ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Διάσπαση του μοριακού ιόντος υδρογόνου πεδία Laser: H εικόνα Floquet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Διάσπαση του μοριακού ιόντος υδρογόνου πεδία Laser: H εικόνα Floquet"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Διάσπαση του μοριακού ιόντος υδρογόνου πεδία Laser: H εικόνα Floquet σε ισχυρά ΔΙΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Εμμανουήλ Μπενής Ιωάννινα, 2013

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η εικόνα Floquet Μαθηματική περιγραφή Εφαρμογή στο φυσικό πρόβλημα Η εικόνα Floquet για το ιόν του Η + 2 σε ισχυρά πεδία laser Bond Softening Above Threshold Dissociation 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 :Υπολογισμοί και συζήτηση Το περιβάλλον υπολογισμών To chirp ενός παλμού laser Η ροή του υπολογιστικού προγράμματος Συντελεστές Franck-Condon Επεξεργασία των υπολογιστικών αποτελεσμάτων Ανάλυση και συζήτηση 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Συμπεράσματα. 29 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.. 30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Οδηγίες εκτέλεσης του υπολογιστικού προγράμματος. 31 B1. Συντελεστές Franck-Condon. 33 Β2. Υπολογισμός ενός συντελεστή Franck-Condon Γ. Απόδειξη του θεωρήματος Floquet

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ H διάσπαση του μοριακού ιόντος του υδρογόνου από ισχυρά πεδία laser και οι θεωρητικές μέθοδοι προσέγγισης της διάσπασης του ιόντος είναι το αντικείμενο ενασχόλησης της συγκεκριμένης εργασίας. Η ολοκλήρωση της χρονοεξαρτημένης εξίσωσης Schrödinger που περιγράφει το σύστημα laser - αποτελεί την πιο ακριβή υπολογιστική μέθοδο σύγκρισης πειραματικών και θεωρητικών αποτελεσμάτων. Ωστόσο είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που εφαρμόζεται από εξειδικευμένους θεωρητικούς φυσικούς. Μία εναλλακτική θεωρητική αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η προσέγγιση (εικόνα) Floquet. Η εικόνα Floquet δίνει την δυνατότητα εύκολου υπολογισμού της κινητικής ενέργειας των θραυσμάτων του μοριακού ιόντος του υδρογόνου παρέχοντας την πληροφορία από ποια (ή ποιες) δονητική κατάσταση διασπάστηκε το ιόν. Σε αυτή την εργασία εξετάζεται η ισχύς και τα όρια της εικόνας Floquet σε συνάρτηση με την χρονική διάρκεια του παλμού. Από τη σύγκριση των ακριβών κβαντομηχανικών αποτελεσμάτων και αυτών της προσέγγισης Floquet προκύπτει ότι για βραχείες διάρκειες παλμών που διαρκούν μόνο κάποιους κύκλους του laser η εικόνα Floquet για τη δυναμική του τίθεται εν αμφιβόλω. Αντιθέτως όταν η διάρκεια των παλμών είναι αρκούντως μεγάλη έτσι ώστε η αλληλεπίδραση μορίων-laser να μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν περιοδική τότε η χρήση της εικόνας Floquet είναι δυνατή παρέχοντας στιβαρά αποτελέσματα που έρχονται σε πολύ καλή συμφωνία με πειραματικά αποτελέσματα

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή Όταν η ένταση των παλμών laser είναι της τάξης των Wcm -2, τότε το πεδίο που δημιουργεί το laser στη γειτονιά ενός ατόμου ή μορίου δεν είναι πλέον απλώς μία διαταραχή αλλά εξίσου ισχυρό με το Κουλομπικό πεδίο. Επομένως το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης ενός ατόμου ή μορίου με ένα ισχυρό πεδίο laser δεν μπορεί να προσεγγιστεί με μεθόδους διαταραχών. Στην παραπάνω περίπτωση η λύση της χρονοεξαρτώμενης εξίσωση Schrödinger είναι αρκετά επίπονη με αποτέλεσμα να αναζητούνται προσεγγίσεις που απλουστεύουν το πρόβλημα. Μια τέτοια προσέγγιση που ισχύει γενικά για περιοδικά πεδία είναι το θεώρημα Floquet. Λόγω της μεγάλης διάρκειας των παλμών, οι οποίοι αποτελούνται από πολλούς κύκλους, η αλληλεπίδραση laser-μορίων είναι σχεδόν περιοδική. Η προσέγγιση Floquet μετατρέπει την χρονοεξαρτώμενη εξίσωση Schrödinger σε ένα σύνολο άπειρων χρονοανεξάρτητων εξισώσεων. Η μετατροπή αυτή επιτυγχάνεται μέσω ενός μετασχηματισμού Fourier όπου συσχετίζει και μετασχηματίζει το πεδίο του χρόνου σε πεδίο των συχνοτήτων με αποτέλεσμα την δημιουργία σταθερών δυναμικών καταστάσεων που διαφέρουν κατά ενέργεια hv ή κατά υψηλότερες αρμονικές. Η εικόνα Floquet απεικονίζεται στο αντίστοιχο διάγραμμα Floquet στο οποίο μπορεί κανείς να απεικονίσει διαδικασίες μοριακής διάσπασης. Στη εργασία αυτή η μέθοδος Floquet εφαρμόζεται στην μοριακή διάσπαση του ιόντος του υδρογόνου: μέσω των καναλιών διάσπασης bond softening (BS) και above threshold dissociation (ATD). Η εικόνα Floquet δίνει την δυνατότητα εύκολου υπολογισμού της κινητικής ενέργειας των ιοντικών θραυσμάτων παρέχοντας την πληροφορία σχετικά με τις δονητικές καταστάσεις του ιόντος που συνεισφέρουν στη διάσπαση. Αυτό γίνεται υπολογίζοντας την ενεργειακή διαφορά της δυναμικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν αρχικά το ηλεκτρόνιο με την κατάσταση στην οποία καταλήγει το σύστημα. Η διαφορά υπολογίζεται απευθείας πάνω στην εικόνα Floquet από την στιγμή που είναι ένα ενεργειακό διάγραμμα σε συνάρτηση της διαπυρηνικής απόστασης. Σε αυτή την εργασία εξετάζεται τα όρια ισχύος της εικόνας Floquet σε συνάρτηση με την χρονική διάρκεια του παλμού. Οι προβλέψεις της εικόνας Floquet για τις μεταβάσεις BS και ATD συγκρίνονται με ακριβείς κβαντομηχανικούς υπολογισμούς και πειραματικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, εκτελέστηκαν ακριβείς κβαντομηχανικοί υπολογισμοί για παλμούς μεταβαλλόμενης διάρκειας μεταξύ 7fs - 50fs και αναλύθηκαν τα αποτελέσματά τους σε - 3 -

5 σύγκριση με αυτά της εικόνας Floquet για να προσδιοριστεί από ποιές χρονικές διάρκειες παλμών και μετά έχει ισχύ η εικόνα Floquet

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η εικόνα Floquet 2.1 Μαθηματική περιγραφή Οι γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με περιοδικούς συντελεστές πρώτη φορά επιλύθηκαν από τους Floquet [1] και Poincare [2] περίπου πριν από ένα αιώνα. Η εφαρμογή του θεωρήματος Floquet σε κβαντικά συστήματα άρχισε μετά τα μέσα της δεκαετίας του 60. Ειδικότερα, ο Shirley αναδιατύπωσε το χρονοεξαρτημένο πρόβλημα της αλληλεπίδρασης ενός κβαντικού συστήματος δύο καταστάσεων με ένα ισχυρό κλασικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο σε ένα ισοδύναμο χρονοανεξάρτητο πρόβλημα χρησιμοποιώντας έναν απειροδιάστατο πίνακα ο οποίος παράγεται από το θεώρημα Floquet [3]. Έστω το γραμμικό σύστημα διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης με χρονοεξαρτώμενους συντελεστές R (2.1) όπου είναι ένας περιοδικός πίνακας με ελάχιστη περίοδο Τ, δηλαδή ισχύει (2.2) Αποδεικνύεται ότι οι λύσεις του συστήματος (2.1) δεν είναι γενικά περιοδικές. Για παράδειγμα έστω η πρώτης τάξης γραμμική διαφορική εξίσωση (2.3) όπου είναι μια περιοδική συνάρτηση με περίοδο. Όλες οι λύσεις της (2.3) δίνονται στη μορφή (2.4) - 5 -

7 Γενικότερα, για τα περιοδικά συστήματα ισχύει το ακόλουθο θεώρημα: Θεώρημα Floquet: Το σύστημα όπου είναι ένας περιοδικός πίνακας με ελ χιστη περίοδο Τ, έχει τουλ χιστον μία μη-τετριμμένη λύση έτσι ώστε: όπου μ είναι μια σταθερ που ονομ ζεται χαρακτηριστικός αριθμός. (2.5) Η σπουδαιότητα του θεωρήματος Floquet οφείλεται στο γεγονός ότι μας δίνει τη δυνατότητα εύρεσης περιοδικών λύσεων για συγκεκριμένες τιμές των χαρακτηριστικών αριθμών. 2.2 Εφαρμογή στο φυσικό πρόβλημα Η περιγραφή της απόκρισης των ατόμων και των μορίων σε μονοχρωματικά πεδία laser μπορεί να διευκολυνθεί σε μεγάλο βαθμό με την χρήση του θεωρήματος Floquet [1]. Η γενίκευση του θεωρήματος Floquet για μη διαταρακτική αντιμετώπιση κβαντικών συστημάτων με άπειρες καταστάσεις (είτε δέσμιων είτε συνεχών καταστάσεων) πρώτα έγινε από τους Chu και Reinhardt το 1977 [4]. Όταν το διαταρακτικό πεδίο του laser είναι επαρκώς ισχυρό, είναι χρήσιμο να εισάγουμε την έννοια της quasienergy (φαινόμενη ενέργεια) που μπορεί να θεωρηθεί σαν την χαρακτηριστική ενέργεια του συνδυασμένου συστήματος (άτομα/μόρια) και του ηλέκτρομαγνητικού πεδίου μαζί. Στη συνέχεια θα διατυπώσουμε τη θεωρία Floquet σε γενικές γραμμές για ένα κβαντομηχανικό σύστημα που βρίσκεται υπό την επίδραση ενός εξωτερικού περιοδικού ηλεκτρομαγνητικού μονοχρωματικού πεδίου περιόδου τ. Η εξίσωση Schrödinger του συστήματος τότε μπορεί να γραφτεί (ħ = 1) όπου (2.6) (2.7) είναι η ολική Χαμιλτονιανή η οποία δίνεται από τον τύπο (2.8) - 6 -

8 όπου είναι η περιοδική διαταραχή λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ του συστήματος και του μονοχρωματικού πεδίου, (2.9) και η αδιατάραχτη Χαμιλτονιανή έχει ένα σύνολο ορθοκανονικών ιδιοκαταστάσεων (2.10) Η ολική κυματοσυνάρτηση Ψ (quasi-energy state - QES, κι έτσι θα αναφέρεται παρακάτω) που αντιστοιχεί στην φαινόμενη ενέργεια του συστήματος μπορεί να γραφεί με βάση το θεώρημα Floquet ως (2.11) όπου η είναι μια χρονικά περιοδική συνάρτηση, δηλ. (2.12) και ε πραγματική παράμετρος που ονομάζεται χαρακτηριστικός εκθέτης Floquet (με μονάδες ενέργειας). Αντικαθιστώντας την εξίσωση 2.11 στην εξίσωση 2.6 παίρνουμε την εξίσωση ιδιοτιμών για την φαινόμενη ενέργεια. (2.13) Σημειώνουμε ότι ο ακόλουθος μετασχηματισμός (2.14) (2.15) όπου m ακέραιος αριθμός, αφήνει αναλλοίωτη την κυματοσυνάρτηση της QES. Αυτό σημαίνει ότι, οι καταστάσεις Floquet είναι ισοδύναμες εάν οι ενέργειες διαφέρουν κατά mω δηλαδή κατά m αριθμό φωτονίων

9 Στην πράξη, η κυματοσυνάρτηση Ψ α αναλύεται σε μία σειρά Fourier ως (2.16) Έτσι, οι QES μπορούν να θεωρηθούν ως υπέρθεση των αρχικών καταστάσεων με ενέργειες ίσες με (ε α + nω). Με άλλα λόγια οι QES μπορεί να ιδωθούν ως οι ατομικές καταστάσεις εμβαπτισμένες στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο με ενέργειες που διαφέρουν κατά ένα φωτόνιο (photon-dressed states) [5]. Οι καταστάσεις της 2.15 μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα σετ ορθοκανονικών μηδιαταραγμένων κυματοσυναρτήσεων της, συμβολιζόμενες ως { β(r)>}. Εφαρμόζοντας τις εξισώσεις 2.16 και 2.17 στην εξίσωση 2.6 παίρνουμε το παρακάτω σύστημα συζευγμένων εξισώσεων (2.17) όπου (2.18) (2.19) Η λύση των 2.18 δίνει τις ιδιοτιμές της Χαμιλτονιανής καθώς και τους συντελεστές που καθορίζουν τελικά τις ιδιοκαταστάσεις. Επομένως η εφαρμογή του θεωρήματος Floquet μας οδηγεί από μια γραμμική διαφορική εξίσωση με συντελεστές περιοδικές συναρτήσεις (σχέση 2.6) σε ένα σύστημα χρονικά ανεξάρτητων γραμμικών διαφορικών εξισώσεων με σταθερούς συντελεστές (σχέση 2.18) η λύση του οποίου είναι αρκετά ευκολότερη

10 2.3 Η εικόνα Floquet για το ιόν του Η + 2 σε ισχυρά πεδία laser Στο κεφάλαιο αυτό θα υλοποιήσουμε την εικόνα Floquet στην περίπτωση του ιόντος του μοριακού υδρογόνου που αλληλεπιδρά με ισχυρό πεδίο laser. Από θεωρητικής πλευράς το Η + 2 είναι το μόριο που έχει εξετασθεί λεπτομερώς. Πειραματικά όμως η χρησιμοποίηση του Η + 2 ως στόχο για laser υψηλής έντασης αποδεικνύεται δύσκολη διαδικασία και μόνο ως ιοντική δέσμη έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα [5]. Επίσης ένας παράγοντας που δυσκολεύει ακόμη το πρόβλημα είναι ότι το μοριακό ιόν Η + 2 παράγεται σε κατανομή δονητικών του καταστάσεων που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ερμηνεία των δεδομένων. Η πιο ακριβής θεωρητική μέθοδος για την διερεύνηση των δυναμικών καταστάσεων του μορίου του Η + 2 παρουσία πεδίου στενών παλμών laser, είναι η ολοκλήρωση της χρονοεξαρτημένης εξίσωσης Schrödinger. Για να μειωθούν οι βαθμοί ελευθερίας του προβλήματος η πυρηνική κίνηση περιορίζεται παράλληλα στην διεύθυνση της πόλωσης του ηλεκτρικού πεδίου του laser. Σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα υπόκειται σε κυλινδρική συμμετρία οπότε χρειάζονται μόνο 2 συνιστώσες για να περιγραφεί η κίνηση του ηλεκτρονίου. Τελικά το αποτέλεσμα δίνεται από μία αριθμητική ολοκλήρωση στις 3 διαστάσεις. Η παραπάνω διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα που εφαρμόζεται από εξειδικευμένους θεωρητικούς φυσικούς. Εναλλακτικά η απλοποιημένη για το πρόβλημα εικόνα Floquet μπορεί να παράσχει πολύ ευκολότερα σημαντικές πληροφορίες για την κινητική ενέργεια των ιοντικών θραυσμάτων και τους τρόπους διάσπασης τους μοριακού ιόντος. Στο σχήμα 2.1 παρουσιάζεται το ενεργειακό διάγραμμα των δυο πρώτων ηλεκτρονικών καταστάσεων του μοριακού υδρογόνου, η δεσμική 1sσ g και η αντιδεσμική 2pσ u. Όταν το μόριο του Η + 2 αλληλεπιδρά με ισχυρά πεδία, τότε η βασική κατάσταση 1sσ g συζευγνύεται ισχυρά με την κατάσταση 2pσ u, ενώ η σύζευξη της 1sσ g με τις υπόλοιπες καταστάσεις είναι σχετικά πιο ασθενής. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε υπόψη μόνο αυτές τις δύο ενεργειακές καταστάσεις. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών αυτής της προσέγγισης εξαρτώνται και από την δονητική κατάσταση του μορίου. Στην εικόνα Floquet η περιγραφή της διαδικασίας περιλαμβάνει όπως έχουμε δείξει τόσο το άτομο όσο και το πεδίο. Πράγματι, ένας παλμός laser μπορεί να περιγραφεί σαν μία υπέρθεση πολλών καταστάσεων που δημιουργεί η κβάντωση του ίδιου του πεδίου του laser (2 η κβάντωση), η καθεμιά από τις οποίες έχει διαφορετικό αριθμό φωτονίων. Αυτές οι καταστάσεις αποτελούνται από μεγάλο αριθμό φωτονίων (της τάξης των Ν=10 10 φωτόνια) διαφέρουν όμως στον ακριβή αριθμό των φωτονίων

11 Energy (ev) p u H s g R (a.u.) Σχήμα 2.1. Το μοριακό ιόν του υδρογόνου. Οι μαύρες οριζόντιες γραμμές αντιστοιχούν στις δονητικές καταστάσεις. Η κατάσταση 1sσ g του Η + 2 θεωρείται ως εμβαπτισμένη στις φωτονικές καταστάσεις που δημιουργούνται από την κβάντωση του πεδίου του laser, και τότε το σύστημα άτομο-πεδίο περιγράφεται από ένα μεγάλο αριθμό καταστάσεων που συμβολίζονται ως g, n> και που αντιστοιχούν σε παράλληλες δυναμικές γραμμές οποίες διαφέρουν μεταξύ τους κατά την ενέργεια του φωτονίου hv. Το ίδιο ισχύει για την εμβαπτισμένη μοριακή κατάσταση 2pσ u όπου δημιουργούνται τώρα u, n'> παράλληλες δυναμικές γραμμές. Η κατάσταση παρουσιάζεται στο σχήμα 2.2 κι αντιπροσωπεύει την εικόνα Floquet. Όταν για παράδειγμα η αντιδεσμική κατάσταση 2pσ u έχει λιγότερα φωτόνια από τη βασική μοριακή κατάσταση 1sσ g τότε οι δύο δυναμικές γραμμές διασταυρώνονται όπως φαίνεται και στο σχήμα 2. Στο σημείο της διασταύρωσης η ενέργεια των δυο καταστάσεων είναι εκφυλισμένη το σύστημα μπορεί να μεταβεί από τη μια κατάσταση στην άλλη. Αυτό βέβαια ισχύει για δυο οποιεσδήποτε διασταυρούμενες καταστάσεις. Τέτοιες διαδικασίες ονομάζονται διαβατικές

12 Σχήμα 2.2. Η εικόνα Floquet για το μοριακό ιόν του υδρογόνου [5]. Η διαβατική εικόνα Floquet δεν περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των καταστάσεων. Η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο μοριακών καταστάσεων μαθηματικά αντιστοιχεί στους μηδιαγώνιους όρους του πίνακα περιγραφής του συστήματος (σχέση 2.17) και είναι ανάλογη της έντασης του πεδίου του laser. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του πεδίου τόσο οι καταστάσεις γύρω από το σημείο διασταύρωσής τους απομακρύνονται με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της διαβατικής μετάβασης (π.χ. αλλοίωση της κινητικής ενέργειας των θραυσμάτων). Για το λόγο αυτό οι μεταβάσεις αυτές ονομάζονται αδιαβατικές και παρουσιάζονται στο σχήμα 2.2 και αναλυτικότερα στο σχήμα 2.3. Να σημειωθεί ότι το μέγεθος της απόστασης των μη διασταυρούμενων δυναμικών γραμμών εξαρτάται και από την τάξη της διασταύρωσης Οι επιτρεπόμενες πιθανές μεταβάσεις συντελούνται μόνο μεταξύ των δεσμικών και αντιδεσμικών δυναμικών καταστάσεων (u-g, g-u) και όχι μεταξύ δύο δεσμικών ή δύο αντιδεσμικών καταστάσεων (g-g, u-u) λόγω της διατήρησης της parity. Κατά συνέπεια δεν μπορούν να υπάρξουν μεταβάσεις με απορρόφηση ή εκπομπή 2 φωτονίων. Οι διασταυρώσεις που συντελούνται με την εκπομπή ή απορρόφηση 1 ή 3 φωτονίων είναι οι κύριες διαδικασίες όταν το Η + 2 βρίσκεται υπό την επίδραση ισχυρού πεδίου laser σε πεδίο μηκών κύματος από το υπεριώδες έως το κοντινό υπέρυθρo

13 Σχήμα 2.3. Οι φωτονικά εμβαπτισμένες καταστάσεις του. Μονοφωτονική διαδικασία διασταύρωσης των δυναμικών γραμμών. Οι συνεχείς γραμμές αποτελούν τις δυναμικές γραμμές της αδιατάρακτης κατάστασης 1sσ g και της ενεργειακά υποβαθμισμένης κατά hv, 2pσ u, ενώ οι διακεκομμένες γραμμές είναι οι καταστάσεις οι οποίες διαταράσσονται από το laser. Το ηλεκτρικό πεδίο του laser, το οποίο είναι παράλληλο προς τον άξονα του μορίου, διαταράσσει τις καταστάσεις με αποτέλεσμα την δημιουργία νέων καμπυλών. Καθώς η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου του laser μεγαλώνει, το κενό μεταξύ των καταστάσεων αυξάνεται, η ενέργεια σύνδεσης του ιόντος τoυ ελαττώνεται και όλο και περισσότερες δονητικές καταστάσεις αποδεσμεύονται [7]. 2.4 Bond Softening Σε μικρότερες εντάσεις του ηλεκτρικού πεδίου του laser οποιαδήποτε δονητική κατάσταση της οποίας η ενεργειακή ιδιοτιμή βρίσκεται πάνω από το σημείο μονοφωτονικής διασταύρωσης των δυναμικών γραμμών (διαβατική εικόνα) θα είναι ασταθής, από την στιγμή που η μονοφωτονική μετάβαση στην αντιδεσμική κατάσταση είναι επιτρεπτή. Ωστόσο όσο το κενό μεταξύ των καταστάσεων συνεχίζει να μεγαλώνει (αδιαβατική εικόνα), χαμηλότερες δονητικές οι οποίες βρίσκονται κάτω από τη μέση του κενού αλλά πάνω από το χαμηλότερο σημείο του, θα είναι

14 επίσης ασταθείς. Επομένως καθώς η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου του laser μεγαλώνει το κενό μεταξύ των καταστάσεων μεγαλώνει όλο και περισσότερο έτσι ώστε να επιτρέπεται η διάσπαση του μορίου μέσω της μονοφωτονικής διαδικασίας και από δονητικές καταστάσεις που βρίσκονται κάτω από το σημείο διασταύρωσης. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται bond-softening (BS) [8]. 2.5 Above Threshold Dissociation Όταν τα μόρια εκτίθενται σε επαρκώς ισχυρό πεδίο laser, είναι δυνατή η απορρόφηση πολλών φωτονίων για την διάσπαση τους. Καθώς το αποσπώμενο e από το εξακολουθεί να αισθάνεται το κουλομπικό δυναμικό του πυρήνα αλλά και το ισχυρό πεδίο του laser, μπορεί να απορροφήσει επιπλέον φωτόνια οδηγώντας το σύστημα σε μία διαδικασία διάσπασης η οποία ονομάζεται above threshold dissociation (ATD) [9]. Συγκεκριμένα για το αρχικά απορροφώνται τρία φωτόνια και το σύστημα οδηγείται στην αντιδεσμική κατάσταση 2pσ u. Καθώς οι δυο πυρήνες απομακρύνονται, το σύστημα μπορεί να εκπέμψει ένα φωτόνιο (στο σημείο όπου η ενέργειά του είναι ίση με τη διαφορά ενέργειας των σταθμών 1sσ g και 2pσ u ) όπως φαίνεται στο σχήμα 2.4 και να οδηγηθεί στη διάσπαση. Για το λόγο αυτό η διαδικασία αναφέρεται στη βιβλιογραφία και ως διαδικασία 2ω. H διαφορά της διαδικασίας ATD με την ΒS είναι ότι η πρώτη είναι πολυφωτονική ενώ η δεύτερη μονοφωτονική, γεγονός που φαίνεται και στην κινητική ενέργεια των θραυσμάτων. Αυτή η ενεργειακή διαφορά οδηγεί και στην φασματική ταυτοποίηση των δυο διαδικασιών. Επίσης εξαιτίας της πολυφωτονικής διαδικασίας της ATD σε χαμηλές εντάσεις παρουσιάζεται μόνο η BS ενώ σε μεγαλύτερες εντάσεις παρατηρούνται και οι δύο διαδικασίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δυο εικόνες, δηλαδή η διαβατική εικόνα Floquet (εικόνα ισχυρού διαταρακτικού πεδίου) και η εικόνα φωτονικών διαδικασιών (εικόνα πολυφωτονικού ιονισμού) είναι ενεργειακά ισοδύναμες

15 Σχήμα 2.4. Ισοδυναμία (διαβατικής) εικόνας Floquet και της ενεργειακά αντίστοιχης πολυφωτονικής διαδικασίας [10]

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Υπολογισμοί και συζήτηση 3.1 Το περιβάλλον υπολογισμών To υπολογιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε λύνει την χρονοεξαρτημένη εξίσωση Schrödinger που περιγράφει το σύστημα αλληλεπίδρασης του Η + 2 σε ισχυρά πεδία laser, παρέχοντας μια λεπτομερή κβαντομηχανική λύση στο πρόβλημα. Ο κώδικας αναπτύχθηκε κι ελέγχθηκε από τον Dr Λάμπρο Νικολόπουλο του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου [10]. Το πρόγραμμα εγκαταστάθηκε σε λειτουργικό σύστημα LINUX UBUNTU έκδοση Τα γραφήματα καθώς και όλη η ανάλυση των δεδομένων που παρήγαγε το πρόγραμμα έγινε με το πρόγραμμα Origin pro έκδοση 8.2. Οι παράμετροι οι οποίες εισάγονταν έτσι ώστε να τρέξει το πρόγραμμα ήταν η ένταση της δέσμης του laser (μετρημένη σε Wcm -2 ), η ενέργεια των φωτονίων (η οποία παρέμεινε σταθερή στα 1.55 ev), η χρονική διάρκεια του παλμού (μετρημένη σε fs στο FWHM), το chirp του παλμού, καθώς και η κατανομή του παλμού (shape) η οποία ήταν επιλεγμένη ως Γκαουσιανή (gauss). Η ροή της εκτέλεσης του προγράμματος παρατίθεται στο Παράρτημα Α To chirp ενός παλμού laser To chirp ενός παλμού ουσιαστικά εκφράζει τη μεταβολή που υφίσταται η συχνότητά του ως συνάρτηση του χρόνου. Ως αποτέλεσμα, αν ένας παλμός laser δεν έχει αρχικά chirp διέλθει μέσα από κάποιο γυαλί θα αυξηθεί το χρονικό πλάτος του. Ο λόγος είναι ότι οι διαφορετικές συχνότητες που αποτελούν το φάσμα του παλμού διαδίδονται με διαφορετικές ταχύτητες στο μέσο-γυαλί. Αν μετά τη διέλευση η συχνότητα αυξάνει με το χρόνο τότε ο παλμός χαρακτηρίζεται από θετικό chirp. Από την άλλη, αν η συχνότητα μειώνεται τότε χαρακτηρίζεται από αρνητικό chirp. Παραδείγματα τέτοιων παλμών φαίνονται στα σχήματα 3.1 και 3.2. Εάν ένα παλμός έχει μηδενικό chirp τότε χαρακτηρίζεται ως FTL (Fourier Transform Limited) κι αντιστοιχεί στον στενότερο χρονικά παλμό της συγκεκριμένης φασματικής κατανομής. Όταν έχουμε γραμμικό chirp τότε η συχνότητα έχει γραμμική εξάρτηση από το χρόνο f ( t) f 0 k t, όπου f o η συχνότητα για t=0 και k ο παράγοντας αύξησης της συχνότητας (chirp rate)

17 E(t) Σχήμα 3.1. Παλμός laser με αρνητικό (πάνω) και θετικό (κάτω) chirp. 1.0 Πεδίο παλμού χωρίς chirp Πεδίο με chirp t(fs) Σχήμα 3.2. Με μπλε γραμμή συμβολίζεται το ηλεκτρικό πεδίο του παλμού όταν δεν έχουμε chirp, ενώ με κόκκινη το πεδίο του ίδιου παλμού όταν έχουμε βάλει θετικό chirp. Η αρχική διάρκεια του παλμού (FWHM) είναι 5 fs

18 Όταν ο παλμός έχει Γκαουσιανή κατανομή και γραμμικό chirp η περιβάλλουσα του παλμού περιγράφεται από τις παρακάτω εξισώσεις που χρησιμοποιήθηκαν και στο πρόγραμμα. 3.1 όπου 3.2 και 3.3 το είναι η παράμετρος 2 ης τάξης διασποράς του παλμού και η τυπική απόκλιση που αντιστοιχεί στo FWHM του FTL παλμού [10] Η ροή του υπολογιστικού προγράμματος Από την στιγμή που έχουν εισαχθεί οι παράμετροι και το πρόγραμμα αρχίσει τους υπολογισμούς, χρειάζεται για την ολοκλήρωση τους 2 18 ώρες ανάλογα με την επιλογή της διάρκειας του παλμού (που εξαρτάται από το chirp) καθώς και της υπολογιστικής δύναμης του χρησιμοποιούμενου ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για παράδειγμα, ένας υπολογιστής με επεξεργαστή 2 πυρήνων και χρονισμό 2 Ghz, όπως αυτός που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα, χρειαζόταν περίπου 18 ώρες υπολογισμών στα 50 fs ενώ ένας υπολογιστής με επεξεργαστή 4 πυρήνων και χρονισμό 3.5 Ghz χρειαζόταν περίπου 6 ώρες. Το πρόγραμμα με την λήξη των υπολογισμών παράγει τέσσερις φακέλους με ονόματα tout, tdat, scr και dat. Ο φάκελος tout περιέχει πληροφορίες ελέγχου και το αρχείο pulse.out που περιγράφει την κατανομή του παλμού laser. Ο φάκελος tdat περιέχει τα χρονοεξαρτώμενα αποτελέσματα της λύσης της εξίσωσης Schrödinger με ονόματα αρχείων tdse-n$.dat τα οποία αντιστοιχούν στις 19 πρώτες ταλαντωτικές καταστάσεις της δεσμικής κατάστασης g>. Ο φάκελος scr είναι αρχικά κενός και γεμίζει με στοιχεία του προγράμματος τα οποία δεν χρειάζονται στην ανάλυση. Ομοίως και ο φάκελος dat ο οποίος μετά από διεργασίες σε περιβάλλον εντολών οι οποίες αναφέρονται εκτενώς στο Παράρτημα Α, γεμίζει με τον υποφάκελο ked ο οποίος στο τέλος θα περιέχει τα 38 αρχεία με τα αποτελέσματα για την κάθε ταλκαντωτική κατάσταση και για τα δυο κανάλια διάσπασης. Το

19 τελικό αποτέλεσμα άθροισης και των 19 ταλαντωτικών καταστάσεων λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές Frank-Condon τοποθετείται στο φάκελο dat. Πρόκειται για τους δύο φακέλους ονόματα ked0.out και ked1.out οι οποίοι αντιστοιχούν στις τελικές καταστάσεις g> (διαδικασία ATD) και u> (διαδικασία BS). Οι δύο φάκελοι ASCII μεταφέρονται στο πρόγραμμα Origin pro 8.2. Η επεξεργασία των δύο φακέλων ASCII ξεκινά με την ολοκλήρωση των ταλαντωτικών καταστάσεων των g> και u> και εν συνεχεία την δημιουργία δύο διαγραμμάτων που απεικονίζουν τον αριθμό της διάταξης των ταλαντωτικών καταστάσεων σε συνάρτηση με το αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των ταλαντωτικών καταστάσεων των g> και u>. Το αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης δείχνει το πόσο συνεισφέρει κάθε ταλαντωτική κατάσταση στις μετρήσεις, δηλαδή την πιθανότητα της μετάβασης από την δεσμική κατάσταση στην αντιδεσμική και άρα στην διάσπαση του μορίου. Τα δύο αυτά διαγράμματα πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους για κάθε δονητική κατάσταση συντελεστές Franck-Condon Συντελεστές Franck-Condon Η αρχή Franck-Condon λέει ότι λόγω του ότι οι πυρήνες έχουν πολύ μεγαλύτερη μάζα από τα ηλεκτρόνια, μια ηλεκτρονική μετάβαση συμβαίνει σε χρόνο πολύ μικρότερο από το χρόνο απόκρισης των πυρήνων. Ως αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής μετάβασης οι αρχικά ακίνητοι πυρήνες υπόκεινται σε ένα νέο πεδίο δυνάμεων. Αποκρινόμενοι στο νέο αυτό πεδίο, οι πυρήνες αρχίζουν να δονούνται, παλινδρομούν από και προς την αρχική τους απόσταση την οποία είχαν διατηρήσει κατά την πολύ γρήγορη ηλεκτρονική μετάβαση. Έτσι η αρχική θέση των ακίνητων πυρήνων είναι πλέον, για την τελική ηλεκτρονική κατάσταση, ένα σημείο αναστροφής. Λόγω του ότι ο πυρηνικός σκελετός παραμένει ακίνητος στη διάρκεια της διέγερσης αυτής, η μετάβαση μπορεί να παρασταθεί σαν μία κάθετη γραμμή όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 3.3 (κάθετες μεταβάσεις). Πιο συγκεκριμένα, πριν την απορρόφηση, το μόριο βρίσκεται στη χαμηλότερη δονητική κατάσταση της χαμηλότερης ηλεκτρονικής κατάστασής του. Η κάθετη μετάβαση προσπερνά αρκετά δονητικά επίπεδα της ανώτερης ηλεκτρονικής κατάστασης. Το επίπεδο που σημειώνεται με αστερίσκο (*) είναι εκείνο στο οποίο η πυρήνες πιθανότατα βρίσκονται στην αρχική τους απόσταση R, (διότι εκεί το πλάτος της δονητικής κυματοσυνάρτησης παρουσιάζει μέγιστο) και κατά συνέπεια στο επίπεδο αυτό είναι πλέον πιθανό να καταλήξει η

20 μετάβαση. Ωστόσο η κατάσταση αυτή δεν είναι η μόνη τελική δονητική κατάσταση διότι αρκετές είναι οι γειτονικές καταστάσεις στις οποίες οι πυρήνες έχουν μεγάλη πιθανότητα να βρίσκονται σε απόσταση R. Ως εκ τούτου, θα συμβούν μεταβάσεις σε όλες τις δονητικές καταστάσεις στην περιοχή αυτή αλλά η μετάβαση με τη μεγαλύτερη πιθανότητα είναι εκείνη που καταλήγει στην κατάσταση της οποίας η κυματοσυνάρτηση έχει μέγιστο στο R [11]. Σχημα 3.3. Η αρχή Franck-Condon. Ένα τυπικό παράδειγμα γραφημάτων της ανάλυσης δίνεται στο σχήμα 3.4 Στην συγκεκριμένη περίπτωση η ένταση της δέσμης laser είναι I=1.00 x W/cm 2 και η διάρκεια του παλμού τ=7 fs. Tα διαγράμματα τα οποία βρίσκονται αριστερά αναφέρονται στην διαδικασία ATD (τελική κατάσταση 1sσ g - 2ω> ή απλά g> στην εικόνα Floquet, βλ. σχήμα 2.2) ενώ αυτά που βρίσκονται δεξιά στην διαδικασία BS (τελική κατάσταση 2pσ u - 1ω> ή απλά u> στην εικόνα Floquet). Τα πάνω διαγράμματα περιγράφουν την πιθανότητα μετάβασης συναρτήσει της ολικής κινητικής ενέργειας των ιόντων για την κάθε δονητική κατάσταση. Η καμπύλη με μπλε χρώμα στο διάγραμμα της g> και αυτή με το κόκκινο χρώμα στο διάγραμμα της u> αποτελούν την σύνθεση των επιμέρους καμπυλών των δονητικών καταστάσεων

21 Επεξεργασία των υπολογιστικών αποτελεσμάτων Με βάση τα παραπάνω δημιουργούνται τα κάτω γραφήματα στο σχήμα 3.4. Το πρώτο από κάτω γράφημα απεικονίζει τους συντελεστές Franck-Condon οι οποίοι υπολογίζονται όπως σημειώνεται στο παράρτημα Β2. Το δεύτερο γράφημα απεικονίζει ποσοτικά την συνεισφορά της κάθε ταλαντωτικής κατάστασης στην πιθανότητα μετάβασης. Ουσιαστικά είναι το αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των ταλαντωτικών καταστάσεων για τις τελικές καταστάσεις g> και u>. Το τρίτο διάγραμμα είναι αυτό το οποίο δίνει τα τελικά υπολογιστικά δεδομένα και είναι ο πολλαπλασιασμός των δύο προηγούμενων γραφημάτων, ο πολλαπλασιασμός δηλαδή των συντελεστών Franck-Condon με το εμβαδόν κάθε δονητικής κατάστασης. Αυτός ο πολλαπλασιασμός είναι ο λόγος για τον οποίο καταστάσεις που φαίνεται να συνεισφέρουν σημαντικά με βάση το γράφημα των εμβαδών των δονητικών καταστάσεων στο τελικό γράφημα έχουν πολύ μικρές ή και αμελητέες τιμές. Αυτό συμβαίνει βέβαια και φαίνεται καθαρά από το διάγραμμα Franck-Condon γιατί δονητικές καταστάσεις κοντά στην θεμελιώδη κατάσταση έχουν πολλή μεγαλύτερη πιθανότητα κάθετης μετάβασης σε μια διεγερμένη κατάσταση, από αυτές που ενεργειακά βρίσκονται μακριά από την θεμελιώδη κατάσταση

22 Σχήμα 3.4 [Πάνω αριστερά] Η πιθανότητα της διαδικασίας ATD για κάθε ταλαντωτική κατάσταση και το άθροισμά τους συναρτήσει της ολικής κινητικής ενέργειας - KER. [Κάτω αριστερά από κάτω προς τα πάνω] Συντελεστές Franck-Condon, εμβαδόν (συνεισφορά) κάθε ταλαντωτικής κατάστασης, πολλαπλασιασμός των δύο. [Πάνω δεξιά] Ομοίως με τα πάνω αριστερά γραφήματα για διαδικασίας BS. [Κάτω δεξιά από κάτω προς τα πάνω] Ομοίως με τα κάτω αριστερά γραφήματα. Ένα άλλο παράδειγμα διαγραμμάτων ανάλυσης σε διαφορετικές συνθήκες δίνεται στο σχήμα 3.5. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η ένταση της δέσμης laser είναι I=0.60 x W/cm 2 και η διάρκεια του παλμού τ = 45 fs (Αρχικά παλμός των 7 fs διαπλατύνεται με γραμμικό chirp στα 45 fs). Από τα διαγράμματα 3.4 και 3.5 φαίνεται καθαρά πόσο διαφορετική είναι η συμπεριφορά του μορίου σε πολύ στενούς παλμούς και σχετικά φαρδύτερους. Η ανάλυση αυτής της συμπεριφοράς ακολουθεί στην παράγραφο

23 Σχήμα 3.5 Ομοίως με το σχήμα 3.4 για ένταση του laser Ι=0.6 x W/cm

24 3.2 Ανάλυση και συζήτηση Στο σχήμα 3.6 παρουσιάζονται συνοπτικά όλα τα πειραματικά δεδομένων μαζί με αυτά των θεωρητικών υπολογισμών και που αντιστοιχούν στις διάφορες μέγιστες τιμές της έντασης του παλμού laser οι οποίες καλύπτουν ένα εύρος από 7-55 fs. Τα πειραματικά δεδομένα αντιστοιχούν σε ίδιο σήμα απλού ιονισμού του υδρογόνου. Η χρονική διαπλάτυνση των παλμών επιτυγχάνεται με την εφαρμογή θετικού chirp στον αρχικό παλμό των 7 fs κατάλληλου για κάθε περίπτωση. Οι θεωρητικοί υπολογισμοί αντιστοιχούν σε ένα μόνο μόριο τοποθετημένο παράλληλα στον άξονα πόλωσης του πεδίου του laser. Αν και εφαρμόστηκε η μέθοδος διαφοράς έντασης στα πειραματικά δεδομένα ώστε να μειωθούν τα φαινόμενα αλληλεπίδρασης όγκου [12] παρά ταύτα, η σύγκριση δεν μπορεί να είναι τελείως ποσοτική. Η πειραματική απόδοση αντιστοιχεί στο ιοντικό σήμα διαιρεμένο με το ΔΕ, όπου ΔΕ καθορίζεται από τη σχέση βαθμονόμησης TOF-KER. Η βαθμονόμηση έγινε μετά την προσομοίωση του φασματόμετρου στο πρόγραμμα ion ray-tracing, SIMION 8.0 [13]. Η μέγιστη ένταση I 0 εφαρμόζεται στην περίπτωση των 7 fs και η τιμή της είναι 1.0 x W/cm 2. Από σχήμα 3.6 είναι προφανές ότι η δομή του φάσματος καθώς και η ιοντική απόδοση εμφανίζουν σημαντική διακύμανση σε παλμούς αυξανόμενης χρονικής διάρκειας. Οι υπολογισμοί έρχονται σε καλή συμφωνία με τις μετρήσεις και αναπαράγουν τα χαρακτηριστικά τους σε μεγάλο βαθμό. Παρακάτω θα ερμηνευθούν αυτές η αλλαγές και οι διακυμάνσεις βάση των εννοιών που παράγονται από την ανάγνωση της εικόνας Floquet, παρά το γεγονός ότι η εικόνα δεν αναμένεται να είναι αληθής σε βραχείες διάρκειες παλμού που διαρκούν μόνο κάποιους κύκλους του πεδίου laser. Η προσπάθεια είναι εποικοδομητική και προσπαθεί να θέσει συγκεκριμένα όρια στη χρήση της εικόνας σε παρόμοια προβλήματα. Αρχικά θα υπολογιστούν οι τυπικές τιμές KER για τα δύο μονοπάτια διάσπασης, θεωρώντας διαβατικές μεταβάσεις για τις φωτονικά εμβαπτισμένες διασταυρούμενες δυναμικές γραμμές. Για την 1ω διασταύρωση (BS), η ενέργεια μετάβασης είναι Ε 9 -Ε u =0.85 ev ενώ για την 3ω διασταύρωση (ATD) είναι Ε 4 -Ε g =1.47 ev. Αφού αυτές οι τιμές αναφέρονται σε διαβατικά δυναμικά, ισχύουν για σχετικά χαμηλές εντάσεις laser (π.χ. 1 x ). Όπως περιγράφηκε νωρίτερα, σε αυτές τις εντάσεις ο μηχανισμός BS είναι αποτελεσματικός, οδηγώντας στη σύνδεση αδιαβατικών δυναμικών στις διασταυρούμενες περιοχές. Έτσι η εμφάνιση ενός διαστήματος ανάμεσά τους επιτρέπει χαμηλότερες δονητικές καταστάσεις να συνεισφέρουν στη διάσπαση είτε πάνω από το ενεργό φράγμα είτε μέσα από αυτό με φαινόμενο σήραγγας

25 Ως αποτέλεσμα οι τελικές τιμές KER μέσω αδιαβατικών δυναμικών θα είναι μικρότερες από τις προβλεπόμενες. Για τις εντάσεις της παρούσας εργασίας, η ανωτέρω εικόνα περιγράφει επακριβώς την 1ω διασταύρωση καθώς το πεδίο laser είναι αρκετά ισχυρό να εκκινήσει τον BS μηχανισμό. Έτσι αναμένεται η τιμή KER λόγω της 1ω διασταύρωσης να είναι μικρότερη από 0.85 ev, ίσως εγγύτερα στην Ε 5 -Ε u =0.34 ev. Δονητικές καταστάσεις υψηλότερες από την v=5 αναμένεται να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές ΚΕR. Παρ όλα αυτά, το μέγιστο κέντρο θα έπρεπε να μετακινηθεί σε χαμηλότερες τιμές KER εγγύτερα στην κατάσταση v=5 λαμβάνοντας υπόψη την δονητική πληθυσμιακή κατανομή κάθετης μετάβασης Franck- Condon. Για την 3ω διασταύρωση, το πεδίο είναι λιγότερο ισχυρό σε σχέση με τα δυναμικά στη διασταύρωση 1ω, οδηγώντας σε ένα μικρότερο δυναμικό χάσμα. Έτσι οι αναμενόμενες τιμές KER θα είναι μικρότερες από τις υπολογισμένες τιμές αλλά κοντύτερα στις διαβατικές τιμές τους. Τελικά, πρέπει να αναφερθεί ότι οι ανωτέρω εκτιμήσεις των τιμών KER θα οδηγήσουν σε ευρύτερα μέγιστα αφού ληφθεί υπόψη το μεγαλύτερο φασματικό εύρος του παλμού laser που καλύπτει ένα ενεργειακό φάσμα από ev. Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ανάλυση ακολουθούμε τα πειραματικά δεδομένα και τους θεωρητικούς υπολογισμούς σε αυξανόμενες διάρκειες παλμού όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 3.6. Οι προσεγγίσεις (αρχική κατανομή για το Franck-Condon, αδιαβατική προσέγγιση Born-Oppenheimer) των θεωρητικών υπολογισμών επιβεβαιώνονται μερικώς από παλμούς μεγαλύτερης διάρκειας, όμως η μοριακή ευθυγράμμιση προς την πόλωση του laser είναι αυτή που αυξάνει την συνεισφορά στη δικαιολόγηση των προσεγγίσεων, ενώ η εικόνα Floquet κερδίζει σταδιακά περισσότερη αξιοπιστία. Αρχικά, για τη μικρότερη διάρκεια παλμού των 7 fs, είναι ξεκάθαρο ότι οι δύο δρόμοι διάσπασης δεν έχουν διαχωριστεί φασματικά αλλά μάλλον είναι επικαλυπτόμενοι γύρω απο ένα ευρύ μέγιστο στα ~ 0.8 ev. Αυτό το φαινόμενο δεν αναπαράγεται από τις προβλέψεις της εικόνας Floquet όπως περιγράφηκε νωρίτερα, κάτι που αναμένεται για τόσο μικρές διάρκειες παλμού. Η εικόνα παραμένει ουσιαστικά αναλλοίωτη για παλμούς μέχρι και 22 fs. Σε αυτή τη διάρκεια παλμού οι θεωρητικοί υπολογισμοί μας δείχνουν ένα διαχωρισμό ανάμεσα στους δύο τρόπους διάσπασης, παρ ότι δεν είναι προφανές στα δεδομένα πιθανώς λόγω του μικρού σήματος του ATD δρόμου διάσπασης. Παρ όλα αυτά, το φαινόμενο (του διαχωρισμού των 2 δρόμων) είναι πειραματικώς ορατό για παλμούς 29 fs που αρχίζει να εμφανίζεται μια επιπλέον κορυφή κοντά στο αρχικό μέγιστο που αντιστοιχεί στην περίπτωση των 7 fs. Για μεγαλύτερες διάρκειες παλμών τα μέγιστα των διαδικασιών BS και ATD είναι διαχωρισμένα

26 Επιπλέον, οι ενέργειες διάσπασης έρχονται σε συμφωνία με τις προβλέψεις της εικόνας Floquet. Σχήμα 3.6. Αριστερά: Πειραματικά δεδομένα της διάσπασης του. Το σήμα παραγωγής του Η + (που πειραματικά λήφθηκε για ίσα σήματα σε όλες τις περιπτώσεις) απεικονίζεται από πάνω προς τα κάτω σε αυξανόμενες διάρκειες παλμών laser. Δεξιά: Οι θεωρητικοί υπολογισμοί που αντιστοιχούν στην πειραματική διαδικασία αλλά για ένα μόριο. Η κατανομή των τελικών καταστάσεων u> και g>, που αντιστοιχούν στις διαδικασίες ΒS και ATD, παρουσιάζονται στο διάγραμμα με κόκκινο και μπλε χρώμα αντίστοιχα [10]

27 Ένα κοινό χαρακτηριστικό τόσο στους θεωρητικούς υπολογισμούς όσο και στα πειραματικά δεδομένα είναι ότι η απόδοση της διαδικασίας BS παραμένει σταθερή ενώ η απόδοση της διαδικασίας ATD αυξάνει καθώς αυξάνει η διάρκεια του παλμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι η μέγιστη ένταση του laser παραμένει σταθερή για διάρκειες υψηλότερες από 17 fs και μόνο η διάρκεια του παλμού είναι αυτή που αλλάζει. Αυτό το φαινόμενο είναι η απόδειξη του ρόλου που διαδραματίζει η χρονική έκταση του παλμού του laser στην απόδοση μιας διαδικασίας. Το σήμα ATD είναι αρχικά μικρό σε τέτοιες εντάσεις laser καθώς η ισχύς του πεδίου είναι σχετικά μικρή συγκριτικά με τις τιμές του δυναμικού, οδηγώντας έτσι σε ένα μικρό ρυθμό διάσπασης. Όμως, καθώς η διάρκεια του παλμού αυξάνεται ο ρυθμός διάσπασης ενισχύεται όχι λόγω της αύξησης της ισχύος του πεδίου αλλά μάλλον λόγω της χρονικής διαπλάτυνσης του παλμού. Για το σκοπό αυτό, μελετήθηκε θεωρητικά η κατανομή κάθε δονητικής κατάστασης για τους δύο δρόμους διάσπασης. Μια συγκριτική μελέτη των δύο διαδικασιών με σταθερή ένταση laser 5 x W/cm 2 παρουσιάζεται στο σχήμα 3.7. Παρουσιάζεται επίσης η περίπτωση των 7 fs στην ίδια μέγιστη τιμή της έντασης για περαιτέρω σύγκριση. Ξεκινώντας από την περίπτωση των 45 fs και το δρόμο διάσπασης ATD, παρατηρούμε ότι οι κύριες δονητικές καταστάσεις που συνεισφέρουν σε αυτό το δρόμο είναι οι v=3,4,5. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με την εικόνα Floquet καθώς βρίσκονται στην περιοχή διασταύρωσης 3ω. Υψηλότερα δονητικά επίπεδα δεν φαίνεται να συνεισφέρουν σημαντικά. Κύριο αίτιο είναι ότι τα επίπεδα αυτά βρίσκονται κοντύτερα στην περιοχή διασταύρωσης 1ω και συνεισφέρουν περισσότερο στον δρόμο διάσπασης BS παρά στον ATD, τουλάχιστον για τα μέγιστα των εντάσεων της παρούσης εργασίας. Η εικόνα είναι πιο πολύπλοκη για το δρόμο BS. Μια κεντρική κατανομή φαίνεται να δημιουργείται με κέντρο τη δονητική κατάσταση v=5. Η αντίστοιχη ενέργεια για την 1ω μετάβαση που βασίζεται στα διαβατικά δυναμικά είναι Ε 5 -Ε u 0.12eV κάτι που υποδεικνύει ότι η κατάσταση βρίσκεται κοντά στην κορυφή του ενεργού διαβατικού φραγμού. Χαμηλότερες δονητικές καταστάσεις δεν φαίνεται να συνεισφέρουν λόγω της μεγαλύτερης συνεισφοράς στο δρόμο ATD καθώς είναι πιο κοντά στη διασταύρωση 3ω. Υψηλότερες δονητικές καταστάσεις συνεισφέρουν σημαντικά καλύπτοντας ένα εύρος ενεργειών από 0-1 ev. Δονητικές καταστάσεις με v 9 οδηγούν σε υψηλότερες τιμές KER απο την v=5 όπως προβλέπεται. Όμως καταστάσεις με v=6-8 οδηγούν σε χαμηλότερες KER λόγω του ότι τοποθετούνται ανάμεσα στις διασταυρώσεις 1ω και 3ω

28 Σχήμα 3.7. Θεωρητικοί υπολογισμοί. Κατανομή των κύριων δονητικών καταστάσεων για τους δρόμους διάσπασης του μορίου του για ίσες μέγιστες εντάσεις laser και διάφορες χρονικές τιμές παλμών. Οι αριθμοί που βρίσκονται στις καμπύλες αντιστοιχούν στο επίπεδο των δονητικών καταστάσεων. Η έντονη γραμμή αντιστοιχεί στο άθροισμα όλων των δονητικών καταστάσεων. Αριστερά: ATD δρόμος διάσπασης. Δεξιά: BS δρόμος διάσπασης [10]. Στην περίπτωση των 7 fs η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική. Στην περίπτωση του δρόμου ATD οι δονητικές καταστάσεις που συνεισφέρουν είναι όλες οι υψηλότερες από το επίπεδο v=3 με μέγιστη συνεισφορά από τις καταστάσεις v=3-5. Η ενεργειακή κατανομή κάθε μετάβασης είναι ευρύτερη τόσο από αυτή της περίπτωσης των 45 fs όσο και από το ίδιο το εύρος του παλμού. Στην BS κατάσταση μια ξεκάθαρη συνεισφορά προκύπτει από την δονητική κατάσταση v=6. Παρ όλα αυτά, η συνεισφορές των υψηλότερων επιπέδων δείχνουν ένα δομημένο ενεργειακό φάσμα τόσο σε χαμηλότερες όσο και σε υψηλότερες ενέργειες γύρω από την τιμή της v=6. Αυτή η συμπεριφορά είναι δύσκολο να αναλυθεί μέσα

29 από την εικόνα Floquet. Η απότομη αλλαγή της έντασης του υπερβραχείου παλμού δείχνει να επιβάλλεται στις διαδικασίες διάσπασης. Ουσιαστικά, ολοκληρώνεται μέσα σε μία ή δύο περιόδους παλμού ενώ η ένταση ποικίλλει σημαντικά κατά περισσότερο από έναν παράγοντα 2 στην διάρκεια αυτών των διαδικασιών. Ως αποτέλεσμα οι δρόμοι BS και ATD μπορούν να απεικονιστούν σε ένα μεγάλο εύρος εντάσεων οδηγώντας τόσο σε ευρύτερες κατανομές ενέργειας όσο και σε δομημένες κορυφές. Αυξάνοντας τη διάρκεια παλμού στα 17 fs η κατάσταση ακόμα δεν είναι ξεκάθαρη όμως τα κύρια χαρακτηριστικά της εικόνας Floquet αρχίζουν να εμφανίζονται. Αυτά είναι ότι ο δρόμος ATD είναι φασματικά διαχωρισμένος από τον δρόμο BS ενώ η συνεισφορά των δονητικών επιπέδων του BS δρόμου είναι λιγότερο δομημένες

30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Συμπεράσματα Σε αυτή την εργασία εξετάζεται η ισχύς και τα όρια της εικόνας Floquet σε συνάρτηση με την χρονική διάρκεια του παλμού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παράγει το υπολογιστικό πρόγραμμα και με βάση το σχήμα 3.6 εξάγεται το συμπέρασμα ότι όταν διάρκειες των παλμών διαρκούν μόνο κάποιους κύκλους του πεδίου laser τότε οι δύο δρόμοι διάσπασης δεν έχουν διαχωριστεί φασματικά αλλά είναι επικαλυπτόμενοι. Για αυτό το λόγο η αλληλεπίδραση μορίων-laser δεν μπορεί να θεωρηθεί περιοδική με αποτέλεσμα την μη δυνατότητα χρησιμοποίησης της εικόνας Floquet για διάστημα παλμών από 7 21 fs. Όμως για παλμούς διάρκειας 22 fs και πάνω τα δύο μονοπάτια διάσπασης δείχνουν ότι διαχωρίζονται για πρώτη φορά με αποτέλεσμα η αλληλεπίδραση μορίων-laser να μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν περιοδική οπότε η χρησιμοποίηση της εικόνας Floquet να είναι πλέον δυνατή παρέχοντας στιβαρά αποτελέσματα που έρχονται σε καλή συμφωνία με πειραματικά αποτελέσματα

31 Βιβλιογραφία 1. G. Floquet, Ann. l Ecol. Norm. Sup. 12 (1883) J.H. Poincare, Les Methodes Nouvelles de la Mechanique Celeste, Vol. I, II, III, IV, Paris, 1892, 1893, S.I Chu, D.A Telnov, Phys. Rep. 390, 8 (2004). 4. S.I Chu, W.P. Reinhasdt, Phys. Rev. Lett (1977). 5. J. H Posthumus, Rep. Prog. Phys. 67, 644 (2004). 6. J. McKenna, F. Anis, A. M. Sayler, B. Gaire, N. G. Johnson, E. Parke, K. D. Carnes, B. D. Esry, and I. Ben-Itzhak, Phys. Rev. A 85, (2012). 7. A. Zavriyev, P. H. Bucksbaum, H. G. Muller, and D. W. Schumacher, Phys. Rev. A 42, 5508 (1990). 8. P. H. Bucksbaum, A. Zavriyev, H. G. Muller, and D. W. Schumacher, Phys. Rev. Lett. 64, 1883 (1990). 9. A. Giusti-Suzor, X. He, O. Atabek and F.H. Mies, Phys. Rev. Lett. 64, 515 (1990). 10. E. P. Benis, M. Bakarezos, N. A. Papadogiannis, M. Tatarakis, S. Divanis, C. O Broin and L. A. A. Nikolopoulos, Phys. Rev. A 86, (2012). 11. P. W. Atkins, Φυσικοχημεία Τόμος ΙΙ, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2012). 12. P. Wang, A. M. Sayler, K. D. Carnes, B. D. Esry, and I. Ben-Itzhak, Opt. Lett. 30, 664 (2005)

32 Παράρτημα Α. Οδηγίες εκτέλεσης του υπολογιστικού προγράμματος 1. ~clayman$ cd h2p/run/h2p Goes to working directory 2. ~/h2p/run/h2p$./scr/run_h2p_ gauss 1. Parameters 1.0: intensity x W/cm 2, 1.55: photon energy (ev), 7: --> FWHM (fs), 0: z--> chirp (, gauss: shape) 2. Creates a directory ~/h2p/run/h2p/run_i-parameters/, where the word parameters refers to different execution parameters. Each run_h2p_18 execution creates a different run_i-parameters directory 3. The run_i-parameters created directory contains 4 sub-directories. a. tout. Contains monitor files and the pulse.out file which is the shape of the pulse of the run. b. tdat. Contains the time-dependent data with filename tdse-n$.dat which correspond to each vibrational level for the two electronic states u and g. c. scr. It is empty. It will host the script file runspiros located in ~/h2p/run/h2p d. dat. Contains the directory ked. ked is empty. It will host the two final output files corresponding to the two electronic states u and g. 3. ~/h2p/run/h2p$ cd run_i-parameters Goes to working directory run_i-parameters 4. ~/h2p/run/h2p/run_i-parameters$../bin/ryt l 0 f tdat/tdse-n0.dat a. Creates an output file with a long-parametric-name in the tdat directory. (e.g. ked0_sgauss_i1e+14_w1.65_t _c10_r10_ce0.dat. It corresponds to the vibrational level v=0)

33 b. This created file is needed only for obtaining the name needed to execute the script file. 5. ~/h2p/run/h2p/run_i-parameters$ ls dat/ked/ a. Shows the list of files in the dat/ked/ directory 6. Copy the part of the long-parametric-name starting form i. (e.g. i1e+14_w1.65_t _c10_r10_ce0) 7. ~/h2p/run/h2p/run_i-parameters$./scr/runspiros copied_ long-parametric-name a. (e.g../scr/runspiros i1e+14_w1.65_t _c10_r10_ce0) b. Creates the 2x18 (18 for the vibrational levels of u> and 18 for g>) output files with names ked$-v$.dat in the directory /dat/ked/ 8. ~/h2p/run/h2p/run_i-parameters$ ls dat/ked/ Shows the list of files in the dat/ked/ directory 9. ~/h2p/run/h2p/run_i-parameters$../bin/rmake_ker a. Creates the two final ASCII files corresponding to the Frank-Condon summation of the 18 vibrational levels for each electronic state g>, u>, located in the dat/ directory with names ked0.out g> and ked1.out u> Files needed for data analysis. ~/h2p/run/h2p/run_i-parameters/dat$ ked0.out, ked1.out: Column 1: KER(eV) Note: Divide by two to obtain Kinetic Energy (per ion) as in the experiment. Column 2: dp/de) ~/h2p/run/h2p/run_i-parameters$/tout$ pulse.out: Column 1: Time (fs). Column 2: E(field) (?)

34 B1. Συντελεστές Franck-Condon Η ποσοτική μορφή της αρχής Franck-Condon προκύπτει από την έκφραση της διπολικής ροπής μετάβασης, η οποία δίνεται από ένα ολοκλήρωμα της μορφής Β(1.1) όπου ψ i και ψ f είναι η αρχική και η τελική κυματοσυνάρτηση του συστήματος, αντίστοιχα. Η ένταση της μετάβασης είναι ανάλογη του τετραγώνου του μέτρου της διπολικής ροπής της μετάβασης, μ fi 2. Όταν μελετούμε την ένταση της ενιαίας ηλεκτρονικής και δονητικής μετάβασης, χρησιμοποιούμε το γεγονός ότι οι κυματοσυναρτήσεις των αρχικών και τελικών καταστάσεων δίνονται από τα γινόμενα των αντίστοιχων ηλεκτρονικών και δονητικών κυματοσυναρτήσεων. Έτσι, η ολική κυματοσυνάρτηση για μια ηλεκτρονική κατάσταση ψ ε και μια δονητική κατάσταση ψ υ, είναι ψ ε (r) ψ υ (R), όπου οι συντεταγμένες των ηλεκτρονίων συμβολίζονται με r, ενώ εκείνες των πυρήνων με R. O δείκτης ε αναφέρεται στην ηλεκτρονική κατάσταση, ενώ ο δείκτης υ στη δονητική. Η διπολική ροπή της μετάβασης ε, υ ε,υ είναι, σύμφωνα με τα παραπάνω : B(1.2) O πρώτος παράγοντας της τελευταίας σχέσης είναι ένα μέτρο του βαθμού της ανακατανομής των ηλεκτρονίων, που συμβαίνει κατά την μετάβαση. Με άλλα λόγια είναι ένα μέτρο της διπολικής ώθησης που παρέχει η μετάβαση στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Ο δεύτερος παράγοντας, ο οποίος γράφεται : Β(1.3) είναι ένα μέτρο του ταιριάσματος των θέσεων των πυρήνων στην ανώτερη και στην κατώτερη ηλεκτρονική κατάσταση. Η έκφραση αυτή είναι ένα ολοκλήρωμα επικάλυψης μεταξύ της αρχικής και τελικής δονητικής κυματοσυνάρτησης, ένα τέτοιο ολοκλήρωμα παρέχει ένα μέτρο της ομοιότητας των κυματοσυναρτήσεων. Η πιθανότητα μετάβασης από το δονητικό επίπεδο υ της θεμελιώδους ηλεκτρονικής κατάστασης, στο δονητικό επίπεδο υ της διεγερμένης ηλεκτρονικής κατάστασης, είναι ανάλογη του τετραγώνου της διπολικής

35 ροπής μετάβασης. Έτσι, η ένταση της μετάβασης θα είναι ανάλογη του. Η ποσότητα είναι γνωστή ως συντελεστής Franck-Condon της μετάβασης ε, υ ε,υ. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η επικάλυψη της δονητικής κυματοσυνάρτησης της ανώτερης ηλεκτρονικής κατάστασης με τη δονητική κατάσταση της κατώτερης ηλεκτρονικής κατάστασης, τόσο μεγαλύτερη είναι η ένταση της απορρόφησης αυτής της ταυτόχρονης ηλεκτρονικής και δονητικής μετάβασης [11]. Β2. Υπολογισμός ενός συντελεστή Franck-Condon Θεωρούμε τη μετάβαση από μια ηλεκτρονική κατάσταση σε μία άλλη, με μήκη δεσμών R e, R e αντίστοιχα, και ίσες σταθερές δύναμης. Θα υπολογιστεί ο συντελεστής Franck-Condon για την μετάβαση 0-0. Χρησιμοποιώντας τις κυματοσυναρτήσεις, όπου y=(r-r e )/α, y =(R-R e )/α, και α 2 =ħ. Το ολοκλήρωμα επικάλυψης είναι Η τελευταία έκφραση μετατρέπεται στην όπου αz=r (R+R e ). Η τιμή του τελευταίου ολοκληρώματος είναι π και έτσι το ολοκλήρωμα επικάλυψης είναι τελικά

36 Γ. Απόδειξη του θεωρήματος Floquet Έστω ο θεμελιώδης πίνακας του συστήματος. Τότε θα ισχύει = Επειδή σε ο πίνακας θα ικανοποιεί το ίδιο σύστημα, ενώ επιπλέον ισχύει ότι, δηλαδή ο πίνακας θα είναι ένας άλλος θεμελιώδης πίνακας του συστήματος. Συνεπώς οι στήλες (λύσεις) του πίνακα θα είναι γραμμικοί συνδυασμοί των στηλών του πίνακα, δηλαδή θα ισχύει: Γ(1.1) για κάποιες σταθερές έτσι ώστε να έχουμε Φ(t +T) = Φ(t)E Γ(1.2) όπου. Ο πίνακας Ε είναι μη ιδιάζων αφού ικανοποιεί την εξίσωση δηλαδή θα ισχύει. Έστω μ μία ιδιοτιμή του πίνακα Ε, δηλαδή μία λύση της εξίσωσης Γ(1.3) και υ ένα ιδιοδυάνυσμα, το οποίο αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή μ, δηλαδή ισχύει η εξίσωση (E-μ I) υ =0 Γ(1.4) Θεωρούμε τη λύση Τότε θα έχουμε: και η απόδειξη έχει ολοκληρωθεί

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο... Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο.. Ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου... Οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ Ε I ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ τ Μ Η Μ Α ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ! «ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης

Βασικά σημεία διάλεξης Διάλεξη 3 η Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Β Δρ. Δημήτρης Μπάλιος_ 2 _Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικά σημεία διάλεξης Σταθερό, μεταβλητό και μικτό κόστος. Άμεσο και έμμεσο κόστος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Με τον όρο αυτομόρφωση περιγράφουμε μία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας θεμελιώδης κινητήρια δύναμη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114). Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30842/31.7.2013 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 1023056 /1210/ΔΕ-Α' ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛ. 1041 ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β, Γ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Ε. Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Τ. Ε. Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ. Ε. Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Σελίδα 5 από 9 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «περὶ δὲ τῶν κοινῶν εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας». Σε ό,τι αφορά όμως το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Απριλίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.: 1036819/642/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, υπ αριθ. 85 (ΦΕΚ 141/τ. Α /21-6- 2012) για την «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Εισαγωγή Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και η διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης. Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 732-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001 Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

Β. 'Εκπτωση 50% στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για βεβαιωμένες οφειλές χρονικής περιόδου

Β. 'Εκπτωση 50% στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για βεβαιωμένες οφειλές χρονικής περιόδου -- 355 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/1/1999 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ: Ε33/3 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝ - ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις συμμετοχής, ύψος της χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο, σύναψη σύμβασης και διαδικασία παρακολούθησης και πληρωμής παρόχων, για τη λειτουργία του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΝΤΑ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΝΤΑ Μηχαήλ Κ. Νομικός Ο Μιχαήλ Νομικός με καταγωγή από την Αμοργό, αρχικά υπήρξε ιδιοκτήτης τυπογραφείου και εκδότης της εφημερίδας στην Αίγυπτο σε διάσημη εφημερίδα. Αφού επέστρεψε στην Ελλάδα το 1882 αγόρασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας". Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Επί της Αρχής : Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προτείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Οι εργαστηριακές εξετάσεις αποτελούνται από: Α) Ένα ολιγόλεπτο τεστ. Το τεστ βαθμολογείται και, εφόσον ο βαθμός είναι 5, ακολουθεί Β) Εξέταση τεσσάρων λεπτών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται ως αιώνας των µεγαλύτερων και

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Α Λυκείου Όνομα: Επώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: 13.04.2014 Κείμενο Α O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ανησυχώντας για την απειρία των παιδιών τους, που μπαίνουν στον κόσμο των

Διαβάστε περισσότερα

1932, πτώχευση. Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό

1932, πτώχευση. Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό 1932, πτώχευση Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό τους Τέτοιες μέρες, τον Απρίλιο του 1932, η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΕΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΕΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ Αριθμός Μελέτης: 84 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση 2014 (από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. Πτυχιακή εργασία Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. Ονοματεπώνυμο: Νταμπο Αρτεμίσια Αρ. Μ ητρώου:2007058 Επιβλέπουσα κ αθη γή τρια: Ρόη Γεωργιλά \Ί\6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Β1. Ορόσημο www.orosimo.gr Τηλ. 2810 222 724

Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Β1. Ορόσημο www.orosimo.gr Τηλ. 2810 222 724 Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Ο Γ. Βιζυηνός χαρακτηρίζεται εκτός των άλλων, ως δραματικός πεζογράφος. Η περίτεχνη πλοκή της αφήγησης, με τις εναλλαγές των σκηνών ή των συγκρούσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Κωνσταντινουπόλεως 8 66100 Δράμα ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ «ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Μιχαηλίδου Ναταλία Τηλ: 2310 726668 Email: dekpam@otenet.gr depkaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων συλλογής ελαιοκάρπου και

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας Μάριος Χάκκας Το Ψαράκι της γυάλας 1. Γραμματολογικά: Το διήγημα Το ψαράκι της γυάλας πρωτοδημοσιεύτηκε το 1971 μαζί με άλλα δύο διηγήματα, Ένα κορίτσι και ο Γιάννης το θεριό μυρμήγκι, στο συλλογικό τόμο

Διαβάστε περισσότερα

Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ.

Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ. Προς Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2009 Αρ.πρωτ.: 21677 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Κ.Χ. 18μ. Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α/Γ/Ε/Ν Κλειστό γήπεδο Βαρέων Αθλημάτων, 14 & 15 Νοεμβρίου 2009 Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/02/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 245100 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1)Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ZΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 29 Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 294. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 294. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία: 02/09/2015 Αρ. Πρωτ. 22970 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 294 Περίληψη Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις για την ένταξη έργων στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020

Διαδικασίες υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις για την ένταξη έργων στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Διαδικασίες υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις για την ένταξη έργων στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Ηράκλειο 23 Δεκεμβρίου 2015 Α. Γενικά Στοιχεία Καν 1303/2013 ΕΕ Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ. Α/23.12.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ. 17916/10.9.2013 Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013 ΠΟΛ.1076/17.3.2014 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23.07.2013), αναφορικά με τις ελεγχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Στόχοι Ενδεικτικοί στόχοι Kοινωνικού Γραμματισμού.

2. Στόχοι Ενδεικτικοί στόχοι Kοινωνικού Γραμματισμού. 1. Ταυτότητα ενότητας 1.Θέμα: Ρατσισμοί και διακρίσεις 2. Προτεινόμενες τάξεις: Γ -ΣΤ 3. Δημιουργός/οί: Άγγελος Χατζηνικολάου. Επεξεργασία: Τριανταφυλλιά Κωστούλη 4. Διάρκεια (σε διδακτικές ώρες): 8-10

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς:- (α) εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 29

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:1/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πετριάς, Δήμου Σκύδρας, Νομού Πέλλας, με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α»

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α» Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α» «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμας για το σχολικό έτος 2012 2013» ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Στην αρχή της Τετραβίβλου του ο Πτολεμαίος, ο μεγάλος αστρονόμος και γεωγράφος του 2ου αιώνα μ.χ. διαιρεί την επιστήμη των άστρων σε δύο μέρη. Με σημερινούς όρους το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

2. Λόγοι που οδηγούν στην κατάρτιση σύμβασης μερικής απασχόλησης.

2. Λόγοι που οδηγούν στην κατάρτιση σύμβασης μερικής απασχόλησης. LEGAL INSIGHTS ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παναγιώτης Ζαχαράκης Στο παρόν κείμενο γίνεται ανάλυση της έννοιας και των μορφών της σύμβασης μερικής απασχόλησης, των λόγων που οδηγούν στην κατάρτιση αυτής,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επί του άρθρου 1 της τροπολογίας

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επί του άρθρου 1 της τροπολογίας ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται Να θυμόμαστε ότι ο νόμος Ν 3199/2003 για την προστασία και διαχείριση υδάτων ψ ηφίστηκε από την Ελλάδα ώστε να εναρμονισθεί με την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Διαχείριση και

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Ελληνικά Ταχυδρομεία Κεντρική Υπηρεσία Δνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης Τομέας Ρυθμιστικού Πλαισίου και Ανταγωνισμού Σταδίου 60 101 88 Αθήνα Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1263

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Συνοπτική Παρουσίαση Ερωτηματολογίου Επιτροπής ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ Γιώργος Ιωακειμίδης Δήμαρχος Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη Πρόεδρος Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΕΪΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

EΓΚΥΚΛΙΟΣ. 1. Εισαγωγή

EΓΚΥΚΛΙΟΣ. 1. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 04/04/2006 Α.Π. 14873/395 ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές Αρχές και Ορισμοί Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Η ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας Διδακτική πρόταση H διδασκαλία της ενότητας «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας Η οικονομία» με τη βοήθεια του Eκπαιδευτικού Λογισμικού «Το 21 εν πλω» Τάξη Γ Γυμνασίου Διδακτικό υλικό Το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΠΟΛ: 1061 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα