ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Μελετητική Οµάδα: Μιχάλης Μεταξάς Γιάννης Τόλιας Θόδωρος Τσαµουρτζής Μάιος 2004

2 Ευχαριστίες Η µελετητική οµάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει για την ενεργή και πολύ εποικοδοµητική συµµετοχή της την οµάδα εργασίας της ΚΒΒ για τις ουσιαστικές κατευθύνσεις, τις σαφείς οδηγίες και τα εποικοδοµητικά σχόλια που έκαναν στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου και βοήθησαν συνολικά στη βελτίωση της ποιότητας των παραδοτέων. Ιδιαίτερα µνεία πρέπει επίσης να γίνει στη συνεισφορά του ιευθυντή της Βιβλιοθήκης, κου Ιωάννη Τροχόπουλου, στην οριστική διαµόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου σε µία λειτουργική µορφή µε εστίαση στις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Βιβλιοθήκης. Θεσσαλονίκη, Μάϊος 2004 Η µελετητική οµάδα: Μιχάλης Μεταξάς Γιάννης Τόλιας Θόδωρος Τσαµουρτζής 2

3 Επιτελική Σύνοψη Η ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας ( ΚΒΒ) ιδρύθηκε το Είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Από το 1976 λειτουργεί ως Κεντρική Βιβλιοθήκη για τον Νοµό Ηµαθίας και εξυπηρετεί εκτός από την πόλη της Βέροιας και όλους τους ήµους του Νοµού αλλά και όµορων Νοµών µε την λειτουργία δύο κινητών βιβλιοθηκών. Από το 1999 στεγάζεται σε νέο ιδιόκτητο κτίριο στο κέντρο της Βέροιας. Απασχολεί 12 άτοµα µόνιµο προσωπικό και συνολικά 23 άτοµα (αποσπασµένους καθηγητές και προσωπικό σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα). Οι παρεχόµενες υπηρεσίες της ΚΒΒ όπως έχουν αναπτυχθεί και εξελιχθεί µέχρι και σήµερα καλύπτουν µεγάλο εύρος του πληθυσµού και αυτό αποτυπώνεται στην εξέλιξη των κυριότερων δεικτών αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας της. Ενδεικτικά αναφέρεται πως έχει ενεργά µέλη, δηλαδή το 40% του συνολικού πληθυσµού της Βέροιας και το 11% του Ν. Ηµαθίας αντίστοιχα, ενώ από τα ενεργά µέλη µεγάλο ποσοστό είναι µαθητές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Ηµαθίας (ποσοστό διείσδυσης 36%). Το 2003 δάνεισε τεκµήρια, ενώ η ηλεκτρονική της ιστοσελίδα δέχθηκε επισκέψεις κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα. Αξίζει να σηµειωθεί πως η ΚΒΒ είναι η πρώτη ηµόσια Βιβλιοθήκη στην Ελλάδα που είχε παρουσία στο ιαδίκτυο δηµιουργώντας κόµβο και ιστοσελίδα δυναµικής ενηµέρωσης και ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το κοινό. Από το 1996 και µέχρι σήµερα η ιοίκηση αντιλήφθηκε την αξία της συµµετοχής σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράµµατα σε ό,τι αφορά στον πειραµατισµό και την µεταφορά τεχνογνωσίας από έµπειρες βιβλιοθήκες του εξωτερικού. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να αναπτύξει την υποδοµή της σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, να εκπαιδεύσει το προσωπικό της κυρίως σε τεχνικά αντικείµενα, να εισάγει καινοτόµες (για την Ελλάδα) υπηρεσίες προς όφελος του κοινού της και να αναδείξει το ρόλο µιας βιβλιοθήκης στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η ΚΒΒ πέτυχε εντυπωσιακούς ρυθµούς ανάπτυξης κατά την τελευταία πενταετία βασιζόµενη σε µια πολύ απλή αρχή: αν µια Βιβλιοθήκη που απευθύνεται στο ευρύ κοινό (όπως πρέπει να γίνεται στην περίπτωση των ηµόσιων Βιβλιοθηκών) προµηθεύεται τα κατάλληλα τεκµήρια προς δανεισµό και ανάγνωση, δηµιουργήσει ένα ευχάριστο περιβάλλον και αναπτύξει απλές υπηρεσίες που βοηθούν το κοινό στην εξεύρεση πληροφοριών, τότε το κοινό θα στηρίξει την προσπάθεια αυτή, δηλαδή θα θέλει να επισκέπτεται την Βιβλιοθήκη τακτικά και να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες της. Μετά την επίτευξη των αρχικών στόχων για την πενταετία , η Βιβλιοθήκη αντιλήφθηκε την αναγκαιότητα ταχύτερης προσαρµογής στις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται µε τις γρήγορες αλλαγές στα κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντός της και την συνεχή διείσδυση των νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τόσο σε επίπεδο προσφοράς 3

4 υπηρεσιών όσο και ζήτησης από πλευράς κοινού. Το βασικό ερέθισµα αυτή τη φορά µπορεί να συνοψιστεί στην εξής φράση: «Πως µπορεί η Βιβλιοθήκη να αποτελεί σοβαρή επιλογή για τον διαθέσιµο ελεύθερο χρόνο του κάθε πολίτη, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του για γνώση, πληροφόρηση, δηµιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία;» Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε να εκπονηθεί ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο µε άµεσο στόχο την καταγραφή του πλάνου ενεργειών µε την εκτέλεση των οποίων η Βιβλιοθήκη να επιτύχει τους στόχους της και έµµεσο στόχο την εµπλοκή της διοίκησης και των στελεχών της ΚΒΒ στις διαδικασίες ανάλυσης και τη στενή παρακολούθηση της µεθοδολογίας ανάπτυξης του Σχεδίου, ώστε να αποτελέσει «εργαλείο» διοίκησης και ανάπτυξης στο άµεσο µέλλον. Η µεθοδολογία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΚΒΒ για την τριετία περιλαµβάνει τα κλασικά βήµατα ανάπτυξης στρατηγικού σχεδιασµού, δηλαδή το συνδυασµό δεδοµένων από την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης του εσωτερικού περιβάλλοντος του οργανισµού µε τα κύρια στοιχεία του εξωτερικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος (αγορά), τους βασικούς στρατηγικούς άξονες και στόχους που προκύπτουν και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της η Βιβλιοθήκη, την ανάπτυξη ρεαλιστικών σχεδίων δράσης για την επίτευξη των στόχων, την χρονική αλληλουχία εκτέλεσης και τέλος την ανάλυση των οικονοµικών δεδοµένων που συνδέονται µε το Σχέδιο και την εξέταση της βιωσιµότητάς του. Η φιλοσοφία ανάπτυξης των στρατηγικών αξόνων και στόχων όπως προέκυψε από την µεθοδολογία, έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε το Ολοκληρωµένο Σχέδιο ράσης για την Ηλεκτρονική Ευρώπη (e-europe 2005) και την µελέτη της ΕΕ «The DigiCULT Report», που επιχειρεί να προτείνει τον τρόπο µε τον οποίο οι Ευρωπαϊκοί πολιτιστικοί παράγοντες θα πρέπει να προετοιµαστούν για τις αναπόφευκτες αλλαγές οι οποίες θα συντελεστούν στα επόµενα 5 χρόνια και θα επηρεάσουν άµεσα τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των πολιτιστικών ιδρυµάτων (στα οποία περιλαµβάνονται και οι Βιβλιοθήκες). Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚΒΒ στην τελική του µορφή στηρίζεται σε τέσσερις στρατηγικούς άξονες και 45 ενδεικτικές ενέργειες υλοποίησης και καλύπτει χρονικό ορίζοντα από το β εξάµηνο του 2004 ως το τέλος του α εξαµήνου του Ο προϋπολογισµός του Σχεδίου ανέρχεται περίπου σε , τµήµα του οποίου θα καλυφθεί µε αύξηση των εσόδων της Βιβλιοθήκης από παροχή υπηρεσιών και τµήµα από άλλες πηγές χρηµατοδότησης. Πεποίθηση της οµάδας εργασίας είναι ότι το παρόν Σχέδιο και κυρίως η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, µπορεί να αποτελέσει «πιλότο» για άλλες ηµόσιες Βιβλιοθήκες ώστε να αναπτύξουν ένα µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης. Οι βιβλιοθήκες µπορούν και πρέπει να αποκτήσουν το ρόλο τους στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, δίνοντας έµφαση στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των πολιτών και παρέχοντας καινοτόµες υπηρεσίες που θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη της δηµιουργικής έκφρασης του κοινού και την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών. 4

5 Περιεχόµενα Υπάρχουσα κατάσταση... 1 Εισαγωγικά για την ΚΒΒ... 1 Υπάρχουσα υποδοµή... 2 Υπάρχουσα υποδοµή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Παρεχόµενες Υπηρεσίες Οργανωτική οµή Λειτουργία της ΚΒΒ Ιστορικά δεδοµένα κινήσεων της ΚΒΒ Συµµετοχή της ΚΒΒ σε Ερευνητικά Προγράµµατα Οικονοµικά στοιχεία περιόδου Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος Κοινωνικό Περιβάλλον Τεχνολογικό Περιβάλλον Πολιτικό Νοµοθετικό περιβάλλον Ανάλυση αγοράς Γενικά για την ανάλυση αγοράς Χρήστες στην υπάρχουσα κατάσταση Χρήστες Η/Υ και Internet στην υπάρχουσα κατάσταση υνητικοί Χρήστες των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Ανάλυση ανταγωνισµού Συνθετική ιάγνωση Γενικά για το µοντέλο της συνθετικής διάγνωσης Ανάλυση S.W.O.T Στρατηγική κατεύθυνση Σχέδιο Στρατηγικής της ΚΒΒ Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης Άξονας Α Άξονας Β Άξονας Γ Άξονας Χρηµατοοικονοµικό Σχέδιο Βασικές υποθέσεις Παρουσίαση Α Άξονα Παρουσίαση Β Άξονα

6 Παρουσίαση Γ Άξονα Παρουσίαση Άξονα Ανάλυση προβλεπόµενου κόστους Σχεδίου Προβλεπόµενα Έσοδα Πηγές χρηµατοδότησης του Σχεδίου

7 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Εξέλιξη αριθµού προσωπικού ΚΒΒ Πίνακας 2: Κατηγοριοποίηση µελών (στοιχεία µέχρι 9/03) Πίνακας 3: Εξέλιξη εγγραφών νέων µελών Πίνακας 4: Εξέλιξη ρυθµού δανεισµού τεκµηρίων Πίνακας 5: Ρυθµός µεταβολής δανεισµών τεκµηρίων Πίνακας 6: Επισκεψιµότητα Ιστοσελίδας Πίνακας 7: Εισπράξεις από τη χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου Πληροφόρησης Πίνακας 8: Εξέλιξη εσόδων ΚΒΒ Πίνακας 9: Εξέλιξη εξόδων της ΚΒΒ Πίνακας 10: είκτες ευηµερίας Νοµού Ηµαθίας Πίνακας 11: Συµµετοχή του Ν. Ηµαθίας στα συνολικά µεγέθη της χώρας Πίνακας 12: Εξέλιξη πληθυσµού Νοµού Ηµαθίας και ήµων Πίνακας 13: Εξέλιξη µαθητικού πληθυσµού Νοµού Ηµαθίας Πίνακας 14: Στοιχεία ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές Πίνακας 15: Μεταβολή εισοδήµατος Ν. Ηµαθίας Πίνακας 16: Μεταβολή καταθέσεων Ν. Ηµαθίας Πίνακας 17: ραστηριοποίηση ISP s στην ΠΚΜ Πίνακας 18: Εκτίµηση της διείσδυσης του Internet στην ΠΚΜ Πίνακας 19: Κατηγοριοποίηση µελών ΚΒΒ Πίνακας 20: Ρυθµός αύξησης µελών ΚΒΒ Πίνακας 21: Ζητούµενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από χρήστες Internet Πίνακας 22: Κύρια σηµεία Ανάλυσης S.W.O.T. για την ΚΒΒ Πίνακας 23: Συνιστώσες στρατηγικού προτύπου για την ΚΒΒ Πίνακας 24: Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ενεργειών Άξονα Α Πίνακας 25: Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ενεργειών Άξονα Β Πίνακας 26: Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ενεργειών Άξονα Γ Πίνακας 27: Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ενεργειών Άξονα Πίνακας 28: Προβλέψεις οριακών δαπανών για τον Α Άξονα Πίνακας 29: Προβλέψεις οριακών δαπανών για τον Β Άξονα Πίνακας 30: Προβλέψεις οριακών δαπανών για τον Γ Άξονα Πίνακας 31: Προβλέψεις οριακών δαπανών για τον Άξονα Πίνακας 32: Προβλεπόµενα οριακά έσοδα της ΚΒΒ

8 Κεφάλαιο 1 Υπάρχουσα κατάσταση Ανάλυση υποδοµών και προσφερόµενων υπηρεσιών Στο Κεφάλαιο 1 θα παρουσιαστεί η υπάρχουσα κατάσταση στην ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας ( ΚΒΒ) όπως αποτυπώθηκε στις συναντήσεις της µελετητικής οµάδας µε το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Τα σηµεία που θα καλυφθούν στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης περιλαµβάνουν στοιχεία οργανωτικής δοµής, ανθρώπινου δυναµικού, υλικοτεχνικής υποδοµής, παρεχόµενων υπηρεσιών, στατιστικά κινήσεων και απολογιστικών οικονοµικών δεδοµένων Εισαγωγικά για την ΚΒΒ Η ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας είναι µία από τις σηµαντικότερες εκπροσώπους του συνόλου των ηµόσιων Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Στεγάζεται από το 1999 στο ιδιόκτητο κτίριο της οδού Έλλης 8 στο κέντρο της Βέροιας και απασχολεί 23 άτοµα προσωπικό. Η Βιβλιοθήκη έχει χαρακτηριστεί «Κεντρική» διότι εξυπηρετεί µε τις κινητές της µονάδες την περιοχή του Ν. Ηµαθίας και άλλους τέσσερεις γειτονικούς Νοµούς. Η ΚΒΒ περιλαµβάνει: 1. Τις κεντρικές εγκαταστάσεις στο κτίριο της οδού Έλλης 8 2. Το Παράρτηµα το οποίο λειτουργεί ως δανειστική βιβλιοθήκη στο σχολικό συγκρότηµα των 7 ου -11 ου ηµοτικών Σχολείων Βέροιας και εξυπηρετεί τους µαθητές των σχολείων αλλά και τους κατοίκους της γύρω περιοχής 3. ύο κινητές µονάδες πλήρως εξοπλισµένες, οι οποίες εξυπηρετούν τις ανάγκες της µαθητικής κοινότητας του Ν. Ηµαθίας αλλά και των αγροτικών περιοχών που γειτνιάζουν µε την Ηµαθία (Πέλλα, Κιλκίς, Πιερία, Θεσσαλονίκη). Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης περιλαµβάνουν περίπου τεκµήρια, εκ των οποίων η πλειοψηφία βιβλία, αλλά και περιοδικά, εφηµερίδες, βιντεοταινίες, κλπ. Στους χώρους των κεντρικών εγκαταστάσεων το κοινό έχει πρόσβαση στο Ισόγειο, τον ηµιόροφο, τον 1 ο όροφο και στον 2 ο όροφο στον 1

9 χώρο των εκδηλώσεων. Στον 1 ο όροφο είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί πλήρες δίκτυο υπολογιστών µε πρόσβαση στο διαδίκτυο και οργανωµένο Κέντρο Πληροφόρησης του κοινού σε θέµατα βιβλιογραφικών και λοιπών ερευνών. Τέλος, στον 1 ο όροφο και πάλι υπάρχει κλειστό αναγνωστήριο για τις ανάγκες του κοινού. Τα αποτελέσµατα από την µέχρι σήµερα παρουσία της ΚΒΒ στα κοινά της Ηµαθίας και όχι µόνον, όπως ο δανεισµός τεκµηρίων το 2003, τα ενεργά µέλη, οι επισκέψεις στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης το 2003, η συµµετοχή της σε σειρά αξιόλογων Ερευνητικών Προγραµµάτων από το 1990 µέχρι σήµερα, έχουν κατατάξει την Βιβλιοθήκη ως τον πιο δραστήριο πόλο διάχυσης της γνώσης και συγκέντρωσης του δυναµικού της πόλης και σε µία από τις πιο σηµαντικές βιβλιοθήκες της χώρας µας. Στη συνέχεια του 1 ου Κεφαλαίου θα παρουσιαστούν τα κυριότερα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα της υπάρχουσας δυναµικότητας της ΚΒΒ και προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό τις προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης της Βιβλιοθήκης µε τα νέα δεδοµένα που προκύπτουν από την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Υπάρχουσα υποδοµή Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται από το 1999 η ΚΒΒ περιλαµβάνει τέσσερις ανεξάρτητες χωρικές ενότητες, η καθεµιά από τις οποίες εξυπηρετεί επιµέρους ανάγκες του κοινού της Βιβλιοθήκης. Πλέον αυτών των χώρων περιλαµβάνει και δύο υπόγεια στα οποία όµως δεν έχει πρόσβαση το κοινό. Αναλυτικότερα οι επιµέρους χώροι και η κάτοψη του καθενός έχουν ως εξής. Ισόγειο Το Ισόγειο αποτελεί την κυρίως είσοδο της Βιβλιοθήκης στο κοινό. Στο κέντρο του χώρου ξεχωρίζει ο χώρος υποδοχής όπου εκτελούνται οι διαδικασίες της εγγραφής, του δανεισµού και της επιστροφής των τεκµηρίων καθώς και της παροχής πληροφοριών για την έρευνα των βιβλίων. Ο χώρος του Ισογείου απευθύνεται κυρίως στους αναγνώστες της λογοτεχνίας, της βιογραφίας καθώς και στα παιδιά και τους εφήβους, µε ειδικά διαµορφωµένο χώρο για τις ηλικίες αυτές. Επίσης εδώ υπάρχει η συλλογή µε τα video, DVDs. Άποψη του χώρου υποδοχής φαίνεται στην Φωτογραφία 1 και του παιδικού τµήµατος στην Φωτογραφία 2. 2

10 Φωτογραφία 1: Άποψη του χώρου υποδοχής Φωτογραφία 2: Άποψη παιδικού τµήµατος και αναγνωστηρίου Επίσης σκαρίφηµα του χώρου φαίνεται στο Σχήµα 1. 3

11 Ράφι µε ββλί Τραπέζι Καρέκλα Καναπές WC (α)3 PC του προσωπικού για διαδικασίες δανεισµού και αναζήτησης (β) 1 Εκτυπωτής laser (γ) 1 Εκτυπωτής για τις κάρτες µελών PC κοινού για αναζήτηση στη βιβλιογραφική βάση τεκµηρίων Είσοδος Σχήµα 1: Κάτοψη Ισογείου χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΠ «ΚτΠ» στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, χωρίς να απαιτείται καταβολή χρηµατικής αποζηµίωσης, 4

12 Ηµιόροφος Στον ηµιόροφο, το βάρος έχει δοθεί στην συλλογή και την ανάγνωση του ελληνικού και ξένου περιοδικού Τύπου καθώς και του ηµερήσιου τοπικού τύπου και επιλογής από τον εθνικό. Το κοινό µπορεί να δανεισθεί υλικό, εκτός από τα τρέχοντα τεύχη των περιοδικών και των εφηµερίδων τα οποία µπορεί να µελετηθούν επιτόπου. Άποψη του χώρου φαίνεται στην Φωτογραφία 3. Φωτογραφία 3: Άποψη του χώρου περιοδικών - εφηµερίδων Επίσης σκαρίφηµα του χώρου φαίνεται στο Σχήµα 2. 5

13 Προς Χώρο Προσωπικού ΡΑΦΙΑ Σκάλα που οδηγεί από το ισόγειο στον ηµιώροφο Σχήµα 2: Κάτοψη Ηµιορόφου 1 ος Όροφος Στον 1 ο Όροφο της ΚΒΒ βρίσκονται οι συλλογές που καλύπτουν τις επιστηµονικές θεµατικές ενότητες (Θετικές, Θεωρητικές Επιστήµες, Πληροφοριακό υλικό κλπ), το Κέντρο Πληροφόρησης, ο χώρος της Τεχνολογίας µε 6 υπολογιστές που προσφέρουν πρόσβαση στο ιαδίκτυο και το αναγνωστήριο. Κάτοψη του 1 ου ορόφου φαίνεται στο Σχήµα 3. Ο χώρος της τεχνολογίας πρόσφατα έχει αναβαθµιστεί µε την προσθήκη άλλων τεσσάρων υπολογιστών και την αντικατάσταση των παλαιών µε καινούρια µηχανήµατα. Ο χώρος αυτός πλέον θα αποτελεί την αιχµή του ηµόσιου Κέντρου Πληροφόρησης, το οποίο πρόκειται να δηµιουργηθεί στη Βιβλιοθήκη µε πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας. Στην Φωτογραφία 4 φαίνεται ο χώρος του αναγνωστηρίου και στην Φωτογραφία 5 φαίνεται ο χώρος µε τους υπολογιστές. 6

14 Φωτογραφία 4: Άποψη του αναγνωστηρίου Φωτογραφία 5: Άποψη του χώρου Τεχνολογίας και Internet 7

15 8

16 Αναγνωστήριο Φωτοτυπικό Μηχάνηµα Είσοδος (α) 3 PC του προσωπικού για διαδικασίες αναζήτησης (β) 1 Εκτυπωτής laser (γ) 1 Εκτυπωτής έγχρωµος Γωνία της τεχνολογίας µε 6 PC για χρήση από το κοινό Ράφι µε βιβλία Τραπέζι Είσοδος Καρέκλα Καναπές Τραπεζάκι Σχήµα 3: Κάτοψη 1 ου Ορόφου υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης και χρηµατοδότησης 9

17 2 ος Όροφος Στον 2 ο Όροφο της ΚΒΒ στεγάζονται οι ιοικητικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. Επίσης εδώ βρίσκεται η αίθουσα εκδηλώσεων η οποία διαθέτει πλήρη εξοπλισµό για την διοργάνωση κλειστών εκδηλώσεων και οµιλιών. Κάτοψη του χώρου του 2 ου Ορόφου φαίνεται στο Σχήµα 4. 10

18 Μικρόφων W W Χώρος δ λ Φωτοτυπικ ό Είσοδο 5 PC για εξυπηρέτηση του Εκτυπωτής Scanne PC ιευθυντή PC Είσοδο FAX υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης και χρηµατοδότησης 11

19 Σχήµα 4: Κάτοψη 2 ου Ορόφου υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης και χρηµατοδότησης 12

20 Υπάρχουσα υποδοµή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Η ΚΒΒ από την αρχή της λειτουργίας της έδωσε ιδιαίτερο βάρος στις υποδοµές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στις οποίες επένδυσε είτε από κονδύλια του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων είτε από τη συµµετοχή της σε χρηµατοδοτούµενα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. Η υπάρχουσα υποδοµή ΤΠΕ στην Βιβλιοθήκη αξιοποιείται σε δύο κυρίως επίπεδα: Στο επίπεδο της βασικής λειτουργίας των διαχειριστικών εφαρµογών (back office), όπως για παράδειγµα της καταλογογράφησης της ταξινόµησης και της διαχείρισης της βάσης δεδοµένων των τηρούµενων τεκµηρίων. Στο επίπεδο της παροχής υπηρεσιών προς το κοινό, όπως για παράδειγµα τη διαχείριση στοιχείων χρηστών, την αναζήτηση, το δανεισµό και την επιστροφή των τεκµηρίων, την παροχή υπηρεσιών Internet προς τους χρήστες, την παροχή πληροφοριών µέσω της ιστοσελίδας της ΚΒΒ και την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης. Αναλυτικά η καταγραφή της υπάρχουσας υποδοµής ΤΠΕ αλλά και του λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισµού ανά χώρο έχει ως εξής. Εξοπλισµός Ισογείου Τρεις (3) Η/Υ στο δανειστικό τµήµα για αποκλειστική χρήση από το προσωπικό. H χρήση και των τριών Η/Υ είναι αποκλειστικά για την πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση τεκµηρίων και την εκτέλεση της διαδικασίας δανεισµού. Λογισµικό Σε όλους τους Η/Υ είναι εγκατεστηµένα Windows 2000 ο ένας από αυτούς έχει Office 2000 (Ελληνική έκδοση). Πρόγραµµα Netterm για πρόσβαση των Η/Υ στη βιβλιογραφική βάση τεκµηρίων που είναι εγκατεστηµένη στον διακοµιστή (server) 1. Ένας (1) Η/Υ για χρήση αποκλειστικά από το κοινό για πρόσβαση στον κατάλογο της βιβλιογραφικής βάσης τεκµηρίων (µηχανή αναζήτησης). Πρόκειται να εγκατασταθούν δύο (2) Η/Υ µε Windows 98 για παιδιά του ηµοτικού µε πρόσβαση στο Internet και ανάγνωση CD s. 1 Η βιβλιοθήκη χρησιµοποιεί το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης βιβλιοθηκών της Geac Advanced 13

21 Πρόκειται να εγκατασταθεί ένας (1) Η/Υ µε Windows XP και Office 2003 για χρήση του προσωπικού. Ένας (1) Εκτυπωτής Laser (ασπρόµαυρος) για την εκτύπωση (α) προστίµων από καθυστερήσεις επιστροφών, (β) κρατήσεων και, (γ) αποδείξεων για το οπτικοακουστικό υλικό. Ένας (1) εκτυπωτής που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την εκτύπωση των πλαστικών καρτών µελών (εγγραφής) του κοινού. Ένα (1) DVD Player. ύο (2) Barcode Scanners (πιστόλια) για τη διαδικασία δανεισµού (scanning κάρτας και βιβλίου). Εξοπλισµός ηµιωρόφου και 1 ου ορόφου Έξι (6) Η/Υ για αποκλειστική χρήση από το κοινό µε παροχή υπηρεσιών Internet, Chat µέσω προγράµµατος MIRC, και λειτουργιών Office (Word, Excel, Access, Powerpoint). Λογισµικό Windows ΧΡ Professional (Ελληνική έκδοση) Office 2003 Professional (Ελληνική έκδοση) Τρεις (3) Η/Υ στον γραφείο εξυπηρέτησης του κοινού για αποκλειστική χρήση από το προσωπικό. Και οι τρεις Η/Υ είναι συνδεδεµένοι µε τη βιβλιογραφική βάση τεκµηρίων που είναι εγκατεστηµένη στο διακοµιστή, έχουν πρόσβαση στο Internet και εκτελούν, µέσω του προσωπικού, και αναζητήσεις. Ένας (1) Η/Υ για χρήση από το κοινό για αναζήτηση στη βάση δεδοµένων της Βιβλιοθήκης µε Windows 2000 Professional (Ελληνική έκδοση). Στον ηµιώροφο προστέθηκε ένας (1) φορητός Η/Υ µε Windows XP και Office 2003 για χρήση του προσωπικού. Λογισµικό Windows 2000 Professional (Ελληνική έκδοση) Office 2000 Professional (Ελληνική έκδοση) και Office 2003 (Ελληνική έκδοση) ο ένας από αυτούς Πρόγραµµα Netterm για πρόσβαση των Η/Υ στη βιβλιογραφική βάση τεκµηρίων που είναι εγκατεστηµένη στο διακοµιστή. Ένας (1) εκτυπωτής Laser (ασπρόµαυρος) για χρήση από κοινό και προσωπικό. 14

22 Ένα (1) φωτοτυπικό µηχάνηµα (ασπρόµαυρο) για υπηρεσία παραγωγής φωτοαντιγράφων για το κοινό, το οποίο λειτουργεί µέσω ενός Card Reader. ύο (2) ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές για χρήση από το προσωπικό. Εξοπλισµός 2 ου Ορόφου Επτά (6 + 1) Η/Υ οι έξι εκ των οποίων είναι εγκατεστηµένοι στο γραφείο προσωπικού και ο ένας στο γραφείο του ιευθυντή της Βιβλιοθήκης. Ένας (1) φορητός Η/Υ (Notebook) µε Windows XP Professional και Office 2003 (Ελληνική έκδοση). Λογισµικό Windows 2000 Professional (Ελληνική έκδοση) Office 2000 Professional (Ελληνική έκδοση) Πρόγραµµα Netterm για πρόσβαση των Η/Υ στη βιβλιογραφική βάση τεκµηρίων που είναι εγκατεστηµένη στο διακοµιστή. Λογισµικό του σαρωτή (scanner). Ένας (1) εκτυπωτής Laser (ασπρόµαυρος) για χρήση από το προσωπικό (δικτυωµένος). Ένας (1) εκτυπωτής Inkjet (έγχρωµος) για χρήση από κοινό και προσωπικό. 2 Ένας (1) σαρωτής για χρήση αποκλειστικά από το προσωπικό και εξυπηρέτηση του κοινού κατά παραγγελία. Ένα (1) Fax + Fax modem για χρήση από το προσωπικό. Εξοπλισµός Αίθουσας Εκδηλώσεων Ένας (1) Projector κρεµάµενος. Πέντε (4 + 1) µικρόφωνα εκ των οποίων τα 4 είναι ενσύρµατα και το 1 ασύρµατο. Εντοιχισµένα ηχεία Ένας (1) δέκτης που λαµβάνει το σήµα του ασύρµατου µικροφώνου. Ένας (1) προ-ενισχυτής Ένας (1) ενισχυτής 2 Και οι δύο εκτυπωτές είναι δικτυωµένοι µε 1ο και 2ο όροφο, δηλαδή µπορεί να γίνει χρήση και από το προσωπικό του 2ου ορόφου. 15

23 Ένας (1) µείκτης ήχου Ένα (1) DVD & Video Player Combo Εξοπλισµός 1 ου Υπογείου Ένας Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Exchange 2003 o οποίος παίζει τον ρόλο του mail server, files server, printer server και antivirus server. Επίσης έχει ενσωµατωµένη συσκευή back-up. Ένας Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft SQL Server 2000 ο οποίος χρησιµοποιείται σαν web server. Ένας Microsoft Windows 2000 Server και Symantec for gateways ο οποίος ελέγχει τα mail για ύπαρξη ιών και λειτουργεί και έως antispam. Ένας Microsoft Windows 2000 Server µε εγκατεστηµένο το πρόγραµµα List Server για διαχείριση λιστών Ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ένας Linux server στον οποίο είναι εγκατεστηµένο το πρόγραµµα διαχείρισης της βιβλιογραφικής βάσης. Ένας Unix server στον οποίο είναι εγκατεστηµένο το πρωτόκολλο Z3950 µε το οποίο χρήστες της ιστοσελίδας µπορούν να έχουν πρόσβασης την βιβλιογραφική βάση. Ένας Microsoft Windows 2000 Professional server στον οποίο είναι εγκατεστηµένο το πρόγραµµα Remote print manager (RPM) για την δροµολόγηση των εκτυπώσεων από την βιβλιογραφική βάση σε δικτυακούς εκτυπωτές. ύο (2) µονάδες UPS (σταθεροποιητής τάσεως και µπαταρία) µία για κάθε διακοµιστή, σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Μία (1) µεγάλη µονάδα UPS που καλύπτει όλο το δίκτυο των Η/Υ σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Εξοπλισµός Internet: Υπάρχει rack το οποίο περιλαµβάνει τα εξής: Ένα (1) modem (2Mbps πανελλήνιο σχολικό δίκτυο edunet)το οποίο συνδέει το δίκτυο µε το κτίριο του ΟΤΕ. Ένα (1) modem το οποίο συνδέει το δίκτυο του Κεντρικού Κτιρίου µε το Παράρτηµα. Ένας (1) δροµολογητής (router). ύο (2) switch. Ένα firewall. 16

24 Εξοπλισµός Παραρτήµατος Ένας (1) Η/Υ για χρήση από το προσωπικό, µε πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση τεκµηρίων και εκτέλεση της διαδικασίας δανεισµού. Λογισµικό Windows 2000 Professional (Ελληνική έκδοση) Office 2000 Professional (Ελληνική έκδοση) Πρόγραµµα Netterm για πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση τεκµηρίων. Ένας (1) Εκτυπωτής Laser (ασπρόµαυρος) για την εκτύπωση (α) προστίµων από καθυστερήσεις επιστροφών και (β) κρατήσεων. Ένα (1) modem (256Kbps) και ένας (1) router για σύνδεση του Η/Υ µε το διακοµιστή της βιβλιοθήκης µέσω Internet. Ένα (1) Barcode Scanner (επιτραπέζιο) για τη διαδικασία δανεισµού. Μία (1) µονάδα UPS. Εξοπλισµός κινητής βιβλιοθήκης ανά όχηµα (2 οχήµατα) ύο (2) Η/Υ εκ των οποίων ο ένας λειτουργεί ως διακοµιστής (Unix, Advance) και ο δεύτερος ως τερµατικό (Windows 98). Ένα (1) HUB για τη σύνδεση των 2 Η/Υ. Μία (1) µονάδα UPS Μία (1) τηλεόραση και ένα (1) βίντεο (στο ένα εκ των δύο οχηµάτων µόνο τηλεόραση). Η υπάρχουσα υποδοµή ΤΠΕ της Βιβλιοθήκης φαίνεται διαγραµµατικά στο Σχήµα 5. 17

25 LOAD ONBATT BYP ASS FAULT ESC L oad On Line O n Battery Tes t Smart Replace B oos t Ba tter y B at ter y Te st On O n Smart Replace L oad Line Battery B oos t Ba tter y B at ter y Te st On O n Smart Replace L oad Line Battery B oos t Battery B at ter y L oad On Line Test On On Smart Rep la ce L oa d Lin e B atte ry Boost Battery B atte r y O n Battery Tes t Smart Replace B oost Ba tter y B at ter y Tes t On On Smart Rep l ac e L oad Line Battery Boost Battery B a tery Tes t On O n Smart Replace L oad Line Battery B oos t Ba tter y B at ter y ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ. Κ. Β. Β. ικτυακός Εξοπλισµός 2ου Ορόφου PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 PC 6 PC 7 Switch 1 ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ 2ου Ορόφου Laptop Scanner Laser Printer ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ 5 ΚΑΛΩ ΙΩΝ 6 1ου Ορόφου ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ικτυακός Εξοπλισµός 1ου Ορόφου PC 8 PC 9 PC 10 PC 11 PC 12 PC 13 PC 14 ικτυακός Εξοπλισµός Ισογείου PC 15 PC 16 Switch 2 Laser Printer 2 PC 17 PC 18 PC 19 PC 20 PC 21 PC 22 Εκτυπωτής καρτών µελών Barcode scanners Colour Printer Laser Printer ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ικτυακός Εξοπλισµός Υπογείου SWITCH 24 2x Zeon 1x Zeon List Server UPS 1 UPS 2 UPS 3 SWITCH 24 Linux Server UPS 4 UNIX Server UPS 5 EDUNET Modem 2 Mbps Modem Παράρτηµα 256 Kbps Modem 56 Kbps Modem 56 Kbps PC 21 Laptop Firewall Hub Router UPS που υποστηρίζει όλο το δίκτυο Mailgate RPM UPS 6 UPS 7 υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης και χρηµατοδότησης 18

26 Σχήµα 5: Τοπολογικό διάγραµµα εξοπλισµού ΤΠΕ της ΚΒΒ υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης και χρηµατοδότησης 19

27 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. ικτυακός Εξοπλισµός 2ου Ορόφου (PC 1 έως PC 7) O εξοπλισµός του 2ου ορόφου αποτελείται από 4 PC (PC 2 έως PC 5) Pentium 2 στα 350 ΜΗz, µε χωρητικότητα µνήµης 64MB, και χωρητικότητα σκληρού δίσκου 3.2GHz-4.2GHz, 1 PC (PC 6) Pentium 4 στα 2,66 GΗz, 256 MB Ram, 40HB HDD, 1 PC (PC 7) Celeron στα 700 ΜΗz, µε χωρητικότητα µνήµης 128MB, και χωρητικότητα σκληρού δίσκου ~20GHz, και 1 Notebook (PC 1-του διευθυντή) Pentium στα 1,6 ΜΗz, µε χωρητικότητα µνήµης 256MB, και χωρητικότητα σκληρού δίσκου 40GB. Όλα τα PC καταλήγουν µέσω καλωδίων δικτύου στον κατανεµητή του 2ου ορόφου. 2. ικτυακός Εξοπλισµός 1ου Ορόφου (PC 8 έως PC 16) Η Γωνία Τεχνολογίας, η οποία αποτελείται από 6 PC (PC 8 έως PC 13) Pentium 4 στα 2,66 GΗz, µε χωρητικότητα µνήµης 256MB, και χωρητικότητα σκληρού δίσκου GB, είναι διαθέσιµη για αποκλειστική χρήση από το κοινό µε παροχή υπηρεσιών Internet, Chat µέσω προγράµµατος MIRC, λειτουργιών Office (Word, Excel, Access, Powerpoint) και εκτυπώσεις (έγχρωµες και ασπρόµαυρες). Ο εξοπλισµός του προσωπικού αποτελείται από 3 PC (PC 14 έως PC 16) Pentium 4 στα 2GHz, µε χωρητικότητα µνήµης 256MB, και χωρητικότητα σκληρού δίσκου 40GHz, µε τις 2 από τις 3 οθόνες να είναι TFT 15 και 17. Και τα 3 PC είναι συνδεδεµένα µε τη βιβλιογραφική βάση τεκµηρίων, έχουν πρόσβαση στο Internet και εκτελούν, µέσω του προσωπικού, αναζητήσεις παρέχοντας πάσης φύσεως πληροφορίες στο κοινό. Όλα τα PC καταλήγουν µέσω καλωδίων δικτύου στον κατανεµητή του 1ου ορόφου. 3. ικτυακός Εξοπλισµός Ισογείου (PC 17 έως PC 20) Ο εξοπλισµός του προσωπικού αποτελείται από 5 PC (PC 18 έως PC 22) Pentium 2 στα 350 ΜΗz, µε χωρητικότητα µνήµης 64MB, και χωρητικότητα σκληρού δίσκου 3.6GHz. Τα 5 PC απαρτίζουν το δανειστικό τµήµα της βιβλιοθήκης για πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση τεκµηρίων και την εκτέλεση των διαδικασιών δανεισµού. Το PC 17 το οποίο είναι Pentium 2 στα 350 ΜΗz, µε χωρητικότητα µνήµης 64MB, και χωρητικότητα σκληρού δίσκου 3.2GHz-4.2GHz, είναι για χρήση από το κοινό µε σκοπό την πρόσβαση και αναζήτηση στη βιβλιογραφική βάση δεδοµένων. Όλα τα PC καταλήγουν µέσω καλωδίων δικτύου στον κατανεµητή του Ισογείου. 4. ικτυακός Εξοπλισµός Υπογείου O εξοπλισµός στο χώρο του υπογείου αποτελείται από 7 Servers: 1x Pentium Zeon, 3 GHz, 1GB Ram, 100 GB HDD Listserver, µε 256 MB Ram 20

28 Mailgate antivirus antispam, P4 2,66GHz, 256MB Ram, 40GB HDD Linux Server Unix Server RPM PII 350MHz, 64MB Ram, 3.2 GB HDD τις µονάδες UPS 1-7 (σταθεροποιητές τάσεως και µπαταρία), οι οποίες είναι συνδεδεµένες µε τους servers και παρέχουν τάση σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος, το κεντρικό UPS το οποίο υποστηρίζει όλο το δίκτυο σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος, τον κεντρικό κατανεµητή του δικτύου στον οποίο καταλήγουν τα καλώδια από τον κατανεµητή του κάθε ορόφου, δύο (2) Switch στα οποία πάνω είναι συνδεδεµένοι οι servers, τα καλώδια από τον κεντρικό κατανεµητή του δικτύου και ο router, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόσβαση των H/Y της Βιβλιοθήκης στους severs, τον router, ο οποίος είναι συνδεδεµένος µε τα 4 modem για πρόσβαση των Η/Υ του δικτύου στο Internet, και ένα firewall για παροχή προστασίας στο δίκτυο από εξωτερικούς «εισβολείς». Με την υπάρχουσα υποδοµή ΤΠΕ και τις προσθήκες που είναι υπό σχεδιασµό, η ΚΒΒ φαίνεται να παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας και να προσφέρει στο κοινό αλλά και στο προσωπικό πολύ ικανοποιητική υποδοµή Πληροφορικής Τεχνολογίας για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της. Παρεχόµενες Υπηρεσίες Η ΚΒΒ παρέχει πρακτικά όλες τις υπηρεσίες που µπορεί να παρέχει µια Ελληνική ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας των ηµοσίων Βιβλιοθηκών (ΦΕΚ 1173/ ). Πιο αναλυτικά οι παρεχόµενες υπηρεσίες της ΚΒΒ είναι οι ακόλουθες: ανειστικές υπηρεσίες Η Βιβλιοθήκη δανείζει τεκµήρια από τις συλλογές της σε όσους πολίτες διαθέτουν κάρτα µέλους. Κάθε πολίτης του Ν. Ηµαθίας µπορεί να γίνει µέλος δωρεάν. Τα τεκµήρια που βρίσκονται στη διάθεση του κοινού προς δανεισµό περιλαµβάνουν µια µεγάλη γκάµα από βιβλία (περίπου τόµους) τα οποία καλύπτουν πολλές θεµατικές ενότητες που ενδιαφέρουν τους αναγνώστες όπως εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές, ενηµερωτικές, επιστηµονικές κ.ά. Άλλες κατηγορίες τεκµηρίων που δανείζονται περιλαµβάνουν περιοδικά, βιντεοταινίες και DVDs. 21

29 Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό της ΚΒΒ, ο δανεισµός βιβλίων παρέχεται δωρεάν για 20 ηµέρες µε δυνατότητα ανανέωσης για ακόµη δύο φορές εκτός εάν το συγκεκριµένο τεκµήριο έχει ζητηθεί από άλλον αναγνώστη. Τα περιοδικά έχουν µικρότερη διάρκεια δανεισµού (6 ηµέρες). Μετά την πάροδο της δανειστικής περιόδου επιβάλλεται ένα µικρό πρόστιµο στον αναγνώστη που ανέρχεται σε 0,15 για κάθε ηµέρα καθυστέρησης (στους µαθητές το πρόστιµο ανέρχεται σε 0,10 ανά µέρα καθυστέρησης). Το υλικό που δεν δανείζεται περιλαµβάνει σπάνια βιβλία, χάρτες, πληροφοριακά βιβλία, εφηµερίδες και πρόσφατα τεύχη περιοδικών. Οι αναγνώστες έχουν στη διάθεσή τους το αναγνωστήριο για να διαβάσουν και να φωτοτυπήσουν κάποιες σελίδες από τα συγκεκριµένα τεκµήρια που δεν δανείζονται. Αντίστοιχα για ο δανεισµός των βιντεοταινιών (η Βιβλιοθήκη διαθέτει αξιόλογη συλλογή) γίνεται µε χρέωση 0,90 για τους ενήλικες και 0,60 για τα παιδιά, µε µέγιστο χρόνο δανεισµού τις 3 ηµέρες. Η καθυστέρηση στην επιστροφή της ταινίας συνεπάγεται πρόστιµο που φτάνει τα 0,30 ανά ηµέρα καθυστέρησης, χωρίς να υπάρχει το δικαίωµα ανανέωσης της δανειστικής περιόδου. Παιδικό-εφηβικό Τµήµα Υπηρεσίες αναγνωστηρίου Υπηρεσίες φωτοτύπησης Ειδική µνεία πρέπει να γίνει για την λειτουργία του παιδικού-εφηβικού τµήµατος που λειτουργεί στην Βιβλιοθήκη. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των εγγεγραµµένων µελών, το 44% περίπου των ενεργών µελών της Βιβλιοθήκης καλύπτει το χώρο της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Σαν αποτέλεσµα µεγάλο βάρος έχει δοθεί στο τµήµα το οποίο είναι κατάλληλα διαµορφωµένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών τόσο σε εκπαιδευτικές συλλογές όσο και σε ψυχαγωγικές. Η λειτουργία του τµήµατος αποτελεί κύριο στόχο της ΚΒΒ καθώς µε αυτόν τον τρόπο προετοιµάζεται η δεξαµενή των µελλοντικών αναγνωστών. Η βιβλιοθήκη διαθέτει χώρους ανάγνωσης, στο Ισόγειο, τον Ηµιόροφο και στον 1 ο όροφο που καλύπτουν τις ανάγκες όλου του αναγνωστικού κοινού. Στο Ισόγειο διαβάζουν αποκλειστικά παιδιά µικρότερων ηλικιών, στον Ηµιόροφο οι αναγνώστες περιοδικών και εφηµερίδων και στον 1 ο όροφο οι αναγνώστες των επιστηµονικών τεκµηρίων καθώς και οι µαθητές-σπουδαστές που προετοιµάζουν κάποια εργασία. Ας σηµειωθεί ότι κλειστό αναγνωστήριο υπάρχει µόνο στον 1 ο όροφο. Οι χώροι ανάγνωσης είναι διαθέσιµοι στο κοινό είτε αυτό κάνει χρήση του υλικού της Βιβλιοθήκης είτε δικού του υλικού. Το υλικό της Βιβλιοθήκης µπορεί να φωτοτυπηθεί εκτός από το σπάνιο, το πολύτιµο και εκείνο του οποίου η φωτοτύπηση µπορεί να προκαλέσει τη φθορά του. Για τις ανάγκες της φωτοτύπησης υλικού λειτουργεί στον 1 ο όροφο φωτοτυπικό µηχάνηµα στο οποίο το κοινό έχει πρόσβαση µε κατάλληλες κάρτες που διατίθενται από το Κέντρο Πληροφόρησης. Οι τιµές των καρτών που διατίθενται κυµαίνονται από 1,50 έως 9 µε µέσο κόστος χρήσης που ανέρχεται σε 0,05 ανά σελίδα. Ο αριθµός των φωτοτυπούµενων σελίδων δεν υπερβαίνει τον αριθµό που καθορίζεται από διεθνείς συµβάσεις περί προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων. 22

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Σελίδα 1 από 54 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Α1. Συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Κυριάκος Ρερρές - Ελεάνα Καφέζα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Κυριάκος Ρερρές - Ελεάνα Καφέζα Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κυριάκος Ρερρές - Ελεάνα Καφέζα Ιούλιος 2009 Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κυριάκος Ρερρές - Ελεάνα Καφέζα Ιούλιος 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη

Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη www.rural-transport.net

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πίνακας περιεχομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πίνακας περιεχομένων Εταιρική Ταυτότητα... 2 Βασικά στοιχεία της ΑΤ MANAGEMENT... 2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες.... 3 Συνεργασίες.... 8 Στελέχη και Συνεργάτες..... 8 Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: «ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα