Ιστορικά Χαρακτηριστικά & Προοπτικές των Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα. Δρ Σωτήρης Γκλαβάς Αντιπρόεδρος του Π.Ι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιστορικά Χαρακτηριστικά & Προοπτικές των Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα. Δρ Σωτήρης Γκλαβάς Αντιπρόεδρος του Π.Ι."

Transcript

1 Ιστορικά Χαρακτηριστικά & Προοπτικές των Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα Δρ Σωτήρης Γκλαβάς Αντιπρόεδρος του Π.Ι.

2 Στον ελληνικό χώρο η ιδέα για την ανάπτυξη τεχνικής εκπαιδεύσεως εμφανίζεται πολύ νωρίς και ήδη τη συναντάμε στα προεπαναστατικά κείμενα του αγώνα του 21. Κυβερνήτες και υπουργοί (Καποδίστριας, Χριστόπουλος, Δεληγιώργης, Πετσάλης, Μαυρομιχάλης), οικονομικοί και εκπαιδευτικοί φορείς (Επιτροπή επι της Εμψυχώσεως της Εθνικής Βιομηχανίας, Σύλλογος προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, Πρώτο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο) αλλά και οι ιδιώτες (Σούτζος, Σκαλτσούνης, Δραγούμης Βικέλας) θέτουν μετ επιτάσεως το θέμα της δημιουργίας σχολών για την επαγγελματική μόρφωση του λαού.

3 «Κλείσατε εις τα μοναστήρια τους Γραμματικούς ημών και εις τα σανατώρια τους Ποιητάς. Η εποχή είναι εποχή του ατμού και του ηλεκτρισμού, εποχή της ατράκτου και της ακάπνου πυρίτιδος. Αφήσατε εις τον ένα την θεωρητικήν επιστήμην και σείρατε τους χιλίους εις την τέχνην, εις τας εφηρμοσμένας θετικάς επιστήμας! Πυρπολήσατε τα θλιβερά σχολεία της σχολαστικής και θεωρητικής ψευτοπαιδείας και ανεγείρατε ανάκτορα Πρακτικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως».

4 Η αποσαφήνιση, του χαρακτήρα της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαιδεύσεως και οι συγκεκριμένες υλοποιήσεις σε θεσμούς αρχίζουν να διαφαίνονται μόλις στο τέλος του 19ου αιώνα.

5 Η οικονομική πρόοδος των χωρών της Δύσης την εποχή αυτή, κατά γενική εκτίμηση, οφειλόταν στο καλύτερα οργανωμένο εκπαιδευτικό τους σύστημα και στον πρακτικότερο χαρακτήρα των σπουδών. Όλο και περισσότεροι, εμφανώς επηρεασμένοι από τα ξένα εκπαιδευτικά συστήματα και συστήματα επαγγελματικής καταρτίσεως, επιχειρηματολογούσαν υπέρ της στροφής της εκπαιδεύσεως προς την πρακτική κατεύθυνση με τη δημιουργία "προτεχνολογικών" σχολών στη μέση εκπαίδευση στο πλαίσιο της φιλοσοφίας: η χώρα χρειάζεται καλούς γεωργούς και καλούς "βιομηχάνους" και όχι πολλούς δικηγόρους και "γραμματολόγους".

6 Η εντεινόμενη κινητικότητα του αγροτικού πληθυσμού προς τις πόλεις και η εσωτερική μεταναστευτική κίνηση είναι παράγοντες που θα έχουν καθοριστικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα των αρρένων, αφού οι πληθυσμιακές μεταβολές συντελούν στη δημιουργία νέων κοινωνικών και οικονομικών δομών.

7 Η κοινή γνώμη έχει την πεποίθηση πως το σχολείο με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις μπορεί να στερεώσει και στη συνέχεια να προαγάγει τα νέα δεδομένα, που θα οδηγήσουν σε εκσυγχρονισμό κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο.

8 Ιδιαίτερα οι πνευματικές και πολιτικές δυνάμεις που αναδείχθηκαν μετά την επανάσταση του 1909 θα στρέψουν εντονότερα την προσοχή τους προς τη γεωργική και την τεχνική εκπαίδευση στο πλαίσιο του ευρύτερου προβληματισμού για τον εκσυγχρονισμό του κράτους.

9 Κερδίζει συνεχώς έδαφος η αντίληψη ότι ήταν ανάγκη να οργανωθεί η «καλουμένη πραγματική εκπαίδευσις», αφού το εκπαιδευτικό σύστημα «αφήνει μέγα μέρος του λαού εντελώς αγράμματον» και, λόγω της ελλείψεως κατώτερων επαγγελματικών σχολείων, «παρασύρει πολλούς εις την Μέσην Εκπαίδευσιν και τους αποδίδει εις την κοινωνίαν ανικάνους προς δημιουργικήν εργασίαν».

10 Το κράτος καλείται να περιορίσει τον «τρομακτικώς δυσανάλογον αριθμόν επιστημόνων και μνηστήρων υπαλληλικών θέσεων» με στροφή στην πρακτική κατάρτιση, αφού η οικονομική πρόοδος της χώρας θεωρούνταν συνάρτηση, κατά κύριο λόγο, της γεωργικής, εμπορικής και ναυτικής αναπτύξεως που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση.

11 Η παραδοσιακή αστική τάξη προσβλέπει σε μια παιδεία που να ισχυροποιεί τη θέση των παιδιών της και προβληματίζεται που η πρόσβαση στους σχολικούς μηχανισμούς και η συνακόλουθη κοινωνική άνοδος έμοιαζαν να αποτελούν κοινωνικές προοπτικές ανοικτές στον καθένα.

12 Από την άλλη, αναπτύσσονται φιλοδοξίες κοινωνικής ανόδου των λαϊκών στρωμάτων, αφού το απολυτήριο του γυμνασίου λειτουργούσε ως εφαλτήριο για το πανεπιστήμιο ή την εξασφάλιση κάποιας θέσεως στο δημόσιο με αντίστοιχη «εισπήδησιν εις τον παράδεισον του Κρατικού προϋπολογισμού».

13 Τρεις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, αυτές του 1899, 1913 και 1929, θα επιδιώξουν τον εκσυγχρονισμό του συστήματος με στροφή προς τις θετικές σπουδές και τη σύσταση εμπορικών, βιομηχανικών και γενικότερα επαγγελματικών σχολών.

14 Από την εκπαίδευση «κρίνεται την σήμερον η κατάστασις των λαών» και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός επιβάλλει την εφαρμογή των πορισμάτων των φυσικών επιστημών στη γεωργία, τη βιομηχανία και το εμπόριον.

15 Η διαφαινόμενη ανταπόκριση στο αίτημα για πρακτικότερες σπουδές δεν προερχόταν τόσο από την εκτίμηση των κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων, όσο από τις αντίστοιχες τάσεις στον ευρωπαϊκό χώρο, απόηχο των οποίων αποτελούσαν οι όποιες μεταρρυθμίσεις στον τόπο μας.

16 Το διπλό δίκτυο εκπαιδεύσεως, στο οποίο θα διοχετεύονταν αντίστοιχα τα παιδιά της "ανώτερης" τάξεως και τα παιδιά των αγροτών και των λαϊκότερων στρωμάτων, μέσα από τους μηχανισμούς του σχολικού συστήματος, δεν μπορούσε να βρει πρακτική εφαρμογή, όσο δεν το επέβαλλαν αντίστοιχες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

17 Αλλά και η προκατάληψη του κόσμου, ιδιαίτερα των "ανώτερων κοινωνικών τάξεων", για τις "βάναυσες τέχνες" αποτελούσε αιτία αλλά και αποτέλεσμα της μη ανάπτυξης της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

18 «Η διαφοροποίηση μεταξύ πνευματικής και πρακτικής λειτουργίας και δραστηριότητας καθορίζει τη δομή των εκπαιδευτικών συστημάτων, αναπαράγοντας ένα αυστηρά ιεραρχημένο σύστημα με αρνητική τάση επιλογής για τα πρακτικά επαγγελματικά μαθήματα».

19 Η ελληνική νοοτροπία για τα «χειρωνακτικά έργα» εμπόδιζε, πέραν των άλλων, να βρει "πελατείαν" οποιοσδήποτε θεσμός τεχνικής και επαγγελματικής εκπαιδεύσεως.

20 Υπήρχε, προκατάληψη των γονέων για την τεχνική εκπαίδευση, αποτέλεσμα και της "αρνητικής βαρύτητας" των χειρωνακτικών επαγγελμάτων στο σύστημα των κοινωνικών αξιών, αλλά κυρίως του γεγονότος ότι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα δεν σημειώθηκαν τέτοιες ανακατατάξεις στη δομή της ζητήσεως εξειδικευμένου σε τεχνικές και επαγγελματικές σχολές προσωπικού από τη βιοτεχνία και βιομηχανία που πιθανόν να άλλαζαν τις στρατηγικές της αστικής οικογένειας ως προς τις επαγγελματικές επιδιώξεις των παιδιών της.

21 Διάλογος ανάμεσα σε γονέα, που δεν ήθελε να γραφεί στο απολυτήριο του παιδιού του «πατρός γεωργού» και στον Στ. Τζουμελέα, όταν ο τελευταίος ήταν γυμνασιάρχης στην Τρίπολη: «Να το αλλάξω. Τι θέλεις να γράψω;» - «Γράψε νοικοκύρης κ. γυμνασιάρχη».

22 Η περίοδος, όμως, εντατικότερης βιομηχανικής δράσης, που αρχίζει μετά το 1920, θέτει με περισσότερο πιεστικό τρόπο το πρόβλημα της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως και του επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου γενικά της εκπαιδεύσεως με ουσιαστική μεταρρύθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε αυτό να απαντά και στο αίτημα της αστικής τάξεως και των διανοουμένων για οικονομική ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό, δηλαδή, στροφή προς την πρακτική εκπαίδευση.

23 Η μαζική εισροή προσφύγων στη χώρα, καθώς και το κίνημα εκβιομηχανίσεως δημιούργησαν μια νέα κατάσταση στην αγορά εργασίας που ενίσχυσε τη ζήτηση ειδικευμένων εργατών και τεχνικών για τις νεοϊδρυμένες βιομηχανίες και βιοτεχνίες, καθώς και για τον διευρυνόμενο τομέα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στον οποίο γίνονταν μεγάλες επενδύσεις.

24 Διαμορφώνονται και στον ελληνικό χώρο κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες (πλεονάζοντα εργατικά χέρια, εισαγωγή κεφαλαίων, κρατική παρέμβαση υπέρ της εγχώριας βιομηχανίας κ.ά.) που ενισχύουν περισσότερο την άποψη πως ήταν ανάγκη να οργανωθεί η επαγγελματική προπαρασκευή των παιδιών της μεγάλης πλειονότητας του λαού, συνδυασμένη με ανάλογη γενική μόρφωση.

25 Η εκπαιδευτική και επαγγελματική προπαρασκευή των παιδιών προβάλλεται και ως δικαίωμα των λαϊκών τάξεων και χρέος της πραγματικής δημοκρατίας και ως μέσο που θα βελτιώσει «την όλην εθνικήν οικονομίαν» και θα ανυψώσει «το επίπεδον πολιτισμού» της χώρας.

26 Οι "άεργοι θεσιθήρες" απόφοιτοι γυμνασίου και πανεπιστημίου προκαλούσαν ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες και τα ελεύθερα επαγγέλματα που δομήθηκαν γύρω από τον κρατικό μηχανισμό είχαν ήδη υπερκορεσθεί.

27 Η συγκέντρωση των αποφοίτων στα αστικά κέντρα εθεωρείτο ότι κατέστρεφε «τον αγροτισμόν», αφού οι απόφοιτοι "προτιμούσαν τα καφενεία αντί του αγρού" και μια θέση βοηθού γραμματέα στο δημόσιο. Γι' αυτό, κατά δήλωση του τότε Υπουργού Παιδείας Γεωργίου Παπανδρέου, θα πρέπει να «παροχετεύσωμεν [..] ένα ικανόν αριθμόν νεοελλήνων από της ακαδημαϊκής και θεσιθηρικής οδού προς τον επαγγελματικήν και παραγωγικήν κατεύθυνσιν», ώστε να μη εκριζώνονται τα νέα παιδιά από τον τόπο τους και καταλήγουν να είναι «οι γνωστοί θεσιθήραι οι τραγικοί υποψήφιοι γραφείς» μέσα από τα "πληθωρικά" γυμνάσια.

28 Βασικός, λοιπόν, στόχος: να σταματήσει, μέσα από τους σχολικούς μηχανισμούς, η "συρροή" προς τα "επιστημονικά επαγγέλματα" που δημιουργούσε "προλετάριους του πνεύματος" και να εξασφαλισθεί "επαρκής τροφοδότηση" των επαγγελματικών σχολείων, που θα λειτουργούσαν κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε να καταρτισθεί κάποιο εξειδικευμένο προσωπικό για τις αυξανόμενες ανάγκες της βιομηχανίας.

29 Η Κυβέρνηση Βενιζέλου με μια σειρά εκπαιδευτικών νόμων - γνωστών ως μεταρρύθμιση του έβαλε τα θεμέλια του αστικού σχολείου και θεσμοθέτησε γενικά το «σχολείο» που ίσχυσε με ελάχιστες αλλαγές μέχρι το 1964.

30 Η περιφρόνηση της πρακτικής παραγωγικής εργασίας, η υποτίμηση της χειρωνακτικής εργασίας και η υπερτίμηση των γραμμάτων ως μέσου για κοινωνική άνοδο έπρεπε να αντικατασταθεί με παροχή επαγγελματικής μόρφωσης.

31 Κατά τον Ανάργυρο Ηλιάδη "συνετέλεσε σ' αυτό όχι μόνο το πρακτικό κλίμα που επικρατούσε την εποχή αυτή στην Ευρώπη και την Αμερική, αλλά και η ανάλογη εκπαιδευτική πολιτική των πολιτισμένων Κρατών, της οποίας τα αποτελέσματα έπεισαν και εμάς ότι η εμμονή στην κλασική εκπαίδευση δεν μπορεί ν' αποτελέσει εδραία και σταθερή βάση για την πλήρη οργάνωση και επωφελή ανάπτυξη των πνευματικών και υλικών δυνάμεων της χώρας".

32 Σύμφωνα με το νόμο 4397/1929 περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, αυτή η βαθμίδα εκπαίδευσης περιλαμβάνει τώρα σχολεία γενικής μόρφωσης και σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης.

33 Το πρόβλημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης του λαού είχε βάλει στην πρώτη σειρά των διεκδικήσεών του ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ασκώντας επανειλημμένα οξύτατες κριτικές απέναντι σ' ένα εκπαιδευτικό σύστημα που "δεν προέβλεπε ειδικά σχολεία για τη μόρφωση των παιδιών των κατώτερων τάξεων", πράγμα που δεν κάνει τίποτ' άλλο από το να ευνοεί τον παρασιτισμό και τη θεσιθηρία. O Αλέξανδρος Δελμούζος έγραφε το 1926: "Η εκπαίδευσή μας με την τραγικά μονοδιάστατη εσωτερική της οργάνωση δεν ανοίγει στους νέους παρά μόνον μία προοπτική: την ακαδημαϊκή προοπτική. Η οργάνωση της εκπαίδευσής μας δεν παίρνει υπόψη της τον διφυή χαρακτήρα της σύγχρονης κοινωνίας".

34 "Εάν έχετε αδελφούς ή άλλους νεωτέρους φίλους τους οποίους ημπορείτε να επηρεάσετε εις την εκλογήν του σταδίου των, σπρώξατε τούτους με όλην την δύναμιν της ψυχής σας εις τα πρακτικώτερα επαγγέλματα. Αντιδράσατε με όλην σας την ψυχήν κατά της απηρχαιωμένης πλέον και αυτόχρημα καταστρεπτικής αντιλήψεως ότι ευγενές στάδιον είναι εκείνον μόνον εις το οποίον ο νους διευθύνει την γραφίδα και την σμίλην ή τον διαβήτην ή και τα άλλα όργανα τα οποία δεν απαιτούν και καταβολήν μυϊκής δυνάμεως. Αφού εξαιρέσετε τους ολιγίστους εκείνους οι οποίοι κατέχουν τας κορυφάς των κακώς ονομαζομένων ελευθερίων επαγγελμάτων και οι οποίοι δεν αποτελούν ούτε το δέκατον βεβαίως των ανηκόντων εις τα επαγγέλματα ταύτα.

35 Όλοι οι άλλοι είναι πολύ ολιγώτερον χρήσιμοι και εις αυτούς και εις την κοινωνίαν από τον καλόν τεχνίτην της γεωργίας, της βιομηχανίας ή της βιοτεχνίας.. Και πιστεύσατέ με, είμεθα ήδη εις τας παραμονάς της ημέρας ή μάλλον εξημέρωσεν ήδη η ημέρα κατά την οποίαν οι μορφωμένοι εργάται και τεχνίται, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον νουν των όπως διευθύνουν καλύτερα την λεγομένην χειρωνακτικήν εργασίαν θα κατέχουν και κοινωνικώς ανωτέραν θέσιν από τα εννέα δέκατα των ανηκόντων εις τα ελευθέρια λεγόμενα επαγγέλματα".

36 Ένα από τα χαρακτηριστικά "ελαττώματά" μας ως λαού είναι η έλλειψη αγάπης για την εργασία και η περιφρόνηση "προς την πρακτικήν παραγωγικήν τοιαύτην", ελάττωμα που υποθάλπει η παιδεία, όταν δεν παρέχει επαγγελματική μόρφωση που να καθιστά "το επάγγελμα γονιμώτερον και πλέον ευάρεστον". Η σωστή όμως επαγγελματική μόρφωση εξαρτάται και από τη μέθοδο διδασκαλίας, που θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ο μαθητής να μην "εργάζηται δια λόγων", αλλά και από την πρακτική άσκηση στα εργαστήρια.

37 Βασικός στόχος της ίδρυσής τους ήταν να λυθεί το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των γυμνασίων και να ενσωματωθεί ένα μέρος των μαθητών στην αγορά εργασίας "από τη νόμιμη ηλικία των δεκατεσσάρων ετών". Βασική φιλοσοφία: το σύστημα δεν πρέπει να διατηρεί σχολεία για να εγγράφονται "όσοι πιστοί και οι πλέον ανίκανοι δι ανωτέρας σπουδάς" ή για να τροφοδοτεί τις ανώτατες σχολές με σπουδαστές, χωρίς να γνωρίζει ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας σε επιστήμονες και γενικότερα αποφοίτους ανωτάτων σχολών.

38 "Η πρακτικοποίηση της παιδείας μας είναι στο σύνολό της ένα παραμυθάκι. Υπονοείται, πουθενά δεν πραγματώνεται"

39 Τα Γεωργικά Γυμνάσια και τα Κατώτερα Γεωργικά Γυμνάσια του νόμου 4397/1929 "δια μιας και χωρίς καμιά μελέτη ιδρυθέντα" έμειναν στα χαρτιά. Για τα κατώτερα οικοκυρικά σχολεία διετούς φοίτησης δεν εξασφαλίστηκαν ούτε οι σχετικές πιστώσεις.

40 «Δεν δύναμαι να ξεχάσω ότι μίαν καλήν πρωϊαν, όταν ήμην μαθητής, ήλθεν η είδησις ότι το γυμνάσιον της πατρίδος μου καταργείται και μεταβάλλεται σε εμπορικήν σχολήν [..]. Ιδρύθη έπειτα εμπορική σχολή τύπου ακαθορίστου και απροσδιορίστου [ ]. Μετ ολίγον καταργείται πάλιν η σχεδόν ουδέν αποδίδουσα εκείνη εμπορική σχολή δια να επανιδρυθή το γυμνάσιον [ ]. Ίσως η εμπορική σχολή να ήτο προτιμοτέρα από το γυμνάσιον, ίσως, αντί της εμπορικής σχολής να ήτο καλυτέρα γεωργική, ναυτική ή άλλη σχολή, πάντως τούτο θα έπρεπε να να γίνη ουχί επί τη βάσει εικασιών, αλλά επί τη βάσει μελέτης των τοπικών συνθηκών». Α. Αλεβιζάτος.

41 Τέλος, ο αριθμός των φοιτώντων σε τεχνικά και επαγγελματικά σχολεία τέσσερα χρόνια μετά τη μεταρρύθμιση μειώθηκε σε 5.000, δηλαδή σε επίπεδο κατώτερο και από το 1926.

42 Τα κατώτερα επαγγελματικά σχολεία που ίδρυσε η μεταρρύθμιση του 1929, "ανεπαρκέστατα και άθλια οργανωμένα, περιφρονημένα από το Κράτος, από τους δασκάλους και τους μαθητές τους, έπαιξαν για ελάχιστο ποσοστό το ρόλο καταφυγίου μπροστά στην αποτυχία εισαγωγής στο γυμνάσιο ή τη χαμηλότατη οικονομική κατάσταση του μαθητή, που έφτανε αργοπορημένος στο απολυτήριο του δημοτικού".

43 Το γεγονός όμως της αδυναμίας ανάπτυξης συστήματος τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατά συνέπεια της αποτυχίας των κατά καιρούς σχετικών προσπαθειών μπορεί να θεωρηθεί κυρίως ως αποτέλεσμα ενδεχόμενης ανυπαρξίας ουσιαστικής ανάγκης για τεχνική εκπαίδευση.

44 Η δικτατορία του Μεταξά, ο μεγάλος Πόλεμος που ακολούθησε, η κατοχή και ο εμφύλιος οδήγησαν στην «ολοκληρωτική εξάρθρωση» του εκπαιδευτικού συστήματος.

45 Όλο το διάστημα, από το τέλος του εμφύλιου μέχρι την Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1959, επαναλειτουργούν οι προπολεμικές σχολές και ιδρύονται νέες κύρια από την ιδιωτική πρωτοβουλία και διάφορα κοινωφελή ιδρύματα με τη χρηματική υποστήριξη του Κράτους και ξένων οργανισμών.

46 Στην έκθεση αυτής της Επιτροπής επισημαίνουμε την πρώτη και την έκτη «γενική αρχή»: - «η παιδεία είναι η πλέον θετική και παιδαγωγική επένδυσις» - «μια χώρα μικρά και πτωχή ως η Ελλάς, και αι επιτακτικαί απαιτήσεις μιας οικονομίας, ως η ελληνική, η οποία ευρίσκεται εν πλήρει εξελίξει, χρειάζεται διαρκώς εις μεγαλυτέραν κλίμακα τεχνικούς όλων των βαθμίδων [ ]. Το επάγγελμα είναι σημαντικός παράγων μορφωτικός, διασφαλίζων μετά της υλικής και την ορθήν βελτίωσιν και την επιμελή ανάπτυξιν της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, ιδία της τεχνικής».

47 Αυτή η έκθεση περισσότερο με το θόρυβο που προκάλεσε και λιγότερο με τις προτάσεις της, έπαιξε πραγματικά καθοριστικό ρόλο για τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν το 1959.

48 Οι μεταβολές στην ελληνική εκπαίδευση μετά το 1974 προσιδιάζουν, σε μεγάλο βαθμό, με τις αντίστοιχες στις δυτικές αστικές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Θα τείνουν να εναρμονίζονται ακόμη περισσότερο, στο βαθμό που η χώρα μας από περιφερειακή, εξαρτημένη και ουραγός, θα ενσωματώνεται ως ισότιμο, στην πράξη, μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

49 Με το νόμο 309/76 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύ-σεως» και με το νόμο 576/77 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως» μπαίνουν οι βάσεις μιας ευρείας μεταρρύθμισης του θεσμού τόσο από την άποψη της εσωτερικής του οργάνωσης όσο και από τη σκοπιά της κοινωνικής του λειτουργικότητας.

50 Να συνδεθεί η επαγγελματική εκπαίδευση στενά με το σύστημα απασχόλησης, ώστε ν' αποτελεί «σταθερό βάθρο μεταξύ της υψηλής στάθμης τεχνικών και του εργατοτεχνικού δυναμικού» και β) να πλησιάσουν οι εκπαιδευτικές ροές το ευρωπαϊκό πρότυπο όπου το 50-70% του μαθητικού δυναμικού στρεφόταν στην επαγγελματική εκπαίδευση, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό έφθανε μόλις το 20%.

51 Η τυπική ανακήρυξη ισότητας ανάμεσα στα δυο δίκτυα των σχολικών μηχανισμών χωρίς να συνοδεύεται από πρακτικό αντίκρισμα ή εναλλακτικά μέτρα για στροφή στην επαγγελματική εκπαίδευση απέτυχε και οι «βέβαιες ελπίδες» του μεταρρυθμιστή δεν επαληθεύτηκαν.

52 Οι επιχειρηθείσες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις με τους νόμους 2525/97 για τη γενική και 2640/98 για την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση στόχευαν στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου κοινωνικοοικονομικού τοπίου. Το αποτέλεσμα γνωστό. Υποβαθμισμένα ΤΕΕ για παιδιά ενός κατώτερου θεού, στροφή όλο και περισσοτέρων προς το ενιαίο λύκειο του οποίου σχεδόν όλοι οι απόφοιτοι εύρισκαν διέξοδο προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

53 Από την εκπαίδευση «κρίνεται την σήμερον η κατάστασις των λαών» Το σχολείο με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις μπορεί να στερεώσει και στη συνέχεια να προαγάγει τα νέα δεδομένα, που θα οδηγήσουν σε εκσυγχρονισμό κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο, «Η εκπαίδευσή μας με την τραγικά μονοδιάστατη εσωτερική της οργάνωση δεν ανοίγει στους νέους παρά μόνον μία προοπτική: την ακαδημαϊκή προοπτική [ ]. Η οργάνωση της εκπαίδευσής μας δεν παίρνει υπόψη της τον διφυή χαρακτήρα της σύγχρονης κοινωνίας» (Αλέξανδρος Δελμούζος, 1926).

54 Απαιτείται γενική μόρφωση σε συνδυασμό με "βιωφελείς" γνώσεις. Τροπή της μαθήσεως «επί το σκοπιμώτερον και πρακτικώτερον». Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει «να μεταβάλη προσανατολισμόν, να προσαρμοσθή περισσότερον προς τας πρακτικάς ανάγκας της ζωής και να χρησιμεύση ως αφετηρία δια την προώθησιν της τεχνικής εκπαιδεύσεως". Η επαγγελματική εκπαίδευση δεν προορίζεται για μαθητές που λόγω "αφυϊας" πρέπει να παρακολουθήσουν "σχολεία των βαναύσων τεχνών".

55 Η χώρα χρειάζεται «καλούς γεωργούς και καλούς βιομηχάνους» και όχι πολλούς δικηγόρους και "γραμματολόγους". Το κράτος καλείται να περιορίσει τον «τρομακτικώς δυσανάλογον αριθμόν επιστημόνων και μνηστήρων υπαλληλικών θέσεων» που επιδιώκουν «εισπήδησιν εις τον παράδεισον του Κρατικού προϋπολογισμού» και να στρέψει τους νέους στην πρακτική κατάρτιση. Να παρέχει επαγγελματική μόρφωση που να καθιστά "το επάγγελμα γονιμώτερον και πλέον ευάρεστον". Η πολιτεία δεν πρέπει να διατηρεί σχολεία για να εγγράφονται "όσοι πιστοί και οι πλέον ανίκανοι δι ανωτέρας σπουδάς" ή για να τροφοδοτεί τις ανώτατες σχολές με σπουδαστές, χωρίς να γνωρίζει ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας σε επιστήμονες και γενικότερα αποφοίτους ανωτάτων σχολών.

56 Μελέτη για χωροταξική εξάπλωση των επαγγελματικών σχολείων, σύνδεσή τους με τους οικονομικούς κλάδους και την τοπική οικονομία, διαμόρφωση αντίστοιχων αναλυτικών προγραμμάτων, συγγραφή κατάλληλων βιβλίων, εξοπλισμός των σχολείων, επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων, λήψη μέτρων για τον αναπροσανατολισμό της μαθητικής ροής. Η σωστή όμως επαγγελματική μόρφωση εξαρτάται και από τη μέθοδο διδασκαλίας, που θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ο μαθητής να μην "εργάζηται δια λόγων", αλλά με πρακτική άσκηση στα εργαστήρια.

57 Αντιμετώπιση της προκατάληψης του κόσμου, ιδιαίτερα των "ανώτερων κοινωνικών τάξεων", για τις "βάναυσες τέχνες", οι ανισότητες που κυριαρχούν σε άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, όπως στο επάγγελμα και την αμοιβή, εκφράζονται στα διαφορετικά είδη εκπαίδευσης, ώστε και αυτά γίνονται άνισα μεταξύ τους. Η επαγγελματική εκπαίδευση να συνδεθεί στενά με το σύστημα απασχό-λησης, ώστε ν' αποτελεί «σταθερό βάθρο μεταξύ της υψηλής στάθμης τεχνικών και του εργατοτεχνικού δυναμικού» και να πλησιάσουν οι εκπαιδευτικές ροές το ευρωπαϊκό πρότυπο όπου το 50-70% του μαθητικού δυναμικού στρέφεται στην επαγγελματική εκπαίδευση.

58 Σ α ς Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ Σωτήρης Γκλαβάς

Θέμα: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ (1974-2004) ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Θέμα: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ (1974-2004) ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ Θέμα: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ (1974-2004) Επόπτρια: Ζιώγου-Καραστεργίου Σιδηρούλα, Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκη, 2006 1 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Το θέμα της πτυχιακής εργασίας μας είναι : «Εκπαιδευτικά κτίρια του 19 ου -20 ου αιώνα». Συνεργαστήκαμε οι : Μπέλεσης Γεώργιος, Κυριακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης της δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δ.Τ.Ε.Ε)

Παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης της δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δ.Τ.Ε.Ε) Παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης της δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δ.Τ.Ε.Ε) Μιχαήλ Λαγουδάκος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.05 Εάν κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή της Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 «Οικονομική ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική του νέου νόμου για το Λύκειο και η άλλη πρόταση

Κριτική του νέου νόμου για το Λύκειο και η άλλη πρόταση ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κριτική του νέου νόμου για το Λύκειο και η άλλη πρόταση Συμβολή στον προβληματισμό του 10 ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Mεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία

Mεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Mεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΩΣ ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι.Ε.Πυργιωτάκης-Ανδρ. Μπρούζος Ελ. Στεφάνου, Νικ. Παπαδάκης, Ζαχ. Παληός, Βασ. Κουλαϊδής ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μια πρόταση για την αποκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ Η παιδεία είναι δικαίωµα, όχι προνόµιο. Νεοφιλελευθερισµός -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία έχει τίτλο «Ο Ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης». Εκπονήθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου Ειδικά Θέματα Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Η εσπευσµένη και χωρίς ούτε τη στοιχειώδη προετοιµασία σύγκληση του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας λίγο πριν τις εκλογές δείχνει σαφώς ότι πρόκειται για

Η εσπευσµένη και χωρίς ούτε τη στοιχειώδη προετοιµασία σύγκληση του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας λίγο πριν τις εκλογές δείχνει σαφώς ότι πρόκειται για Σχέδιο-πρόταση του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ µε την ευκαιρία της σύγκλησης του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας Για µια δηµοκρατική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση Αθήνα, Ιανουάριος 2004 1 Η εσπευσµένη και χωρίς ούτε τη στοιχειώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ Ε ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ Ε ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή ΣΔΟ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ Ε ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Χατζηφωτίου Σεβαστή Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΘΕΜΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ -ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ» ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Δαμανάκη Προτάσεις για την Εκπαίδευση

Μαρία Δαμανάκη Προτάσεις για την Εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΝΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Η δωρεάν παιδεία και η εργασία στη νέα εποχή Α. Σχολείο ανοικτό στην τοπική κοινωνία Αποκέντρωση και αξιολόγηση Α1. Η αποκέντρωση και η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν. 25225/97 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.2640/98

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν. 25225/97 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.2640/98 Εισαγωγικά Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα, η σχέση της με τη γενική και η προοπτική του ενιαίου σχολείου του Θέμη Κοτσιφάκη, εκπαιδευτικού της ΤΕΕ, μέλους του ΔΣ της ΟΛΜΕ Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ»

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ» ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΒΑΛΑ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ενεργητικές τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

επίσημο ιδασκαλείο θηλέων του κράτους. Το 1894 η Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου δέχεται να εγγράψει την πρώτη σπουδάστρια.

επίσημο ιδασκαλείο θηλέων του κράτους. Το 1894 η Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου δέχεται να εγγράψει την πρώτη σπουδάστρια. Ιστορική Αναδρομή Η εκπαίδευση δεν ήταν πάντα ανοιχτή για τις γυναίκες. Οι διάφορες κοινωνίες, σε όλες τις προγενέστερες χρονικές περιόδους, διαμόρφωσαν και θεσμοθέτησαν μια γυναίκα ικανή να εργάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ. «Ο εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προετοιμασία, επιμόρφωση και αξιολόγηση»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ. «Ο εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προετοιμασία, επιμόρφωση και αξιολόγηση» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ «Ο εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προετοιμασία, επιμόρφωση και αξιολόγηση» I. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ένα σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία «Διαχείριση του

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΘ. ΚΟΡΩΝΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Περίληψη 2. Εισαγωγή 3. Τάσεις και Μεταβολές της Κοινωνίας και Οικονοµίας σε Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ 4. Σκοποί, Εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χρ.Ιωαννίδου Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εννοιολογικές διευκρινίσεις 2. Εποπτικός πίνακας 3. Τριτοβάθμια εκπαίδευση (σκοποί- προβλήματα) 4. Στροφή των νέων προς την ανώτατη εκπαίδευση (αιτίες αποτελέσματα-τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής: Παύλος Χαραμής

Συντονιστής: Παύλος Χαραμής 5 η Ομάδα Εργασίας Συντονιστής: Παύλος Χαραμής Μέλη: Σπύρος Καλούδης Αγγελής Κάμπρας Γιώργος Κρεασίδης Γιάννης Λαθήρας Χρήστος Μασούρας Δέσποινα Μαυροματάκη Μανώλης Ορφανουδάκης Στέφανος Παπαλέξης Μαριάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ (Εισηγητής της Ν.Δ):

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ (Εισηγητής της Ν.Δ): ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ (Εισηγητής της Ν.Δ): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι Υφυπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Με το παρόν νομοσχέδιο, επιδιώκεται η συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ EΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2.1.1 Οικονομικές και

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Καρυδάκη Γεωργία. Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προπτυχιακή Εργασία. Καρυδάκη Γεωργία. Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προπτυχιακή Εργασία Καρυδάκη Γεωργία Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα