ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η προστασία των προσφύγων Η πορεία προς την Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασύλου Συγκριτική µελέτη των εθνικών συστηµάτων ασύλου της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας Επιβλέπων: Ανδρουλάκης Βασίλειος Πάρεδρος στο Συµβούλιο της Επικρατείας Σπουδάστρια: Μιχαήλ Βικτωρία ΑΘΗΝΑ 2004

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας µελέτης είναι η ανάδειξη των σηµαντικότερων πτυχών και προβληµατισµών σχετικά µε το επίπεδο παροχής προστασίας στους πρόσφυγες στην ΕΕ, εν όψει της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης της ενοποιητικής διαδικασίας, προς µια Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασύλου. Στην Α Ενότητα αναπτύσσεται το ιεθνές ίκαιο που διέπει την παροχή προστασίας στους πρόσφυγες και τα βασικά κριτήρια που αυτό θέτει, τόσο για τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όσο και για την εξασφάλιση του δικαιώµατος του κάθε ανθρώπου να ζητά άσυλο σε άλλη χώρα εφόσον η ζωή του κινδυνεύει. Στη Β Ενότητα, αποδίδονται σύντοµα οι βασικές πολιτικοοικονοµικές εξελίξεις που διαµορφώνουν τις τάσεις σε ότι αφορά την παροχή προστασίας στους πρόσφυγες στα αναπτυγµένα κράτη και περιγράφεται η πορεία προς την ανάπτυξη της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασύλου στα πλαίσια του στόχου για τη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης εντός της ΕΕ. Επιπλέον, σηµειώνονται οι βασικότεροι σταθµοί ως προς αυτή την πορεία, αποδίδεται σύντοµα το περιεχόµενο των βασικότερων Κανονισµών και Οδηγιών που έχουν υιοθετηθεί και αποτυπώνεται το όραµα για την περαιτέρω εναρµόνιση της πολιτικής ασύλου στα κράτη µέλη. Στη Γ Ενότητα περιγράφονται τα εθνικά συστήµατα ασύλου της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ελλάδας και καταγράφονται οι βασικές διαφορές τους, προκειµένου να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα τόσο για το γενικότερο επίπεδο της παροχής προστασίας των προσφύγων σε σχέση µε τα κριτήρια που έχει θέσει το ιεθνές ίκαιο, όσο και για το βαθµό εναρµόνισης των διαδικασιών µεταξύ των κρατών και την ενοποιητική πορεία προς την Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασύλου. Το βασικό συµπέρασµα που προκύπτει από την παραπάνω µελέτη είναι ότι ο στόχος για την ολοκλήρωση της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασύλου στα πλαίσια της ΕΕ θα υλοποιηθεί στο άµεσο µέλλον παρά τις δυσκολίες και τις οπισθοδροµήσεις, ωστόσο χωρίς να παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για τη διαφύλαξη του θεσµού του ασύλου και των δικαιωµάτων που αναγνώριζαν µέχρι πρότινος τα κράτη µέλη στους πρόσφυγες σύµφωνα µε τη Σύµβαση του 1951 στα επίπεδα που διαµορφώθηκαν κατά τις προηγούµενες δεκαετίες. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ, ΑΙΤΩΝ ΑΣΥΛΟ, ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 1951 ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ, ΚΟΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΥΛΟΥ, ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ, ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΤΑΜΠΕΡΕ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3 EXECUTIVE SUMMARY This layout has been chosen with the aim of rendering the most important aspects of the refugee protection system in the EU, with the view to the forthcoming integration of the first phase of the harmonization procedure towards a Common European Asylum Policy. Part I includes a description of relevant instruments of International Law that define the protection that is provided to the refugees and set the basic criteria for the respect of human rights as well as for the reassurance of every man s right to request asylum in another country since his life is threatened. Part II briefly reviews the global political and economical developments that shape the trends concerning the refugee protection in developed countries and describes the course towards the development of the Common European Asylum Policy, within the framework to form an Area of Freedom, Justice and Security in the EU. Moreover, the most important steps towards this course are stated, the content of the main Regulations and Directives that have been adopted are shortly described, and the vision for further harmonization of the asylum policies of the EU country members is presented. Part III describes the national asylum systems of the United Kingdom, France and Greece. Their basic differences are recorded, in order to draw useful conclusions for the level of the protection granted to refugees in each country in relation to the criteria set by International Law, as well as for the level of the harmonization procedure amongst the states and the unifying course towards the Common European Asylum Policy. Our basic premise is that the aim for the integration of the Common European Asylum Policy will be materialized in the immediate future despite the difficulties and the drawbacks, with no sufficient guarantees though for the asylum institution per se and the recognition of the rights of refugees to the same levels as the ones prescribed in the 1951 Geneva Convention. KEY WORDS: REFUGEE, ASYLUM SEEKER, MANDATE REFUGEE, THE 1951 CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES, THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, COMMON EUROPEAN ASYLUM POLICY, HARMONIZATION, MINIMUM STANDARDS, TAMPERE, COMPLEMENTARY/SUBSIDIARY FORMS OF PROTECTION

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Η ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Αρχαιότητα Μεσαίωνας Σύγχρονη Εποχή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ Βασικές Συνθήκες Προσφυγικού ικαίου Η Σύµβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων Ιστορικά Στοιχεία οµή και Περιεχόµενο της Σύµβασης Ερµηνεία του όρου «πρόσφυγας» και άλλων σηµαντικών διατάξεων της Σύµβασης του Το Πρωτόκολλο του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων Ιστορικά Στοιχεία οµή και Περιεχόµενο Πρωτοκόλλου Η Σύµβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 ως ενιαίο σώµα Η ιακήρυξη του 1967 για το Εδαφικό Άσυλο Κείµενα Περιφερειακής Ισχύος σχετικά µε τους Πρόσφυγες Η Σύµβαση του 1969 του Οργανισµού Αφρικανικής Ενότητας η οποία ρυθµίζει τα ειδικά θέµατα των προσφύγων στην Αφρική Η ιακήρυξη της Καρθαγένης Τα Πορίσµατα της Εκτελεστικής Επιτροπής του Προγράµµατος του Ύπατου Αρµοστή των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ιεθνές ίκαιο Ανθρώπινων ικαιωµάτων Οικουµενική ιακήρυξη ικαιωµάτων του Ανθρώπου Η Σύµβαση για τα ικαιώµατα του Παιδιού του Η Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης και Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας του ιεθνές Ανθρωπιστικό ίκαιο Τέσσερις Συµβάσεις της Γενεύης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ- ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ Κατηγορίες Ατόµων που χρήζουν της ιεθνούς Προστασίας ιάκριση Πρόσφυγα από Οικονοµικό Μετανάστη Παράνοµοι Μετανάστες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 :ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ Η Ταυτότητα του Οργανισµού Το Καταστατικό του Γραφείου του Υπάτου Αρµοστή για τους Πρόσφυγες Αρµοδιότητες της Υπάτης Αρµοστείας Η ιοίκησητου Οργανισµού... 37

5 4.5 Η ράση της Υπάτης Αρµοστείας Αναζήτηση ιαρκών Βιώσιµων Λύσεων ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Το γενικότερο οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον σε σχέση µε την παροχή προστασίας στους πρόσφυγες Η άνιση κατανοµή των βαρών από την παροχή προστασίας στους πρόσφυγες µεταξύ αναπτυγµένων και αναπτυσσόµενων κρατών Ο αντίκτυπος της 11 ης Σεπτεµβρίου στην πολιτική ασύλου της ΕΕ και οι νέες προσφυγικές κρίσεις στην Ευρωπαϊκή ήπειρο Μετανάστευση και Άσυλο. Η Πολιτική Ασύλου αναπόσπαστο τµήµα της Μεταναστευτικής Πολιτικής της ΕΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ε ΡΑΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟΥ Οι Βασικότεροι Σταθµοί Η Ευρωπαϊκή Πράξη του Η Σύµβαση Σένγκεν (1990) Η Σύµβαση του Μάαστριχτ (1992) Τα Ψηφίσµατα του Λονδίνου (1992) Άλλα Ψηφίσµατα και Συστάσεις της ΕΕ Η Συνθήκη του Άµστερνταµ του Η ιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο Τάµπερε το Τα Συµπεράσµατα της ιάσκεψης του Λαάκεν το Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Σεβίλλη το Νοµικά Κείµενα Συνοπτική παρουσίαση του περιεχοµένου των Οδηγιών και Κανονισµών που έχουν τεθεί σε ισχύ Οδηγία 2003/9/ΕΚ ελάχιστες απαιτήσεις για την Υποδοχή των Αιτούντων Άσυλο στα κράτη µέλη Κανονισµός ουβλίνο ΙΙ (2003) Οδηγία 2001/55/ΕΚ σχετικά µε τα ελάχιστα κριτήρια για το καθεστώς προσωρινής προστασίας σε περιπτώσεις µαζικής άφιξης εκτοπισµένων ατόµων Προτάσεις Οδηγιών Πρόταση για µια Κοινοτική Οδηγία σχετικά µε τα ελάχιστα κριτήρια για τις διαδικασίες στα κράτη µέλη για την απονοµή και την παύση του καθεστώτος του πρόσφυγα Πρόταση για µια Κοινοτική Οδηγία για τα ελάχιστα κριτήρια ως προς το χαρακτηρισµό και την κατάσταση των υπηκόων τρίτων χωρών και των ανιθαγενών ως πρόσφυγες ή ως άτοµα που χρήζουν διεθνούς προστασίας.. 63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος Η πρόκληση της ιεύρυνσης Τα επόµενα βήµατα Το βρετανικό «Νέο Όραµα για τους Πρόσφυγες»... 69

6 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επιλογή των Χωρών οµή της Συγκριτικής Μελέτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Κανονικές ιαδικασίες ικαιώµατα προσφυγών ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ/ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Συνοπτικές/Απλουστευµένες ιαδικασίες ικαιώµατα Προσφυγών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Απαιτήσεις για Βίζα Κυρώσεις Μεταφορέων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΚΤΟ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Προδήλως Αβάσιµες Αιτήσεις Η αρχή της Ασφαλούς Τρίτης Χώρας Η αρχή της Ασφαλούς Χώρας Προέλευσης Η εφαρµογή της Σύµβασης του ουβλίνου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 :ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. ΠΗΓΕΣ Β. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γ. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε όλο τον πλανήτη και ανά τους αιώνες, οι κοινωνίες καλωσόριζαν τους φοβισµένους ταλαιπωρηµένους ξένους, τα θύµατα της βίας και της δίωξης. Ο υποχρεωτικός και αναγκαστικός εκτοπισµός ατόµων ή και ολόκληρων πληθυσµών δεν αποτελεί φαινόµενο της σύγχρονης εποχής αλλά φαινόµενο διαχρονικό, άρρηκτα συνδεδεµένο µε την επικράτηση της βίας και το ξέσπασµα των πολεµικών συγκρούσεων. Ο θεσµός του ασύλου και η φροντίδα των κυνηγηµένων ατόµων αποτελεί εποµένως έναν πανάρχαιο θεσµό µε ανθρωπιστικό και ειρηνικό χαρακτήρα, τον οποίο συναντούµε στις περισσότερες κοινωνίες από την αρχαιότητα ως την εποχή µας. Ο 20 ος αιώνας σηµαδεύτηκε από δυο Παγκοσµίους Πολέµους και από πολλές µικρότερου µεγέθους ένοπλες συρράξεις, µε αποτέλεσµα µεγάλες και διαρκείς µετακινήσεις απροστάτευτων και αβοήθητων πληθυσµών, που διωγµένοι από τη χώρα τους αναγκάστηκαν να αναζητήσουν προστασία και άσυλο σε άλλα κράτη προκειµένου να επιβιώσουν. Η διεθνής κοινότητα δεν έµεινε απαθής σε αυτές τις κρίσεις, αλλά ήδη από την αρχή του αιώνα η προσπάθεια αντιµετώπισης των προβληµάτων των προσφύγων οδήγησε στη δηµιουργία, το 1921, της Κοινωνίας των Εθνών. Τα ολέθρια αποτελέσµατα του Β Παγκοσµίου Πολέµου, και οι µαζικές µετακινήσεις πληθυσµών που ακολούθησαν, έθεσαν το ζήτηµα των προσφύγων στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της διεθνούς κοινότητας. Απόρροια αυτής της διεθνούς αφύπνισης υπήρξε η ίδρυση της Υπάτης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες το 1950 και η επίσηµη υιοθέτηση στις 28 Ιουλίου του 1951 της Σύµβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων, η οποία αποτελεί µέχρι τις µέρες µας τον θεµέλιο λίθο του διεθνούς προσφυγικού δικαίου. Οι δεκαετίες που ακολούθησαν υπήρξαν ιδιαίτερα ταραγµένες και σηµαδεύτηκαν από κρίσεις σε πολλές από τις υποανάπτυκτες και αναπτυσσόµενες περιοχές του πλανήτη 1, κάποιες από τις οποίες σοβούν έως τις µέρες µας. Η συνδροµή της Υπάτης Αρµοστείας και η καλόπιστη εφαρµογή της Σύµβασης από πλευράς των περισσοτέρων κρατών δεν οδήγησαν βέβαια στην επίλυση αυτών των κρίσεων, ωστόσο συνέβαλαν 1 Βλέπε σχετικά µε το θέµα: Υπάτη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Οι Πρόσφυγες του Κόσµου 2000: Πενήντα χρόνια ανθρωπιστικής δράσης, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 2001

8 σηµαντικά στην παροχή βοήθειας στους διωγµένους πληθυσµούς και στη διασφάλιση των δικαιωµάτων των προσφύγων σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Σύµβασης του Η δεκαετία του 90 σηµαδεύτηκε από σηµαντικές προσφυγικές κρίσεις µε αποτέλεσµα την άνευ προηγουµένου µετακίνηση πληθυσµών και την ένταση των προσπαθειών από πλευράς Υπάτης Αρµοστείας για την αντιµετώπιση των προσφυγικών ζητηµάτων. Ωστόσο, οι νέες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες που επικράτησαν στον πλανήτη έθεσαν το ζήτηµα των προσφύγων σε νέες βάσεις. Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας 2 από τη µια µεριά, και η έξαρση των εθνικιστικών φαινοµένων από την άλλη, δηµιούργησαν ένα αντιφατικό πολιτικοοικονοµικό διεθνές περιβάλλον το οποίο σηµαδεύτηκε από την δυναµική επανάκαµψη της αρχής της εθνικής κυριαρχίας 3 και το κλείσιµο των συνόρων, την ένταση των προσπαθειών ελέγχου των µεταναστευτικών ροών, την έξαρση της ξενοφοβίας και του ρατσισµού, και τέλος γενικότερα τη συρρίκνωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η παρουσία του µεγάλου αριθµού των αιτούντων άσυλο στα κράτη προκάλεσε ανάµεικτες αντιδράσεις µε αποτέλεσµα οι υπέρµαχοι των προσφύγων και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων να υπογραµµίζουν ότι οι αιτούντες άσυλο προέρχονται κυρίως από τις χώρες που πράγµατι µαστίζονται από τη δίωξη και τις ένοπλες συγκρούσεις ενώ οι πολέµιοι του θεσµού, τοποθετώντας ως προτεραιότητα το εθνικό συµφέρον και υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση αποτελεί ένα εγγενές χαρακτηριστικό των διεθνών πολιτικών σχέσεων, να ισχυρίζονται ότι τα αυξηµένα νούµερα των προσφύγων συχνά συνιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια και ορισµένες φορές και για την διεθνή ισορροπία. Οι τροµοκρατικές επιθέσεις της 11 ης Σεπτεµβρίου το , έριξαν τη σκιά τους στο ζήτηµα της προστασίας των προσφύγων και πρόσθεσαν επιπλέον φραγµούς στην πρόσβαση των διωγµένων πληθυσµών και ατόµων στο άσυλο. Ακόµη και πριν από την 11 η Σεπτεµβρίου αρκετοί πολιτικοί και ορισµένα µέσα ενηµέρωσης είχαν στραφεί εναντίον του θεσµού του ασύλου και των προσφύγων, χαρακτηρίζοντας τη Σύµβαση του 1951 ως ακατάλληλη ή ακόµα και ως ασφαλή λιµένα για τροµοκράτες όπως αυτοί 2 Βλέπε σχετικά µε το θέµα: A new asylum paradigm? Globalization, migration and the uncertain future of the international refugee regime, Jeff Crisp, UNHCR, December Βλέπε σχετικά µε το θέµα:refugees in contemporary international relations: reconciling state and individual sovereignty Gary G. Troeller, UNHCR, March Βλέπε σχετικά: Περιοδικό Πρόσφυγες, Ετήσια Ανασκόπηση 2002: Καλές Ειδήσεις, Κακές Ειδήσεις, Τόµος 4, Τεύχος 129, 2002, Υπάτη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

9 που συνέτριψαν τα αεροπλάνα που είχαν απαγάγει, στους πύργους του World Trade Center της Νέας Υόρκης και στο Πεντάγωνο. Παρά το γεγονός ότι η Υπάτη Αρµοστεία τόνισε ότι η Σύµβαση του 1951, στις ρήτρες αποκλεισµού, ήδη περιελάµβανε προβλέψεις για τον αποκλεισµό ή την τιµωρία των τροµοκρατών, γεγονός που δεν προκαλεί την αναγκαιότητα για θεµελιώδεις αλλαγές αλλά µάλλον για επιλεκτική ενίσχυση των διατάξεων που σχετίζονται µε ζητήµατα ασφαλείας, η νέα τάση είχε ήδη αρχίσει να διαγράφεται. Την επαύριο των τροµοκρατικών επιθέσεων, στο όνοµα της ασφάλειας, σε πολλές χώρες υιοθετήθηκαν µέτρα τα οποία οδήγησαν στον αποκλεισµό ανθρώπων που ζητούσαν καλόπιστα άσυλο ή ακόµη και στη βίαια εκδίωξή τους, σε αύξηση του αριθµού των αιτήσεων έκδοσης και στην εισαγωγή εξαιρετικά περιοριστικής νοµοθεσίας ταυτίζοντας σε πολλές περιπτώσεις τους πρόσφυγες µε τροµοκράτες. Οι µακροχρόνιες προσπάθειες της Ευρώπης να εναρµονίσει τις πολιτικές της για τη µετανάστευση και το άσυλο δέχτηκαν πλήγµατα από τις παγερές συνέπειες της 11ης Σεπτεµβρίου. Αποτέλεσµα των παραπάνω ήταν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες να ξοδέψουν δισεκατοµµύρια ευρώ προκειµένου να ενισχύσουν τα σύνορά τους και να σκληρύνουν τη στάση τους σε ότι αφορά την ακολουθούµενη µεταναστευτική πολιτική και την πολιτική ασύλου 5. Η συρρίκνωση των δικαιωµάτων των προσφύγων και η αποδυνάµωση του θεσµού του ασύλου φαίνονται να είναι τα άµεσα αποτελέσµατα της υιοθέτησης ενισχυµένων πολιτικών ασφαλείας από τις περισσότερες κυβερνήσεις. Η παροχή προστασίας σε ανθρώπους που την έχουν απόλυτα ανάγκη τίθεται πλέον εν αµφιβόλω ή αλλάζει µορφή και περιεχόµενο στις περισσότερες βιοµηχανικά αναπτυγµένες χώρες 6 σε σχέση µε τις προηγούµενες δεκαετίες, προκειµένου να προσαρµοστεί στη νέα πραγµατικότητα που διαµόρφωσε η παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία και η τροµολαγνεία. Η διαφύλαξη του ανθρωπιστικού θεσµού του ασύλου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των προσφύγων, υπό την πίεση των παραπάνω εξελίξεων, αποτελούν την νέα πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αναδεικνύονται οι σηµαντικότερες πτυχές και προβληµατισµοί σχετικά µε το επίπεδο παροχής προστασίας στους πρόσφυγες στην ΕΕ, 5 Βλέπε σχετικά: Refugees Magazine, Volume 2, Number 135, 2004, UNHCR, Europe s New Challenge 6 Από τις αναπτυσσόµενες χώρες προήλθε το 86% των προσφύγων σε όλο τον κόσµο κατά την τελευταία δεκαετία, αλλά αυτές οι χώρες έδωσαν επίσης άσυλο σε επτά στους δέκα πρόσφυγες δηλ. περίπου στο 72% από αυτούς. Οι παραπάνω αριθµοί υπογραµµίζουν την ευθύνη των βιοµηχανικών χωρών να αναλάβουν το µερίδιό στη διεθνή προστασία των προσφύγων

10 εν όψει της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης της ενοποιητικής διαδικασίας, προς µια Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασύλου. Στην Α Ενότητα αναπτύσσεται το ιεθνές ίκαιο που διέπει την παροχή προστασίας στους πρόσφυγες και τα βασικά κριτήρια που αυτό θέτει, τόσο για τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όσο και για την εξασφάλιση του δικαιώµατος του κάθε ανθρώπου να ζητά άσυλο σε άλλη χώρα εφόσον η ζωή του κινδυνεύει. Στη Β Ενότητα, αποδίδονται σύντοµα οι βασικές πολιτικοοικονοµικές εξελίξεις που διαµορφώνουν τις τάσεις σε ότι αφορά την παροχή προστασίας στους πρόσφυγες στα αναπτυγµένα κράτη και περιγράφεται η πορεία προς την ανάπτυξη της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασύλου στα πλαίσια του στόχου για τη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης για όλους τους ανθρώπους εντός της ΕΕ. Επιπλέον, σηµειώνονται οι βασικότεροι σταθµοί ως προς αυτή την πορεία, αποδίδεται σύντοµα το περιεχόµενο των βασικότερων Κανονισµών και Οδηγιών που έχουν υιοθετηθεί και αποτυπώνεται το όραµα για την περαιτέρω εναρµόνιση της πολιτικής ασύλου στα κράτη µέλη. Στη Γ Ενότητα περιγράφονται τα εθνικά συστήµατα ασύλου της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ελλάδας και καταγράφονται οι βασικές διαφορές τους, προκειµένου να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα τόσο για το γενικότερο επίπεδο της παροχής προστασίας των προσφύγων σε σχέση µε τα κριτήρια που έχει θέσει το ιεθνές ίκαιο, όσο και για το βαθµό εναρµόνισης των διαδικασιών µεταξύ των κρατών και την ενοποιητική πορεία προς την Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασύλου. Ακολουθούν Συµπερασµατικές Παρατηρήσεις οι οποίες ανακεφαλαιώνουν τα επί µέρους συµπεράσµατα των τριών ενοτήτων. Η µεθοδολογία υλοποίησης της εργασίας περιλαµβάνει τη µελέτη κειµένων του διεθνούς δικαίου και της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας (Κανονισµοί και Οδηγίες), τη συγκριτική µελέτη ετήσιων εκθέσεων (annual reports) διεθνών οργανισµών (UNHCR, ECRE, USA REFUGEES COMMITTEE) σχετικά µε τους πρόσφυγες, τη µελέτη εργασιών (working papers) που έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια των διεθνών οργανισµών σχετικά µε επιµέρους πτυχές της παροχής προστασίας, τη µελέτη βιβλιογραφικών αναφορών, την έρευνα σε δικτυακούς τόπους, την αναζήτηση στατιστικών στοιχείων από τις αρµόδιες στατιστικές υπηρεσίες και την µελέτη σχετικών άρθρων από έγκυρα περιοδικά και εφηµερίδες.

11 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Η ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο θεσµός του ασύλου και η φροντίδα των κυνηγηµένων ατόµων δεν αποτελεί φαινόµενο των τελευταίων δεκαετιών αλλά έναν πανάρχαιο θεσµό µε ανθρωπιστικό και ειρηνικό χαρακτήρα, που µετράει αιώνες ζωής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ 1.1. Αρχαιότητα Το άσυλο υπήρξε κατεξοχήν θεσµός των µεσογειακών πολιτισµών (αιγυπτιακού, ιουδαϊκού, ελληνικού, αραβικού) 7. Στην αρχαία Ελλάδα 8 όταν κάποιος διώκετο, µπορούσε να καταφύγει σε ένα ιερό. Εκεί ήταν ασφαλής από τους διώκτες του. Όποιος χρειαζόταν προστασία, είχε το δικαίωµα να τελέσει στο ιερό ένα τελετουργικό, µε το οποίο περνούσε και επισήµως στη δικαιοδοσία της θεότητας. Για να δώσει στους άλλους να καταλάβουν ότι χρειαζόταν υποστήριξη, καθόταν δίπλα στο βωµό ή άγγιζε ένα άγαλµα θεού. Επιπλέον προκειµένου να καταστήσει σαφές το γεγονός ότι η προσφυγή του στο ιερό είχε το χαρακτήρα ικεσίας, έπρεπε να δείξει ένα ακόµα «σήµα κινδύνου». Αυτό µπορούσε να είναι είτε µια µάλλινη κλωστή, είτε ένα φρεσκοκοµµένο κλαδί δέντρου, αντικείµενα που µπορούσε εύκολα να βρει. Την κλωστή την έκοβε από τα ρούχα του και το κλαδί από τα παρακείµενα στο ιερό δέντρα. Κρατώντας αυτά τα συµβολικά αντικείµενα δήλωνε την ιδιότητά του. Όταν εκτελούσε κανείς το παραπάνω τελετουργικό, γινόταν ικέτης, τελούσε υπό την κυριότητα της θεότητας και ήταν εποµένως, όπως κι ένα ανάθηµα, µέρος του ιερού. Σύµφωνα µε το ιερό δίκαιο είχε δικαίωµα φροντίδας από το ιερό και ο ιερέας ήταν υποχρεωµένος να µεριµνήσει για τη δίκαιη αντιµετώπισή του. Παραστάσεις αγγείων απεικονίζουν τον ιερέα να εισακούει την παράκληση ικετών παρουσία των διωκτών τους. Ο ιερέας όφειλε να ακούσει τις δυο πλευρές και να βγάλει δίκαιη απόφαση. Οι 7 Βλέπε σχετικά µε το θέµα: Ρούκουνας Εµµανουήλ, ιεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995,σελ Βλέπε σχετικά µε το θέµα: Ulrich Sinn, Το άσυλο στην Αρχαία Ελλάδα, Καθηµερινή, 16/1/2000, Επτά Ηµέρες: Άσυλο-Ένα πανάρχαιο δικαίωµα,σελ.4

12 ικέτες δε είχαν καµία εγγύηση ότι θα απαλλάσσονταν από ποινές. Εάν έφταιγαν θα τιµωρούνταν. Η προσφυγή όµως στο ιερό τους προφύλασσε από την αυθαιρεσία και αυτοδικία των διωκτών τους. Επιπλέον, πέρα από την εξατοµικευµένη χρήση του θεσµού του ασύλου, γνωστές είναι οι περιπτώσεις προσφυγής στο θεσµό ολόκληρων πόλεων κατά την αρχαιότητα, προκειµένου να γλιτώσουν από την κατακτητική βία των γειτόνων τους ή άλλων εισβολέων Μεσαίωνας ιάφορες νοµοθετικές ρυθµίσεις και διατάξεις είχαν περιληφθεί στους περίφηµους Βυζαντινούς Κώδικες σε ότι αφορά τη χρήση του δικαιώµατος του ασύλου. Οι πρώτες νοµοθετικές ρυθµίσεις, των οποίων το κείµενο έχει περισωθεί στο θεοδοσιανό Κώδικα, αρχικώς αρκέσθηκαν στην εισαγωγή περιορισµών στο ήδη υφιστάµενο δικαίωµα, στη συνέχεια όµως προχώρησαν στον καθορισµό της έκτασής του. Ποινικές κυρώσεις κατά των υπαιτίων παραβίασης των διατάξεων για το άσυλο θεσπίσθηκαν για πρώτη φορά τον 5 ο αιώνα. Η ποινική αυτή πρόβλεψη συνίστατο, είτε σε παραποµπή στις διατάξεις περί ιεροσυλίας είτε σε ρητή αναφορά τη απειλούµενης ποινής, που εν προκειµένω ήταν η κεφαλική. Οι παραπάνω διατάξεις περιλήφθηκαν κατά τον 6 ο αιώνα στον Κώδικα του Ιουστινιανού και από το συνδυασµό τους µε τις θεµατικώς αντίστοιχες νεαρές απαρτίστηκε το ιουστινιάνειο σύστηµα ρύθµισης του θεσµού του ασύλου. Το σύστηµα αυτό παρουσίαζε ορισµένα χαρακτηριστικά: από τη µια πλευρά την εισαγωγή πολλών διακρίσεων µε σκοπό τον περιορισµό τόσο αυτού του ίδιου του δικαιώµατος, ιδίως όπου υπήρχαν οικονοµικές επιπτώσεις, όσο και της σχετικής µε το άσυλο δικαιοδοσίας των εκκλησιαστικών οργάνων, από την άλλη όµως και την προσπάθεια, να εξασφαλιστούν αποτελεσµατικά τα δικαιώµατα των φυγάδων µέσα στα επιτρεπόµενα όρια µε την αυστηρή τιµωρία όσον τα παραβίαζαν 10. Ο ρόλος της εκκλησίας σε ότι αφορά το θέµα της παροχής ασύλου υπήρξε καθοριστικός. Οι εκκλησίες άλλωστε αποτελούσαν τον κατεξοχήν χώρο παροχής 9 Στα Ελληνικά, IV,5, o Ξενοφώντας περιγράφει την περίπτωση όπου όλοι οι κάτοικοι της χερσονήσου απέναντι από την Κόρινθο κατέφυγαν στο Ηραίο της Περαχώρας για να γλιτώσουν από τους εχθρικά διακείµενους Σπαρτιάτες. 10 Βλέπε σχετικά µε το θέµα: Σπυρίδων Ν. Τρωιανός, Το δίκαιο του ασύλου στο Βυζάντιο, Καθηµερινή, 16/1/2000,Επτά Ηµέρες: Άσυλο-Ένα πανάρχαιο δικαίωµα. σελ 5

13 ασύλου. Μέσα στη βυζαντινή ιστοριογραφία, συχνές είναι οι αναφορές σε αφηγήσεις όπου διάφοροι κατατρεγµένοι είτε για ποινικούς είτε για πολιτικούς λόγουςκαταφεύγουν στους ναούς, κατά προτίµηση στη Μεγάλη Εκκλησία της πρωτεύουσας, όπου εκουσίως υποβάλλονταν στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία. Ωστόσο η συνήθεια αυτή των αιτούντων άσυλο, συχνά προκαλούσε έντονες τριβές ανάµεσα στην εκκλησιαστική και κοσµική εξουσία σε ότι αφορούσε τη διαχείριση του δικαιώµατος αυτού και την απονοµή δικαιοσύνης. Επιπλέον, και στη ύση κατά το Μεσαίωνα το άσυλο συνδέθηκε άρρηκτα µε την Εκκλησία, η οποία συχνά καλούνταν να επέµβει προκειµένου να προστατέψει τους φτωχούς, ελεύθερους καλλιεργητές από τη µανία και τις βίαιες κατακτητικές διαθέσεις των φεουδαρχών εις βάρος τους 11. Και εδώ, οι καθαγιασµένοι και ιεροί τόποι, οι ναοί και τα κοιµητήρια, έχουν το αναγνωρισµένο προνόµιο του ασύλου που τους προστατεύει από την κοσµική παραβίαση. Ο καταδιωκόµενος µπορεί να προστρέξει στους τόπους ασύλου για να προφυλάξει είτε το πρόσωπό του, είτε την περιουσία του από τη βουλιµία του διώκτη του. Ωστόσο στη ύση ο τόπος του ασύλου αποκτά σταδιακά διευρυµένη έννοια και περιλαµβάνει όχι µόνο το ναό αλλά και όλους τους παρακειµένους και εξαρτώµενους χώρους, µε αποτέλεσµα ακόµα και ολόκληρες συνοικίες να δηµιουργηθούν γύρω από τις εκκλησίες και τα µοναστήρια που έχαιραν ιδιαίτερων προνοµίων όπως π.χ. φορολογικής ατέλειας. Έτσι ένα άτυπο δίπολο εξουσίας δηµιουργήθηκε µεταξύ της κοσµικής εξουσίας και της εκκλησιαστικής προστασίας γεγονός που προκάλεσε τη βία των αρχόντων οι οποίοι επιβουλεύονταν και την εκκλησιαστική περιουσία. Με τους µεσαιωνικούς όρους, το ζητούµενο µέσα από το άσυλο του θρησκευτικού χώρου και χρόνου, ήταν η προστασία της τάξης των ανθρώπων της προσευχής και της τάξης των ανθρώπων της εργασίας, άρα των φτωχών και των αόπλων γενικότερα, από τους ανθρώπους της άλλης τάξης, εκείνης του πολέµου. 1.3 Σύγχρονη Εποχή 11 Βλέπε σχετικά µε το θέµα: Ν.Ε.Καραπιδάκης, το Άσυλο στη Μεσαιωνική ύση, Καθηµερινή,16/1/200,Επτά Ηµέρες: Άσυλο-Ένα πανάρχαιο δικαίωµα, σελ.15

14 Το προσφυγικό πρόβληµα υπό τη σύγχρονη εκδοχή του εµφανίστηκε στις αρχές του 20 ου αιώνα ως αποτέλεσµα του Α Παγκοσµίου Πολέµου, ο οποίος οδήγησε στην Επανάσταση των Μπολσεβίκων στη Ρωσία, στη διάλυση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και στην ίδρυση του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Η γενοκτονία των Αρµενίων το 1915 και οι διωγµοί που συνεχίστηκαν τα επόµενα έτη, δηµιούργησαν το πρώτο προηγούµενο, ενώ ακολούθησαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και του Πόντου, οι Ασσύριοι και Χαλδαίοι. Άλλα προσφυγικά ρεύµατα εµφανίστηκαν από τη Ρωσία προς τη υτική Ευρώπη. Η άνοδος των εθνικοσοσιαλιστών στην εξουσία το 1933 και ο ισπανικός εµφύλιος( ) προκάλεσαν νέες εξόδους προσφύγων. Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών, η Κοινωνία των Εθνών ίδρυσε το 1921 την Υπάτη Αρµοστεία για τους Ρώσους και Αρµενίους πρόσφυγες, µε πρώτο αρµοστή τον Νορβηγό Fridtjof Nansen, ο οποίος ανέπτυξε ποικίλες δραστηριότητες µεταξύ άλλων και υπέρ των προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Κατά την περίοδο συνήφθησαν ειδικές συµβάσεις που προσδιόρισαν το νοµικό καθεστώς, κυρίως Ρώσων και Αρµενίων προσφύγων, ενώ τα έτη προστέθηκαν δυο ακόµη συµφωνίες για τους πρόσφυγες από τη Γερµανία και την Αυστρία. Ήδη λοιπόν από τις αρχές του εικοστού αιώνα, το πρόβληµα των προσφύγων έγινε µέληµα της διεθνούς κοινωνίας η οποία για ανθρωπιστικούς λόγους, άρχισε να αναλαµβάνει ευθύνες για την προστασία και την αρωγή των προσφύγων. Το πρότυπο της διεθνούς δράσης για τους πρόσφυγες καθιερώθηκε για πρώτη φορά από την Κοινωνία των Εθνών και οδήγησε στην υιοθέτηση ενός αριθµού διεθνών συµφωνιών υπέρ αυτής οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 1 Α της Σύµβασης του Χαρακτηριστικό των ορισµών που περιέχονται σε αυτά τα κείµενα αποτελεί το γεγονός ότι συνδέουν την κάθε κατηγορία προσφύγων µε την εθνική τους καταγωγή, τη επικράτεια που εγκατέλειψαν και την έλλειψη διπλωµατικής προστασίας από την τέως χώρα τους. Με αυτού του είδους την κατάταξη σε «κατηγορίες» η ερµηνεία των σχετικών ορισµών ήταν απλή και δε δηµιουργούσε µεγάλη δυσκολία στην εξακρίβωση του ποιος είναι πρόσφυγας 13. Το τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου συνοδεύτηκε από νέα προσφυγικά ρεύµατα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Στη Συµφωνία του Πότσνταµ της 2/8/1945, ΗΠΑ, ΕΣΣ, και Μ. 12 Συµφωνία της 12 ης Μαΐου 1926 και 30 ης Ιουνίου 1928, Σύµβαση της 28 ης Οκτωβρίου 1933 και 10 ης Φεβρουαρίου 1938, Πρωτόκολλο της 14 ης Σεπτεµβρίου 1939 κατ εφαρµογή του Καταστατικού της ιεθνούς Οργανώσεως Προσφύγων 13 Βλέπε σχετικά: Εγχειρίδιο για τις διαδικασίες και τα κριτήρια καθορισµού του καθεστώτος των Προσφύγων, Γραφείο του Υπάτου Αρµοστή, Αθήνα 2003, Έκδοση, σελ.5

15 Βρετανία συµφώνησαν στην εκδίωξη των γερµανικών µειονοτήτων από την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τσεχοσλοβακία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 40, η σταδιακή επιβολή αυταρχικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη δηµιούργησε νέους πρόσφυγες προς τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, ενώ ο ελληνικός εµφύλιος πόλεµος προκάλεσε προσφυγικά ρεύµατα µε αντίστροφη φορά 14. Την επαύριο του ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, η Γενική Συνέλευση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών ίδρυσε το Γραφείο του Υπάτου Αρµοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το οποίο εντέλλεται να προστατεύει και να αναζητά βιώσιµες λύσεις για τους πρόσφυγες. Οι δραστηριότητές του στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο και στα διεθνή κριτήρια που περιλαµβάνονται στην Οικουµενική ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου (1948) και στις τέσσερις Συµβάσεις της Γενεύης( 1949) για το ανθρωπιστικό δίκαιο, καθώς και σε µια σειρά διεθνών και περιφερειακών συνθηκών και διακηρύξεων που αντιµετωπίζουν ειδικότερα τις ανάγκες των προσφύγων 15. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ Προκειµένου να προσδιοριστεί και να οριοθετηθεί σαφώς το δικαίωµα στην παροχή προστασίας και στην αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα και να καθοριστούν επακριβώς τα σχετικά ευεργετήµατα που απορρέουν από την παραπάνω ιδιότητα για τα κυνηγηµένα άτοµα και τους κατατρεγµένους πληθυσµούς που χρήζουν προστασίας, η διεθνής κοινότητα θέσπισε ένα σύνολο δεσµευτικών νοµικών κειµένων και λιγότερο δεσµευτικών διακηρύξεων, µε βάση τα οποία οργάνωσε το σύστηµα παροχής προστασίας, ούτως ώστε να εξασφαλίζει την απόλυτη διαφύλαξή των δικαιωµάτων για κάθε άνθρωπο που είναι θύµα βίας στη χώρα του και αναζητά άσυλο σε άλλη χώρα. Το πλέγµα των νοµικών κειµένων που απαρτίζει το σύστηµα προστασίας των προσφύγων αποτελείται από κείµενα του αµιγούς προσφυγικού δικαίου, από κείµενα του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και από κείµενα του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Τα σηµαντικότερα από αυτά τα κείµενα είναι τα ακόλουθα: 14 Βλέπε σχετικά µε το θέµα: Αχιλλέας Σκόρδας,2000, ιπλωµατικό Άσυλο- Προστασία των Προσφύγων Καθηµερινή,16/1/2000 Επτά Ηµέρες: Άσυλο-Ένα πανάρχαιο ικαίωµα, σελ Βλέπε σχετικά:προστασία των Προσφύγων, Οδηγός ιεθνούς Προσφυγικού ικαίου, Εγχειρίδιο για Βουλευτές Νο2-2001, Γραφείο Υπάτου Αρµοστή- ιακοινοβουλευτική Ένωση, σελ 13

16 2.1 Βασικές Συνθήκες Προσφυγικού ικαίου Η Σύµβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων Ιστορικά Στοιχεία Αµέσως µετά τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο, καθώς το πρόβληµα των προσφύγων δεν είχε λυθεί και ενώ όλο και δυσκολότερες προσφυγικές κρίσεις ανέκυπταν, έγινε αισθητή η ανάγκη για ένα νέο διεθνές νοµικό κείµενο που να καθορίζει το νοµικό καθεστώς των προσφύγων. Αντί για την υπογραφή ad hoc συµφωνιών που προορίζονται για συγκεκριµένες καταστάσεις προσφύγων όπως συνηθιζόταν µέχρι τότε, προβλήθηκε η απαίτηση για ένα κείµενο που να περιέχει ένα γενικό ορισµό για το ποιος θα έπρεπε να θεωρείται πρόσφυγας. Η Σύµβαση σχετικά µε το Καθεστώς των Προσφύγων υιοθετήθηκε από τη Συνδιάσκεψη των Πληρεξουσίων των Ηνωµένων Εθνών την 28 η Ιουλίου 1951, τέθηκε σε ισχύ την 21 η Απριλίου 1954 και έκτοτε αποτελεί το θεµέλιο λίθο του διεθνούς προσφυγικού δικαίου 16. Η Σύµβαση περιλαµβάνει τον ορισµό του «πρόσφυγα» και τα ελάχιστα κριτήρια για τον καθορισµό και τη µεταχείριση όσων διαπιστώνεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις να αναγνωριστούν πρόσφυγες οµή και Περιεχόµενο της Σύµβασης Η Σύµβαση διακρίνεται στα ακόλουθα Κεφάλαια: Ι-Γενικές ιατάξεις(άρθρα 1-11), ΙΙ-Νοµική Θέση (άρθρα 12-16), ΙΙΙ-Εργασία επ αµοιβή (άρθρα 17-19), IV-Κοινωνική Πρόνοια (άρθρα 20-24), V- ιοικητικά Μέτρα (άρθρα 25-34), VI-Εκτελεστικές και Μεταβατικές ιατάξεις (άρθρα 35-37) και VII-Τελικές ιατάξεις (άρθρα 38-46). Στο Κεφάλαιο Ι- Γενικές ιατάξεις περιλαµβάνεται αρχικά ο ορισµός της έννοιας του πρόσφυγα. Έτσι, σύµφωνα µε το άρθρο 1 Α της Σύµβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, «πρόσφυγας είναι όποιος έχει δικαιολογηµένο φόβο δίωξης λόγω της 16 Βλέπε σχετικά µε το θέµα:εγχειρίδιο για τις διαδικασίες και τα κριτήρια καθορισµού του καθεστώτος των Προσφύγων, Αθήνα 2003, Έκδοση, σελ.5-6

17 φυλής του, της θρησκείας του, της εθνικότητάς του, της συµµετοχής του σε ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα, των πολιτικών πεποιθήσεών του, βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του και δεν µπορεί ή δε θέλει να υπαχθεί στην προστασία της χώρας αυτής ή να επιστρέψει σ αυτή λόγω φόβου δίωξης». Στο αρ. 1 της Σύµβασης εκτός από τον ορισµό του πρόσφυγα περιλαµβάνονται οι ρήτρες υπαγωγής, παύσης και αποκλεισµού. Οι πρώτες καθορίζουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να συγκεντρώνει ένα πρόσωπο, προκειµένου να χαρακτηριστεί πρόσφυγας και συνιστούν έτσι τη θετική βάση για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα. Οι δεύτερες και οι τρίτες όµως έχουν αντίθετα αρνητικό χαρακτήρα καθώς ορίζουν τις συνθήκες παύσης της ιδιότητας του πρόσφυγα και απαριθµούν τις περιπτώσεις αποκλεισµού ενός προσώπου από την εφαρµογή της Σύµβασης ακόµα και αν πληροί τις προϋποθέσεις των πρώτων ρητρών αντίστοιχα. Μετά τον ορισµό, τις ρήτρες υπαγωγής, παύσης και αποκλεισµού, ακολουθούν άρθρα που αναφέρονται στις υποχρεώσεις των προσφύγων έναντι της χώρας ασύλου(αρ.2), στην ισότητα της µεταχείρισης του πρόσφυγα σε ότι αφορά την άσκηση της λατρείας του και άλλα δικαιώµατα(αρ.3,4,5), την απαλλαγή της παροχής της προστασίας στους πρόσφυγες από την αρχή της αµοιβαιότητας (αρ.7), καθώς επίσης και την απαλλαγή από τα έκτακτα ή προσωρινά µέτρα (αρ. 8,9,) κ.ο.κ. Στο Κεφάλαιο ΙΙ-Νοµική Θέση ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του πρόσφυγα (αρ.12), ζητήµατα κινητής και ακίνητης περιουσίας(αρ.13), πνευµατικής ιδιοκτησίας και ευρεσιτεχνίας(αρ. 14), κατοχυρώνεται το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι(αρ.15) και το δικαίωµα της προσφυγής ενώπιον του δικαστηρίου (αρ.16). Στο Κεφάλαιο ΙΙΙ-Εργασία επ αµοιβή, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τα εργασιακά δικαιώµατα των προσφύγων στη χώρα ασύλου (αρ ). Στο Κεφάλαιο IV-Κοινωνική Πρόνοια, κατοχυρώνονται σηµαντικά κοινωνικά δικαιώµατα των προσφύγων όπως η στέγαση(αρ.21), η δηµόσια εκπαίδευση (αρ.22), η δίκαιη µεταχείριση από την εργατική νοµοθεσία και η πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση (αρ.23,24,25). Στο Κεφάλαιο V- ιοικητικά µέτρα περιλαµβάνονται ρυθµίσεις που αφορούν στην συνδροµή από τις διοικητικές αρχές της χώρας ασύλου στους πρόσφυγες προκειµένου να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους(αρ. 25), στην ελεύθερη κυκλοφορία (αρ.26), στη χορήγηση δελτίων ταυτότητας και ταξιδιωτικών εγγράφων (αρ.27,28), στις

18 δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις και την περιουσιακή κατάσταση των προσφύγων (αρ.29,30), στη µεταχείριση προσφύγων που διαµένουν παράνοµα στη χώρα εισδοχής και στις διαδικασίες απέλασης τους (αρ.31,32) και στις διαδικασίες πολιτογράφησης (αρ34). Ιδιαίτερα σηµαντικό σηµείο αποτελεί η ρητή µνεία της αρχής της µη επαναπροώθησης στο αρ.33 όπου θεµελιώνεται το δικαίωµα στο άσυλο. Το Κεφάλαιο VI περιλαµβάνει Μεταβατικές ιατάξεις όπου περιγράφονται οι υποχρεώσεις των εθνικών αρχών ως προς την εφαρµογή της συνθήκης και η υποχρέωση συνεργασίας µε την Υπάτη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών (αρ ) Τέλος στο Κεφάλαιο VII περιλαµβάνονται οι Τελικές ιατάξεις οι οποίες αναφέρονται σε ζητήµατα διαδικαστικά όπως τη διευθέτηση των διαφορών(αρ.38), τις διαδικασίες υπογραφής, επικύρωσης και προσχώρησης στη Σύµβαση (αρ.39), τη ρήτρα περί οµοσπονδιακών κρατών (αρ.41), τη διατύπωση επιφυλάξεων (αρ.42), την καταγγελία της Σύµβασης(αρ.43), την αναθεώρηση της Συνθήκης(αρ.43), τις ανακοινώσεις του Γενικού Γραµµατέα της Υπάτης Αρµοστείας(αρ.44) Ερµηνεία του όρου «πρόσφυγας» και άλλων σηµαντικών διατάξεων της Σύµβασης του 1951 Ο ορισµός του πρόσφυγα 17 όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 1 της Σύµβασης του 1951 είναι από την εποχή της σύνταξης και της υιοθέτησής του, πενήντα χρόνια πριν, το κύριο εργαλείο για τον προσδιορισµό του πρόσφυγα και την εξασφάλιση αποτελεσµατικής προστασίας. Όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει την ελαστικότητα και την προσαρµοστικότητά του στις προσφυγικές καταστάσεις, καταδεικνύοντας ότι η σωστή ερµηνεία του Άρθρου 1 σέβεται και προάγει το σκοπό και το αντικείµενο της Σύµβασης του Ωστόσο ο ορισµός αυτός, καθώς είναι διατυπωµένος ασαφώς και γενικόλογα, µπορεί να ερµηνεύεται συσταλτικά ή διασταλτικά, ανάλογα µε το περιεχόµενο που επιθυµούν να προσδώσουν οι εθνικές διοικήσεις σε κάθε φράση του ορισµού, προκειµένου να οργανώσουν τις αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες και να διαµορφώσουν κατά το δοκούν τα εθνικά συστήµατα παροχής προστασίας.. Κατά συνέπεια, φράσεις όπως ο «δικαιολογηµένος φόβος δίωξης», επιδέχονται πολλές και διαφορετικές ερµηνείες και θέτουν θέµατα τόσο νοµικά όσο και πρακτικά προς επίλυση, τα οποία έχουν 17 Βλέπε σχετικά µε το θέµα: Σπυρίδων Βρέλλης, ίκαιο Αλλοδαπών, Τεύχος Α, Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, Β έκδοση, Νοµική Βιβλιοθήκη, Κεφ., Οι πρόσφυγες, σελ

19 απασχολήσει εδώ και δεκαετίες τους νοµικούς, τις εθνικές διοικήσεις, την Υπάτη Αρµοστεία και τέλος τους άµεσα ενδιαφερόµενους, τα άτοµα που χρήζουν ανθρωπιστικής προστασίας. Οι ρήτρες παύσης και αποκλεισµού που ακολουθούν, προβλέπουν ότι ένα πρόσωπο χάνει την ιδιότητα του πρόσφυγα όταν εκλείψουν οι λόγοι του χαρακτηρισµού αυτού (π.χ. αποκατάσταση της έννοµης τάξης και της εύρυθµης λειτουργίας του πολιτεύµατος σε συνδυασµό µε την επαναφορά του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη χώρα του) και ότι δεν προστατεύονται από τη Σύµβαση πρόσωπα που κατηγορούνται για εγκλήµατα κατά της ειρήνης, εγκλήµατα πολέµου, εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας ή έχουν προβεί σε πράξεις αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωµένων Εθνών (π.χ. τροµοκρατία, ανατροπή δηµοκρατικής κυβέρνησης κ.ο.κ.). Πρόκειται για προβλέψεις που φαίνεται ότι θα διαδραµατίσουν όλο και µεγαλύτερη σηµασία στην προστασία των προσφύγων υπό το πρίσµα των νέων κοινωνικοοικονοµικών και πολιτικών εξελίξεων στον πλανήτη. Η Σύµβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων επιπλέον περιλαµβάνει το κεντρικό στοιχείο της παροχής της προστασίας, που είναι η απαγόρευση της απέλασης ή επαναπροώθησης του πρόσφυγα σε χώρα όπου κινδυνεύει η ζωή του ή η ελευθερία του. Η επαναπροώθηση 18 είναι µέτρο που λαµβάνεται από τις αστυνοµικές αρχές και συνίσταται στην εν θερµώ αποποµπή του παρανόµως εισελθόντος αλλοδαπού προς το έδαφος του κράτους προελεύσεως. Στην περίπτωση που κάποιος ζητήσει προστασία επικαλούµενος τις διατάξεις της Σύµβασης του 1951 αναστέλλεται η εκτέλεση της επαναπροώθησης. Ωστόσο, η διεθνής προστασία έχει ευρύτερο περιεχόµενο από την εγγύηση της σωµατικής ακεραιότητας που διασφαλίζεται από την αρχή της µη επαναπροώθησης που συνιστά ούτως ή άλλως τον πυρήνα του δικαιώµατος του ασύλου. Τα κράτη υποχρεούνται να αναγνωρίζουν στους πρόσφυγες τα δικαιώµατα και τα ευεργετήµατα στα οποία έχουν δικαίωµα κατ ελάχιστο οι µόνιµα διαµένοντες στο έδαφός τους αλλοδαποί, και τα οποία διασφαλίζονται και από τη Σύµβαση του 1951 αλλά και τα άλλα κείµενα του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η Σύµβαση, φαίνεται να κατοχυρώνει σε σηµαντικό βαθµό τα βασικά ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα των προσφύγων παρέχοντάς τους προστασία που είναι άλλοτε ισοδύναµη µε την προστασία που απολαµβάνουν οι υπήκοοι της χώρας που τους 18 Βλέπε σχετικά µε το θέµα: Ρούκουνας Εµµανουήλ, ιεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, εκδ. Εστία, Αθήνα, 1995, σελ.236

20 φιλοξενεί (δικαιώµατα τύπου Α), άλλοτε δε κατ ελάχιστο ίση µε αυτή που προσφέρεται στους αλλοδαπούς (δικαιώµατα τύπου Β). Έτσι, τα περισσότερα από τα δικαιώµατα που αναγνωρίζονται στους πρόσφυγες µπορούν να υπαχθούν σε έναν από τους δυο τύπους: ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ Α είναι τα ακόλουθα: θρησκευτική ελευθερία, δικαιώµατα προσωπικής καταστάσεως, προστασία πνευµατικής ιδιοκτησίας και ευρεσιτεχνίας, δικαστική προστασία, δικαιώµατα εργατικής νοµοθεσίας, κοινωνική ασφάλιση, δικαιώµατα επί στοιχειώδους δηµόσιας εκπαίδευσης, απολαβή δηµοσίων υπηρεσιών πρόνοιας, συµµετοχή στην εφαρµογή του συστήµατος δελτίου, περιορισµός δηµοσιονοµικών επιβαρύνσεων. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ Β είναι τα εξής: δικαιώµατα επί κινητής και ακίνητης περιουσίας, δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι, δικαιώµατα απασχόλησης, δικαιώµατα σε δηµόσια εκπαίδευση πέρα της στοιχειώδους, δικαιώµατα στέγασης, ελευθερία κυκλοφορίας και εγκατάστασης. Οι πρόσφυγες εκτός από δικαιώµατα έχουν και υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τις χώρες παροχής προστασίας. Ειδικότερα, οφείλουν να συµµορφώνονται µε τους νόµους και τους κανονισµούς της χώρας ασύλου και µε τα µέτρα που εφαρµόζουν οι αρχές για τη διατήρηση της δηµόσιας τάξης. Προβλέπεται, εποµένως, υπαγωγή του πρόσφυγα στην έννοµη τάξη της χώρας εισδοχής. Επιπλέον, οι πρόσφυγες δεν εξαιρούνται από τη φορολογική νοµοθεσία. Τα ιοικητικά Μέτρα που περιγράφονται στη Σύµβαση, στόχο έχουν να διασφαλίσουν τόσο τα δικαιώµατα των προσφύγων (δικαίωµα µη επαναπροώθησης) όσο και τα συµφέροντα και την εθνική κυριαρχία των κρατών (δικαίωµα απέλασης). Ωστόσο περιγράφονται αρκετά γενικόλογα γεγονός που παρέχει διακριτική ευχέρεια στα κράτη να λάβουν τα επιθυµητά για αυτά διοικητικά µέτρα. Οι Εκτελεστικές και Μεταβατικές ιατάξεις περιγράφουν την υποχρέωση των κρατών για στενή συνεργασία µε την Υπάτη Αρµοστεία του ΟΗΕ, µια συνεργασία που µε τα χρόνια έχει οικοδοµηθεί σε στέρεα βάση και έχει αποφέρει σηµαντικούς καρπούς τόσο σε επίπεδο υιοθέτησης εθνικής νοµοθεσίας όσο και σε επίπεδο αντιµετώπισης των προβληµάτων των προσφύγων στην πρώτη γραµµή (περιπτώσεις προσφυγικών κρίσεων ή άµεσες παρεµβάσεις στα σύνορα στους χώρους εισόδου των προσφύγων κ.ο.κ.). Γενικά, η Σύµβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων θεωρείται ως σήµερα το θεµελιώδες κείµενο του προσφυγικού δικαίου, έχει προσλάβει οικουµενικό

21 χαρακτήρα καθώς έχει κυρωθεί από 133 κράτη 19 και έχει περιγράψει ένα γενναιόδωρο και ανοιχτό σύστηµα προστασίας το οποίο εξασφαλίζει τα βασικά ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα για όλα τα άτοµα και τις οµάδες που χρήζουν της διεθνούς προστασίας Το Πρωτόκολλο του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων Ιστορικά Στοιχεία Η Σύµβαση του 1951 συντάχθηκε αµέσως µετά το εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και ο ορισµός του «πρόσφυγα» που περιλαµβάνει επικεντρώνεται σε όσους βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής τους και είναι πρόσφυγες λόγω των γεγονότων που έλαβαν χώρα στην Ευρώπη πριν την 1 η Ιανουαρίου Όµως, οι νέες προσφυγικές κρίσεις 20 που ξέσπασαν στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ανέδειξαν την ανάγκη διεύρυνσης του χρονικού και γεωγραφικού πεδίου εφαρµογής της Σύµβασης. Έτσι συντάχθηκε και υιοθετήθηκε το Πρωτόκολλο του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων το οποίο καταργεί το χρονικό και γεωγραφικό περιορισµό του ορισµού της Σύµβασης του Το Πρωτόκολλο του 1967 είναι ανεξάρτητο νοµικό κείµενο βραχείας έκτασης οµή και Περιεχόµενο Πρωτοκόλλου Στο αρ.1 αναφέρεται ότι τα κράτη-µέρη έχουν την υποχρέωση να εφαρµόζουν στους πρόσφυγες τα άρθρα 2-34 της Σύµβασης του Επιπλέον, ο ορισµός του πρόσφυγα όπως δόθηκε στη Σύµβαση του 1951 ισχύει, αλλά παύουν να ισχύουν οι περιορισµοί σε γεγονότα πριν το Οι γεωγραφικοί επίσης περιορισµοί καταργούνται και έτσι αίρονται οι επιφυλάξεις που είχαν διατυπώσει κάποια κράτη στην προσπάθειά τους να αντιµετωπίσουν τους µελλοντικούς προς αντιµετώπιση πρόσφυγες. 19 Μέχρι τον Ιούνιο του Η Ελλάδα κύρωσε τη σύµβαση του 1951 µε το Ν / Υπάτη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Οι Πρόσφυγες του Κόσµου 2000: Πενήντα χρόνια ανθρωπιστικής δράσης, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα 2001, Κεφ 2:ως αποτέλεσµα της λήξης της αποικιοκρατίας στην Αφρικανική ήπειρο προκλήθηκαν µεγάλες µετακινήσεις πληθυσµών και ξέσπασαν προσφυγικές κρίσεις που σοβούν µέχρι σήµερα π.χ. στη Ρουάντα και την υπο-σαχάρια Αφρική

22 Στο άρ.2 περί συνεργασίας των εθνικών αρχών µε τα Ηνωµένα Έθνη, ορίζεται ότι τα κράτη οφείλουν να συνεργάζονται και να διευκολύνουν το έργο της Υπάτης Αρµοστείας καθώς επίσης και να επιτηρούν την εφαρµογή των διατάξεων του Πρωτοκόλλου, τους Νόµους, τους Κανονισµούς και τα ιατάγµατα που είτε ισχύουν είτε θα ισχύσουν σχετικά µε τους πρόσφυγες. Στο άρ.3 καθορίζεται ότι τα κράτη έχουν την υποχρέωση να κοινοποιούν τα κείµενα που εκδίδουν σχετικά µε την εφαρµογή του Πρωτοκόλλου ενώ στο άρ.4 ότι κάθε διαφορά σχετικά µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή του Πρωτοκόλλου, υποβάλλεται στο ιεθνές ικαστήριο κατόπιν αίτησης ενός τουλάχιστον κράτους. Στο άρ.5 το Πρωτόκολλο παραµένει ανοιχτό για τα κράτη που έχουν ήδη υπογράψει τη Σύµβαση αλλά και για όλα τα κράτη που είναι πιθανό να τους απευθυνθεί πρόσκληση προσχώρησης από τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ. Στο άρ.6 ορίζεται ότι οι υποχρεώσεις τήρησης των διατάξεων από τις Οµοσπονδιακές κυβερνήσεις είναι ίδιες µε αυτές των υπολοίπων κρατών. Στην περίπτωση όµως που η εφαρµογή των διατάξεων εξαρτάται από τη νοµοθετική ενέργεια καθενός κράτους χωριστά, οι οµοσπονδιακές κυβερνήσεις έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν τα αντίστοιχα άρθρα που υιοθετούν στις αρµόδιες αρχές. Σύµφωνα µε το άρ.7 κάθε κράτος µπορεί να διατυπώσει επιφυλάξεις για όλες τις διατάξεις εκτός από τα άρθρα 1,3,4,16.1,και 33 όπως επίσης µπορεί και να τις αποσύρει γνωστοποιώντας το στον Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ ενώ στο άρ.8 αναφέρεται ότι η ισχύς του Πρωτοκόλλου ξεκινά την ηµεροµηνία κατάθεσης της πράξης προσχώρησης από το κράτος που υπογράφει. Κάθε κράτος µπορεί να καταγγείλει άλλο κράτος µε κοινοποίησή του στον Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ. Αυτή ισχύει για ένα µήνα από την στιγµή λήψης της. Στο άρ. 10 προβλέπεται η υποχρέωση του Γενικού Γραµµατέα να γνωστοποιεί στα κράτη-µέρη τις ενάρξεις ισχύος, προσχώρησης, κατάθεσης και ανάκλησης επιφυλάξεων, καταγγελίας και όλων γενικά των δηλώσεων και των κοινοποιήσεων ενώ τέλος στο άρ.11 ορίζεται πως το Πρωτόκολλο κατατίθεται σε όλες τις γλώσσες, στα αρχεία του Οργανισµού και στη συνέχεια διατίθεται σε όλα τα κράτη µέρη Η Σύµβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 ως ενιαίο σώµα

23 Ως ενιαίο σώµα κειµένων 21, η Σύµβαση και το Πρωτόκολλο ρυθµίζουν τρία βασικά θέµατα σε ότι αφορά το ζήτηµα της προστασίας των προσφύγων και το εδαφικό άσυλο: α. Το βασικό ορισµό του πρόσφυγα, καθώς και τους όρους της παύσης και του αποκλεισµού από το καθεστώς του πρόσφυγα. β. Το νοµικό καθεστώς των προσφύγων στις χώρες ασύλου, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατός τους για προστασία από την αναγκαστική επιστροφή ή επαναπροώθηση, σε έδαφος όπου απειλείται η ζωή τους ή η ελευθερία τους γ. Τις υποχρεώσεις των κρατών, συµπεριλαµβανοµένων της συνεργασίας µε την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες κατά την άσκηση των λειτουργιών της και της διευκόλυνσης του έργου της να επιβλέπει την εφαρµογή της Σύµβασης Η ιακήρυξη του 1967 για το Εδαφικό Άσυλο Το 1967 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε τη ιακήρυξη για το Εδαφικό Άσυλο 22 που αναφέρεται στις υποχρεώσεις των κρατών έναντι των προσφύγων. Η ιακήρυξη επαναλαµβάνει ότι η χορήγηση του ασύλου είναι ειρηνική και ανθρωπιστική πράξη την οποία κανένα κράτος δε νοµιµοποιείται να αντιµετωπίζει ως εχθρική. Επιπλέον, υπογραµµίζει ότι είναι ευθύνη της χώρας ασύλου να αξιολογήσει τους σχετικούς ισχυρισµούς φόβου δίωξης του ενδιαφερόµενου αλλοδαπού-αιτούντα άσυλο. Το περιεχόµενο της ιακήρυξης για το Άσυλο είναι σύµφωνο τόσο µε τις διατάξεις της Σύµβασης του 1951 όσο και µε το πνεύµα της Οικουµενικής ιακήρυξης των ικαιωµάτων του Ανθρώπου, άρθρο 14, το οποίο ορίζει ότι «κάθε άτοµο που καταδιώκεται έχει το δικαίωµα να ζητά άσυλο και να του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες». Γενικότερα, σε ότι αφορά το περιεχόµενο της λέξης «άσυλο» δεν υπάρχει ξεκάθαρος ορισµός στο διεθνές δίκαιο. Σήµερα πια είναι ένας όρος-οµπρέλα που περιλαµβάνει όλες τις εκφάνσεις της προστασίας που παρέχει µια χώρα στους πρόσφυγες που βρίσκονται στο έδαφός της. Έτσι, άσυλο σηµαίνει, τουλάχιστον, τη βασική προσωρινή προστασία - δηλαδή την εφαρµογή της απαγόρευσης της αναγκαστικής 21 Βλέπε σχετικά: Προστασία των Προσφύγων, Οδηγός ιεθνούς Προσφυγικού ικαίου, Εγχειρίδιο για Βουλευτές Νο2-2001, Γραφείο Υπάτου Αρµοστή- ιακοινοβουλευτική Ένωση, σελ Βλέπε σχετικά: Προστασία των Προσφύγων, Οδηγός ιεθνούς Προσφυγικού ικαίου, Εγχειρίδιο για Βουλευτές Νο2-2001, Γραφείο Υπάτου Αρµοστή- ιακοινοβουλευτική Ένωση, σελ 22

24 επαναπροώθησης των προσφύγων στα σύνορα εδαφών όπου απειλούνται η ζωή τους ή η ελευθερία τους - που παρέχει το κράτος υποδοχής στον πρόσφυγα, επιτρέποντας την παραµονή του στο έδαφός του, έως ότου αναζητηθεί λύση προστασίας εκτός του κράτους αυτού. 2.2 Κείµενα Περιφερειακής Ισχύος σχετικά µε τους Πρόσφυγες Εκτός από τη Σύµβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967, υπάρχουν και περιφερειακής ισχύος συµφωνίες, συµβάσεις ή άλλα νοµικά κείµενα σχετικά µε τους πρόσφυγες, τα οποία αναφέρονται σε ζητήµατα όπως η χορήγηση ασύλου 23, ταξιδιωτικών εγγράφων και ταξιδιωτικών διευκολύνσεων, ενώ µερικά περιλαµβάνουν έναν διευρυµένο ορισµό του όρου «πρόσφυγας» ή των προσώπων που έχουν δικαίωµα να ζητήσουν άσυλο. Τα σηµαντικότερα από αυτά τα κείµενα είναι τα ακόλουθα: Η Σύµβαση του 1969 του Οργανισµού Αφρικανικής Ενότητας η οποία ρυθµίζει τα ειδικά θέµατα των προσφύγων στην Αφρική Οι συγκρούσεις που ξέσπασαν στην Αφρική µετά το τέλος της αποικιοκρατικής εποχής προκάλεσαν µεγάλης κλίµακας µετακινήσεις προσφύγων. Αυτές οι πληθυσµιακές µετακινήσεις, οδήγησαν στη σύνταξη και στην υιοθέτηση όχι µόνο του Πρωτοκόλλου του 1967 αλλά και της Σύµβασης του 1969 του Οργανισµού Αφρικανικής Ενότητας η οποία ρυθµίζει τα Ειδικά Θέµατα των Προβληµάτων των Προσφύγων στην Αφρική. Επιβεβαιώνοντας ότι η Σύµβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων αποτελεί το θεµελιώδες και παγκόσµιο νοµικό κείµενο που αφορά στο καθεστώς των προσφύγων, η Σύµβαση του Οργανισµού Αφρικανικής Ενότητας είναι µέχρι σήµερα, η µόνη νοµικά δεσµευτική περιφερειακή συνθήκη προστασίας των προσφύγων. Η σηµαντικότερη προσθήκη της εν λόγω Συνθήκης στο ιεθνές Προσφυγικό ίκαιο αφορά την εισαγωγή νέων αντικειµενικών στοιχείων στον ορισµό του πρόσφυγα της Σύµβασης του 1951, ώστε να περιλαµβάνει «καθένα που αναγκάζεται να εγκαταλείψει 23 π.χ. η Σύµβαση για το Άσυλο Αβάνα 1928, η Σύµβαση για το Πολιτικό Άσυλο Μοντεβίδεο 1933, η Σύµβαση για το Εδαφικό Άσυλο Καράκας 1954 κοκ

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΙΧ ΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου (droits de l homme,

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(97)36 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 2: ΕΙ ΙΚΕΥΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η καταγραφή της σημερινής κατάστασης σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα και οι θέσεις πολιτικής της ΚΕΔΕ για τη διαχείριση των προσφυγικών πληθυσμών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Κεφάλαιο 1: Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής Την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με ραγδαία αύξηση της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ)

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ) Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2008 Αρ. Πρωτ. : 17242.07/2.2 Πληροφορίες: Μαρία Βουτσίνου Έλενα Μάρκου Tηλέφωνο: 210 72 89 807 210 72 89 609 Φαξ: 210 72 92 129 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ) Αρχηγείο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ «Συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα» στα πλαίσια του Άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για

Διαβάστε περισσότερα

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία *

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Η Εκτελεστική Επιτροπή, α) Υπογραμμίζει με ανησυχία τις διαστάσεις και την πολυπλοκότητα του σύγχρονου προσφυγικού προβλήματος, του πιθανού κινδύνου εμφάνισης νέων προσφυγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΧ XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία του ΟΗΕ. 1 1. Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΑΣΥΛΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην ιακήρυξη των Αρχών για την Ανοχή * Προοίµιο Έχοντας κατά νου πως ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών αναφέρει ότι «εµείς οι λαοί των Ηνωµένων Εθνών, αποφασισµένοι να σώσουµε τις ερχόµενες γενεές από τη µάστιγα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143 )1

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143 )1 Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143) 1 Υιοθετήθηκε στις 24 Ιουνίου 1975 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 60η σύνοδό της Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΙΚΑΙΩΜΑ Η ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ;

ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΙΚΑΙΩΜΑ Η ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ; AQUA 2010 23_10_2010 Φωτοπούλου Αντωνία-Αγγελική Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας & Κατάρτισης ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΙΚΑΙΩΜΑ Η ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ; ΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Παγκόσμιο και Περιφερειακό Επίπεδο Θεσσαλονίκη 2012 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 2012

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/11/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνάντησης για τα Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ,

«ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: , «ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ 11741 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109241677, 6977280984 www.aitima.gr aitima@freemail.gr ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑ ΜΑΛΜΣΤΡΟΜ Αξιότιμη κυρία Επίτροπε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(96)43 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 1: Η ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΊΑΣ, ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΎ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.10.2009 SEC(2009) 1374 τελικό C7-0250/09 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά Συμπεράσματα για τις Αιτήσεις Ασύλου που στηρίζονται στη Θρησκεία ως λόγο δίωξης

Συνοπτικά Συμπεράσματα για τις Αιτήσεις Ασύλου που στηρίζονται στη Θρησκεία ως λόγο δίωξης Ατζέντα για την Προστασία Στρογγυλή Τράπεζα Εμπειρογνωμόνων Βαλτιμόρη, 30 και 31 Οκτωβρίου 2002 1 Διοργάνωση: Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (Περιφερειακό Γραφείο για τις ΗΠΑ και την Καραϊβική

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(98)29 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 3: Η ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79 "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου (visas) στους πρόσφυγες

Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου (visas) στους πρόσφυγες Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου (visas) στους πρόσφυγες Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την κοινωνική ασφάλιση (αποσπάσματα) Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας όσον

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά Υιοθετήθηκε στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με παραπομπή στις σημειώσεις 1. 1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Αρχή, βλ. Σημ. σελ. 11-12. 1. 2.Δ. Ότι πρέπει να διακινούν

Διαβάστε περισσότερα

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α.

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Πρόσβαση στην Ελληνική Επικράτεια Το τελευταίο διάστημα, ένας αυξανόμενος αριθμός Σύρων προσφύγων καταφθάνει στην Ελληνική επικράτεια χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

EXPOSEC 2013. 3-4 Απριλίου 2013

EXPOSEC 2013. 3-4 Απριλίου 2013 EXPOSEC 2013 3-4 Απριλίου 2013 Σκέψειςγιατησχέση / διασύνδεση µετανάστευσης και ασφάλειας. ρ Ελένη-Ανδριανή Σαµπατάκου Επιστηµονική Συνεργάτις Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της ιασποράς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 28 Αυγούστου 2002 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την αναφορά του αιδεσιµότατου Owen για τις διακρίσεις που υφίστανται ιερείς στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τους. Ανιθαγενείς. Η Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών

Προστατεύοντας τους. Ανιθαγενείς. Η Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών Προστατεύοντας τους Ανιθαγενείς Η Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σήμερα, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων.

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων. ΘεμελειώδειςΑρχές ΘέσειςτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος γιατηνπροστασίατωνπροσφύγων. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στον ξένο. Άλλωστε και ο Ιδρυτής Της, ο Κύριος Ημων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών)

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Από το 2011 η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός ΦΑΣΗ Β: 2 ο δίωρο Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός (θεμελιωτισμός) εκφράζονται οι τάσεις εμμονής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ «Η 1 Α

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ «Η 1 Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ «Η υνατότητα Εγκατάστασης σε άλλη Περιοχή της Χώρας Καταγωγής» στα πλαίσια του άρθρου 1 Α (2) της Σύµβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

... 3 .6... 8 2001/55/ 2004/83/ 44 . 3386/2005) ... 14 44 . 3386/2005) ... 299 ... 38 ... 39 ... 41

... 3 .6... 8 2001/55/ 2004/83/ 44 . 3386/2005) ... 14 44 . 3386/2005) ... 299 ... 38 ... 39 ... 41 Οι πρακτικές στην Ελλάδα σχετικά µε τη χορήγηση µη εναρµονισµένων στην ΕΕ καθεστώτων προστασίας Μελέτη για το Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική ιεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α 139) και προσαρµογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Politico TEYΧΟΣ 5ο. 5 ο ΤΕΥΧΟΣ [ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ] [Υπότιτλος εγγράφου] ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Politico TEYΧΟΣ 5ο. 5 ο ΤΕΥΧΟΣ [ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ] [Υπότιτλος εγγράφου] ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5 ο ΤΕΥΧΟΣ [ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ] [Υπότιτλος εγγράφου] 1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤ Σ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες αλλοδαπού πληθυσµού και θεσµικό πλαίσιο

Κατηγορίες αλλοδαπού πληθυσµού και θεσµικό πλαίσιο Ηράκλειο 30 Ιουνίου 2014 Γρηγόρης Τσιούκας 1 Πολίτες τρίτων χωρών µε νόµιµη διαµονή σύµφωνα µε το µεταναστευτικό νόµο Οµογενείς: Αλβανία, χώρες πρώην ΕΣΣ, άλλες χώρες Πολίτες κρατών µελών της ΕΕ Αιτούντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η αρχή της ισότητας είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την πολιτική και την ατοµική ελευθερία, στις οποίες θεµελιώνεται η έννοια της ηµοκρατίας. Σε όλα τα δηµοκρατικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Περίληψη Βασικό µέληµα της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί η ευηµερία των εργαζοµένων της. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι εργαζόµενοι σε µερικές από τις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε

προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε www.hlhr.gr Υπόµνηµα προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε Ζητήµατα νοµιµότητας και σκοπιµότητας που προκύπτουν από την κύρωση της από

Διαβάστε περισσότερα