ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΩΝ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πρωτογενής τοµέας της Λήµνου αντιµετωπίζει τα τελευταία 15 χρόνια το πρόβληµα της ανεξέλεγκτης αύξησης του πληθυσµού των αγριοκούνελων. Οι ζηµιές που προκαλούνται από αυτή τη µάστιγα είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστούν και σίγουρα δεν αντικατοπτρίζονται στο ποσό που καταβάλλει ετησίως ο ΕΛΓΑ για αποζηµιώσεις. Οι επιπτώσεις δεν πια µόνο οικονοµικές, αλλά κατέληξαν κοινωνικές και κυρίως περιβαλλοντικές. Η Λήµνος, η οποία ούτως ή άλλως ήταν ένα νησί µε περιορισµένη δενδρώδη βλάστηση, οδεύει µε ταχείς ρυθµούς προς µια µη αναστρέψιµη ερηµοποίηση. Ήδη κάποια σηµαντικά είδη της χλωρίδας του νησιού, όπως το θυµάρι, απειλούνται µε εξαφάνιση. Η ανάγκη για άµεση αντιµετώπιση του προβλήµατος του υπερπληθυσµού του αγριοκούνελου είναι επιβεβληµένη και επιτακτική. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται η υιοθέτηση της διεθνούς εµπειρίας σε αντίστοιχες καταστάσεις, προσαρµοσµένης στους κανόνες που επιβάλλονται από τη συµµετοχή της χώρας µας σε διεθνείς οργανισµούς και στην ιδιαιτερότητα των τοπικών παραγόντων. Η προσπάθεια πρέπει να είναι δυναµική και συντονισµένη γιατί το κόστος µας αποτυχηµένης ή µερικής παρέµβασης θα είναι δυσβάσταχτο για όλους και θα οδηγήσει σε απώλεια πόρων και κυρίως αξιοπιστίας των εµπλεκόµενων φορέων, ειδικά στην συγκεκριµένη συγκυρία, στην οποία για πρώτη φορά φάνηκε να υπάρχει η βούληση για ρεαλιστική προσέγγιση του προβλήµατος. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Το αγριοκούνελο από τη βιολογία του έχει την ικανότητα να αναπληρώνει πολύ µεγάλο ποσοστό απωλειών του πληθυσµού του. Μια µείωση της τάξης του 80% µπορεί να αναπληρωθεί µέσα σε διάστηµα ενός έτους. Στόχος της παρέµβασης θα πρέπει να είναι µείωση του πληθυσµού σε ποσοστό % µε παράλληλη δηµιουργία αντίξοων συνθηκών για αναπλήρωση του πληθυσµού. Η διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι τέτοια µείωση µπορεί να επιτευχθεί, είτε µε τη χρήση βιολογικών παραγόντων (εισαγωγή ασθενειών, κυρίως µυξωµάτωσης), είτε µε δραστικά διαχειριστικά µέτρα (καταστροφή των κονικλόνων). Η πρόσφατη εκδήλωση της µυξωµάτωσης στη Λήµνο έδειξε ότι ο τοπικός πληθυσµός των αγριοκούνελων παρουσιάζει σχετικά υψηλή ανθεκτικότητα στην ασθένεια και έτσι η λύση της εισαγωγής της νόσου δεν προκρίνεται για ουσιαστικούς λόγους, 1

2 χωρίς να είναι απαραίτητη η εξέταση των πιθανών τυπικών κολληµάτων που θα εµπόδιζαν την εφαρµογή αυτής της µεθόδου. Συνεπώς η µέθοδος επιλογής πρέπει να είναι η επιθετική και εκτεταµένη καταστροφή των κονικλώνων, η οποία θα επιτευχθεί µε µηχανικά µέσα, όπου είναι δυνατόν, αλλά και µε χηµικούς παράγοντες στις περιοχές που η πρόσβαση και επιχειρησιακή δυνατότητα των µηχανηµάτων κάνει τη χρήση τους ατελέσφορη. ΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΡΑΣΗ Χαρτογράφηση των περιοχών Βαθιά άροση των κονικλώνων Χρήση χηµικών ουσιών Εξασφάλιση υλικών και µέσων ράση εθελοντών Επιδοτούµενο νυκτερινό κυνήγι Παγίδευση αγριοκούνελων Επιµήκυνση της διάρκειας της κυνηγετικής περιόδου ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόσληψη τεχνικών µε ικανότητα στην χρήση GPS και ατόµων µε ικανότητα αναγνώρισης των σηµείων παρέµβασης (κονικλώνες) Στα εδάφη που µπορούν να δράσουν µηχανήµατα, ενοικίαση τρακτέρ από τους τοπικούς αγρότες ή σε πιο δύσκολα εδάφη χωµατουργικά µηχανήµατα Πρόσληψη εργατών, εκπαίδευση και χρήση των χηµικών ουσιών. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα, προµήθεια κατόπιν µειοδοτικού διαγωνισµού από την τοπική αγορά Αγρότες από τις περιοχές παρέµβασης ή από την υπόλοιπη Λήµνο οι οποίοι µε δική τους πρωτοβουλία αναλαµβάνουν δράσεις παρόµοιες µε αυτές της παρέµβασης Επέκταση της δράσης µε αύξηση του προϋπολογισµού και αποδοχή πειστηρίων από µεµονωµένα άτοµα Σε συνεργασία µε το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. υνατότητα εµπορίας των συλλαµβανοµένων θηραµάτων ή επιδότησης τους ως πειστήρια Θα προκαλέσει αύξηση του κυνηγετικού τουρισµού και εξόντωση µεγαλύτερου αριθµού αγριοκούνελων 2

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Οργάνωση του προσωπικού. Μετάκληση τεχνικού και εκπαίδευση προσωπικού µε επιτόπια πιλοτική δράση. Α Περίοδος Επιλογή της περιοχής παρέµβασης. Χαρτογράφηση των σηµείων παρέµβασης και επιλογή µεθόδου (µηχανική ή χηµική). Εξασφάλιση υλικών και µέσων. ράση συνεργείων. Συνεχής επισκόπηση των αποτελεσµάτων κατά την πρόοδο των εργασιών. Χαρτογράφηση των σηµείων παρέµβασης στην επόµενη περιοχή και επιλογή µεθόδου (µηχανική ή χηµική). Επανέλεγχος των σηµείων, στα οποία ήδη εφαρµόστηκε η παρέµβαση και πρώτη αξιολόγηση. Εφαρµογή παράλληλων ενεργειών στην υπόλοιπη Λήµνο (επιδοτούµενο νυχτερινό κυνήγι, παγίδευση κ.τ.λ.). Β Περίοδος Ως η πρώτη περίοδος στη νέα περιοχή παρέµβασης. Αυστηρή επιτήρηση της πρώτης περιοχής µε παρεµβάσεις στα σηµεία, στα οποία εµφανίζεται ανάκαµψη του πληθυσµού. Γ Περίοδος Ως η πρώτη περίοδος στις υπόλοιπες κονικλόπληκτες περιοχές. Αυστηρή επιτήρηση των προηγούµενων περιοχών µε παρεµβάσεις στα σηµεία, στα οποία εµφανίζεται ανάκαµψη του πληθυσµού. Περίοδος Ως η πρώτη περίοδος στην υπόλοιπη Λήµνο. Αυστηρή επιτήρηση των προηγούµενων περιοχών µε παρεµβάσεις στα σηµεία, στα οποία εµφανίζεται ανάκαµψη του πληθυσµού. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Προτείνεται κατ αρχήν η σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης ανάµεσα στους συµπράττοντες φορείς, οι οποίοι θα εκπροσωπούνται από τις αρµόδιες διευθύνσεις ή πρόσωπα. Αυτοί είναι: το ΥΠ.Ε.Κ.Α. µέσω της ιεύθυνσης Αισθητικών ασών, ρυµών και Θήρας, η Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου µέσω της Γενικής ιεύθυνσης ασών και Αγροτικών Υποθέσεων, ο ΕΛΓΑ ως συντονιστής, η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α βαθµού µέσω του ήµου Λήµνου, η Τοπική Αυτοδιοίκηση Β βαθµού µέσω της 3

4 Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών το οποίο θα φέρει την ευθύνη της επιστηµονικής και τεχνικής στήριξης, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λήµνου η οποία θα φέρει την ευθύνη διαχείρισης και αντιπροσωπευτικός φορέας των αγροτών της Λήµνου (ο τελευταίος εφόσον κριθεί ότι υπάρχει αντικείµενο που του αντιστοιχεί στην υλοποίηση της παρέµβασης). Οι φορείς που συµπράττουν για την υλοποίηση της παρέµβασης οφείλουν να συστήσουν µια Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία σε τακτά διαστήµατα θα συνεδριάζει είτε µε φυσική παρουσία είτε µέσω λογισµικού τηλεδιάσκεψης (π.χ. οοvoo) και θα ενηµερώνεται για την πορεία των δράσεων και για τα πιθανά προβλήµατα που θα παρουσιαστούν. Στην εν λόγω επιτροπή πρέπει να συµµετέχει και εκπρόσωπος των αγροτών, ακόµα κι αν δεν συµµετέχουν στην προγραµµατική σύµβαση. Είναι επιτακτική ανάγκη η ύπαρξη µιας Οµάδας ιαχείρισης Έργου (Ο..Ε.), η οποία θα έχει την ευθύνη της γενικής διαχείρισης της παρέµβασης. Η Ο..Ε. πρέπει να είναι ολιγοµελής, ευέλικτη και µε υψηλή κατάρτιση, γι αυτό θα εκπαιδευτεί από τον Αυστραλό τεχνικό, τον οποίο θα πρέπει να καλέσουµε σε συνεννόηση µε την Πρεσβεία της Αυστραλίας. Μέλος της Ο..Ε. µε γνώσεις λογιστικής θα παρακολουθεί το οικονοµικό σκέλος της παρέµβασης. Για τη βέλτιστη λειτουργία της Ο..Ε., και κατά συνέπεια γα την επιτυχία του εγχειρήµατος, απαιτείται η συνεχής παρουσία της στη Λήµνο, τουλάχιστον κατά το διάστηµα που οι εργασίες θα είναι σε εξέλιξη. Η Ο..Ε. θα αναφέρεται στην επιτροπή παρακολούθησης. Εναλλακτικά το έργο της Ο..Ε. θα µπορούσε να αναλάβει µε εργολαβία εταιρεία ειδικευµένη στο χώρο της διαχείρισης περιβαλλοντολογικών θεµάτων ή η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λήµνου, η οποία είναι στελεχωµένη µε κατάλληλο προσωπικό, συνεπικουρούµενη από περαιτέρω στελέχωση. Με την όποια µορφή της η Ο..Ε. θα έχει και την ευθύνη οργάνωσης των υφιστάµενων κλιµακίων. Η χαρτογράφηση των σηµείων παρέµβασης εντός της επιλεγµένης περιοχής θα απαιτήσει την ύπαρξη ενός ή δύο διµελών Συνεργείων Αναγνώρισης Καταγραφής, τα οποία θα εντοπίσουν και θα αποτυπώσουν τα εν λόγω σηµεία. Τα ίδια συνεργεία θα ήταν δυνατόν να αναλάβουν το έργο της παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων και του επανελέγχου των περιοχών, στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι παρεµβάσεις. Τα συνεργεία αναγνώρισης καταγραφής θα αναφέρονται στην Ο..Ε. Την εφαρµογή των παρεµβάσεων στα προεπιλεγµένα σηµεία θα την αναλάβουν τα Συνεργεία Εφαρµογής, τα οποία είτε θα είναι πεζοπόρα είτε θα χρησιµοποιούν µηχανήµατα. O αριθµός των απαιτούµενων συνεργείων θα καθοριστεί µετά την 4

5 χαρτογράφηση των περιοχών παρέµβασης. Θα καθοδηγούνται στη δράση τους από την Ο..Ε. και θα επιστατούνται από µέλη της ή εργοδηγούς. Τέλος, κατά τη διάρκεια της δράσης στις αρχικές περιοχές παρέµβασης, αποδεκτή θα είναι η έστω και ασυντόνιστη δράση εθελοντικών οµάδων στις υπόλοιπες περιοχές της Λήµνου, γιατί, ακόµα κι αν δεν έχει το ίδιο αποτέλεσµα µε την οργανωµένη παρέµβαση, θα προκαλέσει µια µείωση του πληθυσµού που θα διευκολύνει το µετέπειτα έργο των συνεργείων. Προγραµµατική Σύµβαση (?) Αγρότες Επιτροπή Παρακολούθησης Οµάδας Διαχείρισης Έργου Συνεργεία Αναγνώρισης Καταγραφής Συνεργεία Εφαρµογής Εθελοντές ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Όπως προαναφέρθηκε, η παντελής έλλειψη σχετικής εµπειρίας στον Ελλαδικό χώρο, καθώς και η απουσία εξειδικευµένου προσωπικού, θα µπορούσαν να οδηγήσουν το όλο εγχείρηµα σε παταγώδη αποτυχία. Η µετάκληση ενός ειδικευµένου τεχνικού από την Αυστραλία (ή από άλλη χώρα µε παρόµοιο πρόβληµα και ιστορικό επιτυχούς αντιµετώπισης), παρότι προσθέτει κόστος στο όλο εγχείρηµα, θα βοηθήσει στην άριστη δυνατή εκµετάλλευση των δυνατοτήτων του προσωπικού και τελικά θα εξοικονοµήσει πόρους. Η παρουσία του εν λόγω τεχνικού θα πρέπει να συνοδευτεί µε µικρής κλίµακας εφαρµογές των προτεινόµενων µεθόδων σε πιλοτική περιοχή µε γνωστή την ύπαρξη µεγάλου αριθµού αγριοκούνελων, ούτως ώστε να επιτευχθεί µια «ταχύρρυθµη» εκπαίδευση των εµπλεκοµένων. Συνεπώς, πριν από την άφιξη του τεχνικού, θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί τα απαραίτητα υλικά και τα µέσα για την εφαρµογή των εν λόγω παρεµβάσεων. 5

6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ως περιοχή της αρχικής πιλοτικής παρέµβασης προτείνεται η περιοχή που οριοθετείται από τα σηµεία: Ανατολική περίφραξη αεροδροµίου Επαρχιακή Οδός Στροφή Βάρους Άγιος Χαράλαµπος υτικό άκρο παραλίας Κότσινα Οικισµός Κότσινα Ρεπανίδι Ρωµανού Κόλπος Μούδρου. Η πρώτη περιοχή παρέµβασης πρέπει να έχει χαρακτηριστικά τέτοια, που να βοηθήσουν την οµαλή προσαρµογή των εµπλεκοµένων και να είναι όσο το δυνατόν περιγεγραµµένη, έτσι ώστε να αποφευχθεί η εύκολη εισβολή πληθυσµών αγριοκούνελου από γειτονικές περιοχές. Προτείνεται η Βορειοανατολική Λήµνος, όπως ορίζεται από τα σηµεία Κότσινας Ρεπανίδι Ρωµανού Ρουσσοπούλι Χορταρόλιµνη Όρµος Κέρους (Νότιο Άκρο) Κατεύθυνση κίνησης από νότο προς βορρά. Τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής αυτής προσοµοιάζουν µε τον µέσο όρο των χαρακτηριστικών της Λήµνου, είναι σχετικά περιγεγραµµένη λόγω της οριοθέτησής της από ασφαλτόδροµους και από περιοχές σχετικά εχθρικές για τα κουνέλια (Χορταρόλιµνη) και η έκτασή της είναι περίπου 85 τετ. χλµ.. Ως δεύτερη περιοχή παρέµβασης προτείνεται η περιοχή της Νοτιοανατολικής Λήµνου, όπως οριοθετείται από την περιοχή πιλοτικής παρέµβασης και την πρώτη περιοχή. Κατεύθυνση κίνησης από βορρά προς νότο. Τρίτη περιοχή από Νότιο άκρο περίφραξης αεροδροµίου Επαρχιακή Οδός Λιβαδοχώρι Άγιος ηµήτριος Σαρδές Επαρχιακή Οδός προς Μύρινα Στροφή 6

7 Βίγλας Ακρωτήριο Μούρτζουφλος. Κατεύθυνση κίνησης από ανατολικά προς δυτικά. Τελευταία αποµένει η υπόλοιπη νοτιοδυτική Λήµνος, η οποία έχει περιορισµένο πρόβληµα µε την παρουσία του αγριοκούνελου, αλλά η οποία πρέπει να διερευνηθεί, γιατί µπορεί να εγκυµονεί κίνδυνους εξάπλωσης του. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η χαρτογράφηση των σηµείων παρέµβασης εντός της επιλεγµένης περιοχής θα υλοποιηθεί µέσω των συνεργείων αναγνώρισης καταγραφής. Τα µέλη των συνεργείων πρέπει να είναι εξασκηµένα τόσο στην αναγνώριση των σηµείων παρέµβασης, όσο και στην αποτύπωσή τους σε χάρτη µεγάλης κλίµακας, ώστε να καταστεί στη συνέχεια δυνατή αφενός η επιλογή από την Ο..Ε. της µεθόδου παρέµβασης µηχανική ή χηµική και αφετέρου η καθοδήγηση των συνεργείων εφαρµογής. Η ανάγκη για αποτελεσµατική αναγνώριση των σηµείων παρέµβασης επιβάλλει την εκπαίδευση των µελών των συνεργείων απευθείας από το µετακληθέντα τεχνικό. Ο εντοπισµός των σηµείων παρέµβασης θα είναι ευκολότερος και ταχύτερος, αν τα συνεργεία βοηθηθούν από τις κατά τόπους οµάδες αγροτών. Η σήµανση των εν λόγω σηµείων θα µπορεί να γίνει µε την τοποθέτηση πρόχειρων ορόσηµων (πινακίδες σήµανσης), αλλά η αποτύπωσή τους σε χάρτη και η καταγραφή των ακριβών συντεταγµένων τους είναι απαραίτητη, καθώς θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα επαναπροσέγγισης για τις επόµενες δράσεις αντιµετώπισης και παρακολούθησης. Σηµαντική θα είναι και η φωτογραφική αποτύπωση των σηµείων, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της Ο..Ε. σχετικά µε την επιλογή των µεθόδων παρέµβασης. Η καταγραφή των σηµείων θα γίνεται σε φύλλα καταγραφής, στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται στοιχεία όπως: η Τοπική Κοινότητα, η τοποθεσία, το ονοµατεπώνυµο του ιδιοκτήτη του χώρου, το ακριβές στίγµα και χαρακτηρισµός της µορφολογίας του εδάφους. Τα συνεργεία αναγνώρισης καταγραφής θα πρέπει να απαρτίζονται από προσωπικό ικανό να χειρίζεται ένα απλό GPS µε δυνατότητα καταγραφής στίγµατος και το οποίο θα µπορεί να αναγνωρίζει τα σηµεία ενδιαφέροντος. Για την κίνηση των εν λόγω συνεργείων απαιτείται η συνδροµή της Θηροφυλακής και της ασικής Υπηρεσίας. Για τον καλύτερο συντονισµό των υπόλοιπων δράσεων, η χαρτογράφηση θα πρέπει να ξεκινήσει ένα µήνα νωρίτερα ώστε να υπάρχει έτοιµη καταγραφή µε την έναρξη των δράσεων. 7

8 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η παγκόσµια εµπειρία έχει δείξει ότι η καταστροφή των ενδιαιτηµάτων προκαλεί την άµεση θανάτωση µεγάλου αριθµού αγριοκούνελων και ανάσχεση του ρυθµού αναπλήρωσης του πληθυσµού. Σε περιοχές, στις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης και κίνησης των µηχανηµάτων, θα πρέπει να εφαρµοστεί χηµική µέθοδος, είτε µε τη χρήση µηχανικού υποκαπνισµού (ως η ακόλουθη φωτογραφία), είτε µε την τοποθέτηση δισκίων 8

9 φωσφίνης στις εισόδους των κονικλώνων και τη σφράγισή τους, προκειµένου να δράσει το αέριο. Τη δράση αυτή θα αναλάβουν τριµελή συνεργεία, στα οποία ο ένας εκ των εργατών θα είναι ο επικεφαλής και θα έχει την ευθύνη χειρισµού των χηµικών ουσιών. Ιδιαίτερη δράση θα πρέπει να αναληφθεί στα σηµεία, όπου τα ενδιαιτήµατα βρίσκονται σε ρέµατα, τα οποία συνήθως είναι δύσκολα στην πρόσβαση και κατάφυτα. Στα σηµεία αυτά, καθώς και στις περιπτώσεις που τα ενδιαιτήµατα βρίσκονται κάτω από θάµνους ή σωρούς φυτικών υπολειµµάτων ή ξύλων, θα χρειαστεί είτε η αποµάκρυνσή τους είτε η καύση τους. Έτσι θα αποκαλυφθούν οι κονικλώνες και ταυτόχρονα η επίδραση της φωτιάς και του καπνού θα προκαλέσει µεγάλες απώλειες στους πληθυσµούς του αγριοκούνελου. Εννοείται ότι η δράση αυτή θα γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή και σε συνεργασία µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ήµο Λήµνου, ο οποίος θα διαθέσει υδροφόρα και πυροσβεστικά οχήµατα για την επιτήρηση της καύσης. Σε κάθε περίπτωση, πριν την εφαρµογή των παραπάνω δράσεων, καλό θα ήταν στα σηµεία δράσης να κινηθούν κυνηγετικοί σκύλοι, οι οποίοι θα αναγκάσουν τα κουνέλια να εισέλθουν και να παραµείνουν στους κονικλώνες. Η καταλληλότερη περίοδος ανάληψης αυτών των δράσεων είναι το τέλος της περιόδου ξηρασίας, δηλαδή από τέλος Αυγούστου έως τέλος Οκτωβρίου, όταν οι πληθυσµοί των αγριοκούνελων θα είναι ήδη ταλαιπωρηµένοι και θα παραµένουν εντός των κονικλώνων για µεγάλο διάστηµα αναµένοντας τις πρώτες βροχές. 9

10 ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Είναι προφανές ότι το πρώτο και µεγαλύτερο πρόβληµα που θα πρέπει να αντιµετωπιστεί είναι η παντελής έλλειψη σχετικής εµπειρίας στον Ελλαδικό χώρο, καθώς και η απουσία εξειδικευµένου προσωπικού. Για την αντιµετώπιση αυτής της εγγενούς αδυναµίας απαιτείται αρχικά ο άριστος σχεδιασµός της ιεραρχίας του εµπλεκόµενου προσωπικού µε τη δηµιουργία ενός λειτουργικού οργανογράµµατος και σε δεύτερη φάση η µετάκληση ενός τεχνικού από την Αυστραλία, ο οποίος θα «εκπαιδεύσει» τον κεντρικό πυρήνα του προσωπικού στα κρίσιµα σηµεία της επιχείρησης κυρίως στην αναγνώριση των σηµείων παρέµβασης. Πολύ σηµαντικός παράγοντας, που θα µπορούσε να ακυρώσει ακόµα και την εκκίνηση της παρέµβασης, είναι η πιθανή απαγόρευση δράσεων εντός των ζωνών προστασίας των θηραµάτων. Αν δεν επιτραπεί η δράση εντός των εν λόγω περιοχών, η αναπλήρωση του πληθυσµού θα είναι ταχεία και η όλη προσπάθεια θα αποβεί µια απλή σπατάλη πόρων. ΘΕΜΑΤΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΩΝ Μια τόσο εκτεταµένη και καινοφανής για τα ελληνικά δεδοµένα επιχείρηση, απαιτεί ειδικές αδειοδοτήσεις για κάποιες δράσεις της. Για την εξασφάλιση των απαιτούµενων αδειών οι εµπλεκόµενοι φορείς οφείλουν να κινηθούν συντεταγµένα, αιτιολογώντας µε σαφήνεια την αναγκαιότητα των αιτούµενων παρεκκλίσεων. Έτσι, θα απαιτηθεί παρέµβαση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων / Τµήµα Φυτοπροστασίας για τη χορήγηση έγκρισης για τη χρήση φωσφίνης στους κονικλώνες, ελλείψει άλλης ουσίας που να έχει παρόµοια δράση και µηδενικά κατάλοιπα στο περιβάλλον. Ειδική αδειοδότηση θα απαιτηθεί και από το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τις καύσεις των θάµνων κ.τ.λ. εντός της αντιπυρικής περιόδου. εδοµένη, τέλος, θα πρέπει να θεωρείται η έγκριση εφαρµογής της παρέµβασης εντός των ζωνών προστασίας από τη ασική Υπηρεσία. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Η ανάληψη του περιγραφέντος σχεδίου θα απαιτήσει χρόνο για την ολοκλήρωσή του, αν και τα αποτελέσµατα στις περιοχές παρέµβασης θα είναι άµεσα. Στο διάστηµα που απαιτείται µέχρι να ολοκληρωθεί το σχέδιο, οι δράσεις που είχαν ξεκινήσει τα προηγούµενα χρόνια πρέπει να συνεχιστούν και, όπου είναι δυνατόν, να ενισχυθούν. Οι δράσεις αυτές είναι: 10

11 Επιδοτούµενο νυκτερινό κυνήγι. Προτείνεται η κατά το δυνατό αύξηση του προϋπολογιζόµενου ποσού, ώστε να αντιστοιχεί σε περισσότερα νεκρά αγριοκούνελα και η δυνατότητα επιδότησης πειστηρίων που δεν έχουν θανατωθεί µε πυροβόλο όπλο ή µέσω συνεργείων, αλλά από µεµονωµένα άτοµα και µε σύλληψη. Η παγίδευση αγριοκούνελων, η οποία µπορεί να δώσει καθαρό προϊόν και κατά συνέπεια κίνητρο για πιθανή εµπορική εκµετάλλευση του θηράµατος. Η επέκταση της περιόδου κυνηγίου του αγριοκούνελου, ώστε να δοθεί ευκαιρία σε κυνηγούς από άλλες περιοχές να εξασκήσουν τη δραστηριότητά τους στη Λήµνο στις «νεκρές» κυνηγετικά περιόδους. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ Ένα εκ των βασικών θεµάτων προς επίλυση πριν την έναρξη της παρέµβασης είναι η εξεύρεση πηγών χρηµατοδότησης καθ όλη τη διάρκειά της. Μια από τις πιθανές πηγές είναι η υποβολή πρότασης σε προγράµµατα της Ε.Ε. όπως το LIFE. Ο προϋπολογισµός βασίστηκε στην παραδοχή ότι η πρώτη περίοδος εφαρµογής θα έχει διάρκεια δύο µηνών (Σεπτέµβριος, Οκτώβριος 2013), αφορά την πρώτη περίοδο εφαρµογής και είναι απολύτως ενδεικτικός. Περιγραφή Ποσό σε Ευρώ Μετάκληση τεχνικού συµβούλου (εισιτήρια, διαµονή, διατροφή Χ 1 εβδοµάδα) 10% επί του προϋπολογισµού Αµοιβή Ο..Ε. Έξοδα διοίκησης (23.000) Αµοιβή Συνεργείων Αναγνώρισης Καταγραφής (2 άτοµα/συνεργείο Χ 2 συνεργεία Χ 3 µήνες) Ενοικίαση αγροτικών και χωµατουργικών µηχανηµάτων (50 ηµέρες) Αµοιβή χειριστών µηχανηµάτων (50 ηµέρες) Προµήθεια δισκίων φωσφίνης και υλικών υποκαπνισµού Αµοιβές εργατών συνεργείων εφαρµογής (3 άτοµα/συνεργείο Χ 3 συνεργεία Χ 2 µήνες) Εξοπλισµός συνεργείων καταγραφής και συνεργείων εφαρµογής. (Φόρµες, Υποδήµατα,

12 GPS, Μάσκες και γυαλιά προστασίας, φτυάρια, τσάπες, πινακίδες σήµανσης) Επιτήρηση και διορθωτικές δράσεις στα σηµεία παρέµβασης ράσεις ενηµέρωσης των αγροτών, έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων οδηγών. ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ευρώ Επιδοτούµενο Νυκτερινό Κυνήγι Παγίδες Στην περίπτωση που υπάρξει πλεόνασµα του προϋπολογισµού ή καλυφθεί η περιοχή νωρίτερα από το προβλεπόµενο διάστηµα, προτείνεται η συνέχιση της δράσης µε διεύρυνση των ορίων της περιοχής παρέµβασης και η ενίσχυση του ποσού για την επιτήρηση και τις διορθωτικές δράσεις στα σηµεία παρέµβασης. 12

Αξιολόγηση του Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών της Ελλάδας: Από τη θεωρία στην πράξη

Αξιολόγηση του Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών της Ελλάδας: Από τη θεωρία στην πράξη Αξιολόγηση του Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών της Ελλάδας: Από τη θεωρία στην πράξη WWF Ελλάς-Σεπτέµβριος 2004 Επιµέλεια κειµένου: Παναγιώτα Μαραγκού Επιµέλεια εξωφύλλου: Μάριος Βόντας Κάθε αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης ΕΠ/ΟΑΛΑΑ

Έκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης ΕΠ/ΟΑΛΑΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «O ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΣΥΜΟΥΛΟΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. «Επικαιροποίηση και Συµπλήρωση Προγράµµατος. Αντισεισµικής Θωράκισης Πόλεως Ηρακλείου»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. «Επικαιροποίηση και Συµπλήρωση Προγράµµατος. Αντισεισµικής Θωράκισης Πόλεως Ηρακλείου» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «Επικαιροποίηση και Συµπλήρωση Προγράµµατος Αντισεισµικής Θωράκισης Πόλεως Ηρακλείου» Οµάδα Εργασίας: Τσικαλάκης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Σκουλάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 2006 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 2. ΤΟ Ε.Π.Α.Α 2000-2006: ΣΤΟΧΟΙ, ΟΜΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές καταστροφές - Πολιτική Προστασία - Εθελοντισµός και ο ρόλος του ΑΤΜ

Φυσικές καταστροφές - Πολιτική Προστασία - Εθελοντισµός και ο ρόλος του ΑΤΜ 1 Φυσικές καταστροφές - Πολιτική Προστασία - Εθελοντισµός και ο ρόλος του ΑΤΜ Ι. Πάτας 1 Α. Παπακυριακού 2 ιαχρονική η ανάγκη αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών Ανέκαθεν η ανθρωπότητα αντιµετωπίζει φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Έργο Ομάδaς Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Συµφωνητικό Εµπιστευτικότητας

1. Συµφωνητικό Εµπιστευτικότητας more options for energy efficient mobility through Car-Sharing momo Car-Sharing More options for energy efficient mobility through Car-Sharing Αριθµός Συµβολαίου: IEE/07/696/SI2.499387 Παραδοτέο 7.5 Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Σχέδιο: Women in Business support growth and competitiveness 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ) Ταχ. /νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5 ος όροφος) Ταχ. Κώδικας: 105 57 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1. Γενικά... 1 2. Στόχοι µελέτης... 4 3. Μεθοδολογία προσέγγισης... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ...9 2.1 Το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 2009 20 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 2.1: ραστηριότητες Παρεχόµενες Υπηρεσίες Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προτάσεων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων για Ύδρευση στη Ν. Σύρο

Αξιολόγηση Προτάσεων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων για Ύδρευση στη Ν. Σύρο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ειδίκευση:

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 AGROPOLE ΕΠΕ ΜΑΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προσδιορισµού προτύπου λειτουργίας και βιωσιµότητας δοµών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μελέτη προσδιορισµού προτύπου λειτουργίας και βιωσιµότητας δοµών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Ι.1 Γενικά...3 Ι.2 Μεθοδολογία προσέγγισης...3 Ι.3 Οµάδα έργου...4 Ι.4 Το περιβάλλον της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα σήµερα και ο ρόλος των οµών Στήριξης της Επιχειρηµατικότητας...5

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα WWF Ελλάς - Ιούνιος 2008 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή...3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα...5 1. Γενική Περιβαλλοντική Νοµοθεσία...5 1.1. Πρόσβαση σε

Διαβάστε περισσότερα