ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ADSL ΔΙΚΤΥΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ADSL ΔΙΚΤΥΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ADSL ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΕΚΤΟΡΑΣ Β. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:../2009 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

2

3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πιστοποιείται ότι η διπλωματική εργασία με θέμα: Τεχνοοικονομική σύγκριση οπτικής δικτύωσης έναντι ADSL δικτύου. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Κυριάκου Κυριακού του Γαβριήλ (Α.Μ. 4663) παρουσιάστηκε δημόσια και εξετάσθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στις...\07\2009 -Ο- Επιβλέπων -Ο- Διευθυντής του Τομέα Λέκτορας Καθηγητής Β. Στυλιανάκης N. Φακωτάκης

4

5 Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η τεχνοοικονομική σύγκριση των δυο αρχιτεκτονικών, ADSL και οπτικών δικτύων και η εξαγωγή συμπερασμάτων για τα σχετικά κόστη και δυνατότητες που αφορούν τις αρχιτεκτονικές αυτές. Οι τελευταίες τεχνολογίες καθώς και οι αυξημένες απαιτήσεις σε χωρητικότητα και ταχύτητα, οδήγησαν σε λύσεις που συνδυάζουν διαφορετικά είδη τεχνολογιών,κυρίως υβριδικές τεχνολογίες, που προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες με περιορισμένο κόστος ανά bit. Για τις απαιτήσεις της εποχής η τεχνολογία FTTx (Fiber To The x) και οι διάφορες παραλλαγές της, αποτελούν πολύ υποσχόμενες τεχνολογίες πρόσβασης που προσφέρονται ως βάσεις για τη δημιουργία μεγάλων και αξιόπιστων δικτύων που μπορούν να εξυπηρετήσουν μεγάλο αριθμό πελατών. Ωστόσο, οι πλέον υποσχόμενες τεχνολογίες είναι οι τεχνολογίες FTTx, οι οποίες υλοποιούνται αποκλειστικά με οπτικές ίνες. Όπως θα δούμε σε ήδη υπαρκτά δίκτυα, τα δίκτυα αναμορφώνονται και εξελίσσονται από παλαιότερες τεχνολογίες, αναβαθμίζονται σταδιακά, χωρίς να σημαίνει ότι οι παλαιότερη τεχνολογία μένει σε αχρηστία αμέσως μετά τις αναβαθμίσεις. Γίνονται αναφορές σε περιπτωσιολογικές μελέτες που πρέπει να γίνουν ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο εύχρηστο και προσπελάσιμο ένα δίκτυο ενός μητροπολιτικού κέντρου. Η εργασία αυτή ολοκληρώνεται με συναρτήσεις κόστους, για την ολοκλήρωση ενός τέτοιου δικτύου, που εξάγονται υλοποιούνται με χρήση του εργαλείου Matlab.

6

7 Περιεχόμενα Περίληψη Κεφάλαιο 1 ADSL 1.1 ADSL Μια σύντομη ιστορία των αναλογικών Μόντεμ Τεχνολογίες xdsl Περισσότερο αναλυτική περιγραφή του ADSL Πώς λειτουργεί το ADSL Διαμόρφωση ADSL Περιγραφή της ADSL Μοντέλα Αναφοράς ATU Μοντέλο Λειτουργίας Το Μοντέλο User Plane Protocol Μοντέλο Αναφοράς Διαχείρισης Μοντέλα Εφαρμογών ADSL TEXNIKA ΘΕΜΑΤΑ ADSL Επισκόπηση της ADSL Τεχνικές Πληροφορίες H ADSL2+ στην Ελλάδα Μοντέλα Αναφοράς Δυναμική Συμπεριφορά Σε σχέση με την ADSL VDSL Επισκόπηση της VDSL Μοντέλα Αναφοράς Γενικά Μοντέλα Αναφοράς Λειτουργικό Μοντέλο Αναφοράς Μοντέλο Αναφοράς Πρωτοκόλλου Χαρακτηριστικά Διεπαφής Μέσου Εκπομπής Μέθοδος Duplexing Γενικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά του υποστρώματος TPS-TC Χαρακτηριστικά Διεπαφής α/β Ροή Δεδομένων Ροή Συγχρονισμού Περιγραφή Διεπαφής (γo, γr) εφαρμογών OC TPS-TC Ροή Δεδομένων Ροή Συγχρονισμού Υποεπίπεδο PMS-TC Λειτουργικό Μοντέλο PMS-TC Διασκεδαστής (Scrambler) Διόρθωση Εμπρόσθιου Λάθους Interleaving Υποεπίπεδο PMD Διαμόρφωση Πολλαπλού Φορέα 23

8 Συγχρονισμός Πιλοτικοί Τόνοι Χρονισμός Βρόγχου Προώθηση Χρονισμού Home networking Δικτύωση στο σπίτι/γραφείο ADSL ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ To ADSL στην Ελλάδα 27 Κεφάλαιο 2 Οπτικές Ίνες 2.1 Από τη θεωρία στην πρακτική εφαρμογή: Μια γρήγορη ιστορία Μετάδοση του φωτός μέσω οπτικών ινών Εφαρμογές Σχεδιασμός Οπτικής Ίνας Η δημιουργία ενός καλωδίου οπτικών ινών Μετάδοση δεδομένων μέσα από οπτικές ίνες Πλεονεκτήματα Oπτικών Ινών 50 Κεφάλαιο 3 FTTX 3.1. Οι τεχνολογίες FTTC/FTTB και η αρχιτεκτονική τους FTTC/FTTB Η τεχνολογία FTTH Διάταξη σημείο προς σημείο (Home run fiber, point-to-point) Ενεργός Διαχωρισμός ή Δρομολόγηση (Active Splitting or Routing) Παθητικός Διαχωρισμός (Passive Splitting) Υβριδικά Συστήματα (Hybrid Systems) Πρωτόκολλα Τεχνολογίας FTTH Χωρητικότητα ανά Αρχιτεκτονική Παροχή Εύρους Ζώνης Στρατηγικές Επέκτασης Εύρους Ζώνης Ασύρματη πρόσβαση Χρήστες και εφαρμογές. 62 Κεφάλαιο 4 Διαχείριση Οπτικών Δικτύων 4.1 Κίνητρα χρήσης Οπτικών Δικτύων Τρόπος Λειτουργίας και στοιχεία δικτύου Εξέλιξη Δικτύων WDM 66 -DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing 66 -CWDM Coarse Wavelength Division Multiplexing Διαχείριση Οπτικού Δικτύου Το μέλλον των Οπτικών Δικτύων (θα αφαιρεθεί ) 72 Κεφάλαιο 5 SONET και SDH 5.1 Βασικές Έννοιες Δομή των δικτύων SONET/SDH Ιεραρχίες επιπέδων στο SONET Δομή πλαισίου SONET STS STS-N STS-ΝC 83

9 5.5 SDH ATM over SONET/SDH Σχέση των επιπέδων του ATM και του SONET/SDH Αντιστοίχηση cell σε πλαίσια SONET/SDH IP over SONET/SDH DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) Συμπερασμα σκεψεις 88 Κεφάλαιο 6 Περιπτωσιολογική μελέτη Οπτικού Δικτύου 6.1 Περίληψη κεφαλαίου: Στρατηγικές σχεδίου δικτύων Μελέτη: Οπτικό Μητροπολιτικό δίκτυο SONET/SDH πολλαπλών χρήσεων 95 Προτεινόμενη λύση Μελέτης 96 Βήμα 1. Ανάλυση απαιτήσεων 96 Βήμα 2. Προγραμματισμός χωρητικότητας 97 Βήμα 3. Ανάλυση εγκαταστάσεων ινών 102 Βήμα 4. Ανάλυση καθυστέρησης 105 Βήμα 5. ανάλυση τεχνολογίας 107 Βήμα 6. Λογική σχεδίαση 109 Βήμα 7. Φυσική σχεδίαση 113 Βήμα 8. Διάθεση UPSR/SNCP, SONET/SDH, και κυκλωμάτων Ethernet. 119 Επεκτείνοντας το δίκτυο Περίληψη 128 Κεφάλαιο 7 Μητροπολιτικό Δίκτυο 7.1 Στόχοι Μητροπολιτικού Δικτύου ΕΔΕΤ (Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) Κόμβοι του δικτύου Αναλυτικά : Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου Πατρέων Χάρτες όδευσης τοπολογία δικτύου Κύριο Δίκτυο Εξοπλισμός Ethernet Switches Εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί για τις ασύρματες ζεύξεις Περιγραφή σημείων που προβλέπονται για μελλοντική επέκταση Το λογισμικό Η οικονομική ανάλυση του έργου 155 Κεφάλαιο Μοντέλο υπολογισμού κόστους ADSL δικτύου Μοντέλο υπολογισμού κόστους οπτικής δικτύωσης Κώδικας του προγράμματος Εξαγωγή γραφικών Σύγκριση 170 Παράρτημα Α Γενική περιγραφή Υλικών Παράρτημα Β Τιμές Παράρτημα Γ Πρόγραμμα υπολογισμού κόστους Βιβλιογραφία i x xiv xxvii

10

11 Κεφάλαιο 1.ADSL Η ασυμμετρική ψηφιακή γραμμή συνδρομητών (ADSL) είναι μια τεχνολογία αποδιαμορφωτών-διαμορφωτών που μετατρέπει τις υπάρχουσες διπλοζευτικές τηλεφωνικές γραμμές σε γραμμές πρόσβασης υψηλής ταχύτητας διάφορων ειδών Μια σύντομη ιστορία των αναλογικών Μόντεμ. Ο όρος μόντεμ είναι πραγματικά ένα ακρωνύμιο που αντιπροσωπεύει MOdulation/DEModulation (διαμορφωτής- αποδιαμορφωτής). Ένα μόντεμ επιτρέπει σε δύο υπολογιστές να επικοινωνήσουν με τη χρησιμοποίηση του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου (δίκτυο PSTN). Αυτό το δίκτυο μπορεί μόνο να μεταφέρει ήχους έτσι το μόντεμ πρέπει να μεταφράσει τις ψηφιακές πληροφορίες του υπολογιστή σε μια σειρά high-pitched sounds που μπορούν να μεταφερθούν από τις τηλεφωνικές γραμμές. Όταν οι ήχοι φθάνουν στον προορισμό τους, αποδιαμορφώνονται μετατρέπονται στην αρχική ψηφιακή πληροφορία για τον υπολογιστή που λαμβάνει την πληροφορία (εικόνα 1-1). Εικόνα 1-1 Όλα τα μόντεμ χρησιμοποιούν κάποια μορφή συμπίεσης και διόρθωσης λάθους. Η συμπίεση αλγορίθμου επιτρέπει στο συνολικό όγκο έργου να ενισχυθεί δύο έως τέσσερις φορές πέρα από την κανονική μετάδοση. Η διόρθωση λάθους εξετάζει τα εισερχόμενα δεδομένα για την ακεραιότητα τους και ζητά την αναμετάδοση ενός πακέτου όταν ανιχνεύει ένα πρόβλημα. Μια αναλυτική περιγραφή. Το δίκτυο PSTN δημιουργήθηκε με κύριο στόχο την παροχή υπηρεσιών για την μετάδοση φωνής, χωρίς όμως να περιορίζεται μόνο σε αυτήν. Με την χρήση ενός modem είναι επιτρεπτή η μεταφορά δεδομένων πάνω στο δίκτυο PSTN, πράγμα που έχει γίνει τόσο συνηθισμένο στις ημέρες μας που τείνει να εγκαταλειφθεί χάριν πιο εξελιγμένων τεχνολογιών. Τα modems παίζουν τον ρόλο μετατροπής του αναλογικού σήματος που μεταφέρεται πάνω από τις γραμμές του δικτύου, σε ψηφιακό σήμα το οποίο τροφοδοτείται στον υπολογιστικό σύστημα στο οποίο είναι διασυνδεδεμένη η συσκευή. Επίσης υποστηρίζουν την μετατροπή του σήματος από ψηφιακό σε αναλογικό ώστε αυτό να δρομολογηθεί πάνω από τις γραμμές του δικτύου, εξασφαλίζοντας έτσι ένα τυπικό μοντέλο μεταφοράς δεδομένων πάνω από τις φυσικές διασυνδέσεις. Επιτυγχάνεται κατ αυτόν τον τρόπο αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ δυο υπολογιστικών συστημάτων.

12 Εικόνα 1-2 : Σύνδεση Υπολογιστών μέσω Τηλεφωνικού Δικτύου Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση λογικής επικοινωνίας όπως αυτή φαίνεται στην ανωτέρα εικόνα είναι η εγκατάσταση του ανάλογου λογισμικού στα υπολογιστικά συστήματα, όπως πχ Web Browsers, τα οποία θα καθορίζουν την μεταφορά των δεδομένων και θα δίνουν μορφή στην επικοινωνία (συνομιλία μεταξύ χρηστών, ανταλλαγή αρχείων, πλοήγηση στον ιστό κλπ). Για την εξυπηρέτηση των αναγκών πρόσβασης των χρηστών υπολογιστών στο διαδίκτυο προσφέρεται η υπηρεσία πρόσβασης dialup. Η dialup είναι μια μορφή πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Ο χρήστης χρησιμοποιεί, όπως προαναφέρθηκε, ένα modem στο υπολογιστικό του σύστημα και την τηλεφωνική γραμμή του δικτύου για να καλέσει έναν κόμβου του Παρόχου Υπηρεσιών Internet (ISP), ώστε να δημιουργήσει μια μόντεμ σε μόντεμ σύνδεση, η οποία ακολούθως δρομολογείται στο διαδίκτυο. Η dialup δεν χρειάζεται επιπλέον υποδομή πάνω στο τηλεφωνικό δίκτυο. Καθώς τηλεφωνικές εστίες διατίθενται σε όλο τον κόσμο, η dialup παραμένει χρήσιμη στους ταξιδιώτες. Η dialup είναι συνήθως η μόνη επιλογή για τις περισσότερες αγροτικές ή απομονωμένες περιοχές όπου το να έχει κανείς μια ευρυζωνική σύνδεση είναι πρακτικά αδύνατο λόγω του χαμηλού πληθυσμού και της χαμηλής ζήτησης. Μερικές φορές η dialup πρόσβαση μπορεί να αποδειχθεί μια εναλλακτική για άτομα με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες καθώς σε χώρες πλην της Ελλάδος παρέχεται δωρεάν με την τηλεφωνική γραμμή. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι χρεώσεις καλά κραττούν. Η dialup χρειάζεται χρόνο για να δημιουργήσει μια τηλεφωνική σύνδεση (πολλά δευτερόλεπτα, κυρίως ανάλογα με την περιοχή) και να αποστείλει handshaking σήματα πριν η μεταφορά δεδομένων ξεκινήσει. Σε περιοχές με χρεώσεις τηλεφωνικών συνδέσεων, κάθε σύνδεση επιφέρει ένα αυξανόμενο κόστος. Εάν οι κλήσεις έχουν χρονοχρέωση, τότε η διάρκεια της κλήσης επιφέρει κόστος. Η πρόσβαση dialup είναι μια μη μόνιμη σύνδεση, καθώς μπορεί να τερματιστεί είτε από τον χρήστη, είτε από τον πάροχο. Συνήθως οι πάροχοι θέτουν ένα χρονικό όριο κλήσεων για να αποτραπεί η δέσμευση της πρόσβασης από μια κλήση, και αποσυνδέει τον χρήστη επιβάλλοντας επανασύνδεση μαζί με το κόστος και τις καθυστερήσεις τις οποίες αυτή συνεπάγεται. 2

13 Τα τελευταία 2 χρόνια η dialup τείνει να εγκαταλειφθεί προς χάριν ευρυζωνικών τεχνολογιών. Σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εγκαταλειφθεί από το Η εισαγωγή των τεχνολογιών DSL από τον ΟΤΕ Η εισαγωγή των τεχνολογιών DSL από τον ΟΤΕ είναι σχετικά πρόσφατη στην Ελλάδα. Στόχος τους είναι η παροχή υπηρεσιών, χαρακτηριστικά των οποίων είναι οι υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στο Internet, η μόνιμη σύνδεση χωρίς χρονοχρέωση και η μετάδοση πληροφοριών γρήγορα και εύκολα. Οι τεχνολογίες DSL αναφέρονται γενικά ως xdsl, και οι κυριώτερες από αυτές είναι η ADSL, η HDSL, η SDSL και η VDSL. Ακολουθεί μια μικρή ανάλυση των τεχνολογιών πλην της ADSL, η οποία και θα αναλυθεί σε βάθος στην συνέχεια Τεχνολογίες xdsl O όρος Digital Subscriber Line (Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή) ή DSL ή xdsl περιγράφει μια οικογένεια τεχνολογιών που παρέχουν μετάδοση δεδομένων πάνω από το παραδοσιακά τηλεφωνικά καλώδια. Η πιο δημοφιλής τεχνολογία DSL είναι το ADSL και η βελτιωμένη έκδοσή του, το ADSL2+. ADSL:Προέρχεται από τα αρχικά Asymmetric Digital Subscriber Line.Σε κάθε γραμμή υπάρχουν 2 ADSL modems, ένα από την πλευρά του συνδρομητή και ένα από την πλευρά της τηλεφωνικής εταιρείας. Οι ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων που επιτυγχάνει το ADSL είναι 1,5 έως 9 Mbps για download και έως 800 Kbps για upload δεδομένων. Χρησιμοποιεί τα κοινά (χάλκινα) τηλεφωνικά καλώδια που υπάρχουν ήδη στις τηλεφωνικές γραμμές. Όπως και το ISDN, περιλαμβάνει κανάλια φωνής και δεδομένων. Στην Ελλάδα θα αρχίσει να παρέχεται σε λίγο καιρό από τον ΟΤΕ (λειτουργεί ήδη σε πειραματικό στάδιο). Συνήθως απαιτείται από την πλευρά του συνδρομητή η εγκατάσταση DSL modem που θα κάνει διαχωρισμό των καναλιών φωνής και δεδομένων. DSL Lite: Παραλλαγή του ADSL υπό εξέλιξη. Ο διαχωρισμός καναλιών φωνής και δεδομένων γίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία. Έχει μικρότερο κόστοςκαι πολυπλοκότητα από το ADSL, αλλά η ταχύτητα περιορίζεται στα 1,544 Mbps. HDSL: Από τα αρχικά High bit-rate Digital Subscriber Line. Διαφέρει από το ASDL στο ότι είναι συμμετρικό, δηλαδή έχει τις ίδιες ταχύτητες για upload και download. Δίνει ίδια ταχύτητα μετάδοσης με το T1, 1,544 Mbps. Χρησιμοποιεί δύο ζεύγη καλωδίων, δηλαδή απαιτείται η εγκατάσταση 2 τηλεφωνικών γραμμών, και μπορεί να μεταδόσει δεδομένα σε ακτίνα 4500 μέτρων χωρίς να χρειάζεται επαναλήπτης για να ενισχύει το σήμα και να το επανακατευθύνει. SDSL - Single line Digital Subscriber Line: το ίδιο με το HDSL, Σε αντίθεση με το ADSL είναι συμμετρικό και προσφέρει τον ίδιο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων (μέχρι 2 Mbps) τόσο για τη αποστολή όσο και για τη λήψη. Ωστόσο, η μέγιστη απόσταση μεταξύ των δύο άκρων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3,5 km. Μια άλλη βασική 3

14 διαφορά από το ADSL είναι ότι απαιτείται η εγκατάσταση 2 τηλεφωνικών γραμμών (2 συνεστραμμένα καλώδια). RADSL - Rate Adaptive Digital Subscriber Line : παρόμοιο με το ADSL, αλλά κατάλληλο πρόγραμμα, ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα μετάδοσης ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η ποιότητα της τηλεφωνικής γραμμής και η απόσταση που πρέπει να διανύσει η μετάδοση των πληροφοριών. Στις συνδέσεις RADSL, οι μεταδόσεις μπορούν να φτάσουν τα 2,2 Mbps για κατέβασμα και 1,088 Mbps για ανέβασμα. VDSL - Very High rate Digital Subscriber Line : μορφή του DSL που βρίσκεται υπό εξέλιξη και δίνει τη μεγαλύτερη, μέχρι αυτή τη στιγμή, ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων: 52 Mbps για download και 2,3 Mbps για upload με περιορισμό όμως τη μέγιστη απόσταση μεταξύ των δύο άκρων του χάλκινου αγωγού.. Σημαντικό μειονέκτημά της όμως είναι ότι λειτουργεί μόνο σε αποστάσεις μικρότερες από 1300 μέτρα Περισσότερο αναλυτική περιγραφή του ADSL: To Asymmetric Digital Subscriber Line (Ασύμμετρη Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή) είναι μια μορφή DSL, δηλαδή μια τεχνολογία μετάδοσης δεδομένων που λειτουργεί πάνω σε παραδοσιακή τηλεφωνική γραμμή αλλά πετυχαίνει υψηλότερους ρυθμούς μεταφοράς από τα παραδοσιακά modem. Μετατρέπει το υπάρχον ζεύγος καλωδίων της τηλεφωνικής γραμμής σε υψηλής ταχύτητας δίαυλο επικοινωνίας διαφόρων τύπων. Εικόνα 1-3 : Σύνδεση οικιακών συσκευών διαφόρων τύπων μέσω Τηλεφωνικού Δικτύου Διαχωρίζει την υπάρχουσα γραμμή τηλεφώνου σε δύο, μία για τη φωνή και μία για τα δεδομένα. Η τεχνολογία ADSL μπορεί να λειτουργήσει μέχρι και στα 8Mbps 4

15 download. Στην Ελλάδα τώρα υπάρχουν υπηρεσίες που δουλεύουν στα 256Kbps/128Kbps Kbps/640Kbps αλλά οι πιο δημοφιλής συνδέσεις είναι αυτές των χαμηλών ταχυτήτων, λόγω του κόστους. Η ταχύτητα του upload είναι διαφορετική από εκείνη του download, για αυτό και λέγεται "ασσύμετρο". Το πετυχαίνει κάνοντας χρήση ανώτερου τμήματος του εύρος ζώνης του βρόγχου, εκείνου το οποίο μένει αναξιοποίητο από την κλασική τηλεφωνία (PSTN ή ISDN). Ωστόσο οι συχνότητες που χρησιμοποιεί το ADSL εξασθενούν συντομότερα από αυτές της τηλεφωνίας, με αποτέλεσμα να μπορεί να λειτουργήσει σε αποστάσεις έως 5 Χλμ. από το τηλεφωνικό κέντρο. Επιπλέον, όσο μεγαλώνει η απόσταση από το τηλεφωνικό κέντρο τόσο μειώνεται η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων που μπορεί να επιτευχθεί από το ADSL. Χαρακτηριστικό του ADSL είναι το ότι οι ταχύτητες λήψης και αποστολής δεδομένων διαφέρουν - σε αυτό οφείλει και τη λέξη «ασύμμετρη» στο όνομά του. Για παράδειγμα, μια τυπική ταχύτητα για ADSL στην Ελλάδα είναι η 1024/256 Kbps, ενώ οι μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να επιτύχει είναι τα 8/1 Mbps. Εξελιγμένες εκδόσεις του ADSL είναι το ADSL2 και το ADSL2+, οι οποίες παρέχουν μεγαλύτερες ταχύτητες αξιοποιώντας διαφορετικά το εύρος ζώνης του καλωδίου. Η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να επιτύχει το ADSL2+ είναι τα 24/1 Mbps (ή τα 24/3,5 Mbps σε περίπτωση που υλοποιεί το πρότυπο ITU G Annex M), αλλά στην πράξη πολύ λίγοι χρήστες μπορούν να συνδεθούν σε αυτές τις ταχύτητες, λόγω της απόστασής τους από το τηλεφωνικό κέντρο Πώς λειτουργεί το ADSL Το ADSL χρησιμοποιεί δύο χωριστές ζώνες συχνότητας, καλούμενες οι προς τα πάνω και προς τα κάτω ζώνες. Η προς τα πάνω ζώνη χρησιμοποιείται για την επικοινωνία από τον τελικό χρήστη στο τηλεφωνικό κεντρικό γραφείο. Η προς τα κάτω ζώνη χρησιμοποιείται για την επικοινωνία από το κεντρικό γραφείο με τον τελικό χρήστη. Με τυποποιημένο ADSL, η ζώνη από khz εως138 khz χρησιμοποιείται για την προς τα πάνω επικοινωνία, ενώ 138 khz εως 1104 khz χρησιμοποιείται για την προς τα κάτω επικοινωνία. Κάθε ένας από αυτούς υποδιαιρείται σε μικρότερα κανάλια συχνότητας khz. Κατά τη διάρκεια της αρχικής κατάρτισης, το ADSL μόντεμ δοκιμάζει ποια από τα διαθέσιμα κανάλια έχουν αποδεκτό λόγο σήματος προς θόρυβο. Η απόσταση μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης, ο θόρυβος στο καλώδιο χαλκού, ή η παρέμβαση από τους ραδιοσταθμούς AM μπορούν να εισαγάγουν τα λάθη σε μερικές συχνότητες. Με το να διατηρούμε μικρά τα κανάλια, ένα υψηλό ποσοστό λάθους σε μια συχνότητα δεν μπορεί να καταστήσει τη γραμμή ακατάλληλη προς χρήση: το κανάλι δεν θα χρησιμοποιηθεί, μόνο με συνέπεια τη μειωμένο συνολικό όγκο έργου (throughput συνολικός όγκος έργου)σε μια ειδάλλως λειτουργική σύνδεση ADSL. Οι προμηθευτές μπορούν να υποστηρίξουν τη χρήση των υψηλότερων συχνοτήτων κατ' αποκλειστικότητα στα πρότυπα. Εντούτοις, αυτό απαιτεί ταύτιση (matching) προμηθευτή-παρεχόμενου εξοπλισμού και στις δύο άκρες της γραμμής, και θα οδηγήσει πιθανώς στα ζητήματα παρεμβολής (λογομαχίας(crosstalk issues)) που έχουν επιπτώσεις σε άλλες γραμμές στην ίδια δέσμη. 5

16 Υπάρχει μια άμεση σχέση μεταξύ του αριθμού καναλιών διαθέσιμων και του συνολικού όγκου έργου της σύνδεσης ADSL. Η ακριβής χωρητικότητα δεδομένων ανά κανάλι εξαρτάται από τη μέθοδο διαμόρφωσης που χρησιμοποιούμε. Ένα κοινό λάθος είναι να αποδοθεί το Α σε ADSL στη λέξη ασύγχρονη. Οι τεχνολογίες ADSL χρησιμοποιούν ένα σύγχρονο πρωτόκολλο πλαισίου για τη μετάδοση στοιχείων στο καλώδιο. Εικόνα 1-4: Κατανομή συχνοτήτων ADSL. Η παραπάνω εικόνα αποτελεί ένα πλάνο περιγραφής της κατανομής συχνοτήτων στο φάσμα. Η κόκκινη περιοχή αντιστοιχεί στο απλό τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN), η πράσινη σε κανάλι upstream και η μπλε στο κανάλι downstream. Υπάρχει μια άμεση σχέση μεταξύ του αριθμού των ελεύθερων καναλιών και της δυνατότητας μεταβίβασης πληροφορίας σε μια ADSL σύνδεση. Ο ακριβής αριθμός χωρητικότητας δεδομένων ανά κανάλι εξαρτάται από την μέθοδο διαμόρφωσης η οποία χρησιμοποιείται. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι το Α στο ADSL δεν αφορά την λέξη asynchronous όπως συχνά πιστεύεται. Το ADSL χρησιμοποιεί ένα συγχρονισμένο πρωτόκολλο για μετάδοση στο καλώδιο Διαμόρφωση ADSL υπήρξε αρχικά σε δύο τύπους (παρόμοιες με VDSL), δηλαδή CAP και DMT. Η CAP ήταν τα de facto πρότυπα για την ανάπτυξη ADSL μέχρι το 1996,ανεπτυγμένος στα 90% ADSL εγκαθιστά στο χρόνο. Εντούτοις, το DMT επιλέχτηκε για τα πρώτα πρότυπα ITU-T ADSL, το G και το G (επίσης αποκαλούμενα G.dmt και G.lite αντίστοιχα). Επομένως όλες οι σύγχρονες εγκαταστάσεις ADSL είναι βασισμένες στο σχέδιο διαμόρφωσης DMT. 6

17 Εικόνα 1-5: Υλοποίηση χωρίς firewall. 7

18 Εικόνα 1-6: Υλοποίηση με firewall. ADSL Περιγραφή της ADSL2 To ITU G είναι ένα πρότυπο του ITU (Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών), το οποίο επίσης αναφέρεται και ως ADSL2. Εναλλακτικά χρησιμοποιείται για να προεκτείνει τις δυνατότητες της βασικής ADSL, σε ρυθμούς δεδομένων των 12 Mbit/s σε κατέβασμα, και 3.5 Mbit/s σε ανέβασμα (με υποχρεωτική δυνατότητα των πομποδεκτών της ADSL2 στα 8 mbit/s κατέβασμα και 800 Kbit/s ανέβασμα). Οι πραγματικές ταχύτητες μπορεί να μειωθούν ανάλογα με την ποιότητα της γραμμής συνήθως ο πιο σημαντικός παράγοντας στην ποιότητα της γραμμής είναι η απόσταση από το DSLAM μέχρι τα μηχανήματα του πελάτη. Το ITU G είναι ένα πρότυπο ADSL2 το οποίο δεν χρησιμοποιεί splitter. Επιτυγχάνει ρυθμούς δεδομένων στα 1,536 Mbit/s κατεβάσματος και 512 kbit/s ανεβάσματος. 8

19 1.2.2 Μοντέλα Αναφοράς Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία της ADSL ATU Μοντέλο Λειτουργίας Η παρακάτω εικόνα δείχνει τα λειτουργικά τμήματα και τις διεπαφές ενός ATU-C και ενός ATU-R. Δείχνει την βασικότερη λειτουργία του ATU-R και του ATU-C. Κάθε ATU περιέχει τόσο έναν τομέα ανεξάρτητο από την εφαρμογή και έναν τομέα ο οποίος αναφέρεται αποκλειστικά στην εφαρμογή. Ο πρώτος τομέας αποτελείται από τα επίπεδα PMS-TC και PMD, ενώ ο δεύτερος τομέας τομέας περιορίζεται στο επίπεδο TPS-TC. Οι λειτουργίες διαχείρισης οι οποίες ελέγχονται τυπικά από το διαχειριστικό σύστημα του χειριστή (EMS ή NMS), δεν φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. Αυτές παρουσιάζονται σε επόμενο σχήμα (εικόνα 3), το οποίο και παρέχει μια υψηλότερου επιπέδου επισκόπηση η οποία περιλαμβάνει την διεπαφή του διαχειριστή Το Μοντέλο User Plane Protocol Εικόνα 1-7 Το μοντέλο User Plane Protocol, το οποίο και φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, είναι μια εναλλακτική παρουσίαση των πληροφοριών της εικόνας 1. Με την παρουσίαση της παρακάτω εικόνας δίνεται έμφαση στο ότι το παρόν πρωτόκολλο είναι αυστηρά χωρισμένο σε επίπεδα. 9

20 Μοντέλο Αναφοράς Διαχείρισης Εικόνα 1-8 Το Μοντέλο Αναφοράς Διαχείρισης φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Αυτό το πρωτόκολλο συμπεριλαμβάνεται στην εισαγωγή μας, για να δωθεί έμφαση στις ξεχωριστές λειτουργίες οι οποίες παρέχονται από το MPS-TC και το TPS-TC Μοντέλα Εφαρμογών Εικόνα 1-9 Τα μοντέλα Εφαρμογών για το G βασίζονται πάνω στις γενικές ρυθμίσεις αναφορών οι οποίες περιγράφονται στο 6.1/G [B1]. Υπάρχουν τέσσερα ξεχωριστά μοντέλα αναφορών, ένα για κάθε υπηρεσία δεδομένων ADSL. Αυτά είναι: απλή υπηρεσία δεδομένων ADSL, υπηρεσία δεδομένων ADSL με προϋπάρχουσα POTS υπηρεσία, υπηρεσία δεδομένων ADSL με προϋπάρχον ISDN, και υπηρεσία Voice over ADSL ADSL TEXNIKA ΘΕΜΑΤΑ Ελεγχοι που γίνονται πριν γίνει μια εγκατάσταση ADSL : Μήκος γραμμής Πρέπει να είναι γνωστή η απόσταση από τον παροχέα. Υπάρχουν κάποιες μέγιστες αποστάσεις που πρέπει να μη ξεπεραστούν ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση του ADSL. Αυτές διαφέρουν ανάλογα το προιόν που εξετάζουμε ( όσον αφορά την ταχύτητα ). Σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα 10

21 για ταχύτητες στα 2Mbps πρέπει να βρισκόμαστε σε απόσταση μικρότερη των 3,5 Km ενώ για 1Mbps σε απόσταση περίπου 6km Απώλειες γραμμής Πρέπει να είναι γνωστό αν η γραμμή έχει την κατάλληλη ποιότητα για ADSL. Η απώλειες δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 41db και 60db για ταχύτητες 2mpbs και 1mbps αντίστοιχα. Αυτά τα στοιχεία βγαίνουν με μαθηματικούς τύπους, στην πράξη μπορούν να διαφέρουν. Για ταχύτητες μικρότερες του 0,5Mbps θεωρητικά δεν υπάρχει όριο. Χωρητικότητα Χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί η ποιότητα της γραμμής και πρέπει να είναι κάτω από 160nF. APTS Αυτό το test χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό πάνω στο hardware του DSLAM και μετρά την εξασθένιση κατα μήκος της γραμμής. Είναι δυνατή η εγκατάσταση ADSL όταν η γραμμή έχει DACS. Όταν η γραμμή έχει DACS ( μια συσκευή που μοιράζει ένα ζεύγος καλωδίων σε δύο γραμμές ) πρέπει να απομακρυνθεί. Αυτό μπορεί να καθυστερήσει λίγο την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλά εφόσον η γραμμή περνά και τα υπόλοιπα τεστ είναι δυνατή η εγκατάσταση ADSL. Η λειτουργία ενός micro-filter. Ένα μικρο φίλτρο παίρνει ένα σήμα τηλεφώνου/adsl και το διαχωρίζει σε δύο διαφορετικά σήματα. Η υποδοχή τηλεφώνου στο φίλτρο είναι σχεδιασμένη ώστε να περιορίζει τις συχνότητες σε αυτές που μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο. Η δεύτερη υποδοχή είναι του ADSL όπου και περνούν οι υψηλές ταχύτητες. Όλα τα νούμερα είναι ενδεικτικά των τελευταίων εξελίξεων και όχι αυτά που ίσως είναι σε πραγματικές συνθήκες στην Ελλάδα. Για αυτό πρέπει να απευθυνθούμε στον πάροχό μας για περισσότερες λεπτομέρειες ADSL Επισκόπηση της ADSL2+ Το ITU G είναι ένα πρότυπο ITU το οποίο αναφέρεται συχνά και ως ADSL2+ ή ADSL2Plus. Εμπορικά αξίζει να αναφερθεί η maximum θεωρητική ταχύτητα κατεβάσματος των 24 Mbit/s Τεχνικές Πληροφορίες H ADSL2+ προεκτείνει την δυνατότητα της βασικής ADSL με το να διπλασιάζει τον αριθμό των bits κατεβάσματος. Οι ρυθμοί δεδομένων μπορούν να φτάσουν εως και τα 24 Mbit/s κατέβασμα, και 1 Mbit/s ανέβασμα, ανάλογα με την απόσταση του DSLAM από το σπίτι του πελάτη. 11

22 Η ADSL2+ είναι ικανή να διπλασιάσει το φάσμα συχνοτήτων των τυπικών ADSL συνδέσεων από 1.1 Mhz σε 2.2 Mhz. Αυτό διπλασιάζει τους ρυθμούς δεδομένων κατεβάσματος του προηγούμενου προτύπου ADSL2 των 12 Mbit/s, αλλα όπως και τα προηγούμενα πρότυπα, θα εκφυλιστεί από την κορυφαία ταχύτητά του μετά από μια συγκεκριμένη απόσταση. Επίσης η ADSL2+ επιτρέπει το «δέσιμο» των θυρών. Αυτό συμβαίνει όπου πολλαπλές θύρες παρέχονται φυσικά στον τελικό χρήστη, και το συνολικό εύρος ζώνης είναι ίσο με το άθροισμα όλων των παρεχόμενων ports. Έτσι, εάν δυο γραμμές δυνατότητας 24 Mbit/Sec δεθούν, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μια σύνδεση ικανή για ταχύτητες εως και 48 Mbit/s. Παρ όλα αυτά αυτή η λειτουργία δεν περιλαμβάνεται από όλους τους παρόχους DSLAM. 12

23 1.3.3 H ADSL2+ στην Ελλάδα Από τον Ιανουάριο του 2007, οι περισσότεροι πάροχοι DSL στην Ελλάδα άρχισαν να προσφέρουν ADSL2+ από τα ιδιωτικά δίκτυά τους. Αυτοί είναι: Forthnet Προσφέρει Double Play υπηρεσίες. Έως 24 Mbit/s κατέβασμα και 1 Mbit/ s ανέβασμα. Hellas Online Παρόμοιο με την Forthnet Lannet Προσφέρει Υπηρεσίες Triple Play, ταχύτητες παρόμοιες με την Forthnet Net One Προσφέρει Υπηρεσίες Double Play, ταχύτητες παρόμοιες με την Forthnet. OnTelecoms Προσφέρει Triple Play υπηρεσίες (όλα σε ένα) μέχρι και 16 Mbit/s κατέβασμα, 512 kbit/s ανέβασμα Tellas Προσφέρει υπηρεσίες παρόμοιες με την Forthnet Vivodi Προσφέρει Triple Play υπηρεσίες (CableTV) μέχρι και 20 Mbit/s κατέβασμα. Vodafone Προσφέρει Double Play υπηρεσίες ( Vodafone Double Play Plus ) ταχύτητες παρόμοιες με την Forthnet OTE Προσφέρει υπηρεσίες Double Play ( conn-x TALK ) ταχύτητες παρόμοιες με την Forthnet Μοντέλα Αναφοράς Τα μοντέλα Αναφοράς που χρησιμοποιεί η ADSL2+ είναι ίδια με τα μοντέλα αναφοράς που χρησιμοποιεί η ADSL Δυναμική Συμπεριφορά Η Δυναμική Συμπεριφορά της ADSL2+ είναι ίδια με την δυναμική συμπεριφορά της ADSL Σε σχέση με την ADSL2 Η ADSL2+ διπλασιάζει το εύρος ζώνης κατεβάσματος, κατά συνέπεια αυξάνοντας το ρυθμό δεδομένων πάνω σε τηλεφωνικές γραμμές εντός 9 κιλοποδιών. Ενώ τα δυο πρώτα μέλη της οικογένειας προτύπων ADSL2 (G και G.992.4) προσδιορίζουν μια συχνότητα κατεβάσματος μέχρι 1.1 Mhz και 552 khz αντίστοιχα, η ADSL2+ προσδιορίζει μια συχνότητα κατεβάσματος μέχρι 2.2 Mhz. Το αποτέλεσμα είναι μια σημαντική αύξηση σε σχέση με τον ρυθμό δεδομένων πάνω σε πιο κοντινές γραμμές. H ADSL2+ επίσης προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας ο οποίος διπλασιάζει το εύρος ζώνης για ανέβασμα, το οποίο θα οδηγήσει σε διπλασιασμό και του ρυθμού δεδομένων ανεβάσματος. 13

24 Εικόνα 1-10: η ADSL2+ διπλασιάζει το εύρος ζώνης που χρησιμοποιείται για δεδομένα Εικόνα 1-11: η ADSL2+ διπλασιάζει τον μέγιστο ρυθμό δεδομένων VDSL Επισκόπηση της VDSL Η VDSL ή αλλιώς VHDSL (Very High Speed DSL) είναι μια DSL τεχνολογία η οποία προσφέρει γρηγορότερο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων πάνω από ένα μονό συνεστραμμένο ζεύγος χάλκινων καλωδίων. Αυτές οι γρήγορες ταχύτητες σημαίνουν ότι η VDSL είναι ικανή να υποστηρίξει νέες υψηλού εύρους ζώνης εφαρμογές, όπως η HDTV, καθώς και τηλεφωνικές υπηρεσίες (Voice over IP) και γενική πρόσβαση στο Internet, πάνω από μια μονή σύνδεση. Η VDSL εγκαθίσταται πάνω σε ήδη υπάρχοντας καλώδια χρησιμοποιώντας POTS (Plain Old Telephone System) και χαμηλής-ταχύτητας DSL συνδέσεις. 14

25 Τα συστήματα VDSL2 δεύτερης γενιάς (ITU-G.993.2) υλοποιούν εύρος ζώνης εώς και 30 Mhz για να παρέχουν ρυθμούς δεδομένων μέχρι 100 Mbit/s ταυτόχρονα για ανέβασμα και κατέβασμα. Το μέγιστο διαθέσιμο bit rate επιτυγχάνεται σε ένα εύρος περίπου 300 μέτρων. Στην παρούσα φάση, η καθιερωμένη VDSL χρησιμοποιεί έως και 7 διαφορετικές μπάντες συχνοτήτων, πράγμα το οποίο επιτρέπει επιλογή του ρυθμού δεδομένων μεταξύ ανεβάσματος και κατεβάσματος ανάλογα με την ποιότητα υπηρεσίας που παρέχεται και τους περιορισμούς του φάσματος. Η VDSL πρώτης γενιάς προσδιόριζε τόσο QAM (Quadrature amplitude modulation) Διαμόρφωση Τετραγωνικού Εύρους όσο και DMT (Discrete Multi-Tone modulation) Διαμόρφωση Διακριτού Πολλαπλών-Τόνων. Το 2006, η ITU-T προσδιόρισε επακριβώς την τεχνολογία της VDSL στο G.993.2, το οποίο όμως περιλαμβάνει μόνο την διαμόρφωση DMT για την VDSL Μοντέλα Αναφοράς Γενικά Μοντέλα Αναφοράς Η παρακάτω εικόνα δείχνει την διαμόρφωση αναφοράς που χρησιμοποιείται στο G Κατ ουσία είναι μια Ίνα προς την Αρχιτεκτονική Κόμβου με μια Μονάδα Οπτικού Δικτύου (ONU Optical Network Unit), η οποία βρίσκεται στο ήδη υπάρχον δίκτυο μεταλλικής πρόσβασης. Το πρώτο μοντέλο αρχιτεκτονικής καλύπτει τον τύπο εγκατάστασης Ίνα-ΠροςΓραφείο (FFTCab Fibre-to-thecabinet). Το δεύτερο μοντέλο αρχιτεκτονικής καλύπτει τον τύπο εγκατάστασης Ίνα-προς-Ανταλλαγή (Fibre-to-the-exchange FTTEx). Τα ήδη υπάρχοντα καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους μεταλλικής πρόσβασης χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν τα σήματα από και προς τις εγκαταστάσεις του πελάτη. Εικόνα 1-12 : το Γενικό Μοντέλο Αναφοράς 15

26 Η διαμόρφωση παρέχει δύο ή τέσσερα μονοπάτια δεδομένων με bit rate ελεγχόμενο από τον διαχειριστή δικτύου, τα οποία αποτελούνται από ένα ή δυο καλώδια αφιερωμένα στο κατέβασμα, και ένα ή δυο αντίστοιχα αφιερωμένα στο ανέβασμα δεδομένων. Ένα μονοπάτι προς κάθε κατεύθυνση μπορεί να είναι είτε υψηλής καθυστέρησης ή χαμηλής καθυστέρησης. Τα διπλά μονοπάτια προς κάθε κατεύθυνση παρέχουν ένα μονοπάτι για κάθε τύπο. Η διαμόρφωση διπλής καθυστέρησης γενικά θεωρείται ότι είναι ένα ελάχιστο, το οποίο είναι ικανό να παρέχει ένα επαρκές σύνολο υπηρεσιών, παρ όλο που υπάρχουν οργανισμοί που υποστηρίζουν τόσο το μοντέλο απλής καθυστέρησης με προγραμματιζόμενη καθυστέρηση, και άλλες που απαιτούν περισσότερα από δυο μονοπάτια/καθυστερήσεις. Το μοντέλο υποθέτει ότι ένας έλεγχος Διόρθωσης Εμπρόσθιου Λάθους (FEC Forward Error Correction) θα χρειάζεται για ένα τμήμα του φορτίου και ότι παρεμβολή σε βάθος θα χρειαστεί για να παρέχει επαρκή προστασία ενάντια στον προκαλούμενο θόρυβο. Το μοντέλο εισάγει service-splitter λειτουργικά μπλοκ να υποστηρίζουν την διαμοιραζόμενη χρήση του φυσικού μέσου για VDSL και είτε POTS είτε ISDN-BA. Η λογική πίσω από αυτό είναι ότι οι διαχειριστές δικτύου θα είναι κατά συνέπεια ελεύθεροι να αναπτύξουν το δίκτυό τους κατά έναν ή δύο τρόπους: πλήρης αντικατάσταση ή επικάλυψη. Ένας ενεργός Τερματισμός Δικτύου (ΝΤ) παρέχει τερματισμό του συστήματος μετάδοσης VDSL από σημείο-σε-σημείο (point-to-point) και παρουσιάζει ένα προτυποποιημένο σύνολο από Διεπαφής Δικτύου Χρηστών (UNIs) στις εγκαταστάσεις του χρήστη. Το NT παρέχει στον διαχειριστή συστήματος την δυνατότητα να ελέγξει την λειτουργία του συστήματος μέχρι και τις εγκαταστάσεις του πελάτη, κατ απαίτηση όταν συμβεί κάποια συνθήκη σφάλματος ή μέσω νυχτερινής δρομολόγησης. Αναμένεται ότι η VDSL θα εξυπηρετήσει εφαρμογές κατά την μεταφορά μέσω διαφόρων πρωτοκόλλων. Για τις διαφορετικές λειτουργικές απαιτήσεις κάθε εφαρμογής, θα πρέπει να ενημερώνεται το επίπεδο TPS-TC. Οι υπηρεσίες της VDSL θα πρέπει να συνυπάρχουν χωρίς να παρεμποδίζει η μια την άλλη, και μαζί με τις υπηρεσίες στενής ζώνης (narrow band) πάνω στο ίδιο ζεύγος. Η αποτυχία σε κάποια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της VDSL ή κάποιο σφάλμα κατά τον Τερματισμό Δικτύου (NT) δεν θα επηρεάζει καμία από τις υπηρεσίες στενού εύρους. Αυτό θα πρέπει να υπονοεί ότι το φίλτρο του splitter είναι παθητικής φύσεως και δεν απαιτεί εξωτερική ισχύ ώστε να παρέχει χωρισμό των συχνοτήτων της VDSL και των σημάτων στενής ζώνης. Το POTS (Plain Old Telephone System), εάν είναι υπαρκτό, θα συνεχίζει να λαμβάνει ισχύ από τον υπάρχοντα κόμβο ανταλλαγής. Απαιτείται ένα DC μονοπάτι από τον τοπικό κόμβο ανταλλαγής ως το τηλέφωνο του πελάτη. Παρομοίως, ένα DC μονοπάτι απαιτείται για ISDN-BA ώστε να παρέχεται απομονωμένη ισχύς, η οποία να τροφοδοτεί το NT του ISDN-BA. Τα POTS και ISDN-BA δεν μπορούν να συνυπάρχουν ταυτόχρονα πάνω στην ίδια ζώνη προς το παρόν. Οι διαχειριστές δικτύου θα πρέπει να παρέχουν είτε το ένα είτε το άλλο, αλλά όχι και τα δυο πάνω από ένα μονό ζεύγος. Επίσης μπορούν να επιλέξουν να παρέχουν VDSL πάνω από γραμμές πρόσβασης χωρίς υπηρεσίες στενής ζώνης. Η NT ευρείας ζώνης δεν απαιτείται να λαμβάνει ισχύ απομονωμένα. 16

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Δεδομένων WiMAX

Δίκτυα Δεδομένων WiMAX Μελέτη στα πλαίσια του μαθήματος [Enter Document «Ειδικά θέματα στα Δίκτυα» Title] Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Δίκτυα Δεδομένων WiMAX Δημητρακόπουλος Νικόλαος Παπαδημητρίου Αργύρης [ Ακαδημαϊκό έτος 2005-06]

Διαβάστε περισσότερα

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς 1 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να εφαρμόσετε το Subtitle στο κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται εδώ. Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παπαντωνίου Θεοδώρα (ΑΜ: T-1314) Επιβλέπων: < Δρ.Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VIDEO ON DEMAND ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VIDEO ON DEMAND ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VIDEO ON DEMAND ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Ευθυμία Παπάζογλου ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΝΑΡΙΑ QUALITY OF SERVICE ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΗ- ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420 Πανεπιστήμιο Κύπρου IP QOS 19991 ΕΠΛ420 Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων με την χρήση πολυμέσων και πολυσυνδέσεων Internet Protocol Quality of Services Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ csyiazti@hotmail.com Στέλλα Αριστείδου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων

Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Διδάσκων: κ. Χρήστος Μπούρας Συνεργάτες: Σακελλαρίδη Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό»

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΤΧΠ Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Μάθημα: Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Υπεύθυνος Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM)

Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM) Κεφάλαιο 2 ο Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM) 1 Εισαγωγή στα συστήματα μετάδοσης ψηφιακής πληροφορίας Ο σκοπός των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών είναι να μεταφέρουν υψηλής ποιότητας σήματα πολυμέσων (φωνής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET OF THINGS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET OF THINGS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων

Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροϕορικής & Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Κεχαγιάς Απόστολος Επιβλέπων: Δασυγένης Μηνάς Κοζάνη, 18 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ JOOMLA ΣΤΟ Ε-COMMERCE ΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ JOOMLA ΣΤΟ Ε-COMMERCE ΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ JOOMLA ΣΤΟ Ε-COMMERCE ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μελέτη της τεχνικής ψαλιδισμού (clipping) του λόγου μέγιστης τιμής ισχύος προς μέση τιμή ισχύος σημάτων με ψηφιακή διαμόρφωση QPSK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα