Κεφάλαιο 1 ίκτυα Υπολογιστών και το ιαδίκτυο. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Τι είναι το ιαδίκτυο: στοιχεία που το συνθέτουν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 1 ίκτυα Υπολογιστών και το ιαδίκτυο. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Τι είναι το ιαδίκτυο: στοιχεία που το συνθέτουν"

Transcript

1 Κεφάλαιο 1 ίκτυα Υπολογιστών και το ιαδίκτυο Πηγή των ακόλουθων διαφανειών είναι οι διαφάνειες που συνοδεύουν ως διδακτικό υλικό το βιβλίο των J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, 2η έκδοση ικτύωση Υπολογιστών: Προσέγγιση από Πάνω προς τα Κάτω µε Έµφαση στο ιαδίκτυο, Jim Kurose, Keith Ross 2η έκδοση, Addison- Wesley, (Μετάφραση Εκδόσεις Γκιούρδας, 2004) Εισαγωγή 1-1 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Στόχος: γενική επισκόπηση της περιοχής των δικτύων περισσότερο βάθος και λεπτοµέρειες αργότερα στο µάθηµα προσέγγιση: χρησιµοποιεί ως παράδειγµα το ιαδίκτυο Επισκόπηση: τι είναι το ιαδίκτυο; τι είναι ένα πρωτόκολλο; άκρα πυρήνας δίκτυο πρόσβασης, φυσικά µέσα οµή ια/ επίδοση: καθυστέρηση, απώλειες επίπεδα πρωτοκόλλων, µοντέλα υπηρεσιών ιστορία Εισαγωγή 1-2 Κεφάλαιο Τι είναι το ιαδίκτυο; 1.2 Άκρα 1.3 Πυρήνας 1.4 Πρόσβαση στο δίκτυο και φυσικά µέσα 1.5 οµή ια και 1.6 Καθυστέρηση & απώλειες σε δίκτυα µεταγωγής πακέτων 1.7 Επίπεδα πρωτοκόλλων, µοντέλα υπηρεσιών 1.8 Ιστορία Εισαγωγή 1-3 Τι είναι το ιαδίκτυο: στοιχεία που το συνθέτουν PC server ασύρµατο laptop κινητό τηλέφωνο access points ενσύρµατες ζεύξεις δροµολογητής εκατοµµύρια συνδεδεµένων υπολογιστικών συσκευών: τερµατικά συστήµατα (hosts) τρέχουν δικτυακές εφαρµογές ζεύξεις επικοινωνίας οπτικές, γραµµές χαλκού, ραδιοκυµατικές, δορυφορικές ρυθµός µετάδοσης = bandwidth δροµολογητές: προωθούν πακέτα ίκτυο κινητής πρόσβασης Οικιακό δίκτυο Εταιρικό δίκτυο Παγκόσµιος Περιφερειακός Εισαγωγή 1-4 1

2 Τι είναι το ιαδίκτυο: στοιχεία που το συνθέτουν πρωτόκολλα ελέγχουν την αποστολή, παραλαβή µηνυµάτων π.χ. TCP, IP, HTTP, FTP, PPP ιαδίκτυο: δίκτυο από δίκτυα χαλαρά ιεραρχηµένο δηµόσιο ιαδίκτυο ιδιωτικό ενδοδίκτυο (intranet) πρότυπα Internet (Internet standards) RFC: Request for comments IETF: Internet Engineering Task Force ίκτυο κινητής πρόσβασης Οικιακό δίκτυο Εταιρικό δίκτυο Παγκόσµιος Περιφερειακός Τι είναι το ιαδίκτυο: παρεχόµενες υπηρεσίες υποδοµή επικοινωνιών που καθιστά δυνατές κατανεµηµένες εφαρµογές: Web, , παιγνίδια, ηλεκτρονικό εµπόριο, υπηρεσίες επικοινωνιών παρεχόµενες στις εφαρµογές: συνδεσιστρεφής (connectionoriented), αξιόπιστη υπηρεσία ασυνδεσιστρεφής (connectionless), αναξιόπιστη υπηρεσία Εισαγωγή 1-5 Εισαγωγή 1-6 Τι είναι το πρωτόκολλο; Κάθε δραστηριότητα που εµπλέκει την επικοινωνία δύο ή περισσοτέρων στοιχείων του ια διέπεται από ένα πρωτόκολλο Ένα πρωτόκολλο ορίζει: τη µορφή των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται µεταξύ των επικοινωνούντων στοιχείων του τη σειρά µε την οποία ανταλλάσσονται τα µηνύµατα τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν τα επικοινωνούντα στοιχεία όταν στέλνουν και/ή λαµβάνουν µηνύµατα ή όταν συµβαίνουν άλλου είδους γεγονότα Τι είναι το πρωτόκολλο; παράδειγµα ενός δικτυακού πρωτοκόλλου (HTTP): χρόνος αίτηση σύνδεσης TCP απόκριση σύνδεσης TCP Get <αρχείο> Εισαγωγή 1-7 Εισαγωγή 1-8 2

3 Η δοµή του αναλυτικότερα: άκρα : εφαρµογές και hosts δίκτυα πρόσβασης, φυσικά µέσα: ενσύρµατες, ασύρµατες ζεύξεις επικοινωνίας πυρήνας : διασυνδεδεµένοι δροµολογητές δίκτυο από δίκτυα Κεφάλαιο Τι είναι το ιαδίκτυο; 1.2 Άκρα 1.3 Πυρήνας 1.4 Πρόσβαση στο δίκτυο και φυσικά µέσα 1.5 οµή ια και s 1.6 Καθυστέρηση & απώλειες σε δίκτυα µεταγωγής πακέτων 1.7 Επίπεδα πρωτοκόλλων, µοντέλα υπηρεσιών 1.8 Ιστορία Εισαγωγή 1-9 Εισαγωγή 1-10 Άκρα ικτύου: τερµατικά συστήµατα (hosts): στα άκρα του τρέχουν προγράµµατα εφαρµογών π.χ. Web, µοντέλο πελάτη/εξυπηρέτη (client/server) peer-peer ο πελάτης ζητεί, λαµβάνει υπηρεσίες από έναν εξυπηρέτη που βρίσκεται σε αδιάκοπτη λειτουργία client/server π.χ. Web browser/server, client/server µοντέλο µεταξύ οµοτίµων (peerto-peer, P2P) ελάχιστη (ή µηδενική) χρήση αποκλειστικών servers π.χ. Napster, KaZaA, BitTorrent Εισαγωγή 1-11 Άκρα ικτύου: συνδεσιστρεφής υπηρεσία Στόχος: µεταφορά δεδοµένων µεταξύ τερµατικών συστηµάτων χειραψία: προετοιµασία για τη µεταφορά δεδοµένων ανταλλαγή πακέτων ελέγχου µεταξύ hosts πληροφορία κατάστασης στους hosts TCP - Transmission Control Protocol συνδεσιστρεφής υπηρεσία του ια Υπηρεσία TCP [RFC 793] αξιόπιστη, εν σειρά µεταφορά δεδοµένων απώλειες: επιβεβαιώσεις και επαναµεταδόσεις έλεγχος ροής: αποστολέας δεν υπερφορτώνει παραλήπτη έλεγχος συµφόρησης: αποστολείς επιβραδύνουν ρυθµό αποστολής όταν το δίκτυο υφίσταται συµφόρηση Εισαγωγή

4 Άκρα ικτύου: ασυνδεσιστρεφής υπηρεσία Κεφάλαιο 1 Στόχος: µεταφορά δεδοµένων µεταξύ τερµατικών συστηµάτων Όπως παραπάνω! UDP - User Datagram Protocol [RFC 768]: ασυνδεσιστρεφής υπηρεσία του ια αναξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων δεν παρέχει έλεγχο ροής δεν παρέχει έλεγχο συµφόρησης TCP χρησιµοποιούν: HTTP (Web), FTP (µεταφορά αρχείων), Telnet (αποµακρυσµένη σύνδεση), STP (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) UDP χρησιµοποιούν: εφαρµογές πολυµέσων, τηλεδιάσκεψη, ιαδικτυακή τηλεφωνία, DNS Εισαγωγή Τι είναι το ιαδίκτυο; 1.2 Άκρα 1.3 Πυρήνας 1.4 Πρόσβαση στο δίκτυο και φυσικά µέσα 1.5 οµή ια και s 1.6 Καθυστέρηση & απώλειες σε δίκτυα µεταγωγής πακέτων 1.7 Επίπεδα πρωτοκόλλων, µοντέλα υπηρεσιών 1.8 Ιστορία Εισαγωγή 1-14 Πυρήνας ικτύου Πυρήνας ικτύου: Μεταγωγή Κυκλώµατος πλέγµα διασυνδεόµενων δροµολογητών θεµελιώδες ερώτηµα: µε ποιο τρόπο µεταφέρονται τα δεδοµένα µέσω του ; µεταγωγή κυκλώµατος: αποκλειστικό κύκλωµα για κάθε κλήση τηλεφωνικό δίκτυο µεταγωγή πακέτων: δεδοµένα µεταφέρονται µέσω µε µορφή πακέτων Εισαγωγή 1-15 δέσµευση πόρων από άκρο σε άκρο (end-end) για την κλήση εύρος ζώνης, χωρητικότητα µεταγωγέα αποκλειστική διάθεση δεσµευµένων πόρων στην κλήση εγγυηµένη απόδοση απαιτείται εγκαθίδρυση κυκλώµατος Εισαγωγή

5 Πυρήνας ικτύου: Μεταγωγή Κυκλώµατος οι δικτυακοί πόροι (π.χ. bandwidth) διαιρούνται σε κοµµάτια τα κοµµάτια απονέµονται στις κλήσεις πόροι δεν χρησιµοποιούνται όταν η πηγή είναι αδρανής διαίρεση bandwidth σε κοµµάτια διαίρεση συχνότητας διαίρεση χρόνου Μεταγωγή Κυκλώµατος: FD και TD Παράδειγµα: FD 4 χρήστες συχνότητα χρόνος TD συχνότητα Εισαγωγή 1-17 χρόνος Εισαγωγή 1-18 Πυρήνας ικτύου: Μεταγωγή Πακέτων κάθε ροή δεδοµένων διαιρείται σε πακέτα τα πακέτα των χρηστών Α, Β µοιράζονται τους δικτυακούς πόρους κάθε πακέτο χρησιµοποιεί όλο το bandwidth της πόροι χρησιµοποιούνται µόνο όταν χρειάζεται ιαίρεση bandwidth σε κοµµάτια Αποκλειστική απονοµή έσµευση πόρων ανταγωνισµός για τους πόρους: η συνολική ζήτηση πόρων ενδέχεται να υπερβαίνει τους διαθέσιµους πόρους συµφόρηση: πακέτα περιµένουν τη σειρά τους για µετάδοση στην ουρά αποθήκευση & προώθηση: µεταφορά κατά άλµατα (hop by hop) µετάδοση στη ζεύξη αναµονή στην επόµενη ζεύξη Εισαγωγή 1-19 Μεταγωγή Πακέτων: Στατιστική Πολυπλεξία A B 10 bps Ethernet ουρά πακέτων στην αναµονή για µετάδοση στη ζεύξη εξόδου στατιστική πολυπλεξία 1.5 bps D Η ακολουθία πακέτων παράγεται από τις πηγές A & B µε τυχαίο τρόπο στατιστική πολυπλεξία Στο TD δίνεται σε κάθε host η ίδια χρονοθυρίδα (slot) στο περιστρεφόµενο πλαίσιο TD E C Εισαγωγή

6 Μεταγωγή πακέτων έναντι µεταγωγής κυκλώµατος Η µεταγωγή πακέτων επιτρέπει σε περισσότερους χρήστες να χρησιµοποιούν το δίκτυο ζεύξη 1 bps κάθε χρήστης: 100 kbps όταν ενεργός ενεργός 10% του χρόνου µεταγωγή κυκλώµατος: 10 χρήστες µεταγωγή πακέτων: µε 35 χρήστες, πιθανότητα > 10 ενεργοί χρήστες ταυτόχρονα µικρότερη από.0004 N χρήστες ζεύξη 1 bps Εισαγωγή 1-21 Μεταγωγή πακέτων έναντι µεταγωγής κυκλώµατος Μεταγωγή πακέτων: Ιδανική για δεδοµένα που χαρακτηρίζονται από σποραδικότητα (bursty) διαµοιρασµός πόρων απλούστερη, δεν απαιτεί εγκαθίδρυση σύνδεσης Υπερβολική συµφόρηση: καθυστέρηση και απώλειες πακέτων απαιτούνται πρωτόκολλα για την αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων, έλεγχο συµφόρησης Υπάρχει τρόπος να συµπεριφερθεί όπως η µεταγωγή κυκλώµατος; οι εφαρµογές audio/video απαιτούν εγγυήσεις ως προς το bandwidth παραµένει άλυτο πρόβληµα (κεφάλαιο 6) Εισαγωγή 1-22 Μεταγωγή πακέτων: αποθήκευση και προώθηση L R R R Ο χρόνος µετάδοσης ενός πακέτου από L bits σε µία ζεύξη µε ρυθµό R bps είναι L/R sec Ο δροµολογητής πρέπει να λάβει ολόκληρο το πακέτο πριν είναι σε θέση να το µεταδώσει στην επόµενη ζεύξη: αποθήκευση και προώθηση καθυστέρηση = 3L/R Παράδειγµα: L = 7.5 bits R = 1.5 bps καθυστέρηση = 15 sec Μεταγωγή πακέτων: κατάτµηση µηνυµάτων Κατάτµηση του µηνύµατος των 7.5 bits σε 5000 πακέτα κάθε πακέτο 1500 bits χρόνος µετάδοσης σε µία ζεύξη: 1 msec pipelining: οι ζεύξεις δουλεύουν παράλληλα η καθυστέρηση µειώνεται από 15 sec σε sec Εισαγωγή 1-23 Εισαγωγή

7 ίκτυα µεταγωγής πακέτων: προώθηση Στόχος: µετακίνηση πακέτων από την πηγή στον προορισµό µέσω δροµολογητών αλγόριθµοι δροµολόγησης (routing algorithms): αλγόριθµοι επιλογής διαδροµής µεταξύ πηγής προορισµού (κεφάλαιο 4) δίκτυο αυτοδύναµων πακέτων (datagrams): η διεύθυνση προορισµού που περιέχεται στο πακέτο προσδιορίζει τον επόµενο κόµβο οι διαδροµές ενδέχεται να µεταβληθούν κατά τη διάρκεια ενός session δίκτυο εικονικών κυκλωµάτων (virtual circuits): κάθε πακέτο φέρει ετικέτα (tag) (ID εικονικού κυκλώµατος), η ετικέτα προσδιορίζει τον επόµενο κόµβο η διαδροµή προσδιορίζεται κατά την εγκαθίδρυση κλήσης, παραµένει αµετάβλητη κατά τη διάρκεια της κλήσης οι δροµολογητές διατηρούν πληροφορία για την κατάσταση κάθε κλήσης Εισαγωγή 1-25 Ταξινόµηση ικτύων FD ίκτυα µεταγωγής κυκλώµατος ίκτυα Τηλεπικοινωνιών TD ίκτυα εικονικών κυκλωµάτων ίκτυα µεταγωγής πακέτων ίκτυα αυτοδύναµων πακέτων Ένα δίκτυο αυτοδύναµων πακέτων δεν είναι ούτε συνδεσιστρεφές ούτε ασυνδεσιστρεφές Το ιαδίκτυο παρέχει στις εφαρµογές και συνδεσιστρεφείς υπηρεσίες (TCP) και ασυνδεσιστρεφείς υπηρεσίες (UDP) Εισαγωγή 1-26 Κεφάλαιο Τι είναι το ιαδίκτυο; 1.2 Άκρα 1.3 Πυρήνας 1.4 Πρόσβαση στο δίκτυο και φυσικά µέσα 1.5 οµή ια και s 1.6 Καθυστέρηση & απώλειες σε δίκτυα µεταγωγής πακέτων 1.7 Επίπεδα πρωτοκόλλων, µοντέλα υπηρεσιών 1.8 Ιστορία ίκτυα πρόσβασης και φυσικά µέσα Ε: Με ποιους τρόπους µπορεί να συνδεθεί ένα τερµατικό σύστηµα στον ακραίο δροµολογητή; δίκτυα οικιακής πρόσβασης δίκτυα εταιρικής πρόσβασης (σχολεία, επιχειρήσεις) δίκτυα κινητής πρόσβασης Παρατηρήσεις: bandwidth (bits ανά δευτερόλεπτο) πρόσβασης; διαµοιραζόµενο ή αποκλειστικό; Εισαγωγή 1-27 Εισαγωγή

8 Οικιακή πρόσβαση: πρόσβαση σηµείου προς σηµείο Dialup modem (Μόντεµ µέσω τηλεφώνου ) ρυθµός έως 56 kbps δεν επιτρέπει ταυτόχρονη πρόσβαση στο ιαδίκτυο και το δίκτυο τηλεφωνίας ADSL: asymmetric digital subscriber line (ασύµµετρη ψηφιακή συνδροµητική γραµµή) έως 1 bps upstream (συνήθως < 256 kbps) έως 8 bps downstream (συνήθως < 1 bps) FD: 50 khz - 1 Hz downstream 4 khz - 50 khz upstream Οικιακή πρόσβαση: καλωδιακά µόντεµ HFC: hybrid fiber coax (υβριδικό ινοοµοαξονικό καλώδιο) έως 30 bps downstream έως 2 bps upstream δίκτυο οµοαξονικού καλωδίου και οπτικής ίνας συνδέει οικίες στο δροµολογητή του από κοινού πρόσβαση των οικιών παρέχεται από τις εταιρείες καλωδιακής τηλεόρασης 0 khz - 4 khz τηλεφωνικό κανάλι Εισαγωγή 1-29 Εισαγωγή 1-30 Οικιακή πρόσβαση: καλωδιακά µόντεµ Οικιακή πρόσβαση: καλωδιακά µόντεµ κεφαλικό άκρο (headend) καλωδιακό δίκτυο διανοµής (απλοποιηµένο) οικία συνήθως από 500 έως 5000 σπίτια ιάγραµµα: Εισαγωγή 1-31 Εισαγωγή

9 Εταιρική πρόσβαση: τοπικά δίκτυα ίκτυα ασύρµατης πρόσβασης τοπικό δίκτυο (LAN) πανεπιστηµίου/επιχείρησης συνδέει τερµατικό σύστηµα στον ακραίο δροµολογητή Ethernet: shared ή switched 10 bps, 100 bps, Gigabit Ethernet διαµοιραζόµενο δίκτυο ασύρµατης πρόσβασης συνδέει τερµατικό σύστηµα στο δροµολογητή µέσω σταθµού βάσης (base station) ήσηµείου πρόσβασης (access point) ασύρµατα τοπικά δίκτυα (wireless LANs): ΙΕΕΕ b/g (WiFi): 11 ή 54 bps ασύρµατη πρόσβαση ευρείας περιοχής (widearea wireless access) παρέχεται από εταιρείες τηλεφωνίας ~ 1 bps σταθµός βάσης δροµολογητής ασύρµατη πρόσβαση µητροπολιτικής περιοχής (metropolitan-area wireless access) δεκάδες bps κινητά τερµατικά συστήµατα Εισαγωγή 1-33 Εισαγωγή 1-34 Οικιακά δίκτυα Φυσικά µέσα Για ένα σύνηθες οικιακό δίκτυο απαιτούνται: ADSL ή καλωδιακό µόντεµ δροµολογητής/firewall/nat Ethernet σηµείο ασύρµατης πρόσβασης προς/από κεφαλικό άκρο καλωδιακού καλωδιακό µόντεµ δροµολογητής/ firewall Ethernet (µεταγωγής) ασύρµατα laptop σηµείο ασύρµατης πρόσβασης Bit: διαδίδεται µεταξύ ζεύγους ποµπού - δέκτη φυσική ζεύξη: µεταξύ ποµπού - δέκτη οδηγούµενα µέσα: σήµατα διαδίδονται σε στερεά µέσα: χαλκός, οπτική ίνα, οµοαξονικό καλώδιο µη οδηγούµενα µέσα: σήµατα διαδίδονται ελεύθερα π.χ. ραδιοκύµατα Συνεστραµµένο Ζεύγος Twisted Pair (TP) δύο µονωµένα σύρµατα χαλκού Category 3: τηλεφωνικά καλώδια, 10 bps Ethernet Category 5: 100 bps Ethernet Category 5e/6: 1 Gbps Ethernet Εισαγωγή 1-35 Εισαγωγή

10 Φυσικά µέσα: οµοαξονικό καλώδιο, οπτική ίνα Φυσικά µέσα: ραδιοζεύξεις Οµοαξονικό καλώδιο: δύο συγκεντρικοί αγωγοί χαλκού µοιραζόµενο µέσο βασικής ζώνης (baseband): ένα κανάλι στο καλώδιο Ethernet ευρείας ζώνης (broadband): πολλαπλά κανάλια στο καλώδιο (FD) HFC Καλώδιο οπτικής ίνας: ίνα από γυαλί που µεταφέρει οπτικούς παλµούς, κάθε παλµός ένα bit υψηλές ταχύτητες µετάδοσης σε µεγάλες αποστάσεις χαµηλός ρυθµός σφαλµάτων δεν επηρεάζεται από ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές σήµα µεταφέρεται στο Η/Μ φάσµα δίχως φυσική σύνδεση µοιραζόµενο µέσο επιδράσεις περιβάλλοντος διάδοσης: ανάκλαση σκίαση από αντικείµενα παρεµβολές Είδη ραδιοζεύξεων: επίγειες µικροκυµατικές τοπικές (π.χ b LAN) 11 bps ευρείας περιοχής (π.χ. κινητή τηλεφωνία) π.χ. 3G: εκατοντάδες kbps δορυφορικές καθυστέρηση 270 msec µεταξύ επίγειων σταθµών γεωστατικοί (geostationary) δορυφόροι, δορυφόροι χαµηλής τροχιάς (Low Earth Orbit LEO) Εισαγωγή 1-37 Εισαγωγή 1-38 Κεφάλαιο Τι είναι το ιαδίκτυο; 1.2 Άκρα 1.3 Πυρήνας 1.4 Πρόσβαση στο δίκτυο και φυσικά µέσα 1.5 οµή ια και s 1.6 Καθυστέρηση & απώλειες σε δίκτυα µεταγωγής πακέτων 1.7 Επίπεδα πρωτοκόλλων, µοντέλα υπηρεσιών 1.8 Ιστορία οµή ια: δίκτυο από δίκτυα δοµή σχεδόν ιεραρχική στο κέντρο: βαθµίδας 1 ( ίκτυα κορµού ια, π.χ. Verizon, Sprint, AT&T) συνδέονται απευθείας µεταξύ τους συνδέονται µε µεγάλο αριθµό από βαθµίδας 2 εθνική/διεθνής κάλυψη ζεύξεις/δροµολογητές υψηλών ταχυτήτων Οι βαθµίδας 1 διασυνδέοντaι µε ιδιωτικές συνδέσεις Βαθµίδας 1 Βαθµίδας 1 NAP Βαθµίδας 1 Οι βαθµίδας 1 διασυνδέονται επίσης σε σηµεία δικτυακής πρόσβασης (network access points - NAPs) Εισαγωγή 1-39 Εισαγωγή

11 Βαθµίδας 1: π.χ. AT&T (2003) Sprint US backbone network οµή ια: δίκτυο από δίκτυα Βαθµίδας 2 : µικρότεροι (συχνά περιφερειακοί) συνδέονται µε έναν ή περισσότερους βαθµίδας 1 και πιθανώς µε άλλους βαθµίδας 2 Ο βαθµίδας 2 πληρώνει τον βαθµίδας 1 για να συνδεθεί στο ιαδίκτυο Ο βαθµίδας 2 είναι πελάτης του βαθµίδας 1 Βαθµίδας 2 Βαθµίδας 1 Βαθµίδας 1 Βαθµίδας 2 NAP Βαθµίδας 1 Βαθµίδας 2 Βαθµίδας 2 βαθµίδας 2 συνδέονται κατ ιδίαν µεταξύ τους ή διασυνδέονται στο NAP Βαθµίδας 2 Εισαγωγή 1-41 Εισαγωγή 1-42 οµή ια: δίκτυο από δίκτυα βαθµίδας 3 και τοπικοί τοπικοί πλησιέστεροι στα τερµατικά συστήµατα Τοπικοί και βαθµίδας 3 είναι πελάτες των ανώτερων που τους συνδέουν µε το υπόλοιπο ιαδίκτυο Βαθµίδας 3 Βαθµίδας 2 Βαθµίδας 1 Βαθµίδας 1 Βαθµίδας 2 Βαθµίδας 2 Βαθµίδας 2 NAP Βαθµίδας 1 Βαθµίδας 2 Εισαγωγή 1-43 οµή ια: δίκτυο από δίκτυα ένα πακέτο διέρχεται µέσα από πολλά δίκτυα βαθµίδας 3 Βαθµίδας 2 Βαθµίδας 1 Βαθµίδας 1 Βαθµίδας 2 Βαθµίδας 2 Βαθµίδας 2 NAP Βαθµίδας 1 Βαθµίδας 2 Εισαγωγή

12 Εθνικό ίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας Ε ΕΤ/GRNET Το Ε ΕΤ συνδέει τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Ελλάδας µε τα αντίστοιχα ιδρύµατα της Ευρώπης µέσω του πανευρωπαϊκού ερευνητικού και εκπαιδευτικού Géant Τοπολογία Ε ΕΤ (Φεβρουάριος 2007) Εισαγωγή 1-45 Athens Internet Exchange (AIX) Οκόµβος Athens Internet Exchange (AIX) προσφέρει τοπική διασύνδεση µεταξύ των εµπορικών δικτύων των µεγαλύτερων εταιρειών παροχής υπηρεσιών Internet στην Ελλάδα: s ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ AIX GRNET OTENET Forthnet AT&T Global Network Services Hellas Hellas On Line Altec Telecoms NetOne Vivodi Verizon Hellas ON Telecoms ORANGE BUSINESS SERVICES Vodafone NET WIND Tellas Lannet Εισαγωγή 1-46 Géant Géant2 Το 2004 το Ε ΕΤ συνδεόταν µε το Géant µε δύο γραµµές ταχύτητας 2,5 Gbps προς Ιταλία και Γερµανία Το Ε ΕΤ2 συνδέεται µε το Géant2 µε δύο γραµµές ταχύτητας 10 Gbps προς Ιταλία και Γερµανία Εισαγωγή 1-47 Εισαγωγή

13 Κεφάλαιο 1 Που οφείλονται απώλειες και καθυστερήσεις; 1.1 Τι είναι το ιαδίκτυο; 1.2 Άκρα 1.3 Πυρήνας 1.4 Πρόσβαση στο δίκτυο και φυσικά µέσα 1.5 οµή ια και s 1.6 Καθυστέρηση & απώλειες σε δίκτυα µεταγωγής πακέτων 1.7 Επίπεδα πρωτοκόλλων, µοντέλα υπηρεσιών 1.8 Ιστορία Εισαγωγή 1-49 τα πακέτα περιµένουν τη σειρά τους να µεταδοθούν στους buffers των δροµολογητών πακέτα συσσωρεύονται στην ουρά όταν ο ρυθµός άφιξης των πακέτων υπερβαίνει τη χωρητικότητα της A B µεταδιδόµενο πακέτο (καθυστέρηση) πακέτα σε αναµονή (καθυστέρηση) ελεύθερες θέσεις στο buffer: πακέτα απορρίπτονται (χάνονται) εάν δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος κατά την άφιξή τους Εισαγωγή 1-50 Τέσσερις πηγές καθυστέρησης Τέσσερις πηγές καθυστέρησης 1. επεξεργασία στον κόµβο: προσδιορισµός εξόδου έλεγχος σφαλµάτων bits 2. αναµονή στην ουρά χρόνος αναµονής στη ζεύξη εξόδου εξαρτάται από το βαθµό συµφόρησης του δροµολογητή 3. Καθυστέρηση µετάδοσης: R= bandwidth (bps) L=µήκος πακέτου (bits) χρόνος µετάδοσης πακέτου = L/R 4. Καθυστέρηση διάδοσης: d = µήκος φυσικής s = ταχύτητα διάδοσης µέσου (~2x10 8 m/sec) χρόνος διάδοσης = d/s A µετάδοση διάδοση A µετάδοση διάδοση B επεξεργασία αναµονή στην ουρά Εισαγωγή 1-51 B επεξεργασία αναµονή στην ουρά Εισαγωγή

14 Αναλογία (Φάλαγγα οχηµάτων) Αναλογία (Φάλαγγα οχηµάτων) 100 km 100 km 100 km 100 km φάλαγγα 10 οχηµάτων διόδια διόδια φάλαγγα 10 οχηµάτων διόδια διόδια Οχήµατα οδεύουν µε ταχύτητα 100 km/hr Κάθε όχηµα κάνει 12 sec στα διόδια (χρόνος µετάδοσης) όχηµα~bit; φάλαγγα ~ πακέτο Ε: Πόσος χρόνος για να φθάσει η φάλαγγα στα δεύτερα διόδια; Συνολικός χρόνος διέλευσης από τα διόδια για όλα τα οχήµατα = 12*10 = 120 sec Χρόνος διαδροµής από πρώτα διόδια σε δεύτερα: 100km/(100km/hr)= 1 hr A: 62 min Οχήµατα οδεύουν µε ταχύτητα 1000 km/hr Χρόνος στα διόδια ανά όχηµα 1 min Μετά από 7 min, 1ο όχηµα στα δεύτερα διόδια ενώ 3 οχήµατα βρίσκονται ακόµη στα πρώτα διόδια 1ο bit του πακέτου µπορεί να φθάσει στο 2ο δροµολογητή πριν το πακέτο µεταδοθεί πλήρως από το δροµολογητή 1 Εισαγωγή 1-53 Εισαγωγή 1-54 Καθυστέρηση στον κόµβο Καθυστέρηση αναµονής στην ουρά d = d + d + d + d nodal proc queue d proc = καθυστέρηση επεξεργασίας συνήθως µερικά µsecs ή λιγότερο trans prop R= bandwidth (bps) L= µήκος πακέτου (bits) a= ρυθµός άφιξης πακέτων µέση καθυστέρηση αναµονής στην ουρά d queue = καθυστέρηση αναµονής στην ουρά εξαρτάται από τη συµφόρηση d trans = καθυστέρηση µετάδοσης = L/R, σηµαντική για ζεύξεις χαµηλού ρυθµού d prop = καθυστέρηση διάδοσης µερικά µsecs έως εκατοντάδες msecs Εισαγωγή 1-55 φορτίο κίνησης = La/R La/R ~ 0: µέση καθυστέρηση αναµονής µικρή La/R -> 1: καθυστερήσεις µεγαλώνουν La/R > 1: το έργο που φθάνει µεγαλύτερο από αυτό που µπορεί να προσφερθεί, άπειρη µέση καθυστέρηση (άπειρη ουρά) Lα/R Εισαγωγή

15 Μέτρηση καθυστέρησης στο ιαδίκτυο Πρόγραµµα Traceroute: παρέχει µετρήσεις της καθυστέρησης από την πηγή προς κάθε δροµολογητή µίας διαδροµής στο ιαδίκτυο προς τον προορισµό. Για κάθε δροµολογητή i: στέλνει τρία πακέτα που θα φθάσουν τον δροµολογητή i στη διαδροµή προς τον προορισµό ο δροµολογητής i θα επιστρέψει πακέτα στον αποστολέα ο αποστολέας µετρά τα χρονικά διαστήµατα από τη µετάδοση µέχρι την απόκριση. 3 πακέτα 3 πακέτα 3 πακέτα Εισαγωγή 1-57 Μετρήσεις καθυστέρησης στο ιαδίκτυο traceroute: από gaia.cs.umass.edu σε fantasia.eurecom.fr Τρεις µετρήσεις καθυστέρησης από gaia.cs.umass.edu σε cs-gw.cs.umass.edu 1 cs-gw ( ) 1 ms 1 ms 2 ms 2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu ( ) 1 ms 1 ms 2 ms 3 cht-vbns.gw.umass.edu ( ) 6 ms 5 ms 5 ms 4 jn1-at wor.vbns.net ( ) 16 ms 11 ms 13 ms 5 jn1-so wae.vbns.net ( ) 21 ms 18 ms 18 ms 6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu ( ) 22 ms 18 ms 22 ms 7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu ( ) 22 ms 22 ms 22 ms ( ) 104 ms 109 ms 106 ms 9 de2-1.de1.de.geant.net ( ) 109 ms 102 ms 104 ms 10 de.fr1.fr.geant.net ( ) 113 ms 121 ms 114 ms 11 renater-gw.fr1.fr.geant.net ( ) 112 ms 114 ms 112 ms 12 nio-n2.cssi.renater.fr ( ) 111 ms 114 ms 116 ms 13 nice.cssi.renater.fr ( ) 123 ms 125 ms 124 ms 14 r3t2-nice.cssi.renater.fr ( ) 126 ms 126 ms 124 ms 15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net ( ) 135 ms 128 ms 133 ms ( ) 126 ms 128 ms 126 ms 17 * * * * σηµαίνει δεν ελήφθη απάντηση (πακέτο 18 * * * χάθηκε, δροµολογητής δεν αποκρίνεται) 19 fantasia.eurecom.fr ( ) 132 ms 128 ms 136 ms υπερατλαντική ζεύξη Εισαγωγή 1-58 Μετρήσεις καθυστέρησης στο ιαδίκτυο tracert: από tuc.gr σε gaia.cs.umass.edu Μετρήσεις καθυστέρησης στο ιαδίκτυο tracert: από tuc.gr σε gaia.cs.umass.edu Εισαγωγή 1-59 Εισαγωγή

16 Απώλειες πακέτων Κεφάλαιο 1 Ηουρά(buffer) στη ζεύξη εξόδου έχει πεπερασµένη χωρητικότητα όταν ένα πακέτο βρίσκει την ουρά γεµάτη, το πακέτο απορρίπτεται (χάνεται) ένα πακέτο που χάνεται µπορεί να επαναµεταδοθεί από άκρο σε άκρο από το πρωτόκολλο επιπέδου ή επιπέδου 1.1 Τι είναι το ιαδίκτυο; 1.2 Άκρα 1.3 Πυρήνας 1.4 Πρόσβαση στο δίκτυο και φυσικά µέσα 1.5 οµή ια και s 1.6 Καθυστέρηση & απώλειες σε δίκτυα µεταγωγής πακέτων 1.7 Επίπεδα πρωτοκόλλων, µοντέλα υπηρεσιών 1.8 Ιστορία Εισαγωγή 1-61 Εισαγωγή 1-62 Επίπεδα Πρωτοκόλλων Οργάνωση αεροπορικών ταξιδιών Τα δίκτυα είναι πολύπλοκα! πολλά κοµµάτια : τερµατικά συστήµατα δροµολογητές διαφόρων ειδών ζεύξεις εφαρµογές πρωτόκολλα υλικό, λογισµικό Ερώτηµα: Υπάρχει ελπίδα οργάνωσης της αρχιτεκτονικής του ; Ή τουλάχιστον της συζήτησής µας για την αρχιτεκτονική του ; εισιτήριο (αγορά) αποσκευές (έλεγχος) θύρες (επιβίβαση) τροχοδρόµηση για προσγείωση δροµολόγηση αεροπλάνου ακολουθία από βήµατα εισιτήριο (παράπονα) αποσκευές (παραλαβή) θύρες (αποβίβαση) τροχοδρόµηση για προσγείωση δροµολόγηση αεροπλάνου δροµολόγηση αεροπλάνου Εισαγωγή 1-63 Εισαγωγή

17 Οργάνωση λειτουργιών αερογραµµών σε επίπεδα εισιτήριο (αγορά) αποσκευές (έλεγχος) θύρες (επιβίβαση) τροχοδρόµηση (απογείωση) δροµολόγηση αεροπλάνου αεροδρόµιο αναχώρησης δροµολόγηση αεροπλάνου ενδιάµεσα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας εισιτήριο (παράπονα) αποσκευές (παραλαβή) θύρες (αποβίβαση) τροχοδρόµηση (προσγείωση) δροµολόγηση αεροπλάνου αεροδρόµιο άφιξης Επίπεδα: κάθε επίπεδο υλοποιεί µία υπηρεσία µε δικές του ενέργειες στο εσωτερικό του βασίζεται στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα κατώτερα επίπεδα εισιτήριο αποσκευές θύρα απογείωση/προσγείωση δροµολόγηση αεροπλάνου Εισαγωγή 1-65 Στοίβα πρωτοκόλλων ια (application): υποστηρίζει δικτυακές εφαρµογές FTP, STP, HTTP (transport): µεταφορά δεδοµένων µεταξύ hosts TCP, UDP (network): δροµολόγηση datagrams από πηγή σε προορισµό IP, πρωτόκολλα δροµολόγησης (link): µεταφορά δεδοµένων µεταξύ γειτονικών κόµβων PPP, Ethernet (physical): µετάδοση bits µεταξύ γειτονικών κόµβων µήνυµα (message) τµήµα (segment) πακέτο (datagram) πλαίσιο (frame) Εισαγωγή 1-66 Αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων σε επίπεδα Επίπεδα: Λογική επικοινωνία Οργάνωση λειτουργιών σε επίπεδα διευκολύνει: κατανόηση, περιγραφή λειτουργιών πολύπλοκου συστήµατος καθώς και των σχέσεων µεταξύ των διαφόρων λειτουργιών συντήρηση και αναβάθµιση του αλλαγές στον τρόπο υλοποίησης των υπηρεσιών ενός επιπέδου διαφανείς στο υπόλοιπο σύστηµα µειονεκτήµατα; η ίδια λειτουργία εκτελείται σε δύο επίπεδα (π.χ. έλεγχος σφαλµάτων) Κάθε επίπεδο: κατανεµηµένο δικτυακές οντότητες υλοποιούν τις λειτουργίες του επιπέδου σε κάθε κόµβο οι οντότητες αυτές εκτελούν τις απαραίτητες ενέργειες, ανταλλάσσουν µηνύµατα µε οµότιµα επίπεδα physical Εισαγωγή 1-67 Εισαγωγή

18 Επίπεδα: Λογική επικοινωνία Π.χ.: επίπεδο λαµβάνει δεδοµένα από εφαρµογή προσθέτει επικεφαλίδα και σχηµατίζει τµήµα (segment) στέλνει τµήµα στο οµότιµο (peer) επίπεδο στον προορισµό περιµένει επιβεβαίωση λήψης του τµήµατος από το οµότιµο επίπεδο το οµότιµο επίπεδο παραδίδει δεδοµένα στην εφαρµογή, στέλνει επιβεβαίωση δεδοµένα επιβεβαίωση δεδοµένα δεδοµένα Επίπεδα: Φυσική επικοινωνία δεδοµένα δεδοµένα Εισαγωγή 1-69 Εισαγωγή 1-70 µήνυµα τµήµα datagram H n πλαίσιο H l H n H t H t H t πηγή Κάθε επίπεδο λαµβάνει δεδοµένα από πάνω προσθέτει επικεφαλίδα και δηµιουργεί νέα µονάδα δεδοµένων προωθεί νέα µονάδα δεδοµένων στο επόµενο επίπεδο προορισµός H t H n H t H l H n H t H l H n H t H l H n H t H n H t H l H n H t Ενθυλάκωση H n H t H l H n H t µεταγωγέας δροµολογητής Εισαγωγή 1-71 Κεφάλαιο Τι είναι το ιαδίκτυο; 1.2 Άκρα 1.3 Πυρήνας 1.4 Πρόσβαση στο δίκτυο και φυσικά µέσα 1.5 οµή ια και s 1.6 Καθυστέρηση & απώλειες σε δίκτυα µεταγωγής πακέτων 1.7 Επίπεδα πρωτοκόλλων, µοντέλα υπηρεσιών 1.8 Ιστορία Εισαγωγή

19 Ιστορία ια : Πρώιµες αρχές µεταγωγής πακέτων Ιστορία ια : ιαδικτύωση, νέα και ιδιοταγή δίκτυα 1961: Kleinrock θεωρία ουρών αναµονής αποδεικνύει αποτελεσµατικότητα µεταγωγής πακέτων 1964: Baran µεταγωγή πακέτων σε στρατιωτικά δίκτυα 1967: συλλαµβάνεται η ιδέα του ARPAnet (Advanced Research Projects Agency) 1969: σε λειτουργία ο πρώτος κόµβος του ARPAnet 1972: δηµόσια επίδειξη του ARPAnet NCP (Network Control Protocol): πρώτο πρωτόκολλο από host σε host πρώτο πρόγραµµα το ARPAnet έχει 15 κόµβους 1970: ραδιοδίκτυο ALOHAnet στη Χαβάη 1973: Ο etcalfe προτείνει το Ethernet στο διδακτορικό του 1974: Cerf and Kahn αρχιτεκτονική διασύνδεσης δικτύων τέλη δεκαετίας 70: ιδιοταγείς αρχιτεκτονικές: DECnet, SNA, XNS τέλη δεκαετίας 70: µεταγωγή πακέτων σταθερού µήκους (πρόδροµος AT) 1979: το ARPAnet έχει 200 κόµβους Αρχές διαδικτύωσης των Cerf και Kahn: µινιµαλισµός, αυτονοµία δεν απαιτούνται εσωτερικές αλλαγές για τη διασύνδεση δικτύων υπηρεσία βέλτιστης προσπάθειας (best effort) δροµολογητές χωρίς καταστάσεις (stateless) αποκεντρωµένος (decentralized) έλεγχος ορίζουν την παρούσα αρχιτεκτονική του ια Εισαγωγή 1-73 Εισαγωγή 1-74 Ιστορία ια Ιστορία ια : νέα πρωτόκολλα, εξάπλωση δικτύων εµπορευµατοποίηση, το Web, νέες εφαρµογές 1983: εφαρµόζεται το TCP/IP 1982: ορίζεται το πρωτόκολλο STP 1983: ορίζεται το DNS (µετάφραση ονοµάτων σε διευθύνσεις IP) 1985: ορίζεται το πρωτόκολλο FTP 1988: έλεγχος συµφόρησης στοtcp νέα εθνικά δίκτυα: CSnet, BITnet, NSFnet, initel 100,000 hosts συνδεδεµένοι σε συνοµοσπονδία δικτύων Αρχή δεκαετίας 90: παύει να υπάρχει το ARPAnet 1991: Η NSF άρει τους περιορισµούς σχετικά µε τη χρήση του NSFnet για εµπορικούς σκοπούς (παύση 1995) Αρχή δεκαετίας 90 : Web υπερκείµενο (hypertext) [Bush 1945, Nelson δεκαετία 60] HTL, HTTP: Berners-Lee 1994: osaic, έπειτα Netscape τέλη δεκαετίας 90: εµπορευµατοποίηση του Web Τέλη δεκαετίας 90 αρχές 2000: περισσότερες εφαρµογές: κοινή χρήση αρχείων µεταξύ οµοτίµων (peer-to-peer file sharing, π.χ. Napster) ασφάλεια στο προσκήνιο εκτιµώνται 50 εκατοµµύρια hosts οι ζεύξεις του κορµού του ια µεταδίδουν µε ρυθµούς της τάξης των Gbps Εισαγωγή 1-75 Εισαγωγή

20 Ιστορία ια 2008: > 500 εκατοµµύρια hosts Voice, Video over IP Εφαρµογές P2P: BitTorrent (file sharing), Skype (VoIP), PPLive (video) Περισσότερες εφαρµογές: YouTube, gaming ασύρµατη πρόσβαση, mobility Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1 ίκτυα Υπολογιστών και το ιαδίκτυο. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Στόχος: Επισκόπηση:

Κεφάλαιο 1 ίκτυα Υπολογιστών και το ιαδίκτυο. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Στόχος: Επισκόπηση: Κεφάλαιο 1 ίκτυα Υπολογιστών και το ιαδίκτυο Πηγή των ακόλουθων διαφανειών είναι οι διαφάνειες που συνοδεύουν ως διδακτικό υλικό το βιβλίο των J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 3: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 3: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 3: Εισαγωγή Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από Πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 1: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 1: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 1: Εισαγωγή Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από Πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Επίπεδα πρωτοκόλλων. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Επίπεδα πρωτοκόλλων. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Επίπεδα πρωτοκόλλων Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 2: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 2: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 2: Εισαγωγή Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από Πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 4: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 4: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 4: Εισαγωγή Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από Πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3

Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3 Καθυστέρησησεδίκτυα µεταγωγήςπακέτων 2 ο Φροντιστήριο ΗΥ 335 Οι 4 συνιστώσες της καθυστέρησης πακέτων 2 Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η ρ. Ε. Μάγκος Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); 1. Πρώτη προσέγγιση («εσωτερικά»): Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 6ο

ίκτυα - Internet Μάθηµα 6ο Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα ίκτυα - Internet Μάθηµα 6ο Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); 1. Πρώτη προσέγγιση («εσωτερικά»): Ποια είναι η οµή τουinternet; Υλικό (hardware),

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ ρ. Κ. Σ. Χειλάς Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι : (α) η εµβάθυνση σε θέµατα λειτουργίας δικτύων καθώς και (β) η εξοικείωση των σπουδαστών µε ένα από τα συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet);

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); ίκτυα Η/Υ ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η 1. Πρώτη προσέγγιση («εσωτερικά»): Ποια είναι η οµή τουinternet; Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts)

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Η επικοινωνία εφαρµογών που τρέχουν σε ετερογενή συστήµατα τα οποία συνδέονται σε δίκτυα διαφορετικών τεχνολογιών Χρήστος Ηλιούδης, Πέτρος Λάµψας & Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. ίκτυα Επικοινωνιών. Λάζαρος Μεράκος

Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. ίκτυα Επικοινωνιών. Λάζαρος Μεράκος Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ίκτυα Επικοινωνιών Λάζαρος Μεράκος Περιεχόµενα Εισαγωγή2 ίκτυα πρόσβασης Φυσικά µέσα Καθυστερήσεις στα δίκτυα µεταγωγής πακέτων Θεώρηση των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ιαδικτύου

Τεχνολογίες ιαδικτύου Τεχνολογίες ιαδικτύου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα και Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών Ιστορικά Στοιχεία ARPANET Ο «παππούς» των δικτύων Αναπτύχθηκε από την DARPA στα τέλη του 60 Το 83 διασπάται σε MILNET

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ethereal: ICMP

Εργαστήριο Ethereal: ICMP Εργαστήριο Ethereal: ICMP Έκδοση:1.0 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε µερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241

Κεφάλαιο 7. 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241 Κεφάλαιο 7 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος Δίκτυα Υπολογιστών Στοιχεία επικοινωνίας (Α/Π Εργαστήριο) email: peris@it.teithe.gr http://www.it.teithe.gr/~peris/networks_lab /Networks_lab.htm Σύγγραμμα - Σημειώσεις Douglas Comer «Διαδίκτυα με TCP/IP»

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων 2.1 Ethernet 2.2 Internet 2.3 Asynchronous Transfer Mode 2.4 Η αρχιτεκτονική του Δικτύου Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 2A (Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ., Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013. Στόχος: 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013 Άσκηση 4 Η κατανόηση βασικών εννοιών όσον αφορά τη μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου ρ Κωνσταντίνος Σ Χειλάς Ethernet Ένα πλαίσιο (frame) Ethernet 00 d0 06 99 18 28 00 02 b3 0b 86 08 00 45 00 Η επικεφαλίδα του IP 0 ToS 0 ToS 00

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Δουλεύουν τα Modems

Πώς Δουλεύουν τα Modems Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20 Master of Arts (M.A) in "Gender, New Forms of Education, New Forms of Employment and New Technologies in the Information Age". Πώς Δουλεύουν τα Modems Τι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ethereal: IP

Εργαστήριο Ethereal: IP Εργαστήριο Ethereal: IP Έκδοση:1.0 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ ρ. Ε. Μάγκος Ενότητες Μαθήµατος 1. Επίπεδο 2 στο Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 8ο Δικτύωση TCP/IP Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Δικτύωση TCP/IP Τι είναι το TCP/IP; Επίπεδα, διευθύνσεις, ΝΑΤ Πρωτόκολλα: ARP, DHCP TCP/IP H πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λογισμικό Δεδομένα Πακέτο Πακέτο Υλικό Πλαίσιο Bit Επίπεδο δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επικοινωνιακό υποδίκτυο ονομάζεται το σύνολο των κόμβων που παρεμβάλλονται κατά την αποστολή ενός πακέτου από τη πηγή στο προορισμό. Το επικοινωνιακό υποδίκτυο μπορεί να βασίζεται είτε στη φιλοσοφία των

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ)

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Δρομολόγηση ΙI Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Αυτόνομο σύστημα ονομάζουμε εκείνο που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι ένα σύνολο δρομολογητών και δικτύων υπό τη διαχείριση ενός και μόνο οργανισμού Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Τετάρτη 16 Ιουνίου 2004 Οδηγίες: Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3,5 ώρες. Ισχύουν όσα αναφέρονται στους Κανονισµούς Εξετάσεων του ΕΑΠ γενικότερα και της ΘΕ ειδικότερα. Είναι υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Ι Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 10 ίκτυα Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου 10 Τεχνολογίες Μετάδοσης εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα