Διασπορικά Μ.Μ.Ε & Κυβερνοχώρος. 2 η εβδομάδα Διασπορά, Νέα Μέσα& Τεχνολογίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διασπορικά Μ.Μ.Ε & Κυβερνοχώρος. 2 η εβδομάδα Διασπορά, Νέα Μέσα& Τεχνολογίες"

Transcript

1 Διασπορικά Μ.Μ.Ε & Κυβερνοχώρος 2 η εβδομάδα Διασπορά, Νέα Μέσα& Τεχνολογίες

2 Στόχοι Να εξετάσουμε με ποιους τρόπους το ανθρωπολογικό ενδιαφέρον για τη διασπορά συνδέεται με αλλαγές στις παγκόσμιες οικονομικές, πολιτικές και τεχνολογικές δομές. Εισαγωγή στις ανθρωπολογικές προσεγγίσεις των κατηγοριών της διασποράς και του διεθνισμού στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Προσπαθούμε να διακρίνουμε τους τρόπους με τους οποίους οικονομικές, πολιτισμικές, κοινωνικές αλλαγές έχουν επιδράσει στις κεντρικές εννοιολογικές κατηγορίες του μαθήματος. 3/25/2010

3 Παγκοσμιοποίηση Πολυσήμαντος όρος που εμπλέκει διαφορετικές διαδικασίες πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαδικασίες που εξελίσσονται σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, καθιστώντας αυτά τα δύο αλληλοεξαρτώμενα. Έχει ιστορικές ρίζες που διαφέρουν από περιοχεί σε περιοχή πχ Ευρώπη, Κίνα. Για την Ευρώπη οι περισσότεροι συμφωνούν ότι σπέρματα της παγκοσμιοποίησης βρίσκουμε στην άνοδο και εξάπλωση του καπιταλισμού του 15 ου αι Αλλά στην σημερινή της μορφή φέρει μοναδικά χαρακτηριστικά που σχετίζοντια με τις νέες 3/25/2010 τεχνολογίες

4 Παγκόσμια Οικονομία παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές διεθνείς εταιρίες νομικών συμβούλων, δημοσίων σχέσεων πολυεθνικές εταιρίες/εργοστάσια παγκόσμια γραμμή συναρμολόγησης βιομηχανικές εξαγωγικές ζώνες, υπαλληλικά εργοστάσια ελεύθερου εμπορίου και εξαγωγικής μεταποίησης Αποτελέσματα από-εθνικοποίηση και από-προσωποποίηση του κεφαλαίου και συμπύκνωση χώρου και χρόνου 3/25/2010

5 Τεχνολογία Μεταφορές Ηλεκτρονική Οικονομία Χαρακτηριστικά: Ευέλικτη [ψηφιακή] εργασία Εκπαίδευση Αυτονομία Φύλο Ψηφιακός κόσμος Επικοινωνίες και ΜΜΕ 3/25/2010

6 Πολιτική Παγκοσμιοποίησης Πολυκεντρικότητα διεθνών σχέσεων Διεθνείς οργανισμοί και δίκαιο που μέσα από συμφωνίες ελέγχουν όλο και περισσότερα το πεδίο των σχέσεων που παλαιότερα οριζόταν από τις εθνικές πολιτικές Διεθνή κινήματα Κοινωνία των Πολιτών 3/25/2010

7 Πολιτισμικός Υβριδισμός Ομογενοποίηση πολιτισμικών μορφών έκφρασης Στεγανοποίηση αυθεντικών πολιτισμών (πχ τοπικές κουζίνες, προϊόντα, ντύσιμο, έθιμα) ως αντίδραση/αντίσταση στην παραπάνω διαδικασία Αμφισβήτηση των καθαρών πολιτισμών Υβριδισμός Απο-εδαφοποίηση οικονομίας χώρου πολιτισμού 3/25/2010

8 Το ανθρώπινο κεφάλαιο στην παγκοσμιοποίηση Μετακινούμενοι πληθυσμοί org/esa/population/publications/2009migration_cha rt/ittmig_wallchart09.pdf Νόμιμοι/Παράνομοι Μετανάστες Πρόσφυγες/Εκτοπισμένοι Ειδικό Προσωπικό πχ ανώτατα στελέχοι πολυεθνιικών. Συμβούλων κτλ Ειδικό Προσωπικό Μακροπρόθεσμης Διαμονής, διπλωμάτες Γυναικεία Μετανάστευση Διασπορές Τουρίστες Διαφορετικές μορφές πολιτικής συμμετοχής, αντιπροσώπευσης και κοινωνικής ιεράρχισης αυτών των κατηγοριών 3/25/2010

9 Το μοντέλο της νεωτερικότητας Το νεωτερικό υποκείμενο Οι ιδέες του Διαφωτισμού (ορθολογικό, συνεχές, οικουμενικό, κυρίαρχο και τοποθετημένο χωρο-χρονικά) Οριενταλισμός 3/25/2010

10 Το νέο υποκείμενο Υβριδισμός και Διεθνικές Ταυτότητες Αντι-εθνικό υποκείμενο Αντι-ουσιοκρατικό υποκείμενο Διασπορικές Ταυτότητες-Παραδειγματικό μοντέλο της νέας υποκειμενικότητας 3/25/2010

11 Παράδειγμα Google 2007 εμφανίζει τον όρο diaspora φορές Τις περισσότερες φορές αναφέρεται στις παραδοσιακές διασπορές (Εβραίους, Αρμένιους, Έλληνες) Ενώ 9/11 σχετίζεται με θέματα ασφάλειας ενώ πολύ συχνά γίνεται άμεση αναφορά στη χώρα καταγωγής (μητέρα- πατρίδα) Προβλήματα αυτού του είδους της εννοιολόγησης -περιορισμένη προσέγγιση τη έννοιας της διασποράς που αναπαράγει ουσιοκρατικά μοντέλα (το άλλον του έθνουςκράτους) -αναπαραγωγή του διπόλου έθνος/διασποράκαθαρότητα/μίξη/υβριδικός χαρακτήρα 3/25/2010

12 Νέες προσεγγίσεις στον όρο διασπορά Ο υβριδικός χαρακτήρα που σχεδόν ταυτίζεται με τη διασπορά λόγω τη ανάμιξης πολιτισμών, ιστοριών και εμπειριών σε αυτές τις κοινότητες άρχισε να ανοίγει τον ορίζοντα σε νέες έρευνες που έψαχνα να δουν αυτά τα στοιχεία σε απεδαφοποιημένες συλλογικότητας που ξέφευγαν από την ουσιοκρατία των πρώτων παραδειγματικών διασπορών και είχαν ως προνομιακό χώρο το διαδίκτυο, πχ θρησκευτικές διασπορές, queer diasporas Ένα από τα προβλήματα που προκύπτουν είναι το άνοιγμα του όρου και άρα η επιστημονική του εγκυρότητα και αξία εφαρμογής ή ανάλυσης Το κλείσιμο των ματιών σε ουσιοκρατικές συμπεριφορές των ίδιων των διασπορών 3/25/2010

13 Νέοι Εθνικισμοί Πατριώτες εξ αποστάσεως (Αnderson) Διασπορές ως μέρος των πολιτικών συσχετισμών που αναπτύσσονται μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, για αυτό χρειάζεται μια ιστορική προσέγγιση τους ώστε να αναδειχθεί καλύτερα η ποικιλότητά τους ως προς τη γένεσή τους αλλά και ρόλο που παίζουν σήμερα. Σε αυτόν τον τελευταίο σημεντικό ρόλο έχουν και τα νέα μέσα και τεχνολογίες. Στη συγκρότηση αυτών των ομάδων και στην επικοινωνία τους τα διασπορικά μμε παίζουν κυρίαρχο ρόλο 3/25/2010

14 Συμπεράσματα -η παγκοσμιοποίησης είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο που συνδέεται με διαφορετικές διαδικασίες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο Η μετακίνηση ανθρώπινου δυναμικού και η συγκρότηση κοινοτήτων πέρα από τα σύνορα του έθνους-κράτους είναι κυρίαρχο στοιχείο αυτών των διαδικασιών Η διασπορά είναι μια κατηγορία που θεωρήθηκε ότι εκφράζει σε προνομιακό βαθμό και πολλές φορέςς με αφελές τρόπο το νέο μετα-νεωτερικό υποκείμενο 3/25/2010

15 Ορίζοντας τη Διασπορά ΙΙ: οι μετάνεωτερικές διασπορές 4 η εβδομάδα

16 Στόχοι Διερευνούμε τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που οδήγησαν στη δημιουργία νέων κοινοτήτων, που δε μπορούν να περιγραφούν επαρκώς από τον ορισμό που μελετήσαμε στο προηγούμενο μάθημα και έδωσαν αφορμή σε μια νέα προσέγγιση της διασπορά. Θα εξετάσουμε πως αυτές οι νέες κοινότητες σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο.

17 Νέες προσεγγίσεις Κριτική στη θεώρηση της διασποράς ως σχεδόν υπάλληλης σχέσης/κοινότητας του έθνους Κριτική στην ομοιογένεια μέσα από την οποία αναπαρίστανται τόσο το έθνος και η διασπορά Έμφαση στις πολιτισμικές ροές και επαφές

18 Παράδειγμα Το εθνογραφικό παράδειγμα που χρησιμοποιείται συχνά είναι οι αφρικανικές διασπορές εμπειρία της δουλείας (Παναφρικανισμός) καμιά αρχική πατρίδα διαφορετικές περιοχές εγκατάστασης ή μετακινήσεις (επαφές)

19 Κοινότητες της Καραϊβικής-Αιτή Υπάρχει διασπορά της Καραιβικής; Καταγωγή Σύνδεση με άλλες διασπορές (δουλεμπόριο, ανελεύθερη εργασία) Πυροδότηση άλλων διασπορών (ΗΠΑ, Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία)

20 Υβριδισμός Κρεολισμός (κρεολικές γλώσσες& πολιτισμοί) Πίτζιν (pidgin): γλώσσα που προκύπτει από συνδυασμό διαφορετικών αυτόχθονων γλωσσών (ή αυτόχθονων γλωσσών και της αποικιακής γλώσσας) Κρεολ: ένα πίτζιν που αποκτά αυτόχθονους ομιλητές Η ιστορία του κρεολισμού συνδέεται από τη μια μεριά με την ιστορία της αποικιοκρατίας και του καπιταλισμού και από την άλλη με θεωρίες ιεράρχησης πολιτισμών και φυλών, πράγμα που συνδέει τις κοινότητες αυτές με παγκόσμιες οικονομικο-πολιτικές διαδικασίες (ξεφεύγουν από το δίπολο έθνος-διασποράς) Ο υβριδικός χαρακτήρας αυτών των κοινοτήτων τις αποστερεί από τον ηγεμονικό λόγο περί καθαρότητας που βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με τη διαμόρφωση των εθνών ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στην ετερογένεια

21 Από τις κρεολικές κοινότητες στις νέες διασπορές Οι μετα-αποκιακές σπουδές βάζουν στο κέντρο της θεωρίας του αυτές τις κοινότητες με στόχο να αντιστρέψουν τον ηγεμονικό λόγο που ιεραρχούσε αυτές τις κοινότητες και τον πολιτισμός τους ως υποτελείς και αναδεικνύοντας τους τρόπους που οι τελευταίοι παρεισφρέουν στον καθαρό κυρίαρχο πολιτισμό προκαλώντας τον. Ο υβριδισμός γίνεται μια καινούργια βάση συζήτησης για Έναν νέο ορισμό της διασποράς

22 Νέες Διασπορές (Clifford& Hall) Δίνεται έμφαση στον πολιτισμικό χαρακτήρα των διασπορών, ο οποίος συγκροτείται στη βάση της ετερογένειας λόγω των παγκόσμιων μετακινήσεων και ροών Για τον Clifford οι διασπορές συγκροτούν μια διπλή ταυτότητα συνείδηση τόσο αρνητικής (διασκορπισμός) αλλά και θετικής (επιβίωσης) Για τον Hall πρόκειται για συλλογικότητες που ριζοσπαστικοποιούνται σε σχέση με τους εθνικούς λόγους και προβάλουν νέες διεκδικήσεις σε σχέση με συγκεκριμένες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες

23 Οι μαύρες διασπορές Οι μετανάστευση από την Καραϊβική τη δεκαετία του 1950 στα παλιά αποικιοκρατικά κέντρα πχ Λονδίνο, Παρίσι και οι μετέπειτα μεταναστευτικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν (πχ πολιτικές αφομοίωση) ομογενοποίησαν τις ομάδες αυτές με βάση το φυλετικό κριτήριο Την ίδια στιγμή δημιούργησαν τη βάση (δεκ ) για τη διαμόρφωση μιας νέας συλλογικότητας που στόχευε σε νέες διεκδικήσεις και απαιτήσεις από την κυρίαρχη τάξη Επίσης δημιούργησε νέες εννοιολογήσεις της εμπειρίας του παρελθόντος, όπου η διασπορά είχε κεντρικό ρόλο ως διαδικασίας ανάμειξης και αντίσταση στην ουσιοκρατία του εθνικισμού Παρατηρήστε τις φωτογραφίες που θα σας διανεμηθούν στην τάξη. Πώς μετατρέπουν αρνητικά στερεότυπα σε θετικά;

24 Κριτική Η θετική εμπειρία της διασποράς συχνά μεγεθύνεται αντί να εξετασθεί μέσα στην ιστορική συγκυρία ενώ το έθνος παρουσιάζεται ως ο αντίθετος, στατικός, πόλος Δεν εξετάζεται η κοινωνική διαμόρφωση και ποικιλομορφία στο εσωτερικό της διασποράς Η ταυτότητα ανάγεται σε κεντρική αξία και ο πολιτισμός παγιώνεται στο νέο πεδίο αντιπαραθέσεων παραμερίζοντας τις οικονομικές και πολιτικές μηχανισμούς που συχνά τον προβάλλουν ως τέτοιο Ο αντι-εθνικός και αντιστασιακός χαρακτήρας της διασποράς μετατρέπεται σε δομικό της χαρακτηριστικό από τους διανοούμενους χωρίς να εξετάζεται η πολυπλοκότητα της κοινωνικής της διαμόρφωσης αλλά και τα κίνητρα των δρώντων υποκειμένων που συμμετέχουν.

25 Η πολιτική της τοπο-θεσίας (Brah) Εθνογραφική μελέτη της «Ασιατικής» διασποράς στη Μ. Βρετανία Ακολουθεί τις παρατηρήσεις του Hall και του Clifford και προσεγγίζει τις κοινότητες αυτές τόσο στη διαχρονία τους (ιστορική προσέγγιση), όσο και στη συγχρονία τους (κοινωνική εξέταση) Συνδέει τη διασπορά με την πολιτική της «τοποθεσίας»: θέσεις στις κοινωνικές διαφοροποιήσεις της τάξης, φύλου, εθνικότητας, φυλής κτλ., μετακίνηση μέσα από γλωσσικά, θρησκευτικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα, και τέλος γεωγραφικά και ψυχολογικά σύνορα.

26 Συμπεράσματα Οι προσεγγίσεις αυτές άνοιξαν το πεδίο για τη χρήση της έννοιας της διασποράς σε χώρους που δεν είχαν μέχρι τώρα συνάφεια με αυτήν πχ διαδικτυακές κοινότητες αφού στις τελευταίες βρίσκουμε απεδαφοποιημένες ομάδες που συγκροτούνται με βάση διαχείριση της ετερογένειας των ταυτοτήτων τους μέσα από τη συμμετοχή τους σε αυτό το χώρο που τους δίνει μια νέα ταυτότητα Τι επόμενες εβδομάδες θα δούμε πώς οι διασπορικές κοινότητες συγκροτούνται, αναπαρίστανται αλλά και χρησιμοποιούν οι ίδιες τις νέες τεχνολογίες και τα ΜΜΕ

27 Ιστορική Μνήμη και Διασπορά Ι Οι ιστορικές διασπορές 3 η εβδομάδα

28 Στόχοι Εξετάζουμε τον ορισμό του W. Safran για τη διασπορά, που αποτέλεσε θεμέλιο για τη μελέτη του διασπορικού φαινομένου μετά το Τι αναπαραστάσεις δημιουργεί για την έννοια της διασποράς Παραδείγματα ιστορικών διασπορών 3/25/2010

29 Ετυμολογίες Α. Δια+σπορά αρχαίες ελληνικές διασπορές (7-8αι π.χ.) Β. Gallut Η Βαβυλωνιακή εξορία ( πχ) Α. Β. 1. περιγραφικός 1. συναισθηματικός 2. θετική ερμηνεία 2. αρνητική ερμηνεία 3/25/2010

30 Παρατήρηση στην τάξη Θα σας δοθούν 2 μικρά σε έκταση άρθρα για την ελληνική διασπορά, σημειώστε: -ποιος είναι ο ομιλητής, αποδέκτες και ποια η περίσταση επικοινωνίας Με ποια χαρακτηριστικά αποτυπώνεται η σχέση διασποράς και πατρίδας Σε ποιο τμήμα της εφημερίδας δημοσιεύονται, τι έκταση έχουν. Γιατί; Συγκρίνετε τα με τα παρακάτω l-----r CE%95%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%20% CE%BC%CE%B9%CE%B1%20%CE%AC%CE%BB% CE%BB%CE%B7%20%CE%95%CE%BB%CE%BB% 3/25/2010

31 Ορισμός της Διασποράς Safran, 1991p.p «Οι διασπορές και οι πρόγονοί τους ξεκίνησαν από ένα αρχικό κέντρο και σκορπίστηκαν σε δύο περιφερειακές» ή ξένες περιοχές». Κέντρο/περιφέρεια Οικείο/ξένο Συνολική εποπτεία 3/25/2010

32 Safran 2. Διατηρούν μια συλλογική μνήμη, όραμα, μύθο για μια μυθική πατρίδα- την φυσική της τοποθεσία, ιστορία και επιτυχίες. Η έννοια της «συλλογικής» μνήμης έχει αμφισβητηθεί Δεν αναφέρεται στη συνύπαρξη ή ακόμη και διένεξημεταξύ διαφορετικών μύθων 3/25/2010

33 Safran 3. Πιστεύουν πως δεν είναι-και ίσως δε μπορούν- να γίνουν απολύτως αποδεκτές από τη χώρα υποδοχής για αυτό νιώθουν απομονωμένες και αποκομμένες από την τελευταία. Γενικευτική αντίληψη της διασποράς χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις της διασπορικής κοινότητας (ελίτ) καθώς και τους μηχανισμούς αποκλεισμού και ενσωμάτωσης του κράτους υποδοχής 3/25/2010

34 Safran 4. Θεωρούν την προγονική τους γη ως την πραγματική τους, ιδεατή πατρίδα και εκεί που θα (έπρεπε) να επιστρέψουν, όταν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες. Αν και τονίζει στο ότι η πατρίδα για τις διασπορικές κοινότητες είναι ένα ιδεατό κατασκεύασμα την οριοθετεί χωροχρονικά 3/25/2010

35 Safran 5. Πιστεύουν ότι θα πρέπει να επιδοθούν στη διατήρηση και αναδημιουργία της αρχικής τους πατρίδας, της ασφάλειας και της ευημερία της. Συνολική εποπτεία δράσης της διασποράς και των στόχων της 3/25/2010

36 Safran Διατηρούν με προσωπικούς ή πιο δημόσιο τρόπο τις σχέσεις τους με αυτήν την πατρίδα με τον έναν τρόπο ή τον άλλο και η εθνοτοπική τους συνείδηση και αλληλεγγύη υπάρχει ακριβώς χάρη σε αυτές του είδους τις σχέσεις. Αντικειμενοποίηση της συνείδησης αυτής με βάση εξωτερικευμένες συμπεριφορές. 3/25/2010

37 Κριτική παραδειγματική χρήση της διασποράς καμιά ιστορική εθνογραφική ποικιλότητα (τυπολογία) εκπατρισμένες μειονοτικές κοινότητες» (από Πετράκου, σελ. 41) 3/25/2010

38 Πέρα από έναν ουσιοκρατικό ορισμό (Cohen) Κριτική στην παραδειγματκή χρήση της εβραϊκής διασποράς Μεγαλύτερη έμφαση στη σχέση διασπορικής κοινότητας και χώρας εγκατάστασης (όχι μόνο στο αρχικό κέντρο ) Ανάδειξη τυπολογίας μέσα από τον εθνογραφικό πλουραλισμό 3/25/2010

39 Μια νέα τυπολογία της διασποράς, Cohen p. 178 Κηπουρικός όρος Τύπος Διασποράς Ιστορικά Καθάρισμα Ζιζανίων Διασπορά-Θύμα Παραδείγματα Εβραίοι, Αρμένιοι, Αφρικανοί Σπορά Αυτοκρατορικές/Αποικιακές Διασπορές Αρχ. Έλληνες, Άγγλοι, Ρώσοι Μεταφύτευση Εργατικές Διασπορές Ινδοί με συμβόλαιο εργασίας, Κινέζοι και Ιάπωνες, Σιχ, Τούρκοι, Ιταλοί Μπόλιασμα με καταβολάδες Επικονίαση (γονιμοποιώ με γύρη) Εμπορικές Διασπορές Πολιτισμικές/Υβριδικές/Μετα -μοντέρνες Διασπορές Βενετοί, Λιβανέζοι, Κινέζοι, σημερινοί Ιάπωνες και ινδοί Πληθυσμοί της Καραϊβικής, σημερινοί Κινέζοι, Ινδοί 3/25/2010

40 Εβραϊκή Διασπορά καταστροφή της Ιερουσαλήμ (586 πχ& 70 μχ) «περιπλανώμενος Ιουδαίος» Το χριστιανικό Άλλο: Εβραίοι και Ισλάμ Εβραϊκές κοινότητες (Εσκενάζυ, Εβραίοι της Μ. Ανατολής και Σεφαρδί) Σιωνισμός 3/25/2010

41 Αρμενική Διασπορά Η ιστορική Αρμενία Χριστιανισμός και Αρμενία Η Γενοκτονία Σοβιετική Αρμενία Μετασοβιετική Αρμενία και Διασπορά 3/25/2010

42 Ελληνική Διασπορά Νεο-ελληνική διασπορά Το παράδειγμα της συνέχειας (continuity paradigm, Todorova) Διασπορά και Εθνικά Συμφέροντα Νέα Γεωπολιτικά Ενδιαφέροντα 3/25/2010

43 Προς ένα νέα ορισμό της διασποράς Η αναζήτηση ενός ορισμού του όρου διασπορά «μας αναγκάζει να αρθρώσουμε λόγους (discourses) πολιτισμικών και πολιτικών δεσμών μόνο μέσα και πέρα από τη διαφορά έχοντας συνείδηση των κινδύνων που αυτή η αναζήτηση μας κάνει να παίρνουμε» (Brent Hayes Edwards, The Practice of Diaspora, 2003) Mη παγιοποίηση διασπορικών στιγμών και κοινοτήτων Μη τετελεσμένη φαινόμενο που πρέπει να μελετάται περισσότερο ως περικείμενο με συγκεκριμένους χωροχρονικούς συντελεστές, παρά ως αναλυτική κατηγορία 3/25/2010

44 Διασπορικά ΜΜΕ 6 η εβδομάδα

45 Στόχοι Ποια είναι η θέση των διασπορικών ΜΜΕ σήμερα; Πώς διαμορφώνονται και πως σχετίζονται με την έννοια του έθνους και τι ρόλο παίζουν σήμερα; Τι είδους νομοθεσία υπάρχει και πως σχετίζεται με τη θέση των διασπορικών κοινοτήτων στις αντίστοιχες χώρες

46 Διασπορικά ΜΜΕ Σύμφωνα με τη Τσαγκαρουσιάνου ο όρος διασπορικά ΜΜΕ καλύπτει πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς, πρακτικές και χώρους επικοινωνίας όπου το αφήγημα της διασποράς συγκροτείται και πραγματώνεται Η διαφορά τους έγκειται τόσο στη θεσμική τους ταυτότητα, στη διάρκειά τους μέσα στο χρόνο και στη δυνατότητα πρόσβασης όσο και στη δημοφιλία τους Αναπτύσσονται σε ένα διεθνικό χώρο (παγκόσμιο χωριό) και όχι μόνο ανάμεσα σε Έθνος/Διασπορά

47 τα χαρακτηριστικά αυτά των διασπορικών μέσων επεκτείνουν το ρόλο τους από απλό όργανο επικοινωνίας μεταξύ διασποράς και πατρίδας και τα μετατρέπει όπως επισημαίνει ο Mandaville σε χώρους επικοινωνίας όπου «ταυτότητα, σημασία και όρια της διασποράς συνεχώς κτίζονται, αντιπαρατίθενται και γίνονται αντικείμενο της φαντασίας» Περιηγηθείτε στον παγκόσμιο ιστό και καταγράψτε διαφορετικά διασπορικά ΜΜΕ. Περιγράψτε σε ποιους απευθύνονται, ποια είναι γλώσσα επικοινωνίας, οι πηγές χρηματοδότησης, κανόνες πρόσβασης.

48 ΜΜΕ και διασπορά Τα ΜΜΕ έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης και εμπειρίας της φαντασιακής κοινότητας του έθνους Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, οι ελληνικές διασπορικές κοινότητες της Κεντρικής (Αυστρο-Ουγγαρία) και Δυτικής Ευρώπης (Γαλλία) με τις εφημερίδες τους από τη μια πλευρά συνέβαλαν στη συνειδητοποίηση της ελληνικότητας και από την άλλη στην ενημέρωση και ενίσχυση του φιλελληνισμού Σήμερα όμως με τη παγκόσμια κινητικότητα, τη μεγέθυνση του μιντιακού τοπίου και πολύπλευρη διασύνδεση διαφορετικών κοινωνικών πτυχών τα ΜΜΕ προσπαθούν να εκφράσουν ομάδες που βρίσκονται σε απόσταση και διασκορπισμένες γεωγραφικά με ταυτότητες που διαμορφώνονται από πολύ διαφορετικά ερεθίσματα και περιβάλλοντα

49 Ελληνικά Διασπορικά ΜΜΕ

50 Παρατήρηση Περιηγηθείτε σε μερικά από τα τεύχη του περιοδικού Η Ελλάδα Παντού gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=54 Ποια στοιχεία του νομίζετε ότι το καθιστούν διασπορικό; Ποιες λειτουργίες επιτελεί; Τώρα κάντε το ίδιο για τα παρακάτω:

51 Συνηθέστερες λειτουργίες ελληνικών ΜΜΕ 1.Διατήρηση της έννοιας της πατρίδας 2. Διατήρηση σχέσεων με την πατρίδα 3. Προβολή της ιδιαίτερης ταυτότητας της διασπορικής κοινότητας 5. Ενδυνάμωση και αντίσταση της διασπορικής κοινότητας στην αφομοίωση από την κοινωνία υποδοχής

52 Ιστορία Ευρωπαϊκής Πολιτικής για ΜΜΕ Αρχίζει το 1989 με πεδίο αναφοράς την τηλεόραση αλλά πλέον κινείται σε διαφορετικά μιντιακά πεδία πχ διαδίκτυο eu/avpolicy/reg/history/index_en.htm

53 Ευρώπη και Διασπορικά ΜΜΕ Παραγωγή 1. Από την ιστορική πατρίδα, πχ. ΕΡΤSAT, Φωνή της Ελλάδας (http://www.etv.gr/ ) 2.Από μια συγκεκριμένη διασπορική κοινότητα για όλες τις αδελφές-κοινότητες πχ. Κουρδική Δορυφορική Τηλεόραση τη Γερμανία, London Greek Radio, 3. Από χώρα υποδοχής για τις διασπορικές κοινότητες που διαμένουν στο έδαφό της πχ. Ράδιο Φιλία,

54 Χαρακτηριστικά Όχι ένα είδος διασπορικών μ.μ.ε. Αντιπροσωπευτικότητα παραγωγής και συμμετοχής Διαφορετική χρήση διασπορικών μέσων καλλιέργεια διασπορικής συνείδησης προβολή διασπορικής ελίτ και καλλιέργεια ανισοτήτων δημιουργία νέων διασπορών καλλιέργεια διασπορικών εθνικισμών ενίσχυση ορατότητας της διασπορικής κοινότητας στην κοινωνία υποδοχής σύνδεσμος με τη χώρα προέλευσης σύνδεσμος με τη χώρα υποδοχής

55 Πολιτικές ΜΜΕ στην Ε.Ε Περιοριστικές, πχ. Αυστρία, Δανία, Ιταλία Πλουραλιστικές, πχ. Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία Χωρίς συγκεκριμένο νομοθετικό καθεστώς, πχ. Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία Διαβάστε αναλυτικά την αναφορά της ΕΕ για την κατάσταση του μιντιακού πλουραλισμού στην Ελλάδα eu/information_society/media_taskforce/d

56 Τα εκτός ΕΕ ελληνικά διασπορικά ΜΜΕ Από την παρακάτω διεύθυνση επιλέξτε την εξέταση μιας ελληνικής ομογενειακής κοινότητας από αυτές που παρουσιάζει η έρευνα και μελετήστε τα στοιχεία για τα ΜΜΕ της. Αναλύστε τα με βάση τη συζήτησή μας και παρουσιάστε τα πορίσματά σας. cpage=node&cnode=17 [Κλικ Αρχείο Ομογένεια, Κλικ Εκθέσεις-Έρευνες, Κλικ μια από τις περιοχές που αναφέρονται]

57 Συμπεράσματα Τα διασπορικά ΜΜΕ χαρακτηρίζονται από ποικιλότητα (μέσου, γλώσσας, στόχευσης) Ο ρόλος τους είναι πολύπλευρος Η πολιτική των διασπορικών ΜΜΕ στην Ελλάδα σχετίζεται με τη γενικότερη πολιτική και απαιτήσεις της ΕΕ

58 ΜΜΕ, κυβερνοχώρος και η ανθρωπολογία της διασποράς 5 η εβδομάδα

59 Στόχοι Πώς τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο εισχωρούν στη μελέτη της διασποράς; Τι ρόλο παίζουν; Διερευνούμε τους τρόπους με τους οποίους η ανθρωπολογική θεωρία και μεθοδολογία μπορεί να συμβάλλει ή να προσαρμοστεί στο καινούργιο περιβάλλον εργασίας.

60 Προβλήματα με τις εννοιλογήσεις της παγκοσμιοποίησης Κέντρο-Περιφέρεια Οικονομικά μοντέλα πλεονάσματος ή ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου Θεωρίες καταναλωτή-παραγωγού Παράγοντες έλξης-απώθησης μεταναστών Η εποχή της παγκοσμιοποίησης ανέδειξε ότι δε μπορεί να εξηγηθεί δίνοντας έμφαση μόνο στην οικονομία. Αντίθετα προέβαλε τους συσχετισμούς οικονομίας, πολιτικής και πολιτισμού και μέσα από αυτές τις όχι πάντα αρμονικές σχέσεις πρέπει να προκύψει μια γενικότερη θεώρησή της

61 Πιο συγκεκριμένα αναδείχθηκαν: Οι πολιτισμικές πτυχές της παγκοσμιοποίησης Το πρόβλημα της διαφοράς και της ταυτότητας Πολιτική έκφραση της ταυτότητας πχ ιθαγένεια Ποικιλότητα στην έκφραση της παγκοσμιοποίησης και της τοπικότητας Ο ρόλος των ΜΜΕ και των νέων τεχνολογιών στο ταξίδι πολιτισμικών σημείων αλλά και στη δημιουργία κοινών Η πολυκεντρικότητα της εξουσίας και της αλληλεξάρτησης (οριζόντιας/κάθετης) διαφορετικών πεδίων δράσης

62 Εθνο-τοπία Αναφέρεται στους μετακινούμενους πληθυσμούς που σήμερα αποτελούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικό της παγκοσμιοποίησης και επηρεάζουν έθνη και πολιτικό σε βαθμός που η ανθρωπότητα δεν είχε δει προηγουμένως

63 Τεχνο-τοπία Αναφέρεται στις αλλάγές στην τεχνολογία (μηχανική και πληροφοριακή) που έχει προκαλέσει απίστευτες επιπτώσεις στην έννοια και κατανόηση της μετακίνησης, ρευστότητας και οριακότητας

64 Οικονομο-τοπία Αναφέρεται στην εξάπλωση του παγκόσμιου κεφαλαίου και τις ταχύτητες μέσα από τις οποίες γίνεται καθώς και τις διακλαδώσεις της

65 Ιδεο-τοπία Αναφέρεται στις εξάπλωση ιδεών που σχετίζοντια με το Διαφωτισμός που σιγά σιγά εξαπλώνονται, «μεταφράζονται», και αποτελούν της παγκόσμιας ιδεολογικής ορθοδοξίας

66 Μιντιακά-τοπία Αναφέρεται τόσο στη διάδοση γνώσεων ηλεκτρονικής παραγωγής και διανομής πληροφοριών τόσο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όσο όμως και στην άμεση κυκλοφορία αυτών των πληροφοριών και εικόνων σε όλο τον πλανήτη Τι είδους κοινά δημιουργούν και από τι κοινά ερμηνεύονται με τι είδους αποτελέσματα; Πώς επανατοποθετούν τη γραμμή ανάμεσα στο ρεαλιστικό και φανταστικό;

67 Κάνοντας κυβερνο-εθνογραφία Κειμενική ανάλυση Ερμηνευτική Ανάλυση Συγκριτική Ανάλυση Εθνογραφία της επικοινωνιακή κατανάλωσης Εθνογραφία της επικοινωνιακής παραγωγής Πολύ-συνδυαστικοί μέθοδοι

68 Το διαδίκτυο Μια μικρή ιστορική περιήγηση Αντιδράσεις Τεχνικός Ντετερμινισμός Κοινωνικός Ντετερμινισμός Νεο-λουδίτες και Κυβερνολάνδη (Γιαννακόπουλος, κεφ. 1) Ο κριτικός ρεαλισμός στη μελέτη του διαδικτύου

69 Σύγχρονη εποχή Οι νέες τεχνολογίες και τα ΜΜΕ παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε αυτό που έχουμε αποκαλέσει ως παγκοσμιοποίηση αλλά και στα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της. Συγκεκριμένα: Συμπύκνωση χρόνου Ταχύτητα πληροφορία Πολυμορφία της πληροφορίας (γραπτό κείμενο, εικόνα, ήχος, πολυμέσα) Παράλληλοι χρόνοι (πολλαπλά παράθυρα) Συμπύκνωση χώρου Αμφισημία της έννοιας της απόστασης (μακρινό/ κοντινό, πραγματικό/μη-πραγματικό) (απεδαφοποίηση) Αντιστροφή της τοπικότητας (εσωτερικό = παγκόσμιο, εξωτερικό = τοπικό) από-εντοπισμός (Βιριλιό, σελ. 19)

70 Προβληματισμοί Χαρτογραφώντας την εικονική -κοινότητα Το πρόβλημα της εικονικής-ταυτότητας Η έρευνα online-offline

71 Ιδιαιτερότητα της εθνογραφία του διαδικτύου Πρόβλημα ταυτότητας Θέμα εμπιστοσύνης Τι είδους επιτόπια έρευνα λαμβάνει χώρα (σχέση παρατηρητή/παρατηρούμενου)

72 Από-φετιχοποίησης της επιτόπιας έρευνας Ένα μεγάλο μέρος της έρευνάς μας αφορά αρχεία, τόπο, διαδίκτυο και όχι τη συμμετοχική παρατήρηση Έμφαση στα προβλήματα ανάπτυξη των σχέσεων Όχι ενιαίος. Αποτελείται από διαφορετικά πεδία (τόπους) με διαφορετικούς κανόνες πρόσβασης και τρόπους έκφρασης Ανάλογες θα πρέπει να είναι και οι μέθοδοι που εφαρμόζονται για τη μελέτη τους Οι διαδικτυακοί κανόνες επικοινωνίας ουσιαστικά μεταφέρουν και ως ένα σημείο μεταμορφώνουν τους αντίστοιχούς μη εικονικούς (μελέτη κριτηρίων) Εικονική δε βρίσκουμε μόνο διαδικτυακά αλλά και στην κοινωνική μας πραγματικότητα πχ σύμβολα, ιδέες, αξίες (εικόνα/ιδέα ανθρωπότητας)

73 Ανθρωπολογία της Διασποράς και Ανθρωπολογία των Νέων Μέσων και Τεχνολογιών Απεδαφοποίηση Προβληματοποίηση της έννοιας της οικίας[ρίζας] και του μετακίνησης Έμφαση στο πολιτισμό και στην έννοια της ταυτότητας/διαφοράς Υβριδικές ταυτότητες Νέα μεθοδολογικά εργαλεία

74 Συμπεράσματα Κριτική μεθοδολογικών και αναλυτικών μεθόδων Πολλαπλά και συνδυαστικά ερευνητικά εργαλεία Εστιασμός στο μίκρο και μάκρο επιπέδο (παγκοσμοεντοπιότητα) Όχι στη ψηφιακή πανάκεια ούτε όμως στην κυβερνο-φοβία

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας «Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας Οι παππούδες κ οι γιαγιάδες ανά τον κόσμο Κοινό εύρημα ότι όλοι επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) Δρ. Μανόλης Αλεξάκης Συντονιστής Γραφείου Βρυξελλών Αθήνα 10-11 Οκτωβρίου 2014 Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Social Media World 26/6/2014. Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies)

Social Media World 26/6/2014. Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies) Social Media World 26/6/2014 Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies) 1.Τι είναι τα STS; Σπουδές Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS) προσεγγίζουν

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» Εισηγήτρια: Ανδριανή Ζαγκούτα Συνεργάτης Ειδικής Γραμματείας Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Η παιδεία είναι μια ευρύτερη έννοια, που ακρογωνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2008-09 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Διημερίδα Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 10-11 Οκτωβρίου 2014, Αθήνα Δημήτρης Τολιάς, Ph.D. Διευθυντής Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών Ελληνοαμερικανική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Κοινωνικές ταυτότητες Οι κοινωνικές ταυτότητες είναι πολλές, είναι ιεραρχημένες και άνισες. Τις ταυτότητες τις αποκτάει ο άνθρωπος μέσα στην κοινωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERC) www.ucy.ac.cy

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERC) www.ucy.ac.cy ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERC) ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ www.ucy.ac.cy SSH IN ERC Η ΑΝΑΒΑΘΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου Πληθυσµιακή και Γλωσσική Ποικιλότητα «ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου στη Ρόδο: Το Παράδειγµα του Κατερίνα Καλογεροπούλου, Φώτης Κοτζαµάνης, Λιάνα Κουµνάκη, Αγάπη Μπίτσκη, Βασιλική Πίνδη, Πάνος Σιώρος, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

EXPOSEC 2013. 3-4 Απριλίου 2013

EXPOSEC 2013. 3-4 Απριλίου 2013 EXPOSEC 2013 3-4 Απριλίου 2013 Σκέψειςγιατησχέση / διασύνδεση µετανάστευσης και ασφάλειας. ρ Ελένη-Ανδριανή Σαµπατάκου Επιστηµονική Συνεργάτις Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της ιασποράς

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CENTER FOR SECURITY STUDIES. EXPOSEC- DEFENSE WORLD 2015, Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Athens Lydra Hotel

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CENTER FOR SECURITY STUDIES. EXPOSEC- DEFENSE WORLD 2015, Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Athens Lydra Hotel ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CENTER FOR SECURITY STUDIES EXPOSEC- DEFENSE WORLD 2015, Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Athens Lydra Hotel «εκεί που αρχίζει η ασφάλεια τελειώνουν οι ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαïκή Μέρα Γλωσσών 26η Σεπτεμβρίου. Η γιορτή της γλωσσικής πολυμορφίας

Ευρωπαïκή Μέρα Γλωσσών 26η Σεπτεμβρίου. Η γιορτή της γλωσσικής πολυμορφίας Ο ανθρώπινος παράγοντας Η γιορτή της γλωσσικής πολυμορφίας Ο πλανήτης μας έχει πάνω από έξι εκατομμύρια ανθρώπους που μιλούν μεταξύ 6,000 με 7,000 διαφορετικές γλώσσες. Μερικές γλώσσες ομιλούνται από εκατοντάδες

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα, 2009, Κοινωνιολογία της «Καθημερινότητας»: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήσης.

Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα, 2009, Κοινωνιολογία της «Καθημερινότητας»: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήσης. Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα, 2009, Κοινωνιολογία της «Καθημερινότητας»: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήσης. Το βιβλίο της Καθηγήτριας Κοινωνιολογίας, Χριστιάνας Κωνσταντοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος OPDE δέχτηκε την επίσκεψη αντιπροσωπείας της κυβέρνησης και επιχειρήσεων της Ταϊλάνδης Μία οµάδα 25 εκπροσώπων της κυβέρνησης και του ενεργειακού τοµέα της Ταϊλάνδης επισκέφτηκε τις ηλιακές φωτοβολταϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Διάρθρωση Κοινωνικές κατασκευές για το περιβάλλον Περιβαλλοντική Ιστορία Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη του λιανικού εμπορίου. Προς νέες κεντρικότητες στον αστικό χώρο.

Εξέλιξη του λιανικού εμπορίου. Προς νέες κεντρικότητες στον αστικό χώρο. Εξέλιξη του λιανικού εμπορίου. Προς νέες κεντρικότητες στον αστικό χώρο. Βάλια Αρανίτου, ΙΝΕΜΥ, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιων Σαγιάς, ΕΜΠ ΟΡΣΑ-ΕΣΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ. Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας; Σταύρος Ιωαννίδης Ιωάννης Γιωτόπουλος Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση ) Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ,ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Μεθοδολογία: Πανελλαδική Τηλεφωνική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Συλλογή Στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ [1] ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Χώρες του Α κόσμου ΗΠΑ Δυτική ευρώπη Ιαπωνία Χώρες του Β κόσμου Πρώην σοσιαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 400 ΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 400 ΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 400 ΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ. Μετά από πολυπληθή αιτήματα των φοιτητών μας που συμμετέχουν σε όλο το εύρος των εκπαιδευτικών μας δράσεων, η Ακαδημία των Πολιτών προαναγγέλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ. 2. Δομή μονάδες 15. 3 Έκφραση μονάδες 15. 4. Ορθογραφία μονάδες 5. 5. (Β 1) μονάδες 10. 6.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ. 2. Δομή μονάδες 15. 3 Έκφραση μονάδες 15. 4. Ορθογραφία μονάδες 5. 5. (Β 1) μονάδες 10. 6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ ΣΗΜΕΙΑ 1. Περιεχόμενο ΜΟΝΑΔΕΣ μονάδες 15 2. Δομή μονάδες 15 3 Έκφραση μονάδες 15 4. Ορθογραφία μονάδες 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 5. (Β 1) μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 8.00-9.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση» 9.20-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. (1) Ποια αίτια οδηγούν στη δημιουργία των αποικιών (φαινόμενο αποικιοκρατίας) σύμφωνα με την πηγή;...

Φύλλο εργασίας. (1) Ποια αίτια οδηγούν στη δημιουργία των αποικιών (φαινόμενο αποικιοκρατίας) σύμφωνα με την πηγή;... Κεφάλαιο Τρίτο Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και στον Κόσμο τον 19ο αιώνα Ενότητα 15 Αποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοί Φύλλο εργασίας 1. Αφού μελετήσετε τη γραπτή

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 105 ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Του: Γεώργιου Παστιάδη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του άρθρου είναι να διερευνήσει την ύπαρξη πιθανών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH Η Πρασιάδα Λίµνη Ε τάξη 3 ου.σ Ελευθερούπολης 2012-13 13 Γεωγραφία Ε τάξης άσκαλος τoυ µαθήµατος Κεχαγιάς Στέργιος Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Ηµεροµηνίαυλοποίησης: 13/1/2013 Μάθηµα: Γεωγραφία «Μαθαίνω την Ελλάδα»

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη 1 Για το βιβλίο Λιμνών Αποξηράνσεις Το βιβλίο βασίστηκε στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Αποξηράνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές και αποδίδονται για να διευκολύνουν τους μαθητές να κατανοήσουν το σύνολο του διαγωνίσματος και απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο τρίτος τομέας, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία;

Τι είναι ο τρίτος τομέας, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία; Τι είναι ο τρίτος τομέας, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία; Ο τρίτος τομέας αποτελεί ένα σύνολο πρακτικών οργάνωσης της κοινωνικής και οικονομικής ζωής που δεν μπορούν αυστηρά να ενταχθούν ούτε στο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!!

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!! ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!! Μάτα Χαροκόπου Ανδρέας Καλλιβωκάς ΤΟ ΟΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ Οι συνεργασίες αποτελούν την πεμπτουσία της ανάπτυξης, του διαχρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -1- 1. ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2. ΣΚΟΠΟΣ & ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 4. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 5. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr 1 4/30/2014 Σχολικές κοινότητες μάθησης εστιάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα