Θέµα: Επιβολή ανταποδοτικών τελών υπέρ του ηµοσίου για τη διενέργεια φυτοϋγειονοµικών ελέγχων και ελέγχων ποιότητας-καταλληλότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα: Επιβολή ανταποδοτικών τελών υπέρ του ηµοσίου για τη διενέργεια φυτοϋγειονοµικών ελέγχων και ελέγχων ποιότητας-καταλληλότητας"

Transcript

1 Προς το Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική /νση ιεθνούς Οικονοµικής Πολιτικής /νση Συντονισµού Εξαγωγικής Πολιτικής Υπόψη ιευθυντή κ. Χρήστου Μπανού Α θ ή ν α Θέµα: Επιβολή ανταποδοτικών τελών υπέρ του ηµοσίου για τη διενέργεια φυτοϋγειονοµικών ελέγχων και ελέγχων ποιότητας-καταλληλότητας Κύριε ιευθυντή, Α) Σε συνέχεια του από 22/5/2006 υποµνήµατός µας προς τον κ. Πρωθυπουργό σχετικά µε το ανωτέρω θέµα, επιτρέψατέ µας να αντικρούσουµε τα διαλαµβανό- µενα στο αριθ.7219/ έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) κ. Σκιαδά προς την υπηρεσία σας. 1) Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας του Νόµου που ψηφίσθηκε για το θέµα αυτό αναφέρεται ότι την επιβολή των τελών προβλέπει ο Καν 882/2004. Ο κανονισµός όµως αυτός δεν αφορά τα οπωροκηπευτικά προϊόντα - νωπά και µεταποιηµένα - και γενικότερα τα προϊόντα φυτικής παραγωγής για τα οποία υπάρχει κοινή οργάνωση αγοράς, αλλά αφορά τα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης και τα φυτικά προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές και επιτάσσει τον υποχρεωτικό καθολικό έλεγχο σε κάθε διακίνηση των προϊόντων αυτών, πλην της αυτοκατανάλωσης και των τοπικών στο χώρο της παραγωγής διακινήσεων, δίνοντας και την δυνατότητα επιβολής τελών για τη χρηµατοδότηση του ελέγχου (άρθρο 26). Για το λόγο αυτό ο κανονισµός αυτός, τον οποίο σας υποβάλλουµε συνηµµένα, σαφέστατα εξαιρεί από τις ρυθµίσεις του τα οπωροκηπευτικά και λοιπά προϊόντα και αναφέρει, στη µεν εισηγητική του αιτιολογία µε στοιχείο Νο 10 ότι «Για την εξακρίβωση της συµµόρφωσης προς τους κανόνες σχετικά µε την κοινή οργάνωση των αγορών των γεωργικών προϊόντων (αροτραίες καλλιέργειες, κρασί, ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, λυκίσκος, γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα, βόειο κρέας, κρέας αιγοπροβάτων και µέλι) υπάρχει ήδη ένα καθιερωµένο και ειδικό σύστηµα ελέγχου. Συνεπώς, ο παρών κανονισµός δεν πρέπει να ισχύει για τους εν λόγω τοµείς», στο δε εδάφιο 2 του άρθρου 1 ότι «Ο παρών κανονισµός δεν ισχύει για τους επισήµους ελέγχους που διενεργούνται για την εξακρίβωση της συµµόρφωσης προς τους κανόνες για τις κοινές οργανώσεις των αγορών γεωργικών προϊόντων.» Οι Κανονισµοί που αφορούν τα προϊόντα µας, τόσον ο περί της υγιεινής των τροφίµων (852/2004) όσον και αυτοί περί ελέγχου ποιότητος και εµπορικών προδιαγραφών και ελέγχου της παραδιδόµενης πρώτης ύλης για ενίσχυση παραγωγών οπωροκηπευτικών προς µεταποίηση (1148/2001, 2111/ /2002 αντίστοιχοι για κοµπόστες & τοµάτες και 1535/2003) αναφέρουν ότι οι έλεγχοι διενεργούνται για µεν τις ενδοκοινοτικές διακινήσεις και την µεταποίηση βάσει αναλύσεως των κινδύνων για κάθε έµπορο ή βιοµηχανία, δηλαδή δειγµατοληπτικά,

2 για δε τα εξαγόµενα και εισαγόµενα νωπά και µεταποιηµένα οπωροκηπευτικά προϊόντα πλήρως και καθολικά χωρίς να δίνουν τη δυνατότητα επιβολής τελών για τη χρηµατοδότηση του ελέγχου. Επίσης προβλέπουν τον αυτοέλεγχο των εµπορευοµένων οπωροκηπευτικών βάσει προ-διαγραφών, και ενώ αυτό προβλέπεται από το 1992, στην Ελλάδα δεν έχει εκδοθεί σχετική διάταξη και δεν έχει εφαρµοσθεί µέχρι σήµερα. Ειδικότερα για τα µεταποιηµένα οπωροκηπευτικά, υφίστανται εξονυχιστικοί έλεγχοι τόσο κατά την διάρκεια της µεταποίησης όσο και κατά τη εξαγωγή αλλά ακόµη και για την ενδοκοινοτική διακίνηση µε συνέπεια την υπέρµετρη επιβάρυνση του εξαγωγικού κόστους για την έκδοση όλων αυτών των πιστοποιητικών ελέγχου (σηµειώνεται ότι σε περίπτωση απεργίας των γεωπόνων προκαλούνται καθυστερήσεις φορτώσεων έως και µαταιώσεις συµβολαίων εξ αυτής της αιτίας). Σε κανένα άλλο κράτος- µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης τέτοιου πιστοποιητικού για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις. Επανειληµµένα έχουµε ζητήσει την κατάργηση του πιστοποιητικού αυτού προκειµένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισµού µε τις υπόλοιπες χώρες µέλη. 2) Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι ο ισχυρισµός ότι την επιβολή των τελών προβλέπουν Κοινοτικές ιατάξεις ουδόλως ευσταθεί. Επιπλέον στην απάντηση του κ. Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΑΑΤ (παράγρ. 6) εµµέσως αποκαλύπτεται ότι πρόκειται να καταργηθεί - µε κοινοτική διάταξη - η καταβολή των τελών του Κρατικού Σήµατος για τον έλεγχο των εξαγοµένων προϊόντων, το οποίο διατηρήθηκε κατεξαίρεση µε βάση την συµφωνία σύνδεσης της Χώρας µας και εποµένως - θα µπορούσε κανείς να συµπεράνει ότι - µε µια πρωτοφανή αντίληψη για την ανάγκη υποβοήθησης της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων µας και νοµικά αστήρικτη «διασταλτική ;» ερµηνεία, θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να επιβληθεί ένα άλλο τέλος και µάλιστα αυτή τη φορά και στο ενδοκοινοτικό εµπόριο συµπεριλαµβανοµένης και της εγχώριας αγοράς. 3) Όσον αφορά τον ισχυρισµό ότι ο Κρατικός Προϋπολογισµός δεν θα επιβαρύνεται µε ευρώ για υπερωρίες και εκτός έδρας (παράγρ. 5), θα µπορούσε µε τον ίδιο ισχυρισµό να «δικαιολογηθεί» και η είσπραξη «τελών» για την αστυνόµευση των πολιτών ή την εξυπηρέτηση απ όλες τις ηµόσιες υπηρεσίες, την πυροσβεστική, το λιµενικό, την εφορία κ.α. 4) Το ότι θα είναι επί 24ωρου βάσεως διαθέσιµοι οι γεωτεχνικοί για έλεγχο αφού θα εισπράττεται «ελεγχόσηµο» (παραγρ. 2) έχει αποδειχθεί µέχρι σήµερα µη αξιόπιστο, διότι ενώ εισπράττεται το «Κρατικό Σήµα» για τις εξαγωγές και είναι απαραίτητο το Πιστοποιητικό Ποιότητος και Φυτοϋγείας, δεν υπάρχει αυτή η διαθεσιµότητα γεωτεχνικών. 5) Το επιχείρηµα ότι είναι µικρό το κόστος για κάθε κιλό µε 0,0625 ευρώ, πέραν της αντιδεοντολογικής του φύσης και του λάθους στις υποδιαστολές, δεν είναι ακριβές γιατί ο υπολογισµός γίνεται για ιδανικές συνθήκες εµπορίου πολύ δε περισσότερο γιατί µε καθυστέρηση 3 χρόνων µε το αριθ / έγγραφο του ΥΠΑΑΤ που απεστάλη µετά την ψήφιση της τροπολογίας υποχρεούνται όλοι οι έµποροι οπωροκηπευτικών να υποβάλλουν Αίτηση-Αναγγελία 2

3 για τα φορτία που πρόκειται να διακινήσουν µετά την 15/6/2006 επί ποινή επιβολής ιοικητικών ποινών στέρησης της αδείας εµπορίου. Ως παραδείγµατα διαµόρφωσης του «µικρού κόστους» παραθέτουµε τα κατωτέρω : - Ένα αυτοκίνητο µε προϊόντα για χώρες µέλη της Ε.Ε. θα καταβάλλει «τέλη και εκτός έδρας» επί 2 η 3 αν έχει περισσότερα του ενός προϊόντα για 2 η 3 προορισµούς (µη υφισταµένη επιβάρυνση). - Ενα αυτοκίνητο µε 3-4 διαφορετικές παρτίδες διαφόρων παραγωγών από Κρήτη π.χ προς Θεσσαλονίκη θα υποβάλλει 3-4 Αιτήσεις και θα καταβάλλει 3 ή 4 «τέλη και εκτός έδρας» (µη υφισταµένη επιβάρυνση). - Η παραλαβή ροδακίνων για µεταποίηση στα Κέντρα Συγκέντρωσης που δηµιούργησε η Απόφαση του ΥΠΑΑΤ ή στις Επιτροπές Παραλαβής πρώτης ύλης (ροδακίνων και τοµατών για µεταποίηση), υπάγεται και αυτή στην ρύθµιση γιατί γεωπόνοι θα τα ελέγχουν (µη υφισταµένη επιβάρυνση). - Ο Καν. 2111/2003 «Σχετικά µε λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.2202/96 του Συµβουλίου περί καθεστώτος ενίσχυσης των παραγωγών ορισµένων εσπεριδοειδών» και η ΚΥΑ / προβλέπει την σύσταση διµελών Επιτροπών Μεταποίησης παραλαβής της πρώτης ύλης και επιπλέον διµελείς Επιτροπές για συµπληρωµατικούς και αιφνιδιαστικούς ελέγχου ΕΜ, από τις Βιοµηχανίες Χυµοποίησης που λειτουργούν επί 24ωρου σε τρεις βάρδιες, στοιχείου αναγκαίου για την Κοινοτική επιδότηση. Αυτό σηµαίνει ότι η κάθε βιοµηχανία θα επιβαρύνεται µε 3Χ16Χ10 = 480 ευρώ το µέγιστο / ηµέρα µεταποίησης για ποιοτική παραλαβή της πρώτης ύλης. Σ αυτό θα πρέπει να προστεθεί και το ελεγχόσηµο και στις Επιτροπές για την παρακολούθηση της διακίνησης των τελικών προϊόντων (µη υφισταµένη επιβάρυνση). 6) Είναι γνωστό ότι ο έλεγχος της διακίνησης εµπορευµάτων και υπηρεσιών στα εσωτερικά σύνορα µεταξύ των Κ-Μ δεν επιτρέπεται, διότι παρακωλύεται η ελεύθερη κυκλοφορία τους. Η τροπολογία που ψηφίσθηκε αλλά και η απάντηση του ΥΠΑΑΤ ρητά αναφέρει αυτή την πρακτική, ότι θα ελέγχεται δηλαδή το ενδοκοινοτικό εµπόριο και η διακίνηση στην εγχώρια αγορά. 7) Τέλος, δηλώνουµε ότι µένουµε έκπληκτοι µε τα διαλαµβανόµενα στην ακροτελεύτια παράγραφο της απάντησης του ΥΠΑΑΤ και παρακαλούµε για τη διερεύνησή τους, διότι ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρει ότι οι αρµόδιοι ελεγκτές δεν διενεργούν µε διαφάνεια και αξιοπιστία το έργο τους και µε την επιβολή του τέλους θα αποκατασταθεί η εγκυρότητα στους ελέγχους, η «αδιαφάνεια...?» θα καταργηθεί και θα εφαρµοσθούν εγκύρως οι Κανόνες ποιότητας και φυτοπροστασίας των διακινουµένων οπωροκηπευτικών νωπών και µεταποιηµένων προϊόντων. Β) Θέτοντες τα ανωτέρω υπόψη σας Αιτούµαστε - Όπως ανακληθεί η περί ου ο λόγος «ρύθµιση», ως στερούµενη νοµιµοποιητικής βάσης στον Κανονισµό που αναφέρεται ότι την προβλέπει, αλλά 3

4 κυρίως γιατί πλήττει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, για την οποία πιστεύουµε θα πρέπει να υπάρχει πιο ευαίσθητη φροντίδα και µάλιστα από αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την µέριµνά της. - Όπως στην πρώτη συνεδρίαση της Ολοµέλειας του Εθνικού Συµβουλίου Εξαγωγών τεθεί ως θέµα στην Ηµερήσια ιάταξή του προκειµένου να ληφθεί απόφαση από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς της εξαγωγής αλλά και της ιοίκησης, κυρίως ως ζήτηµα αρχής για την στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την άρση και αποτροπή των κάθε είδους αντικινήτρων. Στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση. ιατελούµε Με τιµή ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ «I N C O F R U I T (HELLAS)» ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΕΚΕ) Γεώργιος Φραγκίστας ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΕΒΕ) Κων/νος Αποστόλου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ (ΠΕΚ) Με εντολή Προέδρου Ο Γενικός ιευθυντής Αντώνιος Πατσιαλάς 4

5 Συνηµµένα: (1) Κανονισµός 882/2004 Κοινοποίηση: - Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραµανλή - Γραφείο Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη - Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων κ. Ε. Μπασιάκου - Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων κ.α.κοντός - Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων κ. Κ. Σκιαδά - Γεν. /νση Φυτ. Παραγωγής Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 5

Θέσεις-Προτάσεις ΣΕΒΕ στο διάλογο του Υπουργείου Οικονοµικών για την αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος Θεσ/νίκη, 28.01.10.

Θέσεις-Προτάσεις ΣΕΒΕ στο διάλογο του Υπουργείου Οικονοµικών για την αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος Θεσ/νίκη, 28.01.10. Θέσεις-Προτάσεις ΣΕΒΕ στο διάλογο του Υπουργείου Οικονοµικών για την αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος Θεσ/νίκη, 28.01.10 Περιεχόµενα Α. Γενικά σχόλια και προτάσεις: φορολογικό πλαίσιο και ανάπτυξη-ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γενικό Μέρος Το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού, επικαιροποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 2741 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 199 19990928 Τέθηκε σε ισχύ: 28.09.1999 Ηµ.Υπογραφής: 28.09.1999 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων Τίτλος: αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007 16.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 7 Ιανουαρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 7 Ιανουαρίου Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος αγροτικης Αγροενημερωσης Τεύχος 64 Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2010 ΠεριεχΟμενα Οι αυξήσεις στο ΦΠΑ Αγροτικών Εφοδίων «φτάνουν» με τον πιο επώδυνο τρόπο σε αγρότες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 7

ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 7 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα 17.8 2009 Αριθ. Πρωτ.: 15807 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /νση Ασφάλισης & Ενισχύσεων ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 7 ΘΕΜΑ : «Ειδική ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ. Σκοπός

ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ. Σκοπός Νόµος 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 230/2.10.2002) ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του νόµου αυτού είναι η ρύθµιση θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1234 EL 19.06.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2007R1234 EL 02.04.2012 010.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 9η/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 9η/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 9η/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Αρμόδιος : ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ 2007-2013 ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ 2007 2013

(Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ 2007 2013 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 319/1 I (Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ 2007 2013 (2006/C

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα αγροτικης ενημερωσης. Παρασκευή 6 Αυγούστου 2010 Τεύχος 44 agrotypos.gr

Περιεχόμενα. Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα αγροτικης ενημερωσης. Παρασκευή 6 Αυγούστου 2010 Τεύχος 44 agrotypos.gr ΑγροΤύπος Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα αγροτικης ενημερωσης Παρασκευή 6 Αυγούστου 2010 Τεύχος 44 agrotypos.gr Ιδιοκτησία: ΑγροΤύπος ΑΕ Ευβοίας 5, 151 25 Μαρούσι Τηλ. 210-6142550 & 8064002 Fax 210-6125141

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00. εποπτείας σας) ιοικητές ή Προέδρους των λοιπών Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/2007

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00. εποπτείας σας) ιοικητές ή Προέδρους των λοιπών Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/2007 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-01-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 445 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΪΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν «Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωμένη υποστήριξη του αγροτικού κόσμου στους τομείς της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 16-03 - 2015 Αριθ. Πρωτ.: 4019 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124& Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ: 11526 - Αθήνα Πληροφορίες: A.Βαραγγούλη Ε. Γκίζα Τηλέφωνο: 210-6971543 - 654 Fax: 210-6971501

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Κ.Α.Π. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Κ.Α.Π. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Κ.Α.Π. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ε. Μπουσίου Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 6677 / 711343 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:10556/731426 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.12.2006 COM(2006) 829 τελικό 2006/0266 (ACC) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΜΕΤΡΟ 2.10 ΡΑΣΗ 2.10.2 ΠΡΑΞΗ 2.10.2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

: Αχαρνών 2 : 101 76 : 210-2124285, 210-2124273 : 210-5238337 : Κ. Τζήµας, Ε. Σκουρογιάννη : ax2u042@minagric.gr ax2u051@minagric.

: Αχαρνών 2 : 101 76 : 210-2124285, 210-2124273 : 210-5238337 : Κ. Τζήµας, Ε. Σκουρογιάννη : ax2u042@minagric.gr ax2u051@minagric. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/09/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.:4451/116103 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ, ΤΥΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα