Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος 2014 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 27 Απριλίου 2015.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος 2014 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 27 Απριλίου 2015."

Transcript

1 0003/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 27 Απριλίου HB Attachments: 1. Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος 2. Ετήσια Έκθεση Regulated Publication Date: 27/04/2015

2

3 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ14

4 Η εξέλιξη είναι αδύνατη χωρίς την αλλαγή George Bernard Shaw

5 Στην Ελληνική Τράπεζα πιστεύουμε στην υγιή ανάπτυξη, που ωφελεί πρώτιστα τον άνθρωπο. Πιστεύουμε στη σταθερότητα και στην αξιοπιστία. Πιστεύουμε, όμως και στη δύναμη της αλλαγής και της εξέλιξης. Προχωρήσαμε για ακόμη μια χρονιά με αξιοπιστία σε νέα έργα και προσπάθειες, που ενισχύουν την εξέλιξη του τραπεζικού μας οργανισμού και συνεπώς την ανάπτυξη των πελατών, των συνεργατών και των ανθρώπων μας. 1

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟIΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 2 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

7 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ εκατ , , , , ,5 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ εκατ , , , , ,8 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ εκατ , , , , ,7 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ εκατ. 590,0 394,5 481,7 431,6 532,0 ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ εκατ. 157,9 129,5 159,4 55,6 90,0 Σημείωση: Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 5, «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες», τα αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου αναφέρονται στα συγκριτικά αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, τα οποία έχουν αναπροσαρμοστεί, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν την ανακατάταξη των εργασιών του ΔΚΕ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε δραστηριότητες που τερματίστηκαν στις 26 Μαρτίου, καθώς και την πώληση της θυγατρικής εταιρείας της Τράπεζας στη Ρωσία Limited Liability Company Commercial Bank Hellenic Bank στις 5 Ιουνίου και την πώληση της θυγατρικής εταιρείας της Τράπεζας Borenham Holding Limited στις 6 Φεβρουαρίου ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 3

8 4 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Ανδρέας Π. Παναγιώτου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Μέχρι 28 Μαΐου ) Ειρένα Α. Γεωργιάδου, (Εκλέγηκε στις 28 Μαΐου ) ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Από 8 Ιουλίου ) Κυριάκος Ι. Κούσιος, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (Εκλέγηκε Αντιπρόεδρος στις 13 Ιανουαρίου. Δεν προσφέρθηκε για επανεκλογή στην 40η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαΐου και ως εκ τούτου αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Μαΐου ) Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος, (Εκλέγηκε στις 28 Μαΐου ) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (Από 17 Ιουλίου μέχρι 9 Σεπτεμβρίου ) Χαράλαμπος Π. Παναγιώτου (Παραιτήθηκε στις 14 Ιανουαρίου ) Ιωάννης Χ. Χαριλάου (Παραιτήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου ) Γεώργιος Κ. Παύλου (Δεν προσφέρθηκε για επανεκλογή στην 40η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαΐου και ως εκ τούτου αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Μαΐου ) Κυριάκος Ε. Γεωργίου, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Δεν προσφέρθηκε για επανεκλογή στην 40η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαΐου και ως εκ τούτου αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Μαΐου ) Μάκης Κεραυνός (Αποχώρησε την 1η Σεπτεμβρίου ) Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου Ιωάννης Α. Μάτσης Μάριος Μ. Μιχαηλίδης (Δεν προσφέρθηκε για επανεκλογή στην 40η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαΐου και ως εκ τούτου αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Μαΐου ) Ανδρέας Γ. Χαρίτου Άδωνις Ε. Γιάγκου (Διορίστηκε στις 3 Φεβρουαρίου. Δεν προσφέρθηκε για επανεκλογή στην 40η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαΐου και ως εκ τούτου αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Μαΐου ) Βάσος Γ. Κωμοδρόμος (Διορίστηκε στις 18 Φεβρουαρίου. Διορίστηκε Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος στις 17 Ιουλίου και παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 23 Δεκεμβρίου ) David Whalen Bonanno (Εκλέγηκε στις 28 Μαΐου ) Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου (Εκλέγηκε στις 28 Μαΐου και διορίστηκε Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος στις 27 Ιανουαρίου 2015) Γεώργιος Φεραίος (Εκλέγηκε στις 28 Μαΐου ) Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής (Εκλέγηκε στις 28 Μαΐου ) Bert Pijls (Διορίστηκε στις 16 Ιανουαρίου 2015) Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Μάκης Κεραυνός (Αποχώρησε την 1η Σεπτεμβρίου ) Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος (Από 9 Σεπτεμβρίου μέχρι 8 Ιανουαρίου 2015) Bert Pijls (Διορίστηκε στις 12 Ιανουαρίου 2015) Γενική Διεύθυνση Ομίλου Αντώνης Ρούβας, Γενικός Διευθυντής Ηλιόδωρος Ηλιοδώρου, Γενικός Διευθυντής (Μέχρι 5 Φεβρουαρίου 2015) Γιώργος Ευριπίδου, Γενικός Διευθυντής (Μέχρι 9 Φεβρουαρίου 2015) Πέτρος Ιωαννίδης, Γενικός Διευθυντής (Μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2015) Γιάννης Τελώνης, Γενικός Διευθυντής (Μέχρι 6 Φεβρουαρίου 2015) Γιώργος Καραγιώργης, Γενικός Διευθυντής (Από 1η Ιουλίου ) Μαρίνος Αθανασιάδης, Γενικός Διευθυντής (Από 1η Ιουλίου ) Φοίβος Λεοντίου, Βοηθός Γενικός Διευθυντής (Από 1η Ιουλίου ) Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου Αντώνης Ρούβας Ελεγκτές KPMG Limited Νομικοί Σύμβουλοι Κώστας Χ. Βελάρης Αλέκος Φ. Μαρκίδης Γεωργιάδης & Πελίδης Δ.Ε.Π.Ε. Γραμματέας Χαράλαμπος Μουσουλίδης (Μέχρι 6 Φεβρουαρίου 2015) Πέτρος Αρσαλίδης (Διορίστηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2015) Εγγεγραμμένο Γραφείο Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος Τ.Θ , 1394 Λευκωσία, Κύπρος ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 5

10 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Το, αποδείχθηκε μια χρονιά κομβικής σημασίας για την Κύπρο. Η οικονομία εμφανίστηκε πιο ανθεκτική, καθώς κατάφερε να απορροφήσει τους κραδασμούς του πρωτοφανούς «κουρέματος» καταθετών, της βαθιάς ύφεσης και τις παρενέργειες της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας που εξ ανάγκης είχε επιβληθεί μέσω του κυπριακού Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής. Ειρένα Α. Γεωργιάδου Πρόεδρος Αγαπητοί Μέτοχοι, Το η παγκόσμια οικονομία επιχείρησε να αντισταθεί στις αρνητικές παρενέργειες που της κληροδότησε η κρίση και η χαμηλή εν δυνάμει ανάπτυξη σε πολλές χώρες. Τα στοιχεία του ΔΝΤ καταδεικνύουν ανάπτυξη 3,3% 1 για το, ενώ οι εκθέσεις για το 2015 σημειώνουν με έμφαση πως παρά τη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών ορισμένων ανεπτυγμένων χωρών, έχουν προκύψει νέες προκλήσεις για τη διεθνή χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η μείωση της τιμής του πετρελαίου, η ενδυνάμωση του δολαρίου και η αποδυνάμωση του ρουβλιού έναντι των σημαντικών νομισμάτων, η πτώση στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, ο αποπληθωρισμός στην Ευρωζώνη, οι αλλαγές στα εποπτικά πλαίσια και η μείωση των επιτοκίων αποτελούν παραδείγματα των συντεταγμένων του οικονομικού περιβάλλοντος σήμερα. Και, όπως πάντα, κάποιοι θα κερδίσουν και κάποιοι θα χάσουν απ αυτές τις εξελίξεις. Στην Ευρώπη, παραμένει ο σκεπτικισμός, καθώς δεν υπάρχει ορατότητα για το πότε τελικά θα γίνει κατορθωτό να επιτευχθούν σταθεροί ρυθμοί ανάπτυξης. Και επειδή είναι εμφανές ότι η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη «περνά» από τις τράπεζες, η ΕΚΤ δείχνει αποφασισμένη να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης. Τα προγράμματα, τα οποία προωθούνται από την ΕΚΤ, αποσκοπούν στη μείωση του κόστους δανεισμού, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει τόσο στην ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα όσο και στην τόνωση της αγοράς ακινήτων, καθώς επίσης και στην αποδυνάμωση του ευρώ έναντι των σημαντικών νομισμάτων, κάτι που -επίσης- θα ενισχύσει την ανάπτυξη. Ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να δώσει και η απόφαση για υλοποίηση του πακέτου Γιούνκερ. Τα αντανακλαστικά της οικονομίας και η δημοσιονομική προσαρμογή, κατάφεραν να διαψεύσουν ακόμα και τις πιο επιεικείς προβλέψεις. Η ύφεση για το περιορίστηκε τελικά σε ποσοστά κάτω του 3%, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ότι θα ξεπερνούσε το 5% 2 του ΑΕΠ. Την ίδια στιγμή, η αχαλίνωτη αύξηση της ανεργίας ανακόπηκε το δεύτερο εξάμηνο του, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στο 16,1% 3. Παράθυρο ελπίδας ανοίγουν, επίσης, οι δημοσιονομικές επιδόσεις, οι οποίες απέβησαν καλύτερες από τις αναμενόμενες, με αποτέλεσμα η Κύπρος να επανέλθει στις αγορές και να αρχίζει να ανακτά την αξιοπιστία της. Παρά τις περί του αντιθέτου εκτιμήσεις, η χώρα κατάφερε δύο χρόνια νωρίτερα απ ότι αναμενόταν να καταγράψει, κατά το, δημοσιονομικό πλεόνασμα (0,39% του ΑΕΠ) και να περιορίσει το δημόσιό της χρέος σε βιώσιμα επίπεδα κοντά στο 105% 4 του ΑΕΠ. Η προσπάθεια της Κύπρου αναγνωρίστηκε και άρχισε να επιβραβεύεται από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, οι οποίοι προέβησαν σε αναβαθμίσεις της οικονομίας, καταμαρτυρώντας ότι η εμπιστοσύνη σταδιακά ανακτάται. Ορόσημο στην πορεία ανάκαμψης της οικονομίας και σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα, υπήρξε και η πλήρης άρση των περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση κεφαλαίων. Η θετική, ωστόσο, εικόνα δεν μπορεί να παρασύρει σε εφησυχασμό, καθώς η κυπριακή οικονομία παραμένει αποδυναμωμένη και ευάλωτη σε εσωτερικές και εξωτερικές επιδράσεις. Η πορεία της ελληνικής οικονομίας συνεχίζει να επηρεάζει σε κάποιο βαθμό την Κύπρο. Παρά το γεγονός ότι έχουν αποδυναμωθεί οι δεσμοί σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο, η Ελλάδα παραμένει ένας σημαντικός εξαγωγικός προορισμός. Τυχόν παράταση της αβεβαιότητας, δυνατόν να επιβραδύνει την προσπάθεια της Κύπρου για επιστροφή στην ανάπτυξη, ενώ ενδεχόμενο ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με τους θεσμούς πιθανόν να επιφέρει και ευρύτερες επιπτώσεις στην ευρωζώνη. Οι εξελίξεις στη Ρωσία, αφήνουν μετέωρο και τον τομέα του τουρισμού. Η επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα από 6 1 Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (,,2012) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2 Πηγή: Επίσημα στοιχεία υπουργείου Οικονομικών 3 Πηγή: Τελευταία στοιχεία Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας 4 Πηγή: Επίσημα στοιχεία υπουργείου Οικονομικών

11 την ΕΕ, τραυμάτισε σοβαρά την οικονομία της χώρας με το νόμισμά της να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίζεται ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, ο οποίος εκτιμά ότι η μείωση στις αφίξεις θα είναι της τάξης του 2-3%, απώλεια η οποία δυνατό να αντισταθμιστεί από άλλες τουριστικές αγορές. Σ αυτό το γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, ο τραπεζικός τομέας καλείται να ανακάμψει και να διαδραματίσει το ρόλο του και μέσα από υπεύθυνες χρηματικές και πιστωτικές συναλλαγές να υποβοηθήσει στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Όμως, οι για δεκαετίες ανεύθυνες και κακές τραπεζικές πρακτικές, δημιούργησαν στρεβλώσεις και πληγές στον τραπεζικό τομέα που θα χρειαστεί ακόμη αρκετό χρόνο για να επουλωθούν και να διορθωθούν. Η ασύδοτη χορήγηση δανείων, εκτόξευσε τον ιδιωτικό δανεισμό σε επίπεδα δυσανάλογα του μεγέθους της οικονομίας και οδήγησε σε δανειοδοτήσεις που εκ προοιμίου και εκ των πραγμάτων είναι ανέφικτο να αποπληρωθούν. Αυτές οι πρακτικές πρέπει να σταματήσουν και θα σταματήσουν. Η επιτυχής ολοκλήρωση της πανευρωπαϊκής άσκησης αξιολόγησης των τραπεζών και των τεστ αντοχής, σηματοδότησε την αρχή θετικών εξελίξεων για το τραπεζικό σύστημα και το επανατοποθέτησε σε στέρεες βάσεις. Η συνέχιση της εφαρμογής του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, αποτελεί υπό τις περιστάσεις, το μεγαλύτερο εχέγγυο για επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη και στη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος. Καθοριστικής σημασίας παράμετρος είναι η ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου για τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα, εξέλιξη η οποία θα οδηγήσει σε μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω αναδιαρθρώσεων, ενώ θα ανοίξει ταυτόχρονα το δρόμο της συμμετοχής της Κύπρου στα προγράμματα ενίσχυσης ρευστότητας της ΕΚΤ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Μέσα σ αυτό το πολυδαίδαλο τοπίο, η Ελληνική Τράπεζα συνεχίζει με νέους μετόχους, νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέα ανώτατη εκτελεστική διεύθυνση, τη δυναμική της πορεία, ως η μόνη συστημική τράπεζα του ευρωπαϊκού Νότου, η οποία ούτε κούρεψε τα χρήματα των καταθετών της, ούτε επιβάρυνε το φορολογούμενο πολίτη για να καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες. Το υπήρξε έτος αλλαγών για την Τράπεζα, καθώς δρομολογήθηκε η είσοδός της σε μια νέα πολλά υποσχόμενη εποχή. Το Μάιο του, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αφότου καταρτίστηκε σε Σώμα τον Ιούλιο, έθεσε ως κυρίαρχες προτεραιότητές του, τη συγκράτηση και ανακοπή της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τον καταρτισμό νέας στρατηγικής ανάπτυξης για τον Όμιλο. Την 1η Σεπτεμβρίου αποχώρησε από τον Όμιλο ο κ.μάκης Κεραυνός και στις 9 του ίδιου μήνα καθήκοντα Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή ανέλαβε προσωρινά ο τότε αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαρίνος Γιαννόπουλος. Στα μέσα Σεπτεμβρίου και μόλις δύο μήνες μετά τον καταρτισμό του σε Σώμα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, εντατικοποίησε τη δράση του και έλαβε την προκαταρκτική απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εγχείρημα το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την άντληση 204 εκ. Πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και πιο δυνατή, η Ελληνική Τράπεζα, εντάχθηκε τον Νοέμβριο του στον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό (SSM). Τον Νοέμβριο του, το Διοικητικό Συμβούλιο επέλεξε τον κ. Bert Pijls για τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή του Ομίλου, ο οποίος μετά την έγκριση της ΕΚΤ, αρχές του 2015, ανέλαβε κι επισήμως τα καθήκοντά του. Οι αλλαγές είναι συνεχείς. Είναι συνεχείς, καθώς η εξέλιξη είναι αδύνατη χωρίς την αλλαγή. Απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας, η Ελληνική Τράπεζα βελτίωσε την εταιρική της διακυβέρνηση και προχωρεί στην υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της, σεβόμενη την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν τόσο οι μέτοχοι της όσο και οι πελάτες της. Με την ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, στο νέο Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή, στους μετόχους, στο προσωπικό, συνεργάτες και πελάτες μας για τη μακρόχρονη εμπιστοσύνη και στήριξή τους. Ειρένα Α. Γεωργιάδου Πρόεδρος Λευκωσία, 31 Μαρτίου 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 7

12 ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Οικονομικό έτος Από οικονομικής πλευράς, το υπήρξε μία χρονιά γεμάτη προκλήσεις, αλλά σαφώς καλύτερη από το. Το ενθαρρυντικό, όμως, είναι ότι αυξήσαμε τα έσοδα και μειώσαμε τα έξοδα της χρονιάς, αν και παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων τριμήνων με τις ανάλογες ζημιές απομείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Ως αποτέλεσμα, τα έσοδα πριν τις ζημιές απομείωσης και οι προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου αυξήθηκαν, αλλά η συνολική ζημιά για το έτος παρέμεινε σημαντική. Bert Pijls Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Αγαπητοί Μέτοχοι, Δύο χρόνια μετά την κρίση του Μάρτη του, είμαι στην ευχάριστη θέση να δηλώσω ότι τόσο η Κύπρος όσο και η Ελληνική Τράπεζα, βρίσκονται στο δρόμο της ανάκαμψης. Η χώρα έχει εφαρμόσει ταχύτατα δομικές μεταρρυθμίσεις και η Τράπεζα έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στην αγορά και είναι τώρα καθ όλα έτοιμη να αποτελέσει βασική κινητήρια δύναμη στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Το υπήρξε μεταβατική χρονιά για τον Όμιλο. Αφενός, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και αφετέρου είχαμε αρχίσει να επανατοποθετούμε την Ελληνική Τράπεζα για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες, οι οποίες θα προκύψουν στο μέλλον. Η Τράπεζα έχει ένα νεοσύστατο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διόρισε τον Νοέμβριο τον υποφαινόμενο ως το νέο Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή. Η Τράπεζα πέρασε την Άσκηση Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού (AQR) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ακολούθως αύξησε επιτυχώς κατά 204 εκατ. το κεφάλαιό της μέσω της έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης και άρχισε να αναβαθμίζει τις διαδικασίες και δυνατότητες διαχείρισής της, ειδικότερα όσον αφορά στην αντιμετώπιση των καθυστερημένων/ληξιπρόθεσμων οφειλών. Παρ όλο που το υπήρξε ακόμη ένας δύσκολος και δυστυχώς ζημιογόνος χρόνος για την Ελληνική Τράπεζα, είμαι ικανοποιημένος διότι ολοκληρώσαμε δυναμικά τη χρονιά. Το τέταρτο τρίμηνο ήταν οριακά κερδοφόρο, το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) έχει πλέον επανεξεταστεί με στόχο να επιτευχθούν ισορροπημένες και βιώσιμες αναδιαρθρώσεις και ο Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL ratio) σταθεροποιήθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη αύξηση των καταθέσεων καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των πελατών μας στην Ελληνική Τράπεζα. Παρά τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος και την ύφεση, ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας κατέγραψε, κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, κέρδη από συνήθεις εργασίες πριν τις ζημιές απομείωσης και τις προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, τα οποία ανήλθαν στα 157,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 22% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, λόγω της αύξησης των καθαρών εσόδων, καθώς επίσης και της μείωσης των εξόδων. Η ζημιά του Ομίλου, μετά τις ζημιές απομείωσης και τις προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και της φορολογίας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, ανήλθε στα 118,4 εκατ. σε σύγκριση με ζημιές 158,4 εκατ. την περσινή χρονιά. Τα δάνεια και χορηγήσεις σε πελάτες στην Κύπρο παρέμειναν στα 4,4 δισ., στα ίδια επίπεδα με το. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων που αναστάλθηκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ανήλθε στο 56,6% σε σύγκριση με 45,7% τον Δεκέμβριο του. Στο τέλος της χρονιάς, ο δείκτης των συσσωρευμένων ζημίων απομείωσης της αξίας των χορηγήσεων συμπεριλαμβανομένων των τόκων που αναστάληκαν, στο σύνολο των μεικτών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (συμπεριλαμβανομένων των τόκων που αναστάληκαν), διαμορφώθηκε στο 47,5% (Δεκέμβριος : 41,4%). Η εμπιστοσύνη των καταθετών στην Ελληνική Τράπεζα αυξήθηκε περαιτέρω το. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 15% και το Δεκέμβριο του ανήλθαν στα 6,3 δισ. σε σύγκριση με 5,5 δισ. το Δεκέμβριο του. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου διαμορφώθηκε σε 18,2%, ο 8 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

13 Δείκτης Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 σε 16,2% και ο Δείκτης Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σε 13,4%. Στρατηγικοί στόχοι Δεδομένου ότι η Ελληνική Τράπεζα δεν υπόκειται σε κανένα σχέδιο αναδιάρθρωσης και δεδομένου ότι διαθέτει άνετη ρευστότητα και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, είμαστε στην πλεονεκτική θέση να υποστηρίξουμε την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, καθώς επίσης και να αναπτύξουμε την Τράπεζα. Με στόχο να μετατρέψει αυτήν την ευκαιρία σε πραγματικότητα, η Τράπεζα έχει μία διττή προσέγγιση. Επιβάλλεται, αφενός να συνεχιστεί η προληπτική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αφετέρου να αυξηθεί το ποσό των νέων δανείων, τα οποία παρέχονται στις βιώσιμες κυπριακές επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Το έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος ως προς τον τρόπο με τον οποίο η Ελληνική Τράπεζα διαχειρίστηκε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και θα συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια και το Στόχος μας είναι να προσφέρουμε λύσεις αναδιάρθρωσης, οι οποίες να είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες των πελατών μας, με στόχο να καταστήσουμε τον πελάτη και το δάνειό του βιώσιμο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Όσον αφορά στη χορήγηση νέων δανείων, πρέπει να πορευτούμε σε μια στερεή βάση, ώστε να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας, πρωταρχικός μας στόχος είναι να χορηγούμε δάνεια βασιζόμενοι στην ικανότητα του πελάτη να εξυπηρετεί το χρέος του. Η χορήγηση νέων δανείων περιορίστηκε κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα ικανοποιητικό ποσοστό συσσωρευμένης ζήτησης και ότι αυτή η ζήτηση θα αυξηθεί περαιτέρω καθώς η οικονομία θα ανακάμπτει. Θα υλοποιήσουμε αυτές τις δύο πτυχές της στρατηγικής μας, έχοντας τα μάτια μας ανοικτά στο κεφάλαιο, στη ρευστότητα και στα έξοδα. Η επόμενη χρονιά Δεδομένης της προόδου της περσινής χρονιάς, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος όσον αφορά στις προοπτικές της Ελληνικής Τράπεζας, καθώς και της κυπριακής οικονομίας για το Σε γενικές γραμμές, αναμένω ότι αυτή η χρονιά θα είναι μεν καλύτερη από το, αλλά θα έχει τις προκλήσεις της. Εξακολουθώ να θεωρώ ότι θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των ζημιών απομείωσης και των προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, αν και σε πολύ χαμηλότερο ποσοστό απ ότι το. Πώς ακριβώς αυτό θα συμβεί, θα εξαρτηθεί από εξωτερικούς παράγοντες. Η καθυστέρηση στην έγκριση του νόμου των εκποιήσεων και οι αβεβαιότητες γύρω από τη μετέπειτα εφαρμογή του, η απουσία ενός λειτουργικού νομοθετικού πλαισίου για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ τραπεζών και μη τραπεζικών ιδρυμάτων, τα οικονομικά προβλήματα στην Ευρωζώνη και οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές συγκρούσεις, δεν θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και ίσως να περιορίσουν τις ξένες επενδύσεις στην Κύπρο και τις προοπτικές ανάπτυξης. Αγαπητοί μέτοχοι, Έχω αναλάβει τις ευθύνες μου ως Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας, αναγνωρίζοντας πλήρως τις προκλήσεις καθώς και τις ευκαιρίες, οι οποίες βρίσκονται ενώπιον της Ελληνικής Τράπεζας. Δεσμεύομαι έναντί σου ότι θα εργαστούμε από κοινού με το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και ευχαριστώ για την εποικοδομητική του στήριξη, τη διευθυντική ομάδα και όλο το προσωπικό της Τράπεζας για την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής της Ελληνικής Τράπεζας ως κινητήριας δύναμης στην οικονομική ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Τέλος, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους πελάτες μας για τη στήριξη και προτίμησή τους και το προσωπικό μας για τη σκληρή δουλειά και αφοσίωσή του κατά το. Η σημαντική πρόοδος, που έχουμε επιτύχει, δεν θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί χωρίς τη συνεχή υποστήριξή τους. Bert Pijls Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Λευκωσία, 31 Μαρτίου 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 9

14 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 10 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

15 Κάθε μας βήμα σήμερα, μια δυναμική προοπτική αύριο 11

16 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα Το κέρδος του Ομίλου από συνήθεις εργασίες πριν τις ζημιές απομείωσης και τις προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, ανήλθε σε 157,9 εκατ. σημειώνοντας αύξηση ύψους 22% σε σύγκριση με 129,5 εκατ. το, ως αποτέλεσμα των αυξημένων καθαρών εσόδων καθώς και των μειωμένων εξόδων. Η ζημιά του Ομίλου μετά την αναγνώριση των ζημιών απομείωσης και των προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και μετά τη φορολογία για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, ανήλθε σε 118,4 εκατ. σε σύγκριση με 158,4 εκατ. το. Η ζημιά που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ανήλθε σε 118,6 εκατ. σε σύγκριση με ζημιά 190,9 εκατ. για το έτος, η οποία περιλαμβάνει ζημιά ύψους 28,8 εκατ. από δραστηριότητες που τερματίστηκαν και αφορούν στην πώληση του Δικτύου Καταστημάτων στην Ελλάδα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, ανήλθαν σε 204,1 εκατ. σε σύγκριση με 187,2 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση ύψους 9%, η οποία οφείλεται στη σημαντική μείωση των εξόδων από τόκους κατά 35%, παρά τη μείωση των εσόδων από τόκους κατά 9%. Τα μη επιτοκιακά έσοδα αυξήθηκαν κατά 3%, λόγω της αύξησης των καθαρών εσόδων από δικαιώματα και προμήθειες κατά 4%, καθώς και της αύξησης του καθαρού κέρδους από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων κατά 6%, ενώ τα άλλα έσοδα παρουσίασαν μείωση 2%. Το σύνολο των εξόδων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, μειώθηκε κατά 6% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό για το έτος, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στη μείωση των εξόδων προσωπικού κατά 16%. Οι ζημιές απομείωσης και οι προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ανήλθαν σε 304,4 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 6,4 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του. Σημειώνεται ότι στο συμπεριλαμβάνεται χρέωση ύψους 22,5 εκατ., η οποία αφορά προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου που απορρέει από ανειλημμένες υποχρεώσεις και εγγυήσεις. Στις 5 Ιουνίου, η Τράπεζα μέσα στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών της για αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, κεφαλαιακού προγραμματισμού, ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων και των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού και στην επικέντρωση σε κύριες αγορές, πώλησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εξ ολοκλήρου θυγατρικής τράπεζας στη Ρωσία, Limited Liability Company Commercial Bank Hellenic Bank. Το κέρδος από την πώληση ανήλθε στα 3,0 εκατ. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ανήλθε σε 7,6 δισ. παρουσιάζοντας 18% ετήσια αύξηση. Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση ύψους 15% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του και ανήλθαν στα 6,3 δισ. (Δεκέμβριος : 5,5 δισ.), ενώ το σύνολο των μετρητών και καταθέσεων του Ομίλου σε κεντρικές και άλλες τράπεζες στις 31 Δεκεμβρίου αυξήθηκε κατά 71% και ανήλθε σε 3,3 δισ. (Δεκέμβριος : 1,9 δισ.) ενισχύοντας περαιτέρω την άνετη ρευστότητα του Ομίλου. Οι συνολικές μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες ανήλθαν σε 4,4 δισ. παραμένοντας περίπου στα επίπεδα του Δεκεμβρίου του. Τον Δεκέμβριο του ο δείκτης μεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 69,4%, ενώ ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 50,8%. Στις 31 Δεκεμβρίου, οι δείκτες ανέρχονταν σε 79,7% και 64,6% αντίστοιχα. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ανήλθε σε 56,6% (Δεκέμβριος : 45,7%). Ταυτόχρονα, ο δείκτης των συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης της αξίας των χορηγήσεων συμπεριλαμβανομένων των τόκων που αναστάληκαν, στο σύνολο των μεικτών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (συμπεριλαμβανομένων των τόκων που αναστάληκαν) ανήλθε σε 47,5% (Δεκέμβριος : 41,4%). Οι συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης της αξίας των χορηγήσεων συμπεριλαμβανομένων τόκων, που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν, ανήλθαν σε 1,2 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου (Δεκέμβριος : 0,8 δισ.) και αποτελούν το 26,9% των συνολικών μεικτών χορηγήσεων (Δεκέμβριος : 18,9%). Με βάση τα αποτελέσματα του Ελέγχου Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού ( AQR ) και της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (Stress Tests) (μαζί η «Συνολική Αξιολόγηση»), τα οποία 12 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

17 δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ( EBA ), η κεφαλαιακή απαίτηση για την Ελληνική Τράπεζα με βάση το «Ακραίο σενάριο» υπολογίστηκε σε 105 εκατ. και καλύφθηκε πλήρως από την αύξηση κεφαλαίου, που πραγματοποιήθηκε μέσω της έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης. Από τον Νοέμβριο του, η Ελληνική Τράπεζα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις σημαντικές ευρωπαϊκές τράπεζες, που εποπτεύονται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στις 12 Δεκεμβρίου, η Τράπεζα ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της αύξησης κεφαλαίου αντλώντας 201 εκατ. και στις 28 Ιανουαρίου 2015 ολοκλήρωσε την έκδοση αντλώντας επιπλέον 3 εκατ. μέσω της διάθεσης μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε μετοχές που προέκυψαν από μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης και δεν είχαν διατεθεί κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν, υπερκαλύπτουν την ανάγκη κεφαλαίου των 105 εκατ. και ενισχύουν περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας, προκειμένου να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες ανάπτυξης σε μια επικείμενη ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου, διαμορφώνεται σε 18,2% (Τράπεζα: 18,1%), ο Δείκτης Κεφαλαιακής Κατηγορίας 1 σε 16,2% (Τράπεζα: 16,1%) και ο Δείκτης Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σε 13,4% (Τράπεζα: 13,3%), σύμφωνα με την Οδηγία και Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου, σχετικά με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (Capital Requirement Regulation (CRR) / Capital Requirement Directive (CRD IV)), που τέθηκε σε ισχύ από την 1ην Ιανουαρίου και τις σχετικές εγκυκλίους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, με βάση τον Πυλώνα 1. Στις 31 Δεκεμβρίου, τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε 4,0 δισ. Με βάση τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, στους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου συγκαταλέγονται η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και διατηρείται υγιής ρευστότητα. Ο Όμιλος μετά την κεφαλαιοποίηση, είναι σε θέση να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο και αξιοποιώντας την άνετη ρευστότητά του, προτίθεται να χρηματοδοτήσει υγιείς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, μέσα στο πλαίσιο των κανονισμών χορηγήσεων, το οποίο έχει θέσει η Κεντρική Τράπεζα. Μια σειρά από προκλήσεις αναμένονται το 2015 όσον αφορά στις προοπτικές για επιστροφή της οικονομίας στην ανάπτυξη. Ωστόσο, με την επιτυχή συνέχιση του Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος, το οποίο θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα επιτρέψει την επιστροφή της στις διεθνείς αγορές για άντληση χρηματοδότησης, οι προοπτικές ανάκαμψης είναι ορατές. εκατ ,5 εκατ ,5 εκατ ,9 εκατ ,3 εκατ ,9 εκατ ,8 εκατ ,7 εκατ ,8 εκατ ,2 εκατ ,1 εκατ ,7 εκατ ,0 εκατ ,7 εκατ ,9 εκατ ,6 εκατ. 532,0 εκατ. 431,6 εκατ. 481,7 εκατ. 394,5 εκατ. 590,0 εκατ. 90,0 εκατ. 55,6 εκατ. 159,4 εκατ. 129,5 εκατ. 157, ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 13

18 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Επιχειρηματικές Μονάδες Στην Ελληνική Τράπεζα λειτουργούν οι ακόλουθοι τομείς: Ο Τομέας Μεγάλων Επιχειρήσεων, ο Τομέας Επιχειρήσεων, ο Τομέας Ιδιωτών (συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Καρτών) και ο Τομέας Διεθνούς Τραπεζικής. Ο Τομέας Διεθνούς Τραπεζικής, υπάγεται στη Διεύθυνση Διεθνών Αγορών & Διεθνούς Τραπεζικής στην οποία υπάγονται, επίσης, η Υπηρεσία Διεθνών Τραπεζικών Σχέσεων, η Υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων, η Υπηρεσία Θεματοφυλακής, η Υπηρεσία Προσωπικής Τραπεζικής και η Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ. Ο κάθε τομέας συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Καθυστερήσεων και Ανάκτησης Χρεών. Τομέας Μεγάλων Επιχειρήσεων Πρωταρχικός και διαχρονικός στόχος του Τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων είναι η συνεχής προσφορά αναβαθμισμένων και ποιοτικά βελτιωμένων υπηρεσιών σε μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιες εταιρείες και ημικρατικούς οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Ένα βασικό στοιχείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η επαγγελματική, φιλική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών τους, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης. Ιδιαίτερη έμφαση, δίνεται στη μελέτη και ανάλυση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν τις λειτουργίες και τις ταμειακές ροές των επιχειρήσεων, με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με κάθε χρηματοδότηση. Πέραν από τη διαχείριση και την εξυγίανση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, στόχος είναι η προσέλκυση νέων πελατών με υγιή οικονομικά στοιχεία και η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των υφιστάμενων πελατών. Οι λειτουργοί που στελεχώνουν τον Τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων έχουν τα ανάλογα ακαδημαϊκά προσόντα, είναι καταρτισμένοι και έμπειροι και έχουν ως κύριο στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών. Ο Τομέας Μεγάλων Επιχειρήσεων είναι η κύρια δανειστική μονάδα του Ομίλου και χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από τις καταθέσεις του δικτύου καταστημάτων του Τομέα Ιδιωτών. Ο Τομέας Μεγάλων Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες και τμήματα του Ομίλου, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου, ανάλογα με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες χρηματοοικονομικές ανάγκες των πελατών, όπως περιγράφονται πιο κάτω: Λογαριασμοί Παρατραβήγματος Μακροπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Διευκολύνσεις Factoring Ενέγγυες Πιστώσεις Προεξοφλήσεις Εξαγωγών Εγγυητικές Επιστολές Πιστωτικές Κάρτες (Εταιρικές και Προσωπικές) Οι διευκολύνσεις απευθύνονται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και κατευθύνονται στην αγορά σύμφωνα με την εκάστοτε στρατηγική της Τράπεζας. Τομέας Επιχειρήσεων Η ραγδαία αύξηση των εργασιών της Τράπεζας δημιούργησε την ανάγκη διαφοροποίησης της δομής του Ομίλου, ώστε να μπορέσει να διατηρήσει την πελατοκεντρική εστίασή του. Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του Τομέα Μικρομεσαίων επιχειρήσεων («ΜμΕ»), που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας, δημιουργήθηκε ο Τομέας Επιχειρήσεων. Προσφέρει σύγχρονες και διαρκώς αναβαθμισμένες υπηρεσίες και εξειδικευμένα προϊόντα, τα οποία έχουν στόχο να ικανοποιήσουν και να καλύψουν τις τραπεζικές ανάγκες τόσο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, όσο και των διευθυντών και μετόχων τους. Η στήριξη των επιχειρήσεων τη δύσκολη αυτή περίοδο, αποτέλεσε βασικό στόχο του Τομέα Επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη δημιουργία και διατήρηση μιας διαχρονικής, επαγγελματικής και ταυτόχρονα ανθρώπινης σχέσης μέσω ποιοτικής, φιλικής και άμεσης εξυπηρέτησης. Ο Τομέας Επιχειρήσεων είναι στελεχωμένος από προσοντούχους, έμπειρους και εξειδικευμένους λειτουργούς, οι οποίοι προσφέρουν επαγγελματική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αξιοποιώντας το ίδιο ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου (όπως περιγράφεται πιο πάνω), καθώς και τα συνεχώς αναβαθμισμένα και τεχνολογικά ανεπτυγμένα συστήματα, χτίζονται ισχυρές πελατειακές σχέσεις. Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα, ο Τομέας Επιχειρήσεων διαδραματίζει βασικό ρόλο στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας, 14 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

19 προσφέροντας χρηματοδοτικές λύσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων και αξιοποιώντας, επίσης, τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Μεσούσης της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας που διέρχεται η Κύπρος, η ενδυνάμωση της υποδομής του Τομέα Επιχειρήσεων έχει τεθεί ως στρατηγική προτεραιότητα του Ομίλου, εφόσον ο τομέας των ΜμΕ αποτελεί ένα δυναμικό άξονα μελλοντικής ανάπτυξης. Τόσο ο Τομέας Μεγάλων Επιχειρήσεων, όσο και ο Τομέας Επιχειρήσεων συμβάλλουν ουσιαστικά στην πιστωτική επέκταση και γενικότερα στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου. Τομέας Ιδιωτών Σε περιβάλλον με συνεχείς προκλήσεις και με ιδιαίτερες συνθήκες λειτούργησε και το ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Κύπρου. Αν και τα περιοριστικά μέτρα του είχαν αρχίσει να αίρονται σταδιακά, εντούτοις υπήρξαν περιορισμοί οι οποίοι παρέμεναν σε ισχύ και κατά τη διάρκεια του. Ωστόσο, ο Τομέας Ιδιωτών της Ελληνικής Τράπεζας συνέχισε με συνέπεια την προσπάθεια που ξεκίνησε από το για αύξηση του πελατολογίου του, διευρύνοντας μάλιστα την καταθετική του βάση. Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε και κατά την περσινή χρονιά στις αναδιαρθρώσεις του δανειακού χαρτοφυλακίου όπως και στην προσπάθεια εξυπηρέτησης των αναγκών των πελατών μας. Το προσωπικό του Τομέα, ανταποκρίθηκε με ευσυνειδησία στα νέα τραπεζικά δεδομένα της Κύπρου και στάθηκε αρωγός στα αιτήματα των πελατών, προχωρώντας σε μελέτη και αναδιάρθρωση των διευκολύνσεων των πελατών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, με στόχο την αποκατάσταση της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν στις πιστοληπτικές τους υποχρεώσεις. Η αναδιοργάνωση του δικτύου καταστημάτων, συνεχίστηκε με περαιτέρω μείωση του αριθμού τους, ενώ δρομολογήθηκε παράλληλα η χωροταξική τους αναδιάρθρωση. Καταστήματα τα οποία συγχωνεύτηκαν, μετακινήθηκαν σε μεγαλύτερους και καινούριους χώρους για πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση της πελατειακής βάσης. Στις 31/12/ το δίκτυο καταστημάτων αριθμούσε 63 σημεία εξυπηρέτησης, εκ των οποίων έξι θυρίδες / εποχικά. Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό των καταστημάτων του Τομέα, ανταποκρίθηκε επάξια στις προκλήσεις της χρονιάς και στον αυξανόμενο κύκλο εργασιών, με το ήθος και τον επαγγελματισμό που διαχρονικά το διακρίνει. Η παροχή υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης συνεχίζει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Διεύθυνσης του Τομέα Ιδιωτών, η οποία υποστηρίζει τις προσπάθειες του προσωπικού με συνεχή εκπαίδευση και έμφαση στην προσωπική του ανάπτυξη. Διεύθυνση Διαχείρισης Καθυστερήσεων και Ανάκτησης Χρεών Ομίλου Με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του μη παραγωγικού της χαρτοφυλακίου, η Τράπεζα κατά το και το, συνέστησε μια νέα Διεύθυνση για το χειρισμό των δανειοληπτών, οι διευκολύνσεις των οποίων παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην αποπληρωμή τους. Η Διεύθυνση έχει πρωταρχικό στόχο να αντιμετωπίσει τις συνεχείς προκλήσεις σε σχέση με το χειρισμό προβληματικών δανείων, έχοντας υπόψη τις αρνητικές οικονομικές συγκυρίες που επικρατούν και επιδιώκει την προληπτική αύξηση των εισπράξεων από πελάτες ή την αναδιάρθρωση των δανείων τους, τα οποία παρουσιάζουν καθυστερήσεις. Στις περιπτώσεις μη βιώσιμων ή/και μη συνεργάσιμων πελατών, επιχειρείται η ανάκτηση των οφειλών, μέσω νομικών μέτρων, (αλλά αυτό αποτελεί για την Τράπεζα ύστατο μέτρο). Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Καθυστερήσεων και Ανάκτησης Χρεών, υπάγονται οι εξής υπηρεσίες: Υπηρεσία Είσπραξης / Παρακολούθησης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Η Υπηρεσία αυτή χειρίζεται πελάτες του Τομέα Ιδιωτών, τα δάνεια των οποίων παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην αποπληρωμή τους. Προβαίνει σε τακτικές τηλεφωνικές υπενθυμίσεις προς τους πελάτες ή τους εγγυητές, με στόχο την είσπραξη οφειλών. Μονάδα Διαχείρισης Καθυστερήσεων (ΜΔΚ) Η Μονάδα έχει συσταθεί ως μία ανεξάρτητη κεντρικοποιημένη μονάδα στη βάση των προνοιών της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, αναφορικά με τη Διαχείριση Καθυστερήσεων. Η ΜΔΚ χειρίζεται πελάτες, τα δάνεια των οποίων παρουσιάζουν καθυστερήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη παραγωγικών δανείων του Ομίλου και σε συνεργασία με όλες τις Επιχειρηματικές Μονάδες, διασφαλίζει την όσο το δυνατόν καλύτερη εισπραξιμότητά τους. Στόχος της Μονάδας είναι να αναδιαρθρώνει τα δάνεια βιώσιμων και συνεργάσιμων πελατών, χρησιμοποιώντας εργαλεία και μακροπρόθεσμες λύσεις σύμφωνα με την πολιτική και τη στρατηγική για τη διαχείριση καθυστερήσεων. Η ΜΔΚ, συστάθηκε τον Δεκέμβρη του, ενώ τον Μάρτιο του αναδιαρθρώθηκε, έτσι ώστε να ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 15

20 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ανταποκρίνεται στον αυξημένο όγκο εργασιών της. Αποτελείται από το Τμήμα Επιχειρήσεων και το Τμήμα Ιδιωτών και δραστηριοποιείται σε όλες τις επαρχίες. Στελεχώνεται από έμπειρους Λειτουργούς και Διευθυντές από τον ευρύτερο τομέα δανειοδοτήσεων της Τράπεζας, οι οποίοι παρέχουν εξειδικευμένες λύσεις στους δανειολήπτες, με σκοπό την επιτυχή αναδιάρθρωση των δανείων τους και βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. Υπηρεσία Ανάκτησης Χρεών (ΥΑΧ) Η ΥΑΧ χειρίζεται υποθέσεις μη βιώσιμων ή και μη συνεργάσιμων πελατών και διαχωρίζεται στα τμήματα Προδικαστικών Ενεργειών και Δικαστικών Ενεργειών. Η επιλογή της στρατηγικής για την αντιμετώπιση των προβληματικών αυτών περιπτώσεων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα δεδομένα του κάθε οφειλέτη ή/και εγγυητή, καθώς και τις επιλογές που υπάρχουν για τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης των οφειλών. Τομέας Διεθνούς Τραπεζικής Το ήταν για τον Τομέα Διεθνούς Τραπεζικής, μια χρονιά που στόχευε στην επαναφορά της σταθερότητας, στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης και στην ανάπτυξη της συνεργασίας με τους πελάτες/συνεργάτες. Η ιδιαίτερη βαρύτητα που δόθηκε στο υφιστάμενο πελατολόγιο καθώς επίσης και στις νέες πελατειακές σχέσεις, συνέτειναν ώστε ο Τομέας να συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση των εσόδων του και κατ επέκταση στην ανάπτυξη του Ομίλου. Με σταθερή προσήλωση στην άμεση και επαγγελματική εξυπηρέτηση, με παράλληλη διασφάλιση της πιστής εφαρμογής των οδηγιών και κανονισμών της Κεντρικής Τράπεζας και με ένα άκρως λειτουργικό πλαίσιο, εδραιώθηκε ακόμη περισσότερο η αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Τράπεζας και πελάτη. Σημαντική ήταν, επίσης, η βελτίωση που παρουσίασε η ποιότητα του χαρτοφυλακίου, κάτι που συγκαταλεγόταν στις προτεραιότητες του Τομέα. Το, συνεχίστηκε η εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών και η περαιτέρω αυτοματοποίηση των εργασιών, χωρίς ωστόσο να υποβαθμίζεται καθ οιονδήποτε τρόπο η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία του Τομέα και η φιλική προσέγγιση των πελατών και των συνεργατών του. Παράλληλα, η τιμολογιακή πολιτική παρέμεινε άκρως ανταγωνιστική. Η διατήρηση του υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών, επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά μέσα από την επαναπιστοποίηση και των τεσσάρων Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008. Το Ναυτιλιακό Επιχειρηματικό Κέντρο Λεμεσού, στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του, εδραίωσε την παρουσία του στην άκρως ενδιαφέρουσα και συνεχώς αναπτυσσόμενη ναυτιλιακή βιομηχανία του τόπου. Παρέχει εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας. Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο ότι η έντονη δραστηριότητα στην ΑΟΖ της χώρας μας, καθιστά τη ναυτιλία σημαντικό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας, γεγονός το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο Ναυτιλιακό Επιχειρηματικό Κέντρο να συνεχίσει τον πρωταγωνιστικό και ηγετικό του ρόλο, ως το μοναδικό στο είδος του. Όλες οι ενδείξεις καταμαρτυρούν, πάντως, ότι ο Τομέας Διεθνούς Τραπεζικής έχει όλα τα εχέγγυα αλλά και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, μέσω της πολύχρονης εμπειρίας και τεχνογνωσίας του στο πεδίο των διεθνών επιχειρήσεων. Υπηρεσία Ανάπτυξης Προϊόντων, Υποστήριξης Πωλήσεων & Ερευνών Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Προϊόντων, Υποστήριξης Πωλήσεων & Ερευνών, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, διερευνά τις ανάγκες των πελατών μέσω εξειδικευμένων ερευνών αγοράς και ανάλυσης των εισηγήσεων και παραπόνων τους και σχεδιάζει/ αναθεωρεί την γκάμα των προϊόντων του Ομίλου. Η Υπηρεσία συνέχισε να προσφέρει υποστήριξη στα καταστήματα και επιχειρηματικά κέντρα της Τράπεζας, ενώ παράλληλα προχώρησε στην εισαγωγή ενός νέου τρεχούμενου λογαριασμού με την ονομασία My Account 18-30, ο οποίος απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους ηλικίας χρονών. Περαιτέρω, μέσα στο πλαίσιο συμφωνίας που έχει συνάψει η Ελληνική Τράπεζα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Υπηρεσία εργάστηκε για τη δημιουργία συγκεκριμένου σχεδίου για δανειοδότηση κυπριακών επιχειρήσεων, στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού και άλλων υπηρεσιών. Έχοντας ως διαρκή στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει ο Όμιλος, συνεχίστηκε για δέκατη τέταρτη χρονιά η έρευνα του «Μυστικού Πελάτη», ενώ διεξήχθη παράλληλα το έβδομο κύμα της έρευνας Ικανοποίησης Ιδιωτών Πελατών. Διεξήχθησαν επίσης, έρευνες ικανοποίησης πελατών για τον Τομέα 16 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

21 Επιχειρήσεων και τον Τομέα Διεθνών Επιχειρήσεων. Οι πιο πάνω έρευνες, αποτελούν πολύ σημαντικά εργαλεία παρακολούθησης της ποιότητας εξυπηρέτησης που προσφέρεται στους πελάτες του Ομίλου. Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας εξυπηρέτησης που προσφέρουν οι διάφορες Υπηρεσίες του Ομίλου, διεξήχθη και κατά το σημαντικός αριθμός εσωτερικών ερευνών, με τη χρήση εξειδικευμένου πακέτου διεξαγωγής ερευνών μέσω διαδικτύου. Υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων Η Υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων Ομίλου έχει την ευθύνη της διαχείρισης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, καθώς επίσης και της διαχείρισης των κινδύνων αγοράς και ρευστότητας του Ομίλου, ενεργώντας πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής και των ορίων που καθορίζονται από την Επιτροπή Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού (Assets and Liabilities Management Committee - ALCO). Στις επενδύσεις συμπεριλαμβάνονται διατραπεζικές καταθέσεις σε Ευρώ και σε ξένο νόμισμα, με το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων σε Ευρώ να τοποθετείται στην ΕΚΤ. Στις μακροχρόνιες επενδύσεις της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβάνονται κυβερνητικά και υπερεθνικά ομόλογα, καθώς επίσης και άλλα τραπεζικά ομόλογα. Η Υπηρεσία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή της επιτοκιακής πολιτικής της Τράπεζας, καθώς επίσης και στη στενή παρακολούθηση της ρευστότητας και των πελατειακών ταμειακών ροών. Παράλληλα, δραστηριοποιείται ενεργά στην αγορά συναλλάγματος, προσφέροντας άριστη εξυπηρέτηση και ανταγωνιστική τιμολόγηση στους πελάτες. Παρ όλες τις δυσκολίες, που αντιμετώπισε κατά το έτος, τα έσοδα της Υπηρεσίας κρίνονται ικανοποιητικά. Προσωπική Τραπεζική Η Υπηρεσία Προσωπικής Τραπεζικής είναι μια εξειδικευμένη υπηρεσία παροχής υψηλού επιπέδου τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες μεγάλης οικονομικής εμβέλειας στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η Υπηρεσία Προσωπικής Τραπεζικής, δραστηριοποιείται στις διεθνείς αγορές και υλοποιεί διαχρονικά μια στρατηγική, η οποία στηρίζεται στους εξής τρείς πυλώνες: 1. Στη σωστή αξιολόγηση και ικανοποίηση των επενδυτικών αναγκών των πελατών της 2. Στη συνεχή επιμόρφωση και ανάπτυξη των στελεχών της 3. Στην πρόσβαση σε πληθώρα διεθνών επενδυτικών επιλογών, μέσω μιας ευέλικτης πολιτικής και ευρείας συνεργασίας με γνωστούς χρηματοπιστωτικούς οίκους του εξωτερικού. Μεταξύ άλλων, η Υπηρεσία Προσωπικής Τραπεζικής παρέχει αμοιβαία κεφάλαια κορυφαίων οίκων του εξωτερικού, δομημένα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου, χρηματιστηριακές συναλλαγές σε μετοχές και ομόλογα που διαπραγματεύονται στις κυριότερες διεθνείς αγορές, συναλλαγές σε πολύτιμα μέταλλα συμπεριλαμβανομένου του χρυσού και καταθετικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένων Fiduciary deposits. Σε μια προσπάθεια συνεχούς εξέλιξης και κάλυψης των αναγκών των πελατών της, η Υπηρεσία Προσωπικής Τραπεζικής θα εντάξει στις υπηρεσίες της τη δυνατότητα της «ενδοημερήσιας συναλλαγής». Υπηρεσία Θεματοφυλακής Παρά την αρνητική επίδραση που επέφεραν τα συνεχιζόμενα και κατά το μέτρα ελέγχου διακίνησης κεφαλαίων στην επενδυτική δραστηριότητα, η Υπηρεσία Θεματοφυλακής, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα επίπεδα κερδοφορίας της, διευρύνοντας τόσο το πελατολόγιό της όσο και τα συνολικά μεγέθη των χαρτοφυλακίων, τα οποία εξυπηρετεί. Η πλειοψηφία των θεσμικών επενδυτών της αγοράς (επενδυτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία και ταμεία προνοίας) συνεχίζουν να εμπιστεύονται την Υπηρεσία Θεματοφυλακής της Τράπεζας στη διοικητική διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους. Η Υπηρεσία Θεματοφυλακής της Τράπεζας, συμμετέχει ως γενικός εκκαθαριστής και θεματοφύλακας στα συστήματα διακανονισμού και εκκαθάρισης των Χρηματιστηρίων Κύπρου και Ελλάδας. Με τη δημιουργία ενός προσεκτικά επιλεγμένου δικτύου υπό-θεματοφυλάκων στις πλείστες διεθνείς αγορές, της δίδεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης του συνόλου των αναγκών των πελατών της, ντόπιων και ξένων θεσμικών και άλλων επενδυτών, στα πρότυπα των μεγάλων τραπεζικών κολοσσών του εξωτερικού. Τα προσφερόμενα προϊόντα, καλύπτουν καθιερωμένες υπηρεσίες θεματοφυλακής όπως φύλαξη, εκκαθάριση συναλλαγών, διαχείριση μετρητών, εταιρικές πράξεις, ανάκληση φόρων, υπηρεσίες πληροφόρησης, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ξένους θεματοφύλακες, διαχειριστές συλλογικών επενδύσεων, υπηρεσίες ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 17

22 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Escrow Agent, καθώς και Fiduciary Deposits. Η Ελληνική Τράπεζα, παρέχει πρόθυμα την τεχνογνωσία της στους διαχειριστές συλλογικών επενδύσεων, αλλά και σε όλους τους πελάτες της, βοηθώντας στην ασφαλή διαχείριση των επενδύσεών τους. Με την έγκριση της νέας νομοθεσίας για τα Επενδυτικά Ταμεία Εναλλακτικών Επενδύσεων, τον Ιούλιο του, δημιουργούνται μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης στον Τομέα της Θεματοφυλακής. Η Ελληνική Τράπεζα, συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια της αγοράς, διά μέσου του CIFA, για ανάπτυξη του τομέα των συλλογικών επενδύσεων. Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ Το ήταν μια χρονιά ιδιαίτερων προκλήσεων για τις χρηματιστηριακές αγορές και κατ επέκταση για τις εργασίες της Εταιρείας. Κατά τη διάρκεια του έτους παρατηρήθηκε προοδευτικά σταδιακή βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας, παρόλο που εξωτερικοί και άλλοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές, δεν συνέτειναν ώστε να συνοδευτεί με αυξημένες συναλλαγές στις κυριότερες αγορές δραστηριοποίησης της Εταιρείας. Ανεξάρτητα, καθ όλην τη διάρκεια του, συνεχίστηκε απρόσκοπτα η γενικότερη αναβάθμιση των συστημάτων και υποδομών της Εταιρείας, ενώ δρομολογήθηκαν οι αναγκαίες ενέργειες για τη μελλοντική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της διενέργειας 18 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ χρηματιστηριακών συναλλαγών που αποτελεί τον κύριο τομέα δραστηριοποίησης της εταιρείας, μέσω της παροχής αναβαθμισμένων λύσεων και επιλογών προς τους πελάτες της. Στον τομέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίων, έμφαση δόθηκε στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων με σημαντική διασπορά σε διαφορετικές επενδυτικές κατηγορίες και με έκθεση σε αγορές εξωτερικού, δηλαδή εκτός ΧΑΚ και ΧΑ. Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα να επιτευχθούν θετικές αποδόσεις στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια, αλλά και να διαμορφωθούν παράλληλα επενδυτικά χαρτοφυλάκια με χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο και ευρεία διασπορά. Η Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ ενήργησε κατά το ως ανάδοχος υπεύθυνος σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου (Prospectus) της Ελληνικής Τράπεζας, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης. Με τη μεταστέγαση της Ελληνικής Τράπεζας (Επενδύσεις) Λτδ στο κτήριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας, το καλοκαίρι του, σηματοδοτήθηκε μια νέα πορεία για την Εταιρεία, μέσω της παροχής στοχευμένων και αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, δίνοντας έμφαση στις συγκεκριμένες εξατομικευμένες επενδυτικές τους ανάγκες.

Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις

Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις 0003/00010750/el Άλλες Ανακοινώσεις HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD HB Attachments: 1. HB 2. HB 1 Non Regulated Publication Date: 27/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Ομιλία της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, στο 10 ο Συνέδριο του Economist

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΣΥΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ Λεωφόρος Λεμεσού 23, Γραφείο 204, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία Τηλ: 22522229, Φαξ:22522259 Email: symeainfo@cytanet.com.cy Website: www.symea.org 7 Απριλίου 2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140

64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 25 Απριλίου 2014 Αναβαθμίσεις από Standard and Poor s και Fitch Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η επάνοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: John Patrick Hourican. Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, καλή σας μέρα,

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: John Patrick Hourican. Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, καλή σας μέρα, ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: John Patrick Hourican Έκτακτη Γενική Συνέλευση 28 Αυγούστου 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, καλή σας μέρα, Αυτή είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ε1: Ποιοι ήταν οι λόγοι που η Κύπρος χρειάστηκε διεθνή οικονομική βοήθεια; Τι προκάλεσε τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα;

Ε1: Ποιοι ήταν οι λόγοι που η Κύπρος χρειάστηκε διεθνή οικονομική βοήθεια; Τι προκάλεσε τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα; Πρόγραμμα για τον Χρηματοοικονομικό Τομέα της Κύπρου Μνημόνια Συναντίληψης με την ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τον χρηματοοικονομικό τομέα Μέρος A: Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009. Αγαπητοί Μέτοχοι, αγαπητές φίλες και φίλοι

Χαιρετισμός Προέδρου 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009. Αγαπητοί Μέτοχοι, αγαπητές φίλες και φίλοι Χαιρετισμός Προέδρου 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009 Αγαπητοί Μέτοχοι, αγαπητές φίλες και φίλοι Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλωσορίζω στην 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 στην Ηρώ Ευθυμίου Ερ.: Η ένταξη στο μηχανισμό απειλεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο USB BANK PLC Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της USB BANK PLC, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010. ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Εισαγωγική ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) Συστημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις

Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας: Τρέχουσες εξελίξεις Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΕΤ κ. Γιώργου Ζανιά στην εκδήλωση του Ελληνογαλλικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα: Ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Εξέλιξη στο ΑΕΠ (%) 5,1 3,6-1,9 1,3 0,5-2,4-3,9-8,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2 Υψηλή ανεργία Ανεργία (%) 15,5 16,9 11,9 4,0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

: 2008-2009 2008 2009 15 2013

: 2008-2009 2008 2009 15 2013 Οι τράπεζες του αύριο Ανδρέας Παπαδόπουλος ιευθυντής Στρατηγικής Οµίλου 15 Μαΐου 2013 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε σηµείου αυτής της έκδοσης, η αποθήκευση για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση της,

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0073/00000639/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachment: 1. TSH ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα