Προσδοκίες και προοπτικές για την Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσδοκίες και προοπτικές για την Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα"

Transcript

1 Νο 36 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011, Η οικονομική κρίση και η ανεπάρκεια του κοινωνικού κράτους στους τομείς της σύνταξης και της υγείας, αναδεικνύουν σήμερα όσο ποτέ άλλοτε τη σημασία της Ιδιωτικής Ασφάλισης ως κοινωνικού αγαθού και επιτείνουν την Ο Άνθρωπος Απέναντι στον Κίνδυνο Μαργαρίτα Αντωνάκη Γενική Διευθύντρια Ο πρόσφατος μεγάλος σεισμός στην Ιαπωνία μας θύμισε ακόμα μια φορά με τον πιο εφιαλτικό τρόπο ότι ο άνθρωπος παρ όλες τις επιστημονικές και τεχνολογικές προόδους παραμένει πάντα εκτεθειμένος στη διάθεση της φύσης και τους κινδύνους που αυτή εγκυμονεί (σεισμούς, πλημμύρες, τσουνάμι κ.ά.) Από τις εικόνες που έφθασαν στα σπίτια μας μέσω της τηλεόρασης είδαμε όλοι τη φρίκη αυτής της βιβλικής καταστροφής. Δε μπορεί κανείς παρά να θαυμάσει τη στάση του ιαπωνικού λαού, ενός λαού που ακριβώς επειδή πολύ συχνά βρίσκεται αντιμέτωπος με τον εγκέλαδο και τις δυνάμεις της φύσης, εκπαιδεύεται συστηματικά ώστε να μην πανικοβάλλεται αλλά να παραμένει ψύχραιμος απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Η μεγάλη καταστροφή στην Ιαπωνία έφερε στην επιφάνεια 2 σημαντικά ζητήματα για όλη την ανθρωπότητα. Το πρώτο αφορά στη λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων. Μπορεί τελικά ο άνθρωπος να ελέγξει την πυρηνική ενέργεια ή είναι έρμαιο αυτής? Το δεύτερο σχετίζεται με την ασφάλιση κατά των φυσικών καταστροφών. Στην Ιαπωνία έχει εδώ και χρόνια καθιερωθεί με συνεργασία δημοσίων και ιδιωτικών φορέων (ασφαλιστικές εταιρίες) ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλισης κατά των κινδύνων του σεισμού ούτως ώστε να ελεγχθούν οι οικονομικές του συνέπειες. Αντίθετα στη χώρα μας, μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές στον πλανήτη, οι προσπάθειες που έχουν γίνει για τη θεσμοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος εξασφάλισης και προστασίας έναντι του σεισμού δεν έχουν τελεσφορήσει. Ελπίζουμε ότι η καταστροφή που συνέβη στην Ιαπωνία και ο υποδειγματικός τρόπος αντιμέτωπισής της από το ιαπωνικό κράτος και τους πολίτες θα αποτελέσει έναυσμα για συνεργασία της ασφαλιστικής αγοράς με την πολιτεία για το κρίσιμο αυτό ζήτημα. Ενημέρωση- Εκπαίδευση- Ασφάλιση. Αυτό είναι το μήνυμα που έρχεται από τη μακρινή Ιαπωνία. Μαργαρίτα Αντωνάκη Γενική Διευθύντρια Προσδοκίες και προοπτικές για την Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα ανάγκη να διευθετηθούν και να απαντηθούν μια σειρά από ζητήματα, τα οποία έχουμε θέσει για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς της χώρας μας. Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ελληνική ασφαλιστική αγορά, συγκρινόμενα με αυτά του ευρωπαϊκού μέσου όρου, υπογραμμίζουν αυτή την ανάγκη, καθώς η σημαντική υστέρηση καταδεικνύει το υφιστάμενο περιθώριο ανάπτυξης. Η ασφαλιστική βιομηχανία σήμερα εισπράττει 5,25 δισ. ασφάλιστρα και καταβάλλει αποζημιώσεις ύψους 2,80 δισ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις της ανέρχονται σε 12,50 δισ. Αν, όμως, το ποσοστό Γιώργος Κώτσαλος Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΕΕ, ασφαλίστρων επί του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2,2%) ήταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος (8%), οι αριθμοί αυτοί θα ήταν εντυπωσιακοί: τα ασφάλιστρα θα ανέρχονταν σε 18,35 δισ., οι αποζημιώσεις θα ήταν αναλογικά 9,9 δισ. και οι επενδύσεις θα έφθαναν στο αστρονομικό ποσό για τη χώρα μας των 113 δισ.! Οι δυνατότητες της αγοράς μας, μέσα από τις δεδομένες ασφαλιστικές ανάγκες της κοινωνίας, να φθάσει σε αυτά τα επίπεδα, υπάρχουν. Αυτό που χρειάζεται η αγορά μας, είναι να βρεθεί ένας κώδικας ουσιαστικού και εποικοδομητικού διαλόγου και συνεργασίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε θεσμικό επίπεδο, με την Πολιτεία, που θα οδηγήσουν σε μια σύγκλιση αντιλήψεων και σε λύσεις για τα ζητήματα που έχουμε θέσει, τα οποία είναι τα εξής: - Ενιαία και αδιαίρετη εποπτεία. Για εμάς η ανάπτυξη είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την εποπτεία. - Αναγνώριση του συμπληρωματικού ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στις συντάξεις. - Συνεργασία με την Πολιτεία με βάση συγκεκριμένες προτάσεις για τον έλεγχο του κόστους υγείας. - Αποχή από τιμολογιακές παρεμβάσεις. - Απελευθέρωση αδειών νοσοκομείων και πρωτοβάθμιας φροντίδας. -Έλεγχο των ανασφαλίστων οχημάτων. - Αντικειμενικοποίηση της μη οικονομικής φύσεως ζημιάς. - Συνεργασία με το Κράτος για την ασφάλιση έναντι καταστροφικών κινδύνων. Αντίστοιχα, η αγορά είναι διατεθειμένη και έτοιμη να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις: - Εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης. - Προώθηση της πρόληψης. - Βελτίωση της σχέσης με τον καταναλωτή. - Ενημέρωση και διαφάνεια των συμβολαίων. - Επενδύσεις εφόσον δοθούν τα κατάλληλα αναπτυξιακά κίνητρα - Απόλυτη συνεργασία με την εποπτική αρχή. Πρόκειται για ζητήματα και δεσμεύσεις που θεωρούμε κλειδιά για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και ελκυστικότητας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μετόχους, εργαζομένους, διαμεσολαβούντες και καταναλωτές. Και βέβαια, μόνο ο διάλογος με την Πολιτεία μπορεί να στηρίξει αυτή την ενίσχυση.

2 Αποτελέσματα της Πέμπτης Μελέτης Ποσοτικών Επιπτώσεων (QIS5) για το Solvency II Στις η EIOPA δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Πέμπτης Μελέτης Ποσοτικών Επιπτώσεων (QIS5) για το Solvency II. Το QIS5 είχε ως στόχο την αξιολόγηση των επιπτώσεων του Solvency II στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά αλλά και την διερεύνηση της καταλληλότητας και της πρακτικότητας των διαφόρων μεθόδων και προσεγγίσεων για την αποτίμηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού καθώς και του τελικού προσδιορισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων που διασφαλίζουν την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Το νέο πλαίσιο τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του Το QIS5 αποτέλεσε την πιο ολοκληρωμένη άσκηση αξιολόγησης των επιπτώσεων του νέου καθεστώτος μέχρι σήμερα, με την συμμετοχή σχεδόν του 70% όλων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων της Ευρώπης. Συνοπτικά, το QIS5 επιβεβαιώνει ότι η οικονομική κατάσταση της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς στην Ευρώπη, αξιολογούμενη με βάση τον υπολογισμό του Κεφαλαίου Φερεγγυότητας, παραμένει ισχυρή. Στην παρούσα φάση, οι εταιρίες που συμμετείχαν στο QIS5 υπερκαλύπτουν κεφαλαιακά κατά 395 δις την απαίτηση για τα Κεφαλαία Φερεγγυότητας και κατά 676 δις την απαίτηση για τα Ελάχιστα Κεφαλαία Φερεγγυότητας. Η ύπαρξη των προαναφερομένων κεφαλαίων επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση του κλάδου, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Βασικός στόχος του QIS5 ήταν και χρήζουν επιπρόσθετης καθοδήγησης αλλά και τα σημεία όπου η πολυπλοκότητα των προτεινόμενων απαιτήσεων χρήζει προσοχής. Επίσης, αποκαλύφθηκαν πτυχές και ανάγκες που σχετίζονται άμεσα με το ποιοτικό σκέλος της οδηγίας όπως η διαχείριση κινδύνων, η εταιρική διακυβέρνηση και οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης. Το βασικό εύρημα που προέκυψε από το QIS5 επιβεβαιώνει ότι η ύπαρξη ενός συνετού πλαισίου θα πρέπει να βασίζεται σε ισχυρή και υγιή κεφαλαιακή βάση, με ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα των κεφαλαίων. Η EIOPA κρίνει ότι για την διασφάλιση της ομαλής μετάβασης από το Solvency I στο Solvency II αλλά και για την αποφυγή της διατάραξης των εργασιών της αγοράς, είναι απαραίτητο να υπάρξουν ανάλογα μεταβατικά μέτρα μέχρι την οριστική εφαρμογή της Οδηγίας. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του QIS5 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eiopa.europa.eu/fileadmin/ tx_dam/files/publications/reports/ QIS5_report_final.pdf Κατάργηση της Δυνατότητας Διαφοροποίησης του Υπολογισμού Ασφαλίστρων και Παροχών με Βάση το Φύλο Από την 21η Δεκεμβρίου 2012 ακυρώνεται η ισχύουσα απόκλιση που προέβλεπε η οδηγία 2004/13 από το γενικό κανόνα της εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και η οποία επέτρεπε τη διαφοροποίηση ασφαλίστρων και παροχών με βάση το φύλο, με βάση την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (της 1η Μαρτίου). Όπως δήλωσε η Γενική Διευθύ- Παρόλ αυτά, τόσο οι επιπτώσεις στην τιμή και στις παροχές όσο και στην επιλογή των ασφαλιστικών προϊόντων από τους καταναλωτές θα είναι σημαντικές». Η χρήση των στατιστικών στοιχείων είναι απαραίτητη στην αναλογιστική επιστήμη και το φύλο έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας από τους παράγοντες που έχουν επίδραση στους κινδύνους που καλύπτονται από προϊόντα όπως ασφάλιση αυτοκινήτου, ζωής πρόσκαιρης διάρκειας, υγείας και συντάξεων. Αν και οι ασφαλιστές θα προσπαθήσουν να διασφαλίσουν, όσο είναι δυνατόν, την ανταγωνιστικότητα των τιμών των προϊόντων τους, κάποιοι θα επωμιστούν σημαντικά επιπρόσθετα κόστη κατά την επαναξιολόγηση των δεδομένων τους, την αναδιαμόρφωση των ασφαλίστρων τους, την αλλαγή Από την ανοιχτή εκδήλωση της ΕΑΕΕ, Ο κ. Γ. Κώτσαλος, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ Ο Θεοφιλέστατος Αρχιεπίσκοπος Ναζιανζού κ. Θεοδόρρητος 3 Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γ. Καμίνης 4 Ο κ. Χ. Βογιατζής, Αναπλ. Διευθυντής, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, Τράπεζα της Ελλάδος 5 Ο κ. Θ. Πάγκαλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο κ. Γ. Κώτσαλος, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ 6 Το πάνελ της εκδήλωσης: Από αριστερά: ο κ. Φ. Μπράβος, Γενικός Γραμματέας της ΕΑΕΕ, η κ. Μ. Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ και ο κ. Γ. Κώτσαλος, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ Από την ημερίδα της ΕΑΕΕ για τις συντάξεις των όρων και την αναδιατύπωση των εντύπων που θα αφορούν σε ορισμένα ασφαλιστήρια. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η απόφαση του Δικαστηρίου προέκυψε μετά την υποβολή προδικαστικού ερωτήματος από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο του Βελγίου με αφορμή διαφορά καταναλωτών και Βέλγικης κυβέρνησης για το ως άνω θέμα. 3ο Διεθνές Συνέδριο CEA «Insurance Reform: Οpportunity or Threat?» Στις 15 και 16 Ιουνίου 2011 η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος έχει την τιμή να φιλοξενεί στην Αθήνα τη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων (CEA). Πρόκειται για την κορυφαία εκδήλωση της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς που θα συγκεντρώσει σημαντικές προσωπικότητες από τον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο. Στο πλαίσιο της παραπάνω εκδήλωσης, την Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα το 3ο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων (C.E.A.). Το συνέδριο έχει θέμα: «Insurance Reform: opportunity or threat?» και θα φιλοξενηθεί στο συνεδριακό κέντρο «ΑΡΙΣΤΟΤΕ- ΛΗΣ ΔΙΒΑΝΗΣ», στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Spa στη Βουλιαγμένη. Στο συνέδριο αυτό κορυφαίοι ασφαλιστές, εκπρόσωποι εποπτικών αρχών και διαμορφωτές κοινής γνώμης καλούνται να αναλύσουν τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής η ενθάρρυνση των ασφαλιστικών εταιριών αλλά και των τοπικών εποπτικών αρχών να εντείνουν την προετοιμασία τους για το Solvency II. Μέσω του QIS5, η EIOPA κατάφερε να εντοπίσει τα σημεία που ντρια της CEA «Οι ασφαλιστές θα μελετήσουν πολύ σοβαρά την απόφαση του Δικαστηρίου και θα φροντίσουν η αναστάτωση και οι επιπτώσεις αυτής να είναι οι ελάχιστες δυνατές για τους καταναλωτές. 7 Το πάνελ. Από αριστερά: ο κ. Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, ο κ. Γιώργος Ρωμανιάς και ο κ. Λάμπρος Κατσανέβας 8 Ο κ. Γιώργος Κουτρουμάνης Επιτροπής και να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις τους στην διεθνή ασφαλιστική αγορά. Για δηλώσεις συμμετοχής: eu/ (μέχρι τις 31 Μαΐου 2011).

3 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΑΕΕ Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΑΕΕ πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2011, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της ΕΑΕΕ και διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. της ΕΑΕΕ αποφασίστηκε ομόφωνα η νέα σύνθεσή του: Πρόεδρος: Γεώργιος Κώτσαλος Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Κοκκάλας Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Κατσουρίδης Ταμίας: Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου Μέλη: Δημήτριος Μαζαράκης, Πέτρος Παπανικολάου, Δημήτριος Ζορμπάς, Ιωάννης Λαπατάς, Ιορδάνης Χατζηιωσήφ, Bertrand Woirhaye, Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος, Φωκίων Μπράβος, Παναγιώτης Δημητρίου, Βram Boon, Giuseppe Zorgno, Eric Kleijnen, Μιλτιάδης Νεκτάριος, Νικόλαος Μακρόπουλος, Παναγιώτης Βαγιακάκος Ανοιχτή Εκδήλωση ΕΑΕΕ Μετά το πέρας των εργασιών της Συνέλευσης της ΕΑΕΕ πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η ανοιχτή εκδήλωση της ΕΑΕΕ με θέμα «Οικονομική κρίση καταλύτης αλλαγών για την Ελλάδα- Ευκαιρίες και προοπτικές για την Ιδιωτική Ασφάλιση», παρουσία διακεκριμένων εκπροσώπων της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου και φορέων της Ασφαλιστικής Αγοράς. Η φετινή εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην επίδραση της οικονομικής κρίσης στην επιβολή και επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών στους σημαντικότερους τομείς της κοινωνικοοικονομικής ζωής της χώρας. Στο πλαίσιο των μεταβολών αυτών, εξετάστηκε ο νέος ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο κλάδος της Ιδιωτικής Ασφάλισης αλλά και οι προοπτικές και οι ευκαιρίες που ανοίγονται για την ανάπτυξή του. Ο Θεοφιλέστατος Αρχιεπίσκοπος Ναζιανζού κ. Θεοδόρρητος, ανοίγοντας την εκδήλωση αναφέρθηκε στο αγαθό της ασφάλισης και την καθοριστική της σημασία για το άτομο, την οικογένεια και την κοινωνία. Ο κ. Θεόδωρος Πάγκαλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, χαρακτήρισε το μέλλον για την ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα «λαμπρό» και κάλεσε τις εταιρίες να συμβάλουν συμπληρωματικά στο συνταξιοδοτικό μέσω της ενθάρρυνσης της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης από ιδιωτική πρωτοβουλία. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να αναλάβει η Ιδιωτική Ασφάλιση το συμπληρωματικό αυτό ρόλο είναι η αυστηρή πειθαρχία, η δημιουργία αισθήματος ασφάλειας αλλά και η προσφορά σύγχρονων προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών. Ακολούθησε ο κ. Γιώργος Καμίνης, Δήμαρχος Αθηνών ο οποίος εστίασε στην επίδραση της οικονομικής κρίσης στη ζωή των πολιτών. Στη συνέχεια, ο κ. Χαράλαμπος Βογιατζής, Αναπλ. Διευθυντής της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, της Τράπεζας της Ελλάδος, ανέφερε ότι το έργο της νέας Εποπτικής Αρχής είναι προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης των καταναλωτών και ότι υπάρχουν ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Η εκδήλωση έκλεισε με την ομιλία του Προέδρου της ΕΑΕΕ, κ. Γιώργου Κώτσαλου, ο οποίος αναφέρθηκε εμπεριστατωμένα στη σημερινή πραγματικότητα στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, σε όλα τα θέματα που απασχολούν τον ασφαλιστικό κλάδο, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθώς και τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που ανοίγονται για την ανάπτυξή του. Ο κ. Κώτσαλος εστίασε, τέλος, στα αιτήματα της ασφαλιστικής αγοράς προς την Πολιτεία και στην ανάγκη έναρξης διαλόγου προκειμένου να αναθεωρηθεί ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, καθώς και στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η ασφαλιστική αγορά απέναντι στους καταναλωτές και την Πολιτεία. Τον συντονισμό της εκδήλωσης έκανε η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη. Ημερίδα ΕΑΕΕ για τις Συντάξεις Στις η ΕΑΕΕ με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ζωής, Υγείας, Συντάξεων και Τραπεζοασφαλειών πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα: «Ο συμπληρωματικός ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού ζητήματος στην Ελλάδα» με στόχο την παρουσίαση των προτάσεων της Ε.Α.Ε.Ε. για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συνταξιοδοτικού συστήματος στη χώρα μας. Στην ημερίδα παρουσιάστηκε Έρευνας Γνώμης που διεξήχθη με πρωτοβουλία της Ε.Α.Ε.Ε. από την οποία προέκυψε ότι το κοινό και ιδιαίτερα οι νέοι είναι απαισιόδοξοι για το οικονομικό τους μέλλον. Ως εκ τούτου σχεδόν οι μισοί παρουσιάζονται πιο θετικοί απέναντι στην απόκτηση Ατομικού Συνταξιοδοτικού Προγράμματος και «σκέφτονται» να προχωρήσουν. Την ημερίδα άνοιξε ο κ. Γιώργος Κώτσαλος, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, ο οποίος τόνισε την ανάγκη για πρόσθετη συμπληρωματική αποταμίευση. Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ζωής, Υγείας, Συντάξεων και Τραπεζοασφαλειών της Ε.Α.Ε.Ε. αναφέρθηκε στο συμπληρωματικό ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης και παρουσίασε τις προτάσεις της ασφαλιστικής αγοράς για την επίλυση του Ασφαλιστικού Ζητήματος. Συγκεκριμένα, σχετικά με την Επαγγελματική Ασφάλιση προτείνεται η άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, που θα επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρίες να διαχειρίζονται Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και να ιδρύουν Ανοικτά Ταμεία Επαγγελματικής Συνταξιοδοτικής Ασφάλισης (ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα), με πλήρη απαλλαγή των ασφαλίστρων ως δαπάνη από το φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου. Για την ατομική ιδιωτική ασφάλιση, η Ε.Α.Ε.Ε. εισηγείται τη δημιουργία μιας κατηγορίας ασφαλιστικών προϊόντων με ειδικά χαρακτηριστικά, για τα οποία θα ισχύσουν συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα ώστε να είναι δυνατή η αποταμίευση και συσσώρευση προ φόρων. Ο κ. Γιώργος Κουτρουμάνης, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αφού υπογράμμισε την αναγκαιότητα ύπαρξης της Κοινωνικής Ασφάλισης, υποστήριξε ότι η Ιδιωτική Ασφάλιση μπορεί να συμβάλλει συμπληρωματικά στην κάλυψη των αναγκών σύνταξης των πολιτών εφόσον πληροί συγκεκριμένες θεσμικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις φερεγγυότητας. Ο κ. Γιώργος Ρωμανιάς, Επιστημονικός Συνεργάτης ΓΣΕΕ, αναγνώρισε το συμπληρωματικό ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, κατοχυρωμένο διεθνώς από την εποχή που ετέθησαν τα θεμέλια της Κοινωνικής Ασφάλισης. Βάσει συγκριτικών στοιχείων που παρουσίασε για άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου τα Επαγγελματικά Ταμεία και τα Ατομική Προγράμματα Συνταξιοδότησης είναι πολύ ανεπτυγμένα επεσήμανε πως τα περιθώρια ανάπτυξής τους και στην Ελλάδα είναι τεράστια και αναφέρθηκε στις απαραίτητες γι αυτό προϋποθέσεις. Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο κ. Μπάμπης Παπαδημητρίου, Δημοσιογράφος.

4 Οικονομική Κρίση καιύφεση: οι Επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Κυκλοφόρησε πρόσφατα οικονομική μελέτη από την Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής της Ενώσεως, με θέμα τη χρηματοπιστωτική κρίση και την ύφεση που ακολούθησε. Η κρίση η οποία ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και γρήγορα διαδόθηκε στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο είχε ως αφορμή τη ραγδαία μείωση των τιμών των ακινήτων στις ΗΠΑ. Πρέπει να αναφερθεί ότι πριν την κρίση είχε προηγηθεί περίοδος ταχείας πιστωτικής επέκτασης και χαμηλών επιτοκίων δανεισμού. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου παρατηρήθηκε η χρήση χρηματοοικονομικών προϊόντων των οποίων η σύνθεση χαρακτηριζόταν από αδιαφάνεια και κακή αξιολόγηση, ενώ συνέτεινε και το γεγονός ότι οι τράπεζες μεγάλωσαν σε μέγεθος και αλληλεξάρτηση. Η κρίση επηρέασε αρνητικά τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων και την πιστωτική επέκταση κυρίως χωρών με ανεπτυγμένους τους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των κατασκευών και των εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Μετά την εκδήλωση της κρίσης, εκδηλώθηκαν ύφεση, ανεργία και προβλήματα ρευστότητας με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις του χρηματοπι- Επιτροπές ΕΑΕΕ στωτικού τομέα να αντιμετωπίσουν έντονα προβλήματα και κάποιες από αυτές να χρεοκοπήσουν. Η συντονισμένη δράση διεθνών οργανισμών, κρατών και κεντρικών τραπεζών περιόρισε τις επιπτώσεις της κρίσης αλλά η ύφεση η οποία ακολούθησε υποχρέωσε τις Ευρωπαϊκές χώρες να υιοθετήσουν προγράμματα δημοσιονομικής λιτότητας. Στην Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, παρατηρήθηκε μεγάλη πτώση στην παραγωγή ασφαλίστρων το 2008 και στη συνέχεια σταθεροποίηση το Οι ασφαλίσεις Ζωής εμφάνισαν μεγάλη μείωση το 2008 ενώ οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών μειώθηκαν το Ειδικότερα στον κλάδο αυτοκινήτου, παρατηρήθηκε μείωση επί δύο συναπτά έτη, 2008 και Τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα Ζωής με αφετηρία το 2008 επέστρεψαν στο επίπεδο του 2005 ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για ασφαλίσεις κατά Ζημιών δεν εμφάνισε Σε συνέχεια των αρχαιρεσιών της 22ης Φεβρουαρίου 2011, στις Επιτροπές της ΕΑΕΕ εξελέγησαν οι κάτωθι: Διευρυμένη Εκτελεστική Επιτροπή: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΑΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚ- ΚΑΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΔΗΜΗ- ΤΡΗΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΦΩΚΙΩΝ ΜΠΡΑΒΟΣ, Πρόεδροι Επιτροπών Ζωής και Συντάξων: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Υγείας: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, Solvency II, Οικονομικών και Φορολογικών: ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Διεθνών Σχέσεων: ERIC KLEIJNEN, Αυτοκινήτων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ, Περιουσίας: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Αστικής Ευθύνης: GIUSEPPE ZORGNO, Μεταφορών: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ αξιοσημείωτη μεταβολή. Στην Ελλάδα, η παραγωγή ασφαλίστρων σταμάτησε να γνωρίζει τις σημαντικές αυξήσεις τις οποίες γνώριζε μέχρι και το 2007 και κινήθηκε με ρυθμούς αύξησης μεταξύ 2% και 4% το 2008 και το Ειδικότερα οι ασφαλίσεις Ζωής, οι οποίες γνώριζαν επίσης μεγάλες αυξήσεις πριν το 2007, μειώθηκαν το 2008 και έμειναν σταθερές το Αντιθέτως, οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών είχαν συνεχώς αυξητική τάση με ρυθμούς μεταξύ 4% και 8%, χωρίς να φαίνεται ότι επηρεάζονται από τις εξελίξεις. Βεβαίως, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή του κλάδου Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων, ο οποίος σημείωσε πολύ μεγάλη αύξηση το 2009 (περίπου 15%). (Το πλήρες κείμενο της παραπάνω μελέτης μπορείτε να το βρείτε στο: oikmel-financialcrisisgr.pdf ). Κατά κεφαλήν ασφάλιστρα ( ), ΕΕ-27 ΚΑΝΤΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΑΕΕ είναι πλούσια σε έγκυρο και επίκαιρο ενημερωτικό υλικό Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών Βάσει του Καταστατικού του Συνδέσμου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 8 Φεβρουαρίου Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προέκυψε από ομόφωνη απόφαση έχει ως ακολούθως : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ο κ. Ερρίκος Μοάτσος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ο κ. Θεόδωρος Κοκκάλας ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ο κ. Τάσσος Παγώνης ΤΑΜΙΑΣ ο κ. Νότης Βαγιακάκος ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ οι κ.κ. Ιωάννης Βασιλάτος, Γιάννης Λινός, Νίκος Παυλόπουλος, Λυκούργος Πέτροβας, Ευστάθιος Τσαούσης Τέλος, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα να απονεμηθεί ο τίτλος του Επιτίμου Προέδρου του Συνδέσμου Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών στον κ. Θάνο Μελακοπίδη, σε αναγνώριση της συνολικής προσφοράς του προς τον Σύνδεσμο και του έργου του. Ο κ. Θ. Μελακοπίδης συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο τα τελευταία 24 χρόνια, ενώ τα 18 από αυτά διετέλεσε Πρόεδρός του, επιδεικνύοντας σημαντικό και αναγνωρισμένο έργο, εργαζόμενος με ήθος και ζήλο καθ όλη τη διάρκεια της θητείας του. Νο 36 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Διμηνιαία ενημερωτική έκδοση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας Επιμέλεια Έκδοσης: Εύη Τσιούρη Συντακτική Επιτροπή: Μ. Αντωνάκη, Ε. Βαρουχάκη, Γ. Κουκουλέτσου, Ρ. Τούτουζα, Ε. Τσιούρη, Μ. Φαράντου, Ι. Φασόης, Μ. Χαμπάκη, Κ. Χατζηδημητρίου Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Παναγιώτης Μακρυγιάννης Γραφεία: Ξενοφώντος 10, Αθήνα Τηλ Φαξ:

5 , ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ «Μη γράφεις τη ζωή» Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρωτότυπη δράση για την οδική ασφάλεια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στο πλαίσιο της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας. Στόχος της δράσης ήταν ευαισθητοποίηση των νέων για θέματα οδικής ασφάλειας και συγκεκριμένα η αποτροπή τους από την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η δράση αφορούσε τα εξής: Φορτηγά οδικής βοήθειας με τρακαρισμένα οχήματα στην πλατφόρμα και το μήνυμα Ήπιε, Οδήγησε, Σκοτώθηκε. Εσύ τι θα κάνεις? κυκλοφορούσαν βραδινές ώρες σε πολυσύχναστες από νέους περιοχές, με στόχο να τραβήξουν την προσοχή τους και να τους αποτρέψουν από το να οδηγήσουν υπό την επήρεια αλκοόλ. - Ταυτόχρονα προωθητική ομάδα τοποθετούσε στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες των ίδιων περιοχών, πρωτότυπο φυλλάδιο που προσομοιάζει με κλήση, με θέμα το αλκοόλ και την οδήγηση και το σύνθημα «Μη γράφεις τη ζωή». Η δράση διήρκησε 3 εβδομάδες και έλαβε χώρα στις περιοχές: Χαλάνδρι, Αγία Παρασκευή, Πασαλιμάνι, Φρεατίδα Τουρκολίμανο, Μπουρνάζι, Χαϊδάρι, Κορυδαλλό, Ιλίσια, Ζωγράφου, Παγκράτι, Κολωνάκι, Χίλτον, Άξονα Παραλιακής, Μαρίνα Φλοίσβου, Ν. Σμύρνη, Καλλιθέα, Γκάζι, Ιερά Οδό, Θησείο και Μοναστηράκι. Πάνω από φυλλάδια διανεμήθηκαν στα παρκαρισμένα οχήματα των περιοχών αυτών. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκει με την ευγενική χορηγία των εταιριών οδικής βοήθειας, μελών της ΕΑΕΕ: EUROP ASSISTANCE, EUROSOS SSISTANCE, ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INTER PARTNER ASSISTANCE, MONDIAL ΑSSISTANCE.,

6 Ανάρτηση υλικού σχετικά με την οδική ασφάλεια στο site της ΕΑΕΕ Η ΕΑΕΕ με πρωτοβουλία της Επιτροπής Αυτοκινήτων και Πληροφορικής και της Υποεπιτροπής Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων σε συνέχεια των ενεργειών της για την οδική ασφάλεια και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, ανάρτησε σχετικό πληροφοριακό υλικό στον ιστοχώρο της, (στην ενότητα «Ασφαλιστικοί Κλάδοι Κλάδος Αυτοκινήτων). Σκοπός του υλικού είναι η ενημέρωση του επισκέπτη σχετικά με τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας αλλά και την πολυσχιδή δράση της ΕΑΕΕ στον τομέα αυτό. Τις σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας τον εξής σύνδεσμο: article&id=231&itemid=225&lang=el Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) ανανέωσε τη δέσμευσή της για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας υπογράφοντας την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας. Η κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια εκπροσώπησε την ΕΑΕΕ στην ειδική εκδήλωση για την υπογραφή Η ΕΑΕΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου 2011 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Στόχος της Χάρτας, η οποία αριθμεί πάνω μέλη (εταιρίες, οργανισμούς, δημόσιες αρχές, συλλόγους κ.ά.) είναι η προαγωγή της οδικής ασφάλειας και η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Ήδη η ΕΑΕΕ στο πλαίσιο της δέσμευσής της πραγματοποίησε ειδική, πρωτότυπη δράση με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων για θέματα οδικής ασφάλειας και συγκεκριμένα την αποτροπή τους από την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Επιπλέον, η ΕΑΕΕ εκπροσωπείται μέσω των κ. Δημητρίου Ζορμπά και Κωνσταντίνου Μπερτσιά στο Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας. Στόχος της είναι να συμβάλλει και μέσω του οργάνου αυτού στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων που μαστίζουν την Ελλάδα και στοιχίζουν τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων.

Βάσει του Καταστατικού της, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό

Βάσει του Καταστατικού της, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Ν ο 3 0 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9, Το νέο Δ.Σ. της ΕΑΕΕ αναλαμβάνει τα ηνία της ασφαλιστικής αγοράς στο μέσο μιας δύσκολης εποχής. Η κρίση που πλήττει την διεθνή οικονομία δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών

Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών Νο 34 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010, Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε για την έκδοση σχεδίου νόμου με θέμα την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης και τη σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου Ζωής. Θετικά κρίνεται η προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3. Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7

Μήνυμα Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3. Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου 2 Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3 Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5 Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7 Δομή ΕΑΕΕ 11 Οικονομικό & κοινωνικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3. Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7

Μήνυμα Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3. Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου 2 Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3 Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5 Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7 Δομή ΕΑΕΕ 11 Οικονομικό & κοινωνικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

«Για την αντιμετώπιση της κρίσης χρειάζεται συντονισμός ενεργειών της Πολιτείας, του ασφαλιστικού κλάδου και των ασφαλισμένων».

«Για την αντιμετώπιση της κρίσης χρειάζεται συντονισμός ενεργειών της Πολιτείας, του ασφαλιστικού κλάδου και των ασφαλισμένων». Ν ο 2 9 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 8, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ Στη σύγχρονη εποχή ο άνθρωπος είναι καθημερινά αντιμέτωπος με κινδύνους, που απειλούν τη ζωή και την ευημερία του. Κίνδυνοι, που συνεχώς αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑ Ν ο 2 6 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 7, Μαργαρίτα Αντωνάκη Γενική Διευθύντρια, «Πριν από όλα όμως, και για να μπορέσει ο κλάδος να διαδραματίσει τον σημαντικό ρόλο που του ανήκει, πρέπει να αυξήσει την αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλωσαν το μερίδιο αγοράς οι δέκα πρώτοι ασφαλιστικοί όμιλοι

Μεγάλωσαν το μερίδιο αγοράς οι δέκα πρώτοι ασφαλιστικοί όμιλοι www.nextdeal.gr H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 334 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 GIUSEPPE ZORGNO Το δίκτυο συνεργατών βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός 2010

Ετήσιος Απολογισμός 2010 Ετήσιος Απολογισμός 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Όλοι γνωρίζουμε ότι το 2010 δεν ήταν μια συνηθισμένη χρονιά και ότι ο κλάδος υπέφερε από την κρίση, παρόλο, που τα

Διαβάστε περισσότερα

Insurance Money Conference 2009

Insurance Money Conference 2009 Insurance Money Conference 2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Athenaeum Intercontinental Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009 Insurance Money Conference 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4 ΟΜΙΛΗΤΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΌΣ ΠΥΛΏΝΑΣ Η ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΑΣΦΆΛΙΣΗ ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΑΎΡΕΛΗΣ. Ελάχιστο είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων και ακόμα μικρότερο των

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΌΣ ΠΥΛΏΝΑΣ Η ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΑΣΦΆΛΙΣΗ ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΑΎΡΕΛΗΣ. Ελάχιστο είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων και ακόμα μικρότερο των Σ ΟΥ 38 ΕΜ Χ Α/ ΡΟ ο 13 Σ ΝΟ ς/ Τ ΤΙΟ 014 Λ 2 ΔΕ Ο ΙΟΣ Ι Ι Α ΙΛ ΗΝ ΑΠΡ Μ Α TΡ ΙΟΣ E T AΡ T O NO Y IA ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΌΣ ΠΥΛΏΝΑΣ Η ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΑΣΦΆΛΙΣΗ ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΑΎΡΕΛΗΣ ΘΟΔΩΡΉΣ ΚΟΚΚΆΛΑΣ ΝΊΚΟΣ ΧΑΛΚΙΌΠΟΥΛΟΣ Ελάχιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ...... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή..........7 Γ. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.........10 Δ. Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. περιοδική ενημερωτική έκδοση. Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς

Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. περιοδική ενημερωτική έκδοση. Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ περιοδική ενημερωτική έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς 02Περιεχόμενα #03 Μήνυμα Διοίκησης Νέα φιλοσοφία για τη νέα εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Για μια ακόμη χρονιά ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ο ΣΕΜΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. www.sema.gr. broker s TIME 1

Για μια ακόμη χρονιά ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ο ΣΕΜΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. www.sema.gr. broker s TIME 1 ΤΕΥΧΟΣ 21 ΧΡΟΝΟΣ 7ος ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΤΡΙΑ ΤΕΥΧΗ ΑΝΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Εξυγίανση & φοροκίνητρα αναβαθμίζουν την ιδιωτική ασφάλιση...14 Προαπαιτούμενη η ασφάλιση για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων...4 ΣΕΜΑσκόπιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ... 3. Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ... 3. Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ..... 3 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.........5 Γ. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου......8 Δ. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις..........

Διαβάστε περισσότερα

έτος solvency για τις ασφάλειες ΚΑΡΟΛΟΣ ΣΑΪΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ

έτος solvency για τις ασφάλειες ΚΑΡΟΛΟΣ ΣΑΪΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ 40 TO TETΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΑ ΧΡΟΝΟΣ 13ος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2015 έτος solvency για τις ασφάλειες ΚΑΡΟΛΟΣ ΣΑΪΑΣ Τα stress test είναι πλέον μια διαρκής διαδικασία, ένας πλοηγός σε ένα ασταθές

Διαβάστε περισσότερα

Ένεση ρευστότητας στην αγορά

Ένεση ρευστότητας στην αγορά www.nextdeal.gr H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 316 28 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 Τράπεζες Εθνική : Το σχέδιο μετά την επιτυχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011. Σελίδα. Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011. Σελίδα. Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ..... 3 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.........5 Γ. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου......8 Δ. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις..........

Διαβάστε περισσότερα

Πάνω από 80 εκατ. ευρώ το πρόσθετο κόστος ασφάλισης

Πάνω από 80 εκατ. ευρώ το πρόσθετο κόστος ασφάλισης ΧΡΗΣΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΉΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΈΣ! Σελίδα 22 Πώς προστατεύονται οι καταθέσεις Σελίδες 11-12 www.nextdeal.gr H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Λύση για τα νοσοκομειακά συμβόλαια αναζητά η ασφαλιστική αγορά

Λύση για τα νοσοκομειακά συμβόλαια αναζητά η ασφαλιστική αγορά H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 297 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 Τράπεζες Υπ αριθμόν ένα πρόβλημα οι επισφάλειες. Ανάχωμα οι

Διαβάστε περισσότερα

Π. Γ. ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ Στρατηγικός μας στόχος η κερδοφόρος και υγιής ανάπτυξη της Εταιρίας

Π. Γ. ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ Στρατηγικός μας στόχος η κερδοφόρος και υγιής ανάπτυξη της Εταιρίας ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΤΕΥΧΟΣ 4ο Εμπορική πολιτική υψηλών και ρεαλιστικών προσδοκιών ΗΜΕΡΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ Οι συνεργάτες μας που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους Π. Γ. ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

#76 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

#76 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ #76 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2 0 0 8 Èåóìéêüò ÅðåíäõôÞò Ένωση Ελληνικών Εταιριών Επενδύσεων και Εταιριών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΠΕΛΑΤΕΣ BANCASSURANCE

Διαβάστε περισσότερα

Αναμορφώνουμε την εικόνα μας στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου. Σε πρώτο πρόσωπο. Υψηλή κερδοφορία για την Εθνική Ασφαλιστική το 2012

Αναμορφώνουμε την εικόνα μας στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου. Σε πρώτο πρόσωπο. Υψηλή κερδοφορία για την Εθνική Ασφαλιστική το 2012 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΤΕΥΧΟΣ 7ο Σε πρώτο πρόσωπο Συνεργάτες μας μιλούν για τις προκλήσεις της ασφαλιστικής αγοράς και τους στόχους τους Αναμορφώνουμε την εικόνα μας στις

Διαβάστε περισσότερα

U Turn. στις Ασφαλίσεις Οχημάτων. Πάνος Δημητρίου

U Turn. στις Ασφαλίσεις Οχημάτων. Πάνος Δημητρίου TO TETΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΑ / ΧΡΟΝΟΣ 13ος / ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 39 U Turn στις Ασφαλίσεις Οχημάτων Πάνος Δημητρίου Η προσπάθεια εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων αύξησε το στόλο των ασφαλισθέντων

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01.01.2013 ΕΩΣ 30.06.2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτική ασφάλιση και οικονομική ανάπτυξη:

Ιδιωτική ασφάλιση και οικονομική ανάπτυξη: Ιδιωτική ασφάλιση και οικονομική ανάπτυξη: Οι προοπτικές της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς Μιλτιάδης Νεκτάριος Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Περίληψη Η ελληνική ασφαλιστική αγορά οριοθετείται

Διαβάστε περισσότερα

H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 310 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590

H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 310 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 310 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 Τράπεζες Τα αγκάθια με Τρόικα για το νέο νόμο Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

επαγγελματικές συντάξεις

επαγγελματικές συντάξεις H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 303 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 Τράπεζες Οι προσδοκίες και τα αγκάθια για τα stress tests

Διαβάστε περισσότερα