Διδάσκοντας προγραμματισμό με την χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής:Learning by doing

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διδάσκοντας προγραμματισμό με την χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής:Learning by doing"

Transcript

1 Διδάσκοντας προγραμματισμό με την χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής:Learning by doing Μπάρας Ιωάννης 1, Βασιλόπουλος Γεώργιος 2 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Περίληψη Η παρούσα εργαστηριακή παρουσίαση έχει ως σκοπό να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό που θέλει να αποκτήσει μια πρώτη επαφή με την Εκπαιδευτική Ρομποτική. Πραγματοποιείται παρουσίαση των δύο ρομποτικών κιτ της LEGO, του Mindstorm NXT και του WeDo, των γλωσσών που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός για τη διδασκαλία προγραμματισμού, μεθοδολογίες και τρόποι μάθησης. Κατόπιν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα προγραμματίσουν οι ίδιοι πάνω σε ρομποτικά κιτ. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν 4 ρομποτικά κιτ NXT και 4 κιτ WeDo, τα οποία θα προγραμματίσουν οι συμμετέχοντες σε ομάδες. Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτική Ρομποτική, Προγραμματισμός, Μεθοδολογία, LEGO Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην χώρα μας αύξηση των σχολείων που εντάσσουν την Εκπαιδευτική Ρομποτική στην Εκπαιδευτική διαδικασία με σκοπό τη διδασκαλία μαθημάτων Θετικών Επιστημών που εντάσσονται στο πεδίο STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Η ρομποτική τεχνολογία έχει γίνει ένα δημοφιλές εκπαιδευτικό εργαλείο, αυξάνοντας μεταξύ των μαθητών το ενδιαφέρον για προγραμματισμό, τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν προγράμματα τα οποία ενθαρρύνουν την ένταξη της Εκπαιδευτικής ρομποτικής στα σχολεία, όπως το πρόγραμμα TERECoP (www.terecop.eu), τo στην Ιταλία (http://www.scuoladirobotica.it/en/robotatscuola/index.html), το CENTROBOT στην Αυστρία και Σλοβακία (http://www.centrobot.eu/) και άλλα. Στo Media Lab του MIT δημιουργήθηκε το «The Lifelong Kindergarten group» (http://llk.media.mit.edu) το οποίο ανάπτυξε αρκετά σενάρια εκπαιδευτικής ρομποτικής με στόχους από την εξερεύνηση των αρχών της μηχανικής κίνησης (Learning About Motion) μέχρι τη δημιουργία ενός πακέτου εργαλείων και δραστηριοτήτων κατάλληλου να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από καλλιτέχνες για τη δημιουργία τέχνης (Robotic Art Studio). Η ενσωμάτωση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής όχι μόνο για τη διδασκαλία δομών προγραμματισμού, αλλά και άλλων μαθημάτων Θετικής κατεύθυνσης, επιτυγχάνει την πρόσληψη επιστημονικής γνώσης, την κατανόηση αρχών που διέπουν τον φυσικό κόσμο, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την διαφοροποίηση λανθασμένων πεποιθήσεων. Η εφαρμογή του τρόπου διδασκαλίας μπορεί να γίνει ανεξαρτήτως της ηλικίας των μαθητών. Επίσης οι μαθητές σταδιακά αναπτύσσουν κριτική και επιστημονική σκέψη και μαθαίνουν πώς να ερευνούν και να αποκτούν αντίληψη του περιβάλλοντος κόσμου. Ο στόχος της εργαστηριακής παρουσίασης είναι ο πειραματισμός του εκπαιδευτικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τα ρομποτικά κιτ της Lego. Συγκεκριμένα, στο εργαστήριο : παρουσιάζονται μεθοδολογίες κατάλληλες για τη διδασκαλία μαθημάτων που εντάσσονται στο πεδίο STEM (Science Technology Engineering Mathematics), με τη χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Πρακτικά Εργασιών 8 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Βόλος, Μαρτίου 2014

2 2 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής πραγματοποιείται παρουσίαση των βασικών δομικών στοιχείων των κιτ της Lego, καθώς και των αισθητήρων και μικροϋπολογιστών που διαθέτουν, παρουσιάζονται βασικές τεχνικές και αρχές συναρμολόγησης, διεξάγονται δραστηριότητες που καλύπτουν τις βασικές δομές προγραμματισμού (ακολουθία επανάληψη - επιλογή), γίνεται αναφορά στα κυριότερα προβλήματα κατά τη χρήση των ρομποτικών κιτ καθώς και στους τρόπους αντιμετώπισής τους, Τα ρομποτικά κιτ της LEGO Στην εργαστηριακή παρουσίαση θα χρησιμοποιηθούν ρομποτικά κιτ της LEGO. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν 4 κιτ WeDo (http://education.lego.com/en-gb/preschool-and-school/lowerprimary/7plus-education-wedo) και 4 κιτ Mindstorm NXT Η αγορά του εξοπλισμού συγχρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Socrates/Comenius Regio. Ίσως πρόκειται για τα ποιο δημοφιλή ρομποτικά κιτ, για τα οποία στο διαδίκτυο υπάρχει πληθώρα ασκήσεων. Το WeDo είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας από 7 χρονών. Διαθέτει ένα κινητήρα, αισθητήρα απόστασης, αισθητήρα κλίσης και 158 δομικά στοιχεία (αναλόγως το κιτ). Το Mindstorm NXT είναι κατάλληλο για παιδιά από 8 χρονών. Διαθέτει ένα κεντρικό τούβλο (ο μικροϋπολογιστής), τρεις κινητήρες, ένα αισθητήρα υπερήχων, ένα αισθητήρα ήχου, ένα αισθητήρα φωτός, δύο αισθητήρες επαφής, καθώς και 437 δομικά στοιχεία (τουβλάκια, γρανάζια, ρόδες, σύνδεσμοι κ.ά.). Τα παραπάνω δομικά στοιχεία μπορούν να συνδυαστούν και να δώσουν πολλές και πραγματικά εντυπωσιακές κατασκευές, οι οποίες μπορούν να προσομοιώσουν κατασκευές και προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές έτοιμες κατασκευές, ενώ υπάρχουν προγράμματα σχεδίασης όπως το Lego Digital Designer (http://ldd.lego.com) τα οποία μας βοηθάνε στην κατασκευή ενός πρωτότυπου. Στο εργαστήριο πραγματοποιείται παρουσίαση των βασικών δομικών στοιχείων τους, καθώς και των αισθητήρων και μικροϋπολογιστών που διαθέτουν. Τα ρομποτικά κιτ διαθέτουν λογισμικό το οποίο δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε υλικό (Pentium Pentium ΙV, 2 GHz, 512 RAM, Windows XP SP2). Το Mindstorm NXT διαθέτει BLUETOOTH από το οποίο μπορεί να ελεγχθεί, με κατάλληλες εφαρμογές, μέσω συσκευών ANDROID. Για το προγραμματισμό των ρομποτικών κιτ έχουν αναπτυχθεί αρκετές και δυνατές γλώσσες. Στην εργασία πραγματοποιείτε αναφορά των σημαντικότερων από αυτές όπως η Robolab, ROBOTC, RoboMind, NXC, Εnchanting ενώ γίνεται παρουσίαση και ανάπτυξη προγραμμάτων σε Scratch για το κιτ WeDo, και στη γλώσσα ΝΧΤ-G για το κιτ του Mindstorm NXT. Με την εκπαιδευτική ρομποτική είναι δυνατό να διδάξουμε όχι μόνο βασικές έννοιες προγραμματισμού, αλλά ακόμα και προχωρημένο προγραμματισμό καθώς οι γλώσσες οι οποίες χρησιμοποιούνται συνεχώς εμπλουτίζονται με νέες δυνατότητες, ενώ πολλές άλλες γλώσσες προγραμματισμού εισάγουν προσθήκες (plug-in) στις βιβλιοθήκες τους, με σκοπό να μπορούν να προγραμματίσουν τα ρομποτικά κιτ (παράδειγμα η java με το LeJos, η NXT-Python, κ.ά). Η προσέγγιση της διδασκαλίας Γενικά η εκπαιδευτική ρομποτική με τις δυνατότητες που παρέχει για την ανάπτυξη ή προσομοίωση πραγματικών καταστάσεων, την εμπλοκή πολλών πεδίων επιστημών και την συνεργατική μάθηση είναι σύμφωνη με σύγχρονες στρατηγικές διδασκαλίας όπως η Διερευνητική μάθηση και η Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Επιπλέον ενθαρρύνει τους μαθητές να ενταχθούν στην διαδικασία μάθησης, ενώ πρόκειται για μία καθαρά μαθητοκεντρική προσέγγιση (Αλιμήσης, 2008). Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και προγραμματισμού των ρομπότ, οι μαθητές προσλαμβάνουν βασικές γνώσεις πάνω στη μηχανική, τα μαθηματικά, και τις τεχνολογίες υπολογιστών (Druin & Hendler, 2000; Arlegui et al, 2008). Η ρομποτική μπορεί να αναπτύξει τις ερευνητικές ικανότητες

3 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 3 των μαθητών, επιτρέπει τους μαθητές να κάνουν υποθέσεις, να διεξάγουν πειράματα και να καλλιεργούν αφηρημένες δεξιότητες. Στην περίπτωση μας και στη διδασκαλία για την εκμάθηση προγραμματισμού, χρησιμοποιείται και θα αναπτύσσεται στο εργαστήριο η συνεργατική μέθοδο σε συνδυασμό με το μοντέλο της Διερευνητικής μάθησης και τη μέθοδο learning by doing (Dewey, 1997). Οι εργαστηριακές δραστηριότητες Στο εργαστήριο θα πραγματοποιηθούν ενδεικτικές δραστηριότητες από τους συμμετέχοντες. Για το ρομποτικό κιτ WeDo θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες σε γλώσσα Scratch, γλώσσα η οποία διδάσκεται σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, και με αυτό τον τρόπο είναι εύκολη η γνωριμία των μαθητών με την εκπαιδευτική ρομποτική. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν έλεγχο του κινητήρα, και χρησιμοποίηση του αισθητήρα κλίσης και απόστασης για τη δημιουργία κινούμενων γραφικών. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν οι εξής δραστηριότητες : 1. Ψήσε το ζαχαρωτό (Δομή επανάληψης: Για πάντα). Με τη χρήση της δομής επανάληψης και τον έλεγχο από τον αισθητήρα απόστασης, ο μαθητής προγραμματίζει τη μορφή ενός μάγου ο οποίος κράτα ένα ζαχαρωτό, και ενός δράκου, έτσι ώστε να δημιουργούνται κινούμενα γραφικά. 2. Αλιγάτορας (Δομή επιλογής: Εάν τότε). Με τη χρήση δομής επανάληψης και δομής επιλογής και έλεγχο από τον αισθητήρα απόστασης, ο μαθητής προγραμματίζει την εναλλαγή των ενδυμασιών ενός αλιγάτορα, έτσι ώστε να φαίνεται ότι ανοιγοκλείνει το στόμα του όταν ανιχνεύει αντικείμενο μπροστά του. 3. Πεταλούδα (Δομή επιλογής: Εάν τότε). Με τη χρήση δομής επανάληψης και δομής επιλογής και έλεγχο από τον αισθητήρα κλίσης, ο μαθητής προγραμματίζει την εναλλαγή των ενδυμασιών της πεταλούδας, έτσι ώστε να φαίνεται ότι περιστρέφεται (Σχήμα 1). 4. Πεταλούδα_2 (Δομή επιλογής: Εάν..τότε..αλλιώς). Με τη χρήση δομής επανάληψης και δομής επιλογής και έλεγχο από τον αισθητήρα απόστασης, ο μαθητής προγραμματίζει την εναλλαγή ενδυμασιών της πεταλούδας, έτσι ώστε να φαίνεται ότι πετάει. Σχήμα 1: Το πρόγραμμα «Πεταλούδα(δομή επιλογής:εάν τότε)»

4 4 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Για το ρομποτικό κιτ του ΝΧΤ θα χρησιμοποιηθεί η γλώσσα NXT-G (Σχήμα 2). Σχήμα 2: Το προγραμματιστικό περιβάλλον ΝΧΤ-G programming Η γλώσσα NXT-G είναι η γλώσσα την οποία δημιούργησε η Lego, για τον προγραμματισμό των ρομποτικών κιτ Mindstorm NXT. Πρόκειται για μία γλώσσα με προγραμματισμό στην «γραμμή», σε ένα ιδιαίτερα φιλικό και γραφικό περιβάλλον. Έχει όμως δυνατότητες δημιουργίας πολύπλοκων προγραμμάτων, παράλληλου προγραμματισμού και καταγραφής δεδομένων-data Logging (http://en.wikipedia.org/wiki/lego_mindstorms_nxt). Στο εργαστήριο θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες με έλεγχο των τριών κινητήρων μέσω των δεδομένων των αισθητηρίων απόστασης, φωτός και ήχου. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν οι εξής δραστηριότητες : 1. Κίνηση μπρος-πίσω (Δομή ακολουθίας). Έλεγχος δύο κινητήρων με χρήση απλής δομής ακολουθίας. 2. Παρκάρισμα-Οδήγηση σε στροφή (Δομή επιλογής). Έλεγχος μέσω δομής επιλογής των δύο κινητήρων και ελεγχόμενη στρέψη με χρήση διαφορικού συστήματος οδήγησης, 3. Οδήγηση σε τετράγωνο (Δομή επανάληψης). Συνέχεια της προηγούμενης άσκησης με χρήση της δομής επανάληψης. 4. Χτύπησε την κόκκινη μπάλα (Έλεγχος από αισθητήρα απόστασης και φωτός). Έλεγχος της οδήγησης του ρομποτικού οχήματος από τον αισθητήρα απόστασης και ενεργοποίηση του τρίτου κινητήρα από τον αισθητήρα φωτός. 5. Ανίχνευση-Ακολουθία μαύρης γραμμής (Έλεγχος από αισθητήρα φωτός). Χρήση των δομών επανάληψης, επιλογής και έλεγχο από τον αισθητήρα φωτός, για την ανίχνευση και ακολουθία μαύρης γραμμής. 6. Έλεγχος ταχύτητας (Data wire - Καλωδίωση δεδομένων). Έλεγχος ταχύτητας του ρομποτικού οχήματος από τον αισθητήρα ήχου και μέσω της χρήσης καλωδίων δεδομένων. 7. Καταχώριση δεδομένων (Data Logging). Εκτέλεση πειράματος συλλογής δεδομένων, με την χρήση του data logging, και του αισθητήρα ήχου (Σχήμα 3).

5 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 5 Σχήμα 3: Το περιβάλλον του Data Logging (συλλογής δεδομένων) της γλώσσας NXT-G. Συζήτηση Με το τέλος των εργαστηριακών ασκήσεων ακολουθεί συζήτηση-ανατροφοδότηση, με σκοπό να διαφανεί η εκπαιδευτική αξία των δραστηριοτήτων. Κατά την υλοποίηση των ασκήσεων, ο εκπαιδευόμενος βλέπει ζωντανά την εκτέλεση ενός προγράμματος από μια ρομποτική κατασκευή, η οποία λαμβάνει δεδομένα από το περιβάλλον χώρο και προσαρμόζει ανάλογα τη συμπεριφορά του (κίνηση ενός ή περισσοτέρων κινητήρων). Κύρια χαρακτηριστικά σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι ο ισχυρά πειραματικός και διερευνητικός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται. Οι κατασκευές και η αλληλεπίδραση των εκπαιδευόμενων με αυτές προσφέρει άμεση ανατροφοδότηση. Επομένως οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν την γνώση μέσα από πειραματικές διαδικασίες και να λειτουργήσουν ως πραγματικοί επιστήμονες, να διατυπώνουν υποθέσεις, να παρατηρούν, να αξιολογούν, να διατυπώνουν συμπεράσματα (Φράγκου & Παπανικολάου, 2010). Το παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησης αυτών των κατασκευών έχει τις ρίζες του στον εποικοδομητισμό (constructivism). Η ιδέα μαθαίνω κατασκευάζοντας (learning by making ή learning by design) αποτελεί και τον πυρήνα γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκε ο κατασκευαστικός εποικοδομητισμός (constructionism) ο οποίος αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πλαισίου αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ικανού να προκαλέσει ουσιαστικές αλλαγές τόσο στον τρόπο με τον οποίο διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί όσο και στον τρόπο με τον οποίον μαθαίνουν οι εκπαιδευόμενοι (Papert, 1991). Αναφορές Arlegui, J., Menegatti, E., Moro, M., Pina, A. (2008). Robotics, computer science curricula and interdisciplinary activities, In Proceedings of the TERECoP Workshop Teaching with robotics, Conference SIMPAR 2008, Venice. Dewey, J. (1997). Experience and Education. Touchstone Edition. New York: Simon and Schuster. Druin, A., Hendler, J. (2000). Robots for kids: exploring new technologies for learning experiences. Morgan Kaufman/Academic Press, San Francisco. Lego Digital Designer (2013). Ανάκτηση στις 15/1/2014 από Lego NXT, Ανάκτηση στις 15/1/2014 από

6 6 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Lego Wedo, Ανάκτηση στις 15/1/2014 από Papert, S. (1991). Situating Constructionism. Ιn Papert, S., Harel, I., (eds.) Constructionism, New Jersey: Ablex Publishing Corporation, US. Αλιμήσης Δ., (2008). Το προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Minstorms ως εργαλείο υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής, Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτική της Πληροφορικής (σ ), Πάτρα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Πρόγραμμα CENTROBOT (2010). Ανάκτηση στις 15/1/2014 από Πρόγραμμα TERECoP (2008). Ανάκτηση στις 15/1/2014 από Πρόγραμμα The Lifelong Kindergarten group (2010). Ανάκτηση στις 15/1/2014 από Φράγκου Σ., Παπανικολάου Κ (2010), Εκπαιδευτική αξιοποίηση συστημάτων ρομποτικής, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, Αθήνα.

Γ. Μπαράς. Καθηγητής Πληροφορικής, Β θµια Καρδίτσας john_baras@yahoo.com

Γ. Μπαράς. Καθηγητής Πληροφορικής, Β θµια Καρδίτσας john_baras@yahoo.com Εισαγωγή της Εκπαιδευτικής Ροµποτικής στη διδασκαλία µαθηµάτων Θετικής Επιστηµών:Ένα σενάριο µαθήµατος σύµφωνα µε το µοντέλο της Διερευνητικής Μάθησης (Inquiry Based Science Education---IBSE) Γ. Μπαράς

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία των δομών επιλογής και επανάληψης με εργαλείο την εκπαιδευτική ρομποτική: μια μελέτη περίπτωσης

Διδασκαλία των δομών επιλογής και επανάληψης με εργαλείο την εκπαιδευτική ρομποτική: μια μελέτη περίπτωσης Διδασκαλία των δομών επιλογής και επανάληψης με εργαλείο την εκπαιδευτική ρομποτική: μια μελέτη περίπτωσης Α. Στούμπου 1, Ν. Δέτσικας 2, Δ. Αλιμήσης 3 1 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Πάτρα, amalia.stoumpou@gmail.com 2

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία των δομών επιλογής και επανάληψης με εργαλείο την εκπαιδευτική ρομποτική: μια μελέτη περίπτωσης

Διδασκαλία των δομών επιλογής και επανάληψης με εργαλείο την εκπαιδευτική ρομποτική: μια μελέτη περίπτωσης Διδασκαλία των δομών επιλογής και επανάληψης με εργαλείο την εκπαιδευτική ρομποτική: μια μελέτη περίπτωσης Α. Στούμπου 1, Ν. Δέτσικας 2, Δ. Αλιμήσης 3 1 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Πάτρα, amalia.stoumpou@gmail.com 2

Διαβάστε περισσότερα

Το προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms ως εργαλείο υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής

Το προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms ως εργαλείο υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής Το προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms ως εργαλείο υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής Δ. Αλιμήσης Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) alimisis@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Γεώργιος Βουνάτσος Εκπαιδευτικός ΠΕ12 gvounatsos@freemail.gr Ανδριανή Μέγα Εκπαιδευτικός ΠΕ19 adrianim@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms NXT για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού σε ένα διαθεματικό πλαίσιο: μία πιλοτική μελέτη

Χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms NXT για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού σε ένα διαθεματικό πλαίσιο: μία πιλοτική μελέτη Χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms NXT για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού σε ένα διαθεματικό πλαίσιο: μία πιλοτική μελέτη Ελένη Ελευθεριώτη 1, Ανθή Καρατράντου 2, Χρήστος Παναγιωτακόπουλος 2 eleni_elefther@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και λειτουργία ομίλου ρομποτικής: η περίπτωση του προγράμματος «Κοινότητες μάθησης με τη χρήση ρομποτικής»

Οργάνωση και λειτουργία ομίλου ρομποτικής: η περίπτωση του προγράμματος «Κοινότητες μάθησης με τη χρήση ρομποτικής» Οργάνωση και λειτουργία ομίλου ρομποτικής: η περίπτωση του προγράμματος «Κοινότητες μάθησης με τη χρήση ρομποτικής» Στασινή Φράγκου 1, Μαρία Γρηγοριάδου 2 stassini.frangou@sch.gr, gregor@di.uoa.gr 1 ΜΙΘΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών

Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών ιδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη ιδασκαλία της Πληροφορικής 1 Κεφάλαιο 10ο Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών Σ. Φράγκου Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο εκπαίδευσης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες: μία μελέτη περίπτωσης σε τμήμα ένταξης ενός αγροτικού σχολείου

Η εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο εκπαίδευσης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες: μία μελέτη περίπτωσης σε τμήμα ένταξης ενός αγροτικού σχολείου Η εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο εκπαίδευσης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες: μία μελέτη περίπτωσης σε τμήμα ένταξης ενός αγροτικού σχολείου Στέφανος Αρμακόλας, ΕΤΠ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού

Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού Σ. Τσοβόλας, Β. Κόμης Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών {stsovol,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία

Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία Ενότητα ΙV Εκπαιδευτική Ρομποτική Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία Γ. Κυριακού 1, Ν. Φαχαντίδης 2 1 Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπ/σης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού

Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού Δ. Νικολός 1, Α. Καρατράντου 1, Χ. Παναγιωτακόπουλος 2 1 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Παράρτημα Πάτρας, 2 Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: ανακαλύπτοντας όχι μόνο αυτό που πρέπει. Μια εφαρμογή με Lego Mindstorms NXT, Arduino και Processing.

Εκπαιδευτική Ρομποτική: ανακαλύπτοντας όχι μόνο αυτό που πρέπει. Μια εφαρμογή με Lego Mindstorms NXT, Arduino και Processing. Εκπαιδευτική Ρομποτική: ανακαλύπτοντας όχι μόνο αυτό που πρέπει. Μια εφαρμογή με Lego Mindstorms NXT, Arduino και Processing. Κ. Αλεξόπουλος 1, Ε. Ρόμπολα 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 1 ου Γενικού Λυκείου Υμηττού

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Τα ρομπoτάκια, η χελώνα Καρέττα Καρέττα και το παλιό Φολκσβάγκεν : Μια διαθεματική προσέγγιση για τη διδακτική αξιοποίηση συστημάτων ρομποτικής στο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση εργαστηριακών δραστηριοτήτων με τη χρήση ρομποτικής τεχνολογίας στη διδασκαλία του φαινομένου της κίνησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση εργαστηριακών δραστηριοτήτων με τη χρήση ρομποτικής τεχνολογίας στη διδασκαλία του φαινομένου της κίνησης Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση εργαστηριακών δραστηριοτήτων με τη χρήση ρομποτικής τεχνολογίας στη διδασκαλία του φαινομένου της κίνησης Α. Κλ. Λίτινας 1, Δ. Αλιμήσης 2 1 Φυσικός στην Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των LEGO Mindstorms στο Δημοτικό και Λύκειο: Το παιχνίδι ως έναυσμα μάθησης

Χρήση των LEGO Mindstorms στο Δημοτικό και Λύκειο: Το παιχνίδι ως έναυσμα μάθησης Χρήση των LEGO Mindstorms στο Δημοτικό και Λύκειο: Το παιχνίδι ως έναυσμα μάθησης Σ. Ατματζίδου 1, Η. Μαρκέλης 2, Σ. Δημητριάδης 3 1 1 ο ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης & Μεταπτυχιακό Πληροφορικής, Α.Π.Θ. atmatzid@csd.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική ως εργαλείο ανάπτυξης τεχνολογικού εγραμματισμού και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας: Μια έρευνα δράσης σε μαθητές Δημοτικού

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική ως εργαλείο ανάπτυξης τεχνολογικού εγραμματισμού και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας: Μια έρευνα δράσης σε μαθητές Δημοτικού Η Εκπαιδευτική Ρομποτική ως εργαλείο ανάπτυξης τεχνολογικού εγραμματισμού και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας: Μια έρευνα δράσης σε μαθητές Δημοτικού Σίμος Αναγνωστάκης, Βασίλειος Μακράκης sanagn@edc.uoc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικές αρχές επιμορφωτικού υλικού για μαθήματα εισαγωγής στον προγραμματισμό και στη Logo

Σχεδιαστικές αρχές επιμορφωτικού υλικού για μαθήματα εισαγωγής στον προγραμματισμό και στη Logo 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Σχεδιαστικές αρχές επιμορφωτικού υλικού για μαθήματα εισαγωγής στον προγραμματισμό και στη Logo Κατερίνα Γλέζου 1 Υπ. Διδάκτορας kglezou@di.uoa.gr Γιώργος Μπιρμπίλης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης με μαθητές Γυμνασίου

Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης με μαθητές Γυμνασίου 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση

Εργαστηριακή Εισήγηση Εργαστηριακή Εισήγηση «Εφαρμόζοντας το SCRATCH στη διδασκαλία των Ξενόγλωσσων Μαθημάτων» Ακρίβου Ελευθερία 1, Ζαρκάδα Μαρία 2, Ρέλλια Μαρία 3 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 1 ο Δ.Σ. Καρπενησίου ak_lina@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής

Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της Πληροφορικής Σ. Τζελέπη 1, Ι. Κοτίνη 1 1 Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας {stzelepi, ikotini}@sch.gr Περίληψη Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη»

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Αξιοποίηση και αξιολόγηση του πολυχρηστικού εικονικού περιβάλλοντος ανοικτού κώδικα Open Sim σε διασύνδεση με το Scratch4OS

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον κόσμο των Ρομπότ»: Υποστηρίζοντας την Εκπαιδευτική Διαδικασία με την Αξιοποίηση Καινοτόμων Εφαρμογών

«Ταξίδι στον κόσμο των Ρομπότ»: Υποστηρίζοντας την Εκπαιδευτική Διαδικασία με την Αξιοποίηση Καινοτόμων Εφαρμογών 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 «Ταξίδι στον κόσμο των Ρομπότ»: Υποστηρίζοντας την Εκπαιδευτική Διαδικασία με την Αξιοποίηση Καινοτόμων Εφαρμογών Σ. Πιτσικάλης

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του χώρου των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού υπολογιστών: τεχνολογικές και παιδαγωγικές προβολές

Επισκόπηση του χώρου των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού υπολογιστών: τεχνολογικές και παιδαγωγικές προβολές Επισκόπηση του χώρου των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού υπολογιστών: τεχνολογικές και παιδαγωγικές προβολές Γιώργος Φεσάκης 1 και Αγγελική Δημητρακοπούλου 2 1 Διδάσκων ΠΔ407/80, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Με πυξίδα τα παραδοσιακά μουσικά όργανα, ένα ταξίδι στους μουσικούς πολιτισμούς: Μία διαθεματική προσέγγιση

Με πυξίδα τα παραδοσιακά μουσικά όργανα, ένα ταξίδι στους μουσικούς πολιτισμούς: Μία διαθεματική προσέγγιση Με πυξίδα τα παραδοσιακά μουσικά όργανα, ένα ταξίδι στους μουσικούς πολιτισμούς: Μία διαθεματική προσέγγιση Εμπεριάδου Ευθαλία 1, Γκαλένης Σπυρίδων 2, Πάσσα Μαρία 3, Τσιόπτσιας Δημήτριος 4 1 Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα