Πολιτική Οικονομία της Συμμόρφωσης και Μορφές Συνεργασίας στη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Πολιτική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτική Οικονομία της Συμμόρφωσης και Μορφές Συνεργασίας στη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Πολιτική"

Transcript

1 Πολιτική Οικονομία της Συμμόρφωσης και Μορφές Συνεργασίας στη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Κρήτης

2 Η Μαρία Μενδρινού είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει Πτυχίο στην Πολιτική Επιστήμη και τη Δημόσια Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΜΑ in Politics από το Brandeis University (ΗΠΑ) και PhD in Government από το University of Manchester (Βρετανία). Έχει διδάξει πολιτική ανάλυση και ευρωπαϊκή πολιτική στο Brandeis, στο University of Manchester, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Διετέλεσε ειδικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πριν εκλεγεί Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχει λάβει μέρος σε διεθνή συνέδρια στην Ευρώπη και την Αμερική και έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι στο πεδίο μελέτης της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της ανάπτυξης της ΕΕ και των πολιτικών της καθώς και των διαστάσεων της ευρωπαϊκής πολιτικής οικονομίας. Επίσης ερευνητικά, συγγραφικά και διδακτικά έχει ασχοληθεί με την μελέτη της εκλογικής πολιτικής και της εκλογικής συμπεριφοράς σε εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές. Οι επιστημονικές της δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν τα βιβλία Η Εκλογική Πολιτική στο Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα: Εσωτερικές και Ευρωπαϊκές Παράμετροι, , (Αθήνα: Παπαζήσης, 2000), Politics, Subsidies and Competition: The New Politics of State Intervention in the European Union, (με Κ. Λάβδα), (London: Edward Elgar, 1999), άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά όπως στο European Journal of Political Research, στο Journal of European Public Policy, στην Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, στα Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης, στην Πολιτική Επιστήμη και κεφάλαια σε βιβλία. Υπό δημοσίευση είναι τα βιβλία της Η Ευρώπη «Εντός»: Η Συμμόρφωση με το Κοινοτικό Κεκτημένο στην Ελλάδα, (Αθήνα: Σιδέρης, 2010) καθώς και το βιβλίο Integration and Enforcement: Political Priorities and Institutional Development in European Integration (Oxford: Oxford University Press). Ακόμη είχε αναλάβει επιστημονικές επιμέλειες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η έκδοση του βιβλίου του Ν. Nugent Πολιτική και Διακυβέρνηση στην ΕΕ [ε αγγλική έκδοση, 2004 και στ αγγλική έκδοση, το 2009] (Αθήνα: Σαββάλας). 2

3 Περίληψη Η παρούσα ανάλυση πραγματεύεται τη σημασία της συμμόρφωσης στη διεθνή πολιτική. Εστιάζει στα νέα δεδομένα που συνεπάγεται η συνεχής προαγωγή των διεθνών και διακρατικών συνεργασιών τόσο με την εισαγωγή νέων μορφών συνεργασίας όσο και με την διεύρυνση των πεδίων συνεργασίας. Με τη βοήθεια τεσσάρων περιπτωσιολογικών μελετών, από το ΔΝΤ (επιτήρηση οικονομιών και δανεισμός) και την ΕΕ (εσωτερική αγορά, επιτήρηση υπερβολικού ελλείμματος), η ανάλυση προσεγγίζει το ζήτημα της συμμόρφωση των συμβαλλομένων μερών με τις απορρέουσες από τη συνεργασία υποχρεώσεις. Μελετά τους μηχανισμούς συμμόρφωσης που υιοθετούνται και των εν λόγω διαδικασιών εποπτείας. Ειδικότερα, η ανάλυση διερευνά τέσσερα κύρια ζητήματα: (α) την ανάγκη ανάπτυξης μηχανισμών συμμόρφωσης σε διακρατικές και υπερεθνικές συνεργασίες, (β) την σημασία της διάκρισης μεταξύ δεσμευτικών και μη δεσμευτικών κανόνων και τις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας τους σε επιμέρους πλαίσια αυτών των συνεργασιών, (γ) την επίδραση της σχέσης μεταξύ διεθνούς και εθνικού επιπέδου για την επίτευξη της συμμόρφωσης των κρατών, και τέλος, (δ) την δυναμική ανάπτυξης νέων μηχανισμών για την υποστήριξη της εποπτείας διεθνών συνεργασιών και την υποβοήθηση της θεσμικής εξέλιξης των εν λόγω οργανισμών. 3

4 Περιεχόμενα 1. Η Δυναμική Ενίσχυσης της Πολυπλοκότητας και Πολυμέρειας των Διεθνών Συνεργασιών Οι Περιπτωσιολογικές Μελέτες Η Επιτήρηση των Οικονομιών από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) H Παροχή Οικονομικής Βοήθειας / Δανεισμού από το ΔΝΤ Η Εσωτερική Αγορά στην ΕΕ Η Επιτήρηση Υπερβολικού Δημοσιονομικού Ελλείμματος στην ΕΕ Φερεγγυότητα ή Επιβολή στην Διεθνή Πολιτική και Οικονομία; Δεσμευτικοί vs Μη-Δεσμευτικοί Κανόνες και Συμμόρφωση στο Διεθνές και το Υπερεθνικό Επίπεδο Αυτάρκεια ή Συμπληρωματικότητα μεταξύ Διεθνούς / Υπερεθνικού και Εθνικού Επίπεδου; Η Μη Συμμόρφωση Αντιπαλεύει ή Συνδράμει την Θεσμική Ανάπτυξη και Βελτίωση των Μηχανισμών Εποπτείας των Διεθνών Συνεργασιών; Συμπεράσματα Βιβλιογραφικές Αναφορές

5 1. Η Δυναμική Ενίσχυσης της Πολυπλοκότητας και Πολυμέρειας των Διεθνών Συνεργασιών Η συνεχής ενίσχυση της διεθνούς αλληλεξάρτησης και η ανάδειξη της επιρροής της παγκοσμιοποίησης στην διεθνή πολιτική και την διεθνή πολιτική οικονομία συνοδεύονται από νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ κρατών και άλλων δρώντων στη διεθνή πολιτική. Συνέπεια αυτής της δυναμικής τα τελευταία σαράντα χρόνια ήταν η εμφάνιση τόσο νέων όσο και παραδοσιακών μορφών συνεργασίας καθώς και η συνεχής διεύρυνση των θεματικών τους. Ως εκ τούτου, πέρα από την αρχική κυριαρχία θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων εντάσσονται και ζητήματα διεθνούς πολιτικής και διεθνούς πολιτικής οικονομίας, προσδίνοντας νέο εύρος από πλευράς τόσο θεματικών, όσο και δρώντων. Άτομα, κράτη, διακυβερνητικοί (IGOs) αλλά και μη κυβερνητικοί οργανισμοί (NGOs) συνιστούν σήμερα δρώντες της διεθνούς πολιτικής και οικονομίας. Το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο αφοπλισμός, τα πυρηνικά και χημικά όπλα, το εμπόριο, οι μεταφορές, τα χρηματοοικονομικά, η φτώχεια, η υγεία, η τριτοβάθμια εκπαίδευση και ένα πλήθος άλλων θεμάτων συμπεριλαμβάνονται στα ζητήματα που επιχειρείται να ρυθμισθούν και/ή να αντιμετωπισθούν σε διεθνές και/ή περιφερειακό επίπεδο. Η εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα της συνεργατικότητας και η αλληλεξάρτηση των πεδίων αλλά και των φορέων δράσης συνιστούν κύριες παραμέτρους στη στήριξη αυτής της δυναμικής στη διεθνή πολιτική και διεθνή πολιτική οικονομία. Η ανάλυση των εξελίξεων αυτών, όπως και των επιμέρους δομών που έχουν συγκροτηθεί σε διεθνές και/ή περιφερειακό επίπεδο, επιτρέπουν την προσέγγισή τους και από τρεις βασικές θεωρητικές παραδόσεις της μελέτης των διεθνών σχέσεων όπως και από εκλεκτικά ή εξειδικευμένα θεωρητικά σχήματα. 5

6 Πτυχές της ρεαλιστικής, αλλά και της νεορεαλιστικής προσέγγισης 1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μελέτη αυτής της συμπεριφοράς των κρατών στη διεθνή πολιτική με αναφορά στην πρόσληψη της ανάγκης ασφάλειας και προστασίας τους, στην προσπάθεια τους για επιβίωση στο σχετικά άναρχο διεθνές περιβάλλον, στην αναζήτηση ισορροπιών δύναμης, κ.ο.κ. Όπως επίσης και να μελετήσει τις αλλαγές και τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζει η στάση των κρατών στο πλαίσιο της δράσης τους στη διεθνή πολιτική. Αντίστοιχα, η φιλελεύθερη/νεοφιλελεύθερη προσέγγιση 2 προβάλλει ιδιαίτερα ισχυρή στη μελέτη του φαινομένου των διεθνών, διεθνικών (transnational) και περιφερειακών συνεργασιών μεταξύ κρατών, αλλά και άλλων δρώντων, με αναφορά στο συντονισμός της συμπεριφοράς τους στο διεθνές περιβάλλον για την επίτευξη συλλογικών στόχων, την αντιμετώπιση της διεθνούς αλληλεξάρτησης, τον εκδημοκρατισμό, το άνοιγμα των αγορών, κ.ο.κ. Τέλος, πτυχές του κονστρουκτιβισμού 3 μπορούν να συμβάλουν στην μελέτη αυτής της εξέλιξης ιδιαίτερα μέσα από την αποτίμηση της επίδρασης των μη κυβερνητικών δρώντων και των διεθνικών δικτύων, προβάλλοντας την διαμόρφωση κοινοτήτων αξιών, την διαμόρφωση παραδεκτών συμπεριφορών, κ.ο.κ. 1 Για τη ρεαλιστική, αλλά και τη νεορεαλιστική προσέγγιση, βλέπε Morgenthau, H. J., Politics among Nations. New York: Knopf, 1948, Waltz, K. N., Theory of International Politics, Reading, Mass: Addison-Wesley 1979, Ruggie, J. G., Continuity and Transformation in the World Polity: Towards a Neorealist Synthesis World Politics, τόμος 35, January 1983, σελ , Harries, O., Realism in the New Era Quadrant, τόμος 39, April 1995, σελ , Ήφαιστος, Π., Θεωρία Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Αθήνα: Ποιότητα, Για τη φιλελεύθερη/νεοφιλελεύθερη προσέγγιση βλέπε Doyle, M. W., Ways of War and Peace. New York: Norton, 1997, Howard, M. E., War and Liberal Consciousness, Oxford: Oxford University Press, 1978, Keohane, R. O. & J. S. Nye, (επιμ.) Transnational Relations and World Politics, Cambridge: Harvard University Press, 1971, Keohane, R. O. & J. S. Nye, Power and Interdependence, Boston: Little Brown, Για το κονστρουκτιβισμό βλέπε, Hopf, T., The Promise of Constructivism in International Relations Theory International Security, τόμος 23, Summer 1998, σελ , Ruggie, J. G., What Makes the World Hang Together? Neo-Utilitarianism and the Social Constructivist Challenge, International Organization, τόμος 52, Autumn 1998, σελ , Onuf, N., World of our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations, Columbia: University of South Carolina Press, 1989, Adler, E., Constructivism and International Relations, στο W. Carlsnaes, Th. Risse & B. Simmons, (επιμ.) Handbook of International Relations, London: Sage,

7 Αντίστοιχα στη διεθνή πολιτική οικονομία όλες οι παράμετροι ανάλυσης μπορούν να συμβάλλουν στη μελέτη των εξελίξεων στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών. 4 Η πολυμέρεια και αλληλεξάρτηση των αγορών και ο ιδιότυπος ρόλος του κράτους και των περιφερειακών οργανισμών στη διεθνή πολιτική οικονομία, υπογραμμίζονται περαιτέρω από τις δυναμικές που καταγράφονται στο πεδίο της διεθνούς οικονομίας. Στο πυρήνα αυτής της δυναμικής διακρίνεται πέρα από την ανάγκη και την ωφέλεια και το ζήτημα της εμπιστοσύνης των συμβαλλομένων. Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη συνεργασιών και την συμμετοχή σε αυτές είναι η διασφάλιση της τήρησης των συμφωνηθέντων. Παραδοσιακά στην διεθνή πολιτική, θεμελιώδης αρχή και αξία είναι η τήρηση των συμφωνηθέντων μεταξύ κρατών, με ζητούμενο τα μέσα διασφάλισής τους. Οι διμερείς και οι πολυμερείς συμφωνίες και συνθήκες μεταξύ των κρατών, η οργάνωση και λειτουργία διεθνών οργανισμών και δικαιακών διεθνών θεσμών και, ευρύτερα, η ανάπτυξη του νομικού συστήματος του διεθνούς δικαίου στηρίχθηκαν στην αρχή pacta sunt servanda. Η αρχή, από εθιμικός κανόνας του διεθνούς δικαίου, απέκτησε το 1969, με τη Σύμβαση της Βιέννης για το δίκαιο των διεθνών συνθηκών, και συμβατική αποτύπωση, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω τη νομική της βάση στην διεθνή πολιτική. Η αδιαμφισβήτητη ισχύς της αρχής αυτής σήμερα αντιμετωπίζει μια κρίσιμη πρόκληση καθώς καλείται να αντεπεξέλθει στη συνθετότητα και την πολυμέρεια του σύγχρονου διεθνούς συστήματος. Η αύξηση των υποκειμένων του διεθνούς δικαίου, όπως ήδη αναφέρθηκε, (κράτη, διεθνείς οργανισμοί, μηκυβερνητικές οργανώσεις, κ.ά.), των μορφών διεθνούς συνεργασίας (συνθήκες, διεθνείς οργανισμοί, υπερεθνικοί οργανισμοί, διεθνή καθεστώτα, κ.α.), όπως και των μέσων προσδιορισμού του περιεχομένου των διεθνών συμφωνιών (κανόνες, 4 Βλέπε μεταξύ άλλων R. Gilpin, The Political Economy of International Relations, Princeton: Princeton University Press, 1987, B. J. Cohen, International Political Economy: An Intellectual History, Princeton: Princeton University Press, 2008, R. W. Cox και M. G. Schechter, επιμ. The Political Economy of a Plural World: Critical Reflections on Power, Morals, and Civilization, New York: Routledge,

8 πρακτικές, μη-δεσμευτικές πράξεις, κ.ά.) εναποθέτουν νέα σημασία τόσο στη συμμόρφωση (compliance) των υποκειμένων του διεθνούς δικαίου όσο και στα μέσα εποπτείας της συμμόρφωσης και της εφαρμογής των συμφωνηθέντων. Το ζήτημα παραπέμπει στο ενδεχόμενο «έλλειμμα επιβολής» (control gap) που ενυπάρχει στη συμμετοχή των κρατών σε διεθνείς συνεργασίες. Ζήτημα που περιπλέκεται περαιτέρω, όταν ενδεχόμενες παραβιάσεις κρατών μπορεί να υπερβαίνουν την ορθολογικότητα της αρχικής επιλογής ένταξης τους σε μια διακρατική συνεργασίας. Η διάκριση που προτείνουν οι R. Rutnam και R. Henning μεταξύ «ακούσιας» ( involuntary defection ) και «εκούσιας παραβλιασης» ( voluntary defection ) ενισχύει περαιτέρω τη συνθετότητα του φαινομένου. 5 Στους κύριους παράγοντες αυτής της εξέλιξης, πέρα από την ανάπτυξη της σημασίας και τη συνεχή διεύρυνση του περιεχομένου της διεθνούς πολιτικής, είναι η αύξηση των μορφών διεθνούς συνεργασίας. Κρίσιμες παράμετροι είναι: η συνεχώς ενισχυόμενη δυναμική ανάπτυξης διεθνών καθεστώτων, 6 η ανάδειξη πληθώρας εκδοχών μορφών διεθνούς συνεργασίας στις οποίες παραπέμπουν οι αποκαλούμενες από τον Rosenau «σφαίρες εξουσίας / δικαιοδοσίας» (spheres of authority SOAs) 7 και η πρόσφατη ανάδειξη των κανόνων «ήπιου δικαίου» (soft 5 R. D. Putnam και C. R. Henning, The Bonn Summit of 1978: A Case Study in Cooperation στο R. N. Cooper, B. Eichengreen, G. Holtham, R. D. Putnam, και C. R. Henning, επιμ. Can Nations Agree? Issues in International Economic Cooperation, Washington, DC: Brookings Institution, Για την ανάπτυξη των διεθνών καθεστώτων και για τη σημασία τους, βλέπε μεταξύ άλλων Keohane, R. O., The demand for international regimes, International Regimes, τόμος 36, τεύχος 2, Spring 1982, Krasner, St. D., Structural causes and regime consequences: regimes as intervening variables, International Regimes, τόμος 36, τεύχος 2, Spring 1982, Krasner, St. D., Regimes and the limits of realism: regimes as autonomous variables, International Regimes, τόμος 36, τεύχος 2, Spring 1982, Young, O. R., Regime dynamics: the rise and fall of international regimes, International Regimes, τόμος 36, τεύχος 2, Spring 1982, που συνιστούν και τις πρώτες συστηματικές αναλύσεις της μορφής αυτής συνεργασίας στην διεθνή πολιτική. 7 Rosenau, J. N., Ageing Agendas and Ambiguous Anomalies: Tensions and Contradictions of an Emergent Epoch στο St. Lawson, (επιμ.) The New Agenda for International Relations. From Polarization to Globalization in World Politics?, Cambridge: Polity Press 2002, σελ

9 law) ή μη-δεσμευτικών κανόνων (non-binding norms) 8 σε κύριο μέσο προαγωγής των διεθνών συνεργασιών. Ο Rosenau, ειδικότερα, κατανοεί τη γεωμετρική ανάπτυξη αυτών που αποκαλεί «σφαίρες εξουσίας / δικαιοδοσίας» ως συνέπεια των αλλαγών που έχουν συντελεστεί στο διεθνές σύστημα και στα δεδομένα του και κυρίως ως συνέπεια της συνεχούς αποδιάρθρωσης των χώρων εξουσίας / δικαιοδοσίας εξαιτίας των συγκρούσεων μεταξύ παγκόσμιων και τοπικών δυναμικών που έχουν εν μέρει αποδυναμωθεί. Οι «σφαίρες εξουσίας / δικαιοδοσίας» μπορεί να είναι το αποτέλεσμα διαφορετικών διαδικασιών όπως και να πάρουν πλήθος μορφών. Μπορεί να είναι προϊόν υπερβολικής συνθετότητας πεδίων πολιτικής ή θεματικών κάτω από συνθήκες δυναμικών κατάτμησης, ή ανάδειξης νέων ταυτοτήτων που συμπληρώνουν κενά που δημιουργούνται στις υποχρεώσεις και τις προτιμήσεις του κράτους και δεν καλύπτονται από αυτό. Οργανωτικά κάποιες φέρουν τη μορφή χαλαρών δικτύων, ενώ κάποιες άλλες μπορεί να έχουν σφιχτές και ιεραρχικές δομές. Κάποιες είναι περιστασιακού χαρακτήρα ενώ άλλες εμφανίζουν διάρκεια, αλλά τις περισσότερες φορές πρόκειται για δομές που έχουν πρόσφατα δημιουργηθεί. 9 Η δυναμική εμφάνισης νέων μορφών συνεργασίας, όπως και η συνεχώς διευρυνόμενη χρήση μη δεσμευτικών κανόνων και ήπιου δικαίου αποτελούν, ουσιαστικά, αλληλοτροφοδοτούμενες εξελίξεις. Καθώς, από τη μια πλευρά, το ήπιο δίκαιο και οι μη-δεσμευτικοί κανόνες σε σημαντικό βαθμό διέπουν μεγάλο 8 Για το ζήτημα, όπως και για τη συνθετότητα και τη διαφορετικότητα των απόψεων σχετικά με την χρήση, τις συνέπειες αλλά και τις νομικές διαστάσεις του θέματος του «ήπιου δικαίου» ή των μη-δεσμευτικών κανόνων, βλέπε μεταξύ άλλων Kirton, J. J. και M. J. Trebilcock, (επιμ.), Hard Choices, Soft Law: Voluntary Standards In Global Trade, Environment And Social Governance,. Aldershot: Ashgate, 2004, Senden, L., Soft Law in European Community Law, Portland: Hart Publishing 2004, Shelton, D., Law, Non-Law and the Problem of Soft Law, στο D. Shelton, (επιμ.) Commitment and Compliance. The Role of Non-binding Norms in the International Legal System, Oxford: Oxford University Press, 2000, σελ. 1-18, Morth, U., (επιμ.), Soft Law In Governance And Regulation: An Interdisciplinary Analysis, London: Edward Elgar, 2005, ενώ για τους κρίσιμους ρόλους που διαδραματίζουν οι νόρμες, βλέπε Λάβδας, Κ. Α., «Νόρμες και Διάχυτη Αμοιβαιότητα στην Πολιτική Κουλτούρα των Διεθνών Σχέσεων: Μαθήματα από την Ευρωπαϊκή Πολιτική», στο Δ. Κ. Ξενάκης και Μ. Ι. Τσινισιζέλης, (επιμ.), Παγκόσμια Ευρώπη; Οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2006, σελ Rosenau, J. N., ό.π. σελ

10 μέρος της οργάνωσης και λειτουργίας των διαφόρων νέων μορφών διεθνούς συνεργασίας, συνθέτοντας στοιχείο της οργάνωσής τους. Και, από την άλλη, η επιτυχία και η συνέχεια των συμφωνιών, διακανονισμών, διεθνών καθεστώτων διασφαλίζεται από την επιρροή των μη δεσμευτικών κανόνων. Οι δυναμικές αυτές εξελίσσονται παράλληλα με την ανάπτυξη στις περιφερειακές διακρατικές σχέσεις του φαινομένου της ολοκλήρωσης, με κορυφαίο υπόδειγμα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το σχήμα των κοινοτήτων και το δίκαιο και οι διαδικασίες εποπτείας που παρήγαγαν προσέθεσαν νέα δεδομένα στο πεδίο των διακρατικών συνεργασιών και της συμμόρφωσης, τα οποία και τείνουν να εμπλουτίζονται όσο εξελίσσεται η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η αρχή της ευελιξίας που εισήγαγε η Συνθήκη του Άμστερνταμ, όπως και η αποδοχή της μεθόδου ανοικτού συντονισμού, με την Ατζέντα 2000, ως το κύριο μέσο για την προαγωγή επιμέρους πεδίων πολιτικής που τυπικά δεν έχουν ενταχθεί στις Συνθήκες αλλά προσελκύουν το ενδιαφέρον των κρατών μελών για κάποιο διακρατικό συντονισμό, χαρακτηρίζουν κρίσιμες και συνεχώς ενισχυόμενες δυναμικές για την πορεία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τα στοιχεία αυτής της νέας δυναμικής στην εξέλιξη των διεθνών συνεργασιών και της διεθνούς οργάνωσης, αν και εμφανίζονται να αντίκεινται στις αρχές της νεορεαλιστικής θεώρησης της διεθνούς πολιτικής, αυτό δεν υποδηλώνει την ύπαρξη διεθνούς ηθικής. Η διάκριση των R. Rutnam και R. Henning μεταξύ «ακούσιων» ( involuntary defection ) και «εκούσιων παραβιάσεων» ( voluntary defection ) 10 προβάλλει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς οι «ακούσιες» παραβιάσεις εμπεριέχουν παραμέτρους πέρα από την ορθολογικότητα της αρχικής επιλογής συμμετοχής ενός κράτους σε μία συνεργασία. Καταδεικνύουν την επίδραση της εκάστοτε συγκυρίας, εσωτερικής ή / και διεθνούς, που δυνάμει προσδιορίζει την ανταπόκριση του κράτους στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. 10 R. D. Putnam και C. R. Henning, ό.π. 10

11 Η υπογράμμιση της συνθετότητας της μελέτης της διεθνούς πολιτικής συνοψίζεται ίσως με τον καλύτερο τρόπο στην κατακλείδα του γνωστού βιβλίου του Hedley Bull που αναφέρει: «Είναι γεγονός ότι ενώ υπάρχει μεγάλη επιθυμία να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον της διεθνούς πολιτικής, όπως και να γνωρίζουμε, πως θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε μέσα σε αυτό, είμαστε υποχρεωμένοι να ψηλαφίζουμε στα σκοτεινά τόσο με αναφορά στο ένα όσο και με αναφορά στο άλλο. Είναι καλύτερα να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε στο σκοτάδι παρά να προσποιηθούμε ότι μπορούμε να δούμε το φως» 11 (μετάφραση της συγγραφέως). Με αναφορά στα ζητήματα αυτά, η παρούσα ανάλυση διαπραγματεύεται τέσσερα κύρια ερωτήματα: (1) Για τη συμμόρφωση στις διεθνείς συνεργασίες, αρκεί η αποδοχή των συμφωνηθέντων από τα συμβαλλόμενα μέρη ή η συμμόρφωση προϋποθέτει μηχανισμούς επιβολής; (2) Η διάχυση της ρύθμισης της διεθνούς πολιτικής μέσα από μη δεσμευτικούς κανόνες είναι συνέπεια της αναποτελεσματικότητας της επιβολής σε διεθνές επίπεδο ή συνιστά ενδιάμεσο στάδιο του μετασχηματισμού των μη δεσμευτικών κανόνων σε δεσμευτικούς κανόνες δικαίου; (3) Δύνανται οι μηχανισμοί συμμόρφωσης στη διεθνή πολιτική να είναι αποτελεσματικοί χωρίς τη συμβολή των διεθνών και εθνικών δικαιακών συστημάτων επιβολής; (4) Η μη-συμμόρφωση των κρατών στο πλαίσιο μιας διεθνούς συνεργασίας σηματοδοτεί την αποδυνάμωση και την ενδεχόμενη διάλυσή της ή συνιστά αφετηρία για την ενίσχυση των μηχανισμών και των πρακτικών εφαρμογής και κατ επέκταση την ενδυνάμωση και προαγωγή του εκάστοτε θεσμικού πλαισίου; Τα ερωτήματα αυτά η ανάλυση τα προσεγγίζει μέσα από τέσσερις περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies) που αφορούν τη συμμόρφωση σε 11 Bull, H., The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics. New York: Columbia University Press, 1977, σελ

12 συνεργασίες στο πεδίο των αγορών, της οικονομίας και της ανάπτυξης σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες αφορούν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ειδικότερα, η πρώτη, αφορά την επιτήρηση (surveillance) των οικονομιών από το ΔΝΤ, η δεύτερη, αναφέρεται στο καθεστώς παροχής οικονομικής βοήθειας / δανεισμού από το ΔΝΤ, η τρίτη, αφορά την εποπτεία εφαρμογής της εσωτερικής αγοράς στην ΕΕ, και, τέλος, η τέταρτη, την επιτήρηση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην ΟΝΕ. 12

13 2. Οι Περιπτωσιολογικές Μελέτες Η επιλογή των περιπτωσιολογικών μελετών έγινε με γνώμονα την εξέταση εκείνων των περιπτώσεων που παρουσιάζουν το μικρότερο ενδεχόμενο να εμφανίζουν προβλήματα μη συμμόρφωσης. Η κατηγορία αυτή περιπτωσιολογικών μελετών είναι γνωστή ως least likely case. 12 Ειδικότερα, και στις τέσσερεις περιπτώσεις που εξετάζονται: (α) τα κράτη έχουν ενταχθεί οικειοθελώς και σε σημαντικό βαθμό συμμετέχουν τα ίδια στη διαμόρφωση τόσο των πολιτικών των οργανισμών αυτών όσων και του θεσμικού πλαισίου αυτών των οργανισμών, (β) το θεσμικό πλαίσιο του οργανισμού / καθεστώτος προβλέπει ρητή αναφορά σε διαδικασίες εποπτείας, όπως και διαδικασίες αντιμετώπισης της μη συμμόρφωσης, (γ) τα πεδία πολιτικής που αφορούν βρίσκονται παραδοσιακά στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων του κράτους και στα οποία τα κράτη απολαμβάνουν αυτονομία, (δ) οι διαδικασίες και τα θεσμικά πλαίσια εποπτείας και εφαρμογής εμφανίζουν ποικιλία που σχεδόν καλύπτει όλο το εύρος των σχετικών υποδειγμάτων. Ειδικότερα, από πλευράς δικαίου, περιλαμβάνουν τόσο περιπτώσεις «ήπιου» όσο και δεσμευτικού δικαίου. Από πλευράς τύπων διαδικασίας, οι περιπτώσεις που εξετάζονται περιλαμβάνουν διαδικασίες διοικητικού, δικαστικού, διακυβερνητικού / πολιτικού χαρακτήρα. Αντίστοιχα, με αναφορά στα μέσα επιβολής προβλέπουν από «ήπια» μέσα, όπως όνειδος, αναξιοπιστία, πολιτικό κόστος, κλπ, μέχρι διοικητικές κυρώσεις, οικονομικές κυρώσεις, εκδίκαση προστίμων, αποκλεισμό, κλπ. 12 Βλέπε Eckstein, H., Case-study and Theory in Political Science, στο F. I. Greenstein & N. S. Polsby, (επιμ.) Handbook of Political Science. Vol. 7. Strategies of Inquiry. Reading, MA: Addison-Wesley, 1975, καθώς επίσης Lijphart, A., Comparative Politics and the Comparative Method, American Political Science Review, τόμος 65, 1971 και Landman, T., Issues and Methods in Comparative Politics, London: Routledge,

14 (ε) η τήρηση των υποχρεώσεων των μελών και στις τέσσερεις περιπτώσεις συνιστά κρίσιμη προϋπόθεση για τη λειτουργία των επιμέρους οργανισμών / καθεστώτων, (στ) τέλος, σε όλες τις περιπτώσεις, οι διαδικασίες και τα μέσα αντιμετώπισης και καταπολέμησης της μη συμμόρφωσης βρίσκονται σε συνεχή μετασχηματισμό και εξέλιξη με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους. Στις υποενότητες που ακολουθούν παρέχεται σύντομη παρουσίαση των επιμέρους περιπτώσεων Η Επιτήρηση των Οικονομιών από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ιδρύθηκε το 1945 και εντάχθηκε από το 1947 στον ΟΗΕ ως ειδική υπηρεσία. Το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου αποτελεί ορόσημο στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και οργανισμών, καθώς η πλειοψηφία των σύγχρονων διεθνών οργανισμών ιδρύθηκε τη δεκαετία που ακολούθησε το τέλος του πολέμου. Σήμερα στο ΔΝΤ συμμετέχουν 186 κράτη. Οι αρχικοί σκοποί της λειτουργίας, όπως αναφέρονταν στο Άρθρο Ι των Άρθρων της Συμφωνίας είναι: η προαγωγή της διεθνούς νομισματικής συνεργασίας, η υποστήριξη του διεθνούς εμπορίου, η νομισματική σταθερότητα, η διευκόλυνση συγκρότησης συστήματος πληρωμών, όπως και η παροχή πόρων στα μέλη του που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο ισοζύγιο πληρωμών του. Σήμερα οι στόχοι αυτοί έχουν διευρυνθεί ώστε να εμπεριέχουν την ενίσχυση της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης, την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, όπως και τον περιορισμό της φτώχειας. Κύρια δραστηριότητα του ΔΝΤ είναι η επιτήρηση των οικονομιών με σκοπό την επίτευξη των γενικότερων στόχων της προαγωγής του εμπορίου, της νομισματικής σταθερότητας, αλλά και της οικονομικής ανάπτυξης. Κύριο μέσο διενέργειας της επιτήρησης είναι η διαβούλευση και οι επιτόπιες επισκέψεις. Η 14

15 διαδικασία αυτή διακρίνεται σε δύο κύριες κατηγορίες: την «διμερή» ή κατά χώρα επιτήρηση (bilateral ή country surveillance) και την «πολύπλευρη ή εποπτική» επιτήρηση (multilateral surveillance ή oversight of the world economy). Πρόκειται για κατ εξοχήν συμβουλευτική διαδικασία με σκοπό την υποστήριξη των επιμέρους οικονομιών και την αποτροπή εθνικών επιλογών που υπονομεύουν την διεθνή νομισματική σταθερότητα. Η σχετική πρόβλεψη είχε συμπεριληφθεί ήδη από την αρχική σύνταξη των Άρθρων της Συμφωνίας στο Breton Woods το 1945 στο Άρθρο IV. Έκτοτε έχει αναθεωρηθεί με την Απόφαση του 1977 και την Απόφαση του 2007 με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διμερούς επιτήρησης, τη διεύρυνση των πεδίων εξέτασης και τη διασύνδεση των δύο κατηγοριών επιτήρησης. 13 Στο επίκεντρο της Απόφασης του 2007 ήταν η διασφάλιση της εξωτερικής σταθερότητας μιας χώρας. Η διαδικασία στοχεύει στην προστασία του διεθνούς νομισματικού συστήματος προκρίνοντας, αν χρειασθεί, μέτρα πολιτικής που θα διασφαλίσουν την σταθερότητα τόσο σε διεθνές όσο και εθνικό επίπεδο. Η έμφαση που δίνεται στην βελτίωση της αποδοτικότητας της επιτήρησης από το ΔΝΤ υποδηλώνεται από την συνεχή ενίσχυση της δράσης της επιτήρησης του ΔΝΤ. Μετά την Απόφαση του 2007 το Εκτελεστικό Συμβούλιο (Executive Board) του ΔΝΤ έχει υιοθετήσει κατευθυντήριες που ορίζουν τις προτεραιότητες της επιτήρησης που ασκεί το ΔΝΤ μέχρι το Το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης συνέβαλε στην ενίσχυση της σημασίας των οικονομικών και λειτουργικών προτεραιοτήτων που έθεσε η αναμορφωμένη διαδικασία επιτήρησης για τα επόμενα χρόνια. Ειδικότερα, οι οικονομικές προτεραιότητες που υιοθετήθηκαν αφορούν: (1) την υποστήριξη της μεθοδικής χαλάρωσης / αναστολής των μέτρων πολιτικής που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης. Προβλέποντας παρεμβάσεις για τη στήριξη της οικονομίας και του δημοσιονομικού συστήματος, όπως την διασφάλιση περιθωρίου ευελιξίας μελλοντικών μέτρων για την αντιμετώπιση 13 Έγγραφα του ΔΝΤ παρέχονται και ηλεκτρονικά από την σχετική ιστοσελίδα (http:/www.imf.org). 15

16 συνεπειών της κρίσης, (2) παρακολούθηση των κύριων οικονομικών κέντρων για την διασφάλιση της ενδυνάμωσης του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, και, τέλος, (3) να προάγει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη ελέγχοντας τυχόν διακυμάνσεις, τόσο με μακροοικονομικές όσο και δομικές παρεμβάσεις, με σκοπό την επίτευξη της επαναφοράς ισορροπίας στις πηγές της παγκόσμιας ζήτησης. Παράλληλα, οι οικονομικές προτεραιότητες συνοδεύονται και από λειτουργικές προτεραιότητες για την υποστήριξη των πρώτων. Πρόκειται για μέτρα που προάγουν την αμοιβαία κατανόηση των οικονομικών δεδομένων και των διαφορετικών εμπειριών των επιμέρους οικονομιών μέσω διαβούλευσης και συντονισμού. Η ανάπτυξη μηχανισμών αξιολόγησης των κινδύνων, διαγνωστικών εργαλείων υποστήριξης της επιτήρησης του οικονομικού τομέα και κατανόησης των σχέσεων αγορών και θεσμών, μιας πολύπλευρης οπτικής για τη διευκόλυνση της ανάλυσης τόσο της τυχόν εσωτερικής όσο και της εξωτερικής εκχείλισης των οικονομιών, όπως και αναλύσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των κινδύνων της εξωτερικής σταθερότητας. Συνοπτικά, η διαδικασία της «διμερούς» ή κατά χώρα επιτήρησης (bilateral ή country surveillance) διενεργείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση από τους ειδικούς του ΔΝΤ με επιτόπιες επισκέψεις και διαβουλεύσεις τόσο με τα αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης και της κεντρικής τράπεζας όσο και με πολιτικούς των άλλων πολιτικών κομμάτων, και με φορείς και εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων ευρύτερα. Έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση της απόδοσης των δημοσίων πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί από τις κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων ή την βελτίωση πεδίων πολιτικής, όπως και στην σύνταξη προτάσεων δημόσιων πολιτικών για την βελτίωση της δημοσιονομικής κατάσταση του εκάστοτε κράτους. Οι ευπάθειες μιας οικονομίας, όπως και η αξιολόγηση των κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσει/ζει συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της επιτήρησης. Ανακοινώσεις με τη σύνοψη των κύριων θέσεων της επιτροπής που διενέργησε την επιτήρηση και του Εκτελεστικού Συμβουλίου δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του ΔΝΤ, όπως συχνά και οι σχετικές εκθέσεις και αναλύσεις. 16

17 Σχετικά με τη διαδικασία της «πολύπλευρης ή εποπτικής» επιτήρησης (multilateral surveillance ή oversight of the world economy) αυτή διενεργείται σε μόνιμη βάση και δημοσιοποιείται στις δύο εξαμηνιαίες εκθέσεις του ΔΝΤ ενώ συχνά συντάσσονται και περιφερειακές εκθέσεις ή άλλες εξειδικευμένες εκθέσεις, όπως για παράδειγμα, αυτή, για την Ευρωζώνη. Οι δύο σχετικές εκθέσεις είναι το World Economics Outlook (WEO) και η Global Financial Stability Report (GFSR). Οι περιφερειακές εκθέσεις είναι γνωστά ως Regional Economic Outlook (REO) H Παροχή Οικονομικής Βοήθειας / Δανεισμού από το ΔΝΤ Στις δράσεις του ΔΝΤ ανήκει και η παροχή οικονομικής βοήθειας, με τη μορφή δανεισμού, σε χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών τους και αδυνατούν να αντλήσουν δανεισμό από τις διεθνείς αγορές για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους με συμφέροντες όρους. Σκοπός η διευκόλυνση των χωρών αυτών να συγκροτήσουν και υλοποιήσουν εκείνες τις πολιτικές που θα επέτρεπαν την σταθεροποίηση και την οικονομική ανάπτυξή τους. Η πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970, τα υπερδανεισμένα κράτη της δεκαετίας του 1980, η μετάβαση στην οικονομία της αγοράς των κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης τη δεκαετία του 1990, καθώς και η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση από τα τέλη του 2008 έχουν αναδείξει τη σημασία της δυνατότητας δανεισμού και οικονομικής βοήθειας από το ΔΝΤ. Θα πρέπει όμως να αναφερθεί ότι η δραστηριότητα αυτή του ΔΝΤ στη βάση της εμπειρίας έχει δεχθεί συχνά σκληρή κριτική ως προς τα παρελκόμενα που φέρει για τις οικονομίες που εντάσσονται σε αυτό το καθεστώς Βλέπε μεταξύ άλλων Vreeland, J. R., The IMF and Economic Development, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, Vines, D. & Ch. L. Gilbert, The IMF and its Critics: Reform of Global Financial Architecture, Cambridge: Cambridge University Press, 2009 και Nooruddin, I. & 17

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Μάθημα : Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διδάσκοντες : Γρηγορίου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Health and safety at work in Greece, European regulation and national implementation Konstantinos Z. Mekos, University of Macedonia

Health and safety at work in Greece, European regulation and national implementation Konstantinos Z. Mekos, University of Macedonia Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2007 2 (2), 165-177 Social Cohesion and Development 2007 2 (2), 165-177 Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στην Ελλάδα, το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και η εθνική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΕΚΟΥ ΡΟΖΑ ΜΗΤΣΟΥ ΟΛΓΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

στην Ευρωζώνη: Η περίπτωση της Ελλάδας»

στην Ευρωζώνη: Η περίπτωση της Ελλάδας» 1 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διεθνής Οικονομική Κρίση και Κρίση Χρέους στην Ευρωζώνη: Η περίπτωση της Ελλάδας» του Μάριου Α. Γώγου Επιβλέπων Καθηγητής Άγγελος Κότιος Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προστασία της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αφορά στην προστασία των εργασιακών συνθηκών, και ειδικότερα των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, στα πλαίσια της κοινοτικής κοινωνικής πολιτικής, αλλά και σε εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 1

6. ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 1 Μαριλένα Σημίτη, Η Κοινωνία Πολιτών στην Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2008 6. ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 1 Τον Οκτώβριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 7 1. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ... 8 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα. από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας

Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα. από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας ACADEMIA ISSN, 2241-1402 http://hepnet.upatras.gr 37 Volume 4, Number 1, 2014 Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της φοιτήτριας Μπίκου Δήμητρας Επιβλέπων Καθηγητής : Βούζας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν.

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν. ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 1. Εισαγωγή Στις 13.12.2007 υπεγράφη στη Λισσαβόνα το σχέδιο της συνθήκης για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Τσαρδανίδης Ηλίας Μπαμπαγενές. Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Πανεπιστημίου 16, Αθήνα,10672

Χαράλαμπος Τσαρδανίδης Ηλίας Μπαμπαγενές. Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Πανεπιστημίου 16, Αθήνα,10672 ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ;* Χαράλαμπος Τσαρδανίδης Ηλίας Μπαμπαγενές Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Μάιος 2014 Τα μεγάλα διμερή Επιμελητήρια (Ελληνοαμερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερμανικό, Ελληνοϊταλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΕ ΔΝΤ ΕΚΤ) & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΕ ΔΝΤ ΕΚΤ) & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΕ ΔΝΤ ΕΚΤ) & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ Ασημάκης Ταμουραντζής arkad@ath.forthnet.gr Περίληψη Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ειδικότερα, το ελεγκτικό του έργο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση του θεσμικού αυτού οργάνου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΑΝΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ: 7622 ΠΑΓΙΑΪ ΓΚΛΕΝΤΙΣΙΑΝΑ Α.Μ: 7910

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η φτώχεια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η περίπτωση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Η φτώχεια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η περίπτωση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 13 (2) 2007: 83-105 Έκθεση του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Η φτώχεια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η περίπτωση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Τίτλος Μελέτης: Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση κ Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη Μετάφραση της Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την ελληνική Κεντρική Διοίκηση (2011)

Ανεπίσημη Μετάφραση της Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την ελληνική Κεντρική Διοίκηση (2011) te Ανεπίσημη Μετάφραση της Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την ελληνική Κεντρική Διοίκηση (2011) από την Ένωση Αποφοίτων των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αθήνα, Φεβρουάριος 2012 Επιθεωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα