Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Snowdonia (UK)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Snowdonia (UK)"

Transcript

1 Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Α. Γκαραβέλη Δ/νση Δασών, Ν. Μαγνησίας, Ξενοφώντος 1, Βόλος, Περίληψη Τα φυσικά δάση του Εθνικού Δρυμού Snowdonia, στη Βόρεια Ουαλία (UK) έχουν μειωθεί και κατακερματιστεί εδώ και αιώνες, και τη θέση τους καταλαμβάνουν σήμερα άλλοι τύποι βιοτόπων, όπως λιβάδια και φυτείες κωνοφόρων. Η παρούσα εργασία, ήταν μέρος μιας ευρύτερης μελέτης που είχε ως σκοπό τη δημιουργία μια περιβαλλοντικής βάσης δεδομένων για τον Εθνικό Δρυμό και την ανάπτυξη μοντέλων κατάλληλων για τον εντοπισμό των περιοχών προτεραιότητας με στόχο τη δημιουργία και αποκατάσταση των φυσικών δασών, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.). Αναπτύχθηκε μία σειρά από κριτήρια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για επιτυχή εξάπλωση των δασών από άποψη οικολογίας και συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους χρησιμοποιώντας διαθέσιμα στοιχεία, όπως χάρτες χρήσης γής, κατανομής των αρχαιότερων δασών και καθεστώς προστασίας της γης. Μετά από συνδυασμό όλων των στοιχείων στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, τα κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του Μοντέλου Αποκατάστασης των Δασών. Ο Εθνικός Δρυμός Snowdonia, χρησιμοποιήθηκε ως πειραματική περιοχή για την ανάπτυξη και τη δοκιμή της μεθοδολογίας, αλλά αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε ανάλυση σχετικά με την δυνατότητα αποκατάστασης του τοπίου, σε περιφερειακό ή μεγαλύτερης κλίμακας επίπεδο. Λέξεις κλειδιά: Αποκατάσταση δασών και τοπίου, προστατευόμενες περιοχές, Μοντέλα καταλληλότητας, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.). Εισαγωγή Η διαχείριση όλων των φυσικών πόρων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους παγκόσμιους, εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς στόχους και οδηγίες. Η ανάγκη να αποκατασταθούν και να ενισχυθούν οι σπάνιοι και απειλούμενοι βιότοποι έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την οδηγία EU Habitats and Species Directive (Council of the European Communities 1992). Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ανταποκριθεί με το Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα (UK Biodiversity Action Plan ή εν συντομία BAP), το οποίο περιλαμβάνει έναν κατάλογο από πενήντα εννέα (59) ενέργειες προς υλοποίηση όπως, για παράδειγμα, η συνεχής προστασία των εκτάσεων που χαρακτηρίζονται ως αρχαίες ημιφυσικές δασικές περιοχές και η ενθαρρύνση της σταθερής επέκτασης της δασοκάλυψης (HMSO 1994). Ως αρχαία φυσικά δάση ορίζονται εκείνες οι περιοχές για τις οποίες θεωρείται ότι έχουν παραμείνει κάτω από κάποια μορφή δάσους τουλάχιστον από το 1600μ.Χ. και μετά. Επίσης, μερικοί από τους κύριους στόχους της Στρατηγικής για τα δάση της Ουαλίας (Forestry Commission 2001) είναι οι εξής: εξερεύνηση των πιο κατάλληλων περιοχών για δημιουργία νέων δασών, συντήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας των ήδη υπαρχόντων φυσικών δασών με υλοποίηση των στόχων του Σχεδίου Δράσης για την Βιοποικιλότητα, Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου 577

2 Α. Γκαραβέλη δημιουργία συνδέσμων ανάμεσα στα κατακερματισμένα δάση και αύξηση της έκτασης των φυσικών δασών στοχεύοντας στην ανάπτυξη και τη σύνδεση των υπαρχόντων δασών. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός αντικειμενικού τρόπου εύρεσης των περιοχών προτεραιότητας για δημιουργία καθώς και αποκατάσταση των φυσικών δασών, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των μη-δασικών οικοτόπων της περιοχής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εξάπλωση των φυσικών δασών στον Εθνικό Δρυμό Snowdonia (Εικόνα 1) ή σε κάποια άλλη περιοχή. UK N 0 25 kilom etres 50 Snowdonia National Park Εικόνα 1. Περιοχή έρευνας, Snowdonia National Park, Wales (UK). Μεθοδολογία Μετά από επεξεργασία των στοιχείων που ήταν διαθέσιμα για τη μελέτη, όπως χάρτες χρήσης γης, κατανομής των αρχαίων φυσικών δασών και καθεστώς προστασίας της γης, αναπτύχθηκε μια σειρά από κριτήρια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις για επιτυχή εξάπλωση των δασών από άποψη οικολογίας και συγκεκριμένων πολιτικών στόχων (HMSO 1994, Forestry Commission 2001). Τα κριτήρια δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στα αρχαία φυσικά δάση, ιδιαίτερα σε εκείνα που ανήκουν στις Περιοχές Ιδιαιτέρου Επιστημονικού Ενδιαφέροντος (Sites of Special Scientific Interest) και στην εξάπλωση των δασών σε μικρή απόσταση από τα ήδη υπάρχοντα δάση. Έτσι δίνεται έμφαση στην υψηλή βιοποικιλότητα των αρχαίων φυσικών δασών, όπως και στη δημιουργία δασικών συνδέσμων ανάμεσα στα σημερινά κατακερματισμένα δάση (Gkaraveli et al. 2001, Gkaraveli et al. 2002), ενώ η δημιουργία μεμονωμένων δασικών εκτάσεων αποφεύγεται. Μετά το συνδυασμό όλων των στοιχείων, δημιουργήθηκαν εικόνες (raster) για το κάθε κριτήριο χρησιμοποιώντας το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών IDRISI v.32 rel.2.0 (Eastman 2001). Τα κριτήρια, στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του Μοντέλου Αποκατάστασης των Δασών (Gkaraveli et al. 2004). Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε ως Σύστημα Ενίσχυσης Απόφασης (Decision Support System). Ο υπολογισμός-πολλών-κριτηρίων είναι μια μέθοδος, στο GIS IDRISI, για την εκτίμηση και άθροιση πολλαπλών κριτηρίων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την 578 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 εργασία η μέθοδος Weighted Linear Combination. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ο χάρτης καταλληλότητας για δάσωση εκτάσεων με τις ακόλουθες κλάσεις: υψηλή καταλληλότητα, μέτρια καταλληλότητα, χαμηλή καταλληλότητα και χωρίς καμία καταλληλότητα (Εικόνα 2). Εφαρμόστηκαν σε αυτή τη μελέτη και περιορισμοί στη δάσωση νέων εκτάσεων. Πρόκειται για τα υπάρχοντα δάση, τις περιοχές που δεν μπορεί να υπάρξει φύτευση δενδρυλλίων παρά μόνο δάσωση με φυσική αναγέννηση (Περιοχές Ιδιαιτέρου Επιστημονικού Ενδιαφέροντος), οικισμοί και περιοχές μη-δασικών φυσικών οικοτόπων σημαντικών για την οικολογία. Οι παραπάνω περιορισμοί είχαν ως αποτέλεσμα την προσαρμογή του μοντέλου στις υπάρχουσες τοπικές συνθήκες. Subsample in detail Εικόνα 2. Χάρτης καταλληλότητας εκτάσεων για δάσωση, Snowdonia National Park, Wales (UK). Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου 579

4 Α. Γκαραβέλη Αποτελέσματα Η ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει αρκετή διαθέσιμη γη, ενδεχομένως κατάλληλη, για δάσωση και αύξηση της δασοκάλυψης. Το 25% της συνολικής έκτασης του Εθνικού Δρυμού ( εκτάρια) αποδείχθηκε κατάλληλο για δάσωση, στο 2% της συνολικής έκτασης δόθηκε χαμηλή καταλληλότητα, στο 20% μέτρια και στο 5% υψηλή. Οι κυρίαρχες κατηγορίες γης σε όλες τις κλάσεις καταλληλότητας για δάσωση ήταν οι βελτιωμένες όπως και οι μηβελτιωμένες βοσκήσιμες εκτάσεις. Επισημάνθηκαν επίσης στη μελέτη, άλλες περιοχές με προοπτικές για εξάπλωση των δασών, όπως εκείνες στις οποίες τα αρχαία φυσικά δάση εκχερσώθηκαν με το πέρασμα του χρόνου. Αυτές οι περιοχές θα μπορούσαν να θεωρηθούν υψίστης προτεραιότητας για δάσωση, ιδιαίτερα έχουν υψηλή καταλληλότητα στο χάρτη καταλληλότητας για δάσωση. Συζήτηση και συμπεράσματα Υπάρχει, σήμερα, ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον και μια υποχρέωση να προστατευθεί και να επεκταθεί η φυσική δασοκάλυψη στη Μεγάλη Βρετανία, για λόγους οικολογίας τοπίου και φυσικής κληρονομιάς. Η αποκατάστασή των δασών στη συγκεκριμένη χώρα αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα. Στην παρούσα μελέτη δημιουργήθηκε ένα Γ.Σ.Π. μοντέλο το οποίο μπορεί να δώσει απάντηση στο κύριο ερώτημα που απασχολεί το Σχέδιο Δράσης για την Βιοποικιλότητα της Μεγάλης Βρετανίας, όσον αφορά τα δάση. Πρόκειται για το πως θα γίνει η επιλογή των περιοχών που είναι κατάλληλες για δάσωση με φυσικά είδη. Η συγκεκριμένη εργασία θα μπορούσε να αποτελέσει βάση πληροφόρησης των πολιτικών αρχών και διαχείρισης με στόχο τη βελτίωση της έκτασης των φυσικών δασών, όπως και της ποιότητάς τους στον Εθνικό Δρυμό ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Αναγνώριση βοήθειας Ευχαριστώ το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για την οικονομική υποστήριξη. Βιβλιογραφία Council of the European Communities The Habitat and Species Directive. Council of the European Communities. Brussels. Eastman, J.R IDRISI for Windows, version 32, release 2.0. Clark University. Worcester, Mass, USA. Forestry Commission Wales Woodland Strategy. Forestry Commission, Aberystwyth. Gkaraveli, A., J.E.G. Good and J.H. Williams Determining priority areas for native woodland expansion and restoration in Snowdonia National Park, Wales. Biological Conservation, 115: Gkaraveli, A., J.E.G. Good and J.H. Williams Recent changes in woodlands of the Snowdonia National Park, Wales: a spatial analysis. Quarterly Journal of Forestry, 96: Gkaraveli, A., J.H. Williams and J.E.G. Good Fragmented native woodlands in : assessment and amelioration. Forestry, 74: HMSO Biodiversity: the UK action plan. HMSO, London. 580 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 Analysis and restoration of landscape with Geographical Information Systems: a case study of Snowdonia National Park (UK) A. Gkaraveli Forest Directorate of Magnesia Prefecture, 1 Xenophontos str., Volos, Greece, Summary The native woodlands of the Snowdonia National Park, north Wales (UK) have been reduced and fragmented over the centuries. The work described here was part of a wider study creating an environmental database for the Snowdonia National Park, in Wales (UK), and developing modeling systems to assist in locating new native woodland, using the functionality of G.I.S. technology. Working with the datasets available, such as a land cover map, ancient woodland sites and information on conservation status of land, a set of ecological criteria were developed so as to take account of the requirements for successful woodland expansion from the nature conservation point of view and specific policy aims. The datasets were combined to produce the Woodland Restoration Model. The Snowdonia National Park in Wales (UK), was used as a pilot area for developing and testing the methodology, but it could be used in any analysis requiring the identification of optimal locations for native woodland expansion at a regional or large-district scale. Key words: Landscape forest restoration, protected areas, suitability models, Geographical Information Systems (G.I.S.). Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου 581

Εντοπισμός Κατάλληλων Ενδιαιτημάτων Σημαντικών Ειδών Ορνιθοπανίδας με Χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

Εντοπισμός Κατάλληλων Ενδιαιτημάτων Σημαντικών Ειδών Ορνιθοπανίδας με Χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ P-MEDIAN

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ P-MEDIAN ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ P-MEDIAN Πραβιώτη Σοφία 1*, Σταθάκης Δημήτρης 2 1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία

Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Α. Σφουγγάρης 1 και Α. Γκαραβέλη 2 1 Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ Σ Τ Ρ Ι Μ Ε Λ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η : Αναπλ. Καθηγητής ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική παρακολούθηση τύπων βλάστησης στην περιοχή της λίμνης Άγρα

Διαχρονική παρακολούθηση τύπων βλάστησης στην περιοχή της λίμνης Άγρα Διαχρονική παρακολούθηση τύπων βλάστησης στην περιοχή της λίμνης Άγρα Π.Δ.Πλατής 1, Θ.Γ. Παπαχρήστου 1, Δ. Τρακόλης 2, Ι. Μελιάδης 3, Ν. Γρηγοριάδης 4 και Α. Μάκρας 5 1 Εργαστήριο Λιβαδικών Πόρων, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π.

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η οποία αναφέρεται ως οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και η δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου «ΦΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστοσελίδας για την προβολή των περιοχών NATURA 2000 στο Διαδίκτυο: Η περίπτωση της Δ. Μακεδονίας

Ανάπτυξη ιστοσελίδας για την προβολή των περιοχών NATURA 2000 στο Διαδίκτυο: Η περίπτωση της Δ. Μακεδονίας Ανάπτυξη ιστοσελίδας για την προβολή των περιοχών NATURA 2000 στο Διαδίκτυο: Η περίπτωση της Δ. Μακεδονίας Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα 1, Ιωακείμ Τζούλης 2 1. Επίκουρος Καθηγήτρια, e-mail: randreop@for.auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασοκομίας, Τ.Θ. 262, 54124-Θεσσαλονίκη.

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασοκομίας, Τ.Θ. 262, 54124-Θεσσαλονίκη. ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΣΙΤΣΩΝΗ K. ΘΕΚΛΑ 1 & ΜΠΑΤΑΛΑ Γ. ΕΛΕΝΗ 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των ημιορεινών περιοχών

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των ημιορεινών περιοχών Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των Α. Στεργιάδου και Π. Εσκίογλου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ COMPARISON OF BURNT AREA ESTIMATES PRODUCTS OF GREEK WILDLAND FIRES

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ COMPARISON OF BURNT AREA ESTIMATES PRODUCTS OF GREEK WILDLAND FIRES ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ι. Μ. Αθανασίου 1, Δ. Π. Καλύβας 1, Γ. Π. Πετρόπουλος 1,2, Β. Ι. Κόλλια 1 1 Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής,

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας

Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: Δημαλέξης, Α., Καστρίτης, Θ., Μανωλόπουλος, Α., Κορμπέτη, Μ., Φριτς, Γ., Saravia Mullin, V., Ξηρουχάκης, Σ. & Μπούσμπουρας Δ. (2010) Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2005-2006 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2005-2006 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2005-2006 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Θαλάσσια Περιοχή Στενού Μεθώνης Μεσσηνίας (περιοχή NATURA 2000): εκτίμηση της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Λέξεις κλειδιά: Πολιτική τοπίου, εκτατική κτηνοτροφία, αγροτουρισμός.

Εισαγωγή. Λέξεις κλειδιά: Πολιτική τοπίου, εκτατική κτηνοτροφία, αγροτουρισμός. Αυτόχθονα είδη ως μέσο διαχείρισης πολιτισμικών τοπίων Αυτόχθονα είδη ως μέσο διαχείρισης πολιτισμικών τοπίων Ι. Ισπικούδης, Μ.Κ. Σιόλιου, Δ. Ορφανίδου και Γ. Κατσίδης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε ημιορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Ροδόπης

Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε ημιορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Ροδόπης Επιπτώσεις της εξορυκτικής δραστηριότητας των μεταλλείων βωξίτη στα υδρο-γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των δασικών οικοσυστημάτων του ορεινού όγκου της Γκιώνας Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ *

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ * ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ * Βαλτοπούλου Ελένη 1,*, Παπακωνσταντίνου Δημήτρης 2, Κασσιός Κώστας 3 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Τόλης Κωνσταντίνος 1 Καραμέρης Αθανάσιος 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στον προσδιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης του

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Κ. Βαλλιάνου, Κ. Γαρέζου, Κ. Μαντζανάς, Δ. Χουβαρδάς και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12.1. Εισαγωγή: Διαχείριση Οικοσυστημάτων Η διαχείριση και προστασία οικοσυστημάτων ήταν αποτέλεσμα της αφύπνισης του περιβαλλοντικού κινήματος της δεκαετίας του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων

Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων Α. Βασιλάκη 1, Μ. Κοζυράκη 2, Π. Αρβανίτης 1, Β. Λούκα 3 και Ε. Εσερίδου 2 1 Δ/νση Δασών Ηρακλείου, Περιοχή Τ.Ε.Ι., 714 10 Ηράκλειο, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. Eleftheria Athanasoula February 2009

ABSTRACT. Eleftheria Athanasoula February 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις του τοπικού πληθυσµού για τη διαχείριση του εθνικού δρυµού Πίνδου (Βάλια Κάλντα) Ελευθερία K. Αθανασούλα Επιβλέπων καθηγητής: Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Π.Θ. Δ. Παλάσκας 1, Σπ. Γκατζογιάννης 2, Α. Ζαχαριάδης 3, Ι. Παπαδόπουλος 4, Ν. Στάμου 5 1 Msc Δασολόγος, υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

ιατήρηση και αειφόρος ανάπτυξη της Ροδόπης

ιατήρηση και αειφόρος ανάπτυξη της Ροδόπης ιατήρηση και αειφόρος ανάπτυξη της Ροδόπης Έλ. Χατζηχαραλάµπους, Βιολόγος PhD, Υπεύθυνη Βιοτικών Πόρων Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων Περίληψη Η διατήρηση, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη Διάνοιξη Δασικού Δρόμου

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη Διάνοιξη Δασικού Δρόμου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη Διάνοιξη Δασικού Δρόμου Βασίλειος Κ. Δρόσος 1, Βασίλειος Ι. Γιαννούλας 2 και Αριστοτέλης Κοσμάς Γ. Δούκας 2 1 Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας.

Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας. Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας. Prediction of post-fire regeneration in burned forest Allepo pines (Pinus halepensis) at Ilia

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση επιπτώσεων κινδύνων στο πλαίσιο αειφορικής διαχείρισης περιοχών NATURA 2000: Η περίπτωση του Ατταβύρου Ρόδου. Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Αξιολόγηση επιπτώσεων κινδύνων στο πλαίσιο αειφορικής διαχείρισης περιοχών NATURA 2000: Η περίπτωση του Ατταβύρου Ρόδου. Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Αξιολόγηση επιπτώσεων κινδύνων στο πλαίσιο αειφορικής διαχείρισης περιοχών NATURA 2000: Η περίπτωση του Ατταβύρου Ρόδου Βασιλική Καζάνα 1, Άγγελος Καζακλής 2,Θεοδώρα Μέρου 1, Ιωάννης Τάκος 1 και Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σκριμιζέα, Ειρήνη 1,*, Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης 2, Σιόλας, Άγγελος 3 1 Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της ανάλυσης SWOT στο χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασµό: η περίπτωση του οικοτουριστικού σχεδιασµού στον Πολιχνίτο Λέσβου

Η χρήση της ανάλυσης SWOT στο χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασµό: η περίπτωση του οικοτουριστικού σχεδιασµού στον Πολιχνίτο Λέσβου 1 Η χρήση της ανάλυσης SWOT στο χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασµό: η περίπτωση του οικοτουριστικού σχεδιασµού στον Πολιχνίτο Λέσβου Βαγιάννη Ελένη (*), MSc, Υποψήφια διδάκτωρ, Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Διαχείριση της Χερσονήσου Αμαλής Λέσβου για Μείωση του Κινδύνου Πυρκαγιάς. Χαρίκλεια Παπάζογλου και Κώστας Καλαμποκίδης

Δασική Διαχείριση της Χερσονήσου Αμαλής Λέσβου για Μείωση του Κινδύνου Πυρκαγιάς. Χαρίκλεια Παπάζογλου και Κώστας Καλαμποκίδης Δασική Διαχείριση της Χερσονήσου Αμαλής Λέσβου για Μείωση του Κινδύνου Πυρκαγιάς Χαρίκλεια Παπάζογλου και Κώστας Καλαμποκίδης Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 811 00 Μυτιλήνη Τηλ. 22510 36436, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα