Αξιολόγηση & Βελτιωτικές παρεµβάσεις στο Ολοκληρωµένο Σχέδιο ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση & Βελτιωτικές παρεµβάσεις στο Ολοκληρωµένο Σχέδιο ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού"

Transcript

1 Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 8 «Εφαρµογή Ολοκληρωµένων Σχεδίων ιαχείρισης σε επιλεγµένες γεωγραφικές περιοχές» ΕΡΓΑΣΙΑ 8.1- «Πιλοτική Εφαρµογή Ολοκληρωµένου Σχεδίου ιαχείρισης στην Περιοχή της υτικής Αττικής» Αξιολόγηση & Βελτιωτικές παρεµβάσεις στο Ηµεροµηνία Υποβολής: εκέµβριος 2007 Εταίρος: ΕΤΑΙΡEΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝ ΥΣΗΣ & ΙΝΩΝ ΑΕ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού στην περιοχή της υτικής Αττικής ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ ΑΒΕΕ TRIUMPH INTERNATIONAL A.B.E.E. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ «NIKOLAS» ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΑΡΚΑΛΗ Α. & ΣΙΑ ΟΕ 2. Εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού στην περιοχή του ευρύτερου Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης ΑΠΟΣΤ0ΛΑΚΗΣ Α.Ε. ΜΙΝΕΡΒΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ 3. Εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού στο νοµό ράµας ΕΛΒΕ Α.Ε. MASH FASHION ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΙ ΗΣ ΑΒΕΕ «PANDA» Κ. ΑΤΜΑΤΖΙ ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 4. Εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού στο νοµό Πιερίας ΟΜΝΑ Α.Ε. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΒΕΕ 5. Συµπεράσµατα 2

3 1. Εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού στην περιοχή της υτικής Αττικής Κύριο αντικείµενο της εργασίας αποτελεί η πιλοτική εφαρµογή στην περιοχή της υτικής Αττικής σε 40 επαπειλούµενες θέσεις εργασίας, σε επιχειρήσεις του κλάδου ένδυσης, συµβουλευτικής υποστήριξης κατά τον σχεδιασµό ατοµικών σχεδίων δράσης για κάθε απειλούµενη θέση εργασίας. Σε συνεργασία µε τον ΣΚΕΕ, αναζητήθηκαν επιχειρήσεις του κλάδου ένδυσης στην περιοχή της Αττικής, απασχολούµενοι των οποίων επιλέχθηκαν από τον σύµβουλο και τον επιχειρηµατία ή εκπρόσωπο του, για να συµµετάσχουν στις συνεδρίες συµβουλευτικής υποστήριξης για ανάπτυξη των ατοµικών σχεδίων δράσης των εργαζοµένων. Τέλος για την υλοποίηση της εργασίας αξιοποιήθηκαν τα εργαλεία και η προτεινόµενη µεθοδολογία της εργασίας 7.3 για την συµβουλευτική υποστήριξη των επιλεγµένων εργαζοµένων από τις επιχειρήσεις του κλάδου ένδυσης. Μεθοδολογία Σε συνεργασία του συµβούλου δοµών συµβουλευτικής και του ΣΚΕΕ επιλέχθηκαν 6 (έξι) επιχειρήσεις του κλάδου ένδυσης, οι οποίες τα τελευταία χρόνια υπέστησαν τις επιπτώσεις των αναγκαίων αναδιαρθρώσεων της παραγωγής και της εργασίας. Οι εν λόγω επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στο κλάδο ένδυσης για πολλά χρόνια, είναι εγκατεστηµένες στην Αττική και σχεδόν όλες χαρακτηρίζονται ως µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, ο σύµβουλος µε τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή τον επιχειρηµατία συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο Ε1 της εργασίας 7.3, το οποίο αφορά τα στοιχεία της επιχείρησης, κυρίως όµως, τα χαρακτηριστικά του της και τις πολιτικές της για την ανάπτυξη και διαχείριση των εργαζοµένων της. Η επιλογή των εργαζοµένων, οι οποίοι κυρίως απασχολούνται στη παραγωγική διαδικασία αλλά και σε άλλες δραστηριότητες της επιχείρησης, 3

4 έγινε από τον σύµβουλο και τον επιχειρηµατία ή εκπρόσωπο του, για να συµµετέχουν στις ατοµικές συνεδρίες µε τον σύµβουλο. Με οδηγό το ερωτηµατολόγιο Ε2 της εργασίας 7.3, ο σύµβουλος σε ατοµικές συνεδρίες µε κάθε εργαζόµενο βοήθησε στην συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, το οποίο σκιαγραφεί το προσωπικό και εργασιακό προφίλ του εργαζοµένου. Κατά την συνεδρία ο σύµβουλος αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εµπειρία του, µε την κατεύθυνση του ερωτηµατολογίου προσπάθησε να ενισχύσει τον συµβουλευόµενο να ανακαλύψει τα θετικά στοιχεία του, καθώς και να εντοπίσει τα αδύνατα χαρακτηριστικά του, ούτως ώστε να προσπαθήσει να τα βελτιώσει, για να µπορέσει να τα αξιοποιήσει στην αγορά εργασίας. Τέλος για κάθε εργαζόµενο, ο επιχειρηµατίας ή ο υπεύθυνος της επιχείρησης, γνωρίζοντας τα δυνατά στοιχεία, τα κενά και τις ελλείψεις του κάθε εργαζόµενου συµπλήρωσε το έντυπο Ε3, στο οποίο αποτυπώνεται η αξιολόγηση του εργαζόµενου. Παρουσίαση Επιχειρήσεων & Σκιαγράφηση Εργαζοµένων Σε αυτό το µέρος της εργασίας, γίνεται παρουσίαση της επιχείρησης εστιάζοντας στον τοµέα διαχείρισης του και µία περιληπτική αναφορά για κάθε εργαζόµενο, ο οποίος συµµετείχε στην συµβουλευτική διαδικασία. 4

5 1.1. ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ ΑΒΕΕ Με έδρα την Αθήνα η εν λόγω επιχείρηση έχει δραστηριότητα την παραγωγή και εµπορία επώνυµων ενδυµάτων από το 1986 µε ιδιόκτητα καταστήµατα. Στην επιχείρηση απασχολούνται 50 εργαζόµενοι συµπεριλαµβανοµένων και των οικογενειακών µελών. Η πλειοψηφία των εργαζοµένων (43) είναι εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκ των οποίων οι περισσότεροι από το 50% είναι ηλικίας άνω των 45 ετών. Η διοίκηση της Επιχείρησης στήριξε την ανάπτυξη της και τη βελτίωση της θέσης της στην Ελληνική αγορά στον σηµαντικότερο παράγοντα, που όπως η ίδια τονίζει είναι το ανθρώπινο δυναµικό της. Για την ανάπτυξη του της, η επιχείρηση εφαρµόζει µεθόδους εκπαίδευσης στη θέση εργασίας, σεµινάρια από στελέχη της εταιρείας και εξωτερικούς συµβούλους, εκπαιδευτές. Χρησιµοποιεί συστήµατα ανταµοιβών που συνδέονται µε την απόδοση, έκτακτα δώρα καθώς και ευκαιρίες ανάπτυξης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζοµένων της. Σηµαντικότεροι παράγοντες για την διαχείριση του Ανθρώπινου υναµικού αποτελούν ο προσανατολισµός σε νέες αγορές και η επιδίωξη µείωσης του εργατικού κόστους. Επίσης οι θέσεις εργασίας επηρεάζονται αρνητικά από την συρρίκνωση της εταιρείας και θετικά από την παραγωγή νέων προϊόντων/υπηρεσιών, ο προσανατολισµός σε νέες αγορές, η ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας και η ανάπτυξη της επιχείρησης. Επίσης οι κυριότεροι λόγοι που επηρεάζουν την οµαλή λειτουργία της επιχείρησης σε µεγάλο βαθµό, είναι η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού, το µη δέσιµο των εργαζοµένων µε την εταιρεία, η έλλειψη πνεύµατος συνεργασίας, η δυσκολία σε νέες ιδέες, η χαµηλή παραγωγικότητα καθώς και η έλλειψη κινήτρων. Τέλος η επιχείρηση θεωρεί ότι θέµατα ιοίκησης Προσωπικού είναι αναγκαία προς εφαρµογή για τους τοµείς: Παραλαβής και ιακίνησης προιόντων, εξιοτήτων- ικανοτήτων εργαζοµένων και συνεχής εκπαίδευσης του προσωπικού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης µε στέλεχος της εταιρείας διαπιστώθηκε από τον σύµβουλο η ικανοποίηση για τη συµµετοχή στην 5

6 πιλοτική εφαρµογή και η σηµαντικότητα των θεµάτων που αφορούσε το ερωτηµατολόγιο Ε1 ως Εργαλείο, καθώς και το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου Ε2. Από το εργαλείο αυτό δινόταν η ευκαιρία αξιολόγησης των επιλεγµένων εργαζοµένων της επιχείρησης για την µελλοντική εργασιακή πορεία τους. Στην ανωτέρω επιχείρηση πραγµατοποιήθηκαν συµβουλευτικές συνεδρίες µε τους πιο κάτω εργαζοµένους. Σταθόπουλος Αναστάσιος Τµήµα: Παραγγελιών Θέση: Ράφτης- επιδιορθωτής Ο Κος Σταθόπουλος έχει µία µεγάλη εµπειρία στον κλάδο όπως και στην συγκεκριµένη ειδικότητα, έχοντας απασχοληθεί 23 χρόνια ως µισθωτός. Στην εταιρεία Γιαννέτος Α.Ε.Β.Ε. εργάζεται 5 χρόνια ως ράφτης-επιδιορθωτής και αναλαµβάνει την κοµαταντούρα παραγγελιών ετοίµων ανδρικών ενδυµάτων. Κατά τη συνεδρία αισθανόταν άνεση και ευχαρίστηση για την ευκαιρία αυτοαξιολόγησης που του δόθηκε µέσω της χρήσης των εργαλείων της δράσης 7. Όπως διαπιστώθηκε ο Κος Σταθόπουλος είναι άτοµο χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου χωρίς κάποια επαγγελµατική κατάρτιση. Η µεγάλη του όµως επαγγελµατική εµπειρία του έχει προσφέρει το επαρκές επίπεδο επαγγελµατικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για να µπορέσει να ανταποκριθεί σε πιο απαιτητικά καθήκοντα από τα σηµερινά. Έγινε αντιληπτό ότι πρόκειται για άτοµο µέτριων δεξιοτήτων που διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο για να συµµετάσχει σε ένα πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης. Από την επιχείρηση αξιολογείται ως ικανός εργαζόµενος και καλός στην απόδοση του και στην εργασιακή του συµπεριφορά και προτείνεται η παραµονή του στην υπάρχουσα θέση εργασίας της επιχείρησης. Κοπαλάς Νικόλαος Τµήµα: Παραγωγής Θέση: Πρεσαδόρος Ο κος Κοπαλάς έχει µία πολυετή επαγγελµατική πείρα στο κλάδο ένδυσης ως µισθωτός µε τις ειδικότητες του σιδερωτή, προϊσταµένου σιδερωτηρίου και σε διευθυντικές θέσεις στο τοµέα παραγωγής. Έχοντας αποφοιτήσει από ανάλογο Ι.Ε.Κ. έχει απασχοληθεί ως Βοηθός Μηχανικός και µηχανοτεχνίτης σε άλλο κλάδο. Τα καθήκοντα του Κου Κοπαλά περιλαµβάνουν ένα πολύ σηµαντικό τοµέα της παραγωγής, κατέχοντας την θέση του πρεσαδόρου, συντηρητή µηχανικού, θερµαστή και ελεγκτή ποιότητας. 6

7 Όπως διαπιστώθηκε από τον σύµβουλο και µε την βοήθεια των εργαλείων της δράσης 7, ο κος Κοπαλάς µέσω της τεχνικής εκπαίδευσης του, της σεµιναριακής βελτίωσης των γνώσεων του και της µακροχρόνιας εµπειρίας του στον κλάδο, ανέπτυξε υψηλού επιπέδου δεξιότητες. Ο κος Κοπαλάς ήταν θετικός σε µία ενδεχόµενη επαγγελµατική κατάρτιση που θεωρεί ότι θα του προσέφερε προσωπική και επαγγελµατική βελτίωση. Από την επιχείρηση αξιολογείται ως ικανός εργαζόµενος και καλός στην απόδοση του και στην εργασιακή του συµπεριφορά και προτείνεται η παραµονή του στην υπάρχουσα θέση εργασίας της επιχείρησης. Κατσαδούρης Όµηρος Τµήµα: Παραγωγής Θέση: Κόπτης σχεδιαστής Ο Κος Κατσαδούρης απασχολείται στον κλάδο ένδυσης 21 χρόνια. Όλα τα χρόνια απασχόλησης του είναι µε την ειδικότητα του κόπτη- σχεδιαστή. Με επαγγελµατική κατάρτιση στο σχέδιο-πατρόν-κοπή βελτίωσε τις εµπειρικά αποκτηµένες γνώσεις του στην ειδικότητα του. Στην επιχείρηση απασχολείται ως µισθωτός κόπτης- σχεδιαστής τα τελευταία 13 χρόνια. Κατά την συνεδρία ήταν κάπως εγκρατής αλλά αρκετά οµιλητικός και αναλυτικός στον τοµέα των δεξιοτήτων και της επαγγελµατικής κατάρτιση του εργαλείου της δράσης 7. Ο Κος Κατσαδούρης είναι απόφοιτος της σχολής εµποροπλοιάρχων και έχει βελτιώσει τις εµπειρικά αποκτηθήσες γνώσεις του στην ειδικότητα του στον κλάδο ένδυσης µέσω επαγγελµατικής κατάρτισης στο σχέδιο-πατρόν-κοπή. Όπως διαπιστώθηκε και από τον σύµβουλο, πρόκειται για άτοµο µε υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων, πιστεύει ότι τα καθήκοντα ανταποκρίνονται στις επαγγελµατικές δεξιότητες και ότι θα ήταν χρήσιµη η επαγγελµατική κατάρτιση για να βοηθήσει και να αναβαθµίσει τη θέση του στον κλάδο ένδυσης. Από την επιχείρηση αξιολογείται από καλός ως άριστος για την απόδοση και εργασιακή συµπεριφορά του και προτείνεται η παραµονή του στην υπάρχουσα θέση εργασίας της επιχείρησης. Χουσαλάς Γεώργιος Τµήµα: Παραγωγής Θέση: Ράφτης- τεχνίτης Ο Κος Χουσαλάς απασχολείται στην συγκεκριµένη ειδικότητα του ράφτητεχνίτη στην εταιρεία Γιαννέτος Α.Ε.Β.Ε. από την ίδρυση της, δηλαδή εδώ και 21 χρόνια. Τα καθήκοντα του περιλαµβάνουν σηµαντικές εργασίες της παραγωγικής δραστηριότητας, όπως η κατασκευή χειροποίητου ρούχου, συντονισµός διαδικασίας πρόβας και επιδιόρθωση. 7

8 Κατά τη συνεδρία αναδείχθηκε ότι είναι άτοµο χαµηλής εκπαίδευσης µε υψηλή εξειδίκευση στο αντικείµενο εργασίας του, διαθέτει υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων µε τις οποίες µπορεί να ανταποκριθεί σε πιο απαιτητικά καθήκοντα από τα σηµερινά. ιαπιστώθηκε επίσης ότι θα παρακολουθούσε µία ενδεχόµενη επαγγελµατική κατάρτιση που θα βοηθούσε στην αξιοποίηση των προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Από την επιχείρηση αξιολογείται ως άριστος στην απόδοση και την εργασιακή συµπεριφορά και προτείνεται η παραµονή του στην επιχείρηση µέχρι την συνταξιοδότηση του. Τσαούση Θεοδώρα Τµήµα: Λογιστήριο Θέση: Βοηθός λογιστή Η Κα Τσαούση απασχολείται στην επιχείρηση 8 χρόνια στη συγκεκριµένη θέση ως µισθωτός, µε σύµβαση αορίστου χρόνου. Η θέση εργασίας της ανήκει σε ένα από τα σηµαντικότερα τµήµατα της επιχείρησης, το Λογιστήριο. Όπως αναδείχθηκε από τη συνεδρία, η Κα Τσαούση είναι απόφοιτος Ι.Ε.Κ., έχει καλή γνώση ξένων γλωσσών και πολύ καλή γνώση χειρισµού Η/Υ και εξειδικευµένων προγραµµάτων που χρησιµοποιούνται στην λογιστική. Επίσης είναι καταρτισµένη σε θέµατα νέων τεχνολογιών της επιχείρησης. Έγινε αντιληπτό ότι η συµβουλευόµενη νοιώθει ότι έχει τις επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες για να ανταποκριθεί πλήρως στα καθήκοντα της. Μέσω της χρήσης των εργαλείων της δράσης 7 και συγκεκριµένα στο πεδίο των δεξιοτήτων, αναδείχθηκε ότι η Κα Τσαούση έχει υψηλού επιπέδου δεξιότητες και πιστεύει ότι θα ήταν χρήσιµη η επαγγελµατική κατάρτιση, η οποία θα τη βοηθούσε να αναβαθµίσει τα προσόντα της, να αξιοποιήσει τις προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες της, όπως επίσης και να µπορέσει να ανταποκριθεί στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην επιχείρηση. Από την επιχείρηση αξιολογείται ως άριστη για την απόδοση και την εργασιακή συµπεριφορά της και προτείνεται η παραµονή της στην επιχείρηση. Καµήλος ιονύσιος Τµήµα: Αποθήκη Θέση: Αποθηκάριος Ο Κος Καµήλος απασχολείται στην επιχείρηση για 3 χρόνια µε την ειδικότητα του Αποθηκάριου. Στο παρελθόν έχει απασχοληθεί για 24 χρόνια ως µισθωτός Αξιωµατικός Επικοινωνιών του Εµπορικού Ναυτικού. Εγινε αντιληπτό ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ο Κος Καµήλος ήταν κάπως εγκρατής και ένοιωθε µία επιφυλακτικότητα ως προς την ανάλυση των καθηκόντων του και την ικανότητα του. 8

9 Όπως προκύπτει µέσα από την χρήση των εργαλείων της δράσης 7 ο συµβουλευόµενος έχει ανώτερο επίπεδο µόρφωσης, αναλυτικότερα είναι απόφοιτος της σχολής Εµπορικού Ναυτικού, έχει πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Γαλλικών και πολύ καλή και εξειδικευµένη γνώση χειρισµού Η/Υ. Επίσης έχει εµπειρία επαγγελµατικής κατάρτισης στον Ποιοτικό έλεγχο ενδυµάτων και στο Advance Access programming. O σύµβουλος διαπίστωσε ότι ο Κος Καµήλος διαθέτει υψηλού επιπέδου δεξιότητες και επιθυµεί µία επαγγελµατική κατάρτιση, η οποία θεωρεί ότι θα του προσφέρει προσωπική και επαγγελµατική βελτίωση. Από την επιχείρηση αξιολογείται ως άριστος στην απόδοση και εργασιακή του συµπεριφορά για να αξιοποιηθεί από την επιχείρηση για τα επόµενα 2 χρόνια. Εhtashamnia Hasem Τµήµα: Παραγωγή Θέση: Μοντελίστ- υπεύθυνος παραγωγής Ο Κος Ehtashamnia απασχολείται τα τελευταία 8 χρόνια στην επιχείρηση. Έχει πολυετή επαγγελµατική εµπειρία (10 χρόνων), στην Ιταλία ως επιχειρηµατίας βιοτεχνίας ανδρικών ενδυµάτων. Ο συµβουλευόµενος κατέχει µία πολύ σηµαντική θέση στην επιχείρηση και τα καθήκοντα του περιλαµβάνουν τον σχεδιασµό µοντέλων πατρόν, τον συντονισµό της παραγωγής και τον έλεγχο ποιότητας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ένοιωθε άνεση και διάθεση να αυτοαξιολογηθεί και να συµµετάσχει γενικότερα στη δράση 8. Όπως διαπιστώθηκε είναι άτοµο µε ανώτερες σπουδές στον Ιράν, χώρα καταγωγής του, και πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών. Οι επαγγελµατικές του δεξιότητες βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και πιστεύει ότι έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί σε πιο απαιτητικά καθήκοντα. Αναφορικά µε την επαγγελµατική κατάρτιση θα του χρησίµευε για να βελτιώσει τις επαγγελµατικές και προσωπικές του ικανότητες και δεξιότητες. Από την επιχείρηση αξιολογείται ως άριστος στην απόδοση και την εργασιακή συµπεριφορά και προτείνεται η παραµονή του στην υψηλή θέση που κατέχει στην επιχείρηση. Κέστου Ειρήνη Τµήµα: Παραγωγής Θέση: Μοδίστρα-Φινίρισµα Η Κα Κέστου απασχολείται στην επιχείρηση 9 χρόνια ως µισθωτή µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Όπως διαπιστώθηκε είναι άτοµο µε µεγάλη εξειδίκευση στο αντικείµενο της εργασίας της, έχοντας µεγάλη επαγγελµατική εµπειρία στη συγκεκριµένη θέση. Κατά τη συνάντηση αισθανόταν άνετα και είχε διάθεση για αναλυτική και λεπτοµερή παρουσίαση των προσωπικών και επαγγελµατικών της στοιχείων. 9

10 Έγινε αντιληπτό ότι πρόκειται για άτοµο χαµηλής εκπαίδευσης, αλλά επαρκώς εξειδικευµένο στη µοδιστρική, προερχόµενο από δύο σχολές κοπτικής-ραπτικής. Μέσω της χρήσης των εργαλείων αποδείχθηκε το υψηλό επίπεδο των δεξιοτήτων της, οι οποίες επαρκούν για να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της σηµερινής της εργασίας. Ο σύµβουλος διαπίστωσε ότι η Κα Κέστου θα ανταποκρινόταν θετικά σε µία ενδεχόµενη επαγγελµατική κατάρτιση, η οποία θα της πρόσφερε προσωπική και επαγγελµατική βελτίωση των δεξιοτήτων της. Από την επιχείρηση η συγκεκριµένη εργαζόµενη αξιολογείται καλή ως προς την απόδοση και την εργασιακή της συµπεριφορά και προτείνεται η παραµονή της στη συγκεκριµένη θέση. 1.2 TRIUMPH INTERNATIONAL A.B.E.E. Η Triumph International Α.Β.Ε.Ε. είναι µέλος του πολυεθνικού οµίλου Triumph µε έδρα την Ελβετία και παγκόσµια δραστηριότητα.είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα από το 1963, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Αθήνα, µε κύριο αντικείµενο την παραγωγή και εµπορία εσωρούχων, ειδών θαλάσσης και συναφών ενδυµάτων. Μέχρι το 2005 απασχολούσε αρκετές εκατοντάδες εργαζοµένους κυρίως στο τοµέα παραγωγής. Στα πλαίσια της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς, της µείωσης του εργατικού κόστους ανά µονάδα προϊόντος και της διάχυσης των πληροφοριών, το 2005 διέκοψε την παραγωγική δραστηριότητα της, στην Ελλάδα. Αποτέλεσµα της διακοπής αυτής ήταν να βρεθούν εκτός επαγγελµατικής δραστηριότητας 300 περίπου εργαζόµενοι, χαµηλού µορφωτικού επιπέδου και υψηλής εξειδίκευσης σε συγκριµένη µέθοδο εργασίας, κυρίως στη ραφή εσωρούχων. Σε συνδυασµό µε την γενικότερη αναδιάρθρωση του κλάδου ένδυσης στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά, η πλειοψηφία των απολυµένων οδηγήθηκε σε µακροχρόνια ανεργία και σηµαντικός αριθµός στράφηκε σε άλλες δραστηριότητες. Σήµερα απασχολεί 63 άτοµα µε κυριότερη δραστηριότητα την εµπορία και διακίνηση των προϊόντων ένδυσης του Οµίλου. Σήµερα το ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης έχει σε ποσοστό πέραν του 60% ηλικία χρονών και από τα 63 άτοµα τα 57 είναι 10

11 εργατοϋπάλληλοι στην διακίνηση, εµπορία και διοικητική υποστήριξη των δραστηριοτήτων αυτών. Κατά τη συνάντηση του συµβούλου µε τον υπεύθυνο Ανθρώπινου υναµικού της επιχείρησης, διαπιστώθηκε το σηµαντικό ενδιαφέρον για το περιεχόµενο των ερωτηµατολογίων Ε1, Ε2 και Ε3 της δράσης 7.3, εκφράζοντας την ικανοποίηση του Υπευθύνου της Εταιρείας για την δυνατότητα που του δόθηκε για επαναπροσδιορισµό της προσπάθειας ανάπτυξης του της επιχείρησης καθώς και την αξιολόγηση των εργαζοµένων της εταιρείας. Η επιχείρηση εφαρµόζει µεθόδους εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των εργαζοµένων της, µε συστήµατα εκπαίδευσης, on the job, µε εξωτερικούς εκπαιδευτές καθώς και εναλλαγή θέσεων εργασίας. Χρησιµοποιεί συστήµατα ανταµοιβών µε bonus εξαρτηµένα από την απόδοση, πρόσθετες παροχές, καθώς και ευκαιρίες ανάπτυξης του προσωπικού της. Η διεύθυνση Ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης θεωρεί ότι η εισαγωγή νέων πληροφοριακών συστηµάτων και η παραγωγή νέων προϊόντων/υπηρεσιών αναβαθµίζουν τις θέσεις εργασίας και ότι ο προσανατολισµός σε νέες αγορές και η ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Επίσης πιστεύει ότι η έλλειψη δεσίµατος των εργαζοµένων µε την εταιρεία, επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την οµαλή λειτουργία της επιχείρησης. Για το άµεσο µέλλον η ιεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρείας σχεδιάζει την εξειδίκευση του προσωπικού, για την εγκατάσταση νέου πληροφοριακού συστήµατος, το οποίο απαιτεί σηµαντικές γνώσεις χειρισµού Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας, παράγοντες οι οποίοι προβληµατίζουν την ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων αλλά κυρίως τους εργαζόµενους. Σε συνεργασία του συµβούλου και του υπεύθυνου Ανθρωπίνων Πόρων της Εταιρείας, επιλέχθηκαν 10 εργαζόµενοι,, οι οποίοι µαζί µε τον σύµβουλο συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο Ε2. 11

12 1. Γιαννακοπούλου Σταυρούλα Τµήµα: Πωλήσεων Θέση: Υπάλληλος τµήµατος παραγγελιών και εξυπηρέτησης πελατών Η κυρία Γιαννακοπούλου εργάζεται σε µία απαιτητική θέση στην εταιρεία Triumph εδώ και δύο χρόνια, ενώ έχει συνολική απασχόληση στην επιχείρηση 16 χρόνια. Τα σηµερινά της καθήκοντα περιλαµβάνουν το απαιτητικό κοµµάτι της λήψης παραγγελιών, την εξυπηρέτηση πελατών και την διευθέτηση των επιστροφών. Ένοιωθε άνετα κατά την διάρκεια της συνεδρίας, ήταν πολύ οµιλητική, είχε διάθεση και περιέργεια να αυτοαξιολογηθεί και να σκιαγραφήσει το προφίλ της µε την χρήση των εργαλείων της δράσης 7. Όπως διαπίστωσε ο σύµβουλος, το αδύνατο σηµείο της Κας Γιαννακοπούλου όπως και η ίδια αντιλαµβάνεται είναι η ελλιπής γνώση χειρισµού Η/Υ, γνώσεις οι οποίες θα της είναι απαραίτητες για την µελλοντική της απασχόληση. Οι ελλείψεις αυτές της δηµιουργούν αβεβαιότητα για την εξασφάλιση της θέσης εργασίας της. Κατά την συνεδρία, από τη συζήτηση και τις απαντήσεις των ερωτήσεων σχετικά µε τις δεξιότητες από την συµβουλευοµένη και τον σύµβουλο, διαπιστώθηκε ότι το µέτριο επίπεδο των δεξιοτήτων της, την κάνει να πιστεύει ότι θα της ήταν απαραίτητη η επαγγελµατική κατάρτιση. Μέσω αυτής πιστεύει ότι θα αναβαθµίσει τα προσόντα της και θα αξιοποιήσει τις προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες της. Από την επιχείρηση αξιολογείται από ικανοποιητική έως καλή στην απόδοση και εργασιακή της συµπεριφορά. Επίσης ότι προτείνεται για περαιτέρω εκπαίδευση στην πληροφορική για να παραµείνει στη σηµερινή θέση εργασίας η οποία στο µέλλον θα απαιτεί περισσότερες γνώσεις Η/Υ. 2 Πουληµένου Ελένη Τµήµα: Πωλήσεων Θέση: Υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών Η Κα Πουληµένου απασχολείται στην επιχείρηση 17 χρόνια ως µισθωτός µε σύµβαση αορίστου χρόνου αλλά συγκεκριµένα στη σηµερινή θέση εργασίας της, είναι 15 χρόνια. Τα καθήκοντα της περιλαµβάνουν την απαιτητική και συνεχή µεταβαλλόµενη σχέση και εξυπηρέτηση των πελατών και την υποστήριξη των αντιπροσώπων / Πωλητών της επιχείρησης. Κατά την διάρκεια της συνεδρίας αισθανόταν αυτοπεποίθηση και ευχαρίστηση για την δυνατότητα αυτοαξιολόγησης που της δόθηκε µέσω των εργαλείων της δράσης 7. Έγινε αντιληπτό ότι, ενώ το µορφωτικό επίπεδο της είναι αρκετά υψηλό (Απόφοιτος Τ.Ε.Ι., µέτρια γνώση Η/Υ) υπάρχουν ελλείψεις στις γνώσεις ξένων γλωσσών και στην εξειδικευµένη γνώση χειρισµού προγραµµάτων Η/Υ, χρήσιµα για την µελλοντική αναβάθµιση των καθηκόντων της στην συγκεκριµένη θέση. Αναφορικά µε τις δεξιότητες και ικανότητες της Κας Πουληµένου, όπως και η ίδια αντιλαµβάνεται βρίσκονται σε µέτριο επίπεδο. Συνεπώς κατά την χρήση των 12

13 εργαλείων της δράσης 7.3 αναδείχθηκε πως θα της ήταν χρήσιµη η επαγγελµατική κατάρτιση ή οποία θα της προσφέρει προσωπική και επαγγελµατική βελτίωση. Από την επιχείρηση αξιολογείται από καλή έως άριστη στην απόδοση και την εργασιακή της συµπεριφορά και ότι προτείνεται για περαιτέρω επιµόρφωση για τις νέες ανάγκες της θέσης εργασίας της. 3 Σκουλαρίκης Γεώργιος Τµήµα: Ι/Τ Θέση: Προγραµµατιστής Η/Υ Η επιχείρηση απασχολεί τον κον Σκουλαρίκη στην νευραλγική θέση του προγραµµατιστή για 11 χρόνια ως µισθωτό µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Έχει επίσης 6 χρόνια υπηρεσία ως µισθωτός προγραµµατιστής σε άλλες επιχειρήσεις και 1 χρόνο ως αυτοαπασχολούµενος. Όπως αναδείχθηκε και κατά την συνεδρία η θέση του προγραµµατιστή σε µία σύγχρονη επιχείρηση όπως η Triumph, απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις στον προγραµµατισµό και στα πληροφοριακά συστήµατα λόγω του συνεχώς µεταβαλλόµενου και απαιτητικού περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται η εταιρεία. Σύµφωνα µε τα εργαλεία της δράσης 7, ο συµβουλευόµενος είναι απόφοιτος Λυκείου και απέκτησε την εµπειρία και τις γνώσεις προγραµµατιστή Η/Υ από την άσκηση καθηκόντων του στις προηγούµενες επιχειρήσεις που εργαζόταν. Επίσης έγινε αντιληπτό, ότι το µεγαλύτερο ενδιαφέρον του κου Σκουλαρίκη είναι να εκπαιδευτεί για να µπορέσει να ανταποκριθεί αποδοτικότερα στα καθήκοντα του στην συγκεκριµένη θέση άλλα και να ενισχύσει τις πιθανότητες µίας καλύτερης επαγγελµατικής σταδιοδροµίας σε κάποια άλλη επιχείρηση. Από την επιχείρηση αξιολογείται από καλός εώς άριστος στην απόδοση και στην εργασιακή του συµπεριφορά. Προτείνεται να αναλάβει την αρµοδιότητα της οργάνωσης της εισαγωγής στην επιχείρηση, του νέου πληροφοριακού συστήµατος. Για να ανταποκριθεί καλύτερα στα πιο πάνω, σχεδιάζεται σεµιναριακή εκπαίδευση του. 4, Κεµερλή Ευφηµία Τµήµα: Planning Θέση: υπάλληλος τµήµατος planning Η Κα Κεµερλή απασχολείται στην επιχείρηση στην συγκεκριµένη θέση 1 χρόνο και γενικά στην επιχείρηση, 4 χρόνια. Όπως προκύπτει από την χρήση των εργαλείων της δράσης 7, η συµβουλευόµενη έχει µία µακρόχρονη επαγγελµατική εµπειρία σε θέσεις γραµµατέως, κυρίως, στο τµήµα πωλήσεων διαφόρων επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η Κα Κεµερλή ήταν πολύ θετική στις ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και αρκετά αναλυτική στις απαντήσεις και στις απόψεις της. 13

14 Έγινε αντιληπτό ότι έχει µεγάλη αυτοπεποίθηση λόγω του υψηλού επιπέδου µόρφωσης της (Απόφοιτος Α.Ε.Ι., κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και χειρισµού Η/Υ), της επαγγελµατικής κατάρτισης σε θέµατα Γραµµατείας, ηµοσίων Σχέσεων και Η/Υ και του υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων της. Συνεπώς αναδείχθηκε πως διαθέτει επαγγελµατικές δεξιότητες και ικανότητες να ανταποκριθεί σε ακόµη πιο απαιτητικά καθήκοντα από τα σηµερινά της. Από την χρήση των εργαλείων Ε2 της δράσης 7 όµως προκύπτει ότι θεωρεί απόλυτα αναγκαία την περαιτέρω επαγγελµατική κατάρτιση της για προσωπική και επαγγελµατική βελτίωση. Από την επιχείρηση αξιολογείται ως εργαζόµενη µε καλή απόδοση και εργασιακή συµπεριφορά και προτείνεται η παραµονή της στην υπάρχουσα θέση εργασίας. 5. ριβήλα Βασιλική Τµήµα: Μηχανοργάνωσης Θέση: Υπάλληλος γραφείου τµήµατος Ι.Τ (µηχανοργάνωσης) Η Κα ριβήλα, έχοντας 13 χρόνια συνολική απασχόληση στην επιχείρηση, απασχολείται εδώ και 1 χρόνο στο τµήµα Μηχανοργάνωσης της Τriumph. Τα νέα της καθήκοντα αφορούν την απαιτητική και πολυσύνθετη λειτουργική υποστήριξη του κεντρικού συστήµατος Πληροφορικής της επιχείρησης. Έγινε αντιληπτό από τον σύµβουλο ότι ένοιωθε ικανοποίηση και ενθουσιασµό για την ευκαιρία που της δόθηκε για αυτοαξιολόγηση και συµµετοχή στη δράση 7. Όπως προκύπτει από τα εργαλεία της δράσης 7, είναι άτοµο µε υψηλό επίπεδο µόρφωσης, (απόφοιτος Ι.Ε.Κ., Απόφοιτος Α.Ε.Ι., πολύ καλή γνώση δύο ξένων γλωσσών και χειρισµού Η/Υ και υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων). Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι κατέχει τις επαγγελµατικές δεξιότητες για την ικανοποιητική διεκπεραίωση των καθηκόντων της. Κατά την συνεδρία αναδεικνύεται η επιθυµία της για επαγγελµατική κατάρτιση, η οποία θα αναβαθµίσει τα προσόντα της, θα την βοηθήσει στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην επιχείρηση και θα αξιοποιήσει τις προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες της. Από την επιχείρηση αξιολογείται µε άριστη απόδοση και εργασιακή συµπεριφορά και προτείνεται η περαιτέρω επιµόρφωση της, για να έχει ενεργό συµµετοχή στην εφαρµογή του νέου συστήµατος πληροφορικής, που σχεδιάζει η επιχείρηση, για να παραµείνει στη θέση εργασίας που κατέχει σήµερα. 14

15 6. Μαστροδιαµαντόγλου Καλλιόπη Τµήµα: Λογιστήριο Θέση: Βοηθός λογιστή Η Κα Μαστροδιαµαντόγλου απασχολείται σε ένα από τα σηµαντικότερα τµήµατα της επιχείρησης, το Λογιστήριο. Συγκεκριµένα εργάζεται στη θέση του Βοηθού Λογιστή για 6 χρόνια ως µισθωτός µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Τα καθήκοντα της αναφέρονται στις καθηµερινές δραστηριότητες της επιχείρησης όπως καταχώρηση τιµολογίων, ταµειακών εγγραφών, κοστολογήσεων. Όπως αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης και µε την βοήθεια των εργαλείων της δράσης 7, η Κα Μαστροδιαµαντόγλου είναι άτοµο µε ανώτερο επίπεδο µόρφωσης, έχοντας πτυχίο Ι.Ε.Κ., καλή γνώση Αγγλικών, χειρισµού Η/Υ και επαγγελµατική κατάρτιση στον τοµέα των Χρηµατοοικονοµικών. Έγινε αντιληπτό λοιπόν ότι η συµβουλευόµενη αν και ήταν αρχικά εγκρατής και µετρηµένη στις απαντήσεις της και στην συζήτηση που είχε µε τον σύµβουλο, ότι διεκπεραιώνει αρκετά καλά τα καθήκοντα της, επαρκούν οι επαγγελµατικές της δεξιότητες, οι οποίες χαρακτηρίζονται υψηλού επιπέδου, για να ανταποκριθεί σε αυτά. Στη συνέχεια της συνεδρίας όµως, ο σύµβουλος διαπίστωσε ότι και η ίδια έχει ανάγκη την επαγγελµατική κατάρτιση για προσωπική και επαγγελµατική βελτίωση για να ανταπεξέλθει αποδοτικότερα στις απαιτήσεις της επιχείρησης. Από την επιχείρηση αξιολογείται ως καλή στην απόδοση και στην εργασιακή της συµπεριφορά. Προτείνεται η παραµονή της στην συγκεκριµένη θέση στην επιχείρηση και η εκπαίδευση της για την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της. 7. Γαβριήλ Σωτήρης Τµήµα: Οικονοµικό Θέση: Υπάλληλος οικονοµικού τµήµατος Ο Κος Γαβριήλ απασχολείται στην Triumph 8 χρόνια ως µισθωτός µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Λόγω της αναδιοργάνωσης της επιχείρησης εδώ και 1 χρόνο βρίσκεται στη σηµερινή του θέση, που αναφέρεται ως Ιntrastat invoice import. Τα καθήκοντα του περιλαµβάνουν τον τοµέα των εισαγωγών και εξαγωγών που πραγµατοποιεί η επιχείρηση. Κατά τη συνεδρία ένοιωθε επιφυλακτικότητα και ήταν αρκετά συγκρατηµένος και ανασφαλής ως προς την νέα θέση εργασίας του και το σηµερινό του αντικείµενο. Όπως αναδείχθηκε από τα εργαλεία της δράσης 7 είναι άτοµο µε µέτριο επίπεδο εκπαίδευσης, Απόφοιτος Λυκείου, καλή γνώση Αγγλικών και χειρισµού Η/Υ, αλλά µε αρκετά µεγάλη επαγγελµατική κατάρτιση σε διάφορους τοµείς όπως: εισαγωγές, ασφάλειες, αποζηµιώσεις και προγράµµατα Η/Υ. Έγινε λοιπόν αντιληπτό από τον σύµβουλο και από τον ίδιο ότι χρειάζεται περαιτέρω εκπαίδευση για να µπορέσει να ανταποκριθεί στα σηµερινά του καθήκοντα. Σε συνδυασµό µε το µέτριο επίπεδο δεξιοτήτων του, θεωρεί και ο ίδιος 15

16 ότι θα του ήταν χρήσιµη η επαγγελµατική κατάρτιση για προσωπική, επαγγελµατική βελτίωση και διατήρηση της θέσης εργασίας του. Από την επιχείρηση αξιολογείται από καλός ως άριστος στην απόδοση και στην εργασιακή συµπεριφορά και προτείνεται η παραµονή του στην υπάρχουσα θέση εργασίας και η εκπαίδευση του σε θέµατα του αντικειµένου του, όπως επίσης και στην εισαγωγή νέου πληροφοριακού συστήµατος στην επιχείρηση. 8. ηµοπούλου Ελένη Τµήµα: Αποθήκη Θέση: Βοηθός προϊσταµένου αποθήκης Η Κα ηµοπούλου έχει µία µακρόχρονη απασχόληση στην επιχείρηση για 26 χρόνια, αλλά στην συγκεκριµένη θέση εργασίας βρίσκεται 2 χρόνια. Κατά τη συνεδρία ήταν κάπως εγκρατής και ο σύµβουλος διαπίστωσε ότι ένοιωθε µία αµηχανία και µία ανασφάλεια. Μέσω της χρήσης των εργαλείων της δράσης 7 αναδείχθηκε ότι η Κα ηµοπούλου είναι απόφοιτος Ι.Ε.Κ., έχει µέτρια γνώση Αγγλικών και καλή γνώση χειρισµού Η/Υ. Λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων και της ιδιαίτερης εξέλιξης των εργασιών της επιχείρησης, έγινε αντιληπτό ότι η Κα ηµοπούλου χρειάζεται περαιτέρω εκπαίδευση για να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της. Όπως διαπιστώθηκε, το επίπεδο των δεξιοτήτων µπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά υψηλό, αλλά προκύπτει ότι έχει την πεποίθηση ότι θα της ήταν απαραίτητη η επαγγελµατική κατάρτιση, µέσω της οποίας θα έχει την δυνατότητα να αναβαθµίσει τα προσόντα της και να αξιοποιήσει προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες. Από την επιχείρηση αξιολογείται ως άριστη στην απόδοση και στην εργασιακή της συµπεριφορά, προτείνεται η παραµονή της στην επιχείρηση και η ανάληψη της θέσης του Βοηθού υπευθύνου Αποθήκης. Επίσης προτείνεται η εκπαίδευση της σε θέµατα οργάνωσης αποθηκών και συµµετοχή στην εφαρµογή του νέου πληροφοριακού συστήµατος της επιχείρησης. 9. Μοσχοβάκης Νικόλαος Τµήµα: Συντήρησης Θέση: Συντηρητής Ο Κος Μοσχοβάκης εργάζεται 26 χρόνια στην Triumph ως µισθωτός µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Στο παρελθόν έχει απασχοληθεί ως επιχειρηµατίας για 14 χρόνια. Είναι άτοµο µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης αλλά αισθάνεται αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τις γνώσεις και την εµπειρία του, αναφορικά µε το αντικείµενο της θέσης εργασίας του. Επίσης µέσω της χρήσης των εργαλείων της δράσης 7 αναδείχθηκε ότι η δεξιότητες του,είναι υψηλού επιπέδου και θα ήταν θετικός σε µία επαγγελµατική κατάρτιση που θα του προσέφερε αναβάθµιση των προσόντων του και ικανότητα χειρισµού 16

17 µελλοντικών νέων τεχνολογιών στην επιχείρηση. Έγινε αντιληπτό λοιπόν ότι τα καθήκοντα της θέσης του ανταποκρίνονται καλά στις επαγγελµατικές του δεξιότητες. Από την επιχείρηση αξιολογείται ως καλός στην απόδοση και στην εργασιακή του συµπεριφορά και προτείνεται η παραµονή του στην υπάρχουσα θέση εργασίας της επιχείρησης. 10 Παλαµάρης Νίκος Τµήµα: Αποθήκη Θέση: Υπεύθυνος Αποθήκης Ο Κος Παλαµάρης έχει µακρόχρονη απασχόληση στην Triumph, στην οποία εργάζεται 32 χρόνια, στη συγκεκριµένη όµως θέση εργάζεται 1 χρόνο. Το αντικείµενο της εργασίας του περιλαµβάνει τον συντονισµό των εργασιών του τµήµατος της Αποθήκης και τα Logistics. Κατά τη συνεδρία ο Κος Παλαµάρης ήταν πολύ άνετος, οµιλητικός και διαθέσιµος να απαντήσει και να αναλύσει το προσωπικό του προφίλ όπως σκιαγραφείτε µέσω των εργαλείων της δράσης 7. Όπως διαπιστώθηκε, ο συµβουλευόµενος είναι άτοµο µε υψηλό επίπεδο µόρφωσης, έχοντας πτυχίο Α.Ε.Ι στην Υφαντουργία, πολλή καλή γνώση Αγγλικών και χειρισµού Η/Υ, όπως επίσης και γνώση εξειδικευµένων προγραµµάτων που χρησιµοποιεί στην καθηµερινή του εργασία. Παρόλα αυτά όµως, από την συνάντηση προέκυψε ότι ο Κος Παλαµάρης χρειάζεται εκπαίδευση για να µπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στα απαιτητικά σηµερινά του καθήκοντα. Εγινε αντιληπτό ότι πρόκειται για ένα άτοµο µε υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων, το οποίο όµως επιθυµεί επαγγελµατική κατάρτιση για να αναβαθµίσει τα προσόντα του και να αξιοποιήσει προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες. Η επιχείρηση αξιολογεί τον Κον Παλαµάρη, από καλό έως άριστο εργαζόµενο και προτείνεται η παραµονή του στη συγκεκριµένη θέση εργασίας στην επιχείρηση. 17

18 1.3 «NIKOLAS» ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η εταιρεία NIKOLAS είναι ατοµική επιχείρηση εγκατεστηµένη στην Αθήνα, δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία ενδυµάτων από το Απασχολεί 14 (δεκατέσσερις) εργαζόµενους στους τοµείς σχεδιασµού, κοπής πωλήσεων και διοικητικής υποστήριξης. Σηµαντικός αριθµός των εργαζοµένων προέρχεται από τον κλάδο της ένδυσης, έχει λίγα χρόνια υπηρεσίας στην επιχείρηση και η µέση ηλικία του είναι ετών. Το ενδιαφέρον του ιδιοκτήτη της επιχείρησης στην συνάντηση µε τον σύµβουλο, για την συµβολή και ανάπτυξη του της εταιρείας ανέδειξαν τα ερωτηµατολόγια Ε1, Ε2 και Ε3, τα οποία θα αξιοποιήσει για την βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση. Ο επιχειρηµατίας πιστεύει ότι το Ανθρώπινο υναµικό της Επιχείρησης του, είναι σηµαντικό κεφάλαιο για την ανάδειξη και βελτίωση της, στην αγορά ενδυµάτων και θεωρεί ότι η εκπαίδευση και η βελτίωση των εργαζοµένων δεν επηρεάζουν το κόστος εργασίας. Η επιχείρηση για την εκπαίδευση του προσωπικού της εφαρµόζει µεθόδους όπως: εκπαίδευση στη συγκεκριµένη θέση εργασίας, σεµινάρια µε τη συνεργασία εξωτερικών εκπαιδευτών και εναλλαγή θέσεων εργασίας. ιαθέτει επίσης πρόσθετες παροχές στο προσωπικό όπως π.χ. κινητό τηλέφωνο, δωροεπιταγές, κ.λ.π. Πιστεύει ότι, παράγοντες όπως: η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, σύγχρονου µηχανολογικού εξοπλισµού, νέων συστηµάτων πληροφορικής και η επιδίωξη µείωσης του εργατικού κόστους, επιβάλλουν την εφαρµογή µέτρων για τη διαχείριση του της επιχείρησης του, σε πολύ µεγάλο βαθµό, ενώ η συρρίκνωση της επιχείρησης σε µικρό βαθµό. Η συρρίκνωση της επιχείρησης οδηγεί σε κατάργηση θέσεων εργασίας, ενώ παράγοντες όπως η παραγωγή νέων προϊόντων/υπηρεσιών, ο προσανατολισµός σε νέες αγορές, η ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας και η επέκταση της επιχείρησης, οδηγούν στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 18

19 Ο επιχειρηµατίας πιστεύει ότι η έλλειψη εξειδικευµένων Managers, επηρεάζει σε πολύ µεγάλο βαθµό την οµαλή λειτουργία της επιχείρησης. Σε µεγάλο βαθµό επηρεάζουν: η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού, η δυσκαµψία σε νέες ιδέες, η χαµηλή παραγωγικότητα των εργαζοµένων και η έλλειψη εφαρµογής συστηµάτων κινήτρων. Για το άµεσο µέλλον θεωρεί ως αναγκαία για εφαρµογή τα πιο κάτω θέµατα προσωπικού: σαφή προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων στις θέσεις εργασίας, διενέργεια επιχειρησιακών µελετών σε θέµατα προσωπικού, αναγκαία την επαγγελµατική εξειδίκευση του εργατικού δυναµικού και τέλος ότι δεν επηρεάζει την λειτουργία της επιχείρησης η ελαστική εργασία. Στην επιχείρηση NICOLAS επιλέχθηκαν από τον επιχειρηµατία και τον σύµβουλο 4 εργαζόµενοι οι οποίοι σε συνεδρίες µε τον σύµβουλο συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο Ε2, εργαλείο της δράσης Ξυνέλης Φανούριος Τµήµα: Αποθήκη Θέση: Υπάλληλος Αποθήκης Ο Κος Ξυνέλης εργάζεται ως υπάλληλος αποθήκης στην επιχείρηση 4 χρόνια ως µισθωτός µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Στο παρελθόν έχει απασχοληθεί µε το ίδιο αντικείµενο για 3 χρόνια. Τα καθήκοντα του περιλαµβάνουν τµήµατα της καθηµερινής εµπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης όπως: παραλαβή εµπορευµάτων, αρχειοθέτηση αποθήκης, κωδικοποίηση και εκτέλεση παραγγελιών. Μέσα από την χρήση του εργαλείου Ε2 της δράσης 7, προκύπτει ότι ο Κος Ξυνέλης έχει τεχνολογική εκπαίδευση σε σχολή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και µέτρια γνώση Αγγλικών και προγράµµατος Eurofasma των Η/Υ. Ο Κος Ξυνέλης αισθανόταν αυτοπεποίθηση για τις δεξιότητες και ικανότητες του, οι οποίες αναδείχθηκε ότι επαρκούν για να ανταποκριθεί αποδοτικά στα καθήκοντα του. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης µε τον σύµβουλο έγινε αντιληπτό ότι θα παρακολουθούσε µία σχετική επαγγελµατική κατάρτιση, η οποία θα του προσέφερε προσωπική και επαγγελµατική βελτίωση. Η επιχείρηση αξιολογεί τον Κον Ξυνέλη ως ικανοποιητικό εργαζόµενο ως προς την απόδοση και εργασιακή του συµπεριφορά. Τέλος σχεδιάζεται η επιµόρφωση του για βελτίωση πολλών στοιχείων και δεξιοτήτων του. 19

20 2.Πεχτάρ Γαλήνη Τµήµα: Πωλήσεων Θέση: Πωλήτρια Η Κα Πεχτάρ απασχολείται για 2 χρόνια στην επιχείρηση σε θέση πωλήτριας, ως µισθωτή µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Προέρχεται από τελείως διαφορετικό κλάδο εκπαίδευσης και προηγούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας (σιδηροδροµικά µέσα συγκοινωνίας). Κατά την συνάντηση ήταν αρκετά άνετη και ευχάριστη. Είχε άνεση στην επικοινωνία και αρκετά αναλυτική διατύπωση κατά την χρήση των εργαλείων της δράσης 7. Όπως διαπιστώθηκε έχει καλές γνώσεις ξένων γλωσσών και µέτρια γνώση χειρισµού Η/Υ και εξειδικευµένων προγραµµάτων. Έγινε αντιληπτό, ότι πρόκειται για άτοµο µε µέτριο επίπεδο δεξιοτήτων που θεωρεί ότι διαθέτει τις επαγγελµατικές δεξιότητες για να ανταποκριθεί σε πιο απαιτητικά καθήκοντα. Η Κα Πεχτάρ θα αποδεχόταν µία επαγγελµατική κατάρτιση, η οποία θα της πρόσφερε προσωπική και επαγγελµατική βελτίωση. Από την επιχείρηση αξιολογείται ικανοποιητική ως εργαζόµενη στην απόδοση και την εργασιακή της συµπεριφορά. Προτείνεται η παραµονή της Κας Πεχτάρ στη θέση εργασίας της και η παρακολούθηση επιµορφωτικών προγραµµάτων σε θέµατα εξυπηρέτησης πελατών. 3. Ψυχουλάρης Ιωάννης Τµήµα: Παραγωγή Θέση: Γαζωτής Η επιχείρηση NICOLAS FASHION GROUP, απασχολεί τον Κο Ψυχουλάρη στη συγκεκριµένη και εξειδικευµένη θέση του γαζωτή 4 χρόνια, ως µισθωτό µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Ο Κος Ψυχουλάρης ήταν αρκετά επιφυλακτικός κατά την διάρκεια της συνεδρίας και ο σύµβουλος αντιλήφθηκε την ανασφάλεια του για την θέση εργασίας του και την ανάγκη για περαιτέρω διεύρυνση των γνώσεων και των ικανοτήτων του. Μέσα από την χρήση του εργαλείου Ε2 της δράσης 7, διαπιστώθηκε το χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης του Κου Ψυχουλάρη. Όπως θεωρεί όµως ο ίδιος, το υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων του, επαρκούν για να ανταποκρίνεται καλά στα καθήκοντα του. Κατά το τέλος της συνεδρίας έγινε αντιληπτό και από τον ίδιο, η ανάγκη για επαγγελµατική κατάρτιση που θα του έδινε την ευκαιρία να βελτιώσει τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες του. Από την πλευρά της επιχείρησης, µέσα από την χρήση του εργαλείου Ε3, προκύπτει ότι αξιολογείται ως ικανοποιητικός εργαζόµενος, ως προς την απόδοση του και προτείνεται η εκπαίδευση του στο νέο µηχανολογικό εξοπλισµό και στις νέες µεθόδους ραφής. 20

21 4. Θεοδωράτου Ελένη Τµήµα: Πωλήσεων Θέση: Υπάλληλος γραφείου Η Κα Θεοδωράτου κατέχει µία σηµαντική θέση στην επιχείρηση παρόλο το µικρό διάστηµα των 3 µηνών που εργάζεται σε αυτήν ως µισθωτή µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, αλλά έχει µία πολυετή εµπειρία (17 ετών) στο ίδιο αντικείµενο εργασιών σε άλλες επιχειρήσεις. Τα καθήκοντα της περιλαµβάνουν την επικοινωνία µε πελάτες και προµηθευτές, τη λήψη και εκτέλεση των παραγγελιών και τον προγραµµατισµό διαφόρων εργασιών. Ο σύµβουλος διαπίστωσε ότι είναι άτοµο µε µεγάλη αυτοπεποίθηση και εµπιστοσύνη στις ικανότητες και τις γνώσεις της. Μέσα από τη χρήση του εργαλείου Ε2 της δράσης 7, διαπιστώθηκε το αρκετά καλό επίπεδο εκπαίδευσης της που σε συνδυασµό µε την εµπειρία της, την καθιστούν ικανή µε υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων. Όπως και η ίδια πιστεύει ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα καθήκοντα της και δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον επαγγελµατική κατάρτιση λόγω του ότι στη παρούσα φάση της σταδιοδροµίας της δεν κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω κατάρτιση της. Η επιχείρηση αξιολογεί την συγκεκριµένη εργαζόµενη καλή ως προς την απόδοση και την εργασιακή της συµπεριφορά. Προτείνεται ο ακριβής προσδιορισµός των αρµοδιοτήτων της στην συγκεκριµένη θέση και πιστεύεται ότι µπορεί να προσφέρει αρκετά στον τοµέα εργασίας της. 21

22 1.4. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Η εταιρεία Α. Χριστόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε. είναι εγκατεστηµένη στην Αθήνα, έχει κύρια δραστηριότητα την παραγωγή επωνύµων γυναικείων µαγιό και απασχολεί 33 εργαζόµενους. Η πλειοψηφία των εργαζοµένων είναι γυναίκες (82%) µε µακρόχρονη υπηρεσία στην εταιρεία. Περισσότερο από το 50% των εργαζοµένων είναι ηλικίας ετών. Κατά τη συνάντηση του συµβούλου µε στέλεχος της επιχείρησης, για συµµετοχή στην Πιλοτική Εφαρµογή, εκδηλώθηκε η ικανοποίηση και η ισχυρή βούληση της διοίκησης της εταιρείας, για συµµετοχή στην πιλοτική εφαρµογή και στην όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αξιοποίηση των χρησιµοποιηθέντων εργαλείων για την βελτίωση της θέσης των εργαζοµένων, καθώς και τη δυνατότητα που δίνεται στην εταιρεία να αξιολογήσει το ανθρώπινο δυναµικό της µε το ερωτηµατολόγιο Ε3. Η επιχείρηση για να ανταποκρίνεται στο συνεχές µεταβαλλόµενο περιβάλλον χρησιµοποιεί µεθόδους εκπαίδευσης για µεν το εργατοτεχνικό προσωπικό της, στη συγκεκριµένη θέση εργασίας και για το διοικητικό προσωπικό, σεµιναριακή εκπαίδευση από εξωτερικούς εκπαιδευτές. Η εκπαίδευση για την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων αποτελεί και µέθοδο ανταµοιβής για τους εργαζόµενους καθώς και τα bonus εξαρτώµενα από την απόδοση. Για την εταιρεία οι παράγοντες που επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την εφαρµογή µέτρων διαχείρισης είναι: η εισαγωγή νέου σύγχρονου µηχανολογικού εξοπλισµού, νέων πληροφοριακών συστηµάτων, η επέκταση της επιχείρησης, η συρρίκνωση αυτής και η επιδίωξη για µείωση του εργατικού κόστους. Η επιδίωξη για παραγωγή νέων προϊόντων δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε ειδικότητες της παραγωγής όπως των γαζωτριών καθώς επίσης και η επέκταση της επιχείρησης στις ειδικότητες των πωλητών και διοικητικού προσωπικού. Η συρρίκνωση της επιχείρησης οδηγεί σε κατάργηση θέσεων εργασίας. 22

23 Οι παράγοντες που επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την οµαλή λειτουργία της επιχείρησης είναι: η έλλειψη ειδικευµένων managers, η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού, η χαµηλή παραγωγικότητα και η έλλειψη εφαρµογής συστηµάτων κινήτρων. Για το άµεσο µέλλον η επιχείρηση θεωρεί, ως αναγκαία προς εφαρµογή σεµινάρια πληροφορικής στο διοικητικό προσωπικό της, ως προτεραιότητα της ιοίκησης Προσωπικού. Σε συνεργασία του συµβούλου µε στέλεχος της επιχείρησης επιλέχθηκαν εννέα (9) εργαζόµενοι οι οποίοι σε συνεδρίες µε τον σύµβουλο συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο Ε2. 1. Βαρδάρης Σταµούλης Τµήµα: Κοπτήριο Θέση: Βοηθός Κόπτη Ο Κος Βαρδάρης εργάζεται στην επιχείρηση 7 χρόνια ως µισθωτός µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, Στο παρελθόν είχε εργασθεί για 19 χρόνια ως αποθηκάριος. Το µορφωτικό του επίπεδο δεν είναι υψηλό (είναι απόφοιτος Λυκείου, δεν γνωρίζει καµία ξένη γλώσσα και δεν χειρίζεται Η/Υ), θεωρεί όµως βάσει των επαγγελµατικών του δεξιοτήτων ανταποκρίνεται καλά στα καθήκοντα του. Όπως διαπιστώθηκε από τον σύµβουλο µε την βοήθεια των εργαλείων της δράσης 7, ο Κος Βαρδάρης έχει αναπτύξει πολύ υψηλές δεξιότητες και ήταν πολύ θετικός σε µία ενδεχόµενη επαγγελµατική κατάρτιση για την αναβάθµιση των προσόντων του για τη διατήρηση της θέσης του στην επιχείρηση ή στην αναζήτηση νέας εργασίας. Κατά την συνεδρία ήταν αρκετά ανασφαλής για το µέλλον του και θεωρεί ότι επιπλέον επαγγελµατική κατάρτιση θα ενισχύσει τις δεξιότητες του. Η επιχείρηση αξιολογεί τον συγκεκριµένο εργαζόµενο από πολύ καλό έως άριστο στην απόδοση του και προτείνει την παραµονή του στην επιχείρηση και την επαγγελµατική του κατάρτιση σε νέα συστήµατα κοπής. 2. Κάκιου Παρασκευή Τµήµα: Εξαγωγών Θέση: Υπάλληλος γραφείου Η Κα Κάκιου απασχολείται στην επιχείρηση στη συγκεκριµένη θέση ως µισθωτή µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου για 6 χρόνια. Έχει προηγούµενη εµπειρία 3 ετών ως γραµµατέας. Τα καθήκοντα της είναι η τιµολόγηση και παρακολούθηση διαδικασίας εξαγωγών καθώς και η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 23

24 Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ένοιωθε άνετα και διάθεση να αυτόαξιολογηθεί και να συµµετάσχει γενικότερα στη δράση 8. Θεωρεί ότι οι επαγγελµατικές της δεξιότητες, είναι σε υψηλό επίπεδο και της επιτρέπουν να ανταποκριθεί και σε πιο απαιτητικά καθήκοντα από αυτά της συγκεκριµένης θέσης που έχει στην επιχείρηση. Όπως διαπιστώθηκε είναι άτοµο µε αρκετά υψηλό µορφωτικό επίπεδο (είναι απόφοιτος Τ.Ε.Ι., γνωρίζει καλά Αγγλικά και πολύ καλή γνώση χειρισµού Η/Υ). Αναφορικά µε την επαγγελµατική κατάρτιση θα της χρησίµευε για να βελτιώσει τις επαγγελµατικές και προσωπικές της ικανότητες και δεξιότητες, θα ενίσχυε τις ευκαιρίες πρόσληψης σε περίπτωση απόλυσης και θα ενίσχυε την επαγγελµατική της σταδιοδροµία. Η επιχείρηση αξιολογεί την συγκεκριµένη εργαζόµενη ως άριστη στην απόδοση της και την εργασιακή της συµπεριφορά και προτείνει την παραµονή της στη επιχείρηση καθώς και την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράµµατος Η/Υ. 3. Πλιάτσικα Μαρία Τµήµα: Κοπτήριο Θέση: Πατρονίστ Η Κα Πλιάτσικα εργάζεται στην επιχείρηση 14 χρόνια εκ των οποίων τα 12 χρόνια στη συγκεκριµένη θέση, ως µισθωτή µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. ιαθέτει προηγούµενη εµπειρία 8 χρόνων σε παρόµοιες θέσεις εργασίας σε άλλη επιχείρηση του κλάδου ένδυσης. Κατά τη συνεδρία ήταν άνετη και οµιλητική και πρόθυµη να αυτό-αξιολογηθεί σύµφωνα µε τα εργαλεία της δράσης 7. ιαθέτει δεξιότητες υψηλού επιπέδου και πιστεύει ότι ανταποκρίνεται πολύ καλά στα καθήκοντα και τις επαγγελµατικές της δεξιότητες. Η Κα Πλιάτσικα είναι απόφοιτος Λυκείου, δεν γνωρίζει καµία ξένη γλώσσα, έχει γνώσεις ειδικού προγράµµατος Η/Υ που χρησιµοποιεί για την διεκπεραίωση των καθηκόντων της. Πιστεύει ότι η επαγγελµατική κατάρτιση θα τη βοηθήσει στην προσωπική, επαγγελµατική της βελτίωση και στην καλύτερη άσκηση των καθηκόντων της. Η επιχείρηση αξιολογεί τη συγκεκριµένη εργαζόµενη ως καλή στην απόδοση της και την εργασιακή της συµπεριφορά και προτείνει την παραµονή της στην εταιρεία. 4. Γκιουζέλη Κυριακή Τµήµα: ιοικητικό Θέση: Γραµµατέας Η Κα Γκιουζέλη εργάζεται στη επιχείρηση 7 χρόνια, µε καθήκοντα γραµµατέως, ως µισθωτή µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Έχει προηγούµενη εµπειρία 6 χρόνων σε διαφορετικές θέσεις εργασίας γραφείου σε άλλες επιχειρήσεις. 24

25 Κατά τη συνεδρία µε τον σύµβουλο διαπιστώθηκε ότι έχει δεξιότητες υψηλού επιπέδου και είναι πρόθυµη να αυτό-αξιολογηθεί βάσει των εργαλείων της δράσης 7. Κατά την συζήτηση διαπιστώθηκε ότι η Κα Γκιουζέλη είναι απόφοιτος Λυκείου, έχει καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση χειρισµού Η/Υ και προγραµµάτων Η.Υ. Η συγκεκριµένη εργαζόµενη διαθέτει δεξιότητες και ικανότητες υψηλού επιπέδου και όπως πιστεύει η ίδια θα µπορούσε να ανταποκριθεί και σε πιο υψηλά καθήκοντα από τα σηµερινά της. Παρόλα αυτά πιστεύει ότι η επιπλέον επαγγελµατική κατάρτιση της, θα ήταν πολύ χρήσιµη για την αναβάθµιση των προσόντων της, την ενίσχυση των ευκαιριών πρόσληψης (σε περίπτωση απόλυσης), καθώς και για την αξιοποίηση των προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων της. Η επιχείρηση αξιολογεί την συγκεκριµένη εργαζόµενη ως άριστη στην απόδοση και την εργασιακή της συµπεριφορά στην επιχείρηση και προτείνει την παραµονή της στην συγκεκριµένη θέση καθώς και την παρακολούθηση επιµορφωτικών προγραµµάτων στο αντικείµενο της θέσης της. 5. Κάπουλα Σοφία Τµήµα: Λογιστήριο Θέση: Βοηθός Λογιστή Η Κα Κάπουλα έχει συνολικά 16 χρόνια εµπειρία ως Βοηθός Λογιστή, εκ των οποίων τα 14 χρόνια στο Λογιστήριο της επιχείρησης ως µισθωτή µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Είναι απόφοιτος Λυκείου µε γνώσεις Αγγλικών και πολύ καλή γνώση χειρισµού Η/Υ. Κατά τη συνεδρία διαπιστώθηκε ότι είναι άτοµο µε υψηλού επιπέδου δεξιότητες, έδειξε δε µεγάλη προθυµία να αυτό-αξιολογηθεί βάσει των εργαλείων της δράσης 7, γιατί πιστεύει ότι χρειάζεται περαιτέρω εκπαίδευση για να ανταποκριθεί καλύτερα στα καθήκοντα της. Θεωρεί ότι θα ήταν απαραίτητη η επαγγελµατική κατάρτιση για την αναβάθµιση των προσόντων της και τη διατήρηση της θέσης της στην επιχείρηση. Η επιχείρηση αξιολογεί την συγκεκριµένη εργαζοµένη ως άριστη στην εργασία της και την απόδοση της και προτείνει την παραµονή της στη συγκεκριµένη θέση στην εταιρεία, καθώς και την επιµόρφωση της σε Λογιστικά προγράµµατα Η/Υ. 6. Λαγογιάτη Μαρία Τµήµα: Ραφείο Θέση: Γαζώτρια Η Κα Λαγογιάτη έχει εµπειρία 15 χρόνων ως γαζώτρια εκ των οποίων τα 12 χρόνια στη συγκεκριµένη επιχείρηση. Εργάζεται ως µισθωτή µε σύµβαση αορίστου χρόνου. Είναι απόφοιτος Γυµνασίου, δεν γνωρίζει καµία ξένη γλώσσα καθώς και χρήση Η/Υ. 25

26 Κατά τη συνεδρία µε τον σύµβουλο διαπιστώθηκε ότι είναι άτοµο µε µέτριο επίπεδο δεξιοτήτων και δυσκολία εκµάθησης. εν επιθυµεί να συµµετάσχει σε πρόγραµµα επιµόρφωσης, καθώς πιστεύει ότι δεν θα της ήταν απαραίτητη επιπλέον επαγγελµατική κατάρτιση. Θεωρεί ότι στην παρούσα φάση της σταδιοδροµίας της δεν κρίνεται απαραίτητη και δεν διαθέτει τον χρόνο για κάτι τέτοιο. Τέλος πιστεύει ότι οι επαγγελµατικές της δεξιότητες ανταποκρίνονται πλήρως στα σηµερινά της καθήκοντα. Από την επιχείρηση η Κα Λαγογιάτη κρίνεται καλή ως προς την απόδοση της και την εργασιακή της συµπεριφορά και προτείνεται η παραµονή της στη συγκεκριµένη θέση εργασίας. 7. Μάντζιου Φρειδερίκη Τµήµα: Ραφείο Θέση: Γαζώτρια Η Κα Μάντζιου εργάζεται στην επιχείρηση 14 χρόνια ως µισθωτή µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, µε την ειδικότητα της γαζώτριας. Με την ίδια ειδικότητα διαθέτει επίσης επιπλέον 5 χρόνια εµπειρία σε άλλη εταιρεία. Κατά την συνεδρία µε τον σύµβουλο και µέσω των εργαλείων της δράσης 7, διαπιστώθηκε ότι είναι άτοµο µε χαµηλό επίπεδο µόρφωσης και πιστεύει ότι οι επαγγελµατικές της δεξιότητες ανταποκρίνονται καλά στην εκτέλεση των καθηκόντων της. Στη διάρκεια της συζήτησης για επαγγελµατική κατάρτιση προέκυψε ότι δεν θεωρεί απαραίτητη στη παρούσα φάση της σταδιοδροµίας της, την συµµετοχή της σε ένα πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης καθότι δεν διαθέτει και τον απαραίτητο χρόνο. Από την επιχείρηση η συγκεκριµένη εργαζόµενη αξιολογείται από πολύ καλή έως άριστη εργαζόµενη στην απόδοση και την εργασιακή της συµπεριφορά και προτείνεται η παραµονή της στη συγκεκριµένη θέση. 8. Ασηµάκης Σίµων Τµήµα: ιοίκηση Θέση: Αποθηκάριος (υπεύθυνος αποθήκης ετοίµων) Ο Κος Ασηµάκης απασχολείται στη συγκεκριµένη θέση επιχείρησης 14 χρόνια, ως µισθωτός µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Έχει προηγούµενη 10ετή εµπειρία σε παρεµφερείς θέσεις εργασίας σε άλλες επιχειρήσεις. Είναι απόφοιτος Λυκείου, δεν γνωρίζει καµία ξένη γλώσσα και όσον αφορά τη γνώση Η/Υ, γνωρίζει µόνο πρόγραµµα σχετικό µε την τιµολόγηση που χρησιµοποιεί για την εργασία του. Κατά την συνεδρία διαπιστώθηκε ότι ο Κος Ασηµάκης είναι άτοµο µε δεξιότητες υψηλού επιπέδου. Επέδειξε ιδιαίτερη προθυµία να αυτό-αξιολογηθεί σύµφωνα µε τη δράση 7 και πιστεύει ότι χρειάζεται περαιτέρω εκπαίδευση για να µπορεί να 26

27 ανταποκριθεί καλύτερα στα καθήκοντα του. Θεωρεί ότι πρόσθετες γνώσεις θα συνέβαλλαν στην προσωπική και επαγγελµατική του βελτίωση. Η επιχείρηση αξιολογεί τον συγκεκριµένο εργαζόµενο από πολύ καλό έως άριστο ως προς την απόδοση του και εργασιακή του συµπεριφορά, προτείνει την παραµονή του στην εταιρεία και επιθυµεί την επιµόρφωση του σε θέµατα διακίνησης αποθήκης Logistics. 9 Ζαΐµη Ευθυµία Τµήµα: Ραφείο Θέση: Γαζώτρια Η Κα Ζαΐµη εργάζεται ως γαζώτρια στην επιχείρηση 14 χρόνια, ως µισθωτή µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Η συνολική της εµπειρία στην ίδια ειδικότητα ανέρχεται στα 24 χρόνια. Κατά την συνάντηση µε τον σύµβουλο και βάσει των εργαλείων της δράσης 7, διαπιστώθηκε ότι, η Κα Ζαΐµη είναι άτοµο χαµηλού µορφωτικού επιπέδου και εκπαίδευσης. Θεωρεί όµως ότι διαθέτει επαγγελµατικές δεξιότητες που µπορούν να ανταποκριθούν και σε πιο απαιτητικά καθήκοντα από αυτά που έχει σήµερα. Παρόλο που οι επαγγελµατικές της δεξιότητες χαρακτηρίζονται µετρίου επιπέδου, θεωρεί ότι δεν χρειάζεται επαγγελµατική κατάρτιση στη συγκεκριµένη φάση της σταδιοδροµίας της καθώς επίσης δεν διαθέτει και τον απαιτούµενο χρόνο για αυτό. Από την επιχείρηση η συγκεκριµένη εργαζόµενη αξιολογείται καλή ως προς την απόδοση και την εργασιακή της συµπεριφορά και προτείνεται η παραµονή της στη συγκεκριµένη θέση. 27

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για την συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και καταγραφή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται:

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: 265 άτομα Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό 300 καθηγητές που αποτελούν το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 800 έκτακτοι καθηγητές Η εισαγωγή στα ΤΕΙ πραγματοποιείται με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Ηλικία: (σε έτη)... 1.2. Φύλο :... 1 Άνδρας 2 Γυναίκα 1.3. Τόπος διαµονής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 415 Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ηράκλειο 13/12/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης-Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. 032866312 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)»

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» «Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» Περιεχόμενα 1. Στόχος... 2 2. Μεθοδολογία έρευνας.....2 3. Ανάλυση αποτελεσμάτων 3 3.1 Μηχανολόγοι Μηχανικοί....3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1871 Αγίας Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 fax: 2310-277.768 web site: www.faath.org.gr e-mail: faath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης (συμπληρώνεται από το Φορέα) Αίτηση συμμετοχής στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email: kanep@tenet.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Α.Π. :. Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 1999 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ιεπιστηµονικό ίκτυο για την µελέτη της νόσου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ιεπιστηµονικό ίκτυο για την µελέτη της νόσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 388 Συνεδρίαση της Επταμελούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 16.01.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης-Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΤΕΙ/ΤΕΛ) άνδρας 25-32 ετών απόφοιτος τεχνικής σχολής µηχανολογίας απαραίτητη συναφής προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση αγγλικών

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΤΕΙ/ΤΕΛ) άνδρας 25-32 ετών απόφοιτος τεχνικής σχολής µηχανολογίας απαραίτητη συναφής προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση αγγλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΡΓΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Βύρωνος-Κέννεντυ, Τ.Κ. 56121, Αµπελόκηποι Τηλ.: 2310729177 Φαξ: 2310734077 Email: evs@ampelokipi-menemeni.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι.

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι. ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΑνΑ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2 ο Παγκύπριο Συνέδριο για τη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό Νίκη Ματθαίου Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου ΑνΑ 18 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

για το Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας

για το Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ (Επώνυµο Όνοµα:) για το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ 3 : «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας»

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ../../.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:../../.. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 2218 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα 28/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 2218 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 28/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 2218 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.), προκηρύσσει την πλήρωση 1 (μίας) θέσης υπαλλήλου με γνώσεις λογιστικής για τα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. ΟΤΑ, Συντονιστής Εταίρος Περιφέρεια Πελοποννήσου Πελοπόννησος ΚΣΣΑ Δήμος Βόρειας Κυνουρίας Δήμος Νότιας Κυνουρίας Δήμος Ευρώτα Δήμος Μονεμβασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας: Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης

Τοµέας: Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Τοµέας: Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναγκαιότητα Η κλωστοϋφαντουργία και η βιοµηχανία ένδυσης είναι ένας από τους σηµαντικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ-239/ 31-12-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Έρευνα και Ανάλυση Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Ιούνιος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Εισαγωγή Σύνοψη Συµπεράσµατα 3 1. Χαρακτηριστικά της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διαβάστε περισσότερα

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ.. για την πράξη: «Στήριξη ανέργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καλλιρρόης 89, 117 45, Αθήνα Τηλ.: 210 9238170 210 9238800 Fax: 210 9235959 www.spme.gr ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS OF GREECE 89, Kallirois str., 117 45, Athens,

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ .Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ µε εξειδίκευση στη ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου. Σκοπό έχει τη µελέτη του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 Περιεχόμενα 15 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Η σύνταξη μιας περιγραφής εργασίας...25 Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικά Στοιχεία 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000. Ετος Παραγωγή (τμχ.)

Ιστορικά Στοιχεία 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000. Ετος Παραγωγή (τμχ.) Company Profile Ιστορικά Στοιχεία Η εταιρεία Arini Fashion ιδρύθηκε το 2000 από τους Ευθύμιο & Γιώργο Βασιλόπουλο και βρίσκεται στην πόλη Πρίλεπ της γειτονικής χώρας FYROM σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25-4-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς Βιογραφικό σηµείωµα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο / Όνοµα Αθηνά ελλαπόρτα ιεύθυνση Λάσσης 18, Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλέφωνα 2671022849 6979244774 Υπηκοότητα Ελληνική Ηµεροµηνία γέννησης 12/06/1978

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Σχέδιο Δράσης «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ Διεύθυνση Εργασίας Τμήμα ΣΠΕ Κιλκίς, Γ. Αργυρίου 16, Κιλκίς, Ελλάδα Τηλέφωνο Εργασίας +30 23410 29876 εσωτ. 26 venetia@moda.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ομάδα Έρευνας Αγγελική Λούμου, Επίκουρος Καθηγήτρια Σοφία Αγριοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Η Πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ...α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX. Πόροι του Ειδικού Λογαριασµού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX. Πόροι του Ειδικού Λογαριασµού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX Πόροι του Ειδικού Λογαριασµού ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Οι πηγές χρηµατοδότησης είναι: Ετήσια Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του Κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Το Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας του ΕΜΠ (http://www.liee-ntua.gr) πραγµατοποιεί έρευνα πεδίου µε θέµα: «Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα που βασίζεται στη γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: 443 / 27-05-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας.

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας. 21 Νοεμβρίου 2008 Αγαπητοί συνεργάτες, Εισαγωγή Επικοινωνούμε μαζί σας και σας ενημερώνουμε για την εισαγωγή της νέας εξέτασης «Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Λογιστικής με τη Χρήση. Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων»

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» «Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση: Βαλτετσίου 1 & Μαιζώνος, 26223, Πάτρα e-mail: info@datarc.gr Τηλέφωνο/FAX: 2611100200/2610240902

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Στοιχεία Επικοινωνίας: Διεύθυνση: e-mail: Τηλέφωνο/FAX: Υπεύθυνος για επικοινωνία: \ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» Επιχειρήσεις Και Κέντρα Εστίασης»

για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» Επιχειρήσεις Και Κέντρα Εστίασης» ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ. για το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΡΓΟ «Προκατάρτιση - Κατάρτιση σε ειδικές περιοχές της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19933 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΨΥΧΙΚΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ www.topsagfp.gr Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 27/4/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13453 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα