Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

2 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Εισαγωγή Παραγωγικότητα στην παροχή δηµοσίων υπηρεσιών ιεθνείς συγκρίσεις της αποτελεσµατικότητας του δηµόσιου τοµέα Πρόσφατες µεταρρυθµίσεις του δηµόσιου τοµέα Φορολογία Εισαγωγή Φορολογία εργασίας Φορολογία επιχειρήσεων ηµόσιες δαπάνες Εισαγωγή Υλικές υποδοµές Eκπαίδευση Έρευνα και ανάπτυξη Ρυθµιστικό πλαίσιο Εισαγωγή Ανταγωνισµός Περιβαλλοντικές ρυθµίσεις Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Εισαγωγή

3 2.2 Θεωρητικό Υπόβαθρο και Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας Πώς τεκµηριώνεται η δηµόσια παρέµβαση στην Ε&Α και ποια µέσα χρησιµοποιεί Η µέτρηση της κρατικής παρέµβασης σε δραστηριότητες Ε&Α και ο αντίκτυπος αυτής Επισκόπηση της βιβλιογραφίας για τον αντίκτυπο της δηµόσιας παρέµβασης Αντίκτυπος της έρευνας του δηµοσίου τοµέα στη βιοµηχανική καινοτοµία, την επιστηµονική εκροή και την συνολική παραγωγικότητα Επισκόπηση των µελετών/ εκθέσεων για τον αντίκτυπο της δηµόσιας/ κρατικής καινοτοµίας στις ιδιωτικές δαπάνες Ε&Α και στο προϊόν καινοτοµίας Ο αντίκτυπος της Ε&Α του δηµόσιου τοµέα και η κρατική στήριξη για Ε&Α στην ΕΕ Γενικές τάσεις της Ε&Α του δηµοσίου τοµέα Εµπειρική ανάλυση του αντίκτυπου της δηµόσιας στήριξης σε Ε&Α στην επιχειρηµατική Ε&Α Αντίκτυπος της Ε&Α του δηµοσίου τοµέα στην οικονοµική ανάπτυξη και την εκροή έρευνας Επιπτώσεις της Χρηµατοδότησης από ηµόσιους Πόρους της Επιχειρηµατικής Ε&Α ως προς την Καινοτοµία καιτην Ε&Α και ως προς το πλήθος των Ευρεσιτεχνιών του Ιδιωτικού Τοµέα: Μελέτη ανά χώρα ηµόσια χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικής Ε&Α και κατάσταση των ευρεσιτεχνιών του ιδιωτικού τοµέα Σύγκριση χωρών και εµπειρική ανάλυση των περιπτώσεων της Γερµανίας και της Φινλανδίας Εισαγωγή Γενικές τάσεις των πολιτικών καινοτοµίας στη Γερµανία και τη Φινλανδία Εµπειρική ανάλυση της συνεργασίας για την κρατική χρηµατοδότηση και αποτέλεσµα στα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας Αντίκτυπος της κρατικής χρηµατοδότησης στην Ε&Α και την καινοτοµία: η περίπτωση της Αυστρίας Εισαγωγή Στοιχεία Μεθοδολογία Αποτελέσµατα Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία

4 Προσάρτηµα 1: Αντίκτυπος της Ε&Α του ηµόσιου Τοµέα και της Κρατικής Στήριξης στην Επιχειρηµατική Ε&Α Προσάρτηµα 2: Αντίκτυπος της Ε&Α του ηµοσίου στην Οικονοµική Μεγέθυνση και το Ερευνητικό Προϊόν Προσάρτηµα 3: ηµόσια Χρηµατοδότηση της Επιχειρηµατικής Ε&Α και Αποτέλεσµα σε ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ιδιωτικού Τοµέα: Εµπειρική Ανάλυση Γερµανίας και Φινλανδίας Οικονοµετρικά Αποτελέσµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ Εισαγωγή Τα χαρακτηριστικά του τοµέα της υγείας Το σύστηµα παροχής υπηρεσιών υγείας Η φύση της παραγωγικής διαδικασίας Οι επιπτώσεις του τοµέα της υγείας στην ανταγωνιστικότητα Επισκόπηση των Συστηµάτων Υγείας στην ΕΕ Οι καθοριστικοί παράγοντες για τις επιδόσεις του τοµέα της υγείας Αιτία του κυβερνητικού παρεµβατισµού Η αποδοτικότητα του τοµέα της υγείας Οι επιπτώσεις της διάρθωσης της αγοράς στην απόδοση Ηθική κίνδυνος υσµενής επιλογή Επιλογή κινδύνου Έλλειψη ανταγωνιστικών δυνάµεων Η τεχνολογία και η καινοτοµία στον τοµέα της υγειας Η απόδοση του τοµέα της υγείας στην ΕΕ Μακροοικονοµικοί δείκτες Πόσο κοστίζει η υγειονοµική περίθαλψη ; Σχετίζονται οι δαπάνες µε τα αποτελέσµατα ; Γιατί ποικίλουν οι δαπάνες ; Κατόρθωσαν οι χώρες της ΕΕ να περιορίσουν το κόστος ; Μικροοικονοµικές µελέτες απόδοσης Χρήση των εισροών Εισροές εργασίας

5 Εισροές σε καφάλαιο Ενδιάµεσες εισροές: Φαρµακευτικά προϊόντα Οργανωτικές αλλαγές Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Εισαγωγή Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιοµηχανία στο παγκόσµιο πλαίσιο Οικονοµική σηµασία Προστιθέµενη αξία Απασχόληση Κεφαλαιουχικός εξοπλισµός και επενδύσεις Παραγωγή, διασύνδεση µε τα προηγούµενα και τα επόµενα στάδια της παραγωγικής δραστηριότητας απάνες για Ε&Α Περιγραφή του κλάδου: βασικοί πρωταγωνιστές Κατασκευαστές Επιβατηγά Φορτηγά Λεωφορεία Προµηθευτές Συγκέντρωση και αναδιάρθρωση Η διαδικασία συγκέντρωσης Αναδιάρθρωση της αλυσίδας αξίας: ο ρόλος της τεχνολογίας Εκµετάλλευση παραγωγικού δυναµικού και δοµικό πλεόνασµα Ανταγωνιστικότητα: Η προοπτική της αγοράς Εισαγωγή ιεθνείς αγορές ιεθνές εµπόριο Άµεσες ξένες επενδύσεις Αναδυόµενες αγορές

6 Κίνα Ρωσική Οµοσπονδία Η εγχώρια αγορά Μέγεθος αγοράς Επιβατηγά οχήµατα Επαγγελµατικά οχήµατα Ανάπτυξη της αγοράς Επιβατηγά οχήµατα Επαγγελµατικά οχήµατα ιεύρυνση και ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιοµηχανία Συµπέρασµα Καινοτοµία και Ανταγωνιστικότητα Εισαγωγή Κόστος εργασίας, παραγωγικότητα εργασίας και κόστος εργασίας ανά µονάδα Κόστος εργασίας Παραγωγικότητα της εργασίας Αφιέρωµα στα νέα Κράτη-Μέλη Παραγωγικότητα της Εργασίας Κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος Ανθρώπινοι πόροι στην επιστήµη και την τεχνολογία Ε&Α και Καινοτοµία απάνες για Ε&Α Μοντέλα καινοτοµίας Τάσεις στις δραστηριότητες καινοτοµίας Τιµή και τεχνολογική ανταγωνιστικότητα συνδυάζοντας τις τάσεις Το Ρυθµιστικό Περιβάλλον Εισαγωγή Μέτρα που επηρεάζουν την προσφορά Κανονισµός για την Απαλλαγή Κατά Κατηγορία Εναρµόνιση της Προστασίας των Βιοµηχανικών Σχεδίων για τα Ανταλλακτικά Οδηγία για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 2000/53/EC

7 Επιπτώσεις της Νέας Νοµοθεσίας της ΕΕ για τα Χηµικά (REACH) Οι στόχοι του Κιότο: Μείωση Εκποµπών CO2 Η Συµβολή των Κατασκευαστών Μέτρα που επηρεάζουν τη ζήτηση Η χρέωση των υποδοµών και του κοινωνικού κόστους των µεταφορών Φορολογία επιβατηγών αυτοκινήτων Φορολογικά µέτρα για τη µείωση των εκποµπών CO2 φόροι CO Αξιολόγηση και συνέπειες Προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιοµηχανία Σύνοψη ισχυρών σηµείων, αδυναµιών, ευκαιριών και απειλών Ισχυρά σηµεία Αδυναµίες Ευκαιρίες Απειλές Κοιτάζοντας µπροστά: Ένα σενάριο Το χειρότερο σενάριο: ο θάνατος της µηχανής Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιοµηχανία: Στην καλύτερη θέση εκκίνησης Ζητήµατα πολιτικής Σύνοψη και Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία Παραρτήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗ ΚΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ Εισαγωγή Παράγοντες ανάπτυξης και κίνδυνοι σε σχέση µε την οικονοµική άνοδο της Κίνας Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της οικονοµικής ανάπτυξης της Κίνας Κίνδυνοι πτωτικών τάσεων για την οικονοµική ανάπτυξη της Κίνας Αναπτυξιακές Προοπτικές Η Κίνα στον παγκόσµιο καταµερισµό εργασίας και οι οικονοµικές σχέσεις Κίνας-ΕΕ Η θέση της Κίνας στο Παγκόσµιο Εµπόριο Οι ροές των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στην οικονοµική ανάπτυξη της Κίνας

8 5.3.3 Αξιολόγηση της Ανταγωνιστικότητας της Κίνας Η πρόκληση της Κίνας: Ευκαιρίες και Κίνδυνοι για τις Ευρωπαϊκές Βιοµηχανίες Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση Κεφαλαιουχικά αγαθά και Βιοµηχανία Μηχανολογικού εξοπλισµού Χηµική Βιοµηχανία και Φαρµακοβιοµηχανία Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία

9 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αυτή είναι η όγδοη έκδοση της Έκθεσης της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα µετά την Απόφαση του Συµβουλίου Βιοµηχανίας του 1994, η οποία θέσπισε τη βάση για την Έκθεση Ανταγωνιστικότητας. Όπως στις πρόσφατες εκδόσεις, ο όρος ανταγωνιστικότητα στην παρούσα Έκθεση νοείται ως διαρκής άνοδος του επιπέδου ζωής ενός κράτους και όσο το δυνατόν χαµηλότερο επίπεδο ακούσιας ανεργίας. Το ειδικότερο θέµα της παρούσας Έκθεσης αφορά τον αντίκτυπο των κρατικών πολιτικών στις επιδόσεις της οικονοµίας. Λόγω του µεγέθους και της συµµετοχής του στην οικονοµική ζωή, ο δηµόσιος τοµέας ασκεί σηµαντική επιρροή στην επίδοση της οικονοµίας. Τα τρία πρώτα κεφάλαια της Έκθεσης εξετάζουν τις επιπτώσεις του δηµόσιου τοµέα στην αύξηση της παραγωγικότητας, το ρόλο της χρηµατοδότησης του δηµόσιου τοµέα στην έρευνα και την ανάπτυξη και τις επιδόσεις του τοµέα υγείας, που αποτελεί κοµµάτι-κλειδί του δηµόσιου τοµέα. Στη συνέχεια, το Κεφάλαιο 4 εξετάζει τις πρόσφατες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό κλάδο της αυτοκινητοβιοµηχανίας, τοµέα-κλειδί της βιοµηχανικής διάρθρωσης της Ευρώπης, που διέπεται από πλήρες πλαίσιο κρατικών ρυθµίσεων και όπου υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια σηµαντικές βελτιώσεις σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Τέλος, το Κεφάλαιο 5 αναλύει την ολοένα και µεγαλύτερη ένταξη της Κίνας στην παγκόσµια οικονοµία και τις συνέπειες αυτού για την ευρωπαϊκή οικονοµία. Οι συνέπειες αυτές είναι πιο σηµαντικές για τα νέα Κράτη-Μέλη τα οποία ανταγωνίζονται όλο και περισσότερο τις Κινεζικές εξαγωγές. Αύξηση της Παραγωγικότητας και ηµόσιος Τοµέας Οι κρατικές πολιτικές διαδραµατίζουν ρόλο-κλειδί στη διαµόρφωση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης σε µία οικονοµία. Ο αντίκτυπος των κρατικών πολιτικών στην παραγωγικότητα εκφράζεται µέσω της αύξησης της παραγωγικότητας στο δηµόσιο τοµέα και µέσω των επιπτώσεων των κρατικών πολιτικών της φορολογίας, των κρατικών δαπανών και της νοµοθεσίας στον ιδιωτικό τοµέα. Το Κεφάλαιο 1 εξετάζει τις επιπτώσεις των κρατικών πολιτικών στην παραγωγικότητα κυρίως µέσα από µια επισκόπηση της βιβλιογραφίας. Οι δραστηριότητες του δηµόσιου τοµέα έχουν βαρύνουσα σηµασία στο γενικό προϊόν µιας οικονοµίας: η απασχόληση στον δηµόσιο τοµέα αντιπροσωπεύει 10 % (Γερµανία) έως 30 % (Σουηδία) όλων των θέσεων εργασίας στην Ε.Ε. των 15 Κρατών-Μελών. Συνεπώς, η παραγωγικότητα της εργασίας εντός του δηµόσιου τοµέα καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό το µέσο όρο παραγωγικότητας της εργασίας σε εθνικό επίπεδο. Οι δυσκολίες µέτρησης του προϊόντος του δηµοσίου τοµέα και η έλλειψη διεθνώς εναρµονισµένων στοιχείων εµποδίζουν συχνά τη σύγκριση της παραγωγικότητας του δηµοσίου τοµέα µεταξύ χωρών. Οι υπάρχουσες µελέτες δείχνουν ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω βελτιώσεων της αποτελεσµατικότητας του δηµόσιου τοµέα στην Ε.Ε. και ότι το σηµερινό προϊόν του δηµόσιου τοµέα µπορεί να επιτευχθεί µε σηµαντικά χαµηλότερο κόστος. Επίσης, ορισµένα στοιχεία δείχνουν ότι τα µικρότερα µεγέθη κυβερνήσεων είναι πιο αποδοτικά διαπιστώνοντας µειούµενα οριακά προϊόντα κρατικών δαπανών πέρα από ένα ορισµένο µέγεθος δηµοσίου τοµέα. Οι µεταρρυθµίσεις του δηµόσιου τοµέα υιοθετούνται συχνά ως ανταπόκριση σε πιέσεις για τη µείωση των κρατικών δαπανών ή στοχεύουν στην επίτευξη µεγαλύτερης οικονοµικής ανάπτυξης ή την εισαγωγή καινοτοµιών που χρησιµοποιούνται ήδη στον ιδιωτικό τοµέα, όπως η πληροφορική. Το Κεφάλαιο 1 καταγράφει τρεις τύπους µεταρρυθµίσεων που 9

10 εφαρµόστηκαν σε πολλές χώρες της Ε.Ε. για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του δηµόσιου τοµέα: (i) διαχειριστικές µεταρρυθµίσεις (ii) η εισαγωγή της πληροφορικής και (iii) η ιδιωτικοποίηση και η ανάθεση σε τρίτους. Η εµπειρική έρευνα δείχνει ότι η ιδιωτικοποίηση συνδέεται συνήθως µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, κερδοφορία και επενδυτικές κεφαλαιουχικές δαπάνες. Η φορολογία είναι απαραίτητη για τη χρηµατοδότηση των κυβερνήσεων. Η εµπειρική έρευνα για τη σχέση µεταξύ του συνολικού ποσοστού φορολογίας (σύνολο φόρων στο ΑΕΠ) και της αύξησης του ΑΕΠ δεν έχει καταλήξει σε οριστικά αποτελέσµατα. Ωστόσο, πλήθος εµπειρικών στοιχείων τεκµηριώνουν τα στρεβλωτικά αποτελέσµατα συγκεκριµένων φόρων. ιαπιστώθηκε ότι η υψηλή φορολόγηση της εργασίας επηρεάζει τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας καθώς και τη διάθεση απόκτησης προσόντων και ανθρώπινου κεφαλαίου. Η υψηλή φορολογία δρα επίσης ανασχετικά στην επιχειρηµατικότητα, αν και ορισµένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ο αντίκτυπος των κινήτρων ίσως δεν είναι και τόσο µεγάλος. Οι διεθνείς διαφορές στη φορολογία επιδρούν στις ροές των άµεσων ξένων επενδύσεων και µπορεί να επηρεάζουν την αύξηση της παραγωγικότητας σε χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία κάλυψης της διαφοράς και βασίζονται σε ξένους επενδυτές για την απόκτηση νέων τεχνολογιών και σύγχρονων µεθόδων διαχείρισης. Οι κρατικές δαπάνες σε τοµείς όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και η ανάπτυξη ή οι υποδοµές επηρεάζουν τις παραγωγικές δυνατότητες και το κόστος των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Έτσι, οι κρατικές δαπάνες συν-καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα και επηρεάζουν τις αποφάσεις των διεθνών επιχειρήσεων σχετικά µε τον τόπο εγκατάστασής τους. Τα διαθέσιµα εµπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι οι κρατικές δαπάνες έχουν γενικά θετικό αντίκτυπο στις επιδόσεις της οικονοµίας ωστόσο, τα στοιχεία για το καθαρό αποτέλεσµα των κρατικών δαπανών στην οικονοµία δεν οδηγούν σε πειστικά συµπεράσµατα και δείχνουν ότι ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι πόροι θα είχαν χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά στον ιδιωτικό τοµέα. Οι συγκριτικές µελέτες µεταξύ χωρών για το ρόλο του κρατικού κεφαλαίου στις διαφορές αύξησης της παραγωγικότητας δεν οδηγούν σε σαφή συµπεράσµατα: πολλές µελέτες διαπιστώνουν θετικό αντίκτυπο αλλά το αποτέλεσµα δεν είναι πάντοτε σηµαντικό. Πρόσφατες µελέτες για την επίδραση των δηµόσιων υποδοµών στην παραγωγικότητα καταλήγουν είτε στο ότι δεν έχουν σηµαντικό αντίκτυπο είτε ότι έχουν µικρό θετικό αντίκτυπο στις ΗΠΑ ενώ στις ευρωπαϊκές χώρες υπολογίζεται ότι ο αντίστοιχος αντίκτυπος είναι µεγαλύτερος και πιο σηµαντικός. Επίσης, ορισµένες µελέτες δείχνουν µειούµενη οριακή απόδοση των δηµόσιων υποδοµών, αν και κάτι τέτοιο δεν τεκµηριώνεται για τις ευρωπαϊκές χώρες. Η έρευνα έχει διαπιστώσει µία σχέση ανάµεσα στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την παραγωγικότητα. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα είναι λιγότερο σαφή όσο αφορά το κατά πόσο το εκπαιδευτικό σύστηµα πρέπει να επιδοτείται από το δηµόσιο. Τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α), τα επιχειρήµατα για τη συµµετοχή του δηµοσίου βασίζονται συχνά σε εξωγενείς επιδράσεις: οι επενδύσεις αυτές συνεπάγονται µεγαλύτερο όφελος για την κοινωνία παρά για το άτοµο ή την επιχείρηση κι έτσι οι ιδιωτικές επενδύσεις παραµένουν σε µη άριστο επίπεδο. Ορισµένα οικονοµετρικά στοιχεία δείχνουν ότι η έρευνα που διεξάγεται από τις κυβερνήσεις και τα πανεπιστήµια θα µπορούσε να έχει εντονότερο αντίκτυπο στην αύξηση της παραγωγικότητας από ό,τι η επιχειρηµατική Ε&Α αλλά τη µεγαλύτερη επιρροή στην παραγωγικότητα ασκεί η απορρόφηση των αποτελεσµάτων της ξένης Ε&Α. Ο βαθµός στον οποίο η κρατική έρευνα µπορεί να ενισχύσει την αύξηση της παραγωγικότητας εξαρτάται επίσης από την εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων της στον επιχειρηµατικό τοµέα. Τέλος, 10

11 κάποιες µελέτες συµπεραίνουν ότι η κρατική Ε&Α έχει πάρει εν µέρει τη θέση της ιδιωτικής έρευνας αντί να ενεργεί προσθετικά ωστόσο, οι περισσότερες διαθέσιµες µελέτες δεν διαπιστώνουν τέτοια υποκατάσταση. Η νοµοθεσία µπορεί να προάγει στόχους όπως διάφοροι κοινωνικοί σκοποί, η προστασία του καταναλωτή ή η ποιότητα του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, οι νοµικές διατάξεις περιορίζουν τις επιλογές των ατόµων και των επιχειρήσεων και η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία συνήθως συνεπάγεται κόστος. Οι επιπτώσεις της νοµοθεσίας στην παραγωγικότητα επέρχονται ως υπο-προϊόντα και συχνά είναι δύσκολο να µετρηθούν ποσοτικά. Ένα σηµαντικό τµήµα της έρευνας εστιάζεται στο ρόλο της νοµοθεσίας στην αγορά προϊόντων, την είσοδο στην αγορά και τις πολιτικές ανταγωνισµού. ιαπιστώθηκε ότι η νοµοθεσία που αναστέλλει τον ανταγωνισµό έχει αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα κυρίως επειδή επιβραδύνει τη διαδικασία κάλυψης της τεχνολογικής διαφοράς. Από την άλλη πλευρά, οι ρυθµίσεις που υιοθετούνται σε επίπεδο Ε.Ε. µπορεί να έχουν το επωφελές αποτέλεσµα ότι δηµιουργούν ένα ισότιµο πεδίο για όλους τους συµµετέχοντες στην αγορά. Ο µεγαλύτερος αντίκτυπος των µέτρων απελευθέρωσης στην παραγωγικότητα σηµειώνεται σε υπηρεσίες που διέπονται παραδοσιακά από βαρύ ρυθµιστικό πλαίσιο, ιδίως σε τοµείς δικτύων, όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι ταχυδροµικές υπηρεσίες, η ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο, οι σιδηρόδροµοι και οι εναέριες µεταφορές. Η Ε.Ε., ιδιαίτερα σε σύγκριση µε τις ΗΠΑ, θεωρείται ότι επιβάλλει σχετικά βαρύ ρυθµιστικό πλαίσιο στις επιχειρήσεις. Έχει υποστηριχθεί ότι η ένταση του ανταγωνισµού στις αγορές προϊόντων και εργασίας µέχρι του αντίστοιχου επιπέδου των ΗΠΑ θα µπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ της ευρωζώνης έως και κατά 12 %. Υπάρχει πληθώρα µελετών οι οποίες διαπιστώνουν αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα από τις περιβαλλοντικές διατάξεις. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα αµφισβητούνται από άλλες πλευρές, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η προσαρµογή στις περιβαλλοντικές διατάξεις µπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βρουν πιο αποδοτικές παραγωγικές µεθόδους οπότε η εξοικονόµηση κόστους αντισταθµίζει το αρχικό κόστος συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία. Τέλος, ειδικές νοµοθετικές διατάξεις για συγκεκριµένους τοµείς ή κλάδους ενδέχεται να επηρεάζουν σηµαντικά την παραγωγικότητα των συγκεκριµένων κλάδων αλλά µια πιο αναλυτική προσέγγιση θα υπερέβαινε το αντικείµενο της παρούσας Εκθέσεως. Ευρωπαϊκή Παραγωγικότητα, Καινοτοµία και Ε&Α στο ηµόσιο Τοµέα Το παρόν Κεφάλαιο προβαίνει σε µια εµπειρική ανάλυση των επιπτώσεων της κρατικής στήριξης της Ε&Α στο προϊόν και τις βιοµηχανικές καινοτοµίες της Ε.Ε.. Εξετάζονται δύο οµάδες θεµάτων: α) εάν η δηµόσια χρηµατοδοτούµενη Ε&Α δρα συµπληρωµατικά ως προς την Ε&Α που χρηµατοδοτείται από τη βιοµηχανία, και, β) εάν η Ε&Α που διεξάγεται στο δηµόσιο τοµέα επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη και την παραγωγή καινοτοµίας όπως αυτή µετράται µε τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή άλλα κριτήρια αξιολόγησης της επιστηµονικής παραγωγής. Στο πλαίσιο της πρώτης οµάδας θεµάτων τα οποία συνδέονται µε τη σχέση µεταξύ δηµόσιας και ιδιωτικής χρηµατοδότησης της Ε&Α αναλύονται οι επιπτώσεις της άµεσης χρηµατοδότησης της Ε&Α µε τη µορφή επιδοτήσεων και φορολογικών ελαφρύνσεων για Ε&Α επί της Ε&Α που διεξάγεται από τις επιχειρήσεις καθώς και η σχέση ανάµεσα στην Ε&Α που διεξάγεται στον δηµόσιο τοµέα τόσο σε δηµόσια ερευνητικά ιδρύµατα όσο και στην ανώτατη εκπαίδευση και την Ε&Α που διεξάγεται από τις επιχειρήσεις. Χρησιµοποιώντας στοιχεία σε επίπεδο βιοµηχανίας από τις χώρες της Ε.Ε. για την περίοδο , τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι δαπάνες για την δηµόσια χρηµατοδότηση της 11

12 Ε&Α συµπληρώνουν τις δαπάνες της εγχώριας βιοµηχανίας για Ε&Α. Επιπλέον, χρησιµοποιώντας στοιχεία για το σύνολο της οικονοµίας από µία οµάδα χωρών του ΟΟΣΑ/Ε.Ε. για την περίοδο , τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τόσο η άµεση χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικής Ε&Α όσο και τα φορολογικά κίνητρα για Ε&Α επηρεάζουν θετικά και σε σηµαντικό βαθµό τις δαπάνες των επιχειρήσεων για Ε&Α στις χώρες του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε.. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, η αύξηση της µέσης έντασης Ε&Α δεν µπορεί να εξηγηθεί από τις φορολογικές ελαφρύνσεις ή την άµεση χρηµατοδότηση. Άλλοι παράγοντες, όπως η µετατόπιση προς κλάδους εντάσεως Ε&Α, φαίνεται να παίζουν σηµαντικότερο ρόλο από ό,τι η άµεση στήριξη της Ε&Α όσο αφορά την αλλαγή στην ένταση της Ε&Α που διεξάγεται από τις επιχειρήσεις στις χώρες της Ε.Ε.. Στο µέτρο που η ανακατανοµή των συντελεστών παραγωγής προς κλάδους υψηλής τεχνολογίας παρεµποδίζεται από την έλλειψη ευελιξίας στις αγορές προϊόντων ή συντελεστών παραγωγής, θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στην αύξηση της επιχειρηµατικής Ε&Α σε όλη την Ε.Ε. διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που στοχεύουν στο να καταστήσουν πιο ευέλικτες τις αγορές. Ένα άλλο αποτέλεσµα είναι η σηµασία της Ε&Α που διεξάγεται στο δηµόσιο τοµέα για την παραγωγικότητα και η θετική της επίπτωση στην ιδιωτική Ε&Α. Οι δαπάνες για την Ε&Α που διεξάγεται στα πανεπιστήµια και τους κρατικούς ερευνητικούς οργανισµούς συνδέονται σηµαντικά και θετικά µε τις δαπάνες του επιχειρηµατικού κόσµου για Ε&Α, πράγµα που υποδηλώνει ότι η δηµόσια και η ιδιωτική Ε&Α συµπληρώνουν η µία την άλλη. Επιπλέον, τα οικονοµετρικά αποτελέσµατα µε βάση στοιχεία από τις χώρες του ΟΟΣΑ/Ε.Ε. δείχνουν ότι οι δαπάνες για την Ε&Α στην ανώτατη εκπαίδευση δίνουν σηµαντική ώθηση στην ανάπτυξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Τέλος, οι κρατικές δαπάνες για την Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν θετικό και σηµαντικό αντίκτυπο στον δείκτη των κατά κεφαλήν αιτήσεων κατοχύρωσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας του Ευρωπαϊκού Γραφείου ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΡΟ) ακόµη και µετά τον έλεγχο της ιδιωτικής δαπάνης για την Ε&Α και των ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας. Η αποτελεσµατικότητα της κρατικής στήριξης της Ε&Α και της καινοτοµίας αναλύεται επίσης στην τελευταία Κοινοτική Μελέτη Καινοτοµίας (ΚΜΚ-CIS) ανατρέχοντας σε δεδοµένα επιχειρήσεων. Μελετήθηκαν εταιρείες από τρία Κράτη-Μέλη: τη Γερµανία, τη Φινλανδία και την Αυστρία. Η πρώτη περιπτωσιολογική µελέτη συγκρίνει τις τάσεις αιτήσεων για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας από γερµανικές και φινλανδικές εταιρείες και το κατά πόσον οι τάσεις αυτές εξαρτώνται από τη λήψη κρατικής στήριξης και τη συµµετοχή σε καινοτόµες συνεργασίες. Η δεύτερη περιπτωσιολογική µελέτη εκτιµά τις συνέπειες της κρατικής χρηµατοδότησης της καινοτοµίας στην Ε&Α και στο µερίδιο καινοτόµων πωλήσεων µεταξύ αυστριακών εταιρειών. Και οι δύο µελέτες συµπεραίνουν ότι ο δηµόσιος τοµέας παίζει σηµαντικό ρόλο στην καινοτοµία παρέχοντας οικονοµική στήριξη ή/και δίνοντας ώθηση σε συνεργασίες για Ε&Α. Το µεγαλύτερο αποτέλεσµα επιτυγχάνεται όταν η συνεργασία µεταξύ εταιρειών και η δηµόσια χρηµατοδότηση συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Στη Γερµανία, η δηµόσια χρηµατοδότηση δεν έχει πρόσθετο αντίκτυπο όταν οι εταιρείες συνεργάζονται ήδη µεταξύ τους ενώ, αντίθετα, στη Φινλανδία έχει. Στην Αυστρία, η στήριξη της κεντρικής κυβέρνησης αυξάνει το µερίδιο αγοράς των εταιρειών στο σύνολο των πωλήσεων -τόσο των νέων προϊόντων της εταιρείας, όσο και των νεοεισαγόµενων στην αγορά προϊόντων. Ο ρόλος της συνεργασίας στην ενίσχυση των καινοτόµων επιδόσεων αντικατοπτρίζει τη σηµασία των διασυνδέσεων µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων για την προώθηση της καινοτοµίας. Σε αυτόν ακριβώς τον τοµέα, η Ε.Ε. τείνει να έχει χαµηλότερη επίδοση από τις ΗΠΑ, όπου τα ανώτατα εκπαιδευτικά ερευνητικά ιδρύµατα, κρατικά ή µη, έχουν αναπτύξει ένα πολύ πιο αποτελεσµατικό σύστηµα διασυνδέσεων µε τον κόσµο της καινοτοµίας. 12

13 Τα αποτελέσµατα αυτά έχουν ορισµένες επιπτώσεις στην κρατική πολιτική. Εν όψει του σηµαντικού και θετικού αντίκτυπου των φορολογικών κινήτρων στις δαπάνες για την Ε&Α, µια πιο γενναιόδωρη επιδότηση της Ε&Α µπορεί να αποδειχθεί καίριας σηµασίας για να προσεγγίσει η επιχειρηµατική Ε&Α τα επίπεδα των άλλων σηµαντικότερων παγκόσµιων πρωτοπόρων του τοµέα. Αυτό πιθανόν να ισχύει ακόµη περισσότερο σε χώρες µε περιορισµένα ή ανύπαρκτα φορολογικά σχήµατα στήριξης (π.χ. στα νέα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. και ορισµένες µεγάλες χώρες της Ε.Ε., ιδίως στην Γερµανία και στην Ιταλία έναντι των µεγάλων επιχειρήσεων). Τα αποτελέσµατα σε επίπεδο εταιρειών δείχνουν ότι η συνεργασία σε δραστηριότητες Ε&Α επιταχύνουν την διάδοση της τεχνολογίας µέσω των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Οι πολιτικές θα έπρεπε να συντείνουν στην καλύτερη συνεργασία των κρατικών ερευνητικών οργανισµών µε τις εταιρείες και να εντείνουν τη µεταφορά τεχνολογίας µέσω χρηµατοδοτικών και εξειδικευµένων προγραµµάτων. Υπάρχει επίσης ανάγκη βελτίωσης της υποδοµής για την εµπορευµατοποίηση των ευρηµάτων της έρευνας όπως γραφεία µεταφοράς τεχνολογίας και πάροχοι κεφαλαίων ανάληψης κινδύνου. Η ανάλυση δείχνει εξ άλλου ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να χρηµατοδοτούν κατάλληλα την Ε&Α που διεξάγεται σε κρατικά ιδρύµατα, ιδίως την έρευνα και την ανάπτυξη στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Ο ρόλος που διαδραµατίζει η έρευνα που διεξάγεται στην ανώτατη εκπαίδευση στην ενίσχυση του προϊόντος της Ε&Α και στην οικονοµική ανάπτυξη ενισχύει την ανάγκη ένταξης των µεταρρυθµίσεων της εκπαιδευτικής πολιτικής στις προσπάθειες της Ε.Ε. να ενισχύσει την έρευνα και την ανάπτυξη στο σύνολο της οικονοµίας. Τα κρατικά ερευνητικά ιδρύµατα οφείλουν να αποδείξουν τη σηµασία του έργου τους αναδεικνύοντας περισσότερο τη συµβολή τους στην επίδοση της οικονοµίας. Ωστόσο, η µείωση της χρηµατοδότησης των δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών στην Ε.Ε. σηµαίνει ότι η αναδιάρθρωση πρέπει να γίνει µέσω της ανακατανοµής υφιστάµενων πόρων, το οποίο και εντείνει την πίεση στους δηµόσιους οργανισµούς να προβαίνουν σε συστηµατική αξιολόγηση των προγραµµάτων τους. Είναι σαφές ότι η αξιολόγηση αυτή πρέπει να συµπεριλαµβάνει ερευνητές, προγράµµατα και ιδρύµατα. Οι επιδόσεις του Τοµέα Υγείας στην Ε.Ε. Οι κυβερνήσεις παρεµβαίνουν στον τοµέα της υγείας τόσο άµεσα µέσω της χρηµατοδότησης όσο και έµµεσα µε τη νοµοθεσία. Επιπλέον, οι πολιτικές οφείλουν να σταθµίζουν την επιταγή αποτελεσµατικότητας µε την αντικρουόµενη επιταγή της ίσης µεταχείρισης, πράγµα που µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στις επιδόσεις του τοµέα υγείας. Το Κεφάλαιο 3 εξετάζει θέµατα σχετικά µε τις επιδόσεις του τοµέα υγείας στην Ε.Ε.. Ο τοµέας της υγείας αντιπροσωπεύει σηµαντικό µερίδιο του εθνικού εισοδήµατος και έχει σηµαντικές εν δυνάµει συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Οι συνέπειες αυτές δεν συνδέονται µόνο µε τη συµβολή του τοµέα υγείας στην ευηµερία των πολιτών, αλλά και µε την αµεσότερη συµβολή του στη µετρήσιµη εθνική παραγωγικότητα. Ένας αναποτελεσµατικός τοµέας υγείας που διασπαθίζει τους πόρους µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό βάρος για το δηµόσιο τοµέα και την οικονοµία. Οι επιδόσεις του τοµέα υγείας επηρεάζουν την κινητικότητα των εργαζόµενων και την ευελιξία της αγοράς εργασίας λόγω, παραδείγµατος χάριν, των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. Γενικά, ο τοµέας της υγείας χαρακτηρίζεται από αρκετές ατέλειες της αγοράς, µεταξύ των οποίων ο ηθικός κίνδυνος, η ενδεχόµενη λανθασµένη επιλογή και οι εξωτερικές µεταβλητές. Η βιβλιογραφία για τα οικονοµικά της υγείας τονίζει τη µοναδική φύση αυτού του τοµέα και γι αυτό, σε αντίθεση µε άλλους κλάδους υπηρεσιών, είναι απαραίτητο να αναλύσουµε τις επιδόσεις του σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Τα µοναδικά χαρακτηριστικά του ξεκινούν από την ίδια την ιστορική του ανάπτυξη, µε την αρχική επικέντρωση περισσότερο σε στόχους 13

14 ισότητας παρά αποτελεσµατικότητας, µέχρι τον υψηλό βαθµό κρατικής παρέµβασης και ρύθµισης και το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι τεχνολογικές αλλαγές τόσο στην εξέλιξη των δαπανών όσο και στην χρήση των εισροών. Η ασύµµετρη πληροφόρηση δυσχεραίνει τη διάκριση ανάµεσα σε δραστηριότητες και προϊόντα ενώ το τελικό αποτέλεσµα επηρεάζεται έντονα από εξωγενείς επιδράσεις όπως ο τρόπος ζωής. Έτσι, είναι δύσκολο να µετρηθεί η επίδοση ή να συναχθούν συµπεράσµατα για τη σχετική αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων παροχής υπηρεσιών υγείας και τον αντίκτυπό τους στην ανταγωνιστικότητα. Οι δοµές των συστηµάτων ιατρικής περίθαλψης στην Ε.Ε. παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές. Τα σηµερινά συστήµατα περίθαλψης χαρακτηρίζονται από ποικιλοµορφία τόσο ως προς τον τρόπο χρηµατοδότησής τους, όσο και ως προς τους τρόπους παροχής των ιατρικών φροντίδων. Παράγοντες αποτελεσµατικότητας και ισότητας αλλά και ο στόχος της προώθησης της αύξησης της παραγωγικότητας οδήγησαν πρόσφατα πολλά Κράτη-Μέλη σε µεταρρυθµίσεις των συστηµάτων τους υγείας. Αν και η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας ευθύνεται εν πολλοίς για την αύξηση των δαπανών υγείας, αυτό είναι κάτι που πρέπει να σταθµίζεται σε σχέση µε τα σηµαντικά οφέλη που προσφέρει στη βελτίωση της υγείας. Τόσο οι µακροοικονοµικές όσο και οι µικροοικονοµικές µελέτες αποκαλύπτουν µία ασθενή σχέση ανάµεσα στις αυξηµένες δαπάνες για την υγεία και τα καλύτερα αποτελέσµατα. Τα στοιχεία είναι λίγο πιο πειστικά στις µικροοικονοµικές µελέτες. Τα στοιχεία για τη σχέση µεταξύ δαπανών υγείας και αποτελεσµάτων µε βάση µακροοικονοµικούς δείκτες είναι ανάµεικτα. Είναι πιθανόν να επηρεάζεται η παραγωγικότητα του τοµέα υγείας από αλλαγές στο σύστηµα παροχής ιατρικής περίθαλψης, αφού τα κίνητρα που παρέχονται από το σκέλος της προσφοράς επηρεάζουν τη χρήση των θεραπειών και τη διάδοση της τεχνολογίας. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι πολλές από τις διαπιστούµενες βελτιώσεις στα αποτελέσµατα της υγείας δεν φαίνονται να απορρέουν από το σύστηµα υγείας αυτό καθ εαυτό, αλλά από εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι ασκούν πολύ µεγαλύτερη επίδραση. Τα µέχρι σήµερα στοιχεία, ακόµη και από µικροοικονοµικές µελέτες, αποκαλύπτουν µεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα όσον αφορά τα αποτελέσµατα, τη χρήση των πόρων και την υιοθέτηση των τεχνολογικών αλλαγών. Συνεπώς, είναι δύσκολο να συναχθούν συµπεράσµατα. Τα κίνητρα που παρέχονται στο σκέλος της ζήτησης, όπως το µοιρασµένο κόστος, µπορεί επίσης να επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος υγείας, αν και υπάρχουν ελάχιστα συγκεκριµένα στοιχεία για την επίπτωση τέτοιων πολιτικών. Σήµερα, πολλές χώρες της Ε.Ε. έχουν εισέλθει σε µια διαδικασία µεταρρύθµισης µε έµφαση σε στόχους σχετικούς µε την αποτελεσµατικότητα. Παρά την απουσία στοιχείων σε εθνικό επίπεδο, κατά γενική συµφωνία, η αύξηση των δαπανών στην παροχή ιατρικής περίθαλψης παγκοσµίως επιβάλλει µεγαλύτερη προσοχή στην αποτελεσµατικότητα απ ό,τι γινόταν µέχρι τώρα. Αλλά ο ρυθµός των µεταρρυθµίσεων θα καθορισθεί από την ιστορική εξέλιξη των συστηµάτων παροχής και τις προτιµήσεις σε σχέση µε την ισότητα. Είναι απίθανο να βρεθούν εύκολες λύσεις σε αυτά τα θέµατα. Ένα επιχείρηµα που χρησιµοποιούν συχνά οι υπηρεσίες της ιδιωτικής αγοράς, για παράδειγµα, είναι ότι ο µικρότερος ανταγωνισµός και η υπερβολική νοµική πλαισίωση που διαπιστώνονται στην Ε.Ε. µπορεί να παρεµποδίζουν την αύξηση της παραγωγικότητας (βλ. επισκόπηση στο Mason et al., 2003). Ελάχιστα στοιχεία τεκµηριώνουν αυτή τη θέση µέχρι σήµερα, αλλά οι υποστηρικτές της µπορούν τουλάχιστον να επικαλεσθούν την κατά πολύ υψηλότερη παραγωγικότητα των ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία, που µπορούν να θεωρηθούν ως η βιοµηχανική οικονοµία που χαρακτηρίζεται σήµερα από τον µεγαλύτερο ανταγωνισµό και την ασθενέστερη νοµική πλαισίωση. Στον τοµέα της υγείας, αντίθετα, η εµπειρία των ΗΠΑ δεν συνηγορεί υπέρ του άκρατου ανταγωνισµού και της απελευθέρωσης. Αν και, κατά κοινή παραδοχή, η παροχή περισσότερων κινήτρων µπορεί να αυξάνει την αποτελεσµατικότητα, ελάχιστοι ακαδηµαϊκοί και, ασφαλώς, πολύ λιγότεροι υπεύθυνοι πολιτικής θα υποστήριζαν ότι οι οικονοµίες της Ε.Ε. 14

15 πρέπει να µιµηθούν το σύστηµα παροχής υγείας των ΗΠΑ. Ιδίως αν σταθµισθούν επαρκώς οι παράγοντες ίσης αντιµετώπισης, οι αδυναµίες του συστήµατος υγείας των ΗΠΑ καθίστανται ακόµη πιο εµφανείς. Στο σκέλος των εισροών, φαίνεται πως υπάρχει περιθώριο για καλύτερη χρήση των πόρων, ιδίως της εργασίας. Έτσι, η υπερπροσφορά γιατρών σε ορισµένες χώρες της Ε.Ε. συνυπάρχει µε έλλειψη γιατρών σε άλλες, ενώ σε πολλές χώρες υπάρχει επίσης περιθώριο βελτίωσης της αναλογίας µεταξύ γενικών παθολόγων ιατρών και εξειδικευµένων ιατρών και νοσηλευτών. Μια αλλαγή πολιτικής που αξίζει να διερευνηθεί συνίσταται στην ανάδειξη καλύτερων και πιο συντονισµένων προγραµµάτων κατάρτισης. Η δαπάνη για φαρµακευτικά σκευάσµατα αυξάνεται και υπόκειται σε πολυάριθµες µεταρρυθµίσεις που αποσκοπούν στην συγκράτηση του κόστους. Ταυτόχρονα, η συµβολή των φαρµάκων στη βελτίωση των αποτελεσµάτων υγείας είναι τεράστια. Συνεπώς, πρέπει να βρεθεί µια ισορροπία ανάµεσα στη συγκράτηση του κόστους και την εξασφάλιση επαρκών κινήτρων για διαρκή καινοτοµία. Ωστόσο, ελάχιστα συστηµατικά στοιχεία υπάρχουν για την σύγκριση του ρόλου του κεφαλαίου από χώρα σε χώρα τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο. Οι οργανωτικές αλλαγές µπορεί να παίζουν σηµαντικό ρόλο στην επίδοση της οικονοµίας. Η πρόσφατη βιβλιογραφία δείχνει ότι βελτιώσεις στην παραγωγικότητα µπορεί να προέλθουν από τη χρήση του οργανωτικού κεφαλαίου συµπληρωµατικά µε άλλες επενδύσεις παραδοσιακού κεφαλαίου καθώς και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Πολλές οργανωτικές αλλαγές στον τοµέα της υγείας αντανακλούν τις µεταρρυθµίσεις µε τις οποίες τα Κράτη-Μέλη προσπαθούν να επιτύχουν το κατάλληλο µείγµα αποκέντρωσης και συγκέντρωσης στην παροχή υγείας αντιστοιχίζοντας την προσωπική επιλογή µε την αποτελεσµατικότητα. Οι δυνατότητες επιλογής για τον ασθενή ποικίλουν µεταξύ των χωρών της Ε.Ε.. Πολλά κράτη προτίµησαν να αυξήσουν τις δυνατότητες επιλογής για να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα υγείας, καθώς και την ποιότητα της περίθαλψης και την ικανοποίηση των ασθενών. Ωστόσο, η βιβλιογραφία δείχνει ότι η επιτυχία τέτοιων µεταρρυθµίσεων εξαρτάται από την ενηµέρωση που υπάρχει προς τους πολίτες. Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας στον τοµέα της υγείας, η εξασφάλιση των ωφεληµάτων της προηγµένης τεχνολογίας σε λογικό κόστος και η διασφάλιση της ισότητας αποτελούν µείζονες προκλήσεις για την Ε.Ε.. Οι µεταρρυθµίσεις του τοµέα υγείας είναι πιθανό να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα του δηµόσιου τοµέα και να συµβάλλουν εν τέλει στις επιδόσεις ανταγωνιστικότητας των Κρατών-Μελών. Μία σηµαντική πρόκληση που θα αντιµετωπίσει η Ε.Ε. τα επόµενα χρόνια είναι η συµφιλίωση µεταξύ της βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας, της εξασφάλισης των ωφεληµάτων της προηγµένης τεχνολογίας σε λογικό κόστος και της διασφάλισης ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες για όλους τους πολίτες. Ο Ευρωπαϊκός Κλάδος της Αυτοκινητοβιοµηχανίας Αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάζει µια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιοµηχανίας και επιχειρεί να προσδιορίσει πόσο ανταγωνιστική είναι διεθνώς και ποιες είναι οι πηγές της ανταγωνιστικότητάς της. Ως ανταγωνιστικότητα ορίζεται η ικανότητα ενός βιοµηχανικού τοµέα να διατηρεί ή/και να κερδίζει µερίδια αγοράς σε ανοιχτές, διεθνείς αγορές µε βάση την τιµή ή/και την ποιότητα των αγαθών που παράγει. Αυτή η ικανότητα επηρεάζεται από ένα ευρύ φάσµα παραγόντων, όπως το γενικότερο περιβάλλον, και το κόστος παραγωγής έως τις τεχνολογικές και οργανωτικές καινοτοµίες, από το ρυθµιστικό πλαίσιο έως τις µακροοικονοµικές συνθήκες. Εν όψει αυτής της ποικιλοµορφίας, είναι αδύνατον να συναχθούν οριστικά συµπεράσµατα για το µέλλον του κλάδου. Απλώς, η συστηµατική ανάλυση των ισχυρών και ασθενών σηµείων, των ευκαιριών και των απειλών (SWOT) 15

16 συνοψίζει τις πιθανές επιπτώσεις των διαφόρων στοιχείων που διαπιστώνεται από την Έκθεση ότι επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Ο κλάδος των αυτοκινήτων αντιπροσωπεύει µία από τις σηµαντικότερες βιοµηχανίες της Ευρώπης. Συνεισφέρει κατά 6% περίπου στο σύνολο της ευρωπαϊκής απασχόλησης στην µεταποίηση και κατά 7% στο συνολικό προϊόν της µεταποίησης. Σχεδόν το 20 % της Ε&Α που διεξάγεται στον τοµέα της µεταποίησης επιτελείται από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Η σηµασία της αυτοκινητοβιοµηχανίας προέρχεται σε µεγάλο βαθµό από τη διασύνδεση µε την εγχώρια και την διεθνή οικονοµία. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, οι εισροές των προµηθευτών του κλάδου είναι σχεδόν ίσες ή διπλάσιες της προστιθέµενης αξίας που παράγει ο κλάδος. Η αυτοκινητοβιοµηχανία της Ε.Ε. παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση. Μόνο η Γερµανία αντιπροσωπεύει το ήµισυ της συνολικής προστιθέµενης αξίας. Εκτός από τη Σουηδία, τη Γερµανία και τη Γαλλία, ειδίκευση στην κατασκευή αυτοκινήτων εµφανίζουν η ηµοκρατία της Τσεχίας, η Σλοβακία και η Ουγγαρία. Η αυτοκινητοβιοµηχανία της Ε.Ε. στάθηκε ικανή να διατηρήσει την διεθνή της θέση τόσο σε επίπεδο εξαγωγών (όπου έχει αυξήσει σηµαντικά το µερίδιό της), όσο και σε επίπεδο συνολικών πωλήσεων, δηλ. παγκόσµιων πωλήσεων, συµπεριλαµβανόµενης της εσωτερικής αγοράς, των εξαγωγών και των πωλήσεων σε ξένες αγορές µέσω θυγατρικών. Αυτό επιτυγχάνεται µόνο µε την εγκαθίδρυση και τη διατήρηση σηµαντικής παρουσίας στις ξένες αγορές όπου οι ευρωπαϊκές εταιρείες µπορούν να συγκεντρώνουν στοιχεία από τους πελάτες και πληροφορίες σχετικές µε την αγορά. Η µεγάλη και εξελιγµένη εσωτερική αγορά όπου κυριαρχούν οι ευρωπαϊκές µάρκες συνιστά ένα πρώτο και αποφασιστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιοµηχανία. Η αγορά αυτή παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία καταναλωτικών απαιτήσεων επιτρέπει την πρώιµη εµπορευµατοποίηση καινοτοµιών, καθώς και στρατηγικές διαφοροποίησης προϊόντων. Ωστόσο, η αγορά αυτή είναι σε µεγάλο βαθµό ώριµη και οι περισσότερες πωλήσεις γίνονται για την αντικατάσταση υφιστάµενων αυτοκινήτων. Εξ ού και οι µάλλον περιορισµένες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Η βιοµηχανία αυτοκινήτων της Ε.Ε. εξακολουθεί να υπολείπεται της αντίστοιχης των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας σε επίπεδο παραγωγικότητας. Η διαδικασία κάλυψης της διαφοράς εις βάρος της Ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιοµηχανίας έχει επιβραδυνθεί την τελευταία δεκαετία, παρά τις απότοµες αυξήσεις σε ορισµένα Κράτη-Μέλη. Ένα άλλο πρόβληµα, που αποκτά διαρκώς µεγαλύτερη σηµασία, είναι το ύψος του εργατικού κόστους σε ορισµένα Κράτη- Μέλη. Το σχετικά υψηλό εργατικό κόστος και η αρνητική του επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα της τιµής είναι µια ιδιαίτερη απειλή εν όψει της δοµικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας της παγκόσµιας αυτοκινητοβιοµηχανίας. Η διεύρυνση απετέλεσε µια πολύ σηµαντική εξέλιξη για την ευρωπαϊκή βιοµηχανία αυτοκινήτων. Πρώτον, τα νέα Κράτη-Μέλη αναπτύσσουν µια πολύ δυναµική συγκέντρωση κατασκευαστικών µε υψηλά επίπεδα προϊόντων και δυναµικότητας εξαγωγών. εύτερον, οι επενδύσεις ενισχύουν την ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας προσθέτοντας περιοχές χαµηλότερου κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας, και επιτρέποντας περισσότερες επιλογές ως προς τον συνδυασµό τόσο έτοιµων ανταλλακτικών, όσο και ενδιαµέσων στοιχείων. Τρίτον, η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά επεκτείνεται σε µια πελατειακή βάση µε υψηλό δυναµικό ανάπτυξης η οποία επιδεικνύει διαφορετικές προτιµήσεις σε σχέση µε την Ε.Ε. των 15 Κρατών-Μελών. Από την άλλη πλευρά, η αυξηµένη παραγωγική ικανότητα των νέων Κρατών-Μελών είτε σε ευρωπαϊκά είτε σε υπερπόντια ιδιόκτητα εργοστάσια θα εντείνει 16

17 τον ανταγωνισµό και θα αυξήσει την πίεση των τιµών στις υφιστάµενες περιοχές εγκατάστασης εργοστασίων. Ο συνδυασµός µαζικής παραγωγής και πολυπλοκότητας των εξειδικευµένων προϊόντων όπως τα αυτοκίνητα και ο υπόλοιπος εξοπλισµός µεταφορών καθιστά πολύ υψηλό τον κίνδυνο αποτυχίας που συνδέεται µε ριζοσπαστικές καινοτοµίες. Γι αυτό, διαδικασίες και προϊόντα αναπτύσσονται κλιµακωτά. Οι ενδοεπιχειρησιακές δραστηριότητες Ε&Α και ο µηχανολογικός σχεδιασµός του προϊόντος αποτελούν τις κύριες πηγές τεχνικής προόδου. Επιπρόσθετα, η εργασία εξειδικευµένων προµηθευτών µερικές φορές ερευνητικών εγκαταστάσεων ενσωµατώνεται στην αλυσίδα αξίας. Οι εταιρείες της Ε.Ε. αύξησαν σηµαντικά τις επενδύσεις τους σε νέα προϊόντα, νέες διαδικασίες και νέες τεχνολογίες τη δεκαετία του 90. Σε σύγκριση µε τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, η Ε.Ε. βελτίωσε τη θέση της όσο αφορά τις επενδύσεις σε Ε&Α. Η τεχνολογική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιοµηχανίας δεν στηρίζεται µόνο στην παρουσία κορυφαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων αλλά και σε ευρύτατα διαδεδοµένες δραστηριότητες καινοτοµίας στο σκέλος της προσφοράς του κλάδου. Οι επιπτώσεις της νέας νοµοθεσίας στον αυτοκινητιστικό κλάδο είναι πολύπλοκες. Μπορεί να ποικίλουν ανάλογα µε το χρονικό ορίζοντα και να επιφέρουν δυναµικά αποτελέσµατα που είναι δύσκολο να αποτιµηθούν µε ακρίβεια. Μέτρα όπως τα νέα θεσµοθετηµένα όρια ρύπανσης µπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις επιδόσεις και στην διάρθρωση των στοιχείων κόστους των κατασκευαστών αυτοκινήτων, θέτοντας νέες προκλήσεις στον κλάδο ως προς την ανταγωνιστικότητά του. Ταυτόχρονα, η αντιµετώπιση των µέτρων µπορεί να είναι το πρώτο βήµα προς νέες αγορές και την επίτευξη τεχνολογικής ή ποιοτικής πρωτοπορίας. Οι παγκόσµιες απαιτήσεις για ασφαλέστερα και περιβαλλοντικά φιλικότερα αυτοκίνητα θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Οι απαιτήσεις αυτές προσανατολίζουν την έρευνα και την καινοτοµία έχει ζωτική σηµασία να βρεθούν και να υλοποιηθούν καινοτόµες τεχνικές λύσεις που θα επιβληθούν παγκόσµια δίνοντας έτσι το προβάδισµα στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία. Το κύριο τεχνολογικό πρόβληµα που τίθεται για την αυτοκινητοβιοµηχανία σήµερα είναι η πολυπλοκότητα των απαιτήσεων της κοινωνίας. Η ανάγκη αντιµετώπισης πολλαπλών αναγκών ταυτόχρονα µπορεί να καταστήσει την ανάπτυξη τεχνικών λύσεων πιο απαιτητική καθώς τα υποκείµενα υλικά και τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να οδηγήσουν σε συµβιβασµούς. Από την άλλη πλευρά, µέτρα ικανά να µειώσουν τις µεγάλες διαφορές των φορολογικών συστηµάτων θα επηρεάσουν θετικά την ικανότητα της βιοµηχανίας αυτοκινήτων αλλά και των Ευρωπαίων καταναλωτών να δρέψουν τα οφέλη από τη δραστηριοποίηση σε µια Ενιαία Αγορά. Ο κατακερµατισµός της αγοράς αυτοκινήτων εµποδίζει τον κλάδο να εκµεταλλευθεί οικονοµίες κλίµακας ή να παράγει οχήµατα εφαρµόζοντας τις ίδιες προδιαγραφές στο σύνολο της Εσωτερικής Αγοράς και συµβάλλει στην διατήρηση σηµαντικών διακυµάνσεων στις τιµές προ φόρων στην εσωτερική αγορά. Η ανταγωνιστικότητα της αυτοκινητιστικής βιοµηχανίας εξαρτάται σαφώς από ένα συνεκτικό και αποτελεσµατικό από πλευράς κόστους ρυθµιστικό πλαίσιο. Για να επιτευχθεί αυτό, η Επιτροπή χρησιµοποιεί όλο και περισσότερο τα εργαλεία «Καλύτερης ρύθµισης», όπως οι τεχνική της Μελέτης Επιπτώσεων. Ωστόσο, απαιτείται µεγαλύτερη πρόοδος στην προσπάθεια για µείωση της ρυθµιστικής πολυπλοκότητας και το σχεδιασµό διατάξεων που πληρούν τους στόχους τους, λαµβάνοντας υπ όψιν τις πιθανές συγκρούσεις µεταξύ νόµων, τον σωρευτικό 17

18 τους αντίκτυπο και τις εξωτερικές µεταβλητές. Οι ανησυχίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την αυτοκινητοβιοµηχανία. Η Πρόκληση της Ανερχόµενης Κινεζικής Οικονοµίας για την Ε.Ε. Η οικονοµική µεταµόρφωση της Κίνας τα τελευταία 25 χρόνια υπήρξε δραµατική. Η βιοµηχανία της αναπτύχθηκε µε ετήσιο ρυθµό 10.9 % µεταξύ του 1979 και του 2002, ενώ την ίδια περίοδο το ΑΕΠ της αυξήθηκε κατά µέσο όρο µε ρυθµό 9,0 %. Αυτές οι οικονοµικές τάσεις τέθηκαν σε κίνηση κυρίως µε τις µεταρρυθµίσεις που εισήγαγε ο Ντενγκ Σιάο Πινγκ το Έκτοτε, η Κίνα πέρασε από την αποµόνωση στη σταδιακή ενσωµάτωση στην παγκόσµια οικονοµία. Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα εµφανίζεται ως σηµαντικός προµηθευτής εµπορευµάτων στο διεθνές εµπόριο, ακολουθώντας έναν δρόµο που αναµφίβολα θα την οδηγήσει σε ακόµη σηµαντικότερη θέση. Η Κίνα ανταγωνίζεται άλλα κράτη µε βάση το άφθονο εργατικό δυναµικό, αλλά και µε βάση εµπορεύµατα που ενσωµατώνουν δεξιότητες και τεχνολογία. Οι κινεζικές εξαγωγές προς την Ε.Ε. συµπεριλαµβάνουν προϊόντα εντάσεως τεχνολογίας βασισµένα στη γνώση, καθώς και µεταποιητικά προϊόντα εντάσεως κεφαλαίου και µεταποιητικά προϊόντα εντάσεως εργασίας. Η τεράστια, φθηνή εργατική δύναµη σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη µιας οικονοµίας της γνώσης παρέχει µια εξαιρετική βάση για την εκεί µεταφορά και δηµιουργία κέντρων παραγωγής για ένα µεγάλο φάσµα προϊόντων και υπηρεσιών. Οι άµεσες δυτικές επενδύσεις που στοχεύουν κυρίως στην εξυπηρέτηση µιας µεγάλης και επεκτεινόµενης εσωτερικής αγοράς, αλλά και στη διάθεση προϊόντων διεθνώς, έχουν υποκινήσει ανησυχίες ότι µετεγκαθίστανται και χάνονται θέσεις εργασίας του βιοµηχανικού κόσµου και άλλων κρατών ακόµη που ανταγωνίζονται την Κίνα. Έτσι, το άνοιγµα της Κίνας θέτει µια σηµαντική πρόκληση ανταγωνιστικότητας στα προηγµένα βιοµηχανικά κράτη, συµπεριλαµβανόµενης της Ε.Ε. Ανάµεσά τους, τα νέα Κράτη-Μέλη είναι τα πλέον ευάλωτα σε αυτήν την πρόκληση ανταγωνιστικότητας. Ο ανταγωνισµός από τόπους εγκατάστασης µε χαµηλότερους µισθούς δεν είναι κάτι καινούργιο για τις βιοµηχανίες της Ε.Ε., οι οποίες µέχρι τώρα προσαρµόζονταν στο µεταβαλλόµενο παγκόσµιο εµπορικό περιβάλλον εκµεταλλευόµενες «ήπιους παράγοντες» όπως ο χρόνος, η εξατοµίκευση, η εξυπηρέτηση πελατών και η αξιοπιστία για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και να αντισταθµίσουν τα µειονεκτήµατα από το εργατικό κόστος. Ωστόσο, αν και η πρόκληση που θέτει η Κίνα µπορεί να µην είναι κάτι το άγνωστο, ο συνδυασµός χαµηλού εργατικού κόστους και ταχύτατα αναπτυσσόµενων υψηλών τεχνικών και ερευνητικών ικανοτήτων είναι ένας λιγότερο οικείος παράγοντας. Για να παραµείνουν κερδοφόρες οι εταιρείες της Ε.Ε. και να ανταγωνίζονται σε τµήµατα της αλυσίδας αξίας, πρέπει να εξακολουθήσουν να εκµεταλλεύονται πλεονεκτήµατα πέραν του εργατικού κόστους. Είναι απαραίτητο να διατηρήσουν το πλεονέκτηµα της παραγωγικότητας διερευνώντας νέους τοµείς και προϊόντα. Η εµµονή σε προϊόντα που είχαν συγκριτικό πλεονέκτηµα στο παρελθόν δεν είναι βιώσιµη. Ωστόσο, η δηµιουργία θέσεων εργασίας µε υψηλή προστιθέµενη αξία απαιτεί ένα δυναµικό πλαίσιο όπου η καινοτοµία µπορεί να δώσει ώθηση στην παραγωγικότητα και την ανάπτυξη θέσεων εργασίας. Αυτό απαιτεί, µεταξύ άλλων, την ενίσχυση των προσπαθειών για Ε&Α και την τόνωση της καινοτοµίας καθώς και την εκµετάλλευση πλεονεκτηµάτων στην οργάνωση, στο συντονισµό, στο µάρκετινγκ, στην εφοδιαστική, κλπ. Σήµερα, οι θεσµικές συνθήκες για την υλοποίηση καινοτοµιών είναι καλύτερες στην Ε.Ε. των 15, αλλά και στα νέα Κράτη-Μέλη, σε σύγκριση µε την Κίνα. Ωστόσο, η ανάδυση της Κίνας θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε αλλαγές στο διεθνή καταµερισµό εργασίας και τη θέση της Ε.Ε. µέσα σε αυτόν. 18

19 Η µεγαλύτερη πρόκληση από την ανάδυση της Κίνας ως σηµαντικού εµπορικού εταίρου αφορά τα νέα Κράτη-Μέλη. Τα νέα Κράτη-Μέλη και οι υποψήφιες χώρες προσέφεραν µέχρι στιγµής ελκυστικότερα κοντινά κέντρα και παρείχαν ευκαιρίες εξειδίκευσης σε όλα τα τµήµατα της αλυσίδας αξίας αντικατοπτρίζοντας την ένταξή τους στην ευρωπαϊκή οικονοµία από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Ιδιαίτερα στη µεταλλουργία, υπήρξε ένας αµοιβαία επωφελής καταµερισµός εργασίας µεταξύ της Ε.Ε. των 15 και των νέων Κρατών-Μελών. Παρά τις υποσχέσεις που προσφέρει η διεύρυνση για τον καταµερισµό εργασίας και την εγκατάσταση παραγωγικών µονάδων στην ευρύτερη Ευρώπη, δεν είναι βέβαιο ότι αρκεί για να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά η πρόκληση της Κίνας. Οι κινεζικές εξαγωγές στα νέα Κράτη-Μέλη αυξάνονται µε πολύ ταχύτερους ρυθµούς από ό,τι στην Ε.Ε. των 15 σε όλους τους κλάδους που εξετάζει η Έκθεση το σύνολο των εξαγωγών στα νέα Κράτη-Μέλη αυξάνεται επίσης µε υψηλότερο ρυθµό αντικαθρεφτίζοντας το γεγονός ότι η ένταξή τους στον παγκόσµιο καταµερισµό εργασίας σηµείωσε σηµαντική πρόοδο από τα µέσα της δεκαετίας του 90. Ορισµένες απώλειες θέσεων απασχόλησης οφείλονται επίσης στη µετεγκατάσταση δραστηριοτήτων στην Κίνα, ιδίως από την ουγγρική βιοµηχανία ηλεκτρονικών, πράγµα που δείχνει ότι ακόµη και η κατασκευή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στη βάση της αποµίµησης αντιµετωπίζει προκλήσεις από το χαµηλό κόστος εγκατάστασης στην Κίνα. Η ανάδυση της Κίνας ως προµηθευτή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας αντικατοπτρίζει µια γενικότερη σύλληψη που χρησιµοποιήθηκε για την αναβάθµιση της κινεζικής οικονοµίας µέσω µιας ξεκάθαρης βιοµηχανικής πολιτικής, που βασίζεται στη µετατροπή της γνώσης σε οικονοµική επιτυχία για τις εγχώριες εταιρείες. Η µετάβαση στην οικονοµία της αγοράς συνοδεύθηκε από το κατάλληλο ρυθµιστικό σύστηµα και τη διοικητική καθοδήγηση, προκειµένου να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη διεθνώς βιώσιµων εθνικών εταιρειών ικανών να ανταγωνισθούν τις κορυφαίες παγκοσµίως εταιρείες στις αγορές τους. Οι κινεζικές εταιρείες παίζουν ήδη καίριο ρόλο ως κατασκευαστές αυθεντικού εξοπλισµού (ΟΕΜ) για παγκοσµίως κορυφαία επώνυµα προϊόντα και µάρκες του λιανικού εµπορίου. Ωστόσο, η µεγαλύτερη πρόκληση για τις εδραιωµένες δυτικές πολυεθνικές και τα επώνυµα εµπορικά σήµατα θα προέλθει τελικά από τους Κινέζους παραγωγούς επωνύµων προϊόντων, η ανάπτυξη των οποίων είχε συγκαλυφθεί έως σήµερα από τα εδραιωµένα πρότυπα των διεθνών συναλλαγών. Οι προηγµένες βιοµηχανικές οικονοµίες Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία και ΗΒ πιθανώς θα αντιµετωπίσουν αυτήν την πρόκληση εντονότερα, ιδίως όταν τα κινεζικά επώνυµα προϊόντα αρχίσουν να εδραιώνονται στις ευρωπαϊκές αγορές και όταν θα αρχίσει να αυξάνονται οι άµεσες κινεζικές επενδύσεις στο εξωτερικό. Υπό τέτοιες συνθήκες, οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα δουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα να συρρικνώνεται στο πλαίσιο νέων αναδυοµένων παγκοσµίων οικονοµικών δοµών. Το άνοιγµα της Κίνας παρέχει πολλές ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές εταιρείες, περισσότερες ασφαλώς απ όσες προσέφεραν η ένταξη της Ιαπωνίας ή της Κορέας στην παγκόσµια οικονοµία. Η Κίνα γκρέµισε ήδη πολλούς από τους φραγµούς που εµπόδιζαν την πρόσβαση στην αγορά της στο πλαίσιο των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων, και µε την είσοδο της Κίνας στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου θα ληφθούν περισσότερα µέτρα για το άνοιγµα της αγοράς. Η Κίνα έχει σαφώς θεµελιώδες συµφέρον να αναπτύξει τις γενικές συνθήκες που θα στηρίξουν την ενίσχυση των άµεσων ξένων επενδύσεων στο εσωτερικό της. Η κινεζική αγορά προσφέρει σαφώς σηµαντικές µακροπρόθεσµες ευκαιρίες ανάπτυξης ιδίως στους κλάδους που κυριαρχούνται από τις παγκόσµιες πολυεθνικές. Ξένες εταιρείες εγκαθίστανται στην Κίνα για να εκµεταλλευθούν τις ευκαιρίες ανάπτυξης και τις προοπτικές αύξησης του πραγµατικού τους εισοδήµατος. Όλες οι διεθνείς επώνυµες µάρκες της βιοµηχανίας αυτοκινήτων και των κατασκευαστών αυθεντικού εξοπλισµού (ΟΕΜ) έχουν ιδρύσει τοπικές µονάδες παραγωγής και ανταγωνίζονται έντονα µεταξύ τους για να 19

20 διατηρήσουν και να βελτιώσουν τα µερίδια αγοράς τους. Οι επιτόπιες κινεζικές επιχειρήσεις απουσιάζουν ουσιαστικά από αυτές τις αγορές και δεν παίζουν ανεξάρτητο ρόλο. Η επιτυχία σε αυτήν την αγορά δεν συµβάλλει µόνο σε µεγαλύτερη οικονοµική ανάπτυξη, αλλά επιτρέπει οικονοµίες κλίµακας που προσφέρουν στρατηγικά πλεονεκτήµατα στους µεγάλους παίκτες για να προστατεύσουν τη θέση τους από τους ανταγωνιστές τους. Το ίδιο ισχύει για τη χηµική βιοµηχανία και για άλλους κλάδους που χαρακτηρίζονται από παραγωγή µεγάλων παρτίδων ή την επεξεργασία πρώτων υλών και βασικών υλικών η εγκατάσταση παραγωγικών µονάδων στην Κίνα είναι απαραίτητη για να προστατεύσουν τα µερίδια αγοράς τους από τους ανταγωνιστές τους και για να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα. Πριν από µερικά χρόνια, οι ανησυχίες ότι η Ιαπωνία θα γινόταν µια παγκόσµια υπερδύναµη που θα σάρωνε τις παλαιότερες βιοµηχανικές οικονοµίες απλώς δεν επαληθεύτηκαν. Εξετάζοντας το θέµα εκ των υστέρων διαπιστώνεται ότι η άνοδος και η ενσωµάτωση της Ιαπωνίας στην παγκόσµια οικονοµία συνέβαλε µέσω της ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών και µέσω των διεθνών ροών κεφαλαίου, όχι µόνο στην οικονοµική ανάπτυξη του αναπτυσσόµενου κόσµου, αλλά και στον πλουτισµό των καταναλωτών και των παραγωγών των βιοµηχανικών κοινωνιών. Σήµερα, η Κίνα προσφέρει παρόµοιες δυνατότητες. Η Ευρώπη πρέπει να χαράξει µία στρατηγική που θα βασίζεται στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, στην καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα για να ανταποκριθεί στην πρόκληση της Κίνας και να επωφεληθεί από τις αναδυόµενες ευκαιρίες ανάπτυξης. 20

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΩΣ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Συνεισφορά της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική εργασία ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ της ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΜΠΙΤΕΡΝΑ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα