ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01/01/2014 έως 30/11/2014 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Σύνολο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01/01/2014 έως 30/11/2014 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Σύνολο"

Transcript

1 Περιγραφή ΕΣΟ Α Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , , ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , Μισθώµατα , , , , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) , , , , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) , , , , Μισθώµατα κληροδοτήµατος Χρ. Ζώγια 2.446, , , , Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν /62) , , ,19 491, Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) 1.684, , ,19 491, Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ Κ) , , , , Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ Κ) , , , , Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ. 197 Κ Κ, άρθρο 39 Ν. 998/79) , ,70 0,00 0, Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ. 197 Κ Κ, άρθρο 39 Ν. 998/79) , ,70 0,00 0, Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων , , , , Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001). 467,00 467,00 0,00 0, Εσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χωρών σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) 467,00 467,00 0,00 0, Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , , , , Τέλη και δικαιώµατα από λαικές αγορές, εµποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , , , , ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) , , , , ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 7.677, , , , Λοιπά έσοδα από ακίνητα , , , , Έσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδά µας , , , , Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήµατος Τσαλαπάτα , , ,00 0, Έσοδα από αποζηµίωση χρήσης επαγγελµατικής στέγης , , ,96 430,96 Σελίδα 1 από 84

2 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Περιγραφή Εγκεκριµένος Εισπραχθέντα Μισθώµατα για Τοποθέτηση Κεραιών 0,00 0, , , Έσοδα από αποζηµίωση χρήσης οικιών 4.020, , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , Τόκοι κεφαλαίων , , , , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , , Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0,00 0,00 868,17 868, Τόκοι χορηγηθείσας προκαταβολής του έργου " επέκταση δικτύου ποδηλατόδροµου του παραλιακού µετώπου" 0,00 0,00 868,17 868, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , , Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , ,20 0,00 0, Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 6.211, ,20 0,00 0, Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958). 589,58 589,58 15,14 15, ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 228,91 228,91 15,14 15, ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 228,91 228,91 15,14 15, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 360,67 360,67 0,00 0, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 360,67 360,67 0,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) , , , , ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου , , , , ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 2.000, , , , ικαίωµα ενταφιασµού , , , , ικαίωµα ενταφιασµού , , , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , Τέλος ανακοµιδής , , , , Τέλος ανακοµιδής , , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων , , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων , , , , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , , , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , , ,00 Σελίδα 2 από 84

3 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Περιγραφή Εγκεκριµένος Εισπραχθέντα Εσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών , , , , Σταθµικά και µετρικά δικαιώµατα (άρθρο 14 Β 24/9-20/10/1958) , , , , Σταθµικά και µετρικά δικαιώµατα (άρθρο 14 Β 24/9-20/10/1958) 1.691, , , , Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) , , , , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) , , , , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα , , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) , , , , Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) , , , , Τέλη από χρήση κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση διαφηµιστικών πλαισίων 617,65 617,65 0,00 0, Τέλη από χρήση αιγιαλών 8.762, , , , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 628,50 628, , , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 628,50 628, , , ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94). 0,00 0, , , ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 0,00 0, , , Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90) , , , , Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) , , , , Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) , , , , Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) , , , , Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99) , ,53 0,00 0, Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) , ,53 0,00 0, υνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο (25 Ν. 1828/89). 450,00 450, , , Λοιπά δυνητικά τέλη 450,00 450, , ,65 Σελίδα 3 από 84

4 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Περιγραφή Εγκεκριµένος Εισπραχθέντα Απο ΚΕ ΚΕ ειδικό τέλος µερίσµατος ΕΠΑ 450,00 450, , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , Φόροι , , , , Φόρος ηλεκτροδοτούµενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) , , , , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , , , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80) , , , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , , , , Εισφορές , , , , Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγµατος, άρθρο 9 του ν.1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997) , , , , Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγµατος, άρθρο 9 του ν.1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997) , , , , Λοιπές εισφορές , , , , Εισφορά συµµετοχής µελών , , , , Εισφορά συµµετοχής µελών σε εκδηλώσεις-δραστηριότητες 2.000, ,00 0,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , , Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) , , , , ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) , , , , ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών λειτουργίας ΚΕΠ , ,12 0,00 0, ΚΑΠ για κάλυψη µισθωµάτων σχολικών µονάδων , , , , ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης για την σίτιση µαθητών µουσικών σχολείων , ,00 0,00 0, Από ΥΠ.ΕΣ. επιχορήγηση σύµφωνα µε το αρθ. 27 του Ν.3756/ , , , , Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών , , , , Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων , , , ,08 Σελίδα 4 από 84

5 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Περιγραφή Εγκεκριµένος Εισπραχθέντα Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , Λοιπά τακτικά έσοδα , , , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) , , , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) , , , , Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) , , , , Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , , , , Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). 200,00 200,00 0,00 0, Έσοδα από παράβολα αλλοδαπών για εγγραφή στο ηµοτολόγιο σύµφωνα µε την παρ. 8 άρθρου 1 του Ν. 3838/ ,00 200,00 0,00 0, Έσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν. 2636/98). 0,00 0, ,00 40, Εσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) 0,00 0, ,00 40, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , , , , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , ,10 0,00 0, Τέλος τελέσεως πολιτικού γάµου (Ν.1828/89.αρθ. 14) 5.017, , , , Τέλος διέλευσης,χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης & εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης 0,00 0, , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , , Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 3.958, , , , Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84) , , , , Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 3.958, , , , Έσοδα από εκποίηση κινητών , , , , Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) , , , ,60 Εκποίηση υλικού ανακύκλωσης , ,00 201,60 201,60 Σελίδα 5 από 84

6 Περιγραφή Εκποίηση-ανακύκλωση εγκαταλλειµένων οχηµάτων ΕΣΟ Α Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 3.000, , , , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , , , Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , , Από εθνικούς πόρους , , , , Από Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν.Προστασίας ΟΑΕ επιχορήγηση για προγράµµατα κατάρτισης (ΛΑΕΚ) 0,00 0, , , Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕ ) επιχορήγηση για πρόγραµµα σπουδαστών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας , , , , Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕ ) επιχορήγηση για πρόγραµµα Κοινωφελούς εργασίας-ασφαλιστικές εισφορές 0, , , , Λοιπές επιχορηγήσεις 0, , , , Από ΥΠΕΣ για εκλογική αποζηµίωση 0, , , , Υπουργείο Εσωτερικών-Υλοποίηση Προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι 0, , , , Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 0, , , , Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων 0, , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , , Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες , , , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων , , , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ) , , , , Χρηµατοδοτήσεις από το Πρόγραµµα «ΕΛΛ.Α..Α.» , , , , Μελέτη οριοθέτησης ρέµατος Βρυχώνα -Φάση Β (ΘΗΣΕΑΣ) , ,00 0,00 0, Μελέτη οριοθέτησης ρέµατος Βρυχώνα-Φάση A (ΘΗΣΕΑΣ) 6.188, ,00 0,00 0, Μελέτη οριοθέτησης ρέµατος Κουφάλας (ΘΗΣΕΑΣ) , ,00 0,00 0, Μελέτη οριοθέτησης ρέµατος Μουρτακιά -Μαλάκι (ΘΗΣΕΑΣ) , ,63 0,00 0,00 Σελίδα 6 από 84

7 Περιγραφή ΕΣΟ Α Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ).Αρτέµιδας Ν.Μαγνησιας (ΘΗΣΕΑΣ) Οριστική µελέτη παράκαµψη Μπράνης (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάπλαση λόφου Τούµπα (ευρύτερη περιοχή) (ΘΗΣΕΑΣ) Κατασκευή υπόγειου διώροφου χώρου στάθµευσης στη θέση "Αγορά" του δήµου Πορταριάς (ΘΗΣΕΑΣ Υποστήριξη της κοινότητας Μακρινίτσας στην προσυµβατικη διαδικασία για την υλοποίηση του έργου χώρος στάθµευσης στη θέση "Μπράνη" µε τη µέθοδο Σ ΙΤ (ΘΗΣΕΑΣ) Αποχέτευση λυµάτων οικισµού Κατηχωρίου του ήµου Πορταριάς (ΘΗΣΕΑΣ) Κατασκευή γέφυρας Αγ. Παρασκευής (ΘΗΣΕΑΣ) Προσθήκη Ανακαίνιση στον Παιδικό Σταθµό Αγιος Ανδρέας (ΘΗΣΕΑΣ) Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,14 0,00 0, , ,49 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,73 Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων - παιδικού σταθµού και γραφείων (ΘΗΣΕΑ) , , , ,56 Ανακαίνιση ηµοτικού Θεάτρου (ΘΗΣΕΑΣ) , , , ,27 Κατασκευή εξοπλισµός διώροφου µε υπόγειο κτιρίου για χρήση εστιατόριου και µπαρ ήµου Πορταριάς (ΘΗΣΕΑΣ) , ,20 0,00 0,00 Αποπεράτωση αρχοντικού Καραβέργου µετατροπή αρχοντικού για την στέγαση κοινοτικού καταστήµατος (ΘΗΣΕΑΣ) , , , ,51 Κατασκευή αθλητικών εγκ/σεων στη θέση "Πλαϊ" και διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου αθλητικών εγκ/σεων στη θέση "Πλάϊ" (ΘΗΣΕΑΣ) , , , , Βελτίωση οδού Λουζινικο-Φυτόκου κοινότητας Μακρινίτσας (ΘΗΣΕΑΣ) 0, , , ,67 Σελίδα 7 από 84

8 Περιγραφή ΕΣΟ Α Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες - λοιπά ειδικά προγράµµατα , , , , Από Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων , ,00 0,00 0, Από ΥΠΕΣΑΗ - πολιτική προστασία , , , , Από ΥΠΕΚΑ-πράσινο ταµείο 0, , , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , , , Χρηµατοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα , , , , Από Περιφέρεια Θεσσαλίας (Π..Ε.) , , , , Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 0, , , , Κατασκευή δικτύου Μονοπατιών στις διαδροµές από Ανω Λεχώνια- Αγ. Βλάσιο-Αγ. Λαυρευντιο- ράκια-πορταριά-σταγιάτες-μακρυνίτσα-φυτόκο (LEADER) 0, ,00 0,00 0, Επιδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κοινοτική δράση LIFE+ κωδικός έργου LIFE07 ENV/GR/ CLIM-LOCAL , , , , Ολοκληρωµένο πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής της περιοχής παρέµβασης µε συλλογή πρωτογενούς υλικού και προωθητικές ενέργειες (LEADER-ΟΠΣΑΑ ) 0, ,00 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων , , , , Χρηµατοδότηση για το έργο "Σύσταση και δηµιουργία στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης" , , , , Χρηµατοδότηση για το έργο " ήµος Βόλου Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας β'κύκλος στον Άξονα Προτεραιότητας 07" (ΕΣΠΑ) , , , , Πρόγραµµα ΤΟΠΕΚΟ - "Προώθηση κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας στο Βόλο" 983,00 983,00 0,00 0, Τεχνική Βοήθεια του ήµου Βόλου (ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ) , ,00 0,00 0, Πρόγραµµα ΤΟΠΣΑ - "+ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Τοπικές Πρωτοβουλίες για Νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο" 1.814, ,25 0,00 0, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αναθεώρηση και Επέκταση του ΓΠΣ του ΠΣ Βόλου 3.611, , , , Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου , ,78 0,00 0, Μελέτη Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου της ηµοτικής Ενότητας Ν.Αγχιάλου , , , , Μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Μακρινίτσας , ,07 0,00 0,00 Σελίδα 8 από 84

9 Περιγραφή ΕΣΟ Α Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Πλατεία στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ686 στην περιοχή στο Ν. έλτα Ν. Ιωνίας. Βόλου , ,00 0,00 0, Περιβαλλοντική αναβάθµιση κοινοχρήστων χώρων στα Βόλου και Ν. Ιωνίας µε χρήσεις οικολογικών στοιχείων- Υποέργο 2 ιαµόρφωση πλατείας "Αρχαίου Ολυµπιονίκη Μελαγκόµα , ,00 0,00 0, Επέκταση δικτύου ποδηλατόδροµου του παραλιακού µετώπου και τοπικές παρεµβάσεις κατά µήκος της διαδροµής , , , , Αποχέτευση λυµάτων.πορταριάς &Κοιν.Μακρυνίτσας (Συµπληρωµατικές εργασίες )- ιαδηµοτικό , ,00 0,00 0, ο ηµοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας Μελισσάτικα , ,00 0,00 0, ο ηµοτικό Σχολείο. Πορταριάς - Άλλης Μεριάς , , , , Εργασίες αποπεράτωσης αίθουσας θεάτρου του Πολιτιστικού κέντρου Ν. Ιωνίας , ,00 0,00 0, Περιβαλλοντική αναβάθµιση κοινοχρήστων χώρων στα Βόλου και Ν. Ιωνίας µε χρήσεις οικολογικών στοιχείων- Υποέργο 1 ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων Βόλου Ο.Τ περιοχή Αγ. Πρασκευής & Ο.Τ περιοχή Καραγατς , , , , Παρέµβαση σε δύο κτίρια της πρώην Παιδόπολης Αγριάς για την δηµιουργία δοµής Σ.Υ , , , , Εξοπλισµός Ειδικών Σχολείων και Τµηµάτων ένταξης ήµου Βόλου , ,00 0,00 0, Προµήθεια εξοπλισµού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για ΑΜΕΑ ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου , , , , Εξοικονόµηση ενέργειας σε ενεργοβόρες κτιριακές υποδοµές του ήµου Βόλου , ,00 0,00 0, ιαµόρφωση πλατείας στην περιοχή Προσφυγικών Αγριάς , ,00 0,00 0, ιαµόρφωση πλατειών στη Νέα Αγχίαλο , ,00 0,00 0, Νηπιαγωγείο Βόλου , ,00 0,00 0, Ανάπλαση πλατείας Αγίας Παρασκευής Τσαγκαράδας 0, ,00 0,00 0, Επέκταση ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου 0, ,00 0,00 0, ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη ήµου Βόλου 0, ,00 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , ,00 0,00 0, Επέκταση καταφυγίου αδέσποτων ζώων -Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων , ,00 0,00 0, ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 0,00 0, , , ωρεές 0,00 0, , , Προϊόν δωρεών. 0,00 0, , , Προϊόν δωρεών 0,00 0, , ,00 Σελίδα 9 από 84

10 Περιγραφή ΕΣΟ Α Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Έσοδα από δωρεά πολιτών-φορέων για την αναστήλωση αρχαίου θεάτρου Φθιώτιδων Θηβών.Ε.Ν.Αγχιάλου 0,00 0, , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , , Προσαυξήσεις και πρόστιµα , , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) , , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) , , , , Από παραβάσεις Κ.Ο.Κ , , , , Από ποινικά Κ.Ο.Κ , , , , Από Παραβάσεις ΚΟΚ Λιµενικου Ταµείου 8.152, ,50 400,00 400, Από παραβάσεις παρκοµέτρων (ΑΝ. 170/67 ) 8.570, , , , Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) , , , , Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) , , , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων , , , , Από πρόστιµα τελών καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 0,00 0,00 629,86 617, Πρόστιµα τελών διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) 1.997, , , , Από τέλη Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) 70,00 70,00 381,89 381, Από πρόστιµα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) , , ,65 223, Πρόστιµα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 9.332, , ,75 683, Από πρόστιµα Κανονισµού Καθαριότητας 2.502, ,75 0,00 0, Από πρόστιµα φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρου 10 Ν. 1080/80) 0,00 0,00 12,23 12, Παράβολα 1.081, , , , Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98) , , , , Παράβολα υποβαλλόµενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 1.081, , , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , ,49 Σελίδα 10 από 84

11 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Περιγραφή Εγκεκριµένος Εισπραχθέντα Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων , , , , Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων , , , , Έσοδα από δηµοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών , , , , Έσοδα από δαπάνες για λογαριασµό τρίτων 585,00 585, , , Λοιπά έκτακτα έσοδα 9.744, , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 9.744, , , , Έσοδα από διάθεση τευχών δηµοπράτησης διαφόρων έργων 165,00 165,00 0,00 0, Έσοδα από είσπραξη απόσβεσης προκαταβολής έργου "επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόµου παραλιακού µετώπου" 0,00 0, , , Έσοδα από εγγυητικές επιστολές 525,00 525,00 0,00 0, Από λοιπές περιπτώσεις 9.054, , , , Προϊον εκκαθάρισης της συµµετοχής στην ΑΕ Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας 0,00 0, , , ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , , ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , , Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , ,07 20,32 20, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωµατα άρδευσης , ,07 20,32 20, Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , , Τέλος σε εκδιδοµένους λογαριασµούς , , , , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων , , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , , , Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) , , , , Από τέλη διαφηµίσεων 6.790, ,64 0,00 0, Από φόρους ηλεκτροδοτουµένων χώρων , , , , Ενοίκιο ηµ. ακινήτων παρελθόντων ετών , , , , Από δικαίωµα εµπορίας πόσιµου ύδατος άρθρο 57 του Ν. 2218/ , , , , Έσοδα από αποζηµίωση χρήσης ακινήτου 2.751, , ,85 0, Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ΚΚ) 0,00 0,00 50,00 50,00 Σελίδα 11 από 84

12 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Περιγραφή Εγκεκριµένος Εισπραχθέντα Μισθώµατα για Τοποθέτηση Κεραιών 229,29 229,29 0,00 0, Σταθµικά και µετρικά δικαιώµατα (άρθρο 14 Β 24/9-20/10/1958) 96,80 96,80 0,00 0, ικαίωµα ενταφιασµού 60,00 60, , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων , , , , Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (παρ.8 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993) , , , , Έσοδα από τόκους χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες παρελθόντων ετών. 0,00 0,00 3,19 3, ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , , , Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , , , , Έκτακτα γενικά έσοδα , , , , Από πρόστιµα τελών καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 300,00 300, , , Εισπράξεις εκ προστίµων παραβάσεων ΚΟΚ , , , , Εισπράξεις εκ προστίµων παραβάσεων παρκοµέτρων , ,73 0,00 0, Από πρόστιµα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93) 0,00 0, , , Από πρόστιµα τελών διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) 0,00 0, ,45 4, Από πρόστιµα τελών επί των ακαθαρίστων τελών των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) 8.509, , , , Πρόστιµα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 6.700, , , , Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 3.540, , ,18 335, Από πρόστιµα φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) 0,00 0,00 96,46 96, Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα. 0,00 0, , , Έσοδα από δηµοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών 0,00 0, , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα , , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , , Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , , ,65 Σελίδα 12 από 84

13 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Περιγραφή Εγκεκριµένος Εισπραχθέντα Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων , , , , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικού σχεδίου παρελθόντων ετών , , , , Εισφορά σε γη µετατρεπόµενη σε χρήµα παρελθόντων ετών , , , , Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ,άρθρο 56 Ν. 1416/84) , , ,28 736, Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) , , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , , Από τέλη για εκδιδόµενους λογαριασµούς , , , , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων , , , , Λοιπά έσοδα , , , , Από Μισθώµατα Αστικών Ακινήτων , , , , Από τέλη διαφηµίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90) , , ,09 78, Υπόλοιπα από φόρο ηλεκτροδοτουµένων χώρων παρελθόντων ετών 244,75 244, , , Μισθώµατα κληροδοτήµατος Χρ. Ζώγια , , , , Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) 1.537, , ,89 565, Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ΚΚ) , , , , Μισθώµατα για Τοποθέτηση Κεραιών , , , , Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήµατος Τσαλαπάτα 1.191, , ,59 0, Έσοδα από αποζηµίωση χρήσης ακινήτου , , ,86 0, ικαίωµα Βοσκής , , , , ικαίωµα ενταφιασµού , , , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 3.566, , , , Εσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) , , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 1.319, , , , Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , , , , Εσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) 1.273, , ,66 0,00 Σελίδα 13 από 84

14 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Περιγραφή Εγκεκριµένος Εισπραχθέντα Εσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) , , ,86 0, Από Λοιπά Τακτικά Έσοδα 2.824, , ,86 340, Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79) 3.845, , ,63 0, Τέλη από χρήση αιγιαλών 962,00 0,00 574,61 574, Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα , , , , Έκτακτα γενικά έσοδα , , , , Από πρόστιµα τελών καθαριότητας και φωτισµού , , , , απάνες για λογαριασµό τρίτων (επισκευή οδοστρωµάτων τµηµάτων οδών καταστραφέντων συνεπεία έργων) , , , , Από πρόστιµα διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) , , ,01 254, Από πρόστιµα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) , , , , Πρόστιµα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) , , , , Από πρόστιµα τελών διαφηµίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90) , , , , Από πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) , , , , Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) , , ,47 353, Πρόστιµα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ , , , , Πρόστιµα από Τέλος Ύδρευσης 389,71 389,71 389,71 0, Έκτακτα γενικά έσοδα 4.901, , , , Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα. 713,11 333,37 675,15 341, Εκτακτα ειδικευµένα έσοδα 713,11 333,37 675,15 341, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , Συνταξιοδοτικές εισφορές , , , , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , ,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ ηµοσίου στις αποδοχές των µονίµων υπαλλήλων , , , , Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας , ,00 0,00 0, ΤΕΑ Υ Εξαγορά προϋπηρεσίας 1.500, ,00 0,00 0, Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , , , ,60 Σελίδα 14 από 84

15 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Περιγραφή Εγκεκριµένος Εισπραχθέντα Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόρος µισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόρος αλληλεγγύης , , , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , , , Φόρος ηµάρχων Αντιδηµάρχων µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , , , Χαρτόσηµο 1% η 0,5% Αιρετών , , , , ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% Αιρετών 2.000, ,00 346,57 346, Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελµατιών κλπ , , , , Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελµατιών , , , , Φόροι εργολάβων 8% , , , , Φόρος 1% προµηθευτών , , , , Χαρτόσηµο 3% , ,00 3,60 3, ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% 1.000, ,00 0,72 0, ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% έργων 1.000, ,00 62,25 62, Χαρτόσηµο έργων 5.000, ,00 310,70 310, Φόρος 20% µη ελευθέρων επαγγελµατιών , ,00 24,00 24, Φόρος 4% προµηθευτών , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ ηµοσίου (Αναγνώριση υπηρεσίας) , ,00 0,00 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ ήµου 0,00 0, , , Υπέρ Ε.Α.Α. Η.ΣΥ , , , , Ασφαλιστικές εισφορές , , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , , ΤΥ ΚΥ , , , , Ι.Κ.Α , , , , ΤΣΜΕ Ε , , , , ΚΥΤ , , , , Μετοχικό (ΜΤΠΥ) , , , , ΤΠ Υ , , , , Υγειονοµικό 7.000, , , , ΕΜΠ 0,5% 7.000, , , , ΤΕΕ 0,2% 1.500, ,00 0,00 0,00 Σελίδα 15 από 84

16 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Περιγραφή Εγκεκριµένος Εισπραχθέντα ΤΥ Κ 1% , , , , ΤΕΑ Υ 5.000, , , , Χαρτόσηµο ενοικίων , ,00 744,74 744, Επιµελ. Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος 0,00 0,00 0,10 0, ΤΕΑ Υ ενοικίων 75% 4.000, , , , ΤΠ Υ ενοικίων 25% 2.000, ,00 630,35 630, ΤΕΑ Υ προµηθειών 1,5% , , , , ΤΠ Υ προµηθειών 0,5% 8.000, , , , ΤΕΑ Υ υπαλλήλων , , , , ΤΠ Υ υπαλλήλων , , , , ΤΠ Υ εξαγοράς προϋπηρεσίας 1.000, ,00 0,00 0, Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τοµέας ΤΑΝ) 3.500, , , , Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τοµέας ΤΕΑ ) 0,00 0,00 220,60 220, Μ.Τ.Π.Υ 1% Υπερωριών 5.000, , , , ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑ Υ υπαλλήλων 2.500, , , , ΤΕΑΕΧ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.000, ,00 688,50 688, ΤΠ Υ ΑΙΡΕΤΩΝ 3.500, , , , ΤΕΑ Υ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.000, ,00 330,48 330, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ 3.000, ,00 678,94 678, ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 3.000, ,00 655,33 655, ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 3.000, , , , ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΑΝΕΡΓ.ΕΡΓ/ΤΗ 2.000, , , , ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΑΣΦ/ΝΟΥ 5.000, , , , ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΕΡΓ/ΤΗ 5.000, , , , ΓΕΩΤΕΕ 0, ,00 105,00 105, ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.500, , , , ΤΕΑ Υ επί αντιµισθίας ηµάρχου 1.500, ,00 0,00 0, ΤΠ Υ επί αντιµισθίας ηµάρχου 1.000, ,00 0,00 0, Υπέρ Ο.Α.Ε , , , , ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ , , , , ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟ ΟΤΗ , , , , Ταµείο Αλληλοβοηθείας Αστυνοµίας 500,00 500,00 50,13 50, Εργοδοτική εισφορά Υγειονοµικού 0, , , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , , , ,35 Σελίδα 16 από 84

17 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Περιγραφή Εγκεκριµένος Εισπραχθέντα Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων , , , , Κράτηση στις αποδοχές υπαλλήλων υπέρ Α'.Ο.Υ , ,00 247,24 247, Σύλλογος ηµοτικών Υπαλλήλων , , , , Παρακράτηση ΙΚΑ για λογαριασµό τρίτων , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , Επιστροφές χρηµάτων , , , , Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 0,00 0, , , Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 0,00 0, , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής , , , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής , , , , Επιστροφή εν γένει χρηµάτων. 0,00 0, , , Επιστροφή χρηµάτων γενικά 0,00 0, , , Επιστροφή χρηµάτων από µη διατεθέντα προνοιακά επιδόµατα 0,00 0, , , Επιστροφή εν γένει χρηµάτων , , , , Επιστροφή χρηµάτων γενικά 8.000, , , , Επιστροφή χρηµάτων από µη διατεθέντα προνοιακά επιδόµατα , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , ,63 Σελίδα 17 από 84

18 Περιγραφή ΕΣΟ Α Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , ,63 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις , , , ,96 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις , , , ,96 Γενικά Σύνολα : , , , ,86 Σελίδα 18 από 84

19 Περιγραφή Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Πληρωθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , , ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ΧΡΗΣΗΣ , , , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά , , , ,00 τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων , , , , Τακτικές αποδοχές νοµικών συµβούλων , , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 5.250, , , , Εργοδοτική Εισφορα ΚΥΤ 750,00 750,00 467,84 467, Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕ Ε 2.500, , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ανεργίας 400,00 400,00 217,60 217, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος σύνταξης 1.600, ,00 816,00 816, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , Εργοδοτικές εισφορές IKA ειδικών θέσεων , , , , Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τοµέας ΤΑΝ) 7.000, , , , Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τοµέας ΤΕΑ ) 3.000, , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΥ Ε 3.000, , , , Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 600,00 600,00 326,40 326, Εργοδοτική Εισφορα επικουρικού ΤΣΜΕ Ε 600,00 600,00 326,40 326, Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και , , , ,00 33 Ν 5441/66) Ετήσια εισφορά ΤΕΑ Υ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 Ν 4260/61, 33 Ν , , , , /66 και Ν.3655/08) Ετήσια εισφορά ΤΠ Υ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 Ν 4260/61, 33 Ν , , , , /66 και Ν.3655/08) απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 3.500, , , , απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 3.500, , , , απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 3.500, , , , Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , , Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών , , , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , , , , Αµοιβές νοµικών-δικηγόρων , , , ,33 Σελίδα 19 από 84

20 Περιγραφή Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Πληρωθέντα Αµοιβές συµβολαιογράφων 4.000, , ,26 357, Αµοιβές µεταφραστών , , , , Αµοιβές µεταφραστών , , , , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 6.000, , , , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 6.000, , , , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου , , , ,03 επαγγελµατία Αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα ελευθέρων , ,00 0,00 0,00 επαγγελµατιών (ήτοι αποµαγνητοφώνηση πρακτικών) Αµοιβή Υποθηκοφύλακα 1.500, ,00 424,53 386, Αµοιβή Τεχνικού Ασφαλείας ,00 0,00 0,00 0, Αµοιβή Ιατρού Εργασίας , , , , απάνες αιρετών , , , , Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παραστάσης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) , , , , Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παραστάσης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) , , , , Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) , , , , Έξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων & δηµοτών , , , , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς , , , , Απόδοση εισφορών αιρετών ( ηµοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΠ Υ 2.000, ,00 0,00 0, Απόδοση εισφορών αιρετών ( ηµοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑ Υ 1.000, ,00 387,06 340, Απόδοση εισφορών αιρετών ( ηµοσίων Υπαλλήλων) για υγειονοµική περίθαλψη 2.500, , , , Απόδοση εισφορών αιρετών ( ηµοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑΕΧ 500,00 500,00 0,00 0, Απόδοση εισφορών αιρετών ( ηµοσίων Υπαλλήλων) στο ΜΤΠΥ 1.000, ,00 0,00 0, Απόδοση εισφορών αιρετών ( ηµοσίων Υπαλλήλων) υπέρ σύνταξης 1.000, ,00 0,00 0, Εργοδοτική ειφορά αιρετών υπέρ ΙΚΑ κλάδος συντάξεων , , , , Απόδοση εισφορών αιρετών υπέρ ταµείου αυτασφάλειας υπαλλήλων ΕΤΕ 0,00 350,00 299,60 299, Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ Ε Αιρετών 8.500, , , , Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ Αιρετών 3.000, , , , Εργοδοτική εισφορά Επικουρικού ΤΣΜΕ Ε Αιρετών 1.500, ,00 680,72 680, Αµοιβές τρίτων µη ελεύθερων επαγγελµατιών , ,00 167,42 167, Λοιπές αµοιβές τρίτων ,00 200,00 167,42 167,42 Σελίδα 20 από 84

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111.001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 401.151,42 401.151,42 839.804,75 89.595,40 0111.002 Μισθώµατα κληροδοτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2011 OIKONOMIKO ETOΣ 2012

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2011 OIKONOMIKO ETOΣ 2012 ΕΣΟ Α Έσοδα ΚΩ ΙΚΟΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 1.000.000,00 798.092,00

Διαβάστε περισσότερα

Προηγ. Χρήσης. εκτάσεων σύνολο 5 έτους 2012 31Ν 4260/62) συν αναπροσαρµόγες ποσών σύµβασης 06.00.0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµως γης (άρθρο 195 Κ Κ)

Προηγ. Χρήσης. εκτάσεων σύνολο 5 έτους 2012 31Ν 4260/62) συν αναπροσαρµόγες ποσών σύµβασης 06.00.0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµως γης (άρθρο 195 Κ Κ) ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2013 - ήµος Ελασσόνας Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Προηγ. Χρήσης Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2014 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 12/12/2014 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2014 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 12/12/2014 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 190/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ αριθµ. 222/2013 πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13.934.581,17 8.981.391,60 9.339.442,24 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 13.919.581,17 8.966.491,38 9.339.442,24 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 667.446,87 833.962,71 850.740,48 603 Αποδοχές υπάλληλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/03/2015 έως 31/03/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/03/2015 έως 31/03/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95-51.826,00 9.840.300,95 304.707,46 3.656.749,83 290.726,91 1.894.970,40 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95-51.826,00 9.840.300,95 304.707,46 3.656.749,83

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ 1. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΟΣ 1.1. Το παιχνίδι µε τις λέξεις 1.2. Το δάσος µέσα από τις αισθήσεις: χρώµατα, µυρωδιές και ήχοι 1.3. Το ζωντανό δάσος 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ 3 α. Εξετάσεις και έλεγχος από τον παιδίατρο και τον οικογενειακό γιατρό σας. Η τακτική ιατρική παρακολούθηση είναι απαραίτητη σε όλα τα παιδιά, συµπεριλαµβανοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 379 ΘΕΜΑ. Εκδοση ψηφίσµατος σχετικά µε τους Ισραηλινούς βοµβαρδισµούς στη λωρίδα της Γάζας.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 379 ΘΕΜΑ. Εκδοση ψηφίσµατος σχετικά µε τους Ισραηλινούς βοµβαρδισµούς στη λωρίδα της Γάζας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µήνα Ιουλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 16 / 03-09-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Ρόδου, (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 03 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε ειδική

Διαβάστε περισσότερα

«Ευζωία αγροτικών ζώων».

«Ευζωία αγροτικών ζώων». ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέµα: «Ευζωία αγροτικών ζώων». ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 111 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Παρασκευή 2 ΜΑΪΟΥ 2014 & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τηλ.: 2810 342520 Fax: 2810 281128 www.teetak.grteetak@tee.gr ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απόψεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 01-014 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 014 ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 398/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε σε έκτακτη σύνοδο, στις 21 Σεπτεµβρίου 2001, για να προβεί σε ανάλυση της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Καθηµερινές δραστηριότητες µε το νερό - χρήση του στην ατοµική καθαριότητα και υγιεινή

Καθηµερινές δραστηριότητες µε το νερό - χρήση του στην ατοµική καθαριότητα και υγιεινή 4ος µήνας Απρίλιος Καθηµερινές δραστηριότητες µε το νερό - χρήση του στην ατοµική καθαριότητα και υγιεινή Αναφερθήκαµε και πάλι στις καθηµερινές δραστηριότητες που κάνουµε µε το νερό, τόσο µέσα όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & AΠΟΘΗΚΗΣ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Α ΕΛΕ Τ.Κ. 74 100 Ρέθυµνο Κρήτης Τηλ.: 2831341038

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τον τίτλο παραµονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθροµετανάστευση, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1418 της 28/29.2.84. ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. (Α' 23).

Νόµος 1418 της 28/29.2.84. ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. (Α' 23). Νόµος 1418 της 28/29.2.84. ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. (Α' 23). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Π.. 265 της 17.6/1.7.91, ΦΕΚ Α 99: "Οι διατάξεις του νόµου 1418/1984 και των σε εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περ/κή /νση υτικής Ελλάδας Τ.Κ. 26 0 - ΠΑΤΡΑ Α.Π. ΡΟ32/ 4630 / 3.3 ΠΑΤΡΑ : 27-08- 202 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 56/202 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 9 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 9 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..26η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 4ης-11-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..353/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ο οικονομικός προγραμματισμός του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας βασίζεται στην ανάλυση της ενότητας 1.1.3 Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα της Α Φάσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Αρ.Πρωτ. Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου Θέµα: Συνάντηση Προεδρείου ΠΕΣΕ Ε µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου για φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΥΓ3/89292 (ΦΕΚ Β

ΑΡΙΘ. ΥΓ3/89292 (ΦΕΚ Β ΑΡΙΘ. ΥΓ3/89292 (ΦΕΚ Β 1973/31.12.2003) Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική σύµφωνα µε την Ο ΗΓΙΑ 2001/20/ΕΚ της 4ης Απριλίου 2001 "για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Τύπος και Εθνικό Σύστηµα Υγείας» Για το Α Εξάµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ορισµοί «Ασφαλιστές»: οι Ασφαλιστές των Lloyd s που έχουν υπογράψει το παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες γενικοί όροι.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» Προς την Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Με τις εισαγόµενες διατάξεις, µε τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΕΤΑΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΕΤΑΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΕΤΑΑ Περιεχόμενα ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ...3 ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ...35 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2012

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Οµάδα ερευνητικής εργασίας 1.. ΒούρτσηςΗλίας 2.. ΒράκαςΓεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Εισαγωγή Επιλογή Σχεδίου Ανάπτυξης (1/2) Για την προκριθείσα πρώτη επιλογή της περιοχής της «Βιοµηχανικής Ζώνης ραπετσώνας- Κερατσινίου» έχουν διατυπωθεί αρκετές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ETHΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. του έτους 2005 (Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τηλ.: 213 2072469 Fax: 213 2072369 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρίθµ. Πρωτ. 21602 Αχαρνές,14/03/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σήµερα θέτουµε σε διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Νοεµqρίου 1986 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ. Α : ΚΕΦ. Β : ΚΕΦ. Γ : ΚΕΦ. : ΚΕΦ. Ε : ΚΕΦ. ΣΤ : ΚΕΦ. Ζ : ΚΕΦ. Η : ΚΕΦ. Θ : ΚΕΦ. Ι : ΚΕΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014. Αριθ. Απόφασης 109-10/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 998 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 11 ο : Εισήγηση σχετικά µε τη Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2634 Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων To παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού, επικαιροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Άρθρο 3 Εξαιρέσεις Απαλλαγές (Παράγραφοι 1-5)

Ενότητα 3. Άρθρο 3 Εξαιρέσεις Απαλλαγές (Παράγραφοι 1-5) Ενότητα 3 Άρθρο 3 Εξαιρέσεις Απαλλαγές (Παράγραφοι 1-5) (1-5) Εξαιρέσεις Απαλλαγές ( ηµόσιο - Αλλοδαπά) 1. Υποχρεούνται µόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή για διασταύρωση και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της εμπλοκής των εφήβων με τα ναρκωτικά

Η διαδικασία της εμπλοκής των εφήβων με τα ναρκωτικά 1 Η διαδικασία της εμπλοκής των εφήβων με τα ναρκωτικά Συνέντευξη στην Ηπειρωτική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση (ΗΡΤ), με τους κ.κ Νίκο Τσώλη και Λάκη Στεργίου ( 29 Οκτωβρίου 1999). Ν.Τσόλης: Φίλες και φίλοι καλησπέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 66Τ9ΩΕ5-ΜΦΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 25 η Ιουνίου 2015 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 21-1-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. :216 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 21-1-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. :216 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 21-1-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. :216 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 8 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ] Ταχ. /νση: ΚΑΣΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΑΘΗΜΑ 11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα απορροφά µεγάλο µέρος και του προγράµµατος δηµοσίων δαπανών: το 2001

Διαβάστε περισσότερα

.. . 10 3 . . . 6.» . . 3852/2010 .

.. . 10           3        .            .     . 6.»                .       . 3852/2010 . ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΟΖ3ΩΡΣ-3Ψ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 5/8-2-2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ. Αποφ. 50/2012 ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή...2. 2. Στόχος της µελέτης...2. 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή...2. 2. Στόχος της µελέτης...2. 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Στόχος της µελέτης...2 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97....3 4.Η µελέτη Γ.Π.Σ. Σητείας...4 4.1 Σύντοµη Ανάλυση Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Σύγχρονου ιεπιστηµονικού Τεχνικού Πανεπιστηµίου. H Παιδεία ως θεµελιακής σηµασίας πρωτογενής αναπτυξιακή διαδικασία * 1991

Ο ρόλος του Σύγχρονου ιεπιστηµονικού Τεχνικού Πανεπιστηµίου. H Παιδεία ως θεµελιακής σηµασίας πρωτογενής αναπτυξιακή διαδικασία * 1991 Ο ρόλος του Σύγχρονου ιεπιστηµονικού Τεχνικού Πανεπιστηµίου. H Παιδεία ως θεµελιακής σηµασίας πρωτογενής αναπτυξιακή διαδικασία * 1991 Προλεγόµενα Συνηθίζεται, στις ειδικές επιστηµονικές εκδόσεις των Πανεπιστηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ (2000-2006) ΣΧΕ ΙΟ 1 ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΜΟΣ Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ (2000-2006) ΣΧΕ ΙΟ 1 ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΜΟΣ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ (2000-2006) ΣΧΕ ΙΟ 1 ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΜΟΣ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ εκέµβριος 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 26/7/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./399/2011 Προς: Κυρία Χρυσή Αράπογλου, Πρόεδρο της ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Θέµα: Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 597/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 Ένα από τα μέτρα που προβλέπονται από το Ν. 3845/2010 για την εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τη διερεύνηση της νομιμότητας των οικονομικών ενισχύσεων/επιχορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος θα πρέπει να είναι σε θέση: 1) Να εντοπίζουν αγάλµατα και δρόµους που φέρουν ονόµατα σηµαντικών

Οι µαθητές µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος θα πρέπει να είναι σε θέση: 1) Να εντοπίζουν αγάλµατα και δρόµους που φέρουν ονόµατα σηµαντικών Πρότυπο Πειραµατικό Φλώρινας Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πουγαρίδου Παρασκευή Τάξη : Γ «Πες µου τον δρόµο σου, να σου πω ποιος είναι» : Τα αγάλµατα και τα ονόµατα των δρόµων της πόλης 1. Θέµα project κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 Κος ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ:(Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης ΥΠ.ΟΙ.Ο.) Ευχαριστούµε που ήρθατε στη σηµερινή ενηµερωτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 20/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 20/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 246/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 20/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος Στο Λιδωρίκι και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 4/5/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 4/5/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 4/5/2010 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.6592 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3 Ταχ. Κώδικας: 11523 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..1η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 27ης-1-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..14/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 361α ΠΚ (ΑΠΡΟΚΛΗΤΗ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΕΞΥΒΡΙΣΗ)

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 361α ΠΚ (ΑΠΡΟΚΛΗΤΗ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΕΞΥΒΡΙΣΗ) 1 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 361α ΠΚ (ΑΠΡΟΚΛΗΤΗ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΕΞΥΒΡΙΣΗ) Οι συχνές αποσπασµατικές επεµβάσεις στο χώρο τόσο του ουσιαστικού όσο και του δικονοµικού ποινικού δικαίου, οι συχνές τροποποιήσεις και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Ζώνη Ευέλικτη Zώνη Ευέλικτη Ζώνη

Ευέλικτη Ζώνη Ευέλικτη Zώνη Ευέλικτη Ζώνη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ε Υ Ε Λ Ι Κ Τ Η Ζ Ω Ν Η Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ήµου Καβάλας ΝΠ του ήµου Καβάλας µε την επωνυµία Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ήµου Καβάλας ΝΠ του ήµου Καβάλας µε την επωνυµία Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 4 ης /26 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 57/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/09/2015 έως 30/09/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/09/2015 έως 30/09/2015 02.00.6031.01 Αποδοχές ειδικού συνεργάτη, ειδικού συµβούλου 14.64 14.64 1.22 9.76 1.22 9.76 02.00.6031.02... 02.00.6032 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΠΡΙΤΖ. Το ευ αγωνίζεσθαι ιαδικασία Αλέρτ Συµβάσεις και Συστήµατα

ΤΟ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΠΡΙΤΖ. Το ευ αγωνίζεσθαι ιαδικασία Αλέρτ Συµβάσεις και Συστήµατα ΤΟ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΠΡΙΤΖ Το ευ αγωνίζεσθαι ιαδικασία Αλέρτ Συµβάσεις και Συστήµατα Ελληνική Οµοσπονδία Μπριτζ Φεβρουάριος 1997 Εγχειρίδιο συµπεριφοράς παικτών κατά τους αγώνες *** Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 5 ης /4 Φεβρουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 92/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες συνθήκες στην αγορά εργασίας και κυρίως από που προέρχονται αυτές οι αλλαγές

Νέες συνθήκες στην αγορά εργασίας και κυρίως από που προέρχονται αυτές οι αλλαγές Εισαγωγή Καριέρα ονομάζουμε μια πορεία ανέλιξης στα εργασιακά μέσω της συλλογής εμπειρίας και προσόντων. Ο όρος καριέρα είναι σήμερα ή πάει να γίνει ένα κατάλοιπο του παρελθόντος. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Συντονιστικής Επιτροπής ( Σ) ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ --- Αγαπητοί Πρόεδροι των ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ, Αγαπητοί συνάδελφοι µέλη των ΛΕΑ που συµµετέχετε στην 14 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της Νάξου και τυπικά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ. Η περίπτωση των στρατοπέδων Π. Μελά και Κόδρα στη Θεσσαλονίκη.

ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ. Η περίπτωση των στρατοπέδων Π. Μελά και Κόδρα στη Θεσσαλονίκη. ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ. Η περίπτωση των στρατοπέδων Π. Μελά και Κόδρα στη Θεσσαλονίκη. Η εξέλιξη του αστικού χώρου της Θεσσαλονίκης είτε ως προϊόν πολεοδοµικού σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γεώργιος Κ. Στουρνάρας Καθηγητής Υδρογεωλογίας και Τεχνικής Γεωλογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Εισαγωγή Η λέξη περιβάλλον οδηγεί συνειρµικώς σε µόλυνση, ρύπανση,

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των πολιτών στις εξ αποστάσεως καταναλωτικές συναλλαγές Εισήγηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, στο Συνέδριο που διοργανώνει η Επιστηµονική Ένωση ικηγόρων «Θέµις» (5-6 Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-136

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-136 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-136 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος Αριθµός απόφασης: 1087 Έτος: 2010 - Αναπηρία και παραµόρφωση παθόντος. Παραµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 2. Εξαµηνιαία Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 3. Εκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Παπαχρήστος, Σχ. Σύµβουλος ηµ Εκπ/σης

Κώστας Παπαχρήστος, Σχ. Σύµβουλος ηµ Εκπ/σης Η ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κώστας Παπαχρήστος, Σχ. Σύµβουλος ηµ Εκπ/σης 1. Το Ολοήµερο Σχολείο Με τον όρο Ολοήµερο σχολείο εννοούµε τη σχολική µονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο δικαστικός προληπτικός έλεγχος των δαπανών»

«Ο δικαστικός προληπτικός έλεγχος των δαπανών» «Ο δικαστικός προληπτικός έλεγχος των δαπανών» Ιωάνννης Κάρκαλης, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ρ. ηµ. ικαίου ιάγραµµα: 1.Εισαγωγή. 2.Το ισχύον νοµικό πλαίσιο και η διαδικασία του ελέγχου 2.1 Η διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 123 της 17/05/2003 σ. 0018-0021

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 123 της 17/05/2003 σ. 0018-0021 Οδηγία 2003/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης Απριλίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/18/EΚ του Συµβουλίου για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Οικ. έτος (2015) 21/9/2015 Οικ. έτος 2016

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Οικ. έτος (2015) 21/9/2015 Οικ. έτος 2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Οικ. έτος (2015) 21/9/2015 Οικ. έτος 2016 Κωδικός Περιγραφή Βεβαιωθέντα Προϋπολογισθέντα Αιτούμενες μέχρι την μέχρι την 30/6/2015 πιστώσεις 30/6/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 28.649.033,21 11.023.515,84

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ11-8ΩΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑ11-8ΩΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΒΕΑ11-8ΩΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3/4/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 19 για τη διενέργεια των εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 4/2015 για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου, επί ωροµισθία, σύµφωνα µε τη διαδικασία του Π.. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 4/2015 για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου, επί ωροµισθία, σύµφωνα µε τη διαδικασία του Π.. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 8/9/205 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 8878 Ν.Π... ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, Η.ΠΕ.ΘΕ. (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ.)» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 13 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 243/2014

Συνεδρίαση 13 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 243/2014 Συνεδρίαση 13 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 243/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής

Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ο ηθικός προβληµατισµός και η χριστιανική θεώρηση της ηθικής 1. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Είναι ο ηθικός προβληµατισµός αποτέλεσµα της φυσικής ροής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΑ ΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΑ ΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΑ ΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Παίρνοντας υπόψη τις απαντήσεις των Σωµατείων στο Ερωτηµατολόγιο που τους είχε αποσταλεί, τις απόψεις Παραγόντων και Σκακιστικών Φορέων όπως προφορικά έχουν διατυπωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ανθρωπιστικών Σπουδών. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό. Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-2015. Καθηγήτ. Φοιτήτ: Αριθµός Μητρώου: Ευριπίδη Μήδεια

Τµήµα Ανθρωπιστικών Σπουδών. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό. Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-2015. Καθηγήτ. Φοιτήτ: Αριθµός Μητρώου: Ευριπίδη Μήδεια Τµήµα Ανθρωπιστικών Σπουδών Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό Θεµατική Ενότητα ΕΛΠ 31 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-2015 Καθηγήτ Τµήµα Φοιτήτ: Αριθµός Μητρώου: Ευριπίδη Μήδεια 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο, 18/09/2015. Αριθ. Πρωτ.: 4851 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρέθυµνο, 18/09/2015. Αριθ. Πρωτ.: 4851 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

Sınav : YUNANCA ÖĞRETMENĐ-GOÖD. Yarışma Sınavı. 2 Ο άντρας της ιστορίας ----. A ) τα τελευταία δέκα χρόνια είχε καταδικαστεί

Sınav : YUNANCA ÖĞRETMENĐ-GOÖD. Yarışma Sınavı. 2 Ο άντρας της ιστορίας ----. A ) τα τελευταία δέκα χρόνια είχε καταδικαστεί şağıdaki soruları parçaya göre cevaplayınız. (1-5)???????µ????????? µ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????,???? ß??????????????????µ?????????????????????????,???

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ! 1 Αγαπητοί συµπατριώτες, φίλες και φίλοι, Οι εκλογές του Νοέµβρη, που συµπίπτουν µε το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2008 2

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2008 2 Απαντήσεις Αρχαία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2008 Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ἨΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ Β6, 4-10 Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Έτσι λοιπόν κάθε γνώστης αποφεύγει την υπερβολή και την έλλειψη, ενώ προσπαθεί να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Σπηλιάδου 8 Ταχ. Κώδικας: 48 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

της αστικής δηµοκρατίας και αργότερα η πάλη για το σοσιαλισµό.

της αστικής δηµοκρατίας και αργότερα η πάλη για το σοσιαλισµό. Στην εποχή της, η εξέγερση στο Πολυτεχνείο το Νοέµβρη του 1973, για την άρχουσα τάξη και τους συµµάχους της δεν ήταν και δεν θα µπορούσε να είναι τίποτα περισσότερο από µια αντικρατική ανταρσία αναρχοκοµµουνιστικών

Διαβάστε περισσότερα