ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΤΟΣ Η - ΤΕΥ ΧΟΣ 119

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΤΟΣ Η - ΤΕΥ ΧΟΣ 119"

Transcript

1 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΤΟΣ Η - ΤΕΥ ΧΟΣ 119 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ / ΑΘΗ ΝΑ Τη λέ φω νο Ι ε ρού Να ού: Τη λέ φω νο & Φαξ: ai si net.gr TA ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΑ ΑΡ ΘΡΑ TOY ΤΕΥ ΧΟΥΣ: A/A ΤΙ ΤΛΟΣ ΘΕ ΜΑ ΤΟΣ... ΣΕ ΛΙ ΔΑ 1ο Στην Κιβωτό της Θείας Χάριτος ο Άγιοι ιατροί της εκκλησίας μας ο Ώσπερ αι ημέραι του Νώε ο Να τανε το o Φύλακας άγγελος ο Περί υγείας και ευεξίας-η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής o Τα νέα από τη ζωή του προσκυνήματός μας ο Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών μηνός Μαρτίου ο Διηγήσεις από το γεροντικό...26 Ει κό να εξω φύλ λου: Η Αγία Πόρτα του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως-Ιεροσόλυμα Διευ θυ ντής Πε ριο δι κού: πα τήρ Δη μή τριος Λου πα σά κης. Επι μέ λεια Έκ δο σης & Αρ χι συ ντα ξία: πατήρ Χα ρά λα μπος Βαρ βα γιάν νης ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Αρ χι μαν δρί της Ιγνά τιος Χα τζη νι κο λά ου [Θε ο λό γος τέ ως Λυ κειάρ χης] Κων/νος Αρ. Δημητρακόπουλος: Δάσκαλος Ιωάννης Μάγκος [Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός] Μαρία Παπαχρίστου Παθολόγος - Ενταντικολόγος Νι κό λα ος Συλ λι γαρ δά κης [Ι α τρός Χει ρουρ γός Ω.P.Λ] Σο φία Αντω νιά δου [Κα θη γή τρια Φι λό λο γος] Ξαν θή Σπυ ροπού λου [Φι λό λο γος] Θε ο δώ ρα Κάπου [Ει δι κευό με νη Πα θο λό γος] Πό λυ Βαρ τζιώ τη - Γα λε νια νού [Διαι το λό γος] Φαίη Σμυρναίου Φοιτήτρια Πάντειου Παν/μίου Αρ χείο-φω το γρα φι κό υλι κό: Ι ε ρός Να ός - 3 -

2 ΣΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ Α πό την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου εισήλθαμε στο Τριώδιο, τον προθάλαμο αυτόν της Μ. Τεσσαρακοστής με ορίζοντα την Ανάσταση του Κυρίου. Άγια και σωτήρια μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και είναι πολύ χαρακτηριστική η Ευαγγελική περικοπή του Τελώνου και Φαρισαίου (Λουκ.18,10) στην απαρχή της ευλογημένης αυτής περιόδου η Εκκλησία ξεδιπλώνει στα μάτια μας και στην καρδιά την ειλικρινή αυτογνωσία, προϋπόθεση της σωτηρίας, που οδηγεί στην μετάνοια, δηλ στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα (βλ Άσωτος υιός)(λουκ 15,11-32) Σήμερα, που δέν θέλουμε να παραδεχτούμε την κατάσταση που ζούμε ως άτομα και ως λαός, ο τελώνης του ιερού Ευαγγελίου μας καλεί σε επίγνωση της καταστάσεώς μας και επιζήτηση του ελέους του Θεού: «o Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ» (Λουκ. 18,13) μας καλεί, όπως ο Χριστός να ανατρέξουμε και σε άλλες εποχές παρόμοιες με της επιπτώσεις τους και μας υπενθυμίζει τις μέρες του Νώε: «ώσπερ αι ημέραι του Νώε...» (Ματθ.24,37). Θυμόμαστε τις σχετικές διηγήσεις της Αγίας Γραφής. Σε ποιά ηθική κατάπτωση βρισκόταν η εποχή του Νώε. Πίστης, αγάπη, ελπίδα, δικαιοσύνη εξέλιπαν. Η εικόνα του Θεού είχε εξαφανισθεί. Η ύλη κυριαρχούσε. Η γη, η κατοικία του ανθρώπου, είχε γίνει ακάθαρτη. Μολυσμένα τα πάντα. Κρίσις, δυσωδία παντού. Το κτήνος-άνθρωπος κυριαρχούσε. «ο θάνατός σου, ζωή μου» το σύνθημα. Ο προφήτης Δαβίδ με πόνο θα διαπιστώσει: «πάντες εξέκλιναν, άμα ηχρειώθησαν, ουκ έστι ποιών χρηστότητα, ουκ έστιν έως ενός» (Ψαλμ.12,13) και ήλθε ο κατακλυσμός. Την ανοχή του Θεού, διαδέχθηκε η διακιοσύνη του. Ο Νώε μπήκε στην Κιβωτό και σώθηκε. Οι κτός της κιβωτού καταστράφηκαν. Η γη καθαρίστηκε από τα αίσχη των ανθρώπων. Οι ημέρες του Νώε: και πέρασαν χρόνια και αιώνες. Και επανήλθαμε στις «ημέρες του Νώε». Οι ημέρες μας είναι όμοιες με εκείνες του Νώε. Τα πάντα το πιστοποιούν. Τα σημεία των καιρών αυξήθηκαν, ο διεθνής ορίζοντας θολώνεται. Καιρικά φαινόμενα, πόλεμοι, ανταγωνισμοί, ληστείες και εγκλήματα. Νομίζεις ότι από στιγμή σε στιγμή θα ανοίξουν οι καταρράκτες του ουρανού για να ρίξουν στις κεφαλές των ανόμων, όλων μας, όχι πλέον νερό, αλλά πυρ που θα καίει χιλιάδες παραπάνω από τον ήλιο

3 Πάλι ο Θεός μας δίνει προθεσμία, αν και κατά διαστήματα και κατά τόπους έχουμε ραπίσματα από τον Θεό, προειδοποιήσεις για το τι ακόμα μας περιμένει. Και όμως, όπως στις μέρες του Νώε, συνεχίζουμε την κατρακύλα σαν να μην έχουμε τάχα επίγνωση το που και πως βαδίζουμε. Ποιες οι καταστροφικές σκέψεις, σχέδια και πράξεις μας και που μας οδηγούν ως άτομα, ως κοινωνία και ως ανθρωπότητα. Δυστυχώς οι προβλέψεις είναι αποκαρδιωτικές, οι μεγάλοι και ισχυροί να κατεξουσιάζουν και με πολλούς τρόπους να εκμεταλλεύονται τους πτωχούς και αδυνάμους. Και οι τελευταίοι, πολλές φορές να χειροκροτούν, να επευφημούν και να ψηφίζουν τους δυνάστες τους. Οπότε νομίζω πως ακούω τον συσταυρωμένο ληστήν λέγει στον έτερον «άξια γαρ ων επράξαμεν απολαμβάνομεν» (Λουκ.23,41). Δεν θέλουμε να δούμε την αλήθεια. Μας αρέσει πολύ ο φαρισαϊσμός μας. Αποστρεφόμαστε τον Τελώνη. Σημάδια κατακλυσμού βλέπουμε και υφιστάμεθα. Η εικόνα της εποχής, των ημερών του Νώε είναι ορατή. Είναι ανάγλυφη. Τα λόγια της εκκλησίας, που όλο το Τριώδιο ψάλλονται στον όρθρο της Κυριακής «της μετανοίας άνοιξαν μοι πύλας ζωοδότα» εμπνευσμένα από την ταπείνωση του Τελώνου, μας βρίσκουν ψυχρούς και αδιάφορους. Ο Θεός όπως τότε στον Νώε «είσελθε συ και πας ο οίκος σου εις την κιβωτόν» και σήμερα μας καλεί για να σωθούμε. Μπήτε με ταπείνωση στην κιβωτό της χάριτος που είναι η εκκλησία, της οποίας είμαι κεφαλή. Θυμηθείτε τις ημέρες του Νώε και μετανιώσετε. Ποιος θα τον ακούσει; Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Χατζηνικολάου Θεολόγος Ιεροκήρυξ τ.λυκειάρχης Ο Ιεροδιάκονος πατήρ Χαράλαμπος κατά την εκφώνηση δέησης την ημέρα της χειροτονίας του εις διάκονο - 5 -

4 ΑΓΙΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ (ΝΑΖΙΑΖΝΖΗΝΟΣ) Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, ο οποίος εορτάζεται από την εκκλησία μας Ο στις 25 Ιανουαρίου, εκτός από μεγάλος Θεολόγος και Πατήρ της Εκκλησίας ήταν και σπουδαίος ιατρός. Σπούδασε την ιατρική στην Αθήνα μαζί με τον φίλο του τον Μέγα Βασίλειο. Ιδιαίτερα ασχολήθηκε με νοσήματα του δέρματος και με ψυχικές διαταραχές. Σε χειρόγραφο κώδικα του 1841 αναφέρεται η συνταγή ενός φαρμακευτικού σκευάσματος, που αποδίδεται στον Άγιο Γρηγόριο. Το φάρμακο αυτό παρασκευαζόταν από διάφορα βότανα όπως κρητικός ύσσωπος (θυμάρι), αιθιοπικό κύμινο, αμμωνιακό άλας, σκάμμο, ζίγγιρι, σπόροι σέλινου, ορεινή γλήχων (φλισκούνι), μακεδονικό πετροσέλινο (μαϊντανός), σίλφιο, κοινό (μαγειρικό) αλάτι και άλλα υλικά. Οι θεραπευτικές του ιδιότητες ήταν πολλές. Θεράπευε την αμβλυωπία, προστάτευε τα δόντια, ελάττωνε την τριχόπτωση, χάριζε οξυδέρκεια, εμπόδιζε την παραγωγή πτυέλων, ανακούφιζε τους πόνους των ποδιών και θεράπευε την μεγαλοσπληνία. ΑΓΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ Ο ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ Ο Άγιος Καισάριος ήταν αδελφός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και γεννήθηκε στην Αριανζό το έτος 330 μ.χ. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στη Ναζιανζό. Σε πολύ νεαρή ηλικία έφυγε για ανώτερες σπουδές στην Αλεξάνδρεια. Εκεί έμεινε πολλά χρόνια και σπούδασε σε βάθος την Ιατρική και την Μαθηματική επιστήμη. Σε ηλικία 27 ετών επέστρεψε στην πατρίδα του. Περνώντας από την Κωνσταντινούπολη συναντήθηκε με τον αδελφό του Γρηγόριο, ο οποίος επέστρεφε από τις σπουδές του στην Αθήνα. Σε όλη την Κωνσταντινούπολη διαδόθηκε η φήμη της αρετής και της επιστημονικής κατάρτισης του Καισάριου. Ο αυτοκράτορας Κωνστάντιος, γιός του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον κάλεσε στα ανάκτορα για να αναλάβει τα καθήκοντα του γιατρού της αυλής. Από την μεγάλη και τιμητική αυτή θέση ο Καισάριος εξάσκησε την ιατρική με φιλάνθρωπο τρόπο και θαυμαζόταν για την αφιλοχρηματία και την λιτοδίαιτη ζωή του. Μετά τον θάνατο του Κωνστάντιου ανέβηκε στον αυτοκρατορικό θρόνο ο Ιουλιανός ο παραβάτης, ο οποίος εδίωκε τους χριστιανούς και προσπάθησε να επαναφέ

5 ρει την λατρεία των ειδώλων. Τότε ο Καισάριος εκδιώχτηκε από τα ανάκτορα γιατί δεν δέχτηκε να ενδώσει στις προτροπές του αυτοκράτορα να αλλάξει την πίστη του. Σε μια εκστρατεία κατά των Περσών ο Ιουλιανός τραυματίστηκε θανάσιμα. Μετά τον θάνατό του ανήλθε στον θρόνο ο αυτοκράτορας Ουάλης, ο οποίος εκτίμησε το ήθος και τις επιστημονικές γνώσεις του Καισάριου, τον επαναπροσέλαβε στα ανάκτορα και του ανέθεσε υψηλά αξιώματα. Έτσι ο Καισάριος ανέλαβε ξανά με πολύ ευσυνειδησία τα ιατρικά του καθήκοντα. Όμως επειδή ήταν κάτοχος και της Μαθηματικής επιστήμης, ο αυτοκράτορας τον διόρισε και ταμία των δημοσίων χρημάτων. Αλλά η βαθιά χριστιανική του πίστη και η μεγάλη αγάπη του για τον Χριστό τον οδήγησαν στην απόφαση να εγκαταλείψει τα υψηλά του αξιώματα και να γίνει μοναχός. Σε ηλικία 40 ετών, το έτος 369 μ.χ. ασθένησε βαριά και παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό. Κατά την κοίμησή του ο αδελφός του Άγιος Γρηγόριος εκφώνησε τον περίφημο Ζ λόγο του «Εις Καισάριον τον εαυτού αδελφόν επιτάφιος περιόντων έτι των γονέων». Από τον λόγο αυτό μαθαίνουμε πολλές πληροφορίες για την σύντομη και αξιοθαύμαστη ζωή του. Η εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη του στις 9 Μαρτίου. Μαρία Εφορακοπούλου Παπαχρήστου Παθολόγος - Ενταντικολόγος Αναμνηστική φωτογραφία με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ μετά το πέρας της κουράς του πατρός Χαραλάμπους - 7 -

6 «ΩΣΠΕΡ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΝΩΕ»! Δ ιάβασα προ ημερών ένα κείμενο σεβάσμιου, μακαριστού πλέον, γέροντα. Με εξέπληξε η επικαιρότητά του. Το παραθέτω (με κάποιες διορθώσεις στη γλώσσα). «Η γενεά η οποία ζούσε επί της εποχής του Νώε, παρασύρθηκε από την δύναμη του κακού, καταπάτησε τον ηθικό Νόμο, έπνιξε την φωνή της συνειδήσεως και ζούσε στην αθεΐα. Αποτέλεσμα της υλικής αυτής αντιλήψεως ήταν η παγκόσμιος διαφθορά. Η ανθρωπότητα επιδόθηκε στην λαγνεία, την ικανοποίηση αμαρτωλών ορέξεων και επιθυμιών. Η εικόνα του Θεού εξαφανίστηκε. Η ύλη κυριάρχησε. Κτήνος δίποδο κατάντησε ο άνθρωπος, σάρκα χωρίς πνευματική ικμάδα. Όπως γράφει χαρακτηριστικά η Γραφή «ή γή έπλήσθη αδικίας». Η γη, η κατοικία του ανθρώπου, έγινε ακάθαρτη. Τα πάντα μολύνθηκαν, ο κόσμος βρώμισε και είχε ανάγκη ενός γενικού καθαρμού. Ήταν μία πληγή, η οποία γέμισε από πύον, από ακαθαρσία, και ο ιατρός έπρεπε να πάρει το νυστέρι ν ανοίξει το απόστημα, να καυτηρίασει, να καθαρίσει τον άνθρωπον. Και ό Πάνσοφος και Δίκαιος Θεός έκαμε την εγχείρηση, τον καθαρμό. Τον έκαμε διά του κατακλυσμού. Τά έκατομμύρια εκείνα των ανθρώπων πού έγιναν σάρκες δεν έπρεπε πλέον να ζήσουν. Εκ του πλήθους εκείνου μόνον ο Νώε με την οικογενείας του σώθηκε. Σώθηκε χάρη της πίστης του στον Θεό. Σωθηκε δέ διά της κιβωτού, την οποία κατασκεύασε κατ εντολή του Θεού. Όμως πριν ανοίξουν οι καταρράκτες του ουρανού, ο Νώε μπήκε στην Κιβωτό και σώθηκε. Οι εκτός της κιβωτού, άπαντες καταστράφηκαν. Η γη καθαρίσθηκε από τα αίσχη των ανθρώπων. Αυτό ήταν το τραγικό τέλος του αρχαίου κόσμου, που είχε αποστατήσει από τον Θεό. Αλλά και η εποχή μας έχει πολλές ομοιότητες με την εποχή του Νώε. Ο Κύριος προφήτευσε ότι θα καταντήσουμε σε μία τέτοια εποχή. ««Ωσπερ αί ήμέραι του Νώε»! Η διαφθορά ατόμων, οικογενειών, κοινωνιών και λαών έχει αυξηθεί στο κατακόρυφο. Είναι άδύνατο να περιγράψουμε λεπτομερώς την ηθική και κοινωνική ν έκλυση της κοινωνίας. Τόσον μόνο, ότι ουδέποτε άλλοτε ο κόσμος καταπάτησε το νόμο του θεού όσο σήμερα. Ως προς την αδικία και την εγκληματικότητα, η εποχή μας υπερέβη την εποχή του Νώε. Με φρίκη οι μέλλουσες γενιές θα διαβάζουν τα εγκλήματα, τις αδικίες του 20ου αιώνα. Η γη, παρά τ αναρίθμητα σχολεία, Πανεπιστήμια και Ακαδημίες, «επλήσθη αδικίας». Οι ημέρες μας κυλούν, «ώσπερ αι ήμέραι του Νώε!». Οι κήρυκες του Θείου Λό

7 γου, οι οποίοι συνιστούν μετάνοια και επιστροφή, εμπαίζονται και χλευάζονται, όπως ενεπαίζοταν και χλευάζοταν ο Νώε συνιστώντας μετάνοια στούς συγχρόνους του. Εκατόν είκοσι έτη προθεσμία είχε δώσει ο Κύριος για να μετανοήσει η γενεά του Νώε. Έν τούτοις ούτε ένας μετανόησε. Η προθεσμία παρήλθε άπρακτη για τούς ανθρώπους εκείνους. Αδελφοί μου συναμαρτωλοί! Ας καταλάβουμε, ότι συμφώνα με την προφητεία του Κυρίου, «αί ήμέραι μας είναι ώσπερ αί ήμέραι Νώε». Τα σημεία των καιρών αυξήθηκαν, ο διεθνής ορίζοντας θολός, μαύρα σύννεφα συμπυκνώνονται, κεραυνοί πίπτουν, αστραπές φαίνονται, πόλεμοι ακούγονται, τα έθνη ανάστατα. Νομίζεις, από στιγμή σε στιγμή θ ανοίξουν οι καταρράκτες τ ουρανού να ρίξουν, όχι πλέον ύδωρ, αλλά φωτιά... Λίγος καιρός μας δίδεται ως προθεσμία. Τι πρέπει να κάνουμε; Να ακούσουμε την φωνή της σωτηρίας. Είναι ή φωνή, η όποια είπε στο Νώε «είσελθε συ και πας ο οίκος σου εις την κιβωτόν». Ή ιδία φωνή λέγει τώρα και προς εμάς: Ελάτε στην κιβωτό. Ιδού, έρχεται παγκόσμιος θύελλα για να σαρώσει τον κόσμο. Κιβωτός δε, όπως αποδείχτηκε και σε άλλες περιστάσεις της φυλής μας, είναι η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Αυτή είναι το πλοίο πού οποίος είσέλθη εγκαίρως θα σωθεί. Το πλοίο αυτό ταξιδεύει 20 αιώνες. Δεν φοβείται τρικυμίες και θύελλες. Κατάρτι του είναι ο Τίμιος Σταυρός. Τιμόνι το Ευαγγέλιο και η διδασκαλία των Πατέρων. Αδελφέ! Τί κάθεσαι; Πριν ανοίξουν οι καταρράκτες, μπες εσύ και η οικογένεια σου στην κιβωτό. Έξω αυτής, δεν υπάρχει σωτηρία.» Τελειώνοντας το κείμενο έγραφε: Αύγουστος 1950 (!!!) 62 χρόνια πριν!! Κι όμως, διαβάζοντάς το νόμισα ότι γράφτηκε σήμερα, για τη σημερινή εποχή!! Τι θα έλεγε σήμερα σε μας ο μακαριστός γέροντας, βλέποντας την σημερινή κοινωνία; Να μιλήσουμε για αθεΐα, για εγωισμό, για την ύλη και τις απολαύσεις που έχουν κυριαρχήσει, για τη διαφθορά; Πράγματα καθημερινά μας, που δεν χρειάζεται κανείς να ψάξει μακρύτερα για να τα βρει, αρκεί να κοιταχτούμε στον καθρέπτη. Πολλοί μπορεί να τα βλέπουν, το θέμα όμως είναι τι κάνουμε γι αυτό. Όταν είμαι άρρωστος, δεν αρκεί να λέω «πώπω, αρρώστησα»! Ψάχνω να βρω γιατρό. Όταν η κοινωνία μας νοσεί, πρέπει να βρούμε γιατρό, όχι για τους άλλους, αλλά πρώτα για τον εαυτό μας. Γιατί κι εγώ είμαι ένα κύτταρο αυτής της κοινωνίας, της αρρωστημένης, και πρέπει πρώτα να ψάξω, να βρω το γιατρό που θα θεραπεύσει τον εαυτό μου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, βγάζοντας πρώτα το δικό μας «ξυλαράκι από το μάτι» κι έπειτα ας δούμε αυτό στους άλλους. Μόνο, ας βιαστούμε. Οι εξελίξεις τρέχουν και δικό μου είναι μόνο το σήμερα. Κων/νος Δημητρακόπουλος Δάσκαλος - 9 -

8 ΝΑ ΤΑΝΕ ΤΟ 21 Π ολλά μας θλίβουν σήμερα και αφήνουμε τη σκέψη μας να πλανηθεί στο παρελθόν, για να αντλήσουμε κουράγιο και δύναμη. Κάθε Μάρτιο ανακαλούνται στη μνήμη μας εκείνα τα γεγονότα, που μας ε- πέτρεψαν σήμερα να κατοικούμε στον τόπο μας και να χρησιμοποιούμε τα ελληνικά μας ονόματα: τα ματωμένα αλλά δοξασμένα βήματα των ανθρώπων με το υπεράνθρωπο θάρρος που συνηθίζουμε να λέμε «ήρωες του 21» και που καλό θα ήταν να προσέχουμε πολύ με ποιους και γιατί κατά καιρούς τους συγκρίνουμε. Όσο όμως εκείνοι τίμησαν το εθνικό μας όνομα, κάποιοι άλλοι με το ίδιο ακριβώς εθνικό όνομα δεν τους τίμησαν με την επιεικέστερη των εκφράσεων- και μαζί με εκείνους αμαύρωσαν και το εθνικό μας όνομα, που δυστυχώς μοιράστηκαν με εκείνους που θα έπρεπε να ευγνωμονούν. Ας δούμε ποια ήταν η τελευταία φάση της ζωής του Νικηταρά, μιας από τις λαμπρές μορφές της εποχής. Η Ελληνική κυβέρνηση, επί Όθωνα, τον συνέλαβε το 1839 και τον καταδίκασε, αν και παντελώς αθώο, σε ενάμιση χρόνο φυλακή, με τη κατηγορία της «προδοσίας». Μετά από ενάμιση χρόνο τον ελευθέρωσαν και κατάντησε ζητιάνος στα σοκάκια του Πειραιά. Η αρμόδια αρχή, η οποία χορηγούσε πόστα, είχε στον ήρωα επαίτη μια θέση μια ορισμένη μέρα της εβδομάδος κοντά στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας και του επέτρεπε (!) να επαιτεί κάθε Παρασκευή! Αυτή ήταν η ανταμοιβή του. Όταν αυτά έφτασαν στα αυτιά του πρέσβη της Μεγάλης Δύναμης (Ρωσίας), αυτός στάλθηκε από την Ρωσική Κυβέρνηση, στο πόστο όπου επαιτούσε ο μεγάλος οπλαρχηγός. Μόλις ο Νικηταράς αντιλήφθηκε τον ξένο, μάζεψε αμέσως το απλωμένο χέρι του. «Τι κάνετε στρατηγέ μου;» ρώτησε ο ξένος. «Απολαμβάνω ελεύθερη πατρίδα» απάντησε υπερήφανα ο ήρωας. «Μα εδώ την απολαμβάνετε καθισμένος στον δρόμο;» επέμενε ο ξένος. «Η πατρίδα μου έχει χορηγήσει σύνταξη για να ζω καλά, αλλά έρχομαι εδώ για να παίρνω μια ιδέα πώς περνάει ο κόσμος» απάντησε περήφανα ο Νικηταράς. Ο ξένος κατάλαβε, και, διακριτικά, φεύγοντας άφησε να του πέσει ένα πουγκί με χρυσές λίρες. Ο Νικηταράς άκουσε τον ήχο, έπιασε το πουγκί και φώναξε στον ξένο: «Σου έπεσε το πουγκί σου. Πάρε το μην το βρει κανένας και το χάσεις!!!»

9 Στις 25 (ή 27) του Σεπτέμβρη του 1849, ο γενναιότερος των γενναίων, πεθαίνει ξεχασμένος, τυφλός και πάμφτωχος. Αυτή ήταν η ελληνική υπερηφάνεια που έκανε την Ελλάδα ε- λεύθερη. Γιατί άραγε στις μέρες μας χάθηκαν οι ήρωες και οι πατριώτες έπαψαν να παίζουν ρόλο στην τύχη αυτού του πολύπαθου τόπου; Γιατί εκείνο το με την καλή έννοια- ατίθασο και απείθαρχο γονίδιο αλλοτριώθηκε σε στείρα ανταγωνιστικό και ωφελιμιστικό; Για πόσα πράγματα θα μπορούσε να είναι περήφανη η σημερινή ελεύθερη Ελλάδα; Μήπως πέσαμε σε λήθαργο και ευνοήσαμε τη λήθη που άλλοι οραματίστηκαν για εμάς πάντα χωρίς εμάς- για να καταφέρουν να μας αποδεκατίσουν; Πεινάμε άραγε για ιδανικά και ελπίδα όπως τότε; Μήπως, αντί να μείνουμε στην ιστορία του μέλλοντος ως οι κακοί διαχειριστές της δικής μας ιστορίας, πρέπει να αναγνωρίσουμε την επιτακτική ανάγκη να γίνουμε θεματοφύλακές και άξιοι συνεχιστές της;. Σοφία Αντωνιάδου Καθηγήτρια Φιλόλογος Στιγμιότυπο από την χειροτονία του πατρός Χαραλάμπους από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ

10 ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ώ ς γνωστόν όλοι μας έχουμε ακούσει κατά καιρούς ιστορίες και γεγονότα περί αγγέλων,που μας προστατεύουν και στέκουν πλάι μας ανελλιπώς. Έντονες λάμψεις,μορφές πρωτόγνωρα γαλήνιες με βασικό χρώμα το άσπρο-αγνότητα,θεία φώτιση-έχουν αποτυπωθεί σε διάφορες μαγνητοσκοπήσεις. Υπάρχουν όμως και οι επί γης άγγελοι των οποίων συχνά θεωρούμε την παρουσία δεδομένη στη ζωή μας. Αυτή ακριβώς η σιγουριά, που ενίοτε μας κατακλύζει, έχει ως αποτέλεσμα να τους παραμελούμε και να μην τους δείχνουμε όσο θα έπρεπε πόσα πολλά σημαίνουν για εμάς. Όσοι δεν καταλάβατε ακόμη σε ποιους Αγγέλους αναφέρομαι,αφήστε με να σας περιγράψω-ή θυμίσω καλύτερα-κάποια α- πό τα αμέτρητα χαρακτηριστικά-αρετές τους,τα οποία σκιαγραφούν επακριβώς τις θείες αυτών μορφών. Είναι εκείνοι οι άγγελοι,που αγρυπνούσαν πάνω από την κούνια μας όταν εμείς ακόμη μετρούσαμε μερικούς μήνες ζωής. Είναι εκείνοι,που μας ντάντευαν και μας σκούπιζαν τα νοτισμένα από δάκρυα μάγουλα όταν χτυπούσαμε. Είναι εκείνοι,οι οποίοι για να εξασφαλίσουν το δικό μας πιάτο φαΐ, υποχώρησαν,συμβιβάστηκαν και υπέμειναν τις άλλοτε όχι και τόσο ευνοϊκές συνθήκες εργασίας. Είναι εκείνοι, που κάθε χρόνο, ΚΥΡΙΩΣ τις ημέρες των Χριστουγέννων,στερούνται οικειοθελώς κάποιο ατομικό δώρο στον εαυτό τους,για να μας αγοράσουν κάτι επιπλέον το οποίο γνωρίζουν ότι επιθυμούμε. Ακόμη είναι εκείνοι,που κάθε μας επιτυχία την χαίρονται πιο πολύ και από εμάς τους ίδιους, αντιδρώντας σαν μικρά παιδιά. Είναι εκείνοι,που σε κάθε μας στενοχώρια ή αποτυχία, μας χτυπούν ανακουφιστικά τον ώμο λέγοντας δεν πειράζει, πάμε ξανά από την αρχή μαζί και θα τα καταφέρεις. Είναι εκείνοι,που όσων χρόνων και να φτάσουμε θα μας λένε πάντα πάρε και ζακέτα μαζί σου,μην κρυώσεις -ακόμη και αν έξω έχει 40βαθμούς Κελσίου-,ή φάε βρε καλλιαρό κι άλλο δεν χόρτασες- παρ όλο που μπορεί να έχουμε τελειώσει μόλις το φαγητό μας-. Επίσης,είναι εκείνοι που αγωνιούν,μοχθούν, ζούν και αναπνέουν για εμάς,καρτερώντας να μας δούν σωστούς και αλοκληρωμένους ανθρώπους. Είναι οι ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ, που ως φάροι στο μικρό μας λιμανάκι,τη ζωή, σκορπίζουν φώτιση με

11 τις συμβουλές τους,καθώς επίσης και εκείνη την ιδιαίτερη αστερόσκονη, που κάνει τον καθένα μας μοναδικό στα μάτια τους. Το μόνο,το οποίο προσμένουν σιωπηλά από εμάς είναι ένα Σ ΑΓΑΠΩ, ένα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και μία ζεστή αγκαλιά. CARPE DIEM. Αδράξτε τη μέρα λοιπόν, και με κάθε ευκαιρία δείξτε τους εμπράκτως την αγάπη σας. ΥΓ: Δράττομαι της ευκαιρίας,να πώ και εγώ στους δύο φύλακες άγγελούς μου, ότι τους αγαπώ βαθιά και τους υπερευχαριστώ για ό,τι έχω καταφέρει να είμαι σήμερα,διότι καθετί το χρωστώ σε αυτούς. Τέλος για εμέ, αν και δεν επιλέγουμε εμείς τους γονείς μας, είναι οι καλύτεροι γονείς-στηλοβάτες, που θα μπορούσα ποτέ να έχω. Άπλα υπέροχοι! Με εκτίμηση Σμυρναίου Φαίη Ο πατήρ Χαράλαμπος με την μητέρα του και την αδελφή του μετά την κουρά του εις μοναχό την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου

12 ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ Ο Μέγας Βασίλειος μας λέγει ότι «ει βούλει ισχυρόν ποιήσαι τον νουν, δάμασον την σάρκα δια νηστείας, εγκράτειαν γλώσσης, θυμού αποχή, επιθυμιών χωρισμό, καταλλαλιάς, ψεύδους, και επιορκίας. Η τούτων ένδοια, νηστεία εστίν αληθής και ευπρόσδεκτος» Το παράδειγμα της νηστείας μας έδωσε και ο ίδιος ο Χριστός, Μετά την βάπτισή του στον Ιορδάνη, ενήστευσε 40 ημέρες στην έρημο, και μας δίδαξε ότι το άθλημα της νηστείας δεν είναι μόνο σωματικό, αλλά κυρίως πνευματικό, που δυναμώνει την ψυχή του ανθρώπου, φέρνοντάς την πιο κοντά στον Δημιουργό. Η Σαρακοστή αρχίζει την Καθαρή Δευτέρα και λήγει το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου με την Ανάσταση του Κυρίου μας. Καθ όλη την σαρακοστή δεν τρώμε κρεατικά, ψάρια, αυγά, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα (βούτυρο, τυριά, γιαούρτι, κλπ). Στον παραπάνω κανόνα υπάρχουν δύο εξαιρέσεις. Την ημέρα του Ευαγγελισμού της Παναγίας (25 Μαρτίου) και την Κυριακή των Βαΐων τρώμε ψάρι. Τετάρτη και Παρασκευή καθώς και το Μεγάλο Σάββατο, νηστεύουμε και το λάδι, σε ανάμνηση των παθών του Κυρίου μας. Επειδή την σαρακοστή απέχουμε από ζωικές τροφές που είναι απαραίτητες για την δόμηση ιστών & την αποκατάστασή τους από οποιαδήποτε φθορά, αποτελούν δε πηγή ενέργειας και χρησιμεύουν στην μεταφορά άλλων ουσιών και όχι μόνο, άρα είναι εντελώς απαραίτητες στον ανθρώπινο οργανισμό, θα πρέπει να είναι προσεκτική μια ομάδα ανθρώπων (έγκυες και παιδιά στην ήβη, ) και βέβαια οι ασθενείς. Όλοι οι υπόλοιποι αντικαθιστούμε τις ζωικές πρωτεΐνες με τροφές φυτικής προέλευσης και θαλασσινά, (χταπόδια, σουπιές, καλαμάρια, γαρίδες, και οστρακοειδή γυαλιστερές, μύδια -) Όλα βέβαια με μέτρο για να αποφύγουμε την δημιουργία χοληστερίνης. Επίσης τα όσπρια και τα μανιτάρια, είναι καλές πηγές πρωτεϊνών, όπως και τα σαλιγκάρια Μέλι, μαρμελάδα, φυστικοβούτυρο με 2 φρυγανιές ή μια φέτα ψωμί, ε- λιές, σούπα καλαμποκιού με κρεμμύδι (κουρκούτι), βρασμένο σιτάρι, ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα αλλά και φρέσκα, φρέσκοι χυμοί, σταφίδες, κουλουράκια πολύσπορα ή λαδιού με γεύση πορτοκάλι ή κανέλλας, και γαρύφαλλου, κουλου

13 ράκια σουσαμιού, ούζου, κλπ. Ένα κομμάτι κέικ, είναι προϊόντα με τα οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε την μέρα μας. Όσο για κυρίως φαγητό είναι πλούσια η ελληνική κουζίνα. Χρειάζεται συνδυασμός και ποικιλία ώστε να πάρουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά. Χορτόσουπες, ταχινόσουπες, θαλασσινά, όσπρια και μανιτάρια (δύο φορές την εβδομάδα) κιμά από σόγια για μπιφτέκια και μακαρονάδες, τυρί τόφου ( γίνονται υπέροχες πίτσες), τα υπέροχα λαδερά μας 1-2 φορές την εβδομάδα, ρύζι και πατάτες, συνοδευόμενες πάντα από σαλάτα εποχής, αποτελούν πλήρη γεύματα, και πολύ γευστικά μάλιστα. Ελιές, τουρσιά είναι καλά συνοδευτικά. Μη ξεχνάμε και τις πίττες. Από γλυκίσματα και εδώ υπάρχει ποικιλία. Κέικς φρούτων ή σταφίδας, κομπόστες, χαλβάς, όλα τα σιροπιαστά, καταίφι, μπακλαβάς, κουρκουμπίνια, δίπλες, δάκτυλα, ξηροτίγανα, τηγανίτες με μέλι, ( ωραίες και για πρωινό ), λουκουμάδες, ξερά σύκα, δαμάσκηνα, χουρμάδες, ξερά κεράσια, Γκράν μπέρρις, ζελέ, παστέλι, μέλι με ξηρούς καρπούς, σταφίδες, λουκουμάκι, υποβρύχιο, κ.λ.π. Ένα κομμάτι κολοκυθόπιτα με καρύδια, ή ένα κομμάτι ρυζόπιτα με σταφίδες, καλύπτουν την ανάγκη μας για γλυκό. Μην ξεχνάμε και την μαύρη σοκολάτα, αλλά και τα γλυκά του κουταλιού, που θεωρώ πως είναι ο βασιλιάς των γλυκισμάτων. Κατάλληλα ως επιδόρπιο και ως σνάκ. Η νηστεία είναι μια καλή ευκαιρία για αποτοξίνωση του οργανισμού, με έλεγχο του βάρους. ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΟΙΞΗ & ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ Πόλυ Βαρτζιώτη - Γαλενιανού Διαιτολόγος Φερρών 22, Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα Κιν. : , Tηλ , Fax/Τηλ: Μιχάλης Γ. Γαλενιανός Ασφάλεις ζωής, Υγείας, Σύνταξης Αυτοκινήτων, Πυρός, κλπ. Τηλ

14 TA NEA ΑΠΟ TH ΖΩΗ TOY ΠΡΟ ΣΚΥ ΝΗ ΜΑ ΤΟΣ ΜΑΣ Με μεγάλη λαμπρότητα αλλά και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών εορτάσθηκε και φέτος η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ισιδώρου του Πηλουσιώτου, εφόρου του ιερού μας ναού. Την παραμονή της εορτής Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου εψάλλει ο Πανηγυρικός Εσπερινός, ενώ στις 10 το βράδυ ακολούθησε Ιερά Αγρυπνία. Την κυριώνυμο ημέρα της εορτής Σάββατο 4 Φεβρουαρίου το πρωί εψάλλει ο Όρθρος και στη συνέχεια Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 4 μ.μ. έγινε το μυστήριο του ιερού ευχελαίου και μετά ακολούθησε ο μεθέορτος εσπερινός και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος των Αγίων Ισιδώρων με την συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων και πλήθους πιστών. Μετά το πέρας της λιτανείας έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του ιερού μας ναού, στον προαύλιο χώρο. Στο τέλος εψάλλει η ιερά παράκληση του Αγίου Ισιδώρου και με αυτό τον τρόπο έκλεισε ο κύκλος των εορταστικών και λατρευτικών εκδηλώσεων προς τιμή και μνήμη του προστάτου μας Αγίου Ισιδώρου. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους ευλαβείς προσκυνητές που προσήλθαν να τιμήσουν τον Άγιο αλλά και τους ευλαβείς ιεροψάλτες μας, τον Πρωτοψάλτη Νικόλαο Καββαθά και τον Λαμπαδάριο Απόστολο Παπαχρήστου οι οποίοι με την συνοδεία ισοκρατημάτων απέδωσαν με θαυμάσιο τρόπο τους ύμνους της εορτής. Ευχαριστούμε τον Δήμο Αθηναίων για την αρωγή του στην ιερά μας πανήγυρη, το εργαστήριο του Χρήστου Τσαγκάρη για την προσφορά όλων των σφολιατοειδών και όλους όσους αθόρυβα και ταπεινά βοήθησαν και συνετέλεσαν στην οργάνωση της πανηγύρεώς μας, για τον στολισμό του ναού με όμορφα άνθη, την προσφορά γλυκισμάτων στους πιστούς και τους καλεσμένους, Τέλος ευχαριστούμε τις κυρίες που φρόντισαν τον ευπρεπισμό και την καθαριότητα του Ναού μας. Την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου τελέσθηκε Νυχτερινή Θεία Λειτουργία προς τιμή του Αγίου ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Θαυματουργού και του

15 Οσίου Ζήνωνος του Ταχυδρόμου [10/2] προστάτου των ταχυδρομικών υπαλλήλων. Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου τελέστηκε Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της Αγίας Θεοδώρας της Αυγούστας το άφθαρτο σκήνωμα της οποίας βρίσκεται στην νήσο Κέρκυρα. Έπ ευκαιρία της εορτής αυτής ευχόμαστε χρόνια πολλά στην Θεοδώρα Κάπου ειδικευόμενη ιατρό Παθολογίας-Ογκολογίας και πολύτιμη συνεργάτιδα του περιοδικού μας. Ο Κύριός μας και η Παναγία να της χαρίζουν υγεία και πρόοδο στην προσωπική της ζωή αλλά και στην ιατρική της καριέρα για την διακονία και την ανακούφιση των συνανθρώπων της. Την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου το βράδυ έλαβε χώρα ένα ξεχωριστό γεγονός για την ζωή του προσκυνήματος των Αγίων Ισιδώρων. Ένας από τους στυλοβάτες του ιερού ναού και στενός συνεργάτης του εφημερίου μας, ο Χαράλαμπος Βαρβαγιάννης ενδύθηκε το Αγγελικό Σχήμα και ενετάχθη στην τάξη των μοναχών. Η ακολουθία της κουράς πραγματοποιήθηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς στο ιερό παρεκκλήσιο Αγίων Μεθοδίου & Κυρίλλου που βρίσκεται κάτω από τον Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς. Με την παρουσία της οικογενείας του Χαράλαμπου αλλά και πλήθους πνευματικών αδελφών και φίλων από τους Αγίους Ισιδώρους, ο Σεπτός Μητροπολίτης μετά το πέρας του εσπερινού [στον οποίον έψαλλε χορός ιεροψαλτών αποτελούμενος από τους Άρχοντα Πρωτοψάλτη Αθανάσιο Πέττα, Νικόλαο Μποσίνη, Ζαχαρία Κοντοφρύδη, Νικόλαο Καββαθά, Απόστολο Παπαχρήστο και Νεκτάριο Γουναρίδη] σε μία σεμνή και κατανυκτική τελετή έκειρε εις μοναχόν τον αδελφό μας Χαράλαμπο, ο οποίος ταπεινά και σεμνά έδωσε την συγκατάθεση και την υπόσχεσή του στον Κύριό μας Ιησού Χριστό για τον αγώνα και την πορεία του στην άσκηση, την αρετή, την ταπείνωση και την προσευχή. Απαρνήθηκε τα ε- γκόσμια για τα υπερκόσμια, τα γήινα για τα ουράνια, τα φθαρτά για τα άφθαρτα και τα αιώνια. Οι πνευματικές αυτές και ευφρόσυνες στιγμές είχαν και συνέχεια αφού την μεθεπόμενη Κυριακή 19 Φεβρουαρίου εορτή της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας έλαβε χώρα και η εις διάκονον χειροτονία του μοναχού Χαράλαμπου εις τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ν. Φαλήρου από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Ήταν μεγάλη

16 και ξεχωριστή αυτή η ευλογία και χαρά για τον μοναχό Χαράλαμπο, αλλά και για όλους όσους παρευρέθηκαν για να συμπροσευχηθούν μαζί του ώστε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός να τον καταστήσει άξιο λειτουργό Του. Μετά τους συγκινητικούς λόγους που εκφώνησαν πρώτος ο π. Χαράλαμπος και εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ ξεκίνησε η χειροτονία εις διάκονον η οποία πραγματικά συγκλόνησε όλους όσους βρίσκονταν εις τον Ιερό Ναό και τους γέμισε με αισθήματα πνευματικής χαράς και ανάτασης ενώ όλοι φώναζαν μετά τον Σεβασμιώτατο το ΑΞΙΟΣ. Οι αρθρογράφοι του περιοδικού μας αλλά και όλοι οι πνευματικοί αδελφοί, φίλοι και προσκυνητές των Αγίων Ισιδώρων εύχονται ολοψύχως στον π. Χαράλαμπο να αναδειχθεί σε άξιο εργάτη του αμπελώνος του Χριστού και όπως είπε στο λόγο του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ δούλε αγαθέ και πιστέ. Επί ολίγα ει πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Είσελθε εις την χαράν του κυρίου σου ευχόμενος η διακονία του να φέρει πολλούς καρπούς και να εργάζεται γι αυτό που ο Άγιος Θεός του εμπιστεύθηκε την Ιερωσύνη να υπηρετεί Θεόν και ανθρώπους και να εργάζεται για την σωτηρία των ψυχών. Αξίζει να αναφέρουμε το γεγονός ότι την ημέρα εκείνη έψαλλε πολυπληθής χορός ιεροψαλτών υπό την διεύθυνση του πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου κ. Ζαχαρία Κοντοφρύδη, οι οποίοι απέδωσαν με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια τα ψαλλόμενα της ημέρας, ενώ στο τέλος ο Σεβασμιώτατος τίμησε τον πρωτοψάλτη κ. Ζαχαρία Κοντοφρύδη για την πολυετή και άοκνη προσφορά του στο ιερό αναλόγιο με τον Σταυρό του Αγίου Σπυρίδωνος και ανακηρύσσοντάς τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς δίνοντάς του το αντίστοιχο οφίκιο. Ευχόμαστε ο κ. Κοντοφρύδης να είναι πάντα άξιος και καλλικέλαδος αλλά και σεμνός και ταπεινός όπως μέχρι τώρα και με αυτό τον τρόπο να υμνεί το Θεό. ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΗΝ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ Ευλαβέστατε πεφιλημένε αδελφέ π. Χαράλαμπε. Η Χάρις και το άπειρο έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ιστορικά και διαχρονικά διά του Ευαγγελίου κηρύσσει και διακηρύσσει το μέγιστο γεγονός της οικειώσεως του ανθρώπου από το Θεό της ενώσεως, της μεθέξεως της κοινωνίας. Ο Κύριος εγένετο άνθρωπος και εσκήνωσε εν υμίν ίνα τον άνθρωπο Θεόν απειργάσει και σήμερα, ιδού ο μακρύς δρόμος, η ευλογημένη σου έμπονος αναζήτησις, η χαριτωμένη σου

17 καρδιά ηγαπήθηκαν από τον Θεόν σφόδρα και με τρόπο θαυμαστό ο Κύριος σου ανοίγει την θύρα της ιερωσύνης και δια των ιερών αναβαθμίδων του ιερού ναού του εφόρου και πολιούχου Αγίου Δημητρίου σε καλεί να αναλάβεις τον ζυγό τον ελαφρύ και κεχαριτωμένο. Σε έλκυσε ο Θεός Πατέρας και αγάπησες τον Ιησού Χριστό και υπερέβεις τον προπτωτικό Αδάμ, αλλά αδελφέ μου ο αγώνας ο αγαθός, ο καλός ο άγιος τελειούται χάριτος γι αυτόν ακριβώς τον λόγο σήμερα στην προσωπική σου Πεντηκοστή να ενθυμίσαι πάντοτε ότι ει και τελειώσεις τον δρόμον θα λάβεις το στέφανο της νίκης. Σε μια τόσο δυσχερεστάτη εποχή αντινομιών και πνευματικών αντιθέσεων εισέρχεσαι στην αγία και μαρτυρικήν ιεροσύνη του Χριστού όπως προσφιλώς είπες για να γίνεις ο διάκονος των αδελφών σου ο υποφήτης της θείας χάριτος ο διαγγελεύς των αρρήτων θείων και υπερουράνιων φρικτών μυστηρίων για να δανείσεις σε όλο σου το σώμα όλη σου την καρδία όλο σου το είναι σε Εκείνον που καταφλέγει άφλεκτος τους αγαπώντας τον Θεό. Και ο Θείος έρωτας που εμφιλοχώρησε και φυτεύθηκε στην καρδιά σου με τις πρεσβείες των Αγίων Ισιδώρων του Αγίου Χαραλάμπους του εφόρου και προστάτη σου, και τις άοκνες και οκνηρές πνευματικές συμβουλές και εργώδης προσπάθειες του σεπτού σου πνευματικου πατέρα αιδεσιμολογιωτάτου πατρός Δημητρίου Λουπασάκη, αυτός ο ένθεος πόθος και θείος έρωτας, όλοι εδώ οι αδελφοί σου, ευχόμεθα να σε συνοδεύει σε όλη σου τη ζωή, να γίνει το πνευματικό εφαλτήριο επί του οποίου θα αναλαμβάνεις την μεγαλειώδη δύναμη της κοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο. Αδελφέ μου αγαπητέ σου είπα ότι ήταν μία θαυμαστή ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος η γνωριμία μας και κυρίως η αναγνώρισις στο πρόσωπο του πατρός Δημητρίου Λουπασάκη του παλαιού φίλου και εν Χριστώ αδελφού αγαπητού διότι είχαμε απομακρυνθεί λόγω συγκυριών και καθώς τον είδα ανεμνήσθην όλη εκείνη την πνευματική διακονία που η ταπεινότης μου είχε επιτελέσει στην Αγία Ζώνη στην Κυψέλη. Και έμαθα το έργο του και διακρίβωσα την πνευματική καρποφορία, την πολυσήμαντη διακονία να κατορθώσει εκεί στο Λυκαβηττό σε μια κρύπτη, σε μια σπηλιά να δεντροφυτεύσει πνευματικά δια των προσπαθειών και βαθια πσοτιτος. Σήμερα λοιπόν καταστέφοντες εσένα καταστέφομεν το έργο του πατρός Δημητρίου και χαιρόμεθα για την πνευματική δυναμική την οποία το Πνεύμα το Άγιο δια του πατρός Δημητρίου και των πρεσβειών των Αγίων Ισιδώρων εισφέρει τη Αγία Εκκλησία. Γι αυτό αδελφέ μου σ αυτή την υπεροχική ώρα που ανεγνώσθη το ευαγγέλιο της μελλούσης κρίσεως εσύ μέσα σ αυτόν το κόσμο της φθοράς ανυψώνεις ένα πνευματικό ορόσημο ζωής, την πίστη, την αλήθεια σ Εκείνον ο οποίος θα έρθει κρίναι ζώντας και νεκρούς. Αγαπητέ αδελφέ Χαράλαμπε η έννοια του δικαίου είναι μία έννοια μεταφυσικής αναγωγής, δεν υπάρχει υπάρχει δίκαιο στη ζούγκλα των

18 αλόγων θηρίων δεν υπάρχει έννοια δικαιοσύνης εκεί που δεν υπάρχει Θεός και ψυχή και είναι μεγαλειώδης ο λόγος του Ντοστογιέφσκι χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται, το απέδειξε η ιστορία, το απέδειξαν τα 70 χρόνια του υπαρκτού σοσιαλισμού που προσπάθησε να κατεδαφίσει την έννοια το θεού στις ψυχες των ανθρώπων και αποδόμησε την έννοια την ανθρώπου στην κοινωνία. Σήμερα λοιπόν αδελφέ μας, με την πράξη σου αυτή της μοναχικής και ιερατικής σου αφιερώσεως κηρύσσεις και διδάσκεις ότι η δικαιοσύνη του Θεού μένει στον αιώνα και ο Κύριος της Δόξης καλεί κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως να αναλάβει το σταυρό που είναι το μήνυμα της αγάπης. Εύχομαι αδελφέ στον παρόντα κόσμο να ευαρεστήσεις Θεό και ανθρώποις και στη μέλλουσα βασιλεία να ενωθείς με το τρισάγιο Θεό και να ακούσεις της φωνής Αυτού δούλε αγαθέ και πιστέ. Επί ολίγα ει πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Είσελθε εις την χαράν του κυρίου σου. ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ Σεβασμιώτατε πάτερ και Δέσποτα. Σεβαστοί πατέρες και διάκονοι. Σεβαστή μου μητέρα. Αγαπημένοι συγγενείς, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και φίλοι. Με βαθιά συγκίνηση και με δέος απερίγραπτο, αυτή τη στιγμή προσέρχομαι ενώπιον του Αγίου Θυσιαστηρίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπου καλούμαι εντός ολίγου να άρω τον σταυρό τον βαρύ και να ανέβω τον Γολγοθά μαζί με τον Γλυκύ μου Ιησού. Βρίσκομαι ενώπιόν σας Σεβασμιώτατε ατενίζοντας την άφατον φιλανθρωπία του Κυρίου μας και προσδοκώντας με φόβο Θεού και ψυχή συντετριμμένη να λάβω από τα τίμια χέρια σας το μέγα υπούργημα της Ιερωσύνης. Η τιμή που γίνεται από τον Κύριο στην αναξιότητά μου είναι άπειρη, η ευλογία και η χαρά είναι υπέρτατη, όμως γνωρίζω ότι όλα αυτά συνοδεύονται από τα νωπά σημάδια του μαρτυρίου που ακολουθούν τον Σταυρό και οδηγούν στην δοκιμασία ενώ χωρίς αυτά δεν μπορεί να φθάσει κανείς στην Ανάσταση. Ευχαριστώ όλους όσοι είστε παρόντες και ήρθατε να προσευχηθείτε στον Κύριό μας ώστε παρά την αμαρτωλότητα μου Αυτός να με καταστήσει δικό του εργάτη και λειτουργό. Νιώθω έντονη την μικρότητά μου ενώπιον του Θεού και τα πόδια μου τρέμουν γιατί αισθάνομαι αβάστακτο το βάρος που έρχεται στους ώμους μου. Με τις δικές σας προσευχές θα παίρνω δύναμη και θάρρος για να προχωρήσω στον δύσκολο και ανηφορικό Γολγοθά της Ιερωσύνης του Χριστού μας. Σεβασμιώτατε, δεν ξέρω πως να ανταποδώσω την αγάπη σας, την εμπιστοσύνη σας

19 και την φιλανθρωπία σας στην αναξιότητά μου αφού ανοίξατε διάπλατα για εμένα τις πόρτες της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς αλλά και της καρδιά σας. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά αφού πριν λίγες ημέρες την ημέρα της εορτής του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους αξιώθηκα να ενδυθώ το αγγελικό σχήμα από τα τίμια χέρια σας εισερχόμενος στην τάξη των μοναχών, πραγματοποιώντας έτσι το πρώτο μεγάλο βήμα που θα οδηγήσει και στην Αγία Ιερωσύνη του Χριστού. Γνωρίζω Σεβασμιώτατε ότι δρόμος της Ιερωσύνης είναι μία πνευματική επιλογή η οποία ακολουθεί μετά την κλίση του Θεού. Είναι μία απόφαση η οποία καλλιεργήθηκε στην ψυχή μου και στην καρδιά μου σταδιακά και ενσυνείδητα. Έχω την συμμαρτυρία της συνειδήσεώς μου ότι εισέρχομαι στις τάξεις του ιερού κλήρου παρακεινούμενος από θείο ζήλο που ενισχύθηκε στην πορεία της ζωής μου από την Θεία Οικονομία και τις δωρεές του Θεού. Μία από αυτές τις δωρεές και ίσως η σημαντικότερη ήταν ο ερχομός μου στον ταπεινό και ιστορικό ιερό ναό των Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβηττό όπου εκεί με τη χάρη του Θεού διακόνησα για αρκετά χρόνια το Ιερό Βήμα αλλά και από άλλες θέσεις όπως του εκκλησιαστικού επιτρόπου και του υπεύθυνου σύνταξης του μικρού μας περιοδικού. Πάντα είχα ιδιαίτερη έφεση προς την Εκκλησία και την λατρευτική της ζωή, όμως η γνωριμία μου με τον πνευματικό μου, πατέρα Δημήτριο Λουπασάκη και όλα όσα πνευματικά έζησα και απεκόμισα συγκλόνισαν τη ζωή μου και την ύπαρξή μου. Ο Κύριός μας, η γλυκιά μας Παναγία και οι θαυματουργοί Άγιοι Ισίδωροι έδειξαν και σε εμένα το άπειρο έλεος και την ευεργεσία τους, άνοιξαν τα πνευματικά μάτια της ψυχής μου και έτσι η καρδιά μου καλλιεργήθηκε και έγινε πρόσφορη ώστε να βλαστήσει μέσα της ο λόγος του Θεού. Σε ευχαριστώ Γλυκέ μου Ιησού γιατί με αξίωσες να υπάρχω, να ζω και να αναπνέω για Σένα, γιατί με αγκάλιασες και με οδήγησες στην οδόν Σου. Ο δρόμος προς εσένα Κύριε είναι δύσκολος και οδυνηρός πολλές φορές, όμως εσύ Χριστέ μου είσαι ο ιατρός μου, ο ευεργέτης μου, το φως μου ο λυτρωτής μου. Σ ευχαριστώ που με αξιώνεις να ζήσω αυτή τη φοβερή στιγμή όπου πρόκειται να λάβω από Εσένα δια μέσου των αξίων χειρών του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Πειραιώς τη μέγιστη δωρεά και το μεγάλο υπούργημα της Ιερωσύνης. Σ ευχαριστώ Κύριέ μου για τις άπειρες ευεργεσίες σ έμενα τον αμαρτωλό και την απέραντη αγάπη σου, ενώ εγώ δεν σου έχω προσφέρει παρά ελάχιστα και μηδαμινά και μόνο τα δάκρυα της μετάνοιάς μου. Σας ευχαριστώ και πάλι μέσα από την καρδιά μου Σεβασμιώτατε γιατί με αγκαλιάσατε σαν δικό σας παιδί και μου προσφέρατε μόνο αγάπη. Σας παρακαλώ να προσεύχεστε πολύ για εμένα και με τα μάτια της ψυχής σας να αγρυπνείτε και να με προφυλάσσετε. Γνωρίζω το βάρος της επιλογής μου αυτής όμως παρακαλώ τον Κύριο να είναι δίπλα μου για να σηκώνει το φορτίο τούτο όταν γίνεται δυ

20 σβάσταχτο για εμένα. Ηχούν στην σκέψη μου τα λόγια του Κυρίου και αυτά που άφησε ιερή παρακαταθήκη για την Βασιλεία των Ουρανών. Η παραβολή του Καλού Σαμαρείτη, η παραβολή του Ασώτου Υιού, η παραβολή του Σπορέως και άλλες καταδεικνύουν το πως ένας ιερέας του Υψίστου θα πρέπει να εργάζεται και να πορεύεται ώστε να είναι αρεστός στον Θεό. Γνωρίζω ότι μαζί με την διακονία του Θεού είναι και η διακονία του συνανθρώπου μου αδιακρίτως, του ασθενούς, του φτωχού, του απελπισμένου, του αμαρτωλού που πρέπει να επιστρέψει στον δρόμο του Θεού και όλων όσων πάσχουν σωματικά και ψυχικά. Η συναναστροφή μου με αγιασμένους ιερείς και γέροντες της Εκκλησίας μας μου δίδαξαν ότι η ζωή του ιερέως αλλά και του κάθε χριστιανού είναι θυσία, πνεύμα συντετριμμένον και καρδία τεταπεινωμένη. Αυτά τα χαρίσματα της ψυχής ζητώ από τον Κύριό μας Σεβασμιώτατε ώστε κάποτε και εγώ αναξίως να είμαι με αυτούς που ο Κύριός μας κατέδειξε στους Μακαρισμούς του Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Θέλω να είστε βέβαιος Σεβασμιώτατε ότι θα δίνω ότι έχω με όλη μου την αγάπη και με όση δύναμη ο Θεός μου δίνει, θα προσπαθώ πάντα να δικαιώνω την αγάπη και την εμπιστοσύνη σας. Σας ζητώ να συγχωρείτε τις αδυναμίες μου, τα λάθη μου, τις παραλείψεις μου και σας παρακαλώ να μου δείχνετε πάντοτε με την πατρική σας αγάπη τον ορθό δρόμο. Ευχαριστώ τους Αγίους και θαυματουργούς Ισιδώρους τον Πηλουσιώτη και τον Χιοπολίτη που με φιλοξένησαν, με προστάτεψαν και μου έδωσαν την χαρά και την τιμή να τους υπηρετήσω. Ευχαριστώ τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Νήφωνα Καπογιάννη αλλά και τον Πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωάννη Παναγιώτου για την πατρική τους αγάπη. Ευχαριστώ την μητέρα μου Γεωργία αλλά και τον μακαριστό πλέον πατέρα μου Χρήστο για όλα τα υλικά αλλά πνευματικά αγαθά μου πρόσφεραν. Την αδελφή μου Ροδούλα στην οποία εύχομαι καλή αποκατάσταση με πλούσια τα ελέη του Θεού αφού σύντομα πρόκειται να παντρευτεί. Ευχαριστώ την μακαριστή Μικρασιάτισσα γιαγιά μου, την Ροδούλα η οποία με γαλούχησε, με ανάθρεψε και οδήγησε τα πρώτα μου βήματα στην Εκκλησία. Αιωνία σου η μνήμη γιαγιάκα μου. Ευχαριστώ όλους τους προσκυνητές των Αγίων Ισιδώρων, τους επιτρόπους, τις κυρίες του Φιλοπτώχου, τους νέους που διακονούν τον ιερό ναό για την αγάπη τους και για όσα μου έχουν μέσα από την καρδιά τους προσφέρει. Σαν ανταπόδοση τους υπόσχομαι ότι τώρα θα βρίσκονται για πάντα στην προσευχή μου. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την αγάπη τους και την συμπαράστασή, τους αδελφικούς φίλους Νικόλαο Καββαθά Πρωτοψάλτη του ιερού ναού των Αγίων Ισιδώρων και τον Μοναχό Κωνσταντίνο ευχόμενος και στους δύο καλή ιερωσύνη. Ευχαριστώ τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Ιουστίνο τον Γέροντα του Φρεάτος του Ιακώβ στην Σαμάρεια την Παλαιστίνης για τις πατρικές νουθεσίες και την αγάπη

21 που μου έχει δείξει. Ευχαριστώ τους πατέρες του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου για την φιλοξενία τους, αλλά και τον αγαπητό φίλο και Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού κ. Ζαχαρία Κοντοφρύδη με την χορωδία του. Το μεγαλύτερο όμως ευχαριστώ θέλω να το απευθύνω στον ευεργέτη μου, τον άνθρωπο που μου συμπαραστάθηκε σαν πατέρας, αδελφός, φίλος. Τον Πνευματικό μου Πατέρα, Δημήτριο Λουπασάκη εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού. Σε ευχαριστώ πατέρα Δημήτριε για τις προσευχές, τις νουθεσίες, την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μου έδειξες. Σ ευχαριστώ που με οδήγησες και θέλω να με οδηγείς στον Γλυκύ Ιησού, την Παναγία μας αλλά και τους Αγίους. Σου είμαι ευγνώμων. Σας ευχαριστώ όλους. Συγχωρέστε με τον αμαρτωλό. Γλυκέ μου Ιησού δέξαι με τον αμαρτωλό και ανάξιό Σου δούλο προσερχόμενον στο Φρικτό Σου Θυσιαστήριο. Ο Θεός ιλάσθητί μοι τον αμαρτωλόν και ελέησόν με. Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου το μεσημέρι μία έκπληξη περίμενε όσους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον ιερό ναό. Ήταν η ξαφνική και απρόσμενη επίσκεψη από ένα πολύ γνωστό και άξιο τέκνο της Ελλάδος τον διεθνή καλαθοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή Παναγιώτη Γιαννάκη. Συνοδευόμενος από ένα φίλο του ιερού ναού και έχοντας εκφράσει επανειλημμένως την επιθυμία να γνωρίσει το ναό μας και τους ανθρώπους του, προσήλθε και αυτός ταπεινός προσκυνητής στην Χάρη των Αγίων Ισιδώρων, ενώ ο αδαμάντινος χαρακτήρας του και η σεμνότητά του προκάλεσαν τον θαυμασμό όλων. Μέσα στον λίγο χρόνο που παρέμεινε γνώρισε την φιλοξενία και αγάπη, ενώ μετά από ερωτήσεις που δέχθηκε από τους νέους του ναού μας, αποκάλυψε διάφορες πτυχές από την μεγάλη του καριέρα και τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού στις οποίες πρωταγωνίστησε. Φεύγοντας μας ευχαρίστησε εγκάρδια και υποσχέθηκε ότι πολύ σύντομα θα μας ξαναεπισκεφθεί. Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου εορτή της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος και του Αγίου Πορφυρίου επισκόπου Γάζης τελέσθηκε Θεία Λειτουργία και στο τέλος το ιερό μνημόσυνο της μακαριστής γερόντισσας Φιλοθέης μοναχήςπροσκυνητρίας, της οποίας η ζωή της ήταν μέσα στην άσκηση, τη νηστεία, την αγρυπνία, την προσευχή και την προσφορά στον άνθρωπο. Στήριγμά της είχε τον Τίμιο Σταυρό, η δύναμη και η χάρη Του Οποίου θεράπευε κάθε ασθένεια σωματική και ψυχική και χάριζε παρηγοριά και ελπίδα σε κάθε ταλαιπωρημένο άνθρωπο. Το ασθενές σώμα της την 7η Αυγούστου του 1975, εξουθενωμένο από βαριά ασθένεια, αποχωρίστηκε από το πνεύμα της και τώρα αναπαύεται αιώνια αγιασμένο, το δε πνεύμα της συγχορεύει με τους Αγίους και δέεται υπέρ ημών

22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Παρασκευή 2 Μαρτίου Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία [ π.μ.] Αγίου Νικολάου του Πλανά [6 μ.μ.] Εσπερινός των ψυχών & ευλογία κολλύβων [7.30 μ.μ.] Α ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Σάββατο 3 Μαρτίου Ανάμνηση θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου [ π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία [ευλογία κολλύβων] [6 μ.μ.] Εσπερινός της Ορθοδοξίας Κυριακή 4 Μαρτίου Α ΝΗΣΤΕΙΩΝ- ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, Αγ. Γερασίμου Ιορδανίτου [7-11 π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία [Περιφορά των Αγίων Εικόνων] Τετάρτη 7 Μαρτίου Ευχέλαιο & ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [6 μ.μ.] Αγίου Θεοφυλάκτου Νικομηδείας Παρασκευή 9 Μαρτίου Β ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ [7.30 μ.μ.] [9.30 μ.μ.] Ιερά Αγρυπνία Αγίων Μιχαήλ & Κοδράτου Κορίνθου Σάββατο 10 Μαρτίου [6.30 μ.μ.] Εσπερινός Β Νηστειών Κυριακή 11 Μαρτίου Β ΝΗΣΤΕΙΩΝ, Αγίας Θεοδώρας Άρτης [ π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Θα ψαλλεί το ιερό μνημόσυνο του πατρός Σπυρίδωνος Μοναστηριώτη εκ Λευκίμμης Κερκύρας. Τετάρτη 14 Μαρτίου Ευχέλαιο & ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [6.30 μ.μ.] Αγίων Αγαπίου, Μανουήλ, Αριστοβούλου Παρασκευή 16 Μαρτίου Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ [7.30 μ.μ.] [9.30 μ.μ.] ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ Αγίου Αλεξίου ανθρώπου του Θεού

23 Σάββατο 17 Μαρτίου [6.30 μ.μ.] Εσπερινός της Σταυροπροσκυνήσεως Κυριακή 18 Μαρτίου Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ [7-11 π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία [6 μ.μ.] Κατανυκτικός Εσπερινός Χαιρετισμοί &Παράκληση του Τιμίου Σταυρού Δευτέρα 19 Μαρτίου Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία [6.30 μ.μ.] Των εν τη μονή του Αγίου Σάββα αναιρεθέντων πατέρων Τετάρτη 21 Μαρτίου Ευχέλαιο & ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [6 μ.μ.] Αγίων Βασιλείου, Καλλινίκης, Δροσίδος, Ευθυμίου Παρασκευή 23 Μαρτίου Δ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ [7.30 μ.μ.] [9.30 μ.μ.] ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ Προεόρτια Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σάββατο 24 Μαρτίου Εσπερινός Δ Νηστειών & του Ευαγγελισμού [6.30 μ.μ.] της Θεοτόκου Κυριακή 25 Μαρτίου Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ [7-11 π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Δοξολογία Τετάρτη 28 Μαρτίου ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ [6 μ.μ.] Ευχέλαιο & ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Παρασκευή 30 Μαρτίου ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ [7.30 μ.μ.] Σάββατο 31 Μαρτίου ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ [ π.μ.] Όρθρος & Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Εορτάζει η Ιερά Εικόνα του Ακαθίστου Ύμνου η οποία φυλάσσεται εντός του Ιερού Βήματος του Ναού μας. [6.30 μ.μ] Εσπερινός Ε Νηστειών Κυριακή 1 Απριλίου Ε ΝΗΣΤΕΙΩΝ, Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας [ π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία O Ι ε ρός Προ σκυ νη μα τι κός Να ός εί ναι ανοι κτός κά θε ημέ ρα. Κά θε Κυ ρια κή & με γά λες E ορ τές λει τουρ γεί έκ θε ση χρι στια νι κών βι βλί ων. Πα ρα δί δο νται δω ρε άν μα θή μα τα βυ ζα ντι νής μου σι κής & αγιο γρα φί ας. Κά θε Κυ ρια κή λει τουρ γεί Κα τη χη τι κό

24 ΔΙΗ ΓΗ ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕ ΡΟ ΝΤΙ ΚΟ Περί ταπεινοφροσύνης Ο αββάς Αντώνιος βυθίζοντας κάποια φορά βαθιά τη σκέψη του στου Θεού τα κρίματα ζήτησε να μάθει: «Κύριε, είπε, πώς μερικοί ζουν λίγα χρόνια και πεθαίνουν, ενώ άλλοι φτάνουν στα βαθιά γεράματα; Γιατί κάποιοι ζουν μέσα στη φτώχεια και άλλοι πλουτίζουν; Και πώς συμβαίνει άδικοι να πλουτίζουν και δίκαιοι άνθρωποι να ναι φτωχοί;» Άκουσε τότε μια φωνή να του λέει: «Αντώνιε, τον εαυτό σου πρόσεχε. Αυτά είναι κρίματα Θεού και δεν σου συμφέρει να τα μάθεις». Είπε ο αββάς Αντώνιος στον αββά Ποιμένα ότι η σπουδαιότερη εργασία που έχει να κάνει ο άνθρωπος είναι να αναλαμβάνει την ευθύνη των σφαλμάτων του ενώπιον του Θεού και να αναμένει πειρασμό μέχρι τελευταίας του πνοής. Είπε επίσης: «Είδα όλες τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες πάνω στη γη και στενάζοντας είπα: Ποιος άραγε μπορεί να τις προσπεράσει αυτές; Και άκουσα μια φωνή να μου λέει: Η ταπεινοφροσύνη». Όποιος δεν δοκιμάσθηκε σε πειρασμούς -είπε άλλη φορά- δεν θα μπορέσει να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Επιμέλεια κειμένου π. Χαράλαμπος Βαρβαγιάννης Ο πατήρ Χαράλαμπος ενώπιον της εικόνος της Θεοτόκου κατά την ημέρα της χειροτονίας του Κυριακή 19 Φεβρουαρίου

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 2ας ηµοτικού

για τους µαθητές της 2ας ηµοτικού για τους µαθητές της 2ας ηµοτικού ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 2 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης Καφάτος Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών Menu 16-Ιουνίου έως 4-Ιουλίου 2014 1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών Συσκευασμένο κοκτέιλ Φρούτων σε χυμό. Ροδάκινο, Αχλάδι, Σταφύλι, Ανανάς,Κεράσι, Παπάγια σε χυμό φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

g w w n lf o o d p l a.h d a.g

g w w n lf o o d p l a.h d a.g g w. or w w coo n lf o o d p l a et. ww w.efa d.o.eufic.org w ww w ww.h d a.g r rg Θυμάσαι πώς ήταν όταν μάθαινες ποδήλατο; Το πιο σημαντικό ήταν να μάθεις να κρατάς ισορροπία. Όταν κρατούσες ισορροπία,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ3 Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ3 Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟ3 Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ Ένα παιδικό θεατρικό μιούζικαλ για παιδιά Διαμορφώνουμε κατάλληλα την τάξη μας, σε μια γωνιά έχουμε βάλει ένα τραπέζι και πάνω σ αυτό κατσαρόλες, ένα ξύλο κοπής, κουτάλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται;

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; 6. Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; Θα κάνω δίαιτα! Χριστίνα: Μαμά, γιατί έπλυνες το παλιό τζιν; Μαμά: Δεν το έπλυνα, αγάπη μου. Είναι στην ντουλάπα σου εδώ κι ένα μήνα. Χριστίνα: Δεν είναι δυνατό! Ενάμισι

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ημερ/νια Γεννήσεως: Διεύθυνση: Τηλ. οικίας: Email: Οικογενειακή κατάσταση: Τ.Κ.: Κινητό: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Βάρος: Ύψος: Περίμετρος καρπού: Περίμετρος μέσης: Περίμετρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας!

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας! 1. Βρέστε την άσχετη λέξη 2. Μήλο/ κιμά/ αχλάδι/ σταφύλι/ καρπούζι 3. Μουσακάς/ γεμιστά/ τζατζίκι/ γάλα/ φασολάδα 4. Μοσχάρι/ χοιρινό/ ψάρι/ κοτόπουλο/ μπριζόλα 5. Αλάτι/ λάχανο/ μαρούλι/ κρεμμύδι/ σκόρδο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς μας προσέταξε να είμαστε ευγνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου»

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου» Ο Θεός, η παγκόσμια Μάνα! (Θείο κήρυγμα στη γιορτή της μητέρας) Πρόλογος Οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας το μεγαλύτερο δώρο, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, σήμερα επέλεξαν αυτήν την ημέρα, για να γιορτάζεται

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Παναγία Μυροβλύτισσα» Μύρο κι ευωδία, στην ανάσα Σου ακουµπάει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε. 103-112_22ENOTHTA5 4/3/2013 12:35 µµ Page 103 ENOTHTA 5 ENOTHTA 5 ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (Άτομο - Άνθρωπος) Ένας «χάρτης» από λέξεις μυς αρθρώσεις σκελετό άλλα όργανα: μάτια, έχει έχει έχει

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Πότε και τι να τρώμε πριν την προπόνηση 1. Ένα μεγάλο γεύμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. ΔΙΑΤΡΟΦΗ Γ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. λάδι Στη διατροφή εμπλέκονται οι γονείς, τα παιδιά, οι μάγειροι

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

νηστειa kai nhστειοδρομιο τησ εκκλησιασ

νηστειa kai nhστειοδρομιο τησ εκκλησιασ ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 νηστειa kai nhστειοδρομιο τησ εκκλησιασ ÅÔÏÓ Ã

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα