Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Μηνάς Σαµατάς Τµήµα Κοινωνιολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης Η ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ AΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δηµαγωγία - ο λαϊκισµός και η διαφθορά των πολιτικών ηγετών µε βάση την πολιτική απάθεια, την ιδιώτευση και την απογοήτευση των πολιτών από την πολιτική χαρακτηρίζουν την εποχή µας και αναπαράγουν µια κρίση κυρίως αξιών σε όλες τις δυτικές «δηµοκρατίες» που έχουν µετασχηµατιστεί σε φιλελεύθερες ολιγαρχίες. Η διέξοδος από αυτή την κρίση αξιών βρίσκεται µέσα µας και στην ιστορία µας. Ιδιαίτερα για µας τους νέο- Ελληνες η διέξοδος από τη γενικευµένη κρίση της κοινωνίας µας δεν είναι στην ιδιώτευση, στην πολιτική αποχή ή και στη βία αλλά στη δηµοκρατική παρακαταθήκη της καθολικής συµµετοχής των πολιτών στην Εκκλησία του ήµου της Αθηναϊκής ηµοκρατίας του 5 ου αιώνα π.χ. Eπανεξετάζοντας την κρίση στην εποχή µας υπό το φως της πρώτης δηµοκρατικής εµπειρίας που βίωσε ο άνθρωπος στην αρχαία Αθήνα µπορούµε κι εµείς να αναβιώσουµε τη δηµοκρατική δυναµική της, όπως αισιόδοξα µας συστήνει η µεγάλη ελληνίστρια Ζακλίν ντε Ροµιγί, η οποία σ όλη της ζωή υπήρξε στρατευµένη στα ελληνικά κλασικά κείµενα υπερασπιζόµενη τη διδασκαλία τους και την ηθική και πνευµατική τους επικαιρότητα. Χωρίς αρχαιολατρικές και εθνοκεντρικές διακηρύξεις και χωρίς να θεωρούµε εξιδανικευµένο πρότυπο προς µίµηση την Αθηναϊκή ηµοκρατία, αλλά σύµφωνα και µε τον Κορνήλιο Καστοριάδη ως γονιµοποιό σπέρµα, κέντρισµα, έµπνευση και πηγή ιδεών για τη σηµερινή µας κρίση. Ο Αριστοτέλης στο πρώτο βιβλίο του έργου του Ηθικά Νικοµάχεια, θεωρεί την Πολιτική ως µια των επιστηµών ή δυνάµεων. Όµως σε χωρίο του έβδοµου βιβλίου του ίδιου έργου του (1141β 23-25) χαρακτηρίζει την πολιτική ως «φρόνησις [ ] περί πόλιν». Με τη δεύτερη αυτή έννοια του Αριστοτέλη για την πολιτική, δηλαδή περιφραστικά τη δια φρονήσεως φροντίδα του κοινού (συµφέροντος) της πόλης θα ασχοληθούµε καταρχήν στην εισήγησή µας εδώ. Στον ορισµό αυτό κατέληξε ο 1

2 Αριστοτέλης παρατηρώντας εµπειρικά και αναλύοντας πλειάδα υπαρκτές πόλειςκράτη της εποχής του, εφαρµόζοντας δηλαδή την επαγωγική µέθοδο κι όχι µιαν αφηρηµένη, ιδεολογική, απαγωγική µέθοδο. Ας κρατήσουµε τις βασικές λέξεις του αρχικού και του περιφραστικού ορισµού που αναλύουµε παρακάτω: Φρόνησις, Πόλις, Κοινά (συµφέροντα). 1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Α.Ο.Π.); Α. Ας ξεκινήσουµε από το πρωταρχικό, οργανικό στοιχείο της πολιτικής στον Αριστοτέλη, που είναι η Πόλις, διότι η Πολιτική ως έννοια και ως δράση είναι συνυφασµένη µε την Πόλη, δηλαδή µε την αυτόνοµη Ελληνική Πόλη- Κράτος της Ελληνικής κλασσικής εποχής, που ταυτίζεται µε την έννοια της Πολιτείας και όχι του Κράτους. Η έννοια της Πόλης ως άνθρωποι-πολίτες κι όχι ως τόπος ή κτίσµατα. «Άνδρες γαρ η πόλις», δηλαδή όλοι οι άρρενες ενήλικες, ελεύθεροι πολίτες. Αρνητικό στοιχείο µε τα σηµερινά δεδοµένα αποτελεί βέβαια ο αποκλεισµός των γυναικών, των µετοίκων, των δούλων και των ανηλίκων. Η Πόλη ως µια οικονοµικά αυτάρκης συλλογικότητα, πετυχαίνει τη σύνθεση Ατοµικού και Συλλογικού, Ιδιωτικού και ηµόσιου, Κοινωνικού και Πολιτικού, δηλαδή Πολιτείας και Κοινωνίας. Πολίτης είναι αυτός που (συµ)µετέχει κρίσεως και αρχής, δηλαδή άµεσα στη ικαστική και Πολιτική Εξουσία. Η Πόλη είναι Ελεύθερη όταν είναι Αυτόνοµη, Αυτόδικη και Αυτοτελής, όπως υπογραµµίζει και ο Κορνήλιος Καστοριάδης. B. Το δεύτερο στοιχείο του Αριστοτελικού ορισµού είναι η Φρόνησις, δηλαδή η Πολιτική ως εκδήλωση της Φρόνησης, ως φρονησιακή έξη που εκδηλώνεται ως νοµοθετική σοφία και ως γνώση των πολιτικών πραγµάτων. Η φρόνηση οδηγεί στην ενεργή συµµετοχή, δράση, µέριµνα και φροντίδα των κοινών, που καθοδηγείται από το νου, το λόγο, τη σωφροσύνη, δηλαδή τον ορθολογισµό, µ ένα εκ των προτέρων καθορισµένο αντικειµενικό σύστηµα αξιών, µε το οποίο προσδιορίζεται το κοινό συµφέρον. Μόνο µε την ενεργή πολιτική δράση συµµετοχή, ο άνθρωπος ολοκληρώνεται σε πολίτη και ο πολίτης σε άνθρωπο. Γ. Το τρίτο (περιφραστικό) στοιχείο του Αριστοτελικού ορισµού είναι ο σκοπός της Πολιτικής, που είναι το κοινό συµφέρον της Πόλης: Η πολιτική κατευθύνεται 2

3 «προς το τέλος» προς την αρετή όταν είναι πραγµάτωση µιας ύψιστης σκοπιµότητας, δηλαδή του κοινού συµφέροντος της Πόλης. εν υπάρχει διάκριση ή υπεροχή του ατοµικού από το συλλογικό συµφέρον, γιατί το συµφέρον της Πόλης αποτελεί σύνθεση του ατοµικού και συλλογικού (καθολικού ) συµφέροντος. Η ατοµική ηθική τελείωση-ολοκλήρωση εκ των προτέρων προσδιορισµένη ως «ευ ζην» ταυτίζεται µε την ευδαιµονία (αυτάρκεια και ευηµερία) της Πόλης. 2. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΟΠ); Α. Ο ΑΟΠ βασίζεται στην εντελέχεια, δηλαδή σε µια έµφυτη, οργανική προδιαγεγραµµένη κατάληξη. Με την έννοια αυτή, η ηθικο-πολιτική ολοκλήρωση για τον άνθρωπο ως Ζώον Πολιτικόν είναι φυσική, έµφυτη οργανική, βασίζεται δηλαδή στην εντελέχεια, στην οργανική ανάπτυξη του ατόµου σύµφωνα µ έναν έµφυτο, οργανικό σκοπό, όπως και η φύση κάθε πράγµατος ταυτίζεται µε το τέλος του, δηλαδή µε τον προκαθορισµένο του σκοπό. Η Πόλη και η ευδαιµονία αυτής και των πολιτών της αποτελεί την αναγκαία οργανική κατάληξη µιας φυσικής ανάπτυξης που συντελείται υπό την επίδραση µιας έµφυτης φυσικής σκοπιµότητας (τέλους). Άρα η πολιτική είναι µια οργανική έµφυτη ιδιότητα του Πολίτη, ο οποίος γεννιέται παρά γίνεται. Αντίθετα ο ιδιώτης είναι «άχθος αρούρης» (βάρος της γης). ο δε ά-πολις, αυτός που δεν ταυτίζεται µε κάποια πόλη, είναι θηρίο ή θεός υπάνθρωπος ή υπεράνθρωπος. Β. Ο Αριστοτελικός ορισµός της Πολιτικής είναι µια υπερβολικά στενή αντίληψη, αφού αυτή νοείται µόνο στα στενά προκαθορισµένα όρια της Πόλης και πουθενά αλλού. Αποκλείει δηλαδή το γεγονός η ΠΟΛΙΤΙΚΗ να υπάρχει και εκτός της Εκκλησίας του ήµου και εκτός των τειχών της Πόλης. Γ. Επίσης µε τα δεδοµένα της εποχής του, η Πολιτική είναι υπόθεση µόνο των ενηλίκων, ελευθέρων, ανδρών Αθηναίων. Αποκλείει δηλαδή τις γυναίκες, τους µέτοικους, τους δούλους και τους ανήλικους.. Ο ΑΟΠ παραγνωρίζει την πολιτική διαφοροποίηση, δηλαδή τη διάκριση κυβερνώντων και κυβερνωµένων. Αυτή διακρίνει κάθε κοινωνία, που σταδιακά αποδεσµεύεται από τη φύση. Μόνο οι φυσικές (πρωτόγονες) κοινωνίες που βασίζονται στην κοινοκτηµοσύνη, δεν έχουν σαφή πολιτική εξουσιαστική ηγεσία και κοινωνικοπολιτική διαφοροποίηση. Σταδιακά όµως όλες οι κοινωνίες γίνονται 3

4 πολιτικές µε τη δηµιουργία θεσµών, όπως η ατοµική ιδιοκτησία, και µπαίνουν στην τροχιά της οικονοµικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και προόδου. Ε. Ο ΑΟΠ παραγνωρίζει το ανταγωνιστικό στοιχείο, το οποίο είναι αυτό, αντίθετα µε την εντελέχεια, που προσδιορίζει την πολιτική δράση και τη φροντίδα των κοινών, η οποία συνήθως γίνεται ανταγωνιστικά από διαφορετικές οµάδεςτάξεις, ηγέτες, αξίες, και συµφέροντα. ΣΤ. Ο ΑΟΠ επίσης δεν επιτρέπει το στοιχείο της αµφισβήτησης και κριτικής για το τι είναι και πως ορίζεται το κοινό συµφέρον. ιότι, τελικά, σε κάθε πραγµατική κοινωνία η ατοµική και συλλογική πολιτική ολοκλήρωση συντελείται µέσα από ανταγωνισµούς και αντιπαλότητες διαφορετικών ατοµικών και συλλογικών συµφερόντων. 3. Η ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΟΠ) ΣΗΜΕΡΑ Η αναφορά των προβληµατικών στοιχείων του ΑΟΠ γίνεται για να µη ξεχνούµε την περιορισµένη αναφορά του στην αρχαία Πόλη Κράτος, αλλά επ ουδενί για να µειώσουµε τη σπουδαιότητά του, ιδιαίτερα σήµερα που επικρατεί γενικά µια παρωδία δηµοκρατίας, η οποία προκαλεί αποχή, αγανάκτηση ακόµη και βία. Πράγµατι, παρά τα προβληµατικά στοιχεία του ΑΟΠ, η ουσία του ως ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΑΥΤΟΚΥΒΕΡΝΗΣΗ είναι ιδιαίτερα σηµαντική συγκρινόµενη µε την παρακµή της σηµερινής κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Ιδιαίτερα εξαιρετικά σηµαντικός, σε τοπικό επίπεδο ο Αριστοτελικός ορισµός της Πολιτικής είναι διότι εκεί η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ είναι περισσότερο εφικτή λόγω του µικρότερου πληθυσµού και της δυνατότητας άµεσης συµµετοχής, συν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της που δεν πρέπει να ξεχνούµε, δηλαδή: τον ισότιµο δηµόσιο ΙΑΛΟΓΟ ( ΙΣΟΤΙΜΙΑ-ΙΣΗΓΟΡΙΑ), την ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ την ΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ, τη ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, τη ΙΑΦΑΝΕΙΑ, τη ΛΟΓΟ ΟΣΙΑ, αλλά και την ΑΝΑΚΛΗΤΟΤΗΤΑ. 4

5 Χωρίς τα στοιχεία αυτά ή κάποια από αυτά επικρατεί η Ολιγαρχία των λίγων και ισχυρών - της ΕΛΙΤ, η µετα-δηµοκρατία και ψευτο-δηµοκρατία, δηλαδή η κατ όνοµα δηµοκρατία των ιδιοτελών και διεφθαρµένων, που καλλιεργείται µε τη συνενοχή και απάθεια των ιδιωτών, δηλαδή των µη-πολιτών. Γι αυτό καλό είναι να θυµηθούµε το 37 ο κεφάλαιο από τον Επιτάφιο του Περικλή στο οποίο ορίζεται η σύνθεση της Αθηναϊκής Πολιτείας και του Αθηναίου Πολίτη, όπως τα πραγµάτωσε ο χρυσός αιώνας. Αν και τα δύο χαρακτηρίζονται από κάπως αντίθετα µεταξύ τους χαρακτηριστικά, η συνισταµένη τους είναι το ΜΕΤΡΟ, που αποτελεί την πραγµατική ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, η οποία χαρακτηρίζει τόσο τη δηµόσια όσο και την ιδιωτική ζωή του Αθηναίου Πολίτη. 37. Το πολίτευµα που έχουµε δεν αντιγράφει τους νόµους των άλλων και περισσότερο είµαστε οι ίδιοι υπόδειγµα σε µερικούς, παρά µιµητές άλλων. Και, ως προς το όνοµα, καλείται δηµοκρατία, επειδή η εξουσία δεν βρίσκεται στα χέρια των ολιγαρχικών, αλλά του δήµου. Όλοι έχουν τα ίδια δικαιώµατα απέναντι στους νόµους για τις ιδιωτικές τους διαφορές και, ως προς το κύρος, ανάλογα µε την ευδοκίµηση που παρουσιάζει ο καθένας σε κάποιο τοµέα, δεν εξαρτάται η προτίµηση του στα δηµόσια αξιώµατα από τη σειρά, αλλά από την ικανότητα, ούτε αντίθετα, αν είναι φτωχός, εφόσον µπορεί να κάνει κάτι καλό για την πόλη, εµποδίζεται εξαιτίας της ασηµότητας της κοινωνικής του θέσης. Τις σχέσεις µας µε την πολιτεία τις διέπει η ελευθερία και είµαστε απαλλαγµένοι από καχυποψία µεταξύ µας στις καθηµερινές µας απασχολήσεις. δεν αγανακτούµε µε το γείτονα µας, αν κάνει κάτι όπως του αρέσει, ούτε παίρνουµε το ύφος του πειραγµένου, που φυσικά δεν επιφέρει ποινή, είναι όµως δυσάρεστο. Και, ενώ στις ιδιωτικές µας σχέσεις δεν ενοχλούµε ο ένας τον άλλο, στη δηµόσια ζωή δεν παραβαίνουµε τους νόµους προπάντων από εσωτερικό σεβασµό, υπακούοντας κάθε φορά σ 'αυτούς που διοικούν την πόλη και στους νόµους και 5

6 κυρίως σε όσους απ' αυτούς ισχύουν για την προστασία αυτών που αδικούνται και σε κείνους που, αν και είναι άγραφοι, επιφέρουν αναµφισβήτητη ντροπή. (Μετάφραση Στάθη Παπακωνσταντίνου). Στο διθυραµβικό αυτό έπαινο της οργάνωσης της πόλης του και του τρόπου ζωής τους ο Θουκυδίδης διά στόµατος Περικλή συµπεραίνει ότι η πόλη είναι ένα σχολείο για όλη την Ελλάδα, και γιατί όχι και για τη σηµερινή. Στην εποχή µας όπου όλοι διαµαρτυρόµαστε µόνο για τα προσωπικά µας προβλήµατα και τις προσωπικές µας ελευθερίες ας θυµηθούµε όπως µας συστήνει η Ροµιγί ότι η λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ στην αρχαία Αθήνα σήµαινε την άρνηση του ΠΟΛΙΤΗ να αποδεχτεί την αυθαιρεσία οποιουδήποτε. 4. EΠΙΛΟΓΟΣ Για να επιβιώσει η σύγχρονη αντιπροσωπευτική δηµοκρατία µας δεν έχει ανάγκη µόνο από σωστή αντιπροσώπευση, αλλά χρειάζεται όπως ο Αριστοτελικός Ορισµός της Πολιτικής ορίζει µια ουσιαστική συµµετοχή των πολιτών στη δηµόσια ζωή, ένα πνεύµα αυτονοµίας, πρωτοβουλίας, διαλόγου και κριτικής απέναντι στην εξουσία και γραφειοκρατία, δηλαδή ένα πνεύµα εντελώς αντίθετο από την παθητικότητα, αδιαφορία ή αποδοχή των ιδεολογηµάτων που στηρίζουν την αυθαίρετη κρατική κυριαρχία. Τελικά αυτό που αναδεικνύεται ως το πιο ουσιαστικό για τη δηµοκρατία στην αρχαία Αθήνα αλλά και σήµερα, σύµφωνα και µε τον Καστοριάδη είναι το ηθικό ιδεώδες της ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ, δηλαδή η δυνατότητα και το δικαίωµα του ανθρώπου να ρυθµίζει τη ζωή του σύµφωνα µε τους δικούς του νόµους αλλά και η ΑΥΤΟΘΕΣΜΙΣΗ, δηλαδή η διαδικασία να µεταβάλλει σταδιακά τους βασικούς καταστατικούς, συνταγµατικούς νόµους της Πολιτείας του σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες και περιστάσεις, αρκεί η δράση του καθενός να συγκλίνει µε τη δράση των συµπολιτών µε γνώµονα το κοινό καλό συµφέρον. Η αυτονοµία όµως δεν είναι µια αφηρηµένη, τυπική ελευθερία αλλά είναι καρπός µιας δηµοκρατικής παιδείας και µιας κουλτούρας που διαµορφώνει και διαµορφώνεται από τον Πολίτη. Απέναντι λοιπόν στην αρχαία δηµοκρατική κληρονοµιά µας, χρέος µας είναι να ανακαλύψουµε ξανά την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ για να ξεπεράσουµε την πολύπλευρη κρίση της δηµοκρατίας και κοινωνίας µας. 6

7 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ηθικά Νικοµάχεια, & Άπαντα Πολιτικά, Κάκτος, ΒΛΑΧΟΣ, Γ. Στοιχεία Πολιτικής Επιστήµης.Παπαζήση,1975. ΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. (επιµ.)περί της Πολιτικής, ΜΙΕΤ, 2004 DE ROMILLY J. Πόσο Επίκαιρη είναι η Αθηναϊκή ηµοκρατία Σήµερα; Ερµής, DE ROMILLY J. Η έξαρση της ηµοκρατίας στην αρχαία Αθήνα, Το Άστυ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ ΗΣ, Π. Θουκυδίδη, Ο Επιτάφιος του Περικλή, Μεταίχµιο, ΚΑΚΡΙ ΗΣ, Ι.Θ. Ερµηνευτικά Σχόλια στον Επιτάφιο του Περικλή,, Εστία,, ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΗΣ Κ. Η αρχαία ελληνική δηµοκρατία και η σηµασία της για µας σήµερα Ύψιλον, ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΗΣ, Κ. Η Φαντασιακή θέσµιση της Κοινωνίας, Ράππα, 1978 ΚULLMANN W.H Πολιτική Σκέψη του Αριστοτέλη, ΜΙΕΤ, LAMY R-M. Ξανασκεφτόµαστε τη ηµοκρατία, Πατάκη, ΜOSSE CLAUDE, Ο Πολίτης στην Αρχαία Ελλάδα, Σαββάλας ΣΑΒΑΤΕΡ Φ. Ας µιλήσουµε για πολιτική, Ελληνικά Γράµµατα, ΨΥΧΟΠΑΙ ΗΣ Κ. Ο Φιλόσοφος, Ο Πολιτικός και ο Τύραννος, Πόλις,

Αριστοτέλους, Πολιτικά

Αριστοτέλους, Πολιτικά Αρχαία Ελληνικά Γ Λυκείου Θεωρητική κατεύθυνση Αριστοτέλους, Πολιτικά Επιμέλεια: Δημήτρης Γ. Μαρκαντωνάτος Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων Εισαγωγή με βάση τον W.D. ROSS Tο έργο αποτελεί συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλη, Πολιτικά. Ερωτήσεις Υπουργείου

Αριστοτέλη, Πολιτικά. Ερωτήσεις Υπουργείου Αριστοτέλη, Πολιτικά Ερωτήσεις Υπουργείου Ενότητα 11 1. «Ἐπειδὴ ὁρῶμεν»: Χρησιμοποιώντας τη λέξη «ὁρῶμεν» ο Αριστοτέλης δηλώνει, στην πραγματικότητα, ότι τα (λογικά) επιχειρήματά του συχνά τα συλλέγει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Ι ΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ & ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Ι ΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ & ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 1 ΘΕΜΑ: Είναι γενικά αποδεκτό πως µέσα στα πλαίσια της ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης εµφανίζεται έντονο, τα τελευταία χρόνια, το φαινόµενο της κρίσης της γλώσσας. Ιδιαίτερα επικεντρώνεται το πρόβληµα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Παύλος Φ. Μάραντος Κώστας Ν. Θεριανός A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com Ο Θεσμός της δουλείας για τον Αριστοτέλη ΠΡΟΛΟΓΟΣ

www.prooptikh.com Ο Θεσμός της δουλείας για τον Αριστοτέλη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Θεσμός της δουλείας για τον Αριστοτέλη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην ελληνική αρχαιότητα του πέμπτου και του τέταρτου αιώνα π.χ., οι δούλοι, οι γυναίκες και τα παιδιά αποκλείονταν από το πεδίο της πολιτικής δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο Ελληνικό και Νεότερο Πολιτικό Φαντασιακό Η επιστροφή στην αρχαία Ελλάδα και οι προβληματισμοί πάνω στην έννοια της δημοκρατίας.

Αρχαίο Ελληνικό και Νεότερο Πολιτικό Φαντασιακό Η επιστροφή στην αρχαία Ελλάδα και οι προβληματισμοί πάνω στην έννοια της δημοκρατίας. Ανιστόρητον, τόμος 10 (2013) αρ. 37 1 Αρχαίο Ελληνικό και Νεότερο Πολιτικό Φαντασιακό Η επιστροφή στην αρχαία Ελλάδα και οι προβληματισμοί πάνω στην έννοια της δημοκρατίας. «Τι σημαίνει η συμμετοχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠολιτιΚΗ Και ΔιΚαιο. Β Γενικού Λυκείου

ΠολιτιΚΗ Και ΔιΚαιο. Β Γενικού Λυκείου ΠολιτιΚΗ Και ΔιΚαιο Β Γενικού Λυκείου 1 ΣυγγραφειΣ: Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου Νομικός, Διδάκτωρ Νομικής, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. λεωνίδας Κατσίρας Σχολικός Σύμβουλος Νομικών-Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΣΑΣΙΑΣ: ΚΟΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α. Μ.: 1340200400188

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Ημ/νία: 27 Μαΐου 2013

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Ημ/νία: 27 Μαΐου 2013 Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ημ/νία: 27 Μαΐου 2013 Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Διδαγμένο κείμενο Α1. Μετάφραση Επειδή βλέπουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου. Σχολικό έτος: 2011-2012. Σχολική Μονάδα: 1 ο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου. Τίτλος ερευνητικής εργασίας : Η σεισάχθεια του Σόλωνα

1 ο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου. Σχολικό έτος: 2011-2012. Σχολική Μονάδα: 1 ο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου. Τίτλος ερευνητικής εργασίας : Η σεισάχθεια του Σόλωνα 1 ο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου Σχολικό έτος: 2011-2012 Σχολική Μονάδα: 1 ο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου Τίτλος ερευνητικής εργασίας : Η σεισάχθεια του Σόλωνα Επιβλέπουσα εκπαιδευτικός: Αθηνά Βλαχιώτη, ΠΕΟ2 Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΟΥΤΑ ΣΟΦΙΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις του φοιτητικού πληθυσμού για τα στερεότυπα και τους ρόλους των δύο φύλων

Απόψεις του φοιτητικού πληθυσμού για τα στερεότυπα και τους ρόλους των δύο φύλων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Πτυχιακή Εργασία» Απόψεις του φοιτητικού πληθυσμού για τα στερεότυπα και τους ρόλους των δύο φύλων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Καρράς Γιώργος Κοινωνιολόγος - Οικονομολόγος

Περιεχόμενα. Καρράς Γιώργος Κοινωνιολόγος - Οικονομολόγος Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το Δίκαιο... 2 1.1 Έννοια, προέλευση και εξέλιξη του Δικαίου... 2 1.2 Κανόνες ηθικής και κανόνες δικαίου: η διαφορά... 3 1.3 Υποκείμενα δικαίου... 3 1.4 Διακρίσεις Δικαίου... 4

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Από την Εισαγωγή στα Πολιτικά, που είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν στη σελίδα του βιβλίου τους, οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τη στενότατη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Περιεχόµενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κος ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. Κος ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΟΜΠΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΕΥΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΕΠΟ22 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Η ιδεατή πολιτεία του Πλάτωνα...3 3. Η τελεολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολιτεύματα στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη Πολιτεία - Πολιτικά

Τα πολιτεύματα στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη Πολιτεία - Πολιτικά ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τα πολιτεύματα στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη Πολιτεία - Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιλογή κειμένων : Καθ. Χρ. Τσουραμάνης ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤA ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤA ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤA ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ Πριν ξεκινήσουµε µε την παρουσίαση των πολιτευµάτων κατά το Σωκράτη στο διάλογο Πολιτεία είναι σκόπιµο να αναφέρουµε ορισµένες βασικές ιδέες της Σωκρατικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Ο Αθλητισµός... 4 1.1.1 Εννοιολογικός προσδιορισµός... 4 1.1.2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο µάθηµα των Εφαρµογών ηµοσίου ικαίου. του φοιτητή Ανδρουτσόπουλου Αλέξανδρου µε Α.Μ. 1340200100983

Εργασία στο µάθηµα των Εφαρµογών ηµοσίου ικαίου. του φοιτητή Ανδρουτσόπουλου Αλέξανδρου µε Α.Μ. 1340200100983 Εργασία στο µάθηµα των Εφαρµογών ηµοσίου ικαίου του φοιτητή Ανδρουτσόπουλου Αλέξανδρου µε Α.Μ. 1340200100983 Μάιος 2004 Θέµα: Μάθηµα: Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου. Καθηγητής: Α. ηµητρόπουλος. Όνοµα: Ανδρουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ 1 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ Μια πρόταση αρχών και ιδεών για το Δηµοκρατικό Συναγερµό, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα της Κύπρου Π.Γ.Προδρόμου Εισήγηση για την ιδεολογική πρόταση του Δημοκρατικού Συναγερμού

Διαβάστε περισσότερα

Α1. ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΚΕΙΜΕΝΟ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

Α1. ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΚΕΙΜΕΝΟ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΚΕΙΜΕΝΟ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη είναι μια κοινότητα και κάθε κοινότητα έχει συσταθεί για χάρη κάποιου αγαθού (γιατί όλοι κάνουν τα πάντα γι αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ «ΑΡΘΡΟ 25 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ηµήτριος Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ( ιδακτική και ερµηνευτική προσέγγιση) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) ιανοητική και ηθική αρετή. Ταιριάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ<<ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ>>.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ<<ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ>>. ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα