Διασπορικά Μ.Μ.Ε & Κυβερνοχώρος. 2 η εβδομάδα Διασπορά, Νέα Μέσα& Τεχνολογίες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διασπορικά Μ.Μ.Ε & Κυβερνοχώρος. 2 η εβδομάδα Διασπορά, Νέα Μέσα& Τεχνολογίες"

Transcript

1 Διασπορικά Μ.Μ.Ε & Κυβερνοχώρος 2 η εβδομάδα Διασπορά, Νέα Μέσα& Τεχνολογίες

2 Στόχοι Να εξετάσουμε με ποιους τρόπους το ανθρωπολογικό ενδιαφέρον για τη διασπορά συνδέεται με αλλαγές στις παγκόσμιες οικονομικές, πολιτικές και τεχνολογικές δομές. Εισαγωγή στις ανθρωπολογικές προσεγγίσεις των κατηγοριών της διασποράς και του διεθνισμού στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Προσπαθούμε να διακρίνουμε τους τρόπους με τους οποίους οικονομικές, πολιτισμικές, κοινωνικές αλλαγές έχουν επιδράσει στις κεντρικές εννοιολογικές κατηγορίες του μαθήματος. 3/25/2010

3 Παγκοσμιοποίηση Πολυσήμαντος όρος που εμπλέκει διαφορετικές διαδικασίες πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαδικασίες που εξελίσσονται σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, καθιστώντας αυτά τα δύο αλληλοεξαρτώμενα. Έχει ιστορικές ρίζες που διαφέρουν από περιοχεί σε περιοχή πχ Ευρώπη, Κίνα. Για την Ευρώπη οι περισσότεροι συμφωνούν ότι σπέρματα της παγκοσμιοποίησης βρίσκουμε στην άνοδο και εξάπλωση του καπιταλισμού του 15 ου αι Αλλά στην σημερινή της μορφή φέρει μοναδικά χαρακτηριστικά που σχετίζοντια με τις νέες 3/25/2010 τεχνολογίες

4 Παγκόσμια Οικονομία παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές διεθνείς εταιρίες νομικών συμβούλων, δημοσίων σχέσεων πολυεθνικές εταιρίες/εργοστάσια παγκόσμια γραμμή συναρμολόγησης βιομηχανικές εξαγωγικές ζώνες, υπαλληλικά εργοστάσια ελεύθερου εμπορίου και εξαγωγικής μεταποίησης Αποτελέσματα από-εθνικοποίηση και από-προσωποποίηση του κεφαλαίου και συμπύκνωση χώρου και χρόνου 3/25/2010

5 Τεχνολογία Μεταφορές Ηλεκτρονική Οικονομία Χαρακτηριστικά: Ευέλικτη [ψηφιακή] εργασία Εκπαίδευση Αυτονομία Φύλο Ψηφιακός κόσμος Επικοινωνίες και ΜΜΕ 3/25/2010

6 Πολιτική Παγκοσμιοποίησης Πολυκεντρικότητα διεθνών σχέσεων Διεθνείς οργανισμοί και δίκαιο που μέσα από συμφωνίες ελέγχουν όλο και περισσότερα το πεδίο των σχέσεων που παλαιότερα οριζόταν από τις εθνικές πολιτικές Διεθνή κινήματα Κοινωνία των Πολιτών 3/25/2010

7 Πολιτισμικός Υβριδισμός Ομογενοποίηση πολιτισμικών μορφών έκφρασης Στεγανοποίηση αυθεντικών πολιτισμών (πχ τοπικές κουζίνες, προϊόντα, ντύσιμο, έθιμα) ως αντίδραση/αντίσταση στην παραπάνω διαδικασία Αμφισβήτηση των καθαρών πολιτισμών Υβριδισμός Απο-εδαφοποίηση οικονομίας χώρου πολιτισμού 3/25/2010

8 Το ανθρώπινο κεφάλαιο στην παγκοσμιοποίηση Μετακινούμενοι πληθυσμοί org/esa/population/publications/2009migration_cha rt/ittmig_wallchart09.pdf Νόμιμοι/Παράνομοι Μετανάστες Πρόσφυγες/Εκτοπισμένοι Ειδικό Προσωπικό πχ ανώτατα στελέχοι πολυεθνιικών. Συμβούλων κτλ Ειδικό Προσωπικό Μακροπρόθεσμης Διαμονής, διπλωμάτες Γυναικεία Μετανάστευση Διασπορές Τουρίστες Διαφορετικές μορφές πολιτικής συμμετοχής, αντιπροσώπευσης και κοινωνικής ιεράρχισης αυτών των κατηγοριών 3/25/2010

9 Το μοντέλο της νεωτερικότητας Το νεωτερικό υποκείμενο Οι ιδέες του Διαφωτισμού (ορθολογικό, συνεχές, οικουμενικό, κυρίαρχο και τοποθετημένο χωρο-χρονικά) Οριενταλισμός 3/25/2010

10 Το νέο υποκείμενο Υβριδισμός και Διεθνικές Ταυτότητες Αντι-εθνικό υποκείμενο Αντι-ουσιοκρατικό υποκείμενο Διασπορικές Ταυτότητες-Παραδειγματικό μοντέλο της νέας υποκειμενικότητας 3/25/2010

11 Παράδειγμα Google 2007 εμφανίζει τον όρο diaspora φορές Τις περισσότερες φορές αναφέρεται στις παραδοσιακές διασπορές (Εβραίους, Αρμένιους, Έλληνες) Ενώ 9/11 σχετίζεται με θέματα ασφάλειας ενώ πολύ συχνά γίνεται άμεση αναφορά στη χώρα καταγωγής (μητέρα- πατρίδα) Προβλήματα αυτού του είδους της εννοιολόγησης -περιορισμένη προσέγγιση τη έννοιας της διασποράς που αναπαράγει ουσιοκρατικά μοντέλα (το άλλον του έθνουςκράτους) -αναπαραγωγή του διπόλου έθνος/διασποράκαθαρότητα/μίξη/υβριδικός χαρακτήρα 3/25/2010

12 Νέες προσεγγίσεις στον όρο διασπορά Ο υβριδικός χαρακτήρα που σχεδόν ταυτίζεται με τη διασπορά λόγω τη ανάμιξης πολιτισμών, ιστοριών και εμπειριών σε αυτές τις κοινότητες άρχισε να ανοίγει τον ορίζοντα σε νέες έρευνες που έψαχνα να δουν αυτά τα στοιχεία σε απεδαφοποιημένες συλλογικότητας που ξέφευγαν από την ουσιοκρατία των πρώτων παραδειγματικών διασπορών και είχαν ως προνομιακό χώρο το διαδίκτυο, πχ θρησκευτικές διασπορές, queer diasporas Ένα από τα προβλήματα που προκύπτουν είναι το άνοιγμα του όρου και άρα η επιστημονική του εγκυρότητα και αξία εφαρμογής ή ανάλυσης Το κλείσιμο των ματιών σε ουσιοκρατικές συμπεριφορές των ίδιων των διασπορών 3/25/2010

13 Νέοι Εθνικισμοί Πατριώτες εξ αποστάσεως (Αnderson) Διασπορές ως μέρος των πολιτικών συσχετισμών που αναπτύσσονται μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, για αυτό χρειάζεται μια ιστορική προσέγγιση τους ώστε να αναδειχθεί καλύτερα η ποικιλότητά τους ως προς τη γένεσή τους αλλά και ρόλο που παίζουν σήμερα. Σε αυτόν τον τελευταίο σημεντικό ρόλο έχουν και τα νέα μέσα και τεχνολογίες. Στη συγκρότηση αυτών των ομάδων και στην επικοινωνία τους τα διασπορικά μμε παίζουν κυρίαρχο ρόλο 3/25/2010

14 Συμπεράσματα -η παγκοσμιοποίησης είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο που συνδέεται με διαφορετικές διαδικασίες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο Η μετακίνηση ανθρώπινου δυναμικού και η συγκρότηση κοινοτήτων πέρα από τα σύνορα του έθνους-κράτους είναι κυρίαρχο στοιχείο αυτών των διαδικασιών Η διασπορά είναι μια κατηγορία που θεωρήθηκε ότι εκφράζει σε προνομιακό βαθμό και πολλές φορέςς με αφελές τρόπο το νέο μετα-νεωτερικό υποκείμενο 3/25/2010

15 Ορίζοντας τη Διασπορά ΙΙ: οι μετάνεωτερικές διασπορές 4 η εβδομάδα

16 Στόχοι Διερευνούμε τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που οδήγησαν στη δημιουργία νέων κοινοτήτων, που δε μπορούν να περιγραφούν επαρκώς από τον ορισμό που μελετήσαμε στο προηγούμενο μάθημα και έδωσαν αφορμή σε μια νέα προσέγγιση της διασπορά. Θα εξετάσουμε πως αυτές οι νέες κοινότητες σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο.

17 Νέες προσεγγίσεις Κριτική στη θεώρηση της διασποράς ως σχεδόν υπάλληλης σχέσης/κοινότητας του έθνους Κριτική στην ομοιογένεια μέσα από την οποία αναπαρίστανται τόσο το έθνος και η διασπορά Έμφαση στις πολιτισμικές ροές και επαφές

18 Παράδειγμα Το εθνογραφικό παράδειγμα που χρησιμοποιείται συχνά είναι οι αφρικανικές διασπορές εμπειρία της δουλείας (Παναφρικανισμός) καμιά αρχική πατρίδα διαφορετικές περιοχές εγκατάστασης ή μετακινήσεις (επαφές)

19 Κοινότητες της Καραϊβικής-Αιτή Υπάρχει διασπορά της Καραιβικής; Καταγωγή Σύνδεση με άλλες διασπορές (δουλεμπόριο, ανελεύθερη εργασία) Πυροδότηση άλλων διασπορών (ΗΠΑ, Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία)

20 Υβριδισμός Κρεολισμός (κρεολικές γλώσσες& πολιτισμοί) Πίτζιν (pidgin): γλώσσα που προκύπτει από συνδυασμό διαφορετικών αυτόχθονων γλωσσών (ή αυτόχθονων γλωσσών και της αποικιακής γλώσσας) Κρεολ: ένα πίτζιν που αποκτά αυτόχθονους ομιλητές Η ιστορία του κρεολισμού συνδέεται από τη μια μεριά με την ιστορία της αποικιοκρατίας και του καπιταλισμού και από την άλλη με θεωρίες ιεράρχησης πολιτισμών και φυλών, πράγμα που συνδέει τις κοινότητες αυτές με παγκόσμιες οικονομικο-πολιτικές διαδικασίες (ξεφεύγουν από το δίπολο έθνος-διασποράς) Ο υβριδικός χαρακτήρας αυτών των κοινοτήτων τις αποστερεί από τον ηγεμονικό λόγο περί καθαρότητας που βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με τη διαμόρφωση των εθνών ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στην ετερογένεια

21 Από τις κρεολικές κοινότητες στις νέες διασπορές Οι μετα-αποκιακές σπουδές βάζουν στο κέντρο της θεωρίας του αυτές τις κοινότητες με στόχο να αντιστρέψουν τον ηγεμονικό λόγο που ιεραρχούσε αυτές τις κοινότητες και τον πολιτισμός τους ως υποτελείς και αναδεικνύοντας τους τρόπους που οι τελευταίοι παρεισφρέουν στον καθαρό κυρίαρχο πολιτισμό προκαλώντας τον. Ο υβριδισμός γίνεται μια καινούργια βάση συζήτησης για Έναν νέο ορισμό της διασποράς

22 Νέες Διασπορές (Clifford& Hall) Δίνεται έμφαση στον πολιτισμικό χαρακτήρα των διασπορών, ο οποίος συγκροτείται στη βάση της ετερογένειας λόγω των παγκόσμιων μετακινήσεων και ροών Για τον Clifford οι διασπορές συγκροτούν μια διπλή ταυτότητα συνείδηση τόσο αρνητικής (διασκορπισμός) αλλά και θετικής (επιβίωσης) Για τον Hall πρόκειται για συλλογικότητες που ριζοσπαστικοποιούνται σε σχέση με τους εθνικούς λόγους και προβάλουν νέες διεκδικήσεις σε σχέση με συγκεκριμένες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες

23 Οι μαύρες διασπορές Οι μετανάστευση από την Καραϊβική τη δεκαετία του 1950 στα παλιά αποικιοκρατικά κέντρα πχ Λονδίνο, Παρίσι και οι μετέπειτα μεταναστευτικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν (πχ πολιτικές αφομοίωση) ομογενοποίησαν τις ομάδες αυτές με βάση το φυλετικό κριτήριο Την ίδια στιγμή δημιούργησαν τη βάση (δεκ ) για τη διαμόρφωση μιας νέας συλλογικότητας που στόχευε σε νέες διεκδικήσεις και απαιτήσεις από την κυρίαρχη τάξη Επίσης δημιούργησε νέες εννοιολογήσεις της εμπειρίας του παρελθόντος, όπου η διασπορά είχε κεντρικό ρόλο ως διαδικασίας ανάμειξης και αντίσταση στην ουσιοκρατία του εθνικισμού Παρατηρήστε τις φωτογραφίες που θα σας διανεμηθούν στην τάξη. Πώς μετατρέπουν αρνητικά στερεότυπα σε θετικά;

24 Κριτική Η θετική εμπειρία της διασποράς συχνά μεγεθύνεται αντί να εξετασθεί μέσα στην ιστορική συγκυρία ενώ το έθνος παρουσιάζεται ως ο αντίθετος, στατικός, πόλος Δεν εξετάζεται η κοινωνική διαμόρφωση και ποικιλομορφία στο εσωτερικό της διασποράς Η ταυτότητα ανάγεται σε κεντρική αξία και ο πολιτισμός παγιώνεται στο νέο πεδίο αντιπαραθέσεων παραμερίζοντας τις οικονομικές και πολιτικές μηχανισμούς που συχνά τον προβάλλουν ως τέτοιο Ο αντι-εθνικός και αντιστασιακός χαρακτήρας της διασποράς μετατρέπεται σε δομικό της χαρακτηριστικό από τους διανοούμενους χωρίς να εξετάζεται η πολυπλοκότητα της κοινωνικής της διαμόρφωσης αλλά και τα κίνητρα των δρώντων υποκειμένων που συμμετέχουν.

25 Η πολιτική της τοπο-θεσίας (Brah) Εθνογραφική μελέτη της «Ασιατικής» διασποράς στη Μ. Βρετανία Ακολουθεί τις παρατηρήσεις του Hall και του Clifford και προσεγγίζει τις κοινότητες αυτές τόσο στη διαχρονία τους (ιστορική προσέγγιση), όσο και στη συγχρονία τους (κοινωνική εξέταση) Συνδέει τη διασπορά με την πολιτική της «τοποθεσίας»: θέσεις στις κοινωνικές διαφοροποιήσεις της τάξης, φύλου, εθνικότητας, φυλής κτλ., μετακίνηση μέσα από γλωσσικά, θρησκευτικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα, και τέλος γεωγραφικά και ψυχολογικά σύνορα.

26 Συμπεράσματα Οι προσεγγίσεις αυτές άνοιξαν το πεδίο για τη χρήση της έννοιας της διασποράς σε χώρους που δεν είχαν μέχρι τώρα συνάφεια με αυτήν πχ διαδικτυακές κοινότητες αφού στις τελευταίες βρίσκουμε απεδαφοποιημένες ομάδες που συγκροτούνται με βάση διαχείριση της ετερογένειας των ταυτοτήτων τους μέσα από τη συμμετοχή τους σε αυτό το χώρο που τους δίνει μια νέα ταυτότητα Τι επόμενες εβδομάδες θα δούμε πώς οι διασπορικές κοινότητες συγκροτούνται, αναπαρίστανται αλλά και χρησιμοποιούν οι ίδιες τις νέες τεχνολογίες και τα ΜΜΕ

27 Ιστορική Μνήμη και Διασπορά Ι Οι ιστορικές διασπορές 3 η εβδομάδα

28 Στόχοι Εξετάζουμε τον ορισμό του W. Safran για τη διασπορά, που αποτέλεσε θεμέλιο για τη μελέτη του διασπορικού φαινομένου μετά το Τι αναπαραστάσεις δημιουργεί για την έννοια της διασποράς Παραδείγματα ιστορικών διασπορών 3/25/2010

29 Ετυμολογίες Α. Δια+σπορά αρχαίες ελληνικές διασπορές (7-8αι π.χ.) Β. Gallut Η Βαβυλωνιακή εξορία ( πχ) Α. Β. 1. περιγραφικός 1. συναισθηματικός 2. θετική ερμηνεία 2. αρνητική ερμηνεία 3/25/2010

30 Παρατήρηση στην τάξη Θα σας δοθούν 2 μικρά σε έκταση άρθρα για την ελληνική διασπορά, σημειώστε: -ποιος είναι ο ομιλητής, αποδέκτες και ποια η περίσταση επικοινωνίας Με ποια χαρακτηριστικά αποτυπώνεται η σχέση διασποράς και πατρίδας Σε ποιο τμήμα της εφημερίδας δημοσιεύονται, τι έκταση έχουν. Γιατί; Συγκρίνετε τα με τα παρακάτω l-----r CE%95%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%20% CE%BC%CE%B9%CE%B1%20%CE%AC%CE%BB% CE%BB%CE%B7%20%CE%95%CE%BB%CE%BB% 3/25/2010

31 Ορισμός της Διασποράς Safran, 1991p.p «Οι διασπορές και οι πρόγονοί τους ξεκίνησαν από ένα αρχικό κέντρο και σκορπίστηκαν σε δύο περιφερειακές» ή ξένες περιοχές». Κέντρο/περιφέρεια Οικείο/ξένο Συνολική εποπτεία 3/25/2010

32 Safran 2. Διατηρούν μια συλλογική μνήμη, όραμα, μύθο για μια μυθική πατρίδα- την φυσική της τοποθεσία, ιστορία και επιτυχίες. Η έννοια της «συλλογικής» μνήμης έχει αμφισβητηθεί Δεν αναφέρεται στη συνύπαρξη ή ακόμη και διένεξημεταξύ διαφορετικών μύθων 3/25/2010

33 Safran 3. Πιστεύουν πως δεν είναι-και ίσως δε μπορούν- να γίνουν απολύτως αποδεκτές από τη χώρα υποδοχής για αυτό νιώθουν απομονωμένες και αποκομμένες από την τελευταία. Γενικευτική αντίληψη της διασποράς χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις της διασπορικής κοινότητας (ελίτ) καθώς και τους μηχανισμούς αποκλεισμού και ενσωμάτωσης του κράτους υποδοχής 3/25/2010

34 Safran 4. Θεωρούν την προγονική τους γη ως την πραγματική τους, ιδεατή πατρίδα και εκεί που θα (έπρεπε) να επιστρέψουν, όταν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες. Αν και τονίζει στο ότι η πατρίδα για τις διασπορικές κοινότητες είναι ένα ιδεατό κατασκεύασμα την οριοθετεί χωροχρονικά 3/25/2010

35 Safran 5. Πιστεύουν ότι θα πρέπει να επιδοθούν στη διατήρηση και αναδημιουργία της αρχικής τους πατρίδας, της ασφάλειας και της ευημερία της. Συνολική εποπτεία δράσης της διασποράς και των στόχων της 3/25/2010

36 Safran Διατηρούν με προσωπικούς ή πιο δημόσιο τρόπο τις σχέσεις τους με αυτήν την πατρίδα με τον έναν τρόπο ή τον άλλο και η εθνοτοπική τους συνείδηση και αλληλεγγύη υπάρχει ακριβώς χάρη σε αυτές του είδους τις σχέσεις. Αντικειμενοποίηση της συνείδησης αυτής με βάση εξωτερικευμένες συμπεριφορές. 3/25/2010

37 Κριτική παραδειγματική χρήση της διασποράς καμιά ιστορική εθνογραφική ποικιλότητα (τυπολογία) εκπατρισμένες μειονοτικές κοινότητες» (από Πετράκου, σελ. 41) 3/25/2010

38 Πέρα από έναν ουσιοκρατικό ορισμό (Cohen) Κριτική στην παραδειγματκή χρήση της εβραϊκής διασποράς Μεγαλύτερη έμφαση στη σχέση διασπορικής κοινότητας και χώρας εγκατάστασης (όχι μόνο στο αρχικό κέντρο ) Ανάδειξη τυπολογίας μέσα από τον εθνογραφικό πλουραλισμό 3/25/2010

39 Μια νέα τυπολογία της διασποράς, Cohen p. 178 Κηπουρικός όρος Τύπος Διασποράς Ιστορικά Καθάρισμα Ζιζανίων Διασπορά-Θύμα Παραδείγματα Εβραίοι, Αρμένιοι, Αφρικανοί Σπορά Αυτοκρατορικές/Αποικιακές Διασπορές Αρχ. Έλληνες, Άγγλοι, Ρώσοι Μεταφύτευση Εργατικές Διασπορές Ινδοί με συμβόλαιο εργασίας, Κινέζοι και Ιάπωνες, Σιχ, Τούρκοι, Ιταλοί Μπόλιασμα με καταβολάδες Επικονίαση (γονιμοποιώ με γύρη) Εμπορικές Διασπορές Πολιτισμικές/Υβριδικές/Μετα -μοντέρνες Διασπορές Βενετοί, Λιβανέζοι, Κινέζοι, σημερινοί Ιάπωνες και ινδοί Πληθυσμοί της Καραϊβικής, σημερινοί Κινέζοι, Ινδοί 3/25/2010

40 Εβραϊκή Διασπορά καταστροφή της Ιερουσαλήμ (586 πχ& 70 μχ) «περιπλανώμενος Ιουδαίος» Το χριστιανικό Άλλο: Εβραίοι και Ισλάμ Εβραϊκές κοινότητες (Εσκενάζυ, Εβραίοι της Μ. Ανατολής και Σεφαρδί) Σιωνισμός 3/25/2010

41 Αρμενική Διασπορά Η ιστορική Αρμενία Χριστιανισμός και Αρμενία Η Γενοκτονία Σοβιετική Αρμενία Μετασοβιετική Αρμενία και Διασπορά 3/25/2010

42 Ελληνική Διασπορά Νεο-ελληνική διασπορά Το παράδειγμα της συνέχειας (continuity paradigm, Todorova) Διασπορά και Εθνικά Συμφέροντα Νέα Γεωπολιτικά Ενδιαφέροντα 3/25/2010

43 Προς ένα νέα ορισμό της διασποράς Η αναζήτηση ενός ορισμού του όρου διασπορά «μας αναγκάζει να αρθρώσουμε λόγους (discourses) πολιτισμικών και πολιτικών δεσμών μόνο μέσα και πέρα από τη διαφορά έχοντας συνείδηση των κινδύνων που αυτή η αναζήτηση μας κάνει να παίρνουμε» (Brent Hayes Edwards, The Practice of Diaspora, 2003) Mη παγιοποίηση διασπορικών στιγμών και κοινοτήτων Μη τετελεσμένη φαινόμενο που πρέπει να μελετάται περισσότερο ως περικείμενο με συγκεκριμένους χωροχρονικούς συντελεστές, παρά ως αναλυτική κατηγορία 3/25/2010

44 Διασπορικά ΜΜΕ 6 η εβδομάδα

45 Στόχοι Ποια είναι η θέση των διασπορικών ΜΜΕ σήμερα; Πώς διαμορφώνονται και πως σχετίζονται με την έννοια του έθνους και τι ρόλο παίζουν σήμερα; Τι είδους νομοθεσία υπάρχει και πως σχετίζεται με τη θέση των διασπορικών κοινοτήτων στις αντίστοιχες χώρες

46 Διασπορικά ΜΜΕ Σύμφωνα με τη Τσαγκαρουσιάνου ο όρος διασπορικά ΜΜΕ καλύπτει πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς, πρακτικές και χώρους επικοινωνίας όπου το αφήγημα της διασποράς συγκροτείται και πραγματώνεται Η διαφορά τους έγκειται τόσο στη θεσμική τους ταυτότητα, στη διάρκειά τους μέσα στο χρόνο και στη δυνατότητα πρόσβασης όσο και στη δημοφιλία τους Αναπτύσσονται σε ένα διεθνικό χώρο (παγκόσμιο χωριό) και όχι μόνο ανάμεσα σε Έθνος/Διασπορά

47 τα χαρακτηριστικά αυτά των διασπορικών μέσων επεκτείνουν το ρόλο τους από απλό όργανο επικοινωνίας μεταξύ διασποράς και πατρίδας και τα μετατρέπει όπως επισημαίνει ο Mandaville σε χώρους επικοινωνίας όπου «ταυτότητα, σημασία και όρια της διασποράς συνεχώς κτίζονται, αντιπαρατίθενται και γίνονται αντικείμενο της φαντασίας» Περιηγηθείτε στον παγκόσμιο ιστό και καταγράψτε διαφορετικά διασπορικά ΜΜΕ. Περιγράψτε σε ποιους απευθύνονται, ποια είναι γλώσσα επικοινωνίας, οι πηγές χρηματοδότησης, κανόνες πρόσβασης.

48 ΜΜΕ και διασπορά Τα ΜΜΕ έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης και εμπειρίας της φαντασιακής κοινότητας του έθνους Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, οι ελληνικές διασπορικές κοινότητες της Κεντρικής (Αυστρο-Ουγγαρία) και Δυτικής Ευρώπης (Γαλλία) με τις εφημερίδες τους από τη μια πλευρά συνέβαλαν στη συνειδητοποίηση της ελληνικότητας και από την άλλη στην ενημέρωση και ενίσχυση του φιλελληνισμού Σήμερα όμως με τη παγκόσμια κινητικότητα, τη μεγέθυνση του μιντιακού τοπίου και πολύπλευρη διασύνδεση διαφορετικών κοινωνικών πτυχών τα ΜΜΕ προσπαθούν να εκφράσουν ομάδες που βρίσκονται σε απόσταση και διασκορπισμένες γεωγραφικά με ταυτότητες που διαμορφώνονται από πολύ διαφορετικά ερεθίσματα και περιβάλλοντα

49 Ελληνικά Διασπορικά ΜΜΕ

50 Παρατήρηση Περιηγηθείτε σε μερικά από τα τεύχη του περιοδικού Η Ελλάδα Παντού gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=54 Ποια στοιχεία του νομίζετε ότι το καθιστούν διασπορικό; Ποιες λειτουργίες επιτελεί; Τώρα κάντε το ίδιο για τα παρακάτω:

51 Συνηθέστερες λειτουργίες ελληνικών ΜΜΕ 1.Διατήρηση της έννοιας της πατρίδας 2. Διατήρηση σχέσεων με την πατρίδα 3. Προβολή της ιδιαίτερης ταυτότητας της διασπορικής κοινότητας 5. Ενδυνάμωση και αντίσταση της διασπορικής κοινότητας στην αφομοίωση από την κοινωνία υποδοχής

52 Ιστορία Ευρωπαϊκής Πολιτικής για ΜΜΕ Αρχίζει το 1989 με πεδίο αναφοράς την τηλεόραση αλλά πλέον κινείται σε διαφορετικά μιντιακά πεδία πχ διαδίκτυο eu/avpolicy/reg/history/index_en.htm

53 Ευρώπη και Διασπορικά ΜΜΕ Παραγωγή 1. Από την ιστορική πατρίδα, πχ. ΕΡΤSAT, Φωνή της Ελλάδας (http://www.etv.gr/ ) 2.Από μια συγκεκριμένη διασπορική κοινότητα για όλες τις αδελφές-κοινότητες πχ. Κουρδική Δορυφορική Τηλεόραση τη Γερμανία, London Greek Radio, 3. Από χώρα υποδοχής για τις διασπορικές κοινότητες που διαμένουν στο έδαφό της πχ. Ράδιο Φιλία,

54 Χαρακτηριστικά Όχι ένα είδος διασπορικών μ.μ.ε. Αντιπροσωπευτικότητα παραγωγής και συμμετοχής Διαφορετική χρήση διασπορικών μέσων καλλιέργεια διασπορικής συνείδησης προβολή διασπορικής ελίτ και καλλιέργεια ανισοτήτων δημιουργία νέων διασπορών καλλιέργεια διασπορικών εθνικισμών ενίσχυση ορατότητας της διασπορικής κοινότητας στην κοινωνία υποδοχής σύνδεσμος με τη χώρα προέλευσης σύνδεσμος με τη χώρα υποδοχής

55 Πολιτικές ΜΜΕ στην Ε.Ε Περιοριστικές, πχ. Αυστρία, Δανία, Ιταλία Πλουραλιστικές, πχ. Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία Χωρίς συγκεκριμένο νομοθετικό καθεστώς, πχ. Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία Διαβάστε αναλυτικά την αναφορά της ΕΕ για την κατάσταση του μιντιακού πλουραλισμού στην Ελλάδα eu/information_society/media_taskforce/d

56 Τα εκτός ΕΕ ελληνικά διασπορικά ΜΜΕ Από την παρακάτω διεύθυνση επιλέξτε την εξέταση μιας ελληνικής ομογενειακής κοινότητας από αυτές που παρουσιάζει η έρευνα και μελετήστε τα στοιχεία για τα ΜΜΕ της. Αναλύστε τα με βάση τη συζήτησή μας και παρουσιάστε τα πορίσματά σας. cpage=node&cnode=17 [Κλικ Αρχείο Ομογένεια, Κλικ Εκθέσεις-Έρευνες, Κλικ μια από τις περιοχές που αναφέρονται]

57 Συμπεράσματα Τα διασπορικά ΜΜΕ χαρακτηρίζονται από ποικιλότητα (μέσου, γλώσσας, στόχευσης) Ο ρόλος τους είναι πολύπλευρος Η πολιτική των διασπορικών ΜΜΕ στην Ελλάδα σχετίζεται με τη γενικότερη πολιτική και απαιτήσεις της ΕΕ

58 ΜΜΕ, κυβερνοχώρος και η ανθρωπολογία της διασποράς 5 η εβδομάδα

59 Στόχοι Πώς τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο εισχωρούν στη μελέτη της διασποράς; Τι ρόλο παίζουν; Διερευνούμε τους τρόπους με τους οποίους η ανθρωπολογική θεωρία και μεθοδολογία μπορεί να συμβάλλει ή να προσαρμοστεί στο καινούργιο περιβάλλον εργασίας.

60 Προβλήματα με τις εννοιλογήσεις της παγκοσμιοποίησης Κέντρο-Περιφέρεια Οικονομικά μοντέλα πλεονάσματος ή ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου Θεωρίες καταναλωτή-παραγωγού Παράγοντες έλξης-απώθησης μεταναστών Η εποχή της παγκοσμιοποίησης ανέδειξε ότι δε μπορεί να εξηγηθεί δίνοντας έμφαση μόνο στην οικονομία. Αντίθετα προέβαλε τους συσχετισμούς οικονομίας, πολιτικής και πολιτισμού και μέσα από αυτές τις όχι πάντα αρμονικές σχέσεις πρέπει να προκύψει μια γενικότερη θεώρησή της

61 Πιο συγκεκριμένα αναδείχθηκαν: Οι πολιτισμικές πτυχές της παγκοσμιοποίησης Το πρόβλημα της διαφοράς και της ταυτότητας Πολιτική έκφραση της ταυτότητας πχ ιθαγένεια Ποικιλότητα στην έκφραση της παγκοσμιοποίησης και της τοπικότητας Ο ρόλος των ΜΜΕ και των νέων τεχνολογιών στο ταξίδι πολιτισμικών σημείων αλλά και στη δημιουργία κοινών Η πολυκεντρικότητα της εξουσίας και της αλληλεξάρτησης (οριζόντιας/κάθετης) διαφορετικών πεδίων δράσης

62 Εθνο-τοπία Αναφέρεται στους μετακινούμενους πληθυσμούς που σήμερα αποτελούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικό της παγκοσμιοποίησης και επηρεάζουν έθνη και πολιτικό σε βαθμός που η ανθρωπότητα δεν είχε δει προηγουμένως

63 Τεχνο-τοπία Αναφέρεται στις αλλάγές στην τεχνολογία (μηχανική και πληροφοριακή) που έχει προκαλέσει απίστευτες επιπτώσεις στην έννοια και κατανόηση της μετακίνησης, ρευστότητας και οριακότητας

64 Οικονομο-τοπία Αναφέρεται στην εξάπλωση του παγκόσμιου κεφαλαίου και τις ταχύτητες μέσα από τις οποίες γίνεται καθώς και τις διακλαδώσεις της

65 Ιδεο-τοπία Αναφέρεται στις εξάπλωση ιδεών που σχετίζοντια με το Διαφωτισμός που σιγά σιγά εξαπλώνονται, «μεταφράζονται», και αποτελούν της παγκόσμιας ιδεολογικής ορθοδοξίας

66 Μιντιακά-τοπία Αναφέρεται τόσο στη διάδοση γνώσεων ηλεκτρονικής παραγωγής και διανομής πληροφοριών τόσο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όσο όμως και στην άμεση κυκλοφορία αυτών των πληροφοριών και εικόνων σε όλο τον πλανήτη Τι είδους κοινά δημιουργούν και από τι κοινά ερμηνεύονται με τι είδους αποτελέσματα; Πώς επανατοποθετούν τη γραμμή ανάμεσα στο ρεαλιστικό και φανταστικό;

67 Κάνοντας κυβερνο-εθνογραφία Κειμενική ανάλυση Ερμηνευτική Ανάλυση Συγκριτική Ανάλυση Εθνογραφία της επικοινωνιακή κατανάλωσης Εθνογραφία της επικοινωνιακής παραγωγής Πολύ-συνδυαστικοί μέθοδοι

68 Το διαδίκτυο Μια μικρή ιστορική περιήγηση Αντιδράσεις Τεχνικός Ντετερμινισμός Κοινωνικός Ντετερμινισμός Νεο-λουδίτες και Κυβερνολάνδη (Γιαννακόπουλος, κεφ. 1) Ο κριτικός ρεαλισμός στη μελέτη του διαδικτύου

69 Σύγχρονη εποχή Οι νέες τεχνολογίες και τα ΜΜΕ παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε αυτό που έχουμε αποκαλέσει ως παγκοσμιοποίηση αλλά και στα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της. Συγκεκριμένα: Συμπύκνωση χρόνου Ταχύτητα πληροφορία Πολυμορφία της πληροφορίας (γραπτό κείμενο, εικόνα, ήχος, πολυμέσα) Παράλληλοι χρόνοι (πολλαπλά παράθυρα) Συμπύκνωση χώρου Αμφισημία της έννοιας της απόστασης (μακρινό/ κοντινό, πραγματικό/μη-πραγματικό) (απεδαφοποίηση) Αντιστροφή της τοπικότητας (εσωτερικό = παγκόσμιο, εξωτερικό = τοπικό) από-εντοπισμός (Βιριλιό, σελ. 19)

70 Προβληματισμοί Χαρτογραφώντας την εικονική -κοινότητα Το πρόβλημα της εικονικής-ταυτότητας Η έρευνα online-offline

71 Ιδιαιτερότητα της εθνογραφία του διαδικτύου Πρόβλημα ταυτότητας Θέμα εμπιστοσύνης Τι είδους επιτόπια έρευνα λαμβάνει χώρα (σχέση παρατηρητή/παρατηρούμενου)

72 Από-φετιχοποίησης της επιτόπιας έρευνας Ένα μεγάλο μέρος της έρευνάς μας αφορά αρχεία, τόπο, διαδίκτυο και όχι τη συμμετοχική παρατήρηση Έμφαση στα προβλήματα ανάπτυξη των σχέσεων Όχι ενιαίος. Αποτελείται από διαφορετικά πεδία (τόπους) με διαφορετικούς κανόνες πρόσβασης και τρόπους έκφρασης Ανάλογες θα πρέπει να είναι και οι μέθοδοι που εφαρμόζονται για τη μελέτη τους Οι διαδικτυακοί κανόνες επικοινωνίας ουσιαστικά μεταφέρουν και ως ένα σημείο μεταμορφώνουν τους αντίστοιχούς μη εικονικούς (μελέτη κριτηρίων) Εικονική δε βρίσκουμε μόνο διαδικτυακά αλλά και στην κοινωνική μας πραγματικότητα πχ σύμβολα, ιδέες, αξίες (εικόνα/ιδέα ανθρωπότητας)

73 Ανθρωπολογία της Διασποράς και Ανθρωπολογία των Νέων Μέσων και Τεχνολογιών Απεδαφοποίηση Προβληματοποίηση της έννοιας της οικίας[ρίζας] και του μετακίνησης Έμφαση στο πολιτισμό και στην έννοια της ταυτότητας/διαφοράς Υβριδικές ταυτότητες Νέα μεθοδολογικά εργαλεία

74 Συμπεράσματα Κριτική μεθοδολογικών και αναλυτικών μεθόδων Πολλαπλά και συνδυαστικά ερευνητικά εργαλεία Εστιασμός στο μίκρο και μάκρο επιπέδο (παγκοσμοεντοπιότητα) Όχι στη ψηφιακή πανάκεια ούτε όμως στην κυβερνο-φοβία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΝΗΜΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΝΗΜΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΝΗΜΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ Ραγδαία αύξηση μουσείων και κηρυγμένων ιστορικών χώρων Κάθε μουσειακή παρουσίαση συνιστά

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@aegean.gr

Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@aegean.gr ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Γ έτος: 2. Μορφές Ελληνικής Διασποράς: Ορισμοί, αίτια, οι διαδικασίες/πολιτικές μετανάστευσης, το ταξίδι, η εγκατάσταση Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Γ έτος: 1. Εισαγωγικά στο μάθημα. Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@aegean.

ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Γ έτος: 1. Εισαγωγικά στο μάθημα. Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@aegean. ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Γ έτος: 1. Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@aegean.gr 1 Δραστηριότητα Πόσο διεθνοποιημένος είναι ο ρόλος του

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο Κεφάλαιο Πρώτο Η διγλωσσία / πολυγλωσσία είναι ένα παλιό φαινόμενο. Πάει χέρι με χέρι με τις μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 18.05.2016 Α.Π: 548 Το Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική (και) επικοινωνία

Πολιτική (και) επικοινωνία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Πολιτική (και) επικοινωνία Ενότητα 2: Η μελέτη της πολιτικής επικοινωνίας: Η εξέλιξη της έρευνας και θεωρητικοί προβληματισμοί Ιωάννης Καραγιάννης Τμήμα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας ανά τον Κόσμο και αναζητώντας πτυχές της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης

Ταξιδεύοντας ανά τον Κόσμο και αναζητώντας πτυχές της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης Ταξιδεύοντας ανά τον Κόσμο και αναζητώντας πτυχές της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης Βιωματικές εμπειρίες ενός περιηγητή ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ nmontechristo@yahoo.com Σεμινάριο «Παγκόσμια Εκπαίδευση» Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3η: Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας και ο ρόλος του λόγου Γιάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά συμπεράσματα. Η πολύπλευρη κρίση που ταλανίζει εδώ και μία δεκαετία τη χώρα μας, έχει πυροδοτήσει μια μαζική θεσμική πολιτική αμφισβήτηση.

Βασικά συμπεράσματα. Η πολύπλευρη κρίση που ταλανίζει εδώ και μία δεκαετία τη χώρα μας, έχει πυροδοτήσει μια μαζική θεσμική πολιτική αμφισβήτηση. Βασικά συμπεράσματα Η πολύπλευρη κρίση που ταλανίζει εδώ και μία δεκαετία τη χώρα μας, έχει πυροδοτήσει μια μαζική θεσμική πολιτική αμφισβήτηση. Πολιτικοί θεσμοί όπως τα πολιτικά κόμματα, το Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014

Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014 Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014 Η διεθνής βιβλιογραφία διαπιστώνει την αντιπαράθεση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Βεμπεριανές απόψεις για την Εκπαίδευση Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 12ο (σελ. 274 282) 2 Max Weber (1864 1920) Βεμπεριανές απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 15.05.2014 Αρ. Πρ. 765 Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2) Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Πολυμέρης Βόγλης Παραδοσιακή ιστοριογραφία Εδραιώνεται τον 19 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εικόνες... Χάρτες και πίνακες... Ευχαριστίες... Σημειώσεις και συμβάσεις...

Περιεχόμενα. Εικόνες... Χάρτες και πίνακες... Ευχαριστίες... Σημειώσεις και συμβάσεις... Περιεχόμενα Εικόνες......................................................... Χάρτες και πίνακες............................................... Ευχαριστίες.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: Copyright: Δημήτρης Τζιώτης, Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΕ - economia BUSINESS TANK

ISBN: Copyright: Δημήτρης Τζιώτης, Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΕ - economia BUSINESS TANK ISBN: 978-960-8386-63-1 Copyright: Δημήτρης Τζιώτης, Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΕ - economia BUSINESS TANK Σχεδιασμός: Σοφία Κανελλοπούλου Διόρθωση: Κατερίνα Μοσχανδρέου Παραγωγή - κεντρική διάθεση: Βλαχάβα 6-8,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παγκοσμιοποίηση έχει διαταράξει την παραδοσιακή διεθνή κατάσταση. Σαρωτικές αλλαγές, οικονομικές και κοινωνικές συντελούνται ήδη, η ροή των γεγονότων έχει επιταχυνθεί και η πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

II29 Θεωρία της Ιστορίας

II29 Θεωρία της Ιστορίας II29 Θεωρία της Ιστορίας Ενότητα 7- Πρόσθετο Υλικό: Πολυπλοκότητα Αντώνης Λιάκος Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Εισαγωγή 1 H γοητεία της δουλειάς του ιστορικού είναι ότι έχει να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη 1. Κοινωνική ιάρθρωση, διαστρωµάτωση, ταξική σύνθεση Ερώτηση ανάπτυξης Nα προσδιορίσετε τους λόγους για τους οποίους οι συγγραφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ PSY 301 Φιορεντίνα Πουλλή. Μάθημα 1ο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ PSY 301 Φιορεντίνα Πουλλή. Μάθημα 1ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ PSY 301 Φιορεντίνα Πουλλή 1 ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΒΛΙΟ Τίτλος : Κοινωνική Ψυχολογία: Εισαγωγή στη μελέτη της κοινωνικής συμπεριφοράς Συγγραφέας : Κοκκινάκη, Φ. 2 Μάθημα 1 ον -Δομή Μαθήματος Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εβραϊκές Ταυτότητες (Προπτυχιακό Σεμινάριο)

Εβραϊκές Ταυτότητες (Προπτυχιακό Σεμινάριο) Εβραϊκές Ταυτότητες (Προπτυχιακό Σεμινάριο) Μάθημα 5: Αντισημιτισμός και εθνικισμός μέσα στο ελληνικό έθνοςκράτος. Η Θεσσαλονίκη ως περίπτωση μελέτης ΙΙ: Συζήτηση για την 1η γραπτή εργασία Βασιλική Γιακουμάκη

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 1: Η πολυπολιτισμικότητα στην κοινωνία και στο σχολείο Αναστασία Κεσίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κωδικός μαθήματος: SEAB109 (3Ω/Υ) Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών: 3o και 4 ο Μονάδες ECTS: 6 Διδάσκων: Γιάννης Πεχτελίδης e mail: pechtelidis@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου

125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου 125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου Ιστορία και εξέλιξη του Τμήματος Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας αποτελεί οργανική εξέλιξη του πρώτου στην ιστορία Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης στη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων Perception, Attitude, Movement Identity Needs Action (PAM-INA) - 502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP WP3 Ανάλυση Σχολικών Προγραμμάτων Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας «Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας Οι παππούδες κ οι γιαγιάδες ανά τον κόσμο Κοινό εύρημα ότι όλοι επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 Kεφάλαιο Πρώτο Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ 1.1. Η Σύγκριση. Έννοια και περιεχόμενο... 14 1.2. Η Συγκριτική Εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Ταξική Ανάλυση. Επιμέλεια: Άννα Κουμανταράκη

Πολιτική και Ταξική Ανάλυση. Επιμέλεια: Άννα Κουμανταράκη Πολιτική και Ταξική Ανάλυση Επιμέλεια: Άννα Κουμανταράκη Τι καταλαβαίνουμε με τον όρο «κοινωνική ανισότητα»; Πλούσιοι και φτωχοί; Προνομιούχοι ή άνθρωποι με ιδιαίτερα χαρίσματα και ταλέντα; Κυρίαρχοι και

Διαβάστε περισσότερα

23/11/14. 20 ος αιώνας. } Φορντισµός (Henry Ford) } Τεϋλορισµός (Fredrich Taylor) } επιστηµονική διοίκηση της εργασίας

23/11/14. 20 ος αιώνας. } Φορντισµός (Henry Ford) } Τεϋλορισµός (Fredrich Taylor) } επιστηµονική διοίκηση της εργασίας 20 ος αιώνας } Φορντισµός (Henry Ford) } Τεϋλορισµός (Fredrich Taylor) } επιστηµονική διοίκηση της εργασίας 1 Taylor F. (1911) The Principles of Scientific Management. επιστηµονική διοίκηση της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ο φίλος μας ο άνεμος»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ο φίλος μας ο άνεμος» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ο φίλος μας ο άνεμος» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

II29 Θεωρία της Ιστορίας

II29 Θεωρία της Ιστορίας II29 Θεωρία της Ιστορίας Ενότητα 4: Αντώνης Λιάκος Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Η πληροφορία και η ερμηνεία της 1. Η φόρτιση του παρελθόντος. 2. Η υποκειμενικότητα του ιστορικού. 3. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : ανέπτυξε τη θεωρία περί «άνισης ανταλλαγής». Η θεωρία του αποτελεί μέρος μιας πιο λεπτομερούς ερμηνείας της μεταπολεμικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες

Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες Πολιτισμική επίγνωση Διαπολιτισμική ενσυναίσθηση Πολιτισμική επάρκεια Πολιτισμική ενδυνάμωση Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση Παράγοντες κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος OPDE δέχτηκε την επίσκεψη αντιπροσωπείας της κυβέρνησης και επιχειρήσεων της Ταϊλάνδης Μία οµάδα 25 εκπροσώπων της κυβέρνησης και του ενεργειακού τοµέα της Ταϊλάνδης επισκέφτηκε τις ηλιακές φωτοβολταϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Project A2- A3. Θέμα: Σχολείο και κοινωνική ζωή Το δικό μας σχολείο. Το σχολείο των ονείρων μας Το σχολείο μας στην Ευρώπη

Project A2- A3. Θέμα: Σχολείο και κοινωνική ζωή Το δικό μας σχολείο. Το σχολείο των ονείρων μας Το σχολείο μας στην Ευρώπη Project A2- A3 Α Φαλήρου 1ο ΓυμνάσιοΤάξη Παλαιού Θέμα: Σχολείο και κοινωνική ζωή Το δικό μας σχολείο Το σχολείο των ονείρων μας Το σχολείο μας στην Ευρώπη ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ PROJECT Τα ενδιαφέροντα μας Ξεκινήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Social Media World 26/6/2014. Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies)

Social Media World 26/6/2014. Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies) Social Media World 26/6/2014 Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies) 1.Τι είναι τα STS; Σπουδές Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS) προσεγγίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Ενότητα # 8: Καθορισμός Ημερήσιας Διάταξης Πρόδρομος Γιαννάς Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Οι κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές επηρεάζουν τον χώρο. Ο Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Επιστήμη.

Η Περιφερειακή Επιστήμη. VII. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η Περιφερειακή Επιστήμη. Τι είναι; Τι την συνέθεσε; ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι δυνατότητες της περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης είναι περιορισμένες. Η φύση των προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ Α - Διαγνωστική ανάλυση SWOT ΜΕΡΟΣ Β - Εξωτερικό περιβάλλον ΜΕΡΟΣ Γ - Όραμα, αποστολή και στρατηγική ΜΕΡΟΣ Α Διαγνωστική ανάλυση SWOT ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (SWOT) ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ Ιστορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού. Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE

Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού. Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE Περιεχόμενα Παρουσίασης Γιατί γαστρονομία; Σκοπός Γαστρονομικά προϊόντα στην τουριστική αγορά Αξιολόγηση γαστρονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών» Δημοσιοποίηση της Δράσης Έργο ΕΤΕ 4.1/13 «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Review by Anda Dialla http://avgi anagnoseis.blogspot.com/2009/06/blog post_1723.html

Review by Anda Dialla http://avgi anagnoseis.blogspot.com/2009/06/blog post_1723.html June 13, 2009 Avgi Anagnoseis Review by Anda Dialla http://avgi anagnoseis.blogspot.com/2009/06/blog post_1723.html 13/6/2009 Κριτική του µονοδιάστατου «Ελληνισµού» Τι είδους εννοιολογική κατηγορία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διασπορικοί τόποι και διαδίκτυο. 7 η εβδομάδα

Διασπορικοί τόποι και διαδίκτυο. 7 η εβδομάδα Διασπορικοί τόποι και διαδίκτυο 7 η εβδομάδα Στόχοι Η έννοια του χώρου όπως είδαμε είναι βασικός για τη συγκρότηση της έννοιας της διασποράς. Πώς συγκροτείται ηλεκτρονικά; Ποιες μεταμορφώσεις και μετασχηματισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική και βιομηχανική παραγωγή. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Αγροτική παραγωγή: Ελλάδα Νορβηγία Γεωγραφία

Αγροτική και βιομηχανική παραγωγή. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Αγροτική παραγωγή: Ελλάδα Νορβηγία Γεωγραφία Αγροτική και βιομηχανική παραγωγή Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Αγροτική παραγωγή: Ελλάδα Νορβηγία Γεωγραφία Περιγραφή Η Ελλάδα και η Νορβηγία είναι δύο ευρωπαϊκές χώρες. Η πρώτη είναι μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας PYS611 / Πολιτική Υγείας και Πολιτική

Διάταξη Θεματικής Ενότητας PYS611 / Πολιτική Υγείας και Πολιτική Διάταξη Θεματικής Ενότητας PYS611 / Πολιτική Υγείας και Πολιτική Σχολή ΣΟΕΔ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Πρόγραμμα Σπουδών PYS Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας Θεματική Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία

Εισαγωγή στη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία Μάθημα 1 ο : Τα εδαφικά, πληθυσμιακά και πολιτικά χαρακτηριστικά της Ευρώπης Γιώργος Μαργαρίτης,

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α. Περίληψη Στο κείμενο που μας έχει δοθεί περιγράφονται οι θετικές επιδράσεις από την εγκατάσταση των μεταναστών σε μια ξένη για αυτούς χώρα. Αρχικά,

Διαβάστε περισσότερα

Διάστημα. Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον Ήλιο, χρειάζεται:

Διάστημα. Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον Ήλιο, χρειάζεται: 3ST TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 7:45 μ.μ. Page 1 Διάστημα Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον εαυτό της, χρειάζεται: μια μέρα

Διαβάστε περισσότερα

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με βάση τα παρακάτω παιδαγωγικά κριτήρια αξιολογήστε το µαθησιακό περιβάλλον µίας διδακτικής παρέµβασης σηµειώνοντας την ύπαρξή τους είτε µε εισαγωγή σχολίου πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΚΟIΝΩΝIΟΛΟΓIΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΚΟIΝΩΝIΟΛΟΓIΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟIΝΩΝIΚΩΝ ΚΑI ΠΟΛIΤIΚΩΝ ΕΠIΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΚΟIΝΩΝIΟΛΟΓIΑΣ Το ακόλουθο Πρόγραμμα Σπουδών Κοινωνιολογίας ισχύει για φοιτητές που ξεκίνησαν το Χειμερινό Εξάμηνο 2012 και μετά: ΜAΘHΜATA

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα 15/09/ /10/2016. SKG - Αεροδρόμιο (Θεσσαλονίκη) Χώρα καταγωγής

Έρευνα 15/09/ /10/2016. SKG - Αεροδρόμιο (Θεσσαλονίκη) Χώρα καταγωγής Έρευνα 15/09/2016 07/10/2016 SKG - Αεροδρόμιο (Θεσσαλονίκη) 1. Χώρα καταγωγής Χώρα καταγωγής Ποσοστό Γερμανία 39 19,5 19,5 19,5 Ιταλία 21 10,5 10,5 30,0 Ισπανία 23 11,5 11,5 41,5 Σουηδία 14 7,0 7,0 48,5

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής.

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Τρεις κατηγορίες κοινωνικών καταστάσεων είναι για τον Tajfel

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο της έννοιας «πολιτισμός» Γνωρίσματα Λειτουργικός ορισμός Πολιτισμικός σχετικισμός

Περιεχόμενο της έννοιας «πολιτισμός» Γνωρίσματα Λειτουργικός ορισμός Πολιτισμικός σχετικισμός Περιεχόμενο της έννοιας «πολιτισμός» Γνωρίσματα Λειτουργικός ορισμός Πολιτισμικός σχετικισμός Ορισμοί για τον πολιτισμό Περιγραφικοί. Έμφαση στην καθημερινή ζωή. Ιστορικοί. Έμφαση στην παράδοση. Γενετικοί.

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος του συγγραφέα... 13

Περιεχόμενα. Πρόλογος του συγγραφέα... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος του συγγραφέα... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η κατανάλωση σήμερα... 15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ... 15 1 Η μαγική δύναμη της κατανάλωσης... 16 2 Από την κοινωνική πρόοδο στη γενικευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1)

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2015 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Parlemeter 2015 Μέρος Ι Οι κύριες προκλήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας. Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης

Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας. Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης Δεύτερη γλώσσα (1/2) Όταν ένας ομιλητής μαθαίνει ή/και χρησιμοποιεί μια Χ γλώσσα ως δεύτερη,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση της μορφής του εγχειρήματος του 'Μουσείου', ως προνομιακού πεδίου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Το Π.Σ. της Α Λυκείου με ένα παράδειγμα.. Κουτσογιάννης, Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησσαβίδης συνεισφορά στο παράδειγμα: Μ. Αλεξίου

Το Π.Σ. της Α Λυκείου με ένα παράδειγμα.. Κουτσογιάννης, Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησσαβίδης συνεισφορά στο παράδειγμα: Μ. Αλεξίου Το Π.Σ. της Α Λυκείου με ένα παράδειγμα. Κουτσογιάννης, Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησσαβίδης συνεισφορά στο παράδειγμα: Μ. Αλεξίου Αρχικές αναζητήσεις στη γλωσσική διδασκαλία Σύνδεση της ανάγνωσης με θρησκευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Από το σχολικό εγχειρίδιο: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών, Γ Γενικού Λυκείου, 2012

Από το σχολικό εγχειρίδιο: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών, Γ Γενικού Λυκείου, 2012 Από το σχολικό εγχειρίδιο: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών, Γ Γενικού Λυκείου, 2012 Εισαγωγή στη Συστημική Προσέγγιση Η συστημική προσέγγιση είναι ο τρόπος σκέψης ή η οπτική γωνία

Διαβάστε περισσότερα