Θ Ε Μ Α «Έγκριση Αγροτικού και Αρδευτικού Κανονισµού ήµου Καβάλας» Αριθ. Αποφάσεως 891/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ Ε Μ Α «Έγκριση Αγροτικού και Αρδευτικού Κανονισµού ήµου Καβάλας» Αριθ. Αποφάσεως 891/2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: 456ΖΩΕ6-ΧΙ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 34ης /9 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 891/2011 Θ Ε Μ Α «Έγκριση Αγροτικού και Αρδευτικού Κανονισµού ήµου Καβάλας» ΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΠΑΝ ΩΝΗ-ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Στην αίθουσα συνεδριάσεων του ιοικητηρίου Καβάλας, σήµερα στις 9 του µηνός εκεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 17.00, συνεδρίασε δηµόσια το ηµοτικό Συµβούλιο Καβάλας, µετά την από 5 εκεµβρίου 2011 έγγραφη πρόσκληση της κας Προέδρου, που δόθηκε στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ακριτίδης Παναγιώτης, Αντωνιάδης Ιωάννης, Βαβαλέσκου Θεοδώρα, Βέρρος Αριστείδης, Γεωργιάδης Παντελεήµων, Γλάνος Χρήστος, εµερτζίδης Παύλος, ηµητριάδης Ανέστης, ηµητριάδης Νικόλαος, Εµµανουηλίδης ηµήτριος, Εµφιετζής Σάββας, Ζαχαριάδης ήµος, Ιατρού Σωτήριος, Καλλιοντζής Θεόδωρος, Κιοσές Νικόλαος, Κυριατζής Αναστάσιος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Μουριάδης Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Παππάς Λεωνίδας, Πασχαλίδης Σάββας, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Πυραλεµίδου Χρυσούλα, Σµυρλόγλου Αναστάσιος, Σταυρίδης Κυριάκος, Συγγιρίδης Ανέστης, Σχοινάκης Στυλιανός, Τεκέογλου- Κορδοµάτη Αλεξάνδρα, Τζώτζος Κωνσταντίνος, Τσαλουχίδης Γεώργιος, Τσοχαταρίδης Χρήστος, Χατζηαναστασίου Αναστάσιος, Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος. Παρούσα ήταν και η κα Ασλανίδου ίνα Ευαγγελία, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ αριθ. 34/2011 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Κλειτσιώτης Κωνσταντίνος, Λιόγκας Βασίλειος, Παπαντίδης Ιορδάνης, Παππάς Ευάγγελος, Τσανάκα ήµητρα. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: Απεχώρησαν: Ιατρού Σωτήριος, Κιοσές Νικόλαος, µετά την υπ αριθ. 902/2011 Α Σ. Επανήλθαν: Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Σιµιτσής (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010). Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Αγροτικού και Αρδευτικού Κανονισµού ήµου Καβάλας», ανέγνωσε την υπ αριθ /2011 εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Αναστ. Χατζηαναστασίου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 1

2 Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 1Β εδαφ. ν του Ν. 3852/2010, σας υποβάλλουµε την υπ αριθ. 117/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την Εγκριση του Αγροτικού και Αρδευτικού Κανονισµού ήµου Καβάλας και παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. Στη συνέχεια ακολούθησε ο εξής διάλογος: Κιοσές Ν.: Τον εκπρόσωπο στην τριµελή επιτροπή γιατί να µην τον ορίζουν οι συνδικαλιστικοί τους φορείς αντί για το ήµαρχο; Τσοχαταρίδης Χ.: Στο άρθρο 4 να µπει προσθήκη «Σε περίπτωση που η δεξαµενή άρδευσης και ύδρευσης είναι κοινή, τότε προτεραιότητα στη χρήση έχει η ύδρευση ως πρώτη ανάγκη της κοινωνίας». Όσον αφορά το άρθρο 5, θεωρώ ότι πρέπει να καταργηθεί. Αν είναι να το χρησιµοποιήσει η διοίκηση για πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία για ένα προγραµµατισµό που προτίθεται να κάνει, να µείνει, αλλά, νοµίζω ότι στη πράξη θα αυτοκαταργηθεί. Επίσης, προτείνω να καταργηθεί η τριµελής επιτροπή του άρθρου 12. Τα παράπονα και οι παραβάσεις βεβαιώνονται στην υπηρεσία, η οποία µε τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ή το ήµαρχο, επιλαµβάνεται των παραπόνων και των παραβάσεων. Όσον αφορά το άρθρο 10, καλό είναι για οικονοµικούς λόγους, οι βεβαιώσεις να γίνονται το µήνα Σεπτέµβριο. Λαφτσής Α.: Το Συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αµυγδαλεώνα προτείνει να προστεθεί άρθρο στο άρθρο 4 που θα λέει ότι προτεραιότητα έχει η ύδρευση. ήµαρχος: Να βάλουµε το ίδιο και για τις γεωτρήσεις. Λαφτσής Α.: Έχουµε αντιρρήσεις ως προς το άρθρο 10 για την ανισότητα των τελών από Κοινότητα σε Κοινότητα. Νοµίζω ότι αδικούνται οι γεωργοί της Κοινότητας Αµυγδαλεώνα. Επιβαρύνονται σχεδόν στο διπλάσιο ανά κυβικό, έναντι των υπολοίπων αγροτών. Προτείνουµε να υπάρχει µία ενιαία µέτρηση. Παπαδόπουλος Θ.: Νοµίζω, κ. Τσοχαταρίδη, ότι δεν είναι τόσο ουσιώδες αν οι βεβαιώσεις γίνουν 30 Σεπτεµβρίου ή 1 Οκτωβρίου. Κάποιες Κοινότητες έχουν την ιδιοµορφία να έχουν δεξαµενή απ όπου διοχετεύεται το νερό στους καταναλωτές. Σ αυτήν την περίπτωση είναι τεχνικά εφικτό να µπαίνουν υδρόµετρα. Στις υπόλοιπες Κοινότητες δεν µπορεί να γίνει αυτό. Γι αυτό το λόγο, από τους τέσσερις τρόπους επιβολής τελών, καθορίζουµε τους δύο, µε απώτερο στόχο στο µέλλον να γίνει ένας. Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων το 73 παρ. 1Β εδαφ. ν του Ν. 3852/2010, 79 παρ. 1 έως και 4 του Ν. 3463/2006, το σχέδιο του Αγροτικού και Αρδευτικού Κανονισµού ήµου Καβάλας, την υπ αριθ. 117/2011 ΑΕΠΖ και την ανωτέρω εισήγηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον Αγροτικό και Αρδευτικό Κανονισµό του ήµου Καβάλας, ο οποίος έχει ως εξής: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο ήµος Καβάλας µε τον παρόντα αγροτικό και αρδευτικό κανονισµό προσδιορίζει τις σχέσεις των αγροτών µε τη γη που καλλιεργούν, µεταξύ τους αλλά και µε τον κοινωνικό ιστό ώστε αφενός οι φυσικοί πόροι (νερό, έδαφος) να διαχειρίζονται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο αφετέρου να γίνουν σαφείς οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα τους. Στον παρόντα κανονισµό καθορίζονται η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου και οι ώρες χρήσης, οι προϋποθέσεις σύνδεσης των καταναλωτών µε το δίκτυο και ο τρόπος διαδοχής των χρηστών. Ακόµη αναφέρονται ρητώς οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των αγροτών αλλά και των υδρονοµέων άρδευσης. Τέλος καθορίζεται η έννοια των τελών άρδευσης καθώς και τα αναλογούντα για κάθε παράβαση πρόστιµα. Η γεωργία αποτελεί τον κυριότερο τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής και παίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της περιοχής. Για το λόγο αυτό ο ήµος Καβάλας έχει θέσει τους παρακάτω στόχους: 2

3 1. Παραγωγική και αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της περιοχής µας. 2. Αναβάθµιση παρεχόµενων υπηρεσιών στους αγρότες από τις υπηρεσίες του ήµου. 3. Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος της γεωργίας στην περιοχή µας. 4. Αναβάθµιση τεχνογνωσίας και ανθρώπινου δυναµικού που ασχολούνται µε τον πρωτογενή τοµέα 5. Προστασία του περιβάλλοντος και φυσικών πόρων. 6. Αναβάθµιση των υποδοµών και της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο. 7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών προϊόντων. 8. Ανάπτυξη τουρισµού υπαίθρου και αγροτουρισµού. Ο ήµος Καβάλας συνεργασία µε τους αγρότες κινείται προς την κατεύθυνση της επίτευξης των παραπάνω στόχων ώστε η γεωργία να αποτελέσει έναν πραγµατικό µοχλό ανάπτυξης για την περιοχή. Άρθρο 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Αυτός ο Κανονισµός αποσκοπεί στη θέσπιση των απαιτούµενων ρυθµίσεων για την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του αρδευτικού συστήµατος και ειδικότερα: 1. Στη δίκαιη κατανοµή των διατιθέµενων υδάτινων πόρων και του περιορισµού αυθαιρεσιών 2. Στη ρύθµιση των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων του ήµου και των αγροτών σχετικά µε το αντικείµενο της άρδευσης 3. Την ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού συστήµατος Άρθρο 2 ο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Αυτός ο Κανονισµός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ίδιου νόµου Άρθρο 3 ο Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Το δηµοτικό δίκτυο άρδευσης αποτελείται από τα επί µέρους αυτόνοµα αρδευτικά συστήµατα που λειτουργούν µέσα στα όρια του ήµου Καβάλας, µε οποιονδήποτε τρόπο και η ευθύνη κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας τους ανήκει στο ήµο Καβάλας, Η χρήση του δικτύου άρδευσης και η λήψη ύδατος για οποιονδήποτε άλλον λόγο εκτός από το πότισµα των χωραφιών και των εν γένει καλλιεργειών απαγορεύεται καθόσον δεν πληρούνται οι προδιαγραφές ύδρευσης αυτών. Επισηµαίνεται ότι ο ήµος Καβάλας δεν φέρει καµία ευθύνη στην περίπτωση χρήσης από τους καταναλωτές των νερών του δικτύου άρδευσης για την ύδρευση των ανωτέρω οικιών, κτισµάτων και κάθε είδους µονάδων (κτηνοτροφικών, βιοτεχνικών κλπ.) Άρθρο 4 ο ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηµεροµηνία έναρξης της αρδευτικής περιόδου ορίζεται η 1 η Μαΐου και λήξης της, η 30 η Σεπτεµβρίου εκάστου έτους. Με απόφασή του το ηµοτικό Συµβούλιο ή η τριµελής επιτροπή άρδευσης του άρθρου 12 του παρόντος κανονισµού, που λαµβάνεται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, µπορεί να τροποποιεί την ηµεροµηνία έναρξης και λήξης. Η αλλαγή γνωστοποιείται µε επιµέλεια του οργάνου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση, µε τοιχοκόλληση στους πίνακες ανακοινώσεων του ήµου Καβάλας και των ηµοτικών/τοπικών Κοινοτήτων, επιπλέον δε και µε κάθε άλλο διαθέσιµο µέσο. Για τις κτηνοτροφικές και αγροτικές ολοετούς διάρκειας µονάδες (π.χ. θερµοκήπια, λαχανόκηποι κλπ) η παραπάνω περίοδος διαρκεί όλο το έτος και σε 24ωρη βάση. 3

4 Η λειτουργία του αρδευτικού δικτύου για όλη την αρδευτική περίοδο θα είναι 24ωρη µε εξαίρεση τις περιπτώσεις βλαβών στο δίκτυο ή στα αντλιοστάσια, απρόβλεπτων δυσµενών συνθηκών και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, ύστερα από απόφαση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου ή της τριµελούς επιτροπής άρδευσης. Σε περίπτωση που η δεξαµενή ή η γεώτρηση άρδευσης και ύδρευσης είναι κοινή, τότε προτεραιότητα στη χρήση έχει η ύδρευση ως πρώτη ανάγκη της κοινωνίας. Άρθρο 5 ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Μετά το τέλος των αρδεύσεων ο ήµος προβαίνει σε ανακοίνωση µε τοιχοκόλληση στα πιο κατάλληλα µέρη των ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, µε την οποία καλεί όσους ενδιαφέρονται να αρδεύσουν κατά την προσεχή αρδευτική περίοδο να υποβάλλουν αιτήσεις µε τα στρέµµατα και το είδος των καλλιεργειών στο ήµο, τάσσει δε και την ανάλογη προθεσµία για τον έγκαιρο προγραµµατισµό των αρδεύσεων. Στην αίτηση του ενδιαφεροµένου αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ. τηλέφωνο και αριθµός δελτίου αστυνοµικής του ταυτότητας) και το είδος του ακινήτου που θα αρδεύεται (υπαίθρια κηπευτικά, θερµοκήπια, κήποι ελιές κλπ.). Με την ανακοίνωση του δήµου µπορεί να ζητούνται πρόσθετα στοιχεία. Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται τα αληθή στοιχεία θα επιβάλλεται πρόστιµο 150. Μετά την εξέταση των αιτήσεων από την τριµελή του άρθρου 12 του παρόντος και την αποστολή των απαντήσεων, υποχρεούνται οι παραγωγοί-αρδευτές να γνωρίσουν µέσα σε δέκα πέντε (15) µέρες τις τυχόν µεταβολές στον αριθµό των στρεµµάτων και στο είδος των καλλιεργειών που δήλωσαν να ποτίσουν, έτσι ώστε εφ' ενός µεν να ικανοποιηθούν οι άλλοι παραγωγοί µε εκπρόθεσµες αιτήσεις που δεν εντάχθηκαν στο πρόγραµµα αρδεύσεως, αφ' ετέρου δε να µην συµπεριληφθούν επιπλέον στρέµµατα στις βεβαιωτικές καταστάσεις εισπράξεως. Αν δεν απαντήσουν µέσα στην ανωτέρω ηµεροµηνία, θεωρείται ότι δεν υπάρχουν µεταβολές. Το οριστικό πρόγραµµα αρδεύσεως συντάσσεται αργότερα µετά από γενικό έλεγχο των εκτάσεων που δηλώθηκαν ότι θα αρδευτούν, οπότε αναρτάται πίνακας σε ειδικό χώρο των ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, µε την σειρά αρδεύσεως, το ωρολόγιο πρόγραµµα που υποχρεωτικά πρέπει να τηρείται και παρατηρήσεις σχετικές µε τον τρόπο άρδευσης εφόσον κρίνονται αναγκαίες. Όλοι οι αρδευτές πρέπει να συµµορφώνονται µε το πρόγραµµα, η εφαρµογή του οποίου είναι υποχρεωτική, ο δε έλεγχος της πιστής εφαρµογής αυτού παρακολουθείται από τους υδρονοµείς και την τριµελή επιτροπή άρδευσης. Εφόσον υπάρχει επάρκεια και ευχέρεια µπορεί να χορηγηθεί νερό, στους καλλιεργητές που δεν δήλωσαν τα αγροτεµάχιά τους. Κατόπιν αδείας της τριµελούς επιτροπής άρδευσης του ήµου και δεδοµένου ότι υπάρχει επάρκεια παροχής τότε εντάσσονται και αυτοί στο πρόγραµµα αρδεύσεως, η δε σειρά αρδεύσεως ορίζεται από τον υδρονοµέα Άρθρο 6 ο ΙΑ ΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η άρδευση των αγρών θα γίνεται κυκλικά κατά οµάδες από κάθε και για κάθε αρδευτική µονάδα µε τη σειρά που βρίσκονται τα αγροτεµάχια. Η σειρά προτεραιότητας θα τηρείται από τον υδρονοµέα που είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί τους ενδιαφερόµενους παραγωγούς µε κατάσταση που θα αναρτά στην εξώθυρα της γεώτρησης καθώς και της κοινότητας, Αν κάποιος δεν παρουσιαστεί έγκαιρα να ποτίσει µε τη σειρά του, αυτή χάνεται οπότε αυτός µπορεί να κάνει χρήση του δικτύου µόνο στον επόµενο κύκλο, Αν η απουσία του οφείλεται σε προφανείς λόγους ανωτέρας βίας θα ποτίζει κατά την κρίση του υδρονοµέα και πριν από τον κύκλο. Από τον κανόνα της σειράς εξαιρούνται οι καπνοκαλλιέργειες και καλλιέργειες θερµοκηπίων και λαχανικών των οποίων ο χρόνος ποτίσµατος γίνεται σε συνεννόηση του υδρονοµέα µε τους ενδιαφερόµενους καλλιεργητές σε πνεύµα καλής συνεργασίας, Όσοι αρδεύουν από ανοικτές δεξαµενές του ήµου ή από τις αρδευτικές τάφρους που τροφοδοτούνται από γεωτρήσεις θα ακολουθούν τη σειρά που τηρεί ο εκάστοτε υδρονοµέας, τις υποδείξεις του οποίου είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν. 4

5 Προτεραιότητα άρδευσης έχουν τα αγροτεµάχια που βρίσκονται µέσα στο δίκτυο κάθε γεώτρησης όπως αυτό καθορίζεται από τη µελέτη κατασκευής. Τα αγροτεµάχια που βρίσκονται εκτός δικτύου θα αρδεύονται όταν δεν υπάρχει ζήτηση νερού από τα εντός δικτύου αγροτεµάχια. Σ αυτή τη περίπτωση η απόσταση του αγροτεµαχίου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των 300 µέτρων από τον ορθό για να µη δηµιουργούνται προβλήµατα στη λειτουργία των µηχανών. Άρθρο 7 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Όσοι κάνουν χρήση του αρδευτικού δικτύου του ήµου Καβάλας είναι υποχρεωµένοι: 1. Να συµµορφώνονται µε το κανονισµό άρδευσης, τις οδηγίες, τις συστάσεις των υδρονοµικών οργάνων και τις αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου. 2. Να τηρούν το πρόγραµµα άρδευσης που θέτει ο υδρονοµέας. 3. Να εξοφλούν τις βεβαιωθείσες οφειλές παρελθόντων ετών από τέλη άρδευσης πριν από την έναρξη της νέας αρδευτικής περιόδου. Εάν έχει γίνει ρύθµιση των οφειλών αυτών, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί κανονικά οι ληξιπρόθεσµες δόσεις. 4. Να κάνουν χρήση του δικτύου άρδευσης µία και µισή ώρα για κάθε καλλιεργούµενο στρέµµα αγρού. Παραγωγός που θα ποτίζει περισσότερο από το προβλεπόµενο χρόνο χωρίς ιδιαίτερο λόγο θα χρεώνεται εις διπλούν τις επί πλέον ώρες που έκανε χρήση του δικτύου. Σε περίπτωση πολύ δυνατού αέρα ή βλάβης, οπότε το δίκτυο είναι εκτός χρήσης, σταµατά και η προσµέτρηση του αρδευτικού χρόνου. 5. Να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή µε ενήλικο αντιπρόσωπο τους κατά τη διάρκεια της άρδευσης των κτηµάτων τους και µέχρι το τέλος αυτής. 6. Να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη νερού και η πρόκληση ζηµιών από διήθηση, πληµµύρες από τις υδροληψίες πριν και µετά το πότισµα, υπερχείλιση και διαφυγή του νερού σε παρακείµενα µε τα δικά τους κτήµατα, αγροτικούς δρόµους και εγκαταστάσεις. 7. Να προσέχουν και να προστατεύουν τις αρδευτικές υποδοµές ώστε να µην προκαλούν φθορές και ζηµίες µε τη χρήση των γεωργικών µηχανηµάτων τους. 8. Να επιτρέπουν το πέρασµα, την παραµονή και το σκάψιµο των χωραφιών τους από µηχανήµατα του ήµου Καβάλας για την επιδιόρθωση βλαβών που µπορεί να συµβούν ανεξάρτητα από το χρόνο, τη µορφή και την ηλικία της καλλιέργειας. Η τριµελής επιτροπή άρδευσης θα ελέγξει, θα εκτιµήσει και θα βεβαιώσει τη ζηµιά που προκάλεσαν τα µηχανήµατα και θα µεριµνήσουν για την οικονοµική αποκατάσταση του ιδιοκτήτη. Από την παραπάνω διαδικασία εκτίµησης, βεβαίωσης και οικονοµικής αποκατάστασης εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης κριθεί υπαίτιος και υπεύθυνος για την πρόκληση της βλάβης, οπότε θα πρέπει η τριµελής επιτροπή να του επιβάλει και το αντίτιµο για την χρήση των µηχανηµάτων του δήµου σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου 8 του παρόντος κανονισµού. 9. Να λαµβάνουν µέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση τεχνητής βροχής κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήµατα. Ειδικότερα τα εξαρτήµατα και οι σωληνώσεις της κατά τη µεταφορά τους να µην πλησιάζουν ηλεκτροφόρα σύρµατα γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επιπλέον κατά τη χρήση της τεχνητής βροχής το εκτοξευµένο νερό να µην πλησιάζει και ακόµη χειρότερα να µην έρχεται σε επαφή µε τα ηλεκτροφόρα σύρµατα. Οι εκτοξευτήρες να τοποθετούνται µακριά από ηλεκτρικές γραµµές και να έχουν τέτοια κλίση, ώστε οι εκτοξευόµενες σταγόνες νερού να µην πλησιάζουν ηλεκτροφόρα σύρµατα σε απόσταση µικρότερη των πέντε (5) ή δέκα (10) µέτρων ανάλογα µε το φορτίο των ηλεκτροφόρων καλωδίων. Άρθρο 8 ο ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1. Απαγορεύεται αυστηρά το άνοιγµα ή κλείσιµο βαλβίδων του δικτύου πέρα από αυτές που είναι απαραίτητες για την άρδευση του αγροτεµαχίου και πάντα µε την υπόδειξη του υδρονοµέα. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο ύψους 300 ευρώ. 2. Απαγορεύεται αυστηρά η λαθραία λήψη νερού. Λαθραία λήψη θεωρείται η χρήση του δικτύου χωρίς εντολή του υδρονοµέα. Οι παραβάτες θα τιµωρούνται µε πρόστιµο ύψους 500 ευρώ. 5

6 3. Απαγορεύεται αυστηρά και σε οποιονδήποτε η είσοδος σε αντλιοστάσιο εκτός από τον υδρονοµέα που είναι εντεταλµένος για τη συγκεκριµένη γεώτρηση και τους τεχνικούς συντήρησης που ενεργούν για λογαριασµό του ήµου Καβάλας. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο ύψους 500 ευρώ. Οι παραβάτες των προηγούµενων παραγράφων αυτού του άρθρου πέρα από το πρόστιµο που θα τους επιβάλλεται είναι υποχρεωµένοι να αποκαθιστούν και κάθε βλάβη που θα προκύψει από αυτές τις ενέργειές τους, 4. Απαγορεύεται η αυθαίρετη τοποθέτηση ή αλλαγή υδροµέτρου άρδευσης. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί παράβαση επιβάλλεται πρόστιµο 200 ευρώ. Κάθε υδρόµετρο αφορά συγκεκριµένο ακίνητο και συγκεκριµένο ιδιοκτήτη. Τυχόν συναλλαγή µεταξύ καταναλωτών δεν αφορά τον ήµο. 5. Απαγορεύεται η αφαίρεση ή µετατόπιση από ακίνητο σε ακίνητο από τη θέση που είναι τοποθετηµένος ο υδροµετρητής για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε πρόβληµα που αφορά την λειτουργία του υδροµετρητή πρέπει να αναφέρεται στο ήµο, ο οποίος είναι και υπεύθυνος να λύσει το πρόβληµα. Οι παραβάτες θα τιµωρούνται µε πρόστιµο ύψους 200 ευρώ. 6. Κάθε αυθαίρετη επέµβαση στους υδροµετρητές µε σκοπό την παρεµπόδιση της σωστής καταγραφής του νερού άρδευσης, αποτελεί παράνοµη πράξη και συνεπάγεται την άµεση διακοπή της υδροδότησης από το αρµόδιο όργανο του ήµου αλλά και την επιβολή προστίµου 200 ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση ο ήµος Καβάλας καταλογίζει και την αξία της άρδευσης και κάθε άλλη οικονοµική απώλεια που τυχόν υπέστη. 7. Σε περίπτωση βλάβης του υδροµέτρου ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνει αµέσως τον υδρονοµέα. Αν χρειαστεί επισκευή ή αντικατάσταση του µετρητή αυτό θα το κρίνουν τα αρµόδια όργανα του ήµου και θα δώσουν οδηγίες στον καταναλωτή. 8. Σε περίπτωση σύνδεσης στους κεντρικούς αρδευτικούς αγωγούς του ήµου Καβάλας χωρίς την καταβολή του τέλους σύνδεσης και την τοποθέτηση υδροµέτρου από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου Καβάλας επιβάλλεται πρόστιµο 200 ευρώ και διακόπτεται η παροχή, µέχρις ότου γίνουν εκ µέρους του καταναλωτή όλες οι απαιτούµενες ενέργειες. Σε αυτήν την περίπτωση ο ήµος Καβάλας καταλογίζει και την αξία της άρδευσης και κάθε άλλη οικονοµική απώλεια που τυχόν υπέστη. 9. Απαγορεύεται η ρίψη εντός των καναλιών και γενικότερα εντός του δικτύου αντικειµένων, όπως είναι ενδεικτικά τα πλαστικά δοχεία, ξύλα, πέτρες, χώµατα και κάθε φύσεως αντικείµενα που εµποδίζουν τη ροή του νερού. Οι παραβάτες θα τιµωρούνται µε πρόστιµο ύψους 200 ευρώ. 10. Απαγορεύεται η φθορά και πρόκληση ζηµιών και βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα από την µη προσεκτική χρήση των γεωργικών µηχανηµάτων. Σε περίπτωση που οι βλάβες προκληθούν µε δόλο των γεωργών - παραβατών εκτός από το κόστος αποκατάστασης (υλικών, υπηρεσιών κ.λπ.) επιβάλλεται και πρόστιµο 200 ευρώ. Σε περίπτωση που οι βλάβες προκληθούν από αµέλεια των γεωργών τότε από την τριµελή επιτροπή άρδευσης προσδιορίζεται το κόστος αποκατάστασης (υλικά, υπηρεσίες κ.λπ) και αποπληρώνεται από το ιδιοκτήτη στην ταµειακή υπηρεσία του ήµου Καβάλας. 11. Απαγορεύεται η διαβροχή των αγροτικών δρόµων κατά την διάρκεια των αρδεύσεων, οι αυθαίρετες τοµές, και η εναπόθεση χωµάτων σ αυτούς κατά το όργωµα του χωραφιού. Σε αυτό καθίστανται αρµόδιοι οι υδρονοµείς, η τριµελής επιτροπή άρδευσης και τα όργανα της Αστυνοµίας. Η παράβαση τιµωρείται µε πρόστιµο 300 ευρώ. 12. Απαγορεύεται κατά την διάρκεια των αρδεύσεων, οι αρδευτές παραγωγοί του ήµου, να ρίχνουν νερό στα στραγγιστικά µε αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους λειτουργίας των γεωτρήσεων µε την σπατάλη του νερού που θα έχουµε. Στους αρδευτές που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω, επιβάλλεται πρόστιµο 500 ευρώ. 13. Απαγορεύεται η διακοπή ή παρεµπόδιση της κυκλοφορίας στους αγροτικούς δρόµους από την τοποθέτηση αγροτικών µηχανηµάτων (καρούλια, τρακτέρ). Οι παραβάτες θα τιµωρούνται µε πρόστιµο ύψους 200 ευρώ. 14. Απαγορεύεται στους καλλιεργητές να καταλάβουν και να καλλιεργούν τους εντός του αρδευτικού δικτύου αγροτικούς δρόµους ή να τους οργώσουν κατά τα γυρίσµατα και να τους χαλάσουν, να συσσωρεύουν χώµατα, χόρτα, υδροαρδευτικό υλικό, αγροτικά εργαλεία, µηχανήµατα κ.λ.π. πάνω στους αγροτικούς δρόµους. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο 300 ευρώ. 6

7 15. Απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται οι ανοικτές δεξαµενές που βρίσκονται µέσα στις οικιστικές ζώνες του ήµου Καβάλας καθώς και να γίνονται υδροληψίες από το σύστηµα ύδρευσης µε τοποθέτηση του αγωγού µέσα στη δεξαµενή της ραντιστικής µηχανής για τη διάλυση των φυτοφαρµάκων στις µηχανές ψεκασµού. Οι παραβάτες θα τιµωρούνται µε πρόστιµο 300 ευρώ. 16. Απαγορεύεται αυστηρά η ανεξέλεγκτη απόρριψη των κενών συσκευασιών των φυτοφαρµάκων στο περιβάλλον. Οι κενές συσκευασίες απορρίπτονται υποχρεωτικά στον πλησιέστερο ειδικό κάδο ή καταστρέφονται µε ευθύνη του παραγωγού. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο 300 ευρώ. 17. Απαγορεύεται η καύση των υπολειµµάτων των καλαµποκιών µετά τον αλωνισµό τους εντός των διοικητικών ορίων του δήµου, είτε µέσα στο χωράφι (δηλαδή χωρίς την εξαγωγή τους από αυτό) είτε σε οπουδήποτε αλλού παρά µόνο σε ειδική µονάδα διαχείρισης ή επεξεργασίας απορριµµάτων ή βιοµάζας.. Οι παραβάτες θα τιµωρούνται µε πρόστιµο 1000 ευρώ ενώ η τριµελής επιτροπή άρδευσης και κάθε άλλο αρµόδιο όργανο ή υπάλληλος του ήµου είναι υποχρεωµένη να µεταφέρει την πληροφορία στους αρµόδιους φορείς (πυροσβεστική, αστυνοµία, ΟΠΕΚΕΠΕ) για περαιτέρω κυρώσεις. Όλα τα πρόστιµα θα βεβαιώνονται στην αρµόδια Ταµιακή Υπηρεσία του ήµου. Ο Κανονισµός αυτός αφορά όλους όσοι κάνουν χρήση των δηµοτικών αρδευτικών δικτύων. Ιδιαίτερα, τα άρθρα 9-17 αφορούν οποιονδήποτε αρδεύει µέσα στα διοικητικά όρια του ήµου Καβάλας µε νερά οποιασδήποτε προέλευσης. Άρθρο 9 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υ ΡΟΝΟΜΕΩΝ Κάθε χρόνο από το ήµο Καβάλας θα προσλαµβάνεται ο απαιτούµενος αριθµός υδρονοµέων και εποπτών άρδευσης για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η αρδευτική περίοδος. Οι υδρονοµείς είναι υπεύθυνοι για την πιστή εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και έχουν την ευθύνη της διανοµής του νερού άρδευσης καθώς επίσης και της καλής λειτουργίας του δικτύου. Ο υδρονοµέας είναι υποχρεωµένος: 1. Να µην επιτρέπει το πότισµα των χωραφιών όσων παραγωγών δεν συµµορφώνονται µε το Κανονισµό αυτό. 2. Να φροντίζει για την συντήρηση των αρδευτικών συγκροτηµάτων αντλιοστασίων και δικτύων κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, την αποκατάσταση των µικρών βλαβών και να ειδοποιεί τα αρµόδια όργανα για µεγαλύτερες βλάβες. 3. Να δίνει νερό σε κάθε παραγωγό, εφόσον το δικαιούται. 4. Να ειδοποιεί µια µέρα νωρίτερα τους παραγωγούς που πρόκειται να αρδεύσουν. 5. Σε περίπτωση βλάβης κάποιου αρδευτικού συγκροτήµατος να καταγράφει την καθυστέρηση, ώστε να προσαρµόζεται το πρόγραµµα άρδευσης σ αυτήν την καθυστέρηση. 6. Να τηρεί τα καθήκοντά του µε την µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια, να τηρεί κανονικά τη σειρά προτεραιότητας χωρίς καµιά εξαίρεση και γενικά να λειτουργεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται παράπονα και αντεγκλήσεις. Παράβαση του καθήκοντος από τον υδρονοµέα ελέγχεται πειθαρχικά. 7. Να συµπληρώνει διπλότυπη έντυπη απόδειξη που θα υπογράφει αυτός, καθώς και ο παραγωγός που χρησιµοποίησε το δίκτυο. Αν αρνείται να υπογράψει ο παραγωγός το υπογράφει µόνο ο υδρονοµέας και επισηµειώνει στην απόδειξη, τους λόγους για τους οποίους ο παραγωγός αρνήθηκε να υπογράψει. Στο έντυπο ο υδρονοµέας θα συµπληρώνει το όνοµα του παραγωγού που θα κάνει χρήση του δικτύου, τις ώρες άρδευσης και την έκταση του αγρού. Στον παραγωγό παραδίδεται το πρώτο φύλλο και το στέλεχος παραδίδεται στο Γραφείο Άρδευσης του ήµου για τη συµπλήρωση του βεβαιωτικού καταλόγου. Για τα αγροτεµάχια που χρησιµοποιούν υδρόµετρο η καταγραφή των ενδείξεων γίνεται στο τέλος Σεπτεµβρίου κάθε έτους. Το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης τηρεί καρτέλες των υδροµέτρων άρδευσης. 8. Να τηρεί ξεχωριστό ηµερολόγιο για κάθε αρδευτική µονάδα. Στο ηµερολόγιο θα αναγράφονται οι ώρες ηµερήσιας λειτουργίας, οι χρήστες του δικτύου, ο χρόνος και ο λόγος που τυχόν το δίκτυο τέθηκε εκτός λειτουργίας, οι βλάβες και οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση που θα απεικονίζει τις συνθήκες λειτουργίας της αρδευτικής µονάδας. 7

8 9. Να παραδίδει αναλυτικές καταστάσεις στις οποίες θα εµφανίζονται τα στοιχεία των παραγωγών που κάνουν χρήση του δηµοτικού αρδευτικού δικτύου, τις εκτάσεις των αγροτεµαχίων που αρδεύουν, τις ώρες, τα κυβικά ή τις κιλοβατώρες που αναλογούν στο κάθε παραγωγό και γενικώς οτιδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο προκειµένου να συνταχθεί ο βεβαιωτικός κατάλογος άρδευσης από την αρµόδια υπηρεσία. 10. Να µην αποδέχεται φιλοδωρήµατα από οποιονδήποτε καλλιεργητή για οποιονδήποτε λόγο. Σε διαφορετική περίπτωση τιµωρείται µε χρηµατικό πρόστιµο ευρώ, άµεση αποµάκρυνση από τα καθήκοντά του και αντικατάστασή του από το ήµο Καβάλας. 11. Να µην απασχολείται, από τους καλλιεργητές, σε άλλες εκτός των καθηκόντων τους εργασίες. 12. Να µη επιτρέπει την άρδευση των κτηµάτων σε όσους δεν έχουν καταγραφεί στους σχετικούς πίνακες και σε όσους δεν συµµορφώνονται µε τα άρθρα του παρόντος κανονισµού. 13. Να µην επιτρέπει την άρδευση σε όσους έχουν οφειλές από προηγούµενες χρήσεις. Σε διαφορετική περίπτωση τιµωρείται µε χρηµατικό πρόστιµο ευρώ, άµεση αποµάκρυνση από τα καθήκοντά του και αντικατάστασή του από το ήµο Καβάλας. Οι επόπτες υδρονοµέων έχουν τις εξής υποχρεώσεις: 1. Να επιτηρούν την υδραυλική λειτουργία του δικτύου άρδευσης και σε συνεργασία µε την τεχνική υπηρεσία να επιλαµβάνονται την επίλυση των προβληµάτων που διαπιστώνουν και την επιδιόρθωση των βλαβών. Για τον λόγο αυτό πρέπει να διαθέτουν υδραυλικές γνώσεις και εµπειρία. 2. Να εποπτεύουν τη λειτουργία των υδρονοµέων άρδευσης ώστε αυτοί να µην αυθαιρετούν. 3. Να µεταβιβάζουν τα προβλήµατα που προκύπτουν από τη λειτουργία του δικτύου στα αρµόδια όργανα. Για κάθε παράπονο κατά των υδρονοµέων σε ότι αφορά την εφαρµογή του Αγροτικού Αρδευτικού Κανονισµού, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται εγγράφως στην τριµελή επιτροπή άρδευσης. Άρθρο 10 ο ΤΕΛΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Τα τέλη άρδευσης και τα τέλη χρήσης του αρδευτικού δικτύου είναι ανταποδοτικά έσοδα του ήµου και προορίζονται να καλύπτουν κάθε συναφές έξοδο ιδίως δε τις δαπάνες συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας των αντλιοστασίων, των γεωτρήσεων, των ηλεκτρικών παροχών, των αρδευτικών καναλιών, των δικτύων άρδευσης, τα έξοδα µισθοδοσίας των υδρονοµέων καθώς επίσης και τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυµένων κεφαλαίων. Τα τέλη άρδευσης καθορίζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ανά Τοπική Κοινότητα λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο άρδευσης καθώς και τη πηγή προέλευσης του αρδευτικού νερού, και ισχύουν για την επόµενη, µετά την απόφαση, αρδευτική περίοδο. Αν δεν ληφθεί νέα απόφαση ισχύουν τα τέλη της προηγούµενης περιόδου. Ο βεβαιωτικός κατάλογος άρδευσης που συµπληρώνεται βάσει των αποδείξεων άρδευσης θα βεβαιώνεται κάθε Οκτώβριο και η οφειλή θα εξοφλείται µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία βεβαίωσης. Μετά την πάροδο αυτής της ηµεροµηνίας θα επιβαρύνεται µε τις νόµιµες προσαυξήσεις. Σε περίπτωση που κάποιος αµελεί να εξοφλήσει την οφειλή άρδευσης µέχρι την έναρξη της νέας αρδευτικής περιόδου δεν θα του επιτρέπεται η άρδευση. Η επανασύνδεση, σε περίπτωση που το υδρόµετρο είχε αφαιρεθεί λόγω µη πληρωµής ληξιπρόθεσµων οφειλών ή σε περίπτωση παράνοµης σύνδεσης µε τον κεντρικό αγωγό άρδευσης, γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου και απόφασης της τριµελούς επιτροπής άρδευσης, και αφού πληρωθούν όλα τα προβλεπόµενα. Το τέλος επανασύνδεσης, ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση κακής λειτουργίας του υδροµέτρου επιβάλλεται η αντικατάστασή του και ως κατανάλωση θεωρείται ο µέσος όρος των δύο τελευταίων χρόνων. Τα έξοδα αντικατάστασης βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Για την άρδευση των καλλιεργειών σε εκτάσεις που βρίσκονται εκτός δικαιοδοσίας του ήµου, από γεωτρήσεις του ήµου, το αρδευτικό τέλος καθορίζεται προσαυξηµένο κατά 80% επί των αρδευτικών τελών. 8

9 Άρθρο 11 ο ΒΛΑΒΕΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κάθε βλάβη που προκαλείται στο δίκτυο µε υπαιτιότητα κάποιου παραγωγού θα επιδιορθώνεται άµεσα από τον ίδιο µε υλικά της ίδιας ποιότητας. Σε περίπτωση που αµελεί η αρνηθεί να επισκευάσει τη βλάβη, αυτή θα γίνεται από συνεργείο του ήµου και τα έξοδα θα βαρύνουν αυτόν που την προξένησε, µε βεβαιωτική πράξη της τριµελούς επιτροπής άρδευσης. Αν η βλάβη προκλήθηκε από δόλο επιβάλλεται πρόστιµο που καθορίζεται από το άρθρο 8 παρ.10 του παρόντος και για την αποκατάσταση της βλάβης ακολουθείται η διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου. Τα παραπάνω παραπτώµατα αποτελούν και παραβάσεις των άρθρων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ο ήµος δεν φέρει καµιά ευθύνη σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας από σηµαντικές ή απρόβλεπτες βλάβες ή από την πτώση της στάθµης του νερού στο δίκτυο άρδευσης υποστούν βλάβη οι καλλιέργειες που βρίσκονται µέσα στα δίκτυα. Το Τεχνικό Τµήµα του ήµου µέσω των αρµοδίων Γραφείων του, έχει υποχρέωση για την καλή συντήρηση των µηχανηµάτων, των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των δικτύων ώστε να βρίσκονται σε όλη τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου σε κατάσταση καλής λειτουργίας. Στις περιπτώσεις που παρατηρηθεί αδυναµία του δικτύου να ανταποκριθεί στη ζήτηση του νερού (βλάβες σε υδροληψία - αντλιοστάσια - ταυτόχρονη ζήτηση νερού από πολλούς παραγωγούς), τη διανοµή νερού κατά στόµιο υδροληψίας θα κάνουν τα υδρονοµικά όργανα, τα οποία και θα καθορίζουν το χρόνο άρδευσης των χωραφιών για κάθε παραγωγό. Τυχόν σοβαρότερα προβλήµατα αντιµετωπίζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καβάλας. Άρθρο 12 ο ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Συγκροτείται Τριµελής Επιτροπή Άρδευσης αποτελούµενη από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο, από έναν δηµοτικό υπάλληλο και από έναν καταναλωτή που θα ορίζονται µε απόφαση του ηµάρχου, και µε τις εξής αρµοδιότητες: 1. Με απόφασή της, που λαµβάνεται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, τροποποιεί την ηµεροµηνία έναρξης και λήξης. 2. Εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις άρδευσης. 3. Βεβαιώνει αρδευτικές παραβάσεις. 4. Βεβαιώνει βλάβες που προξένησαν στο αρδευτικό δίκτυο οι αγρότες, ηθεληµένα ή όχι, και επιβάλλει την άµεση αποκατάστασή τους. Σε περίπτωση που κρίνει ότι η βλάβη επήλθε εσκεµµένα από τον ιδιοκτήτη γεωργό τότε επιβάλει και το ανάλογο πρόστιµο σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 8 του παρόντος. 5. ιακόπτει και επαναλειτουργεί το αρδευτικό σύστηµα αν εντοπιστούν βλάβες σε αυτό οι οποίες χρήζουν άµεσης αποκατάστασης. 6. Ελέγχει αιτήσεις επανασύνδεσης. 7. Παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία των υδρονοµέων. 8. έχεται καταγγελίες αγροτών για τυχόν παράβαση καθήκοντος υδρονοµέων. 9. έχεται καταγγελίες και αιτήµατα αγροτών σε σχέση µε τη λειτουργία των αντλητικών συγκροτηµάτων (επεκτάσεις δικτύου, εγκατάσταση παροχών, βλάβες κ.λπ.). 10. Σε περίπτωση περιστατικών καύσης καλαµποκιών µεταφέρει την πληροφορία στους αρµόδιους φορείς (αστυνοµία, πυροσβεστική, ΟΠΕΚΕΠΕ). 11. Συµµετέχει στην 11µελή επιτροπή πρωτογενούς παραγωγής του ήµου Καβάλας. Άρθρο 13 ο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η αρµοδιότητα εφαρµογής αυτού του κανονισµού ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία του ήµου ή σε άλλους υπαλλήλους εξουσιοδοτηµένους από το ήµαρχο. Τα πρόστιµα που προβλέπονται α αυτόν τον κανονισµό µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, για την οποία αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 9

10 Τα πρόστιµα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτού του Κανονισµού βεβαιώνονται σύµφωνα µε το νόµο. Ο παρών Αγροτικός Αρδευτικός Κανονισµός αποτελούµενος από δέκα τρία (13) άρθρα, γίνεται οριστικός αφού εγκριθεί από την Περιφερειακή ιοίκηση και κοινοποιηθεί µε τοιχοκόλληση στα γραφεία του ήµου και των ηµοτικών Ενοτήτων και ισχύει µέχρι νεότερης τροποποίησης Η Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Άννα Σπανδώνη-Παράσχου Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 12 εκεµβρίου 2011 O Γραµµατέας του ηµοτικού Συµβουλίου Χρήστος Γ. Παρασκευάς 10

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

Grammaire de grec ancien

Grammaire de grec ancien Grammaire de grec ancien Collège Saint-Julien Ath TABLE DES MATIÈRES Table des matières...3 L alphabet grec...5 Pour s entraîner à la lecture du grec...6 Les premiers vers de l Iliade...6 Si vous êtes

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Inscriptions on Stone

Inscriptions on Stone . chapter nine. Inscriptions on Stone Charles Crowther Introduction The rescue excavations at Zeugma 1 carried out in summer 2000 across Trenches 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, and 19 in Area

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM. aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM. aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM For Alan Cameron

Διαβάστε περισσότερα