ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη Αθήνα, 20 Iουνίου 2002 Αρ.Πρωτ.: 1300 Προς: 1. Οµοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων Ελλάδας (Ο.Υ.Π.Α.Ε.), Μενάνδρου 51, Αθήνα 2. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, Πειραιώς 4, Αθήνα 3. Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών, Λεωφ.Κων/πόλεως 373 & Αγ. Μελετίου, Αθήνα 4. Πανελλήνια Ένωση ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ηµοσίων Έργων, (ΠΕ ΜΕ Ε), Ασκληπιού 23, Αθήνα 5. Σύνδεσµο ΑΕ και ΕΠΕ, Πανεπιστηµίου 16, Αθήνα 6. Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών, Πειραιώς 4, Αθήνα 7. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας, Καποδιστρίου 24, Αθήνα 8. Σύνδεσµο Επαγγελµατιών Ιδιοκτητών Φορτηγών Ανατρεπόµενων Αυτοκινήτων, Πειραιώς 4, Αθήνα 9. Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών, Λεωφ.Κηφισίας 16, Αθήνα 10. Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών ετοίµου σκυροδέµατος, Ασκληπιού 3, Αθήνα 11. Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών και ΕΠΕ, Φειδίου Σύνδεσµο Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, Γ' Σεπτεµβρίου 75, Αθήνα Κοινοποίηση: 13. ΕΛΠΑ, Λεωφ.Μεσογείων 395, Αγ.Παρασκευή 14. Π.Ο.Υ.Π.Α., εληγιώργη 26, Αθήνα 15. Π.Ο.Σ.Ε.Μ., Σαπφούς 18, Αθήνα 1

2 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2002 «Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων, των αυτοκινήτων των εκπαιδευτηρίων για τη µεταφορά των µαθητών και νηπίων, των αυτοκινήτων για τη µεταφορά προσωπικού επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων και εργασιών γενικά, καθώς και των οδηγών πωλητών όλης της χώρας» ιαιτητής: Βασιλική Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1. Με την υπ αρ. πρωτ. 013/ αίτησή της, η Οµοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΟΥΠΑΕ), νόµιµα εκπροσωπούµενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών ιαιτησίας, επειδή αποδέχθηκε την υπ αριθ. πρωτ. 838/ Πρόταση Μεσολάβησης, η οποία απορρίφθηκε από την ενεχόµενη εργοδοτική πλευρά, ώστε να υπάρξει και για το έτος 2002 εθνική οµοιοεπαγγελµατική συλλογική ρύθµιση εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων, των αυτοκινήτων των εκπαιδευτηρίων για τη µεταφορά των µαθητών και νηπίων, των αυτοκινήτων για τη µεταφορά προσωπικού επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων και εργασιών γενικά, καθώς και των οδηγών πωλητών όλης της χώρας. 2. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 και από τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών ιαιτητών, στις η Βασιλική ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ επιλέχθηκα µε κλήρωση ιαιτητής, προκειµένου να επιλύσω την ανωτέρω συλλογική διαφορά εργασίας. 3. Στις ανέλαβα τα καθήκοντά µου, προκειµένου να εξετάσω τις εκατέρωθεν απόψεις και να καταλήξω στην Απόφασή µου, κάλεσα εγγράφως τα ενεχόµενα µέρη σε κοινή συνάντηση στις Στις πραγµατοποιήθηκε η κοινή συνάντηση, στην οποία προσήλθαν οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς (ΟΥΠΑΕ), καθώς και οι παρεµβαίνουσες οργανώσεις ΠΟΥΠΑ και ΠΟΣΕΜ, από δε την εργοδοτική πλευρά, καίτοι όλες οι ενεχόµενες οργανώσεις προσκλήθηκαν νοµίµως και 2

3 εγγράφως, παρέστησαν µε εξουσιοδοτηµένους εκπρόσωπους τους η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών και ο Σύνδεσµος ΑΕ και ΕΠΕ. Ο Σύνδεσµος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων δεν παρέστη, αλλά απέστειλε τις απόψεις του για την υπαγωγή του η µη στο πεδίο ισχύος της παρούσας µε την υπ αρ. πρωτ. 1170/ επιστολή του. 5. Οι παρόντες στην κοινή συνάντηση της εκπρόσωποι των µερών εξέθεσαν διεξοδικά τις απόψεις και τα επιχειρήµατά τους για την υπό κρίση συλλογική διαφορά, ενέκριναν δε παράταση της προθεσµίας έκδοσης της ιαιτητικής Απόφασης µέχρι και τις , προκειµένου να σταθµίσω κατάλληλα τα δεδοµένα και να διαµορφώσω την Απόφασή µου, σύµφωνα µε το Νόµο. ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΦΟΥ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΑ την αποτυχία των απευθείας διαπραγµατεύσεων και της Μεσολάβησης για την κατάρτιση Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 1876/90, ΜΕΛΕΤΗΣΑ όλα τα πορίσµατα, έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις, στοιχεία και πρακτικά που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της Μεσολάβησης και της ιαιτησίας και ΕΛΑΒΑ ΥΠ ΟΨΙΝ τα ακόλουθα : α. Την υπ αριθ. 21/ αίτηση της Ο.Υ.Π.Α.Ε προς τον Ο.ΜΕ., για παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης, στην οποία αίτηση διατυπώνονται και τα αιτήµατα αυτής για το περιεχόµενο της νέας συλλογικής σύµβασης εργασίας έτους β. Την υπ αριθ. 11/2001.Α και την από ΣΣΕ, καθώς και τις λοιπές προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις, που ρυθµίζουν τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων πάσης φύσεως όλης της χώρας. Επίσης, τους αντιστοιχούντες στις ρυθµίσεις αυτές πίνακες αποδοχών των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών. γ. Την από καταγγελία της υπ αριθ. 11/2001.Α και των από και ΣΣΕ, από την εργατική πλευρά. 3

4 δ. Την υπ αριθ. πρωτ. 838/ Πρόταση Μεσολάβησης του Μεσολαβητή κ. Χρήστου ΚΑΡΑΤΖΑ και το σκεπτικό της. ε. Τις θέσεις των µερών, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη συνάντηση της και καταγράφηκαν περιληπτικά στο οικείο Πρακτικό ιαιτησίας. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην εργοδοτική πλευρά, ι) ο παριστάµενος εκπρόσωπος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, υποστήριξε ότι: Η οργάνωσή του ζητά να υπάρξει στο άρθρο 8 της Πρότασης Μεσολαβητή (ώρες και ηµέρες εργασίας των οδηγών) ρητή αναφορά στο Β.. 28/38 και στο σπαστό ρεπό (δηλ. µιας ηµέρας). Σε διαφορετική περίπτωση δεν αποδέχεται καµία από τις νέες ρυθµίσεις της Πρότασης Μεσολάβησης και ως προς τις αυξήσεις δέχεται 4,5% επί του βασικού µισθού και µόνον. ιευκρίνισε ότι το σπαστό ρεπό που ζητά η οργάνωσή του να ισχύσει για τους οδηγούς σε καµία περίπτωση δεν θίγει το 5νθήµερο εργασίας τους, κάτι που δεν το επιθυµεί η εργοδοτική πλευρά. Ζήτησε ως προς αυτά να ληφθεί υπ όψιν ο Κανονισµός ΕΟΚ 3820/85, τον οποίο κατέθεσε και επιφυλάχθηκε εντός 3 εργασίµων ηµερών να καταθέσει υπόµνηµα µε τις απόψεις του φορέα του αναλυτικά. ιι) Ο εκπρόσωπος του ΣΕΒ (εκπροσωπών στη συνάντηση και τον Σύνδεσµο ΑΕ και ΕΠΕ) δήλωσε ότι συµφωνεί µε τις ανωτέρω τοποθετήσεις και προτάσεις του εκπροσώπου της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος. ιιι) Ο Σύνδεσµος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων δεν παρέστη στη συνάντηση, αλλά µου απέστειλε την αρ. πρωτ. 1170/ επιστολή µε τις θέσεις του, δηλώνοντας µεταξύ άλλων ότι δεν έχει λόγο να συµµετέχει στην επίλυση της υπό συζήτηση συλλογικής διαφοράς, δεδοµένου ότι δεν υπογράφει ΣΣΕ µε την ΟΥΠΑΕ, αλλά συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις και υπογράφει ΣΣΕ µε την Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, που καλύπτει και την ειδικότητα των οδηγών σχολικών λεωφορείων. 4

5 Λοιποί εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς δεν παρέστησαν, παρ ότι προσκλήθηκαν εγγράφως. Σε απάντηση στα ανωτέρω, οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς (ΟΥΠΑΕ) υποστήριξαν ότι: τα αιτήµατά τους είναι εύλογα και νόµιµα. Νοµίµως προσέφυγαν στη ιαιτησία εφόσον αποδέχθηκαν την Πρόταση του Μεσολαβητή, η οποία αποτελεί γι αυτούς ελάχιστη βάση. σχετικά µε το άρθρο 8 της Πρότασης Μεσολαβητή ζήτησαν αναδιατυπώσεις, ώστε να απεικονίζονται πιστότερα οι διατάξεις της κειµένης νοµοθεσίας. Επίσης ζήτησαν να απαλειφθεί η διατύπωση του β εδαφίου του ως άνω άρθρου, από τη λέξη «προκειµένου» µέχρι τέλους, διότι δηµιουργεί πρόβληµα στην εφαρµογή του 5νθηµέρου. σχετικά µε τα άρθρα 4 και 5 της Πρότασης Μεσολαβητή, ζήτησαν να µπουν 2 χωριστά άρθρα, το µεν ένα που να αναφέρεται ειδικά για τις αυτοκινητάµαξες, µε επίδοµα δρχ. το δε άλλο ειδικά για τις ζεύξεις και αποζεύξεις, γιατί αφορούν σε διακριτές εργασίες και καθήκοντα των οδηγών. για το θέµα της ένστασης του Συνδέσµου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, ως προς τη συµµετοχή του στην επίλυση της υπό συζήτηση συλλογικής διαφοράς και ως προς το θέµα της υπαγωγής του στο πεδίο ισχύος της προς έκδοση.α, δήλωσαν ότι έχουν µέλη οδηγούς τους οποίους θα δεσµεύει η.α και εάν τεθεί θέµα κήρυξής της υποχρεωτικής, θα κρίνει το Υπουργείο. Σε κάθε περίπτωση, θα ισχύσει ότι προβλέπει ο νόµος περί συρροής. Οι παρεµβαίνουσες από την εργατική πλευρά οργανώσεις ΠΟΥΠΑ και ΠΟΣΕΜ δήλωσαν ότι υποστηρίζουν τις διεκδικήσεις και τις θέσεις της ΟΥΠΑΕ. στ. Την τελική εξέλιξη του πληθωρισµού σε µέσα επίπεδα για το έτος 2001, ο οποίος, σύµφωνα µε τα επίσηµα δεδοµένα της ΕΣΥΕ διαµορφώθηκε στο 3,4 %, 5

6 ζ. Τις διαθέσιµες εκτιµήσεις για την εξέλιξη του πληθωρισµού έτους 2002 σε µέσα επίπεδα. Η πλέον πρόσφατη, αυτή που αναφέρεται στην Εκθεση του ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ανέρχεται σε 3,3-3,5% σε µέσα επίπεδα, λόγω των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ευρώ κατά τους πρώτους µήνες του τρέχοντος έτους, αλλά και των εξελίξεων στις διεθνείς τιµές πετρελαίου, που επηρεάζουν σηµαντικά το κόστος παραγωγής και διαβίωσης στη χώρα µας. η. Τις αυξήσεις και τις γενικότερες ρυθµίσεις της ΕΓΣΣΕ για τα έτη , οι οποίες αφορούν ειδικώς τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων σε όλη τη χώρα, εκφράζουν όµως µια γενικότερη συναντίληψη των κοινωνικών συνοµιλητών του ιδιωτικού τοµέα για την εξέλιξη-διασφάλιση των αποδοχών των µισθωτών στο σύνολο της χώρας και για τον τρόπο διανοµής του παραγωγικού πλεονάσµατος. Βάσει της ΕΓΣΣΕ προβλέπονται για το έτος 2002: α) διορθωτικό 1,1% που χορηγείται από την ως αναπλήρωση για τις απώλειες που υπέστησαν οι κατώτατοι µισθοί-ηµεροµίσθια που ρυθµίζει η ΕΓΣΣΕ το προηγούµενο έτος, δυνάµει ρητής σχετικής ρήτρας της ΕΓΣΣΕ , β) επί των µισθών της το διορθωτικό αυξήσεις 2,5% από και επιπλέον 1,8% από (συνολικά 4,3% χωρίς το διορθωτικό) γ) ρήτρα-εγγύηση πραγµατικής αύξησης των κατωτάτων µισθών-ηµεροµισθίων κατά µια (1) ποσοστιαία µονάδα πάνω από τον πληθωρισµό έτους 2002, υπολογιζόµενο σε µέσα επίπεδα. Σε διαφορετική περίπτωση ορίζεται ότι θα καταβληθεί, την , αντίστοιχη διορθωτική αύξηση. Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι η διορθωτική αύξηση 1,1% που δόθηκε από την ΕΓΣΣΕ δεν είναι δεδοµένη, ούτε είναι δυνατόν να καταλαµβάνει αυτόµατα µισθωτούς υπαγόµενους σε άλλες, µονοετούς διάρκειας, συµβάσεις και ρυθµίσεις, που πιθανώς κατά το έτος 2001 έλαβαν αυξήσεις, στις οποίες συνεκτιµήθηκε διαφορετικά ο προβλεπόµενος πληθωρισµός κ.α. οικονοµικά δεδοµένα του κλάδου, του επαγγέλµατος ή της επιχείρησης, ή/ και αυξήσεις σηµαντικά ανώτερες του πληθωρισµού. θ. Ότι ενιαίο σηµείο αναφοράς µιας οµοιοεπαγγελµατικής ρύθµισης, όπως η υπό συζήτηση, είναι, σύµφωνα µε το νόµο, το επάγγελµα. Όµως, µε βάση το Ν. 1876/90 η διάκριση ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης - παραγωγικής διαδικασίας δεν έχει κανονικά νόηµα σε µια οµοιοεπαγγελµατική ΣΣΕ, εκτός περιπτώσεων που διαφορετικά συνηθίζουν και συµφωνούν να διαπραγµατεύονται, στην πράξη, τα ίδια 6

7 τα µέρη ή ενδεχοµένως περιπτώσεων όπου ειδικά και αποδεδειγµένα συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Ο Σύνδεσµος Ιδρυτών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων συµµετέχει στη διαπραγµάτευση και συµβάλλεται, όπως δήλωσε µε την από επιστολή του, στη ΣΣΕ του τοµέα των Υπηρεσιών, η οποία καλύπτει και οδηγούς εκπαιδευτηρίων. Αυτό όµως δεν αναιρεί το δικαίωµα των οδηγών εκπαιδευτηρίων-µελών Σωµατείων δύναµης της ΟΥΠΑΕ να καλυφθούν από την υπό συζήτηση οµοιοεπαγγελµατική ρύθµιση, που κατ αρχήν δεσµεύει µόνον τα µέλη των εδώ ενεχοµένων οργανώσεων, όσο αυτή δεν συρρέει µε κλαδική ΣΣΕ, που να καλύπτει πλήρως την ίδια ειδικότητα. Στην τελευταία περίπτωση, θα υπερισχύσουν της παρούσας, σύµφωνα µε το νόµο (άρθρο 11 του Ν. 1876/90), οι διατάξεις κλαδικής ΣΣΕ που θα αφορούν ειδικά τους οδηγούς των εκπαιδευτηρίων, ακόµα και εάν αυτές είναι δυσµενέστερες. Με βάση τα ανωτέρω, επειδή οι εδώ ενεχόµενες και συµµετέχουσες δι εκπροσώπων τους εργοδοτικές οργανώσεις καλύπτουν τον κύριο όγκο της υπό συζήτηση επαγγελµατικής κατηγορίας µισθωτών λαµβάνοντας υπ όψιν το σκεπτικό της Πρότασης Μεσολαβητή, σύµφωνα µε το οποίο «πρέπει να υπάρξει και για το έτος αυτό ένα ενιαίο κείµενο συλλογικής σύµβασης εργασίας για τους εργαζόµενους που υπάγονται σ αυτή και για την αποφυγή εκδόσεως περισσοτέρων ρυθµίσεων που σύγχυση µάλλον και καθυστέρηση επιφέρουν και στις δυο πλευρές αλλά και προστριβές που απολήγουν είτε στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Εργασίας είτε στα δικαστήρια περί της εφαρµοστέας κάθε φορά ρυθµίσεως», λαµβάνοντας υπ όψιν ότι και άλλες εργοδοτικές οργανώσεις συµβαίνει να ενέχονται ταυτόχρονα και σε οµοιοεπαγγελµατικές και σε κλαδικές συλλογικές διαπραγµατεύσεις/ ρυθµίσεις για την ίδια κατηγορία µισθωτών, ουδέποτε όµως αυτό αποτέλεσε µέχρι σήµερα λόγω εξαίρεσής τους από το πεδίο ισχύος των αντίστοιχων ρυθµίσεων, στο µέτρο που ο Ν. 1876/90, όπως ήδη επισηµάνθηκε ανωτέρω, έχει προβλέψει ειδικές διατάξεις για την περίπτωση της συρροής των ρυθµίσεων. 7

8 λαµβάνοντας τέλος υπ όψιν τα αναφερόµενα στο εδαφ. κ του σκεπτικού της 19/2001.Α, περί της αρχής της ενότητας των ρυθµίσεων για το υπό συζήτηση επάγγελµα, θεωρώ ότι δεν υφίσταται βάσιµος και νόµιµος λόγος, ώστε να εξαιρεθούν οι εργοδότες-µέλη του Συνδέσµου Ιδρυτών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, οι οποίοι θα απασχολούν οδηγούς-µέλη Σωµατείων δύναµης της ΟΥΠΑΕ, από το πεδίο ισχύος και τις ρυθµίσεις της προς έκδοση.α. ι. Το υπ. αρ. πρωτ. ΟΜΕ 1263/ Υπόµνηµα της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης «Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος» (ΓΣΕΑΕ) και τα συνηµµένα σε αυτό έγγραφα, στο οποίο ο εκπρόσωπός της αναπτύσσει τις θέσεις του φορέα για τα θέµατα που συζητήθηκαν και στην κοινή συνάντηση ιαιτησίας. Ειδικότερα, η ΓΣΕΑΕ επαναλαµβάνει το αίτηµα να αποτυπωθεί επιγραµµατικά η ισχύουσα νοµοθεσία στη ιαιτητική Απόφαση, θεωρώντας ότι, ακόµα και ελλείψει αντίστοιχης συµφωνίας των µερών, αποτελεί καθήκον και ρόλο της ιαιτησίας του ΟΜΕ και όχι των αρµοδίων οργάνων ελέγχου εφαρµογής και ερµηνείας της κειµένης νοµοθεσίας (Υπ. Εργασίας, ΣΕΠΕ, τακτικά δικαστήρια), η αναδιατύπωση - αποσαφήνιση διατάξεων της κειµένης νοµοθεσίας, για τις οποίες εκκρεµούν αντιπαραθέσεις και προσφυγές των µερών στα δικαστήρια. Επίσης, η ως άνω εργοδοτική οργάνωση διατυπώνει ξανά το αίτηµα για τη χορήγηση µη συνεχόµενων ηµερών αναπαύσεως στους οδηγούς φορτηγών Α κατηγορίας. Αίτηµα που προσκρούει όχι µόνον στη ρητή αντίθεση της εργατικής πλευράς, αλλά και σε ερµηνείες που αναφέρονται στο 2458/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας ( ΕΝ τόµος 57/2001, τ.χ. 1359, σελ. 773), σύµφωνα µε τις µνηµονευόµενες εκεί ΑΠ 1017/95 και ΑΠ 1164/95 για το ωράριο εργασίας οδηγών φορτηγών πάσης φύσεως. Τέλος, η ΓΣΕΑΕ επαναλαµβάνει στο ως άνω Υπόµνηµά της την αντίθεσή της σχετικά µε: - τη χορήγηση επιδόµατος φορτοεκφόρτωσης αυτοκινητάµαξας, διότι κατά την εργοδοτική πλευρά η φορτοεκφόρτωση αυτοκινούµενων οχηµάτων επί της ρυµουλκούµενης αυτοκινητάµαξας δεν θεωρείται πρόσθετη ή σύνθετη εργασία. Ωστόσο, µε δεδοµένο ότι στο µεγαλύτερο βαθµό έχουν ήδη κριθεί δικαστικώς ποιες είναι οι κύριες εργασίες του οδηγού φορτηγού, η δε ΑΠ 587/94 αναφέρεται ρητώς 8

9 στη «διαφορετική κατά το ποιόν και µη συναφή προς την οδήγηση εργασία της φορτοεκφορτώσεως των αυτοκινήτων» ( ΕΝ τοµ. 51/1995, τ.χ.1214, σελ.22), η δε φορτοεκφόρτωση αυτοκινουµένων οχηµάτων αποτελεί κατά την κοινή πείρα έργο που απαιτεί ιδιαίτερη επιµέλεια, ακρίβεια και προσοχή από τον οδηγό, εφόσον µε εντολή του εργοδότη του ο ίδιος φορτώνει και εκφορτώνει από την πλατφόρµα εµπορεύµατα (οχήµατα) σηµαντικής κατά κανόνα αξίας, θεωρώ ότι είναι βάσιµη και εύλογη η πρόταση του Μεσολαβητή για τη χορήγηση ανάλογου µε το ισχύον για την φορτοεκφόρτωση λοιπών εµπορευµάτων επιδόµατος και για την περίπτωση αυτή. - το επίδοµα ζεύξεων και αποζεύξεων (ακριβέστερα, µε την προσαύξηση κατά 10 ευρώ το µήνα του επιδόµατος ειδικών συνθηκών οδηγών ρυµουλκών του εδαφ. ιιι της παρ. 2 του άρθρου 4 της 11/2000 Α), που προτείνεται από το Μεσολαβητή. Όµως, τόσο το περιορισµένο ποσόν της προσαύξησης, σε µηνιαία βάση, του ειδικού επιδόµατος σε περίπτωση πολλαπλών ζεύξεων και αποζεύξεων, όσο και οι σαφείς και περιοριστικές προϋποθέσεις χορήγησής του, όπως αυτές προτείνονται από το Μεσολαβητή, θεωρώ ότι βρίσκονται σε αντιστοιχία µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα της υπό εξέταση εργασίας. Και τούτο είναι κατά τη γνώµη µου ανεξάρτητο από το εάν αυτή η εργασία απαιτεί ή όχι επίπονη προσπάθεια ή εξειδικευµένες γνώσεις (όπως το θέτει στο υπόµνηµά της η εργοδοτική πλευρά), διότι δεν παύει, όπως και η φορτοεκφόρτωση, που επίσης δεν απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις, να αποτελεί διακριτό και πρόσθετο, σε σχέση µε την οδήγηση, έργο. - την προτεινόµενη από το Μεσολαβητή αύξηση του χρονοεπιδόµατος των οδηγών φορτηγών, µε τη χορήγηση µιας επιπλέον τριετίας κατά 5% σε όσους οδηγούς έχουν συµπληρώσει 33 έτη υπηρεσίας οδηγού σε οποιοδήποτε εργοδότη. Εκ της φύσεως του επαγγέλµατος του οδηγού και της σηµασίας της εµπειρίας σε αυτό, θεωρώ ότι εύλογα ο Μεσολαβητής πρότεινε την αύξηση του χρονοεπιδόµατος, (συνυπολογίζοντας άλλωστε το κόστος της σε αυτό των συνολικά προτεινόµενων για το επάγγελµα µισθολογικών αυξήσεων έτους 2002), κατά πρώτον διότι αυτή αφορά σε σχετικά περιορισµένο αριθµό εργαζοµένων (κατά µέγιστο στο 10% της συνολικής απασχόλησης στο επάγγελµα, εάν δεν δεχθούµε το 2% της απασχόλησης που επικαλείται η εργατική πλευρά, ισχυριζόµενη ότι ελάχιστοι εργαζόµενοι συγκεντρώνουν σήµερα ένσηµα στο επάγγελµα), εποµένως επιδρά οριακά στο πραγµατικό κόστος µισθοδοσίας των υπαγοµένων στην παρούσα 9

10 επιχειρήσεων (κατ ελάχιστο 0,02*0,05 = 0,1 της ποσοστιαίας µονάδας και κατά µέγιστο 0,1*0,05 = 0,5 της ποσοστιαίας µονάδας), κατά δεύτερον διότι το χρονοεπίδοµα των οδηγών δεν είναι άµεσα συγκρίσιµο µε τα χρονοεπιδόµατα που χορηγούνται στους εργαζόµενους λοιπών τοµέων της οικονοµίας, για τους οποίους η αρχαιότητα στο επάγγελµα δεν σηµατοδοτεί απαραίτητα και σε κάθε περίπτωση απόκτηση εξειδίκευσης, δεξιότητας ή εµπειρίας. κ. Ότι, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της αντίστοιχης Πρότασης, αλλά και από τα υλικά του φακέλου της Μεσολάβησης, το άρθρο 8 της Πρότασης Μεσολαβητή µείζονα σκοπό είχε να επαναλάβει και να κωδικοποιήσει την υφιστάµενη νοµοθεσία για τις ώρες και τις ηµέρες εργασίας των υπαγόµενων στην παρούσα µισθωτών, προς διευκόλυνση των µερών, των ελεγκτικών οργάνων και των αρµόδιων υπηρεσιών. Όπως όµως προέκυψε κατά την ακροαµατική διαδικασία της ιαιτησίας, όχι µόνον δεν υπάρχει συµφωνία των µερών ως προς την ακριβή έννοια των διατυπώσεων της επιχειρηθείσας κωδικοποίησης των υφιστάµενων για το θέµα ρυθµίσεων, αλλά εκκρεµούν σηµαντικά θέµατα ερµηνείας και λειτουργικής εφαρµογής της κειµένης νοµοθεσίας και των οικείων Κανονισµών ΕΟΚ, τα οποία αντιλαµβάνονται κατά διαφορετικό τρόπο τα µέρη, ενώ αυτά άπτονται και θεµάτων δηµοσίας τάξεως και ασφαλείας των µεταφορών. Με βάση τα ανωτέρω και δεδοµένου ότι: δεν είναι σκόπιµο να επαναλαµβάνονται σε.α. διατάξεις της κειµένης νοµοθεσίας, πολύ δε περισσότερο όταν η επιχειρούµενη κωδικοποίηση γίνεται αντικείµενο αντιθέσεων και νέων παρερµηνειών από τα µέρη, αντί να διευκολύνει την εφαρµογή και τον έλεγχο της κειµένης νοµοθεσίας, δεν ανήκει στην αρµοδιότητα είτε της Μεσολάβησης, είτε της ιαιτησίας του ΟΜΕ, που είναι διαδικασίες επίλυσης διαφορών συµφερόντων, να επιλύσουν νοµικές διαφορές, σχετικές µε την ισχύ και την ερµηνεία διατάξεων της κειµένης νοµοθεσίας, θεωρώ ότι παρέλκει η ρύθµιση του θέµατος από την παρούσα.α. 10

11 Κρίνω όµως απαραίτητο τα ίδια τα µέρη, µε τη βοήθεια των αρµοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, να συζητήσουν διεξοδικά και να καταλήξουν από κοινού σε µια ολοκληρωµένη και σαφή κωδικοποίηση της κειµένης νοµοθεσίας και της σχετικής νοµολογίας, σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, για τις ώρες και τις ηµέρες εργασίας που αφορούν το εν λόγω επάγγελµα και τις επιµέρους ειδικότητες αυτού. λ. Ότι, κατά τα λοιπά, τα επιχειρήµατα και οι γενικότερες προτάσεις και αντιπροτάσεις των µερών κατά τη διαδικασία της ιαιτησίας, δεν τεκµηριώνουν την ανάγκη ουσιώδους τροποποίησης των µισθολογικών και των λοιπών ρυθµίσεων της Πρότασης Μεσολαβητή, η οποία προέκυψε µετά από διεξοδικές συζητήσεις, συστηµατική προσέγγιση και µετά από προσεκτική στάθµιση των προς επίλυση προβληµάτων και των αντίστοιχων απόψεων των µερών. µ. Τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας, την οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων που καλύπτει η παρούσα, τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων των ίδιων ή συναφών επαγγελµάτων ή κλάδων επιχειρηµατικής δραστηριότητας. ν. Οτι, κατά το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 1876/90, σε συνδυασµό µε την ΑΠ223/2001, η Απόφαση που θα εκδοθεί θα ισχύσει από τις , δηλαδή από την εποµένη της υποβολής της Αίτησης για παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης, ενώ επιµέρους ρυθµίσεις της, εφόσον αυτό δηλώνεται ρητά, µπορούν να ισχύσουν από την Για τους λόγους αυτούς, επιλύοντας τη συλλογική διαφορά εργασίας που δηµιουργήθηκε µεταξύ αφ ενός - της Οµοσπονδίας Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΟΥΠΑΕ) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΟΥΠΑ και ΠΟΣΕΜ, που παρεµβαίνουν υπέρ των απόψεων αυτής και των εργοδοτικών οργανώσεων: - Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος - Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών - Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος 11

12 - Σύνδεσµος ΑΕ και ΕΠΕ - Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορ/κών Μεταφορών - Σύνδεσµος Επαγγελµατιών Ιδιοκτητών Φορτηγών Ανατρεποµένων Αυτοκινήτων - Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών ετοίµου σκυροδέµατος - Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών εταιρειών και ΕΠΕ - Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών, - Σύνδεσµος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων αφ ετέρου, και που αφορά στους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κλπ. αυτοκινήτων που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη της χώρας, Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι οδηγοί των πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων, των αυτοκινήτων των εκπαιδευτηρίων για τη µεταφορά των µαθητών και νηπίων, των αυτοκινήτων για τη µεταφορά προσωπικού επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων και εργασιών γενικά, καθώς και των οδηγών-πωλητών όλης της χώρας. Άρθρο 2 Βασικοί Μισθοί α) Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών, όπως έχουν διαµορφωθεί την , µε βάση την από ΣΣΕ και την 19/2001.Α, αφού µετατραπούν σε ευρώ µε βάση την επίσηµη ισοτιµία (1 Ε = δρχ.) αυξάνονται από κατά ποσοστό 4,5% β) Κατά το ίδιο ποσοστό και από την ίδια ηµεροµηνία αυξάνονται και τα διορθωτικά ποσά και τα δραχµικά επιδόµατα, όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί την µε βάση τις παραπάνω ρυθµίσεις, αφού προηγουµένως µετατραπούν σε ευρώ µε βάση την αναφερόµενη στο εδαφ. α) ανωτέρω επίσηµη ισοτιµία. 12

13 γ)τα ποσά που προκύπτουν από τους παραπάνω α) και β) υπολογισµούς, στρογγυλοποιούνται στην αµέσως επόµενη ακέραια µονάδα ευρώ. Άρθρο 3 Αύξηση Χρονοεπιδόµατος Στους οδηγούς που έχουν συµπληρώσει 33 έτη υπηρεσίας οδηγού σε οποιοδήποτε εργοδότη, χορηγείται από την µια επιπλέον τριετία σε ποσοστό 5% Άρθρο 4 Επίδοµα φόρτωσης - εκφόρτωσης αυτοκινούµενων οχηµάτων σε ρυµουλκούµενη αυτοκινητάµαξα. α)το επίδοµα µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων containers του άρθρου 3 παρ. 3 της από ΣΣΕ και της 19/2001.Α. ορίζεται από την σε 42 ευρώ µηνιαίως. β) Ισόποσο µε το ως άνω επίδοµα χορηγείται από την και για κάθε µήνα εργασίας τους, στους οδηγούς που οδηγούν ρυµουλκούµενη αυτοκινητάµαξα για τη µεταφορά αυτοκινουµένων οχηµάτων, τη φόρτωση και την εκφόρτωση των οποίων επί της αυτοκινητάµαξας πραγµατοποιούν, µε εντολή του εργοδότη τους, αυτοί οι ίδιοι. Άρθρο 5 Επίδοµα ειδικών συνθηκών οδηγών ρυµουλκών. Το εδάφιο ιιι της παρ. 2 του άρθρου 4 της Α 11/2000, που διατηρήθηκε σε ισχύ ως είχε µε την από ΣΣΕ και την 19/2001 Α, τροποποιείται από την ως εξής: α) Στους οδηγούς που οδηγούν ρυµουλκά ή ηµιρυµουλκά, ανεξαρτήτως ωφελίµου φορτίου, χορηγείται για κάθε µήνα εργασίας επίδοµα ειδικών συνθηκών 80 ευρώ β) Στην περίπτωση που για την εκτέλεση της εργασίας τους οι παραπάνω οδηγοί ρυµουλκών διενεργούν, µε εντολή του εργοδότη τους, καθηµερινά πολλαπλές ζεύξεις ή αποζεύξεις διαφόρων τύπων ρυµουλκουµένων οχηµάτων που 13

14 ανήκουν στον ίδιο εργοδότη και πάντως πάνω από τρεις ηµερησίως, το παραπάνω επίδοµα προσαυξάνεται κατά 10 ευρώ µηνιαίως. Άρθρο 6 Επίδοµα διανοµής µικροκιβωτίων, αναψυκτικών, ποτών κλπ. Στους οδηγούς µικρών φορτηγών αυτοκινήτων κάτω από 6 τόνους ωφελίµου φορτίου, που κινούνται εντός αστικών περιοχών όλης της χώρας για τη διανοµή µικροκιβωτίων, τελάρων, αναψυκτικών, ποτών κλπ. και χωρίς τη βοήθεια εργάτηβοηθού, χορηγείται από την για κάθε µήνα εργασίας επίδοµα 30 ευρώ. Άρθρο 7 Επίδοµα ειδικών συνθηκών οδηγών αυτοκινήτων οδικής βοήθειας Στο εδάφιο α,ι της παρ. 2 του άρθρου 4 της Α 11/2000, που διατηρήθηκε σε ισχύ µε την από ΣΣΕ και την 19/2001 Α, προστίθεται διάταξη ως εξής: «Το αυτό επίδοµα χορηγείται, από την και στους οδηγούς αυτοκινήτων µεταφοράς οχηµάτων που ανήκουν σε εταιρείες οδικής βοήθειας, εφόσον για τα αυτοκίνητα που οδηγούν δεν λαµβάνουν άλλο επίδοµα ειδικών συνθηκών ή επίδοµα οδηγήσεως ρυµουλκού.» Άρθρο 8 Αµοιβή πρόσθετης και υπερωριακής εργασίας Η αµοιβή των υπαγοµένων στην παρούσα οδηγών για πραγµατοποίηση ιδιόρρυθµης υπερωρίας και υπερωριακής εργασίας, υπολογίζεται και καταβάλλεται σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύουσες περί αυτών διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. Άρθρο 9 Καθήκοντα οδηγού Η παρ. 13 του άρθρου 4 της από ΣΣΕ και της 19/2001 Α (καθήκοντα οδηγού) διαµορφώνεται ως εξής: α. Οι υπαγόµενοι στην παρούσα µισθωτοί έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν πριν την έναρξη της εργασίας τους, το όχηµα τους (λάδια, νερό, αέρας στα 14

15 ελαστικά) και να συµπληρώνουν τις τυχόν ελλείψεις. Επίσης έχουν υποχρέωση να καθαρίζουν την καµπίνα του αυτοκινήτου και να πλένουν τους υαλοπίνακες (τζάµια) αυτού. β. Παράλληλα ο οδηγός πρέπει να φροντίζει να έχει µαζί του τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άδεια αυτοκινήτου, άδεια οδήγησης, (Ρ) ρυµουλκούµενου, φορτωτικές, ασφάλεια, ΚΤΕΟ, βιβλίο δροµολογίων) ενώ θα πρέπει να ενηµερώνει πάντα τον εργοδότη του (όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες) για ότι συµβαίνει κατά την ώρα της εργασίας του (βλάβη, καθυστέρηση λόγω φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή άλλα γεγονότα). γ. Ο οδηγός απαγορεύεται να πίνει κατά την ώρα της εργασίας του αλκοολούχα ποτά. δ. Ο οδηγός δεν πρέπει να κινεί το αυτοκίνητο χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα (άδεια, ασφάλεια, ΚΤΕΟ, βιβλίο δροµολογίων, ταχογράφους) καθώς επίσης όταν αυτό έχει προβλήµατα κυκλοφορίας (όπως φθαρµένα ελαστικά, φρένα, σύστηµα διεύθυνσης, προβληµατικές νταλίκες χωρίς (Ρ) κλπ). ε. Ο οδηγός δεν υποχρεούται να πλένει το αυτοκίνητο, να το γρασάρει και εν γένει να κάνει οποιαδήποτε επισκευή, αλλά µόνο να επιβλέπει γι αυτές. στ. Ο οδηγός δεν επιτρέπεται να ανοίγει πόρτες από CONTAINERS, απουσιάζοντος του παραλήπτη. ζ. Η φόρτωση και η εκφόρτωση των αυτοκινήτων ψυγείων γίνεται από εργάτες φορτοεκφορτωτές, ο δε οδηγός δεν είναι υποχρεωµένος να εισέρχεται στο θάλαµο-ψυγείο όταν αυτός λειτουργεί. Υποχρεούται όµως, µετά το τέλος της φόρτωσης, να ρυθµίσει τη θερµοκρασία του θαλάµου µε ειδικό χειριστήριο που του διατίθεται και αφού το τοποθετήσει στα πρόθυρα του θαλάµου, να ασφαλίσει την πόρτα. Άρθρο 10 Θεσµικές διατάξεις της ΕΓΣΣΕ Ολες οι θεσµικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύουν σήµερα, µετά και την υπογραφή της ΕΓΣΣΕ ετών , εφαρµόζονται και στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς. 15

16 Άρθρο 11 Συνδικαλιστικές άδειες Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 1264/82 εφαρµόζονται και προκειµένου περί των οδηγών µελών των διοικήσεων των δευτεροβαθµίων οργανώσεων ΠΟΥΠΑ και ΠΟΣΕΜ, που άσκησαν παρέµβαση στην υπό κρίση συλλογική διαφορά, καθώς και στις διοικήσεις των οργανώσεων-µελών τους σύµφωνα µε τους ορισµούς του νόµου αυτού. Άρθρο 12 Τελικές διατάξεις 1. Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν από την παρούσα δεν µειώνονται και τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν τροποποιούνται και εξακολουθούν να ισχύουν. 2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν η από ΣΣΕ και η 19/2001.Α. καθώς και όλες οι διατάξεις των προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων, που δεν τροποποιούνται ρητώς µε την παρούσα. 3. Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει την , εκτός των περιπτώσεων που ρητώς ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις της. Αθήνα, 18 Ιουνίου 2002 Η ιαιτητής Βασιλική Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 16

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Πανελλήνια Οµοσπονδία Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και των Ρυµουλκών µετά των Ρυµουλκοµένων Αυτοκινήτων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Oµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τουριστικών Συνοδών που εργάζονται, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε Τουριστικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), Χαλκοκονδύλη 13, 104 32 Αθήνα

1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), Χαλκοκονδύλη 13, 104 32 Αθήνα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 29 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. O.Ι.Υ.Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα, σήµερα 2 Ιουνίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 4 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς : 1. Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ιδιωτικές κλινικές, οίκους ευγηρίας, ιατρικά εργαστήρια κ.λπ., όλης της χώρας» (Πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 80/17-7-2002)

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τι είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις; Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Αυγούστου 2012, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα, 7/9/2006, οι υπογράφοντες, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, εµπορικών κλπ πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας» Στην Αθήνα, σήµερα 26

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2007 & 2008. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2012, μεταξύ: αφ ενός της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» (στο εξής: η Τράπεζα), που αποτελεί υποκατάστημα στην Ελλάδα της Κυπριακής Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Αθήνα, 29/1/2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια των όσων έχουμε πει σχετικά με το θέμα, διευκρινίζουμε ότι οι όποιες υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης) Στην Αθήνα σήµερα 21 Ιουνίου 2004 οι υπογράφοντες αφενός, Γ. αφερέρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λπ.) ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων σε Επιχειρήσεις Παρασκευής Τυποποιηµένων Πρόχειρων - Στιγµιαίας Παρασκευής Τροφίµων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 Στην Aθήνα, σήµερα την 12 η Απριλίου 2006, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 Στην Αθήνα, σήμερα 14 Μαΐου 2013, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Γεώργιος Καββαθάς Πρόεδρος και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ 1. Η από 3.3.1971 ΣΣΕ 2. Η 28/1974 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι..

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣ : Αθήνα 29 Μαΐου 2003 Αριθ.Πρωτ.: 14765 Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. 9/3/2015 Γιώργος Θεοδόσης - Παραδόσεις Συλλογικού Εργατικού Δικαίου

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. 9/3/2015 Γιώργος Θεοδόσης - Παραδόσεις Συλλογικού Εργατικού Δικαίου 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΑ 2 Ατομικό εργατικό δίκαιο: συστηματοποιεί και αναλύει την παρέμβαση του δικαίου στα νομικά γεγονότα που συμβαίνουν γύρω από την ίδρυση, τους όρους λειτουργίας και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νέα κλαδική ΣΣΕ, το κείµενο της οποίας ακολουθεί, αποτελεί ακόµα µια σηµαντική κατάκτηση των εργαζοµένων του κλάδου µας. Συµφωνήθηκε µετά από επίπονες και σκληρές διαπραγµατεύσεις, που απασχόλησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας.

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας. Αθήνα 23/4/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : M. Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. Α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. Α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών βυτιοφόρων ΙΧΦ μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων και των οδηγών ανεφοδιαστών αεροσκαφών με καύσιμο, οι οποίοι εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών ή βοηθών παιδαγωγών (πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχων) στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 Στην Αθήνα, σήµερα την 15 η Ιουλίου 2010, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) ηµήτριος ασκαλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Στην Αθήνα την 15 η Νοεµβρίου 2004, οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.) Π.Κ. 47/5 6-2006 Άρθρο 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Β' Σιδηροδροµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Ιουλίου 2010, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Δημήτριος Δασκαλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών)

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα την 20 Ιουνίου 2004 στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιµεντοβιοµηχανίας ολόκληρης της χώρας». Στην Αθήνα σήµερα, την 3 η Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 24 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005 Στην Aθήνα, σήµερα την 24 η Μαΐου 2004, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Oι νέες αλλαγές στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων με το Ν 4093/2012 («Μνημόνιο ΙΙΙ») Γιώργος Θεοδόσης, Λέκτορας Εργατικού Δικαίου Δ.Π.Θ., Δικηγόρος Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Στην Αθήνα σήμερα, 30 Νοεμβρίου 2010, οι υπογράφοντες, αφ ενός ο κ. Κλεάνθης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΛΟΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φ.Ε.Κ. Β 18/12-1-2015 Αθήνα 12-01-2015 Αριθ. Πρωτ. :894/13

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φ.Ε.Κ. Β 18/12-1-2015 Αθήνα 12-01-2015 Αριθ. Πρωτ. :894/13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µελών των πρωτοβαθµίων σωµατείων της Οµοσπονδίας Μηχανικών και Θερµαστών Ελλάδος που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη της:

Συγκριτική Μελέτη της: Συγκριτική Μελέτη της: «Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και Τμημάτων, Παραγωγής, Επεξεργασίας, Συναρμολόγησης, Συσκευασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΌΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΌΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΌΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 29/4-4-2001) Στην Αθήνα την 3/4/2001 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Πρακτικών Μηχανικών Μηχανοδηγών, Θερµαστών Κλπ Και Των Ψυκτικών Μέσων Σχολών Όλης Της Χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

4. Σύνδεσµο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Γ. Αναστασόπουλο.

4. Σύνδεσµο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Γ. Αναστασόπουλο. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα