγορές. Σ αυτό το γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, ο τραπεζικός τομέας καλείται να ανακάμψει και να διαδραματίσει το ρόλο του και μέσα από υπεύθυνες χρηματικές και πιστωτικές συναλλαγές να υποβοηθήσει στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Όμως, οι για δεκαετίες ανεύθυνες και κακές τραπεζικές πρακτικές, δημιούργησαν στρεβλώσεις και πληγές στον τραπεζικό τομέα που θα χρειαστεί ακόμη αρκετό χρόνο για να επουλωθούν και να διορθωθούν. Η ασύδοτη χορήγηση δανείων, εκτόξευσε τον ιδιωτικό δανεισμό σε επίπεδα δυσανάλογα του μεγέθους της οικονομίας και οδήγησε σε δανειοδοτήσεις που εκ προοιμίου και εκ των πραγμάτων είναι ανέφικτο να αποπληρωθούν. Αυτές οι πρακτικές πρέπει να σταματήσουν και θα σταματήσουν. Η επιτυχής ολοκλήρωση της πανευρωπαϊκής άσκησης αξιολόγησης των τραπεζών και των τεστ αντοχής, σηματοδότησε την αρχή θετικών εξελίξεων για το τραπεζικό σύστημα και το επανατοποθέτησε σε στέρεες βάσεις. Η συνέχιση της εφαρμογής του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, αποτελεί υπό τις περιστάσεις, το μεγαλύτερο εχέγγυο για επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη και στη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος. Καθοριστικής σημασίας παράμετρος είναι η ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου για τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα, εξέλιξη η οποία θα οδηγήσει σε μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω αναδιαρθρώσεων, ενώ θα ανοίξει ταυτόχρονα το δρόμο της συμμετοχής της Κύπρου στα προγράμματα ενίσχυσης ρευστότητας της ΕΚΤ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Μέσα σ αυτό το πολυδαίδαλο τοπίο, η Ελληνική Τράπεζα συνεχίζει με νέους μετόχους, νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέα ανώτατη εκτελεστική διεύθυνση, τη δυναμική της πορεία, ως η μόνη συστημική τράπεζα του ευρωπαϊκού Νότου, η οποία ούτε κούρεψε τα χρήματα των καταθετών της, ούτε επιβάρυνε το φορολογούμενο πολίτη για να καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες. Το υπήρξε έτος αλλαγών για την Τράπεζα, καθώς δρομολογήθηκε η είσοδός της σε μια νέα πολλά υποσχόμενη εποχή. Το Μάιο του, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αφότου καταρτίστηκε σε Σώμα τον Ιούλιο, έθεσε ως κυρίαρχες προτεραιότητές του, τη συγκράτηση και ανακοπή της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τον καταρτισμό νέας στρατηγικής ανάπτυξης για τον Όμιλο. Την 1η Σεπτεμβρίου αποχώρησε από τον Όμιλο ο κ.μάκης Κεραυνός και στις 9 του ίδιου μήνα καθήκοντα Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή ανέλαβε προσωρινά ο τότε αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαρίνος Γιαννόπουλος. Στα μέσα Σεπτεμβρίου και μόλις δύο μήνες μετά τον καταρτισμό του σε Σώμα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, εντατικοποίησε τη δράση του και έλαβε την προκαταρκτική απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εγχείρημα το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την άντληση 204 εκ. Πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και πιο δυνατή, η Ελληνική Τράπεζα, εντάχθηκε τον Νοέμβριο του στον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό (SSM). Τον Νοέμβριο του, το Διοικητικό Συμβούλιο επέλεξε τον κ. Bert Pijls για τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή του Ομίλου, ο οποίος μετά την έγκριση της ΕΚΤ, αρχές του 2015, ανέλαβε κι επισήμως τα καθήκοντά του. Οι αλλαγές είναι συνεχείς. Είναι συνεχείς, καθώς η εξέλιξη είναι αδύνατη χωρίς την αλλαγή. Απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας, η Ελληνική Τράπεζα βελτίωσε την εταιρική της διακυβέρνηση και προχωρεί στην υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της, σεβόμενη την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν τόσο οι μέτοχοι της όσο και οι πελάτες της. Με την ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, στο νέο Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή, στους μετόχους, στο προσωπικό, συνεργάτες και πελάτες μας για τη μακρόχρονη εμπιστοσύνη και στήριξή τους. Ειρένα Α. Γεωργιάδου Πρόεδρος Λευκωσία, 31 Μαρτίου 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 7

12 ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Οικονομικό έτος Από οικονομικής πλευράς, το υπήρξε μία χρονιά γεμάτη προκλήσεις, αλλά σαφώς καλύτερη από το. Το ενθαρρυντικό, όμως, είναι ότι αυξήσαμε τα έσοδα και μειώσαμε τα έξοδα της χρονιάς, αν και παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων τριμήνων με τις ανάλογες ζημιές απομείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Ως αποτέλεσμα, τα έσοδα πριν τις ζημιές απομείωσης και οι προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου αυξήθηκαν, αλλά η συνολική ζημιά για το έτος παρέμεινε σημαντική. Bert Pijls Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Αγαπητοί Μέτοχοι, Δύο χρόνια μετά την κρίση του Μάρτη του, είμαι στην ευχάριστη θέση να δηλώσω ότι τόσο η Κύπρος όσο και η Ελληνική Τράπεζα, βρίσκονται στο δρόμο της ανάκαμψης. Η χώρα έχει εφαρμόσει ταχύτατα δομικές μεταρρυθμίσεις και η Τράπεζα έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στην αγορά και είναι τώρα καθ όλα έτοιμη να αποτελέσει βασική κινητήρια δύναμη στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Το υπήρξε μεταβατική χρονιά για τον Όμιλο. Αφενός, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και αφετέρου είχαμε αρχίσει να επανατοποθετούμε την Ελληνική Τράπεζα για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες, οι οποίες θα προκύψουν στο μέλλον. Η Τράπεζα έχει ένα νεοσύστατο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διόρισε τον Νοέμβριο τον υποφαινόμενο ως το νέο Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή. Η Τράπεζα πέρασε την Άσκηση Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού (AQR) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ακολούθως αύξησε επιτυχώς κατά 204 εκατ. το κεφάλαιό της μέσω της έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης και άρχισε να αναβαθμίζει τις διαδικασίες και δυνατότητες διαχείρισής της, ειδικότερα όσον αφορά στην αντιμετώπιση των καθυστερημένων/ληξιπρόθεσμων οφειλών. Παρ όλο που το υπήρξε ακόμη ένας δύσκολος και δυστυχώς ζημιογόνος χρόνος για την Ελληνική Τράπεζα, είμαι ικανοποιημένος διότι ολοκληρώσαμε δυναμικά τη χρονιά. Το τέταρτο τρίμηνο ήταν οριακά κερδοφόρο, το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) έχει πλέον επανεξεταστεί με στόχο να επιτευχθούν ισορροπημένες και βιώσιμες αναδιαρθρώσεις και ο Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL ratio) σταθεροποιήθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη αύξηση των καταθέσεων καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των πελατών μας στην Ελληνική Τράπεζα. Παρά τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος και την ύφεση, ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας κατέγραψε, κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, κέρδη από συνήθεις εργασίες πριν τις ζημιές απομείωσης και τις προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, τα οποία ανήλθαν στα 157,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 22% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, λόγω της αύξησης των καθαρών εσόδων, καθώς επίσης και της μείωσης των εξόδων. Η ζημιά του Ομίλου, μετά τις ζημιές απομείωσης και τις προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και της φορολογίας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, ανήλθε στα 118,4 εκατ. σε σύγκριση με ζημιές 158,4 εκατ. την περσινή χρονιά. Τα δάνεια και χορηγήσεις σε πελάτες στην Κύπρο παρέμειναν στα 4,4 δισ., στα ίδια επίπεδα με το. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων που αναστάλθηκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ανήλθε στο 56,6% σε σύγκριση με 45,7% τον Δεκέμβριο του. Στο τέλος της χρονιάς, ο δείκτης των συσσωρευμένων ζημίων απομείωσης της αξίας των χορηγήσεων συμπεριλαμβανομένων των τόκων που αναστάληκαν, στο σύνολο των μεικτών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (συμπεριλαμβανομένων των τόκων που αναστάληκαν), διαμορφώθηκε στο 47,5% (Δεκέμβριος : 41,4%). Η εμπιστοσύνη των καταθετών στην Ελληνική Τράπεζα αυξήθηκε περαιτέρω το. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 15% και το Δεκέμβριο του ανήλθαν στα 6,3 δισ. σε σύγκριση με 5,5 δισ. το Δεκέμβριο του. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου διαμορφώθηκε σε 18,2%, ο 8 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

13 Δείκτης Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 σε 16,2% και ο Δείκτης Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σε 13,4%. Στρατηγικοί στόχοι Δεδομένου ότι η Ελληνική Τράπεζα δεν υπόκειται σε κανένα σχέδιο αναδιάρθρωσης και δεδομένου ότι διαθέτει άνετη ρευστότητα και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, είμαστε στην πλεονεκτική θέση να υποστηρίξουμε την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, καθώς επίσης και να αναπτύξουμε την Τράπεζα. Με στόχο να μετατρέψει αυτήν την ευκαιρία σε πραγματικότητα, η Τράπεζα έχει μία διττή προσέγγιση. Επιβάλλεται, αφενός να συνεχιστεί η προληπτική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αφετέρου να αυξηθεί το ποσό των νέων δανείων, τα οποία παρέχονται στις βιώσιμες κυπριακές επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Το έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος ως προς τον τρόπο με τον οποίο η Ελληνική Τράπεζα διαχειρίστηκε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και θα συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια και το Στόχος μας είναι να προσφέρουμε λύσεις αναδιάρθρωσης, οι οποίες να είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες των πελατών μας, με στόχο να καταστήσουμε τον πελάτη και το δάνειό του βιώσιμο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Όσον αφορά στη χορήγηση νέων δανείων, πρέπει να πορευτούμε σε μια στερεή βάση, ώστε να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας, πρωταρχικός μας στόχος είναι να χορηγούμε δάνεια βασιζόμενοι στην ικανότητα του πελάτη να εξυπηρετεί το χρέος του. Η χορήγηση νέων δανείων περιορίστηκε κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα ικανοποιητικό ποσοστό συσσωρευμένης ζήτησης και ότι αυτή η ζήτηση θα αυξηθεί περαιτέρω καθώς η οικονομία θα ανακάμπτει. Θα υλοποιήσουμε αυτές τις δύο πτυχές της στρατηγικής μας, έχοντας τα μάτια μας ανοικτά στο κεφάλαιο, στη ρευστότητα και στα έξοδα. Η επόμενη χρονιά Δεδομένης της προόδου της περσινής χρονιάς, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος όσον αφορά στις προοπτικές της Ελληνικής Τράπεζας, καθώς και της κυπριακής οικονομίας για το Σε γενικές γραμμές, αναμένω ότι αυτή η χρονιά θα είναι μεν καλύτερη από το, αλλά θα έχει τις προκλήσεις της. Εξακολουθώ να θεωρώ ότι θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των ζημιών απομείωσης και των προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, αν και σε πολύ χαμηλότερο ποσοστό απ ότι το. Πώς ακριβώς αυτό θα συμβεί, θα εξαρτηθεί από εξωτερικούς παράγοντες. Η καθυστέρηση στην έγκριση του νόμου των εκποιήσεων και οι αβεβαιότητες γύρω από τη μετέπειτα εφαρμογή του, η απουσία ενός λειτουργικού νομοθετικού πλαισίου για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ τραπεζών και μη τραπεζικών ιδρυμάτων, τα οικονομικά προβλήματα στην Ευρωζώνη και οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές συγκρούσεις, δεν θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και ίσως να περιορίσουν τις ξένες επενδύσεις στην Κύπρο και τις προοπτικές ανάπτυξης. Αγαπητοί μέτοχοι, Έχω αναλάβει τις ευθύνες μου ως Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας, αναγνωρίζοντας πλήρως τις προκλήσεις καθώς και τις ευκαιρίες, οι οποίες βρίσκονται ενώπιον της Ελληνικής Τράπεζας. Δεσμεύομαι έναντί σου ότι θα εργαστούμε από κοινού με το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και ευχαριστώ για την εποικοδομητική του στήριξη, τη διευθυντική ομάδα και όλο το προσωπικό της Τράπεζας για την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής της Ελληνικής Τράπεζας ως κινητήριας δύναμης στην οικονομική ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Τέλος, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους πελάτες μας για τη στήριξη και προτίμησή τους και το προσωπικό μας για τη σκληρή δουλειά και αφοσίωσή του κατά το. Η σημαντική πρόοδος, που έχουμε επιτύχει, δεν θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί χωρίς τη συνεχή υποστήριξή τους. Bert Pijls Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Λευκωσία, 31 Μαρτίου 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 9

14 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 10 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

15 Κάθε μας βήμα σήμερα, μια δυναμική προοπτική αύριο 11

16 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα Το κέρδος του Ομίλου από συνήθεις εργασίες πριν τις ζημιές απομείωσης και τις προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, ανήλθε σε 157,9 εκατ. σημειώνοντας αύξηση ύψους 22% σε σύγκριση με 129,5 εκατ. το, ως αποτέλεσμα των αυξημένων καθαρών εσόδων καθώς και των μειωμένων εξόδων. Η ζημιά του Ομίλου μετά την αναγνώριση των ζημιών απομείωσης και των προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και μετά τη φορολογία για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, ανήλθε σε 118,4 εκατ. σε σύγκριση με 158,4 εκατ. το. Η ζημιά που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ανήλθε σε 118,6 εκατ. σε σύγκριση με ζημιά 190,9 εκατ. για το έτος, η οποία περιλαμβάνει ζημιά ύψους 28,8 εκατ. από δραστηριότητες που τερματίστηκαν και αφορούν στην πώληση του Δικτύου Καταστημάτων στην Ελλάδα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, ανήλθαν σε 204,1 εκατ. σε σύγκριση με 187,2 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση ύψους 9%, η οποία οφείλεται στη σημαντική μείωση των εξόδων από τόκους κατά 35%, παρά τη μείωση των εσόδων από τόκους κατά 9%. Τα μη επιτοκιακά έσοδα αυξήθηκαν κατά 3%, λόγω της αύξησης των καθαρών εσόδων από δικαιώματα και προμήθειες κατά 4%, καθώς και της αύξησης του καθαρού κέρδους από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων κατά 6%, ενώ τα άλλα έσοδα παρουσίασαν μείωση 2%. Το σύνολο των εξόδων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, μειώθηκε κατά 6% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό για το έτος, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στη μείωση των εξόδων προσωπικού κατά 16%. Οι ζημιές απομείωσης και οι προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ανήλθαν σε 304,4 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 6,4 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του. Σημειώνεται ότι στο συμπεριλαμβάνεται χρέωση ύψους 22,5 εκατ., η οποία αφορά προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου που απορρέει από ανειλημμένες υποχρεώσεις και εγγυήσεις. Στις 5 Ιουνίου, η Τράπεζα μέσα στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών της για αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, κεφαλαιακού προγραμματισμού, ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων και των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού και στην επικέντρωση σε κύριες αγορές, πώλησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εξ ολοκλήρου θυγατρικής τράπεζας στη Ρωσία, Limited Liability Company Commercial Bank Hellenic Bank. Το κέρδος από την πώληση ανήλθε στα 3,0 εκατ. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ανήλθε σε 7,6 δισ. παρουσιάζοντας 18% ετήσια αύξηση. Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση ύψους 15% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του και ανήλθαν στα 6,3 δισ. (Δεκέμβριος : 5,5 δισ.), ενώ το σύνολο των μετρητών και καταθέσεων του Ομίλου σε κεντρικές και άλλες τράπεζες στις 31 Δεκεμβρίου αυξήθηκε κατά 71% και ανήλθε σε 3,3 δισ. (Δεκέμβριος : 1,9 δισ.) ενισχύοντας περαιτέρω την άνετη ρευστότητα του Ομίλου. Οι συνολικές μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες ανήλθαν σε 4,4 δισ. παραμένοντας περίπου στα επίπεδα του Δεκεμβρίου του. Τον Δεκέμβριο του ο δείκτης μεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 69,4%, ενώ ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 50,8%. Στις 31 Δεκεμβρίου, οι δείκτες ανέρχονταν σε 79,7% και 64,6% αντίστοιχα. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ανήλθε σε 56,6% (Δεκέμβριος : 45,7%). Ταυτόχρονα, ο δείκτης των συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης της αξίας των χορηγήσεων συμπεριλαμβανομένων των τόκων που αναστάληκαν, στο σύνολο των μεικτών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (συμπεριλαμβανομένων των τόκων που αναστάληκαν) ανήλθε σε 47,5% (Δεκέμβριος : 41,4%). Οι συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης της αξίας των χορηγήσεων συμπεριλαμβανομένων τόκων, που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν, ανήλθαν σε 1,2 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου (Δεκέμβριος : 0,8 δισ.) και αποτελούν το 26,9% των συνολικών μεικτών χορηγήσεων (Δεκέμβριος : 18,9%). Με βάση τα αποτελέσματα του Ελέγχου Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού ( AQR ) και της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (Stress Tests) (μαζί η «Συνολική Αξιολόγηση»), τα οποία 12 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

17 δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ( EBA ), η κεφαλαιακή απαίτηση για την Ελληνική Τράπεζα με βάση το «Ακραίο σενάριο» υπολογίστηκε σε 105 εκατ. και καλύφθηκε πλήρως από την αύξηση κεφαλαίου, που πραγματοποιήθηκε μέσω της έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης. Από τον Νοέμβριο του, η Ελληνική Τράπεζα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις σημαντικές ευρωπαϊκές τράπεζες, που εποπτεύονται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στις 12 Δεκεμβρίου, η Τράπεζα ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της αύξησης κεφαλαίου αντλώντας 201 εκατ. και στις 28 Ιανουαρίου 2015 ολοκλήρωσε την έκδοση αντλώντας επιπλέον 3 εκατ. μέσω της διάθεσης μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε μετοχές που προέκυψαν από μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης και δεν είχαν διατεθεί κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν, υπερκαλύπτουν την ανάγκη κεφαλαίου των 105 εκατ. και ενισχύουν περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας, προκειμένου να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες ανάπτυξης σε μια επικείμενη ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου, διαμορφώνεται σε 18,2% (Τράπεζα: 18,1%), ο Δείκτης Κεφαλαιακής Κατηγορίας 1 σε 16,2% (Τράπεζα: 16,1%) και ο Δείκτης Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σε 13,4% (Τράπεζα: 13,3%), σύμφωνα με την Οδηγία και Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου, σχετικά με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (Capital Requirement Regulation (CRR) / Capital Requirement Directive (CRD IV)), που τέθηκε σε ισχύ από την 1ην Ιανουαρίου και τις σχετικές εγκυκλίους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, με βάση τον Πυλώνα 1. Στις 31 Δεκεμβρίου, τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε 4,0 δισ. Με βάση τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, στους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου συγκαταλέγονται η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και διατηρείται υγιής ρευστότητα. Ο Όμιλος μετά την κεφαλαιοποίηση, είναι σε θέση να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο και αξιοποιώντας την άνετη ρευστότητά του, προτίθεται να χρηματοδοτήσει υγιείς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, μέσα στο πλαίσιο των κανονισμών χορηγήσεων, το οποίο έχει θέσει η Κεντρική Τράπεζα. Μια σειρά από προκλήσεις αναμένονται το 2015 όσον αφορά στις προοπτικές για επιστροφή της οικονομίας στην ανάπτυξη. Ωστόσο, με την επιτυχή συνέχιση του Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος, το οποίο θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα επιτρέψει την επιστροφή της στις διεθνείς αγορές για άντληση χρηματοδότησης, οι προοπτικές ανάκαμψης είναι ορατές. εκατ ,5 εκατ ,5 εκατ ,9 εκατ ,3 εκατ ,9 εκατ ,8 εκατ ,7 εκατ ,8 εκατ ,2 εκατ ,1 εκατ ,7 εκατ ,0 εκατ ,7 εκατ ,9 εκατ ,6 εκατ. 532,0 εκατ. 431,6 εκατ. 481,7 εκατ. 394,5 εκατ. 590,0 εκατ. 90,0 εκατ. 55,6 εκατ. 159,4 εκατ. 129,5 εκατ. 157, ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 13

18 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Επιχειρηματικές Μονάδες Στην Ελληνική Τράπεζα λειτουργούν οι ακόλουθοι τομείς: Ο Τομέας Μεγάλων Επιχειρήσεων, ο Τομέας Επιχειρήσεων, ο Τομέας Ιδιωτών (συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Καρτών) και ο Τομέας Διεθνούς Τραπεζικής. Ο Τομέας Διεθνούς Τραπεζικής, υπάγεται στη Διεύθυνση Διεθνών Αγορών & Διεθνούς Τραπεζικής στην οποία υπάγονται, επίσης, η Υπηρεσία Διεθνών Τραπεζικών Σχέσεων, η Υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων, η Υπηρεσία Θεματοφυλακής, η Υπηρεσία Προσωπικής Τραπεζικής και η Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ. Ο κάθε τομέας συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Καθυστερήσεων και Ανάκτησης Χρεών. Τομέας Μεγάλων Επιχειρήσεων Πρωταρχικός και διαχρονικός στόχος του Τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων είναι η συνεχής προσφορά αναβαθμισμένων και ποιοτικά βελτιωμένων υπηρεσιών σε μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιες εταιρείες και ημικρατικούς οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Ένα βασικό στοιχείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η επαγγελματική, φιλική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών τους, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης. Ιδιαίτερη έμφαση, δίνεται στη μελέτη και ανάλυση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν τις λειτουργίες και τις ταμειακές ροές των επιχειρήσεων, με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με κάθε χρηματοδότηση. Πέραν από τη διαχείριση και την εξυγίανση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, στόχος είναι η προσέλκυση νέων πελατών με υγιή οικονομικά στοιχεία και η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των υφιστάμενων πελατών. Οι λειτουργοί που στελεχώνουν τον Τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων έχουν τα ανάλογα ακαδημαϊκά προσόντα, είναι καταρτισμένοι και έμπειροι και έχουν ως κύριο στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών. Ο Τομέας Μεγάλων Επιχειρήσεων είναι η κύρια δανειστική μονάδα του Ομίλου και χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από τις καταθέσεις του δικτύου καταστημάτων του Τομέα Ιδιωτών. Ο Τομέας Μεγάλων Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες και τμήματα του Ομίλου, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου, ανάλογα με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες χρηματοοικονομικές ανάγκες των πελατών, όπως περιγράφονται πιο κάτω: Λογαριασμοί Παρατραβήγματος Μακροπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Διευκολύνσεις Factoring Ενέγγυες Πιστώσεις Προεξοφλήσεις Εξαγωγών Εγγυητικές Επιστολές Πιστωτικές Κάρτες (Εταιρικές και Προσωπικές) Οι διευκολύνσεις απευθύνονται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και κατευθύνονται στην αγορά σύμφωνα με την εκάστοτε στρατηγική της Τράπεζας. Τομέας Επιχειρήσεων Η ραγδαία αύξηση των εργασιών της Τράπεζας δημιούργησε την ανάγκη διαφοροποίησης της δομής του Ομίλου, ώστε να μπορέσει να διατηρήσει την πελατοκεντρική εστίασή του. Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του Τομέα Μικρομεσαίων επιχειρήσεων («ΜμΕ»), που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας, δημιουργήθηκε ο Τομέας Επιχειρήσεων. Προσφέρει σύγχρονες και διαρκώς αναβαθμισμένες υπηρεσίες και εξειδικευμένα προϊόντα, τα οποία έχουν στόχο να ικανοποιήσουν και να καλύψουν τις τραπεζικές ανάγκες τόσο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, όσο και των διευθυντών και μετόχων τους. Η στήριξη των επιχειρήσεων τη δύσκολη αυτή περίοδο, αποτέλεσε βασικό στόχο του Τομέα Επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη δημιουργία και διατήρηση μιας διαχρονικής, επαγγελματικής και ταυτόχρονα ανθρώπινης σχέσης μέσω ποιοτικής, φιλικής και άμεσης εξυπηρέτησης. Ο Τομέας Επιχειρήσεων είναι στελεχωμένος από προσοντούχους, έμπειρους και εξειδικευμένους λειτουργούς, οι οποίοι προσφέρουν επαγγελματική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αξιοποιώντας το ίδιο ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου (όπως περιγράφεται πιο πάνω), καθώς και τα συνεχώς αναβαθμισμένα και τεχνολογικά ανεπτυγμένα συστήματα, χτίζονται ισχυρές πελατειακές σχέσεις. Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα, ο Τομέας Επιχειρήσεων διαδραματίζει βασικό ρόλο στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας, 14 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

19 προσφέροντας χρηματοδοτικές λύσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων και αξιοποιώντας, επίσης, τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Μεσούσης της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας που διέρχεται η Κύπρος, η ενδυνάμωση της υποδομής του Τομέα Επιχειρήσεων έχει τεθεί ως στρατηγική προτεραιότητα του Ομίλου, εφόσον ο τομέας των ΜμΕ αποτελεί ένα δυναμικό άξονα μελλοντικής ανάπτυξης. Τόσο ο Τομέας Μεγάλων Επιχειρήσεων, όσο και ο Τομέας Επιχειρήσεων συμβάλλουν ουσιαστικά στην πιστωτική επέκταση και γενικότερα στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου. Τομέας Ιδιωτών Σε περιβάλλον με συνεχείς προκλήσεις και με ιδιαίτερες συνθήκες λειτούργησε και το ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Κύπρου. Αν και τα περιοριστικά μέτρα του είχαν αρχίσει να αίρονται σταδιακά, εντούτοις υπήρξαν περιορισμοί οι οποίοι παρέμεναν σε ισχύ και κατά τη διάρκεια του. Ωστόσο, ο Τομέας Ιδιωτών της Ελληνικής Τράπεζας συνέχισε με συνέπεια την προσπάθεια που ξεκίνησε από το για αύξηση του πελατολογίου του, διευρύνοντας μάλιστα την καταθετική του βάση. Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε και κατά την περσινή χρονιά στις αναδιαρθρώσεις του δανειακού χαρτοφυλακίου όπως και στην προσπάθεια εξυπηρέτησης των αναγκών των πελατών μας. Το προσωπικό του Τομέα, ανταποκρίθηκε με ευσυνειδησία στα νέα τραπεζικά δεδομένα της Κύπρου και στάθηκε αρωγός στα αιτήματα των πελατών, προχωρώντας σε μελέτη και αναδιάρθρωση των διευκολύνσεων των πελατών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, με στόχο την αποκατάσταση της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν στις πιστοληπτικές τους υποχρεώσεις. Η αναδιοργάνωση του δικτύου καταστημάτων, συνεχίστηκε με περαιτέρω μείωση του αριθμού τους, ενώ δρομολογήθηκε παράλληλα η χωροταξική τους αναδιάρθρωση. Καταστήματα τα οποία συγχωνεύτηκαν, μετακινήθηκαν σε μεγαλύτερους και καινούριους χώρους για πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση της πελατειακής βάσης. Στις 31/12/ το δίκτυο καταστημάτων αριθμούσε 63 σημεία εξυπηρέτησης, εκ των οποίων έξι θυρίδες / εποχικά. Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό των καταστημάτων του Τομέα, ανταποκρίθηκε επάξια στις προκλήσεις της χρονιάς και στον αυξανόμενο κύκλο εργασιών, με το ήθος και τον επαγγελματισμό που διαχρονικά το διακρίνει. Η παροχή υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης συνεχίζει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Διεύθυνσης του Τομέα Ιδιωτών, η οποία υποστηρίζει τις προσπάθειες του προσωπικού με συνεχή εκπαίδευση και έμφαση στην προσωπική του ανάπτυξη. Διεύθυνση Διαχείρισης Καθυστερήσεων και Ανάκτησης Χρεών Ομίλου Με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του μη παραγωγικού της χαρτοφυλακίου, η Τράπεζα κατά το και το, συνέστησε μια νέα Διεύθυνση για το χειρισμό των δανειοληπτών, οι διευκολύνσεις των οποίων παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην αποπληρωμή τους. Η Διεύθυνση έχει πρωταρχικό στόχο να αντιμετωπίσει τις συνεχείς προκλήσεις σε σχέση με το χειρισμό προβληματικών δανείων, έχοντας υπόψη τις αρνητικές οικονομικές συγκυρίες που επικρατούν και επιδιώκει την προληπτική αύξηση των εισπράξεων από πελάτες ή την αναδιάρθρωση των δανείων τους, τα οποία παρουσιάζουν καθυστερήσεις. Στις περιπτώσεις μη βιώσιμων ή/και μη συνεργάσιμων πελατών, επιχειρείται η ανάκτηση των οφειλών, μέσω νομικών μέτρων, (αλλά αυτό αποτελεί για την Τράπεζα ύστατο μέτρο). Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Καθυστερήσεων και Ανάκτησης Χρεών, υπάγονται οι εξής υπηρεσίες: Υπηρεσία Είσπραξης / Παρακολούθησης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Η Υπηρεσία αυτή χειρίζεται πελάτες του Τομέα Ιδιωτών, τα δάνεια των οποίων παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην αποπληρωμή τους. Προβαίνει σε τακτικές τηλεφωνικές υπενθυμίσεις προς τους πελάτες ή τους εγγυητές, με στόχο την είσπραξη οφειλών. Μονάδα Διαχείρισης Καθυστερήσεων (ΜΔΚ) Η Μονάδα έχει συσταθεί ως μία ανεξάρτητη κεντρικοποιημένη μονάδα στη βάση των προνοιών της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, αναφορικά με τη Διαχείριση Καθυστερήσεων. Η ΜΔΚ χειρίζεται πελάτες, τα δάνεια των οποίων παρουσιάζουν καθυστερήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη παραγωγικών δανείων του Ομίλου και σε συνεργασία με όλες τις Επιχειρηματικές Μονάδες, διασφαλίζει την όσο το δυνατόν καλύτερη εισπραξιμότητά τους. Στόχος της Μονάδας είναι να αναδιαρθρώνει τα δάνεια βιώσιμων και συνεργάσιμων πελατών, χρησιμοποιώντας εργαλεία και μακροπρόθεσμες λύσεις σύμφωνα με την πολιτική και τη στρατηγική για τη διαχείριση καθυστερήσεων. Η ΜΔΚ, συστάθηκε τον Δεκέμβρη του, ενώ τον Μάρτιο του αναδιαρθρώθηκε, έτσι ώστε να ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 15

20 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ανταποκρίνεται στον αυξημένο όγκο εργασιών της. Αποτελείται από το Τμήμα Επιχειρήσεων και το Τμήμα Ιδιωτών και δραστηριοποιείται σε όλες τις επαρχίες. Στελεχώνεται από έμπειρους Λειτουργούς και Διευθυντές από τον ευρύτερο τομέα δανειοδοτήσεων της Τράπεζας, οι οποίοι παρέχουν εξειδικευμένες λύσεις στους δανειολήπτες, με σκοπό την επιτυχή αναδιάρθρωση των δανείων τους και βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. Υπηρεσία Ανάκτησης Χρεών (ΥΑΧ) Η ΥΑΧ χειρίζεται υποθέσεις μη βιώσιμων ή και μη συνεργάσιμων πελατών και διαχωρίζεται στα τμήματα Προδικαστικών Ενεργειών και Δικαστικών Ενεργειών. Η επιλογή της στρατηγικής για την αντιμετώπιση των προβληματικών αυτών περιπτώσεων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα δεδομένα του κάθε οφειλέτη ή/και εγγυητή, καθώς και τις επιλογές που υπάρχουν για τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης των οφειλών. Τομέας Διεθνούς Τραπεζικής Το ήταν για τον Τομέα Διεθνούς Τραπεζικής, μια χρονιά που στόχευε στην επαναφορά της σταθερότητας, στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης και στην ανάπτυξη της συνεργασίας με τους πελάτες/συνεργάτες. Η ιδιαίτερη βαρύτητα που δόθηκε στο υφιστάμενο πελατολόγιο καθώς επίσης και στις νέες πελατειακές σχέσεις, συνέτειναν ώστε ο Τομέας να συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση των εσόδων του και κατ επέκταση στην ανάπτυξη του Ομίλου. Με σταθερή προσήλωση στην άμεση και επαγγελματική εξυπηρέτηση, με παράλληλη διασφάλιση της πιστής εφαρμογής των οδηγιών και κανονισμών της Κεντρικής Τράπεζας και με ένα άκρως λειτουργικό πλαίσιο, εδραιώθηκε ακόμη περισσότερο η αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Τράπεζας και πελάτη. Σημαντική ήταν, επίσης, η βελτίωση που παρουσίασε η ποιότητα του χαρτοφυλακίου, κάτι που συγκαταλεγόταν στις προτεραιότητες του Τομέα. Το, συνεχίστηκε η εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών και η περαιτέρω αυτοματοποίηση των εργασιών, χωρίς ωστόσο να υποβαθμίζεται καθ οιονδήποτε τρόπο η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία του Τομέα και η φιλική προσέγγιση των πελατών και των συνεργατών του. Παράλληλα, η τιμολογιακή πολιτική παρέμεινε άκρως ανταγωνιστική. Η διατήρηση του υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών, επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά μέσα από την επαναπιστοποίηση και των τεσσάρων Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008. Το Ναυτιλιακό Επιχειρηματικό Κέντρο Λεμεσού, στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του, εδραίωσε την παρουσία του στην άκρως ενδιαφέρουσα και συνεχώς αναπτυσσόμενη ναυτιλιακή βιομηχανία του τόπου. Παρέχει εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας. Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο ότι η έντονη δραστηριότητα στην ΑΟΖ της χώρας μας, καθιστά τη ναυτιλία σημαντικό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας, γεγονός το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο Ναυτιλιακό Επιχειρηματικό Κέντρο να συνεχίσει τον πρωταγωνιστικό και ηγετικό του ρόλο, ως το μοναδικό στο είδος του. Όλες οι ενδείξεις καταμαρτυρούν, πάντως, ότι ο Τομέας Διεθνούς Τραπεζικής έχει όλα τα εχέγγυα αλλά και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, μέσω της πολύχρονης εμπειρίας και τεχνογνωσίας του στο πεδίο των διεθνών επιχειρήσεων. Υπηρεσία Ανάπτυξης Προϊόντων, Υποστήριξης Πωλήσεων & Ερευνών Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Προϊόντων, Υποστήριξης Πωλήσεων & Ερευνών, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, διερευνά τις ανάγκες των πελατών μέσω εξειδικευμένων ερευνών αγοράς και ανάλυσης των εισηγήσεων και παραπόνων τους και σχεδιάζει/ αναθεωρεί την γκάμα των προϊόντων του Ομίλου. Η Υπηρεσία συνέχισε να προσφέρει υποστήριξη στα καταστήματα και επιχειρηματικά κέντρα της Τράπεζας, ενώ παράλληλα προχώρησε στην εισαγωγή ενός νέου τρεχούμενου λογαριασμού με την ονομασία My Account 18-30, ο οποίος απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους ηλικίας χρονών. Περαιτέρω, μέσα στο πλαίσιο συμφωνίας που έχει συνάψει η Ελληνική Τράπεζα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Υπηρεσία εργάστηκε για τη δημιουργία συγκεκριμένου σχεδίου για δανειοδότηση κυπριακών επιχειρήσεων, στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού και άλλων υπηρεσιών. Έχοντας ως διαρκή στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει ο Όμιλος, συνεχίστηκε για δέκατη τέταρτη χρονιά η έρευνα του «Μυστικού Πελάτη», ενώ διεξήχθη παράλληλα το έβδομο κύμα της έρευνας Ικανοποίησης Ιδιωτών Πελατών. Διεξήχθησαν επίσης, έρευνες ικανοποίησης πελατών για τον Τομέα 16 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

21 Επιχειρήσεων και τον Τομέα Διεθνών Επιχειρήσεων. Οι πιο πάνω έρευνες, αποτελούν πολύ σημαντικά εργαλεία παρακολούθησης της ποιότητας εξυπηρέτησης που προσφέρεται στους πελάτες του Ομίλου. Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας εξυπηρέτησης που προσφέρουν οι διάφορες Υπηρεσίες του Ομίλου, διεξήχθη και κατά το σημαντικός αριθμός εσωτερικών ερευνών, με τη χρήση εξειδικευμένου πακέτου διεξαγωγής ερευνών μέσω διαδικτύου. Υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων Η Υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων Ομίλου έχει την ευθύνη της διαχείρισης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, καθώς επίσης και της διαχείρισης των κινδύνων αγοράς και ρευστότητας του Ομίλου, ενεργώντας πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής και των ορίων που καθορίζονται από την Επιτροπή Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού (Assets and Liabilities Management Committee - ALCO). Στις επενδύσεις συμπεριλαμβάνονται διατραπεζικές καταθέσεις σε Ευρώ και σε ξένο νόμισμα, με το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων σε Ευρώ να τοποθετείται στην ΕΚΤ. Στις μακροχρόνιες επενδύσεις της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβάνονται κυβερνητικά και υπερεθνικά ομόλογα, καθώς επίσης και άλλα τραπεζικά ομόλογα. Η Υπηρεσία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή της επιτοκιακής πολιτικής της Τράπεζας, καθώς επίσης και στη στενή παρακολούθηση της ρευστότητας και των πελατειακών ταμειακών ροών. Παράλληλα, δραστηριοποιείται ενεργά στην αγορά συναλλάγματος, προσφέροντας άριστη εξυπηρέτηση και ανταγωνιστική τιμολόγηση στους πελάτες. Παρ όλες τις δυσκολίες, που αντιμετώπισε κατά το έτος, τα έσοδα της Υπηρεσίας κρίνονται ικανοποιητικά. Προσωπική Τραπεζική Η Υπηρεσία Προσωπικής Τραπεζικής είναι μια εξειδικευμένη υπηρεσία παροχής υψηλού επιπέδου τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες μεγάλης οικονομικής εμβέλειας στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η Υπηρεσία Προσωπικής Τραπεζικής, δραστηριοποιείται στις διεθνείς αγορές και υλοποιεί διαχρονικά μια στρατηγική, η οποία στηρίζεται στους εξής τρείς πυλώνες: 1. Στη σωστή αξιολόγηση και ικανοποίηση των επενδυτικών αναγκών των πελατών της 2. Στη συνεχή επιμόρφωση και ανάπτυξη των στελεχών της 3. Στην πρόσβαση σε πληθώρα διεθνών επενδυτικών επιλογών, μέσω μιας ευέλικτης πολιτικής και ευρείας συνεργασίας με γνωστούς χρηματοπιστωτικούς οίκους του εξωτερικού. Μεταξύ άλλων, η Υπηρεσία Προσωπικής Τραπεζικής παρέχει αμοιβαία κεφάλαια κορυφαίων οίκων του εξωτερικού, δομημένα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου, χρηματιστηριακές συναλλαγές σε μετοχές και ομόλογα που διαπραγματεύονται στις κυριότερες διεθνείς αγορές, συναλλαγές σε πολύτιμα μέταλλα συμπεριλαμβανομένου του χρυσού και καταθετικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένων Fiduciary deposits. Σε μια προσπάθεια συνεχούς εξέλιξης και κάλυψης των αναγκών των πελατών της, η Υπηρεσία Προσωπικής Τραπεζικής θα εντάξει στις υπηρεσίες της τη δυνατότητα της «ενδοημερήσιας συναλλαγής». Υπηρεσία Θεματοφυλακής Παρά την αρνητική επίδραση που επέφεραν τα συνεχιζόμενα και κατά το μέτρα ελέγχου διακίνησης κεφαλαίων στην επενδυτική δραστηριότητα, η Υπηρεσία Θεματοφυλακής, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα επίπεδα κερδοφορίας της, διευρύνοντας τόσο το πελατολόγιό της όσο και τα συνολικά μεγέθη των χαρτοφυλακίων, τα οποία εξυπηρετεί. Η πλειοψηφία των θεσμικών επενδυτών της αγοράς (επενδυτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία και ταμεία προνοίας) συνεχίζουν να εμπιστεύονται την Υπηρεσία Θεματοφυλακής της Τράπεζας στη διοικητική διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους. Η Υπηρεσία Θεματοφυλακής της Τράπεζας, συμμετέχει ως γενικός εκκαθαριστής και θεματοφύλακας στα συστήματα διακανονισμού και εκκαθάρισης των Χρηματιστηρίων Κύπρου και Ελλάδας. Με τη δημιουργία ενός προσεκτικά επιλεγμένου δικτύου υπό-θεματοφυλάκων στις πλείστες διεθνείς αγορές, της δίδεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης του συνόλου των αναγκών των πελατών της, ντόπιων και ξένων θεσμικών και άλλων επενδυτών, στα πρότυπα των μεγάλων τραπεζικών κολοσσών του εξωτερικού. Τα προσφερόμενα προϊόντα, καλύπτουν καθιερωμένες υπηρεσίες θεματοφυλακής όπως φύλαξη, εκκαθάριση συναλλαγών, διαχείριση μετρητών, εταιρικές πράξεις, ανάκληση φόρων, υπηρεσίες πληροφόρησης, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ξένους θεματοφύλακες, διαχειριστές συλλογικών επενδύσεων, υπηρεσίες ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 17

22 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Escrow Agent, καθώς και Fiduciary Deposits. Η Ελληνική Τράπεζα, παρέχει πρόθυμα την τεχνογνωσία της στους διαχειριστές συλλογικών επενδύσεων, αλλά και σε όλους τους πελάτες της, βοηθώντας στην ασφαλή διαχείριση των επενδύσεών τους. Με την έγκριση της νέας νομοθεσίας για τα Επενδυτικά Ταμεία Εναλλακτικών Επενδύσεων, τον Ιούλιο του, δημιουργούνται μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης στον Τομέα της Θεματοφυλακής. Η Ελληνική Τράπεζα, συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια της αγοράς, διά μέσου του CIFA, για ανάπτυξη του τομέα των συλλογικών επενδύσεων. Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ Το ήταν μια χρονιά ιδιαίτερων προκλήσεων για τις χρηματιστηριακές αγορές και κατ επέκταση για τις εργασίες της Εταιρείας. Κατά τη διάρκεια του έτους παρατηρήθηκε προοδευτικά σταδιακή βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας, παρόλο που εξωτερικοί και άλλοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές, δεν συνέτειναν ώστε να συνοδευτεί με αυξημένες συναλλαγές στις κυριότερες αγορές δραστηριοποίησης της Εταιρείας. Ανεξάρτητα, καθ όλην τη διάρκεια του, συνεχίστηκε απρόσκοπτα η γενικότερη αναβάθμιση των συστημάτων και υποδομών της Εταιρείας, ενώ δρομολογήθηκαν οι αναγκαίες ενέργειες για τη μελλοντική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της διενέργειας 18 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ χρηματιστηριακών συναλλαγών που αποτελεί τον κύριο τομέα δραστηριοποίησης της εταιρείας, μέσω της παροχής αναβαθμισμένων λύσεων και επιλογών προς τους πελάτες της. Στον τομέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίων, έμφαση δόθηκε στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων με σημαντική διασπορά σε διαφορετικές επενδυτικές κατηγορίες και με έκθεση σε αγορές εξωτερικού, δηλαδή εκτός ΧΑΚ και ΧΑ. Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα να επιτευχθούν θετικές αποδόσεις στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια, αλλά και να διαμορφωθούν παράλληλα επενδυτικά χαρτοφυλάκια με χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο και ευρεία διασπορά. Η Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ ενήργησε κατά το ως ανάδοχος υπεύθυνος σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου (Prospectus) της Ελληνικής Τράπεζας, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης. Με τη μεταστέγαση της Ελληνικής Τράπεζας (Επενδύσεις) Λτδ στο κτήριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας, το καλοκαίρι του, σηματοδοτήθηκε μια νέα πορεία για την Εταιρεία, μέσω της παροχής στοχευμένων και αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, δίνοντας έμφαση στις συγκεκριμένες εξατομικευμένες επενδυτικές τους ανάγκες.

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις

Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις 0003/00010750/el Άλλες Ανακοινώσεις HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD HB Attachments: 1. HB 2. HB 1 Non Regulated Publication Date: 27/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

% % % % (2.570) % % (3.711)

% % % % (2.570) % % (3.711) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κτίζοντας µια ισχυρότερη Τράπεζα, µε επικέντρωση στις στρατηγικές µας προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00002136/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Τελικοί Λογαριασμοί/Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

(3.486) (10.285) (34.082)

(3.486) (10.285) (34.082) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Κύρια προτεραιότητα η συµµόρφωσή µε τους εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι Πέντε χρόνια μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, oι ραγδαίες εξελίξεις και οι συχνές κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και ανατροπές σε παγκόσμιο αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

1. 1.1 -13 '000 281.046 138.790 9.635 148.425 132.621 310.810 (178.189) 17.047 (28.767) (190.900)

1. 1.1  -13 '000 281.046 138.790 9.635 148.425 132.621 310.810 (178.189) 17.047 (28.767) (190.900) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ/ ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 28 Φεβρουαρίου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

( 000) %

( 000) % ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 26 Φεβρουαρίου 2016 1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (FIX AND BUILD STRATEGY) ΑΠΟΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8%

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κέρδη μετά τη φορολογία 502 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Δελτίο Τύπου. Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016 Δελτίο Τύπου Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ ή Ταμείο), δημοσιοποίησε σήμερα στην ιστοσελίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της ASPIS BANK και των θυγατρικών της

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Επιστροφή σε Κερδοφορία, Συνέχιση Μείωσης NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Δηλώσεις Διοίκησης «Η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της χώρας μας διασφαλίζει τη σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα