ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε."

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. Αδαµόπουλος Α. 1, Χατζηπαντελής Ε. 1, Αγγέλου Γ. 1, Σταθοπούλου Α. 1 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., Εγνατία 127, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, ιεύθυνση Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. KEYWORDS: ίκτυο Ύδρευσης, Τηλεµετρία, Τηλεέλεγχος, SCADA, Αυτοµατισµοί, Τεχνο- Οικονοµική Ανάλυση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των κύριων στρατηγικών στόχων της ΕΥΑΘ περιλαµβάνονται η εξοικονόµηση και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές αλλά και η µείωση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρίας. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, µεταξύ άλλων, έχει είδη αναπτυχθεί και λειτουργεί ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, ERP. Παράλληλα αποφασίστηκε η ανάπτυξη συστήµατος τηλεµετρίας-τηλεχειρισµού των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης. Στην παρούσα εργασία εφαρµόζεται η Ανάλυση Κόστους Οφέλους για την τεχνοοικονοµική αξιολόγηση ενός έργου σχεδιασµού εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωµένου συστήµατος τηλεµετρίας-τηλεελέγχου για την ΕΥΑΘ ΑΕ. TECHNOECONOMIC ANALYSIS OF TELEMETRY SYSTEM IN EYATH S.A. Adamopoulos A. 1, Hatzipantelis E. 1, Aggelou G. 1, Stathopoulou A. 1 1 THESSALONIKI WATER SUPPLY & SEWERAGE S.A., 127 Egnatia Str., Thessaloniki, Greece KEYWORDS: Water network, Telemetry, SCADA, Automation, Techno-Economic Analysis ABSTRACT Among the main strategic targets of EYATH are the rationalization of water resources effective management, optimization of customers services and decrease of its operational expenses. In order to achieve these targets, the company, among others, has already established a fully operational Information System. In parallel, it has been decided the implementation of a new Telemetry system for the control of operation of water management equipment. In this work, a Cost-Benefit analysis is performed for the technoeconomic evaluation of a project concerning the planning, installation and operation of new telemetry system for EYATH. 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ΕΥΑΘ, προήλθε από τη συγχώνευση, το 1998, του Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ) και του Οργανισµού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΟΑΘ). Είναι υπεύθυνη για την υδροδότηση του ευρύτερου πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης και τη συγκέντρωση και µεταφορά των αστικών λυµάτων στους Σταθµούς Επεξεργασίας Λυµάτων. Στην γεωγραφική αυτή περιοχή, που περιλαµβάνει περισσότερους από κατοίκους, είναι εγκατεστηµένα περί τα υδρόµετρα ενώ η µέση ηµερήσια παροχή νερού είναι m 3. Ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρείας για παροχή υπηρεσιών ύδρευσης για το 2003 ήταν περί τα Μεταξύ των κύριων στρατηγικών στόχων της ΕΥΑΘ περιλαµβάνονται η εξοικονόµηση υδάτινων πόρων, η ορθολογική διαχείριση αυτών, η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τους καταναλωτέςπελάτες της αλλά και η αύξηση της απόδοσης της κεφαλαιακής και εργασιακής βάσης της Εταιρίας µέσω της µείωσης των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης και ανακατανοµής του προσωπικού σε ποιο παραγωγικές δραστηριότητες. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων οι ΕΥΑΘ έχει είδη αναπτύξει και λειτουργεί ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, Enterprise Resource Planning (E.R.P.), το οποίο υποστηρίζει αλλά και συµβάλει στην βελτιστοποίηση των διαφόρων εταιρικών λειτουργιών. Παράλληλα αποφάσισε την ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος τηλεµετρίαςτηλεχειρισµού των εγκαταστάσεων λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης µε δυνατότητα ενοποίησης των διαφόρων συστηµάτων διαχείρισης των υδάτινων πόρων και γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S.) σε µια κοινή «οµπρέλα» ως ένα βιοµηχανικό πληροφοριακό σύστηµα, µε την παράλληλη ενοποίησή (διασύνδεσή τους) µε το E.R.P σύστηµα που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Στην παρούσα εργασία εφαρµόζεται η Ανάλυση Κόστους Οφέλους για την τεχνοοικονοµική αξιολόγηση ενός έργου σχεδιασµού εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωµένου συστήµατος τηλεµετρίας-τηλεελέγχου και τηλεχειρισµού για την ΕΥΑΘ ΑΕ. Τηλεµετρία-Τηλεέλεγχος είναι η χρήση τηλεπικοινωνιών για την αυτόµατη ένδειξη ή καταγραφή µετρήσεων από απόσταση. Τηλεχειρισµός είναι η χρήση τηλεπικοινωνιών για την µεταφορά σηµάτων για την έναρξη, αλλαγή ή τερµατισµό λειτουργιών εξοπλισµού από απόσταση. Συνήθως, ένα ολοκληρωµένο σύστηµα που περιλαµβάνει τις παραπάνω λειτουργίες, ονοµάζεται σύστηµα SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) [1], [4]. Το έργο, προϋπολογισµού , δηµοπρατήθηκε εντός του 2003 µε ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό και χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι του ποσού των Αρχικά παρουσιάζεται το υπάρχον σύστηµα τηλεµετρίας-τηλεελέγχου της λειτουργίας των εγκαταστάσεων ύδρευσης της εταιρείας και κατόπιν, αναλύεται το νέο προτεινόµενο σύστηµα. Για τον υπολογισµό της απόδοσης της επένδυσης του έργου λαµβάνονται υπόψη τα διάφορα στοιχεία κόστους, σχεδιασµού, κατασκευής αλλά και λειτουργίας-συντήρησης του νέου συστήµατος. Κατόπιν, αναλύονται τα οφέλη που θα προκύψουν από την υιοθέτηση του νέου συστήµατος τηλεµετρίας. Οφέλη που αφορούν σε καθαρά οικονοµικά χαρακτηριστικά, όπως µείωση λειτουργικών εξόδων αλλά και σε αυτά της βελτίωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας της εταιρείας προς του πελάτες τα οποία δεν µπορούν να ποσοτικοποιηθούν µε καθαρά οικονοµικά κριτήρια αλλά αναλύονται ποιοτικά. Αποδεικνύεται τελικά ότι η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήµατος είναι ιδιαίτερα επωφελής για την εταιρεία µε καθαρά οικονοµικά κριτήρια αλλά και µε κριτήρια βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πελατών αυξάνοντος έτσι το επίπεδο της κοινωνικής ωφέλειας. 2

3 Παρουσίαση του υφιστάµενου συστήµατος Tηλεµετρίας-Τηλεελέγχου-Αυτοµατισµών Η εταιρία αυτή τη στιγµή δε διαθέτει ένα ενοποιηµένο σύστηµα τηλεµετρίας-τηλεελέγχου. Συγκεκριµένα, υπάρχουν 3 θεµελιώδεις διαµορφώσεις των συστηµάτων ελέγχου στο υπάρχον δίκτυο της ΕΥΑΘ, οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω: Ανεξάρτητοι σταθµοί: Αυτοί οι σταθµοί δεν έχουν καµία τηλεπικοινωνιακή σύνδεση που να επιτρέπει παρακολούθηση και έλεγχο, π.χ. περιοχές γεωτρήσεων. Τις περιοχές αυτές πρέπει να επισκέπτονται υπάλληλοι της εταιρείας σε κανονική βάση προκειµένου να ελέγχεται αν ο σταθµός λειτουργεί ακόµη σωστά και να γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες (π.χ. διακοπή, εκκίνηση) ανάλογα µε τις ανάγκες του δικτύου. ιακριτά αντλιοστάσια και δεξαµενές µέσα σε µια Περιφερειακή Οµάδα: Αυτοί οι σταθµοί ανήκουν σε µία Περιφερειακή Υδατική Οµάδα και διαβιβάζουν πληροφορίες οι οποίες απεικονίζονται σε δείκτες/όργανα καταγραφής. Ένας χειριστής εγκατεστηµένος σε ένα κεντρικό σταθµό είναι αρµόδιος για µια οµάδα. Μία «Περιφερειακή Υδατική Οµάδα» ορίζεται έτσι ώστε µε τη λειτουργία της να εξυπηρετεί µια συγκεκριµένη περιοχή του ικτύου Ύδρευσης, από την άποψη της άντλησης και της αποθήκευσης. Ο χειριστής χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που διαβιβάζονται στον κεντρικό σταθµό για να ελέγχει το δίκτυο ύδρευσης µέσα στην υδατική οµάδα, π.χ. εάν ο χειριστής παρατηρήσει ότι οι στάθµες του νερού πέφτουν ή ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια, τότε πραγµατοποιεί µια χειρονακτική ρύθµιση, για παράδειγµα, ξεκίνηµα ή σταµάτηµα µιας αντλίας. Ο χειριστής παρατηρεί επίσης την απόδοση των συστηµάτων νερού, προσέχοντας τις τάσεις στα διαγράµµατα των οργάνων καταγραφής/ δεικτών, προκειµένου να αποφασίσει αν τα συστήµατα λειτουργούν κανονικά ή άρχισαν να δυσλειτουργούν. Ο χειριστής επίσης θα αποκριθεί σε συναγερµούς που προέρχονται από οποιοδήποτε σταθµό. Περιοχές SCADA µέσα σε µια Περιφερειακή Υδατική Οµάδα: Εδώ, οι πληροφορίες από σταθµούς µίας Περιφερειακής Υδατικής Οµάδας εµφανίζονται σε µια οθόνη SCADA (π.χ. η κατάσταση των εγκαταστάσεων, το επίπεδο και τα στοιχεία της παροχής) µε τη µορφή γραφηµάτων, µιµικών χρωµάτων και τάσεων. Ο χειριστής παρατηρεί τις οθόνες SCADA για να αποφασίσει ποια µέτρα πρέπει να πάρει. Μόλις αποφασίσει για κάποια ενέργεια (εκκίνηση/ σταµάτηµα αντλιών, ρύθµιση βαλβίδων ή ταχύτητας κ.λ.π.) την εκτελεί µέσω του πληκτρολογίου του SCADA. Όσον αφορά το βαθµό αυτοµατοποίησης, οι εγκαταστάσεις µπορούν να χωριστούν στις παρακάτω τρεις κατηγορίες: Εγκαταστάσεις µε συστήµατα SCADA και PLC Εγκαταστάσεις µε PLC Εγκαταστάσεις χωρίς κάποια αυτοµατοποίηση. Συγκεκριµένα για τα αντλιοστάσια, δεξαµενές και γεωτρήσεις του δικτύου ισχύουν τα παρακάτω: Αντλιοστάσια- εξαµενές (περί τα 40): Υπάρχει ένας βαθµός αυτοµατοποίησης µέσα σε µεµονωµένα αντλιοστάσια, όπως περιγράφθηκε παραπάνω. Αν µια αντλία καλείται να λειτουργήσει, τότε οι σχετικές δικλείδες στον καταθλιπτικό αγωγό θα ανοίξουν / κλείσουν υπό τον έλεγχο των διακριτών ηλεκτρικών συστηµάτων PLC. Η αντλία θα τερµατισθεί αν υπάρχει κάποιος σχετικός συναγερµός, δηλαδή χαµηλή στάθµη αναρρόφησης κ.λ.π. Εντούτοις, η εντολή ελέγχου για να ξεκινήσει ή να σταµατήσει µια αντλία αναλαµβάνεται χειρονακτικά, δηλαδή ο χειριστής θα πατήσει το κουµπί start ή stop στον πίνακα ελέγχου ή στο πληκτρολόγιο SCADA (όπου εφαρµόζεται). Τα συστήµατα παρακολούθησης και ελέγχου της ΕΥΑΘ για τα Συστήµατα Ύδρευσης στηρίζονται στην 3

4 παρατηρητικότητα και την επιµέλεια των χειριστών και στη χειρονακτική επέµβαση από τους χειριστές περιοχών. Οι περιοχές είναι επανδρωµένες 24 ώρες /µέρα 365 µέρες/ έτος. Γεωτρήσεις: Οι γεωτρήσεις µέχρι τώρα ξεκινούν ή σταµατούν από τους χειριστές περιοχών που επισκέπτονται τις περιοχές. Όταν οι γεωτρήσεις ξεκινούν, το ηλεκτρικό σύστηµα ελέγχου ανοίγει µια βαλβίδα καθαρισµού και σπαταλά την παροχή για ένα συγκεκριµένο διάστηµα ( λεπτών). Μετά η βαλβίδα καθαρισµού κλείνει αυτόµατα και ανοίγει η βαλβίδα κατάθλιψης, η οποία συνδέει τη γεώτρηση µε το δίκτυο. Σαράντα µια από τις 110 περίπου γεωτρήσεις είναι αυτοµατοποιηµένες όπως περιγράφηκε παραπάνω. Οι υπόλοιπες είναι πλήρως χειροκίνητες και πρέπει να είναι επανδρωµένες κατά τη διαδικασία εκκίνησης. Τέλος, εδώ υπάρχει τηλεέλεγχος 10 γεωτρήσεων από απόµακρο σταθµό ελέγχου. Η σηµερινή κατάσταση του δικτύου αποτυπώνεται συγκεντρωτικά στο παρακάτω διάγραµµα στο οποίο συµπεριλαµβάνονται και οι εγκαταστάσεις των γεωτρήσεων. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ανάλυση Αυτοµατοποίησης Εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ Κατάσταση Αυτοµατοποίησης Εγκαταστάσεων Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. SCADA 4% PLC 17% Κανένας αυτοµ/σµός 79% *Εγκαταστάσεις που περιλαµβάνουν και δεξαµενή και αντλιοστάσιο θεωρούνται ως µία. Οι τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις που χρησιµοποιούνται για να διαβιβάσουν τις πληροφορίες εγκαταστάσεων και ελέγχουν τη λειτουργία αυτών είναι, µισθωµένες γραµµές του OTE, ιδιόκτητα υπόγεια καλώδια της ΕΥΑΘ, ραδιοεπικοινωνίες χαµηλής ισχύος, εγκεκριµένα ράδιο συστήµατα αλλά και κινητή τηλεφωνία Συµπεράσµατα και υπάρχοντα προβλήµατα Τα προβλήµατα που απορρέουν από την σηµερινή κατάσταση λειτουργίας σε σχέση µε τη διαχείριση πληροφοριών µεταξύ των εγκαταστάσεων είναι: εξάρτηση από τους χειριστές για τη συλλογή δεδοµένων (24 ώρες/ µέρα, 365 µέρες/ έτος Οι χειριστές κάθε περιοχής καταγράφουν τις πληροφορίες/ παραµέτρους σε ένα λειτουργικό ηµερολόγιο δεδοµένων χειρονακτικά και σε κανονική βάση. Οι βασικές παράµετροι αποστέλλονται µέσω τηλεφώνου στα κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ, όπου συντάσσεται χειρόγραφη συνοπτική έκθεση τις εργάσιµες µέρες από ευτέρα έως Παρασκευή. Η έκθεση αυτή αποστέλλεται για επιθεώρηση στους ιευθυντές της ΕΥΑΘ. έλλειψη τυποποίησης στη µορφή των πληροφοριών για τις εγκαταστάσεις σε µεµονωµένο επίπεδο περιοχών ανεπαρκής µετάδοση πληροφοριών για την υποστήριξη µιας γενικευµένης χρήσης της τηλεµετρίας για µεταφορά δεδοµένων µεταξύ των περιοχών 4

5 τα συστήµατα διαχείρισης συναγερµών δεν επιτρέπουν την ανάλυση µιας σειράς γεγονότων που οδηγούν σε ένα περιστατικό ή µια αποτυχία (εξαίρεση αποτελούν οι τοποθεσίες SCADA) ανεπαρκείς πληροφορίες συνολικής λειτουργικής διαχείρισης σε επίπεδο πόλης/ συνολικού δικτύου δεν υπάρχουν αυτόµατα παραγόµενες συνοπτικές εκθέσεις και εκθέσεις απόκλισης 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το νέο έργο περιλαµβάνει τον σχεδιασµό, την κατασκευή, τη διαµόρφωση, τις δοκιµές εργασιών, τη προµήθεια, τη διανοµή, την εγκατάσταση, τις δοκιµές εγκαταστάσεων, τις εργασίες εγκαταστάσεων και άλλα αντικείµενα και υπηρεσίες απαραίτητα για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ενός λειτουργικού και ενιαίου Συστήµατος Τηλεµετρίας και Τηλεελέγχου του ικτύου Ύδρευσης. Μεταξύ άλλων, το νέο σύστηµα περιλαµβάνει [2]: Όργανα µέτρησης παροχής, υδραυλικό εξοπλισµό όπως δικλείδες ελέγχου και µειωτές πίεσης τα οποία θα ενισχύσουν την υπάρχουσα υποδοµή εξοπλισµού που υπάρχει στην εταιρεία και που οποίος θα αποτελέσει το µέρος υποδοχής δεδοµένων του συστήµατος από και προς τον τοπικό αυτοµατισµό αρχικά και έπειτα τον σταθµό ελέγχου. 1 Τοπικά συστήµατα αυτοµατισµού και τηλεµετρίας (τοπικοί σταθµοί ελέγχου και µετρήσεων) των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης, εγκατεστηµένων στις πηγές (περί τις 110), αντλιοστάσια και δεξαµενές του εξωτερικού υδραγωγείου (περί τα 40) καθώς επίσης σε µικρότερη κλίµακα και στο εσωτερικό δίκτυο, αποτελούµενων βασικά από προγραµµατιζόµενους ελεγκτές (PLC), συστήµατα ενσύρµατης αλλά και ασύρµατης επικοινωνίας και λοιπό ηλεκτρολογικό εξοπλισµό. Η πολυπλοκότητα αυτών των ελεγκτών εξαρτάται από το µέγεθος και την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης που καλείται να εποπτεύει. Κεντρικό και περιφερειακούς σταθµούς ελέγχου ο αριθµός των οποίο εξαρτάται από την αρχιτεκτονική του δικτύου που θα επιλεγεί. Οι σταθµοί αυτοί αποτελούνται από συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού SCADA µε σκοπό της εποπτεία, τον κεντρικό έλεγχο, την αποθήκευση, της επεξεργασία και διαχείριση των στοιχείων των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης. Ανάλυση Αρχιτεκτονικής και λειτουργικών χαρακτηριστικών Το Σύστηµα Τηλεµετρίας θα βασίζεται στην αρχιτεκτονική ενός Κεντρικού Σταθµού Ελέγχου (ΚΣΕ) διασυνδεδεµένου ή όχι µε «δορυφορικούς» ή Περιφερειακούς Σταθµούς Ελέγχου (ΠΣΕ). Μεταξύ άλλων, εξετάζονται από τεχνοοικονοµικής πλευράς οι τρεις (3) εναλλακτικές λύσεις αρχιτεκτονικής του νέου συστήµατος που παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα : ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Παρουσίαση Σεναρίων Αρχιτεκτονικής Ανάπτυξης του νέου συστήµατος Σενάριο 1 ο Ένας Κεντρικός Σταθµός Ελέγχου (ΚΣΕ) διασυνδεδεµένος απευθείας µε όλους τους Περιφερειακούς Σταθµούς Ελέγχου (ΠΣΕ) 2 ο Ένας Κεντρικός Σταθµός Ελέγχου (ΚΣΕ) διασυνδεδεµένος απευθείας µε 3 Περιφερειακούς Σταθµούς Ελέγχου (ΠΣΕ) 1 Σε αυτή την µελέτη θεωρούµε ότι η υπάρχουσα υποδοµή του εξοπλισµού που υπάρχει αυτή τη στιγµή στην ΕΥΑΘ µαζί µε αυτήν που περιλαµβάνεται στο νέο έργο είναι αρκετή για ολοκλήρωση του νέου συστήµατος τηλεµετρίαςτηλεελέγχου. 5

6 3 ο Ένας Κεντρικός Σταθµός Ελέγχου (ΚΣΕ) διασυνδεδεµένος απευθείας µε τους 6 Περιφερειακούς Σταθµούς Ελέγχου (ΠΣΕ) Τα κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά του νέου συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένου των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων εντός του συστήµατος τηλεµετρίας αλλά και διασυνδέσεων µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα της εταιρείας είναι: Αυτόµατη συλλογή και αποθήκευση των δεδοµένων που αφορούν τα αναλογικά, τα ψηφιακά σήµατα και τους συναγερµούς. Ενεργός έλεγχος των δικλείδων, των αντλιών, των αεροσυµπιεστών αντιπληγµατικών δοχείων, των χλωριωτήρων, των µειωτών πίεσης και άλλου εξοπλισµού από κάθε ΤΣΕ µέσω εντολών που θα εκδίδονται αρχικά από τον χειριστή του ΠΣΕ και αργότερα από το πλήρες πρόγραµµα ελέγχου που θα είναι αποθηκευµένο σε κάθε ΤΣΕ, ΠΣΕ. Συλλογή των δεδοµένων από το σύστηµα τηλεµετρίας και αποθήκευσή τους σε Ιστορική βάση δεδοµένων τα οποία θα είναι διαθέσιµα σε διάφορες µορφές. υνατότητα καθορισµού προτεραιότητας σηµάτων όπως κρίσιµων συναγερµών κατά την µετάδοση έναντι των συνηθισµένων σαρώσεων για την ενηµέρωση των δεδοµένων. υνατότητα ελέγχου και διαµόρφωσης των Απόµακρων Τερµατικών Μονάδων αυτοµατισµών αλλά ρύθµισης άλλων οργάνων και συσκευών µε δυνατότητα απόµακρης µεταφοράς παραµέτρων ή κωδικών και την εξέτασή τους. Ικανότητα- υνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας του συστήµατος σε ανώτερη προτεραιότητα από τη λειτουργία σε κατάσταση αυτοµατισµού. Το σύστηµα επικοινωνιών θα παρέχει, την απαιτούµενη ασφάλεια και τη δυνατότητα καταγραφής βασικών λειτουργικών παραµέτρων του δικτύου (π.χ. αριθµός επαναποστολών, χρήση σύνδεσης ΤΣΕ µε ΠΣΕ, κτλ.). Τέλος θα υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης µε τα υπόλοιπα προϋπάρχοντα ή µελλοντικά πληροφοριακά συστήµατα της εταιρείας, όπως άµεση διασύνδεση, µε το κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα, µε το Γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών (ΓΣΠ) αλλά και διάφορα άλλα συστήµατα διαχείρισης και µετάδοσης πληροφοριών που χρησιµοποιεί η εταιρεία. Κόστος του νέου συστήµατος Το κόστος του νέου συστήµατος αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση του όπως επίσης και στο κόστους λειτουργίας και συντήρησής τους [2]. Τα εν λόγω κόστη παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 3 ανάλυσης των οικονοµικών µεγεθών. Οφέλη για την ΕΥΑΘ σε Λειτουργικό και Στρατηγικό Επίπεδο Τα οφέλη που θα προκύψουν από την λειτουργία του συστήµατος χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες οικονοµικά και βελτίωσης παρεχόµενων υπηρεσιών [1], [2]. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα σηµαντικότερα από το οφέλη. Από τα οικονοµικά οφέλη αυτά που συµπεριλήφθησαν στην ανάλυση εµφανίζονται µε έντονους χαρακτήρες. Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Οφέλη του συστήµατος τηλεµετρίας Μείωση αναγκών προσωπικού για την λειτουργία και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης. Παρατηρήσεις Μείωση κόστους προσωπικού και δυνατότητα διάθεσης αυτού σε άλλες δραστηριότητες ιακοπή των επισκέψεων απλά για απόκτηση δεδοµένων ή για επιβεβαίωση ότι οι εγκαταστάσεις λειτουργούν κανονικά και µείωση της συχνότητας και της διάρκειας των επισκέψεων για τον Μείωση του κόστους µεταφοράς Μείωση κόστους προσωπικού και συντήρησης 6

7 έλεγχο της σωστής λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων. Συναγερµοί που παράγονται σε αποµακρυσµένες περιοχές θα παρουσιάζονται αυτοµάτως και οµοιόµορφα σε ολόκληρο το δίκτυο ύδρευσης υνατότητα να παρέχει ενσωµάτωση µε το σύστηµα µέτρησης παροχών περιοχών/διαρροών µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται µια συγκεντρωτική δυνατότητα διαχείρισης του συνολικού δικτύου «από την πηγή µέχρι τη βρύση του καταναλωτή» ΟΦΕΛΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βελτίωση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων Ελαχιστοποίηση βλαβών-χρόνου αποκατάστασης και άρα µείωση λειτουργικών εξόδων και κυρίως ενέργειας και εξοικονόµηση νερού Εξοικονόµηση νερού-πόρων, Έλεγχος διαρροών, Μείωση Λειτουργικών Εξόδων (ποσοστό του νερού που χάνεται σε σχέση µε το συνολικό και το ενεργειακό και λειτουργικό κόστος που αυτό συνεπάγεται) Ελαχιστοποίηση κλοπών-καταστροφών, αποδοτικότερη αντιµετώπιση πιθανών τροµοκρατικών ενεργειών ΟΦΕΛΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συγκέντρωση επαρκούς ποσότητας πληροφοριών, από όλες τις λειτουργικές περιοχές, γεωτρήσεις, διυλιστήριο, αντλιοστάσια, δεξαµενές, κύριους αγωγούς που επιτρέπει την αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση του δικτύου ύδρευσης όπως: περίληψη των παροχών µακροπρόθεσµες τάσεις των παροχών περίληψη των συναγερµών απόκλιση από το κανονικό λίστα των επαναλαµβανόµενων συναγερµών παραµέτρους διαρροών «από την πηγή µέχρι τη βρύση» Έτσι θα επιτευχθεί η εποπτεία του συστήµατος ύδρευσης σε επίπεδο πόλης, µε δυνατότητα να ακολουθηθούν οι αλλαγές στο υδραυλικό σύστηµα και η επιρροή της σε όλο το δίκτυο θα µπορεί να αναλυθεί στον ίδιο χρονικό ορίζοντα Η ευρύτερη πρόσβαση χρηστών στις λειτουργικές πληροφορίες ενισχύει τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα υνατότητα να ενσωµατωθεί το σύστηµα τηλεµετρίας σε ένα κέντρο κλήσης πελατών που θα παρέχει πληροφορίες στο προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών υνατότητα να ενσωµατωθεί µε το σύστηµα GIS αλλά και την υπόλοιπη πληροφοριακών συστηµάτων (ΙΤ) της ΕΥΑΘ Παρατηρήσεις Οφέλη βελτίωσης της οργάνωσης της εταιρείας και της παρεχόµενης υπηρεσίας Οφέλη βελτίωσης της οργάνωσης της εταιρείας και της παρεχόµενης υπηρεσίας Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών (παρέχοντας γνώση των προβληµάτων, του χρόνου επιδιόρθωσης κ.ο.κ) Οφέλη βελτίωσης της οργάνωσης της εταιρείας και της παρεχόµενης υπηρεσίας 3. Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ Η εφαρµογή µίας διαδικασίας ανάλυσης κόστους-οφέλους για την τεχνοοικονοµική αξιολόγηση έργων εφαρµογής υψηλής τεχνολογίας περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια [3]: Καθορισµός τεχνολογικών παραµέτρων του έργου. Καταγράφεται αναλυτικά το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου που επιχειρείται να αξιολογηθεί και αφορούν κατά κύριο λόγο τη δυναµικότητα του, το τεχνολογικό του επίπεδο, την αποδοτικότητα του, τις χρησιµοποιηµένες ενεργειακές µορφές, κ.λ.π. Προσδιορισµός των δυνατών εναλλακτικών επιλογών στην υλοποίηση της αρχιτεκτονικής του συστήµατος. Μια ολοκληρωµένη αξιολόγηση απαιτεί την εξέταση όλων των εναλλακτικών επιλογών έτσι ώστε τελικά να επιλέγει εκείνη η λύση που µεγιστοποιεί το όφελος της εταιρείας και κατ επέκταση την ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας της εταιρείας προς του πελάτες της. το επίπεδο κοινωνικής ευηµερίας. Εδώ εξετάζονται τρία εναλλακτικά σενάρια καθώς και αυτό της υπάρχουσας κατάστασης. Προσδιορισµός και χρονική κατανοµή των συνιστωσών κόστους και οφέλους του έργου. Οι συνιστώσες του κόστους του εξεταζόµενου έργου περιλαµβάνουν τα κόστη επένδυσης, λειτουργίας και συντήρησης του και είναι σχετικά εύκολο να προσδιορισθούν µέσω ερευνών αγοράς, 7

8 προϋπάρχουσας εµπειρίας κλπ. Αντίθετα, η οικονοµική αποτίµηση του οφέλους που προκύπτει από την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος τηλεµετρίας-τηλεελέγχου είναι αρκετά πιο δύσκολη καθώς πολλά από τα οφέλη που απορρέουν είναι πολύ δύσκολο ή και αδύνατο να ποσοτικοποιηθούν οικονοµικά. Υπολογισµός παρούσας αξίας κόστους και οφέλους. Τα µεγέθη που προσδιορίσθηκαν κατά το προηγούµενο στάδιο της ανάλυσης ανάγονται σε ένα κοινό έτος βάσης για το οποίο θα πραγµατοποιηθεί η αξιολόγηση της επένδυσης, χρησιµοποιώντας κατάλληλα επιλεγµένο επιτόκιο προεξόφλησης. Η παρούσα αξία (PV) λοιπόν του κόστους ή οφέλους υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση: T X PV = Σ t= 1 (1+ r) t όπου Χ το κόστος ή όφελος που υπολογίζεται από την υλοποίηση του έργου το έτος t, r το χρησιµοποιούµενο επιτόκιο προεξόφλησης και T ο χρόνος ζωής του έργου. Ο υπολογισµός της απόδοσης της επένδυσης, µε το κριτήριο της καθαρής παρούσας αξίας (NPV) τέλος γίνεται µε την αφαίρεση του κόστους (Costs) της επένδυσης από τα συνολικά οφέλη αυτής (Benefits). NPV= PVB-PVC Ανάλυση ευαισθησίας. Στο τελευταίο αυτό στάδιο της µεθόδου επιχειρείται η διερεύνηση της ευαισθησίας των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης ως προς κρίσιµες παραµέτρους της ανάλυσης. 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Παρακάτω, αναλύονται τα οφέλη οικονοµικής βελτίωσης της εταιρείας και ποσοτικοποιούνται σε όρους χρήµατος µε στόχο τον υπολογισµό της συµβολής τους στο τελικό οικονοµικό αποτέλεσµα της επένδυσης για την εταιρεία. Στόχος των συγγραφέων είναι η περαιτέρω ανάλυση στο άµεσο µέλλον των ποιοτικών χαρακτηριστικών-πλεονεκτηµάτων της εφαρµογής του προτεινόµενου συστήµατος και η προσπάθεια ποσοτικοποίησής τους µε οικονοµικά κριτήρια. Ο κύριος όγκος των ωφελειών υπολογίζεται κύρια από την συνεισφορά των άµεσων µετρήσιµων οικονοµικών ωφελειών σε επίπεδο επιχείρησης. Μεταξύ άλλων, λαµβάνεται υπόψη η µείωση των εξόδων λειτουργίας του νέου συστήµατος τηλεµετρίας-τηλεελέγχου-αυτοµατισµών σε σχέση µε τωρινό. Η µείωση αυτή προέρχεται κατά κύριο λόγο από την µείωση των αναγκών απασχόλησης προσωπικού για αυτό το λόγο. Επίσης, µε την ανάλυση σχετικών ιστορικών στοιχείων υπολογίζεται η µείωση των δαπανών µετακινήσεων για την λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων του τοµέα ύδρευσης. Τέλος, µετά από συζητήσεις µε τους τεχνικούς συµβούλους αλλά και µε την τεχνική διοίκηση της εταιρείας πιστεύεται ότι µε την αποδοτική εφαρµογή ενός νέου ολοκληρωµένου συστήµατος τηλεµετρίας αναµένεται µια µείωση του ποσοστού των διαρροών-µη τιµολογούµενου νερού κατά περίπου 3% της συνολικής παραγωγής νερού. Οφέλη που σχετίζονται µε την βελτίωση της οργάνωσης της εταιρείας και παροχής υπηρεσιών της προς τους πελάτες τηςκοινωνικό σύνολο δεν επιχειρείται κάποια προσπάθεια άµεσης αποτίµησής τους, πράγµα φυσικά που είναι και πολύ δύσκολο και σε κάποιες µάλιστα περιπτώσεις και αδύνατο. Στην επιχειρούµενη, ανάλυση ευαισθησίας των χρηµατορροών των οφελών η ποσοστιαία αύξηση αυτών µπορεί να θεωρηθεί ότι εµπεριέχει και την συνεισφορά και κάποιων µη µετρήσιµων ποιοτικών οφελών. Όπως φαίνεται, κυρίαρχος παράγοντας στον χαρακτηρισµό της επένδυσης ως συµφέρουσας οικονοµικά είναι η µείωση των εξόδων λειτουργίας που επιτυγχάνεται µε το νέο σύστηµα σε σύγκριση µε το νέο. Πιο συγκεκριµένα, η µείωση αυτή προέρχεται κύρια από την µείωση των αναγκών προσωπικού η οποία είναι πολύ σηµαντικότερη στο 3 ο σενάριο αρχιτεκτονικής ανάπτυξης του νέου συστήµατος µε την δηµιουργία ενός µόνο σταθµού ελέγχου. Η αξιολόγηση της επένδυσης γίνεται στον Πίνακα 3 µε τον υπολογισµό της Καθαράς Παρούσας Αξίας (NPV). Οι τιµές κόστους που παρουσιάζονται δεν περιέχουν µέσα το ΦΠΑ. Αρχικά, 8

9 θεωρούµε, επιτόκιο προεξόφλησης 4% και χρόνο ζωής του έργου 10 χρόνια. Η απόδοση της επένδυσης υπολογίζεται επίσης και για επιτόκια προεξόφλησης 3% και 6%. Σε όλες τις περιπτώσεις, η οικονοµική αποδοτικότητα και ελκυστικότητα της συγκεκριµένης επένδυσης είναι υψηλή. Στην πραγµατικότητα µάλιστα οι υπολογιζόµενοι οικονοµικοί δείκτες αναµένονται ακόµα ευνοϊκότεροι σε σχέση µε αυτούς που υπολογίσθηκαν αφού µια σειρά ωφελειών τόσο για την επιχείρηση όσο και για την εξυπηρέτηση των πελατών της δεν αποτιµούνται χρηµατικά σε αυτήν την εργασία. Τα θετικά αποτελέσµατα του έργου επιβεβαιώνονται, στο Πίνακα 4, και για διάφορες αναλύσεις ευαισθησίας που επιχειρούνται σε σχέση µε το οικονοµικό µέγεθος των διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία του έργου και της αποδοτικής εκµετάλλευσης του για την εταιρεία, είτε αυτοί σχετίζονται µε τα πιθανά οφέλη είτε µε τα απαιτούµενα κόστη προµήθειαεγκατάστασης και λειτουργίας του νέου συστήµατος. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Οικονοµική Ανάλυση Επένδυσης (τιµές σε ) Χρόνος (Χρόνος κατασκευής του έργου: 2005) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (-) Υπάρχον Σύστηµα Ελέγχου Εγκαταστάσεων Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Σύνολικό Κόστος Λειτουργίας & Συντήρησης * Κόστος Εξοπλισµού (σχεδιασµού-προµήθειαςεγκατάστασης-θέση σε λειτουργία του συστήµατος) Κόστος Λειτουργίας (Προσωπικού, ικτύου κτλ ) + Κόστος Συντήρησης (5% του κόστους λειτουργίας Συνολικό Κόστος Επένδυσης - Σενάριο ΝΈΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σενάριο 2 (1ΚΣΕ-3ΠΣΕ) Κόστος Εξοπλισµού (σχεδιασµού-προµήθειαςεγκατάστασης-θέση σε λειτουργία του συστήµατος) Κόστος Λειτουργίας (Προσωπικού, ικτύου κτλ ) + 0 Κόστος Συντήρησης (8% του κόστους λειτουργίας) Συνολικό Κόστος Επένδυσης - Σενάριο ΝΈΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σενάριο 3 (1ΚΣΕ) Κόστος Εξοπλισµού (σχεδιασµού-προµήθειαςεγκατάστασης-θέση σε λειτουργία του συστήµατος) ΝΈΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σενάριο 1 (1ΚΣΕ-6ΠΣΕ) Κόστος Λειτουργίας (Προσωπικού, ικτύου κτλ ) + 0 Κόστος Συντήρησης (10% του κόστους λειτουργίας Συνολικό Κόστος Επένδυσης - Σενάριο ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΦΕΛΩΝ (+) Εξοικονόµιση των κοστών λειτουργίας (πριν & µετά), προέρχονται κυρίως από την µείωση αναγκών προσωπικού** **Σενάριο 1 (1ΚΣΕ, 6ΠΣΕ) **Σενάριο 2 (1ΚΣΕ, 3ΠΣΕ) **Σενάριο 3 (1ΚΣΕ) ***Άλλα Οικονοµικά Οφέλη µε το νέο σύστηµα Εξοικονόµηση νερού και λειτ/κών εξόδων (Μέσω της πιο έγκαιρης-αποδοτικής ενηµέρωσης για το δίκτυο) 3% από το συνολικό νερό που παράγεται τώρα Μείωση δαπανών συντήρησης (προσωπικού, µεταφοράς) Μείωση µετακινήσεων προσωπικού για Λειτουργία του δικτύου Σύνολο άλλων Οικονοµικών Οφελών ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ (ΟΦΕΛΗ - ΚΟΣΤΗ) Σενάριο 1 (1ΚΣΕ, 6ΠΣΕ) Σενάριο 2 (1ΚΣΕ, 3ΠΣΕ) Σενάριο 3 (1ΚΣΕ) ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (NPV) r=4% r=3% r=6% Σενάριο 1 (1ΚΣΕ, 6ΠΣΕ) Σενάριο 2 (1ΚΣΕ, 3ΠΣΕ) Σενάριο 3 (1ΚΣΕ) Θεωρούµε µια ετήσια αύξηση της τάξης του 3% γι α τα διάφορα κόστη στο έργο Ανάλυση Στοιχείων * Θεωρούµε κόστος λειτουργίας (προσωπικού, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών κ.λπ.) και συντήρησης *Για την λειτουργία του υπάρχοντος συστήµατος υπάρχουν 48 υπάλληλοι της εταιρείας. Θεωρούµε επίσης ότι το κόστος συντήρησης ότι είναι το 5% το κόστους λειτουργίας σε ετήσια βάση ** Τα οφέλη προκύπτουν από την την αφαίρεση των κοστών λειτουργίας του νέου συστήµατος από τα αντίστοιχα κόστη του υπάρχοντος συστήµατος. **Σενάριο 1 (1ΚΣΕ, 6ΠΣΕ): απαιτούνται 36 άτοµα **Σενάριο 2 (1ΚΣΕ, 3ΠΣΕ): απαιτούνται 30 άτοµα **Σενάριο 3 (1ΚΣΕ): απαιτούνται 18 άτοµα ** Κόστος υπαλληλου για την εταιρεία ανά µήνα: *** Εξοικονόµηση λειτ/κών εξόδων (Χηµικά-Ενέργεια) από την εξοικονόµηση του 3% του νερού που λαµβάνουµε από τις υδροληψίες το χρόνο: Θεωρούµε ετησίως µε µια άυξηση 3% για κάθε χρόνο ***Μείωση απανών Συντήρησης: Θεωρούµε 5000 ετησίως ***Μείωση Μετακινήσεων Προσωπικου: Θεωρούµε ετησίως 9

10 Παράγοντες αβεβαιότητας και επιχειρηµατικού κινδύνου αφορούν στο βαθµό εκµετάλλευσης του νέου συστήµατος από την εταιρεία µε την βελτιστοποίηση των εσωτερικού τρόπου λειτουργίας της και την ανάπτυξη της νέας οργανωτικής της δοµής. Επίσης, η αναµφισβήτητη ένταση της τεχνολογίας του νέου συστήµατος αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την βέλτιστη εκµετάλλευση του µελλοντικού συστήµατος. Ακόµη, στο κόστος του νέου συστήµατος εµφανίζονται αρκετά στοιχεία αβεβαιότητας κυρίως όσον αφορά την εγκατάσταση των παροχοµέτρων στο δίκτυο µε αποτέλεσµα η όποια πιθανό δυσλειτουργία στην παροχή ύδατος στην πόλη να προξενήσει την αύξηση των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας για το διάστηµα αυτό. Για την ποσοτικοποίηση αυτής της αβεβαιότητας επιχειρούµε ανάλυση ευαισθησίας µεταβάλλοντας το ύψους της εξοικονόµησης του κόστους λειτουργίας αλλά και των υπόλοιπων, ποσοτικοποιηµένων οικονοµικά, οφελών από +50% έως 50% της αρχικών τιµών τους. Τέλος, χρησιµοποιούµε προεξοφλητικό επιτόκιο, r= 4%. Παρότι σε αυτήν την εργασία δεν επιχειρείται κάποια προσπάθεια ποσοτικοποίησης των οφελών βελτίωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας µπορεί να θεωρηθεί ότι εν λόγω ανάλυση ευαισθησίας των ποσοτικοποιηµένων οικονοµικών οφελών και ειδικότερα προς την κατεύθυνση της αύξησής τους συµβάλει στην πρώτη προσπάθεια υπολογισµού της συνεισφοράς των ποιοτικών οφελών στο τελικό οικονοµικό αποτέλεσµα της επένδυσης, καθώς αυτά αναµένεται να συνεισφέρουν θετικά σε αυτό. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και άλλα ΟΦΕΛΗ µε το νέο σύστηµα σε χιλιάδες (1000 ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΛ Σεν.1 (1ΚΣΕ, 6ΠΣΕ) ΕΚΛ Σεν.3 (1ΚΣΕ) NPV Σεν.1 (1ΚΣΕ, 6ΠΣΕ) NPV Σεν.3 (1ΚΣΕ) % -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 50% ΕΚΛ Σεν.2 (1ΚΣΕ, 3ΠΣΕ) ΟΦΛΕΛΗ NPV Σεν.2 (1ΚΣΕ, 3ΠΣΕ) Ποσοστιαία µεταβολή οικονοµικών µεγεθών για το έργο Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής µελετήθηκε από τεχνο-οικονοµικής σκοπιάς ένα νέο Σύστηµα Τηλεµετρίας, Αυτοµατισµών για την Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Στην ανάλυση κόστους οφέλους, έγινε µια πρώτη προσπάθεια ποσοτικοποίησης των άµεσων οφελών, µετρήσιµης οικονοµικής βελτίωσης, του νέου συστήµατος. Τα αποτελέσµατα είναι περισσότερο από θετικά καθώς η απόδοση της επένδυσης είναι θετική για οποιοδήποτε σενάριο ανάπτυξης αρχιτεκτονικής του νέου συστήµατος. Ο κυρίαρχος παράγοντας στον χαρακτηρισµό της επένδυσης ως συµφέρουσας οικονοµικά είναι η µείωση των εξόδων λειτουργίας που επιτυγχάνεται µε το νέο σύστηµα σε σύγκριση µε το νέο. Πιο συγκεκριµένα, η µείωση αυτή προέρχεται κύρια από την µείωση των αναγκών προσωπικού η οποία είναι πολύ σηµαντικότερη στο 3 ο σενάριο ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (NPV) τη επένδυσης σε χιλιάδες (1000 ) 10

11 αρχιτεκτονικής ανάπτυξης του νέου συστήµατος µε την δηµιουργία ενός µόνο σταθµού ελέγχου για όλη την περιοχή ευθύνης της ΕΥΑΘ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Hope D., (1998), Justification For Large SCADA Systems, Sydney Water Corporation. Crossroads Conference, Institution of Engineers, Australia. 2. HYDER (2003) Τεύχη ηµοπράτησης του έργου, Hyder Consulting Ltd, ΕΥΑΘ ΑΕ.. 3. Riggs J., Bedworth D. & Randhawa S. (1998) Engineering Economics, 4 th edition, McGraw-Hill 4. Τσαλιάνης Α., Οικονοµίδης Α., (2000) Τηλε-έλεγχος βιοµηχανικών εγκαταστάσεων µέσω Internet σε πραγµατικό χρόνο Βιοµηχανικά ίκτυα εδοµένων, Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία στα Πληροφοριακά Συστήµατα, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. 11

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του ταµείου συνοχής Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 130 της 25/05/1994 σ. 0001-0013 Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 14 τόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Εισαγωγή Επιλογή Σχεδίου Ανάπτυξης (1/2) Για την προκριθείσα πρώτη επιλογή της περιοχής της «Βιοµηχανικής Ζώνης ραπετσώνας- Κερατσινίου» έχουν διατυπωθεί αρκετές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. dparatiritirio.blogspot.com

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. dparatiritirio.blogspot.com ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΣ 2010 1. Εισαγωγή Η Κοινωνική Ασφάλιση τον 20 ο αιώνα. αποτελεί τη κορυφαία κατάκτηση των εργαζοµένων τον 19

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γεώργιος Κ. Στουρνάρας Καθηγητής Υδρογεωλογίας και Τεχνικής Γεωλογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Εισαγωγή Η λέξη περιβάλλον οδηγεί συνειρµικώς σε µόλυνση, ρύπανση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Αριθµός 4118 Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 35(Ι)/2007 Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 26/7/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./399/2011 Προς: Κυρία Χρυσή Αράπογλου, Πρόεδρο της ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Θέµα: Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ:

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ: ΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ: 3 Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: «Συνθετική έκθεση - µελέτη αναφορικά µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ! 1 Αγαπητοί συµπατριώτες, φίλες και φίλοι, Οι εκλογές του Νοέµβρη, που συµπίπτουν µε το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί 2 : Εκπροσώπηση Εταιρείας 3 : Τοπογραφικά στοιχεία 4 : Εργοτάξιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 1. Με το παρόν Συµπλήρωµα Νο 2 της παραπάνω ιακήρυξης, αντικαθίσταται το αντικείµενο του 1 ου Συµπληρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 Κος ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ:(Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης ΥΠ.ΟΙ.Ο.) Ευχαριστούµε που ήρθατε στη σηµερινή ενηµερωτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Οµάδα ερευνητικής εργασίας 1.. ΒούρτσηςΗλίας 2.. ΒράκαςΓεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Π' ευτέρα 15 Φεβρουαρίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 15 Φεβρουαρίου 1999, ηµέρα ευτέρα και ώρα 18.14' συνήλθε στην

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.4 : «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: Αρ. Μελέτης: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν.

Προϋπολογισµός: Αρ. Μελέτης: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ''

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας» Η Περιφέρεια Πελοποννήσου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας» Η Περιφέρεια Πελοποννήσου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ταχ. /νση: Γ. Παπανδρέου 24-26 Τ.Κ. 20100 Κόρινθος

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις

ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις Μιλένα Koleva, Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Γκάµπροβο (Βουλγαρία) kolevamilena@hotmail.com Αφηρηµένο Τα τελευταία χρόνια έχουν δει το ενδιαφέρον υποχωρούσε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση 1

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση 1 Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί µια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης, όπου η πολιτική και η πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003307705 2015-11-13

15PROC003307705 2015-11-13 5PROC003307705 205--3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΑΤΟΜΑ.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΑΤΟΜΑ.» ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Γεωργίου Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 13 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 1444 - ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ (Ο.Τ. 807) ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013 για την προµήθεια δύο βαλβίδων αντεπιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.eda.notioaigaio.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 398/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: ρ. Αθανασάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

122 / 2015, για την ανάθεση σε εργολάβο καθαρισµού της καθαριότητας των

122 / 2015, για την ανάθεση σε εργολάβο καθαρισµού της καθαριότητας των 1 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/ 122 / 17363 Σ. 5362 Θεσσαλονίκη, 6 Νοε 2015 ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟ ΡΟΜΙ ΗΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

+ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ +ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

+ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ +ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2015 2016» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» Μάιος 2013. K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc. Ν0600a/5222

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» Μάιος 2013. K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc. Ν0600a/5222 ΙΑΚΗΡΥΞΗ «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» 1.612.400,00 (µε ΦΠΑ) Μάιος 2013 K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600a/5222 «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.» ΕΡΓΟ: «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Kύθνου (Ν0600a)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ34690ΒΑ-ΕΒ7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β4Λ34690ΒΑ-ΕΒ7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51551-51351

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ, ΠΟΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ, ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-PROJECT Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 12. ...αλλάζει. τον τόπο µας

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-PROJECT Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 12. ...αλλάζει. τον τόπο µας ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-PROJECT Α' ΛΥΚΕΙΟΥ Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12 12 ΘΕΜΑ: Η κατασκευή του φράγµατος και της λίµνης Ιλαρίωνα......αλλάζει τον τόπο µας ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα θέλαµε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ. Ανακοινώνει

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ. Ανακοινώνει Α Α: ΒΕ ΧΩ1 -ΕΜΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκόπελος 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. 2185 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΑΙΟΣ 2014 Συνάδελφοι το.σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. θα ήθελε να σας ενηµερώσει για τα ζητήµατα τα οποία προσπάθησε να αντιµετωπίσει την προηγούµενη περίοδο καθώς και για τον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003246057 2015-11-03

15PROC003246057 2015-11-03 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 03/11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 6472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 1. ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΕΦ. 1. ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦ. 1. ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1. Οριοθέτηση Περιοχής Μελέτης και Ευρύτερης Περιοχής Με δεδοµένη την έκταση της λιγνιτικής εκµετάλλευσης κατά µήκος του λεγόµενου «ενεργειακού άξονα»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γιώργος Κακούρης Μυτιλήνη, Φεβρουάριος 2005 1 1. Η Βιολογική ποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

.. . 10 3 . . . 6.» . . 3852/2010 .

.. . 10           3        .            .     . 6.»                .       . 3852/2010 . ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΟΖ3ΩΡΣ-3Ψ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 5/8-2-2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ. Αποφ. 50/2012 ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο για

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 06/12/2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Θέµα: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.),

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν:

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΓΞ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 14ης / 5 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 320/2013 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) στο Χωροταξικό Σχεδιασμό: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις η εφαρμογή στα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠΣΧΟΟΑΠ Μουτσιάκης Ευθύμιος Περιβαλλοντολόγος, Δρ. Αρχ. Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Έβδοµη. Η αποζηµίωση των ανταλλάξιµων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα

Ενότητα Έβδοµη. Η αποζηµίωση των ανταλλάξιµων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα Ενότητα Έβδοµη Η αποζηµίωση των ανταλλάξιµων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ΠΗΓΗ Στο χώρο των εργοστασίων κυριάρχησε η ταπητουργία µε δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 02/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:31830/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Β.Ε.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31 106 82, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 2103304120-1-2, FAX: 2103825322, email: info@obes.gr Αθήνα 08-11-2011 (τέταρτη έκδοση) ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015 Αθήνα Αριθµ. πρωτ. 26/9/2014 32445/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπόψη: 1. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συµβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: 8947 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν άδεια λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & AΠΟΘΗΚΗΣ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Α ΕΛΕ Τ.Κ. 74 100 Ρέθυµνο Κρήτης Τηλ.: 2831341038

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 2. Εξαµηνιαία Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 3. Εκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τον τίτλο παραµονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθροµετανάστευση, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων To παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού, επικαιροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 11 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 194.100,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 11 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 194.100,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Συµπεράσµατα και στρατηγική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής µεταβολής

Κεφάλαιο 5 Συµπεράσµατα και στρατηγική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής µεταβολής Κεφάλαιο 5 5.1 Συµπεράσµατα του 1 ου Κεφαλαίου* Η Μεσόγειος έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως περιοχή ευάλωτη στις επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιµατικής µεταβολής. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ήµου Καβάλας ΝΠ του ήµου Καβάλας µε την επωνυµία Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ήµου Καβάλας ΝΠ του ήµου Καβάλας µε την επωνυµία Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 4 ης /26 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 57/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» 1. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο 3133/2003, οι διατάξεις τυπικών νόµων

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ecedu.upatras.gr/modelscreator/ ηµιουργός Μοντέλων

http://www.ecedu.upatras.gr/modelscreator/ ηµιουργός Μοντέλων http://www.ecedu.upatras.gr/modelscreator/ ηµιουργός Μοντέλων ηµιουργός Μοντέλων - Εισαγωγή Ο ηµιουργός Μοντέλων είναι ένα εκπαιδευτικό λογισµικό το οποίο αναπτύχθηκε για να προσφέρει στους µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.132790/3276

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.132790/3276 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 29 / 10 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/ 39 Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας κατά την 105/11-5-12 Συνεδρίασή της έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας κατά την 105/11-5-12 Συνεδρίασή της έλαβε τις εξής αποφάσεις: Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας κατά την 105/11-5-12 Συνεδρίασή της έλαβε τις εξής αποφάσεις: Α) Ενέκρινε τα µητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών µελών για τη συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωµάτων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. /νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 10184 Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Μπαξεβάνη Κ. Λιάκος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο κεφάλαιο αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στα μεγέθη και στη διάρθρωση των βασικών χαρακτηριστικών της

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα της ιερεύνησης-

Το µάθηµα της ιερεύνησης- Το µάθηµα της ς- ηµιουργικός Εναλφαβητισµός στις Σύγχρονων Τεχνολογίες στο ηµοτικό και Γυµνάσιο µέσα από µία διαθεµατική προσέγγιση Φράγκου Στασινή stassini.frangou@cti.gr Καθηγήτρια Φυσικής και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-10-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 10 Ύφαλα σκυροδέµατα 03 Ύφαλες Σκυροδετήσεις Αποκαταστάσεως/ Πληρώσεως Κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Συντονιστικής Επιτροπής ( Σ) ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ --- Αγαπητοί Πρόεδροι των ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ, Αγαπητοί συνάδελφοι µέλη των ΛΕΑ που συµµετέχετε στην 14 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της Νάξου και τυπικά στην

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο, 18/09/2015. Αριθ. Πρωτ.: 4851 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρέθυµνο, 18/09/2015. Αριθ. Πρωτ.: 4851 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περ/κή /νση υτικής Ελλάδας Τ.Κ. 26 0 - ΠΑΤΡΑ Α.Π. ΡΟ32/ 4630 / 3.3 ΠΑΤΡΑ : 27-08- 202 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 56/202 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 23 Σεπτεµβρίου 2004

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 23 Σεπτεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 23 Σεπτεµβρίου 2004 Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται ο τρόπος εισαγωγής των µαθητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 19/10/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ

1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 1181.1 Γενικά Στο κεφάλαιο αυτό καλύπτονται θέµατα σχετικά µε τον τρόπο κατασκευής των εγκαταστάσεων ύδρευσης σε κτιριακά έργα. 1181.1.1 Σχέδια Μελέτης Πριν αρχίσουν οι εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004 ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004 Άρθρο 1 Ο Σύλλογος µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» και µε έδρα την Αθήνα λειτουργεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 102 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 102 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 102 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 10 η Νοεµβρίου 1997, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Σπηλιάδου 8 Ταχ. Κώδικας: 48 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να έχουµε δύναµη για τις προσπάθειές µας. Θα ήθελα ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Παπαχρήστος, Σχ. Σύµβουλος ηµ Εκπ/σης

Κώστας Παπαχρήστος, Σχ. Σύµβουλος ηµ Εκπ/σης Η ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κώστας Παπαχρήστος, Σχ. Σύµβουλος ηµ Εκπ/σης 1. Το Ολοήµερο Σχολείο Με τον όρο Ολοήµερο σχολείο εννοούµε τη σχολική µονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τηλ.: 2810 342520 Fax: 2810 281128 www.teetak.grteetak@tee.gr ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απόψεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το εταιρικό προφίλ της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. προσδιορίζεται από στατιστικά-απολογιστικά στοιχεία, καθώς και οικονομικά δεδομένα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Σχέδιο της Πρότασης

Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Σχέδιο της Πρότασης Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Σχέδιο της Πρότασης Ο στόχος του παρόντος φυλλαδίου είναι να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία και τη διαχείριση του Παρράσιου Πάρκου Πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/19-06-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Τ.Κ. Πόλη: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Mερέτη Ευαγγελία 25313

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής:

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009)

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Λίλα Θεοδωρίδου, Γλυκερία Καριώτου, Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Καριώτης Μέλη ΕΠ- Τµήµα Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1681 28 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Φ.12.1/22913/Β3/22 2 2008 (Β 327) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/12/2014 με αριθμ. 31 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤO ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤO ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤO ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Αθήνα, 2 Απριλίου Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΚΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜ 7344 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα