ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 35/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :392/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 35/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :392/2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 35/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :392/2011 ΘΕΜΑ : Έγκριση Κανονισµού ύδρευσης ήµου Αρχανών Αστερουσίων Στα Πεζά σήµερα την 14η εκεµβρίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 5.00 µ.µ. το ηµοτικό Συµβούλιο Αρχανών Αστερουσίων συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ηµοτικό κατάστηµα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 27671/ , έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Πολιτάκης Ματθαίος 2. Χαραλαµπάκης Γεώργιος 3. ερµιτζάκης Ευάγγελος 4. Χρονάκης ηµήτριος 5. Σεραφειµίδης Γεώργιος 6. Χουδετσανάκη Ειρήνη 7. Καλαϊτζάκης Στυλιανός 8. Βαρδάκης Παναγιώτης 9. Μελεσσανάκης Νικήτας 10. Πολυζωάκης Γεώργιος 11. Γιαλιτάκης Ιωάννης 12. Χρονάκης Πέτρος 13. Βλαχάκης Εµµανουήλ 14. Κοκοσάλης Εµµανουήλ 15. Πασπαρακης Εµµανουήλ 16. Επιτροπάκης Γεώργιος 17. Καρουζακης Παναγιώτης (αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 1 ου θέµατος της ηµερήσιας διάυαξης) 18. ακανάλης Μιχαήλ 19. Ανδρουλακης Νικήτας 20. Τζαγκαράκης Ιωάννης 21. ρακάκης Νικόλαος 22. Σκουλάς Βασίλειος 23. Φραγκουλάκη Χαρίκλεια 24. Σταµατάκης Γεώργιος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μανταδάκης Εµµανουήλ 2. Αγαπάκης Χαρίλαος 3. Κυπριωτάκης Κυριάκος 1

2 Πρόεδροι ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Σερέτης Γεώργιος, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Αλαγνίου 2. Συλιβέστρος Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος Τ. Κοιν. Αστρακών 3. Παπαδάκης Ιωάννης, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Αχεντριά 4. Γαρεφαλακης Ιωάννης, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Εθιάς 5. Σταυρακάκης Νικόλαος, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Καλυβίων 6. Κωνσταντάκη Χριστοθέα, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Κάτω Αρχανών 7. Φραγκουλάκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Κουνάβων 8. Βασιλικογιαννάκης Ιωάννης, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Μεσοχωρίου 9. Στειακάκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Μυρτιάς 10. Μιχελάκης Εµµανουήλ, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Παρανύµφων 11. Πανταρτζής Λεωνίδας, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Χάρακα 12. Τζορµπατζάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Χουδετσίου ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Καραγιαννάκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος.Κοιν. Αρχανών 2. Γιαλεσάκης ηµήτριος, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Αγίου Βασιλείου 3. Βλασσάκης Ματθαίος, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Αγίων Παρασκιών 4. Αγγελάκης Φραγκίσκος, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Αστριτσίου 5. Κουλτζής Αβραάµ, Πρόεδρος Τ. Κοιν. αµανίων 6. Φαφουτάκης Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος Τ. Κοιν. Καλλονής 7. Ντουράκης Ιωάννης, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Καταλαγαρίου 8. Σταυρακάκης Ελευθέριος, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Λιγόρτυνου 9. Παναγής Παναγιώτης, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Μελεσών 10. Μπέρκης Χρήστος, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Μεταξοχωρίου 11. Παντεχάκης Νικόλαος, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Πεζών 12. Κεφαλάκης Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος Τ. Κοιν. Πραιτωρίων 13. Τσιµπούκας Παράσχος, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Πύργου 14. εληθωµαϊδης Σπυρίδων, Πρόεδρος Τ. Κοιν. Τεφελίου 15. Σουλτάτος Αντώνιος, Πρόεδρος Τ.Κοιν. Χαρακίου Στη συνεδρίαση είχε κληθεί νόµιµα και ο ήµαρχος Κυπριωτάκης Ρούσσος, ο οποίος ήταν παρών. Είχαν κληθεί και ήταν παρών ο Προϊστάµενος του τµήµατος έργων υποδοµής κ. Σηµαντηράκης Εµµανουήλ. Παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Φραγκοµιχελάκη Θεονύµφη για την τήρηση των πρακτικών ΘΕΜA 2 ο : Έγκριση Κανονισµού ύδρευσης ήµου Αρχανών Αστερουσίων ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 392/2011 Ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάµενο του τµήµατος έργων υποδοµής κ. Σηµαντηράκης Εµµανουήλ, ο οποίος εισηγήθηκε το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης κι ανέφερε τα παρακάτω: Με την υπ αρ. 19/2011 απόφαση η επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο τον παρακάτω κανονισµό ύδρευσης ήµου Αρχανών-Αστερουσίων : Άρθρο 1: Αντικείµενο Κανονισµού 1.Ο Κανονισµός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης και καθορίζει τα σχετικά µε την ύδρευση δικαιώµατα καθώς και τις υποχρεώσεις του ήµου και των καταναλωτών. 2. Ο τοµέας ύδρευσης παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύµφωνα µε τις ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές. Άρθρο 2: Νοµικό Πλαίσιο Ο κανονισµός εκδίδεται βάσει του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/ τεύχος Α') ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη µε ισχύ ουσιαστικού νόµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 3: Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης 1. Οι αγωγοί διανοµής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του ήµου ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησης των δαπανών προµήθειας και τοποθέτησης. 2. Τα τµήµατα των σωληνώσεων που συνδέουν τους αγωγούς διανοµής µε τα οικόπεδα ή τις οικοδοµές των καταναλωτών ανήκουν στην ιδιοκτησία των τελευταίων. Άρθρο 4: 1. Το νερό των υδραγωγείων ύδρευσης του ήµου χορηγείται στους δηµότες κατ αρχή µόνο για οικιακή και επαγγελµατική χρήση και όχι για αρδευτική, εφόσον προσκοµιστούν στην Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία και καταβληθούν τα απαιτούµενα ποσά. 2. Ακόµη δύναται να χρησιµοποιηθεί και σε µικρές εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων, αριθµός των οποίων καθορίζεται στον κανονισµό καθαριότητας και µετά από γνωµάτευση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 3. Εξαιρετική περίπτωση αποτελούν τα οργανωµένα ποιµνιοστάσια εκτός οικισµού, τα οποία κατά κανόνα παροχεύονται από το δίκτυο άρδευσης. Όπου όµως δεν υφίσταται δίκτυο άρδευσης δύναται να παροχετεύονται εφόσον κρίνει η αρµόδια Τεχνική υπηρεσία ότι το νερό επαρκεί- από το υφιστάµενο, και µόνο, δίκτυο ύδρευσης που διέρχεται από αυτά. Σε καµία περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή η 2

3 αίτηση επέκτασης-παράκαµψης του δικτύου ύδρευσης αποκλειστικά για υδροδότηση σε ποιµνιοστάσιο. Στις ανωτέρω εξαιρετικές περιπτώσεις, που τα ποιµνιοστάσια παροχετεύονται από το δίκτυο ύδρευσης η χρέωση του νερού θα είναι σύµφωνα µε το τιµολόγιο ύδρευσης. 4. εν επιτρέπεται να υπάρχει ακίνητο, ανεξαρτήτου ιδιοκτησίας, που υδροδοτείται στα όρια του ήµου, χωρίς να έχει τοποθετηθεί υδρόµετρο σε αυτό. Άρθρο 5: ιακοπές Υδροδότησης 1. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύµφωνα µε τους περιορισµούς του κανονισµού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο µέλλον, 2. Η Τεχνική Υπηρεσία έχει το δικαίωµα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τµηµατικές διακοπές του δικτύου ή να παρέχει νερό σε ορισµένες ώρες κατά την κρίση της. Μπορεί ακόµα να οριστεί ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή χρήση µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υδροληπτών, µπορεί να διακόψει προσωρινά και µέχρι δέκα µέρες την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιµο το ύψους του οποίου καθορίζεται µε από απόφαση του.σ. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστηµα µέχρι και τριών µηνών ύστερα από απόφαση του.σ 3. Αν για οποιαδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόµενος να την εξασφαλίσει µε την αποθήκευση νερού σε δεξαµενή ή µε οποιαδήποτε άλλο τρόπο. 4. Σε περίπτωση βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της, είναι δυνατόν, συµπωµατικά και για ορισµένο χρονικό διάστηµα, να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελάχιστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης. Η υπηρεσία δεν έχει καµιά ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε µηχανήµατα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε και την υποχρέωση αποζηµίωσης. εν έχει επίσης καµία ευθύνη για τυχόν βλάβες από αύξηση της πίεσης ή διάρρηξη των αγωγών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται. 5. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει από τις οικονοµικές και άλλες υποχρεώσεις του και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του τέλους συντήρησης. Κατ εξαίρεση απαλλάσσεται της καταβολής του τέλους συντήρησης ο υδρολήπτης, η διακοπή της παροχής του οποίου έγινε µε αίτηση του. Ο ήµος υποχρεούται όπως εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης να πραγµατοποιήσει την διακοπή αυτή. 6. Εκτός από τις περιπτώσεις διακοπής της υδροδότησης που προβλέπει ως κύρωση ο παρών κανονισµός, ο ήµος µπορεί να διακόπτει την παροχή ύδατος και στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας. β) για τεχνικούς λόγους (επισκευή του δικτύου και του υδραγωγείου) 7. Όταν πρόκειται για προγραµµατιζόµενες διακοπές, η αρµόδια υπηρεσία φροντίζει να ενηµερώνει έγκαιρα και µε κάθε πρόσφορο µέσο τους καταναλωτές. 8. Σε καµιά περίπτωση δεν υποχρεούται ο ήµος στην καταβολή αποζηµίωσης για βλάβες που ενδεχοµένως προκάλεσαν στους καταναλωτές οι διακοπές ύδρευσης. Άρθρο 6: Ενστάσεις Επιτροπή Ενστάσεων 1. Ο υδρολήπτης για κάθε αµφισβήτηση της χρέωσης του, µπορεί να υποβάλει ένσταση προς την αρµόδια Επιτροπή όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά. 2. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή εντός µηνός από την υποβολή τους. 3. Επιπλέον σε περιπτώσεις που ο καταναλωτής επιθυµεί, για λόγους λανθασµένης καταµέτρησης, έλεγχο της σωστής λειτουργίας του υδροµετρητή του µε σύνδεση παράλληλου υδροµετρητή στην παροχή του ή και έλεγχο σε δοκιµαστική παροχή σε εγκαταστάσεις του ήµου µπορεί να κάνει σχετική αίτηση και η υπηρεσία θα προχωρήσει στον έλεγχο εάν υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση στις τρέχουσες σε σχέση µε παρελθούσες καταχωρήσεις Άρθρο 7: Έλεγχος Εργασίες σε υδρευόµενο ακίνητο 1. Το προσωπικό του ήµου που είναι επιφορτισµένο µε τον έλεγχο των ενδείξεων των υδροµέτρων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις, µπορεί να εισέρχεται ανεµπόδιστα στο υδρευόµενο ακίνητο (χώρος ελεύθερης πρόσβασης) 2. Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό της ύδρευσης, που είναι επιφορτισµένο µε τον έλεγχο των υδροµετρητών, κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση του ανατιθέµενου σε αυτό έργου, σε περίπτωση δε άρνησης του διακόπτεται η παροχή. Άρθρο 8: Ορολογία 1. Η χορήγηση νερού γίνεται µε τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται µε τον αγωγό διανοµής της Τεχνικής Υπηρεσίας και ονοµάζεται ΠΑΡΟΧΗ. 2. Αυτή ανήκει µόνιµα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε και δεν µεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου, εκτός εάν η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει ότι δεν γίνεται διαφορετικά για τεχνικούς λόγους, µπορεί από µια παροχή µε διακλάδωση να υδροδοτηθεί γειτνιάζον ακίνητο, εφόσον το νερό της παροχής επαρκεί και για τα δύο ακίνητα. Άρθρο 9: Αιτήσεις παροχές - Καταχώρηση 1. Για την τοποθέτηση παροχής είναι απαραίτητο να προσκοµιστούν στην αρµόδια υπηρεσία τα προβλεπόµενα από το νόµο έγγραφα νοµιµότητας του προς ύδρευση ακινήτου. 2. Για κάθε ακίνητο ή τµήµα ακινήτου µε διακεκριµένη χρήση (διαµέρισµα, κατάστηµα κλπ) χορηγείται µια παροχή οικιακής χρήσης (κοινή). 3. Εφόσον δεν υπάρχει αγωγός για να τοποθετηθεί η παροχή, γίνεται προέκταση του πλησιέστερου κατάλληλου αγωγού διανοµής, ώστε να γίνει τούτο εφικτό. Η επέκταση γίνεται µε δαπάνη του αιτούντα υδρολήπτη. Η ύπαρξη εµποδίων που αποκλείει την επέκταση ως τα προβλεπόµενα όρια βεβαιώνεται από την αρµόδια υπηρεσία. 4. Όλες οι παροχές καταχωρούνται σε καρτέλες και σε ηλεκτρονικά αρχεία (µια για κάθε παροχή). Με βάση τις καρτέλες και για κάθε παροχή εκδίδεται από τη µηχανογράφηση ατοµικός λογαριασµός ύδρευσης που αποστέλλεται στους υδρολήπτες προκειµένου να καταβάλλουν την οφειλή στην Ταµειακή Υπηρεσία του ήµου. Άρθρο 10: Ιεράρχηση υδρευτικών αναγκών 3

4 Οι ανάγκες για την κατανάλωση του νερού από το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης ιεραρχούνται. Με απόλυτη προτεραιότητα ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών και των καταστηµάτων και εφόσον αποµένει πλεόνασµα διατίθεται κατά σειρά για το πότισµα των ζώων, την υδροδότηση βιοµηχανιών, βιοτεχνικών κ.λ.π. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 11: Αγωγοί Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανοµής. Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς είναι δυνατή η δηµιουργία δικτύου ύδρευσης µε τοποθέτηση αγωγών διανοµής όπου είναι αναγκαίο και τεχνικά εφικτό, κατά την απόλυτη κρίση της τεχνικής υπηρεσίας του ήµου. Οι αγωγοί έχουν ελάχιστη διάµετρο Φ.63. Άρθρο 12: Παροχές Κατηγορίες παροχών Οι παροχές διακρίνονται σε παροχές ύδρευσης µε διάµετρο 1/2" και πυροσβεστικές διαµέτρου Φ.63. και άνω. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε υπόδειξη της υπηρεσίας και απόφαση του Σ µπορεί να χορηγηθεί µεγαλύτερη παροχή. Άρθρο 13: Τρόπος Σύνδεσης των παροχών 1. Οι απλές παροχές αποτελούνται από σωλήνα πολυαιθυλενίου διαµέτρου 1/2" και συνδέονται µε τους αγωγούς µέσω του κρουνού διακοπής και του προσαρµοστικού (ρακορ). 2. Αν ο αριθµός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις δύο (2) η σύνδεση µε τον αγωγό γίνεται µέσω τοπικής διακλάδωσης. Ο τρόπος αυτός λέγεται ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (collector). 3. Ο τύπος των υδροµέτρων καθορίζεται από τον ήµο και τοποθετούνται µε µέριµνα του ήµου. Προ του υδροµέτρου τοποθετείται πάντα δικλίδα ανακοπής (βάνα) και ανεπίστροφη βαλβίδα. Το συνεργείο του ήµου, που έχει αναλάβει την υδραυλική εγκατάσταση, οφείλει να µολυβδοσφραγίσει τον υδροµετρητή. 4. Οποιαδήποτε επέµβαση στο υδρόµετρο, που αποσκοπεί στην ανατροπή ή στην παρεµπόδιση της καταµέτρησης του αναλισκόµενου ύδατος ή στην διαγραφή καταναλωθείσης ποσότητας συνεπάγεται τη διακοπή της υδροδότησης και την επιβολή σε βάρος του υδρολήπτη, εκτός της προβλεπόµενης ποινικής δίωξης, και προστίµου το οποίο ορίζεται µε απόφαση Σ. Άρθρο 14: Θέση Παροχών 1. Οι παροχές τοποθετούνται, µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας, προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο του υδροµέτρου.το φρεάτιο αυτό τοποθετείται στο πεζοδρόµιο ή στο δρόµο µπροστά από την πρόσοψη του ακινήτου και απαγορεύεται η µετακίνηση χωρίς την άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας. 2. Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωµένες σε µια θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανοµής. 3. Απαγορεύεται η διέλευση από το χώρο των υδροµέτρων σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων αποχέτευσης. Άρθρο 15: ιάµετρος παροχών και µετρητών Οι κοινές παροχές έχουν διάµετρο σωλήνα ½ και διάµετρο οπής από 8-10,χιλ. και συνοδεύεται µε µετρητή ½, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις µε υπόδειξη της υπηρεσίας και απόφαση του Σ που µπορεί να χορηγηθεί µεγαλύτερη παροχή. ΤΡΟΠΟΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Άρθρο 16: Προεκτάσεις Αγωγών Οι προεκτάσεις για την ύδρευση ακινήτων πραγµατοποιούνται αποκλειστικά µε ευθύνη και αποφάσεις του Σ Άρθρο 17: Μεταφορές 1. Παροχή τοποθετηµένη µπροστά στο ακίνητο δεν µεταφέρεται µακριά από αυτό, παρά µόνο µε µέριµνα και ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου. 2. Εάν το ακίνητο βρίσκεται σε απόσταση από τον κεντρικό δίκτυο του ήµου, το υδρόµετρο και το φρεάτιο τοποθετούνται εκεί που είναι το κεντρικό δίκτυο του ήµου και όχι µπροστά από το ακίνητο. Άρθρο 18: Ανυψώσεις Καταβιβάσεις Η µεταβολή της στάθµης του πεζοδροµίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθµη. Όταν η µεταβολή είναι ανάγκη του ήµου τότε η δαπάνη βαρύνει τον ήµο, σε διαφορετική περίπτωση βαρύνει τον υδρολήπτη. Άρθρο 19: Μετατοπίσεις Παροχών Η Τεχνική Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να µεταφέρει παροχή που κατά την, κρίση της εκθέτει σε κινδύνους σε ασφαλέστερη θέση. Όταν η µεταβολή είναι ανάγκη του ήµου τότε η δαπάνη βαρύνει τον ήµο, σε διαφορετική περίπτωση βαρύνει τον υδρολήπτη. Άρθρο 20: Μετατροπές Παροχών Εάν σε κάποιες περιπτώσεις οι εγκαταστάσεις παροχών δεν συµφωνούν µε τον χρησιµοποιούµενο από το ήµο τύπο, η αρµόδια υπηρεσία του ήµου προβαίνει στις αναγκαίες µετατροπές. Όταν η µεταβολή είναι ανάγκη του ήµου τότε η δαπάνη βαρύνει τον ήµο, σε διαφορετική περίπτωση βαρύνει τον υδρολήπτη. Άρθρο 21: Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης 1. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες εγκαταστάσεις πέρα από το εσωτερικό (προς την πλευρά του ακινήτου) προσαρµοστικό του µετρητή µέχρι 1/2 (εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπως περιγράφεται στο άρθρο 12) ή πέρα από την εσωτερική (προς την πλευρά του ακινήτου) ωτίδα (φλάντζα) του µετρητή, στην περίπτωση µετρητών διαµέτρου 1/2 και άνω µε ωτίδα. Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων ευθύνεται ο υδρολήπτης. Η Τεχνική Υπηρεσία ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεων µέχρι το υδρόµετρο. 2. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων µε το υδρόµετρο γίνεται µε σωλήνα εύκαµπτου υλικού, προκειµένου να εξασφαλίζεται απαραίτητη υποχώρηση για την τοποθέτηση και αφαίρεση του υδροµέτρου, τέτοιας πάντως αντοχής που να αντέχει στις απαραίτητες ωθήσεις. Η Τεχνική Υπηρεσία δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες κατά τους χειρισµούς τοποθέτησης αφαίρεσης του υδροµέτρου, εφόσον οι σωληνώσεις µετά το υδρόµετρο είναι ελαττωµατικές ή φθαρµένες. 3. Η Υπηρεσία δεν προχωρεί σε σύνδεση της παροχής πριν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου εφοδιαστεί µε γενικό διακόπτη, στο πλησιέστερο δυνατόν σηµείο προς το µετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισµός του και βαλβίδα ανεπίστροφης. 4

5 4. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να συµφωνούν µε τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Οπωσδήποτε όµως, πρέπει να είναι κατασκευασµένες από υλικό που δεν δηµιουργεί κινδύνους µόλυνσης του νερού και να αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 16 ατµ. Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζηµίωσης για βλάβες που προέρχονται από πίεση λειτουργίας όταν αυτή, στο δίκτυο, δεν έχει υπερβεί τις 10 ατµ. Σε περίπτωση αύξησης του ανώτατου ορίου πίεσης εντός του δικτύου, τούτο ανακοινώνεται έγκαιρα, δηµόσια, µε σκοπό να ληφθούν από τους υδρολήπτες τα αναγκαία µέτρα προσαρµογής των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη νέα πίεση. 5. Οι θερµοσίφωνες και οι λέβητες πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς και εφοδιασµένοι µε τα απαραίτητα εξαρτήµατα ώστε να αποφεύγεται η επιστροφή του νερού, λόγω π.χ. υπερθερµάνσεως. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή ζεστού νερού είτε από λέβητες είτε από θερµοσίφωνες, βαρύνει τον υπαίτιο υδρολήπτη. 6. Απαγορεύεται ρητά η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης, µε παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, έστω και αν µεσολαβούν βαλβίδες ανεπίστροφης ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται αµέσως η παροχή ή και αφαιρείται λόγω αυξηµένου κινδύνου µόλυνσης. Άρθρο 22: Μετρητές 1. Η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από τον µετρητή, (υδρόµετρο) που πρέπει να είναι σύµφωνος µε τους ισχύοντες κανονισµούς και αποτελεί ιδιοκτησία του καταναλωτή. 2. Αφαίρεση του υδροµέτρου απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο χωρίς τη συγκατάθεση και τον έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση αφαίρεσης χωρίς την συγκατάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας τότε επιβάλλεται πρόστιµο µε απόφαση Σ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 23: 1. Όποιος επιθυµεί να υδροδοτηθεί, συµπληρώνει έντυπη αίτηση δήλωση που παρέχεται από την υπηρεσία, και συνυποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Στην αίτηση- δήλωση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντα (όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο και ΑΦΜ υποχρεωτικά) το είδος και η θέση του ακινήτου καθώς και ο σκοπός της υδροδότησης (για οικιακές ή αρδευτικές ή κτηνοτροφικές ή επαγγελµατικές ανάγκες κλπ). Επίσης µε την αίτηση δήλωση του αυτή ο υδρολήπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος κανονισµού ύδρευσης και κάθε µελλοντικής του τροποποίησης, τις διατάξεις του Νόµου κλπ καθώς και κάθε άλλο όρο που θέσει µελλοντικά το Σ σχετικά µε το θέµα αυτό. 2. Προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης και χορήγηση της άδειας σύνδεσης είναι ότι ο αιτούµενος και τα µέλη της στενής οικογένειάς του(σύζυγος και τέκνα που συγκατοικούν µαζί) δεν έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές παντός είδους προς το ήµο. Η αίτηση ταυτόχρονα αποτελεί και δήλωση ότι θα καταβληθεί το αντίτιµο της σύνδεσης, διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται. 3. Για την υδροδότηση των ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και γενικά σε περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους, µαζί µε την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι αναλαµβάνουν οι ίδιοι τα έξοδα της επέκτασης. 4. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον είναι τεχνικά δυνατό, ο ήµος µπορεί να ικανοποιεί το αίτηµα, ύστερα από απόφαση του. Σ. µε την οποία υποχρεούται να πληρώσει ο αιτών. Άρθρο 24: Εκτέλεση Εργασιών 1. Οι εργασίες για την τοποθέτηση νέας παροχής, διάτρηση του κεντρικού αγωγού, µεταφορά, ανύψωση κ.λπ. γίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου και χρεώνεται στον υδρολήπτη. 2. Οι σωλήνες ύδρευσης θα έχουν διάµετρο ανάλογα µε την περίπτωση: α)1/2 ίντσες για οικοδοµές µε ένα διαµέρισµα, β) 3/4 ίντσες για οικοδοµές µε δύο διαµερίσµατα και άνω. Άρθρο 25: ικαιολογητικά 1. Για την προσωρινή σύνδεση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων µε το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται η κατάθεση κυρωµένου αντιγράφου της οικοδοµικής άδειας. 2. Για την οριστική σύνδεση των οικοδοµών µε το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται: α) Η προσκόµιση κυρωµένου αντιγράφου της οικοδοµικής άδειας µε την απαιτούµενη από το νόµο αυτοψία εκ µέρους της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η προσωρινή σύνδεση ανεγερθέντων οικοδοµών µετά από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος µηχανικού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 28116/ διαταγή του υπουργού ΠΕ.ΧW. Ε καθώς και σε περίπτωση παλαιών οικοδοµών. β) Σχέδιο του χώρου των υδροµέτρων, συνοδευόµενο από αναλυτική κατάσταση όπου προσδιορίζεται µε ακρίβεια η αρίθµηση της θέσης των υδροµετρητών σε σχέση µε τους αντίστοιχους υδρευόµενους χώρους της οικοδοµής, υπογεγραµµένο από τον επιβλέποντα µηχανικό. Οποιοδήποτε σφάλµα στη σύνταξη του σχεδίου ή της κατάστασης διορθώνεται, µόλις διαπιστωθεί, από τους ίδιους τους καταναλωτές. Ο ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη από την εσφαλµένη αρίθµηση των υδροµέτρων, µπορεί δε σε περίπτωση αρνήσεως ή αµέλειας των καταναλωτών να αποκαταστήσουν το σφάλµα να διακόψει την υδροδότηση µέχρις ότου τακτοποιηθεί το θέµα. γ) για την πρόσκαιρη υδροδότηση επαγγελµατικών ή άλλων εγκαταστάσεων (λουνα -παρκ, τσίρκο και λοιπές υπαίθριες δραστηριότητες) προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα. 3. Ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση να φροντίζει και την καλή κατάσταση του φρεατίου και την προστασία της παροχής. Επίσης να προβαίνει σε όλες τις προληπτικές ενέργειες προκειµένου να διασφαλίζεται η προστασία του κεντρικού δικτύου και η αποφυγή διαρροών. 4. Απαγορεύεται ρητά το άνοιγµα του υδροµέτρου από τον υδρολήπτη ή άλλο πρόσωπο εκτός από τους υπαλλήλους της υδρεύσεως καθώς και κάθε επέµβαση σ αυτό ή τον κρουνό υδροληψίας που βρίσκεται µπροστά στο υδρόµετρο. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία Υδρεύσεως προβαίνει αµέσως σε επιθεώρηση της παροχέτευσης για την εξακρίβωση τυχόν ζηµιών και επιβάλλεται δε πρόστιµο µε απόφαση του.σ. Ο υδρολήπτης βαρύνεται και µε κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση των τυχόν ζηµιών, η οποία και καθορίζεται µε πίνακα εκκαθάρισης που συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία και επικυρώνεται από το Σ. Άρθρο 26: ικαιώµατα Σύνδεσης Για την υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, προκαταβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο στο ταµείο του ήµου το δικαίωµα σύνδεσης που ορίζεται µε απόφαση Σ. Επιπλέον καταβάλλεται ποσό που υπολογίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία για τις απαιτούµενες εργασίες υλικά που θα χρησιµοποιηθούν (κόστος σύνδεσης) 5

6 Άρθρο 27: Αυθαίρετη σύνδεση Σε περίπτωση σύνδεσης του ακινήτου µε το ηµοτικό δίκτυο ύδρευσης, χωρίς την άδεια του ήµου και την προκαταβολή του δικαιώµατος ύδρευσης, επιβάλλεται µε απόφαση του.σ σε βάρος του παραβάτη πρόστιµο. Ποινική ευθύνη επίσης έχει και ο υδραυλικός που έκανε τη σύνδεση. Άρθρο 28: απάνη προέκτασης 1. Όταν για την υδροδότηση ακινήτου απαιτείται προέκταση του δικτύου, εντός και εκτός σχεδίου, η οποία δεν αποτελεί µέρος του τεχνικού προγράµµατος του ήµου, η εργασία εκτελείται µε ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας και η δαπάνη κατανέµεται ισοµερώς και ανάλογα µε το µέγεθος της παροχής, στους εξυπηρετούµενους υδρολήπτες, εφόσον αυτοί βρεθούν από τον πρώτο ενδιαφερόµενο για τον οποίο γίνεται η επέκταση και συµφωνήσουν να πληρώσουν. ιαφορετικά το κόστος της επέκτασης βαρύνει τον ενδιαφερόµενο. Σε µακρινές αποστάσεις, άνω των 100 µέτρων, δίνεται η δυνατότητα στον αιτούντα καταναλωτή να προβεί στην κατασκευή της επέκτασης του δικτύου µε δικά του έξοδα, τηρώντας απαρέγκλιτα την υποχρέωση να ακολουθήσει ρητά τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας για τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν και για τον τρόπο κατασκευής και υπό την επίβλεψη τεχνίτη υδραυλικού του ήµου ο οποίος θα εκτελεί και την σύνδεση µε το ήδη υφιστάµενο κεντρικό δίκτυο του ήµου. Το τµήµα του αγωγού, που τοποθετείται, περιέχεται στην κυριότητα του δήµου, που έχει το δικαίωµα να το χρησιµοποιήσει και για την ύδρευση και άλλων ακινήτων. Επέκταση δικτύου ύδρευσης σε καµία περίπτωση δε γίνεται µόνο µε δαπάνη του ήµου εκτός και αν πρόκειται να υδροδοτηθεί αναγνωρισµένος οικισµός. 2. Συµπληρώνεται Υπεύθυνη ήλωση από τον/τους αιτούντες ότι το συγκεκριµένο τµήµα περιέρχεται στην κυριότητα και διάθεση του δήµου, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να το συντηρεί. Άρθρο 29: Αξία Μεταφοράς- Ανύψωσης- Καταβίβασης Το κόστος της µεταφοράς ανύψωσης και καταβίβασης της παροχής όταν είναι ανάγκη του ήµου βαρύνει τον ήµο, σε διαφορετική περίπτωση βαρύνει τον υδρολήπτη. Άρθρο 30: Ματαίωση εγκατάστασης της παροχής κ.λ.π. Αν ο αιτών έχει προκαταβάλλει το δικαίωµα σύνδεσης τη δαπάνη προέκτασης και γενικά εκτέλεσης εργασιών και ζητήσει µαταίωση του έργου, δεν επιστρέφονται τα καταβληθέντα ποσά, εφόσον έχουν ξεκινήσει οι εργασίες υλοποίησης του έργου. Άρθρο 31: ιακοπή-αφαίρεση Παροχών Επανασύνδεση Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται: Α) Ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη, γίνεται από το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας, εφόσον έχουν καταβληθεί οι ταµιακά βεβαιωµένες οφειλές του και έχει υπογράψει Υπεύθυνη ήλωση που δηλώνει ότι αναγνωρίζει τις µη βεβαιωµένες οφειλές. Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του δικαιώµατος επανασύνδεση που καθορίζεται µε απόφαση Σ. Β) Από την υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον κανονισµό. Η επανασύνδεση γίνεται εφόσον αρθεί ο λόγος που οδήγησε στην διακοπή και καταβληθεί το τέλος επανασύνδεσης, το οποίο ορίζεται µε απόφαση Σ Άρθρο 32: Επισκευή και συντήρηση του δικτύου Ύδρευσης 1. Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση καθώς και η επέκταση του δικτύου ύδρευσης γίνεται από το ήµο ανάλογα µε τις εµφανιζόµενες κάθε φορά ανάγκες και τις οικονοµικές του δυνατότητες. 2. Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση των τµηµάτων του δικτύου που δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία του δήµου, γίνεται από τους καταναλωτές. Άρθρο 33: Η τιµή ανά κυβικό µέτρο καταναλισκόµενου νερού καθορίζεται µε απόφαση Σ και εφαρµόζεται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση του υδρολήπτη Άρθρο 34: Κατηγορίες Τιµολογίων Οι κατηγορίες των τιµολογίων ορίζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και εφαρµόζονται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση των υδροληπτών. Άρθρο 35: Υποχρεώσεις Υδρολήπτη 1. Ο υδρολήπτης έχει υποχρέωση να πληρώσει την αξία του νερού που κατανάλωσε βάσει των ενδείξεων του υδροµέτρου της παροχής καθώς και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασµού. Η πληρωµή γίνεται µέσα στη νόµιµη προθεσµία που καθορίζεται στο έντυπο του λογαριασµού και στα γραφεία που αναφέρει το έντυπο αυτό. Σε περίπτωση µη πληρωµής µετά το πέρας της προθεσµίας διακόπτεται η παροχή νερού. O ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν ζηµίες που προκύψουν από τη διακοπή υδροδότησης. Από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας και µέχρι την εξόφληση, η οφειλή επιβαρύνεται µε τον εκάστοτε νόµιµο τόκο. 2. Αν υδρολήπτης παραβιάσει την κλεισµένη παροχή, το Σ µε απόφαση του τον χρεώνει µε πρόστιµο, µπορεί δε να προβεί σε άµεση αφαίρεση της παροχής. Το ίδιο ισχύει και για τις παροχές που διακόπηκαν µε αίτηση του Υδρολήπτη, επανασυνδέθηκαν δε παράνοµα. Άρθρο 36: Καταµέτρηση υδροµέτρων 1. Η λήψη των ενδείξεων των υδροµέτρων γίνεται από τους αρµόδιους τεχνικούς υπαλλήλους ανά εξάµηνο αλλά και έκτατα όταν κριθεί αναγκαίο. Πιο συγκεκριµένα, ισχύει: ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Μήνες: Ιανουάριος έως Ιούνιος Μήνες: Ιούλιος έως εκέµβριος Μήνες: Μάρτιος έως Σεπτέµβριος Μήνες: Οκτώβριος έως Φεβρουάριος 2. Επίσης η λήψη των ενδείξεων του υδροµέτρου είναι δυνατόν να γίνει µετά από έγγραφη ή τηλεφωνική δήλωση του υδρολήπτη, όπου θα δηλώνει τα στοιχεία του, τον αριθµό υδροµέτρου και την ένδειξη που αναγράφεται στο υδρόµετρο, σε διάστηµα 15 ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης του εξαµήνου χρεώσεων που αφορά στην Τοπική Κοινότητα που ανήκει το υδρόµετρο. 6

7 3. Οι αναφερόµενες στο µετρητή ενδείξεις αποτελούν τεκµήριο της κατανάλωσης που πραγµατοποιήθηκε. Άρθρο 37: Τέλη Ύδρευσης Τα τέλη ύδρευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του ήµου και προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες διοίκησης, συντήρησης και λειτουργίας του δηµοτικού δικτύου ύδρευσης και την εν γένει βελτιώσει της υπηρεσίας αυτής. Άρθρο 38: Εµφανής διαρροή εσωτερικών εγκαταστάσεων Ο ήµος δεν έχει καµία ευθύνη αν η κατανάλωση ή µέρος αυτής οφείλεται σε διαρροή από βλάβη ή άλλη αιτία των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόµενου ακινήτου και ο υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που καταγράφηκε από το υδρόµετρο. Άρθρο 39: Στάσιµο υδρόµετρο Αν διαπιστωθεί ότι το υδρόµετρο έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωµατικά (στάσιµο υδρόµετρο), ο αρµόδιος για την µέτρηση υπάλληλος οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως τον υδρολήπτη. Ο υδρολήπτης χρεώνεται µε την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους, αν δε τούτο δεν είναι δυνατό µε την κατανάλωση της αµέσως προηγούµενης περιόδου ή εάν δεν υπάρχει µε την κατανάλωση της επόµενης της βλάβης περιόδου. Σε περίπτωση πραγµατικής µη κατανάλωσης νερού, είναι ευθύνη του υδρολήπτη να αποδείξει, στην αρµόδια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών, ότι το ακίνητο δεν κατοικούνταν το εν λόγω διάστηµα, ώστε να διαγραφούν οι χρεώσεις. Άρθρο 40: ιαρροή στο φρεάτιο Σε περίπτωση διαρροής στο φρεάτιο υδροληψίας και συγκεκριµένα όταν παρουσιάζει διαρροή ο κορµός του υδροµέτρου ή το ρακορ προς το µέρος της εσωτερικής εγκατάστασης του υδρευόµενου ακινήτου, η χρέωση γίνεται σαν το υδρόµετρο να ήταν στάσιµο, εκτός αν η ποσότητα που καταγράφηκε είναι µικρότερη της αντίστοιχης περιόδου χρέωσης. Άρθρο 41: Καλυµµένο υδρόµετρο Σε περίπτωση που το υδρόµετρο καλυφθεί µε χώµατα κ.λ.π ώστε να µην είναι δυνατή η ανάγνωση των ενδείξεων του, χρεώνεται τεκµαρτή κατανάλωση, µέχρις ότου ελευθερωθεί ο µετρητής και ληφθεί η πραγµατική ένδειξη, ίσης µε την ετήσια κατανάλωση της προηγούµενης ή της επόµενης αντίστοιχης περιόδου. Ο αρµόδιος για την µέτρηση υπάλληλος οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως τον υδρολήπτη. Ο υδρολήπτης υποχρεούται µέσα σε προθεσµία που του ορίζεται να προβεί σε αποκάλυψη του υδροµέτρου, αλλιώς διακόπτεται η παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση. Άρθρο 42: Αντικατάσταση Υδροµέτρου 1. Σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης του υδροµέτρου η υπηρεσία προχωρεί στην αντικατάσταση του υδροµέτρου χωρίς επιπλέον ενηµέρωση του ιδιοκτήτη και του χρεώνεται, στον επόµενο λογαριασµό, το ποσό της αντικατάστασης όπως αυτό προσδιορίζεται µε απόφαση Σ 2. Αν ο υδρολήπτης επανασυνδέσει µόνος του την παροχή ή τοποθετήσει νέο υδρόµετρο χρεώνεται µε πρόστιµο που ορίζεται µε απόφαση Σ. Άρθρο 43: Υπόχρεοι προς πληρωµή των εντολών ύδρευσης. 1. Για τις τυχόν οφειλές προς την υπηρεσία ύδρευσης του ήµου υπόχρεος είναι ο εκάστοτε υδρολήπτης, ο οποίος έχει συνδεθεί στο όνοµά του µε το δίκτυο ύδρευσης του ήµου. 2. Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου το τυχόν οφειλόµενο υπόλοιπο βαρύνει τους κληρονόµους του (εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης), υπό την προϋπόθεση της µη αποποίησης από µέρους τους της κληρονοµιάς εντός της νόµιµης προθεσµίας. 3. Σε περίπτωση ειδικής διαδοχής (π.χ. δωρεά, πώληση, γονική παροχή του ακινήτου κλπ) ο νέος ιδιοκτήτης υποχρεούται εντός προθεσµίας ενός µηνός από τη µεταβίβαση να δηλώσει στο ήµο τη µεταβολή προσκοµίζοντας το σχετικό συµβόλαιο ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η συναίνεση του προηγούµενου ιδιοκτήτη για τη µεταβίβαση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από ηµόσια Αρχή και να αιτηθεί τη σύνδεση της παροχής επ ονόµατί του. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει να δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος κανονισµού και κάθε µελλοντική τους τροποποίηση. Για τις τυχόν οφειλές µέχρι το χρόνο της ανωτέρω δήλωσης µεταβολής ευθύνεται ο προηγούµενος ιδιοκτήτης (µεταβιβάζων), εκτός αν άλλως ορίζεται στη συµφωνία των µερών, η οποία πρέπει να προκύπτει από το προσκοµιζόµενο συµβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο. 4. Σε περίπτωση εκµίσθωσης του ακινήτου υπόχρεος είναι ο µισθωτής αυτού ο οποίος υποχρεούται εντός προθεσµίας ενός µηνός από τη µίσθωση να ζητήσει να γίνει σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης στο όνοµά του προσκοµίζοντας στην υπηρεσία το µισθωτήριο θεωρηµένο από την αρµόδια ΟΥ. Άρθρο 44: Λαθραίες Υδρεύσεις Παράνοµη Εµπορία Νερού Εµπορία Νερού Απαγορεύσεις. 1. Η σύνδεση παροχής που δεν έχει ακόµη τοποθετηθεί υδροµετρητής ή έχει αφαιρεθεί, µε ενωτικό σωλήνα από τον υδρολήπτη ή µε υδρόµετρο, χωρίς να τηρηθεί η νόµιµη διαδικασία, αποτελεί κλοπή νερού, τιµωρείται δε σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλεται πρόστιµο µε απόφαση του Σ 2. Απαγορεύεται απόλυτα, η από το µετρητή οποιουδήποτε ακινήτου υδροδότηση άλλου ακινήτου, χωρίς τοποθέτηση ίδιου µετρητή, καθώς επίσης και η µετατόπιση µετρητή, χωρίς την άδεια και την επίβλεψη του ήµου. Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε διακοπή παροχής ύδατος, για διάστηµα από 5 µέχρι 30 ηµέρες και σε πρόστιµο που ορίζεται µε απόφαση του Σ. Άρθρο 45: Ιδιωτικά δίκτυα Απαγορεύεται η εκµετάλλευση ιδιωτικών γεωτρήσεων για την υδροδότηση ακινήτων, σε περιοχές όπου έχει επεκταθεί το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης. Η λειτουργία όσων τέτοιων γεωτρήσεων υφίσταται νόµιµα, θα αποσκοπεί αποκλειστικά στην ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών των ιδιοκτητών τους. Άρθρο 46: Παράνοµη χορήγηση νερού εµπορία νερού. 1. Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόµενου και η εµπορία νερού, εκτός και αν τούτο κατ εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους µε απόφαση του Σ. Στις περιπτώσεις αυτές ειδοποιεί αυτόν που χορήγει ή εµπορεύεται το νερό, να παύσει την χορήγηση ή εµπορία, επιβάλλει δε πρόστιµο που ορίζεται µε απόφαση του Σ. 2. Αν ο υδρολήπτης δεν συµµορφωθεί σε διάστηµα ενός µηνός από την ειδοποίηση διακόπτει την παροχή, ουδεµία δε ευθύνη φέρει για τυχόν ζηµία του υδρολήπτη ή τρίτων. Άρθρο 47: Άλλες απαγορεύσεις 7

8 1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση του υδρολήπτη ή του υδραυλικού στις εγκαταστάσεις του ήµου (υδρόµετρα παροχές φρεάτια αγωγούς κ.λ.π). Η επέµβαση τιµωρείται ποινικά, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Νόµου, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη τους βαρύνει και τους επιβάλλεται πρόστιµο το ύψος του οποίου ορίζεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 2. Η µε οποιονδήποτε τρόπο παρεµπόδιση για τη λήψη ένδειξης του υδροµετρητή, στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο το ύψος του οποίου ορίζεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 3. Η αφαίρεση του ειδικού πινακιδίου γραµµωτού κώδικα, για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιµο το ύψος του οποίου ορίζεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 4. Η πρόκληση (λόγω αµέλειας ή πληµµελούς χρήσης) διαρροής της παροχέτευσης που προξενεί ζηµιές σε υποδοµές του ήµου ή περιουσίες τρίτων για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιµο το ύψος του οποίου ορίζεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου., πλέον της χρέωσης του κόστους αποκατάστασης για τις φθορές στις υποδοµές του ήµου. 5. Επέµβαση στο υδρόµετρο µε σκοπό αλλοίωση των εγγράφων των ενδείξεων αποτελεί κλοπή και επιβάλλεται πρόστιµο το ύψος του οποίου ορίζεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Άρθρο 48: Υγειονοµικός έλεγχος του νερού Ο δήµος φροντίζει ώστε το νερό που παρέχει το ηµοτικό δίκτυο ύδρευσης να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. Για το σκοπό αυτό αναλαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα επεξεργασίας και ελέγχου της ποιότητας του νερού. Άρθρο 49:Τροποποίηση του Κανονισµού Ο κανονισµός όπως και τα προβλεπόµενα πρόστιµα και τα τέλη Ύδρευσης τροποποιούνται µε απόφαση του Σ. Άρθρο 50: Κυρώσεις Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 459 του Ποινικού Κώδικα. Άρθρο 51: Έναρξη ισχύος Ο κανονισµός αυτός ισχύει από της δηµοσιεύσεως του. Με την ίδια απόφαση η επιτροπή Ποιότητας ζωής επισηµαίνει ότι τα σχετικά στο άρθρο 17 και στο άρθρο 28 του παρόντος κανονισµού να αφορούν τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου και όχι αυτά που βρίσκονται εντός σχεδίου. Ακολούθησε συζήτηση του θέµατος. κατά τη διάρκεια της οποίας τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου έθεσαν ερωτήσεις κι έκαναν τις σχετικές παρατηρήσεις και επισηµάνσεις. Στη συνέχεια δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις από τον κ. Σηµαντηράκη Εµµανουήλ και το ήµαρχο. Ο κ. Κοκοσάλης Εµµανουήλ ανέφερε τα παρακάτω : Στο άρθρο 28 «απάνες προέκτασης» αναφέρει «Όταν για την υδροδότηση ακινήτου απαιτείται προέκταση του δικτύου, εντός σχεδίου, η οποία δεν αποτελεί µέρος του τεχνικού προγράµµατος του ήµου, η εργασία εκτελείται µε ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας και η δαπάνη κατανέµεται ισοµερώς και ανάλογα µε το µέγεθος της παροχής, στους εξυπηρετούµενους υδρολήπτες, εφόσον αυτοί βρεθούν από τον πρώτο ενδιαφερόµενο για τον οποίο γίνεται η επέκταση και συµφωνήσουν να πληρώσουν.» Πρότεινε ότι σε περίπτωση που οι εξυπηρετούµενοι υδρολήπτες δε συµφωνήσουν να πληρώσουν, το κόστος της επέκτασης να βαρύνει τον ενδιαφερόµενο αλλά µε εκτίµηση της τεχνικής υπηρεσίας του ήµου να αφαιρούνται τα τέλη ύδρευσης ή τα τέλη αποχέτευσης από το λογαριασµό του για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται για την αποπληρωµή της δαπάνης προέκτασης. Πρόσθεσε ότι οφείλουµε στους δηµότες να τους ενηµερώνουµε για τις αποφάσεις που λαµβάνονται στο ηµοτικό Συµβούλιο. Πρότεινε να τοιχοκολληθούν οι κανονισµοί και να µοιραστεί στους δηµότες µαζί µε τους λογαριασµούς κι ενηµερωτικό φυλλάδιο στο οποίο θα φαίνονται αναλυτικά και οι κλίµακες χρέωσης των κυβικών µέτρων. Ο κ. ρακάκης Νικόλαος ανέφερε ότι οι νέοι κανονισµοί θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριµένη επικοινωνιακή και ενηµερωτική πολιτική του ήµου και των υπηρεσιών του για να γίνει κατανοητό σε όλους τους καταναλωτές τι αποφασίζουµε στο ηµοτικό Συµβούλιο και για ποιο λόγο. Ο κόσµος πρέπει να αφοµοιώσει και να στηρίξει τους κανονισµούς. Πρότεινε να υπάρξουν συναντήσεις µε δηµοτικούς και τοπικούς συµβούλους και µε υπηρεσίες. Αν οι κανονισµοί δε συνοδευτούν από ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση θα παραµείνουν διοικητικές πράξεις που δε θα βοηθήσουν τη λειτουργία του ήµου. Ο κ. Σταµατάκης Γεώργιος ανέφερε ότι έχει ήδη εκφράσει την αντίθεση του στην έννοια της ανταποδοτικότητας Ειδικά τα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι το νερό, πρέπει να παρέχονται δωρεάν, είναι αγαθά της φύσης. Ο κανονισµός αυτός δε διασφαλίζει ότι το νερό είναι δηµόσιο κοινωνικό αγαθό το παρουσιάζει ως εµπόρευµα. Ο κ. Χαραλαµπάκης Γεώργιος αναφερόµενος στο άρθρο 42 του κανονισµού «Αντικατάσταση υδροµέτρων» πρότεινε ότι σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης του υδροµέτρου σε χρονικό διάστηµα εντός της εγγύησης να µη χρεώνεται ο δηµότης αφού ο ήµος κάνει την προµήθεια. Πρόσθεσε ότι σε περιπτώσεις που ο δηµότης χρησιµοποιεί δύο πηγές και η κατανάλωση της ύδρευσης είναι µικρότερη από το µέσο όρο της κατανάλωσης µιας αντίστοιχης οικογένειας τότε να του χρεώνεται η διαφορά. 8

9 Ο κ. Μελεσσανάκης Νικήτας επεσήµανε ότι κάποιες τοπικές Κοινότητες του ήµου µας έχουν ενιαίο δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης. Πρότεινε να υπάρχει διαχωρισµός στην κατανάλωση του νερού στις περιοχές αυτές Ο κ. Καλαϊτζάκης Στυλιανός πρότεινε να τροποποιηθεί η παρ. 2 άρθρου 6 «Ενστάσεις Επιτροπή ενστάσεων» και να εκδικάζονται οι ενστάσεις από την επιτροπή εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή τους επειδή ο ένας µήνας που ορίζεται στο άρθρο αυτό δεν αρκεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της ενστάσεως. Ο κ. Γιαλιτάκης Ιωάννης πρότεινε να τροποποιηθεί το άρθρο 42 «Αντικατάσταση Υδροµέτρου» του κανονισµού και να προστεθεί ότι σε περίπτωση κλοπής του υδροµέτρου η κατανάλωση που έχει γίνει να υπολογίζεται από µια επιτροπή Ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στο ήµαρχο, ο οποίος κατόπιν παρατήρησης του ηµοτικού συµβούλου κ. Καλαϊτζάκη Στυλιανού ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους το δικαίωµα σύνδεσης (άρθρο 26) διαφοροποιείται και εξήγησε ότι εξαρτάται από την απόσταση της σύνδεσης από την παροχή. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρόταση του κ. Γιαλιτάκη µε την οποία συµφωνεί και πρότεινε να τροποποιηθεί και να προστεθεί στο άρθρο 42 η παρακάτω διάταξη : Σε περίπτωση κλοπής καταστροφής ή βλάβης του υδροµέτρου η κατανάλωση που έχει γίνει θα υπολογίζεται από µια 3µελής επιτροπή, η οποία θα συντάσσει σχετική εισήγηση και θα την υποβάλλει στο ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση. Πρότεινε η συγκρότηση της Επιτροπής να έχει ως εξής : Ένας (1) γεωπόνος του ήµου, Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας και Ο Αρµόδιος Αντιδήµαρχος Πρόσθεσε ότι είναι δίκαιο να προστεθεί επιπλέον στο ίδιο άρθρο η παρακάτω διάταξη: Όταν καταστροφή ή η βλάβη είναι αποτέλεσµα εξωτερικής ενέργειας, ή βίαιου γεγονότος ή καιρικού φαινόµενου ο ιδιοκτήτης να µη χρεώνεται την αντικατάσταση υδροµέτρου. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επισηµάνσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που παρουσιάζονται στο αποφασιστικό µέρος της 19/2011 απόφασης της ανωτέρω Επιτροπής και είναι οι εξής: «.τα σχετικά στο άρθρο 17 και στο άρθρο 28 του παρόντος κανονισµού να αφορούν τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου και όχι αυτά που βρίσκονται εντός σχεδίου.» Τόνισε ότι θα πρέπει να αντιµετωπίζουµε τους δηµότες µε τον ίδιο τρόπο εντός ή εκτός ορίων οικισµού και πρότεινε να µη ληφθεί υπόψη η επισήµανση της ανωτέρω απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Τέλος πρότεινε ότι θα ήταν χρήσιµο για τη λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης να µελετηθεί µεταβατική διάταξη στην οποία θα αναφέρονται τα παρακάτω : Σε περιοχές όπου υπάρχει ενιαίο δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης ο καταναλωτής, άσχετα αν χρησιµοποιεί νερό ύδρευσης ή άρδευσης, θα πληρώνει τέλη άρδευσης και δε θα µπαίνει στη κλιµάκωση εφόσον το νερό χρησιµοποιείται αποκλειστικά για κάλυψη αρδευτικών αναγκών. Σε περίπτωση που υπάρχει κτίσµα τότε θα πληρώνει τέλη ύδρευσης Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέµατος ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου να εγκρίνουν τον Κανονισµό ύδρευσης ήµου Αρχανών Αστερουσίων λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του ηµάρχου και χωρίς τις επισηµάνσεις που αναφέρονται στο αποφασιστικό µέρος της 19/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Το ηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των µελών, τις προτάσεις του ηµάρχου, την 19/2011 απόφαση επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Εγκρίνει κανονισµό ύδρευσης ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ως εξής : Άρθρο 1: Αντικείµενο Κανονισµού 1.Ο Κανονισµός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης και καθορίζει τα σχετικά µε την ύδρευση δικαιώµατα καθώς και τις υποχρεώσεις του ήµου και των καταναλωτών. 2. Ο τοµέας ύδρευσης παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύµφωνα µε τις ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές. Άρθρο 2: Νοµικό Πλαίσιο Ο κανονισµός εκδίδεται βάσει του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/ τεύχος Α') ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη µε ισχύ ουσιαστικού νόµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 3: Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης 1. Οι αγωγοί διανοµής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του ήµου ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησης των δαπανών προµήθειας και τοποθέτησης. 9

10 2. Τα τµήµατα των σωληνώσεων που συνδέουν τους αγωγούς διανοµής µε τα οικόπεδα ή τις οικοδοµές των καταναλωτών ανήκουν στην ιδιοκτησία των τελευταίων. Άρθρο 4: 1. Το νερό των υδραγωγείων ύδρευσης του ήµου χορηγείται στους δηµότες κατ αρχή µόνο για οικιακή και επαγγελµατική χρήση και όχι για αρδευτική, εφόσον προσκοµιστούν στην Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία και καταβληθούν τα απαιτούµενα ποσά. 2. Ακόµη δύναται να χρησιµοποιηθεί και σε µικρές εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων, αριθµός των οποίων καθορίζεται στον κανονισµό καθαριότητας και µετά από γνωµάτευση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 3. Εξαιρετική περίπτωση αποτελούν τα οργανωµένα ποιµνιοστάσια εκτός οικισµού, τα οποία κατά κανόνα παροχεύονται από το δίκτυο άρδευσης. Όπου όµως δεν υφίσταται δίκτυο άρδευσης δύναται να παροχετεύονται εφόσον κρίνει η αρµόδια Τεχνική υπηρεσία ότι το νερό επαρκεί- από το υφιστάµενο, και µόνο, δίκτυο ύδρευσης που διέρχεται από αυτά. Σε καµία περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή η αίτηση επέκτασης-παράκαµψης του δικτύου ύδρευσης αποκλειστικά για υδροδότηση σε ποιµνιοστάσιο. Στις ανωτέρω εξαιρετικές περιπτώσεις, που τα ποιµνιοστάσια παροχετεύονται από το δίκτυο ύδρευσης η χρέωση του νερού θα είναι σύµφωνα µε το τιµολόγιο ύδρευσης. 4. εν επιτρέπεται να υπάρχει ακίνητο, ανεξαρτήτου ιδιοκτησίας, που υδροδοτείται στα όρια του ήµου, χωρίς να έχει τοποθετηθεί υδρόµετρο σε αυτό. Άρθρο 5: ιακοπές Υδροδότησης 1. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύµφωνα µε τους περιορισµούς του κανονισµού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο µέλλον, 2. Η Τεχνική Υπηρεσία έχει το δικαίωµα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τµηµατικές διακοπές του δικτύου ή να παρέχει νερό σε ορισµένες ώρες κατά την κρίση της. Μπορεί ακόµα να οριστεί ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή χρήση µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υδροληπτών, µπορεί να διακόψει προσωρινά και µέχρι δέκα µέρες την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιµο το ύψους του οποίου καθορίζεται µε από απόφαση του.σ. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστηµα µέχρι και τριών µηνών ύστερα από απόφαση του.σ 3. Αν για οποιαδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόµενος να την εξασφαλίσει µε την αποθήκευση νερού σε δεξαµενή ή µε οποιαδήποτε άλλο τρόπο. 4. Σε περίπτωση βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της, είναι δυνατόν, συµπωµατικά και για ορισµένο χρονικό διάστηµα, να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελάχιστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης. Η υπηρεσία δεν έχει καµιά ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε µηχανήµατα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε και την υποχρέωση αποζηµίωσης. εν έχει επίσης καµία ευθύνη για τυχόν βλάβες από αύξηση της πίεσης ή διάρρηξη των αγωγών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται. 5. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει από τις οικονοµικές και άλλες υποχρεώσεις του και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του τέλους συντήρησης. Κατ εξαίρεση απαλλάσσεται της καταβολής του τέλους συντήρησης ο υδρολήπτης, η διακοπή της παροχής του οποίου έγινε µε αίτηση του. Ο ήµος υποχρεούται όπως εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης να πραγµατοποιήσει την διακοπή αυτή. 6. Εκτός από τις περιπτώσεις διακοπής της υδροδότησης που προβλέπει ως κύρωση ο παρών κανονισµός, ο ήµος µπορεί να διακόπτει την παροχή ύδατος και στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας. β) για τεχνικούς λόγους (επισκευή του δικτύου και του υδραγωγείου) 7. Όταν πρόκειται για προγραµµατιζόµενες διακοπές, η αρµόδια υπηρεσία φροντίζει να ενηµερώνει έγκαιρα και µε κάθε πρόσφορο µέσο τους καταναλωτές. 8. Σε καµιά περίπτωση δεν υποχρεούται ο ήµος στην καταβολή αποζηµίωσης για βλάβες που ενδεχοµένως προκάλεσαν στους καταναλωτές οι διακοπές ύδρευσης. Άρθρο 6: Ενστάσεις Επιτροπή Ενστάσεων 1. Ο υδρολήπτης για κάθε αµφισβήτηση της χρέωσης του, µπορεί να υποβάλει ένσταση προς την αρµόδια Επιτροπή όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά. 2. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή τους. 3. Επιπλέον σε περιπτώσεις που ο καταναλωτής επιθυµεί, για λόγους λανθασµένης καταµέτρησης, έλεγχο της σωστής λειτουργίας του υδροµετρητή του µε σύνδεση παράλληλου υδροµετρητή στην παροχή του ή και έλεγχο σε δοκιµαστική παροχή σε εγκαταστάσεις του ήµου µπορεί να κάνει σχετική αίτηση και η υπηρεσία θα προχωρήσει στον έλεγχο εάν υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση στις τρέχουσες σε σχέση µε παρελθούσες καταχωρήσεις Άρθρο 7: Έλεγχος Εργασίες σε υδρευόµενο ακίνητο 1. Το προσωπικό του ήµου που είναι επιφορτισµένο µε τον έλεγχο των ενδείξεων των υδροµέτρων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις, µπορεί να εισέρχεται ανεµπόδιστα στο υδρευόµενο ακίνητο (χώρος ελεύθερης πρόσβασης) 2. Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό της ύδρευσης, που είναι επιφορτισµένο µε τον έλεγχο των υδροµετρητών, κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση του ανατιθέµενου σε αυτό έργου, σε περίπτωση δε άρνησης του διακόπτεται η παροχή. Άρθρο 8: Ορολογία 1. Η χορήγηση νερού γίνεται µε τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται µε τον αγωγό διανοµής της Τεχνικής Υπηρεσίας και ονοµάζεται ΠΑΡΟΧΗ. 2. Αυτή ανήκει µόνιµα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε και δεν µεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου, εκτός εάν η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει ότι δεν γίνεται διαφορετικά για τεχνικούς λόγους, µπορεί από µια παροχή µε διακλάδωση να υδροδοτηθεί γειτνιάζον ακίνητο, εφόσον το νερό της παροχής επαρκεί και για τα δύο ακίνητα. Άρθρο 9: Αιτήσεις παροχές - Καταχώρηση 10

11 1. Για την τοποθέτηση παροχής είναι απαραίτητο να προσκοµιστούν στην αρµόδια υπηρεσία τα προβλεπόµενα από το νόµο έγγραφα νοµιµότητας του προς ύδρευση ακινήτου. 2. Για κάθε ακίνητο ή τµήµα ακινήτου µε διακεκριµένη χρήση (διαµέρισµα, κατάστηµα κλπ) χορηγείται µια παροχή οικιακής χρήσης (κοινή). 3. Εφόσον δεν υπάρχει αγωγός για να τοποθετηθεί η παροχή, γίνεται προέκταση του πλησιέστερου κατάλληλου αγωγού διανοµής, ώστε να γίνει τούτο εφικτό. Η επέκταση γίνεται µε δαπάνη του αιτούντα υδρολήπτη. Η ύπαρξη εµποδίων που αποκλείει την επέκταση ως τα προβλεπόµενα όρια βεβαιώνεται από την αρµόδια υπηρεσία. 4. Όλες οι παροχές καταχωρούνται σε καρτέλες και σε ηλεκτρονικά αρχεία (µια για κάθε παροχή). Με βάση τις καρτέλες και για κάθε παροχή εκδίδεται από τη µηχανογράφηση ατοµικός λογαριασµός ύδρευσης που αποστέλλεται στους υδρολήπτες προκειµένου να καταβάλλουν την οφειλή στην Ταµειακή Υπηρεσία του ήµου. Άρθρο 10: Ιεράρχηση υδρευτικών αναγκών Οι ανάγκες για την κατανάλωση του νερού από το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης ιεραρχούνται. Με απόλυτη προτεραιότητα ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών και των καταστηµάτων και εφόσον αποµένει πλεόνασµα διατίθεται κατά σειρά για το πότισµα των ζώων, την υδροδότηση βιοµηχανιών, βιοτεχνικών κ.λ.π. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 11: Αγωγοί Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανοµής. Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς είναι δυνατή η δηµιουργία δικτύου ύδρευσης µε τοποθέτηση αγωγών διανοµής όπου είναι αναγκαίο και τεχνικά εφικτό, κατά την απόλυτη κρίση της τεχνικής υπηρεσίας του ήµου. Οι αγωγοί έχουν ελάχιστη διάµετρο Φ.63. Άρθρο 12: Παροχές Κατηγορίες παροχών Οι παροχές διακρίνονται σε παροχές ύδρευσης µε διάµετρο 1/2" και πυροσβεστικές διαµέτρου Φ.63. και άνω. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε υπόδειξη της υπηρεσίας και απόφαση του Σ µπορεί να χορηγηθεί µεγαλύτερη παροχή. Άρθρο 13: Τρόπος Σύνδεσης των παροχών 1. Οι απλές παροχές αποτελούνται από σωλήνα πολυαιθυλενίου διαµέτρου 1/2" και συνδέονται µε τους αγωγούς µέσω του κρουνού διακοπής και του προσαρµοστικού (ρακορ). 2. Αν ο αριθµός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις δύο (2) η σύνδεση µε τον αγωγό γίνεται µέσω τοπικής διακλάδωσης. Ο τρόπος αυτός λέγεται ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (collector). 3. Ο τύπος των υδροµέτρων καθορίζεται από τον ήµο και τοποθετούνται µε µέριµνα του ήµου. Προ του υδροµέτρου τοποθετείται πάντα δικλίδα ανακοπής (βάνα) και ανεπίστροφη βαλβίδα. Το συνεργείο του ήµου, που έχει αναλάβει την υδραυλική εγκατάσταση, οφείλει να µολυβδοσφραγίσει τον υδροµετρητή. 4. Οποιαδήποτε επέµβαση στο υδρόµετρο, που αποσκοπεί στην ανατροπή ή στην παρεµπόδιση της καταµέτρησης του αναλισκόµενου ύδατος ή στην διαγραφή καταναλωθείσης ποσότητας συνεπάγεται τη διακοπή της υδροδότησης και την επιβολή σε βάρος του υδρολήπτη, εκτός της προβλεπόµενης ποινικής δίωξης, και προστίµου το οποίο ορίζεται µε απόφαση Σ. Άρθρο 14: Θέση Παροχών 1. Οι παροχές τοποθετούνται, µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας, προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο του υδροµέτρου.το φρεάτιο αυτό τοποθετείται στο πεζοδρόµιο ή στο δρόµο µπροστά από την πρόσοψη του ακινήτου και απαγορεύεται η µετακίνηση χωρίς την άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας. 2. Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωµένες σε µια θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανοµής. 3. Απαγορεύεται η διέλευση από το χώρο των υδροµέτρων σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων αποχέτευσης. Άρθρο 15: ιάµετρος παροχών και µετρητών Οι κοινές παροχές έχουν διάµετρο σωλήνα ½ και διάµετρο οπής από 8-10,χιλ. και συνοδεύεται µε µετρητή ½, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις µε υπόδειξη της υπηρεσίας και απόφαση του Σ που µπορεί να χορηγηθεί µεγαλύτερη παροχή. ΤΡΟΠΟΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Άρθρο 16: Προεκτάσεις Αγωγών Οι προεκτάσεις για την ύδρευση ακινήτων πραγµατοποιούνται αποκλειστικά µε ευθύνη και αποφάσεις του Σ Άρθρο 17: Μεταφορές 1. Παροχή τοποθετηµένη µπροστά στο ακίνητο δεν µεταφέρεται µακριά από αυτό, παρά µόνο µε µέριµνα και ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου. 2. Εάν το ακίνητο βρίσκεται σε απόσταση από τον κεντρικό δίκτυο του ήµου, το υδρόµετρο και το φρεάτιο τοποθετούνται εκεί που είναι το κεντρικό δίκτυο του ήµου και όχι µπροστά από το ακίνητο. Άρθρο 18: Ανυψώσεις Καταβιβάσεις Η µεταβολή της στάθµης του πεζοδροµίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθµη. Όταν η µεταβολή είναι ανάγκη του ήµου τότε η δαπάνη βαρύνει τον ήµο, σε διαφορετική περίπτωση βαρύνει τον υδρολήπτη. Άρθρο 19: Μετατοπίσεις Παροχών Η Τεχνική Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να µεταφέρει παροχή που κατά την, κρίση της εκθέτει σε κινδύνους σε ασφαλέστερη θέση. Όταν η µεταβολή είναι ανάγκη του ήµου τότε η δαπάνη βαρύνει τον ήµο, σε διαφορετική περίπτωση βαρύνει τον υδρολήπτη. Άρθρο 20: Μετατροπές Παροχών Εάν σε κάποιες περιπτώσεις οι εγκαταστάσεις παροχών δεν συµφωνούν µε τον χρησιµοποιούµενο από το ήµο τύπο, η αρµόδια υπηρεσία του ήµου προβαίνει στις αναγκαίες µετατροπές. Όταν η µεταβολή είναι ανάγκη του ήµου τότε η δαπάνη βαρύνει τον ήµο, σε διαφορετική περίπτωση βαρύνει τον υδρολήπτη. Άρθρο 21: Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης 11

12 1. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες εγκαταστάσεις πέρα από το εσωτερικό (προς την πλευρά του ακινήτου) προσαρµοστικό του µετρητή µέχρι 1/2 (εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπως περιγράφεται στο άρθρο 12) ή πέρα από την εσωτερική (προς την πλευρά του ακινήτου) ωτίδα (φλάντζα) του µετρητή, στην περίπτωση µετρητών διαµέτρου 1/2 και άνω µε ωτίδα. Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων ευθύνεται ο υδρολήπτης. Η Τεχνική Υπηρεσία ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεων µέχρι το υδρόµετρο. 2. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων µε το υδρόµετρο γίνεται µε σωλήνα εύκαµπτου υλικού, προκειµένου να εξασφαλίζεται απαραίτητη υποχώρηση για την τοποθέτηση και αφαίρεση του υδροµέτρου, τέτοιας πάντως αντοχής που να αντέχει στις απαραίτητες ωθήσεις. Η Τεχνική Υπηρεσία δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες κατά τους χειρισµούς τοποθέτησης αφαίρεσης του υδροµέτρου, εφόσον οι σωληνώσεις µετά το υδρόµετρο είναι ελαττωµατικές ή φθαρµένες. 3. Η Υπηρεσία δεν προχωρεί σε σύνδεση της παροχής πριν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου εφοδιαστεί µε γενικό διακόπτη, στο πλησιέστερο δυνατόν σηµείο προς το µετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισµός του και βαλβίδα ανεπίστροφης. 4. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να συµφωνούν µε τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Οπωσδήποτε όµως, πρέπει να είναι κατασκευασµένες από υλικό που δεν δηµιουργεί κινδύνους µόλυνσης του νερού και να αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 16 ατµ. Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζηµίωσης για βλάβες που προέρχονται από πίεση λειτουργίας όταν αυτή, στο δίκτυο, δεν έχει υπερβεί τις 10 ατµ. Σε περίπτωση αύξησης του ανώτατου ορίου πίεσης εντός του δικτύου, τούτο ανακοινώνεται έγκαιρα, δηµόσια, µε σκοπό να ληφθούν από τους υδρολήπτες τα αναγκαία µέτρα προσαρµογής των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη νέα πίεση. 5. Οι θερµοσίφωνες και οι λέβητες πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς και εφοδιασµένοι µε τα απαραίτητα εξαρτήµατα ώστε να αποφεύγεται η επιστροφή του νερού, λόγω π.χ. υπερθερµάνσεως. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή ζεστού νερού είτε από λέβητες είτε από θερµοσίφωνες, βαρύνει τον υπαίτιο υδρολήπτη. 6. Απαγορεύεται ρητά η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης, µε παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, έστω και αν µεσολαβούν βαλβίδες ανεπίστροφης ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται αµέσως η παροχή ή και αφαιρείται λόγω αυξηµένου κινδύνου µόλυνσης. Άρθρο 22: Μετρητές 1. Η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από τον µετρητή, (υδρόµετρο) που πρέπει να είναι σύµφωνος µε τους ισχύοντες κανονισµούς και αποτελεί ιδιοκτησία του καταναλωτή. 2. Αφαίρεση του υδροµέτρου απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο χωρίς τη συγκατάθεση και τον έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση αφαίρεσης χωρίς την συγκατάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας τότε επιβάλλεται πρόστιµο µε απόφαση Σ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 23: 1. Όποιος επιθυµεί να υδροδοτηθεί, συµπληρώνει έντυπη αίτηση δήλωση που παρέχεται από την υπηρεσία, και συνυποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Στην αίτηση- δήλωση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντα (όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο και ΑΦΜ υποχρεωτικά) το είδος και η θέση του ακινήτου καθώς και ο σκοπός της υδροδότησης (για οικιακές ή αρδευτικές ή κτηνοτροφικές ή επαγγελµατικές ανάγκες κλπ). Επίσης µε την αίτηση δήλωση του αυτή ο υδρολήπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος κανονισµού ύδρευσης και κάθε µελλοντικής του τροποποίησης, τις διατάξεις του Νόµου κλπ καθώς και κάθε άλλο όρο που θέσει µελλοντικά το Σ σχετικά µε το θέµα αυτό. 2. Προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης και χορήγηση της άδειας σύνδεσης είναι ότι ο αιτούµενος και τα µέλη της στενής οικογένειάς του(σύζυγος και τέκνα που συγκατοικούν µαζί) δεν έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές παντός είδους προς το ήµο. Η αίτηση ταυτόχρονα αποτελεί και δήλωση ότι θα καταβληθεί το αντίτιµο της σύνδεσης, διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται. 3. Για την υδροδότηση των ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και γενικά σε περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους, µαζί µε την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι αναλαµβάνουν οι ίδιοι τα έξοδα της επέκτασης. 4. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον είναι τεχνικά δυνατό, ο ήµος µπορεί να ικανοποιεί το αίτηµα, ύστερα από απόφαση του. Σ. µε την οποία υποχρεούται να πληρώσει ο αιτών. Άρθρο 24: Εκτέλεση Εργασιών 1. Οι εργασίες για την τοποθέτηση νέας παροχής, διάτρηση του κεντρικού αγωγού, µεταφορά, ανύψωση κ.λπ. γίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου και χρεώνεται στον υδρολήπτη. 2. Οι σωλήνες ύδρευσης θα έχουν διάµετρο ανάλογα µε την περίπτωση: α)1/2 ίντσες για οικοδοµές µε ένα διαµέρισµα, β) 3/4 ίντσες για οικοδοµές µε δύο διαµερίσµατα και άνω. Άρθρο 25: ικαιολογητικά 1. Για την προσωρινή σύνδεση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων µε το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται η κατάθεση κυρωµένου αντιγράφου της οικοδοµικής άδειας. 2. Για την οριστική σύνδεση των οικοδοµών µε το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται: α) Η προσκόµιση κυρωµένου αντιγράφου της οικοδοµικής άδειας µε την απαιτούµενη από το νόµο αυτοψία εκ µέρους της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η προσωρινή σύνδεση ανεγερθέντων οικοδοµών µετά από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος µηχανικού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 28116/ διαταγή του υπουργού ΠΕ.ΧW. Ε καθώς και σε περίπτωση παλαιών οικοδοµών. β) Σχέδιο του χώρου των υδροµέτρων, συνοδευόµενο από αναλυτική κατάσταση όπου προσδιορίζεται µε ακρίβεια η αρίθµηση της θέσης των υδροµετρητών σε σχέση µε τους αντίστοιχους υδρευόµενους χώρους της οικοδοµής, υπογεγραµµένο από τον επιβλέποντα µηχανικό. Οποιοδήποτε σφάλµα στη σύνταξη του σχεδίου ή της κατάστασης διορθώνεται, µόλις διαπιστωθεί, από τους ίδιους τους καταναλωτές. Ο ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη από την εσφαλµένη αρίθµηση των υδροµέτρων, µπορεί δε σε περίπτωση αρνήσεως ή αµέλειας των καταναλωτών να αποκαταστήσουν το σφάλµα να διακόψει την υδροδότηση µέχρις ότου τακτοποιηθεί το θέµα. γ) για την πρόσκαιρη υδροδότηση επαγγελµατικών ή άλλων εγκαταστάσεων (λουνα -παρκ, τσίρκο και λοιπές υπαίθριες δραστηριότητες) προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα. 3. Ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση να φροντίζει και την καλή κατάσταση του φρεατίου και την προστασία της παροχής. Επίσης να προβαίνει σε όλες τις προληπτικές ενέργειες προκειµένου να διασφαλίζεται η προστασία του 12

13 κεντρικού δικτύου και η αποφυγή διαρροών. 4. Απαγορεύεται ρητά το άνοιγµα του υδροµέτρου από τον υδρολήπτη ή άλλο πρόσωπο εκτός από τους υπαλλήλους της υδρεύσεως καθώς και κάθε επέµβαση σ αυτό ή τον κρουνό υδροληψίας που βρίσκεται µπροστά στο υδρόµετρο. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία Υδρεύσεως προβαίνει αµέσως σε επιθεώρηση της παροχέτευσης για την εξακρίβωση τυχόν ζηµιών και επιβάλλεται δε πρόστιµο µε απόφαση του.σ. Ο υδρολήπτης βαρύνεται και µε κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση των τυχόν ζηµιών, η οποία και καθορίζεται µε πίνακα εκκαθάρισης που συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία και επικυρώνεται από το Σ. Άρθρο 26: ικαιώµατα Σύνδεσης Για την υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, προκαταβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο στο ταµείο του ήµου το δικαίωµα σύνδεσης που ορίζεται µε απόφαση Σ. Επιπλέον καταβάλλεται ποσό που υπολογίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία για τις απαιτούµενες εργασίες υλικά που θα χρησιµοποιηθούν (κόστος σύνδεσης) Άρθρο 27: Αυθαίρετη σύνδεση Σε περίπτωση σύνδεσης του ακινήτου µε το ηµοτικό δίκτυο ύδρευσης, χωρίς την άδεια του ήµου και την προκαταβολή του δικαιώµατος ύδρευσης, επιβάλλεται µε απόφαση του.σ σε βάρος του παραβάτη πρόστιµο. Ποινική ευθύνη επίσης έχει και ο υδραυλικός που έκανε τη σύνδεση. Άρθρο 28: απάνη προέκτασης 1. Όταν για την υδροδότηση ακινήτου απαιτείται προέκταση του δικτύου, εντός και εκτός σχεδίου, η οποία δεν αποτελεί µέρος του τεχνικού προγράµµατος του ήµου, η εργασία εκτελείται µε ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας και η δαπάνη κατανέµεται ισοµερώς και ανάλογα µε το µέγεθος της παροχής, στους εξυπηρετούµενους υδρολήπτες, εφόσον αυτοί βρεθούν από τον πρώτο ενδιαφερόµενο για τον οποίο γίνεται η επέκταση και συµφωνήσουν να πληρώσουν. ιαφορετικά το κόστος της επέκτασης βαρύνει τον ενδιαφερόµενο. Σε µακρινές αποστάσεις, άνω των 100 µέτρων, δίνεται η δυνατότητα στον αιτούντα καταναλωτή να προβεί στην κατασκευή της επέκτασης του δικτύου µε δικά του έξοδα, τηρώντας απαρέγκλιτα την υποχρέωση να ακολουθήσει ρητά τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας για τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν και για τον τρόπο κατασκευής και υπό την επίβλεψη τεχνίτη υδραυλικού του ήµου ο οποίος θα εκτελεί και την σύνδεση µε το ήδη υφιστάµενο κεντρικό δίκτυο του ήµου. Το τµήµα του αγωγού, που τοποθετείται, περιέχεται στην κυριότητα του δήµου, που έχει το δικαίωµα να το χρησιµοποιήσει και για την ύδρευση και άλλων ακινήτων. Επέκταση δικτύου ύδρευσης σε καµία περίπτωση δε γίνεται µόνο µε δαπάνη του ήµου εκτός και αν πρόκειται να υδροδοτηθεί αναγνωρισµένος οικισµός. 2. Συµπληρώνεται Υπεύθυνη ήλωση από τον/τους αιτούντες ότι το συγκεκριµένο τµήµα περιέρχεται στην κυριότητα και διάθεση του δήµου, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να το συντηρεί. Άρθρο 29: Αξία Μεταφοράς- Ανύψωσης- Καταβίβασης Το κόστος της µεταφοράς ανύψωσης και καταβίβασης της παροχής όταν είναι ανάγκη του ήµου βαρύνει τον ήµο, σε διαφορετική περίπτωση βαρύνει τον υδρολήπτη. Άρθρο 30: Ματαίωση εγκατάστασης της παροχής κ.λ.π. Αν ο αιτών έχει προκαταβάλλει το δικαίωµα σύνδεσης τη δαπάνη προέκτασης και γενικά εκτέλεσης εργασιών και ζητήσει µαταίωση του έργου, δεν επιστρέφονται τα καταβληθέντα ποσά, εφόσον έχουν ξεκινήσει οι εργασίες υλοποίησης του έργου. Άρθρο 31: ιακοπή-αφαίρεση Παροχών Επανασύνδεση Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται: Α) Ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη, γίνεται από το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας, εφόσον έχουν καταβληθεί οι ταµιακά βεβαιωµένες οφειλές του και έχει υπογράψει Υπεύθυνη ήλωση που δηλώνει ότι αναγνωρίζει τις µη βεβαιωµένες οφειλές. Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του δικαιώµατος επανασύνδεση που καθορίζεται µε απόφαση Σ. Β) Από την υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον κανονισµό. Η επανασύνδεση γίνεται εφόσον αρθεί ο λόγος που οδήγησε στην διακοπή και καταβληθεί το τέλος επανασύνδεσης, το οποίο ορίζεται µε απόφαση Σ Άρθρο 32: Επισκευή και συντήρηση του δικτύου Ύδρευσης 1. Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση καθώς και η επέκταση του δικτύου ύδρευσης γίνεται από το ήµο ανάλογα µε τις εµφανιζόµενες κάθε φορά ανάγκες και τις οικονοµικές του δυνατότητες. 2. Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση των τµηµάτων του δικτύου που δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία του δήµου, γίνεται από τους καταναλωτές. Άρθρο 33: Η τιµή ανά κυβικό µέτρο καταναλισκόµενου νερού καθορίζεται µε απόφαση Σ και εφαρµόζεται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση του υδρολήπτη Άρθρο 34: Κατηγορίες Τιµολογίων Οι κατηγορίες των τιµολογίων ορίζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και εφαρµόζονται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση των υδροληπτών. Άρθρο 35: Υποχρεώσεις Υδρολήπτη 1. Ο υδρολήπτης έχει υποχρέωση να πληρώσει την αξία του νερού που κατανάλωσε βάσει των ενδείξεων του υδροµέτρου της παροχής καθώς και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασµού. Η πληρωµή γίνεται µέσα στη νόµιµη προθεσµία που καθορίζεται στο έντυπο του λογαριασµού και στα γραφεία που αναφέρει το έντυπο αυτό. Σε περίπτωση µη πληρωµής µετά το πέρας της προθεσµίας διακόπτεται η παροχή νερού. O ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν ζηµίες που προκύψουν από τη διακοπή υδροδότησης. Από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας και µέχρι την εξόφληση, η οφειλή επιβαρύνεται µε τον εκάστοτε νόµιµο τόκο. 2. Αν υδρολήπτης παραβιάσει την κλεισµένη παροχή, το Σ µε απόφαση του τον χρεώνει µε πρόστιµο., µπορεί δε να προβεί σε άµεση αφαίρεση της παροχής. Το ίδιο ισχύει και για τις παροχές που διακόπηκαν µε αίτηση του Υδρολήπτη, επανασυνδέθηκαν δε παράνοµα. Άρθρο 36: Καταµέτρηση υδροµέτρων 13

14 1. Η λήψη των ενδείξεων των υδροµέτρων γίνεται από τους αρµόδιους τεχνικούς υπαλλήλους ανά εξάµηνο αλλά και έκτατα όταν κριθεί αναγκαίο. Πιο συγκεκριµένα, ισχύει: ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Μήνες: Ιανουάριος έως Ιούνιος Μήνες: Ιούλιος έως εκέµβριος Μήνες: Μάρτιος έως Σεπτέµβριος Μήνες: Οκτώβριος έως Φεβρουάριος 2. Επίσης η λήψη των ενδείξεων του υδροµέτρου είναι δυνατόν να γίνει µετά από έγγραφη ή τηλεφωνική δήλωση του υδρολήπτη, όπου θα δηλώνει τα στοιχεία του, τον αριθµό υδροµέτρου και την ένδειξη που αναγράφεται στο υδρόµετρο, σε διάστηµα 15 ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης του εξαµήνου χρεώσεων που αφορά στην Τοπική Κοινότητα που ανήκει το υδρόµετρο. 3. Οι αναφερόµενες στο µετρητή ενδείξεις αποτελούν τεκµήριο της κατανάλωσης που πραγµατοποιήθηκε. Άρθρο 37: Τέλη Ύδρευσης Τα τέλη ύδρευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του ήµου και προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες διοίκησης, συντήρησης και λειτουργίας του δηµοτικού δικτύου ύδρευσης και την εν γένει βελτιώσει της υπηρεσίας αυτής. Άρθρο 38: Εµφανής διαρροή εσωτερικών εγκαταστάσεων Ο ήµος δεν έχει καµία ευθύνη αν η κατανάλωση ή µέρος αυτής οφείλεται σε διαρροή από βλάβη ή άλλη αιτία των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόµενου ακινήτου και ο υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που καταγράφηκε από το υδρόµετρο. Άρθρο 39: Στάσιµο υδρόµετρο Αν διαπιστωθεί ότι το υδρόµετρο έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωµατικά (στάσιµο υδρόµετρο), ο αρµόδιος για την µέτρηση υπάλληλος οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως τον υδρολήπτη. Ο υδρολήπτης χρεώνεται µε την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους, αν δε τούτο δεν είναι δυνατό µε την κατανάλωση της αµέσως προηγούµενης περιόδου ή εάν δεν υπάρχει µε την κατανάλωση της επόµενης της βλάβης περιόδου. Σε περίπτωση πραγµατικής µη κατανάλωσης νερού, είναι ευθύνη του υδρολήπτη να αποδείξει, στην αρµόδια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών, ότι το ακίνητο δεν κατοικούνταν το εν λόγω διάστηµα, ώστε να διαγραφούν οι χρεώσεις. Άρθρο 40: ιαρροή στο φρεάτιο Σε περίπτωση διαρροής στο φρεάτιο υδροληψίας και συγκεκριµένα όταν παρουσιάζει διαρροή ο κορµός του υδροµέτρου ή το ρακορ προς το µέρος της εσωτερικής εγκατάστασης του υδρευόµενου ακινήτου, η χρέωση γίνεται σαν το υδρόµετρο να ήταν στάσιµο, εκτός αν η ποσότητα που καταγράφηκε είναι µικρότερη της αντίστοιχης περιόδου χρέωσης. Άρθρο 41: Καλυµµένο υδρόµετρο Σε περίπτωση που το υδρόµετρο καλυφθεί µε χώµατα κ.λ.π ώστε να µην είναι δυνατή η ανάγνωση των ενδείξεων του, χρεώνεται τεκµαρτή κατανάλωση, µέχρις ότου ελευθερωθεί ο µετρητής και ληφθεί η πραγµατική ένδειξη, ίσης µε την ετήσια κατανάλωση της προηγούµενης ή της επόµενης αντίστοιχης περιόδου. Ο αρµόδιος για την µέτρηση υπάλληλος οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως τον υδρολήπτη. Ο υδρολήπτης υποχρεούται µέσα σε προθεσµία που του ορίζεται να προβεί σε αποκάλυψη του υδροµέτρου, αλλιώς διακόπτεται η παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση. Άρθρο 42: Αντικατάσταση Υδροµέτρου 1. Σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης του υδροµέτρου η υπηρεσία προχωρεί στην αντικατάσταση του υδροµέτρου χωρίς επιπλέον ενηµέρωση του ιδιοκτήτη και του χρεώνεται, στον επόµενο λογαριασµό, το ποσό της αντικατάστασης όπως αυτό προσδιορίζεται µε απόφαση Σ. Όταν καταστροφή ή η βλάβη είναι αποτέλεσµα εξωτερικής ενέργειας, ή βίαιου γεγονότος ή καιρικού φαινόµενου ο ιδιοκτήτης δε χρεώνεται την αντικατάσταση υδροµέτρου 2. Αν ο υδρολήπτης επανασυνδέσει µόνος του την παροχή ή τοποθετήσει νέο υδρόµετρο χρεώνεται µε πρόστιµο που ορίζεται µε απόφαση Σ. 3. Σε περίπτωση κλοπής, καταστροφής ή βλάβης του υδροµέτρου η κατανάλωση που έχει γίνει θα υπολογίζεται από µια 3µελή επιτροπή, η οποία θα συντάσσει σχετική εισήγηση και θα την υποβάλλει στο ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση. Η επιτροπή συγκροτείται ως εξής : Ένας (1) γεωπόνος του ήµου, Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας και Ο Αρµόδιος Αντιδήµαρχος Άρθρο 43: Υπόχρεοι προς πληρωµή των εντολών ύδρευσης. 1. Για τις τυχόν οφειλές προς την υπηρεσία ύδρευσης του ήµου υπόχρεος είναι ο εκάστοτε υδρολήπτης, ο οποίος έχει συνδεθεί στο όνοµά του µε το δίκτυο ύδρευσης του ήµου. 2. Σε περίπτωση θανάτου του υποχρέου το τυχόν οφειλόµενο υπόλοιπο βαρύνει τους κληρονόµους του (εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης), υπό την προϋπόθεση της µη αποποίησης από µέρους τους της κληρονοµιάς εντός της νόµιµης προθεσµίας. 3. Σε περίπτωση ειδικής διαδοχής (π.χ. δωρεά, πώληση, γονική παροχή του ακινήτου κλπ) ο νέος ιδιοκτήτης υποχρεούται εντός προθεσµίας ενός µηνός από τη µεταβίβαση να δηλώσει στο ήµο τη µεταβολή προσκοµίζοντας το σχετικό συµβόλαιο ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η συναίνεση του προηγούµενου ιδιοκτήτη για τη µεταβίβαση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από ηµόσια Αρχή και να αιτηθεί τη σύνδεση της παροχής επ ονόµατί του. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει να δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος κανονισµού και κάθε µελλοντική τους τροποποίηση. Για τις τυχόν οφειλές µέχρι το χρόνο της ανωτέρω δήλωσης µεταβολής ευθύνεται ο προηγούµενος ιδιοκτήτης (µεταβιβάζων), εκτός αν άλλως ορίζεται στη συµφωνία των µερών, η οποία πρέπει να προκύπτει από το προσκοµιζόµενο συµβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο. 4. Σε περίπτωση εκµίσθωσης του ακινήτου υπόχρεος είναι ο µισθωτής αυτού ο οποίος υποχρεούται εντός προθεσµίας ενός µηνός από τη µίσθωση να ζητήσει να γίνει σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης στο όνοµά του προσκοµίζοντας στην υπηρεσία το µισθωτήριο θεωρηµένο από την αρµόδια ΟΥ. 14

15 Άρθρο 44: Λαθραίες Υδρεύσεις Παράνοµη Εµπορία Νερού Εµπορία Νερού Απαγορεύσεις. 1. Η σύνδεση παροχής που δεν έχει ακόµη τοποθετηθεί υδροµετρητής ή έχει αφαιρεθεί, µε ενωτικό σωλήνα από τον υδρολήπτη ή µε υδρόµετρο, χωρίς να τηρηθεί η νόµιµη διαδικασία, αποτελεί κλοπή νερού, τιµωρείται δε σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλεται πρόστιµο µε απόφαση του Σ 2. Απαγορεύεται απόλυτα, η από το µετρητή οποιουδήποτε ακινήτου υδροδότηση άλλου ακινήτου, χωρίς τοποθέτηση ίδιου µετρητή, καθώς επίσης και η µετατόπιση µετρητή, χωρίς την άδεια και την επίβλεψη του ήµου. Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε διακοπή παροχής ύδατος, για διάστηµα από 5 µέχρι 30 ηµέρες και σε πρόστιµο που ορίζεται µε απόφαση του Σ. Άρθρο 45: Ιδιωτικά δίκτυα Απαγορεύεται η εκµετάλλευση ιδιωτικών γεωτρήσεων για την υδροδότηση ακινήτων, σε περιοχές όπου έχει επεκταθεί το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης. Η λειτουργία όσων τέτοιων γεωτρήσεων υφίσταται νόµιµα, θα αποσκοπεί αποκλειστικά στην ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών των ιδιοκτητών τους. Άρθρο 46: Παράνοµη χορήγηση νερού εµπορία νερού. 1. Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόµενου και η εµπορία νερού, εκτός και αν τούτο κατ εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους µε απόφαση του Σ. Στις περιπτώσεις αυτές ειδοποιεί αυτόν που χορήγει ή εµπορεύεται το νερό, να παύσει την χορήγηση ή εµπορία, επιβάλλει δε πρόστιµο που ορίζεται µε απόφαση του Σ. 2. Αν ο υδρολήπτης δεν συµµορφωθεί σε διάστηµα ενός µηνός από την ειδοποίηση διακόπτει την παροχή, ουδεµία δε ευθύνη φέρει για τυχόν ζηµία του υδρολήπτη ή τρίτων. Άρθρο 47: Άλλες απαγορεύσεις 1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση του υδρολήπτη ή του υδραυλικού στις εγκαταστάσεις του ήµου (υδρόµετρα παροχές φρεάτια αγωγούς κ.λ.π). Η επέµβαση τιµωρείται ποινικά, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Νόµου, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη τους βαρύνει και τους επιβάλλεται πρόστιµο το ύψος του οποίου ορίζεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 2. Η µε οποιονδήποτε τρόπο παρεµπόδιση για τη λήψη ένδειξης του υδροµετρητή, στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο το ύψος του οποίου ορίζεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 3. Η αφαίρεση του ειδικού πινακιδίου γραµµωτού κώδικα, για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιµο το ύψος του οποίου ορίζεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 4. Η πρόκληση (λόγω αµέλειας ή πληµµελούς χρήσης) διαρροής της παροχέτευσης που προξενεί ζηµιές σε υποδοµές του ήµου ή περιουσίες τρίτων για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιµο το ύψος του οποίου ορίζεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου., πλέον της χρέωσης του κόστους αποκατάστασης για τις φθορές στις υποδοµές του ήµου. 5. Επέµβαση στο υδρόµετρο µε σκοπό αλλοίωση των εγγράφων των ενδείξεων αποτελεί κλοπή και επιβάλλεται πρόστιµο το ύψος του οποίου ορίζεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Άρθρο 48: Υγειονοµικός έλεγχος του νερού Ο δήµος φροντίζει ώστε το νερό που παρέχει το ηµοτικό δίκτυο ύδρευσης να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. Για το σκοπό αυτό αναλαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα επεξεργασίας και ελέγχου της ποιότητας του νερού. Άρθρο 49:Τροποποίηση του Κανονισµού Ο κανονισµός όπως και τα προβλεπόµενα πρόστιµα και τα τέλη Ύδρευσης τροποποιούνται µε απόφαση του Σ. Άρθρο 50: Κυρώσεις Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 459 του Ποινικού Κώδικα. Άρθρο 51:Μεταβατική διάταξη Σε περιοχές όπου υπάρχει ενιαίο δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης ο καταναλωτής, άσχετα αν χρησιµοποιεί νερό ύδρευσης ή άρδευσης, θα πληρώνει τέλη άρδευσης και δε θα µπαίνει στη κλιµάκωση εφόσον το νερό χρησιµοποιείται αποκλειστικά για κάλυψη αρδευτικών αναγκών. Σε περίπτωση που υπάρχει κτίσµα τότε θα πληρώνει τέλη ύδρευσης Άρθρο 52: Έναρξη ισχύος Ο κανονισµός αυτός ισχύει από της δηµοσιεύσεως του. Μειοψήφησε ο δηµοτικός Σύµβουλος κ. Σταµατάκης Γεώργιος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 392/2011 Μετά την εξάντληση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω : Ο Πρόεδρος του.σ (Ακολουθούν υπογραφές) Τα µέλη ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρόεδρος του.σ. ΑΔΑ: 45ΨΞΩΨΜ-ΚΧΜ Πολιτάκης Ματθαίος 15

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β )

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. Άρθρο 1 Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. Μέγαρα 1 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: 3287 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» : 28 ης Οκτωβρίου 62 Τ.Κ. 19100 - Μέγαρα : 2296022161 :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΛΩΗΓ-3ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ.Απόφασης: 150/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10065 / 3-8-2012

ΑΔΑ: Β4ΓΛΩΗΓ-3ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ.Απόφασης: 150/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10065 / 3-8-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Τηλ.: 213-2049029,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Πληρ.: Αικ. Κότση Τηλ.:2661362254

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30/6/2009. Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα 30/6/2009. Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 30/6/2009 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/211 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας ηµητρακόπουλος Γιώργος Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας Υποψήφιος Αιρετός ΠΥΣΠΕ / ΚΥΣΠΕ Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/203, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 9 Ιουλίου 203 στην Κέρκυρα με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6859, 6893 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο ηµοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται Να θυμόμαστε ότι ο νόμος Ν 3199/2003 για την προστασία και διαχείριση υδάτων ψ ηφίστηκε από την Ελλάδα ώστε να εναρμονισθεί με την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Διαχείριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, 5 Οκτωβρίου 2015 Ταχ. /νση : Πλ. Νίκης 1 Αριθµ. πρωτ. : 55.994 Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Ιωάννης Τηλέφωνο : 24613

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2012 ΘΕΜΑ: 12 ο Ανάκληση της διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα µε διακριτικό τίτλο Maregiatta ιδιοκτησίας κ. Καβαλλιεράτου στον Καραβόµυλο

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα µε διακριτικό τίτλο Maregiatta ιδιοκτησίας κ. Καβαλλιεράτου στον Καραβόµυλο Αργοστόλι 19-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 24237 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..30/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κόσμος μέσα από τα μάτια μιας κουζίνας. 2. Ορεκτικά με θαλασσινά

Ο κόσμος μέσα από τα μάτια μιας κουζίνας. 2. Ορεκτικά με θαλασσινά Ο κόσμος μέσα από τα μάτια μιας κουζίνας 2. Ορεκτικά με θαλασσινά 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί κουζίνας Κρύα ορεκτικά Αντσούγιες αλά Νισουάζ Σαρδέλες τηγανιτές Ζελέ με καραβίδες Μπαρμπούνια αλ οριεντάλ Καναπέ με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Εγκρίθηκε την 20η Μαΐου 1994 Αναθεωρήθηκε την 29η Οκτωβρίου 1999 Ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1999 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κανονισµός Ηθικών Αµοιβών και Τιµητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»

ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Έργο: Προϋπολογισµός: 320.000,00 Βελτίωση - αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Σκινιά

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ΠΛ. Ρήγα Φεραίου αρ.1 Πληροφορίες: κ. Γ. Γεωργάκο Τηλέφωνο: 2421350106 Fax:2421097610 Ηλεκτρονική δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 35 /2012 Αρ. Πρωτ.:45414 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ : 83/ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ : 83/ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Κλάδεμα δένδρων» ΑΡΙΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 83/ 2015 Κ.Α.Ε : Υ - 0746-15 Κ.Α : 35.7332.14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003003302 2015-08-31

15PROC003003302 2015-08-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

================================================= =================================================

================================================= ================================================= ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ================================================= ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /ΝΤΩΝ Α ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ =================================================

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α λ υτική ιακήρυξη Α ν ο ιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Σκάφους µε τρέιλερ

Α ν α λ υτική ιακήρυξη Α ν ο ιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Σκάφους µε τρέιλερ Α ν α λ υτική ιακήρυξη Α ν ο ιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Σκάφους µε τρέιλερ Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ου κατοικοεδρεύει οµοίως ως άνω.

ΠΡΟΣ: ου κατοικοεδρεύει οµοίως ως άνω. ΠΡΟΣ: 1) Το Υ ουργείο Ανά τυξης και Ανταγωνιστικότητας, ου εδρεύει στην Αθήνα, ε ί της οδού Νίκης 5-7, εκ ροσω είται δε νόµιµα α ό τον κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη ου κατοικοεδρεύει οµοίως ως άνω, 2) Το Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Αριθµ. πρωτ.: 71817 Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 67 /2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 67 /2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νίκαια:15-09-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. Πρωτ:43230/18-09-2014 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - Γ.Ν. ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΙΕΥΘΥΝΣΗ :. Π.ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Στίλπωνος Κυριακίδη 17 69100 Κομοτηνή Κομοτηνή, 8/04/2014 Πληροφορίες : Μίχος Νικόλαος/Καραλίδου Φωτεινή Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 7 Ιανουαρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 7 Ιανουαρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 7 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ.πρωτ.:270 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Εκποίησης ή Εκμίσθωσης Ακινήτων & Πραγμάτων Δήμου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΙΑΚ. : Φ 119/2015 «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΙΑΚ. : Φ 119/2015 «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΙΑΚ. : Φ 119/2015 «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 20/10/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ιωάννα Πολυχρονίδου Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..19ης/3/2013.. της..7ης/2013.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..19ης/3/2013.. της..7ης/2013.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..7η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 19ης-3-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..52/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα «Εισαγωγή στο ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµούς» ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 217 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 217 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩΛΞ-ΦΣ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 217 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΡΙΣ 7 (2003-2007) 277-285

ΣΙΡΙΣ 7 (2003-2007) 277-285 Παύλος Τσακιρίδης - Χρυσάνθη Σταμπουλή, Ζήλος παιδείας: Ημιγυμνάσιον Νιγρίτης 1921-1940 Γυμνάσιον εν Νιγρίτι 1940-1944 Νιγρίτα: Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Νιγρίτας, 2005, 252 σ.; εικ.; 24 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/30-09-2015 Αριθμ. Απόφασης 194/2015 ΘΕΜΑ 5 Ο «Τροποποίηση της υπ. αρ. 50/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΜΕ ΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. 4. Τον προϋπολογισµό του έργου, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. 4. Τον προϋπολογισµό του έργου, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 29 /12 /2009 /νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ. πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ 29 ο ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΠΟΚΠ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Σας καλωσορίζουµε στο 29 ο Συνέδριο της Οµοσπονδίας µας, όπου η σηµερινή µέρα είναι αφιερωµένη στα Ασφαλιστικά Ταµεία και τα προβλήµατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική έννοµη τάξη «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΔΑ: ΩΛΗΔΩΡΜ-ΧΓΕ ΑΠΟΦΑΣΗ: 856/ 1 5 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Β. 'Εκπτωση 50% στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για βεβαιωμένες οφειλές χρονικής περιόδου

Β. 'Εκπτωση 50% στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για βεβαιωμένες οφειλές χρονικής περιόδου -- 355 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/1/1999 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ: Ε33/3 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝ - ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Μ.Σ. «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Γυναικείοι Συνεταιρισμοί: εκδοχή ή εργασιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 7/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: ΒΕΖ0ΟΡ1Γ-ΖΛΡ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 7/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: ΒΕΖ0ΟΡ1Γ-ΖΛΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, 4 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 1. Κύριε ήµαρχε θα θέλαµε να µας κάνετε µια µικρή αναφορά στα σηµαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 Αρ. πρωτ. 4213 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Δυσαρεστημένοι με τη ζωή τους οι 7 στους 10 Έλληνες

Δυσαρεστημένοι με τη ζωή τους οι 7 στους 10 Έλληνες Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 191 Δυσαρεστημένοι με τη ζωή τους οι 7 στους 10 Έλληνες Ανοικτά τα γραφεία ταυτοτήτων για τις εκλογές σ.12 σ.09 Και για φάρμακα στην Τουρκία Γεροντόπουλος: «Βελτιώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2013 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2013 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2013 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 206-21/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ. 168 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 ΠΡΟΣ: - τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευρ. Στυλιανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ ΟΝΑΔΩ Ν ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ ΟΝΑΔΩ Ν ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ ΟΝΑΔΩ Ν ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ "Η Γυναικεία Απασχόληση στην Παροχή της Υγείας στον Νομό Μεσσηνίας" Σποοδάστριες: Κωστούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Στρατής ούκας, Ιστορία ενός αιχµαλώτου (απόσπασµα) Από την κούραση πείνα δε νιώθαµε, µονάχα η δίψα µας έκοβε. Ξαπλωµένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Τμήμα: Μουσειοπαιδαγωγική Εκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Τμήμα: Μουσειοπαιδαγωγική Εκπαίδευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα: Μουσειοπαιδαγωγική Εκπαίδευση Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Επιβλέποντες καθηγητές: Β. Αναγνωστόπουλος Φ. Αέκκα Φοιτήτρια: Πετράκη Ελένη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α 7Υ ΦΩΛΚ-ΗΧΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 525 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής.

Α Α 7Υ ΦΩΛΚ-ΗΧΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 525 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 7Υ ΦΩΛΚ-ΗΧΛ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 525 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ 2 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία επίδοσης της 033149 πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 9/7/2015. Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 13 Ιουλίου 2015

Ηµεροµηνία επίδοσης της 033149 πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 9/7/2015. Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 13 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΟΝΑ Α Γ' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονοµικής Επιτροπής της 36ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 9ο: Κήρυξη συµπληρωµατικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, για την ολοκλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Ελληνικά Ταχυδρομεία Κεντρική Υπηρεσία Δνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης Τομέας Ρυθμιστικού Πλαισίου και Ανταγωνισμού Σταδίου 60 101 88 Αθήνα Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1263

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1141/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1141/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1141/2015 ΘΕΜΑ: 2 ο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του Δ/ντη της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-04-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 16 ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων ς κάδων Μ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων Άρθρο 1 Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) Οι διαφορές του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1/7/2015 31/10/2015 & 1/01/2016-28/02/2016 1. ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟ /ΣΤΗ - Αν δεν το έχει στην κατοχή του,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1096 21 Ιουλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 21219 Ετήσια Έκθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για το έτος 2009.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη ρόσο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη

Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη Ο τίτλος της εργασία μας για αυτό το τετράμηνο ήταν «Πολίτες της πόλης μου, πολίτες της οικουμένης». Κλιθήκαμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη μας και καταγράψουμε τις παρατηρήσεις μας. Αρχικά δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων υπηρεσιών προς τους αστέγους».

Διαβάστε περισσότερα