Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 Ο ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 Ο ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ"

Transcript

1 Ο ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΣ Άρθρο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελίδα 1. Συνοπτικός τίτλος 4 2. Ερμηνεία 4 3. Σκοπός του παρόντος Νόμου Εξουσίες και αρμοδιότητες του Διευθυντή 10 ΜΕΡΟΣ II ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 5. Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα Σύνθεση του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος Λειτουργία του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος 13 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8. Εθνική Δασική Πολιτική και Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα Υιοθέτηση και τροποποίηση της Εθνικής Δασικής Πολιτικής και του Εθνικού Δασικού Προγράμματος 14 ΜΕΡΟΣ IV - ΚΗΡΥΞΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ 10. Κήρυξη κρατικών δασών Επιτροπή Επέκτασης των Δασών Διαχείριση κρατικών δασών Απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από τη Δημοκρατία Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να παραχωρεί, να ανταλλάσσει, να εκμισθώνει ή να διαθέτει γη, δέντρα ή άλλη ακίνητη περιουσία σε 16 κρατικά δάση 15. Κήρυξη φυσικών αποθεμάτων, εθνικών δασικών πάρκων, προστατευτικών δασών και δασικών πάρκων Κήρυξη δασικών μνημείων και φυσικών μικρο-αποθεμάτων Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να κηρύσσει μέρος κρατικού δάσους σε δημόσιο δρόμο 18 ΜΕΡΟΣ V ΔΑΣΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 18. Ετοιμασία και υιοθέτηση δασικών διαχειριστικών σχεδίων Περιεχόμενο διαχειριστικών σχεδίων Εξουσία του Διευθυντή για διαχείριση και ετοιμασία διαχειριστικών σχεδίων για τις περιοχές «Φύση 2000» 21

2 2 ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 21. Διαδικασία διαβούλευσης 22 ΜΕΡΟΣ VII ΑΔΕΙΕΣ 22. Εξουσία του Διευθυντή να εκδίδει άδειες που αφορούν τα κρατικά δάση Άδεια υλοτομίας, μεταφοράς και εκτέλεσης άλλων εργασιών Χορήγηση άδειας σε κρατικό δάσος σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμο Ιεραρχική προσφυγή 27 ΜΕΡΟΣ VIII ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΔΑΣΗ 26. Κήρυξη κοινοτικών δασών Συμφωνία για τη διαχείριση των κοινοτικών δασών Κανονισμοί κοινοτικών δασών που εκδίδονται από κοινοτικά συμβούλια Έσοδα από συμφωνία διαχείρισης κοινοτικού δάσους 28 ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΑΣΗ 30. Αναγνώριση οργάνωσης ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών Ανάθεση της διαχείρισης ιδιωτικών δασών στον Διευθυντή 29 ΜΕΡΟΣ Χ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 32. Αδικήματα σε σχέση με τη φωτιά Αδικήματα σε σχέση με παράνομη υλοτομία, αποκοπή ή πρόκληση ζημιάς σε δασικό προϊόν και παράνομη μεταφορά στρογγύλης ξυλείας Αδικήματα που σχετίζονται με την κατοχή δασικού προϊόντος που λήφθηκε παράνομα Αδικήματα που σχετίζονται με την πώληση δασικού προϊόντος που λήφθηκε παράνομα Αδικήματα που σχετίζονται με την παράνομη είσοδο ζώων Άλλα αδικήματα σε κρατικά δάση Αδικήματα σε σχέση με τοποθέτηση ή εγκατάλειψη οχημάτων ή μηχανημάτων σε κρατικό δάσος Αδικήματα σε σχέση με επέμβαση ή καταστροφή δειγματοληπτικής επιφάνειας ή δεδομένων και άλλα αδικήματα Αδικήματα από εμπόρους δασικού προϊόντος ή ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών Αδικήματα που αφορούν παραποίηση σημάτων ή εγγράφων Άρση συνεπειών αδικημάτων Ποινική δίωξη στο όνομα του Διευθυντή Έλεγχος διακίνησης σε κρατικά δάση Απαγόρευση χρήσης κρατικών δασών για εμπορικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες Πρόληψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών Καταστολή πυρκαγιών εντός ιδιωτικών περιουσιών Επίταξη οχημάτων προς κατάσβεση πυρκαγιών 39

3 3 49. Καταστολή πυρκαγιών Εξουσίες δασικών λειτουργών Επίθεση εναντίον δασικού λειτουργού ή μέλους της αστυνομίας ή παρακώλυσή τους Βάρος αποδείξεως Επιπρόσθετες ποινές Ευθύνη αξιωματούχων νομικών προσώπων Εξουσία Διευθυντή για συμβιβασμό αδικημάτων 42 55Α. Ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον αριθμό και το είδος των αδικημάτων που τυγχάνουν εξώδικης ρύθμισης Απόδειξη πληρωμής Επιπτώσεις απόδειξης πληρωμής 43 ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 58. Κατάθεση στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας Έρευνα σε κρατικά δάση Αποζημίωση ιδιοκτητών γης για εγκατάσταση οργάνων δειγματοληπτικής επιφάνειας ή οργάνου Δικαίωμα διόδου Μητρώο Δασικών Επιχειρήσεων και Εμπόρων Δασικών Προϊόντων Μητρώο Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Δασών Υποχρέωση τήρησης μητρώων Κανονισμοί Κανόνες για προστατευόμενες δασικές περιοχές και δασικούς χώρους αναψυχής Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις 47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 49 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 49 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 50 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 51 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 52

4 4 NΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ του του του του του του του του του του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δασών Νόμος του Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο- «ακίνητη ιδιοκτησία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

5 5 82(Ι) του (Ι) του (Ι) του «απόσταση δύο (2) χιλιομέτρων» σημαίνει την απόσταση που υπολογίζεται οριζόντια επί τοπογραφικού χάρτη 111 του του του του του του του του του του του του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2006 «αρχή τοπικής διοίκησης» σημαίνει συμβούλιο, το οποίο συστάθηκε δυνάμει του περί Δήμων Νόμου ή του περί Κοινοτήτων Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται

6 6 25(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του «δασικές λειτουργίες» σημαίνει όλες τις υπηρεσίες που τα δάση και οι δασώδεις εκτάσεις παρέχουν, περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών, προστατευτικών, πολιτιστικών, αισθητικών και άλλων «δασική επιχείρηση» σημαίνει οποιοδήποτε σώμα ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, ή εταιρεία, που εκμεταλλεύεται δάσος ή δασώδη έκταση ή προϊόν που προέρχεται ή παράγεται από δασικά φυτά «δασική πυρκαγιά» σημαίνει κάθε πυρκαγιά που εκδηλώνεται ή εξαπλώνεται μέσα σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο (2) χιλιομέτρων από την οροθετική γραμμή του κρατικού δάσους ή κάθε άλλη πυρκαγιά που κατά την κρίση του Διευθυντή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο οποιοδήποτε κρατικό δάσος Μέρος V. «δασικό διαχειριστικό σχέδιο» σημαίνει το σχέδιο που υιοθετείται δυνάμει των διατάξεων του Μέρους V

7 7 «δασικό κτίριο» περιλαμβάνει οποιοδήποτε κτίριο, αυλή, στάνη, υπόστεγο, δεξαμενή ύδατος, εδώλιο ή άλλο κατασκεύασμα που βρίσκεται εντός κρατικού δάσους που έχει κατασκευασθεί ή αποκτηθεί με σκοπό την προστασία, διαχείριση ή ανάπτυξή του «δασικό μνημείο» σημαίνει την περιοχή που έχει κηρυχθεί ως δασικό μνημείο δυνάμει του άρθρου 16 «δασικό πάρκο» σημαίνει την περιοχή που έχει κηρυχθεί ως δασικό πάρκο, δυνάμει του άρθρου 15 «δασικό προϊόν» περιλαμβάνει, όταν βρίσκονται μέσα ή αποκομίζονται από κρατικό ή ιδιωτικό δάσος, στρογγύλη ξυλεία, κλαδιά, φύλλα, φρούτα, σπόρους, ρίζες, φλοιούς, χριστουγεννιάτικα δέντρα, κάρβουνα, χλόη, φυτά, άνθη, βρύα, μύκητες, λειχήνες, κολλώδεις ουσίες, έλαια, ρητίνη, πίσσα, κεδρία, μέλι, κερί, χούμο, χώμα, άμμο, χαλίκια, λίθους, βράχους, ορυκτά, νερό και άλλα προϊόντα που δύνανται να παραχθούν από δάσος, ή έχουν εισαχθεί με πιστοποίηση από τη χώρα προέλευσης ότι έχουν παραχθεί σε δάσος «Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα» σημαίνει το Σώμα που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 5 «δασικό τηλέφωνο» σημαίνει οποιοδήποτε σύστημα επικοινωνίας, περιλαμβανομένου τηλεφωνικού θαλάμου, οργάνου ή πασσάλου, καλωδίου ή ραδιοτηλεφώνου, κεραίας ή ιστού που εγκαταστάθηκε ή ανεγέρθηκε για την προστασία, διαχείριση ή ανάπτυξη των κρατικών δασών και δεν προορίζεται για γενική χρήση από το κοινό «δασικός δρόμος» περιλαμβάνει οποιοδήποτε δρόμο, ατραπό, μονοπάτι, γέφυρα και μικρό γεφύρι πάνω από το οποίο διέρχεται δασικός δρόμος και τα στηθαία και τειχίσματα οποιουδήποτε τέτοιου γεφυριού, και οποιαδήποτε τάφρο, ανάχωμα, αυλάκι, λιθόστρωτη οδό, τοίχο υποστήριξης ή οδοδείκτη που βρίσκεται ή έχει κατασκευασθεί μέσα σε κρατικό δάσος και δεν έχει κηρυχθεί σε δημόσιο δρόμο δυνάμει του άρθρου 17 «δασικός λειτουργός» περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο εκτελεί τα καθήκοντα δασικού υπαλλήλου στο Τμήμα Δασών και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ορίζεται από τον Διευθυντή για να ασκεί τις εξουσίες που έχουν εκχωρηθεί σε δασικό υπάλληλο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού Κανονισμών «δασικός σκοπός» σημαίνει οποιονδήποτε σκοπό ή πράξη που σχετίζεται με τη δημιουργία, διατήρηση, προστασία, δασοκομική περιποίηση, διαχείριση και ανάπτυξη των δασών ή των δασωδών εκτάσεων «δασικός χώρος αναψυχής» σημαίνει οποιονδήποτε εκδρομικό χώρο, κατασκηνωτικό χώρο, μονοπάτι, βοτανικό κήπο ή κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης, το οποίο έχει δημιουργηθεί μέσα σε κρατικό δάσος, με σκοπό την εξυπηρέτηση της άνεσης και αναψυχής του ευρύτερου κοινού

8 8 «δάσος» σημαίνει έκταση μεγαλύτερη από 0,3 εκτάρια, που φέρει δασικά δέντρα, τα οποία έχουν ύψος μεγαλύτερο από πέντε (5) μέτρα και βαθμό εδαφοκάλυψης μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) ή με δέντρα που σε ώριμη ηλικία έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τα κριτήρια αυτά και περιλαμβάνει- δασικούς δρόμους, αντιπυρικές ζώνες και άλλους μικρούς ανοικτούς χώρους, που βρίσκονται μέσα σε αυτό, αναδασωμένες περιοχές καθώς επίσης και καμένες δασικές εκτάσεις ή περιοχές που έχουν προσωρινά χαμηλή βλάστηση λόγω ανθρώπινης παρέμβασης ή φυσικών αιτίων και αναμένεται η ανόρθωσή τους αλλά δεν περιλαμβάνει τα αστικά πάρκα και κήπους «δασώδης έκταση» σημαίνει έκταση μεγαλύτερη από 0,3 εκτάρια που δεν μπορεί όμως να χαρακτηρισθεί ως δάσος, με βαθμό εδαφοκάλυψης από δασικούς θάμνους και δασικά δέντρα μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) «δεδομένα» σημαίνει τα αποτελέσματα μετρήσεων ή υπολογισμών ή άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών «δειγματοληπτική επιφάνεια» σημαίνει οποιαδήποτε μόνιμη ή προσωρινή επιφάνεια στο έδαφος ή αλλού από την οποία συλλέγονται δεδομένα που αφορούν την προστασία και τη διαχείριση των δασών «δήμος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως (Αρ. 2) του 2011 «Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν «εθνικό δασικό πάρκο» σημαίνει περιοχή που έχει κηρυχθεί ως εθνικό δασικό πάρκο δυνάμει του άρθρου 15 Μέρος ΙΙΙ. Μέρος ΙΙΙ. «Εθνική Δασική Πολιτική» σημαίνει την πολιτική που υιοθετείται δυνάμει των διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ «Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα» σημαίνει το πρόγραμμα που υιοθετείται δυνάμει των διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ «Επιτροπή Επέκτασης των Δασών» σημαίνει την Επιτροπή που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 11 «ζώα» περιλαμβάνει αίγες, πρόβατα, βοοειδή, άλογα, όνους, ημίονους, χοίρους και τα νεογνά αυτών

9 9 «ιδιοκτήτης ιδιωτικού δάσους» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων αρχών τοπικής διοίκησης και θρησκευτικής αρχής, που δικαιούται να εγγραφεί ως ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας, η οποία δύναται να χαρακτηριστεί ως δάσος ή δασώδης έκταση «ιδιωτικό δάσος» σημαίνει οποιαδήποτε ιδιωτική γη η οποία δύναται να χαρακτηρισθεί ως δάσος ή δασώδης έκταση «κοινότητα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Κοινοτήτων Νόμου «κοινοτικό δάσος» σημαίνει την περιοχή που έχει κηρυχθεί ως κοινοτικό δάσος, δυνάμει του άρθρου 26 «κοινοτικό συμβούλιο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «συμβούλιο» στο άρθρο 2 του περί Κοινοτήτων Νόμου «κρατικό δάσος» σημαίνει οποιοδήποτε δάσος ή δασώδη έκταση ή οποιαδήποτε άλλη γη που έχει κηρυχθεί ως κρατικό δάσος, δυνάμει του άρθρου 10 73(Ι) του (I) του (I) του (I) του (I) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του «μέλος της αστυνομίας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται «ξυλεία» περιλαμβάνει δέντρα και θάμνους φυόμενους ή ξεριζωμένους, υλοτομημένους ή πεσμένους κορμούς δέντρων και οποιοδήποτε ξύλο αποκομμένο, πριονισμένο ή επεξεργασμένο για οποιοδήποτε σκοπό «όργανο» σημαίνει οποιοδήποτε εργαλείο ή συσκευή, είτε ηλεκτρονική είτε όχι, που χρησιμοποιείται ή τοποθετείται οπουδήποτε για τη συλλογή δεδομένων, πληροφοριών, δειγμάτων ή εικόνων ή για οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση που είναι αναγκαία για την προστασία και διαχείριση των δασών «οργάνωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών» σημαίνει οποιαδήποτε οργάνωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών που έχει αναγνωρισθεί με βάση Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου 61(I) του (Ι) του «όχημα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

10 10 «προστατευτικό δάσος» σημαίνει την περιοχή που έχει κηρυχθεί ως προστατευτικό δάσος, δυνάμει του άρθρου 15 Παράρτημα Ι. «στρογγύλη ξυλεία» σημαίνει την ξυλεία κάθε είδους δέντρου ή θάμνου που αναφέρεται στους Πίνακες του Παραρτήματος Ι, όταν αυτή προέρχεται από δέντρα ή θάμνους των ειδών του Παραρτήματος Ι για την υλοτομία, εκρίζωση, αποκοπή ή κλάδευση των οποίων απαιτείται άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν 153(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του «Φύση 2000» σημαίνει το συνεκτικό ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών «Natura 2000», το οποίο περιλαμβάνει τις ειδικές ζώνες διατήρησης και τις ζώνες ειδικής προστασίας όπως ορίζονται με βάση το άρθρο 13 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου και το άρθρο 7 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται «φυσικό απόθεμα» σημαίνει την περιοχή που έχει κηρυχθεί ως φυσικό απόθεμα, δυνάμει του άρθρου 15 «φυσικό μικρο-απόθεμα» σημαίνει την περιοχή που έχει κηρυχθεί ως φυσικό μικρο-απόθεμα, δυνάμει του άρθρου 16 «χριστουγεννιάτικο δέντρο» περιλαμβάνει οποιοδήποτε δέντρο των ειδών Κυπαρισσιού (Cupressus spp.), Πεύκου (Pinus spp.), Κέδρου (Cedrus spp.), Ελάτου (Abies spp.), Σεκβόιας (Sequoia spp.) και Σεκβοϊάδενδρου Sequoiadendron spp.), όταν υλοτομούνται και μεταφέρονται κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Σκοπός του παρόντος Νόμου. 3. Ο παρών Νόμος αποσκοπεί: Στη διατήρηση, προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των δασών και των δασωδών εκτάσεων στη Δημοκρατία (γ) στην εφαρμογή της Εθνικής Δασικής Πολιτικής στη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των δασών και των δασωδών εκτάσεων της Δημοκρατίας.

11 11 Εξουσίες και αρμοδιότητες του Διευθυντή. 4. Ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και - (γ) (δ) διασφαλίζει τη διατήρηση, προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των κρατικών δασών της Δημοκρατίας προάγει τη διατήρηση, προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των ιδιωτικών δασών στη Δημοκρατία διασφαλίζει ότι η Εθνική Δασική Πολιτική και το Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται ετοιμάζει δασικά διαχειριστικά σχέδια και εφαρμόζει αυτά που έχουν υιοθετηθεί (ε) προτείνει την κήρυξη κρατικών δασών, φυσικών αποθεμάτων, εθνικών δασικών πάρκων, προστατευτικών δασών, δασικών πάρκων, δασικών μνημείων, φυσικών μικρο-αποθεμάτων και κοινοτικών δασών όπου κρίνει απαραίτητο (στ) (ζ) (η) (θ) (ι) εκδίδει άδειες σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή του Κοινοτικού Κεκτημένου σε σχέση με τα δάση και τη δασοπονία φροντίζει για την άρση των συνεπειών των αδικημάτων, δυνάμει του άρθρου 42 σχεδιάζει και εφαρμόζει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών προβαίνει στο συμβιβασμό αδικημάτων, δυνάμει του άρθρου 55 (ια) διεξάγει έρευνες, συλλέγει δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει προγράμματα, εκθέσεις και σχέδια και δημιουργεί και διατηρεί βάσεις δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (ιβ) τηρεί αρχεία εμπόρων δασικών προϊόντων, δασικών επιχειρήσεων και ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών (ιγ) εγκαθιστά οποιαδήποτε δειγματοληπτική επιφάνεια ή όργανο πάνω σε οποιαδήποτε γη και (ιδ) ασκεί το δικαίωμα εισόδου σε ιδιωτική γη, για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

12 12 ΜΕΡΟΣ II ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα. 5. Καθιδρύεται Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο συμβουλεύει το Υπουργικό Συμβούλιο και/ή τον Υπουργό και/ή τον Διευθυντή και/ή την Επιτροπή Επέκτασης των Δασών, αναλόγως της περίπτωσης, σε δασικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν - Μέρος ΙΙΙ. (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) την κήρυξη κρατικών δασών την κήρυξη φυσικών αποθεμάτων, εθνικών δασικών πάρκων, προστατευτικών δασών και δασικών πάρκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 την κήρυξη δασικών μνημείων και φυσικών μικροαποθεμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 την κήρυξη κοινοτικών δασών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 την κήρυξη μέρους κρατικού δάσους σε δημόσιο δρόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 την υιοθέτηση και τροποποίηση της Εθνικής Δασικής Πολιτικής και του Εθνικού Δασικού Προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ και οποιωνδήποτε άλλων θεμάτων, τα οποία δύναται να παραπεμφθούν στο εν λόγω Σώμα από τον Υπουργό ή τον Διευθυντή ή να εγερθούν από το ίδιο το Σώμα αυτεπάγγελτα. Σύνθεση του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος. 6.-(1) Το Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη: Τον Διευθυντή ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο τον Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ή εκπρόσωπό του (γ) (δ) (ε) τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του τον Προϊστάμενο του Ταμείου Θήρας ή εκπρόσωπό του

13 13 (στ) (ζ) (η) (θ) (ι) (ια) (ιβ) (ιγ) (ιδ) ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Ένωση Δήμων Κύπρου ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από το Σύνδεσμο Δασοπόνων Αποφοίτων Δασικού Κολεγίου Κύπρου ένα (1) μέλος που διορίζεται από τον Υπουργό για περίοδο πέντε (5) ετών, το οποίο έχει ειδικές γνώσεις και εμπειρία στη δασοπονία ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου έναν (1) υπάλληλο του Τμήματος Δασών, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων σε αυτό, που υποδεικνύεται από τον Κλάδο Δασικών Υπαλλήλων της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. μέλη ισάριθμα με τις εκάστοτε εγγεγραμμένες αγροτικές οργανώσεις, κάθε μία (1) από τις οποίες υποδεικνύει ένα τέτοιο μέλος και ένα (1) μέλος που ανήκει σε εξειδικευμένο σωματείο ή σύνδεσμο, το οποίο επιλέγεται από τον Διευθυντή για περίοδο δύο (2) ετών. (2) Κατά την εξέταση οποιουδήποτε θέματος το οποίο επηρεάζει άλλο τμήμα, υπηρεσία, φορέα ή αρχή τοπικής διοίκησης, το Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα, όταν το κρίνει σκόπιμο, καλεί έναν (1) εκπρόσωπο αυτού του τμήματος, υπηρεσίας, φορέα ή αρχής τοπικής διοίκησης για να εκφράσει τις απόψεις του: Νοείται ότι, ο εκπρόσωπος αυτός δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Λειτουργία του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος. 7.-(1) Το Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα συγκαλείται οποτεδήποτε ο πρόεδρος ή τέσσερα (4) από τα μέλη του το ζητήσουν και τουλάχιστον μια (1) φορά κάθε έξι (6) μήνες ή όποτε η Επιτροπή Επέκτασης των Δασών ζητήσει γνωμοδότηση αναφορικά με την κήρυξη ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στη Δημοκρατία ως κρατικό δάσος. (2) Ο πρόεδρος του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων και αποστέλλει ειδοποίηση στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρία, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες ο χρόνος της ειδοποίησης δύναται να μειωθεί

14 14 στις τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρία. (3) Ο πρόεδρος και έξι (6) μέλη του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος αποτελούν απαρτία. (4) Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο. (5) Το Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα δύναται με εσωτερικούς κανονισμούς να καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας του. (6) Ο πρόεδρος του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος διορίζει δασικό λειτουργό ως γραμματέα, ο οποίος παρευρίσκεται σε όλες τις συνεδριάσεις και τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εθνική Δασική Πολιτική και Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα. 8.-(1) Ο Διευθυντής μεριμνά για την ετοιμασία, υιοθέτηση και εφαρμογή της Εθνικής Δασικής Πολιτικής σχετικά με τη διατήρηση, προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των δασών και των δασωδών εκτάσεων στη Δημοκρατία. (2) Ο Διευθυντής μεριμνά για την ετοιμασία, υιοθέτηση και εφαρμογή του Εθνικού Δασικού Προγράμματος το οποίο αποτελεί το μέσο για την εφαρμογή της Εθνικής Δασικής Πολιτικής. Υιοθέτηση και τροποποίηση της Εθνικής Δασικής Πολιτικής και του Εθνικού Δασικού Προγράμματος. 9.-(1) Η Εθνική Δασική Πολιτική και το Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα υιοθετούνται με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21. (2) Η Εθνική Δασική Πολιτική αναθεωρείται οποτεδήποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21. (3) Το Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα αναθεωρείται οποτεδήποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από το Υπουργικό Συμβούλιο και εν πάσει περιπτώσει πριν την παρέλευση χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου των δέκα (10) ετών από την τελευταία αναθεώρηση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21. ΜΕΡΟΣ IV - ΚΗΡΥΞΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ Κήρυξη κρατικών δασών. 10.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να κηρύξει ως κρατικό δάσος, οποιοδήποτε δάσος ή δασώδη έκταση ή οποιαδήποτε άλλη γη στη Δημοκρατία:

15 15 Νοείται ότι, για να κηρυχθεί οποιαδήποτε ιδιωτική περιουσία ως κρατικό δάσος, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13. (2) Οποιαδήποτε κήρυξη δυνάμει του εδαφίου (1)- (γ) αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις συνθήκες διαβίωσης των επηρεαζόμενων προσώπων, ή επηρεάζει σημαντικά τη βιοποικιλότητα και/ή το φυσικό περιβάλλον γενικά, ή καλύπτει περιοχές μεγαλύτερες από εκατόν (100) εκτάρια, πραγματοποιείται ή αναθεωρείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21. Επιτροπή Επέκτασης των Δασών. 11.-(1) Για σκοπούς διατύπωσης προτάσεων για την κήρυξη ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στη Δημοκρατία ως κρατικό δάσος, καθιδρύεται Επιτροπή Επέκτασης των Δασών, η οποία είναι εξαμελής και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη: Τον Διευθυντή ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του (γ) τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του (δ) τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του (ε) (στ) τον Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του και τον Προϊστάμενο του Ταμείου Θήρας του Υπουργείου Εσωτερικών, ή εκπρόσωπό του. (2) Κατά τη διατύπωση προτάσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η Επιτροπή Επέκτασης των Δασών υποχρεούται να λαμβάνει εκ των προτέρων τη γνωμοδότηση του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος. (3) Η Επιτροπή Επέκτασης των Δασών δύναται με εσωτερικούς κανονισμούς να καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας της. Διαχείριση κρατικών δασών. 12. Όλα τα κρατικά δάση είναι περιουσία της Δημοκρατίας και διαχειρίζονται πάνω σε αειφορική βάση και για πολλαπλούς δασικούς σκοπούς, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον παρόντα Νόμο ή

16 16 και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς. Απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από τη Δημοκρατία. 13. Σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο ότι- για την καλύτερη προστασία και διαχείριση οποιουδήποτε κρατικού δάσους, ή για την προστασία ειδών της δασικής χλωρίδας ή δασικών οικοσυστημάτων εξαιρετικής σημασίας ή σπανιότητας που φύονται σε οποιαδήποτε γη στη Δημοκρατία, 15 του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να παραχωρεί, να ανταλλάσσει, να εκμισθώνει ή να διαθέτει γη, δέντρα ή άλλη ακίνητη περιουσία σε κρατικά δάση. πρέπει να αποκτηθεί οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία από τη Δημοκρατία, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να προχωρήσει στην απόκτησή της είτε μετά από συμφωνία με τον ιδιοκτήτη ή αναγκαστικά για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 14. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες δικαιολογούνται από το δημόσιο συμφέρον και σύμφωνα με τους όρους, περιορισμούς και κριτήρια που καθορίζονται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, να παραχωρεί, να ανταλλάσσει και να εκμισθώνει ή να διαθέτει οποιαδήποτε γη, δέντρα ή άλλη ακίνητη περιουσία σε οποιοδήποτε κρατικό δάσος: Νοείται ότι, δεν είναι δυνατή η κατοχή ή η κτήση οποιουδήποτε τίτλου επί κρατικού δάσους, εκτός εάν έγινε με παραχώρηση ή ανταλλαγή ή διάθεση από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που επιβάλλονται κατά την κρίση του Υπουργικού Συμβουλίου. 30(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2003 (2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την εφαρμογή του περί Ελέγχου των Δημόσιων Ενισχύσεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε οποιαδήποτε παραχώρηση, ανταλλαγή, εκμίσθωση ή διάθεση οποιασδήποτε γης, δέντρων ή άλλης ακίνητης περιουσίας σε οποιοδήποτε κρατικό δάσος.

17 17 144(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Κήρυξη φυσικών αποθεμάτων, εθνικών δασικών πάρκων, προστατευτικών δασών και δασικών πάρκων. 15. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύσσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21, οποιαδήποτε περιοχή κρατικού δάσους ως φυσικό απόθεμα, όταν το δάσος, το οποίο διατηρεί τη φυσικότητά του, δεν έχει υποστεί σημαντική ή μόνιμη διατάραξη από ανθρώπινη παρέμβαση και- (i) (ii) περιέχει ένα (1) ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά ή σημαντικά δασικά οικοσυστήματα, φυτοκοινωνίες, ζωοκοινότητες ή άλλα φυσικά στοιχεία, και τυγχάνει διαχείρισης για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, παρακολούθησης και ως σημείο επιστημονικής αναφοράς, και (iii) η ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα περιορίζεται στο ελάχιστο ώστε να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη λειτουργία των φυσικών διαδικασιών εθνικό δασικό πάρκο, όταν το δάσος, το οποίο διατηρεί σε σημαντικό βαθμό τη φυσικότητά του- (i) περιέχει σημαντικά στοιχεία βιοποικιλότητας ή γενετικούς πόρους ή τοπία ή και γεωμορφώματα, και (ii) τυγχάνει διαχείρισης για σκοπούς προστασίας και διατήρησης των οικολογικών διαδικασιών και των αξιόλογων φυσικών στοιχείων που περιέχει, και (iii) παρέχει τη δυνατότητα για πνευματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές ή αναψυχικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι περιβαλλοντικά και πολιτισμικά συμβατές (γ) (δ) προστατευτικό δάσος, όταν το δάσος, λόγω της θέσης του και/ή των εδαφικών και γεωλογικών χαρακτηριστικών του και/ή των κλίσεων του εδάφους, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την προστασία των υδάτινων πόρων ή του εδάφους ή των περιουσιών και των ανθρώπινων οικισμών που βρίσκονται σε χαμηλότερα από αυτό υψόμετρα, δασικό πάρκο, όταν το δάσος, λόγω της θέσης του σε σχέση με αστικά κέντρα, αποκτά εξέχουσα σημασία για λόγους υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αισθητικής και αναψυχής.

18 18 Κήρυξη δασικών μνημείων και φυσικών μικροαποθεμάτων. 16. Ο Υπουργός δύναται, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύσσει οποιαδήποτε περιοχή κρατικού δάσους σε δασικό μνημείο, όταν η περιοχή περιέχει ένα (1) ή περισσότερα συγκεκριμένα φυσικά, πολιτιστικά ή γεωμορφολογικά στοιχεία εξαιρετικής ή μοναδικής αξίας, λόγω του μνημειακού τους χαρακτήρα ή της εξαιρετικής αισθητικής και/ή των πολιτιστικών τους στοιχείων, φυσικό μικρο-απόθεμα, όταν η περιοχή περιέχει ένα (1) ή περισσότερα σπάνια είδη χλωρίδας ή πανίδας ή άλλο στοιχείο της φύσης που παρουσιάζει εθνικό, περιφερειακό ή παγκόσμιο ενδιαφέρον. Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να κηρύσσει μέρος κρατικού δάσους σε δημόσιο δρόμο. Κεφ του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται προς το δημόσιο συμφέρον και αφού λάβει υπόψη του τη γνωμοδότηση του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος και ως ουσιώδεις τις απόψεις του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύσσει οποιοδήποτε μέρος κρατικού δάσους σε δημόσιο δρόμο, ο οποίος θα υπόκειται στις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και του περί Δημόσιων Οδών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

19 19 37(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Κεφ.83 Α2 του ΜΕΡΟΣ V ΔΑΣΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ετοιμασία και υιοθέτηση δασικών διαχειριστικών σχεδίων. 18.-(1) Ο Διευθυντής μεριμνά για την ετοιμασία, υιοθέτηση και εφαρμογή δασικών διαχειριστικών σχεδίων για - κάθε φυσικό απόθεμα, εθνικό δασικό πάρκο, προστατευτικό δάσος και δασικό πάρκο, και όλα τα άλλα κρατικά δάση. (2) Κάθε δασικό διαχειριστικό σχέδιο που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δύναται, κατά την κρίση του Διευθυντή, να καλύπτει ένα (1) ή περισσότερα κρατικά δάση ή περιοχές. (3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5), τα δασικά διαχειριστικά σχέδια τίθενται σε εφαρμογή από τον Υπουργό με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. (4) Κάθε δασικό διαχειριστικό σχέδιο το οποίο αφορά φυσικό απόθεμα, εθνικό δασικό πάρκο,

20 20 προστατευτικό δάσος ή δασικό πάρκο ή (γ) (δ) αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις συνθήκες διαβίωσης επηρεαζόμενων προσώπων ή επηρεάζει σημαντικά τη βιοποικιλότητα και/ή το φυσικό περιβάλλον γενικά ή καλύπτει έκταση πέραν των εκατόν (100) εκταρίων, διαμορφώνεται ή αναθεωρείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (5). (5) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20, για σκοπούς υιοθέτησης των δασικών διαχειριστικών σχεδίων, ο Διευθυντής - αποστέλλει αντίγραφο του προσχεδίου του δασικού διαχειριστικού σχεδίου σε όλα τα ενδιαφερόμενα κυβερνητικά τμήματα ή υπηρεσίες και ζητά τις απόψεις τους, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα διοργανώνει τουλάχιστον μία (1) δημόσια παρουσίαση του προσχεδίου του δασικού διαχειριστικού σχεδίου, στην οποία καλούνται να συμμετέχουν οι επηρεαζόμενες αρχές τοπικής διοίκησης και μη κυβερνητικοί οργανισμοί. (6) Τα δασικά διαχειριστικά σχέδια αναθεωρούνται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Περιεχόμενο διαχειριστικών σχεδίων. 19.-(1) Κάθε δασικό διαχειριστικό σχέδιο βασίζεται σε στοιχεία που έχουν συλλεγεί με χαρτογράφηση, απογραφή και άλλα στοιχεία που είναι διαθέσιμα και αφορούν τους δασικούς πόρους και είναι συμβατό με το περιεχόμενο της Εθνικής Δασικής Πολιτικής και του Εθνικού Δασικού Προγράμματος: Νοείται ότι, κατά το στάδιο της ετοιμασίας κάθε δασικού διαχειριστικού σχεδίου λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των αρμόδιων τμημάτων, υπηρεσιών, αρχών τοπικής διοίκησης και αγροτικών οργανώσεων. (2) Σε κάθε δασικό διαχειριστικό σχέδιο - (γ) περιγράφονται και αξιολογούνται όλα τα στοιχεία της περιοχής καθορίζονται οι σκοποί και στόχοι διαχείρισης της περιοχής προτείνονται τα απαιτούμενα μέτρα για την επίτευξη των σκοπών και στόχων διαχείρισης, καλύπτοντας όλες τις δασικές λειτουργίες και χρήσεις, περιλαμβανομένης της διατήρησης, της αποκατάστασης και της προστασίας της

21 21 90 του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (δ) φύσης, της βιοποικιλότητας και σπάνιων ή σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, την αναψυχή, τον τουρισμό, την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, τη βελτίωση του τοπίου, την προστασία του εδάφους και των υδάτων, την προστασία του δάσους από πυρκαγιές, βλαπτικούς οργανισμούς και άλλους παράγοντες υποβάθμισης, τη δάσωση, την αναδάσωση, τους δασοκομικούς χειρισμούς, την παραγωγή ξυλείας, θηράματος και άλλων προϊόντων και λαμβάνονται υπόψη σχέδια ανάπτυξης που εκπονούνται δυνάμει του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή και άλλα σχέδια που καταρτίζονται δυνάμει άλλου Νόμου. Εξουσία του Διευθυντή για διαχείριση και ετοιμασία διαχειριστικών σχεδίων για τις περιοχές «Φύση 2000». 20.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου και του περί Αλιείας Νόμου, καθώς και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ο Διευθυντής έχει την εξουσία διαχείρισης των κρατικών δασών που βρίσκονται μέσα στις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο «Φύση 2000». 153(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Κεφ του του 1968

22 22 2 του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (2) Σε περίπτωση που κρατικό δάσος αποτελεί μέρος περιοχής που έχει καθορισθεί ή προτείνεται να καθοριστεί ως περιοχή «Φύση 2000», εφαρμόζονται οι ακόλουθες πρόνοιες σε σχέση με τα δασικά διαχειριστικά σχέδια: Για τα κρατικά δάση ή μέρος αυτών, για τα οποία έχει ετοιμασθεί και υιοθετηθεί διαχειριστικό σχέδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, οι διαχειριστικές κατευθύνσεις και άλλα προτεινόμενα μέτρα που περιέχονται σε αυτό ενσωματώνονται στο δασικό διαχειριστικό σχέδιο του επηρεαζόμενου κρατικού δάσους για τα κρατικά δάση για τα οποία δεν υπάρχει διαχειριστικό σχέδιο σε ισχύ, το δασικό διαχειριστικό σχέδιο που ετοιμάζεται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19, επιπρόσθετα από όσα περιέχονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 19, περιέχει πρόνοιες που ικανοποιούν τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται Νοείται ότι, τα δασικά διαχειριστικά σχέδια που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 18, υποβάλλονται στην Επιστημονική Επιτροπή που εγκαθιδρύθηκε με βάση τον περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Διαδικασία 21.-(1) Πριν από-

23 23 διαβούλευσης. (γ) (δ) την υιοθέτηση ή την αναθεώρηση της Εθνικής Δασικής Πολιτικής και του Εθνικού Δασικού Προγράμματος την κήρυξη κρατικών δασών στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 10 την κήρυξη οποιουδήποτε φυσικού αποθέματος, εθνικού δασικού πάρκου, προστατευτικού δάσους ή δασικού πάρκου την κήρυξη κοινοτικού δάσους, ο Διευθυντής εκδίδει σχετική γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τουλάχιστον δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη πηγή πληροφόρησης κρίνει απαραίτητο. (2) Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιέχει- στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο του εδαφίου (1), το προσχέδιο της Εθνικής Δασικής Πολιτικής ή/και του Εθνικού Δασικού Προγράμματος ή τις προτεινόμενες τροποποιήσεις τους στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους, (γ) και (δ) του εδαφίου (1), περιγραφή της επηρεαζόμενης γης περιλαμβανομένης της έκτασης και των συνόρων της και αναφορά στους σκοπούς που επιδιώκονται με την κήρυξη και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να υποβάλουν γραπτά σχόλια μέσα σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. (3) Πέραν της δημοσίευσης της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Διευθυντής - αποστέλλει ένα (1) αντίγραφο του προσχεδίου της Εθνικής Δασικής Πολιτικής, του Εθνικού Δασικού Προγράμματος ή των τροποποιήσεών τους ή της προτεινόμενης κήρυξης σε όλα τα ενδιαφερόμενα κυβερνητικά τμήματα, υπηρεσίες και αρχές τοπικής διοίκησης για τις απόψεις τους αποστέλλει ένα (1) αντίγραφο του προσχεδίου της Εθνικής Δασικής Πολιτικής, του Εθνικού Δασικού Προγράμματος ή των τροποποιήσεών τους ή της προτεινόμενης κήρυξης στα μέλη του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος και συγκαλεί συνεδρία του Σώματος σε περίοδο όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών

24 24 (γ) (δ) διοργανώνει τουλάχιστον μια (1) δημόσια συνάντηση προς συζήτηση του προσχεδίου της Εθνικής Δασικής Πολιτικής, του Εθνικού Δασικού Προγράμματος ή των τροποποιήσεών τους ή της προτεινόμενης κήρυξης σε περίοδο όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μεριμνά ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα στους δασικούς σταθμούς και στα γραφεία του Τμήματος Δασών, προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, αντίγραφα του προσχεδίου της Εθνικής Δασικής Πολιτικής, του Εθνικού Δασικού Προγράμματος ή των τροποποιήσεών τους ή της προτεινόμενης κήρυξης. (4) Ο Διευθυντής λαμβάνει υπόψη του τα σχόλια που υποβάλλονται, σε οποιαδήποτε μορφή και από οποιαδήποτε πηγή, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο και τα κοινοποιεί στο Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα. (5) Ο Διευθυντής δύναται να προβαίνει σε αλλαγές του προσχεδίου της Εθνικής Δασικής Πολιτικής, του Εθνικού Δασικού Προγράμματος, του Δασικού Διαχειριστικού Σχεδίου ή των προτεινόμενων τροποποιήσεών τους ή της προτεινόμενης κήρυξης όπως κρίνει σκόπιμο, αφού λάβει υπόψη του τα σχόλια που αναφέρονται στο εδάφιο (4) και οποιαδήποτε περαιτέρω σχόλια έλαβε από το Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα και υποβάλλει στη συνέχεια την πρότασή του στον Υπουργό. (6) Ο Υπουργός δύναται, αφού αξιολογήσει την πρόταση του Διευθυντή, να την τροποποιήσει όπως κρίνει σκόπιμο και στην περίπτωση των Δασικών Διαχειριστικών Σχεδίων να τα υιοθετήσει ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, υποβάλλει σχετική πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο. ΜΕΡΟΣ VII ΑΔΕΙΕΣ Εξουσία του Διευθυντή να εκδίδει άδειες που αφορούν τα κρατικά δάση. 22.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να εκδίδει άδειες που αφορούν κρατικά δάση για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο απαιτείται άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών. (2) Κανένα δικαίωμα δεν ασκείται ή αποκτάται μέσα ή πάνω σε οποιοδήποτε κρατικό δάσος, εκτός των περιπτώσεων όπου έχει εκδοθεί άδεια από τον Διευθυντή δυνάμει του παρόντος άρθρου και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ο Διευθυντής κρίνει σκόπιμο να επιβάλει. (3) Καθ όσον αφορά τις άδειες που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) -

25 25 ο Διευθυντής έχει διακριτική εξουσία έκδοσης ή άρνησης έκδοσης των αδειών οι άδειες δύνανται να εκδοθούν από τον Διευθυντή ονομαστικά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή σε οποιαδήποτε ομάδα ή ένωση προσώπων. Άδεια υλοτομίας, μεταφοράς και εκτέλεσης άλλων εργασιών. Παράρτημα Ι, Πίνακας 1. Παράρτημα Ι, Πίνακας (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η εκρίζωση, η υλοτομία και η αποκοπή της κορυφής του κορμού οποιουδήποτε δέντρου ή θάμνου που φύεται σε γη έξω από τα κρατικά δάση - των ειδών που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι, όταν η έμφλοια διάμετρός του σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρα (130 εκ.) πάνω από το έδαφος είναι μεγαλύτερη από δεκαπέντε εκατοστόμετρα (15 εκ.), των ειδών που αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι, όταν η έμφλοια διάμετρός του σε ύψος εκατόν τριάντα (130) εκατοστόμετρα πάνω από το έδαφος είναι μεγαλύτερη από σαράντα εκατοστόμετρα (40 εκ.), (γ) (δ) των ειδών που περιλαμβάνονται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα, των δέντρων που ανήκουν στο είδος Ελιά (Οlea europaea), όταν η έμφλοια διάμετρος του κορμού τους σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρων (130 εκ.) από το έδαφος είναι μεγαλύτερη από πενήντα εκατοστόμετρα (50 εκ.) και των δέντρων που ανήκουν στο είδος Φοινικιά (Phoenix dactylifera L, Washingtonia filifera), όταν η έμφλοια διάμετρος του κορμού τους σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρων (130 εκ.) πάνω από το έδαφος είναι μεγαλύτερη από σαράντα εκατοστόμετρα (40 εκ.), επιτρέπεται μόνο ύστερα από έκδοση σχετικής άδειας από τον Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών. (2) Στις περιπτώσεις των δέντρων ή θάμνων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), με έμφλοια διάμετρο κορμού μεγαλύτερη από πενήντα εκατοστόμετρα (50 εκ.) σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρα (130 εκ.) πάνω από το έδαφος- η αποκοπή κλάδου, ο οποίος εκφύεται σε ύψος πέραν των δύο μέτρων (2 μ.) από το έδαφος και έχει διάμετρο στη βάση του μεγαλύτερη από δεκαπέντε εκατοστόμετρα (15 εκ.): Νοείται ότι, από τις διατάξεις της παρούσας

26 26 παραγράφου εξαιρούνται τα είδη της Ελιάς (Olea europaea), της Χαρουπιάς (Ceratonia siliqua), της Ψευδακακίας (Robinia pseudoacacia), οι Ευκάλυπτοι (Eucalyptus spp. όλα τα είδη) και οι Μουριές (Morus spp. όλα τα είδη) όταν αποδεδειγμένα το κλάδεμα ή η αποκοπή της κορυφής του κορμού τους γίνεται στα πλαίσια φροντίδας ή ανανέωσης του δέντρου: Νοείται περαιτέρω ότι, από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, εξαιρούνται οι εργασίες του Τμήματος Δημοσίων Έργων και των δήμων, που αφορούν το κλάδεμα δέντρων, τα οποία αποδεδειγμένα εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών καλύπτοντας φώτα τροχαίας, οδικές πινακίδες ή διαβάσεις πεζών καθώς και την ελεύθερη διακίνηση οχημάτων και πεζών, η διάνοιξη αυλακιού βάθους μεγαλύτερου των τριάντα εκατοστόμετρων (30 εκ.) σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα εκατοστόμετρων (150 εκ.) από την περιφέρεια του κορμού, επιτρέπεται μόνο ύστερα από έκδοση σχετικής άδειας από τον Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών: Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να θέσει όρους για τον τρόπο και το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών που αναφέρονται στις παραγράφους και του παρόντος εδαφίου. (3) Η μεταφορά στρογγύλης ξυλείας από οποιοδήποτε δέντρο ή θάμνο που αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2), καθώς και χριστουγεννιάτικων δέντρων, επιτρέπεται μόνο ύστερα από έκδοση σχετικής άδειας από τον Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών. Παράρτημα Ι. Χορήγηση άδειας σε κρατικό δάσος σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμο. 90 του του του του 1991 (4) Ο Διευθυντής δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να προσθέτει στο Παράρτημα Ι οποιοδήποτε δασικό ή καλλωπιστικό είδος δέντρου ή θάμνου κρίνει σκόπιμο. 24. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε πολεοδομική άδεια για ανάπτυξη μεταλλείου ή λατομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται καθώς και οποιαδήποτε άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, μέσα ή πάνω σε κρατικό δάσος, χορηγείται μόνο αφού ληφθούν υπόψη ως ουσιώδης παράγοντας για τη λήψη απόφασης οι απόψεις του Διευθυντή.

27 27 91(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Κεφ του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Ιεραρχική προσφυγή. 25.-(1) Σε περίπτωση που αίτηση για την έκδοση άδειας η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών απορριφθεί ή οι όροι που επιβλήθηκαν σε εκδοθείσα άδεια κρίνονται υπερβολικά αυστηροί, ο αιτητής έχει το δικαίωμα να υποβάλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης της απόφασης του Διευθυντή, ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό κατά της εν λόγω απόφασης. (2) Ο Υπουργός εξετάζει κάθε ιεραρχική προσφυγή ύστερα από διερεύνηση της υπόθεσης και υποβολή σχετικής έκθεσης από αρμόδιο λειτουργό. (3) Ο Υπουργός εκδίδει την αιτιολογημένη απόφασή του, με την οποία επικυρώνει ή ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση του Διευθυντή, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της προσφυγής. ΜΕΡΟΣ VIII ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΔΑΣΗ Κήρυξη κοινοτικών δασών. 26. Τηρουμένης της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 21, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύσσει οποιαδήποτε περιοχή κρατικού δάσους σε κοινοτικό δάσος, με σκοπό τη διαχείριση ή την ανάπτυξη της επηρεαζόμενης δασικής περιοχής προς όφελος των κατοίκων της περιοχής, που δυνατόν να περιλαμβάνει μία (1) ή περισσότερες κοινότητες.

28 28 Συμφωνία για τη διαχείριση των κοινοτικών δασών. 27.-(1) Το κοινοτικό συμβούλιο, εντός των ορίων του οποίου ευρίσκεται το κοινοτικό δάσος, συνάπτει συμφωνία με τον Διευθυντή για τη διαχείριση του κοινοτικού δάσους. (2) Στη συμφωνία που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνονται- (γ) η διάρκεια της τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Διευθυντή και των κοινοτικών συμβουλίων, συμπεριλαμβανομένων προνοιών για την κατανομή οποιωνδήποτε οικονομικών ή άλλων ωφελημάτων που δυνατόν να απορρέουν από τη διαχείριση του κοινοτικού δάσους και τις συνέπειες σε περίπτωση παράβασης της συμφωνίας από οποιοδήποτε μέρος και το διαχειριστικό σχέδιο της επηρεαζόμενης περιοχής. (3) Ο Διευθυντής παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη που δυνατόν να ζητηθεί από τα κοινοτικά συμβούλια για τη σύναψη της συμφωνίας δυνάμει του παρόντος άρθρου. (4) Ο Διευθυντής διενεργεί ελέγχους για τη διασφάλιση της εφαρμογής των συμφωνιών που συνάπτονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. Κανονισμοί κοινοτικών δασών που εκδίδονται από κοινοτικά συμβούλια. 28.-(1) Κοινοτικά συμβούλια που έχουν υπογράψει συμφωνία με τον Διευθυντή δυνάμει του άρθρου 27, δύνανται, αφού εξασφαλίσουν τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή, να εκδώσουν Κανονισμούς για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα: Έκδοση άδειας εκκοπής, συλλογής ή μεταφοράς οποιουδήποτε δασικού προϊόντος από κοινοτικό δάσος, τους όρους παραχώρησης τέτοιας άδειας και τα τέλη που θα καταβάλλονται οποιοδήποτε άλλο σκοπό ο οποίος συμβάλλει στην προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη του κοινοτικού δάσους. (2) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται από τα κοινοτικά συμβούλια δυνάμει του εδαφίου (1), αναρτώνται σε περίοπτη θέση στην κοινότητα ή στις κοινότητες που επηρεάζονται. Έσοδα από συμφωνία διαχείρισης κοινοτικού δάσους. 29. Οποιαδήποτε έσοδα προέρχονται από συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ κοινοτικών συμβουλίων και του Διευθυντή για τη διαχείριση των κοινοτικών δασών δυνάμει του άρθρου 27 και από τους Κανονισμούς που έχουν συνταχθεί από τα κοινοτικά συμβούλια δυνάμει του άρθρου 28 κατατίθενται στα ταμεία των επηρεαζόμενων κοινοτικών συμβουλίων.

29 29 ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΑΣΗ Αναγνώριση οργάνωσης ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών. 30.-(1) Οποιαδήποτε ομάδα ή ένωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών δύναται να αναγνωρισθεί ως οργάνωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στον Διευθυντή σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. (2) Τηρουμένων των διατάξεων των Κανονισμών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο Διευθυντής δύναται να αναγνωρίσει οποιοδήποτε αιτητή δυνάμει του εδαφίου (1), ως οργάνωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών, εάν επιβεβαιώσει ότι ο αιτητής στοχεύει στην αειφόρο διαχείριση των δασών που ανήκουν στα μέλη της οργάνωσης η αειφόρος διαχείριση υποστηρίζεται από σχετικό διαχειριστικό σχέδιο. Ανάθεση της διαχείρισης ιδιωτικών δασών στον Διευθυντή. 31.-(1) Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού δάσους ή η αναγνωρισμένη οργάνωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών, δύναται κατόπιν συμφωνίας με τον Διευθυντή να αναθέτει την προστασία, τη διαχείριση και την ανάπτυξη τέτοιων δασών στον Διευθυντή. (2) Συμφωνία που συνάπτεται δυνάμει του εδαφίου (1) περιλαμβάνει - (γ) διαχειριστικό σχέδιο της περιοχής τη διάρκεια της συμφωνίας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διευθυντή και των ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών ή των αναγνωρισμένων οργανώσεων ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών και τις συνέπειες σε περίπτωση παράβασης της συμφωνίας από οποιοδήποτε μέρος. (3) Ο Διευθυντής παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη που δυνατόν να ζητηθεί από ιδιοκτήτη ιδιωτικού δάσους ή αναγνωρισμένη οργάνωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών για τη σύναψη συμφωνίας δυνάμει του παρόντος άρθρου. (4) Οι διατάξεις των άρθρων 32 έως 57 του Μέρους Χ του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών που παραπέμπουν στα προαναφερόμενα άρθρα που εφαρμόζονται επί των κρατικών δασών, εφαρμόζονται και επί των ιδιωτικών δασών, των οποίων η προστασία, αειφόρος διαχείριση και ανάπτυξη έχει ανατεθεί στον Διευθυντή.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 169(I)/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4422 Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013 1489 Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Καθίδρυση Αστυνομίας Κύπρου. 4. Εξουσίες Υπουργού. 5. Συγκρότηση Αστυνομίας. 6. Εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

237 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης

237 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 237 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης Σκοπός κύριος σκοπός του Χημικού Μηχανικού είναι να αναλύει, να σχεδιάζει, να βελτιστοποιεί και να ελέγχει όλες τις χημικές και φυσικές διεργασίες της χημικής βιομηχανίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Κεφ. 350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του 1994 18(Ι) του 1996 24(Ι) του 2007 63(Ι) του 2007 9(Ι) του 2012 199(I) του 2012 105(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Αρ. 4369, 6.12.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 91(Ι) του 2004 208(Ι) του 2004 245(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Άπαντα τα Α.Ε.Ι. Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Άπαντα τα Α.Ε.Ι. Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Α. Εμμανουήλ Θεσσαλονίκη, 13-07- 2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ. : 2310 99 5190 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών 2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών Περίληψη Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει κατορθώσει να µειώσει τους πραγµατικούς µας µισθούς, συνδυάζοντας την επίδραση των ακολούθων γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΜΕΧΡΙ 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40 του 1964 70 του 1964 77 του 1965

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός αποφάσεως 5928/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Αριθμός αποφάσεως 5928/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός αποφάσεως 5928/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ελένη Τσίτσιου Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνα Λέκκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2012 2014 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2012 2014 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2012 2014 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2012 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα της εξόρυξης ορυκτών και πετρωμάτων για χρήση στην οικοδομή, την εξαγωγή μετάλλων και την παραγωγή αντικειμένων γενικότερα. Η μεταλλευτική είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 16(Ι)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) TOY 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 118(I) του 2002 230(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 Ν. 108(Ι)/2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση & Γραφεία 2. Επιστολή του Προέδρου 4. Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5. Σύσταση και αρμοδιότητες 6. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7

Διοίκηση & Γραφεία 2. Επιστολή του Προέδρου 4. Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5. Σύσταση και αρμοδιότητες 6. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7 Ετήσια Έκθεση 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοίκηση & Γραφεία 2 Επιστολή του Προέδρου 4 Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5 Σύσταση και αρμοδιότητες 6 Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7 Σχέδια που έχουν συμπληρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα, η άγνοια και η σκοπιμότητα.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα, η άγνοια και η σκοπιμότητα. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα, η άγνοια και η σκοπιμότητα. Νομοθεσία Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδ.β και της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 121(Ι)/2014 121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία «Ο Κόσμος στις Βιβλιοθήκες είναι πολύχρωμος» με 55 δράσεις στις Παιδικές Εφηβικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων

Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία «Ο Κόσμος στις Βιβλιοθήκες είναι πολύχρωμος» με 55 δράσεις στις Παιδικές Εφηβικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία «Ο Κόσμος στις Βιβλιοθήκες είναι πολύχρωμος» με 55 δράσεις στις Παιδικές Εφηβικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δράσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4344, 6/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4344, 6/7/2012 Αρ. 4344, 6.7.2012 102(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. 118(Ι) του 2002 230(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Πλαίσιο προδιαγραφών Ι. Δομή θεμάτων Η διαδικασία εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α Λυκείου προβλέπει τη δοκιμασία τους σε τρία θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας, καθένα από τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4213, 17/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4213, 17/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 219. 10 του 1965 81 του 1970 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Αθήνα, 16.5.2014 Πληροφορίες: Χ. Νούνης Α.Π. 839/379 Διευθυντής Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και ευπρεπισμού για το έτος 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 31/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.18.03.1/8 Αρ. Τηλ.:22800945/918 Αρ. Φαξ:22428268/ 22800869 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 Ο ΕΤΟΣ 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς:- (α) εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 29

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. ΝΟΜΟΙ 1. Ν. 679/77 (Α 245) «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». Περιλαμβάνονται διατάξεις για τη σύσταση των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

323 Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας

323 Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας 323 Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Σκοπός To τμήμα Φυτικής Παραγωγής έχει ως σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών του στον τομέα της Γεωπονίας, καθιστώντας τους ικανούς για την ποιοτική και ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου www.asteria.edu.gr info@asteria.edu.gr www.facebook.com/omades.asteria Αγίου Δημητρίου 177 Άγιος Δημήτριος τηλ.: 6979651231-6986795031 Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε)

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε) Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) θεωρούνται ανεξάντλητες. Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν ο ήλιος, ο άνεμος, τα ποτάμια, οι οργανικές ύλες όπως το ξύλο και τα απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. Επί της αρχής. Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν

Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ, μέχρι και στα δικά σας περίχωρα του Γαλαξία, υπάρχουν πολλές πνευματικές δυνάμεις που εργάζονται για τον Δημιουργό. Υπάρχουν εμπνευσμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Ακρίτας Καϊδατζής Λέκτορας Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4133, 13/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4133, 13/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. (α) Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. των Τοπικών Προϊόντων. του Δήμου Σητείας. «Σητείας Γη»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. των Τοπικών Προϊόντων. του Δήμου Σητείας. «Σητείας Γη» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ο Φεστιβάλ Προώθησης και Ανάδειξης των Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Σητείας «Σητείας Γη» Ο δήμος Σητείας σε συνεργασία με το Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης και την Περιηγητική Λέσχη Σητείας, στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ7Λ7-ΡΡΡ. Fax :213 1501501 Email :attiki@mou.gr

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ7Λ7-ΡΡΡ. Fax :213 1501501 Email :attiki@mou.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Ταχ. / νση :Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας :11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταµένου Τηλέφωνο :213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001 Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Περιεχόμενα

Περίληψη. Περιεχόμενα Περίληψη Κάθε παίκτης γίνεται αρχηγός μιας Σκοτσέζικης οικογένειας γύρω στο 1600 και προσπαθεί να αυξήσει την επιρροή και τη δύναμή της στα χάιλαντς της Σκοτίας. Κάθε αρχηγός προσπαθεί να αυξήσει τη γη

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Β 2721 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

ΦΕΚ Β 2721 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ» ΔΡΑΣΗ 6: ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τάξη Δημοτικού. 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Ζώα του τόπου μας

Γ Τάξη Δημοτικού. 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Ζώα του τόπου μας Γ Τάξη Δημοτικού 1. Ζωντανοί οργανισμοί-φυτά (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Μελέτη του καρπού Η χρησιμότητα των φυτών Το άνθος (κατασκευή, επικονίαση, γονιμοποίηση) 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας Αρωματικά φυτά της Ελλάδας 1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να ενημερωθούμε περί των αρωματικών φυτών της Ελλάδας. Να μάθουμε για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Να μάθουμε τις τοποθεσίες που βρίσκονται. Να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους Φάση 1 η Συνήθης ετοιμότητα Γ. Τακτικό Επίπεδο Έκδοση απόφασης για τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων ανά Νομό ή κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεπτέμβριος 2011 1. Γνωριμία Σύντομη Παρουσίαση ύλης 2. Πεντηκοστή, ίδρυση της Εκκλησίας. 3. Τι είναι η εκκλησία; 4. Γνωριμία με την Εκκλησία της Ενορίας μου. * Αγιασμός 1. Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΙΙ. ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Ερμηνευτικό Σημείωμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Το βάρος της απόδειξης και η αποδεικτική ισχύς των ισχυρισμών κατά την εξέταση των αιτημάτων ασύλου Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ.22. «Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Δράση 4.1/10 - «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...3 2. Το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 4076 Αθήνα, 21/03/2012 Διεκπ.: 3290 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Υποέργο 2 με τίτλο: «Έρευνα για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικός ΠΟΕΔΗΝ. Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015. Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Δημόσιο.

Συνταξιοδοτικός ΠΟΕΔΗΝ. Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015. Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Δημόσιο. Συνταξιοδοτικός οδηγός Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015 Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας Δημόσιο ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΠΟΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ (ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Μεταβολές των αντίστοιχων παραγράφων της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και του Φύλλου Οδηγιών

Παράρτημα III. Μεταβολές των αντίστοιχων παραγράφων της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και του Φύλλου Οδηγιών Παράρτημα III Μεταβολές των αντίστοιχων παραγράφων της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και του Φύλλου Οδηγιών Σημείωση: Αυτή η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η επισήμανση και το

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 154(I)/2015 Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003380933 2015-11-26

15PROC003380933 2015-11-26 15PROC003380933 2015-11-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 26/11/2015 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:14979 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ)

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) I Το Δεκέμβριο του 2001 ο Ζακ Λαγκ, Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας ζήτησε από τον καθηγητή Ρεζίς Ντεμπρέ, το θεωρητικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (4/7/2012)

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (4/7/2012) Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (4/7/2012) Ειδικότερα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής: 1. ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Εκτελείται η «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαμάτας» και η «Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 / 5 / 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ Α ΜΕΡΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ Α ΜΕΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Αμαρουσίου, Αγίας Παρασκευή και Βριλησσίων Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 Αρ. πρωτ. 4213 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Βρήκαμε πολλά φυτά στο δάσος, αλλά και ήλιο, νερό, αέρα, έδαφος!

Βρήκαμε πολλά φυτά στο δάσος, αλλά και ήλιο, νερό, αέρα, έδαφος! Βρήκαμε πολλά φυτά στο δάσος, αλλά και ήλιο, νερό, αέρα, έδαφος! 27 28 3.1 Γνωρίζουμε τα μέρη των φυτών Αναγνώριση των διαφορετικών μερών των φυτών, ανάδειξη του ρόλου τους. Προτεινόμενα μέσα & υλικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ. 2 ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-13

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ. 2 ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-13 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2 ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-13 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ ΓΙΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

«ΣΧΕΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα. ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΦΕΝΔΟΝΗ-ΜΕΝΤΖΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Α. ΣΚΟΔΡΑ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεπτέμβριος 2012 1. Γνωριμία Σύντομη Παρουσίαση ύλης (ΔΕ 1) Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; 2. (ΔΕ 2) Η Παλαιά Διαθήκη: μια ολόκληρη βιβλιοθήκη! 3. (ΔΕ 3) Οι συγγραφείς της Παλαιάς

Διαβάστε περισσότερα

6.7.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 184/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) Ο ΗΓΙΑ 2001/34/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Μαι ου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 184(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 184(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4543, 9.12.2015 Ν. 184(I)/2015 Ν. 184(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΝΑΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζουµε ως αστικές οχλήσεις όλα εκείνα τα στοιχεία του αστικού ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου και τα οποία ενώ έχουν ως σκοπό:

Ορίζουµε ως αστικές οχλήσεις όλα εκείνα τα στοιχεία του αστικού ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου και τα οποία ενώ έχουν ως σκοπό: ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ Ορίζουµε ως αστικές οχλήσεις όλα εκείνα τα στοιχεία του αστικού ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου και τα οποία ενώ έχουν ως σκοπό: να καλύψουν διάφορες ανάγκες να ενηµερώσουν και να πληροφορήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας»

ΘΕΜΑ: «Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 3 / 10 /2014 Αρ. πρωτ. 8496 Προς: (Όπως ο Πίνακας αποδεκτών) Κοιν.: Γραφείο Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας)

Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας) Συγκροτήθηκε από τους ικαστές Σοφία Καλούδη Πρόεδρο Πρωτοδικών-εισηγήτρια, Γεώργιο Ξυνόπουλο και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ορισμοί 1. Ο όρος «Ναυλωτής» περιλαμβάνει τον Ναυλωτή, τον Παραλήπτη, τον Αποδέκτη, τον Κάτοχο της σύμβασης Μεταφοράς για οχήματα, και τον Ιδιοκτήτη του οχήματος. Ρήτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Στην αρχή της Τετραβίβλου του ο Πτολεμαίος, ο μεγάλος αστρονόμος και γεωγράφος του 2ου αιώνα μ.χ. διαιρεί την επιστήμη των άστρων σε δύο μέρη. Με σημερινούς όρους το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα