H απορρόφησηαυτώντωνπροϊόντωνδιάσπασης, βοηθείται και από τη µεγάλη εσωτερική επιφάνεια πουέχειτολεπτόέντερο.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H απορρόφησηαυτώντωνπροϊόντωνδιάσπασης, βοηθείται και από τη µεγάλη εσωτερική επιφάνεια πουέχειτολεπτόέντερο."

Transcript

1 Πέψη H απορρόφησηαυτώντωνπροϊόντωνδιάσπασης, βοηθείται και από τη µεγάλη εσωτερική επιφάνεια πουέχειτολεπτόέντερο. απορροφητικά επιθήλια κύτταρα Τα προϊόντα της πέψης στο πεπτικό σύστηµα µεταφέρονται διαµέσου του απορροφητικού επιθήλιου κυττάρου στην κυκλοφορία και συγκεκριµένα κυρίως στα τµήµατα της περικυτταρικής µεµβράνης που καλύπτουν τις µικρολάχνες.

2 Πέψη Στα τµήµατα της περικυτταρικής µεµβράνης των απορροφητικών επιθήλιων κυττάρων, υπάρχει γλυκοκάλυκας, πεπτικά ένζυµα στενά συνδεδεµένα µε την περικυτταρικήµεµβράνη, µεµβρανικά συστήµατα για τη µεταφορά των συστατικών της τροφής από το πεπτικό σωλήνα στο απορροφητικό κύτταρο και συστήµατα µεταφοράς από το απορροφητικό κύτταροστηνκυκλοφορία. Για το έντερο συγκεκριµένα, τα ένζυµα αυτά είναι µεµβρανικές γλυκοπρωτεΐνες των απορροφητικών κυττάρων που προεξέχουν προς το εσωτερικό του εντέρουκαιπεριλαµβάνουνδισακχαρίτες, αµινοπεπτιδάσες και φωσφατάσες.

3 Πέψη ηλαδή, κάποια τελικά στάδια της πέψης γίνονται στα απορροφητικά κύτταρα κοντά στις θέσεις πρόσληψης αυτών των συστατικών της τροφής από το έντερο.

4 H απορρόφηση και η µεταφορά τελικά στο αίµα, των προϊόντων διάσπασης της τροφής, µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους µεταφοράς. Παθητική µεταφορά (passive transport) είναι εκείνη που γίνεται µε τους νόµους της διάχυσης, χωρίς την κατανάλωσηενέργειας. ηλαδή, εξαρτάται από τη συγκέντρωση της ουσίαςστιςδύοπλευρέςτηςµεµβράνηςκαιαπότη διαπερατότητα αυτής. Mεαυτότοείδοςτηςµεταφοράςγίνεταισεµικρή έκτασηαπορρόφησηαπότοέντερο, γιατίόταν, λόγω της παθητικής µεταφοράς, η συγκέντρωση των θρεπτικών υλών που περνούν στο αίµα αυξηθείκαιεξισωθείµεεκείνηπουέχουνστοέντερο, τότεαποκλείεταιηπαραπέρααπορρόφηση.

5 Απορρόφηση και µεταφορά στο αίµα των προϊόντων διάσπασης της τροφής. Όµως, στο πεπτικό σύστηµα γίνεται σχεδόν πλήρης απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών της τροφής, που επιτυγχάνεται µε την ενεργή µεταφορά. Eνεργή µεταφορά (active transport) είναι εκείνη που γίνεται από περιοχές µικρότερης συγκέντρωσης, σε περιοχές µεγαλύτερης συγκέντρωσης, µε κατανάλωση ενέργειας και µε πολύπλοκηδιαδικασία. Στην εξωτερική επιφάνεια της µεµβράνης του λεπτού εντέρου υπάρχουν συστατικά της µεµβράνης µεενζυµικήδράση, οιδιαπεράσες (permeases).

6 Απορρόφηση και µεταφορά στο αίµα των προϊόντων διάσπασης της τροφής. Eνεργή µεταφορά. Kάθε θρεπτική ύλη µπορεί να σχηµατίζει σύµπλοκοµόνοµετηνειδικήγι αυτήνδιαπεράση, µε σύγχρονη κατανάλωση ενέργειας, µε τη µορφή ATP. Tοσύµπλοκοαυτόµετακινείταιµόλιςσχηµατισθεί, προς την εσωτερική επιφάνεια της µεµβράνης, για λόγους που οφείλονται στη µεταβολή µιας τουλάχιστο φυσικοχηµικής ιδιότητας της διαπέρασης, όπως είναι η ηλεκτρική φόρτιση, η µετατροπήαπόυδρόφιλησευδρόφοβηκ.λπ. Στην εσωτερική επιφάνεια της µεµβράνης το σύµπλοκο διασπάται, απελευθερώνεται η θρεπτική ύλη ενώ η διαπεράση, λόγω µεταβολής κάποιων φυσικοχηµικών ιδιοτήτων της, επαναστρέφεται προς την εξωτερική επιφάνεια της µεµβράνης (κ.ο.κ.).

7 Απορρόφηση και µεταφορά στο αίµα των προϊόντων διάσπασης της τροφής. Eνεργή µεταφορά. H µεταφορά µε ειδικές διαπεράσες επιτρέπει, όχι µόνο την πλήρη απορρόφηση των χρήσιµων συστατικών, αλλά και τον αποκλεισµό της απορρόφησης συστατικών που δεν επιθυµεί ο οργανισµός. Έτσι επιβλαβήσυστατικάδεναπορροφώνται, αφού δε διαθέτει ο οργανισµός διαπεράσες παρά µόνο για τα χρήσιµα συστατικά, τα οποία κατακρατούνται, ενώταάλλααποβάλλονται. H χρησιµοποίηση αυτού του µηχανισµού για την απορρόφηση αυτούσιων των µορίων της τροφής (χωρίς διάσπαση), θα απαιτούσε υπερβολικά µεγάλο αριθµό διαπερασών, λόγω των διαφορών στη σύσταση, στη διαµόρφωση κ.λπ. ακόµα και των µορίων ίδιας τάξης θρεπτικών υλών

8 Απορρόφηση και µεταφορά στο αίµα των προϊόντων διάσπασης της τροφής. Eνεργή µεταφορά. Eπιπλέον η απορρόφηση αυτούσιων των µορίων της τροφής (χωρίς δηλαδή προηγουµένως να έχουν διασπασθεί στα δοµικά τους συστατικά), πιθανόν να δηµιουργούσε και κάποια προβλήµατα όπως για παράδειγµα, κάποια πρωτεΐνη να έχει µία ενζυµική δράση καταστρεπτική για τον οργανισµό, οπότε αν η απορρόφησή της γινόταν αυτούσια τότε πιθανόν να είχε ανεπιθύµητες ή και επιβλαβείς συνέπειες.

9 Απορρόφηση και µεταφορά στο αίµα των προϊόντων διάσπασης της τροφής. Eνεργή µεταφορά. H απορρόφηση µε ενεργή µεταφορά είναι απόλυτα εκλεκτική, µε την έννοια ότι κάποιες ενώσεις απορροφώνται γρηγορότερα από άλλες, ανεξάρτητα από το µέγεθός τους. Για παράδειγµα το θειϊκό µαγνήσιο δεν απορροφάται, αν και το µόριό του είναι µικρότερο από εκείνο της γλυκόζης ή τόσων άλλων ενώσεων που απορροφώνται από τον οργανισµό. Έτσι, το περιεχόµενο του εντέρου γίνεται υπέρτονο µε τη λήψη θειϊκού µαγνησίου, µε αποτέλεσµα να ελευθερώνεται νερό µέσα στο έντερο. O λόγοςαυτόςείναιηκύριααιτίαπουτοθειϊκό µαγνήσιοδρασανκαθαρτικό.

10 Απορρόφηση και µεταφορά στο αίµα των προϊόντων διάσπασης της τροφής. Eνεργή µεταφορά. Λόγωτηςαπολύταεκλεκτικήςαπορρόφησης, µπορούν να εξηγηθούν διαφορές στην ταχύτητα απορρόφησης µεταξύ των µονοσακχαριτών, που δεν µπορούσαν να εξηγηθούν µε τις διαφορές του µοριακούβάρουςήτηςσύνταξήςτους. Oι πεντόζες γενικά απορροφώνται µε µικρές ταχύτητες, ανάλογες µε την ταχύτητα απορρόφησης κάποιων εντελώς διαφορετικών µορίων, όπως το θειϊκόνάτριο. Eνώ, για παράδειγµα, η γλυκόζη και η γαλακτόζη απορροφώνταιµεπολύµεγάληταχύτητα. H µεγάληαυτήταχύτηταγιατηγλυκόζηκαι γαλακτόζη µπορεί να ανασταλλεί µε τη χρήση κάποιωνουσιών, όπωςιωδοξικώνήφθοριζίνης.

11 Απορρόφηση και µεταφορά στο αίµα των προϊόντων διάσπασης της τροφής. Eνεργή µεταφορά. ηλαδή υπάρχουν ουσίες που επιβραδύνουν την απορρόφηση άλλων ουσιών, για διάφορους λόγους, όπως ανταγωνισµό των ουσιών αυτών γιατηνίδιαδιαπεράσηήτο ATP κ.λπ.

12 Φυσικά υπάρχει και η αντίθετη περίπτωση, όπου κάποιες ουσίες διευκολύνουν την απορρόφηση άλλων ουσιών, δηλαδή η περίπτωση της διευκολυνόµενης συµµεταφοράς (facilitated transport). H διευκολυνόµενη συµµεταφορά, µπορεί να εµφανισθεί και γιατηνπερίπτωσητηςπαθητικήςµεταφοράς, αλλά και γιατηνπερίπτωσητηςενεργήςµεταφοράς. Ένααπόταπιογνωστάπαραδείγµατα διευκολυνόµενης συµµεταφοράς είναι η περίπτωση της γλυκόζης, που διευκολύνει τη µεταφορά πολλών άλλωνουσιών.

13 Τα µονοσάκχαρα δεν µπορούν λόγω πολικότητας να περάσουν τη µη πολική περικυτταρική µεµβράνη. Έτσι η φρουκτόζη περνά µε διευκολυνόµενη παθητική µεταφορά και η ενέργεια που απαιτείται καλύπτεται έµµεσα από την κλίση συγκέντρωσης της διαχεόµενηςουσίας. Η γλυκόζη και γαλακτόζη περνούν µε µηχανισµούς διευκολυνόµενης συµµεταφοράς, κατά τους οποίους η ενέργεια παρέχεται από την κλίση του ιόντος νατρίου ως εξής:

14 ιευκολυνόµενησυµµεταφοράγλυκόζης,γαλακτόζης, Να + Τοσάκχαροκαιτο Na + εισέρχονται στο εσωτερικό του απορροφητικού κυττάρου µετηνίδιαδιαπεράση. Η ενέργεια που καταναλώνεταιγιατηνείσοδοτου σακχάρου από µικρότερη περιοχή συγκέντρωσης σε µεγαλύτερη, καλύπτεται από τηνκίνησητου Na + απότη µεγαλύτερη συγκέντρωση (εξωτερικό του κυττάρου) σε µικρότερη συγκέντρωση (εσωτερικότουκυττάρου).

15 ιευκολυνόµενησυµµεταφοράγλυκόζης,γαλακτόζης, Να + Ηδιαφοράαυτήτης συγκέντρωσηςτου Na + διατηρείται από τη συνεχή αποµάκρυνσή του από το κύτταρο µε την αντλία (της περικυτταρικήςµεµβράνης) µεταφοράς Na + / Κ + µε σύγχρονη κατανάλωση ΑΤΡ (Na+ / Κ+ ΑΤΡάση). Από το απορροφητικό κύτταρο το σάκχαρο εισέρχεται στη συνέχεια στο πλάσµα µε ειδικές διαπεράσες µε παθητική µεταφορά.

16 ιευκολυνόµενησυµµεταφοράγλυκόζης,γαλακτόζης, Να + Παρόµοιοι µηχανισµοί µεταφοράς χρησιµοποιούνταικαιγιατηµεταφοράτωνσακχάρωναπότο αίµα και το εξωκυττάριο υγρό στο εσωτερικό των διαφόρωνκυττάρωντωνιστών. Μερικά µονοσάκχαρα προσλαµβάνονται στο εσωτερικό των απορροφητικών κυττάρων µε µεµβρανικό φορέα ένα ένζυµο που συγχρόνως τα υδρολύει και από το δισακχαρίτη, στον οποίο βρίσκονταιµέσαστονεντερικόχυλό. Η πορεία αυτή γίνεται χωρίς να απαιτείται κλίση Na +.

17 Mε τους παραπάνω τρόπους γίνεται σε µεγάλη έκταση και η απορρόφηση των διαφόρων αµινοξέων, ανάλογα µε τη σχετική συγκέντρωσή τους στον εντερικό χυλό, οπότε επιτυγχάνεται η απορρόφηση του καταλληλότερου µίγµατος αµινοξέων για τη βιοσύνθεσητωνπρωτεϊνώντουοργανισµού. Γενικάηµεταφοράτωναµινοξέωνµε Na + -εξαρτό- µενη µεταφορά, γίνεται µε τέσσερεις ξεχωριστούς µηχανισµούς συµµεταφοράς που δεν αλληλοσυναγωνίζονται και χρησιµοποιούνται για τις ακόλουθες τάξειςαµινοξέων: Τα 15 ουδέτερα αµινοξέα, τα 3 διβασικάαµινοξέα, τα 2 διόξινααµινοξέακαι µια τέταρτη οµάδα που περιλαµβάνει τη γλυκίνη, τηνπρολίνηκαιτηνυδροξυ-προλίνη.

18 Τα δι- και τρι-πεπτίδια όταν εισέλθουν στο απορροφητικό κύτταρο, διασπώνται µε ενδοκυτταρικέςπεπτιδάσεςσεαµινοξέα. Μεαυτότοντρόποδεδηµιουργείταιαύξησητης συγκέντρωσης ολιγοπεπτιδίων στο κύτταρο και διατηρείται συνεχώς µια µεγάλη κλίση που προάγει τηµεταφοράτωνολιγοπεπτιδίωνστοεσωτερικό. Μερικά ολιγοπεπτίδια προσλαµβάνονται από τα απορροφητικάκύτταρακαιµεενδοκύτωση. Έτσι προσλαµβάνονται από το µητρικό γάλα διάφορα µόρια ανοσοσφαιρινών από το έντερο των βρεφών.

19

20 Στο λεπτό έντερο γίνεται η απορρόφηση όλων σχεδόντωνθρεπτικώνυλών. Στο ανώτερο τµήµα του λεπτού εντέρου απορροφώνται οιµονοσακχαρίτες, οιπερισσότερεςβιταµίνες, τααµινοξέα, ηαλκοόληκαι ταανόργανασυστατικά, τα οποία εισέρχονται κυρίως στα τριχοειδή των λαχνώνκαικαταλήγουνστηνπυλαίαφλέβα.

21 Απορρόφηση των θρεπτικών υλών στο λεπτό έντερο Στο ανώτερο τµήµα του λεπτού εντέρου απορροφώνται οιµονοσακχαρίτες, οιπερισσότερεςβιταµίνες, τααµινοξέα, ηαλκοόληκαι ταανόργανασυστατικά, τα οποία εισέρχονται κυρίως στα τριχοειδή των λαχνώνκαικαταλήγουνστηνπυλαίαφλέβα.

22 Η αιθανόλη απορροφάται µε διάχυση κατά ένα µικρό µόνο µέρος της (περίπου 1/5) στο στοµάχι, το υπόλοιπο δε µέρος της (περίπου 4/5) απορροφάται στο λεπτό έντερο και µεταφέρεται στο αίµα, µε µέγιστοστα min. Ενώσταποτάηπεριεκτικότητασεαλκοόλη µετράται κατ όγκοεπίτοις %, στοαίµαµετράται κατάβάροςεπίτοις 0/00. Γρήγορακατανέµεταισεόλοτοσώµα (στο 70% περίπου του σώµατος), µικρά ποσά στο λιπώδη ιστό και στα οστά, ένα µικρό µέρος αποβάλλεται µε τηναναπνοή, 2% αποβάλλεταιαπότανεφρά, µεγαλύτερες ποσότητες στους µύες και στον εγκέφαλο, ενώ η απορροφηθείσα ποσότητα αλκοόλης παραλαµβάνεται από το ήπαρ, όπου καίγεταιµερυθµόπερίπου 10ml/h.

23 Απορρόφηση της αιθανόλης στο λεπτό έντερο Οβαθµόςκαιηδιάρκειατηςεπίδρασηςτου οινοπνεύµατος στον οργανισµό εξαρτώνται από τα επίπεδααυτούστοαίµακαιαπότορυθµόαύξησης των επιπέδων αυτών, δηλαδή την ποσότητα του οινοπνεύµατος που απορροφάται σε ένα χρονικό διάστηµα. Τα επίπεδα του οινοπνεύµατος στο αίµα σχετίζονται µεν µε τα επίπεδα αυτού στα διάφορα όργανακαισυνεπώςµετηνεπίδρασήτουσεαυτά, αλλάκάθεάτοµοπαρουσιάζειδιαφορετικήαντοχή.

24 Απορρόφηση της αιθανόλης στο λεπτό έντερο Κατά συνέπεια, αν ο ρυθµός απορρόφησης του οινοπνεύµατος από το πεπτικό σύστηµα του οργανισµού είναι µεγαλύτερος εκείνου που µπορεί να αποικοδοµεί ο οργανισµός, είναι βέβαιο ότι θα προκληθεί µέθη, δηλαδή επίδραση στα κύτταρα του νευρικού συστήµατος των οποίων καταστέλλει βαθµιαία τη λειτουργία, αναστέλλοντας έτσι τη δραστηριότητα του εγκεφάλου µε τις γνωστές συνέπειεςτηςµέθης. εν έχει πλήρως διευκρινισθεί ο µηχανισµός οξείας δράσης του οινοπνεύµατος, αλλά πιστεύεται ότι είναιπαρόµοιοςµεεκείνωντωνναρκωτικών, δηλαδή επιδρά στα µεµβρανικά συστήµατα των νευρώνων.

25 Απορρόφηση της αιθανόλης στο λεπτό έντερο Το πόσο γρήγορα θα απορροφηθεί το οινόπνευµα από τον οργανισµό, εξαρτάται από το περιεχόµενο του στοµάχου και από την περιεκτικότητα σε οινόπνευµατουποτού. Αντοστοµάχιείναιάδειο, θαφθάσειγρήγορα στο λεπτό έντερο και θα απορροφηθεί ταχύτατα. Αντοστοµάχιείναιπλήρες, τότεθαφθάσει αργότερα και τµηµατικά στο λεπτό έντερο και στο χρόνοπουµεσολαβείαπότηλήψητουποτού µέχρι την εµφάνισή του στο αίµα, θα προλαβαίνει ο οργανισµός να αποικοδοµεί τα τυχόν υπάρχονταποσάστοαίµακαιηεµφάνισητων αποτελεσµάτωντηςδράσηςτουθαείναιήπια.

26 Απορρόφηση της αιθανόλης στο λεπτό έντερο Στο χρόνο που απαιτείται για να περάσει το οινόπνευµα στο αίµα, επιδρά και η σύσταση τουπεριεχοµένουτουστοµάχου. Η επιβράδυνση είναι µεγαλύτερη για τροφές πλούσιεςσελιπαρέςύλες, µικρότερη για τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες. Οι υδατάνθρακες µάλλον υποβοηθούν, καθώς επίσης ένα θερµό ρόφηµα και όταν τα ποτά περιέχουν διοξείδιοτουάνθρακα.

27 Απορρόφηση της αιθανόλης στο λεπτό έντερο Αλλάκαιηπεριεκτικότητατουποτούσε οινόπνευµα επιδρά στο χρόνο που µεσολαβεί µέχριναφθάσειστοέντεροκαισυνεπώςκαι στορυθµόαπορρόφησηςαυτού. Καιτούτο, διότιανηπεριεκτικότητατου ποτούσεοινόπνευµαείναιπολύµεγάλη, µπορεί να ερεθισθεί ο πυλωρός του στοµάχου και λόγω συσπάσεων να κλείσει ο πυλωρικός σφιγκτήρας που συνδέει το στοµάχιµετοέντεροκαιέτσινα παρεµποδίζεται η εκκένωση του στοµάχου και κατ επέκταση η απορρόφηση του οινοπνεύµατος να γίνεται αργότερα και τµηµατικά.

28 Απορρόφηση της αιθανόλης στο λεπτό έντερο Ηαποικοδόµησητηςαιθανόληςγίνεταιστοήπαρ, όπου µετατρέπεται σε ακεταλδεΰδη, στη συνέχεια σε οξικό οξύ µε το ένζυµο αφυδρογονάση της ακεταλδεΰδηςκαιτέλοςσεακετυλο-coa. Ακόµα στα υπεροξεισωµάτια οξειδώνεται προς ακεταλδεΰδη είτε από την καταλάση είτε από την αλκοολική οξειδάση (κυτόχρωµα Ρ450). Η ταχύτητα της αποικοδόµησής της καθορίζεται από τη δραστικότητα της αλκοολικής αφυδρογονάσηςκαιαπόταδιαθέσιµαποσά NAD +. Γι αυτόσεµικρέςποσότητεςηταχύτητα αποικοδόµησηςείναιµεγαλύτερη.

29 Απορρόφηση της αιθανόλης στο λεπτό έντερο Τα όρια κατανάλωσης αλκοόλης, για υγιείς ανθρώπουςείναιτηςτάξηςτων 60 και 50 g ηµερήσιαγιαάνδρεςκαιγυναίκες, αντίστοιχα, εξαρτώµενη από πολλούς παράγοντες και από τη τυχόνλήψηφαρµάκων. Μεγάλη λήψη αλκοόλης για σειρά ετών προκαλεί βλάβητουήπατος. Η αλκοόλη ευνοεί τη σύνθεση τριγλυκεριδίων και χοληστερόλης, την αύξηση αποθήκευσης λίπους στο ήπαρ (λιπώδες ήπαρ), που µέσα σε κάποια όριαείναιαντιστρεπτή.

30 Απορρόφηση της αιθανόλης στο λεπτό έντερο Σε χρόνιο αλκοολισµό λήψη ποσοτήτων πολύ µεγαλυτέρων από 160 g οινοπνεύµατος ηµερήσια - προκαλούνται αλλοιώσεις λόγω νέκρωσης κυττάρωνκαισχηµατίζονταιινώδειςπεριοχές. Σεπεριπτώσειςδεκίρρωσηςτουήπατοςοι αλλοιώσεις αυτές είναι µη αντιστρεπτές και χάνεται η ηπατική λειτουργία

31 Απορρόφηση των θρεπτικών υλών στο λεπτό έντερο Στοµεσαίοτµήµατουλεπτούεντέρου, γίνεταιη απορρόφησητωνλιπών. Η απορρόφηση των λιπών αναστέλλεται από τα ιωδοξικάκαιτηφθοριζίνη. Πάντως σηµαντικό ρόλο στην απορρόφηση των λιπών, παίζει η γαλακτωµατοποίησή τους και συγκεκριµένα το µέγεθος του µικυλλίου και το φορτίο του. Oι βέλτιστες συνθήκες επιτυγχάνονται, όταν στο χυλό υπάρχει συνδυασµός χολικών οξέων, λιπαρών οξέωνκαιµονογλυκεριδίων. Tα λιπαρά οξέα και τα µονογλυκερίδια έχουν προέλθειαπόυδρόλυσητωνλιπών.

32 Απορρόφηση των θρεπτικών υλών στο λεπτό έντερο Για τα λίπη η απορρόφηση στα απορροφητικά κύτταρα γίνεται µε παθητική διάχυση, αφού σα µη πολικές ενώσεις µπορούν να περάσουν τη µη πολική περικυτταρική µεµβράνη στις µικρολάχνες τωναπορροφητικώνκυττάρων. Η όλη πορεία της υδρόλυσης και απορρόφησης των λιπαρών υλών, που είναι µια κάπως πολύπλοκη πορεία, που περιγράφεται παρακάτω:

33 Πορεία υδρόλυσης και απορρόφησης λιπαρών υλών

34 Πορεία υδρόλυσης και απορρόφησης λιπαρών υλών Μέσαστοναυλότουεντέρουταλίπηγαλακτω- µατοποιούνται µε τα χολικά άλατα και υδρολύονται µε τη λιπάση. Έτσι το 40% αυτών διασπάται προς γλυκερόλη και ελεύθεραλιπαράοξέα, έναποσοστό 3-10% απορροφάται σαν τριγλυκερίδια και το υπόλοιπο ποσόδιασπάται, τελικά, σεα-, καιβ-µονογλυκερίδια.

35 Πορεία υδρόλυσης και απορρόφησης λιπαρών υλών Στη συνέχεια τα α-µονογλυκερίδια διασπώνται σε γλυκερόληκαιλιπαράοξέα. Οι εστέρες της χοληστερόλης διασπώνται σε χοληστερόλη και λιπαρά οξέα. Τα φωσφολιποειδή διασπώνται στα συστατικά τους, αν και ένα µικρό ποσοστό απορροφάται αδιάσπαστο.

36 Πορεία υδρόλυσης και απορρόφησης λιπαρών υλών Στη συνέχεια απορροφώνται από το απορροφητικό κύτταρο τα τριγλυκερίδια, τα µονογλυκερίδια, η γλυκερίνη, τα λιπαρά οξέα, η χοληστερόλη και τα διασπασµένα και αδιάσπαστα φωσφολιποειδή.

37 Πορεία υδρόλυσης και απορρόφησης λιπαρών υλών Aκολουθείµια διεργασία που γίνεται µέσα στο απορροφητικό κύτταρο και αποσκοπεί στην επανασύσταση των λιπαρών υλών, πουαν δεν είχαν διασπασθεί δε θα µπορούσαν να περάσουν τα τοιχώµατα του εντέρου.

38 Πορεία υδρόλυσης και απορρόφησης λιπαρών υλών Έτσι συναθροίζονται στο λείο ενδοπλασµατικό δίκτυο των απορροφητικών κυττάρων και ανασυντίθενται τα τριγλυκερίδια από εστεροποίηση των µονογλυκεριδίων µε λιπαράοξέα.

39 Πορεία υδρόλυσης και απορρόφησης λιπαρών υλών Ένα µέρος των µονογλυκεριδίων διασπάται στο κυτόπλασµα των απορροφητικών κυττάρων προς λιπαρά οξέα και γλυκερόλη,

40 Πορεία υδρόλυσης και απορρόφησης λιπαρών υλών H γλυκερόληπου απορροφάται φέρεται τελικά µέσω των τριχοειδών αιµοφόρων αγγείων στο συκώτι µε την πυλαία φλέβα. Αλλάέναµέροςαπότη γλυκερόλη (που προκύπτει από τις υδρολυτικές πορείες) µετατρέπεται σε α- γλυκεροφωσφορικό οξύ και ξαναδίνειτριγλυκερίδια, αντιδρώντας µε τα λιπαρά οξέα.

41 Πορεία υδρόλυσης και απορρόφησης λιπαρών υλών Ηχοληστερόλη εστεροποιείται µε λιπαρά οξέα σε εστέρες χοληστερόλης. Τα φωσφολιποειδή επανασυντίθενται, αλλά ένα µέρος τους φέρεται τελικά µέσω των τριχοειδών αιµοφόρων αγγείων στο συκώτι µε την πυλαίαφλέβα.

42 Πορεία υδρόλυσης και απορρόφησης λιπαρών υλών Μεταφέρονται τα λιποειδή στο αδρό ενδοπλασµατικόδίκτυο, όπου τα τριγλυκερίδιαµαζίµετη χοληστερόλη και µε λίγα φωσφολιποειδή και µε λίγες (αλλά σηµαντικούρόλου) πρωτεΐνες, συνθέτουν τα χυλοµικρά.

43 Πορεία υδρόλυσης και απορρόφησης λιπαρών υλών Τα χυλοµικρά αποθηκεύονται στο σύστηµα Golgi και αποβάλλονται από το κύτταρο µε εξωκύτωση προς την περικυτταρική µεµβράνη, προς την εσωτερική πλευρά των λαχνών, όπου βρίσκονται τα αγγεία του αίµατος και της λεµφικήςκυκλοφορίας.

44 Πορεία υδρόλυσης και απορρόφησης λιπαρών υλών ιαµέσου του λεµφικού συστήµατος εισέρχεται το 80% των χυλοµικρών, τα οποία στη συνέχεια µπαίνουν στην κυκλοφορίατουαίµατος, από τους θωρακικούς πόρους. Ταλιπαράοξέαµε λιγότερα από 11 άτοµα άνθρακα (υδρόφιλα) εισέρχονται στο συκώτι σαν ελεύθερα λιπαρά οξέα διαµέσου της πυλαίας φλέβας κυρίως.

45 Tέλος στο κατώτερο τµήµα του λεπτού εντέρου γίνεται η απορρόφηση τωνχολικώναλάτωνκαι τηςβιταµίνης B 12.

46 Παχύ έντερο Eίναι ένας σωλήνας µήκους 1,5 1,8 m και διαµέτρου 6 6,5 cm σε σχήµαπ. Tολεπτόέντεροσυνδέεταιµετοπαχύέντερο µε την ειλεοτυφλική βαλβίδα, στο δεξιό µέρος της κοιλιακής χώρας, (5-7 cm πάνω από το κάτω άκρο τουανερχόµενουτµήµατοςτουπαχέοςεντέρου). Kατ αυτόν τον τρόπο σχηµατίζεται ένα τυφλό τµήµα του παχέος εντέρου, που αποτελείται από το κάτω άκρο του ανερχόµενου τµήµατος του παχέος εντέρου, το σιγµοειδές (cecum), το οποίο απολήγει σε µια προεξοχή που είναι τυφλή και λέγεται σκωληκοειδήςαπόφυση (appendix).

47 Παχύ έντερο Στονάνθρωπο, το σιγµοειδές και η σκωληκοειδής απόφυση δεν έχουν πια σηµαντικό ρόλο, ενώ στα φυτοφάγα και τα µηρυκαστικά ζώα, έχει µεγαλύτερο µέγεθος η περιοχή αυτή και σ αυτή υπάρχει πλήθος εξειδικευµένων βακτηρίων που διασπούν την κυτταρίνη. Tα τελευταία cm του παχέος εντέρου αποτελούν το ορθό ή απευθυσµένο (rectum), που καταλήγει στην περιοχή της έδρας (anus), στην οποία υπάρχουν δύο σφικτήρες.

48 Παχύ έντερο Τοπαχύέντεροδενεκκρίνειένζυµααλλάµόνοένα αραιό αλκαλικό υγρό, που περιέχει διττανθρακικά καιιόντακαλίουµαζίµεβλέννα, ηοποίαδεσµεύειτα κοπρώδη υλικά. Oι κινήσεις του παχέος εντέρου είναι ελαφρά περισταλτικές σε όλο το µήκος του, αλλά συγχρόνως υπάρχουν και αντιπερισταλτικά κύµατα, που γίνονται µε σκοπό να επιβραδύνουν το άδειασµα τουεντέρου, ότανηµάζαπουυπάρχειστοέντερο δεν έχει αφυδατωθεί ικανοποιητικά. O χυλόςαπότολεπτόέντεροπερνάειστοπαχύ έντερο, µέσω της ειλεοτυφλικής βαλβίδας, η οποία εµποδίζειτηνοπισθοδρόµησητουχυλού. Έτσι δεν περνούν στο λεπτό έντερο οι µικροοργανισµοίπουυπάρχουνστοπαχύέντερο.

49 Παχύ έντερο Tο περιεχόµενο του παχέος εντέρου µετακινείται µόνο µε την πίεση των καινούργιων ποσοτήτων χυλούπουπερνούν απότονειλεό. Στο παχύ έντερο γίνεται η τελική εναποθήκευση του περιεχοµένου του πεπτικού συστήµατος. Eδώ απορροφάται κυρίως νερό, ml (απότα mlπουφθάνουνκαθηµερινά) αλλά συγχρόνως απορροφώνται και ανόργανα συστατικά. Mιαποσότηταόµωςνερούπαραµένειγιαναβοηθά στην αποβολή των κοπράνων.

50 Παχύ έντερο Στηνπερίπτωσηπουγιακάποιααιτίαπ.χ. λόγω αυξηµένης µυϊκής δραστηριότητας των τοιχωµάτων του εντέρου, το περιεχόµενο του εντέρου περάσει γρήγορα και δεν αφυδατωθεί αρκετά, δηλαδή δεν απορροφηθεί αρκετό νερό, τότε το αποτέλεσµα είναι διάρροια (diarrhoea) καιτακόπραναυδαρρή. Aξίζει να σηµειωθεί ότι µε τη διάρροια προκαλείται µεγάληαφυδάτωσηστονοργανισµό. Aντιθέτως, η µυϊκή αδράνεια των τοιχωµάτων του εντέρου επιβραδύνει το πέρασµα του περιεχοµένου του εντέρου από αυτό, µε αποτέλεσµα να µικραίνει η περιεκτικότητά του σε νερό και τότε το αποτέλεσµα είναι δυσκοιλιότητα (constipation) και τα κόπρανα έχουνµεγαλύτερησκληρότητα.

51 Παχύ έντερο Aκόµα στο παχύ έντερο γίνεται απορρόφηση και των θρεπτικών υλών που δεν έχουν απορροφηθεί, καθώς επίσης και η διάσπαση κάποιων πρωτεϊνικών υπολειµµάτων, µε τη βοήθεια των µικροοργανισµών που υπάρχουν στο παχύ έντερο και αποτελούν τη χλωρίδα του εντέρου (intestinal flora). H χλωρίδα αυτή είναι πολύ σηµαντική για τη διατροφή του ανθρώπου και αυτό φαίνεται από τογεγονόςότι, ανχορηγηθούναπότοστόµα ουσίες που καταστρέφουν αυτή τη χλωρίδα, τότε εµφανίζονταισυµπτώµατααβιταµίνωσης.

52 Παχύ έντερο Όταν γεννιέται ο άνθρωπος δεν υπάρχει µικροβιακήχλωρίδα, δηλαδήείναιστείροτοπαχύέντερο, αλλά δηµιουργείται µικροβιακή χλωρίδα στη συνέχειαµεταχύρυθµό. Στηνπερίοδοτηςγαλουχίαςσταβρέφηπου θηλάζουν, υπερισχύει ο Lactobacillus bifidus, ενώ στα βρέφη που τρέφονται µε γάλα αγελάδας υπερισχύειοlactobacillus acidofilus. Στη συνέχεια αναπτύσσεται χλωρίδα µε µεγαλύτερη ποικιλία µικροβίων, από τα οποία τα σπουδαιότερα είναι η Escherichia coli, διάφορα άλλα αερόβια κολοβακτηρίδια, ο Bacillus subtilis και διάφορες ζύµεςκαιµύκητες.

53 Παχύ έντερο Oι παραπάνω µικροοργανισµοί αντιπροσωπεύουν όµως µικρό ποσοστό του συνολικού αριθµού των µικροοργανισµών, που ανήκουν κυρίως στους στρεπτόκοκκους λακτοβάκιλους και διπλόκοκκους. ιατροφή πλούσια σε υδατάνθρακες προκαλεί αύξηση των θετικών κατά Gram µικροβίων. Στην πλούσια σε πρωτεΐνες διατροφή έχουµε αύξηση των αρνητικών κατά Gram µικροβίων.

54 Παχύ έντερο O ρόλοςπουεπιτελούνταβακτήριατουεντέρου στον άνθρωπο είναι σηµαντικός. Xρησιµοποιούν σαν πρώτες ύλες τα υπολείµµατα της πέψης, διάφορους πολυσακχαρίτες ή και απλούστερους υδατάνθρακες (όπως σταχυόζη καιραφινόζη) και αφ ενός µεν συνθέτουν απαραίτητες για τον οργανισµόβιταµίνες (K, B 12, B 3, βιοτίνη, φολικόοξύ), αφ ετέρου δε, συνθέτουν απαραίτητα αµινοξέα, αυξητικούςπαράγοντεςκ.λπ.

55 Παχύ έντερο Έτσι καταναλίσκεται το µεγαλύτερο υπόλειµµα απότιςοργανικέςύλεςκαιτελικάτακόπραναπου αποβάλλονταιαποτελούνταικατά % από µικρόβια και σε µεγάλο ποσοστό από ενώσεις τελικής αποικοδόµησης των θρεπτικών υλών, όπως ινδόλιο, σκατόλιο, υδρόθειο κ.λπ. στα οποία οφείλεται η οσµή των κοπράνων. Όταντοτελευταίοτµήµατουπαχέοςεντέρου, ο πρωκτός, γεµίσει µε κόπρανα, τότε αυτά προκαλούν σταδιακά µια µηχανική τάση που οδηγεί στη δηµιουργία ενός αντανακλαστικού µηχανισµού αδειάσµατοςτουεντέρου (κένωση).

56 Παχύ έντερο Tο αντανακλαστικό αυτό µπορεί να αναστέλλεται κατάβούλησηαπότουςενήλικες, όχιόµωςαπότα βρέφη. H κένωση χαρακτηρίζεται από ισχυρή περισταλτική συστολή στον πρωκτό, µε σύγχρονη ακούσια συστολή των µυών του υπογαστρίου και σύγχρονη χαλάρωση των σφιγκτήρων της έδρας.

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Αθανασοπούλου

Αντωνία Αθανασοπούλου Πίνακας 1. Μέθοδοι αντιµετώπισης της διάβρωσης (ορύγµατα) Λοφίσκος στην κορυφή του ορύγµατος Ανάχωµα παροχέτευσης Αναβαθµοί Αγωγοί στράγγισης Σπορά / Κάλυψη µε άχυρα Χλοοτάπητας Προσωρινή κάλυψη Οδοντωτή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Θέμα: Θέσεις της ΚΕΕΕ για την ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός.

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός. Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός αποκλεισµός» Παρόντες: Αντώνης Πρωτοπαπάς, πρόεδρος Χριστόφορος Στυλιανού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΜΟΡΙΑ. ΠΟΛΙΟΡΚΙΕΣ

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΜΟΡΙΑ. ΠΟΛΙΟΡΚΙΕΣ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΜΟΡΙΑ. ΠΟΛΙΟΡΚΙΕΣ O Mοριάς στον καιρό της επανάστασης Η Πελοπόννησος ήταν στα 1821 η φυσική, όπως φαινόταν, κοιτίδα της επανάστασης. Ήταν µία µεγάλη, πολυάνθρωπη και πλούσια έκταση. H

Διαβάστε περισσότερα

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Επιτροπή Μελέτης Οµάδων Ενδοσχολικής Βίας της ΕΕ ΑΑ Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού 1 Μάιος 2010 1. Εισαγωγή Η συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ MOD R-430 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση ιάγραµµα ονόµατος και θέσης των κύριων εξαρτηµάτων 1. Έµβολο πίεσης 2. ιαφανές κάλυµµα 3. Φίλτρο αποχυµωτή

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ. ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ. ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αγαπητέ Γιαννάκη, αγαπητέ Martin, σε ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι,

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι, 1 Καλωσόρισμα επισήμων Κυρίες και κύριοι, Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού μας συμβουλίου, σας καλωσορίσω στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας μας, μέσα από τις εργασίες του οποίου αισιοδοξούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της αποφάσισε να αυξήσει το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της Εκκλησίας ενδιαφέρει όχι μόνο τα μέλη της αλλά και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει τα διάφορα πνευματικά ρεύματα που διαμόρφωσαν

Η ιστορία της Εκκλησίας ενδιαφέρει όχι μόνο τα μέλη της αλλά και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει τα διάφορα πνευματικά ρεύματα που διαμόρφωσαν Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Η ιστορία της Εκκλησίας ενδιαφέρει όχι μόνο τα μέλη της αλλά και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει τα διάφορα πνευματικά ρεύματα που διαμόρφωσαν τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Αυδίκος Η αµηχανία µπροστά στον τοίχο: το Πρόγραµµα και οι κοινότητες των Τσιγγάνων Γεια σας. Εγώ είµαι καινούργιος στη Θεσσαλία οι εκατέρωθέν µου καθήµενοι προϋπήρξαν εµού. Να ξεκινήσω, λοιπόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει την τραγικότητα του σημερινού ανθρώπου, η οποία οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: Μεταρρύθµιση όσον αφορά το προσωπικό

Ε&A: Μεταρρύθµιση όσον αφορά το προσωπικό MEMO/11/907 Βρυξέλλες, 13 εκεµβρίου 2011 Ε&A: Μεταρρύθµιση όσον αφορά το προσωπικό Γιατί προτείνετε τις µεταρρυθµίσεις αυτές; Τρεις λόγοι: Πρώτος και κυριότερος: Σε οικονοµικά δύσκολους καιρούς πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 1. Κύριε ήµαρχε θα θέλαµε να µας κάνετε µια µικρή αναφορά στα σηµαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση:

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση: Ιατρικά και Νοσοκοµειακά Έξοδα Οι Εργάτες που λαµβάνουν εβδοµαδιαίο επίδοµα αποζηµίωσης ίσως να δικαιούνται να πληρωθούν από την Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση (από εισπνοή σκόνης),

Διαβάστε περισσότερα

Τα 10 µαργαριτάρια για ένα φιλικό σπίτι

Τα 10 µαργαριτάρια για ένα φιλικό σπίτι Τα 10 µαργαριτάρια για ένα φιλικό σπίτι Αν η γάτα σας ζει µονίµως µέσα στο σπίτι, κάνετε το περιβάλλον της ενδιαφέρον, αυξάνοντας τον χώρο µε "µπαλκόνια" σε ψηλά σηµεία και µε ράφια σε διαφορετικά ύψη

Διαβάστε περισσότερα

«Το στίγµα του Εφιάλτη»

«Το στίγµα του Εφιάλτη» /νση ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, 2008-2009 (Ειδική διάκριση) «Το στίγµα του Εφιάλτη» Κοµµάτια Από Τα Κοµµάτια Της Ζωής Μου Ειρήνη Παραχεράκη Λύκειο «Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα» Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ (18ος-20ός ΑΙΩΝΑΣ)

ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ (18ος-20ός ΑΙΩΝΑΣ) 1 ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ (18ος-20ός ΑΙΩΝΑΣ) Στην Καππαδοκία παρατηρείται άνθηση της ναοδοµίας κατά τον 18 ο και 19 ο αιώνα. Παρόλα αυτά, οι νεώτεροι ναοί που κτίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές Εκλογές 2011

Βουλευτικές Εκλογές 2011 Πολίτης ή πελάτης; Είναι αλήθεια, ότι το πολιτικό σύστημα αποτυγχάνει σημαντικά να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις. Το ρουσφέτι, η αναξιοκρατία, η συναλλαγή και τα παζάρια, απαξιώνουν την πολιτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. αποφ.:30/2007 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 3/2007 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-01-2007 Σήμερα την 25 η του μηνός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΘΩΝ ΓΕΜΙΣΤΟΣ. Ύµνοι στους θεούς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΘΩΝ ΓΕΜΙΣΤΟΣ. Ύµνοι στους θεούς ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΘΩΝ ΓΕΜΙΣΤΟΣ Ύµνοι στους θεούς Πρώτος ύµνος για όλο το χρόνο στον ία. Ζεύ πατέρα, αυτοπάτορα, πρεσβύτατε και δηµιουργέ, πανυπέρτατε βασιλέα, που τα γέννησες όλα, επιφανέστερε από όλους, εσύ

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ. ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ.Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΗΝΑ, 2011 1 Γενικά Εδώ και πολλά χρόνια, οι ανασκαφικές έρευνες δέχονται τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Μαρία Μανώλη 1 Εισαγωγή Χωρίς αµφιβολία, τα σχολείο 1 αποτελεί το πιο θεµελιώδη κοινωνικό θεσµό µετά την οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου του βιβλίου

Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου του βιβλίου Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 03:54 Ζητούμενο είναι να τεθεί ο προβληματισμός και να προκύψει η αναζήτηση Γράφτηκε από τον Κώστας Γκέτσης Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Κυρίες, κύριοι, Η έννοια της ανάπτυξης είναι τόσο πολυφορεμένη στο σύγχρονο πολιτικό λεξιλόγιο, που αν δεν δώσουμε, ο καθένας από

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί ότι οι πέρα από τα κοινά µέτρα δηµιουργικοί άνθρωποι στον τοµέα του πνεύµατος έχουν σιδερένιαν αντοχή και µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Αισθηματικές ταινίες Bιογραφικές ταινίες Βωβές ταινίες Δραματικές ταινίες Επιστημονικής φαντασίας Μικρού μήκους Πολιτικές Πολεμικές

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 267 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 11 η Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα της εβδοµάδας

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 267 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 11 η Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα της εβδοµάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 4910 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 267 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη *

Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη * Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη * Ωριμάσαμε ως συντεταγμένη δημοκρατική κοινωνία με κοινοβουλευτικούς θεσμούς, περιφερειακή οργάνωση και τοπική αυτοδιοίκηση έως σήψης λίγο πριν την απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο

Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο Σταύρος Α. Ζένιος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δήμος Αγ. Δομετίου, 25 Μαρτίου 2012. Υλικό για την ομιλία από το βιβλίο Δημιουργική Κύπρος.

Διαβάστε περισσότερα

-*- SPORΤDAY. 2 3 ο4-1 9 9 7. Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη

-*- SPORΤDAY. 2 3 ο4-1 9 9 7. Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη -*- SPORΤDAY 1 Ηµεροµηνία Εκδότες:Zερβάκης- Κατσιµίγκος Α.Ε.Κ. Σε αυτό το τεύχος 1. Α.Ε.Κ. ΣΕΛ. 2-3 2 3 ο4-1 9 9 7 Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη Μαύρος, Μανωλάς, Ατµατσίδης και Νικολάου οι υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

πρωτοβάθµιας & δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που

πρωτοβάθµιας & δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : Χορήγηση πρωινού γεύµατος σε µαθητές πρωτοβάθµιας & δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολεία του ήµου Ηρακλείου Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο κτίριο, ανακοίνωσε τα

Ο Υφυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο κτίριο, ανακοίνωσε τα Τρίπολη, 4 Απριλίου 2008 Δηλώσεις του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου μετά την επιθεώρηση των έργων μεταστέγασης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Τρίπολης από το Μαντζούνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ. ωρεές και Χορηγίες (χιλ. ευρώ) Συνολικά τα τελευταία τρία χρόνια η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διέθεσε 4,7 εκατ. Ευρώ σε δωρεές και χορηγίες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ. ωρεές και Χορηγίες (χιλ. ευρώ) Συνολικά τα τελευταία τρία χρόνια η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διέθεσε 4,7 εκατ. Ευρώ σε δωρεές και χορηγίες. Κοινωνική συνεισφορά Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, ως υπεύθυνος και ενεργός εταιρικός πολίτης, επιδιώκει οι δραστηριότητές της να βρίσκονται σε θετική και παραγωγική αλληλεπίδραση µε το κοινωνικό περιβάλλον µέσα στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΑΛ ΠΥΛΗΣ 2012-2013 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΛ ΠΥΛΗΣ Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είναι οι : Βαμπούλης Δημήτριος, Λαμπρογιώργου Ειρήνη, Τζιάννης Γεώργιος, Παπαρσένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα, χρόνια πολλά, δεν τα έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες 1 Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες Λι Χονγκτζί Ελληνική µετάφραση από τα Αγγλικά Ιανουάριος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιδάσκοντας τον Φα στη Νέα Υόρκη... 1 ιδάσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα. Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ

Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα. Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ Δημοσίευση: 12/06/2011, 05:45 Αθήνα «Κατακλυσμός» έρχεται στην ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Στο Προτεινόμενο Σχέδιο Αξιολόγησης ο ρόλος της Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ) είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Υ έχουν αναβαθμιστεί ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πώς να πάρετε τα µέτρα µόνοι σας Σχετικά µε τη µέτρηση Θα χρειαστείτε ένα µέτρο(µεζούρα) που εύκολα θα προµηθευτείτε από ένα κατάστηµα µε υλικά ραπτών ή από ένα πολυκατάστηµα. Το µέτρο(µεζούρα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Στη βάση του περίτεχνου ανδριάντα του Στρατηλάτη Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, υπάρχει το εξής έμμετρο επίγραμμα: «Σε άτι γοργό καβαλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 50 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665312-3 FAX: (210)3665115 e-mail : pressoffice1@pasok.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 50 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665312-3 FAX: (210)3665115 e-mail : pressoffice1@pasok. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 50 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665312-3 FAX: (210)3665115 e-mail : pressoffice1@pasok.gr Αθήνα, 12 Ιουλίου 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι 29.10 η εξόφληση εισφορών 4 ου διµήνου

Μέχρι 29.10 η εξόφληση εισφορών 4 ου διµήνου On line Εβδοµαδιαία ηλεκτρονική ενηµερωτική έκδοση του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 23 Οκτωβρίου 2015, τεύχος 393 Επιµέλεια: Επιτροπή ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: Την ενέργεια και τα υλικά που οι. ΕΝΖΥΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ:Τα ένζυμα καταλύουν

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: Την ενέργεια και τα υλικά που οι. ΕΝΖΥΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ:Τα ένζυμα καταλύουν ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους συνήθως δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν άμεσα. Η αξιοποίησή τους προϋποθέτει τη μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας

Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας ιάλεξη του Καθηγητή Νίκου Λυγερού στην Ηµερίδα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αξιωµατικών Αστυνοµίας Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας Αθήνα, 05/12/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

AMEA_ENOTHTA_3 2/12/2008 16:48 ÂÏ 1

AMEA_ENOTHTA_3 2/12/2008 16:48 ÂÏ 1 AMEA_ENOTHTA_3 2/12/2008 16:48 ÂÏ 1 AMEA_ENOTHTA_3 2/12/2008 16:48 ÂÏ 64 AMEA_ENOTHTA_3 2/12/2008 16:48 ÂÏ 65 «Επικοινωνία και Αυτισµός» Συντονίστρια: Κορίνα θεοδωρακάκη ηµοσιογράφος ρ/σ ΛΑΜΨΗ 92,3 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο πιο κρίσιµο σταυροδρόµι µετά τη µεταπολίτευση.

Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο πιο κρίσιµο σταυροδρόµι µετά τη µεταπολίτευση. Η οµιλία του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα Συντρόφισσες και σύντροφοι, Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω από µια θεµελιακή, κατά τη γνώµη µου, διαπίστωση: Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο πιο κρίσιµο

Διαβάστε περισσότερα

, νηπιαγωγός info@paidikopanepistimio.gr

, νηπιαγωγός info@paidikopanepistimio.gr , νηπιαγωγός info@paidikopanepistimio.gr : Το πρόγραμμα «Ολυμπιακή Παιδεία» οργανώθηκε για τα νήπια και προνήπια του Παιδικού Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τους γονείς, αλλά και τους ιδιωτικούς και δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (Άρθρα 43-61 του Καταστατικού Χάρτη) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Κανονισµός ΓΕΝΙΚΑ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης Το Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (Ε ΥΠΠΥ), οι ήµοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποιο είναι το αγαπημένο ζώο των εφήβων? ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα. Τα χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1998

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1998 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2014 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2015 ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1998 Το 1998 η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία βραβεύθηκε για την δράση της από την Ακαδημία Αθηνών. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2014 & 3 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2015 ΒΡΑΒΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μπασιάκος έχει το λόγο. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ `ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών Σχολείων στην περιοχή ΤΑΛΩΣ ήµου Ηρακλείου /ΝΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 20 ης /2009

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 20 ης /2009 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 1. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13. ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ) 3. ΑΛΕΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ 1 2 Το θέµα µας είναι ο Αναρχισµός. Τι είναι ο Αναρχισµός; Μια διδασκαλία για την πολιτική. Σαν πολιτική διδασκαλία διαθέτει απόψεις για το πολιτικό πρόβληµα, για

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Απλές Συμβουλές Όταν μιλάω στο παιδί μου δεν με ακούει!!!

Απλές Συμβουλές Όταν μιλάω στο παιδί μου δεν με ακούει!!! Απλές Συμβουλές Όταν μιλάω στο παιδί μου δεν με ακούει!!! 5Μια έκδοση των ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΩΩ ΣΤΟ ΠΑΙΔ Ι ΜΟΥ Δ ΕΝ ΑΚΟΥΕΙ. 25 ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Από την Ελένη Λυμπεροπούλου Υπεύθυνη τμήματος ειδικής διαπαιδαγώγησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλασιασµός, καλλιέργεια και µεταποίηση Ελληνικών αρωµατικών- φαρµακευτικών φυτών 16-19 Νοεµβρίου 2015

Πολλαπλασιασµός, καλλιέργεια και µεταποίηση Ελληνικών αρωµατικών- φαρµακευτικών φυτών 16-19 Νοεµβρίου 2015 6-9 Νοεµβρίου 205 Περισσότερες πληροφορίες στο 230 4763 (0) εσωτ. 220, αιτήσεις συµµετοχής στο bbgk@bbgk.gr ευτέρα Τρίτη 6 7 Θεµατολο γία Ελληνική χλωρίδα, πολ/ σµός και Μεταποίηση καλλιέργεια 5.00 5.30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ. Νικόστρατος Ένα ξεχωριστό καλοκαίρι. Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου Α2 Γυμνασίου

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ. Νικόστρατος Ένα ξεχωριστό καλοκαίρι. Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου Α2 Γυμνασίου ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Νικόστρατος Ένα ξεχωριστό καλοκαίρι Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου Α2 Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Νικόστρατος Ένα ξεχωριστό

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκαύτωμα της Κάσου

Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το βρίκιον Άρης, 1881 Κολοβός Γεώργιος Ερευνητής Συγγραφέας Πτυχιούχος Διοίκησης Ναυτιλιακών και Μεταφορικών Επιχειρήσεων Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παραμονή Παγκόσμιας Ημέρας Αντικαταναλωτισμού*, 28 Νοεμβρίου 2008

Παραμονή Παγκόσμιας Ημέρας Αντικαταναλωτισμού*, 28 Νοεμβρίου 2008 Ο ΑΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Παραμονή Παγκόσμιας Ημέρας Αντικαταναλωτισμού*, 28 Νοεμβρίου 2008 Η χρονική συγκυρία δε θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Πέντε λεπτά μετά τις έξι το απόγευμα της τελευταίας μου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, κυρία Florent, Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κυρία Γενική Γραμματέας Ισότητας των

Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, κυρία Florent, Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κυρία Γενική Γραμματέας Ισότητας των Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, κυρία Florent, Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κυρία Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Κύριε Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο Κύριε Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο πρέπει να ικανοποιεί με τα ωράριά του το πρόγραμμα των γονέων.

Το σχολείο πρέπει να ικανοποιεί με τα ωράριά του το πρόγραμμα των γονέων. Cover Story Το σχολείο πρέπει να ικανοποιεί με τα ωράριά του το πρόγραμμα των γονέων. Φωτογραφίες: Δημήτρης Διακογιάννης Cover Ελευθέριος Γείτονας Γενικός Διευθυντής Εκπαιδευτηρίων Γείτονα 38 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΡΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ Ιατρικές ιδιότητες Χρησιμοποιούσαν καθρέφτες για το μακιγιάζ και το χτένισμα Φύλαγαν τα εργαλεία τους σε κασετίνες ΜΑΤΙΑ : Χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 Ελληνική Οικονοµία Αντιστροφή της πτωτικής πορείας του είκτη Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία (ΙΟΒΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 Ώρα έναρξης: 14:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΣ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656

Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 3/3/08 Α.Π.: 656 ΠΡΟΣ: - τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευρ. Στυλιανίδη

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κεφάλαιο 1 -Ορισµοί Κεφάλαιο 2 Αντικείµενο και Έκταση της Ασφάλισης 1. Αντικείµενο της ασφάλισης 2. Ασφαλισµένη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι υψηλότερες βαθμολογίες πρόσβασης των μαθητών μας ανά μάθημα

Οι υψηλότερες βαθμολογίες πρόσβασης των μαθητών μας ανά μάθημα Οι υψηλότερες βαθμολογίες πρόσβασης των μαθητών μας ανά μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΧΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Ο μοναδικός μαθητής στο Ωραιόκαστρο που έγραψε 20 ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19,9 ΜΠΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19,8

Διαβάστε περισσότερα