ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Μελετητική Οµάδα: Μιχάλης Μεταξάς Γιάννης Τόλιας Θόδωρος Τσαµουρτζής Μάιος 2004

2 Ευχαριστίες Η µελετητική οµάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει για την ενεργή και πολύ εποικοδοµητική συµµετοχή της την οµάδα εργασίας της ΚΒΒ για τις ουσιαστικές κατευθύνσεις, τις σαφείς οδηγίες και τα εποικοδοµητικά σχόλια που έκαναν στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου και βοήθησαν συνολικά στη βελτίωση της ποιότητας των παραδοτέων. Ιδιαίτερα µνεία πρέπει επίσης να γίνει στη συνεισφορά του ιευθυντή της Βιβλιοθήκης, κου Ιωάννη Τροχόπουλου, στην οριστική διαµόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου σε µία λειτουργική µορφή µε εστίαση στις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Βιβλιοθήκης. Θεσσαλονίκη, Μάϊος 2004 Η µελετητική οµάδα: Μιχάλης Μεταξάς Γιάννης Τόλιας Θόδωρος Τσαµουρτζής 2

3 Επιτελική Σύνοψη Η ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας ( ΚΒΒ) ιδρύθηκε το Είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Από το 1976 λειτουργεί ως Κεντρική Βιβλιοθήκη για τον Νοµό Ηµαθίας και εξυπηρετεί εκτός από την πόλη της Βέροιας και όλους τους ήµους του Νοµού αλλά και όµορων Νοµών µε την λειτουργία δύο κινητών βιβλιοθηκών. Από το 1999 στεγάζεται σε νέο ιδιόκτητο κτίριο στο κέντρο της Βέροιας. Απασχολεί 12 άτοµα µόνιµο προσωπικό και συνολικά 23 άτοµα (αποσπασµένους καθηγητές και προσωπικό σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα). Οι παρεχόµενες υπηρεσίες της ΚΒΒ όπως έχουν αναπτυχθεί και εξελιχθεί µέχρι και σήµερα καλύπτουν µεγάλο εύρος του πληθυσµού και αυτό αποτυπώνεται στην εξέλιξη των κυριότερων δεικτών αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας της. Ενδεικτικά αναφέρεται πως έχει ενεργά µέλη, δηλαδή το 40% του συνολικού πληθυσµού της Βέροιας και το 11% του Ν. Ηµαθίας αντίστοιχα, ενώ από τα ενεργά µέλη µεγάλο ποσοστό είναι µαθητές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Ηµαθίας (ποσοστό διείσδυσης 36%). Το 2003 δάνεισε τεκµήρια, ενώ η ηλεκτρονική της ιστοσελίδα δέχθηκε επισκέψεις κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα. Αξίζει να σηµειωθεί πως η ΚΒΒ είναι η πρώτη ηµόσια Βιβλιοθήκη στην Ελλάδα που είχε παρουσία στο ιαδίκτυο δηµιουργώντας κόµβο και ιστοσελίδα δυναµικής ενηµέρωσης και ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το κοινό. Από το 1996 και µέχρι σήµερα η ιοίκηση αντιλήφθηκε την αξία της συµµετοχής σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράµµατα σε ό,τι αφορά στον πειραµατισµό και την µεταφορά τεχνογνωσίας από έµπειρες βιβλιοθήκες του εξωτερικού. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να αναπτύξει την υποδοµή της σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, να εκπαιδεύσει το προσωπικό της κυρίως σε τεχνικά αντικείµενα, να εισάγει καινοτόµες (για την Ελλάδα) υπηρεσίες προς όφελος του κοινού της και να αναδείξει το ρόλο µιας βιβλιοθήκης στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η ΚΒΒ πέτυχε εντυπωσιακούς ρυθµούς ανάπτυξης κατά την τελευταία πενταετία βασιζόµενη σε µια πολύ απλή αρχή: αν µια Βιβλιοθήκη που απευθύνεται στο ευρύ κοινό (όπως πρέπει να γίνεται στην περίπτωση των ηµόσιων Βιβλιοθηκών) προµηθεύεται τα κατάλληλα τεκµήρια προς δανεισµό και ανάγνωση, δηµιουργήσει ένα ευχάριστο περιβάλλον και αναπτύξει απλές υπηρεσίες που βοηθούν το κοινό στην εξεύρεση πληροφοριών, τότε το κοινό θα στηρίξει την προσπάθεια αυτή, δηλαδή θα θέλει να επισκέπτεται την Βιβλιοθήκη τακτικά και να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες της. Μετά την επίτευξη των αρχικών στόχων για την πενταετία , η Βιβλιοθήκη αντιλήφθηκε την αναγκαιότητα ταχύτερης προσαρµογής στις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται µε τις γρήγορες αλλαγές στα κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντός της και την συνεχή διείσδυση των νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τόσο σε επίπεδο προσφοράς 3

4 υπηρεσιών όσο και ζήτησης από πλευράς κοινού. Το βασικό ερέθισµα αυτή τη φορά µπορεί να συνοψιστεί στην εξής φράση: «Πως µπορεί η Βιβλιοθήκη να αποτελεί σοβαρή επιλογή για τον διαθέσιµο ελεύθερο χρόνο του κάθε πολίτη, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του για γνώση, πληροφόρηση, δηµιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία;» Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε να εκπονηθεί ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο µε άµεσο στόχο την καταγραφή του πλάνου ενεργειών µε την εκτέλεση των οποίων η Βιβλιοθήκη να επιτύχει τους στόχους της και έµµεσο στόχο την εµπλοκή της διοίκησης και των στελεχών της ΚΒΒ στις διαδικασίες ανάλυσης και τη στενή παρακολούθηση της µεθοδολογίας ανάπτυξης του Σχεδίου, ώστε να αποτελέσει «εργαλείο» διοίκησης και ανάπτυξης στο άµεσο µέλλον. Η µεθοδολογία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΚΒΒ για την τριετία περιλαµβάνει τα κλασικά βήµατα ανάπτυξης στρατηγικού σχεδιασµού, δηλαδή το συνδυασµό δεδοµένων από την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης του εσωτερικού περιβάλλοντος του οργανισµού µε τα κύρια στοιχεία του εξωτερικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος (αγορά), τους βασικούς στρατηγικούς άξονες και στόχους που προκύπτουν και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της η Βιβλιοθήκη, την ανάπτυξη ρεαλιστικών σχεδίων δράσης για την επίτευξη των στόχων, την χρονική αλληλουχία εκτέλεσης και τέλος την ανάλυση των οικονοµικών δεδοµένων που συνδέονται µε το Σχέδιο και την εξέταση της βιωσιµότητάς του. Η φιλοσοφία ανάπτυξης των στρατηγικών αξόνων και στόχων όπως προέκυψε από την µεθοδολογία, έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε το Ολοκληρωµένο Σχέδιο ράσης για την Ηλεκτρονική Ευρώπη (e-europe 2005) και την µελέτη της ΕΕ «The DigiCULT Report», που επιχειρεί να προτείνει τον τρόπο µε τον οποίο οι Ευρωπαϊκοί πολιτιστικοί παράγοντες θα πρέπει να προετοιµαστούν για τις αναπόφευκτες αλλαγές οι οποίες θα συντελεστούν στα επόµενα 5 χρόνια και θα επηρεάσουν άµεσα τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των πολιτιστικών ιδρυµάτων (στα οποία περιλαµβάνονται και οι Βιβλιοθήκες). Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚΒΒ στην τελική του µορφή στηρίζεται σε τέσσερις στρατηγικούς άξονες και 45 ενδεικτικές ενέργειες υλοποίησης και καλύπτει χρονικό ορίζοντα από το β εξάµηνο του 2004 ως το τέλος του α εξαµήνου του Ο προϋπολογισµός του Σχεδίου ανέρχεται περίπου σε , τµήµα του οποίου θα καλυφθεί µε αύξηση των εσόδων της Βιβλιοθήκης από παροχή υπηρεσιών και τµήµα από άλλες πηγές χρηµατοδότησης. Πεποίθηση της οµάδας εργασίας είναι ότι το παρόν Σχέδιο και κυρίως η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, µπορεί να αποτελέσει «πιλότο» για άλλες ηµόσιες Βιβλιοθήκες ώστε να αναπτύξουν ένα µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης. Οι βιβλιοθήκες µπορούν και πρέπει να αποκτήσουν το ρόλο τους στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, δίνοντας έµφαση στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των πολιτών και παρέχοντας καινοτόµες υπηρεσίες που θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη της δηµιουργικής έκφρασης του κοινού και την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών. 4

5 Περιεχόµενα Υπάρχουσα κατάσταση... 1 Εισαγωγικά για την ΚΒΒ... 1 Υπάρχουσα υποδοµή... 2 Υπάρχουσα υποδοµή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Παρεχόµενες Υπηρεσίες Οργανωτική οµή Λειτουργία της ΚΒΒ Ιστορικά δεδοµένα κινήσεων της ΚΒΒ Συµµετοχή της ΚΒΒ σε Ερευνητικά Προγράµµατα Οικονοµικά στοιχεία περιόδου Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος Κοινωνικό Περιβάλλον Τεχνολογικό Περιβάλλον Πολιτικό Νοµοθετικό περιβάλλον Ανάλυση αγοράς Γενικά για την ανάλυση αγοράς Χρήστες στην υπάρχουσα κατάσταση Χρήστες Η/Υ και Internet στην υπάρχουσα κατάσταση υνητικοί Χρήστες των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Ανάλυση ανταγωνισµού Συνθετική ιάγνωση Γενικά για το µοντέλο της συνθετικής διάγνωσης Ανάλυση S.W.O.T Στρατηγική κατεύθυνση Σχέδιο Στρατηγικής της ΚΒΒ Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης Άξονας Α Άξονας Β Άξονας Γ Άξονας Χρηµατοοικονοµικό Σχέδιο Βασικές υποθέσεις Παρουσίαση Α Άξονα Παρουσίαση Β Άξονα

6 Παρουσίαση Γ Άξονα Παρουσίαση Άξονα Ανάλυση προβλεπόµενου κόστους Σχεδίου Προβλεπόµενα Έσοδα Πηγές χρηµατοδότησης του Σχεδίου

7 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Εξέλιξη αριθµού προσωπικού ΚΒΒ Πίνακας 2: Κατηγοριοποίηση µελών (στοιχεία µέχρι 9/03) Πίνακας 3: Εξέλιξη εγγραφών νέων µελών Πίνακας 4: Εξέλιξη ρυθµού δανεισµού τεκµηρίων Πίνακας 5: Ρυθµός µεταβολής δανεισµών τεκµηρίων Πίνακας 6: Επισκεψιµότητα Ιστοσελίδας Πίνακας 7: Εισπράξεις από τη χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου Πληροφόρησης Πίνακας 8: Εξέλιξη εσόδων ΚΒΒ Πίνακας 9: Εξέλιξη εξόδων της ΚΒΒ Πίνακας 10: είκτες ευηµερίας Νοµού Ηµαθίας Πίνακας 11: Συµµετοχή του Ν. Ηµαθίας στα συνολικά µεγέθη της χώρας Πίνακας 12: Εξέλιξη πληθυσµού Νοµού Ηµαθίας και ήµων Πίνακας 13: Εξέλιξη µαθητικού πληθυσµού Νοµού Ηµαθίας Πίνακας 14: Στοιχεία ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές Πίνακας 15: Μεταβολή εισοδήµατος Ν. Ηµαθίας Πίνακας 16: Μεταβολή καταθέσεων Ν. Ηµαθίας Πίνακας 17: ραστηριοποίηση ISP s στην ΠΚΜ Πίνακας 18: Εκτίµηση της διείσδυσης του Internet στην ΠΚΜ Πίνακας 19: Κατηγοριοποίηση µελών ΚΒΒ Πίνακας 20: Ρυθµός αύξησης µελών ΚΒΒ Πίνακας 21: Ζητούµενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από χρήστες Internet Πίνακας 22: Κύρια σηµεία Ανάλυσης S.W.O.T. για την ΚΒΒ Πίνακας 23: Συνιστώσες στρατηγικού προτύπου για την ΚΒΒ Πίνακας 24: Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ενεργειών Άξονα Α Πίνακας 25: Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ενεργειών Άξονα Β Πίνακας 26: Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ενεργειών Άξονα Γ Πίνακας 27: Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ενεργειών Άξονα Πίνακας 28: Προβλέψεις οριακών δαπανών για τον Α Άξονα Πίνακας 29: Προβλέψεις οριακών δαπανών για τον Β Άξονα Πίνακας 30: Προβλέψεις οριακών δαπανών για τον Γ Άξονα Πίνακας 31: Προβλέψεις οριακών δαπανών για τον Άξονα Πίνακας 32: Προβλεπόµενα οριακά έσοδα της ΚΒΒ

8 Κεφάλαιο 1 Υπάρχουσα κατάσταση Ανάλυση υποδοµών και προσφερόµενων υπηρεσιών Στο Κεφάλαιο 1 θα παρουσιαστεί η υπάρχουσα κατάσταση στην ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας ( ΚΒΒ) όπως αποτυπώθηκε στις συναντήσεις της µελετητικής οµάδας µε το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Τα σηµεία που θα καλυφθούν στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης περιλαµβάνουν στοιχεία οργανωτικής δοµής, ανθρώπινου δυναµικού, υλικοτεχνικής υποδοµής, παρεχόµενων υπηρεσιών, στατιστικά κινήσεων και απολογιστικών οικονοµικών δεδοµένων Εισαγωγικά για την ΚΒΒ Η ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας είναι µία από τις σηµαντικότερες εκπροσώπους του συνόλου των ηµόσιων Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Στεγάζεται από το 1999 στο ιδιόκτητο κτίριο της οδού Έλλης 8 στο κέντρο της Βέροιας και απασχολεί 23 άτοµα προσωπικό. Η Βιβλιοθήκη έχει χαρακτηριστεί «Κεντρική» διότι εξυπηρετεί µε τις κινητές της µονάδες την περιοχή του Ν. Ηµαθίας και άλλους τέσσερεις γειτονικούς Νοµούς. Η ΚΒΒ περιλαµβάνει: 1. Τις κεντρικές εγκαταστάσεις στο κτίριο της οδού Έλλης 8 2. Το Παράρτηµα το οποίο λειτουργεί ως δανειστική βιβλιοθήκη στο σχολικό συγκρότηµα των 7 ου -11 ου ηµοτικών Σχολείων Βέροιας και εξυπηρετεί τους µαθητές των σχολείων αλλά και τους κατοίκους της γύρω περιοχής 3. ύο κινητές µονάδες πλήρως εξοπλισµένες, οι οποίες εξυπηρετούν τις ανάγκες της µαθητικής κοινότητας του Ν. Ηµαθίας αλλά και των αγροτικών περιοχών που γειτνιάζουν µε την Ηµαθία (Πέλλα, Κιλκίς, Πιερία, Θεσσαλονίκη). Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης περιλαµβάνουν περίπου τεκµήρια, εκ των οποίων η πλειοψηφία βιβλία, αλλά και περιοδικά, εφηµερίδες, βιντεοταινίες, κλπ. Στους χώρους των κεντρικών εγκαταστάσεων το κοινό έχει πρόσβαση στο Ισόγειο, τον ηµιόροφο, τον 1 ο όροφο και στον 2 ο όροφο στον 1

9 χώρο των εκδηλώσεων. Στον 1 ο όροφο είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί πλήρες δίκτυο υπολογιστών µε πρόσβαση στο διαδίκτυο και οργανωµένο Κέντρο Πληροφόρησης του κοινού σε θέµατα βιβλιογραφικών και λοιπών ερευνών. Τέλος, στον 1 ο όροφο και πάλι υπάρχει κλειστό αναγνωστήριο για τις ανάγκες του κοινού. Τα αποτελέσµατα από την µέχρι σήµερα παρουσία της ΚΒΒ στα κοινά της Ηµαθίας και όχι µόνον, όπως ο δανεισµός τεκµηρίων το 2003, τα ενεργά µέλη, οι επισκέψεις στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης το 2003, η συµµετοχή της σε σειρά αξιόλογων Ερευνητικών Προγραµµάτων από το 1990 µέχρι σήµερα, έχουν κατατάξει την Βιβλιοθήκη ως τον πιο δραστήριο πόλο διάχυσης της γνώσης και συγκέντρωσης του δυναµικού της πόλης και σε µία από τις πιο σηµαντικές βιβλιοθήκες της χώρας µας. Στη συνέχεια του 1 ου Κεφαλαίου θα παρουσιαστούν τα κυριότερα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα της υπάρχουσας δυναµικότητας της ΚΒΒ και προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό τις προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης της Βιβλιοθήκης µε τα νέα δεδοµένα που προκύπτουν από την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Υπάρχουσα υποδοµή Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται από το 1999 η ΚΒΒ περιλαµβάνει τέσσερις ανεξάρτητες χωρικές ενότητες, η καθεµιά από τις οποίες εξυπηρετεί επιµέρους ανάγκες του κοινού της Βιβλιοθήκης. Πλέον αυτών των χώρων περιλαµβάνει και δύο υπόγεια στα οποία όµως δεν έχει πρόσβαση το κοινό. Αναλυτικότερα οι επιµέρους χώροι και η κάτοψη του καθενός έχουν ως εξής. Ισόγειο Το Ισόγειο αποτελεί την κυρίως είσοδο της Βιβλιοθήκης στο κοινό. Στο κέντρο του χώρου ξεχωρίζει ο χώρος υποδοχής όπου εκτελούνται οι διαδικασίες της εγγραφής, του δανεισµού και της επιστροφής των τεκµηρίων καθώς και της παροχής πληροφοριών για την έρευνα των βιβλίων. Ο χώρος του Ισογείου απευθύνεται κυρίως στους αναγνώστες της λογοτεχνίας, της βιογραφίας καθώς και στα παιδιά και τους εφήβους, µε ειδικά διαµορφωµένο χώρο για τις ηλικίες αυτές. Επίσης εδώ υπάρχει η συλλογή µε τα video, DVDs. Άποψη του χώρου υποδοχής φαίνεται στην Φωτογραφία 1 και του παιδικού τµήµατος στην Φωτογραφία 2. 2

10 Φωτογραφία 1: Άποψη του χώρου υποδοχής Φωτογραφία 2: Άποψη παιδικού τµήµατος και αναγνωστηρίου Επίσης σκαρίφηµα του χώρου φαίνεται στο Σχήµα 1. 3

11 Ράφι µε ββλί Τραπέζι Καρέκλα Καναπές WC (α)3 PC του προσωπικού για διαδικασίες δανεισµού και αναζήτησης (β) 1 Εκτυπωτής laser (γ) 1 Εκτυπωτής για τις κάρτες µελών PC κοινού για αναζήτηση στη βιβλιογραφική βάση τεκµηρίων Είσοδος Σχήµα 1: Κάτοψη Ισογείου χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΠ «ΚτΠ» στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, χωρίς να απαιτείται καταβολή χρηµατικής αποζηµίωσης, 4

12 Ηµιόροφος Στον ηµιόροφο, το βάρος έχει δοθεί στην συλλογή και την ανάγνωση του ελληνικού και ξένου περιοδικού Τύπου καθώς και του ηµερήσιου τοπικού τύπου και επιλογής από τον εθνικό. Το κοινό µπορεί να δανεισθεί υλικό, εκτός από τα τρέχοντα τεύχη των περιοδικών και των εφηµερίδων τα οποία µπορεί να µελετηθούν επιτόπου. Άποψη του χώρου φαίνεται στην Φωτογραφία 3. Φωτογραφία 3: Άποψη του χώρου περιοδικών - εφηµερίδων Επίσης σκαρίφηµα του χώρου φαίνεται στο Σχήµα 2. 5

13 Προς Χώρο Προσωπικού ΡΑΦΙΑ Σκάλα που οδηγεί από το ισόγειο στον ηµιώροφο Σχήµα 2: Κάτοψη Ηµιορόφου 1 ος Όροφος Στον 1 ο Όροφο της ΚΒΒ βρίσκονται οι συλλογές που καλύπτουν τις επιστηµονικές θεµατικές ενότητες (Θετικές, Θεωρητικές Επιστήµες, Πληροφοριακό υλικό κλπ), το Κέντρο Πληροφόρησης, ο χώρος της Τεχνολογίας µε 6 υπολογιστές που προσφέρουν πρόσβαση στο ιαδίκτυο και το αναγνωστήριο. Κάτοψη του 1 ου ορόφου φαίνεται στο Σχήµα 3. Ο χώρος της τεχνολογίας πρόσφατα έχει αναβαθµιστεί µε την προσθήκη άλλων τεσσάρων υπολογιστών και την αντικατάσταση των παλαιών µε καινούρια µηχανήµατα. Ο χώρος αυτός πλέον θα αποτελεί την αιχµή του ηµόσιου Κέντρου Πληροφόρησης, το οποίο πρόκειται να δηµιουργηθεί στη Βιβλιοθήκη µε πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας. Στην Φωτογραφία 4 φαίνεται ο χώρος του αναγνωστηρίου και στην Φωτογραφία 5 φαίνεται ο χώρος µε τους υπολογιστές. 6

14 Φωτογραφία 4: Άποψη του αναγνωστηρίου Φωτογραφία 5: Άποψη του χώρου Τεχνολογίας και Internet 7

15 8

16 Αναγνωστήριο Φωτοτυπικό Μηχάνηµα Είσοδος (α) 3 PC του προσωπικού για διαδικασίες αναζήτησης (β) 1 Εκτυπωτής laser (γ) 1 Εκτυπωτής έγχρωµος Γωνία της τεχνολογίας µε 6 PC για χρήση από το κοινό Ράφι µε βιβλία Τραπέζι Είσοδος Καρέκλα Καναπές Τραπεζάκι Σχήµα 3: Κάτοψη 1 ου Ορόφου υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης και χρηµατοδότησης 9

17 2 ος Όροφος Στον 2 ο Όροφο της ΚΒΒ στεγάζονται οι ιοικητικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. Επίσης εδώ βρίσκεται η αίθουσα εκδηλώσεων η οποία διαθέτει πλήρη εξοπλισµό για την διοργάνωση κλειστών εκδηλώσεων και οµιλιών. Κάτοψη του χώρου του 2 ου Ορόφου φαίνεται στο Σχήµα 4. 10

18 Μικρόφων W W Χώρος δ λ Φωτοτυπικ ό Είσοδο 5 PC για εξυπηρέτηση του Εκτυπωτής Scanne PC ιευθυντή PC Είσοδο FAX υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης και χρηµατοδότησης 11

19 Σχήµα 4: Κάτοψη 2 ου Ορόφου υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης και χρηµατοδότησης 12

20 Υπάρχουσα υποδοµή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Η ΚΒΒ από την αρχή της λειτουργίας της έδωσε ιδιαίτερο βάρος στις υποδοµές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στις οποίες επένδυσε είτε από κονδύλια του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων είτε από τη συµµετοχή της σε χρηµατοδοτούµενα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. Η υπάρχουσα υποδοµή ΤΠΕ στην Βιβλιοθήκη αξιοποιείται σε δύο κυρίως επίπεδα: Στο επίπεδο της βασικής λειτουργίας των διαχειριστικών εφαρµογών (back office), όπως για παράδειγµα της καταλογογράφησης της ταξινόµησης και της διαχείρισης της βάσης δεδοµένων των τηρούµενων τεκµηρίων. Στο επίπεδο της παροχής υπηρεσιών προς το κοινό, όπως για παράδειγµα τη διαχείριση στοιχείων χρηστών, την αναζήτηση, το δανεισµό και την επιστροφή των τεκµηρίων, την παροχή υπηρεσιών Internet προς τους χρήστες, την παροχή πληροφοριών µέσω της ιστοσελίδας της ΚΒΒ και την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης. Αναλυτικά η καταγραφή της υπάρχουσας υποδοµής ΤΠΕ αλλά και του λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισµού ανά χώρο έχει ως εξής. Εξοπλισµός Ισογείου Τρεις (3) Η/Υ στο δανειστικό τµήµα για αποκλειστική χρήση από το προσωπικό. H χρήση και των τριών Η/Υ είναι αποκλειστικά για την πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση τεκµηρίων και την εκτέλεση της διαδικασίας δανεισµού. Λογισµικό Σε όλους τους Η/Υ είναι εγκατεστηµένα Windows 2000 ο ένας από αυτούς έχει Office 2000 (Ελληνική έκδοση). Πρόγραµµα Netterm για πρόσβαση των Η/Υ στη βιβλιογραφική βάση τεκµηρίων που είναι εγκατεστηµένη στον διακοµιστή (server) 1. Ένας (1) Η/Υ για χρήση αποκλειστικά από το κοινό για πρόσβαση στον κατάλογο της βιβλιογραφικής βάσης τεκµηρίων (µηχανή αναζήτησης). Πρόκειται να εγκατασταθούν δύο (2) Η/Υ µε Windows 98 για παιδιά του ηµοτικού µε πρόσβαση στο Internet και ανάγνωση CD s. 1 Η βιβλιοθήκη χρησιµοποιεί το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης βιβλιοθηκών της Geac Advanced 13

21 Πρόκειται να εγκατασταθεί ένας (1) Η/Υ µε Windows XP και Office 2003 για χρήση του προσωπικού. Ένας (1) Εκτυπωτής Laser (ασπρόµαυρος) για την εκτύπωση (α) προστίµων από καθυστερήσεις επιστροφών, (β) κρατήσεων και, (γ) αποδείξεων για το οπτικοακουστικό υλικό. Ένας (1) εκτυπωτής που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την εκτύπωση των πλαστικών καρτών µελών (εγγραφής) του κοινού. Ένα (1) DVD Player. ύο (2) Barcode Scanners (πιστόλια) για τη διαδικασία δανεισµού (scanning κάρτας και βιβλίου). Εξοπλισµός ηµιωρόφου και 1 ου ορόφου Έξι (6) Η/Υ για αποκλειστική χρήση από το κοινό µε παροχή υπηρεσιών Internet, Chat µέσω προγράµµατος MIRC, και λειτουργιών Office (Word, Excel, Access, Powerpoint). Λογισµικό Windows ΧΡ Professional (Ελληνική έκδοση) Office 2003 Professional (Ελληνική έκδοση) Τρεις (3) Η/Υ στον γραφείο εξυπηρέτησης του κοινού για αποκλειστική χρήση από το προσωπικό. Και οι τρεις Η/Υ είναι συνδεδεµένοι µε τη βιβλιογραφική βάση τεκµηρίων που είναι εγκατεστηµένη στο διακοµιστή, έχουν πρόσβαση στο Internet και εκτελούν, µέσω του προσωπικού, και αναζητήσεις. Ένας (1) Η/Υ για χρήση από το κοινό για αναζήτηση στη βάση δεδοµένων της Βιβλιοθήκης µε Windows 2000 Professional (Ελληνική έκδοση). Στον ηµιώροφο προστέθηκε ένας (1) φορητός Η/Υ µε Windows XP και Office 2003 για χρήση του προσωπικού. Λογισµικό Windows 2000 Professional (Ελληνική έκδοση) Office 2000 Professional (Ελληνική έκδοση) και Office 2003 (Ελληνική έκδοση) ο ένας από αυτούς Πρόγραµµα Netterm για πρόσβαση των Η/Υ στη βιβλιογραφική βάση τεκµηρίων που είναι εγκατεστηµένη στο διακοµιστή. Ένας (1) εκτυπωτής Laser (ασπρόµαυρος) για χρήση από κοινό και προσωπικό. 14

22 Ένα (1) φωτοτυπικό µηχάνηµα (ασπρόµαυρο) για υπηρεσία παραγωγής φωτοαντιγράφων για το κοινό, το οποίο λειτουργεί µέσω ενός Card Reader. ύο (2) ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές για χρήση από το προσωπικό. Εξοπλισµός 2 ου Ορόφου Επτά (6 + 1) Η/Υ οι έξι εκ των οποίων είναι εγκατεστηµένοι στο γραφείο προσωπικού και ο ένας στο γραφείο του ιευθυντή της Βιβλιοθήκης. Ένας (1) φορητός Η/Υ (Notebook) µε Windows XP Professional και Office 2003 (Ελληνική έκδοση). Λογισµικό Windows 2000 Professional (Ελληνική έκδοση) Office 2000 Professional (Ελληνική έκδοση) Πρόγραµµα Netterm για πρόσβαση των Η/Υ στη βιβλιογραφική βάση τεκµηρίων που είναι εγκατεστηµένη στο διακοµιστή. Λογισµικό του σαρωτή (scanner). Ένας (1) εκτυπωτής Laser (ασπρόµαυρος) για χρήση από το προσωπικό (δικτυωµένος). Ένας (1) εκτυπωτής Inkjet (έγχρωµος) για χρήση από κοινό και προσωπικό. 2 Ένας (1) σαρωτής για χρήση αποκλειστικά από το προσωπικό και εξυπηρέτηση του κοινού κατά παραγγελία. Ένα (1) Fax + Fax modem για χρήση από το προσωπικό. Εξοπλισµός Αίθουσας Εκδηλώσεων Ένας (1) Projector κρεµάµενος. Πέντε (4 + 1) µικρόφωνα εκ των οποίων τα 4 είναι ενσύρµατα και το 1 ασύρµατο. Εντοιχισµένα ηχεία Ένας (1) δέκτης που λαµβάνει το σήµα του ασύρµατου µικροφώνου. Ένας (1) προ-ενισχυτής Ένας (1) ενισχυτής 2 Και οι δύο εκτυπωτές είναι δικτυωµένοι µε 1ο και 2ο όροφο, δηλαδή µπορεί να γίνει χρήση και από το προσωπικό του 2ου ορόφου. 15

23 Ένας (1) µείκτης ήχου Ένα (1) DVD & Video Player Combo Εξοπλισµός 1 ου Υπογείου Ένας Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Exchange 2003 o οποίος παίζει τον ρόλο του mail server, files server, printer server και antivirus server. Επίσης έχει ενσωµατωµένη συσκευή back-up. Ένας Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft SQL Server 2000 ο οποίος χρησιµοποιείται σαν web server. Ένας Microsoft Windows 2000 Server και Symantec for gateways ο οποίος ελέγχει τα mail για ύπαρξη ιών και λειτουργεί και έως antispam. Ένας Microsoft Windows 2000 Server µε εγκατεστηµένο το πρόγραµµα List Server για διαχείριση λιστών Ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ένας Linux server στον οποίο είναι εγκατεστηµένο το πρόγραµµα διαχείρισης της βιβλιογραφικής βάσης. Ένας Unix server στον οποίο είναι εγκατεστηµένο το πρωτόκολλο Z3950 µε το οποίο χρήστες της ιστοσελίδας µπορούν να έχουν πρόσβασης την βιβλιογραφική βάση. Ένας Microsoft Windows 2000 Professional server στον οποίο είναι εγκατεστηµένο το πρόγραµµα Remote print manager (RPM) για την δροµολόγηση των εκτυπώσεων από την βιβλιογραφική βάση σε δικτυακούς εκτυπωτές. ύο (2) µονάδες UPS (σταθεροποιητής τάσεως και µπαταρία) µία για κάθε διακοµιστή, σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Μία (1) µεγάλη µονάδα UPS που καλύπτει όλο το δίκτυο των Η/Υ σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Εξοπλισµός Internet: Υπάρχει rack το οποίο περιλαµβάνει τα εξής: Ένα (1) modem (2Mbps πανελλήνιο σχολικό δίκτυο edunet)το οποίο συνδέει το δίκτυο µε το κτίριο του ΟΤΕ. Ένα (1) modem το οποίο συνδέει το δίκτυο του Κεντρικού Κτιρίου µε το Παράρτηµα. Ένας (1) δροµολογητής (router). ύο (2) switch. Ένα firewall. 16

24 Εξοπλισµός Παραρτήµατος Ένας (1) Η/Υ για χρήση από το προσωπικό, µε πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση τεκµηρίων και εκτέλεση της διαδικασίας δανεισµού. Λογισµικό Windows 2000 Professional (Ελληνική έκδοση) Office 2000 Professional (Ελληνική έκδοση) Πρόγραµµα Netterm για πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση τεκµηρίων. Ένας (1) Εκτυπωτής Laser (ασπρόµαυρος) για την εκτύπωση (α) προστίµων από καθυστερήσεις επιστροφών και (β) κρατήσεων. Ένα (1) modem (256Kbps) και ένας (1) router για σύνδεση του Η/Υ µε το διακοµιστή της βιβλιοθήκης µέσω Internet. Ένα (1) Barcode Scanner (επιτραπέζιο) για τη διαδικασία δανεισµού. Μία (1) µονάδα UPS. Εξοπλισµός κινητής βιβλιοθήκης ανά όχηµα (2 οχήµατα) ύο (2) Η/Υ εκ των οποίων ο ένας λειτουργεί ως διακοµιστής (Unix, Advance) και ο δεύτερος ως τερµατικό (Windows 98). Ένα (1) HUB για τη σύνδεση των 2 Η/Υ. Μία (1) µονάδα UPS Μία (1) τηλεόραση και ένα (1) βίντεο (στο ένα εκ των δύο οχηµάτων µόνο τηλεόραση). Η υπάρχουσα υποδοµή ΤΠΕ της Βιβλιοθήκης φαίνεται διαγραµµατικά στο Σχήµα 5. 17

25 LOAD ONBATT BYP ASS FAULT ESC L oad On Line O n Battery Tes t Smart Replace B oos t Ba tter y B at ter y Te st On O n Smart Replace L oad Line Battery B oos t Ba tter y B at ter y Te st On O n Smart Replace L oad Line Battery B oos t Battery B at ter y L oad On Line Test On On Smart Rep la ce L oa d Lin e B atte ry Boost Battery B atte r y O n Battery Tes t Smart Replace B oost Ba tter y B at ter y Tes t On On Smart Rep l ac e L oad Line Battery Boost Battery B a tery Tes t On O n Smart Replace L oad Line Battery B oos t Ba tter y B at ter y ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ. Κ. Β. Β. ικτυακός Εξοπλισµός 2ου Ορόφου PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 PC 6 PC 7 Switch 1 ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ 2ου Ορόφου Laptop Scanner Laser Printer ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ 5 ΚΑΛΩ ΙΩΝ 6 1ου Ορόφου ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ικτυακός Εξοπλισµός 1ου Ορόφου PC 8 PC 9 PC 10 PC 11 PC 12 PC 13 PC 14 ικτυακός Εξοπλισµός Ισογείου PC 15 PC 16 Switch 2 Laser Printer 2 PC 17 PC 18 PC 19 PC 20 PC 21 PC 22 Εκτυπωτής καρτών µελών Barcode scanners Colour Printer Laser Printer ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ικτυακός Εξοπλισµός Υπογείου SWITCH 24 2x Zeon 1x Zeon List Server UPS 1 UPS 2 UPS 3 SWITCH 24 Linux Server UPS 4 UNIX Server UPS 5 EDUNET Modem 2 Mbps Modem Παράρτηµα 256 Kbps Modem 56 Kbps Modem 56 Kbps PC 21 Laptop Firewall Hub Router UPS που υποστηρίζει όλο το δίκτυο Mailgate RPM UPS 6 UPS 7 υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης και χρηµατοδότησης 18

26 Σχήµα 5: Τοπολογικό διάγραµµα εξοπλισµού ΤΠΕ της ΚΒΒ υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης και χρηµατοδότησης 19

27 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. ικτυακός Εξοπλισµός 2ου Ορόφου (PC 1 έως PC 7) O εξοπλισµός του 2ου ορόφου αποτελείται από 4 PC (PC 2 έως PC 5) Pentium 2 στα 350 ΜΗz, µε χωρητικότητα µνήµης 64MB, και χωρητικότητα σκληρού δίσκου 3.2GHz-4.2GHz, 1 PC (PC 6) Pentium 4 στα 2,66 GΗz, 256 MB Ram, 40HB HDD, 1 PC (PC 7) Celeron στα 700 ΜΗz, µε χωρητικότητα µνήµης 128MB, και χωρητικότητα σκληρού δίσκου ~20GHz, και 1 Notebook (PC 1-του διευθυντή) Pentium στα 1,6 ΜΗz, µε χωρητικότητα µνήµης 256MB, και χωρητικότητα σκληρού δίσκου 40GB. Όλα τα PC καταλήγουν µέσω καλωδίων δικτύου στον κατανεµητή του 2ου ορόφου. 2. ικτυακός Εξοπλισµός 1ου Ορόφου (PC 8 έως PC 16) Η Γωνία Τεχνολογίας, η οποία αποτελείται από 6 PC (PC 8 έως PC 13) Pentium 4 στα 2,66 GΗz, µε χωρητικότητα µνήµης 256MB, και χωρητικότητα σκληρού δίσκου GB, είναι διαθέσιµη για αποκλειστική χρήση από το κοινό µε παροχή υπηρεσιών Internet, Chat µέσω προγράµµατος MIRC, λειτουργιών Office (Word, Excel, Access, Powerpoint) και εκτυπώσεις (έγχρωµες και ασπρόµαυρες). Ο εξοπλισµός του προσωπικού αποτελείται από 3 PC (PC 14 έως PC 16) Pentium 4 στα 2GHz, µε χωρητικότητα µνήµης 256MB, και χωρητικότητα σκληρού δίσκου 40GHz, µε τις 2 από τις 3 οθόνες να είναι TFT 15 και 17. Και τα 3 PC είναι συνδεδεµένα µε τη βιβλιογραφική βάση τεκµηρίων, έχουν πρόσβαση στο Internet και εκτελούν, µέσω του προσωπικού, αναζητήσεις παρέχοντας πάσης φύσεως πληροφορίες στο κοινό. Όλα τα PC καταλήγουν µέσω καλωδίων δικτύου στον κατανεµητή του 1ου ορόφου. 3. ικτυακός Εξοπλισµός Ισογείου (PC 17 έως PC 20) Ο εξοπλισµός του προσωπικού αποτελείται από 5 PC (PC 18 έως PC 22) Pentium 2 στα 350 ΜΗz, µε χωρητικότητα µνήµης 64MB, και χωρητικότητα σκληρού δίσκου 3.6GHz. Τα 5 PC απαρτίζουν το δανειστικό τµήµα της βιβλιοθήκης για πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση τεκµηρίων και την εκτέλεση των διαδικασιών δανεισµού. Το PC 17 το οποίο είναι Pentium 2 στα 350 ΜΗz, µε χωρητικότητα µνήµης 64MB, και χωρητικότητα σκληρού δίσκου 3.2GHz-4.2GHz, είναι για χρήση από το κοινό µε σκοπό την πρόσβαση και αναζήτηση στη βιβλιογραφική βάση δεδοµένων. Όλα τα PC καταλήγουν µέσω καλωδίων δικτύου στον κατανεµητή του Ισογείου. 4. ικτυακός Εξοπλισµός Υπογείου O εξοπλισµός στο χώρο του υπογείου αποτελείται από 7 Servers: 1x Pentium Zeon, 3 GHz, 1GB Ram, 100 GB HDD Listserver, µε 256 MB Ram 20

28 Mailgate antivirus antispam, P4 2,66GHz, 256MB Ram, 40GB HDD Linux Server Unix Server RPM PII 350MHz, 64MB Ram, 3.2 GB HDD τις µονάδες UPS 1-7 (σταθεροποιητές τάσεως και µπαταρία), οι οποίες είναι συνδεδεµένες µε τους servers και παρέχουν τάση σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος, το κεντρικό UPS το οποίο υποστηρίζει όλο το δίκτυο σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος, τον κεντρικό κατανεµητή του δικτύου στον οποίο καταλήγουν τα καλώδια από τον κατανεµητή του κάθε ορόφου, δύο (2) Switch στα οποία πάνω είναι συνδεδεµένοι οι servers, τα καλώδια από τον κεντρικό κατανεµητή του δικτύου και ο router, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόσβαση των H/Y της Βιβλιοθήκης στους severs, τον router, ο οποίος είναι συνδεδεµένος µε τα 4 modem για πρόσβαση των Η/Υ του δικτύου στο Internet, και ένα firewall για παροχή προστασίας στο δίκτυο από εξωτερικούς «εισβολείς». Με την υπάρχουσα υποδοµή ΤΠΕ και τις προσθήκες που είναι υπό σχεδιασµό, η ΚΒΒ φαίνεται να παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας και να προσφέρει στο κοινό αλλά και στο προσωπικό πολύ ικανοποιητική υποδοµή Πληροφορικής Τεχνολογίας για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της. Παρεχόµενες Υπηρεσίες Η ΚΒΒ παρέχει πρακτικά όλες τις υπηρεσίες που µπορεί να παρέχει µια Ελληνική ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας των ηµοσίων Βιβλιοθηκών (ΦΕΚ 1173/ ). Πιο αναλυτικά οι παρεχόµενες υπηρεσίες της ΚΒΒ είναι οι ακόλουθες: ανειστικές υπηρεσίες Η Βιβλιοθήκη δανείζει τεκµήρια από τις συλλογές της σε όσους πολίτες διαθέτουν κάρτα µέλους. Κάθε πολίτης του Ν. Ηµαθίας µπορεί να γίνει µέλος δωρεάν. Τα τεκµήρια που βρίσκονται στη διάθεση του κοινού προς δανεισµό περιλαµβάνουν µια µεγάλη γκάµα από βιβλία (περίπου τόµους) τα οποία καλύπτουν πολλές θεµατικές ενότητες που ενδιαφέρουν τους αναγνώστες όπως εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές, ενηµερωτικές, επιστηµονικές κ.ά. Άλλες κατηγορίες τεκµηρίων που δανείζονται περιλαµβάνουν περιοδικά, βιντεοταινίες και DVDs. 21

29 Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό της ΚΒΒ, ο δανεισµός βιβλίων παρέχεται δωρεάν για 20 ηµέρες µε δυνατότητα ανανέωσης για ακόµη δύο φορές εκτός εάν το συγκεκριµένο τεκµήριο έχει ζητηθεί από άλλον αναγνώστη. Τα περιοδικά έχουν µικρότερη διάρκεια δανεισµού (6 ηµέρες). Μετά την πάροδο της δανειστικής περιόδου επιβάλλεται ένα µικρό πρόστιµο στον αναγνώστη που ανέρχεται σε 0,15 για κάθε ηµέρα καθυστέρησης (στους µαθητές το πρόστιµο ανέρχεται σε 0,10 ανά µέρα καθυστέρησης). Το υλικό που δεν δανείζεται περιλαµβάνει σπάνια βιβλία, χάρτες, πληροφοριακά βιβλία, εφηµερίδες και πρόσφατα τεύχη περιοδικών. Οι αναγνώστες έχουν στη διάθεσή τους το αναγνωστήριο για να διαβάσουν και να φωτοτυπήσουν κάποιες σελίδες από τα συγκεκριµένα τεκµήρια που δεν δανείζονται. Αντίστοιχα για ο δανεισµός των βιντεοταινιών (η Βιβλιοθήκη διαθέτει αξιόλογη συλλογή) γίνεται µε χρέωση 0,90 για τους ενήλικες και 0,60 για τα παιδιά, µε µέγιστο χρόνο δανεισµού τις 3 ηµέρες. Η καθυστέρηση στην επιστροφή της ταινίας συνεπάγεται πρόστιµο που φτάνει τα 0,30 ανά ηµέρα καθυστέρησης, χωρίς να υπάρχει το δικαίωµα ανανέωσης της δανειστικής περιόδου. Παιδικό-εφηβικό Τµήµα Υπηρεσίες αναγνωστηρίου Υπηρεσίες φωτοτύπησης Ειδική µνεία πρέπει να γίνει για την λειτουργία του παιδικού-εφηβικού τµήµατος που λειτουργεί στην Βιβλιοθήκη. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των εγγεγραµµένων µελών, το 44% περίπου των ενεργών µελών της Βιβλιοθήκης καλύπτει το χώρο της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Σαν αποτέλεσµα µεγάλο βάρος έχει δοθεί στο τµήµα το οποίο είναι κατάλληλα διαµορφωµένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών τόσο σε εκπαιδευτικές συλλογές όσο και σε ψυχαγωγικές. Η λειτουργία του τµήµατος αποτελεί κύριο στόχο της ΚΒΒ καθώς µε αυτόν τον τρόπο προετοιµάζεται η δεξαµενή των µελλοντικών αναγνωστών. Η βιβλιοθήκη διαθέτει χώρους ανάγνωσης, στο Ισόγειο, τον Ηµιόροφο και στον 1 ο όροφο που καλύπτουν τις ανάγκες όλου του αναγνωστικού κοινού. Στο Ισόγειο διαβάζουν αποκλειστικά παιδιά µικρότερων ηλικιών, στον Ηµιόροφο οι αναγνώστες περιοδικών και εφηµερίδων και στον 1 ο όροφο οι αναγνώστες των επιστηµονικών τεκµηρίων καθώς και οι µαθητές-σπουδαστές που προετοιµάζουν κάποια εργασία. Ας σηµειωθεί ότι κλειστό αναγνωστήριο υπάρχει µόνο στον 1 ο όροφο. Οι χώροι ανάγνωσης είναι διαθέσιµοι στο κοινό είτε αυτό κάνει χρήση του υλικού της Βιβλιοθήκης είτε δικού του υλικού. Το υλικό της Βιβλιοθήκης µπορεί να φωτοτυπηθεί εκτός από το σπάνιο, το πολύτιµο και εκείνο του οποίου η φωτοτύπηση µπορεί να προκαλέσει τη φθορά του. Για τις ανάγκες της φωτοτύπησης υλικού λειτουργεί στον 1 ο όροφο φωτοτυπικό µηχάνηµα στο οποίο το κοινό έχει πρόσβαση µε κατάλληλες κάρτες που διατίθενται από το Κέντρο Πληροφόρησης. Οι τιµές των καρτών που διατίθενται κυµαίνονται από 1,50 έως 9 µε µέσο κόστος χρήσης που ανέρχεται σε 0,05 ανά σελίδα. Ο αριθµός των φωτοτυπούµενων σελίδων δεν υπερβαίνει τον αριθµό που καθορίζεται από διεθνείς συµβάσεις περί προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων. 22

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Μελετητική Οµάδα: Μιχάλης Μεταξάς Γιάννης Τόλιας Θόδωρος Τσαµουρτζής Μάιος 2004 Το παρόν κείµενο αποτελεί µια συνοπτική έκδοση του ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Ί ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί από το 1997. Βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη των συλλογών και των υπηρεσιών της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα προγράµµατα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης χρηστών Σύντομο Ιστορικό της Βιβλιοθήκης Γενικές Οδηγίες Α. Συλλογές της Βιβλιοθήκης Β. Υπηρεσίες Γ. Πηγές Πληροφόρησης ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) ECDL

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) ECDL 1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) ECDL 1. Στοιχεία Εξεταστικού Κέντρου 1. 1 Επωνυµία Επιχείρησης : 1. 2 Εµπορικός Τίτλος Επιχείρησης : 1. 3 A.Φ. Μ : 1. 4.Ο.Υ. : 1. 5

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 5/5/2004 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ "ΣύγχρονεςΥπηρεσίαςΠληροφόρησηςαπότιςΕλληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους"

ΗΜΕΡΙ Α 5/5/2004 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΣύγχρονεςΥπηρεσίαςΠληροφόρησηςαπότιςΕλληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους ΗΜΕΡΙ Α 5/5/2004 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ "ΣύγχρονεςΥπηρεσίαςΠληροφόρησηςαπότιςΕλληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους" Γιάννης Κλαψόπουλος, Ph.D. Προϊστάµενος Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών http://www.lis.upatras.gr Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4 όροφοι 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 110.000 τόμοι Έντυπαπεριοδικά:3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο.

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. 1 ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. Ελένη Τζινιέρη-Τζανετάκου ιευθύντρια της ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης Όταν το 2000 οι ηµόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves )

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves ) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Το σύστηµα οργάνωσης επιχειρήσεων εστίασης αποτελεί µια ολοκληρωµένη εφαρµογή αντιµετώπισης των καθηµερινών απαιτήσεων της λειτουργίας αντίστοιχων καταστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893354 2014-02-27

14PROC001893354 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 2 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 52889/505 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΚτΠ και τα έως τώρα αποτελέσµατά του Θεόδωρος Καρούνος Προϊστάµενος της ιαχειριστικής Αρχής Του Επιχειρησιακού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Αγαπητέ Πελάτη, Παρακαλούµε ενηµερωθείτε µε το περιεχόµενο Για υπηρεσίες Ασφάλειας εδοµένων υπάρχει ξεχωριστός τιµοκατάλογος Ιούνιος 2012 Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Δια Βίου Μάθηση και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: το Πρόγραμμα ENTITLE (Europe s New libraries Together In Transversal Learning Environments) Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου garoufallou@yahoo.co.uk, mgarou@libd.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βραδιών Προσωπικού (Roster MaSter)

Διαχείριση Βραδιών Προσωπικού (Roster MaSter) Διαχείριση Βραδιών Προσωπικού (Roster MaSter) Το Roster MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter, αποτελεί το λογισμικό ενός ολοκληρωμένου συστήματος, που έχει στόχο, να καλύψει πλήρως τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ Η Μ Ο Υ Ι Λ Ι Ο Υ. Η χρήση του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης είναι ε λ ε ύ θ ε ρ η για όλους.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ Η Μ Ο Υ Ι Λ Ι Ο Υ. Η χρήση του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης είναι ε λ ε ύ θ ε ρ η για όλους. Κανονισμός Λειτουργίας ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ Η Μ Ο Υ Ι Λ Ι Ο Υ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ω Ν 1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 1.0 Γενικοί κανόνες Η χρήση του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Θεσσαλονίκη 6/12/2001 Βασίλης Φούρκας, ΕΜΧΑ Η δηµιουργία και λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο σύστημα d)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες. Επισκευές Η/Υ...3 UPS...4. Δίκτυα Η/Υ...5. Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης...6. Δορυφορικά Συστήματα... 6. Εφαρμογές... 7

Υπηρεσίες. Επισκευές Η/Υ...3 UPS...4. Δίκτυα Η/Υ...5. Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης...6. Δορυφορικά Συστήματα... 6. Εφαρμογές... 7 service technology Υπηρεσίες Επισκευές Η/Υ...3 UPS....4 Δίκτυα Η/Υ...5 Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης.....6 Δορυφορικά Συστήματα... 6 Εφαρμογές..... 7 2 Επισκευές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Στο σύγχρονο εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1 Αριθμ. πρωτ. 1668, Πράξη 39/29-09-2016/ΙΕΠ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon Λογισμικό iw360 Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon > > > > > > > > > > > > Παραγωγικότητα σε κάθε σημείο του γραφείου > > > > > > > > > > >>>>>>> Οι έρευνες αγοράς προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004, Εαρινό Εξάµηνο ιδάσκων

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές ΤΠΕ στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αχιλλέας Καμέας Επικ. Καθηγητής ΣΘΕΤ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ

Εφαρμογές ΤΠΕ στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αχιλλέας Καμέας Επικ. Καθηγητής ΣΘΕΤ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ Εφαρμογές ΤΠΕ στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Αχιλλέας Καμέας Επικ. Καθηγητής ΣΘΕΤ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: εμπλεκόμενοι & ανάγκες Στο περιβάλλον της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Παναγιώτης Σταθόπουλος, email: pstath@ekt.gr, τηλ: 210 7273 996 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Υπεύθυνος Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα