ΘΕΜΑ: Τα θέματα που απασχόλησαν τις συνεδριάσεις της Ομάδας Οίνος (17/10) και της Συμβουλευτικής Οίνου (18/10) στις Βρυξέλλες.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Τα θέματα που απασχόλησαν τις συνεδριάσεις της Ομάδας Οίνος (17/10) και της Συμβουλευτικής Οίνου (18/10) στις Βρυξέλλες."

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) FAX: (210) Αριθμ. πρωτ. 211/799 Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 52 Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Τα θέματα που απασχόλησαν τις συνεδριάσεις της Ομάδας Οίνος (17/10) και της Συμβουλευτικής Οίνου (18/10) στις Βρυξέλλες. Kύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντά, Στις συνεδριάσεις της 17/10 της Ομάδας Οίνος και την αντίστοιχη της Συμβουλευτικής Οίνου στις Βρυξέλλες 18/10 παρευρέθησαν ο Πρόεδρος (Χ. Μάρκου) και ο Δ/ντης (Π. Κορδοπάτης) της ΚΕΟΣΟΕ, συνεδριάσεις στις οποίες αποφασίστηκαν οι εξειδικευμένες θέσεις για τα δικαιώματα φύτευσης από την Copa- Cogeca, οι οποίες υποβλήθηκαν στην Commission. Αποτελούν μια άκρως θετική εξέλιξη οι αρχές που διατυπώνονται στα κείμενα τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και το αντίστοιχο κείμενο θέσεων των 11 Κρατών Μελών (συνημμένα), όχι μόνο γιατί και οι δυο αυτοί σημαντικοί πόλοι επιζητούν τη διατήρηση έστω και με εν μέρει μεταρρυθμίσεις του καθεστώτος των δικαιωμάτων φύτευσης, αλλά και γιατί η πρόβλεψη ενός μηχανισμού ελέγχου των φυτεύσεων αποτελεί τη δικλείδα ασφαλείας για τη διατήρηση της εξειδικευμένης ΚΟΑ Οίνου μέσω της Ενιαίας ΚΟΑ. Η εξέλιξη αυτή όπως έχουμε επισημάνει σε προηγούμενες επιστολές μας, διασφαλίζει τόσο το παραγωγικό μοντέλο βασισμένο στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις της υπαίθρου, αλλά και κατά πάσα πιθανότητα τη διατήρηση του προϋπολογισμού μέσω των Εθνικών προγραμμάτων Στήριξης του τομέα. 1

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αντιλαμβανόμαστε ότι και στα δυο κείμενα υπάρχουν κοινές απόψεις όσον αφορά την αναγκαιότητα μερικής μεταρρύθμισης του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης των δικαιωμάτων φύτευσης στα εξής σημεία: 1. Το νέο σύστημα διαχείρισης των δικαιωμάτων φύτευσης θα εξακολουθεί να εφαρμόζεται ανεξαιρέτως στις περιοχές οίνων με ΠΟΠ και ΠΓΕ και στις περιοχές οίνων χωρίς ΠΟΠ και ΠΓΕ 2. Θα υπάρχουν κριτήρια και προτεραιότητες στην κατανομή των δικαιωμάτων, κριτήρια τα οποία εν τέλει θα επικυρώνονται από τα Κράτη Μέλη 3. Θα χορηγηθεί η δυνατότητα μερικής αύξησης της παραγωγής μέσω νέων φυτεύσεων (δεν έχει όμως διευκρινιστεί απόλυτα η θέση της Commission περί ρήτρας διασφάλισης) 4. Θα προβλέπονται κυρώσεις και κανόνες ελέγχου για τις παραβάσεις των φυτεύσεων. Στα σημεία αυτά που συγκλίνουν τα δυο μέρη, εν γένει η ΚΕΟΣΟΕ δεν θέτει αντιρρήσεις, αν και υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για την αιτιολογική βάση και τεκμηρίωση των δυο κατ ουσίαν κειμένων πολιτικής κατεύθυνσης. Η αύξηση όμως του δυναμικού παραγωγής στη χώρα μας, θα πρέπει να γίνει κατόπιν τεκμηριωμένου σχεδιασμού δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει επ ουδενί την μετατροπή μέσω επανεμβολιασμού φυτεμένων εκτάσεων με ποικιλίες διπλής και τριπλής χρήσης. Μια τέτοια εξέλιξη θα διαιώνιζε τον άνισο ανταγωνισμό που υφίστανται οι οινοποιήσιμες ποικιλίες από τις ποικιλίες διπλής και τριπλής χρήσης. Επίσης επ ουδενί πρέπει να συνδυαστεί η αύξηση των δικαιωμάτων φύτευσης αμπελώνων με την νομιμοποίηση παράνομα φυτεμένων εκτάσεων, γεγονός που αποτελεί ευθεία παραβίαση της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, αλλά και στρέφεται κατά των κατόχων νόμιμων αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων. Όπως Η ΚΕΟΣΟΕ έχει επανειλημμένα διατυπώσει η σημασία των ελέγχων σε ολόκληρο το φάσμα ανάπτυξης του προϊόντος, δεν είναι μόνο καθοριστικός παράγοντας για την υγιή ανάπτυξη του προϊόντος, αλλά και αποκλειστικός. Χωρίς τη διενέργεια ελέγχων η χώρα μας ουδέποτε θα ωφεληθεί από τις όποιες ευνοϊκές κοινοτικές ρυθμίσεις, όπως η αύξηση του δυναμικού παραγωγής. Κατά τ άλλα στην επιστολή της Commission (σημείο που δεν περιλαμβάνει η επιστολή των 11 Κρατών Μελών) το κέντρο βάρους της μεταρρύθμισης μετατοπίζεται στην ενεργή συμμετοχή των Οργανώσεων Παραγωγών και των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων ως προς την διαχείριση των φυτεύσεων. Βασικό επιχείρημα αποτελεί το γεγονός ότι οι επαγγελματίες του κλάδου γνωρίζουν καλύτερα τις σύγχρονες και μελλοντικές αγορές οίνου. 2

3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αν και κατά βάση η εν λόγω προσέγγιση σχετικά με τις αγορές είναι ορθολογική αλλά όχι αποκλειστική, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν ορισμένοι παράγοντες που για τη χώρα μας είναι αναγκαίο να ληφθούν ιδιαίτερα υπ όψιν όπως: 1. Το σημερινό πλαίσιο λειτουργίας και οι δομές ανάπτυξης Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, δεν έχει ομοιότητες με τις ανεπτυγμένες δομές των μεγάλων οινοπαραγωγών χωρών της ΕΕ 2. Προκειμένου να ανταποκριθούν οι σημερινές δομές στην πρόκληση της διαχείρισης του συστήματος φυτεύσεων απαιτείται η δημιουργία περιφερειακών και Εθνικών δομών όσον αφορά τις Οργανώσεις Παραγωγών και περιφερειακών δομών όσον αφορά τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις. 3. Η ελληνική εμπειρία μέχρι σήμερα έχει να επιδείξει δυσχέρεια στην ανάπτυξη τέτοιων δομών εξαιτίας των δυσκολιών χρηματοδότησης αυτών των σχημάτων από τους ίδιους τους παραγωγούς. 4. Άλλωστε και η ανάληψη αυτών των αυξημένων αρμοδιοτήτων από τις υφιστάμενες επαγγελματικές οργανώσεις μέσω των δομών που διαθέτουν θα απαιτήσει την στήριξη του έργου τους, προκειμένου ν αναπτύξουν τους αναγκαίους μηχανισμούς, που προφανώς διαθέτουν ομοειδείς οργανώσεις στις οινοπαραγωγές χώρες της ΕΕ. Τέλος το κείμενο των 11 Κρατών Μελών δίνει έμφαση στην Αρχή της Επικουρικότητας. Αρχή που διασφαλίζει την ομοιογενή εφαρμογή της νομοθεσίας στα Κράτη Μέλη, ενώ πρέπει να τονισθεί ότι οι Copa-Cogeca, τάσσονται ανεπιφύλακτα υπέρ των πολιτικών που περιέχει το κοινό κείμενο των έντεκα Κρατών Μελών. Ειδικότερα στις συνεδριάσεις της COPA COGECA και της Συμβουλευτικής Οίνου συζητήθηκαν: Copa Cogeca 17/10/2012 Με την παράθεση συνέντευξης τύπου υπό τον πρόεδρο της Ομάδας Οίνος (17/10) κ. Τ. Coste και τον αντιπρόεδρό της R. Nickening, ξεκίνησαν ουσιαστικά οι διεργασίες των συζητήσεων πριν την τακτική συνάντηση των εκπροσώπων των αμπελοοινικών συνεταιρισμών της Ευρώπης που συμμετέχουν στην Ομάδα Οίνος της Copa Cogeca στις οποίες παρευρέθη η ΚΕΟΣΟΕ. Στην συνέντευξη τύπου ο Τ. Coste αναφέρθηκε στην μειωμένη φέτος συγκομιδή σταφυλιών ανεξαιρέτως σε όλη την Ευρώπη, εξ αιτίας κατά κύριο λόγο δυο παγετών που ενέσκυψαν τον Φεβρουάριο και τον Μάιο του 2012, σε συνδυασμό 3

4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ με την απουσία βροχοπτώσεων και την επέλευση καυσώνων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του Αποτέλεσμα της μείωσης του όγκου της συγκομιδής (από 165 εκατ. HL σε 144,5 εκατ. HL) θα είναι η άνοδος των τιμών οίνου, γεγονός το οποίο απευθυνόμενος στην συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Ομάδας Οίνου, 18/10 προς την Commission, ζήτησε να απορροφηθεί από το εμπόριο και την διανομή, χώροι που απολαμβάνουν και τα υψηλά περιθώρια κέρδους, έναντι των παραγωγών. Στην συνέχεια στην συνεδρίαση της Ομάδας Οίνος της Copa Cogeca, πραγματοποιήθηκε γύρος του τραπεζιού, όπου καταδείχθηκε ότι οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (Αυστρία, Σλοβακία, Τσεχία, Ουγγαρία κ.λπ.) εξ αιτίας των παγετών και της ανομβρίας παρήγαν σε όγκο μικρότερη κατά 30% συγκομιδή. Παράλληλα οι μεσογειακές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ν. Γαλλία), παρουσιάζουν μικρότερο όγκο παραγωγής εξ αιτίας της ξηρασίας, με την Ν. Γαλλία ν αγγίζει ποσοστό μείωσης 50%, ενώ εκφράστηκαν φόβοι για επανάληψη καιρικών φαινομένων που επικράτησαν την τριετία 1946,47,48. Εξαίρεση στον κανόνα των μειωμένων συγκομιδών αποτελεί η Γερμανία, η οποία επανήλθε στα κανονικά επίπεδα της τάξης των 9 εκατ. HL. Στη συνέχεια συζητήθηκαν οι εξελίξεις που αφορούν την απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης με την Ομάδα να τάσσεται χωρίς επιφυλάξεις στο κείμενο των πολιτικών θέσεων των 11 Κρατών Μελών και στις κοινές ενέργειες που θα προβούν στις αρχές Νοεμβρίου σε επίπεδο περιφερειών οι εκπρόσωποι των συνεταιρισμών. Μάλιστα αποφασίστηκε στις 10 Δεκεμβρίου, οι φορείς των οινοποιητικών συνεταιρισμών να παραθέσουν ταυτόχρονα σε όλα τα οινοπαραγωγά Κράτη Μέλη, συνέντευξη Τύπου για την αναγκαιότητα διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης. Όσον αφορά στην αναθεώρηση της ΚΑΠ σε σχέση με τον αμπελοοινικό τομέα, αν και σχετίζεται με την απελευθέρωση ή όχι των δικαιωμάτων φύτευσης, η Ομάδα ομόφωνα εξέφρασε την απόλυτη στάση της για την διατήρηση των Εθνικών Προγραμμάτων Στήριξης, την αντίθεσή της στο πρασίνισμα της ΚΑΠ ως έχει, αλλά εν πάσει περιπτώσει την αυτόματη ένταξη των οιναμπέλων στην περίπτωση που η Commission επιμείνει στη δομή του μέτρου. Είναι πάντως οριστικό ότι τα οινάμπελα θα αποτελούν στην νέα ΚΑΠ επιλέξιμες εκτάσεις για Ενιαία Ενίσχυση. Τέλος η Ιταλική αντιπροσωπεία έθεσε και πάλι το θέμα της συνέχισης της ενίσχυσης των οίνων όσον αφορά τη χρήση συμπυκνωμένου γλεύκους, ενώ οι Ισπανοί έθεσαν το θέμα της ενίσχυσης του τομέα των Brandy. 4

5 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Συμβουλευτική Επιτροπή Οίνου 18/10/2012 Το θέμα της κατάστασης της αγοράς απασχόλησε την Επιτροπή, με την Commission να αναλύει τα στατιστικά στοιχεία με την παράθεση των εκτιμήσεων παραγωγής 2012/13, την τάση των τιμών και τις συναλλαγές του ευρωπαϊκού τομέα όσον αφορά το εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο 2011/12 οι τιμές είχαν επίσης αυξητική τάση παρά την αύξηση της παραγωγής, αφού ο όγκος εξαγωγών παρ ότι παρέμεινε ίδιος παρουσίασε αύξηση 5% στην αξία των συναλλαγών. Τονίστηκε η αλματώδης αύξηση του μεριδίου των συναλλαγών σε χύδην οίνους ενώ έγινε ιδιαίτερη μνεία στις εξαγωγές (2011) HL ισπανικών οίνων προς τη Γαλλία σε μια χρονιά που η γαλλική παραγωγή έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ. Παράλληλα διατυπώθηκαν προβληματισμοί σχετικά με την παγκόσμια παραγωγή δεδομένου ότι η Ευρώπη παρήγε 20 εκατ. HL λιγότερα από το Μέσο Όρο της, ενώ μειωμένη παραγωγή παρουσιάζουν και χώρες του Ν. Κόσμου, όπως η Αυστραλία και η Αργεντινή. Η μείωση της παγκόσμιας προσφοράς θα έχει ως προφανές αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών και το μήνυμα προς την Commission ήταν σαφές, δηλαδή η αναγκαιότητα να μην επιρριφθεί η αύξηση στην κατανάλωση και να απορροφηθεί από το εμπόριο και την διανομή, αφού οι παραγωγοί έχουν μικρά περιθώρια κέρδους και έντονη διακύμανση των εισοδημάτων τους ανάλογα με την χρονιά. Στο επίπεδο των εξαγωγών διατυπώθηκε ( Commission) η ευνοϊκή θέση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε σχέση με τις Τρίτες Χώρες, αφού ο όγκος τους το 2009 ανερχόταν σε 16 εκατ. HL, ενώ το 2011 στα 23,3 εκατ. HL. Στον αντίλογο αυτής της διαπίστωσης αναφέρθηκε η πτώση της κατανάλωσης οίνων στην Ε.Ε., η επιβράδυνση της αύξησης των εξαγωγών στην Κίνα και η «σκληρή» ισοτιμία του ευρώ. Μάλιστα εκφράστηκαν φόβοι για αρνητική επίδραση της διαφαινόμενης ύφεσης όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια. Στην συνέχεια η Commission παρουσίασε τον απολογισμό των Προγραμμάτων Στήριξης (Εθνικοί Φάκελοι) προϋπολογισμού 5,3 δις. ευρώ και εκτελέστηκαν κατά 97% από 18 Κράτη Μέλη. Το μεγαλύτερο ποσοστό απορρόφησε το μέτρο «Αναδιάρθρωση Μετατροπής Αμπελώνων» με 41,8%, η παραγωγή πόσιμης αλκοόλης (11,8%), η απόσταξη υπο - προϊόντων (9,7% ) και η προβολή προώθησης (8,5%). Η παρουσίαση συνδυάζεται και με την προοπτική μερικής αναθεώρησης της ΚΟΑ Οίνου (Ενιαία ΚΟΑ), μεταρ - ρύθμιση η οποία θα επηρεάσει επί το αυστηρότερο τα μέτρα που απορροφούν το μεγαλύτερο προϋπολογισμό. 5

6 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αμέσως μετά συζητήθηκε η συσχέτιση της αναθεώρησης της ΚΑΠ σε συνάρτηση με τον αμπελοοινικό τομέα ειδικότερα όσον αφορά το καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης, μέτρο το οποίο θα πρέπει να αποφασισθεί σε επίπεδο Κράτους Μέλους για την περίοδο 2013/2014 μέχρι την 1/12/2012, ενώ αναμένεται το μέτρο να ισχύσει από το 2015 μόνιμα είτε μέσω της ΚΑΠ είτε μέσω των Εθνικών Προγραμμάτων Στήριξης. Τον Δεκέμβριο του 2012 αναμένεται να εκδοθεί από την COGECA η αξιολόγηση του παρόντος καθεστώτος, αξιολόγηση που θα επηρεάσει εν πολλοίς πεδία της υπό συζήτηση μεταρρύθμισής. Η συνεδρίαση έκλεισε με την συζήτηση για τις διμερείς σχέσεις Κίνας, Βραζιλίας κατά την οποία εκφράστηκε έντονος προβληματισμός και ανησυχία για την antidumping στάση της Κίνας έναντι του κρασιού, εξ αιτίας της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα φωτοβολταϊκά τόξα. Στο προσεχές διάστημα η ΚΕΟΣΟΕ πρόκειται να αποστείλει στην Copa- Cogeca παρατηρήσεις επί σχεδίου κειμένου για τις τροποποιήσεις των μέτρων στα Προγράμματα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα. Συνημμένα σας διαβιβάζουμε τα σχέδια στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και παρακαλούμε για την υποβολή παρατηρήσεων και προτάσεων επί των κειμένων. Με εκτίμηση Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΡΔ ΟΠΑΤΗΣ Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ TMHMA AMΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Δ. Γραμματικός Τηλέφωνο: Fax: Αθήνα, 28/09/2012 Αρ. Πρωτ. : 3835/ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΜΑ: «Καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης αμπελώνων» Σας αποστέλλουμε συνημμένα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου (μετά το 2015) και την πρόταση των έντεκα(11) αντιπροσωπειών Κρατών Μελών σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο για την φύτευση αμπελώνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που απέστειλαν στην Ε.Ε. Παρακαλούμε για την αποστολή των προτάσεών σας έως τις 5 Οκτωβρίου Συνημμένα: 1)Πρόταση της Ε.Ε. 2)Πρόταση των έντεκα(11) αντιπροσωπειών κρατών μελών O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Για κοινοποίηση 1. Γραφείο Υπουργού κ. Α. Τσαυτάρη 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Μ.Χαρακόπουλος Για ενέργεια: 1. Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου(ΕΔΟΑΟ) Μαρίνου Αντύπα 86-88, Ηλιούπολη 2. Σύλλογος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) Νίκης 34, Αθήνα 3. Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων(ΚΕΟΣΟΕ) Λουίζης. Ριανκούρ 73, Αθήνα

9 ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Κυρίες, Κύριοι, Παλέρμο 21 Σεπτεμβρίου 2012 Μετά από συζητήσεις που είχαμε μέχρι σήμερα, στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτής της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου, ακούσαμε με προσοχή τις ανησυχίες που εξέφρασαν τα Κράτη μέλη και οι επαγγελματικές οργανώσεις για το θέμα του μεταβατικού καθεστώτος των δικαιωμάτων φύτευσης, ( από την 1 η Ιανουαρίου 2016 και μετά), όπως οι κίνδυνοι υπερπαραγωγής που μπορεί να προκαλέσουν πτώση τιμών, κατάργηση των λιγότερο παραγωγικών ζωνών προς όφελος των πεδινών περιοχών, μείωση του αριθμού οικογενειακών εκμεταλλεύσεων κλπ. Θα επιθυμούσα τώρα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των συζητήσεων που είχαμε κατά τις δύο πρώτες συσκέψεις αυτής της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου. Όπως ήδη εκφράστηκε από τον Επίτροπο Ciolos στην εναρκτήρια ομιλία του στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου, δεν προβλέπεται επιστροφή προς μία συντηρητική κατάσταση. Θα ήταν αντίθετα μία ανέλπιστη τύχη για τους ανταγωνιστές μας και νομικά μιλώντας, δεν είναι δυνατόν να παρατείνεται επ άπειρον ένα πρόσκαιρο σύστημα με προορισμό να καταργηθεί την 1 η Ιανουαρίου Τέλος, μία τέτοια επιστροφή θα διέψευδε την απόφαση του Συμβουλίου, δηλαδή τη δική σας, που λήφθηκε το 2008 κατά την τελευταία αμπελοοινική αναμόρφωση. Αν υπάρχει σύστημα διαχείρισης, πρέπει να είναι ευέλικτο, όχι περιοριστικό, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο Κρατών μελών, και να περιλαμβάνει ευρέως τον τομέα. Επίσης, σαν βάση σκέψης, σας προτείνουμε στοιχεία που ανταποκρίνονται στις εν λόγω παρατηρήσεις, που στοχεύουν στη διαχείριση των φυτεύσεων. Η βασική ιδέα είναι ότι στη διαχείριση των φυτεύσεων πρέπει να συμμετέχουν ευρέως και οι ίδιοι οι επαγγελματίες, πράγμα που απαιτεί μία ενεργή συμμετοχή της πλειοψηφίας των οικονομικών παραγόντων του τομέα του οίνου. Αυτή η προσέγγιση είναι σύμφωνη με τη πρόταση της αναμόρφωσης της ΚΑΠ, στην οποία, ο ρόλος των οργανώσεων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων έχει ουσιαστικά ενισχυθεί. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζουμε ότι ένα σύγχρονο και φιλόδοξο σύστημα διαχείρισης των φυτεύσεων δεν μπορεί να επικεντρώνεται στις Βρυξέλλες. Οι πόλοι αποφάσεων πρέπει να κινούνται προς τις εν λόγω επικράτειες, τους αμπελουργούς, τους άλλους οικονομικούς παράγοντες και τις επαγγελματικές τους οργανώσεις. Είναι εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα τις σύγχρονες και μελλοντικές αγορές. Είναι εκείνοι που πρέπει να γίνουν οι πραγματικοί παράγοντες της διαχείρισης των φυτεύσεων. Αυτό θα ευνοήσει μία καλύτερη οργάνωση, συνεργασία και διαχείριση του τομέα και του κλάδου με σκοπό να αυξηθεί συλλογικά η προστιθέμενη αξία και να ωφεληθούν συλλογικά από τις οικονομικές επιπτώσεις. Αυτά τα στοιχεία προβληματισμού μας οδηγούν στο να προτείνουμε δύο βασικούς συμπληρωματικούς μηχανισμούς. 1.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ Πρόκειται για μεταβίβαση της διαχείρισης των εκτάσεων φύτευσης στους οικονομικούς παράγοντες των κρασιών ΠΟΠ/ΠΓΕ.Αυτή η διαχείριση θα μπορούσε

10 να εντάσσεται στα πλαίσια των καθηκόντων που κατανέμονται στις επαγγελματικές οργανώσεις, όπως είναι οι οργανώσεις παραγωγών, οι διεπαγγελματικές οργανώσεις ή κάθε άλλη αρχή αρμόδια γι αυτά τα θέματα ( π.χ. Κοινοπραξίες, Διοικητικά Συμβούλια, Οργανισμοί Άμυνας και Διαχείρισης, Εμπορικά Επιμελητήρια, κλπ.). Κάθε απόφαση που λαμβάνεται στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να εγκρίνεται από τις δημόσιες αρχές (εθνικές ή περιφερειακές). Σε αυτά τα συστήματα, ορισμένες προτεραιότητες θα μπορούσαν να εισαχθούν βάση αντικειμενικών κριτηρίων και όχι βάση διακρίσεων, προς όφελος των νέων γεωργών, καθώς και ορισμένοι όροι που συνδέονται με τον τύπο του εδάφους, λαμβάνοντας υπόψη να μην οδηγήσει σε ένα σύστημα πολύ περιοριστικό. 2. ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : Ακόμα και εάν δεν προβλέπουμε μία έκρηξη νέων φυτεύσεων το 2019, θα πρέπει να απαντήσουμε σε ορισμένους φόβους που έχετε εκφράσει. Κατά συνέπεια, το νέο σύστημα διαχείρισης των φυτεύσεων θα μπορούσε να προβλέπει μία ρήτρα διασφάλισης, που ενεργοποιείται από τα Κράτη Μέλη [ ή από την Επιτροπή] σε περίπτωση που ξεπεραστούν τα προκαθορισμένα όρια, και αυτό υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Επιτροπής. Σε περίπτωση που ξεπεραστεί το εν λόγω όριο, οι φυτεύσεις θα παγώνουν. Ο μηχανισμός αυτός έχει σαν σκοπό να αποφευχθεί κάθε ταχεία επέκταση του αμπελώνα που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια υποβάθμιση της κατάστασης της αγοράς. Αυτό το νέο σύστημα δεν θα εφαρμοζόταν σε ορισμένα Κράτη Μέλη, όπως αυτό ήδη συμβαίνει. Αυτό αφορά 11 Κράτη Μέλη. Κατόπιν τούτου, το σύστημα αυτό θα μπορούσε να μην εφαρμοστεί σε άλλα Κράτη Μέλη των οποίων το δυναμικό παραγωγής είναι πολύ μειωμένο. Αυτό το νέο σύστημα θα έπρεπε να εφαρμοστεί με συνέπεια και εναρμόνιση μεταξύ των Κρατών Μελών. Οι περιορισμοί που ήδη υπάρχουν σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να εξαφανιστούν προκειμένου να αποφευχθεί κάθε στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών της Ένωσης. Αυτό το νέο σύστημα συνεπάγεται ότι θα καθοριστούν στο επίπεδο της Ε.Ε. κανόνες ελέγχου και θα προβλέπονται κυρώσεις που θα εφαρμόσουν τα Κράτη Μέλη σε περίπτωση παράβασης των κανονισμών. Τέλος, αυτό το νέο σύστημα θα πρέπει να ενσωματωθεί στον νέο κανονισμό της Ενιαίας ΚΟΑ μετά το Οι περιοχές, οι σχετικές γεωγραφικές περιοχές ή τα Κράτη Μέλη μπορούνε επομένως να το εφαρμόσουνε από την αρχή του 2016 ή 2019 στην περίπτωση που το σημερινό καθεστώς παραμένει προσωρινά, όπως προβλέπεται από την παρούσα νομοθεσία. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία του προβληματισμού μας, που προέρχονται από τις προηγούμενες συζητήσεις μας και οι οποίες αντιπροσωπεύουν μία σημαντική μεταστροφή για την θέση που εγκρίθηκε κατά την αναμόρφωση του 2008, προκειμένου να υπάρχει απάντηση στους φόβους που εκφράστηκαν από τον τομέα και να του επιτραπεί να συμμετάσχει ενεργά στην μελλοντική του ανάπτυξη.

11 ΣΧΕΔΙΟ Σημείωμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο για την φύτευση αμπελώνων στην ΕΕ Μετά την συγκρότηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου ( HLG) για τα δικαιώματα φύτευσης στον οινικό τομέα, οι αντιπροσωπείες έντεκα (11) Κρατών Μελών μεταξύ αυτών της Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Ελλάδας επιθυμούν να μοιραστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προτάσεις τους σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο αμπελώνων στην Ευρώπη. Οι προτάσεις αυτές έγιναν προκειμένου να συμβάλουν στις εργασίες της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου, έτσι ώστε η Ομάδα να έχει τη δυνατότητα να κάνει λειτουργικές και συγκεκριμένες συστάσεις, απαντώντας στις ανησυχίες που εξέφρασε η ΕΕ σχετικά με τις συνέπειες κατάργησης των δικαιωμάτων φύτευσης. Αρχικά, είναι απαραίτητο να υπενθυμίσουμε ότι τα δικαιώματα φύτευσης βασίζονται στα πέντε παρακάτω μέτρα: - απαγόρευση φύτευσης (προσωρινό μέτρο), - κατά παρέκκλιση, δυνατότητα φύτευσης ή επανεμβολιασμός, που υπόκειται σε νέα δικαιώματα φύτευσης, δικαιώματα επαναφύτευσης ή δικαιώματα φύτευσης από το αποθεματικό, - κανόνες διαχείρισης για νέα δικαιώματα φύτευσης, δικαιώματα επαναφύτευσης ή δικαιώματα φύτευσης στο αποθεματικό, - δυνατότητα για τα Κράτη Μέλη να καθορίσουν και να εφαρμόσουν αυστηρότερους κανόνες διαχείρισης, - εξαίρεση απαγόρευσης φύτευσης για ορισμένα Κράτη Μέλη (κανόνας de minimis). Σ αυτό το πλαίσιο, προτείνουμε στην Επιτροπή η Ομάδα Υψηλού Κινδύνου να εργασθεί πάνω στα παρακάτω μέτρα: 1. Διατήρηση ρυθμιστικού πλαισίου για τη φύτευση αμπελώνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η διατήρηση ρυθμιστικού πλαισίου για την δυνατότητα παραγωγής στον οινικό τομέα που βασίζεται σε δικαιώματα φύτευσης, είναι αναγκαίο να συμβάλει στην μακροπρόθεσμη ισορροπία του τομέα της ΕΕ. Οι νέες φυτεύσεις και επαναφυτεύσεις θα ρυθμίζονται από δικαιώματα φύτευσης στα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη. Η διαχείριση των δικαιωμάτων φύτευσης θα συνεχίσουν να βασίζονται σε αποθέματα (εθνικά και/ή περιφερειακά), και θα εφαρμόζονται σε όλες τις επιφάνειες

12 για παραγωγή οίνου (ΠΟΠ, ΠΓΕ, χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ), ενώ θα επιτρέπουν την απαραίτητη ευελιξία για την εφαρμογή αυτού του σχήματος. Η ευελιξία αυτή θα προέρχεται από τα παρακάτω στοιχεία: - περιορισμένη αύξηση της δυνατότητας παραγωγής, για κάθε Κράτος Μέλος. Το όριο αυτής της αύξησης θα είναι περιορισμένο όπως καθορίζεται σε επίπεδο ΕΕ, στον ενιαίο κανονισμό της ΚΟΑ, - κανόνες διαχείρισης αυτής της αύξησης, προκειμένου να επιτρέψουν νέα φύτευση. Αυτό θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών παραγωγών, πέρα από την τρέχουσα δυνατότητα των Κρατών Μελών, να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς, επιτρέποντας, όπου είναι αναγκαίο, την αύξηση των περιοχών που φυτεύτηκαν, σε σχέση με τα οικονομικά ισοζύγια, - τα Κράτη Μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν τις προτεραιότητες τους για χορήγηση των νέων δικαιωμάτων φύτευσης σε νεοεισερχόμενους (νέους αγρότες), κατηγορίες οίνων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ), συγκεκριμένες περιοχές. Ο στόχος είναι να επιτρέψει, όπου είναι κατάλληλο, βαθμιαία αύξηση στην δυνατότητα παραγωγής σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κάθε Κράτους Μέλους, μέσα στα όρια που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ. Ένα τέτοιο σύστημα θα επιτρέψει, διατηρώντας παράλληλα ένα δίχτυ ασφαλείας και ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο, την αύξηση των αμπελώνων προκειμένου να ανταποκριθούν στη ζήτηση. 2. Ένα σύστημα που ισχύει για τα 3 τμήματα της προσφοράς της ΕΕ (ΠΟΠ, ΠΓΕ, χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ). Ο κανονισμός για το δυναμικό θα πρέπει να ισχύει, σε συμμόρφωση με την αρχή της επικουρικότητας, σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής προσφοράς οίνου, προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη της παραγωγής τους. Είναι αναγκαίο να ελέγχει την δυνατότητα παραγωγής της ΕΕ για όλες τις επιφάνειες παραγωγής οίνου (ΠΟΠ, ΠΓΕ, χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ) και τους ίσους όρους μεταξύ των παραγωγών, λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω λόγους: - αποφυγή αύξησης του κινδύνου υπεξαίρεσης ή εξασθένησης της αναγνώρισης των οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ, οι οποίοι παράγονται κυρίως σε αγροτικές περιοχές με υψηλότερα κόστη παραγωγής. Ο ανταγωνισμός χωρίς ρύθμιση θα έχει τεράστιες συνέπειες σε περιοχές χωρίς εναλλακτικές λύσεις, - η αύξηση των χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ οίνων δεν θα παρεμποδίζει, μακροπρόθεσμα, τη διατήρηση της αξίας των οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μερίδιο στην αγορά εξαγωγών.

13 3. Εναρμόνιση ορισμένων κανόνων σε επίπεδο ΕΕ. Τα εθνικά συστήματα διαχείρισης θα υπακούουν σε κοινές αρχές, εξασφαλίζοντας μια εναρμονισμένη εφαρμογή σε κάθε Κράτος Μέλος. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να καθορισθούν οι παρακάτω κανόνες σε επίπεδο ΕΕ: - Τα Κράτη Μέλη θα διαχειρίζονται σε εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο τα δικαιώματα φύτευσης. - Για να διευκολύνει τη χορήγηση δικαιώματος φύτευσης, κάθε Κράτος Μέλος πρέπει να έχει εθνικό απόθεμα, ενώ έχει τη δυνατότητα να διατηρεί περιφερειακά αποθέματα. Η διάρκεια ισχύος μη χρησιμοποιούμενων δικαιωμάτων φύτευσης από τους παραγωγούς θα πρέπει να μειωθεί. Η χρήση δικαιωμάτων φύτευσης από τους παραγωγούς θα πρέπει να παρακολουθείται από τα Κράτη Μέλη. Ο κατάλογος των κριτηρίων που μπορεί να χρησιμοποιείται από τα Κράτη Μέλη για τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης θα καθορίζεται σε επίπεδο ΕΕ. Η τρέχουσα δυνατότητα για τα Κράτη Μέλη να καθορίσουν και να εφαρμόσουν αυστηρότερους κανόνες διαχείρισης (αποθέματα, νέα φύτευση, κριτήρια χορήγησης) θα πρέπει να προσαρμοσθεί σ αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή επικουρικότητας, τα Κράτη Μέλη θα καθορίζουν ελεύθερα την εθνική τους οργάνωση για τη διαχείριση των δικαιωμάτων φύτευσης και των αποθεμάτων (εθνικό και/ή περιφερειακό). 4. Η διατήρηση του ισχύοντος πλαισίου εξαίρεσης (κανόνας de minimis ) για τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη. Τα Κράτη Μέλη τα οποία δεν έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες προβλέψεις της ΚΟΑ, την υποχρέωση εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος ρύθμισης διατηρούν αυτήν την εξαίρεση. Αυτό αφορά τα Κράτη Μέλη, η παραγωγή των οποίων ήταν μικρότερη από hl το 2007: Πολωνία, Βέλγιο, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία, Φινλανδία, Σουηδία, Κάτω Χώρες, Δανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Βόρεια Ιρλανδία.

14 VI(12)5871:1 Draft Copa-Cogeca s proposals on the national support programmes in the wine sector Introduction 1. The wine sector 2. Justifying the need for maintaining a specific policy for the wine sector Copa-Cogeca s proposals on the national support programmes in the wine sector General remarks 3. The future of European viticulture is based on regaining market, investment and improvement of the quality. This is why the Copa-Cogeca believes that maintaining specific national programs that can meet these challenges is essential, and that the corresponding budget must be strictly preserved. 4. The national support programmes contain positive measures for improving the competitiveness of European wines which should be maintained, such as restructuring, investments and promotion. However, the way these measures have been designed and applied has, in some case, prevented the sector from fully benefiting from them. Therefore, Copa-Cogeca requests some changes which are indicated further below. 5. The last reform of the wine sector resulted in those measures, which enable supply to be adapted to demand, being dismantled with or without a transitional period (planting rights, private storage, distillation measures, etc.). This kind of measures are necessary to stabilise the market and to avoid and/or reduce price volatility. Therefore, the revision of sectoral legislation should introduce such measures. 6. In general, aid should be available to enterprises regardless of their size as to differentiate the rate purely on the basis of size is discriminatory (for instance, under the investment measure). Concerning size, farmers' economic organisations, such as cooperatives, should exempted from criteria which apply to SMEs. These organisations are in fact made up of micro-enterprises, namely their members' farms. 7. Eligibility for use of certain measure should be extended to Producer Organisations (POs) and cooperatives, for instance in the case of risk management tools. 8. Producers administrative requirements need to be simplified, particularly relating to promotion where management difficulties result from excessive bureaucracy. 9. Wine legislation must also be made easier to understand. For instance, the creation of European guidelines would give Member States and operators a clearer understanding of the acceptance parameters for promotion programmes. Copa - Cogeca European Farmers European Agri-Cooperatives 61, Rue de Trèves B Bruxelles EU Transparency Register Number Copa Cogeca

15 10. The CAP budget currently functions on an annual basis. However, multi-annual flexibility should be permitted meaning that unused funds from one financial year should be able to be used in the following financial period. Single Payment Scheme support 11. According to the legislative proposals on the future CAP currently on the table, as of 2015 this measure will de facto disappear from the national support programmes: if a Member State decides to use the SPS for vine-growers, funds will be transferred from the wine envelope to the direct payments envelope and will be decoupled. If a Member State decides not to use the SPS for vine-growers, funds will stay in the wine envelope and will not be available for direct payments. Any proposals concerning this measure? Promotion on third-country markets 1 (this paragraph fully integrates VI(12)1256 (rev.2) into this document) 12. This measure covers information or promotion measures concerning EU wines in third countries. 13. Copa-Cogeca takes a largely positive view of the first two years of implementation of this measure, which is considered to be very important for improving the competitiveness of EU wines abroad. 14. Wine is an area where the agri-food trade between the EU and third countries excels, with exports having reached 8 billion in 2011, accounting for nearly a quarter of European exports of agricultural products 2. Consequently, being able to acknowledge the specific nature of the sector by making use of the possibility to set up promotion programmes within the associated legislative framework ( national support programmes in the wine sector) is greatly appreciated. 15. The need to respond to specific demands from the sector and the growing interest in the measure, as revealed by the forecasted expenditure for , clearly indicate the need to maintain promotion, both in terms of the financial envelope and the ad hoc budget line within the national support programmes. 16. Besides, although European legislation gives micro-enterprises and small and mediumsized enterprises (SMEs) preferential access to the measure, the latter are hampered by the technical and/or economic limitations inherent in business of this kind. For instance, for small-scale producers who decide to carry out promotion activities jointly, it should be possible for the level of EU co-financing to exceed 50% of eligible costs. 17. European production lacks coordination and is very fragmented. In addition to this, it is also facing large commercial groups which have a great deal of market penetration power. In order to have an impact on third markets, it is necessary for operators to create a European strategy or an action plan for the promotion of European wine on these markets. 18. To help operators carry out promotion activities, it would be better if a greater degree of flexibility were provided, for example by allowing ongoing programmes to be modified or for programmes to be extended beyond the current years. 19. Copa-Cogeca would also like the scope of the available measures to be extended, not only to allow enterprises to penetrate a new market but also so that they gain in size and strength. Support should be also given to non-material investments such as sales personnel, training, etc. 1 For further information, please see also Comments and proposals from the Working Party on Wine regarding implementation of the measure for the promotion of wine on third-country markets, ref. no. VI(12)1256 (rev.2). 2 Comext,

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3919/2011: «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η 2010-11 A n n u a l R e p o r t T ο χρονικό διάστημα που καλύπτει η παρούσα ετήσια έκδοση της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Διεύθυνση Συμβουλευτικών Εργασιών ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΗ Μονάδα 3 Δίκτυα και Επικουρικότητα Επιτροπή των Περιφερειών ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ε ίναι ατυχής συγκυρία ότι τη χρονική περίοδο που η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς website: www.sed.gr e-mail: info@sed.gr ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ 7ο τεύχος (επετειακό)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPA) Προώθησης Εξαγωγών Καλλυντικών προς Ρωσία

Αποτύπωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPA) Προώθησης Εξαγωγών Καλλυντικών προς Ρωσία ΜΕΛΕΤΗ Αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Analysis - BPA) εξαγωγής καλλυντικών με φορτηγό στη Ρωσία Ομάδα Έργου Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόµενα Φαρµακευτικό Marketing ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

ffek9e ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES

ffek9e ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES ffek9e ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR MARINE RESEARCH ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES Κώστας Παπακωνσταντϊνου Costas Papaconstantinou ΑΠιευτικών ΑποΟεμόιων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015 Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014/2214(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια και του Ιονίου Πελάγους (2014/2214 (INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνώ µαζί σας µε την παρούσα έκδοση. Σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι να ενηµερώσει τον αναγνώστη για όσα η Ένωση µας έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Σύγχρονες τάσεις ενωσιακού/ κοινοτικού δικαίου ΙΙ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Σύγχρονες τάσεις ενωσιακού/ κοινοτικού δικαίου ΙΙ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Σύγχρονες τάσεις ενωσιακού/ κοινοτικού δικαίου ΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 ΥΡΩΠΑΪΚΗ EΚΦΡΑΣΗ E Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Υ Π Ρ Ο Β Λ Η Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Υ έτος ιδρυσης: 1989 ISSN: 1105-8137

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα