Προσδοκίες και προοπτικές για την Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσδοκίες και προοπτικές για την Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα"

Transcript

1 Νο 36 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011, Η οικονομική κρίση και η ανεπάρκεια του κοινωνικού κράτους στους τομείς της σύνταξης και της υγείας, αναδεικνύουν σήμερα όσο ποτέ άλλοτε τη σημασία της Ιδιωτικής Ασφάλισης ως κοινωνικού αγαθού και επιτείνουν την Ο Άνθρωπος Απέναντι στον Κίνδυνο Μαργαρίτα Αντωνάκη Γενική Διευθύντρια Ο πρόσφατος μεγάλος σεισμός στην Ιαπωνία μας θύμισε ακόμα μια φορά με τον πιο εφιαλτικό τρόπο ότι ο άνθρωπος παρ όλες τις επιστημονικές και τεχνολογικές προόδους παραμένει πάντα εκτεθειμένος στη διάθεση της φύσης και τους κινδύνους που αυτή εγκυμονεί (σεισμούς, πλημμύρες, τσουνάμι κ.ά.) Από τις εικόνες που έφθασαν στα σπίτια μας μέσω της τηλεόρασης είδαμε όλοι τη φρίκη αυτής της βιβλικής καταστροφής. Δε μπορεί κανείς παρά να θαυμάσει τη στάση του ιαπωνικού λαού, ενός λαού που ακριβώς επειδή πολύ συχνά βρίσκεται αντιμέτωπος με τον εγκέλαδο και τις δυνάμεις της φύσης, εκπαιδεύεται συστηματικά ώστε να μην πανικοβάλλεται αλλά να παραμένει ψύχραιμος απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Η μεγάλη καταστροφή στην Ιαπωνία έφερε στην επιφάνεια 2 σημαντικά ζητήματα για όλη την ανθρωπότητα. Το πρώτο αφορά στη λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων. Μπορεί τελικά ο άνθρωπος να ελέγξει την πυρηνική ενέργεια ή είναι έρμαιο αυτής? Το δεύτερο σχετίζεται με την ασφάλιση κατά των φυσικών καταστροφών. Στην Ιαπωνία έχει εδώ και χρόνια καθιερωθεί με συνεργασία δημοσίων και ιδιωτικών φορέων (ασφαλιστικές εταιρίες) ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλισης κατά των κινδύνων του σεισμού ούτως ώστε να ελεγχθούν οι οικονομικές του συνέπειες. Αντίθετα στη χώρα μας, μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές στον πλανήτη, οι προσπάθειες που έχουν γίνει για τη θεσμοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος εξασφάλισης και προστασίας έναντι του σεισμού δεν έχουν τελεσφορήσει. Ελπίζουμε ότι η καταστροφή που συνέβη στην Ιαπωνία και ο υποδειγματικός τρόπος αντιμέτωπισής της από το ιαπωνικό κράτος και τους πολίτες θα αποτελέσει έναυσμα για συνεργασία της ασφαλιστικής αγοράς με την πολιτεία για το κρίσιμο αυτό ζήτημα. Ενημέρωση- Εκπαίδευση- Ασφάλιση. Αυτό είναι το μήνυμα που έρχεται από τη μακρινή Ιαπωνία. Μαργαρίτα Αντωνάκη Γενική Διευθύντρια Προσδοκίες και προοπτικές για την Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα ανάγκη να διευθετηθούν και να απαντηθούν μια σειρά από ζητήματα, τα οποία έχουμε θέσει για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς της χώρας μας. Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ελληνική ασφαλιστική αγορά, συγκρινόμενα με αυτά του ευρωπαϊκού μέσου όρου, υπογραμμίζουν αυτή την ανάγκη, καθώς η σημαντική υστέρηση καταδεικνύει το υφιστάμενο περιθώριο ανάπτυξης. Η ασφαλιστική βιομηχανία σήμερα εισπράττει 5,25 δισ. ασφάλιστρα και καταβάλλει αποζημιώσεις ύψους 2,80 δισ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις της ανέρχονται σε 12,50 δισ. Αν, όμως, το ποσοστό Γιώργος Κώτσαλος Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΕΕ, ασφαλίστρων επί του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2,2%) ήταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος (8%), οι αριθμοί αυτοί θα ήταν εντυπωσιακοί: τα ασφάλιστρα θα ανέρχονταν σε 18,35 δισ., οι αποζημιώσεις θα ήταν αναλογικά 9,9 δισ. και οι επενδύσεις θα έφθαναν στο αστρονομικό ποσό για τη χώρα μας των 113 δισ.! Οι δυνατότητες της αγοράς μας, μέσα από τις δεδομένες ασφαλιστικές ανάγκες της κοινωνίας, να φθάσει σε αυτά τα επίπεδα, υπάρχουν. Αυτό που χρειάζεται η αγορά μας, είναι να βρεθεί ένας κώδικας ουσιαστικού και εποικοδομητικού διαλόγου και συνεργασίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε θεσμικό επίπεδο, με την Πολιτεία, που θα οδηγήσουν σε μια σύγκλιση αντιλήψεων και σε λύσεις για τα ζητήματα που έχουμε θέσει, τα οποία είναι τα εξής: - Ενιαία και αδιαίρετη εποπτεία. Για εμάς η ανάπτυξη είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την εποπτεία. - Αναγνώριση του συμπληρωματικού ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στις συντάξεις. - Συνεργασία με την Πολιτεία με βάση συγκεκριμένες προτάσεις για τον έλεγχο του κόστους υγείας. - Αποχή από τιμολογιακές παρεμβάσεις. - Απελευθέρωση αδειών νοσοκομείων και πρωτοβάθμιας φροντίδας. -Έλεγχο των ανασφαλίστων οχημάτων. - Αντικειμενικοποίηση της μη οικονομικής φύσεως ζημιάς. - Συνεργασία με το Κράτος για την ασφάλιση έναντι καταστροφικών κινδύνων. Αντίστοιχα, η αγορά είναι διατεθειμένη και έτοιμη να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις: - Εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης. - Προώθηση της πρόληψης. - Βελτίωση της σχέσης με τον καταναλωτή. - Ενημέρωση και διαφάνεια των συμβολαίων. - Επενδύσεις εφόσον δοθούν τα κατάλληλα αναπτυξιακά κίνητρα - Απόλυτη συνεργασία με την εποπτική αρχή. Πρόκειται για ζητήματα και δεσμεύσεις που θεωρούμε κλειδιά για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και ελκυστικότητας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μετόχους, εργαζομένους, διαμεσολαβούντες και καταναλωτές. Και βέβαια, μόνο ο διάλογος με την Πολιτεία μπορεί να στηρίξει αυτή την ενίσχυση.

2 Αποτελέσματα της Πέμπτης Μελέτης Ποσοτικών Επιπτώσεων (QIS5) για το Solvency II Στις η EIOPA δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Πέμπτης Μελέτης Ποσοτικών Επιπτώσεων (QIS5) για το Solvency II. Το QIS5 είχε ως στόχο την αξιολόγηση των επιπτώσεων του Solvency II στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά αλλά και την διερεύνηση της καταλληλότητας και της πρακτικότητας των διαφόρων μεθόδων και προσεγγίσεων για την αποτίμηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού καθώς και του τελικού προσδιορισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων που διασφαλίζουν την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Το νέο πλαίσιο τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του Το QIS5 αποτέλεσε την πιο ολοκληρωμένη άσκηση αξιολόγησης των επιπτώσεων του νέου καθεστώτος μέχρι σήμερα, με την συμμετοχή σχεδόν του 70% όλων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων της Ευρώπης. Συνοπτικά, το QIS5 επιβεβαιώνει ότι η οικονομική κατάσταση της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς στην Ευρώπη, αξιολογούμενη με βάση τον υπολογισμό του Κεφαλαίου Φερεγγυότητας, παραμένει ισχυρή. Στην παρούσα φάση, οι εταιρίες που συμμετείχαν στο QIS5 υπερκαλύπτουν κεφαλαιακά κατά 395 δις την απαίτηση για τα Κεφαλαία Φερεγγυότητας και κατά 676 δις την απαίτηση για τα Ελάχιστα Κεφαλαία Φερεγγυότητας. Η ύπαρξη των προαναφερομένων κεφαλαίων επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση του κλάδου, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Βασικός στόχος του QIS5 ήταν και χρήζουν επιπρόσθετης καθοδήγησης αλλά και τα σημεία όπου η πολυπλοκότητα των προτεινόμενων απαιτήσεων χρήζει προσοχής. Επίσης, αποκαλύφθηκαν πτυχές και ανάγκες που σχετίζονται άμεσα με το ποιοτικό σκέλος της οδηγίας όπως η διαχείριση κινδύνων, η εταιρική διακυβέρνηση και οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης. Το βασικό εύρημα που προέκυψε από το QIS5 επιβεβαιώνει ότι η ύπαρξη ενός συνετού πλαισίου θα πρέπει να βασίζεται σε ισχυρή και υγιή κεφαλαιακή βάση, με ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα των κεφαλαίων. Η EIOPA κρίνει ότι για την διασφάλιση της ομαλής μετάβασης από το Solvency I στο Solvency II αλλά και για την αποφυγή της διατάραξης των εργασιών της αγοράς, είναι απαραίτητο να υπάρξουν ανάλογα μεταβατικά μέτρα μέχρι την οριστική εφαρμογή της Οδηγίας. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του QIS5 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eiopa.europa.eu/fileadmin/ tx_dam/files/publications/reports/ QIS5_report_final.pdf Κατάργηση της Δυνατότητας Διαφοροποίησης του Υπολογισμού Ασφαλίστρων και Παροχών με Βάση το Φύλο Από την 21η Δεκεμβρίου 2012 ακυρώνεται η ισχύουσα απόκλιση που προέβλεπε η οδηγία 2004/13 από το γενικό κανόνα της εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και η οποία επέτρεπε τη διαφοροποίηση ασφαλίστρων και παροχών με βάση το φύλο, με βάση την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (της 1η Μαρτίου). Όπως δήλωσε η Γενική Διευθύ- Παρόλ αυτά, τόσο οι επιπτώσεις στην τιμή και στις παροχές όσο και στην επιλογή των ασφαλιστικών προϊόντων από τους καταναλωτές θα είναι σημαντικές». Η χρήση των στατιστικών στοιχείων είναι απαραίτητη στην αναλογιστική επιστήμη και το φύλο έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας από τους παράγοντες που έχουν επίδραση στους κινδύνους που καλύπτονται από προϊόντα όπως ασφάλιση αυτοκινήτου, ζωής πρόσκαιρης διάρκειας, υγείας και συντάξεων. Αν και οι ασφαλιστές θα προσπαθήσουν να διασφαλίσουν, όσο είναι δυνατόν, την ανταγωνιστικότητα των τιμών των προϊόντων τους, κάποιοι θα επωμιστούν σημαντικά επιπρόσθετα κόστη κατά την επαναξιολόγηση των δεδομένων τους, την αναδιαμόρφωση των ασφαλίστρων τους, την αλλαγή Από την ανοιχτή εκδήλωση της ΕΑΕΕ, Ο κ. Γ. Κώτσαλος, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ Ο Θεοφιλέστατος Αρχιεπίσκοπος Ναζιανζού κ. Θεοδόρρητος 3 Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γ. Καμίνης 4 Ο κ. Χ. Βογιατζής, Αναπλ. Διευθυντής, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, Τράπεζα της Ελλάδος 5 Ο κ. Θ. Πάγκαλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο κ. Γ. Κώτσαλος, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ 6 Το πάνελ της εκδήλωσης: Από αριστερά: ο κ. Φ. Μπράβος, Γενικός Γραμματέας της ΕΑΕΕ, η κ. Μ. Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ και ο κ. Γ. Κώτσαλος, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ Από την ημερίδα της ΕΑΕΕ για τις συντάξεις των όρων και την αναδιατύπωση των εντύπων που θα αφορούν σε ορισμένα ασφαλιστήρια. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η απόφαση του Δικαστηρίου προέκυψε μετά την υποβολή προδικαστικού ερωτήματος από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο του Βελγίου με αφορμή διαφορά καταναλωτών και Βέλγικης κυβέρνησης για το ως άνω θέμα. 3ο Διεθνές Συνέδριο CEA «Insurance Reform: Οpportunity or Threat?» Στις 15 και 16 Ιουνίου 2011 η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος έχει την τιμή να φιλοξενεί στην Αθήνα τη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων (CEA). Πρόκειται για την κορυφαία εκδήλωση της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς που θα συγκεντρώσει σημαντικές προσωπικότητες από τον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο. Στο πλαίσιο της παραπάνω εκδήλωσης, την Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα το 3ο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων (C.E.A.). Το συνέδριο έχει θέμα: «Insurance Reform: opportunity or threat?» και θα φιλοξενηθεί στο συνεδριακό κέντρο «ΑΡΙΣΤΟΤΕ- ΛΗΣ ΔΙΒΑΝΗΣ», στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Spa στη Βουλιαγμένη. Στο συνέδριο αυτό κορυφαίοι ασφαλιστές, εκπρόσωποι εποπτικών αρχών και διαμορφωτές κοινής γνώμης καλούνται να αναλύσουν τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής η ενθάρρυνση των ασφαλιστικών εταιριών αλλά και των τοπικών εποπτικών αρχών να εντείνουν την προετοιμασία τους για το Solvency II. Μέσω του QIS5, η EIOPA κατάφερε να εντοπίσει τα σημεία που ντρια της CEA «Οι ασφαλιστές θα μελετήσουν πολύ σοβαρά την απόφαση του Δικαστηρίου και θα φροντίσουν η αναστάτωση και οι επιπτώσεις αυτής να είναι οι ελάχιστες δυνατές για τους καταναλωτές. 7 Το πάνελ. Από αριστερά: ο κ. Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, ο κ. Γιώργος Ρωμανιάς και ο κ. Λάμπρος Κατσανέβας 8 Ο κ. Γιώργος Κουτρουμάνης Επιτροπής και να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις τους στην διεθνή ασφαλιστική αγορά. Για δηλώσεις συμμετοχής: eu/ (μέχρι τις 31 Μαΐου 2011).

3 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΑΕΕ Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΑΕΕ πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2011, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της ΕΑΕΕ και διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. της ΕΑΕΕ αποφασίστηκε ομόφωνα η νέα σύνθεσή του: Πρόεδρος: Γεώργιος Κώτσαλος Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Κοκκάλας Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Κατσουρίδης Ταμίας: Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου Μέλη: Δημήτριος Μαζαράκης, Πέτρος Παπανικολάου, Δημήτριος Ζορμπάς, Ιωάννης Λαπατάς, Ιορδάνης Χατζηιωσήφ, Bertrand Woirhaye, Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος, Φωκίων Μπράβος, Παναγιώτης Δημητρίου, Βram Boon, Giuseppe Zorgno, Eric Kleijnen, Μιλτιάδης Νεκτάριος, Νικόλαος Μακρόπουλος, Παναγιώτης Βαγιακάκος Ανοιχτή Εκδήλωση ΕΑΕΕ Μετά το πέρας των εργασιών της Συνέλευσης της ΕΑΕΕ πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η ανοιχτή εκδήλωση της ΕΑΕΕ με θέμα «Οικονομική κρίση καταλύτης αλλαγών για την Ελλάδα- Ευκαιρίες και προοπτικές για την Ιδιωτική Ασφάλιση», παρουσία διακεκριμένων εκπροσώπων της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου και φορέων της Ασφαλιστικής Αγοράς. Η φετινή εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην επίδραση της οικονομικής κρίσης στην επιβολή και επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών στους σημαντικότερους τομείς της κοινωνικοοικονομικής ζωής της χώρας. Στο πλαίσιο των μεταβολών αυτών, εξετάστηκε ο νέος ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο κλάδος της Ιδιωτικής Ασφάλισης αλλά και οι προοπτικές και οι ευκαιρίες που ανοίγονται για την ανάπτυξή του. Ο Θεοφιλέστατος Αρχιεπίσκοπος Ναζιανζού κ. Θεοδόρρητος, ανοίγοντας την εκδήλωση αναφέρθηκε στο αγαθό της ασφάλισης και την καθοριστική της σημασία για το άτομο, την οικογένεια και την κοινωνία. Ο κ. Θεόδωρος Πάγκαλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, χαρακτήρισε το μέλλον για την ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα «λαμπρό» και κάλεσε τις εταιρίες να συμβάλουν συμπληρωματικά στο συνταξιοδοτικό μέσω της ενθάρρυνσης της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης από ιδιωτική πρωτοβουλία. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να αναλάβει η Ιδιωτική Ασφάλιση το συμπληρωματικό αυτό ρόλο είναι η αυστηρή πειθαρχία, η δημιουργία αισθήματος ασφάλειας αλλά και η προσφορά σύγχρονων προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών. Ακολούθησε ο κ. Γιώργος Καμίνης, Δήμαρχος Αθηνών ο οποίος εστίασε στην επίδραση της οικονομικής κρίσης στη ζωή των πολιτών. Στη συνέχεια, ο κ. Χαράλαμπος Βογιατζής, Αναπλ. Διευθυντής της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, της Τράπεζας της Ελλάδος, ανέφερε ότι το έργο της νέας Εποπτικής Αρχής είναι προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης των καταναλωτών και ότι υπάρχουν ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Η εκδήλωση έκλεισε με την ομιλία του Προέδρου της ΕΑΕΕ, κ. Γιώργου Κώτσαλου, ο οποίος αναφέρθηκε εμπεριστατωμένα στη σημερινή πραγματικότητα στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, σε όλα τα θέματα που απασχολούν τον ασφαλιστικό κλάδο, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθώς και τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που ανοίγονται για την ανάπτυξή του. Ο κ. Κώτσαλος εστίασε, τέλος, στα αιτήματα της ασφαλιστικής αγοράς προς την Πολιτεία και στην ανάγκη έναρξης διαλόγου προκειμένου να αναθεωρηθεί ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, καθώς και στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η ασφαλιστική αγορά απέναντι στους καταναλωτές και την Πολιτεία. Τον συντονισμό της εκδήλωσης έκανε η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη. Ημερίδα ΕΑΕΕ για τις Συντάξεις Στις η ΕΑΕΕ με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ζωής, Υγείας, Συντάξεων και Τραπεζοασφαλειών πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα: «Ο συμπληρωματικός ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού ζητήματος στην Ελλάδα» με στόχο την παρουσίαση των προτάσεων της Ε.Α.Ε.Ε. για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συνταξιοδοτικού συστήματος στη χώρα μας. Στην ημερίδα παρουσιάστηκε Έρευνας Γνώμης που διεξήχθη με πρωτοβουλία της Ε.Α.Ε.Ε. από την οποία προέκυψε ότι το κοινό και ιδιαίτερα οι νέοι είναι απαισιόδοξοι για το οικονομικό τους μέλλον. Ως εκ τούτου σχεδόν οι μισοί παρουσιάζονται πιο θετικοί απέναντι στην απόκτηση Ατομικού Συνταξιοδοτικού Προγράμματος και «σκέφτονται» να προχωρήσουν. Την ημερίδα άνοιξε ο κ. Γιώργος Κώτσαλος, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, ο οποίος τόνισε την ανάγκη για πρόσθετη συμπληρωματική αποταμίευση. Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ζωής, Υγείας, Συντάξεων και Τραπεζοασφαλειών της Ε.Α.Ε.Ε. αναφέρθηκε στο συμπληρωματικό ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης και παρουσίασε τις προτάσεις της ασφαλιστικής αγοράς για την επίλυση του Ασφαλιστικού Ζητήματος. Συγκεκριμένα, σχετικά με την Επαγγελματική Ασφάλιση προτείνεται η άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, που θα επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρίες να διαχειρίζονται Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και να ιδρύουν Ανοικτά Ταμεία Επαγγελματικής Συνταξιοδοτικής Ασφάλισης (ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα), με πλήρη απαλλαγή των ασφαλίστρων ως δαπάνη από το φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου. Για την ατομική ιδιωτική ασφάλιση, η Ε.Α.Ε.Ε. εισηγείται τη δημιουργία μιας κατηγορίας ασφαλιστικών προϊόντων με ειδικά χαρακτηριστικά, για τα οποία θα ισχύσουν συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα ώστε να είναι δυνατή η αποταμίευση και συσσώρευση προ φόρων. Ο κ. Γιώργος Κουτρουμάνης, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αφού υπογράμμισε την αναγκαιότητα ύπαρξης της Κοινωνικής Ασφάλισης, υποστήριξε ότι η Ιδιωτική Ασφάλιση μπορεί να συμβάλλει συμπληρωματικά στην κάλυψη των αναγκών σύνταξης των πολιτών εφόσον πληροί συγκεκριμένες θεσμικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις φερεγγυότητας. Ο κ. Γιώργος Ρωμανιάς, Επιστημονικός Συνεργάτης ΓΣΕΕ, αναγνώρισε το συμπληρωματικό ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, κατοχυρωμένο διεθνώς από την εποχή που ετέθησαν τα θεμέλια της Κοινωνικής Ασφάλισης. Βάσει συγκριτικών στοιχείων που παρουσίασε για άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου τα Επαγγελματικά Ταμεία και τα Ατομική Προγράμματα Συνταξιοδότησης είναι πολύ ανεπτυγμένα επεσήμανε πως τα περιθώρια ανάπτυξής τους και στην Ελλάδα είναι τεράστια και αναφέρθηκε στις απαραίτητες γι αυτό προϋποθέσεις. Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο κ. Μπάμπης Παπαδημητρίου, Δημοσιογράφος.

4 Οικονομική Κρίση καιύφεση: οι Επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Κυκλοφόρησε πρόσφατα οικονομική μελέτη από την Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής της Ενώσεως, με θέμα τη χρηματοπιστωτική κρίση και την ύφεση που ακολούθησε. Η κρίση η οποία ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και γρήγορα διαδόθηκε στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο είχε ως αφορμή τη ραγδαία μείωση των τιμών των ακινήτων στις ΗΠΑ. Πρέπει να αναφερθεί ότι πριν την κρίση είχε προηγηθεί περίοδος ταχείας πιστωτικής επέκτασης και χαμηλών επιτοκίων δανεισμού. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου παρατηρήθηκε η χρήση χρηματοοικονομικών προϊόντων των οποίων η σύνθεση χαρακτηριζόταν από αδιαφάνεια και κακή αξιολόγηση, ενώ συνέτεινε και το γεγονός ότι οι τράπεζες μεγάλωσαν σε μέγεθος και αλληλεξάρτηση. Η κρίση επηρέασε αρνητικά τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων και την πιστωτική επέκταση κυρίως χωρών με ανεπτυγμένους τους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των κατασκευών και των εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Μετά την εκδήλωση της κρίσης, εκδηλώθηκαν ύφεση, ανεργία και προβλήματα ρευστότητας με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις του χρηματοπι- Επιτροπές ΕΑΕΕ στωτικού τομέα να αντιμετωπίσουν έντονα προβλήματα και κάποιες από αυτές να χρεοκοπήσουν. Η συντονισμένη δράση διεθνών οργανισμών, κρατών και κεντρικών τραπεζών περιόρισε τις επιπτώσεις της κρίσης αλλά η ύφεση η οποία ακολούθησε υποχρέωσε τις Ευρωπαϊκές χώρες να υιοθετήσουν προγράμματα δημοσιονομικής λιτότητας. Στην Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, παρατηρήθηκε μεγάλη πτώση στην παραγωγή ασφαλίστρων το 2008 και στη συνέχεια σταθεροποίηση το Οι ασφαλίσεις Ζωής εμφάνισαν μεγάλη μείωση το 2008 ενώ οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών μειώθηκαν το Ειδικότερα στον κλάδο αυτοκινήτου, παρατηρήθηκε μείωση επί δύο συναπτά έτη, 2008 και Τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα Ζωής με αφετηρία το 2008 επέστρεψαν στο επίπεδο του 2005 ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για ασφαλίσεις κατά Ζημιών δεν εμφάνισε Σε συνέχεια των αρχαιρεσιών της 22ης Φεβρουαρίου 2011, στις Επιτροπές της ΕΑΕΕ εξελέγησαν οι κάτωθι: Διευρυμένη Εκτελεστική Επιτροπή: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΑΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚ- ΚΑΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΔΗΜΗ- ΤΡΗΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΦΩΚΙΩΝ ΜΠΡΑΒΟΣ, Πρόεδροι Επιτροπών Ζωής και Συντάξων: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Υγείας: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, Solvency II, Οικονομικών και Φορολογικών: ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Διεθνών Σχέσεων: ERIC KLEIJNEN, Αυτοκινήτων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ, Περιουσίας: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Αστικής Ευθύνης: GIUSEPPE ZORGNO, Μεταφορών: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ αξιοσημείωτη μεταβολή. Στην Ελλάδα, η παραγωγή ασφαλίστρων σταμάτησε να γνωρίζει τις σημαντικές αυξήσεις τις οποίες γνώριζε μέχρι και το 2007 και κινήθηκε με ρυθμούς αύξησης μεταξύ 2% και 4% το 2008 και το Ειδικότερα οι ασφαλίσεις Ζωής, οι οποίες γνώριζαν επίσης μεγάλες αυξήσεις πριν το 2007, μειώθηκαν το 2008 και έμειναν σταθερές το Αντιθέτως, οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών είχαν συνεχώς αυξητική τάση με ρυθμούς μεταξύ 4% και 8%, χωρίς να φαίνεται ότι επηρεάζονται από τις εξελίξεις. Βεβαίως, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή του κλάδου Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων, ο οποίος σημείωσε πολύ μεγάλη αύξηση το 2009 (περίπου 15%). (Το πλήρες κείμενο της παραπάνω μελέτης μπορείτε να το βρείτε στο: oikmel-financialcrisisgr.pdf ). Κατά κεφαλήν ασφάλιστρα ( ), ΕΕ-27 ΚΑΝΤΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΑΕΕ είναι πλούσια σε έγκυρο και επίκαιρο ενημερωτικό υλικό Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών Βάσει του Καταστατικού του Συνδέσμου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 8 Φεβρουαρίου Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προέκυψε από ομόφωνη απόφαση έχει ως ακολούθως : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ο κ. Ερρίκος Μοάτσος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ο κ. Θεόδωρος Κοκκάλας ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ο κ. Τάσσος Παγώνης ΤΑΜΙΑΣ ο κ. Νότης Βαγιακάκος ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ οι κ.κ. Ιωάννης Βασιλάτος, Γιάννης Λινός, Νίκος Παυλόπουλος, Λυκούργος Πέτροβας, Ευστάθιος Τσαούσης Τέλος, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα να απονεμηθεί ο τίτλος του Επιτίμου Προέδρου του Συνδέσμου Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών στον κ. Θάνο Μελακοπίδη, σε αναγνώριση της συνολικής προσφοράς του προς τον Σύνδεσμο και του έργου του. Ο κ. Θ. Μελακοπίδης συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο τα τελευταία 24 χρόνια, ενώ τα 18 από αυτά διετέλεσε Πρόεδρός του, επιδεικνύοντας σημαντικό και αναγνωρισμένο έργο, εργαζόμενος με ήθος και ζήλο καθ όλη τη διάρκεια της θητείας του. Νο 36 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Διμηνιαία ενημερωτική έκδοση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας Επιμέλεια Έκδοσης: Εύη Τσιούρη Συντακτική Επιτροπή: Μ. Αντωνάκη, Ε. Βαρουχάκη, Γ. Κουκουλέτσου, Ρ. Τούτουζα, Ε. Τσιούρη, Μ. Φαράντου, Ι. Φασόης, Μ. Χαμπάκη, Κ. Χατζηδημητρίου Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Παναγιώτης Μακρυγιάννης Γραφεία: Ξενοφώντος 10, Αθήνα Τηλ Φαξ:

5 , ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ «Μη γράφεις τη ζωή» Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρωτότυπη δράση για την οδική ασφάλεια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στο πλαίσιο της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας. Στόχος της δράσης ήταν ευαισθητοποίηση των νέων για θέματα οδικής ασφάλειας και συγκεκριμένα η αποτροπή τους από την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η δράση αφορούσε τα εξής: Φορτηγά οδικής βοήθειας με τρακαρισμένα οχήματα στην πλατφόρμα και το μήνυμα Ήπιε, Οδήγησε, Σκοτώθηκε. Εσύ τι θα κάνεις? κυκλοφορούσαν βραδινές ώρες σε πολυσύχναστες από νέους περιοχές, με στόχο να τραβήξουν την προσοχή τους και να τους αποτρέψουν από το να οδηγήσουν υπό την επήρεια αλκοόλ. - Ταυτόχρονα προωθητική ομάδα τοποθετούσε στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες των ίδιων περιοχών, πρωτότυπο φυλλάδιο που προσομοιάζει με κλήση, με θέμα το αλκοόλ και την οδήγηση και το σύνθημα «Μη γράφεις τη ζωή». Η δράση διήρκησε 3 εβδομάδες και έλαβε χώρα στις περιοχές: Χαλάνδρι, Αγία Παρασκευή, Πασαλιμάνι, Φρεατίδα Τουρκολίμανο, Μπουρνάζι, Χαϊδάρι, Κορυδαλλό, Ιλίσια, Ζωγράφου, Παγκράτι, Κολωνάκι, Χίλτον, Άξονα Παραλιακής, Μαρίνα Φλοίσβου, Ν. Σμύρνη, Καλλιθέα, Γκάζι, Ιερά Οδό, Θησείο και Μοναστηράκι. Πάνω από φυλλάδια διανεμήθηκαν στα παρκαρισμένα οχήματα των περιοχών αυτών. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκει με την ευγενική χορηγία των εταιριών οδικής βοήθειας, μελών της ΕΑΕΕ: EUROP ASSISTANCE, EUROSOS SSISTANCE, ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INTER PARTNER ASSISTANCE, MONDIAL ΑSSISTANCE.,

6 Ανάρτηση υλικού σχετικά με την οδική ασφάλεια στο site της ΕΑΕΕ Η ΕΑΕΕ με πρωτοβουλία της Επιτροπής Αυτοκινήτων και Πληροφορικής και της Υποεπιτροπής Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων σε συνέχεια των ενεργειών της για την οδική ασφάλεια και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, ανάρτησε σχετικό πληροφοριακό υλικό στον ιστοχώρο της, (στην ενότητα «Ασφαλιστικοί Κλάδοι Κλάδος Αυτοκινήτων). Σκοπός του υλικού είναι η ενημέρωση του επισκέπτη σχετικά με τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας αλλά και την πολυσχιδή δράση της ΕΑΕΕ στον τομέα αυτό. Τις σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας τον εξής σύνδεσμο: article&id=231&itemid=225&lang=el Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) ανανέωσε τη δέσμευσή της για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας υπογράφοντας την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας. Η κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια εκπροσώπησε την ΕΑΕΕ στην ειδική εκδήλωση για την υπογραφή Η ΕΑΕΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου 2011 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Στόχος της Χάρτας, η οποία αριθμεί πάνω μέλη (εταιρίες, οργανισμούς, δημόσιες αρχές, συλλόγους κ.ά.) είναι η προαγωγή της οδικής ασφάλειας και η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Ήδη η ΕΑΕΕ στο πλαίσιο της δέσμευσής της πραγματοποίησε ειδική, πρωτότυπη δράση με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων για θέματα οδικής ασφάλειας και συγκεκριμένα την αποτροπή τους από την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Επιπλέον, η ΕΑΕΕ εκπροσωπείται μέσω των κ. Δημητρίου Ζορμπά και Κωνσταντίνου Μπερτσιά στο Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας. Στόχος της είναι να συμβάλλει και μέσω του οργάνου αυτού στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων που μαστίζουν την Ελλάδα και στοιχίζουν τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων.

Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά Aπό την αμφισβήτηση στην εμπιστοσύνη και από την κρίση στην ανάπτυξη

Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά Aπό την αμφισβήτηση στην εμπιστοσύνη και από την κρίση στην ανάπτυξη Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά Aπό την αμφισβήτηση στην εμπιστοσύνη και από την κρίση στην ανάπτυξη Γιώργος Κώτσαλος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ασφαλιστική Αγορά: πού βρισκόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Volume. Ιανουάριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter

Volume. Ιανουάριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter Volume 3 Ιανουάριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Solvency II Newsletter Οι αναµενόµενες προθεσµίες για την υιοθέτηση της Οδηγίας Solvency II Οκτώβριος 2008 Αποτελέσµατα του QIS 4 εκέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία

Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία 13 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 25 Νοεμβρίου 2016 Ιωάννης Βοτσαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α Διεθνής & Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 Θέση φωτογραφίας Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ζούμε στον πλανήτη Γη και από την πρώτες έως τις τελευταίες ημέρες μας αντιμετωπίζουμε κινδύνους που απειλούν το άτομο, την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών

Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών Νο 34 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010, Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε για την έκδοση σχεδίου νόμου με θέμα την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης και τη σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου Ζωής. Θετικά κρίνεται η προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του 3ου πυλώνα στο νέο μοντέλο κοινωνικής προστασίας

Ο ρόλος του 3ου πυλώνα στο νέο μοντέλο κοινωνικής προστασίας Labor & Insurance Μπορεί να υπάρξει βιωσιμότητα και επάρκεια παροχών στην Κοινωνική Ασφάλιση ; Ο ρόλος του 3ου πυλώνα στο νέο μοντέλο κοινωνικής προστασίας ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Γενική Διευθύντρια Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βάσει του Καταστατικού της, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό

Βάσει του Καταστατικού της, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Ν ο 3 0 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9, Το νέο Δ.Σ. της ΕΑΕΕ αναλαμβάνει τα ηνία της ασφαλιστικής αγοράς στο μέσο μιας δύσκολης εποχής. Η κρίση που πλήττει την διεθνή οικονομία δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑ Ν ο 2 6 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 7, Μαργαρίτα Αντωνάκη Γενική Διευθύντρια, «Πριν από όλα όμως, και για να μπορέσει ο κλάδος να διαδραματίσει τον σημαντικό ρόλο που του ανήκει, πρέπει να αυξήσει την αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 9 Ιουνίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Απριλίου 2017

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 9 Ιουνίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Απριλίου 2017 Υπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Aριθμ. Πρωτ.: 206184/264 Αριθμ. Φακ.: 082 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 763 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών

Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) διοργανώνει Ειδική Ημερίδα με θέμα: «ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ II - Ολιστική προσέγγιση στην εφαρμογή Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Συνέλευση. Πέμπτη, 24 Ιουνίου Ομιλία του Προέδρου, κ. ΒΑΣΙΛΗ Θ. ΡΑΠΑΝΟΥ

Γενική Συνέλευση. Πέμπτη, 24 Ιουνίου Ομιλία του Προέδρου, κ. ΒΑΣΙΛΗ Θ. ΡΑΠΑΝΟΥ Γενική Συνέλευση Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. ΒΑΣΙΛΗ Θ. ΡΑΠΑΝΟΥ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Η σημερινή ετήσια γενική συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών γίνεται σε μια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

2. Στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης οι εισφορές καταβάλλονται :

2. Στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης οι εισφορές καταβάλλονται : 1. Προκειμένου να είναι επαρκής, στο μέτρο του ευλόγως προβλεπτού, η εκτίμηση για το ύψος της ελάχιστης ελεύθερης περιουσίας που πρέπει να διαθέτει ασφαλιστική εταιρία, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε. Solvency II Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος Μυρτώ Χαμπάκη ΒΑ,ΜΑ Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.Ε 21/01/2009 1 Γιατί το «Solvency II» ; Η παρούσα κατάσταση Solvency

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης στον Κλάδο Αυτοκινήτων

Έρευνα για την αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης στον Κλάδο Αυτοκινήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 200242/478 Αριθμ. Φακ. : 014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 503 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Υπόψη Γενικών Διευθυντών & Υπευθύνων Κλάδου Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου του Δ.Σ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014. Το Πλαίσιο των Εξελίξεων για

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Ομαδικές Ασφαλίσεις Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3. Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7

Μήνυμα Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3. Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου 2 Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3 Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5 Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7 Δομή ΕΑΕΕ 11 Οικονομικό & κοινωνικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 197944/223 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 359 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 18 Απριλίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 18 Απριλίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 198544/299 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 397 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 18 Απριλίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Ιουνίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Απριλίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Ιουνίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Απριλίου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 199818/435 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 484 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστη απαιτούμενη Ελάχιστη απαιτούμενη. μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας

Ελάχιστη απαιτούμενη Ελάχιστη απαιτούμενη. μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας «Σχέδιο Αποφάσεων/ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας, Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιουνίου 2016 των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της ΑTTICA BANK

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 65 ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Θέμα 1 ο Έγκριση των Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες:

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες: Η προσδοκία μας Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της ασφαλιστικής βιομηχανίας εντοπίζεται η αντίληψη, η διαχείριση και η ανάληψη κινδύνων. Με γνώμονα την πρόληψη και την μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικές Εταιρείες 2007

Ασφαλιστικές Εταιρείες 2007 Ασφαλιστικές Εταιρείες 2007 1. Να αναφερθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Το δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης που ισχύει σήμερα αποτελείται από το νομοθετικό διάταγμα Ν.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ. : 196806/94 Αριθμ. Φακ. : 085 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 290 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2016 Υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA Τι είναι η 11η Νοεμβρίου; Η 11η Νοεμβρίου έχει καθορισθεί ως ημέρα αφιερωμένη στην Ιδιωτική Ασφάλιση και στα πλαίσια αυτά γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, στις οποίες ενημερώνεται το κοινό για τη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ανασκόπηση της Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονομικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση Ανασκόπηση Εταιρίας Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ με μια ματιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Υπόψη Γενικών Διευθυντών & Διευθυντών Κλάδου Ζωής Κυρίες - Kύριοι, Ερωτηματολόγιο Στατιστικών Στοιχείων Ασφαλίσεων Ζωής : Πρώτο εννεάμηνο 2016

Υπόψη Γενικών Διευθυντών & Διευθυντών Κλάδου Ζωής Κυρίες - Kύριοι, Ερωτηματολόγιο Στατιστικών Στοιχείων Ασφαλίσεων Ζωής : Πρώτο εννεάμηνο 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΖΩΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ. : 201842/651 Αριθμ. Φακ. : 082, 084 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 586 (*) Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 13 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10, ΑΘΗΝΑ Τ , F

ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10, ΑΘΗΝΑ Τ , F ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 1 Περιεχόμενα Η Ελληνική ασφαλιστική αγορά συμβάλλει πολλαπλά στην προαγωγή της Εθνικής Οικονομίας αλλά και στην κοινωνική σταθερότητα μέσω της παροχής των ασφαλιστικών καλύψεων. Οι

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Ημερίδα με τίτλο: Προαγωγή Κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Παναγιώτης Παπαντωνίου, Ειδικός Γραμματέας ΣΕΣ Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ Ηράκλειο, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη.

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη. Πέμπτη, 25/10/2012 Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη κατά την εναρκτήρια τελετή του 11 ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 201897/657 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 588 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Ημερίδα με τίτλο: Εκπαιδευτές οδήγησης και κυκλοφοριακής Αγωγής: Ο πρωτογενής τομέας στην παραγωγή οδικής ασφάλειας Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Παναγιώτης Παπαντωνίου, Διδάκτωρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερησίας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ 30 ης Μάιου 2017 ΑΡ.ΓΕΜΗ. 46140222000 Στην Ριτσώνα Ευβοίας, του Δήμου Αυλίδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας HYPERCO A.E.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας HYPERCO A.E. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας HYPERCO A.E. Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα, την 6 η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ., συνήλθαν στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016, 11 πμ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016, 11 πμ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016, 11 πμ 1. Έγκριση ημερήσιας

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία κ. Νικόλαου Νανόπουλου ιευθύνοντος Συµβούλου του Οµίλου Eurobank EFG

Οµιλία κ. Νικόλαου Νανόπουλου ιευθύνοντος Συµβούλου του Οµίλου Eurobank EFG Οµιλία κ. Νικόλαου Νανόπουλου ιευθύνοντος Συµβούλου του Οµίλου Eurobank EFG Ηµερίδα µε θέµα: Χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικότητας στη νέα ελληνική οικονοµία Πέµπτη, 27 Ιανουαρίου 2011 Αµφιθέατρο του Μεγάρου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Περιεχόμενα Η INTERAMERICAN σήμερα Ιστορική διαδρομή Η EUREKO Ηαποστολήμας Οι αξίες μας Οι δραστηριότητές μας Τα μεγέθη μας Οι αποζημιώσεις μας Η θέση μας στην αγορά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της «ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡΜΑΕ 38098/01/Β/97/240-ΓΕΜΗ 002534401000 Στον Αθήνα σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α.Ε."

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α.Ε. - 1 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α.Ε." Στην Ρόδο, σήμερα 27 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12η μεσημβρινή,

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΜΟΣ PANORMOS ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΠΑΝΟΡΜΟΣ PANORMOS ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΠΑΝΟΡΜΟΣ PANORMOS ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ Τριάντα δύο (32) επιχειρήσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης - μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών - όλων

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της K. Kythreotis Holdings Public Limited. 0103/ /el Γενική Συνέλευση K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της K. Kythreotis Holdings Public Limited. 0103/ /el Γενική Συνέλευση K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD 0103/00012237/el Γενική Συνέλευση K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 24/06/2014 παραβρέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά Επιτροπή Ζωής, Υγείας και Συντάξεων

Στατιστικά Επιτροπή Ζωής, Υγείας και Συντάξεων Στατιστικά 2016 Επιτροπή Ζωής, Υγείας και Συντάξεων 1 Οι Ασφαλίσεις Ζωής σε βάθος χρόνου (ποσά σε εκατομμύρια ) 2.571 2.559 2.581 1.813 2.026 2.366 2.393 2.245 2.004 1.743 1.944 1.862 2.123 1.347 1.318

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ì ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 4 ΑΘΗΝΑ 13/11/2015 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την μέθοδο εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικός τομέας. Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της ΒΙΛΑΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6701) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6097)

Ασφαλιστικός τομέας. Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της ΒΙΛΑΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6701) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6097) Ασφαλιστικός τομέας Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της ΒΙΛΑΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6701) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6097) Ανάγκη επιβίωσης (Σκουλίδης Ζαχαρίας, 2000) Οικογενειακή γαλήνη - Κοινωνική ευημερία

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία

Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 1 Η Ελληνική ασφαλιστική αγορά συμβάλλει πολλαπλά στην προαγωγή της Εθνικής Οικονομίας αλλά και στην κοινωνική σταθερότητα μέσω της παροχής των ασφαλιστικών καλύψεων. Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις σημειώνουν

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικές πρωτοβουλίες και εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά. Μαργαρίτα Αντωνάκη Γενική Διευθύντρια Ε.Α.Ε.Ε.

Θεσμικές πρωτοβουλίες και εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά. Μαργαρίτα Αντωνάκη Γενική Διευθύντρια Ε.Α.Ε.Ε. Θεσμικές πρωτοβουλίες και εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά Μαργαρίτα Αντωνάκη Γενική Διευθύντρια Ε.Α.Ε.Ε. Αθήνα, 28.6.2012 E ι σ α γ ω γ ή Στόχος της σημερινής εκδήλωσης που οργανώνει η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016, Ξενοδοχείο Electra Palace

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016, Ξενοδοχείο Electra Palace Αριθμ. Πρωτ.: 201715/631 Αριθμ. Φακ.: 039 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 577 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Υπόψη : Γενικών Διευθυντών Υπευθύνων Εσωτερικού Ελέγχου & τμημάτων αντιμετώπισης απάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ. και το σημαντικότερο:

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ. και το σημαντικότερο: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Η Ατλαντική Ένωση με εντυπωσιακές διεθνείς συνεργασίες σε επίπεδο μετόχων και αντασφαλιστών [μεταξύ των μετόχων της περιλαμβάνεται και ο ασφαλιστικός οργανισμός Basler, μέλος του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Νοέμβριος, 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Συνεδρίαση της 25 ης Ιουλίου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Συνεδρίαση της 25 ης Ιουλίου 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουλίου 2016 Στην Κέρκυρα σήμερα 25 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία Φιλοξένια Ανώνυμη Ξενοδοχειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Altius Επιλογές Σύνταξης. Γιατί το μέλλον είναι κοντά!

Altius Επιλογές Σύνταξης. Γιατί το μέλλον είναι κοντά! Altius Επιλογές Σύνταξης Γιατί το μέλλον είναι κοντά! Altius Επιλογές Σύνταξης Η Altius Insurance έχοντας ως γνώμονα εσάς και τις ανάγκες σας από τη στιγμή που θα σταματήσετε να εργάζεστε, δημιουργεί με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, Αριθ,.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ

Τρίπολη, Αριθ,.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΊΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη, 18-3-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 27/11/2014 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. για δυναμική διεκδίκηση των πόρων που δικαιούται η Αυτοδιοίκηση από την Πολιτεία. Με τη δημιουργία κοινού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στο Solvency II»

«Εισαγωγή στο Solvency II» Σεμινάριο ενημέρωσης 25 26 Απριλίου 2017 Το πρόγραμμα είναι δομημένο ώστε να διευρύνει τις γνώσεις των συμμετεχόντων σχετικά με το Solvency II και τις αλλαγές που αυτό έχει επιφέρει στη λειτουργία των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόληψη και Ασφάλιση : Διπλή ασπίδα προστασίας από τους κινδύνους που απειλούν Ζωή Υγεία Α Μέρος : Κίνδυνοι Ζωής και Υγείας Κίνδυνοι κατά Ζωής & Υγείας και η διαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα