Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 6 0 χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης Τ.Θ Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: Fax: web: Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Η διάρθρωση της Κεντρικής Διεύθυνσης Οι υπηρεσίες της Κεντρικής Διεύθυνσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Γενικές αρχές Κτίρια Ινστιτούτων Το κτίριο της Κεντρικής Διεύθυνσης Οι απαιτήσεις σε χώρο της αίθουσας συνεδριάσεων και εκπαίδευσης Οι απαιτήσεις σε χώρο του Εστιατόριου / Κυλικείου Οι απαιτήσεις των κοινόχρηστους χώρους και χώρους αποθήκευσης Η συνολική έκταση του Ερευνητικού Κέντρου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Κόστος δημιουργίας των κτιριακών υποδομών Κόστος προμήθειας αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και επίπλων για τη λειτουργία των Ινστιτούτων Κόστος προμήθειας ερευνητικού και επιστημονικού εξοπλισμού Χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας και ανελαστικών δαπανών (τηλεφωνία, ηλεκτρικό, υδροδότηση, αποχέτευση, αναλώσιμα κτλ) SWOT ανάλυση για τα Ινστιτούτα ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Βουλγαρία (επαρχίες Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali, Haskovo) Άλλες πηγές χρηματοδότησης

3 1. Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη έχει στόχο την επεξεργασία στοιχείων για τη δημιουργία ενός Τεχνολογικού Πάρκου ή Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, σε αντιστοιχία με το ΕΚΕΤΑ, στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας, ως κεντρικού φορέα του δικτύου μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας. Τα στοιχεία, με βάση τα οποία έγινε η παρούσα μελέτη, βασίζονται στα αποτελέσματα του Υποέργου 1, το οποίο είχε ως αντικείμενο την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο προώθησης της καινοτομίας, περιλαμβάνοντας ανάλυση ζήτησης, εκτίμηση τεχνολογικών αναγκών, αναζήτηση και καταγραφή τρόπων χρηματοδότησης και διαμόρφωση προγράμματος δράσης για μεταφορά τεχνολογίας. Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα του Υποέργου 1 οι τεχνολογικές ανάγκες για τους κυριότερους επιχειρηματικούς κλάδους της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας Βουλγαρίας επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς: Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών Ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες Τεχνολογίες αγροτικής παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων Στους Πίνακες 1 και 2 φαίνεται αναλυτικά το ενδιαφέρων των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία αντίστοιχα για τεχνολογίες στις ερευνητικές περιοχές που δραστηριοποιείται το ΕΚΕΤΑ, όπως καταγράφηκαν στο Υποέργο 1. 3

4 Μέγεθος ενδιαφέροντος για τεχνολογίες ΕΚΕΤΑ στην Ελλάδα (διασυνοριακή περιοχή με Βουλγαρία) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 63% 13% 6% 19% 0% 31% 13% 6% 19% 31% 88% 69% 56% 0% 19% 19% 6% 0% 6% 6% 0% 6% 6% 13% 6% Καθόλου Μικρό Μέτριο Τεχνική Φυσικών και Χημικών Διεργασιών Πληροφορική, τηλεματική και τηλεπικοινωνίες Μεταφορές Αγροτική παραγωγή - παραγωγή και έλεγχος τροφίμων Τεχνολογία αξιοποίησης στερεών καυσίμων και παραπροϊόντων Αρκετό Μεγάλο Πίνακας 1: Μέγεθος ενδιαφέροντος για τεχνολογίες του ΕΚΕΤΑ στην Ελλάδα (διασυνοριακή περιοχή με Βουλγαρία) 4

5 Μέγεθος ενδιαφέροντος για τεχνολογίες ΕΚΕΤΑ στη Βουλγαρία (διασυνοριακή περιοχή με Ελλάδα) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 91% 2% 0% 6% 2% Τεχνική Φυσικών και Χημικών Διεργασιών 72% 8% 0% 6% 15% Πληροφορική, τηλεματική και τηλεπικοινωνίες 83% 83% 70% 4% 9% 4% 2% 8% 4% 9% 2% 6% 0% 13% Μεταφορές Αγροτική παραγωγή - παραγωγή και έλεγχος τροφίμων Τεχνολογία αξιοποίησης στερεών καυσίμων και παραπροϊόντων Καθόλου Μικρό Μέτριο Αρκετό Μεγάλο Πίνακας 2: Μέγεθος ενδιαφέροντος για τεχνολογίες του ΕΚΕΤΑ στη Βουλγαρία (διασυνοριακή περιοχή με Ελλάδα) 5

6 Συνεπώς, ένα δυνητικό σενάριο για δημιουργία ενός Ερευνητικού Κέντρου στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας θα έπρεπε να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία ερευνητικά Ινστιτούτα, τα οποία να καλύπτουν τις τεχνολογικές ανάγκες στους παραπάνω τομείς. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη θα βασισθεί στο σενάριο δημιουργίας ενός Ερευνητικού Κέντρου με τρία Ινστιτούτα και την Κεντρική Διεύθυνση του Κέντρου: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κεντρική Διεύθυνση Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας & Μηχανικής Τροφίμων Ινστιτούτο Πληροφορικής Ινστιτούτο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σχήμα 1.1: Οργανωτική Δομή Ερευνητικού Κέντρου Σήμερα τα Πανεπιστήμια και Ερευνητικοί Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στις παραπάνω τεχνολογικές περιοχές και δύναται να καλύπτουν τις τεχνολογικές ανάγκες των επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας Βουλγαρίας συνοψίζονται παρακάτω: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Τομέας Πληροφορικής: Τμήμα Πληροφορικής (ΑΠΘ / Κεντρική Μακεδονία) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (ΑΠΘ / Κεντρική Μακεδονία) 6

7 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Παν. Μακεδονίας / Κεντρική Μακεδονία) Τμήμα Πληροφορικής (ΑΤΕΙΘ / Κεντρική Μακεδονία) Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΕΚΕΤΑ / Κεντρική Μακεδονία) Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κεντρική Μακεδονία) Ινστιτούτο Μελετών / Ερευνών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Χώρων Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΙΝΑ (Κεντρική Μακεδονία) Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΑΤΕΙ Σερρών / Κεντρική Μακεδονία) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχναικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΔΠΘ / Αν. Μακ Θράκη) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής (ΑΤΕΙ Καβάλας / Αν. Μακ Θράκη) Τομέας Αγροβιοτεχνολογίας και Μηχανικής Τροφίμων: Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών (ΑΠΘ / Κεντρική Μακεδονία) Τμήμα Βιολογίας (ΑΠΘ / Κεντρική Μακεδονία) Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΑΤΕΙΘ / Κεντρική Μακεδονία) Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής (ΑΤΕΙΘ / Κεντρική Μακεδονία) Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ / Κεντρική Μακεδονία) Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας ΕΘΙΑΓΕ (Κεντρική Μακεδονία) Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης (Κεντρική Μακεδονία) Τομέας Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Τμήμα Χημείας (ΑΠΘ / Κεντρική Μακεδονία) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (ΑΠΘ / Κεντρική Μακεδονία) Τμήμα Χημικών Μηχανικών (ΑΠΘ / Κεντρική Μακεδονία) Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (ΑΠΘ / Κεντρική Μακεδονία) Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΕΚΕΤΑ / Κεντρική Μακεδονία) Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΕΚΕΤΑ / Κεντρική Μακεδονία) Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 7

8 (ΔΠΘ / Αν. Μακ Θράκη) Βουλγαρία Τομέας Πληροφορικής: Ινστιτούτο Μαθηματικών και Πληροφορικής (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Ινστιτούτο Υπολογιστών και επικοινωνιακών Συστημάτων (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Εργαστήριο Τηλεματικής (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Τμήμα Μαθηματικών και Πληροφορικής (Παν. Σόφιας / Σόφια) Τμήμα Τεχνολογιών Συστημάτων Υπολογιστών, Ελέγχου και Επικοινωνιών (Τεχνικό Παν. / Σόφια) Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Πληροφορικής ((Τεχνικό Παν. / Σόφια) Τμήμα Πληροφορικής (Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο NBU / Σόφια) Ινστιτούτο Υπολογιστών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σόφια) Ινστιτούτου Μαθηματικών και Υπολογιστών (Σόφια) Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας (Σόφια) Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο Neofit Rilski (Blagoevgrad) Τομέας Άγροβιοτεχνολογίας και Μηχανικής Τροφίμων: Ινστιτούτο Βοτανικής (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Τμήμα Βιολογίας (Παν. Σόφιας / Σόφια) Εθνικό Κέντρο Αγροτικής Έρευνας NCAS (Σόφια) Τομέας Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Ινστιτούτο Μηχανικής (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Ινστιτούτο Γενικής και Ανόργανης Χημείας (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Ινστιτούτο Οργανικής Χημείας και Κέντρο Φυτο-χημείας (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) 8

9 Ινστιτούτο Φυσικής Χημείας (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Ινστιτούτο Κατάλυσης (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Κεντρικό Εργαστήριο Πηγών Ηλεκτροχημικής Ενέργειας (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Κεντρικό Εργαστήριο Φωτο-διεργασιών (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Ινστιτούτο Πολυμερών (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Ινστιτούτο Επιστήμης Μετάλλων (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Κεντρικό Εργαστήριο Φυσικο-χημικής Μηχανικής (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Ινστιτούτο Πυρηνικής Έρευνας και Πυρηνικής Ενέργειας (Ακαδημία Επιστημών / Σόφια) Τμήμα Χημείας (Παν. Σόφιας / Σόφια) Ηλεκτρονικής Μηχανικής και Τεχνολογίας (Τεχνικό Παν. / Σόφια) Τμήμα Μηχανικής και Μηχανολογίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Τεχνικό Παν. / Σόφια) Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα είναι επικεντρωμένη στην περιοχή της Θεσσαλονίκης (ΕΚΕΤΑ, ΑΠΘ, Παν. Μακεδονίας) για την πλευρά της Ελλάδας και στην περιοχή της Σόφιας για την Βουλγαρική πλευρά, ενώ ιδιαίτερα έντονη είναι η έλλειψη ερευνητικού δυναμικού στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης και στις Επαρχίες Blagevgrad, Smolyan, Kardjali και Haskovo της Βουλγαρίας. Εξάλλου, στους Πίνακες 3 και 4 φαίνονται οι τεχνολογικές ανάγκες των επιχειρήσεων στις παραπάνω περιοχές για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, αντίστοιχα: 9

10 Τεχνολογικές ανάγκες στην Ελλάδα (διασυνοριακή περιοχή με Βουλγαρία) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 31% 13% 25% 19% 6% 50% 25% 13% 6% 13% Τεχνολογικές υποδομές Εξειδικευμένο προσωπικό 38% 19% 19% 25% 25% 44% 19% 13% 0% 0% Τεχνολογική υποστήριξη Συμβουλευτική υποστήριξη 6% 13% 38% 25% 19% Τεχνολογικές συνεργασίες 94% 6% 0% Αλλες τεχνολογικές ανάγκες Καθόλου Μικρές Μέτριες Αρκετές Μεγάλες Πίνακας 3: Τεχνολογικές ανάγκες στην Ελλάδα (διασυνοριακή περιοχή με Βουλγαρία) 10

11 Τεχνολογικές ανάγκες στη Βουλγαρία (διασυνοριακή περιοχή με Ελλάδα) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 36% 34% 38% 8% 13% 6% 19% 21% 15% 11% 11% 15% 26% 21% 26% Τεχνολογικές υποδομές Εξειδικευμένο προσωπικό Τεχνολογική υποστήριξη 45% 11% 23% 15% 6% Συμβουλευτική υποστήριξη 32% 11% 25% 13% 19% Τεχνολογικές συνεργασίες Καθόλου Μικρές Μέτριες Αρκετές Μεγάλες Πίνακας 4: Τεχνολογικές ανάγκες στη Βουλγαρία (διασυνοριακή περιοχή με Ελλάδα) 11

12 Παρατηρούμε ότι οι κυριότερες τεχνολογικές ανάγκες των Ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών επικεντρώνονται: Στις τεχνολογικές συνεργασίες Σε εξειδικευμένο προσωπικό Σε τεχνολογικές υποδομές ενώ στην περιοχή της Βουλγαρίας οι τεχνολογικές ανάγκες είναι αρκετά μεγαλύτερες και επικεντρώνονται: Στις τεχνολογικές συνεργασίες Σε εξειδικευμένο προσωπικό Σε τεχνολογικές υποδομές Σε τεχνολογική υποστήριξη Συνοψίζοντας τα παραπάνω, θα μπορούσε να πει κανείς ότι το σενάριο δημιουργίας ενός Ερευνητικού Κέντρου, που να δραστηριοποιείται στις περιοχές της πληροφορικής και επικοινωνιών, βιοτεχνολογίας και μηχανικής τροφίμων και ενέργειας και περιβάλλοντος, αποτελεί ζωτική ανάγκη τόσο για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά κυρίως για τις Νότιες επαρχίες της Βουλγαρίας (Blagevgrad, Smolyan, Kardjali και Haskovo). Επομένως, η παρούσα μελέτη θα επικεντρωθεί στην περιγραφή των απαιτήσεων σε υποδομές ενός Ερευνητικού Κέντρου, κατ αντιστοιχία με το ΕΚΕΤΑ, στην πλευρά της Βουλγαρίας. Αρχικά παρουσιάζονται τα τρία ερευνητικά Ινστιτούτα, όπως περιγράφηκαν παραπάνω, για την κάλυψη των τεχνολογικών αναγκών των επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας Βουλγαρίας. Έπειτα, παρουσιάζεται η Κεντρική Διεύθυνση του Κέντρου και η δομή και λειτουργία του, ενώ, τέλος παρουσιάζεται το επιχειρηματικό πλάνο του Ερευνητικού Κέντρου και οι δυνητικές πηγές χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του. 12

13 2. Δομή του Ερευνητικού Κέντρου Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η δομή του Ερευνητικού Κέντρου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις εξής μονάδες: Την Κεντρική Διεύθυνση Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας και Μηχανικής Τροφίμων Το Ινστιτούτο Ενεργειακών Πόρων και Περιβαλλοντικών Μελετών Το ερευνητικό κέντρο που θα δημιουργηθεί, εκτός από τα Ινστιτούτα που θα το απαρτίζουν, πρέπει να έχει και μια Κεντρική Διεύθυνση (Κ.Δ.) η οποία θα είναι αρμόδια για το χειρισμό όλων των θεμάτων της υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης του οποιασδήποτε φύσης προσωπικού του Κέντρου, για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του, τη φροντίδα για τη διαχείριση των αναγκαίων για τη λειτουργία του υλικών και εφοδίων και την είσπραξη των οποιωνδήποτε εσόδων, για τα θέματα αλληλογραφίας, πρωτοκόλλου, γενικού αρχείου και γενικά για όλα τα θέματα διοικητικής μέριμνας που αφορούν στη λειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου και των Ινστιτούτων του. Η Κ.Δ. είναι επίσης αρμόδια για θέματα που αφορούν περισσότερα από ένα Ινστιτούτα, όπως υλοποίηση ερευνητικών έργων και μελετών. 2.1 Η διάρθρωση της Κεντρικής Διεύθυνσης Η Κεντρική Διεύθυνση του Ερευνητικού Κέντρου πρέπει να αποτελείται από πέντε Υπηρεσίες και το Γραφείο Διαμεσολάβησης: Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία Η υπηρεσία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τις εξής μονάδες: Γραμματεία Οι αρμοδιότητες της Γραμματείας είναι οι εξής: Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον Υπεύθυνο και το προσωπικό των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Χειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο Φροντίζει για τη δακτυλογράφηση και τήρηση των πρακτικών του ΔΣ 13

14 του Ερευνητικού Κέντρου Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και το έντυπο και λοιπό υλικό προς το εσωτερικό και το εξωτερικό Τηρεί πρωτόκολλο αλληλογραφίας και το αρχείο της Κεντρικής Διεύθυνσης Τηρεί και παρακολουθεί το αρχείο εγκρίσεων - αποφάσεων ταξιδίων του Κέντρου Επιμελείται της διοργάνωσης των συνεδριάσεων του ΔΣ και λοιπών συναντήσεων της Κεντρικής Διεύθυνσης ή συνεργατών της Επιμελείται των προμηθειών και τακτοποίησης της γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων υλικών των Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών της Κεντρικής Διεύθυνσης Μονάδα Προσωπικού Οι αρμοδιότητες της μονάδας συνοψίζονται ως ακολούθως: Χειρίζεται όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών του πάσης φύσεως και κατηγορίας προσωπικού Φροντίζει για την προετοιμασία, τήρηση πρακτικών και υλοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ σε θέματα προσωπικού, προσλήψεων, αναθέσεων, υποτροφιών, καταρτίζοντας συμβάσεις επ αυτών Φροντίζει για την εκκαθάριση των πάσης φύσεως αποδοχών ή άλλων απολαβών του προσωπικού και τη σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων Παρακολουθεί και εφαρμόζει τη νομοθεσία και διάφορους εγκυκλίους όσον αφορά στη μισθοδοσία, ασφαλιστική νομοθεσία, φόρους και οποιοδήποτε άλλο θέμα προσωπικού Φροντίζει για την πληρωμή εντός των τακτών προθεσμιών των αμοιβών, φόρων, ασφαλιστικών εισφορών κτλ του προσωπικού Συντάσσει τον Απολογισμό του τμήματα της Κεντρικής Διεύθυνσης Κέντρου σε συνεργασία με άλλα Τηρεί αρχείο προσωπικού και παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με αυτό προς τον Υπεύθυνο Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών, Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης και Διευθυντές των Ινστιτούτων 14

15 Μονάδα Λογιστηρίου Η μονάδα Λογιστηρίου είναι αρμόδια για τα εξής: Εποπτεύει τη σωστή τήρηση της νομοθεσίας, Κανονισμού λειτουργίας και αποφάσεων του ΔΣ στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του Κέντρου Έχει την ευθύνη παρακολούθησης και πραγματοποίησης των εισπράξεων των εσόδων του Κέντρου, καθώς και των πληρωμών των οποιωνδήποτε δαπανών του Εποπτεύει τη λογιστικοποίηση και τήρηση των πάσης φύσεως δαπανών και εσόδων του Ερευνητικού Κέντρου Παρακολουθεί τα χρηματικά διαθέσιμα του Κέντρου και τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Συντάσσει τον Προϋπολογισμό και τον Απολογισμό του Κέντρου σε συνεργασία με άλλα τμήματα Ελέγχει και παρακολουθεί τις συμβάσεις και εποπτεύει την προετοιμασία των θεμάτων δαπανών για το ΔΣ Μονάδα Προϋπολογισμών και Έργων Οι αρμοδιότητες της μονάδας συνοψίζονται ως ακολούθως: Συντάσσει τους Προϋπολογισμούς του Κέντρου σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των Ινστιτούτων και τα λοιπά τμήματα Παρακολουθεί την πορεία των προϋπολογισμών Παρακολουθεί τα ερευνητικά προγράμματα του Κέντρου βοηθώντας στη σύνταξη προτάσεων και παρακολουθώντας τις εισπράξεις και τις δαπάνες τους Προετοιμάζει και παρέχει στοιχεία για τους οικονομικούς ελέγχους από χρηματοδοτούντες φορείς Εποπτεύει την τήρηση αρχείου οποιωνδήποτε στοιχείων αφορούν στα προγράμματα Συντάσσει τον Απολογισμό του Κέντρου σε συνεργασία με άλλα τμήματα Μονάδα Προμηθειών και Περιουσίας Οι αρμοδιότητες της μονάδας συνοψίζονται ως ακολούθως: 15

16 Φροντίζει για την πιστή τήρηση του Κανονισμού Προμηθειών του Κέντρου Ενημερώνει για την έρευνα αγοράς και συμμετέχει στην προκήρυξη διαγωνισμών για την προμήθεια οποιονδήποτε υλικών Φροντίζει για τη διεκπεραίωση εργασιών αγοράς υλικών και λοιπών προμηθειών Φροντίζει για την ασφάλιση του εξοπλισμού των Ινστιτούτων και της Κεντρικής Διεύθυνσης του Κέντρου Εποπτεύει της ετήσιας απογραφής του εξοπλισμού και γενικά της περιουσίας του Κέντρου Τεχνική Υπηρεσία. Η Τεχνική Υπηρεσία αποτελείται από τις ακόλουθες μονάδες: Μονάδα Συντήρησης Κτιριακών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Η μονάδα αυτή είναι επιφορτισμένη με τη συντήρηση όλων τω κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων του Κέντρου. Μπορεί να λειτουργεί σε συνεργασία και με ιδιωτική εταιρία. Επιπλέον, η μονάδα εκπονεί τα σχέδια με τις παροχές του δικτύου καθώς και τα ηλεκτρολογικά σχέδια. Τα σχέδια αυτά θα βρίσκονται στα αρχεία της Τεχνικής Υπηρεσίας. Μονάδα Μελετών και Έργων Η μονάδα αυτή είναι επιφορτισμένη με την επίβλεψη της εκπόνησης μελετών για θέματα που αφορούν το κτιριακό συγκρότημα του Κέντρου. Μονάδα Ασφάλειας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Η μονάδα αυτή είναι επιφορτισμένη με τη φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του συγκροτήματος, τον έλεγχο πρόσβασης σε αυτόν πεζών και οχημάτων και την πρόληψη ατυχημάτων ή συνεργασία για αποτροπή τους. Μονάδα Καθαριότητας Κτιρίων και Συντήρησης Περιβάλλοντος Χώρου Όσον αφορά την καθαριότητα, η μονάδα είναι επιφορτισμένη με όλα τα 16

17 θέματα που διέπουν την καθαριότητα των κτιρίων, τη διαχείριση των ανα- κυκλώσιμων υλικών και την αποκομιδή των απορριμμάτων. Η συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου μπορεί να γίνεται σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρία, ενώ στη μονάδα περιλαμβάνονται και αρμοδιότητες που σχετίζονται με τον εξοπλισμό γραφείων και εργαστηρίων. Μονάδα Διαχείρισης Συνεδριακού Κέντρου Η μονάδα αυτή είναι επιφορτισμένη με όλα τα θέματα που διέπουν τη λειτουργία του Συνεδριακού Κέντρου. Υπηρεσία Βιβλιοθήκης Η Υπηρεσία Βιβλιοθήκης θα δραστηριοποιείται στα εξής: Αναγνωστήριο και Δανεισμός Επιστημονική Πληροφόρηση και Υποστήριξη Προσκτήσεις και Τεκμηρίωση Υπηρεσία Υλοποίησης Προγραμμάτων Η Υπηρεσία Υλοποίησης Προγραμμάτων αφορά στην προώθηση των δραστηριοτήτων των Ινστιτούτων του Κέντρου και υλοποιεί οριζόντια προγράμματα από διάφορες πηγές. Υπηρεσία Στήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Η Υπηρεσία Στήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες: Μονάδα δικτύων Η/Υ Οι αρμοδιότητες της μονάδας συνοψίζονται ως ακολούθως: Διαδικασίες προμήθειας υπολογιστικών συστημάτων και λογισμικού Διαδικασίες επίλυσης τεχνικών προβλημάτων Ασφάλεια εξοπλισμού συσκευών δικτύων / υπολογιστικών συστημάτων Διακίνηση πληροφοριών 17

18 Τρόποι πρόσβασης στα δίκτυα Δικαιώματα πρόσβασης στα δίκτυα και στα υπολογιστικά συστήματα Μονάδα Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Συντήρησης Βάσεων Δεδομένων Οι κυριότερες αρμοδιότητες της μονάδας συνοψίζονται παρακάτω: Υποστηρίζει τις υπηρεσίες της Κεντρικής Διεύθυνσης και των Ινστιτούτων σε θέματα δημιουργίας βάσεων δεδομένων Ικανοποίηση των διαφόρων αιτημάτων που αφορούν βάσεις δεδομένων. Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται από τον υπεύθυνο της Υπηρεσίας Στήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Μονάδα Ανάπτυξης Εφαρμογών Διαδικτύου Οι κυριότερες αρμοδιότητες της μονάδας συνοψίζονται παρακάτω: Υποστηρίζει τις υπηρεσίες της Κεντρικής Διεύθυνσης και των Ινστιτούτων σε θέματα εφαρμογών στο διαδίκτυο όπως ανάπτυξη ιστοσελίδων, ανάπτυξη ιστοχώρων, κατασκευή μηχανών αναζήτησης βάσεων δεδομένων στο διαδίκτυο κτλ Ικανοποίηση των διαφόρων αιτημάτων που αφορούν εφαρμογών διαδικτύου. Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται από τον υπεύθυνο της Υπηρεσίας Στήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Μονάδα Μηχανογραφικής Υποστήριξης Οι αρμοδιότητες της μονάδας συνοψίζονται ως ακολούθως: Συμβάλλει στην ικανοποίηση των αναγκών του Κέντρου σε θέματα μηχανοργάνωσης αξιολογώντας τα υπάρχοντα προγράμματα και διαδικασίες και αναπτύσσοντας νέες εφαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες των Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών Συντηρεί το υπάρχον σύστημα για την άψογη λειτουργία του Παρέχει βοήθεια στους χρήστες της Κεντρικής Διεύθυνσης και των Ινστιτούτων για τη σωστή χρήση του συστήματος Διαχειρίζεται προβλήματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του συστήματος Αξιολογεί τις ανάγκες των Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών αλλά και του Κέντρου ευρύτερα και προτείνει λύσεις για την 18

19 αναβάθμιση του συστήματος Φροντίζει σε συνεργασία με το τμήμα δικτύων Η/Υ για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία και αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις Διοικητικές και Οικονομικές υπηρεσίες Γραφείο Διαμεσολάβησης Το Γραφείο Διαμεσολάβησης μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες: Γενική μονάδα Οι κύριες δραστηριότητες της μονάδας είναι: Αναζήτηση και συντονισμός προγραμμάτων που θα υλοποιούνται από το Γραφείο Διαμεσολάβησης και θα αφορούν θέματα ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του γραφείου Υποστήριξη των ερευνητών σε θέματα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών, πνευματικής ιδιοκτησίας, πατεντών, μεταφοράς τεχνολογίας και οικονομικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας Μονάδα Προβολής του Ερευνητικού Κέντρου Οι κύριες δραστηριότητες της μονάδας είναι: Προβολή των τεχνολογικών και άλλων εξειδικευμένων υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει το Κέντρο Εντοπισμός επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν εμπορικά τα ερευνητικά αποτελέσματα του Κέντρου Διοργάνωση ημερίδων εργασίας, μεταφοράς τεχνολογίας, συνεδρίων και σεμιναρίων με στόχο την προσέγγιση των ερευνητών με τους παραγωγικούς φορείς Οργάνωση των συμμετοχών σε τεχνολογικές εκθέσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Παραγωγή φυλλαδίων, φωτογραφικού υλικού, πολυμεσικών εφαρμογών και όποιου άλλου έντυπου ή ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού για την προβολή του Ερευνητικού Κέντρου Μονάδα Πληροφόρησης Οι κύριες δραστηριότητες της μονάδας είναι: 19

20 Αναζήτηση πληροφοριών για τα ερευνητικά προγράμματα Αναζήτηση και οργάνωση πληροφοριών σε θέματα έρευνας, χρήσιμες πληροφορίες, εντύπων του περιοδικού τύπου, επιφυλλίδες και φυλλάδια οργανισμών και εταιριών. Επιπλέον, παρακολούθηση των επιστημονικών συναντήσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε θέματα που σχετίζονται με το Ερευνητικό Κέντρο Παραλαβή και ικανοποίηση αιτημάτων σχετικών με την πληροφόρηση των ερευνητών σε θέματα συναφή με τη δραστηριότητα και τις υποχρεώσεις του γραφείου Μονάδα Υποστήριξης Εφαρμογών Διαδικτύου και Βάσεων Δεδομένων Οι κύριες δραστηριότητες της μονάδας είναι: Δημιουργία και συντήρηση βάσεων δεδομένων, με πληροφορίες για ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται στο Κέντρο, ερευνητικές δραστηριότητες, δημοσιεύσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες, ευρετήρια προσώπων και επιστημονικών οργάνων, επιθυμητές συνεργασίες κτλ Δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο για προβολή των δραστηριοτήτων του Γραφείου, παροχή δυνατότητας αποστολής αιτήσεων για συνεργασία, πρόσβαση στις τοπικές βάσεις δεδομένων κτλ 2.2 Οι υπηρεσίες της Κεντρικής Διεύθυνσης Η Κεντρική Διεύθυνση του Κέντρου θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: Υπηρεσίες Διοικητικές Διαχείριση οικονομικών του Κέντρου Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών, υπηρεσίες σχετικές με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τόσο στον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα Δημιουργία τεχνοβλαστών (spin-off) σε εξειδικευμένους τεχνολογικούς τομείς Οργάνωση εκδηλώσεων εκπαίδευσης και άλλων ανοικτών εκδηλώσεων, σεμιναρίων και μικρών διασκέψεων 20

21 3. Περιγραφή των Απαιτήσεων σε Υποδομές Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι απαραίτητες υποδομές σε κτίρια και εξοπλισμό του Ερευνητικού Κέντρου, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του, τουλάχιστον κατά τα πρώτα έτη. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ενδεχόμενη μεγέθυνση του Ερευνητικού Κέντρου, λόγω μεγέθυνσης των υπαρχόντων Ινστιτούτων ή δημιουργίας νέων. 3.1 Γενικές αρχές Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η αρχική λειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου θα συμπεριλαμβάνει τέσσερις μονάδες: την Κεντρική Διεύθυνση και τρία Ινστιτούτα: Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας και Μηχανικής Τροφίμων Το Ινστιτούτο Ενεργειακών Πόρων και Περιβαλλοντικών Μελετών Επομένως, οι κτιριακές υποδομές του Ερευνητικού Κέντρου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν: Το κτίριο της Κεντρικής Διεύθυνσης Τα κτίρια των Ινστιτούτων Χώρο συνεδριάσεων και εκπαίδευσης Εστιατόριο / κυλικείο Χώρους αποθήκευσης / χώρους εξυπηρέτησης Οι υποδομές του Κέντρου πρέπει να υπακούουν στις παρακάτω αρχές: Να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά άνω του μέσου όρου και προσδίδουν ένα υψηλής τεχνολογίας προφίλ. να Να είναι διαμορφωμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευέλικτες σε μελλοντική επέκτασή τους και η λειτουργία τους να μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις μελλοντικές ανάγκες. Η κατασκευή των κτιριακών υποδομών πρέπει να προβλέπει την 21

22 αλληλεπίδραση των μονάδων του Κέντρου μεταξύ τους. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο πρέπει να είναι καινοτόμο και εναρμονισμένο με το περιβάλλον, ενώ τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να τηρούν τους κρατικούς κανονισμούς. Οι χώροι του Κέντρου πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 3.2 Κτίρια Ινστιτούτων Οι απαιτήσεις των Ινστιτούτων σε χώρους εξαρτάται από το προσωπικό που θα εργάζεται σε αυτό, όπως επίσης και από τη φύση και τον όγκο του επιστημονικού και ερευνητικού εξοπλισμού που θα διαθέτει. Αρχικά βέβαια ο αριθμός των εργαζομένων και η ποσότητα του ερευνητικού εξοπλισμού δεν θα δικαιολογούν τη δημιουργία μεγάλων χώρων, όμως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες σε χώρους σε μερικά χρόνια. Η παρούσα μελέτη προτείνει παρακάτω τη δημιουργία συγκεκριμένων χώρων με σκοπό να καλύπτονται οι ανάγκες των Ινστιτούτων σε χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον πέντε ετών, με δυνατότητα επέκτασης των κτιριακών υποδομών στη συνέχεια. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι ένα Ινστιτούτο με σημαντικές ανάγκες σε προσωπικό, αλλά περιορισμένες ανάγκες, σε σχέση πάντα με τα υπόλοιπα Ινστιτούτα, σε επιστημονικό και ερευνητικό εξοπλισμό. Το προσωπικό του Ινστιτούτου μπορεί να εκτιμηθεί σε χρονικό ορίζοντα πέντε ετών σε περίπου 70 άτομα, κατανεμημένα ως εξής: Διευθυντής Ινστιτούτου 5 ερευνητές (όλων των βαθμίδων) 5 συνεργαζόμενοι εξωτερικοί επιστήμονες (π.χ. Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΔΕΠ) Πανεπιστημίων, κτλ) 50 συνεργαζόμενοι ερευνητές (με συμβάσεις εργασίας ή αναθέσεις έργου) στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων 5 άτομα τεχνικό προσωπικό 3 άτομα διοικητικό προσωπικό Οι συνολικοί χώροι γραφείων, που απαιτούνται για τη δημιουργία 70 θέσεων 22

23 εργασίας, υπολογίζονται σε περίπου 700 τμ (10 τμ ανά εργαζόμενο κατά μέσο όρο). Δεδομένου ότι ο επιστημονικός και ερευνητικός εξοπλισμός του Ινστιτούτου θα συμπεριλαμβάνει κατά κύριο λόγο ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δικτυακό εξοπλισμό, εξοπλισμό εικονικής πραγματικότητας, επεξεργασίας εικόνας και ήχου κτλ, οι παραπάνω χώροι μπορούν να αυξηθούν κατά 40% περίπου, και επομένως οι συνολικές ανάγκες σε χώρους του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Επικοινωνιών να υπολογίζονται σε περίπου τμ. Το τελικό αρχιτεκτονικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 11 ξεχωριστά γραφεία για τον Διευθυντή και τους Ερευνητές και συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ, 15 περίπου γραφεία για τους συνεργαζόμενου ερευνητές, 3 γραφεία για το διοικητικό προσωπικό, τουλάχιστον 5 μεγάλους χώρους (των 60 τμ περίπου) για χρήση εργαστηρίων ή εναλλακτικά για χρήση μεγάλων χώρων γραφείων. Τέλος, θα πρέπει να προβλεφθούν αποθηκευτικοί χώροι για το Ινστιτούτο επιφάνειας τουλάχιστον 100 τμ. Αναφορικά με ιδιαίτερες εξωτερικές παροχές προς το Ινστιτούτο θα μπορούσε μόνο να αναφερθεί η ανάγκη υψηλών ταχυτήτων σύνδεσης με το διαδίκτυο. Το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας και Μηχανικής Τροφίμων δεν απαιτεί κατ ανάγκη μεγάλο αριθμό ερευνητικού δυναμικού αλλά έχει μεγάλες ανάγκες σε εργαστηριακούς χώρους, καθώς ο επιστημονικός και ερευνητικός εξοπλισμός αποτελείται από μεγάλο αριθμό ογκωδών συσκευών, ενώ παράλληλα υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι στους εργαστηριακούς χώρους δεν δύναται να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, όπως ενδεχομένως να μπορεί να γίνει στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το προσωπικό του Ινστιτούτου μπορεί να εκτιμηθεί σε χρονικό ορίζοντα πέντε ετών σε περίπου 40 άτομα, κατανεμημένα ως εξής: Διευθυντής Ινστιτούτου 3 ερευνητές (όλων των βαθμίδων) 5 συνεργαζόμενοι εξωτερικοί επιστήμονες (π.χ. Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΔΕΠ) Πανεπιστημίων, κτλ) 20 συνεργαζόμενοι ερευνητές (με συμβάσεις εργασίας ή αναθέσεις έργου) στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων 7 άτομα τεχνικό προσωπικό 2 άτομα διοικητικό προσωπικό Οι συνολικοί χώροι γραφείων, που απαιτούνται για τη δημιουργία 40 θέσεων 23

24 εργασίας, υπολογίζονται σε περίπου 400 τμ (10 τμ ανά εργαζόμενο κατά μέσο όρο). Όμως επειδή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο επιστημονικός και ερευνητικός εξοπλισμός του Ινστιτούτου απαιτεί τη δημιουργία μεγάλων εργαστηριακών χώρων υπολογίζεται ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν επιπλέον τμ εργαστηριακοί χώροι. Συνεπώς, το σύνολο των αναγκαίων χώρων για το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας και Μηχανικής Τροφίμων ανέρχεται στα τμ, ενώ ακόμη θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για αποθηκευτικούς χώρους επιφάνειας περίπου 150 τμ. Η κατανομή των παραπάνω χώρων στο τελικό αρχιτεκτονικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 ξεχωριστά γραφεία για τον Διευθυντή και του Ερευνητές και συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ, 6 περίπου γραφεία για τους συνεργαζόμενου ερευνητές, 2 γραφεία για το διοικητικό προσωπικό, τουλάχιστον 15 μεγάλους χώρους (των 60 τμ περίπου) για χρήση εργαστηρίων ή βοηθητικών δραστηριοτήτων ως προς τα εργαστήρια. Τέλος, θα πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία αποθηκευτικών χώρων επιφάνειας τουλάχιστον 150 τμ για την προσωρινή αποθήκευση εξοπλισμού, αποθήκευση αναλωσίμων, αρχείου κτλ. Ιδιαίτερη πρόβλεψη πρέπει να δοθεί στις συνθήκες ασφαλείας των εργαστηριακών χώρων του Ινστιτούτου, καθώς οι ερευνητικές δραστηριότητες του φτάνουν μέχρι το επίπεδο πρωτεϊνών, κυττάρων και γονιδιώματος, που ενδεχομένως να είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον αν δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Επίσης απαιτούνται ιδιαίτερες εργαστηριακές συνθήκες και συγκεκριμένες παροχές (π.χ., υγρό άζωτο, πεπιεσμένος αέρας, ατμός κτλ) προκειμένου να λειτουργήσει ο παραπάνω εργαστηριακός εξοπλισμός και επομένως θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την κατασκευή ανάλογων συγκεντρωτικών μονάδων για την υποστήριξη των εργαστηρίων του Ινστιτούτου. Το Ινστιτούτο Ενεργειακών Πόρων και Περιβαλλοντικών Μελετών έχει ενδιάμεσες απαιτήσεις σε σχέση με τα δύο προηγούμενα Ινστιτούτα, με έμφαση πάλι στις ανάγκες μεγάλων εργαστηριακών χώρων. Ο εξοπλισμός του Ινστιτούτου δεν είναι κατ ανάγκη ογκώδης αλλά η πολυμορφία και η ποικιλία των ερευνητικών δραστηριοτήτων απαιτεί μεγάλο αριθμό ερευνητικών συσκευών. Βεβαίως θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για μερικές μονάδες εργαστηριακού εξοπλισμού που είναι ογκώδης και εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου (οριζόντια υπηρεσία), ενώ τέλος θα ήταν πολύ σημαντικό για την μελλοντική ανάπτυξη του Ινστιτούτου να γίνει μέριμνα για δυνατότητα δημιουργίας μεγάλων πιλοτικών μονάδων σε θέματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής έρευνας. 24

25 Το προσωπικό του Ινστιτούτου μπορεί να εκτιμηθεί σε χρονικό ορίζοντα πέντε ετών σε περίπου 40 άτομα, κατανεμημένα ως εξής: Διευθυντής Ινστιτούτου 5 ερευνητές (όλων των βαθμίδων) 5 συνεργαζόμενοι εξωτερικοί επιστήμονες (π.χ. Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΔΕΠ) Πανεπιστημίων, κτλ) 40 συνεργαζόμενοι ερευνητές (με συμβάσεις εργασίας ή αναθέσεις έργου) στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων 15 άτομα τεχνικό προσωπικό 4 άτομα διοικητικό προσωπικό Οι συνολικοί χώροι γραφείων, που απαιτούνται για τη δημιουργία 70 θέσεων εργασίας, υπολογίζονται σε περίπου 700 τμ (10 τμ ανά εργαζόμενο κατά μέσο όρο). Οι εργαστηριακοί χώροι που απαιτούνται για τη στήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου μπορούν να εκτιμηθούν στα περίπου 700 τμ (περίπου 70 τμ ανά ερευνητή ή συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ κατά μέσο όρο). Συνεπώς, το σύνολο των αναγκαίων χώρων για το Ινστιτούτο Ενεργειακών Πόρων και Περιβαλλοντικών Μελετών ανέρχεται στα τμ, ενώ ακόμη θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για αποθηκευτικούς χώρους επιφάνειας περίπου 200 τμ. Η κατανομή των παραπάνω χώρων στο τελικό αρχιτεκτονικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 ξεχωριστά γραφεία για τον Διευθυντή και του Ερευνητές και συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ, 15 περίπου γραφεία για τους συνεργαζόμενου ερευνητές, 3 γραφεία για το διοικητικό προσωπικό, τουλάχιστον 10 μεγάλους χώρους (των 70 τμ περίπου) για χρήση εργαστηρίων ή βοηθητικών δραστηριοτήτων ως προς τα εργαστήρια. Τέλος, θα πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία αποθηκευτικών χώρων επιφάνειας τουλάχιστον 200 τμ για την προσωρινή αποθήκευση εξοπλισμού, αποθήκευση αναλωσίμων, αρχείου κτλ. 3.3 Το κτίριο της Κεντρικής Διεύθυνσης Η Κεντρική Διεύθυνση του Κέντρου έχει ανάγκες κυρίως σε χώρους γραφείων, καθώς απασχολεί εργαζομένους με διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα για την υποστήριξη των Ινστιτούτων. Το παραπάνω διαφοροποιείται μόνο στην Τεχνική Υπηρεσία, η οποία χρειάζεται χώρους για βοηθητικές παροχές ψύξης, θέρμανσης κτλ. 25

26 Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων της Κεντρικής Διεύθυνσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού εργαζομένων του Κέντρου. Με βάση τα στοιχεία που παρατέθηκαν παραπάνω, στα τρία Ινστιτούτα του Κέντρου αναμένεται να εργάζονται σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας περίπου 180 άτομα. Επομένως, ο συνολικός αριθμός εργαζομένων στην Κεντρική Διεύθυνση δεν μπορεί να ξεπερνά τους 20. Πιο αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά των χώρων των Μονάδων της Κεντρικής Διεύθυνσης είναι: Η Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία Η Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί την πολυπληθέστερη υπηρεσία της Κεντρικής Διεύθυνσης. Συνολικά αναμένεται να εργάζονται στην υπηρεσία αυτή περίπου 8 άτομα κατανεμημένα ως εξής: Γραμματεία 1 άτομο Μονάδα Προσωπικού 2 άτομα Μονάδα Λογιστηρίου 3 άτομα Μονάδα Προϋπολογισμών και Έργων 2 άτομα Με βάση τα παραπάνω οι συνολικοί χώροι που απαιτούνται για τη στέγαση των παραπάνω Μονάδων είναι 70 τμ περίπου (8 τμ ανά εργαζόμενο) κατανεμημένα σε 3 κύριους χώρους (ένα για κάθε Μονάδα) και ένα χώρο υποδοχής που θα βρίσκεται η γραμματεία. Η Μονάδα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών παράλληλα θα πρέπει να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους αρχείου συνολικής επιφάνειας 100 τμ (25 τμ στον ίδιο χώρο με τις Μονάδες για άμεσα αρχεία και άλλες 3 αποθήκες 25 τμ έκαστη μία για κάθε μονάδα στο υπόγειο του κτιρίου). Η Τεχνική Υπηρεσία Η Τεχνική Υπηρεσία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη Υπηρεσία της Κεντρικής Διεύθυνσης, η οποία όμως απαιτεί μεγάλους χώρους κυρίως λόγω των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που επιτηρεί και των μονάδων κοινών παροχών ψύξης, θέρμανσης κτλ. Το προσωπικό που θα εργάζεται στην Τεχνική Υπηρεσία αποτελείται από 7 26

27 άτομα: Τον υπεύθυνο της Υπηρεσίας, που θα πρέπει να είναι άτομο πανεπιστημιακής τεχνικής κατεύθυνσης (πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού)με σημαντική εμπειρία σε θέματα 2 τεχνικούς (πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης) με εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 4 άτομα γενικών καθηκόντων στο τμήμα καθαριότητας Για το παραπάνω προσωπικό χώροι γραφείων απαιτούνται μόνο για τους τρεις πρώτους, συνολικής επιφάνειας 25 τμ (ένα γραφείο για τον υπεύθυνο και 1 γραφείο για τους 2 τεχνικούς). Παράλληλα όμως, η Τεχνική Υπηρεσία θα πρέπει να διαθέτει τους παρακάτω χώρους, συνολικής επιφάνειας 220 τμ: 2 αποθήκες των 10 τμ για αναλώσιμα καθαριότητας 1 αποθήκη 30 τμ για γενικά αναλώσιμα ηλεκτρομηχανολογικού χαρακτήρα 50 τμ λεβητοστάσιο 20 τμ για εγκατάσταση UPS 100 τμ για τον υποσταθμό μέσης τάσης ηλεκτρικού ρεύματος και των ηλεκτροζευγών για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος Η Υπηρεσία Βιβλιοθήκης Η Βιβλιοθήκη του Ερευνητικού Κέντρου θα πρέπει να διαθέτει ένα ενιαίο χώρο επιφάνειας περίπου 150 τμ, ο οποίος θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων αναγνωστήριο και χώρο με μερικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές ώστε να μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί βάσεις δεδομένων και το διαδίκτυο. Αναφορικά με το προσωπικό που απαιτείται από την Υπηρεσία, αρχικά αρκεί ένα άτομο σχετικής εμπειρίας για τη διαχείριση της βιβλιοθήκης και ίσως ένας εξωτερικό συνεργάτης. Η Υπηρεσία Υλοποίησης Προγραμμάτων Η Υπηρεσία Υλοποίησης Προγραμμάτων είναι μια Υπηρεσία που δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του Κέντρου και επομένως δεν θα γίνει πρόβλεψη 27

28 για αυτήν την Υπηρεσία στο αρχικό στάδιο λειτουργίας του Κέντρου. Παρόλα αυτά, καλό είναι να προβλεφθούν χώροι γραφείων περίπου 50 τμ (3 4 γραφεία) τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον από την Υπηρεσία Υλοποίησης Προγραμμάτων ή άλλη Υπηρεσία της Κεντρικής Διεύθυνσης Η Υπηρεσία Στήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Η Υπηρεσία Πληροφοριακών Συστημάτων απαιτεί κυρίως χώρους γραφείων για το προσωπικό και έναν χώρο για τους servers του Κέντρου (20 τμ περίπου). Το προσωπικό που απαιτείται για την Υπηρεσία εξαρτάται από τον βαθμό μηχανοργάνωσης του Κέντρου και των Ινστιτούτων. Προϋπολογιστικά μπορεί κανείς να πει ότι απαιτούνται 3 άτομα συνολικά (1 άτομο για τη Μονάδα Δικτύων Η/Υ, 1 άτομο για τη Μονάδα Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Συντήρησης Βάσεων Δεδομένων και 1 άτομο για τη Μονάδα Μηχανογραφικής Υποστήριξης). Οι απαραίτητοι χώροι γραφείων είναι 2, συνολικής επιφάνειας 30 τμ. Επομένως η συνολική επιφάνεια των απαιτούμενων χώρων της Υπηρεσίας Πληροφοριακών Συστημάτων ανέρχονται σε 50 τμ. Το Γραφείο Διαμεσολάβησης Το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Ερευνητικού Κέντρου αρχικά και για την πρώτη πενταετία αναμένεται να απασχολεί δύο ή τρία άτομα, ανάλογα με τον αριθμό των οριζόντιων προγραμμάτων που μπορεί να διαχειρίζεται. Επομένως, οι απαιτούμενοι χώροι γραφείων δεν ξεπερνούν τα 40 τμ, τα οποία μπορεί να είναι ένας ενιαίος χώρος ή δύο ανεξάρτητα γραφεία. Το Γραφείο Προέδρου Το Γραφείο Προέδρου του Κέντρου δεν απαιτεί μεγάλο αριθμό υπαλλήλων ούτε εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά οι απαιτήσεις σε χώρους είναι μεγάλες σχετικά καθώς θα πρέπει να παρέχουν την απαιτούμενη άνεση για τη λειτουργία της διοίκησης. Το προσωπικό του Γραφείου, εκτός από τον Πρόεδρο του Κέντρου, περιλαμβάνει μια γραμματέα του Προέδρου και ένα ή δύο στενούς συνεργάτες του Προέδρου για τη διαχείριση των διοικητικών θεμάτων. Αναφορικά με τους απαιτούμενους χώρους, αυτοί μπορεί να κατανεμηθούν ως εξής: Γραφείο του Προέδρου 30 τμ 28

29 Χώρος συναντήσεων 30 τμ Χώρος υποδοχής και γραμματείας 40 τμ Γραφεία (2) 30 τμ Επομένως οι συνολικοί απαιτούμενοι χώροι για το Γραφείο Προέδρου ανέρχονται σε 130 τμ. Το σύνολο των παραπάνω απαιτούμενων χώρων για τη λειτουργία της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΕΚΕΤΑ ανέρχονται σε 850 τμ γραφείων και αποθηκών. Καλό όμως θα ήταν να γίνει μια πρόβλεψη για επέκταση και μεγέθυνση της Κεντρικής Διεύθυνσης στο μέλλον, παράλληλα με τη μεγέθυνση του Ερευνητικού Κέντρου, και επομένως το κτίριο της Κεντρικής Διεύθυνσης θα πρέπει να είναι επιφάνειας τουλάχιστον τμ. 3.4 Οι απαιτήσεις σε χώρο της αίθουσας συνεδριάσεων και εκπαίδευσης Ένα Ερευνητικό Κέντρο έχει ιδιαίτερες ανάγκες σε χώρους συναντήσεων / παρουσιάσεων, συνεδριάσεων και εκπαίδευσης, τόσο στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων, όσο και για την προβολή των Ινστιτούτων και του Κέντρου και τις εξωτερικές συνεργασίες των ερευνητικών ομάδων. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για δημιουργία αιθουσών συναντήσεων και συνεδριάσεων. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η δημιουργία: Μιας μεγάλης αμφιθεατρικής αίθουσας επιφάνειας 300 τμ (χωρητικότητας τουλάχιστον 150 ατόμων) πλήρως εξοπλισμένη για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ ή/και άλλων οπτικο-ακουστικών μέσων, χώρο μεταφραστών και υποδομή ασύρματου δικτύου. Μιας μικρής αμφιθεατρικής αίθουσας 50 ατόμων για συναντήσεις / παρουσιάσεις (επιφάνειας περίπου 100 τμ). 2 αιθουσών συναντήσεων χωρητικότητας 10 και 20 ατόμων αντίστοιχα, συνολικών χώρων 80 τμ. Χώρο υποδοχής συνέδρων και γραμματειακής υποστήριξης, κοινό για όλες τις αίθουσες, συνολικής επιφάνειας 100 τμ. 29

30 Επομένως, οι συνολικές απαιτήσεις σε χώρους συναντήσεων / συνεδριάσεων είναι περίπου 550 τμ. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει στο αρχιτεκτονικό σχέδιο να είναι κοντά χώρο εστίασης, ώστε να εξυπηρετούνται τα γεύματα κατά τη διάρκεια συναντήσεων και συνεδρίων. 3.5 Οι απαιτήσεις σε χώρο του Εστιατόριου / Κυλικείου Το Ερευνητικό Κέντρο θα πρέπει να διαθέτει ένα χώρο εστίασης τόσο για τους εργαζομένους του Κέντρου όσο και για την εξυπηρέτηση των συνεδρίων και συναντήσεων. Ο συνολικός χώρος του εστιατορίου υπολογίζεται σε περίπου 140 τμ και θα περιλαμβάνει: Κουζίνα Χώρο με τραπέζια και καρέκλες για 30 άτομα περίπου Αποθήκη για την αποθήκευση των τροφίμων και λοιπών υλικών, που θα καταλαμβάνει χώρο περίπου 40 τμ Χώρο για τον / τους υπαλλήλους του εστιατόριου 3.6 Οι απαιτήσεις των κοινόχρηστους χώρους και χώρους αποθήκευσης Σε κάθε ένα από τους παραπάνω χώρους πρέπει να προστεθούν και 15% περίπου χώροι, που θα είναι κοινόχρηστοι και θα περιλαμβάνουν: Κοινές περιοχές (διάδρομοι, σκάλες, ανελκυστήρες) Χώρους αποθήκευσης Ανδρικές και γυναικείες τουαλέτες καθώς και τουαλέτες για άτομα με ειδικές ανάγκες Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης μπορεί να τοποθετηθεί στο υπόγειο των κτιριακών εγκαταστάσεων. Συμπερασματικά, οι συνολικοί απαιτούμενοι χώροι για την Κεντρική Διεύθυνση του Ερευνητικού Κέντρου υπολογίζονται σε τμ, κατανεμημένα ως εξής: 30

31 Κεντρική Διεύθυνση τμ Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών τμ Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας και Μηχανικής Τροφίμων τμ Ινστιτούτο Ενεργειακών Πόρων και Περιβαλλοντικών Μελετών τμ Συνεδριακό Κέντρο 550 τμ Χώρος εστίασης 150 τμ Κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, τουαλέτες κτλ 500 τμ Τέλος, θα πρέπει να κατασκευαστεί και χώρος ενός φυλακίου στην είσοδο του Ερευνητικού Κέντρου, επιφάνειας περίπου 20 τμ, για τους εργαζόμενους στη φύλαξη του Κέντρου. 3.7 Η συνολική έκταση του Ερευνητικού Κέντρου Για τη δημιουργία των παραπάνω τεσσάρων κτιρίων της Κεντρικής Διεύθυνσης και των Ινστιτούτων του Ερευνητικού Κέντρου, συνολικής επιφάνειας τμ, θα απαιτηθεί μια έκταση τουλάχιστον τμ, η οποία να καλύπτει τις ανάγκες του σε χώρους στάθμευσης και χώρους πρασίνου, ενώ παράλληλα να υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης των κτιριακών υποδομών σε περίπτωση μεγέθυνσης των Ινστιτούτων ή και δημιουργίας νέων. Πιο συγκεκριμένα, για την κάλυψη των αναγκών σε θέσεις στάθμευσης θα απαιτηθεί χώρος περίπου τμ για τη δημιουργία 200 θέσεων στάθμευσης αρχικά, αλλά και με πρόβλεψη επιπλέον 200 θέσεων σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας. Ο χώρος που θα μείνει ακάλυπτος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του για δημιουργία χώρων πρασίνου και δενδροφύτευσης, με στόχο να προσδίδει το Ερευνητικό Κέντρο την εικόνα ενός φιλικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες. 31

32 4. Επιχειρηματικό Σχέδιο Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα Ερευνητικό Κέντρο με τα παραπάνω χαρακτηριστικά δύο κύριοι παράγοντες θα πρέπει να εξεταστούν: (α) η χρηματοδότηση του Κέντρου και (β) η προσέλκυση ερευνητών και επιστημόνων για να επανδρώσουν τα Ινστιτούτα. Σε δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εγκαθίδρυση συνεργασιών με άλλα Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια, αλλά και με την επιχειρηματική κοινότητα, με στόχο την προώθηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας. Αναφορικά με το θέμα της χρηματοδότησης του Κέντρου, αυτή μπορεί να εξεταστεί σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα: Χρηματοδότηση για τη δημιουργία των κτιριακών υποδομών Χρηματοδότηση για την προμήθεια αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και επίπλων για τη λειτουργία των Ινστιτούτων Χρηματοδότηση για την προμήθεια ερευνητικού και επιστημονικού εξοπλισμού Χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας και ανελαστικών δαπανών (τηλεφωνία, ηλεκτρικό, υδροδότηση, αποχέτευση, αναλώσιμα κτλ) 4.1 Κόστος δημιουργίας των κτιριακών υποδομών Το κόστος των κτιριακών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει (α) το κόστος του οικοπέδου και (β) το κόστος των κτιρίων. Το κόστος ενός οικοπέδου συνολικής έκτασης τμ προϋπολογίζεται σε (μέσο κόστος 200 / τμ, ανάλογα με την περιοχή). Η περιοχή δημιουργίας του Ερευνητικού Κέντρου θα πρέπει να αναζητηθεί σε περιοχές που προϋπάρχει κάποια ερευνητική ή/και επιστημονική δραστηριότητα (ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια κτλ) ή σε περιοχές επιχειρηματικής δραστηριότητας (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κτλ), με σκοπό την διευκόλυνση των συνεργιών με τους ερευνητικούς και επιχειρηματικούς φορείς. Αναφορικά με τα κτίρια, το μέσος κόστος ανέγερσης ενός επαγγελματικού κτιρίου, που να ικανοποιεί τις ανάγκες ενός Ερευνητικού Ινστιτούτου ανέρχεται σε / τμ για την περιοχή της Ελλάδας και 800 / τμ για την περιοχή της 32

33 Βουλγαρίας. Θεωρώντας ότι η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στη δημιουργία του Ερευνητικού Κέντρου στην Βουλγαρία, ο προϋπολογισμός ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού) ανέρχεται στα για κτιριακή επιφάνεια τμ. Με βάση τα παραπάνω το προϋπολογιστικό κόστος δημιουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων ανέρχεται στα , όπου αν συμπεριλάβει κανείς 10% απρόβλεπτες εργασίες, το τελικό προϋπολογιστικό κόστος ανέρχεται στα Η παραπάνω δαπάνη θα πρέπει να καλυφθεί από εγκεκριμένη χρηματοδότηση από εθνικό φορέα, καθώς η ερευνητική δραστηριότητα που μπορεί να χρηματοδοτήσει κάποιες δαπάνες θεωρείται ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. 4.2 Κόστος προμήθειας αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και επίπλων για τη λειτουργία των Ινστιτούτων Αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, φωτοτυπικών, σαρωτών κειμένου, fax, κτλ) και επίπλων (γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες, κτλ) για τη δημιουργία 205 θέσεων εργασίας, για την Κεντρική Διεύθυνση και τα Ινστιτούτα. Το μέσο κόστος ανά θέση εργασίας υπολογίζεται σε (μέσο κόστος Η/Υ 900, μέσο κόστος γραφείου, καρέκλας, βιβλιοθήκης 700, μέσο κόστος λοιπών 200 ). Επομένως το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος δημιουργίας 205 θέσεων εργασίας ανέρχεται σε Η παραπάνω δαπάνη θα πρέπει εν μέρη να καλυφθεί από εγκεκριμένη χρηματοδότηση από εθνικό φορέα, μέχρι να ξεκινήσει η λειτουργία του Κέντρου και η χρηματοδότηση στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων, η οποία θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει το υπόλοιπο ποσό. 4.3 Κόστος προμήθειας ερευνητικού και επιστημονικού εξοπλισμού Το κόστος προμήθειας ερευνητικού και επιστημονικού εξοπλισμού δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση κάποιον κανόνα. Εξάλλου, το μεγαλύτερο μέρος της προμήθειας του παραπάνω εξοπλισμού θα προέλθει από χρηματοδότηση στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων. Μέχρι όμως να ξεκινήσουν τα ερευνητικά προγράμματα των Ινστιτούτων, και από την εμπειρία του ΕΚΕΤΑ, μπορεί να εκτιμηθεί ότι το νέο Ερευνητικό Κέντρο θα πρέπει να προβεί σε προμήθεια ερευνητικού και επιστημονικού εξοπλισμού περίπου ανά 33

34 Ινστιτούτο για τα δύο πρώτα έτη. Επομένως, θα πρέπει να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση συνολικού ποσού για τα δύο πρώτα έτη από εθνικό φορέα, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή έναρξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Κέντρου. 4.4 Χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας και ανελαστικών δαπανών (τηλεφωνία, ηλεκτρικό, υδροδότηση, αποχέτευση, αναλώσιμα κτλ) Αναφορικά με τη χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας και ανελαστικών δαπανών του Κέντρου, η συνήθης πρακτική για νέα Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα είναι: (α) η άμεση τακτική χρηματοδότηση του Κέντρου από τον αντίστοιχο φορέα εποπτείας για την κάλυψη ορισμένου ύψους δαπανών μισθοδοσίας και κυρίως για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας των τακτικών υπαλλήλων (ερευνητών και εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου). (β) η έμμεση χρηματοδότηση των ανελαστικών δαπανών μέσω της Εθνικής Συμμετοχής στη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, δεδομένου ότι στο 6 ο ΠΠ το ποσοστό χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στο 50%, και το 7 ο ΠΠ ανέρχεται στο 75%. Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου θα πρέπει να εξασφαλιστεί η άμεση τακτική χρηματοδότηση του Κέντρου για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των Διευθυντών, των ερευνητών και το 50% του Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού Προσωπικού, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 34

35 Αριθμός Μέσο Ετήσιο Κόστος / Εργαζόμενο Συνολικό Ετήσιο Κόστος Διευθυντές / Ερευνητές Τεχνικό, Διοικητικό, Βοηθητικό Προσωπικό 61 / 2 = ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 5: Ανάλυση αιτούμενης ετήσιας χρηματοδότησης για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας Επίσης, για την κάλυψη των ανελαστικών δαπανών λειτουργίας του Κέντρου θα πρέπει να εξασφαλιστεί από το Κράτος η ανάλογη είτε άμεση είτε έμμεση (μέσω της εθνικής συμμετοχής των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων) χρηματοδότηση. Το κόστος των ανελαστικών δαπανών ενός Ερευνητικού Κέντρου, με βάση την εμπειρία του ΕΚΕΤΑ, ανέρχεται στα 60 / τμ ετησίως. Δεδομένου ότι η συνολική επιφάνεια των κτιρίων υπολογίζεται σε τμ, το προϋπολογιζόμενο κόστος ανελαστικών δαπανών ανέρχεται σε ετησίως. 4.5 SWOT ανάλυση για τα Ινστιτούτα Για να διαμορφωθεί η μακροπρόθεσμη στρατηγική της επιχείρησης πρέπει πρώτα να αναγνωριστούν και να αποτυπωθούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία μίας επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό καθώς και οι ευκαιρίες και απειλές που διαφαίνονται στο επιχειρησιακό της περιβάλλον. Η αποτύπωση αυτή είναι ευρέως γνωστή ως ανάλυση SWOT Ανάλυση (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats Analysis). Η Ανάλυση στηρίζεται στην καταγραφή των δυνατών και αδύνατων σημείων της υπό εξέταση επιχείρησης: Δυνατά σημεία (Strengths) θεωρούνται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να καταβληθεί προσπάθεια διατήρησης και περαιτέρω ανάπτυξής τους. Αδύνατα σημεία (Weaknesses) θεωρούνται εκείνα τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης για τα οποία θα πρέπει να ληφθούν μέτρα βελτίωσής τους. Η αναγνώριση και αποτύπωση των δυνατών και αδύνατων σημείων προκύπτει 35

36 από μια ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (χρηματοοικονομική κατάσταση και εξέλιξη η οποία μπορεί να είναι καλή, μέτρια ή και κακή - ικανότητες, τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών και του προσωπικού, τεχνολογική πρωτοπορία ή υστέρηση κλπ.). Μια επιχείρηση, για παράδειγμα, μπορεί να έχει πολύ ικανά στελέχη και προσωπικό (δυνατό σημείο) αλλά περιορισμένη χρηματοδότηση και έλλειψη των απαραίτητων ευρεσιτεχνιών για κατοχύρωση και προβολή της τεχνογνωσίας της (αδύνατα σημεία που πρέπει να βελτιωθούν). Κάποια στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος πιθανόν να αποτελούν συγχρόνως και δυνατά και αδύνατα σημεία, για παράδειγμα το μικρό μέγεθος το οποίο μπορεί να περιορίζει τις δυνατότητες γρήγορης ανάπτυξης ή αντιμετώπισης επιθέσεων από ανταγωνιστές (αδύνατο σημείο) μπορεί όμως να δίνει ευελιξία στην εξυπηρέτηση του πελάτη και στην προσαρμογή σε αλλαγές του περιβάλλοντος (δυνατό σημείο). Ευκαιρίες (Opportunities) θεωρούνται οι παράγοντες στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος τους οποίους θα πρέπει η επιχείρηση να εκμεταλλευθεί και να αξιοποιήσει μέσα από κατάλληλες στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων της. Απειλές (Threats) θεωρούνται οι παράγοντες στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος που θα πρέπει να ανησυχήσουν την επιχείρηση και που πιθανώς να οδηγήσουν σε απόκλιση από τους στόχους της, αν δεν ληφθούν μέτρα αντιμετώπισής τους. Η αναγνώριση και αποτύπωση των Ευκαιριών και των Απειλών προκύπτει από ανάλυση α) του εξωτερικού Μακρο-περιβάλλοντος που αναφέρεται στις γενικότερες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες καθώς και το γενικό επίπεδο εξέλιξης της τεχνολογίας που επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν την επιχείρηση (γνωστή ως ανάλυση P.E.S.T.) και β) του εξωτερικού Μικροπεριβάλλοντος που αναφέρεται στις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούμαστε (η οποία μπορεί να στηριχτεί στην ανάλυση των πέντε δυνάμεων του M. Porter (βλ. κατωτέρω). Η ανάλυση SWOT για τα τρία Ινστιτούτα του Ερευνητικού Κέντρου φαίνεται στους επόμενους πίνακες: 36

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 6 0 χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 498100 Fax: 2310 498180 web: http://www.certh.gr e-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Κώστας Κωτούλας Γραφείο Διαμεσολάβησης ΕΚΕΤΑ 14 Νοεμβρίου 2011

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Κώστας Κωτούλας Γραφείο Διαμεσολάβησης ΕΚΕΤΑ 14 Νοεμβρίου 2011 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κώστας Κωτούλας Γραφείο Διαμεσολάβησης ΕΚΕΤΑ 14 Νοεμβρίου 2011 1 Περιεχόμενα Παρουσίαση ΕΚΕΤΑ Στόχοι και Στελέχωση του ΓΔΜ Αντικείμενο Δραστηριοτήτων & Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ)

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Μέτοχοι της Εταιρίας Ερευνητικός Φορέας Σύνδεσμοι Επιχειρήσεις Άλλοι φορείς Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ -1-23/9/2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ 1. Στην κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) υπάγονται οι ακόλουθοι κλάδοι, οι οποίοι ασκούν καταρχήν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Καθ. Κωνσταντίνος Κυπαρισσίδης Πρόεδρος ΕΚΕΤΑ Σεπτέμβριος 2007 1 Απολογισμός των πρώτων 24 μηνών της Διοίκησης του ΕΚΕΤΑ 2 Περιεχόμενα Ανάπτυξη υποδομών ΕΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 1. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Α1) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ Ι ΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται:

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: 265 άτομα Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό 300 καθηγητές που αποτελούν το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 800 έκτακτοι καθηγητές Η εισαγωγή στα ΤΕΙ πραγματοποιείται με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1 Ο ι ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ε ς σ τ η Θ ε ρ μ ο κ ο ι τ ί δ α ν ε ο φ υ ε ί ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ έ ς ομάδες/εταιρείες/επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΔΕΠ) ΟΤΑ Α.Ε ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΚΕΝΤΡΟΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΚΕΝΤΡΟΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΚΕΝΤΡΟΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Καθ. Κωνσταντίνος Κυπαρισσίδης Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΕΤΑ 13 Φεβρουαρίου 2009 1 Περιεχόμενα v ΑνάπτυξηΕΚΕΤΑ 2005 2008 v Οικονομική Ανάλυση ΕΚΕΤΑ v Μηχανογραφικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004 Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004 ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 12 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 3 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. 1. Γραμματεία Συμβουλίου Τ.Ε.Ι 3 άτομα έως και τον Μάρτιο του 2009 και 4 άτομα έως σήμερα. 100% Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 112 20.193 1.476 19.044 19.767 19.866 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 112 19.170 1.570

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Άρθρο 1 Αντικείµενο Το Μουσείο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 25410-79410 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 13087 Α.Π. 17.07.2012 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΔΑ: Β5Ο7Β-ΜΚ0 «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-20013» ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 Εξετάσεις κατόχων πτυχίου Β κύκλου ΤΕΕ και εξετάσεις τελειοφοίτων (Α ομάδας) ΕΠΑΛ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. Ελ. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας, 146 71, Ν. Ερυθραία (Καστρί) Αττικής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. Ελ. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας, 146 71, Ν. Ερυθραία (Καστρί) Αττικής Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας, 146 71, Ν. Ερυθραία (Καστρί) Αττικής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΕbank ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΡΩΜΥΛΙΑΣ, 146 71, Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ (ΚΑΣΤΡΙ)

Διαβάστε περισσότερα

CPV κωδικοί «Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας» 79XXXXXX

CPV κωδικοί «Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας» 79XXXXXX CPV κωδικοί «Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας» 79XXXXXX CODE 79000000-4 EL Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου Δικαιολογητικά Έγγραφα και Οργάνωση αυτών Εισαγωγή 15

περιεχόμενα Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου Δικαιολογητικά Έγγραφα και Οργάνωση αυτών Εισαγωγή 15 περιεχόμενα Εισαγωγή 15 Κεφ. Ιο Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου 1.1. Έννοια οργάνωσης 24 1.2. Οργάνωση λογιστηρίου 26 1.2.1. Προβλήματα διάρθρωσης οργανωτικού σχεδίου 27 1.2.2. Λειτουργικές βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011 Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΣΔΟ-ΤΕΙ-Α Α/Α 1 Η ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού.

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Θέμα Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πρέπει να ενημερώνονται κατά την εισαγωγή τους (ημέρα υποδοχής πρωτοετών), για τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση τελικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 Κοζάνη, Δεκέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο... 3 3. Αρμοδιότητες & Στόχοι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Πατετσίνη Ευτέρπη, Βιολόγος MSc Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας Πράξη «Προστασία και Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος)

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµός Πρωτοκόλλου : 2334/19-03-2015 Αριθµός Συνεδρίασης : 6 η /2015

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 1 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ 1989 : Ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1991 : Πρόσληψη των πρώτων μελών του προσωπικού 1992 : Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Ο τίτλος του Τοπικού Προγράμματος είναι «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ». Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από την περιοχή της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το Συνεδριακό Κέντρο Μήλου Γ. Ηλιόπουλος (Σ.Κ.Μ.) είναι ένα σύγχρονο συνεδριακό, εκθεσιακό και πολιτιστικό κέντρο, το οποίο εδρεύει στο Αδάμαντα Μήλου,

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Σαµπάνης, ²Π. Σαµπάνης, ³Π. Σταµάτης, ³Μ. Κόνσολας ¹ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών-Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 31.07.2009 Αριθμ. Πρωτ : 8425 Πληρ.: Τηλ.: Fax: e-mail: Νικόλαος Γιαννάκης 2313 321 741 2313

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα