ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ"

Transcript

1 868 Πρακτικά Συνεδρίου - ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γιάννης Μητροφάνης Εργαστήριο ιαπολιτισµικών & Μεταναστευτικών Μελετών ρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Πανεπιστήµιο Κρήτης Περίληψη Με τη µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σχεδιάστηκε ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών σε θέµατα νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ο σχεδιασµός των διδακτικών ενοτήτων για τη νεοελληνική λογοτεχνία βασίστηκε στην πολυσυστηµική προσέγγιση του λογοτεχνικού φαινοµένου, την από κοινού δηλαδή µελέτη της ελλαδικής λογοτεχνίας για ενήλικες, της παιδικής λογοτεχνίας και της λογοτεχνίας της διασποράς. Παράλληλα, µία σειρά παιδαγωγικών παραµέτρων, όπως το επαγγελµατικό και ακαδηµαϊκό προφίλ των εκπαιδευτικών, το διδακτικό υλικό για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, καθόρισαν, ως ένα βαθµό, τη µεθοδολογία για το σχεδιασµό του υλικού. Λέξεις Κλειδιά εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη/ασύγχρονη), λογοτεχνικό σύστηµα, λογοτεχνία της διασποράς, λογοτεχνική ιστορία, παιδική λογοτεχνία, επιµόρφωση εκπαιδευτικών, λογοτεχνικό πολυσύστηµα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι µία ακόµη πρόκληση για το εκπαιδευτικό µας σύστηµα γενικότερα, ιδιαίτερα όταν οι νέες τεχνολογίες µπορούν να ικανοποιήσουν µία ουσιαστική ανάγκη στην επιµόρφωση των οµογενών εκπαιδευτικών. Ωστόσο, µία σειρά προκλητικών ερωτηµάτων ανακύπτουν, όταν σχεδιάζεται ένα διδακτικό υλικό για µια ιδιόµορφη οµάδα εκπαιδευτικών στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση της οµογένειας: Ποιο είναι το ακαδηµαϊκό και επαγγελµατικό προφίλ της συγκεκριµένης οµάδας εκπαιδευτικών; Ποιες κατεπείγουσες επιµορφωτικές ανάγκες πρέπει να καλυφθούν στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών; Τι είδους διδακτικό υλικό για τους µαθητές µας έχουµε σχεδιάσει και υλοποιήσει στα πλαίσια του Προγράµµατος «Παιδεία Οµογενών» και ποιες ανάγκες επιµόρφωσης εκπαιδευτικών προκύπτουν από το συγκεκριµένο διδακτικό υλικό ; Ποιο πρέπει να είναι εν τέλει το περιεχόµενο µάθησης στις ανθρωπιστικές επιστήµες και ειδικά στα θέµατα νεοελληνικής λογοτεχνίας;

2 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 869 ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ- ΕΥΤΙΚΩΝ Ως προς το αρχικό µας ερώτηµα η εµπειρία και η γνώση που προέκυψαν και προκύπτουν από τη δράση Προµηθέας του Προγράµµατος «Παιδεία Οµογενών», η οποία περιλαµβάνει σειρά επιµορφωτικών σεµιναρίων, αλλά και οι µελέτες που την πλαισίωσαν, αποτελούν µία αρκετά εύγλωττη ακτινογραφία των επιµορφωτικών αναγκών του εκπαιδευτικού στις πολυδαίδαλες µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Μελέτες σχετικά µε την επιµόρφωση οµογενών εκπαιδευτικών (Πετράκη, 2003) καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι αυτή η κατηγορία εκπαιδευτικών δεν αποτελεί µία συµπαγή και οµοιογενή οµάδα. Αντιθέτως, το ιδιαίτερο γνώρισµά τους είναι η ετερογένεια ως προς τις διαφορετικές κοινωνικοπολιτισµικές προϋποθέσεις που φέρουν, η διαφοροποιηµένη και ποικολόµορφη κατάρτιση που έχουν και, τέλος οι διαφορετικοί τύποι σχολείων στα οποία υπηρετούν. ΤΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ Το διδακτικό υλικό που έχει σχεδιαστεί και παραχθεί στα πλαίσια του προγράµµατος «Παιδεία Οµογενών» απευθύνεται σε µαθητές ελληνικής και µη καταγωγής δηλαδή σε οµοεθνείς, η αλλιώς οµογενείς, και σε αλλογενείς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Αυτή η θεσµική και εθνοτική διαφοροποίηση των οµάδων εµπλουτίστηκε παράλληλα µε το γεωγραφικό, το κοινωνικοπολιτισµικό και το παιδαγωγικό κριτήριο. ( αµανάκης, 2001). Η θεωρητική αφετηρία για το σχεδιασµό του διδακτικού υλικού είναι «ο πολιτισµικός εµπλουτισµός, µέσα από τη δυναµική διαδικασία της ενδοελληνικής πολιτισµικής συνάντησης και αλληλεπίδρασης, ο οποίος οδηγεί στη διεύρυνση της κοινής βάσης των διαφόρων ελληνικών ταυτοτήτων χωρίς να τις οµογενοποιεί και να τις ακυρώνει». ( αµανάκης, 2001, σ. 74). Με βάση την παραπάνω αρχή, το υλικό για την ελληνική λογοτεχνία θα πρέπει να καλλιεργεί τόσο την ταυτότητα (κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία) όσο και την ετερότητα (ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία), και συνεπώς οφείλει να αντλεί τα περιεχόµενά της από όλους τους κοινωνικούς χώρους της παροικίας, της χώρας διαµονής και της Ελλάδας. Συνεπώς το διδακτικό υλικό για την ελληνική λογοτεχνία θα έπρεπε να συνδυάσει τρία λογοτεχνικά συστή- µατα: της παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, της λογοτεχνίας των ενηλίκων και, τέλος, της λογοτεχνίας της διασποράς. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε η σειρά ανθολογίων Τα Χελιδόνια, υλικό το οποίο απευθύνεται σε µαθητές ηλικίας 6 έως 12 χρόνων, και αποτελεί το υλικό κορµού. Εσχάτως ολοκληρώθηκε η επιµέλεια ενός ακόµη βιβλίου, το οποίο απευθύνεται σε µαθητές ηλικίας 13 έως 18 χρόνων, στο οποίο ανθολογούνται κείµενα Ελλήνων λογοτεχνών της διασποράς, συµπληρώνοντας έτσι το δεύτερο πυλώνα διδακτικών εγχειριδίων, εκείνο του υλικού ετερότητας. Πρόκειται για µία καινοτόµο προσπάθεια, η οποία φιλοδοξεί να αναδείξει τις µέχρι τώρα λησµονηµένες ή έστω αφανείς πτυχές της λογοτεχνίας της διασποράς (Μητροφάνης, 2004). ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ο τίτλος Θέµατα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ηχεί σίγουρα αµφίσηµα. Παράλληλα, ο όρος διανθίζεται από µία σειρά αντιθέσεων και συνειρµών: ελληνικός

3 870 Πρακτικά Συνεδρίου - ΣΥΜΠΟΣΙΟ πολιτισµός vs ελλαδικός πολιτισµός, ελλαδική λογοτεχνία vs λογοτεχνία της διασποράς, λογοτεχνία ενηλίκων vs λογοτεχνία για παιδιά και νέους. Ειδικότερα, η ευρύτητα του γνωστικού αντικειµένου σε συνδυασµό µε τις ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας, οι οποίες δεν προσεγγίζουν ολιστικά το λογοτεχνικό φαινόµενο και εξοβελίζουν τόσο την παιδική, όσο και τη λογοτεχνία της διασποράς, δεν θα µπορούσαν να αποτελέσουν υπόδειγµα µιας σύντο- µης περιοδολόγησης της λογοτεχνικής µας ιστορίας. Αξίζει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι η ιστορία της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας έχει γραφεί περίπου τριάντα φορές έως σήµερα (Γιώργος Κεχαγιόγλου, 1980). Η παραδοσιακή µορφή της Ιστορίας της λογοτεχνίας, όπως αποτυπώθηκε τόσο στη λογοτεχνία της δυτικής Ευρώπης, όσο και στις κατά καιρούς ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τείνει να αντικατασταθεί πλέον από επισκοπήσεις συγκεκριµένων περιόδων ή λογοτεχνικών κινηµάτων. Η συνοπτική σκιαγράφηση των λογοτεχνικών εξελίξεων θα πρέπει να διακρίνεται για τη συνοχή, την αµοιβαιότητα και την αλληλεξάρτηση µεταξύ των επιµέρους λογοτεχνικών συστηµάτων (λογοτεχνία ενηλίκων, λογοτεχνία για παιδιά, λογοτεχνία της διασποράς). Η λογοτεχνική ιστορία: από το λογοτεχνικό σύστηµα στο λογοτεχνικό πολυσύστηµα Το ερώτηµα τι είναι λογοτεχνία και τι αυτή περιλαµβάνει, προκαλεί ενδεχο- µένως αµηχανία, γιατί σίγουρα δεν θα µπορούσαµε να ορίσουµε οντολογικά την έννοια λογοτεχνία, αναζητώντας ορισµούς κορυφαίων κριτικών, ή επιστρατεύοντας κάποιους διάσηµους συγγραφείς. Οι όποιοι ορισµοί δεν θα µπορούσαν σίγουρα να αντέξουν σε κριτικό έλεγχο. Επιπλέον, ένας οντολογικός καθορισµός της λογοτεχνίας δεν µπορεί να απαντήσει στο ερώτηµα: αν η λογοτεχνία είναι µία τόσο σταθερή οντότητα, τότε γιατί αλλάζουν διαρκώς οι αντιλήψεις περί της φύσης και της λειτουργίας της; Γιατί τα χαρακτηριστικά της δεν γίνονται αποδεκτά ως ειδοποιά σε οποιοδήποτε τόπο και χρόνο; (Φρυδάκη, 2003). Η λογοτεχνία ως έννοια εµφανίζεται συµπαγής αλλά ιστορικά ουδέποτε υπήρξε. Θα ήταν περισσότερο συνετή µία ιστορικό-εξελικτική εξέταση που λαµβάνει υπόψη τους κοινωνικούς και ιστορικούς προσδιορισµούς της λογοτεχνίας, και η οποία, κατ αναλογία µε την έννοια της γλώσσας, «εξαρτάται από τη χρήση της, τον τρόπο δηλαδή µε τον οποίο µία κοινότητα ανθρώπων, ένα έθνος ή µία κουλτούρα χρησιµοποιεί, αξιολογεί και απορρίπτει τα κείµενά της» (Τζιόβας 1987, σ. 33). Μία θεωρία εποµένως για τα περιεχόµενα της λογοτεχνικής µας ιστορίας θα έπρεπε να «συλλάβει το λογοτεχνικό φαινόµενο και την ιστορία του ως ένα συνεκτικό και αφοµοιωµένο σύνολο συστηµάτων» (Moisan 1992, σ. 124). Στο σύνολο αυτό διηθούνται σειρά λογοτεχνικών συστηµάτων, όπως είναι η ελλαδική λογοτεχνική ιστορία, η λογοτεχνία της ελληνικής διασποράς, η λογοτεχνία για παιδιά και νέους. Έτσι κανένα λογοτεχνικό φαινόµενο δεν συλλαµβάνεται εν κενώ, αλλά βασίζεται σε σχέσεις ανάµεσα στα στοιχεία, ορισµένες δε από αυτές είναι κυρίαρχες ή όχι, σε κάποιες στιγµές, ανάλογα µε τα τρέχοντα κριτήρια επιλογής ή αποτίµησης. Έτσι στην περίπτωσή µας η διαχρονική εξέλιξη στο σχεδιασµό και την έκδοση του διδακτικού υλικού τελικά κατόρθωσε να συνδυάσει τρεις διαφορετικούς λογοτεχνικούς κανόνες: αφενός στη σειρά του ανθολογίου Τα χελιδόνια κυριαρχεί η παιδική λογοτεχνία, έπεται η λογοτεχνία των ενηλίκων, ενώ στο Ανθολόγιο για τη διασπορά αποκλειστικά επιλέχθηκαν κείµενα συγγραφέων και ποιητών της οµογένειας.

4 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 871 Αυτή η προσέγγιση στην ανάγνωση της λογοτεχνικής µας παράδοσης ικανοποίησε ταυτόχρονα δύο βασικά κριτήρια: εκείνο των σύγχρονων θεωριών για τη λογοτεχνική ιστορία, καθώς και το κρίσιµο διακύβευµα της φιλοσοφίας του προγράµµατος, την ανάδειξη δηλαδή τόσο της ταυτότητας, όσο και της ετερότητας. Αντιστοίχως οφείλαµε να δράσουµε και στο σχεδιασµό του επιµορφωτικού προγράµµατος, προκειµένου οι εκπαιδευτικοί να συλλάβουν την ευρύτητα της νεοελληνικής λογοτεχνικής ιστορίας. Πώς θα µπορούσαµε να κατανοήσουµε τις απαρχές της ελλαδικής λογοτεχνικής ιστορίας µετά το 1821, αν δεν µελετήσουµε τα πολιτιστικά κέντρα του ελληνισµού της ιστορικής διασποράς την περίοδο του 18 ου και 19 ου αιώνα, τον ρόλο των φαναριωτών, τον ρόλο των Επτανήσων ή πολύ περισσότερο τον ρόλο που διαδραµάτισαν οι κοινότητες της λεγόµενης ιστορικής διασποράς, όπως είναι το Παρίσι του 18 ου και 19 ου αιώνα, το Άµστερνταµ, η Οδησσός ή το Λονδίνο. Συνεπώς, το σύστηµα της λογοτεχνίας της διασποράς έχει συµβάλει δυναµικά στην ανανέωση της ελλαδικής λογοτεχνίας. Αποσαφηνίζονται έτσι οι πολλές, ταυτόχρονες και εν γένει ετερόκλητες αφετηρίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας µε χρονικό σηµείο εκκίνησης την ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Παράλληλα, και στα νεότερα χρόνια παρατηρήθηκε το φαινόµενο οι λογοτέχνες της διασποράς, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια της µεταναστευτικής τους εµπειρίας, να µι- µούνται το ύφος της ελλαδικής λογοτεχνίας που γνώριζαν µέχρι την ηµέρα που έφυγαν οριστικά από την Ελλάδα. Η πρώτη γνωστή ελληνόγλωσση ποιητική συλλογή στην Αµερική, εκείνη του ηµήτρη Βαλάκου (Νέα Υόρκη 1912), έχει εµφανείς επιρροές από τα δηµοτικά τραγούδια και την ποίηση του Παλαµά. Ο Γιώργης Κουτουµάνος ( ) στις ποιητικές του συλλογές που εκδόθηκαν στην Αµερική πριν και µετά το Β παγκόσµιο πόλεµο, οικειοποιείται επίσης µοτίβα των δηµοτικών τραγουδιών και αφιερώνει ποιήµατα στον Παλαµά (Στεφανίδου, 2004). Η διάκριση µεταξύ λόγιας και λαϊκής παράδοσης, κυρίαρχης σε όλο το φάσµα της ελλαδικής λογοτεχνικής ιστορίας, είναι εµφανής και στη λογοτεχνία της διασποράς. Αυτή η θεµατολογική, αισθητική και γλωσσική διαφοροποίηση µεταξύ της λογοτεχνίας των µεταναστών είναι εµφανής σε συγγραφείς που ανήκουν σε πιο λαϊκά κοινωνικά στρώµατα και γράφουν για να εκφράσουν κυρίως τον ψυχισµό τους και τη νοσταλγία για την πατρώα γη, και στους πιο µορφωµένους Έλληνες που κατέχουν λαµπρές θέσεις στον πνευµατικό και ακαδηµαϊκό χώρο της χώρας υποδοχής. Η ποίηση του ελληνοαυστραλού ηµήτρη Τσαλουµά ή τα διηγήµατα του ηµήτρη Τζουµάκα, αν και έζησαν την ίδια περίπου εποχή, διαφοροποιείται αισθητά από την ποίηση του Ιωάννη Πόγα για παράδειγµα. Παράλληλα, η εξέλιξη του παιδικού λογοτεχνικού συστήµατος δεν µπορεί να κατανοηθεί πλήρως, αν δεν ληφθεί υπόψη τόσο η σχέση του µε τη λογοτεχνία των ενηλίκων, όσο και η ασύµµετρη επικοινωνία του µε την εκπαίδευση. Ποια είναι, για παράδειγµα, η χρήση των παραµυθιών στα ελλαδικά σχολικά εγχειρίδια το τέλος του 19 ου αιώνα; Από την άλλη, δεν θα µπορούσαµε να κατανοήσουµε τη σταδιακή διαµόρφωση της νεοελληνικής παιδικής λογοτεχνίας σε σχέση µε παρηκµασµένα αισθητικά ρεύµατα της λογοτεχνίας των ενηλίκων. Πώς κατανοείται, για παράδειγµα, η άνθιση του ιστορικού µυθιστορήµατος για παιδιά ή και του κοινωνικού, δεκαετίες µετά την ολοκλήρωση του κύκλου του σοσιαλιστικού ρεαλισµού ή του ροµαντισµού στη λογοτεχνία των ενηλίκων; Η διαιώνιση αισθητικών κανόνων και συµβάσεων της λογοτεχνίας των ενηλίκων στην παιδική λογοτεχνία, όπως επισηµαίνει η Zohar

5 872 Πρακτικά Συνεδρίου - ΣΥΜΠΟΣΙΟ Shavit (1986, σ. 75) δεν είναι κάτι που πρέπει να εκπλήσσει και να συζητείται µε όρους µιας «gesunkener Kultur». Αντιθέτως, θα πρέπει να προσεγγιστεί ως αποτέλεσµα των σχέσεων ανάµεσα στο σύστηµα των ενηλίκων και σ εκείνο των παιδιών. Σε αυτή την περίπτωση, η αποδοχή κειµένων του σοσιαλιστικού ρεαλισµού, για παράδειγµα, στο σύστηµα της παιδικής λογοτεχνίας κατέστη δυνατή, µόνο όταν οι κανόνες του σοσιαλιστικού ρεαλισµού άρχισαν να παρακµάζουν στο σύστηµα των ενηλίκων. Είναι, εποµένως, «ακίνδυνη» η οικειοποίησή τους από το παιδικό και νεανικό αναγνωστικό κοινό, αφού έχουν εν γένει τουλάχιστον αµφισβητηθεί και σε άλλες περιπτώσεις εξωραϊστεί (Μητροφάνης, 2003). Συνεπώς, αν η παιδική και νεανική λογοτεχνία λειτουργεί ως «υποθηκοφυλακείο» της λογοτεχνίας των ενηλίκων τότε ερµηνεύεται και η ετεροχρονισµένη, σε σχέση µε τη λογοτεχνία των ενηλίκων πάντα, άνθιση του ιστορικού, πολιτικού και κοινωνικού µυθιστορήµατος στην παιδική λογοτεχνία, ανάλογα πάντα µε τις εποχές. Συνεπώς, δεν θα µπορούσαµε να κατανοήσουµε τη λογοτεχνική ιστορία ως ένα απλό χρονικό µε ονόµατα και ηµεροµηνίες, αλλά ως ένα σύστηµα συγκοινωνούντων δοχείων που το καθένα ωστόσο διατηρεί την πρωτοτυπία του, την ιδιαίτερή του φυσιογνωµία. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το µάθηµα Θέµατα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας προορίζεται να εξοικειώσει τον εκπαιδευτικό της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης µε βασικές αρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας, γεγονός που θα του προσφέρει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, έτσι ώστε να αξιοποιεί στη διδακτική πράξη την πολυφωνικότητα των λογοτεχνικών κειµένων. Οι διδακτικές ενότητες διαπραγµατεύονται θέ- µατα, αισθητικά κινήµατα και πρόσωπα σταθµούς στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, χωρίς όµως, να εξαντλούνται όλες οι διαστάσεις και οι παράµετροι της λογοτεχνικής µας ιστορίας. Έτσι το µάθηµα επιδιώκει να προσφέρει ένα πανόραµα της λογοτεχνικής µας ιστορίας και να αναδείξει τις πολλαπλές της αφετηρίες. Γενική Περιγραφή Μαθήµατος Το διδακτικό υλικό που σχεδιάστηκε µε τη µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς σε ένα ταξίδι µε το λογοτεχνικό κεί- µενο και την ιστορία του. Ξεκινάµε τη γνωριµία µας µε το 19 ο αιώνα, µελετάµε τις πολλές και διαφορετικές αφετηρίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας αµέσως µετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους (1830) και συνεχίζουµε µέχρι το σή- µερα. Παράλληλα, αναδεικνύεται η πολλαπλότητα της νεοελληνικής λογοτεχνικής ιστορίας, η οποία διατηρεί ένα πολύπλοκο δίκτυο σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων µε άλλα συστήµατα, όπως η παιδική και νεανική λογοτεχνία, η κοινωνική και πολιτική ιστορία αλλά και η λογοτεχνία της διασποράς. Στο σηµείο αυτό έγκειται και η πρωτοτυπία του µαθήµατος, καθώς σε αρκετές διδακτικές ενότητες συνεξετάζεται η αµοιβαιότητα και η αλληλεξάρτηση τόσο της λογοτεχνίας των ενηλίκων, όσο και εκείνης για παιδιά και εντάσσουµε στο πεδίο των λογοτεχνικών µας εξερευνήσεων και τη λησµονηµένη, αλλά άκρως ενδιαφέρουσα λογοτεχνική ιστορία της διασποράς. Συνολικά σχεδιάστηκαν 10 διδακτικές ενότητες, η δοµή των οποίων στηρίζεται στην πολυσυστηµική προσέγγιση. Η πρώτη ενότητα, για παράδειγµα, έχει τίτλο: Οι απαρχές της λογοτεχνίας ( ) και σχολιάζει τις πολλαπλές αφετηρίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας, κάνοντας ένα ταξίδι αστραπή στις κοινότητες της ιστορι-

6 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 873 κής διασποράς και στον τρόπο που επηρέασαν ως ένα βαθµό τη φυσιογνωµία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα Ο σχεδιασµός του επιµορφωτικού υλικού έλαβε υπόψη του δυο πολύ βασικούς παράγοντες: α) την επιµόρφωση µε στόχο την ικανοποίηση των αναγκών της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και, β) την επιµόρφωση µε στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των ίδιων των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση του µαθήµατος της νεοελληνικής λογοτεχνίας, οι εκπαιδευτικοί µετά την ολοκλήρωση του επιµορφωτικού κύκλου θα πρέπει να: αναφέρουν τους κυριότερους σταθµούς της νεοελληνικής λογοτεχνικής ιστορίας διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των αισθητικών ρευµάτων που διαµόρφωσαν τη φυσιογνωµία της νεοελληνικής λογοτεχνίας εντοπίζουν σε λογοτεχνικά κείµενα βασικά γνωρίσµατα του αισθητικού κινήµατος στο οποίο ανήκουν και, τέλος προσεγγίζουν αποσπάσµατα κειµένων και να αναλύουν ορισµένες από τις συµβάσεις γραφής τους. ΜΕΘΟ ΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Ο σχεδιασµός του µαθήµατος στηρίχθηκε στη µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο µέρη: το σύγχρονο και το ασύγχρονο. Απ αυτό, το πρώτο, η τηλεδιδασκαλία (σύγχρονο), καλύπτει το ένα τρίτο (1/3) του χρόνου και το ασύγχρονο τα δύο τρίτα (2/3). Ως προς το σύγχρονο µέρος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αυτό περιλαµβάνει µία σειρά διαλέξεων- διδασκαλιών για κάθε µία από τις ενότητες που σχεδιάστηκαν για το σκοπό αυτό. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και νεοελληνική λογοτεχνία Κάθε ενότητα αποτελείται από το βασικό κείµενο το οποίο περιγράφει µε σαφήνεια και συντοµία τις βασικές αρχές κάθε θέµατος που διαπραγµατεύεται. Το κείµενο αυτό έχει συγγραφεί σύµφωνα µε τους κανόνες και τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στην πραγµατικότητα λειτουργεί υποστηρικτικά σε σχέση µε το σύγχρονο µέρος της τηλεκπαίδευσης, τις διαλέξεις. Παράλληλα, στο βασικό κείµενο επισυνάπτονται, σε ηλεκτρονική µορφή πάντα, συνοδευτικά συµπληρωµατικά κείµενα, τα οποία ο εκπαιδευτικός µπορεί να µελετήσει, προκειµένου να εµβαθύνει περισσότερο στα θέµατα που θίγονται. Τα συµπληρωµατικά κείµενα στην πραγµατικότητα συγκροτούν ένα υπέρ-κείµενο, το οποίο υποστηρίζει τόσο µεθοδολογικά, όσο και βιβλιογραφικά το βασικό κείµενο, το ηλεκτρονικό δηλαδή εγχειρίδιο. Για παράδειγµα στην υποενότητα Κατηγορίες παιδικού βιβλίου (βλ. σχ. πίνακα), συµπληρωµατικό κείµενο αποτελεί η εργασία της Σ.Ντενίση, Η διεθνής και η ελληνική πορεία του Ροβινσώνα Κρούσου και των Ροβινσωνιάδων κατά το 18 ο και 19 ο αιώνα. Μία πρώτη προσέγγιση (ΕΛΙΑ,1987, σσ.67-81). Συνολικά επελέγησαν για τις δέκα (10) διδακτικές ενότητες τριάντα (30) συµπληρωµατικά κείµενα, µέσω των οποίων ο εκπαιδευτικός µπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες για κάποια θέµατα που κρίνει ότι τον αφορούν άµεσα ή ενδιαφέρεται

7 874 Πρακτικά Συνεδρίου - ΣΥΜΠΟΣΙΟ απλώς να εµβαθύνει τις γνώσεις του. Παράλληλα, σε µερικές ενότητες κρίθηκε σκόπιµο οι αναγνώστες να παραπέµπονται σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις, όπως για παράδειγµα ο κόµβος του Σπουδαστηρίου του Νέου Ελληνισµού, ο οποίος περιλαµβάνει ηλεκτρονικό ανθολόγιο κειµένων και αρχείων. Μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να ακούσει τους ίδιους τους δηµιουργούς να απαγγέλλουν έργα τους, µε φωνοληψίες που είχαν πραγµατοποιηθεί κατά το παρελθόν. Έτσι, ο Ελύτης απαγγέλλει το Άξιον εστί, ο Σεφέρης το Ηµερολόγιο Καταστρώµατος κ.τ.λ. Ενίοτε ο αναγνώστης παραπέµπεται σε ιστοσελίδες για τη θεωρία και κριτική της λογοτεχνίας ή σε βασικές βιβλιογραφικές πηγές. Το τέταρτο συνθετικό στοιχείο της τηλεπιµόρφωσης για θέµατα νεοελληνικής λογοτεχνίας αποτελείται από επιπρόσθετα κείµενα, συγγενές δηλαδή µε το γνωστικό αντικείµενο υλικό, το οποίο πρέπει να µελετήσει υποχρεωτικά ο εκπαιδευτικός, προκειµένου να απαντήσει στις δραστηριότητες που πλαισιώνουν την κάθε διδακτική ενότητα. Τα κείµενα αυτά είναι κατά κανόνα ολόκληρα άρθρα ή αποσπάσµατα µονογραφιών µέσω των οποίων ο αναγνώστης εµπεδώνει τις γνώσεις του. ραστηριότητες και ασκήσεις για τα θέµατα νεοελληνικής λογοτεχνίας Κάθε διδακτική ενότητα περιλαµβάνει σειρά δραστηριοτήτων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, οι απαντήσεις των οποίων συνοδεύουν το διδακτικό υλικό. Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης είναι κλειστού τύπου και συνήθως ζητούν από τον εκπαιδευτικό να «κάνει» κάτι το οποίο σχετίζεται µε τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα µάθησης. Αντιθέτως, οι δραστηριότητες αντιστοιχούν σε ασκήσεις ανοιχτού τύπου. Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα άσκησης αυτοαξιολόγησης. 7. Η παιδική λογοτεχνία σήµερα ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΤΟΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΣ ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΣΟΥ; α) το κείµενο να είναι γραµµένο στο α πρόσωπο, γιατί έτσι ο αναγνώστηςπαιδί νοµίζει ότι τον αφορά άµεσα β) να έχει στοιχεία περιπέτειας (κατασκοπεία, φυλακίσεις, απαγωγές κ.α) αγωνίας και σασπένς γ) να ανατρέπει το κείµενο ό,τι γνωρίζουµε από τη σχολική ιστορία για ένα ιστορικό γεγονός για να ενδιαφέρει µε τον τρόπο αυτό τον αναγνώστη δ) να έχει ήρωες πρότυπα, για να ταυτίζεται ο µικρός αναγνώστης µαζί τους. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενός επιµορφωτικού προγράµµατος για τους οµογενείς εκπαιδευτικούς µε τη µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελεί σίγουρα µία πρόκληση όχι µόνο για την οµογένεια αλλά και για το ελ-

8 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 875 λαδικό σύστηµα επιµόρφωσης. Οι καινοτοµίες τις οποίες εγκαινιάζουν οι νέες τεχνολογίες, προσδίδουν µία νέα δυναµική στην επιµόρφωση του εκπαιδευτικού. Παράλληλα η ευελιξία και η λειτουργικότητα που επιτυγχάνεται µέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επιλύουν µία σειρά ζητηµάτων που κατά καιρούς καθήλωσαν τις µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Beaton, R. (1996), Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, Αθήνα: εκδόσεις Νεφέλη(Ελληνική µετάφραση) αµανάκης, Μ. (2001) Οµάδες στόχοι και οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού, στο Βάµβουκας Μ., αµανάκης Μ. & Κατσιµαλή Γ. (επιµ.) Προλεγόµενα Αναλυτικού Προγράµµατος για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη ιασπορά, Ρέθυµνο: Ε. ΙΑ. Μ.ΜΕ., Κεχαγιόγλου, Γ.(1980), Οι ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Μαντατοφόρος, 15, Μητροφάνης Γ. (2003), Ιδεολογικοί ανταγωνισµοί και η διεύρυνση του κανόνα της παιδικής λογοτεχνίας: η περίπτωση της ιδώς Σωτηρίου, Επιστήµες της Αγωγής, 2, Μητροφάνης Γ. (2004) Από το σχολικό ανθολόγιο στη διαλογικότητα των πολιτισµών: προβλήµατα κανονικοποίησης και µεθοδολογίας, στο αµανάκης Μ. & Μητροφάνης Γ.(επιµ.), Λογοτεχνία της ιασποράς και ιαπολιτισµικότητα. Πρακτικά ιη- µερίδας, Ρέθυµνο, Οκτωβρίου Ρέθυµνο: Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ, Moisan Cl.(1992), Η λογοτεχνική ιστορία, Αθήνα: εκδόσεις Καρδαµίτσα (Ελληνική µετάφραση) Πετράκη, Κ. (2003), Επιµόρφωση οµογενών εκπαιδευτικών σε ελληνικά Πανεπιστήµια, Ρέθυµνο:Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ. Στεφανίδου Αν. (2004) Η διασπορά στην ελληνοαµερικανική ποίηση, στο αµανάκης, Μ & Μητροφάνης Γ.(επιµ.), Λογοτεχνία της ιασποράς και ιαπολιτισµικότητα. Πρακτικά ιηµερίδας. Ρέθυµνο Οκτωβρίου 2003, Ρέθυµνο: Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ, Shavit, Z. (1986), Poetic s of Children s Literature, Athens and London: University of Georgia Press Τζιόβας,. (1987), Μετά την Αισθητική, Αθήνα: εκδόσεις Γνώση Φρυδάκη, Ευ. (2003), Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας, Αθήνα: εκδόσεις Κριτική.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 72 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Εισαγωγή Το προτεινόµενο ΠΣ για το µάθηµα της λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6 Επιστημονική Υπεύθυνη Συντονίστρια Χριστίνα Αργυροπούλου, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Περιλήψεων. σελ. 1 από 36

Βιβλίο Περιλήψεων. σελ. 1 από 36 Βιβλίο Περιλήψεων σελ. 1 από 36 Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

Η λογοτεχνική θεωρία μέσα από τα Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η λογοτεχνική θεωρία μέσα από τα Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Η λογοτεχνική θεωρία μέσα από τα Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κυριακή Γανίτου (Νομικός, ΜΑ του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, ΔΠΘ) Εισαγωγή Επανειλημμένως

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας λογοτεχνία στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας λογοτεχνία στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Βενετία Αποστολίδου & Ελένη Χοντολίδου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Αθήνα 2009 [1] Επιστημονική Υπεύθυνη Συντονίστρια Χριστίνα Αργυροπούλου, Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. αποφάσισε τα ακόλουθα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. αποφάσισε τα ακόλουθα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας, αφού έλαβε υπόψη της ότι α) οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας διαθέτουν τεκμηριωμένο επαγγελματικό δικαίωμα διορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

«Το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων στην Ελλάδα: ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων τους στο χώρο εργασίας»

«Το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων στην Ελλάδα: ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων τους στο χώρο εργασίας» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επιστημονικώς Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Του Κωνσταντίνου. Χατζηδήµου ΘΕΜΑ: «Το λεξικό στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση «ηµιουργία οδηγού διδασκαλίας για την Έκφραση - Έκθεση Β Λυκείου στα πλαίσια της θεωρίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ» ΓΚΛΙΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ» ΓΚΛΙΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα