Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 6 0 χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης Τ.Θ Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: Fax: web: Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Η διάρθρωση της Κεντρικής Διεύθυνσης Οι υπηρεσίες της Κεντρικής Διεύθυνσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Γενικές αρχές Κτίρια Ινστιτούτων Το κτίριο της Κεντρικής Διεύθυνσης Οι απαιτήσεις σε χώρο της αίθουσας συνεδριάσεων και εκπαίδευσης Οι απαιτήσεις σε χώρο του Εστιατόριου / Κυλικείου Οι απαιτήσεις των κοινόχρηστους χώρους και χώρους αποθήκευσης Η συνολική έκταση του Ερευνητικού Κέντρου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Κόστος δημιουργίας των κτιριακών υποδομών Κόστος προμήθειας αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και επίπλων για τη λειτουργία των Ινστιτούτων Κόστος προμήθειας ερευνητικού και επιστημονικού εξοπλισμού Χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας και ανελαστικών δαπανών (τηλεφωνία, ηλεκτρικό, υδροδότηση, αποχέτευση, αναλώσιμα κτλ) SWOT ανάλυση για τα Ινστιτούτα ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Βουλγαρία (επαρχίες Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali, Haskovo) Άλλες πηγές χρηματοδότησης

3 1. Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη έχει στόχο την επεξεργασία στοιχείων για τη δημιουργία ενός Τεχνολογικού Πάρκου ή Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, σε αντιστοιχία με το ΕΚΕΤΑ, στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας, ως κεντρικού φορέα του δικτύου μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας. Τα στοιχεία, με βάση τα οποία έγινε η παρούσα μελέτη, βασίζονται στα αποτελέσματα του Υποέργου 1, το οποίο είχε ως αντικείμενο την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο προώθησης της καινοτομίας, περιλαμβάνοντας ανάλυση ζήτησης, εκτίμηση τεχνολογικών αναγκών, αναζήτηση και καταγραφή τρόπων χρηματοδότησης και διαμόρφωση προγράμματος δράσης για μεταφορά τεχνολογίας. Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα του Υποέργου 1 οι τεχνολογικές ανάγκες για τους κυριότερους επιχειρηματικούς κλάδους της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας Βουλγαρίας επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς: Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών Ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες Τεχνολογίες αγροτικής παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων Στους Πίνακες 1 και 2 φαίνεται αναλυτικά το ενδιαφέρων των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία αντίστοιχα για τεχνολογίες στις ερευνητικές περιοχές που δραστηριοποιείται το ΕΚΕΤΑ, όπως καταγράφηκαν στο Υποέργο 1. 3

4 Μέγεθος ενδιαφέροντος για τεχνολογίες ΕΚΕΤΑ στην Ελλάδα (διασυνοριακή περιοχή με Βουλγαρία) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 63% 13% 6% 19% 0% 31% 13% 6% 19% 31% 88% 69% 56% 0% 19% 19% 6% 0% 6% 6% 0% 6% 6% 13% 6% Καθόλου Μικρό Μέτριο Τεχνική Φυσικών και Χημικών Διεργασιών Πληροφορική, τηλεματική και τηλεπικοινωνίες Μεταφορές Αγροτική παραγωγή - παραγωγή και έλεγχος τροφίμων Τεχνολογία αξιοποίησης στερεών καυσίμων και παραπροϊόντων Αρκετό Μεγάλο Πίνακας 1: Μέγεθος ενδιαφέροντος για τεχνολογίες του ΕΚΕΤΑ στην Ελλάδα (διασυνοριακή περιοχή με Βουλγαρία) 4

5 Μέγεθος ενδιαφέροντος για τεχνολογίες ΕΚΕΤΑ στη Βουλγαρία (διασυνοριακή περιοχή με Ελλάδα) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 91% 2% 0% 6% 2% Τεχνική Φυσικών και Χημικών Διεργασιών 72% 8% 0% 6% 15% Πληροφορική, τηλεματική και τηλεπικοινωνίες 83% 83% 70% 4% 9% 4% 2% 8% 4% 9% 2% 6% 0% 13% Μεταφορές Αγροτική παραγωγή - παραγωγή και έλεγχος τροφίμων Τεχνολογία αξιοποίησης στερεών καυσίμων και παραπροϊόντων Καθόλου Μικρό Μέτριο Αρκετό Μεγάλο Πίνακας 2: Μέγεθος ενδιαφέροντος για τεχνολογίες του ΕΚΕΤΑ στη Βουλγαρία (διασυνοριακή περιοχή με Ελλάδα) 5

6 Συνεπώς, ένα δυνητικό σενάριο για δημιουργία ενός Ερευνητικού Κέντρου στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας θα έπρεπε να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία ερευνητικά Ινστιτούτα, τα οποία να καλύπτουν τις τεχνολογικές ανάγκες στους παραπάνω τομείς. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη θα βασισθεί στο σενάριο δημιουργίας ενός Ερευνητικού Κέντρου με τρία Ινστιτούτα και την Κεντρική Διεύθυνση του Κέντρου: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κεντρική Διεύθυνση Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας & Μηχανικής Τροφίμων Ινστιτούτο Πληροφορικής Ινστιτούτο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σχήμα 1.1: Οργανωτική Δομή Ερευνητικού Κέντρου Σήμερα τα Πανεπιστήμια και Ερευνητικοί Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στις παραπάνω τεχνολογικές περιοχές και δύναται να καλύπτουν τις τεχνολογικές ανάγκες των επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας Βουλγαρίας συνοψίζονται παρακάτω: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Τομέας Πληροφορικής: Τμήμα Πληροφορικής (ΑΠΘ / Κεντρική Μακεδονία) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (ΑΠΘ / Κεντρική Μακεδονία) 6

7 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Παν. Μακεδονίας / Κεντρική Μακεδονία) Τμήμα Πληροφορικής (ΑΤΕΙΘ / Κεντρική Μακεδονία) Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΕΚΕΤΑ / Κεντρική Μακεδονία) Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κεντρική Μακεδονία) Ινστιτούτο Μελετών / Ερευνών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Χώρων Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΙΝΑ (Κεντρική Μακεδονία) Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΑΤΕΙ Σερρών / Κεντρική Μακεδονία) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχναικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΔΠΘ / Αν. Μακ Θράκη) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής (ΑΤΕΙ Καβάλας / Αν. Μακ Θράκη) Τομέας Αγροβιοτεχνολογίας και Μηχανικής Τροφίμων: Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών (ΑΠΘ / Κεντρική Μακεδονία) Τμήμα Βιολογίας (ΑΠΘ / Κεντρική Μακεδονία) Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΑΤΕΙΘ / Κεντρική Μακεδονία) Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής (ΑΤΕΙΘ / Κεντρική Μακεδονία) Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ / Κεντρική Μακεδονία) Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας ΕΘΙΑΓΕ (Κεντρική Μακεδονία) Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης (Κεντρική Μακεδονία) Τομέας Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Τμήμα Χημείας (ΑΠΘ / Κεντρική Μακεδονία) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (ΑΠΘ / Κεντρική Μακεδονία) Τμήμα Χημικών Μηχανικών (ΑΠΘ / Κεντρική Μακεδονία) Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (ΑΠΘ / Κεντρική Μακεδονία) Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΕΚΕΤΑ / Κεντρική Μακεδονία) Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΕΚΕΤΑ / Κεντρική Μακεδονία) Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 7

8 (ΔΠΘ / Αν. Μακ Θράκη) Βουλγαρία Τομέας Πληροφορικής: Ινστιτούτο Μαθηματικών και Πληροφορικής (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Ινστιτούτο Υπολογιστών και επικοινωνιακών Συστημάτων (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Εργαστήριο Τηλεματικής (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Τμήμα Μαθηματικών και Πληροφορικής (Παν. Σόφιας / Σόφια) Τμήμα Τεχνολογιών Συστημάτων Υπολογιστών, Ελέγχου και Επικοινωνιών (Τεχνικό Παν. / Σόφια) Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Πληροφορικής ((Τεχνικό Παν. / Σόφια) Τμήμα Πληροφορικής (Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο NBU / Σόφια) Ινστιτούτο Υπολογιστών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σόφια) Ινστιτούτου Μαθηματικών και Υπολογιστών (Σόφια) Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας (Σόφια) Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο Neofit Rilski (Blagoevgrad) Τομέας Άγροβιοτεχνολογίας και Μηχανικής Τροφίμων: Ινστιτούτο Βοτανικής (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Τμήμα Βιολογίας (Παν. Σόφιας / Σόφια) Εθνικό Κέντρο Αγροτικής Έρευνας NCAS (Σόφια) Τομέας Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Ινστιτούτο Μηχανικής (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Ινστιτούτο Γενικής και Ανόργανης Χημείας (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Ινστιτούτο Οργανικής Χημείας και Κέντρο Φυτο-χημείας (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) 8

9 Ινστιτούτο Φυσικής Χημείας (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Ινστιτούτο Κατάλυσης (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Κεντρικό Εργαστήριο Πηγών Ηλεκτροχημικής Ενέργειας (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Κεντρικό Εργαστήριο Φωτο-διεργασιών (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Ινστιτούτο Πολυμερών (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Ινστιτούτο Επιστήμης Μετάλλων (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Κεντρικό Εργαστήριο Φυσικο-χημικής Μηχανικής (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Ινστιτούτο Πυρηνικής Έρευνας και Πυρηνικής Ενέργειας (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Τμήμα Χημείας (Παν. Σόφιας / Σόφια) Ηλεκτρονικής Μηχανικής και Τεχνολογίας (Τεχνικό Παν. / Σόφια) Τμήμα Μηχανικής και Μηχανολογίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Τεχνικό Παν. / Σόφια) Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα είναι επικεντρωμένη στην περιοχή της Θεσσαλονίκης (ΕΚΕΤΑ, ΑΠΘ, Παν. Μακεδονίας) για την πλευρά της Ελλάδας και στην περιοχή της Σόφιας για την Βουλγαρική πλευρά, ενώ ιδιαίτερα έντονη είναι η έλλειψη ερευνητικού δυναμικού στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης και στις Επαρχίες Blagevgrad, Smolyan, Kardjali και Haskovo της Βουλγαρίας. Εξάλλου, στους Πίνακες 3 και 4 φαίνονται οι τεχνολογικές ανάγκες των επιχειρήσεων στις παραπάνω περιοχές για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, αντίστοιχα: 9

10 Τεχνολογικές ανάγκες στην Ελλάδα (διασυνοριακή περιοχή με Βουλγαρία) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 31% 13% 25% 19% 6% 50% 25% 13% 6% 13% Τεχνολογικές υποδομές Εξειδικευμένο προσωπικό 38% 19% 19% 25% 25% 44% 19% 13% 0% 0% Τεχνολογική υποστήριξη Συμβουλευτική υποστήριξη 6% 13% 38% 25% 19% Τεχνολογικές συνεργασίες 94% 6% 0% Αλλες τεχνολογικές ανάγκες Καθόλου Μικρές Μέτριες Αρκετές Μεγάλες Πίνακας 3: Τεχνολογικές ανάγκες στην Ελλάδα (διασυνοριακή περιοχή με Βουλγαρία) 10

11 Τεχνολογικές ανάγκες στη Βουλγαρία (διασυνοριακή περιοχή με Ελλάδα) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 36% 34% 38% 8% 13% 6% 19% 21% 15% 11% 11% 15% 26% 21% 26% Τεχνολογικές υποδομές Εξειδικευμένο προσωπικό Τεχνολογική υποστήριξη 45% 11% 23% 15% 6% Συμβουλευτική υποστήριξη 32% 11% 25% 13% 19% Τεχνολογικές συνεργασίες Καθόλου Μικρές Μέτριες Αρκετές Μεγάλες Πίνακας 4: Τεχνολογικές ανάγκες στη Βουλγαρία (διασυνοριακή περιοχή με Ελλάδα) 11

12 Παρατηρούμε ότι οι κυριότερες τεχνολογικές ανάγκες των Ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών επικεντρώνονται: Στις τεχνολογικές συνεργασίες Σε εξειδικευμένο προσωπικό Σε τεχνολογικές υποδομές ενώ στην περιοχή της Βουλγαρίας οι τεχνολογικές ανάγκες είναι αρκετά μεγαλύτερες και επικεντρώνονται: Στις τεχνολογικές συνεργασίες Σε εξειδικευμένο προσωπικό Σε τεχνολογικές υποδομές Σε τεχνολογική υποστήριξη Συνοψίζοντας τα παραπάνω, θα μπορούσε να πει κανείς ότι το σενάριο δημιουργίας ενός Ερευνητικού Κέντρου, που να δραστηριοποιείται στις περιοχές της πληροφορικής και επικοινωνιών, βιοτεχνολογίας και μηχανικής τροφίμων και ενέργειας και περιβάλλοντος, αποτελεί ζωτική ανάγκη τόσο για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά κυρίως για τις Νότιες επαρχίες της Βουλγαρίας (Blagevgrad, Smolyan, Kardjali και Haskovo). Επομένως, η παρούσα μελέτη θα επικεντρωθεί στην περιγραφή των απαιτήσεων σε υποδομές ενός Ερευνητικού Κέντρου, κατ αντιστοιχία με το ΕΚΕΤΑ, στην πλευρά της Βουλγαρίας. Αρχικά παρουσιάζονται τα τρία ερευνητικά Ινστιτούτα, όπως περιγράφηκαν παραπάνω, για την κάλυψη των τεχνολογικών αναγκών των επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας Βουλγαρίας. Έπειτα, παρουσιάζεται η Κεντρική Διεύθυνση του Κέντρου και η δομή και λειτουργία του, ενώ, τέλος παρουσιάζεται το επιχειρηματικό πλάνο του Ερευνητικού Κέντρου και οι δυνητικές πηγές χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του. 12

13 2. Δομή του Ερευνητικού Κέντρου Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η δομή του Ερευνητικού Κέντρου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις εξής μονάδες: Την Κεντρική Διεύθυνση Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας και Μηχανικής Τροφίμων Το Ινστιτούτο Ενεργειακών Πόρων και Περιβαλλοντικών Μελετών Το ερευνητικό κέντρο που θα δημιουργηθεί, εκτός από τα Ινστιτούτα που θα το απαρτίζουν, πρέπει να έχει και μια Κεντρική Διεύθυνση (Κ.Δ.) η οποία θα είναι αρμόδια για το χειρισμό όλων των θεμάτων της υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης του οποιασδήποτε φύσης προσωπικού του Κέντρου, για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του, τη φροντίδα για τη διαχείριση των αναγκαίων για τη λειτουργία του υλικών και εφοδίων και την είσπραξη των οποιωνδήποτε εσόδων, για τα θέματα αλληλογραφίας, πρωτοκόλλου, γενικού αρχείου και γενικά για όλα τα θέματα διοικητικής μέριμνας που αφορούν στη λειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου και των Ινστιτούτων του. Η Κ.Δ. είναι επίσης αρμόδια για θέματα που αφορούν περισσότερα από ένα Ινστιτούτα, όπως υλοποίηση ερευνητικών έργων και μελετών. 2.1 Η διάρθρωση της Κεντρικής Διεύθυνσης Η Κεντρική Διεύθυνση του Ερευνητικού Κέντρου πρέπει να αποτελείται από πέντε Υπηρεσίες και το Γραφείο Διαμεσολάβησης: Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία Η υπηρεσία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τις εξής μονάδες: Γραμματεία Οι αρμοδιότητες της Γραμματείας είναι οι εξής: Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον Υπεύθυνο και το προσωπικό των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Χειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο Φροντίζει για τη δακτυλογράφηση και τήρηση των πρακτικών του ΔΣ 13

14 του Ερευνητικού Κέντρου Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και το έντυπο και λοιπό υλικό προς το εσωτερικό και το εξωτερικό Τηρεί πρωτόκολλο αλληλογραφίας και το αρχείο της Κεντρικής Διεύθυνσης Τηρεί και παρακολουθεί το αρχείο εγκρίσεων - αποφάσεων ταξιδίων του Κέντρου Επιμελείται της διοργάνωσης των συνεδριάσεων του ΔΣ και λοιπών συναντήσεων της Κεντρικής Διεύθυνσης ή συνεργατών της Επιμελείται των προμηθειών και τακτοποίησης της γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων υλικών των Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών της Κεντρικής Διεύθυνσης Μονάδα Προσωπικού Οι αρμοδιότητες της μονάδας συνοψίζονται ως ακολούθως: Χειρίζεται όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών του πάσης φύσεως και κατηγορίας προσωπικού Φροντίζει για την προετοιμασία, τήρηση πρακτικών και υλοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ σε θέματα προσωπικού, προσλήψεων, αναθέσεων, υποτροφιών, καταρτίζοντας συμβάσεις επ αυτών Φροντίζει για την εκκαθάριση των πάσης φύσεως αποδοχών ή άλλων απολαβών του προσωπικού και τη σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων Παρακολουθεί και εφαρμόζει τη νομοθεσία και διάφορους εγκυκλίους όσον αφορά στη μισθοδοσία, ασφαλιστική νομοθεσία, φόρους και οποιοδήποτε άλλο θέμα προσωπικού Φροντίζει για την πληρωμή εντός των τακτών προθεσμιών των αμοιβών, φόρων, ασφαλιστικών εισφορών κτλ του προσωπικού Συντάσσει τον Απολογισμό του τμήματα της Κεντρικής Διεύθυνσης Κέντρου σε συνεργασία με άλλα Τηρεί αρχείο προσωπικού και παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με αυτό προς τον Υπεύθυνο Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών, Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης και Διευθυντές των Ινστιτούτων 14

15 Μονάδα Λογιστηρίου Η μονάδα Λογιστηρίου είναι αρμόδια για τα εξής: Εποπτεύει τη σωστή τήρηση της νομοθεσίας, Κανονισμού λειτουργίας και αποφάσεων του ΔΣ στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του Κέντρου Έχει την ευθύνη παρακολούθησης και πραγματοποίησης των εισπράξεων των εσόδων του Κέντρου, καθώς και των πληρωμών των οποιωνδήποτε δαπανών του Εποπτεύει τη λογιστικοποίηση και τήρηση των πάσης φύσεως δαπανών και εσόδων του Ερευνητικού Κέντρου Παρακολουθεί τα χρηματικά διαθέσιμα του Κέντρου και τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Συντάσσει τον Προϋπολογισμό και τον Απολογισμό του Κέντρου σε συνεργασία με άλλα τμήματα Ελέγχει και παρακολουθεί τις συμβάσεις και εποπτεύει την προετοιμασία των θεμάτων δαπανών για το ΔΣ Μονάδα Προϋπολογισμών και Έργων Οι αρμοδιότητες της μονάδας συνοψίζονται ως ακολούθως: Συντάσσει τους Προϋπολογισμούς του Κέντρου σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των Ινστιτούτων και τα λοιπά τμήματα Παρακολουθεί την πορεία των προϋπολογισμών Παρακολουθεί τα ερευνητικά προγράμματα του Κέντρου βοηθώντας στη σύνταξη προτάσεων και παρακολουθώντας τις εισπράξεις και τις δαπάνες τους Προετοιμάζει και παρέχει στοιχεία για τους οικονομικούς ελέγχους από χρηματοδοτούντες φορείς Εποπτεύει την τήρηση αρχείου οποιωνδήποτε στοιχείων αφορούν στα προγράμματα Συντάσσει τον Απολογισμό του Κέντρου σε συνεργασία με άλλα τμήματα Μονάδα Προμηθειών και Περιουσίας Οι αρμοδιότητες της μονάδας συνοψίζονται ως ακολούθως: 15

16 Φροντίζει για την πιστή τήρηση του Κανονισμού Προμηθειών του Κέντρου Ενημερώνει για την έρευνα αγοράς και συμμετέχει στην προκήρυξη διαγωνισμών για την προμήθεια οποιονδήποτε υλικών Φροντίζει για τη διεκπεραίωση εργασιών αγοράς υλικών και λοιπών προμηθειών Φροντίζει για την ασφάλιση του εξοπλισμού των Ινστιτούτων και της Κεντρικής Διεύθυνσης του Κέντρου Εποπτεύει της ετήσιας απογραφής του εξοπλισμού και γενικά της περιουσίας του Κέντρου Τεχνική Υπηρεσία. Η Τεχνική Υπηρεσία αποτελείται από τις ακόλουθες μονάδες: Μονάδα Συντήρησης Κτιριακών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Η μονάδα αυτή είναι επιφορτισμένη με τη συντήρηση όλων τω κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων του Κέντρου. Μπορεί να λειτουργεί σε συνεργασία και με ιδιωτική εταιρία. Επιπλέον, η μονάδα εκπονεί τα σχέδια με τις παροχές του δικτύου καθώς και τα ηλεκτρολογικά σχέδια. Τα σχέδια αυτά θα βρίσκονται στα αρχεία της Τεχνικής Υπηρεσίας. Μονάδα Μελετών και Έργων Η μονάδα αυτή είναι επιφορτισμένη με την επίβλεψη της εκπόνησης μελετών για θέματα που αφορούν το κτιριακό συγκρότημα του Κέντρου. Μονάδα Ασφάλειας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Η μονάδα αυτή είναι επιφορτισμένη με τη φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του συγκροτήματος, τον έλεγχο πρόσβασης σε αυτόν πεζών και οχημάτων και την πρόληψη ατυχημάτων ή συνεργασία για αποτροπή τους. Μονάδα Καθαριότητας Κτιρίων και Συντήρησης Περιβάλλοντος Χώρου Όσον αφορά την καθαριότητα, η μονάδα είναι επιφορτισμένη με όλα τα 16

17 θέματα που διέπουν την καθαριότητα των κτιρίων, τη διαχείριση των ανα- κυκλώσιμων υλικών και την αποκομιδή των απορριμμάτων. Η συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου μπορεί να γίνεται σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρία, ενώ στη μονάδα περιλαμβάνονται και αρμοδιότητες που σχετίζονται με τον εξοπλισμό γραφείων και εργαστηρίων. Μονάδα Διαχείρισης Συνεδριακού Κέντρου Η μονάδα αυτή είναι επιφορτισμένη με όλα τα θέματα που διέπουν τη λειτουργία του Συνεδριακού Κέντρου. Υπηρεσία Βιβλιοθήκης Η Υπηρεσία Βιβλιοθήκης θα δραστηριοποιείται στα εξής: Αναγνωστήριο και Δανεισμός Επιστημονική Πληροφόρηση και Υποστήριξη Προσκτήσεις και Τεκμηρίωση Υπηρεσία Υλοποίησης Προγραμμάτων Η Υπηρεσία Υλοποίησης Προγραμμάτων αφορά στην προώθηση των δραστηριοτήτων των Ινστιτούτων του Κέντρου και υλοποιεί οριζόντια προγράμματα από διάφορες πηγές. Υπηρεσία Στήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Η Υπηρεσία Στήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες: Μονάδα δικτύων Η/Υ Οι αρμοδιότητες της μονάδας συνοψίζονται ως ακολούθως: Διαδικασίες προμήθειας υπολογιστικών συστημάτων και λογισμικού Διαδικασίες επίλυσης τεχνικών προβλημάτων Ασφάλεια εξοπλισμού συσκευών δικτύων / υπολογιστικών συστημάτων Διακίνηση πληροφοριών 17

18 Τρόποι πρόσβασης στα δίκτυα Δικαιώματα πρόσβασης στα δίκτυα και στα υπολογιστικά συστήματα Μονάδα Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Συντήρησης Βάσεων Δεδομένων Οι κυριότερες αρμοδιότητες της μονάδας συνοψίζονται παρακάτω: Υποστηρίζει τις υπηρεσίες της Κεντρικής Διεύθυνσης και των Ινστιτούτων σε θέματα δημιουργίας βάσεων δεδομένων Ικανοποίηση των διαφόρων αιτημάτων που αφορούν βάσεις δεδομένων. Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται από τον υπεύθυνο της Υπηρεσίας Στήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Μονάδα Ανάπτυξης Εφαρμογών Διαδικτύου Οι κυριότερες αρμοδιότητες της μονάδας συνοψίζονται παρακάτω: Υποστηρίζει τις υπηρεσίες της Κεντρικής Διεύθυνσης και των Ινστιτούτων σε θέματα εφαρμογών στο διαδίκτυο όπως ανάπτυξη ιστοσελίδων, ανάπτυξη ιστοχώρων, κατασκευή μηχανών αναζήτησης βάσεων δεδομένων στο διαδίκτυο κτλ Ικανοποίηση των διαφόρων αιτημάτων που αφορούν εφαρμογών διαδικτύου. Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται από τον υπεύθυνο της Υπηρεσίας Στήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Μονάδα Μηχανογραφικής Υποστήριξης Οι αρμοδιότητες της μονάδας συνοψίζονται ως ακολούθως: Συμβάλλει στην ικανοποίηση των αναγκών του Κέντρου σε θέματα μηχανοργάνωσης αξιολογώντας τα υπάρχοντα προγράμματα και διαδικασίες και αναπτύσσοντας νέες εφαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες των Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών Συντηρεί το υπάρχον σύστημα για την άψογη λειτουργία του Παρέχει βοήθεια στους χρήστες της Κεντρικής Διεύθυνσης και των Ινστιτούτων για τη σωστή χρήση του συστήματος Διαχειρίζεται προβλήματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του συστήματος Αξιολογεί τις ανάγκες των Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών αλλά και του Κέντρου ευρύτερα και προτείνει λύσεις για την 18

19 αναβάθμιση του συστήματος Φροντίζει σε συνεργασία με το τμήμα δικτύων Η/Υ για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία και αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις Διοικητικές και Οικονομικές υπηρεσίες Γραφείο Διαμεσολάβησης Το Γραφείο Διαμεσολάβησης μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες: Γενική μονάδα Οι κύριες δραστηριότητες της μονάδας είναι: Αναζήτηση και συντονισμός προγραμμάτων που θα υλοποιούνται από το Γραφείο Διαμεσολάβησης και θα αφορούν θέματα ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του γραφείου Υποστήριξη των ερευνητών σε θέματα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών, πνευματικής ιδιοκτησίας, πατεντών, μεταφοράς τεχνολογίας και οικονομικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας Μονάδα Προβολής του Ερευνητικού Κέντρου Οι κύριες δραστηριότητες της μονάδας είναι: Προβολή των τεχνολογικών και άλλων εξειδικευμένων υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει το Κέντρο Εντοπισμός επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν εμπορικά τα ερευνητικά αποτελέσματα του Κέντρου Διοργάνωση ημερίδων εργασίας, μεταφοράς τεχνολογίας, συνεδρίων και σεμιναρίων με στόχο την προσέγγιση των ερευνητών με τους παραγωγικούς φορείς Οργάνωση των συμμετοχών σε τεχνολογικές εκθέσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Παραγωγή φυλλαδίων, φωτογραφικού υλικού, πολυμεσικών εφαρμογών και όποιου άλλου έντυπου ή ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού για την προβολή του Ερευνητικού Κέντρου Μονάδα Πληροφόρησης Οι κύριες δραστηριότητες της μονάδας είναι: 19

20 Αναζήτηση πληροφοριών για τα ερευνητικά προγράμματα Αναζήτηση και οργάνωση πληροφοριών σε θέματα έρευνας, χρήσιμες πληροφορίες, εντύπων του περιοδικού τύπου, επιφυλλίδες και φυλλάδια οργανισμών και εταιριών. Επιπλέον, παρακολούθηση των επιστημονικών συναντήσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε θέματα που σχετίζονται με το Ερευνητικό Κέντρο Παραλαβή και ικανοποίηση αιτημάτων σχετικών με την πληροφόρηση των ερευνητών σε θέματα συναφή με τη δραστηριότητα και τις υποχρεώσεις του γραφείου Μονάδα Υποστήριξης Εφαρμογών Διαδικτύου και Βάσεων Δεδομένων Οι κύριες δραστηριότητες της μονάδας είναι: Δημιουργία και συντήρηση βάσεων δεδομένων, με πληροφορίες για ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται στο Κέντρο, ερευνητικές δραστηριότητες, δημοσιεύσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες, ευρετήρια προσώπων και επιστημονικών οργάνων, επιθυμητές συνεργασίες κτλ Δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο για προβολή των δραστηριοτήτων του Γραφείου, παροχή δυνατότητας αποστολής αιτήσεων για συνεργασία, πρόσβαση στις τοπικές βάσεις δεδομένων κτλ 2.2 Οι υπηρεσίες της Κεντρικής Διεύθυνσης Η Κεντρική Διεύθυνση του Κέντρου θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: Υπηρεσίες Διοικητικές Διαχείριση οικονομικών του Κέντρου Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών, υπηρεσίες σχετικές με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τόσο στον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα Δημιουργία τεχνοβλαστών (spin-off) σε εξειδικευμένους τεχνολογικούς τομείς Οργάνωση εκδηλώσεων εκπαίδευσης και άλλων ανοικτών εκδηλώσεων, σεμιναρίων και μικρών διασκέψεων 20

21 3. Περιγραφή των Απαιτήσεων σε Υποδομές Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι απαραίτητες υποδομές σε κτίρια και εξοπλισμό του Ερευνητικού Κέντρου, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του, τουλάχιστον κατά τα πρώτα έτη. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ενδεχόμενη μεγέθυνση του Ερευνητικού Κέντρου, λόγω μεγέθυνσης των υπαρχόντων Ινστιτούτων ή δημιουργίας νέων. 3.1 Γενικές αρχές Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η αρχική λειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου θα συμπεριλαμβάνει τέσσερις μονάδες: την Κεντρική Διεύθυνση και τρία Ινστιτούτα: Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας και Μηχανικής Τροφίμων Το Ινστιτούτο Ενεργειακών Πόρων και Περιβαλλοντικών Μελετών Επομένως, οι κτιριακές υποδομές του Ερευνητικού Κέντρου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν: Το κτίριο της Κεντρικής Διεύθυνσης Τα κτίρια των Ινστιτούτων Χώρο συνεδριάσεων και εκπαίδευσης Εστιατόριο / κυλικείο Χώρους αποθήκευσης / χώρους εξυπηρέτησης Οι υποδομές του Κέντρου πρέπει να υπακούουν στις παρακάτω αρχές: Να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά άνω του μέσου όρου και προσδίδουν ένα υψηλής τεχνολογίας προφίλ. να Να είναι διαμορφωμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευέλικτες σε μελλοντική επέκτασή τους και η λειτουργία τους να μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις μελλοντικές ανάγκες. Η κατασκευή των κτιριακών υποδομών πρέπει να προβλέπει την 21

22 αλληλεπίδραση των μονάδων του Κέντρου μεταξύ τους. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο πρέπει να είναι καινοτόμο και εναρμονισμένο με το περιβάλλον, ενώ τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να τηρούν τους κρατικούς κανονισμούς. Οι χώροι του Κέντρου πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 3.2 Κτίρια Ινστιτούτων Οι απαιτήσεις των Ινστιτούτων σε χώρους εξαρτάται από το προσωπικό που θα εργάζεται σε αυτό, όπως επίσης και από τη φύση και τον όγκο του επιστημονικού και ερευνητικού εξοπλισμού που θα διαθέτει. Αρχικά βέβαια ο αριθμός των εργαζομένων και η ποσότητα του ερευνητικού εξοπλισμού δεν θα δικαιολογούν τη δημιουργία μεγάλων χώρων, όμως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες σε χώρους σε μερικά χρόνια. Η παρούσα μελέτη προτείνει παρακάτω τη δημιουργία συγκεκριμένων χώρων με σκοπό να καλύπτονται οι ανάγκες των Ινστιτούτων σε χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον πέντε ετών, με δυνατότητα επέκτασης των κτιριακών υποδομών στη συνέχεια. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι ένα Ινστιτούτο με σημαντικές ανάγκες σε προσωπικό, αλλά περιορισμένες ανάγκες, σε σχέση πάντα με τα υπόλοιπα Ινστιτούτα, σε επιστημονικό και ερευνητικό εξοπλισμό. Το προσωπικό του Ινστιτούτου μπορεί να εκτιμηθεί σε χρονικό ορίζοντα πέντε ετών σε περίπου 70 άτομα, κατανεμημένα ως εξής: Διευθυντής Ινστιτούτου 5 ερευνητές (όλων των βαθμίδων) 5 συνεργαζόμενοι εξωτερικοί επιστήμονες (π.χ. Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΔΕΠ) Πανεπιστημίων, κτλ) 50 συνεργαζόμενοι ερευνητές (με συμβάσεις εργασίας ή αναθέσεις έργου) στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων 5 άτομα τεχνικό προσωπικό 3 άτομα διοικητικό προσωπικό Οι συνολικοί χώροι γραφείων, που απαιτούνται για τη δημιουργία 70 θέσεων 22

23 εργασίας, υπολογίζονται σε περίπου 700 τμ (10 τμ ανά εργαζόμενο κατά μέσο όρο). Δεδομένου ότι ο επιστημονικός και ερευνητικός εξοπλισμός του Ινστιτούτου θα συμπεριλαμβάνει κατά κύριο λόγο ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δικτυακό εξοπλισμό, εξοπλισμό εικονικής πραγματικότητας, επεξεργασίας εικόνας και ήχου κτλ, οι παραπάνω χώροι μπορούν να αυξηθούν κατά 40% περίπου, και επομένως οι συνολικές ανάγκες σε χώρους του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Επικοινωνιών να υπολογίζονται σε περίπου τμ. Το τελικό αρχιτεκτονικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 11 ξεχωριστά γραφεία για τον Διευθυντή και τους Ερευνητές και συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ, 15 περίπου γραφεία για τους συνεργαζόμενου ερευνητές, 3 γραφεία για το διοικητικό προσωπικό, τουλάχιστον 5 μεγάλους χώρους (των 60 τμ περίπου) για χρήση εργαστηρίων ή εναλλακτικά για χρήση μεγάλων χώρων γραφείων. Τέλος, θα πρέπει να προβλεφθούν αποθηκευτικοί χώροι για το Ινστιτούτο επιφάνειας τουλάχιστον 100 τμ. Αναφορικά με ιδιαίτερες εξωτερικές παροχές προς το Ινστιτούτο θα μπορούσε μόνο να αναφερθεί η ανάγκη υψηλών ταχυτήτων σύνδεσης με το διαδίκτυο. Το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας και Μηχανικής Τροφίμων δεν απαιτεί κατ ανάγκη μεγάλο αριθμό ερευνητικού δυναμικού αλλά έχει μεγάλες ανάγκες σε εργαστηριακούς χώρους, καθώς ο επιστημονικός και ερευνητικός εξοπλισμός αποτελείται από μεγάλο αριθμό ογκωδών συσκευών, ενώ παράλληλα υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι στους εργαστηριακούς χώρους δεν δύναται να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, όπως ενδεχομένως να μπορεί να γίνει στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το προσωπικό του Ινστιτούτου μπορεί να εκτιμηθεί σε χρονικό ορίζοντα πέντε ετών σε περίπου 40 άτομα, κατανεμημένα ως εξής: Διευθυντής Ινστιτούτου 3 ερευνητές (όλων των βαθμίδων) 5 συνεργαζόμενοι εξωτερικοί επιστήμονες (π.χ. Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΔΕΠ) Πανεπιστημίων, κτλ) 20 συνεργαζόμενοι ερευνητές (με συμβάσεις εργασίας ή αναθέσεις έργου) στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων 7 άτομα τεχνικό προσωπικό 2 άτομα διοικητικό προσωπικό Οι συνολικοί χώροι γραφείων, που απαιτούνται για τη δημιουργία 40 θέσεων 23

24 εργασίας, υπολογίζονται σε περίπου 400 τμ (10 τμ ανά εργαζόμενο κατά μέσο όρο). Όμως επειδή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο επιστημονικός και ερευνητικός εξοπλισμός του Ινστιτούτου απαιτεί τη δημιουργία μεγάλων εργαστηριακών χώρων υπολογίζεται ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν επιπλέον τμ εργαστηριακοί χώροι. Συνεπώς, το σύνολο των αναγκαίων χώρων για το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας και Μηχανικής Τροφίμων ανέρχεται στα τμ, ενώ ακόμη θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για αποθηκευτικούς χώρους επιφάνειας περίπου 150 τμ. Η κατανομή των παραπάνω χώρων στο τελικό αρχιτεκτονικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 ξεχωριστά γραφεία για τον Διευθυντή και του Ερευνητές και συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ, 6 περίπου γραφεία για τους συνεργαζόμενου ερευνητές, 2 γραφεία για το διοικητικό προσωπικό, τουλάχιστον 15 μεγάλους χώρους (των 60 τμ περίπου) για χρήση εργαστηρίων ή βοηθητικών δραστηριοτήτων ως προς τα εργαστήρια. Τέλος, θα πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία αποθηκευτικών χώρων επιφάνειας τουλάχιστον 150 τμ για την προσωρινή αποθήκευση εξοπλισμού, αποθήκευση αναλωσίμων, αρχείου κτλ. Ιδιαίτερη πρόβλεψη πρέπει να δοθεί στις συνθήκες ασφαλείας των εργαστηριακών χώρων του Ινστιτούτου, καθώς οι ερευνητικές δραστηριότητες του φτάνουν μέχρι το επίπεδο πρωτεϊνών, κυττάρων και γονιδιώματος, που ενδεχομένως να είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον αν δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Επίσης απαιτούνται ιδιαίτερες εργαστηριακές συνθήκες και συγκεκριμένες παροχές (π.χ., υγρό άζωτο, πεπιεσμένος αέρας, ατμός κτλ) προκειμένου να λειτουργήσει ο παραπάνω εργαστηριακός εξοπλισμός και επομένως θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την κατασκευή ανάλογων συγκεντρωτικών μονάδων για την υποστήριξη των εργαστηρίων του Ινστιτούτου. Το Ινστιτούτο Ενεργειακών Πόρων και Περιβαλλοντικών Μελετών έχει ενδιάμεσες απαιτήσεις σε σχέση με τα δύο προηγούμενα Ινστιτούτα, με έμφαση πάλι στις ανάγκες μεγάλων εργαστηριακών χώρων. Ο εξοπλισμός του Ινστιτούτου δεν είναι κατ ανάγκη ογκώδης αλλά η πολυμορφία και η ποικιλία των ερευνητικών δραστηριοτήτων απαιτεί μεγάλο αριθμό ερευνητικών συσκευών. Βεβαίως θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για μερικές μονάδες εργαστηριακού εξοπλισμού που είναι ογκώδης και εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου (οριζόντια υπηρεσία), ενώ τέλος θα ήταν πολύ σημαντικό για την μελλοντική ανάπτυξη του Ινστιτούτου να γίνει μέριμνα για δυνατότητα δημιουργίας μεγάλων πιλοτικών μονάδων σε θέματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής έρευνας. 24

25 Το προσωπικό του Ινστιτούτου μπορεί να εκτιμηθεί σε χρονικό ορίζοντα πέντε ετών σε περίπου 40 άτομα, κατανεμημένα ως εξής: Διευθυντής Ινστιτούτου 5 ερευνητές (όλων των βαθμίδων) 5 συνεργαζόμενοι εξωτερικοί επιστήμονες (π.χ. Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΔΕΠ) Πανεπιστημίων, κτλ) 40 συνεργαζόμενοι ερευνητές (με συμβάσεις εργασίας ή αναθέσεις έργου) στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων 15 άτομα τεχνικό προσωπικό 4 άτομα διοικητικό προσωπικό Οι συνολικοί χώροι γραφείων, που απαιτούνται για τη δημιουργία 70 θέσεων εργασίας, υπολογίζονται σε περίπου 700 τμ (10 τμ ανά εργαζόμενο κατά μέσο όρο). Οι εργαστηριακοί χώροι που απαιτούνται για τη στήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου μπορούν να εκτιμηθούν στα περίπου 700 τμ (περίπου 70 τμ ανά ερευνητή ή συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ κατά μέσο όρο). Συνεπώς, το σύνολο των αναγκαίων χώρων για το Ινστιτούτο Ενεργειακών Πόρων και Περιβαλλοντικών Μελετών ανέρχεται στα τμ, ενώ ακόμη θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για αποθηκευτικούς χώρους επιφάνειας περίπου 200 τμ. Η κατανομή των παραπάνω χώρων στο τελικό αρχιτεκτονικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 ξεχωριστά γραφεία για τον Διευθυντή και του Ερευνητές και συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ, 15 περίπου γραφεία για τους συνεργαζόμενου ερευνητές, 3 γραφεία για το διοικητικό προσωπικό, τουλάχιστον 10 μεγάλους χώρους (των 70 τμ περίπου) για χρήση εργαστηρίων ή βοηθητικών δραστηριοτήτων ως προς τα εργαστήρια. Τέλος, θα πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία αποθηκευτικών χώρων επιφάνειας τουλάχιστον 200 τμ για την προσωρινή αποθήκευση εξοπλισμού, αποθήκευση αναλωσίμων, αρχείου κτλ. 3.3 Το κτίριο της Κεντρικής Διεύθυνσης Η Κεντρική Διεύθυνση του Κέντρου έχει ανάγκες κυρίως σε χώρους γραφείων, καθώς απασχολεί εργαζομένους με διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα για την υποστήριξη των Ινστιτούτων. Το παραπάνω διαφοροποιείται μόνο στην Τεχνική Υπηρεσία, η οποία χρειάζεται χώρους για βοηθητικές παροχές ψύξης, θέρμανσης κτλ. 25

26 Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων της Κεντρικής Διεύθυνσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού εργαζομένων του Κέντρου. Με βάση τα στοιχεία που παρατέθηκαν παραπάνω, στα τρία Ινστιτούτα του Κέντρου αναμένεται να εργάζονται σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας περίπου 180 άτομα. Επομένως, ο συνολικός αριθμός εργαζομένων στην Κεντρική Διεύθυνση δεν μπορεί να ξεπερνά τους 20. Πιο αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά των χώρων των Μονάδων της Κεντρικής Διεύθυνσης είναι: Η Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία Η Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί την πολυπληθέστερη υπηρεσία της Κεντρικής Διεύθυνσης. Συνολικά αναμένεται να εργάζονται στην υπηρεσία αυτή περίπου 8 άτομα κατανεμημένα ως εξής: Γραμματεία 1 άτομο Μονάδα Προσωπικού 2 άτομα Μονάδα Λογιστηρίου 3 άτομα Μονάδα Προϋπολογισμών και Έργων 2 άτομα Με βάση τα παραπάνω οι συνολικοί χώροι που απαιτούνται για τη στέγαση των παραπάνω Μονάδων είναι 70 τμ περίπου (8 τμ ανά εργαζόμενο) κατανεμημένα σε 3 κύριους χώρους (ένα για κάθε Μονάδα) και ένα χώρο υποδοχής που θα βρίσκεται η γραμματεία. Η Μονάδα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών παράλληλα θα πρέπει να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους αρχείου συνολικής επιφάνειας 100 τμ (25 τμ στον ίδιο χώρο με τις Μονάδες για άμεσα αρχεία και άλλες 3 αποθήκες 25 τμ έκαστη μία για κάθε μονάδα στο υπόγειο του κτιρίου). Η Τεχνική Υπηρεσία Η Τεχνική Υπηρεσία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη Υπηρεσία της Κεντρικής Διεύθυνσης, η οποία όμως απαιτεί μεγάλους χώρους κυρίως λόγω των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που επιτηρεί και των μονάδων κοινών παροχών ψύξης, θέρμανσης κτλ. Το προσωπικό που θα εργάζεται στην Τεχνική Υπηρεσία αποτελείται από 7 26

27 άτομα: Τον υπεύθυνο της Υπηρεσίας, που θα πρέπει να είναι άτομο πανεπιστημιακής τεχνικής κατεύθυνσης (πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού)με σημαντική εμπειρία σε θέματα 2 τεχνικούς (πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης) με εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 4 άτομα γενικών καθηκόντων στο τμήμα καθαριότητας Για το παραπάνω προσωπικό χώροι γραφείων απαιτούνται μόνο για τους τρεις πρώτους, συνολικής επιφάνειας 25 τμ (ένα γραφείο για τον υπεύθυνο και 1 γραφείο για τους 2 τεχνικούς). Παράλληλα όμως, η Τεχνική Υπηρεσία θα πρέπει να διαθέτει τους παρακάτω χώρους, συνολικής επιφάνειας 220 τμ: 2 αποθήκες των 10 τμ για αναλώσιμα καθαριότητας 1 αποθήκη 30 τμ για γενικά αναλώσιμα ηλεκτρομηχανολογικού χαρακτήρα 50 τμ λεβητοστάσιο 20 τμ για εγκατάσταση UPS 100 τμ για τον υποσταθμό μέσης τάσης ηλεκτρικού ρεύματος και των ηλεκτροζευγών για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος Η Υπηρεσία Βιβλιοθήκης Η Βιβλιοθήκη του Ερευνητικού Κέντρου θα πρέπει να διαθέτει ένα ενιαίο χώρο επιφάνειας περίπου 150 τμ, ο οποίος θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων αναγνωστήριο και χώρο με μερικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές ώστε να μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί βάσεις δεδομένων και το διαδίκτυο. Αναφορικά με το προσωπικό που απαιτείται από την Υπηρεσία, αρχικά αρκεί ένα άτομο σχετικής εμπειρίας για τη διαχείριση της βιβλιοθήκης και ίσως ένας εξωτερικό συνεργάτης. Η Υπηρεσία Υλοποίησης Προγραμμάτων Η Υπηρεσία Υλοποίησης Προγραμμάτων είναι μια Υπηρεσία που δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του Κέντρου και επομένως δεν θα γίνει πρόβλεψη 27

28 για αυτήν την Υπηρεσία στο αρχικό στάδιο λειτουργίας του Κέντρου. Παρόλα αυτά, καλό είναι να προβλεφθούν χώροι γραφείων περίπου 50 τμ (3 4 γραφεία) τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον από την Υπηρεσία Υλοποίησης Προγραμμάτων ή άλλη Υπηρεσία της Κεντρικής Διεύθυνσης Η Υπηρεσία Στήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Η Υπηρεσία Πληροφοριακών Συστημάτων απαιτεί κυρίως χώρους γραφείων για το προσωπικό και έναν χώρο για τους servers του Κέντρου (20 τμ περίπου). Το προσωπικό που απαιτείται για την Υπηρεσία εξαρτάται από τον βαθμό μηχανοργάνωσης του Κέντρου και των Ινστιτούτων. Προϋπολογιστικά μπορεί κανείς να πει ότι απαιτούνται 3 άτομα συνολικά (1 άτομο για τη Μονάδα Δικτύων Η/Υ, 1 άτομο για τη Μονάδα Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Συντήρησης Βάσεων Δεδομένων και 1 άτομο για τη Μονάδα Μηχανογραφικής Υποστήριξης). Οι απαραίτητοι χώροι γραφείων είναι 2, συνολικής επιφάνειας 30 τμ. Επομένως η συνολική επιφάνεια των απαιτούμενων χώρων της Υπηρεσίας Πληροφοριακών Συστημάτων ανέρχονται σε 50 τμ. Το Γραφείο Διαμεσολάβησης Το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Ερευνητικού Κέντρου αρχικά και για την πρώτη πενταετία αναμένεται να απασχολεί δύο ή τρία άτομα, ανάλογα με τον αριθμό των οριζόντιων προγραμμάτων που μπορεί να διαχειρίζεται. Επομένως, οι απαιτούμενοι χώροι γραφείων δεν ξεπερνούν τα 40 τμ, τα οποία μπορεί να είναι ένας ενιαίος χώρος ή δύο ανεξάρτητα γραφεία. Το Γραφείο Προέδρου Το Γραφείο Προέδρου του Κέντρου δεν απαιτεί μεγάλο αριθμό υπαλλήλων ούτε εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά οι απαιτήσεις σε χώρους είναι μεγάλες σχετικά καθώς θα πρέπει να παρέχουν την απαιτούμενη άνεση για τη λειτουργία της διοίκησης. Το προσωπικό του Γραφείου, εκτός από τον Πρόεδρο του Κέντρου, περιλαμβάνει μια γραμματέα του Προέδρου και ένα ή δύο στενούς συνεργάτες του Προέδρου για τη διαχείριση των διοικητικών θεμάτων. Αναφορικά με τους απαιτούμενους χώρους, αυτοί μπορεί να κατανεμηθούν ως εξής: Γραφείο του Προέδρου 30 τμ 28

29 Χώρος συναντήσεων 30 τμ Χώρος υποδοχής και γραμματείας 40 τμ Γραφεία (2) 30 τμ Επομένως οι συνολικοί απαιτούμενοι χώροι για το Γραφείο Προέδρου ανέρχονται σε 130 τμ. Το σύνολο των παραπάνω απαιτούμενων χώρων για τη λειτουργία της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΕΚΕΤΑ ανέρχονται σε 850 τμ γραφείων και αποθηκών. Καλό όμως θα ήταν να γίνει μια πρόβλεψη για επέκταση και μεγέθυνση της Κεντρικής Διεύθυνσης στο μέλλον, παράλληλα με τη μεγέθυνση του Ερευνητικού Κέντρου, και επομένως το κτίριο της Κεντρικής Διεύθυνσης θα πρέπει να είναι επιφάνειας τουλάχιστον τμ. 3.4 Οι απαιτήσεις σε χώρο της αίθουσας συνεδριάσεων και εκπαίδευσης Ένα Ερευνητικό Κέντρο έχει ιδιαίτερες ανάγκες σε χώρους συναντήσεων / παρουσιάσεων, συνεδριάσεων και εκπαίδευσης, τόσο στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων, όσο και για την προβολή των Ινστιτούτων και του Κέντρου και τις εξωτερικές συνεργασίες των ερευνητικών ομάδων. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για δημιουργία αιθουσών συναντήσεων και συνεδριάσεων. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η δημιουργία: Μιας μεγάλης αμφιθεατρικής αίθουσας επιφάνειας 300 τμ (χωρητικότητας τουλάχιστον 150 ατόμων) πλήρως εξοπλισμένη για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ ή/και άλλων οπτικο-ακουστικών μέσων, χώρο μεταφραστών και υποδομή ασύρματου δικτύου. Μιας μικρής αμφιθεατρικής αίθουσας 50 ατόμων για συναντήσεις / παρουσιάσεις (επιφάνειας περίπου 100 τμ). 2 αιθουσών συναντήσεων χωρητικότητας 10 και 20 ατόμων αντίστοιχα, συνολικών χώρων 80 τμ. Χώρο υποδοχής συνέδρων και γραμματειακής υποστήριξης, κοινό για όλες τις αίθουσες, συνολικής επιφάνειας 100 τμ. 29

30 Επομένως, οι συνολικές απαιτήσεις σε χώρους συναντήσεων / συνεδριάσεων είναι περίπου 550 τμ. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει στο αρχιτεκτονικό σχέδιο να είναι κοντά χώρο εστίασης, ώστε να εξυπηρετούνται τα γεύματα κατά τη διάρκεια συναντήσεων και συνεδρίων. 3.5 Οι απαιτήσεις σε χώρο του Εστιατόριου / Κυλικείου Το Ερευνητικό Κέντρο θα πρέπει να διαθέτει ένα χώρο εστίασης τόσο για τους εργαζομένους του Κέντρου όσο και για την εξυπηρέτηση των συνεδρίων και συναντήσεων. Ο συνολικός χώρος του εστιατορίου υπολογίζεται σε περίπου 140 τμ και θα περιλαμβάνει: Κουζίνα Χώρο με τραπέζια και καρέκλες για 30 άτομα περίπου Αποθήκη για την αποθήκευση των τροφίμων και λοιπών υλικών, που θα καταλαμβάνει χώρο περίπου 40 τμ Χώρο για τον / τους υπαλλήλους του εστιατόριου 3.6 Οι απαιτήσεις των κοινόχρηστους χώρους και χώρους αποθήκευσης Σε κάθε ένα από τους παραπάνω χώρους πρέπει να προστεθούν και 15% περίπου χώροι, που θα είναι κοινόχρηστοι και θα περιλαμβάνουν: Κοινές περιοχές (διάδρομοι, σκάλες, ανελκυστήρες) Χώρους αποθήκευσης Ανδρικές και γυναικείες τουαλέτες καθώς και τουαλέτες για άτομα με ειδικές ανάγκες Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης μπορεί να τοποθετηθεί στο υπόγειο των κτιριακών εγκαταστάσεων. Συμπερασματικά, οι συνολικοί απαιτούμενοι χώροι για την Κεντρική Διεύθυνση του Ερευνητικού Κέντρου υπολογίζονται σε τμ, κατανεμημένα ως εξής: 30

31 Κεντρική Διεύθυνση τμ Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών τμ Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας και Μηχανικής Τροφίμων τμ Ινστιτούτο Ενεργειακών Πόρων και Περιβαλλοντικών Μελετών τμ Συνεδριακό Κέντρο 550 τμ Χώρος εστίασης 150 τμ Κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, τουαλέτες κτλ 500 τμ Τέλος, θα πρέπει να κατασκευαστεί και χώρος ενός φυλακίου στην είσοδο του Ερευνητικού Κέντρου, επιφάνειας περίπου 20 τμ, για τους εργαζόμενους στη φύλαξη του Κέντρου. 3.7 Η συνολική έκταση του Ερευνητικού Κέντρου Για τη δημιουργία των παραπάνω τεσσάρων κτιρίων της Κεντρικής Διεύθυνσης και των Ινστιτούτων του Ερευνητικού Κέντρου, συνολικής επιφάνειας τμ, θα απαιτηθεί μια έκταση τουλάχιστον τμ, η οποία να καλύπτει τις ανάγκες του σε χώρους στάθμευσης και χώρους πρασίνου, ενώ παράλληλα να υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης των κτιριακών υποδομών σε περίπτωση μεγέθυνσης των Ινστιτούτων ή και δημιουργίας νέων. Πιο συγκεκριμένα, για την κάλυψη των αναγκών σε θέσεις στάθμευσης θα απαιτηθεί χώρος περίπου τμ για τη δημιουργία 200 θέσεων στάθμευσης αρχικά, αλλά και με πρόβλεψη επιπλέον 200 θέσεων σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας. Ο χώρος που θα μείνει ακάλυπτος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του για δημιουργία χώρων πρασίνου και δενδροφύτευσης, με στόχο να προσδίδει το Ερευνητικό Κέντρο την εικόνα ενός φιλικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες. 31

32 4. Επιχειρηματικό Σχέδιο Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα Ερευνητικό Κέντρο με τα παραπάνω χαρακτηριστικά δύο κύριοι παράγοντες θα πρέπει να εξεταστούν: (α) η χρηματοδότηση του Κέντρου και (β) η προσέλκυση ερευνητών και επιστημόνων για να επανδρώσουν τα Ινστιτούτα. Σε δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εγκαθίδρυση συνεργασιών με άλλα Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια, αλλά και με την επιχειρηματική κοινότητα, με στόχο την προώθηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας. Αναφορικά με το θέμα της χρηματοδότησης του Κέντρου, αυτή μπορεί να εξεταστεί σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα: Χρηματοδότηση για τη δημιουργία των κτιριακών υποδομών Χρηματοδότηση για την προμήθεια αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και επίπλων για τη λειτουργία των Ινστιτούτων Χρηματοδότηση για την προμήθεια ερευνητικού και επιστημονικού εξοπλισμού Χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας και ανελαστικών δαπανών (τηλεφωνία, ηλεκτρικό, υδροδότηση, αποχέτευση, αναλώσιμα κτλ) 4.1 Κόστος δημιουργίας των κτιριακών υποδομών Το κόστος των κτιριακών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει (α) το κόστος του οικοπέδου και (β) το κόστος των κτιρίων. Το κόστος ενός οικοπέδου συνολικής έκτασης τμ προϋπολογίζεται σε (μέσο κόστος 200 / τμ, ανάλογα με την περιοχή). Η περιοχή δημιουργίας του Ερευνητικού Κέντρου θα πρέπει να αναζητηθεί σε περιοχές που προϋπάρχει κάποια ερευνητική ή/και επιστημονική δραστηριότητα (ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια κτλ) ή σε περιοχές επιχειρηματικής δραστηριότητας (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κτλ), με σκοπό την διευκόλυνση των συνεργιών με τους ερευνητικούς και επιχειρηματικούς φορείς. Αναφορικά με τα κτίρια, το μέσος κόστος ανέγερσης ενός επαγγελματικού κτιρίου, που να ικανοποιεί τις ανάγκες ενός Ερευνητικού Ινστιτούτου ανέρχεται σε / τμ για την περιοχή της Ελλάδας και 800 / τμ για την περιοχή της 32

33 Βουλγαρίας. Θεωρώντας ότι η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στη δημιουργία του Ερευνητικού Κέντρου στην Βουλγαρία, ο προϋπολογισμός ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού) ανέρχεται στα για κτιριακή επιφάνεια τμ. Με βάση τα παραπάνω το προϋπολογιστικό κόστος δημιουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων ανέρχεται στα , όπου αν συμπεριλάβει κανείς 10% απρόβλεπτες εργασίες, το τελικό προϋπολογιστικό κόστος ανέρχεται στα Η παραπάνω δαπάνη θα πρέπει να καλυφθεί από εγκεκριμένη χρηματοδότηση από εθνικό φορέα, καθώς η ερευνητική δραστηριότητα που μπορεί να χρηματοδοτήσει κάποιες δαπάνες θεωρείται ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. 4.2 Κόστος προμήθειας αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και επίπλων για τη λειτουργία των Ινστιτούτων Αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, φωτοτυπικών, σαρωτών κειμένου, fax, κτλ) και επίπλων (γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες, κτλ) για τη δημιουργία 205 θέσεων εργασίας, για την Κεντρική Διεύθυνση και τα Ινστιτούτα. Το μέσο κόστος ανά θέση εργασίας υπολογίζεται σε (μέσο κόστος Η/Υ 900, μέσο κόστος γραφείου, καρέκλας, βιβλιοθήκης 700, μέσο κόστος λοιπών 200 ). Επομένως το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος δημιουργίας 205 θέσεων εργασίας ανέρχεται σε Η παραπάνω δαπάνη θα πρέπει εν μέρη να καλυφθεί από εγκεκριμένη χρηματοδότηση από εθνικό φορέα, μέχρι να ξεκινήσει η λειτουργία του Κέντρου και η χρηματοδότηση στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων, η οποία θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει το υπόλοιπο ποσό. 4.3 Κόστος προμήθειας ερευνητικού και επιστημονικού εξοπλισμού Το κόστος προμήθειας ερευνητικού και επιστημονικού εξοπλισμού δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση κάποιον κανόνα. Εξάλλου, το μεγαλύτερο μέρος της προμήθειας του παραπάνω εξοπλισμού θα προέλθει από χρηματοδότηση στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων. Μέχρι όμως να ξεκινήσουν τα ερευνητικά προγράμματα των Ινστιτούτων, και από την εμπειρία του ΕΚΕΤΑ, μπορεί να εκτιμηθεί ότι το νέο Ερευνητικό Κέντρο θα πρέπει να προβεί σε προμήθεια ερευνητικού και επιστημονικού εξοπλισμού περίπου ανά 33

34 Ινστιτούτο για τα δύο πρώτα έτη. Επομένως, θα πρέπει να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση συνολικού ποσού για τα δύο πρώτα έτη από εθνικό φορέα, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή έναρξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Κέντρου. 4.4 Χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας και ανελαστικών δαπανών (τηλεφωνία, ηλεκτρικό, υδροδότηση, αποχέτευση, αναλώσιμα κτλ) Αναφορικά με τη χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας και ανελαστικών δαπανών του Κέντρου, η συνήθης πρακτική για νέα Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα είναι: (α) η άμεση τακτική χρηματοδότηση του Κέντρου από τον αντίστοιχο φορέα εποπτείας για την κάλυψη ορισμένου ύψους δαπανών μισθοδοσίας και κυρίως για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας των τακτικών υπαλλήλων (ερευνητών και εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου). (β) η έμμεση χρηματοδότηση των ανελαστικών δαπανών μέσω της Εθνικής Συμμετοχής στη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, δεδομένου ότι στο 6 ο ΠΠ το ποσοστό χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στο 50%, και το 7 ο ΠΠ ανέρχεται στο 75%. Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου θα πρέπει να εξασφαλιστεί η άμεση τακτική χρηματοδότηση του Κέντρου για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των Διευθυντών, των ερευνητών και το 50% του Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού Προσωπικού, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 34

35 Αριθμός Μέσο Ετήσιο Κόστος / Εργαζόμενο Συνολικό Ετήσιο Κόστος Διευθυντές / Ερευνητές Τεχνικό, Διοικητικό, Βοηθητικό Προσωπικό 61 / 2 = ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 5: Ανάλυση αιτούμενης ετήσιας χρηματοδότησης για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας Επίσης, για την κάλυψη των ανελαστικών δαπανών λειτουργίας του Κέντρου θα πρέπει να εξασφαλιστεί από το Κράτος η ανάλογη είτε άμεση είτε έμμεση (μέσω της εθνικής συμμετοχής των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων) χρηματοδότηση. Το κόστος των ανελαστικών δαπανών ενός Ερευνητικού Κέντρου, με βάση την εμπειρία του ΕΚΕΤΑ, ανέρχεται στα 60 / τμ ετησίως. Δεδομένου ότι η συνολική επιφάνεια των κτιρίων υπολογίζεται σε τμ, το προϋπολογιζόμενο κόστος ανελαστικών δαπανών ανέρχεται σε ετησίως. 4.5 SWOT ανάλυση για τα Ινστιτούτα Για να διαμορφωθεί η μακροπρόθεσμη στρατηγική της επιχείρησης πρέπει πρώτα να αναγνωριστούν και να αποτυπωθούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία μίας επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό καθώς και οι ευκαιρίες και απειλές που διαφαίνονται στο επιχειρησιακό της περιβάλλον. Η αποτύπωση αυτή είναι ευρέως γνωστή ως ανάλυση SWOT Ανάλυση (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats Analysis). Η Ανάλυση στηρίζεται στην καταγραφή των δυνατών και αδύνατων σημείων της υπό εξέταση επιχείρησης: Δυνατά σημεία (Strengths) θεωρούνται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να καταβληθεί προσπάθεια διατήρησης και περαιτέρω ανάπτυξής τους. Αδύνατα σημεία (Weaknesses) θεωρούνται εκείνα τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης για τα οποία θα πρέπει να ληφθούν μέτρα βελτίωσής τους. Η αναγνώριση και αποτύπωση των δυνατών και αδύνατων σημείων προκύπτει 35

36 από μια ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (χρηματοοικονομική κατάσταση και εξέλιξη η οποία μπορεί να είναι καλή, μέτρια ή και κακή - ικανότητες, τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών και του προσωπικού, τεχνολογική πρωτοπορία ή υστέρηση κλπ.). Μια επιχείρηση, για παράδειγμα, μπορεί να έχει πολύ ικανά στελέχη και προσωπικό (δυνατό σημείο) αλλά περιορισμένη χρηματοδότηση και έλλειψη των απαραίτητων ευρεσιτεχνιών για κατοχύρωση και προβολή της τεχνογνωσίας της (αδύνατα σημεία που πρέπει να βελτιωθούν). Κάποια στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος πιθανόν να αποτελούν συγχρόνως και δυνατά και αδύνατα σημεία, για παράδειγμα το μικρό μέγεθος το οποίο μπορεί να περιορίζει τις δυνατότητες γρήγορης ανάπτυξης ή αντιμετώπισης επιθέσεων από ανταγωνιστές (αδύνατο σημείο) μπορεί όμως να δίνει ευελιξία στην εξυπηρέτηση του πελάτη και στην προσαρμογή σε αλλαγές του περιβάλλοντος (δυνατό σημείο). Ευκαιρίες (Opportunities) θεωρούνται οι παράγοντες στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος τους οποίους θα πρέπει η επιχείρηση να εκμεταλλευθεί και να αξιοποιήσει μέσα από κατάλληλες στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων της. Απειλές (Threats) θεωρούνται οι παράγοντες στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος που θα πρέπει να ανησυχήσουν την επιχείρηση και που πιθανώς να οδηγήσουν σε απόκλιση από τους στόχους της, αν δεν ληφθούν μέτρα αντιμετώπισής τους. Η αναγνώριση και αποτύπωση των Ευκαιριών και των Απειλών προκύπτει από ανάλυση α) του εξωτερικού Μακρο-περιβάλλοντος που αναφέρεται στις γενικότερες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες καθώς και το γενικό επίπεδο εξέλιξης της τεχνολογίας που επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν την επιχείρηση (γνωστή ως ανάλυση P.E.S.T.) και β) του εξωτερικού Μικροπεριβάλλοντος που αναφέρεται στις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούμαστε (η οποία μπορεί να στηριχτεί στην ανάλυση των πέντε δυνάμεων του M. Porter (βλ. κατωτέρω). Η ανάλυση SWOT για τα τρία Ινστιτούτα του Ερευνητικού Κέντρου φαίνεται στους επόμενους πίνακες: 36

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 6 0 χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 498100 Fax: 2310 498180 web: http://www.certh.gr e-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Λαμίας» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» {K.E.2094 (80801)}

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» {K.E.2094 (80801)} Αποθετηρίου» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» {K.E.2094 (80801)} Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: Εβδομήντα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2. «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2. «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιομηχανικής Επιχείρησης. (Βιομηχανία Παραγωγής Σοκολάτας)

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιομηχανικής Επιχείρησης. (Βιομηχανία Παραγωγής Σοκολάτας) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Πτυχιακή εργασία Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιομηχανικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα (ΕΜΠ.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα (ΕΜΠ. Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα (ΕΜΠ.ΔΕ-ΟΠ) Μελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυση Εταιρίας Μελετών Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΚΕ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Διακηρυξης: 12302/5-11-2012 Προϋπολογισμός: Εξήντα Μία Χιλιάδες Τριακόσια Ογδόντα Δυο Ευρώ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σύντοµο Ιστορικό ίδρυσης του ΤΕΙ Λαµίας. 6 1.2 Στόχοι και επιδιώξεις του ΤΕΙ Λαµίας.... 6 1.3 ιαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού....

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής... 4 2.2.1. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Δ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ)

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ) ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ) ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3.1 Γ. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα MBA TQM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιανουάριος 2009 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Προϋπολογισμός: 280.000,00 (με ΦΠΑ) 227.642,28 (χωρίς ΦΠΑ)

Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Προϋπολογισμός: 280.000,00 (με ΦΠΑ) 227.642,28 (χωρίς ΦΠΑ) Διακήρυξη Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» του Υποέργου 3 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιανουάριος 2009 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα