ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01/01/2014 έως 30/11/2014 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Σύνολο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01/01/2014 έως 30/11/2014 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Σύνολο"

Transcript

1 Περιγραφή ΕΣΟ Α Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , , ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , Μισθώµατα , , , , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) , , , , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) , , , , Μισθώµατα κληροδοτήµατος Χρ. Ζώγια 2.446, , , , Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν /62) , , ,19 491, Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) 1.684, , ,19 491, Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ Κ) , , , , Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ Κ) , , , , Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ. 197 Κ Κ, άρθρο 39 Ν. 998/79) , ,70 0,00 0, Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ. 197 Κ Κ, άρθρο 39 Ν. 998/79) , ,70 0,00 0, Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων , , , , Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001). 467,00 467,00 0,00 0, Εσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χωρών σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) 467,00 467,00 0,00 0, Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , , , , Τέλη και δικαιώµατα από λαικές αγορές, εµποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , , , , ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) , , , , ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 7.677, , , , Λοιπά έσοδα από ακίνητα , , , , Έσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδά µας , , , , Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήµατος Τσαλαπάτα , , ,00 0, Έσοδα από αποζηµίωση χρήσης επαγγελµατικής στέγης , , ,96 430,96 Σελίδα 1 από 84

2 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Περιγραφή Εγκεκριµένος Εισπραχθέντα Μισθώµατα για Τοποθέτηση Κεραιών 0,00 0, , , Έσοδα από αποζηµίωση χρήσης οικιών 4.020, , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , Τόκοι κεφαλαίων , , , , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , , Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0,00 0,00 868,17 868, Τόκοι χορηγηθείσας προκαταβολής του έργου " επέκταση δικτύου ποδηλατόδροµου του παραλιακού µετώπου" 0,00 0,00 868,17 868, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , , Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , ,20 0,00 0, Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 6.211, ,20 0,00 0, Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958). 589,58 589,58 15,14 15, ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 228,91 228,91 15,14 15, ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 228,91 228,91 15,14 15, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 360,67 360,67 0,00 0, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 360,67 360,67 0,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) , , , , ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου , , , , ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 2.000, , , , ικαίωµα ενταφιασµού , , , , ικαίωµα ενταφιασµού , , , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , Τέλος ανακοµιδής , , , , Τέλος ανακοµιδής , , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων , , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων , , , , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , , , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , , ,00 Σελίδα 2 από 84

3 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Περιγραφή Εγκεκριµένος Εισπραχθέντα Εσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών , , , , Σταθµικά και µετρικά δικαιώµατα (άρθρο 14 Β 24/9-20/10/1958) , , , , Σταθµικά και µετρικά δικαιώµατα (άρθρο 14 Β 24/9-20/10/1958) 1.691, , , , Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) , , , , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) , , , , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα , , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) , , , , Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) , , , , Τέλη από χρήση κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση διαφηµιστικών πλαισίων 617,65 617,65 0,00 0, Τέλη από χρήση αιγιαλών 8.762, , , , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 628,50 628, , , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 628,50 628, , , ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94). 0,00 0, , , ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 0,00 0, , , Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90) , , , , Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) , , , , Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) , , , , Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) , , , , Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99) , ,53 0,00 0, Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) , ,53 0,00 0, υνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο (25 Ν. 1828/89). 450,00 450, , , Λοιπά δυνητικά τέλη 450,00 450, , ,65 Σελίδα 3 από 84

4 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Περιγραφή Εγκεκριµένος Εισπραχθέντα Απο ΚΕ ΚΕ ειδικό τέλος µερίσµατος ΕΠΑ 450,00 450, , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , Φόροι , , , , Φόρος ηλεκτροδοτούµενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) , , , , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , , , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80) , , , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , , , , Εισφορές , , , , Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγµατος, άρθρο 9 του ν.1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997) , , , , Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγµατος, άρθρο 9 του ν.1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997) , , , , Λοιπές εισφορές , , , , Εισφορά συµµετοχής µελών , , , , Εισφορά συµµετοχής µελών σε εκδηλώσεις-δραστηριότητες 2.000, ,00 0,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , , Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) , , , , ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) , , , , ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών λειτουργίας ΚΕΠ , ,12 0,00 0, ΚΑΠ για κάλυψη µισθωµάτων σχολικών µονάδων , , , , ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης για την σίτιση µαθητών µουσικών σχολείων , ,00 0,00 0, Από ΥΠ.ΕΣ. επιχορήγηση σύµφωνα µε το αρθ. 27 του Ν.3756/ , , , , Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών , , , , Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων , , , ,08 Σελίδα 4 από 84

5 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Περιγραφή Εγκεκριµένος Εισπραχθέντα Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , Λοιπά τακτικά έσοδα , , , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) , , , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) , , , , Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) , , , , Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , , , , Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). 200,00 200,00 0,00 0, Έσοδα από παράβολα αλλοδαπών για εγγραφή στο ηµοτολόγιο σύµφωνα µε την παρ. 8 άρθρου 1 του Ν. 3838/ ,00 200,00 0,00 0, Έσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν. 2636/98). 0,00 0, ,00 40, Εσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) 0,00 0, ,00 40, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , , , , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , ,10 0,00 0, Τέλος τελέσεως πολιτικού γάµου (Ν.1828/89.αρθ. 14) 5.017, , , , Τέλος διέλευσης,χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης & εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης 0,00 0, , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , , Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 3.958, , , , Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84) , , , , Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 3.958, , , , Έσοδα από εκποίηση κινητών , , , , Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) , , , ,60 Εκποίηση υλικού ανακύκλωσης , ,00 201,60 201,60 Σελίδα 5 από 84

6 Περιγραφή Εκποίηση-ανακύκλωση εγκαταλλειµένων οχηµάτων ΕΣΟ Α Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 3.000, , , , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , , , Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , , Από εθνικούς πόρους , , , , Από Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν.Προστασίας ΟΑΕ επιχορήγηση για προγράµµατα κατάρτισης (ΛΑΕΚ) 0,00 0, , , Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕ ) επιχορήγηση για πρόγραµµα σπουδαστών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας , , , , Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕ ) επιχορήγηση για πρόγραµµα Κοινωφελούς εργασίας-ασφαλιστικές εισφορές 0, , , , Λοιπές επιχορηγήσεις 0, , , , Από ΥΠΕΣ για εκλογική αποζηµίωση 0, , , , Υπουργείο Εσωτερικών-Υλοποίηση Προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι 0, , , , Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 0, , , , Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων 0, , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , , Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες , , , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων , , , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ) , , , , Χρηµατοδοτήσεις από το Πρόγραµµα «ΕΛΛ.Α..Α.» , , , , Μελέτη οριοθέτησης ρέµατος Βρυχώνα -Φάση Β (ΘΗΣΕΑΣ) , ,00 0,00 0, Μελέτη οριοθέτησης ρέµατος Βρυχώνα-Φάση A (ΘΗΣΕΑΣ) 6.188, ,00 0,00 0, Μελέτη οριοθέτησης ρέµατος Κουφάλας (ΘΗΣΕΑΣ) , ,00 0,00 0, Μελέτη οριοθέτησης ρέµατος Μουρτακιά -Μαλάκι (ΘΗΣΕΑΣ) , ,63 0,00 0,00 Σελίδα 6 από 84

7 Περιγραφή ΕΣΟ Α Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ).Αρτέµιδας Ν.Μαγνησιας (ΘΗΣΕΑΣ) Οριστική µελέτη παράκαµψη Μπράνης (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάπλαση λόφου Τούµπα (ευρύτερη περιοχή) (ΘΗΣΕΑΣ) Κατασκευή υπόγειου διώροφου χώρου στάθµευσης στη θέση "Αγορά" του δήµου Πορταριάς (ΘΗΣΕΑΣ Υποστήριξη της κοινότητας Μακρινίτσας στην προσυµβατικη διαδικασία για την υλοποίηση του έργου χώρος στάθµευσης στη θέση "Μπράνη" µε τη µέθοδο Σ ΙΤ (ΘΗΣΕΑΣ) Αποχέτευση λυµάτων οικισµού Κατηχωρίου του ήµου Πορταριάς (ΘΗΣΕΑΣ) Κατασκευή γέφυρας Αγ. Παρασκευής (ΘΗΣΕΑΣ) Προσθήκη Ανακαίνιση στον Παιδικό Σταθµό Αγιος Ανδρέας (ΘΗΣΕΑΣ) Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,14 0,00 0, , ,49 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,73 Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων - παιδικού σταθµού και γραφείων (ΘΗΣΕΑ) , , , ,56 Ανακαίνιση ηµοτικού Θεάτρου (ΘΗΣΕΑΣ) , , , ,27 Κατασκευή εξοπλισµός διώροφου µε υπόγειο κτιρίου για χρήση εστιατόριου και µπαρ ήµου Πορταριάς (ΘΗΣΕΑΣ) , ,20 0,00 0,00 Αποπεράτωση αρχοντικού Καραβέργου µετατροπή αρχοντικού για την στέγαση κοινοτικού καταστήµατος (ΘΗΣΕΑΣ) , , , ,51 Κατασκευή αθλητικών εγκ/σεων στη θέση "Πλαϊ" και διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου αθλητικών εγκ/σεων στη θέση "Πλάϊ" (ΘΗΣΕΑΣ) , , , , Βελτίωση οδού Λουζινικο-Φυτόκου κοινότητας Μακρινίτσας (ΘΗΣΕΑΣ) 0, , , ,67 Σελίδα 7 από 84

8 Περιγραφή ΕΣΟ Α Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες - λοιπά ειδικά προγράµµατα , , , , Από Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων , ,00 0,00 0, Από ΥΠΕΣΑΗ - πολιτική προστασία , , , , Από ΥΠΕΚΑ-πράσινο ταµείο 0, , , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , , , Χρηµατοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα , , , , Από Περιφέρεια Θεσσαλίας (Π..Ε.) , , , , Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 0, , , , Κατασκευή δικτύου Μονοπατιών στις διαδροµές από Ανω Λεχώνια- Αγ. Βλάσιο-Αγ. Λαυρευντιο- ράκια-πορταριά-σταγιάτες-μακρυνίτσα-φυτόκο (LEADER) 0, ,00 0,00 0, Επιδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κοινοτική δράση LIFE+ κωδικός έργου LIFE07 ENV/GR/ CLIM-LOCAL , , , , Ολοκληρωµένο πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής της περιοχής παρέµβασης µε συλλογή πρωτογενούς υλικού και προωθητικές ενέργειες (LEADER-ΟΠΣΑΑ ) 0, ,00 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων , , , , Χρηµατοδότηση για το έργο "Σύσταση και δηµιουργία στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης" , , , , Χρηµατοδότηση για το έργο " ήµος Βόλου Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας β'κύκλος στον Άξονα Προτεραιότητας 07" (ΕΣΠΑ) , , , , Πρόγραµµα ΤΟΠΕΚΟ - "Προώθηση κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας στο Βόλο" 983,00 983,00 0,00 0, Τεχνική Βοήθεια του ήµου Βόλου (ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ) , ,00 0,00 0, Πρόγραµµα ΤΟΠΣΑ - "+ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Τοπικές Πρωτοβουλίες για Νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο" 1.814, ,25 0,00 0, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αναθεώρηση και Επέκταση του ΓΠΣ του ΠΣ Βόλου 3.611, , , , Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου , ,78 0,00 0, Μελέτη Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου της ηµοτικής Ενότητας Ν.Αγχιάλου , , , , Μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Μακρινίτσας , ,07 0,00 0,00 Σελίδα 8 από 84

9 Περιγραφή ΕΣΟ Α Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Πλατεία στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ686 στην περιοχή στο Ν. έλτα Ν. Ιωνίας. Βόλου , ,00 0,00 0, Περιβαλλοντική αναβάθµιση κοινοχρήστων χώρων στα Βόλου και Ν. Ιωνίας µε χρήσεις οικολογικών στοιχείων- Υποέργο 2 ιαµόρφωση πλατείας "Αρχαίου Ολυµπιονίκη Μελαγκόµα , ,00 0,00 0, Επέκταση δικτύου ποδηλατόδροµου του παραλιακού µετώπου και τοπικές παρεµβάσεις κατά µήκος της διαδροµής , , , , Αποχέτευση λυµάτων.πορταριάς &Κοιν.Μακρυνίτσας (Συµπληρωµατικές εργασίες )- ιαδηµοτικό , ,00 0,00 0, ο ηµοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας Μελισσάτικα , ,00 0,00 0, ο ηµοτικό Σχολείο. Πορταριάς - Άλλης Μεριάς , , , , Εργασίες αποπεράτωσης αίθουσας θεάτρου του Πολιτιστικού κέντρου Ν. Ιωνίας , ,00 0,00 0, Περιβαλλοντική αναβάθµιση κοινοχρήστων χώρων στα Βόλου και Ν. Ιωνίας µε χρήσεις οικολογικών στοιχείων- Υποέργο 1 ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων Βόλου Ο.Τ περιοχή Αγ. Πρασκευής & Ο.Τ περιοχή Καραγατς , , , , Παρέµβαση σε δύο κτίρια της πρώην Παιδόπολης Αγριάς για την δηµιουργία δοµής Σ.Υ , , , , Εξοπλισµός Ειδικών Σχολείων και Τµηµάτων ένταξης ήµου Βόλου , ,00 0,00 0, Προµήθεια εξοπλισµού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για ΑΜΕΑ ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου , , , , Εξοικονόµηση ενέργειας σε ενεργοβόρες κτιριακές υποδοµές του ήµου Βόλου , ,00 0,00 0, ιαµόρφωση πλατείας στην περιοχή Προσφυγικών Αγριάς , ,00 0,00 0, ιαµόρφωση πλατειών στη Νέα Αγχίαλο , ,00 0,00 0, Νηπιαγωγείο Βόλου , ,00 0,00 0, Ανάπλαση πλατείας Αγίας Παρασκευής Τσαγκαράδας 0, ,00 0,00 0, Επέκταση ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου 0, ,00 0,00 0, ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη ήµου Βόλου 0, ,00 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , ,00 0,00 0, Επέκταση καταφυγίου αδέσποτων ζώων -Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων , ,00 0,00 0, ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 0,00 0, , , ωρεές 0,00 0, , , Προϊόν δωρεών. 0,00 0, , , Προϊόν δωρεών 0,00 0, , ,00 Σελίδα 9 από 84

10 Περιγραφή ΕΣΟ Α Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Έσοδα από δωρεά πολιτών-φορέων για την αναστήλωση αρχαίου θεάτρου Φθιώτιδων Θηβών.Ε.Ν.Αγχιάλου 0,00 0, , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , , Προσαυξήσεις και πρόστιµα , , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) , , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) , , , , Από παραβάσεις Κ.Ο.Κ , , , , Από ποινικά Κ.Ο.Κ , , , , Από Παραβάσεις ΚΟΚ Λιµενικου Ταµείου 8.152, ,50 400,00 400, Από παραβάσεις παρκοµέτρων (ΑΝ. 170/67 ) 8.570, , , , Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) , , , , Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) , , , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων , , , , Από πρόστιµα τελών καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 0,00 0,00 629,86 617, Πρόστιµα τελών διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) 1.997, , , , Από τέλη Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) 70,00 70,00 381,89 381, Από πρόστιµα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) , , ,65 223, Πρόστιµα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 9.332, , ,75 683, Από πρόστιµα Κανονισµού Καθαριότητας 2.502, ,75 0,00 0, Από πρόστιµα φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρου 10 Ν. 1080/80) 0,00 0,00 12,23 12, Παράβολα 1.081, , , , Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98) , , , , Παράβολα υποβαλλόµενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 1.081, , , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , ,49 Σελίδα 10 από 84

11 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Περιγραφή Εγκεκριµένος Εισπραχθέντα Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων , , , , Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων , , , , Έσοδα από δηµοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών , , , , Έσοδα από δαπάνες για λογαριασµό τρίτων 585,00 585, , , Λοιπά έκτακτα έσοδα 9.744, , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 9.744, , , , Έσοδα από διάθεση τευχών δηµοπράτησης διαφόρων έργων 165,00 165,00 0,00 0, Έσοδα από είσπραξη απόσβεσης προκαταβολής έργου "επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόµου παραλιακού µετώπου" 0,00 0, , , Έσοδα από εγγυητικές επιστολές 525,00 525,00 0,00 0, Από λοιπές περιπτώσεις 9.054, , , , Προϊον εκκαθάρισης της συµµετοχής στην ΑΕ Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας 0,00 0, , , ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , , ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , , Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , ,07 20,32 20, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωµατα άρδευσης , ,07 20,32 20, Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , , Τέλος σε εκδιδοµένους λογαριασµούς , , , , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων , , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , , , Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) , , , , Από τέλη διαφηµίσεων 6.790, ,64 0,00 0, Από φόρους ηλεκτροδοτουµένων χώρων , , , , Ενοίκιο ηµ. ακινήτων παρελθόντων ετών , , , , Από δικαίωµα εµπορίας πόσιµου ύδατος άρθρο 57 του Ν. 2218/ , , , , Έσοδα από αποζηµίωση χρήσης ακινήτου 2.751, , ,85 0, Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ΚΚ) 0,00 0,00 50,00 50,00 Σελίδα 11 από 84

12 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Περιγραφή Εγκεκριµένος Εισπραχθέντα Μισθώµατα για Τοποθέτηση Κεραιών 229,29 229,29 0,00 0, Σταθµικά και µετρικά δικαιώµατα (άρθρο 14 Β 24/9-20/10/1958) 96,80 96,80 0,00 0, ικαίωµα ενταφιασµού 60,00 60, , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων , , , , Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (παρ.8 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993) , , , , Έσοδα από τόκους χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες παρελθόντων ετών. 0,00 0,00 3,19 3, ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , , , Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , , , , Έκτακτα γενικά έσοδα , , , , Από πρόστιµα τελών καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 300,00 300, , , Εισπράξεις εκ προστίµων παραβάσεων ΚΟΚ , , , , Εισπράξεις εκ προστίµων παραβάσεων παρκοµέτρων , ,73 0,00 0, Από πρόστιµα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93) 0,00 0, , , Από πρόστιµα τελών διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) 0,00 0, ,45 4, Από πρόστιµα τελών επί των ακαθαρίστων τελών των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) 8.509, , , , Πρόστιµα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 6.700, , , , Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 3.540, , ,18 335, Από πρόστιµα φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) 0,00 0,00 96,46 96, Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα. 0,00 0, , , Έσοδα από δηµοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών 0,00 0, , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα , , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , , Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , , ,65 Σελίδα 12 από 84

13 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Περιγραφή Εγκεκριµένος Εισπραχθέντα Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων , , , , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικού σχεδίου παρελθόντων ετών , , , , Εισφορά σε γη µετατρεπόµενη σε χρήµα παρελθόντων ετών , , , , Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ,άρθρο 56 Ν. 1416/84) , , ,28 736, Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) , , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , , Από τέλη για εκδιδόµενους λογαριασµούς , , , , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων , , , , Λοιπά έσοδα , , , , Από Μισθώµατα Αστικών Ακινήτων , , , , Από τέλη διαφηµίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90) , , ,09 78, Υπόλοιπα από φόρο ηλεκτροδοτουµένων χώρων παρελθόντων ετών 244,75 244, , , Μισθώµατα κληροδοτήµατος Χρ. Ζώγια , , , , Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) 1.537, , ,89 565, Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ΚΚ) , , , , Μισθώµατα για Τοποθέτηση Κεραιών , , , , Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήµατος Τσαλαπάτα 1.191, , ,59 0, Έσοδα από αποζηµίωση χρήσης ακινήτου , , ,86 0, ικαίωµα Βοσκής , , , , ικαίωµα ενταφιασµού , , , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 3.566, , , , Εσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) , , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 1.319, , , , Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , , , , Εσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) 1.273, , ,66 0,00 Σελίδα 13 από 84

14 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Περιγραφή Εγκεκριµένος Εισπραχθέντα Εσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) , , ,86 0, Από Λοιπά Τακτικά Έσοδα 2.824, , ,86 340, Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79) 3.845, , ,63 0, Τέλη από χρήση αιγιαλών 962,00 0,00 574,61 574, Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα , , , , Έκτακτα γενικά έσοδα , , , , Από πρόστιµα τελών καθαριότητας και φωτισµού , , , , απάνες για λογαριασµό τρίτων (επισκευή οδοστρωµάτων τµηµάτων οδών καταστραφέντων συνεπεία έργων) , , , , Από πρόστιµα διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) , , ,01 254, Από πρόστιµα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) , , , , Πρόστιµα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) , , , , Από πρόστιµα τελών διαφηµίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90) , , , , Από πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) , , , , Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) , , ,47 353, Πρόστιµα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ , , , , Πρόστιµα από Τέλος Ύδρευσης 389,71 389,71 389,71 0, Έκτακτα γενικά έσοδα 4.901, , , , Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα. 713,11 333,37 675,15 341, Εκτακτα ειδικευµένα έσοδα 713,11 333,37 675,15 341, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , Συνταξιοδοτικές εισφορές , , , , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , ,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ ηµοσίου στις αποδοχές των µονίµων υπαλλήλων , , , , Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας , ,00 0,00 0, ΤΕΑ Υ Εξαγορά προϋπηρεσίας 1.500, ,00 0,00 0, Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , , , ,60 Σελίδα 14 από 84

15 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Περιγραφή Εγκεκριµένος Εισπραχθέντα Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόρος µισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόρος αλληλεγγύης , , , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , , , Φόρος ηµάρχων Αντιδηµάρχων µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , , , Χαρτόσηµο 1% η 0,5% Αιρετών , , , , ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% Αιρετών 2.000, ,00 346,57 346, Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελµατιών κλπ , , , , Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελµατιών , , , , Φόροι εργολάβων 8% , , , , Φόρος 1% προµηθευτών , , , , Χαρτόσηµο 3% , ,00 3,60 3, ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% 1.000, ,00 0,72 0, ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% έργων 1.000, ,00 62,25 62, Χαρτόσηµο έργων 5.000, ,00 310,70 310, Φόρος 20% µη ελευθέρων επαγγελµατιών , ,00 24,00 24, Φόρος 4% προµηθευτών , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ ηµοσίου (Αναγνώριση υπηρεσίας) , ,00 0,00 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ ήµου 0,00 0, , , Υπέρ Ε.Α.Α. Η.ΣΥ , , , , Ασφαλιστικές εισφορές , , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , , ΤΥ ΚΥ , , , , Ι.Κ.Α , , , , ΤΣΜΕ Ε , , , , ΚΥΤ , , , , Μετοχικό (ΜΤΠΥ) , , , , ΤΠ Υ , , , , Υγειονοµικό 7.000, , , , ΕΜΠ 0,5% 7.000, , , , ΤΕΕ 0,2% 1.500, ,00 0,00 0,00 Σελίδα 15 από 84

16 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Περιγραφή Εγκεκριµένος Εισπραχθέντα ΤΥ Κ 1% , , , , ΤΕΑ Υ 5.000, , , , Χαρτόσηµο ενοικίων , ,00 744,74 744, Επιµελ. Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος 0,00 0,00 0,10 0, ΤΕΑ Υ ενοικίων 75% 4.000, , , , ΤΠ Υ ενοικίων 25% 2.000, ,00 630,35 630, ΤΕΑ Υ προµηθειών 1,5% , , , , ΤΠ Υ προµηθειών 0,5% 8.000, , , , ΤΕΑ Υ υπαλλήλων , , , , ΤΠ Υ υπαλλήλων , , , , ΤΠ Υ εξαγοράς προϋπηρεσίας 1.000, ,00 0,00 0, Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τοµέας ΤΑΝ) 3.500, , , , Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τοµέας ΤΕΑ ) 0,00 0,00 220,60 220, Μ.Τ.Π.Υ 1% Υπερωριών 5.000, , , , ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑ Υ υπαλλήλων 2.500, , , , ΤΕΑΕΧ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.000, ,00 688,50 688, ΤΠ Υ ΑΙΡΕΤΩΝ 3.500, , , , ΤΕΑ Υ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.000, ,00 330,48 330, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ 3.000, ,00 678,94 678, ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 3.000, ,00 655,33 655, ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 3.000, , , , ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΑΝΕΡΓ.ΕΡΓ/ΤΗ 2.000, , , , ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΑΣΦ/ΝΟΥ 5.000, , , , ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΕΡΓ/ΤΗ 5.000, , , , ΓΕΩΤΕΕ 0, ,00 105,00 105, ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.500, , , , ΤΕΑ Υ επί αντιµισθίας ηµάρχου 1.500, ,00 0,00 0, ΤΠ Υ επί αντιµισθίας ηµάρχου 1.000, ,00 0,00 0, Υπέρ Ο.Α.Ε , , , , ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ , , , , ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟ ΟΤΗ , , , , Ταµείο Αλληλοβοηθείας Αστυνοµίας 500,00 500,00 50,13 50, Εργοδοτική εισφορά Υγειονοµικού 0, , , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , , , ,35 Σελίδα 16 από 84

17 ΕΣΟ Α ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Περιγραφή Εγκεκριµένος Εισπραχθέντα Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων , , , , Κράτηση στις αποδοχές υπαλλήλων υπέρ Α'.Ο.Υ , ,00 247,24 247, Σύλλογος ηµοτικών Υπαλλήλων , , , , Παρακράτηση ΙΚΑ για λογαριασµό τρίτων , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , Επιστροφές χρηµάτων , , , , Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 0,00 0, , , Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 0,00 0, , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής , , , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής , , , , Επιστροφή εν γένει χρηµάτων. 0,00 0, , , Επιστροφή χρηµάτων γενικά 0,00 0, , , Επιστροφή χρηµάτων από µη διατεθέντα προνοιακά επιδόµατα 0,00 0, , , Επιστροφή εν γένει χρηµάτων , , , , Επιστροφή χρηµάτων γενικά 8.000, , , , Επιστροφή χρηµάτων από µη διατεθέντα προνοιακά επιδόµατα , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , ,63 Σελίδα 17 από 84

18 Περιγραφή ΕΣΟ Α Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , ,63 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις , , , ,96 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις , , , ,96 Γενικά Σύνολα : , , , ,86 Σελίδα 18 από 84

19 Περιγραφή Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Πληρωθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , , ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ΧΡΗΣΗΣ , , , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά , , , ,00 τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων , , , , Τακτικές αποδοχές νοµικών συµβούλων , , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 5.250, , , , Εργοδοτική Εισφορα ΚΥΤ 750,00 750,00 467,84 467, Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕ Ε 2.500, , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ανεργίας 400,00 400,00 217,60 217, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος σύνταξης 1.600, ,00 816,00 816, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , Εργοδοτικές εισφορές IKA ειδικών θέσεων , , , , Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τοµέας ΤΑΝ) 7.000, , , , Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τοµέας ΤΕΑ ) 3.000, , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΥ Ε 3.000, , , , Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 600,00 600,00 326,40 326, Εργοδοτική Εισφορα επικουρικού ΤΣΜΕ Ε 600,00 600,00 326,40 326, Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και , , , ,00 33 Ν 5441/66) Ετήσια εισφορά ΤΕΑ Υ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 Ν 4260/61, 33 Ν , , , , /66 και Ν.3655/08) Ετήσια εισφορά ΤΠ Υ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 Ν 4260/61, 33 Ν , , , , /66 και Ν.3655/08) απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 3.500, , , , απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 3.500, , , , απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 3.500, , , , Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , , Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών , , , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , , , , Αµοιβές νοµικών-δικηγόρων , , , ,33 Σελίδα 19 από 84

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n Κεφάλαιο 6 Προσοµοίωση Αυτό το κεφάλαιο συµπληρώνει το προηγούµενο κεφάλαιο το οποίο αναφερόταν στο πώς µπορεί να γίνει απλός προγραµµατισµός στην R. Θα χρησιµοποιηθούν οι έννοιες του προγραµµατισµού για

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσεως για την υπηρεσία «NT BULK SMS»...3 1. Είσοδος στην Υπηρεσία...3 2. Περιγραφή Λειτουργικών Περιοχών Οθόνης...3 3. Αρχική Σελίδα Υπηρεσίας...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα